ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky Název zakázky MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ květen 2009

2 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Identifikační údaje zadavatele 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora 4. Úvod do předmětu zakázky 5. Místo plnění zakázky 6. Doba plnění zakázky 7. Kvalifikace uchazečů 7.1 Základní kvalifikační předpoklady 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7.4 Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny 8.2 Způsob zpracování nabídky 9. Obchodní a platební podmínky 10. Hodnotící kritéria 11. Metody hodnocení nabídek 12. Obsah smlouvy o dílo 13. Lhůta a místo pro podání nabídky 14. Jistota za nabídku Přílohy: č. 1 Slepý rozpočet

3 1. Úvodní ustanovení Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými právními předpisy. Doprovodným dokumentem pro zadávací řízení je Metodický pokyn ROP Střední Morava pro zadání zakázek, verze č. 6.0 z Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby po převzetí zadávací dokumentace tuto přezkoumali a v případě zjištění pochybení zadavatele podali námitku v souladu s 110 zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední Morava; Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj měst, Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední Morava pro příjemce dotace. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí být podána písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být administrátorovi doručena nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz 49 zákona o veřejných zakázkách). Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk nebo Elektronicky podané žádosti o dodatečné informace musí být opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli.

4 2. Identifikační údaje zadavatele Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk IČ: zastoupená Jarmilou Hynkovou, ředitelkou školy Právní forma: 621 Základní škola CZ-NUTS: CZ0715 Šumperk ZÚJ: ÚTJ: Šumperk Kraj Olomoucký NUTS II Střední Morava 3. Identifikační a kontaktní údaje administrátora Artory - Consulting, s.r.o. Sídlo: Lidická 51, Šumperk IČ: Kontaktní údaje: Ing. Tereza Schreiberová tel.: tel./fax:

5 4. Úvod do předmětu zakázky Název veřejné zakázky Veřejná zakázka dle předmětu plnění Druh zadávacího řízení Druh veřejné zakázky dle hodnoty plnění Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání Veřejná zakázka na dodávky, dle 8 zákona. Zakázka nepodléhá uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, dle 38 zákona Veškeré postupy v tomto zadávacím řízení se řídí výhradně zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Podlimitní ,- bez DPH ,- vč. 19% DPH Termín vyhlášení výzvy 20. května 2009 Lhůta pro podání nabídky Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace Místo a lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci Způsob vypořádání žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Zadávací lhůta Termín a místo pro podání nabídek Způsob doručení Min. 15 dní, dle 39 zákona Zadávací dokumentace včetně všech příloh je nedílnou součástí výzvy k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídek. Zadávací dokumentace, včetně všech příloh je zveřejněna také elektronicky na Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci mohou být podány písemně nebo elektronicky (při elektronickém podání musí obsahovat autorizovaný elektzronický podpis). Tyto žádosti musí být směřovány na následující adresy: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nejzazší termín pro podání žádosti o dodatečné informace je 5 dní před termínem pro podání nabídek. Zadavatel, prostřednictvím administrátora, doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V souladu s ustanovením 49 zákona je stanovena prohlídka místa plnění na 27. května Začátek prohlídky místa plnění je v 10:00 hod v pracovně ředitelky školy na adrese Sluneční 38, Šumperk. Případná změna termínu bude oznámena přihlášeným uchazečům. Bližší informace k prohlídce podá administrátor VZ. 120 dní, dle 43 zákona 9. června 2009 do 10:00 hod Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Lidická 51, Šumperk Nabídka bude podána ve dvou paré v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu adminisatrátora s uvedením nadpisu: VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ - NEOTVÍRAT. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 10:00 hod, zadavatel ani administrátor neodpovídají za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb. U poštou odeslaných nabídek doporučujeme telefonické kontaktování administrátora pro ověření včasného doručení nabídky.

6 Termín otevírání obálek s nabídkami Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 9. června v 13:00 hod v sídle zadavatele na ul. Sluneční 22, Šumperk, v pracovně ředitelky školy. V případě změny termínu pro otevírání obálek budou přihlášení uchazeči bezodkladně informováni prostřednictvím písemné zprávy. 4.1 Stručný předmět zakázky Předmětem zakázky je modernizace 5 učeben, které budou využívány jako multimediální učebny a PC učebna s využitím prezentační a audiovizuální techniky. Pro výuku bude využívána interaktivní tabule, která bude doplněna o systém ozvučení, který zajistí kvalitní ozvučení většího prostoru v učebně. Cílem zadávacího řízení je realizovat zadání projektu s použitím nejvyspělejší techniky s rozumným vynaložením finančních prostředků. Stávající řešení Počítačová síť: Vybudována na 10, 100,1000 Mb technologii. PC v kabinetech a telefony napojeny na Switch Linksys SRW224P (24x10,100Mb+power on Ethernet + 2x1Gb). Doporučeno ponechat. Servery, switche a internet jsou napojeny na Switch Linksys SRW2016 v1.2 (16x10,100,1000Mb-VebView). Doporučeno ponechat pro budoucí síť. Stará počítačová učebna zčásti napojena na Switch Linksys SRW224G4 v1.1 (24x10,100Mb + 4x1000Mb WebView) a Planet 24x10,100Mb. 1x lic. Win Server 2008 Ent. 32bit 1x lic. Win server 2008 St. 32 bit 37x lic. TS CAL k Win Terminál Server x lic. CAL k Win Server 2008 Popis zakázky 1. Napojení nové PC učebny a multimed. učeben na počítačovou síť. 2. Vybudovat novou PC učebnu s tenkými klienty a LCD monitory, sluchátka, dataprojektor, interaktivní tabule, ozvučení, mikrofon pro učitele, tiskárna, scaner, bílá tabule 3. Serverová sestava 2x 1x 1x Terminálový server (64 bit) Bude napojeno současně okolo tenkých klientů (celkem ve škole asi 85 tenkých klientů a asi 100 PC ) nový víceúčelový server (1 server s nainst. dvěma virtuálními servery souborový + tiskový) nový doménový server

7 4. Vybudování 4 nových multimediálních učeben s interaktivní tabulí, ozvučení, vizualizér, DVD přehrávač, videopřehrávač, bílá tabule. V přírodopisné učebně videomikroskop. Univerzální hlasovací zařízení. 5) Instalace výukových programů na školní síť Detailní popis zakázky 1) Vybudování 1 Gb/s sítě 2) Nová počítačová učebna 3) Serverová sestava 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 5) Instalace výukového software na školní síť 1) Vybudování 1 Gb/s sítě a) 2 x Switch 48 x 1 Gb/s WebViev s možností nastavení šířky pásma (umístění 1 x v nové učebně, 1 x serverovna) b) skříň na stěnu pro 1 x Switch (umístění v nové učebně) c) skříň pro 8 x Switch (umístění v serverovně) 2) Nová počítačová učebna Požadavek: a) 35 ks tenkých klientů s RDP 5.0 a vyšším + klávesnice + myš + sluchátka 35 ks 19 LCD monitor (1280 x 1024) Provedení tenkých klientů: - min. rozlišení 1280 x bit - vestavěný nebo připevněný k LCD nebo samost. stojící s max. jedním rozměrem 250 mm - bezventilátorové provedení, bez pohyblivých částí - USB 2.0, audio, lan, PS/2 (klávesnice, myš) b) 1 ks učitelské PC (dvoujádrový procesor, čtečka karet, DVD RW) - 19 LCD monitor (1280 x 1024) klávesnice, myš, - napojení dataprojektoru a scaneru c) ozvučení učebny + mikrofon se stojánkem ( není požadován bezdrátový) d) videopřehrávač + DVD přehrávač (může být jedno zařízení) e) scaner připojený k učitelskému PC f) síťová černobílá laserová duplexní tiskárna (multifunkční zařízení NE) s ovladači pro Win Server bude instalována na síť g) Interaktivní tabule na stěnu šířka tabule alespoň 160 cm minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor na strop (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 100 x 240 cm

8 j) instalace operačního systému, scaneru na učitelské PC k) instalace tenkých klientů k počítačové síti, instalace síťové tiskárny na tiskový server Přivedení síťových kabelů a rozvod sítě k PC zajistí zadavatel. Zajištění licence pro OS na učitelském PC zajistí zadavatel. 3) Serverová sestava (kompl. dodávka hardware s nainst. OS) 3.1) Terminálový server - 2ks provedení Tower CPU: 2 x 4 jádrový procesor (alespoň 2.5 GHz, 2 x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 16 GB s volnými pozicemi na rozšíření až 32 GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 256MB cache Pevné disky: 4x FSC HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" klec pro výměnné disky za chodu - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD 5,25 pozice pro RAM DISK 16 GB (systémový disk) parametry RAM DISKU: - 2x SATA 3.0Gbps Interface ports, 240-pin DDR2 DIMM module slots x 8, - 1x CF socket in front panel, lithium Battery of 7.4V 2400mAh, enough to finish the backup, data transfer rate up to 400MB/sec, IOPS 130,000per SATA port - ECC paměti do 8 slotů pro paměti 2GB - zálohování lithiovými bat. a vnějším adaptérem do sítě - backup na paměť kartu 16 GB LAN: 2x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W hot-plug rozhraní 2 x SATA 3.0Gbps pro RAM DISK 1x paměťová karta 16 GB pro backup RAM DISKU, rychlost zápis/čtení 133x + Rescue Pro 3.2) Doménový server - 1ks Instalace OS na terminálový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení raid 5. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.0 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD-R/RW/RAM DL SATA RAID controller: 4-portový SATA řadič, 8-portový SAS řadič RAID 0, 1 (vč.

9 IME) Pevné disky: 2x 73GB SAS 3.5" hotplug 15000rpm HDD Klec pro výměnné pevné disky za chodu: 4x slot pro 3.5" SAS HDD (2 obsazeny) LAN: 1x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Zdroj: 700W 3.3) 1 ks Víceúčelový server (2 virtuální servery souborový + tiskový) Instalace OS na doménový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení zrcadlení. provedení Tower Základní deska: pro 2 čtyřjádrové procesory CPU: 1x čtyřjádr. procesor(alespoň 2.5 GHz, 2x 6MB SLC ECC FSB) - je-li k dispozici více provedení, vyžadujeme s nejnižší spotřebou energie RAM: 4GB Optická mechanika: DVD RW/RAM DL SATA, klec - 6x slot pro 3.5" SAS/SATA HDD výměnné za chodu řadic RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 512MB cache LAN: 2x GLAN 10/100/1000 Zdroj: 1x 700W hotplug zdroj Pevné disky: 4 x HDD SAS 146GB 15k 3Gb/s hot plug 3,5" Instalace OS na víceúčelový server a připojení k poč. síti. Pevné disky v provedení Raid ) Další - 8-mi portový přepínač KVM (klávesnice, video, myš) rack vybavení - 8x Klávesnice-video-myš propoj. kabely pro KVM přepínač, délka 1,8m - 1x externí USB FDD 3,5 mechanika - 17 LCD monitor - 2 x UPS 2kW s možností ovládání více serverů - 1 x UPS 1400VA (pro 2 x RAM disk) 3.5) Instalace sítě Instalace doménového řadiče, rozvržení IP adres v síti, instalace DNS, DHCP a zajištění součinnosti serverů, připojení tenkých klientů k terminálovým serverům 3.6) Klimatizace Výměnu teplého vzduchu z místnosti serverů zajistí z prostředků projektu serverovny zadavatel. Výměna vzduchu bude zajištěna nízkootáčkovými tichými ventilátory spínanými teplotním čidlem. Zajistí zadavatel 4) Multimediální učebna - 4x (fyzika, přírodopis, chemie, 1. stupeň ZŠ) 4.1) Učebna fyziky Vybavení učebny fyziky: a) Ozvučení

10 b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. 4.2) Učebna přírodopisu f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm j) instalace software a hardware Vybavení učebny přírodopisu: a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom)

11 d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstup a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft. i) 1 x videomikroskop do učebny přírodopisu Požadavky: - USB binokulární hlavice s integrovanou kamerou 1,3 MPix CMOS v hlavici - rozlišení 1280 x zachytávání obr. a živé video na obrazovce - zvětšení x j) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm k) instalace software a hardware 4.3) Učebna Vybavení učebny chemie :

12 chemie a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků. Zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit video výstup, RS232, USB 2.0 SOFTWARE: čeština f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule s velkou úhlopříčkou a šířkou. Požadavky na interakt. tabuli: Širokoúhlá interaktivní tabule (široká minimálně 215 cm) minimální záruka 5 let ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem h) dataprojektor s upevněním na strop Požadavek: rozlišení WXGA, min 2000 ANSI lumen korekce lichoběžníkového zkreslení Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, zadavatel požaduje interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. Kompatibilita výukového softwaru s OS Microsoft i) tabulový systém: (pylon double/rovinná tabule) Upřesnění požadavků: - dvě plotny popisovatelné magnetické bílé tabule (2m x 1,2m) na svislých pylonech tak, aby obě plotny bylo možno libovolně zvednou do horní polohy (tj. řešení, aby se tabule nestřídaly).

13 4.4) Učebna na 1. stupni j) instalace software a hardware Vybavení učebny na 1. stupni : a) Ozvučení b) videopřehrávač c) DVD přehrávač (může být video + DVD v jednom) d) multimediální PC dvoujádrový procesor, DVD-R, čtečka karet, USB 2.0 graf. karta s 2 video výst. (1 monitor + 1 x dataprojektor) + LCD (17 ) + myš + klávesnice e) vizualizér Požadavky: Výst. signál: WXGA/XGA/SVGA/VGA; obrazový senzor 3,2 megapixelů; rozlišení WXGA (1280 x 720); 24 snímků/s; auto focus; vestavěná paměť pro uložení 80-ti obrázků; zabudovaný LED modul a laserové vymezení polohy snímaného dokumentu; výstup DVI, vstu a výstup VGA, S-Video, Composit; video výstup, RS232, USB 2.0; SOFTWARE: čeština. f) možnost připojení současně ještě jednoho PC (notebook) k dataprojektoru, aniž by bylo nutné přepojovat kabel od PC g) Interaktivní tabule na pylonech 1. šířka tabule alespoň 160 cm 2. minimální záruka 5 let 3. ovládání bez pomůcek nebo bezbateriovým perem 4. dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností (světelný výkon alespoň 1800 ANSI lm, digitální zoom, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení). Z důvodu zajištění dostatečné míry kompatibility datových výstupů z interaktivních tabulí pro vzájemné sdílení učiteli připravených výukových lekcí/objektů, jsou požadovány interaktivní tabule s takovou technologií a ovládacím/výukovým software, které jsou dostatečně rozšířené na českých školách a umožňují tak zajištění této kompatibility. Připojení interaktivní tabule k PC přes USB port, příp. Wifi, CAT5. Ovládací a výukový software v českém jazyce, evaluovaný MŠMT. h) 1 x nástěnná bílá popisovatelná magnetická tabule 90 x 120 cm i) instalace software a hardware Zvláštní příslušenství 1 x radiové univerzální hlasovací zařízení nezávislé na technologii interaktivní tabule Upřesnění: Na hlasovací jednotce nemusí být displej a na hlasovací jednotce nemusí být numerická klávesnice. Není ani speciálně požadovaná identifikace žáků. Pokud by byly srovnatelné dvě varianty, upřednostníme samozřejmě variantu nabízející identifikaci žáka s možností použití

14 5) Výukový a systémový software numerické klávesnice. Ale to není nutná podmínka. 5.1) Instalace výukového software na terminálové servery bude upřesněna až podle rozsahu nákupu výukového software pro všechny předměty pro všechny ročníky ZŠ. Výukový software zajistí zadavatel. Instalaci zajistí vítěz výběrového řízení. Náklady na instalaci výukového software nejsou součástí kalkulace cen ve slepém rozpočtu. 5.2) Instalace systémového software: Systémový software a licence zajistí zadavatel přes zvýhodněnou nabídku pro školství. Instalaci systémového software zajistí dodavatel tak, jak bylo upřesněno výše v sekci 3.) Serverová sestava. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na všechny části zakázky nejméně 24 měsíců. V nabídce bude uvedena záruka za dílo v měsících. V případě, že bude na některou část díla uvažováno s delší dobou záruky, bude přesně uvedeno, na kterou část a jaká je délka záruky. Všechny dodávky musí splňovat normy ČSN dle přílušných specifikací a mít platné certifikáty. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat platné normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé zakázce. 5. Místo plnění zakázky Olomoucký kraj, Město Šumperk Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Sluneční 2692/38, Šumperk 6. Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení doby plnění je červenec Předpokládané datum ukončení doby plnění je září 2009 (návrh harmonogramu dodávky a instalace je součástí nabídky uchazeče, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 30. září 2009). Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu v členění dle jednotlivých aktivit.

15 7. Kvalifikace uchazečů Doba prokazování kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Kvalifikaci bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 7.1 Základní kvalifikační kritéria Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání beztrestnosti čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. a), b)], Prokázání nenaplnění skutkové podstaty jednání nekalé soutěže formou podplácení čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. c)], Prokázání nevyhlášení konkurzu, likvidace čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. d), e)], Prokázání bezdlužnosti vůči FÚ čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. b) a f)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. g)], Prokázání bezdlužnosti na pojistném, penále na zdravotním, sociálním pojištění - čestným prohlášením [ 53, odst.1, písm. h)], Prokázání beztrestnosti podle 53, odst.1, písm. i) čestným prohlášením Přesná specifikace a náležitost dokladů viz 53 zákona, odst.1, písm. a) až i) v úplném znění. Pozn. Prokázání beztrestnosti je nezbytné u každého člena statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobou. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 54, odst. a), b). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále uchazeč předloží doklad oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence. 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů není vyžadováno.

16 7.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 56 odst. 1, písm. a), seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel tímto způsobem vyžaduje prokázání nejméně 15 dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. 2. Referenční listy vystavené odběrateli (tímto způsobem požaduje zadavatel prokázat min. 5 dodávek o finančím objemu min. 150 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku) s uvedením finančního rozsahu dodávky, obsahu dodávky, doby plnění a telefonického či ového kontaktu na odpovědnou osobu odběratele. 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Uchazeč provede ocenění podle zadávací dokumentace a výkazu výměr (viz příloha č. 1 Výkaz výměr). Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace (viz Příloha č. 1 Výkaz výměr). Zjistí-li uchazeč jakékoliv nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, oznámí je neprodleně administrátorovi. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém rozpočtu nebo zadávací dokumentaci je povinen formou žádosti o dodatečné informace si u administrátora nesrovnalosti ujasnit. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla! Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí obsahovat zejména náklady na: 1. dodávku zařízení v počtu a kvalitě dle zadávací dokumentace 2. dopravu, balení zařízení 3. instalaci zařízení mimo zařízení instalovaných zadavatelem 4. odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného 5. náklady na používání přístrojů či zařízení při instalaci 6. náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek

17 7. pojištění, garance, daně, cla, poplatky 8. inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky 9. označení dodaných zařízení dle parvidel pro publicitu (papírové samolepky) Nabídkovou cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo: 1. pokud v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů 2. v případě zadavatelem vyžádaných víceprací či více dodávek 3. v případě prodloužení termínů z důvodů na straně zadavatele o více než 4 měsíce 8.2 Způsob zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a nápisem VZ MODERNIZACE UČEBEN PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NEOTVÍRAT. Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání! Nabídka bude podána způsobem stanoveným v 68 a 69 zákona. Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči podají nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s nabídkou. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se přesto za převzatou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení statutátního zástupce dodavatele, ze kterého bude patrné, jaké části díla hodlá zadat subdodavatelům se stanovením % výše plnění celého díla formou subdodávek. V případě plnění formou subdodávek požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů subdodavatelů a písemný souhlas statutárních zástupců subdodavatelů s provedením subdodávky. Osnova nabídky doporučená zadavatelem: 1. Titulní list nabídky 2. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a vč. DPH 3. Čestné prohlášení uchazeče dle 68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více