MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Autor: Jaroslav Kotlán Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Zkvalitňujeme cestu k poznání, registrovaného pod číslem CZ.1.07/1.1.02/ Vydala VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova 53, Boskovice v roce Žádná část tohoto materiálu nesmí být použita jinak, než jak povoluje licenční ujednání CC BY-NC-ND 3.0: Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla. Dílo smíte šířit za těchto podmínek: Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla (viz platný text licence: Informace o autorských právech a ochranných známkách Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky zmiňované v tomto dokumentu jsou uváděny pouze pro informační a výukové účely. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Obsah 1 HTML Co to je HTML Jak se www stránka zobrazí Základy tvorby www stránek Syntaxe Kostra HTML dokumentu Atributy <body> Poznámka v kódu Základní prostředky pro vytvoření internetové stránky Formátování textu Formátování odstavce Seznamy Tabulky Pokročilejší nástroje pro tvorbu stránek Obrázky Odkazy Formuláře CSS Princip tvorby stránek pomocí CSS Možnosti zápisu do HTML Délkové jednotky Pozicování Popis základních vlastností JavaScript Základy jazyka Syntaxe Základní funkce Proměnné a datové typy Výrazy a operátory Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 4 z 70

5 2.2 Pokročilejší metody Větvení Cykly Objekty Práce s formulářem Události Funkce Propojení s formulářem Odkaz na jiný objekt než formulář Přílohy Barvy Zápis v šestnáctkové soustavě bezpečných barev bezpečných stupňů šedi základních barev Windows Pojmenované barvy Použitá literatura Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 5 z 70

6 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Zkvalitňujeme cestu k poznání, registrovaného pod číslem CZ.1.07/1.1.02/ Vydala VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova 53, Boskovice v roce Žádná část tohoto materiálu nesmí být použita jinak, než jak povoluje licenční ujednání CC BY-NC-ND 3.0: Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko Dílo smíte šířit za těchto podmínek: Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla (viz platný text licence: Informace o autorských právech a ochranných známkách Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky zmiňované v tomto dokumentu jsou uváděny pouze pro informační a výukové účely. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 6 z 70

7 1 HTML 1.1 Co to je HTML 15 minut Cíl: stručně se seznámit se základy HTML jazyka a s se způsobem zobrazení stránky v počítači. HTML (HyperText Markup Language) je hypertextový značkovací jazyk, který slouží pro vytvoření kódu, který umožňuje zobrazení dat v internetovém prohlížeči. Výstupem tohoto zobrazení je webová stránka. Základem HML jsou tagy (značky), které určují, co a jak se má v prohlížeči zobrazit. O tom, jak tagy vypadají, si řekneme v další kapitole. Často se uvádí, že HTML je programovací jazyk. Tak tomu ale ve skutečnosti není. Pomocí programovacího jazyka napíšeme program ve formě spustitelného kódu. HTML používáme jako vložené značky do textového souboru. Komu to není zatím úplně jasné, nemusí zoufat. Po prostudování dalších kapitol se vše objasní Jak se www stránka zobrazí Www stránky, které si prohlížíme na internetu, jsou uloženy na serverech. Servery jsou velmi výkonné počítače, které slouží mimo jiné pro ukládání velkého množství dat. Takovými daty mohou být HTML soubory. Když se bavíme o www stránkách, musíme si uvědomit, že pod jednou URL adresou se skrývá ne jeden, ale desítky až stovky souborů. Každý takový soubor má jedinečnou adresu, která ho jednoznačně identifikuje. Adresy na internetu si můžeme představit, jako adresy lidí na světě. Když chcete někomu poslat dopis, musíte vědět, ve kterém bydlí státu, ve kterém městě, ulici, domu, bloku, a samozřejmě, jak se jmenuje. I tak tomu je na internetu, jenom adresy tam nejsou jmenné, ale číselné. Někoho napadne, proč se o tom teď zmiňuji, vždyť mi nepotřebujeme nic odesílat, ale přijímat. To je sice pravda, ale aby příslušný server věděl, že nám má data poslat, musíme mu nejdříve říci, že je chceme. To uděláme tak, že do řádku adresy u internetového prohlížeče zadáme adresu a odešleme požadavek. Vše je v internetu tak důmyslně propojeno, že je odpovídající server nalezen a pošle nám naši stránku. A jak? Pošle ji ve formě HTML souboru, ve kterém jsou tagy (HTML značky). Jak jsme si již dříve uvedli, ty slouží prohlížeči pro sestavení stránky. Dnes se již stránky neskládají jenom z textu, ale jejich nedílnou součástí jsou i obrázky, flashové aplikace, videa a mnoho dalšího. Tato data nám server pošle také, ale HTML dokument je základ. HTML dokument je tedy doručen a internetový prohlížeč zač stránku zobrazovat. To, jak má stránka vypadat se dozví díky HTML, formou tagů. Zde je třeba, uvědomit si zásadní důsledek, který vyplývá z existence různých prohlížečů. HTML je sice jazyk standardizovaný, ale ne všechny firmy, vytvářející prohlížeče se těmito Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 7 z 70

8 standardy řídí. Proto se může jedna a tatáž stránka zobrazovat v různých prohlížečích různě. Povinností každého tvůrce www stránek je zobrazit si stránky ve všech nejběžněji používaný internetových prohlížečích. Mezi ně řadíme Internet explorer, Mozilla firefox, Opera a Safari. 1.2 Základy tvorby www stránek 90 minut Cíl: Seznámit se základními principy tvorby stránek Ještě, než přistoupíme k popisu HTML, řekneme si několik nezákladnějších pravidel, kterými je dobré se držet: Hlavní je informační obsah stránek Informace mají být aktuální Hlavní informace by měly být na začátku stránek Stránka by neměla být delší než 2 obrazovky Odkazy by měly mít jasnou, nejlépe stromovou strukturu Používejte spisovný jazyk s diakritikou Používejte nadpisy a odstavce Pozor na speciální efekty, jako je blikání textu apod. Co se týče grafiky: v jednoduchosti je síla Syntaxe Syntaxe HTML jazyka je velmi jednoduchá. Tagy jsou uzavřeny do ostrých závorek <>. Na velikosti písmen nezáleží. Vše, co je uvnitř je buď název tagu nebo jeho parametry (vlastnosti). Vlastnosti se do tagu zapisují následovně: <nazev_tagu vlastnost_1= hodnota_vlastnosti_1 vlastnost_2= hodnota_vlastnosti_2... vlastnost_n= hodnota_vlastnosti_n >. Tagy se do sebe mohou vnořovat. Jakákoliv chybná syntaxe je ignorována. Z toho plynou 2 důsledky. Jeden dobrý a druhý špatný. Dobrý je, že když máme v kódu chybu, tak se stránka zobrazí. Třeba odlišně, než jsme si představovali, ale uživatel ji vidí. Špatný důsledek je ten, že můžeme chybu snadno přehlédnout. Dnes již naštěstí existují moderní programy, které nám s vyhledáním nepřesností pomohou. Dalším prvkem jsou tzv. znakové entity. To jsou speciální znaky, jako je například. Ty začínají znakem & a končí ;. Vše co je mino tyto prvky je prostý text, který také jako text prohlížeč zobrazí. Všechny konce řádků ( Entery ) jsou ignorovány. Když je v textu více mezer za sebou, jsou prohlížečem ignorovány a zobrazí se mezera jedna. Jestliže vyžadujeme více mezer za sebou, musíme použít znakovou entitu. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 8 z 70

9 Příklad: 3 mezery za sebou: Párové Nepárové Rozdělení tagů Platnost tagu někde začíná a někde končí <body> </body> začátek a konec těla dokumentu Tag upraví dokument v daném místě <br /> Konec řádku Kostra HTML dokumentu Základem www stránky jsou tři základní tagy. <html> o Ohraničuje začátek a konec HTML dokumentu o Zde by mělo být vše, co chceme v prohlížeči zobrazit nebo podat informace o stránce <head> o Hlavička dokumentu o Zde se objevuje například titulek stránky, informace pro prohlížeče, informace o tvůrci stránek, typ HTML dokumentu a celá řada dalších užitečných informací <body> o Tělo stránky o Zde je zapsán veškerý obsah stránky <html> <head> <title> Zde bude titulek stránky </title> </head> <body> Obsah stránky </body> Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 9 z 70

10 </html> Právě jsme se dozvěděli, jak kód napsat, ale ještě si musíme říci, v jakém programu ho napsat a jak ho uložit. Pro psaní HTML kódu můžeme používat některý ze speciálních programů (Macromedia Dreamweaver, MS FrontPage, atd.) nebo obyčejný poznámkový blok. Nedoporučuje se používání složitějších textových editorů (MS Word). Ty si totiž mimo prostého textu ukládají celou řadu pomocných informací, které HTML kód znečistí. Potom je třeba naše data uložit. Uložíme je jako soubor s příponou html (případně htm) do nějaké vhodně vytvořené složky na našem PC. Www stránky se většinou skládají ze stránek několika. Až naše stránky budeme umísťovat na nějaký internetový server, bude nutné, aby se první stránka, která se má zobrazit (říká se jí také hlavní stránka) jmenovala index. Proto si zvykne vždy nové stránky ukládat do nových složek a hlavní se bude vždy jmenovat index.html. Potom stačí stránku vyhledat v některém správci souborů, dvakrát na ni kliknout a stránka se zobrazí v prohlížeči. Z celého postupu je zřejmé, že na tvorbu stránek nepotřebujeme být aktuálně připojeni k internetu. Jistě jste zaregistrovali, že jsem v příkladu použil nový tag <title>. Tato značka má velký význam, mimo jiné pro vyhledávače, je to titulek stránky. No a takhle vypadá naše první stránka v prohlížeči Mozilla Firefox: T Obrázek Atributy <body> Při popisu syntaxe HTML jazyka jsme si řekli, že každý tag může mít vlastnosti neboli atributy. Pomocí atributů můžeme měnit vzhled, pozici, styl a mnoho dalších věcí. Některé vlastnosti mohou být u různých tagů stejné, jiné se mohou lišit. Na tomto místě je nutno říci, že v dnešní době se při návrhu vzhledu a stylu stránek používají kaskádové styly (CSS), které nahrazují definici atributů přímo u tagu. Není ale na škodu si zadávání atributů osvojit a několik základních si zapamatovat. Právě na tagu <body> si některé základní popíšeme. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 10 z 70

11 Barva stránky Asi všechny prohlížeče mají implicitně nastavěnou barvu pozadí stránky na bílou. Pro změnu barvy pozadí slouží atribut bgcolor. Příklad: stránka bude mít šedou barvu pozadí <html> <head> <title> Zde bude titulek stránky </title> </head> < body bgcolor="gray > Obsah stránky </body> </html> stránka bude mít šedou barvu pozadí Obrázek Barva textu Dalším atributem u <body> je např. text, který nastavuje barvu textu Příklad: <html> <head> Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 11 z 70

12 <title> Zde bude titulek stránky </title> </head> < body bgcolor="gray" text="white"> Obsah stránky </body> </html> Šedé pozadí, bílý text Obrázek Jak je to s barvami V kapitole Atributy <body> jsme použily pro změnu barvy pojmenování v angličtině. To je jeden z možných způsobů. V internetovém prohlížeči můžete zobrazit teoreticky jakoukoliv barvu. Problém může nastat u starších PC, kde se barvy nezobrazí korektně. Když počítač Vámi zadanou barvu neumí zobrazit, použije nejbližší vhodnou. To může způsobit nemalé problémy v čitelnosti stránky. Proto se doporučuje používat 256 bezpečných barev. Proč 256? Takto reprezentované barvy jsou uloženy jako 1B, to je 8 bitů, jeden bit může nabývat hodnoty 1 nebo 0, z toho vychází počet možných kombinací 2 8 = Možnosti zápisu barev Pojmenované barvy RGB Model vychází z principu zobrazování barev na monitoru. Každá barva se skládá ze tří složek: Red červená, Green zelená, Blue modrá o Zápis v šestnáctkové soustavě bezpečných barev: #FF0000 o Zápis v desítkové soustavě: rgb(255,0,0) Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 12 z 70

13 o o Procentový zápis: rgb(100%,0%,0%) Ve všech třech předchozích zápisech je reprezentována červená barva Co znamenají čísla za # nebo rgb? Vždycky první část je podíl červené, druhá část podíl zelené a třetí část podíl modré. Seznam barev naleznete v příloze Barvy Poznámka v kódu Při psaní kódu (a nejen HTML) je velmi užitečné vkládat mezi řádky jednoduchý popis toho, jaký má následující nebo předchozí řádek význam. Toho docílíme pomocí tzv. poznámky: <!-- Začátek poznámky; libovolný text ; konec poznámky --> Poznámka se dá využít i v případě, že chceme na stránce něco skrýt, ale ne úplně smazat, pro další použití. Náš základní kód, který si opoznámkujeme: <!-- Začátek HTML dokumentu --> <html> <! Hlavička stránky --> <head> <!-- Titulek --> <title> Zde bude titulek stránky </title> </head> <! Tělo stránky --> <body> Obsah stránky </body> <! Konec HTML dokumentu --> </html> Zdá se Vám, že poznámek je na tak malý počet řádků moc? Máte úplnou pravdu. V praxi je takto podrobný popis zbytečný. Na druhou stranu pro začátečníka, který se HTML jazyk teprve učí je zřejmé, co který tag znamená. Může být nastavena barva pozadí stránky a barva textu na stejnou hodnotu? o Jestli ano, má to smysl? Může jeden tag obsahovat jiný? o Př: <body <title>> Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 13 z 70

14 Vytvořte jednoduchou stránku, u které nastavíte titulek, změníte barvu textu a barvu pozadí a tělo stránky bude obsahovat libovolný text Obrázek na pozadí Velmi zajímavých efektů se dá docílit, pomocí obrázků na pozadí stránky. Je to dáno tím, že obrázek se zobrazí v levém horním rohu, a když je menší než viditelná oblast stránky, tak se naskládá do řady vedle sebe a v řadách pod sebou. Ke vložení obrázku na pozadí slouží atribut background= URL obrázku. URL je adresa obrázku. Zde si vysvětlíme, jak se adresy zapisují. Je to opravdu velmi důležité, protože stejný princip budeme používat u odkazů a vkládání obrázků na stránku. Ještě jednou si připomeneme, že každá stránka, kterou zobrazujeme, musí být někde uložena. To znamená, že je na nějakém konkrétním místě v PC (náš PC, internetový server) a má tudíž ve stromové struktuře adresářů svoji cestu, po které se k souboru dostaneme. Budeme vycházet z toho, že je naše stránka uložena na disku c:, v adresáři www. Její cesta je tedy c:/www/index.html. Dále potřebujeme obrázek, který se má zobrazit na pozadí. Ten musíme někam uložit. Logicky ho umístíme do stejného adresáře. Cesta k němu bude následující: c:/www/pozadi.jpg. Vše máme připravené, můžeme si ukázat 2 možnosti zápisu adresy: 1. Absolutně <body background= c:/www/pozadi.jpg > na první pohled vše vypadá v pořádku, obrázek se na pozadí objeví. Má to ale jeden zásadní háček. Tohle bude fungovat jenom na PC, ve kterém stránky tvoříte nebo na jiném PC, kde uložíte soubor do stejného umístění. Vy ale budete výsledné stránky nahrávat na nějaký server, kde vám jistě neumožní vybrat si umístění stránek. Určitě Vám stránky neuloží na disk c:. Prohlížeč proto obrázek nenajde a nezobrazí ho. Tento způsob zápisu adresy má význam při vkládání adres na internetu, např: Pro zápis adres v rámci stránek je mnohem vhodnější 2. způsob 2. Relativně <body background= pozadi.jpg > V zápisu jsme vynechali c:/www/. To prohlížeči říká, že má prohledat složku, ve které se nachází aktuální stránka. Obrázek se opět zobrazí, a když obsah složky www překopírujeme kamkoliv jinam, bude to opět fungovat. Zde bychom si ještě měli uvézt, že soubory by se měly logicky rozdělovat do podložek. Je to podstatně přehlednější. Proto obrázek umístíme do složky Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 14 z 70

15 c:/www/obr/pozadi.jpg. Adresa potom bude vypadat následujícím způsobem: <body background= obr/pozadi.jpg > Vypracujte a odevzdejte Pracovní list 1 Projděte si internet a podívejte se, jak to s obrázky na pozadí je Obrázek na pozadí zjistíte, ze zdrojového kódu nebo pomocí pravého tlačítka myši Při tvorbě stránek je dobré řídit se základními pravidly (viz. úvod kapitoly) Základním stavebním prvkem při tvorbě stránek jsou tagy Tagy mohou mít vlastnosti (atributy) HTML dokument musí obsahovat základní tagy tzv. kostru Barvy se dají zadat třemi základními způsoby Obrázek na pozadí stránky se vkládá vedle a pod sebe do konce stránky Adresu obrázku (i jiných objektů) můžeme zapsat absolutně a relativně 1.3 Základní prostředky pro vytvoření internetové stránky 120 minut Cíl: naučit se základy při vytváření www stránek, pochopit základní pravidla. V předchozí kapitole jsme se naučili vytvořit zcela primitivní internetovou stránku. Když jsme zvládli úplné základy, můžeme se vrhnout na pokročilejší techniky. Co nás tedy čeká? Zjistíme, jak v textu přeskočit na nový řádek, vytvořit odstavec, odkaz, tabulku atd. Naučíme se tedy základní metody pro změnu vzhledu a rozvržení stránky. Ještě než se začneme věnovat vlastnímu obsahu této kapitoly, je nutné zopakovat, že vzhled a formátování stránky se dnes navrhují pomocí tzv. kaskádových stylů (CSS). CSS budeme studovat později. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 15 z 70

16 1.3.1 Formátování textu Jeden důležitý tag jsme si již uvedli. Je to tag <br /> a pozornému čtenáři jistě neušlo, že je to tag pro konec řádku. Obrázek 4 Ve velkém množství příkladů budu pro názornost používat zobrazení kódu výsledné stránky v programu MS FrontPage Očíslované stránky znamenají kód, to co je pod nimi je výsledná stránka. Kurzor na výsledné stránce (v tomto případu na konci oddělovací čáry) si vždy odmyslete. V prohlížeči zobrazen nebude. Na příkladu vidíte, že odřádkování Enterem nemá na výslednou podobu stránky vliv. Na stránce se odřádkuje pouze tehdy, když na daném místě použijete <br />. Dále jsem na stránce použil tag <hr />. To je tag, který na stránce vytvoří oddělovací čáru. Oddělovací čára má několik atributů: Atribut Význam Možné hodnoty width šířka (horizontálně) délka nebo procento size šířka ve smyslu tloušťky v pixelech align zarovnání čáry s nastavenou šířkou left, center, right Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 16 z 70

17 color barva (pouze v IE) barva noshade čára bude bez stínu bez hodnoty Mnoho atributů se u jednotlivých tagů opakuje. Při prvním výskytu je vysvětlím a dále je budeme automaticky používat. To stejné platí pro hodnoty atributů (to co je za = ). U šířky, výšky a jiných rozměrů se v zásadě udává buď počet pixelů (pevný rozměr) nebo rozměr v procentech (přizpůsobuje se velikosti okna). To se v našem případě týkalo atributu width. Zarovnání (align horizontální) se vztahuje na daný prvek vzhledek k prvku nadřízenému. V našem případě je zatím pořád nadřízený prvek okno prohlížeče. Může nabývat hodnot left, center, right (zřejmé) a justify (do bloku, má význam u odstavce). Obrázek 5 Na příkladu vidíte použití některých atributů u vodorovné čáry a to, jak se projeví na jejím vzhledu Zvýraznění a efekty písma V tabulce si uvedeme některé tagy pro formátování textu. Jejich použití je jednoduché, lehce se je naučíte samostatně na příkladu. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 17 z 70

18 Atributy tagu font: Atribut tagu <font> Význam tag Význam Párový b tučné písmo ano i kurzíva ano u podtržení textu ne sub dolní index ano sup horní index ano small zmenšení textu ano big zvětšení písma ano s přeškrtnutý text ano font písmo ano Hodnoty color barva písma barva size velikost, stupeň písma 1 až (+-1 až 6)) face font, druh písma jména fontů oddělená čárkami Velikost písma (size) je zadaná buď absolutně (1 je nejmenší) nebo relativně + nebo mínus nějaká hodnota od základní velikosti písma. Mohou se do sebe jednotlivé tagy vnořovat? Začátek výkladu o HTML Vytvořte stránku, na které bude následující text (stejně formátovaný): Jan Novák Boskovice 546 řešil následující kvadratickou rovnici: 2 5x 4x + 10 = 0 Vyšel mu výsledek: x 1 = 54 x2 = a to nebylo špatně. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 18 z 70

19 Nadpisy Použití nadpisu je velmi důležité pro zpřehlednění textu. Nadpisů máme 6 úrovní <h1>...</h1> až <h6>...</h6>. Obrázek 6 Za koncem nadpisu nemusí býr <br />, nadpis si odřádkuje sám Formátování odstavce Další velmi důležitým prvkem na stránce je odstavec. Text v odstavci ohraničuje párový tag <p> </p>. Jediným atributem pro odstavec, který na tomto místě zmíním je align (zarovnání). Začátek a konec odstavce má smysl před a po nadpisu Seznamy Seznam není nic jiného, než odrážka a číslování. Jejich funkce v textu je opět zřejmá. Číslovaný seznam se uzavírá do tagů <ol>...</ol> a nečíslovaný do <ul>...</ul>. Jednotlivé položky se uzavírají do tagů <li>...</li> Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 19 z 70

20 Obrázek 7 U obou typů seznamů se dají měnit parametry číslování (odrážek). To mění atribut type: Atribut Význam Hodnoty Význam hodnot druh odrážky <ul> disc circle square puntík kolečko čtvereček type druh číslování <ol> 1 A a I i normální číslování velké písmenkování malé písmenkování římské číslice malé římské číslice Vypracujte a odevzdejte Pracovní list 2 Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 20 z 70

21 1.3.4 Tabulky Tabulky měly v minulosti velký význam pro rozložení stránky. Stránka byla jedna velká tabulka a její buňky tvořily jednotlivé její části. Dnes se již od tohoto způsobu upustilo. Neznamená to ale, že na internetu takové stránky nenajdete. Nové tak už ale prosím netvořte. Dnes se tabulky používají prostě jako tabulky. Výsledkové listiny, seznam zboží, atd. Tabulky se dají dále použít tam, kde je třeba zarovnat text pod sebe (jsme opět u rozvržení, ale určitě ne celé stránky). Tabulka se definuje celkem jednoduše, ale je třeba pamatovat na některá úskalí. Definici tabulky si vysvětlíme na příkladu, je to tak nejnázornější. Obrázek 8 Tabulka začíná tagem <table>. Tím i končí. V tabulce se definují řádky <tr> a v nich jednotlivé buňky <td> (ne sloupce). Aby byla vidět mřížka tabulky, nastavili jsme atribut border= 1. Aby byla vidět buňka, musí v ní něco být. Ale co, když ji chceme prázdnou? Jak je vidět, velmi se k tomu hodí tvrdá mezera. Níže si prostudujete parametry tabulky a buněk. Zmíním zde několik základních pravidel, konkrétní chování a nastavení tabulek si vyzkoušíme na příkladech. Když není zadán rozměr tabulky nebo buňky, přizpůsobí se textu. Jak je vidět na příkladu, tabulka se zobrazí rovnoměrně. Když zadáte nějaký rozměr, je to rozměr mini- Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 21 z 70

22 mální, ne přesný. Je to proto, aby se tabulka (buňka) mohla nafouknout, když je v ní více textu (větší obrázek) než je navržena. Nezadané rozměry se buď přizpůsobí obsahu nebo vedlejší větší buňce nebo se dopočítají. Další problém nastane, když chceme sloučit buňky. Opět ukážu na příkladu: Obrázek 9 Na první pohled se stalo několik zvláštních věcí. V 1. řádku 2 buňky ubyly, ve 3 jedna. Je to tím, že jsme museli říci, že 2. buňka 1. řádku bude zasahovat přes 3 sloupce colspan= 3 a 1. buňka 2 řádku bude zasahovat přes 2 řádky rowspan= 2. Ve 3. řádku proto na 1. buňku nezbylo místo. Ekvivalentní je to i u 1. řádku s 3. A 4. buňkou. Opět je nejlepší si vše vyzkoušet na příkladu. Atributy tagu <table>: atribut význam možné hodnoty Align obtékání tabulky ostatním textem cellpadding vnitřní okraj buněk pixely Cellspacing vnější okraj buněk pixely left, right, center Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 22 z 70

23 Border šířka rámečku buněk pixely Width minimální šířka tabulky délka nebo procento Height minimální výška délka nebo procento Bgcolor barva pozadí barva bordercolor barva rámečku barva Atributy tagu <td> a <tr>: atribut význam hodnoty align valign horizontální obsahu vertikální zarovnání obsahu zarovnání left, center, right, justify top, middle, bottom, baseline width doporučená šířka buňky délka nebo procento height minimální výška řádku délka bgcolor barva pozadí barva bordercolor barva rámečku barva rowspan (ne <tr>) colspan (ne <tr>) přesah buňky na n dalších řádků (spojení buněk) přesah buňky do dalších sloupců počet přesahujících řádků počet přesahujících sloupců Může tabulka obsahovat další tabulku. Vypracujte a odevzdejte Pracovní list 3 Vypracujte a odevzdejte Pracovní list 4 Text na stránkách se dá formátovat pomocí tagů <b>,<i>,<s>... Velikost, styl a barva písma - <font> Důležité jsou nadpisy a odstavce Tabulky se definují pomocí řádků a buněk Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 23 z 70

24 1.4 Pokročilejší nástroje pro tvorbu stránek 150 minut Cíl: zvládnout vložení obrázku, tabulek a formulářů. Formuláře zatím bez funkčnosti tlačítek (mimo reset) Obrázky Vložení obrázku na stránku je velmi jednoduché: <img src= adresa obrázku > O adresách sme se bavili v předchozí kapitole, princip je stejný. Obrázek se umístí (jako každý prvek na stránce) tam, kam ho umístíte v kódu. Důležité je zarovnání obrázku vůči textu. Zarovnání je mnoho způsobů, vše je dobré procvičit si na příkladech. Další důležitou věcí je zadání šířky a výšky obrázku. Nejdříve je nutné nastavit si rozměry obrázku v některém bitmapovém editoru. Na www stránkách se nejčastěji používají obrázky typu *.gif a *.jpg (*.jpeg). Šířka a výška sice nejsou povinné parametry, ale je velmi vhodné je zadat. Když zadáte rozměry jiné, než jsou ve skutečnosti, prohlížeč obrázek přizpůsobí. Atributy <img> Atribut Význam Hodnoty src umístění souboru s obrázkem URL alt alternativní popis libovolný text width šířka délka nebo procento height výška délka nebo procento border tloušťka rámečku délka vspace vertikální okraj délka hspace horizontální okraj délka align zarovnání obrázku left, right, top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom Je vhodné nechat obrázek velký a změnu ať provede prohlížeč? Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 24 z 70

25 Zamyslete se nad velikostí stránky a rychlosti stahování z internetu Vyzkoušejte si různé způsoby zarovnání obrázku vůči textu Podívejte se, jak se chová stránka, když (ne)zadáte rozměry a u atributu src vložíte dobrou nebo špatnou adresu Odkazy Hypertextový odkaz je základ navigace na internetu. Z předchozího studia znáte odkazy z MS wordu. Smysl odkazů je stejný. Chci přejít na jinou stránku, kliknu na odkaz. Definice odkazu: <a href= adresa odkazu >Text odkatu</a> Pro adresu odkazu platí stejná pravidla, jako pro adresu obrázku. Odkazy mohou být: 1. Na jinou stránku 2. Na soubor 3. Na jiné místo na téže stránce 4. Na mailovou adresu Ad 1. Odkaz na jinou stránku je základ internetu. Seznam odkazů na vlastní stránky se umísťuje většinou na levý okraj nebo vodorovně pod záhlaví stránky. Říká se mu menu. Jak tedy uděláme stránku s odkazy? Velmi jednoduše. Popíšeme si to na příkladu. Abych se měl na co odkazovat, musím to mít nejdříve vytvořené. Takže v první fázi si vytvoříme Strukturu stránky imaginární firmy. Firma se bude jmenovat například Novák consulting. Tento nadpis bude na v všech stránkách stejný. Potom vytvoříme 4 různé stránky. Budou stejné, kromě obsahu. Pro rozdělení stránky použijeme tabulku (řekli jsme si, že se to tak nedělá, ale pro naše účely je to efektní a zároveň i efektivní). Uvodní Stránka může vypadat následujícím způsobem: Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 25 z 70

26 Obrázek 10 V menu by vždy mělo být tlačítko HOME (domů), kdyby se někdo při procházení stránek ztratil, aby měl možnost návratu na úplný začátek. Když se podíváte na zdrojový kód stránky, je zřejmé, jak se budou jmenovat další stánky (tato je index.html). Ty musíte vytvořit a uložit do jednoho adresáře. Ad 2. <a href= soubory/hry/superhra.zip >Stahujte naši novou strategii</a>, rozbalte a hrejte. Ad 3. Zde je to trošku složitější. Když se chcete odkazovat na místo na stejné stránce, musíte na stránce nejdříve vytvořit kotvu a potom odkaz na ni: <a name= kotva >Sem se přesune kurzor</a> po kliknutí na: <a href= #kotva >odkaz na kotvu</a> Ad 4. Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 26 z 70

27 <a href= >Napište mi, jak se máte </a> Otevře se přednastavený ový klient, který dá do adresy automaticky a do předmětu Pozdrav. Vypracujte a odevzdejte Pracovní list 5 Vypracujte a odevzdejte Pracovní list Formuláře Formuláře se většinou používají ve spojení s nějakým programovacím jazykem. Typickým příkladem je vyplnění a vytištění formuláře, výpočet splátky u půjčky, převody měn, atd. My se je zatím naučíme vytvářet, rozchodíme je v dalších kapitolách. Základem formulářů jsou formulářové prvky. Jejich funkci znáte z programování, proto si je dopodrobna popisovat nebudeme. Pro přehledné rozvržení formulářových prvků a jejich popisů je vhodné využít tabulku. Výčet prvků: Tlačítko CheckBox - Zátržítko RadioButton - Přepínač Textové pole Textová oblast seznam Každý formulář začíná tagem <form> <form> má mnoho atributů. My si vybereme jenom ty pro nás v tuto chvíli prospěšné, další přidáme během následujících kapitol. <form name= prazdny > Studijní opora: Tvorba webových aplikací Stránka 27 z 70

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02 Jazyk HTML Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E A. Základní struktura HTML dokumentu Zkratkou

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více