Tvorba www stránek v HTML a CSS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba www stránek v HTML a CSS"

Transkript

1 Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.07/1.3.40/ Ing. Roman Blábolil České Budějovice, 2013

2 Jazyková korektura: Neprošlo jazykovou korekturou Sazba: Ing. Roman Blábolil Ing. Roman Blábolil

3 - 3 - OBSAH 1 Úvod WWW hypertextový informační systém Tvorba WWW stránek DTD Základní struktura XHTML dokumentu Metainformace XHTML dokumentu Layout (rozvržení) stránky Kaskádové styly - CSS Třídy Délkové jednotky používané v CSS stylech Barvy používané CSS stylech Nejpoužívanější atributy CSS stylů Typografické a formátovací značky Seznamy Odkazy Obrázky Tabulky Symboly Zvuk a video Rámy Formuláře... 69

4 - 4-1 ÚVOD Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky. Cílem publikace je zpracovat základní poznatky o tvorbě www stránek v HTML a CSS. Publikace se bude zabývat těmito tématy: Základní pojmy Protokoly URL Client/server Jak to vše funguje? Jaká jména používat pro pojmenování souborů Úvod do HTML Co je to HTML a CSS Co je to tag Skladba HTML dokumentu (head, body) Základní pravidla při práci s CSS Vlastnosti a hodnoty Deklarace Třídy Pseudotřídy Jednotky a hodnoty Barvy Jednotky v CSS2 Práce s textem Psaní prostého textu Formátování písma (tučné, kurzíva, podtržené, horní a dolní index, velikost písma) Psaní mezer Typy písem

5 - 5 - Barva písma Práce s odstavci Odstavec Způsoby zarovnání textu Odrážky a číslování Obrázky Formáty obrázků pro WEB (JPG, GIF, PNG) Odkazy - hyperlinky Relativní a absolutní URL Práce s odkazy Odkaz na www stránky a na Obrázek jako odkaz Nastavení citlivých míst u obrázku - klikací mapa Odkaz na záložku (bookmark) 2 WWW HYPERTEXTOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Nejpoužívanější a nejrozšířenější službou na Internetu je služba označovaná jako WWW (World Wide Web) celosvětová pavoučí síť. Pro využití této služby potřebujete takzvaný prohlížeč - ten umí zdrojová data (text) převést do vizuální podoby a to včetně obrázků, tabulek a dalších objektů, spuštění zvuku, videa a skriptů programovacího jazyka. Tato služba je založena na principu hypertextových dokumentů. Základem hypertextu je dokument, který obsahuje text, obrázky, video, zvuk a podobně. Tyto texty a objekty mohou být propojeny jako odkazy na další dokumenty v rámci celé sítě Internet. Tyto dokumenty mohou být prostřednictvím Internetu automaticky přeneseny ze vzdáleného počítače, ve

6 - 6 - kterém jsou uloženy. Stačí jen stisknout na příslušném odkazu levé tlačítko myši. Takto získané dokumenty obvykle obsahují další a další odkazy, takže v prohlížení hypertextových dokumentů můžete neustále pokračovat. Jednotlivé dokumenty jsou uloženy ve specializovaných počítačích tzv. WWW serverech, které jsou připojeny k síti Internet. Tyto servery poskytují informace dalším počítačům (klientům), které o ně požádají. WWW dokumenty jsou psány v jazyce HTML (HyperText Markup Language). Takovýto dokument obsahuje speciální příkazy, které určují jak se má dokument zobrazit na obrazovce. Chceme-li pracovat se službou WWW, musíme spustit program, který s touto službou umí pracovat. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími prohlížeči jsou v dnešní době Microsoft Internet Explorer, Opera, FireFox a Safari. Dále musíte znát adresu WWW serveru, který obsahuje požadovanou informaci. Protože serverů je na Internetovou síť připojeno tisíce, je někdy při neznalosti adresy velmi obtížné nalézt požadovanou informaci. Z tohoto důvodu jsou vytvořeny vyhledávací služby, které vám usnadňují nalezení potřebné informace. Kromě předchozí možnosti umožňuje služba WWW také přístup k dalším službám, jako je elektronická pošta, přenos souborů a podobně. Pro zobrazení informací pomocí služby WWW musíte zadat příslušnou URL adresu k požadovanému dokumentu. Tvar URL adresy pro HTML dokumenty vypadá následovně: adresa počítače/adresářová cesta/požadovaný dokument

7 adresa počítače/adresářová cesta/požadovaný dokument Můžete také vyvolat HTML dokument, který je uložen na vašem lokálním disku: file://disk:adresářová cesta/požadovaný soubor Popis prohlížeče Microsoft Internet Explorer: Zpět Pokud kliknete na toto tlačítko, načte se předcházející stránka. Obr. 1 2 Vpřed Je to opak tlačítka Zpět. Toto tlačítko se používá k návratu na předcházející stránku, kterou jste měli na obrazovce. 3 Zastavit Tímto tlačítkem přerušíte načítání aktuální stránky. 4 Aktualizovat Tímto tlačítkem zajistíte, že se stránka znovu načte ze zdroje do vaší operační paměti. 5 Domů Toto tlačítko zajistí načtení vaší domovské stránky. 6 Hledat Toto tlačítko zajistí spuštění webového vyhledávače. 7 Oblíbené Tímto tlačítkem zobrazíte seznam vašich oblíbených stránek.

8 - 8-8 Informační kanály Poskytují aktualizovaný obsah webových stránek. 9 Záložky Záložky označující načtené webové stránky. 10 Tisk Tímto tlačítkem zajistíte vytisknutí aktuálně otevřené stránky. 11 Upravit Zvolením tohoto tlačítka otevřete program, kterým lze webové stránky upravovat. 12 Adresa Do tohoto políčka můžete zapisovat požadované adresy webových stránek. Po stisku klávesy Enter se stránka začne načítat. 3 TVORBA WWW STRÁNEK Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod. Jednotlivým příkazům jazyka HTML se říká tagy (elementy) a vytvářený soubor může mít podobu dokumentu bez formátovacích značek. Podle tagů prohlížeč zobrazuje příslušné části dokumentu. Tag může být buď párový stejná značka je na začátku i na konci (koncová je doplněna o symbol / - ukončení) nebo nepárový má pouze jednu značku. Některé typy prohlížečů si poradí s chybějícím ukončení tagů, jiné mají potíže při jejich zobrazení. Snažte se, aby vaše internetové stránky byly bezchybné tzn. validní. Pro ověření bezchybnosti vašeho napsaného kódu lze použít tzv. validátory. Nejznámější je validátor z konsorcia W3C Výhodou je, že vám validítor zobrazí, na kterém programovém řádku máte chybu. V další části se budeme zabývat značkovacím jazykem XHTML.

9 - 9 - XHTML je zkratkou EXtensible HyperText Markup Language XHTML je vyvinut coby nástupce HTML XHTML je téměř shodný se značkovacím jazykem HTML 4.01 XHTML je přísnější a čistější než jazyk HTML XHTML je HTML definované jako aplikace XML Podmínky pro používání značkovacího jazyka XHTML Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> Všechny značky musí být ukončené koncovou značkou <p>špatně <p>správně</p> U značek, u kterých není uzavírací značka, musíme danou značku uzavřít nejlépe způsobem <značka /> např.: <area /> <base /> <basefont /> <br /> <col /> <frame /> <hr /> <img /> <input /> <isindex /> <link /> <meta /> <param /> Všechny značka musíme psát malými písmeny <A HREF="pokus.html">špatně</A> <a href="pokus.html">správně</a> Hodnoty atributů musí být v uvozovkách <td colspan=2>špatně</td> <td colspan="2">správně</td>

10 Používat externí skripty a šablony stylů <script language="javascript" src="pokus.js" type="text/javascript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css" /> Přísně oddělujte obsah stránek od formátování. 3.1 DTD DTD (Document Type Definition) je jinými slovy návod pro prohlížeč zpracovávající dokument. Říká mu, jaké elementy dokument používá a jak s nimi zacházet. Jazyk XHTML má tři definice DTD, korespondující s definicemi pro HTML 4.01: Strict (striktní) Transitional (přechodnou) Frameset (s podporou frames - rámců) Každá z těchto definic definuje jinou sadu XHTML tagů. Element DOCTYPE není součástí XHTML dokumentu, není elementem XHTML a nemusí mít tedy koncovou značku. Strict Tato definice obsahuje pouze plně podporované značky (události, atributy...) a jsou z ní vypuštěné všechny ty nedoporučované. Přicházíme tak o řadu prvků pro formátování textu. Toto formátování je možné nahradit pomocí kaskádových stylů (CSS) Cascading Style Sheets.

11 Striktní definice se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> Transitional Toto je definice nejméně bolestivá při přechodu do standardu XML. Definuje naprostou většinu elementů HTML 4.01, tedy i ty nedoporučované. Její výhodou je možnost uplatnit v maximální možné míře znalosti jazyka HTML, ale hlavně dostatečná podpora současných prohlížečů. Přechodná definice se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> Frameset Tuto definici je nutné použít, pokud pracujeme s frames (s rámečky). Ostatní elementy jsou téměř totožné jako v definici Transitional. Definice s podporou rámů se deklaruje takto: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd">

12 SEZNAM ZNAČEK DEFINOVANÝCH V JEDNOTLIVÝCH DTD PRO XHTML 1.0. (sloupec DTD strict s, transitional t, frameset f) Značka Funkce Kategorie DTD <html> vymezuje dokument struktura dokumentu stf <head> definuje záhlaví dokumentu záhlaví dokumentu stf <title> definuje titulek dokumentu záhlaví dokumentu stf <base /> určuje základní adresu pro relativní odkazy záhlaví dokumentu stf <meta /> definuje doplňující informace o dokumentu záhlaví dokumentu stf <link /> připojí jiný dokument záhlaví dokumentu stf <style> definuje styl formátující dokument záhlaví dokumentu stf <script> definuje v dokumentu skript záhlaví dokumentu stf <noscript> text uvnitř se zobrazí, když není podpora záhlaví dokumentu skriptů stf <frameset> definuje skupinu rámců rámce f <frame /> definuje rámec rámce f <iframe> vloží do dokumentu rámec rámce tf <noframes> text uvnitř se zobrazí, když není podpora rámců rámce tf <body> definuje tělo dokumentu tělo dokumentu stf <div> vytvoří nový oddíl dokumentu tělo dokumentu stf <p> vymezuje odstavec odstavce stf <h1> text uvnitř značky je nadpis úrovně 1 nadpisy stf

13 Značka Funkce Kategorie DTD <h2> text uvnitř značky je nadpis úrovně 2 nadpisy stf <h3> text uvnitř značky je nadpis úrovně 3 nadpisy stf <h4> text uvnitř značky je nadpis úrovně 4 nadpisy stf <h5> text uvnitř značky je nadpis úrovně 5 nadpisy stf <h6> text uvnitř značky je nadpis úrovně 6 nadpisy stf <ul> definuje seznam s odrážkami seznamy stf <ol> definuje číslovaný seznam seznamy stf <menu> definuje seznam nabídek seznamy tf <dir> definuje seznam souborů či adresářů seznamy tf <li> vytvoří položku seznamu seznamy stf <dl> definuje seznam definicí seznamy stf <dt> uzavírá definici v seznamu definic seznamy stf <dd> uzavírá popis definice v seznamu definic seznamy stf <address> říká že text uvnitř je adresa adresy stf <hr /> vloží do dokumentu vodorovný oddělovač vodorovný oddělovač stf <pre> zobrazí text přesně tak, jak je zapsán uvnitř předformátované texty stf <blockquote> označuje citaci bloku textu bloky citace stf <center> zarovná text uvnitř značky na střed zarovnání textu tf <ins> označí text uvnitř značky jako vložený text vložené/smazané texty stf <del> označuje odstraněnou část textu vložené/smazané texty stf <a> definuje propojení k jinému dokumentu kotvy stf <span> slouží pro určení stylu textu uvnitř značky přímo vložené elementy stf

14 Značka Funkce Kategorie DTD <bdo> mění směr zobrazení textu ve značce přímo vložené elementy stf <br /> zalomí řádek - odřádkuje přímo vložené elementy stf <em> zvýrazní text uvnitř značky přímo vložené elementy stf <strong> vypíše text uvnitř značky tučně přímo vložené elementy stf <dfn> označuje první výskyt pojmu v dokumentu přímo vložené elementy stf <code> text uvnitř značky je programový kód přímo vložené elementy stf <samp> označuje ukázku nebo příklad přímo vložené elementy stf <kbd> označuje text zapsaný na klávesnici přímo vložené elementy stf <var> text uvnitř značky je proměnná přímo vložené elementy stf <cite> text uvnitř značky je citace přímo vložené elementy stf <abbr> říká že text uvnitř je zkratka přímo vložené elementy stf <acronym> říká že text uvnitř je složené slovo přímo vložené elementy stf <q> označuje citaci přímo vložené elementy stf <sub> zobrazí text uvnitř značky jako dolní index přímo vložené elementy stf <sup> zobrazí text uvnitř značky jako horní index přímo vložené elementy stf <tt> zobrazí text neproporcionálním písmem přímo vložené elementy stf <i> text uvnitř značky zobrazí kurzívou přímo vložené elementy stf <b> zobrazí text uvnitř značky tučně přímo vložené elementy stf <big> zvětší velikost písma o jednu úroveň přímo vložené elementy stf <small> zmenší velikost písma o jednu úroveň přímo vložené elementy stf <u> zobrazí text uvnitř značky podtržený přímo vložené elementy tf <s> vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou přímo vložené elementy tf

15 Značka Funkce Kategorie DTD <strike> vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou přímo vložené elementy tf <basefont /> určuje základní font dokumentu přímo vložené elementy tf <font> nastaví vzhled písma přímo vložené elementy tf <object> vloží do dokumentu objekt objekty stf <param /> definuje parametr značky objekty stf <applet> slouží ke stažení a spuštění appletu java applet tf <img /> vloží do dokumentu obrázek obrázky stf <map> definuje obrázkovou mapu obrázkové mapy stf <area /> definuje oblast v obrázkové mapě obrázkové mapy stf <form> vymezuje v dokumentu formulář formuláře stf <label> definuje popisek ovládacího prvku formuláře formuláře stf <input /> vytvoří prvek formuláře formuláře stf <select> vytvoří ve formuláři nabídku formuláře stf <optgroup> vymezuje skupinu voleb nabídky formuláře stf <option> definuje položku nabídky formuláře stf <textarea> vytvoří textové pole ve formuláři formuláře stf <fieldset> vytvoří skupinu prvků ve formuláři formuláře stf <legend> definuje legendu ovládacích prvků formuláře formuláře stf <button> zobrazí tlačítko formuláře formuláře stf <isindex /> zobrazí pole pro vyhledávání formuláře tf <table> vymezuje v dokumentu tabulku tabulky stf <caption> definuje titulek tabulky tabulky stf

16 Značka Funkce Kategorie DTD <thead> vymezuje záhlaví tabulky tabulky stf <tfoot> vymezuje zápatí tabulky tabulky stf <tbody> definuje skupiny řádků tabulky tabulky stf <colgroup> definuje skupinu sloupců tabulky stf <col /> definuje sloupec ve skupině sloupců tabulky stf <tr> definuje řádek buněk v tabulce tabulky stf <th> vytváří buňku v záhlaví tabulky tabulky stf <td> vytváří buňku tabulky tabulky stf Vybrané atributy značek Atribut style="" class="" id="" lang="" dir="" title="" Funkce Definuje přímo vložený styl obsahu značky Definuje třídu stylu, specifikovanou uvnitř dokumentu pomocí značky <style></style>, nebo v externím souboru stylů připojeným značkou <link /> Definuje pro značku unikátní identifikátor (jméno), na který je později možné se odvolávat JavaScriptem Definuje jazyk obsahu značky. Uvdává se jako dvouznakový kód jazyka Udává směr zobrazení textu. Po našem "ltr", nebo zprava doleva "rtl" Definuje titulek značky

17 ZÁKLADNÍ STRUKTURA XHTML DOKUMENTU Základní strukturu XHTML dokumentu můžeme rozdělit na hlavičku, kde najdete údaje o pozadí stránky, autorovi, obsažených slovech, použitých barvách a jiné. Druhou částí je tělo dokumentu to obsahuje texty, obrázky, odkazy, tabulky a další zobrazované části dokumentu. Pro oživení se ještě používají například skripty jakési jednoduché programy. Při zápisu tagů musíte používat malá písmena. Aby vytvořená stránka byla přístupná na internetu, musíte hotovou stránku nahrát na internetový server. Pokud nemáte vlastní internetový server, můžete využít nabízené servery, které dávají prostor pro placené i neplacené služby, včetně domény, pod kterou bude vaše stránka přístupná. Placené služby většinou nabízí vyšší spolehlivost funkčnosti serveru, větší diskový prostor pro uložení vašich internetových stránek, dokumentů a fotografií, pokročilé techniky PHP, MySQL, ASP a další. Ve freewarové verzi většinou máte k dispozici 10 MB diskového prostoru, omezenou správu a bez možnosti používat databáze nebo skriptovací jazyky. Pro tvorbu internetových stránek je ideální používat například program PSPad. Drobnou nevýhodou pro méně zkušené uživatele je, že se musíte umět orientovat v kódu XHTML. Velkou výhodou je, že programový kód máte pod svou kontrolou. Další možností je použít program typu Wysiwyg například Microsoft Front Page (placený program), Microsoft Expression Web (placený program), KompoZer (neplacený program). S těmito porgramy se pracuje podobně jako textovém editoru. Programový kód vygenerují za vás. Bohužel ne vždy je programový kód bezchybný (validní) a optimalizovaný.

18 Optimální zápis základní struktury XHTML dokumentu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>základní struktura</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> </body> </html>

19 Popis <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (verze XHTML) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> ( DTD) <html> <head> (začátek HTML dokumentu) (začátek záhlaví - hlavičky) <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> (tzv. Meta informace - kódování textu) <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> (tzv. Meta informace - obsah dokumentu) <meta name="author" content="vaše jméno" /> (tzv. Meta informace - autor stránek) <title>základní struktura</title> (titulek v prohlížeči) <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> (odkaz na externí stylopis) </head> <body> (konec záhlaví) (začátek těla schránky) </body> </html> (konec těla schránky) (konec HTML dokumentu)

20 Vytvořená www stránka by měla být bez chyb tzn. validní a dle příslušných norem. Dále musíte každou stránku optimalizovat pro nejpoužívanější internetové prohlížeče. Bohužel ne vždy se bezchybně napsaná stránka zobrazí korektně v různých prohlížečích. Důvodem je nedodržování standardů výrobci internetový prohlížečů. Validaci (bezchybnost) svých stránek si nejlépe ověříte pomocí validátoru, např. na stránkách Na těchto stránkách zadáte adresu vaší www stránky nebo na druhé záložce cestu k vašemu www souboru. Po stisknutí tlačítka Check dojde ke kontrole souboru. Pokud nejsou v souboru nalezeny žádné chyby, zobrazí se hlášení o bezchybnosti. V tomto případě máte právo na svých stránkách použít ikony validátoru, které značí, že stránky neobsahují chyby. Obr. 2

21 Pokud je na stránce nalezena nějaká chyba, validátor tuto chybu vypíše spolu s popisem chyby a místem nalezení chyby. Tím lze nalezené chyby snadno opravit. Obr METAINFORMACE XHTML DOKUMENTU Metainformace podávají dplňující informace o dokumentu. Je to velmi významný element, který by v žádném dokumentu neměl chybět. Základní meta informace Informace o typu dokumentu a použité znakové sadě <meta http-equiv= content-type content= text/html; charset= windows-1250 /> (Pro správné zobrazení českých znaků se doporučuje používat znakovou sadu utf-8 nebo windows-1250) Anotace dokumentu <meta name= description content=... obsah dokumentu.. />

22 Klíčová slova <meta name="keywords" content="klíčová slova" /> Informace o autorovi <meta name="author" content="vaše jméno" /> Přesměrování na jinou stránku <meta http-equiv= refresh content= 5; url=http://www.sosvaz.cz /> Zaindexování dokumentu vyhledávacím robotem <meta name= robots content= index /> 3.4 LAYOUT (ROZVRŽENÍ) STRÁNKY Pro rozvržení stránky se dříve nejčastěji používala tabulka, protože jazyk HTML neměl žádné univerzální značky pro tuto činnost. Při tvorbě rozvržení stránky pomocí CSS pozicování byly vymezeny značky div a span. Tyto dva elementy jsou univerzální, můžeme obsah uvnitř nich formátovat jakoukoliv vlastností CSS. Tabulky nebyly, nejsou a nebudou určeny na rozvržení stránky. Tabulky se mají používat pro formátování tabulkových údajů, jako jsou například různé statistiky nebo seznamy. Další nevýhodou používání tabulek pro layout stránky je jejich pomalejší načítání.

23 Značka DIV Tato značka nám ohraničí nějakou část stránky, která bude mít společné vlastnosti nadefinované v CSS pomocí nějaké třídy. Do značky div můžeme vložit další (vnořený) div. Značka div je bloková a hodí se nejlépe pro rozvržení stránky. Značka DIV před sebou a za sebou udělá konec řádku. Dvousloupcový layout se záhlavím a zápatím pomocí CSS Obr. 4

24 Vlastní www stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <div class="zahlavi"> <h1>nadpis celé stránky</h1> <p>text</p> </div> <div class="obsah"> <div class="levy"> <ul> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> </ul> </div> <div class="pravy"> <h2>nadpis</h2> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> </div> <div class="zapati"> <p> Ing. Blábolil</p>

25 </div> </div> </body> </html> Externí stylopis (styl.css) body { background-color: #BFBFBF; font-size: 0.8em; font-family: arial, helvetica, sans-serif; }.zahlavi { margin: 5px auto 5px auto; width: 890px; border: 1px solid black; background-color: #FFFFFF; padding: 5px; }.obsah { margin: 0px auto 5px auto; width: 900px; border: 1px solid black; background-color: #FFA500; }.levy { float: left; width: 100px; }.levy ul { margin: 0px; padding: 0px; }.levy li { list-style-type: none; border-bottom: 1px solid black; padding: 0px; background-color: yellow; }

26 levy a { display: block; color: black; font-weight: bold; text-decoration: none; padding: 5px; }.levy a:hover { background-color: #E5E5E5; }.pravy { padding: 0px 10px 0px 10px; float: right; width: 779px; background-color: white; border-left: 1px solid black; }.zapati { border-top: 1px solid black; background-color: white; clear: both; }.zapati p { padding: 5px; margin: 0px; text-align: center; font-size: 0.8em; }

27 Třísloupcový layout se záhlavím a zápatím pomocí CSS Obr. 5 Vlastní www stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl2.css" type="text/css" /> </head> <body> <div class="zahlavi"> <h1>nadpis celé stránky</h1> <p>text</p>

28 </div> <div class="obsah"> <div class="levy"> <ul> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> <li><a href="zaklad.html">položka</a></li> </ul> </div> <div class="stredni"> <h2>nadpis</h2> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> </div> <div class="pravy"> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> <p>text</p> </div> <div class="zapati"> <p> Ing. Blábolil</p> </div> </div> </body> </html> Externí stylopis (styl2.css) body { } background-color: #BFBFBF; font-size: 0.8em; font-family: arial, helvetica, sans-serif;

29 zahlavi { margin: 5px auto 5px auto; width: 890px; border: 1px solid black; background-color: #FFFFFF; padding: 5px; }.obsah { margin: 0px auto 5px auto; width: 900px; border: 1px solid black; background-color: #FFA500; }.levy { float: left; width: 100px; }.levy ul { margin: 0px; padding: 0px; }.levy li { list-style-type: none; border-bottom: 1px solid black; padding: 0px; background-color: yellow; }.levy a { display: block; color: black; font-weight: bold; text-decoration: none; padding: 5px; }.levy a:hover { background-color: #E5E5E5; }.stredni {

30 } padding: 0px 10px 0px 10px; float: left; width: 678px; background-color: white; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;.pravy { float: right; width: 80px; background-color: yellow; padding: 0px 10px 0px 10px; }.zapati { border-top: 1px solid black; background-color: white; clear: both; }.zapati p { padding: 5px; margin: 0px; text-align: center; font-size: 0.8em; } Značka SPAN Značka span není značkou blokovou, ale značkou řádkovou.. Pomocí této značky můžeme formátovat určitou část textu (viz. kapitola Filtry ). Značka SPAN nemůže v sobě obsahovat blokové značky. Tuto značku použijeme například tehdy, pokud budete chtít mít kousek textu, nad kterým se při přejetí myši zobrazí nápověda. To se dělá pomocí atributu title.

31 Příklad: Normální text a najednou <span title="text bubliny">text, který má bublinu</span>. 4 KASKÁDOVÉ STYLY - CSS Kaskádové styly (CSS Cascading Style Sheets) jsou prostředkem, který zajišťuje jednotný vzhled publikovaných stránek. Technologii CSS podporují prohlížeče od verze IE 4.0. CSS vzniklo někdy kolem roku Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Výhodou je, že lze oddělit formátování stránky do samostatného souboru. Nástin možností CSS Nastavení libovolné a přesné velikost písma, prokládání, kapitálek; Odsazení prvního řádku odstavce, zvětšení řádkování; Zrušení nebo zvětšení prázdného prostoru po odstavci; Automatické formátování nadpisů; Zvýrazňování odkazů po přejetí myší; Automaticky grafické odrážky; Zneviditelnění, zprůhlednění nebo nezobrazení určité části textu; Předefinování grafického významu běžných tagů; Nastavení pozadí čehokoliv; Umístění libovolného objektu kamkoliv do stránky; Přidání rolovacích lišt; Orámování a nastavení okrajů; Dynamické prvky na stránce.

32 CSS styl můžete definovat třemi způsoby: 1) in-line zápis (přímý zápis) slouží k nastavení parametrů konkrétní značky. Za požadovanou značkou se použije parametr STYLE=. Hodnotou tohoto parametru je seznam atributů, které tuto značku ovlivní. <p style="color: red">tento odstavec bude červený.</p> 2) stylopis zapisuje se v hlavičce HTML stránky párovou značkou <style>. Uvnitř této značky se definuje značka, kterou chcete nastavit a ve složených závorkách za touto značkou je seznam atributů. Jednotlivé atributy se oddělují středníkem. Tento stylopis se používá pro nastavení jedné WWW stránky. <style> p { color: red; } h1 { font-size: 20pt; color: blue; } </style> 3) externí stylopis používá se pro více WWW stránek. Na těchto stránkách je zaručen stejný vzhled. Tento stylopis je tvořen externím souborem (např. styl.css), vněmž je styl definován. WWW stránka musí obsahovat link na tento soubor. Pro přehlednost a budoucí úpravy vytvořených stránek se doporučuje používat externí stylopis. Pro více stránek může být jeden stylopis (Stránka vždy musí obsahovat příslušný link) nebo každá stránka může mít stylopis v jiném souboru. Soubor styl.css

33 p { color: red; } h1 { font-size: 20pt; color: blue; } WWW stránka musí obsahovat link na jméno souboru stylopisu: <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> Pro větší přehlednost stylopisu je vhodné používat komentáře. Tyto komentáře jsou zapsány mezi oddělovače /* komentář */. Parametry a hodnoty jsou psány písmeny malými. Pokud potřebujeme nastavit společnou vlastnost pro více značek (selektrorů) najednou, musí se značky od sebe oddělovat čárkou. h1, h2, h3, h4 { color: red; } Je nutné všimnout si, kde se používají uvozovky, dvojtečky, složené závorky, středníky a čárky. Pokud si některé znaménko popleteme, nebude to pravděpodobně fungovat. Příklad správného zápisu: h2 {color: green; font-style: italic; } h2 je selektor = jméno tagu, jehož formátování se mění {} složené závorky vymezují deklaraci formátu onoho selektoru

34 color je vlastnost a blue jeho hodnota (barva: modrá), vlastnost a hodnota jsou odděleny dvojtečkou a mezerou font-style je další vlastnost a italic je její hodnota (řez-fontu: kurzíva) dvě deklarace se oddělují středníkem. 4.1 TŘÍDY Třídy umožňují ve stylopisech vytvářet několik různých stylů pro jednu značku. Tyto definované styly se liší jménem své třídy. Tyto třídy jsou tzv. regulární, které mohou být použity napřklad pro různé druhy odstavců. p.velke { text-align: left; font-size: 30pt; color: blue; } p.male { text-align: center; font-size: 10pt; color: red; } Ve vlastním kódu WWW stránky použijeme parametr class= název třídy, který uvedeme u značky. <p class= velke > Kromě regulárních tříd lze také definovat třídy generické, které lze použít u libovolné značky..cervena { color: red; } Tuto generickou třídu používáme stejným způsobem jako třídu regulární.

35 <h1 class= cervena > U kaskádových stylů existují ještě tzv. pseudotřídy, které se používají k definici stylu zobrazení pro určité stavy značek. Jméno značky se odděluje od názvu pseudotřídy dvojtečkou. Jednotlivé názvy tříd jsou předdefinovány, takže nemůžeme vytvářet další pseudotřídy. Nejpoužívanější pseudotřídy u odkazů a odstavců: a:link a:active a:visited a:hover p:first-line - pro nenavštívený odkaz - pro odkaz, který je právě vyvoláván - pro navštívený odkaz - pro odkaz, nad nímž se právě nachází kurzor myši - pro zvýraznění prvního řádku odstavce p:first-letter - pro zvýraznění prvního znaku odstavce Příklad externího stylopisu: 1. soubor styl.css body { background-color: yellow; } /*nastavení barvy pozadí na žlutou*/ h1 { color: #000000; text-align: left; /*stylopis, barva textu černá, zarovnávání vlevo*/

36 font-size: 25px; font-style: italic; } h4 { color: red; text-align: center; font-size: 14px; font-style: italic; } /*velikost písma*/ /*kurzíva*/ /*stylopis, barva textu červená, zarovnávání na střed*/ /*velikost písma*/ /*kurzíva*/ 2. soubor vlastní WWW stránka <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>layout stránky</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h1>obor: Mechanizace a služby</h1> <h4>zaměření: Zemědělská mechanizace a služby</h4> <h1>obor: Veterinářství</h1> <h1>obor: Zahradnictví</h1> </body> </html> Obr. 6

37 DÉLKOVÉ JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V CSS STYLECH Absolutní jednotky Popis px in pt pc cm mm Pixel (1 pixel = 1 bod obrazovky) Palec (1 palec = 2,54cm = 72pt) Bod (1 bod = 1/72in = 1/12pc) Pica (1 pica = 12pt) Centimetry Milimetrry Relativní jednotky em ex šířka velkého písmene M výška malého písmene x Jednotka, která je tvořena dvojicí písmen musí být připojena ihned za číslem (bez mezery). Jednotky em a ex mění svou velikost v závislosti na aktuální velikosti písma. Aktuální velikost písma může být ovlivněna jednak nadřazeným nastavením stylu (font-size), formátovacími značkami (<big> a pod.) a také volbou uživatele.

38 BARVY POUŽÍVANÉ CSS STYLECH Při zápisu barvy můžete pužívat několik způsobů. První možností je použití anglického názvu barvy a druhou možností je zápis barvy ve formátu RGB (červená, zelená, modrá). Pokud zadáváte barvu číslem, musíte před číslo vložit znak #. Zápis Popis #rrggbb #rgb pro každou barvu číslo 1-16 hexadecimálně pro každou barvu číslo 1-16 hexadecimálně rgb(r, g, b) r, g, b jsou od 0 do 255 rgb(r%, g%, b%) r, g, b jsou od 0 do 100 Například zápisy body { background-color: blue; } a body { background-color: #0000ff; } jsou shodné. V zápisu 0000FF značí první dvě hexadecimální čísla barvu červenou (R), druhá dvě čísla barvu zelenou (G) a třetí dvě čísla barvu modrou (B). Při používání barev na internetových stránkách se řiďte barevnými modely. Stránky musí být kontrastní a dobře čitelné.

39 Příklady barev základních 16 odstínů (VGA): jasná bílá white FFFFFF jasná žlutá yellow FFFF00 jasná fialová fuschia FF00FF jasná červená red FF0000 jasná tyrkysová aqua 00FFFF jasná zelená lime 00FF00 jasná modrá blue 0000FF šedá gray stříbrná silver C0C0C0 olivová olive purpurová purple základní červená maroon základní tyrkysová teal základní zelená green námořnická modř navy černá black

40 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ATRIBUTY CSS STYLŮ Vlastnosti písma Popis Atribut Možné hodnoty Rodina písma font-family: seznam dostupných písem Styl písma font-style: normal italic oblique Varianta písma font-variant: normal small-caps Tučnost písma font-weight: normal bold bolder lighter Velikost písma font-size: xx-small x-small small medium large x-large xx-large

41 larger smaller délka % Vlastnosti pro nastavení barev Popis Atribut Možné hodnoty Barva popředí color: barva Barva pozadí background-color: barva transparent Obrázek na pozadí background-image: URL none Směr opakování obrázku na pozadí Pohyb obrázku (se stránkou, nebo fixovaný) background-repeat: background-attachment: repeat repeat-x repeat-y no-repeat scroll fixed Poloha obrázku na pozadí background-position: %

42 délka top center bottom left right Vlastnosti textu Popis Atribut Možné hodnoty Velikost mezer mezi slovy word-spacing: normal délka Velikost mezer mezi písmeny letter-spacing: normal délka Čáry a blikání text-decoration: none underline overline line-trough blink Vertikální zarovnávání vertical-align: baseline

43 Kapitálky, malá a velká písmena text-transform: sub super top text-top middle bottom text-bottom % capitalize uppercase lowercase none Zarovnání textu text-align: left right center justify Odsazení první řádky odstavce text-indent: délka % Výška řádky line-height: normal délka %

44 Vlastnosti boxů Popis Atribut Možné hodnoty Velikost horního okraje margin-top: délka % auto Velikost pravého okraje margin-right: délka % auto Velikost spodního okraje margin-bottom: délka % auto Velikost levého okraje margin-left: délka % auto Velikost vnitřního horního okraje Velikost vnitřního pravého okraje Velikost vnitřního spodního okraje padding-top: padding-right: padding-bottom: délka % délka % délka

45 Velikost vnitřního levého okraje padding-left: % délka % Šířka horní části rámečku border-top-width: thin medium thick délka Šířka pravé části rámečku border-right-width: thin medium thick délka Šířka spodní části rámečku border-bottom-width: thin medium thick délka Šířka levé části rámečku border-left-width: thin medium thick délka Barva rámečku border-color: barva Nastavení tvaru rámečku border-style: none

46 dotted dashed solid double groove ridge inset, outset Nastavenívlastností části rámečku horní border-top: border-top-width border-style barva Nastavenívlastností části rámečku pravé border-right: border-top-width border-style barva Nastavenívlastností části rámečku spodní border-bottom: border-top-width border-style barva Nastavenívlastností levé části rámečku border-left: border-top-width border-style barva Šířka width: délka % auto

47 Výška height: délka auto Plovoucí objekt float: left right none Skončení plovoucího objektu clear: none left right both Blokový model v CSS: Obr. 7

48 Klasifikační vlastnosti - odrážky Popis Atribut Možné hodnoty Druh elementu display: block inline list-item none Práce s mezerami white-space: normal pre nowrap Druh odrážek v seznamech list-style-type: disc circle square decimal lower-roman upper-roman lower-alpha; none upper-alpha; Obrázek jako odrážka v seznamu list-style-image: URL none umístění odrážky list-style-position: inside outside

49 Řízení pozice Popis Atribut Možné hodnoty Způsob pozicování elementu position: absolute relative static Posunutí elementu vpravo left: délka % auto Posunutí elementu dolů top: délka % auto Šířka elementu width: délka % auto Výška elementu height: délka % auto Definice obdelníkové části, která bude viditelná clip: auto rect Způsob zobrazení elementu overflow: none

50 Pozice elementu na pseudoose Z z-index: clip scroll auto číslo Viditelnost elementu visibility: inherit visible hidden 5 TYPOGRAFICKÉ A FORMÁTOVACÍ ZNAČKY Pokud chcete profesionální internetové stránky, nahraďte formátovací značky správnými zápisy do stylopisu. Formátování se snažte vždy oddělit od obsahu stránky. Zajistíte tím přehlednest vašeho kódu a možnost rychlé úpravy stránky, pokud budete chtít změnit barvy, velikost textu... (formát stránky). <br /> <hr /> <p> </p> <pre> </pre> - konec řádky, zalomení řádky (nepárový tag) - vodorovná čára (nepárový tag) - nový odstavec - předformátovaný text, nesmí se použít jiné HTML tagy

51 <h číslo > </h číslo > - hlavička nadpis (číslo může být od 1 do 6 např. <h2> Nadpis </h2>) <b> </b> <i> </i> <u> </u> <s> </s> <sub> </sub> <sup> </sup> <small> </small> <big> </big> - tučný text - text kurzíva - podtržený text - přeškrtnutý text - dolní index - horní index - menší písmo než normální velikost - větší písmo než normální velikost <font> </font> - velikost písma (číslo může být od 1 do 7) <span></span> <em></em> <strong> </strong> <code> </code> <samp> </samp> <kbd> </kbd> <var></var> <cite></cite> <abbr></abbr> <acronym></acronym> <q></q> - určí styl textu uvnitř značky - zvýrazní text uvnitř značky - tučný text - text uvnitř značky je programový kód - označuje ukázku nebo příklad - označuje text psaný na klávesnici - text uvnitř značky je proměnná - text uvnitř značky je citace - říká že text uvnitř je zkratka - říká že text uvnitř je složené slovo - označuje citaci

52 <tt></tt> <strike></strike> - zobrazí text neproporcionálním písmem - vypíše text uvnitř přeškrtnutý čárou Příklad: Zapište pozdrav Ahoj tučně, větším písmem. Nedoporučovaný zápis pomocí formátovacích značek dvě varianty <p><b><font size="4">ahoj</font></b></p> <p><b><big>ahoj</big></b></p> Doporučovaný zápis pomocí stylopisu (ještě lepší možnost je pomocí externího stylopisu) <p style="font-size: large; font-weight: bold">ahoj</p> 6 SEZNAMY <ul> položky seznamu </ul> <li> </li> <lh> </lh> <ol> položky seznamu </ol> <menu></menu> - neuspořádaný seznam - položka seznamu - záhlaví seznamu - uspořádaný seznam - definuje seznam nabídek

53 Seznam definic <dl> položky seznamu </dl> <dt> </dt> <dd> <dd> - seznam definic - pojem - definice pojmu Příklad: Vytvořte neuspořádaný seznam, uspořádaný seznam a seznam definic. Řešení: stylopisem vloženým ke značce <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>seznamy</title> </head> <body> <h3>neuspořádaný seznam</h3> <ul style="list-style-type: circle"> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ul> <h3>uspořádaný seznam</h3> <ol style="list-style-type: upper-roman"> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li>

54 </ol> <h3>seznam definic</h3> <dl> <dt>mechanizační obor</dt> <dd>vše o strojích</dd> <dt>veterinární obor</dt> <dd>vše o zvířatech</dd> <dt>zahradnický obor</dt> <dd>vše o kytkách</dd> </dl> </body> </html> Obr. 8

55 Řešení: externím stylopisem <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>seznamy</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>neuspořádaný seznam</h3> <ul> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ul> <h3>uspořádaný seznam</h3> <ol> <li>mechanizační obor</li> <li>veterinární obor</li> <li>zahradnický obor</li> </ol> <h3>seznam definic</h3> <dl> <dt>mechanizační obor</dt> <dd>vše o strojích</dd> <dt>veterinární obor</dt> <dd>vše o zvířatech</dd> <dt>zahradnický obor</dt> <dd>vše o kytkách</dd> </dl> </body> </html>

56 Externí stylopis styl.css ul {list-style-type: circle} ol {list-style-type: upper-roman} Pomocí seznamů a stylopisu lze vytvořit elegantní menu. Nebudete muse ve svých stránkách použít potenciálně nebezpečný JavaScript. Příklad:Pomocí značek seznamu a stylopisu vytvořte jednoduché nerozevírací menu podle předlohy. V kódu stránky jsou použity značky a href, které jsou vysvětleny v další kapitole. Obr. 9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>menu</title> <link rel="stylesheet" href="menu.css" type="text/css" /> </head> <body>

57 <ul> <li><a href="#">odkaz1</a></li> <li><a href="#">odkaz2</a></li> <li><a href="#">odkaz3</a></li> <li><a href="#">odkaz4</a></li> </ul> </body> </html> Externí stylopis menu.css li { float: left; display: inline; } a { display: block; padding: px; background: #dcdcdc; } a:hover { background: #bcbcbc; } Příklad: Pomocí značek seznamu a stylopisu vytvořte jednoduché rozevírací menu podle předlohy. V kódu stránky jsou použity značky a href, které jsou vysvětleny v další kapitole. Obr. 10

58 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>menu</title> <link rel="stylesheet" href="menu.css" type="text/css" /> </head> <body> <ul class="hlavni"> <li><a href="#">odkaz1</a> <ul> <li><a href="#">odkaz1.1</a></li> <li><a href="#">odkaz1.2</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">odkaz2</a> <ul> <li><a href="#">odkaz2.1</a></li> <li><a href="#">odkaz2.2</a></li> <li><a href="#">odkaz2.3</a></li> <li><a href="#">odkaz2.4</a></li> </ul> </li> <li><a href="#">odkaz3</a></li> <li><a href="#">odkaz4</a></li> </ul> </body> </html> Externí stylopis menu2.css.hlavni ul { margin-top: 3px; padding-left: 0px; }.hlavni li { float:left; padding:6px; width:120px; list-style: none; }.hlavni a { color:black; background-color: #dcdcdc; display:block; border:2px; border-style: solid; text-decoration: none; padding-left: 5px; }.hlavni a:hover, ul a:hover {background-color:#bcbcbc; }.hlavni ul { visibility: hidden; }.hlavni li:hover ul { visibility:visible; }.hlavni li li { padding: 0 0 1px 0; }

59 ODKAZY Odkazy jsou většinou označeny barevně a podtrženy. Pokud na odkaz najede kurzorem myši, změní se kurzor myši na kurzor znázorňující ruku nebo se odkaz barevně změní. Odkaz na jiný soubor (WWW stránku) <a href= url > </a> - odkaz na url <a href= url ><img src= obrázek.gif ></a> - odkaz na url, který je tvořen obrázkem <a href= url target= _blank > </a> - odkaz do nového okna <a href= url target = _self > </a> - odkaz do toho samého okna <a href= url target = _parent > </a> - odkaz do nejbližšího rámu <a href= url target = _top > </a> - odkaz do celého okna zruší rámy Odkaz na část dokumentu <a name= návěští > </a> - označí část dokumentu <a href= #návěští > </a> - odkaz v tomtéž dokumentu <a href= index.html#návěští > </a> - odkaz z jiného dokumentu <a href= #návěští target= _blank > </a> - odkaz do nového okna <a href= #návěští target= _self > </a> - odkaz do toho samého okna <a href= #návěští target= _parent > </a> - odkaz do nejbližšího rámu <a href= #návěští target= _top > </a> - odkaz do celého okna zruší rámy

60 Odkaz na <a href= > </a> - odkaz na <a href= > </a> - odkaz na s vyplněným subjektem (předmětem) <a href= den > </a> - odkaz na s vyplněným tělem u <a href= den > </a> - odkaz na s vyplněným subjektem (předmětem) a tělem dopisu Příklad: Obr. 11

61 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>odkazy</title> </head> <body> <h3>odkaz na školu</h3> <a href="http://www.sosvaz.cz"> SOŠ veterinární a zemědělská</a> <h3>odkaz v textu na obor Zahradnictví</h3> <a href="#zahr"> Zahradnictví</a> <br /><br /> <h5>obory:</h5> <h5>mechanizace a služby</h5> <h5>veterinářství</h5> <h5><a name="zahr">zahradnictví</a></h5> </body> </html> 8 OBRÁZKY Na stránkách WWW lze používat různé formáty obrázků. Nejčastěji se používají: *.JPG (komprimované obrázky ztrátová komprese) *.GIF (animace, transparentní pozadí, komprimované obrázky neztrátová komprese) *.PNG (obdoba jako GIF)

62 <img src= url alt= text /> <img lowsrc= url src= url alt= text /> - zobrazení obrázku salternativním textem - zobrazení počátečního obrázku s nízkým rozlišením, než bude načten obrázek s plným rozlišením Obrázek lze zarovnat například vlevo od textu nebo vpravo. left right - horizontální zarovnání vlevo na stránce, text obtéká zprava - horizontální zarovnání vpravo na stránce, text obtéká zleva Obr. 12 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>obrázky</title>

63 <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <img class="left" src="rybnik.gif" alt="rybník" /> <p>zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo zarovnání vlevo</p> <img class="right" src="rybnik.gif" alt="rybník" /> <p>zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo zarovnání vpravo</p> </body> </html> Externí stylopis.left {float: left}.right {float: right} Jiné způsoby zarovnání obrázku proveďte pomocí tabulky. Obrázek vložte do příslušné buňky tabulky a požadovaný text do další buňky. 9 TABULKY <table> </table> <caption> </caption> <tr> </tr> <td> </td> <th> </th> - tabulka - nadpis tabulky - řádek tabulky - datová buňka tabulky - hlavička tabulky

64 Příklad: Obr. 13 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>tabulka</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>vytvořená tabulka</h3> <table style="border-style: double; background-color:yellow"> <caption> Spotřeba PHM </caption> <tr> <th style="border-style: solid">leden 2001</th> <th style="border-style: solid">leden 2002</th> </tr> <tr> <td style="border-style: solid">25 litrů</td> <td style="border-style: solid">46 litrů</td> </tr> <tr> <td style="border-style: solid; text-align:center">78 litrů</td>

65 <td style="border-style: solid; text-align:center">86 litrů</td> </tr> </table> </body> </html> Varianta s externím stylopisem <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>tabulka</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <h3>vytvořená tabulka</h3> <table> <caption> Spotřeba PHM </caption> <tr> <th>leden 2001</th> <th>leden 2002</th> </tr> <tr> <td class="tableft">25 litrů</td> <td class="tableft">46 litrů</td> </tr> <tr> <td class="tabcenter">78 litrů</td> <td class="tabcenter">86 litrů</td> </tr> </table> </body> </html> Externí stylopis table {border-style: double; background-color: yellow} th {border-style: solid}

66 tableft {border-style: solid}.tabcenter {border-style: solid; text-align: center} Ke značkám pro tvorbu tabulky je možno použít velké množství různých atributů. Tyto běžně používané atributy se doporučuje nahradit CSS styly. 10 SYMBOLY Zapisování Některých vybraných symbolů: < < > > pevná mezera & & 11 ZVUK A VIDEO Pro validní stránky v XHTML formátu se doporučuje používat formát Flash. <a href= zvuk.wav > </a> - odkaz na zvukový soubor

67 <a href= video.avi > </a> - odkaz na videosoubor 12 RÁMY Pro rozdělení stránky na více částí se již nepoužívají. Je lépe se použití rámů vyhnout. U DTDs a DTD-t nebudou stránky validní. S výhodou se v dnešní době používá pouze tzv. vnořený rám iframe. Pomocí něho lze vytvořit například statické menu a dynamickou změnu stránky v oblasti iframu. <iframe></iframe> - vnořený rám Všechny moderní prohlížeče podporují tag <iframe>. Ten umožňuje vložit do stránky rám přesné velikosti a zobrazit v něm jinou stránku. Je to pak hodně podobné obrázku, akorát že obsah může být zcela libovolný (textový a rolovaný). Příklad:Vytvořte stránky tak, aby se při kliknutí na odkaz změnila pouze daná část stránky a menu zůstalo zachováno. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>iframe</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />

68 </head> <body> <div> <a href="support.html" target="content">hlavní stránka</a> <a href="download.html"target="content">download</a><br /><br /> </div> <div style="left: 0px; top: 55px"> <iframe width="100%" height="300px" name="content" frameborder="1" src="support.html"> </iframe> </div> </body> </html> Obr. 14

69 FORMULÁŘE <form> </form> <form action= mailto: > </form> <form method= post (get) > </form> - formulář - definice ové adresy - způsob zakódování dat Formuláře uzavíráme do elemntů <form> a </form>. Element form má několik atributů, z nichž nejdůležitější jsou dva: - action - method Atribut action určuje URL aplikace, která se stará o zpracování výsledku formuláře. Atribut method určuje způsob, jakým jsou data z formuláře zaslána. Možnými hodnotami jsou get a post. Pokud nezadáte atribut action odešle výsledky formulář sám na sebe (do stejného souboru). Prvky formuláře Pokud má formulář předat nějaká data, musí být ve formuláři uvedeny nějaké prvky. Prvky formuláře zároveň udávají jaká vstupní pole bude formulář obsahovat. Každý prvek musí mýt atribut name. Tento atribut nastavuje jméno proměnné, ve kterém se budou nacházet data. Atribut value přednastavuje obsah daného pole. Tento obsah lze před odesláním formuláře změnit.

70 Textové pole <input type="text" name="jmeno" size="20" maxlength="20" value="zadej jméno"> name jméno proměnné size velikost vstupního pole maxlength maximální délka textu value přednastavená hodnota Pole heslo <input type="password" name="heslo"> Zaškrtávací políčko <input type="checkbox" name="cjl" value="čeština">čeština <input type="checkbox" name="anj" value="angličtina">angličtina Pole přepínač <input type="radio" name="rad1" value="muž">muž <input type="radio" name="rad1" value="žena">žena Skryté pole <input type="hidden" name="tajne">

71 Pole pro přenos souboru u značky <form> je potřeba zadat enctype="multipart/formdata" <input type="file" name="soubor"> Vícenásobný výběr <select name="os"> <option value="2007">windows 2007 <option value="2008">windows 2008 </select> Textové pole <textarea cols="40" rows="5" name="poznamka"></textarea> Skupina polí <fieldset> <legend>obory</legend> MECH: <input type="text" name="mech"><br /> VET: <input type="text" name="vet"><br /> ZAH: <input type="text" name="zah"> </fieldset>

72 Odesílací tlačítko (posílá i souřadnice kliknutí) <input type="image" name="obr" src="obrazek.jpg"> Odesílací tlačítko <input type="submit" value="odeslat!"> Výmaz zadaných hodnot <input type="reset" value="vymazat!"> Obecné tlačítko <button name="tlacitko">cokoliv</button> Typ obecného tlačítka může být: submit, reset, button Formátování formuláře pomocí CSS Obr. 15

73 Obr. 16 Obr. 17

74 Vysvětlení jednotlivých položek CSS..pole1 {border-radius: 2em 9px; zaoblení rohů boxu background-color: lime; barva pozadí světle zelená padding-left: 10px;} vnitřní levý okraj 10 px textarea, select {background-color: #ffffcc; barva pozadí oranžová color: navy; barva popředí modrá border-radius: 2em 9px; zaoblení rohů boxu padding-left: 10px;} vnitřní levý okraj 10 px.tlacitko {background: navy; barva pozadí modrá color: #ffffcc; barva pozadí oranžová font-weight: bold; typ písma tučné cursor: pointer;} tvar kurzoru ručička

75 Příklad: Vytvořte formulář podle předlohy. Obr. 18 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>iframe</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <form action="zpracuj.php" method="post"> <table> <tr><td><b>jméno:</b></td><td><input type="text" name="jmeno" size="30" maxlength="50"></td></tr> <tr><td><b>telefon:</b></td><td><input type="text" name="telefon" size="10" maxlength="10"></td></tr> <tr><td><b>jazyky:</b></td><td><input type="checkbox" name="cjl" value="čeština">čeština</td></tr> <tr><td></td><td><input type="checkbox" name="anj" value="angličtina">angličtina</td></tr> <tr><td><b>pohlaví</b></td><td><input type="radio" name="rad1" value="muž">muž</td></tr> <tr><td></td><td><input type="radio" name="rad1" value="žena">žena</td></tr>

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02 Jazyk HTML Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E A. Základní struktura HTML dokumentu Zkratkou

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více