ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky Název zakázky MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ květen 2009

2 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Identifikační údaje zadavatele 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora 4. Úvod do předmětu zakázky 5. Místo plnění zakázky 6. Doba plnění zakázky 7. Kvalifikace uchazečů 7.1 Základní kvalifikační předpoklady 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7.4 Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny 8.2 Způsob zpracování nabídky 9. Obchodní a platební podmínky 10. Hodnotící kritéria 11. Metody hodnocení nabídek 12. Obsah smlouvy o dílo 13. Lhůta a místo pro podání nabídky 14. Jistota za nabídku Přílohy: č. 1 Slepý rozpočet

3 1. Úvodní ustanovení Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy. Doprovodným dokumentem pro zadávací řízení je Metodický pokyn ROP Střední Morava pro zadání zakázek, verze č. 6.0 z Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby po převzetí zadávací dokumentace tuto přezkoumali a v případě zjištění pochybení zadavatele podali námitku v souladu s 110 zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední Morava; Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj měst, Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední Morava pro příjemce dotace. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být podána písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být administrátorovi doručena nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz 49 zákona o veřejných zakázkách). Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk nebo Elektronicky podané žádosti o dodatečné informace musí být opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli.

4 2. Identifikační údaje zadavatele Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk IČ: zastoupená Jarmilou Hynkovou, ředitelkou školy Právní forma: 621 Základní škola CZ-NUTS: CZ0715 Šumperk ZÚJ: ÚTJ: Šumperk Kraj Olomoucký NUTS II Střední Morava 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora Artory - Consulting, s.r.o. Sídlo: Lidická 51, Šumperk IČ: Kontaktní údaje: Ing. Tereza Schreiberová tel.: tel./fax:

5 4. Úvod do předmětu zakázky Název veřejné zakázky Veřejná zakázka dle předmětu plnění Druh zadávacího řízení Druh veřejné zakázky dle hodnoty plnění Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání Veřejná zakázka na dodávky, dle 8 zákona. Zakázka nepodléhá uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, dle 38 zákona Veškeré postupy v tomto zadávacím řízení se řídí výhradně zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Podlimitní ,- bez DPH ,- vč. 19% DPH Termín vyhlášení výzvy 20. května 2009 Lhůta pro podání nabídky Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace Místo a lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci Způsob vypořádání žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Zadávací lhůta Termín a místo pro podání nabídek Způsob doručení Min. 15 dní, dle 39 zákona Zadávací dokumentace včetně všech příloh je nedílnou součástí výzvy k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídek. Zadávací dokumentace, včetně všech příloh je zveřejněna také elektronicky na Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci mohou být podány písemně nebo elektronicky (při elektronickém podání musí obsahovat autorizovaný elektzronický podpis). Tyto žádosti musí být směřovány na následující adresy: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nejzazší termín pro podání žádosti o dodatečné informace je 5 dní před termínem pro podání nabídek. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V souladu s ustanovením 49 zákona je stanovena prohlídka místa plnění na 27. května Začátek prohlídky místa plnění je v 10:00 hod v pracovně ředitelky školy na adrese Sluneční 38, Šumperk. Případná změna termínu bude oznámena přihlášeným uchazečům. Bližší informace k prohlídce podá administrátor VZ. 120 dní, dle 43 zákona 9. června 2009 do 10:00 hod Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nabídka bude podána ve dvou paré v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu adminisatrátora s uvedením nadpisu: VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ - NEOTVÍRAT. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 10:00 hod, zadavatel ani administrátor neodpovídají za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb. U poštou odeslaných nabídek doporučujeme telefonické kontaktování administrátora pro ověření včasného doručení nabídky.

6 Termín otevírání obálek s nabídkami Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 9. června v 13:00 hod v sídle zadavatele na ul. Sluneční 22, Šumperk, v pracovně ředitelky školy. V případě změny termínu pro otevírání obálek budou přihlášení uchazeči bezodkladně informováni prostřednictvím písemné zprávy. 4.1 Stručný předmět zakázky Předmětem zakázky je modernizace 5 učeben, které budou využívány jako multimediální učebny a PC učebna s využitím prezentační a audiovizuální techniky. Pro výuku bude využívána interaktivní tabule, která bude doplněna o systém ozvučení, který zajistí kvalitní ozvučení většího prostoru v učebně. Cílem zadávacího řízení je realizovat zadání projektu s použitím nejvyspělejší techniky s rozumným vynaložením finančních prostředků. Stávající řešení Počítačová síť: Vybudována na 10, 100,1000 Mb technologii. PC v kabinetech a telefony napojeny na Switch Linksys SRW224P (24x10,100Mb+power on Ethernet + 2x1Gb). Doporučeno ponechat. Servery, switche a internet jsou napojeny na Switch Linksys SRW2016 v1.2 (16x10,100,1000Mb-VebView). Doporučeno ponechat pro budoucí síť. Stará počítačová učebna zčásti napojena na Switch Linksys SRW224G4 v1.1 (24x10,100Mb + 4x1000Mb WebView) a Planet 24x10,100Mb. 1x lic. Win Server 2008 Ent. 32bit 1x lic. Win server 2008 St. 32 bit 37x lic. TS CAL k Win Terminál Server x lic. CAL k Win Server 2008 Popis zakázky 1. Napojení nové PC učebny a multimed. učeben na počítačovou síť. 2. Vybudovat novou PC učebnu s tenkými klienty a LCD monitory, sluchátka, dataprojektor, interaktivní tabule, ozvučení, mikrofon pro učitele, tiskárna, scaner, bílá tabule 3. Serverová sestava 2x 1x 1x Terminálový server (64 bit) Bude napojeno současně okolo tenkých klientů (celkem ve škole asi 85 tenkých klientů a asi 100 PC ) nový víceúčelový server (1 server s nainst. dvěma virtuálními servery souborový + tiskový) nový doménový server

7 4. Vybudování 4 nových multimediálních učeben s interaktivní tabulí, ozvučení, vizualizér, DVD přehrávač, videopřehrávač, bílá tabule. V přírodopisné učebně videomikroskop. Univerzální hlasovací zařízení. 5) Instalace výukových programů na školní síť Detailní popis zakázky 1) Vybudování 1 Gb/s sítě 2) Nová počítačová učebna 3) Serverová sestava 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 5) Instalace výukového software na školní síť 1) Vybudování 1 Gb/s sítě a) 2 x Switch 48 x 1 Gb/s WebViev s možností nastavení šířky pásma (umístění 1 x v nové učebně, 1 x serverovna) b) skříň na stěnu pro 1 x Switch (umístění v nové učebně) c) skříň pro 8 x Switch (umístění v serverovně) 2) Nová počítačová učebna Požadavek: a) 35 ks tenkých klientů s RDP 5.0 a vyšším + klávesnice + myš + sluchátka 35 ks 19 LCD monitor (1280 x 1024) Provedení tenkých klientů: - min. rozlišení 1280 x bit - vestavěný nebo připevněný k LCD nebo samost. stojící s max. jedním rozměrem 250 mm - bezventilátorové provedení, bez pohyblivých částí - USB 2.0, audio, lan, PS/2 (klávesnice, myš) b) 1 ks učitelské PC (dvoujádrový procesor, čtečka karet, DVD RW) - 19 LCD monitor (1280 x 1024) klávesnice, myš, - napojení dataprojektoru a scaneru c) ozvučení učebny + mikrofon se stojánkem ( není požadován bezdrátový) d) videopřehrávač + DVD přehrávač (může být jedno zařízení) e) scaner připojený k učitelskému PC f) síťová černobílá laserová duplexní tiskárna (multifunkční zařízení NE) s ovladači pro Win Server bude instalována na síť g) Interaktivní tabule na stěnu šířka tabule alespoň 160 cm minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor na strop (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 100 x 240 cm

8 j) instalace operačního systému, scaneru na učitelské PC k) instalace tenkých klientů k počítačové síti, instalace síťové tiskárny na tiskový server Přivedení síťových kabelů a rozvod sítě k PC zajistí zadavatel. Zajištění licence pro OS na učitelském PC zajistí zadavatel. 3) Serverová sestava (kompl. dodávka hardware s nainst. OS) 3.1) Terminálový server - 2ks provedení Tower CPU: 2 x 4 jádrový procesor (alespoň 2.5 GHz, 2 x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 16 GB s volnými pozicemi na rozšíření až 32 GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 256MB cache Pevné disky: 4x FSC HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" klec pro výměnné disky za chodu - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD 5,25 pozice pro RAM DISK 16 GB (systémový disk) parametry RAM DISKU: - 2x SATA 3.0Gbps Interface ports, 240-pin DDR2 DIMM module slots x 8, - 1x CF socket in front panel, lithium Battery of 7.4V 2400mAh, enough to finish the backup, data transfer rate up to 400MB/sec, IOPS 130,000per SATA port - ECC paměti do 8 slotů pro paměti 2GB - zálohování lithiovými bat. a vnějším adaptérem do sítě - backup na paměť kartu 16 GB LAN: 2x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W hot-plug rozhraní 2 x SATA 3.0Gbps pro RAM DISK 1x paměťová karta 16 GB pro backup RAM DISKU, rychlost zápis/čtení 133x + Rescue Pro 3.2) Doménový server - 1ks Instalace OS na terminálový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení raid 5. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.0 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1 (vč.

9 IME) Pevné disky: 2x 73GB SAS 3.5" hotplug 15000rpm HDD Klec pro výměnné pevné disky za chodu: 4x slot pro 3.5" SAS HDD (2 obsazeny) LAN: 1x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W 3.3) 1 ks Víceúčelový server (2 virtuální servery souborový + tiskový) Instalace OS na doménový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení zrcadlení. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.5 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD RW/RAM DL SATA, klec - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD výměnné za chodu řadic RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 512MB cache LAN: 2x GLAN 10/100/1000 Zdroj: 1x 700W hotplug zdroj Pevné disky: 4 x HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" Instalace OS na víceúčelový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení Raid ) Další - 8-mi portový přepínač KVM (klávesnice, video, myš) rack vybavení - 8x Klávesnice-video-myš propoj. kabely pro KVM přepínač, délka 1,8m - 1x externí USB FDD 3,5 mechanika - 17 LCD monitor - 2 x UPS 2kW s možností ovládání více serverů - 1 x UPS 1400VA (pro 2 x RAM disk) 3.5) Instalace sítě Instalace doménového řadiče, rozvržení IP adres v síti, instalace DNS, DHCP a zajištění součinnosti serverů, připojení tenkých klientů k terminálovým serverům 3.6) Klimatizace Výměnu teplého vzduchu z místnosti serverů zajistí z prostředků projektu serverovny zadavatel. Výměna vzduchu bude zajištěna nízkootáčkovými tichými ventilátory spínanými teplotním čidlem. Zajistí zadavatel 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 4.1) Učebna fyziky Vybavení učebny fyziky: a) Ozvučení

10 b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. 4.2) Učebna přírodopisu f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm j) instalace software a hardware Vybavení učebny přírodopisu: a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom)

11 d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x videomikroskop do učebny přírodopisu Požadavky: - USB binokulární hlavice s integrovanou kamerou 1,3 MPix CMOS v hlavici - rozlišení 1280 x zachytávání obr. a živé video na obrazovce - zvětšení x j) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm k) instalace software a hardware 4.3) Učebna Vybavení učebny chemie :

12 chemie a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit video výstup, RS232, USB 2.0 SOFTWARE: čeština f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft i) tabulový systém: (pylon double/rovinná tabule) Upřesnění požadavků: - dvě plotny popisovatelné magnetické bílé tabule (2m x 1,2m) na svislých pylonech tak, aby obě plotny bylo možno libovolně zvednou do horní polohy (tj. řešení, aby se tabule nestřídaly).

13 4.4) Učebna na 1. stupni j) instalace software a hardware Vybavení učebny na 1. stupni : a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule na pylonech 1. šířka tabule alespoň 160 cm 2. minimální záruka 5 let 3. ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem 4. dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. h) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm i) instalace software a hardware Zvláštní příslušenství 1 x radiové univerzální hlasovací zařízení nezávislé na technologii interaktivní tabule Upřesnění: Na hlasovací jednotce nemusí být displej a na hlasovací jednotce nemusí být numerická klávesnice. Není ani speciálně požadovaná identifikace žáků. Pokud by byly srovnatelné dvě varianty, upřednostníme samozřejmě variantu nabízející identifikaci žáka s možností použití

14 5) Výukový a systémový software numerické klávesnice. Ale to není nutná podmínka. 5.1) Instalace výukového software na terminálové servery bude upřesněna až podle rozsahu nákupu výukového software pro všechny předměty pro všechny ročníky ZŠ. Výukový software zajistí zadavatel. Instalaci zajistí vítěz výběrového řízení. Náklady na instalaci výukového software nejsou součástí kalkulace cen ve slepém rozpočtu. 5.2) Instalace systémového software: Systémový software a licence zajistí zadavatel přes zvýhodněnou nabídku pro školství. Instalaci systémového software zajistí dodavatel tak, jak bylo upřesněno výše v sekci 3.) Serverová sestava. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na všechny části zakázky nejméně 24 měsíců. V nabídce bude uvedena záruka za dílo v měsících. V případě, že bude na některou část díla uvažováno s delší dobou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Všechny dodávky musí splňovat normy ČSN dle přílušných specifikací a mít platné certifikáty. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat platné normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé zakázce. 5. Místo plnění zakázky Olomoucký kraj, Město Šumperk Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk 6. Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení doby plnění je červenec Předpokládané datum ukončení doby plnění je září 2009 (návrh harmonogramu dodávky a instalace je součástí nabídky uchazeče, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 30. září 2009). Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu v členění dle jednotlivých aktivit.

15 7. Kvalifikace uchazečů Doba prokazování kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Kvalifikaci bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 7.1 Základní kvalifikační kritéria Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání beztrestnosti čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. a), b)], Prokázání nenaplnění skutkové podstaty jednání nekalé soutěže formou podplácení čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. c)], Prokázání nevyhlášení konkurzu, likvidace čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. d), e)], Prokázání bezdlužnosti vůči FÚ čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. b) a f)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. g)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném, penále na zdravotním, sociálním pojištění - čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. h)], Prokázání beztrestnosti podle 53, odst.1, písm. i) čestným prohlášením Přesná specifikace a náležitost dokladů viz 53 zákona, odst.1, písm. a) až i) v úplném znění. Pozn. Prokázání beztrestnosti je nezbytné u každého člena statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobou. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 54, odst. a), b). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále uchazeč předloží doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence. 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů není vyžadováno.

16 7.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 56 odst. 1, písm. a), seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel tímto způsobem vyžaduje prokázání nejméně 15 dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. 2. Referenční listy vystavené odběrateli (tímto způsobem požaduje zadavatel prokázat min. 5 dodávek o finančím objemu min. 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku) s uvedením finančního rozsahu dodávky, obsahu dodávky, doby plnění a telefonického či ového kontaktu na odpovědnou osobu odběratele. 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Uchazeč provede ocenění podle zadávací dokumentace a výkazu výměr (viz příloha č. 1 Výkaz výměr). Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace (viz Příloha č. 1 Výkaz výměr). Zjistí-li uchazeč jakékoliv nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, oznámí je neprodleně administrátorovi. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém rozpočtu nebo zadávací dokumentaci je povinen formou žádosti o dodatečné informace si u administrátora nesrovnalosti ujasnit. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla! Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí obsahovat zejména náklady na: 1. dodávku zařízení v počtu a kvalitě dle zadávací dokumentace 2. dopravu, balení zařízení 3. instalaci zařízení mimo zařízení instalovaných zadavatelem 4. odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného 5. náklady na používání přístrojů či zařízení při instalaci 6. náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek

17 7. pojištění, garance, daně, cla, poplatky 8. inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky 9. označení dodaných zařízení dle parvidel pro publicitu (papírové samolepky) Nabídkovou cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo: 1. pokud v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů 2. v případě zadavatelem vyžádaných víceprací či více dodávek 3. v případě prodloužení termínů z důvodů na straně zadavatele o více než 4 měsíce 8.2 Způsob zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a nápisem VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NEOTVÍRAT. Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání! Nabídka bude podána způsobem stanoveným v 68 a 69 zákona. Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči podají nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s nabídkou. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se přesto za převzatou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení statutátního zástupce dodavatele, ze kterého bude patrné, jaké části díla hodlá zadat subdodavatelům se stanovením % výše plnění celého díla formou subdodávek. V případě plnění formou subdodávek požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů subdodavatelů a písemný souhlas statutárních zástupců subdodavatelů s provedením subdodávky. Osnova nabídky doporučená zadavatelem: 1. Titulní list nabídky 2. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a vč. DPH 3. Čestné prohlášení uchazeče dle 68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky v rámci projektu Učení pro život k veřejné zakázce malého rozsahu, která je zadána v souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadavatel: Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 Název zakázky: Název projektu: Reg. číslo projektu: Dodávka hardware a software pro ISŠT Mělník v rámci projektu

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo zakázky: 1/2012 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky : Operační program Vzdělávání pro

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA 6 KS NOTEBOOKŮ A

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Zadavatel: Název společnosti: Michael Soukromá střední škola reklamní tvorba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Výběrového řízení zakázka na dodávku

Výběrového řízení zakázka na dodávku Výběrového řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výzvě k předložení nabídky na dodávku notebooků a příslušného softwaru Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 27. července 2009 Dodávka notebooků

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více