ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky Název zakázky MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ květen 2009

2 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Identifikační údaje zadavatele 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora 4. Úvod do předmětu zakázky 5. Místo plnění zakázky 6. Doba plnění zakázky 7. Kvalifikace uchazečů 7.1 Základní kvalifikační předpoklady 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7.4 Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny 8.2 Způsob zpracování nabídky 9. Obchodní a platební podmínky 10. Hodnotící kritéria 11. Metody hodnocení nabídek 12. Obsah smlouvy o dílo 13. Lhůta a místo pro podání nabídky 14. Jistota za nabídku Přílohy: č. 1 Slepý rozpočet

3 1. Úvodní ustanovení Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy. Doprovodným dokumentem pro zadávací řízení je Metodický pokyn ROP Střední Morava pro zadání zakázek, verze č. 6.0 z Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby po převzetí zadávací dokumentace tuto přezkoumali a v případě zjištění pochybení zadavatele podali námitku v souladu s 110 zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední Morava; Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj měst, Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední Morava pro příjemce dotace. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být podána písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být administrátorovi doručena nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz 49 zákona o veřejných zakázkách). Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk nebo Elektronicky podané žádosti o dodatečné informace musí být opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli.

4 2. Identifikační údaje zadavatele Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk IČ: zastoupená Jarmilou Hynkovou, ředitelkou školy Právní forma: 621 Základní škola CZ-NUTS: CZ0715 Šumperk ZÚJ: ÚTJ: Šumperk Kraj Olomoucký NUTS II Střední Morava 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora Artory - Consulting, s.r.o. Sídlo: Lidická 51, Šumperk IČ: Kontaktní údaje: Ing. Tereza Schreiberová tel.: tel./fax:

5 4. Úvod do předmětu zakázky Název veřejné zakázky Veřejná zakázka dle předmětu plnění Druh zadávacího řízení Druh veřejné zakázky dle hodnoty plnění Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání Veřejná zakázka na dodávky, dle 8 zákona. Zakázka nepodléhá uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, dle 38 zákona Veškeré postupy v tomto zadávacím řízení se řídí výhradně zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Podlimitní ,- bez DPH ,- vč. 19% DPH Termín vyhlášení výzvy 20. května 2009 Lhůta pro podání nabídky Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace Místo a lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci Způsob vypořádání žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Zadávací lhůta Termín a místo pro podání nabídek Způsob doručení Min. 15 dní, dle 39 zákona Zadávací dokumentace včetně všech příloh je nedílnou součástí výzvy k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídek. Zadávací dokumentace, včetně všech příloh je zveřejněna také elektronicky na Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci mohou být podány písemně nebo elektronicky (při elektronickém podání musí obsahovat autorizovaný elektzronický podpis). Tyto žádosti musí být směřovány na následující adresy: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nejzazší termín pro podání žádosti o dodatečné informace je 5 dní před termínem pro podání nabídek. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V souladu s ustanovením 49 zákona je stanovena prohlídka místa plnění na 27. května Začátek prohlídky místa plnění je v 10:00 hod v pracovně ředitelky školy na adrese Sluneční 38, Šumperk. Případná změna termínu bude oznámena přihlášeným uchazečům. Bližší informace k prohlídce podá administrátor VZ. 120 dní, dle 43 zákona 9. června 2009 do 10:00 hod Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nabídka bude podána ve dvou paré v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu adminisatrátora s uvedením nadpisu: VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ - NEOTVÍRAT. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 10:00 hod, zadavatel ani administrátor neodpovídají za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb. U poštou odeslaných nabídek doporučujeme telefonické kontaktování administrátora pro ověření včasného doručení nabídky.

6 Termín otevírání obálek s nabídkami Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 9. června v 13:00 hod v sídle zadavatele na ul. Sluneční 22, Šumperk, v pracovně ředitelky školy. V případě změny termínu pro otevírání obálek budou přihlášení uchazeči bezodkladně informováni prostřednictvím písemné zprávy. 4.1 Stručný předmět zakázky Předmětem zakázky je modernizace 5 učeben, které budou využívány jako multimediální učebny a PC učebna s využitím prezentační a audiovizuální techniky. Pro výuku bude využívána interaktivní tabule, která bude doplněna o systém ozvučení, který zajistí kvalitní ozvučení většího prostoru v učebně. Cílem zadávacího řízení je realizovat zadání projektu s použitím nejvyspělejší techniky s rozumným vynaložením finančních prostředků. Stávající řešení Počítačová síť: Vybudována na 10, 100,1000 Mb technologii. PC v kabinetech a telefony napojeny na Switch Linksys SRW224P (24x10,100Mb+power on Ethernet + 2x1Gb). Doporučeno ponechat. Servery, switche a internet jsou napojeny na Switch Linksys SRW2016 v1.2 (16x10,100,1000Mb-VebView). Doporučeno ponechat pro budoucí síť. Stará počítačová učebna zčásti napojena na Switch Linksys SRW224G4 v1.1 (24x10,100Mb + 4x1000Mb WebView) a Planet 24x10,100Mb. 1x lic. Win Server 2008 Ent. 32bit 1x lic. Win server 2008 St. 32 bit 37x lic. TS CAL k Win Terminál Server x lic. CAL k Win Server 2008 Popis zakázky 1. Napojení nové PC učebny a multimed. učeben na počítačovou síť. 2. Vybudovat novou PC učebnu s tenkými klienty a LCD monitory, sluchátka, dataprojektor, interaktivní tabule, ozvučení, mikrofon pro učitele, tiskárna, scaner, bílá tabule 3. Serverová sestava 2x 1x 1x Terminálový server (64 bit) Bude napojeno současně okolo tenkých klientů (celkem ve škole asi 85 tenkých klientů a asi 100 PC ) nový víceúčelový server (1 server s nainst. dvěma virtuálními servery souborový + tiskový) nový doménový server

7 4. Vybudování 4 nových multimediálních učeben s interaktivní tabulí, ozvučení, vizualizér, DVD přehrávač, videopřehrávač, bílá tabule. V přírodopisné učebně videomikroskop. Univerzální hlasovací zařízení. 5) Instalace výukových programů na školní síť Detailní popis zakázky 1) Vybudování 1 Gb/s sítě 2) Nová počítačová učebna 3) Serverová sestava 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 5) Instalace výukového software na školní síť 1) Vybudování 1 Gb/s sítě a) 2 x Switch 48 x 1 Gb/s WebViev s možností nastavení šířky pásma (umístění 1 x v nové učebně, 1 x serverovna) b) skříň na stěnu pro 1 x Switch (umístění v nové učebně) c) skříň pro 8 x Switch (umístění v serverovně) 2) Nová počítačová učebna Požadavek: a) 35 ks tenkých klientů s RDP 5.0 a vyšším + klávesnice + myš + sluchátka 35 ks 19 LCD monitor (1280 x 1024) Provedení tenkých klientů: - min. rozlišení 1280 x bit - vestavěný nebo připevněný k LCD nebo samost. stojící s max. jedním rozměrem 250 mm - bezventilátorové provedení, bez pohyblivých částí - USB 2.0, audio, lan, PS/2 (klávesnice, myš) b) 1 ks učitelské PC (dvoujádrový procesor, čtečka karet, DVD RW) - 19 LCD monitor (1280 x 1024) klávesnice, myš, - napojení dataprojektoru a scaneru c) ozvučení učebny + mikrofon se stojánkem ( není požadován bezdrátový) d) videopřehrávač + DVD přehrávač (může být jedno zařízení) e) scaner připojený k učitelskému PC f) síťová černobílá laserová duplexní tiskárna (multifunkční zařízení NE) s ovladači pro Win Server bude instalována na síť g) Interaktivní tabule na stěnu šířka tabule alespoň 160 cm minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor na strop (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 100 x 240 cm

8 j) instalace operačního systému, scaneru na učitelské PC k) instalace tenkých klientů k počítačové síti, instalace síťové tiskárny na tiskový server Přivedení síťových kabelů a rozvod sítě k PC zajistí zadavatel. Zajištění licence pro OS na učitelském PC zajistí zadavatel. 3) Serverová sestava (kompl. dodávka hardware s nainst. OS) 3.1) Terminálový server - 2ks provedení Tower CPU: 2 x 4 jádrový procesor (alespoň 2.5 GHz, 2 x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 16 GB s volnými pozicemi na rozšíření až 32 GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 256MB cache Pevné disky: 4x FSC HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" klec pro výměnné disky za chodu - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD 5,25 pozice pro RAM DISK 16 GB (systémový disk) parametry RAM DISKU: - 2x SATA 3.0Gbps Interface ports, 240-pin DDR2 DIMM module slots x 8, - 1x CF socket in front panel, lithium Battery of 7.4V 2400mAh, enough to finish the backup, data transfer rate up to 400MB/sec, IOPS 130,000per SATA port - ECC paměti do 8 slotů pro paměti 2GB - zálohování lithiovými bat. a vnějším adaptérem do sítě - backup na paměť kartu 16 GB LAN: 2x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W hot-plug rozhraní 2 x SATA 3.0Gbps pro RAM DISK 1x paměťová karta 16 GB pro backup RAM DISKU, rychlost zápis/čtení 133x + Rescue Pro 3.2) Doménový server - 1ks Instalace OS na terminálový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení raid 5. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.0 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1 (vč.

9 IME) Pevné disky: 2x 73GB SAS 3.5" hotplug 15000rpm HDD Klec pro výměnné pevné disky za chodu: 4x slot pro 3.5" SAS HDD (2 obsazeny) LAN: 1x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W 3.3) 1 ks Víceúčelový server (2 virtuální servery souborový + tiskový) Instalace OS na doménový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení zrcadlení. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.5 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD RW/RAM DL SATA, klec - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD výměnné za chodu řadic RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 512MB cache LAN: 2x GLAN 10/100/1000 Zdroj: 1x 700W hotplug zdroj Pevné disky: 4 x HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" Instalace OS na víceúčelový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení Raid ) Další - 8-mi portový přepínač KVM (klávesnice, video, myš) rack vybavení - 8x Klávesnice-video-myš propoj. kabely pro KVM přepínač, délka 1,8m - 1x externí USB FDD 3,5 mechanika - 17 LCD monitor - 2 x UPS 2kW s možností ovládání více serverů - 1 x UPS 1400VA (pro 2 x RAM disk) 3.5) Instalace sítě Instalace doménového řadiče, rozvržení IP adres v síti, instalace DNS, DHCP a zajištění součinnosti serverů, připojení tenkých klientů k terminálovým serverům 3.6) Klimatizace Výměnu teplého vzduchu z místnosti serverů zajistí z prostředků projektu serverovny zadavatel. Výměna vzduchu bude zajištěna nízkootáčkovými tichými ventilátory spínanými teplotním čidlem. Zajistí zadavatel 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 4.1) Učebna fyziky Vybavení učebny fyziky: a) Ozvučení

10 b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. 4.2) Učebna přírodopisu f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm j) instalace software a hardware Vybavení učebny přírodopisu: a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom)

11 d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x videomikroskop do učebny přírodopisu Požadavky: - USB binokulární hlavice s integrovanou kamerou 1,3 MPix CMOS v hlavici - rozlišení 1280 x zachytávání obr. a živé video na obrazovce - zvětšení x j) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm k) instalace software a hardware 4.3) Učebna Vybavení učebny chemie :

12 chemie a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit video výstup, RS232, USB 2.0 SOFTWARE: čeština f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft i) tabulový systém: (pylon double/rovinná tabule) Upřesnění požadavků: - dvě plotny popisovatelné magnetické bílé tabule (2m x 1,2m) na svislých pylonech tak, aby obě plotny bylo možno libovolně zvednou do horní polohy (tj. řešení, aby se tabule nestřídaly).

13 4.4) Učebna na 1. stupni j) instalace software a hardware Vybavení učebny na 1. stupni : a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule na pylonech 1. šířka tabule alespoň 160 cm 2. minimální záruka 5 let 3. ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem 4. dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. h) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm i) instalace software a hardware Zvláštní příslušenství 1 x radiové univerzální hlasovací zařízení nezávislé na technologii interaktivní tabule Upřesnění: Na hlasovací jednotce nemusí být displej a na hlasovací jednotce nemusí být numerická klávesnice. Není ani speciálně požadovaná identifikace žáků. Pokud by byly srovnatelné dvě varianty, upřednostníme samozřejmě variantu nabízející identifikaci žáka s možností použití

14 5) Výukový a systémový software numerické klávesnice. Ale to není nutná podmínka. 5.1) Instalace výukového software na terminálové servery bude upřesněna až podle rozsahu nákupu výukového software pro všechny předměty pro všechny ročníky ZŠ. Výukový software zajistí zadavatel. Instalaci zajistí vítěz výběrového řízení. Náklady na instalaci výukového software nejsou součástí kalkulace cen ve slepém rozpočtu. 5.2) Instalace systémového software: Systémový software a licence zajistí zadavatel přes zvýhodněnou nabídku pro školství. Instalaci systémového software zajistí dodavatel tak, jak bylo upřesněno výše v sekci 3.) Serverová sestava. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na všechny části zakázky nejméně 24 měsíců. V nabídce bude uvedena záruka za dílo v měsících. V případě, že bude na některou část díla uvažováno s delší dobou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Všechny dodávky musí splňovat normy ČSN dle přílušných specifikací a mít platné certifikáty. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat platné normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé zakázce. 5. Místo plnění zakázky Olomoucký kraj, Město Šumperk Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk 6. Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení doby plnění je červenec Předpokládané datum ukončení doby plnění je září 2009 (návrh harmonogramu dodávky a instalace je součástí nabídky uchazeče, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 30. září 2009). Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu v členění dle jednotlivých aktivit.

15 7. Kvalifikace uchazečů Doba prokazování kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Kvalifikaci bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 7.1 Základní kvalifikační kritéria Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání beztrestnosti čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. a), b)], Prokázání nenaplnění skutkové podstaty jednání nekalé soutěže formou podplácení čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. c)], Prokázání nevyhlášení konkurzu, likvidace čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. d), e)], Prokázání bezdlužnosti vůči FÚ čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. b) a f)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. g)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném, penále na zdravotním, sociálním pojištění - čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. h)], Prokázání beztrestnosti podle 53, odst.1, písm. i) čestným prohlášením Přesná specifikace a náležitost dokladů viz 53 zákona, odst.1, písm. a) až i) v úplném znění. Pozn. Prokázání beztrestnosti je nezbytné u každého člena statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobou. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 54, odst. a), b). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále uchazeč předloží doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence. 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů není vyžadováno.

16 7.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 56 odst. 1, písm. a), seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel tímto způsobem vyžaduje prokázání nejméně 15 dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. 2. Referenční listy vystavené odběrateli (tímto způsobem požaduje zadavatel prokázat min. 5 dodávek o finančím objemu min. 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku) s uvedením finančního rozsahu dodávky, obsahu dodávky, doby plnění a telefonického či ového kontaktu na odpovědnou osobu odběratele. 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Uchazeč provede ocenění podle zadávací dokumentace a výkazu výměr (viz příloha č. 1 Výkaz výměr). Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace (viz Příloha č. 1 Výkaz výměr). Zjistí-li uchazeč jakékoliv nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, oznámí je neprodleně administrátorovi. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém rozpočtu nebo zadávací dokumentaci je povinen formou žádosti o dodatečné informace si u administrátora nesrovnalosti ujasnit. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla! Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí obsahovat zejména náklady na: 1. dodávku zařízení v počtu a kvalitě dle zadávací dokumentace 2. dopravu, balení zařízení 3. instalaci zařízení mimo zařízení instalovaných zadavatelem 4. odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného 5. náklady na používání přístrojů či zařízení při instalaci 6. náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek

17 7. pojištění, garance, daně, cla, poplatky 8. inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky 9. označení dodaných zařízení dle parvidel pro publicitu (papírové samolepky) Nabídkovou cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo: 1. pokud v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů 2. v případě zadavatelem vyžádaných víceprací či více dodávek 3. v případě prodloužení termínů z důvodů na straně zadavatele o více než 4 měsíce 8.2 Způsob zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a nápisem VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NEOTVÍRAT. Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání! Nabídka bude podána způsobem stanoveným v 68 a 69 zákona. Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči podají nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s nabídkou. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se přesto za převzatou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení statutátního zástupce dodavatele, ze kterého bude patrné, jaké části díla hodlá zadat subdodavatelům se stanovením % výše plnění celého díla formou subdodávek. V případě plnění formou subdodávek požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů subdodavatelů a písemný souhlas statutárních zástupců subdodavatelů s provedením subdodávky. Osnova nabídky doporučená zadavatelem: 1. Titulní list nabídky 2. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a vč. DPH 3. Čestné prohlášení uchazeče dle 68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Soužití 2005, o.p.s. Na Bukovci 1, 790 85 Mikulovice IČ: 268 73 265 zastoupený Jiřím Rozsypalem, ředitelem Název veřejné

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název projektu: MODERNÍ VÝUKA NA SZŠ: TVORBA A APLIKACE VÝUKOVÝCH MODULŮ Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0090 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu

Více

VÝZVA. Tento projekt byl předložen do výzvy č. 18/2010 2.3.2, Rozvoj venkova, sociální infrastruktura ROP NUTS II Střední Morava.

VÝZVA. Tento projekt byl předložen do výzvy č. 18/2010 2.3.2, Rozvoj venkova, sociální infrastruktura ROP NUTS II Střední Morava. VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací víceúčelové hřiště, která bude realizována v rámci projektu s názvem Hébéme se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) Obsah: 1. Zadavatel 2. Vymezení předmětu zakázky 3. Místo a termín plnění 4. Podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo jednací:249/2015 Vyřizuje: Gracík Datum: 3.8.2015 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Výpočetní technika 2012

Výpočetní technika 2012 Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu Výpočetní technika 2012 vyhlášenou

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Číslo zakázky: 033/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka technického vybavení pro projekt Inteligentní budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele České vysoké

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém

Více

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Zadávací dokumentace technická specifikace Základní informace o zakázce: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Sídlem: Průběžná 116 3900 Tábor-Čekanice Zastoupený: Mgr. Hanou Dolejší IČ:

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013, V 12 MP ZZ 7.1 pro výběrové

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Forman Adamec, a.s. Bohuslava Martinů 2103/6, 741 01 Nový Jičín IČ: 258 97 276 Zastoupená Lubomírem Adamcem, předsedou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP. Registrační číslo projektu:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP. Registrační číslo projektu: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0038 Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.06

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Hardware - software Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min.

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02 /01.0186 Název projektu: Mladý člověk a svět práce Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153. Věc: Zahájení výběrového řízení - výzva k podání nabídky

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153. Věc: Zahájení výběrového řízení - výzva k podání nabídky Věc: Zahájení výběrového řízení - výzva k podání nabídky Dne 22. února 2013 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 vyhlašuje zahájení výběrového řízení na dodávku vybavení souvisejícího s dosažením

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky na realizaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, multimediální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V souladu s 6 a 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště při ZŠ Velké Karlovice Zadavatel veřejné zakázky Základní škola Velké Karlovice,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji a) Název zakázky: Zajištění vybavení zboží pro uvedení absolventů na trh práce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Nákup nové výpočetní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku s názvem Dodávka technického vybavení k projektu OP VK Druh zakázky: dodávka Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů Základní školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Husova 1570, Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Husova 1570, Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Sídlem: Zastoupený: Husova 1570, 39002 Tábor Mgr. Petr Zamrzla, ředitel IČ: 70877807

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově OBEC SLATINA Slatina 50 410 02 Slatina Výzva k podání nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna elektroinstalace v multifunkční budově 1. Zadavatel zakázky název: OBEC Slatina sídlo: Slatina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Podklad pro zpracování nabídek veřejné zakázky Dodávka ICT techniky, která se týká projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/01.0016 a s názvem Zkvalitňování výuky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012

Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rumburk rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012 Zadavatele: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. Května 1366/48, 408 01 Rumburk IČ: 002 61 602, DIČ: CZ 002 61

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Dodávka notebooků pro zajištění klíčových aktivit

Dodávka notebooků pro zajištění klíčových aktivit k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Dodávka notebooků pro zajištění klíčových aktivit projektu Základní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku v režimu Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

Dodávka zboží. Mgr. Martin Šín , Zahájení: Ukončení: ve 12,00 hodin

Dodávka zboží. Mgr. Martin Šín , Zahájení: Ukončení: ve 12,00 hodin Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka PC pro počítačovou učebnu a 4 notebooky (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na dodávky Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky pro dodavatele projektu Najdi si práci ve Zlínském kraji

k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky pro dodavatele projektu Najdi si práci ve Zlínském kraji ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky pro dodavatele projektu Najdi si práci ve Zlínském kraji ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více