10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 102 10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020"

Transkript

1 SYSTEMATICKÁ ČÁST ODVĚTVOVÉ KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - OKEČ (dle standardu NACE rev. 1.1 od ) Tučně zvýrazněné činnosti lze podporovat v rámci Fichí Strategického plánu LEADER. Kód Název ISIC ev. 3 A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ 01 Zemědělství, myslivost a související činnosti 01.1 Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví, sadařství Pěstování obilí a jiných kulturních plodin Pěstování zeleniny a zahradnických specialit Pěstování zeleniny 0112a Pěstování a sběr hub 0112b Pěstování květin a okrasných dřevin 0112c Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření Pěstování ovoce a ořechů 0113a Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření 0113b 01.2 Živočišná výroba Chov skotu 0121x Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků 0121x Chov prasat 0122x Chov drůbeže 0122x Chov ostatních zvířat 0122x Chov drobných hospodářských zvířat 0122xa Chov kožešinových zvířat 0122xb Chov domácích zvířat 0122xc Chov zoologických zvířat 0122xd Chov laboratorních zvířat 0122xe Chov ostatních zvířat j. n. 0122xf 01.3 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě kromě veterinárních činností; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch 0140x Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností 0140x 01.5 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti Lesnictví a související činnosti 02.0 Lesnictví a související činnosti Pěstování lesa a těžba dřeva 0200x Pěstování lesa 0200xa Těžba dřeva 0200xb Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva 0200x Činnosti související s pěstováním lesa 0200xc Činnosti související s těžbou dřeva 0200xd B RYBOLOV A CHOV RYB 05 Rybolov, chov ryb a související činnosti 05.0 Rybolov, chov ryb a související činnosti Rybolov a související činnosti Chov ryb a související činnosti 0502 C CA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN 10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 10.1 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů 11.1 Těžba ropy a zemního plynu Těžba ropy a zemního plynu Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů Těžba a úprava uranových a thoriových rud 12.0 Těžba a úprava uranových a thoriových rud Těžba a úprava uranových a thoriových rud 1200

2 CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN 13 Těžba a úprava ostatních rud 13.1 Těžba a úprava železných rud Těžba a úprava železných rud Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových rud Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových rud Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 14.1 Těžba a úprava kamene 141x Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene 1410x Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu 1410x Těžba a úprava břidlice 1410x 14.2 Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolinu, jílů a jílovitých zemin 141x Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků 1410x Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků 1410xa Těžba a úprava kameniva, písků j. n. a štěrkopísků 1410xb Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin 1410x Těžba a úprava kaolinu 1410xc Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin 1410xd 14.3 Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv 142x Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických hnojiv 1421a Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický průmysl 1421b 14.4 Těžba a úprava chloridu sodného (soli) 142x Těžba a úprava chloridu sodného (soli) Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n. 142x Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n. 1429

3 D DA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 15.1 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků 151x Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat 1511x Výroba, zpracování a konzervování masa z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny 1511x Výroba masných výrobků 1511x 15.2 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků 151x Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor 151x Zpracování a konzervování brambor 1513x Výroba ovocných a zeleninových šťáv 1513x Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n. 1513x 15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 151x Výroba surových olejů a tuků 1514x Výroba rafinovaných olejů a tuků 1514x Výroba margarínu a podobných jedlých tuků 1514x 15.5 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů 1520x Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny 1520x 15.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 153x Výroba mlýnských výrobků Výroba škrobárenských výrobků Výroba krmiv 153x Výroba krmiv pro hospodářská zvířata 1533x Výroba krmiv pro domácí zvířata 1533x 15.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých 1541x Výroba trvanlivých pekárenských výrobků 1541x Výroba cukru (přírodního) Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek Výroba těstovin Zpracování čaje a kávy 1549x Výroba koření a aromatických výtažků 1549x Výroba homogenizovaných potravinářských výrobků a dietních potravin 1549x Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 1549x Výroba potravinářských koncentrátů a jiných upravených potravin 1549xa Výroba vaječných výrobků 1549xb Výroba droždí 1549xc Výroba potravinářských přípravků j. n. 1549xd 15.9 Výroba nápojů Výroba destilovaných alkoholických nápojů 1551x Výroba etylalkoholu kvašením 1551x Výroba hroznového vína 1552x Výroba ovocného vína 1552x Výroba jiných nedestilovaných kvašených nápojů 1552x Výroba piva 1553x Výroba sladu 1553x Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů Výroba tabákových výrobků 16.0 Výroba tabákových výrobků Výroba tabákových výrobků 1600

4 DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ 17 Výroba textilií a textilních výrobků 17.1 Úprava a spřádání textilních vláken 171x Úprava a spřádání bavlnářských vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken 1711x Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken 1711x Úprava a spřádání lnářských vláken 1711x Soukání a úprava hedvábí (včetně šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí 1711x Výroba šicích nití 1711x Úprava a spřádání ostatních textilních vláken 1711x 17.2 Tkaní textilií 171x Tkaní bavlnářských tkanin 1711x Tkaní vlnařských mykaných tkanin 1711x Tkaní vlnařských česaných tkanin 1711x Tkaní hedvábnických tkanin 1711x Tkaní jiných tkanin 1711x Tkaní lnářských tkanin 1711xa Tkaní jutařských tkanin 1711xb Tkaní vigoňových tkanin 1711xc Tkaní ostatních tkanin 1711xd 17.3 Konečná úprava textilií 171x Konečná úprava textilií Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 172x Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů Výroba ložního prádla 1721a Výroba konfekčních bytových výrobků kromě koberců 1721b Výroba stolních a podobných textilních výrobků pro domácnost 1721c Výroba plachet, stanů a podobných výrobků 1721d Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 1721e 17.5 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů 172x Výroba koberců a podlahových textilií Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků Výroba provaznická 1723a Výroba síťovaných výrobků 1723b Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů 1729x Výroba jiných textilních výrobků 1729x Výroba stuh a prýmků 1729xa Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek 1729xb Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo laminovaných plasty 1729xc Výroba jiných textilních výrobků j. n. 1729xd 17.6 Výroba pletených a háčkovaných materiálů 173x Výroba pletených a háčkovaných materiálů 1730x 17.7 Výroba pletených a háčkovaných výrobků 173x Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 1730x Výroba pletených a háčkovaných výrobků kromě punčochových 1730x 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 18.1 Výroba kožených oděvů 181x Výroba kožených oděvů 1810x 18.2 Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků 181x Výroba pracovních oděvů 1810x Výroba jiných svrchních oděvů 1810x Výroba osobního prádla 1810x Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n. 1810x Výroba kloboučnických výrobků 1810xa Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních materiálů 1810xb 18.3 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků 1820

5 DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 19.1 Činění a úprava usní 191x Činění a úprava usní Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 191x Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků Výroba obuvi Výroba obuvi Výroba obuvi s usňovým svrškem 1920a Výroba obuvi z ostatních materiálů 1920b DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků 202x Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků Výroba stavebně truhlářská a tesařská 202x Výroba stavebně truhlářská a tesařská Výroba stavebně truhlářská 2022a Výroba tesařská a výroba dřevostaveb včetně prvků pro montované stavby 2022b 20.4 Výroba dřevěných obalů 202x Výroba dřevěných obalů Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 202x Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku 2029x Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 2029x Výroba korkařská 2029xa Výroba košíkářská 2029xb DE VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 210x Výroba vlákniny 2101x Výroba papíru a lepenky 2101x 21.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky 210x Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky, obalů z papíru a lepenky Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru 2109x Výroba kancelářských potřeb z papíru 2109x Výroba papírových tapet 2109x Výroba výrobků z papíru a lepenky j. n. 2109x 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 22.1 Vydavatelství Vydávání knih Vydávání novin 2212x Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 2212x Vydávání zvukových nahrávek Ostatní vydavatelské činnosti Tisk a činnosti související s tiskem Tisk novin 2221x Tisk ostatní j. n. 2221x Vázání knih 2222x Příprava tisku 2222x Ostatní činnosti související s tiskem 2222x 22.3 Rozmnožování nahraných nosičů Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku 2230x Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu 2230x Rozmnožování softwaru 2230x

6 DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 23.1 Výroba koksárenských produktů Výroba koksárenských produktů Rafinérské zpracování ropy Rafinérské zpracování ropy Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin 2330 DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN 24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 24.1 Výroba základních chemických látek Výroba technických plynů 2411x Výroba barviv a pigmentů 2411x Výroba jiných základních anorganických chemických látek 2411x Výroba jiných základních organických chemických látek 2411x Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin Výroba plastů v primárních formách 2413x Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárních formách 2413x 24.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 242x Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů 242x Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely 242x Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky 2423x Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely 2423x Výroba léčiv 2423xa Výroba vaty, obvazových a dalších prostředků pro zdravotnické účely 2423xb 24.5 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků a kosmetických přípravků 242x Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků 2424x Výroba kosmetických přípravků 2424x 24.6 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků 242x Výroba výbušnin 2429x Výroba klihů a želatiny 2429x Výroba éterických (vonných) olejů 2429x Výroba chemických materiálů pro fotografické účely 2429x Výroba nenahraných nosičů dat 2429x Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j. n. 2429x Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků 2429xa Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků 2429xb Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n. 2429xc 24.7 Výroba chemických vláken Výroba chemických vláken Výroba syntetických vláken 2430a Výroba umělých vláken 2430b DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků 25.1 Výroba pryžových výrobků Výroba pryžových plášťů a duší 2511x Protektorování pneumatik 2511x Výroba ostatních pryžových výrobků Výroba plastových výrobků Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 2520x Výroba plastových obalů 2520x Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 2520x Výroba ostatních plastových výrobků 2520x Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu 2520xa Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu 2520xb

7 DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 26.1 Výroba skla a skleněných výrobků Výroba plochého skla 2610x Tvarování a zpracování plochého skla 2610x Výroba dutého skla 2610x Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového) 2610xa Výroba křišťálového skla 2610xb Výroba skleněných vláken 2610x Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického 2610x 26.2 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků kromě výrobků pro stavební účely; výroba žáruvzdorných keramických výrobků 269x Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 2691x Výroba užitkového a ozdobného porcelánu 2691xa Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských výrobků 2691xb Výroba keramických sanitárních výrobků 2691x Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 2691x Výroba ostatních technických keramických výrobků 2691x Výroba keramických výrobků j. n. 2691x Výroba žáruvzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic 269x Výroba keramických obkládaček a dlaždic 2693x 26.4 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 269x Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 2693x 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry 269x Výroba cementu 2694x Výroba vápna 2694x Výroba sádry 2694x 26.6 Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků 269x Výroba stavebních betonových prvků 2695x Výroba stavebních sádrových prvků 2695x Výroba betonu připraveného k lití 2695x Výroba suchých maltových a omítkových směsí 2695x Výroba vláknocementových výrobků 2695x Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků 2695x 26.7 Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene 269x Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene Výroba jiných nekovových minerálních výrobků 269x Výroba brusných výrobků 2699x Výroba jiných nekovových minerálních výrobků j. n. 2699x DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 27.1 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla 271x Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla 2710x 27.2 Výroba litinových a ocelových trub a trubek 271x Výroba litinových trub a trubek 2710x Výroba ocelových trub a trubek 2710x 27.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli 271x Tažení oceli za studena 2710x Válcování ocelových úzkých pásů za studena 2710x Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena 2710x Tažení ocelového drátu 2710x 27.4 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů Výroba a hutní zpracování ušlechtilých kovů a jejich slitin 2720x Výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin 2720x Výroba a hutní zpracování olova, zinku, cínu a jejich slitin 2720x Výroba a hutní zpracování mědi a jejích slitin 2720x Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů a jejich slitin 2720x 27.5 Odlévání kovů (slévárenství) Odlévání železa 2731x Odlévání oceli 2731x Odlévání lehkých kovů 2732x Odlévání ostatních neželezných kovů 2732x

8 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) 28.1 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů 281x Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 2811x Výroba kovových prefabrikátů 2811x 28.2 Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů; výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení 281x Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s obsahem nad 300 litrů ) 2812x Výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení 2812x 28.3 Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení 281x Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; prášková metalurgie 289x Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů; prášková metalurgie Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenské činnosti 289x Povrchová úprava a zušlechťování kovů 2892x Všeobecné strojírenské činnosti 2892x 28.6 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 289x Výroba nožířských výrobků 2893x Výroba nástrojů a nářadí 2893x Výroba zámků a kování 2893x 28.7 Výroba ostatních kovodělných výrobků 289x Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s obsahem 300 litrů a menším) 2899x Výroba drobných kovových obalů 2899x Výroba drátěných výrobků 2899x Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin 2899x Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 2899x DK VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 291x Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly Výroba a opravy čerpadel a kompresorů 2912x Výroba a opravy potrubních armatur 2912x Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich dílů Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely 291x Výroba a opravy pecí a hořáků Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení 2919x Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n. 2919x 29.3 Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů 292x Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů 2921x Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů 2921x 29.4 Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů 292x Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů 2922x Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů 2922x Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n. 2922x 29.5 Výroba a opravy ostatních účelových strojů 292x Výroba a opravy strojů pro metalurgii Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků, usní Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky 2929x Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n. 2929x Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů 2929xa Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování a vazbu knih 2929xb Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n. 2929xc 29.6 Výroba a opravy zbraní a munice 292x Výroba a opravy zbraní a munice Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost 2930x Výroba neelektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost 2930x

9 DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů 30.0 Výroba kancelářských strojů a počítačů Výroba kancelářských strojů 3000x Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací 3000x 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba izolovaných vodičů a kabelů Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla Výroba elektrických zařízení j. n Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n. 3190x Výroba ostatních elektrických zařízení j. n. 3190x 32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 32.1 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek Výroba elektronek a jiných elektronických součástek Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Výroba rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii Výroba rozhlasových a televizních vysílačů 3220a Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen 3220b Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení 323 Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 33.1 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek 331x Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů 331x Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů 331x Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba časoměrných přístrojů Výroba časoměrných přístrojů 3330 DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 34.1 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory 3430

10 35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 35.1 Stavba a opravy lodí a člunů Stavba a opravy lodí Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku Výroba a opravy letadel a kosmických lodí Výroba a opravy letadel a kosmických lodí Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních vozíků 359x Výroba motocyklů Výroba jízdních kol 3592x Výroba a opravy invalidních vozíků 3592x 35.5 Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení 359x Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení 3599 DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. 36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n Výroba nábytku Výroba sedacího nábytku 3610x Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody 3610x Výroba ostatního kuchyňského nábytku 3610x Výroba ostatního nábytku 3610x Výroba matrací 3610x 36.2 Výroba klenotů a příbuzných předmětů 369x Ražení mincí 3691x Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n. 3691x 36.3 Výroba hudebních nástrojů 369x Výroba hudebních nástrojů Výroba sportovních potřeb 369x Výroba sportovních potřeb Výroba her a hraček 369x Výroba her a hraček Ostatní zpracovatelský průmysl 369x Výroba bižuterie 3699x Výroba kartáčnických výrobků 3699x Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 3699x Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků 3699xa Výroba dětských kočárků 3699xb Výroba školních a kancelářských potřeb kromě potřeb z papíru j. n. 3699xc Výroba ostatních výrobků j. n. 3699xd 37 Recyklace druhotných surovin 37.1 Recyklace kovového odpadu a šrotu Recyklace kovového odpadu a šrotu Recyklace nekovového odpadu Recyklace nekovového odpadu 3720

11 E VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 40.1 Výroba a rozvod elektřiny Výroba elektřiny 4010x Přenos elektřiny 4010x Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou 4010x 40.2 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí Výroba plynných paliv 4020x Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy 4020x 40.3 Výroba a rozvod tepelné energie Výroba a rozvod tepelné energie Výroba a rozvod páry a teplé vody 4030a Výroba a rozvod chladu 4030b Výroba ledu 4030c 41 Shromažďování, úprava a rozvod vody 41.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody Shromažďování, úprava a rozvod vody Provoz vodních toků a vodních zdrojů 4100a Úprava a rozvod pitné a užitkové vody 4100b F STAVEBNICTVÍ 45 Stavebnictví 45.1 Příprava staveniště Demolice a zemní práce 4510x Průzkumné vrtné práce 4510x 45.2 Pozemní a inženýrské stavitelství Výstavba pozemních a inženýrských staveb 4520x Bytová výstavba 4520xa Výstavba budov j. n. 4520xb Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů 4520xc Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení 4520xd Výstavba pozemních a inženýrských staveb j. n. 4520xe Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin 4520x Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů 4520x Výstavba vodních děl 4520x Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla 4520x 45.3 Stavební montážní práce Elektroinstalace 4530x Izolační práce (kromě hydroizolace) 4530x Instalatérské práce 4530x Ostatní stavební montážní práce 4530x 45.4 Dokončovací stavební činnosti Omítání 4540x Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce 4540x Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn 4540x Sklenářské, malířské a natěračské práce 4540x Sklenářské práce 4540xa Malířské a natěračské práce 4540xb Ostatní dokončovací stavební činnosti 4540x 45.5 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 4550

12 G OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot 50.1 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů Maloobchodní prodej pohonných hmot Maloobchodní prodej pohonných hmot Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) 51.1 Zprostředkování velkoobchodu Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary 5110x Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi 5110x Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály 5110x Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly 5110x Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost 5110x Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a koženými výrobky 5110x Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 5110x Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím 5110x Zprostředkování velkoobchodu s papírenským zbožím 5110xa Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím j.n. 5110xb Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu 5110x 51.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 512x Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem 5121x Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami 5121x Velkoobchod s živými zvířaty 5121x Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi 5121x Velkoobchod se surovým tabákem 5121x 51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 512x Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5122x Velkoobchod s masem a masnými výrobky 5122x Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 5122x Velkoobchod s nápoji 5122x Velkoobchod s tabákovými výrobky 5122x Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami 5122x Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením 5122x Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami včetně ryb, korýšů a měkkýšů 5122x Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 5122x 51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost Velkoobchod s textilem a textilní galanterií 5131x Velkoobchod s oděvy a obuví 5131x Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost 5139x Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami a čisticími prostředky 5139x Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky, pracími prostředky 5139x Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky 5139xa Velkoobchod s pracími prostředky 5139xb Velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými a ortopedickými výrobky 5139x Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 5139x 51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením 5143x Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami 5143x Velkoobchod s chemickými výrobky 5149x Velkoobchod s ostatními meziprodukty (kromě zemědělských) 5149x Velkoobchod s papírenským zbožím 5149xa Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n. (kromě zemědělských) 5149xb Velkoobchod s odpadem a šrotem 5149x 51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami Velkoobchod s obráběcími stroji 5159x Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením 5159x Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji 5159x Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením 5159x

13 51.86 Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci 5159x Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím (včetně traktorů) 5159x 51.9 Ostatní velkoobchod Ostatní velkoobchod Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami 5220x Maloobchod s masem a masnými výrobky 5220x Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich 5220x Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami 5220x Maloobchod s nápoji 5220x Maloobchod s tabákovými výrobky 5220x Ostatní maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách 5220x 52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách 523x Maloobchod s farmaceutickými přípravky 5231x Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky 5231x Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím 5231x 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 523x Maloobchod s textilem a textilní galanterií 5232x Maloobchod s oděvy 5232x Maloobchod s obuví a koženým zbožím 5232x Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n. 5233x Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost 5233x Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím 5239x Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 5239x Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami 5239xa Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami 5239xb Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií 5239xc Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas 5239xd Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými potřebami 5239xe Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy (kromě pohonných hmot) 5239xf Maloobchod s kancelářským zařízením, počítači a standardním softwarem 5239xg Maloobchod s ostatním zbožím 5239xh 52.5 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách Maloobchod provozovaný mimo prodejny Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků 5260x Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost 5260x Opravy hodin, hodinek a klenotů 5260x Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n. 5260x

14 H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 55 Ubytování a stravování 55.1 Hotely a podobná ubytovací zařízení 551x Hotely a podobná ubytovací zařízení 5510x Hotely 5510xa Motely, botely 5510xb Ostatní podobná ubytovací zařízení 5510xc 55.2 Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování 551x Turistické ubytovny a horské boudy 5510x Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy 5510x Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování 5510x Rekreační střediska a prázdninové tábory 5510xd Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech 5510xe Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže 5510xf Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování j. n. 5510xg 55.3 Restaurace 552x Restaurace 5520x 55.4 Výčepy a bary 552x Výčepy a bary 5520x 55.5 Stravování účelové a dodávky hotových jídel 552x Stravování účelové 5520x Stravování v závodních kuchyních 5520xa Stravování ve školních zařízeních, menzách 5520xb Dodávky hotových jídel 5520x I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 60 Pozemní a potrubní doprava 60.1 Železniční doprava Železniční doprava Ostatní pozemní doprava Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava Městská a příměstská pravidelná osobní doprava 6021a Dálková pravidelná autobusová doprava 6021b Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n. 6021c Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 6022x Osobní taxislužba 6022xa Pronájem osobních vozů s řidičem 6022xb Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 6022x Dálková nepravidelná autobusová doprava 6022xc Pronájem autobusů a autokarů s řidičem 6022xd Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n. 6022xe Silniční nákladní doprava Potrubní doprava Potrubní doprava Potrubní doprava ropovodem 6030a Potrubní doprava plynovodem 6030b Potrubní doprava ostatní 6030c 61 Vodní doprava 61.1 Námořní a pobřežní doprava Námořní a pobřežní doprava Vnitrozemská vodní doprava Vnitrozemská vodní doprava Letecká a kosmická doprava 62.1 Pravidelná letecká doprava Pravidelná letecká doprava Nepravidelná letecká doprava 622x Nepravidelná letecká doprava 6220x 62.3 Kosmická doprava 622x Kosmická doprava 6220x 63 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur 63.1 Manipulace s nákladem a skladování 630x Manipulace s nákladem Skladování 6302

15 63.2 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 630x Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě 6303x Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě 6303x 63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti 630x Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti Činnosti cestovních kanceláří 6304a Průvodcovské činnosti 6304b Činnosti cestovních agentur 6304c Činnosti turistických informačních středisek 6304d 63.4 Ostatní činnosti související s dopravou 630x Ostatní činnosti související s dopravou Spoje 64.1 Poštovní a kurýrní činnosti Činnosti státní pošty Poštovní podací a dodací činnosti 6411a Poštovní přepážkové činnosti 6411b Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty Telekomunikace Telekomunikace Radiokomunikace 6420a Ostatní telekomunikace 6420b J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování 65.1 Peněžní zprostředkování Centrální bankovnictví Ostatní peněžní zprostředkování Ostatní finanční zprostředkování Finanční leasing Ostatní poskytování úvěrů Ostatní finanční zprostředkování j. n Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení 66.0 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení Životní pojištění Penzijní financování Neživotní pojištění Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 67.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování Správa finančních trhů Obchodování s cennými papíry a správa fondů Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním 6720 K ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 70 Činnosti v oblasti nemovitostí 70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu) 701x Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem prodeje 7010x Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 7010x 70.2 Pronájem vlastních nemovitostí 701x Pronájem vlastních nemovitostí 7010x 70.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 7020x Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy 7020x 71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny 711x Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny 7111x 71.2 Pronájem ostatních dopravních prostředků 711x Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků 7111x Pronájem vodních dopravních prostředků Pronájem leteckých dopravních prostředků 7113

16 71.3 Pronájem strojů a zařízení Pronájem zemědělských strojů a zařízení Pronájem stavebních strojů a zařízení Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů Pronájem ostatních strojů a zařízení Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n Činnosti v oblasti výpočetní techniky 72.1 Poradenství v oblasti hardwaru Poradenství v oblasti hardwaru Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru Publikování a dodávky standardního softwaru 7220x Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru 7220x 72.3 Zpracování dat Zpracování dat Činnosti v oblasti databází Činnosti v oblasti databází Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů Jiné činnosti související s výpočetní technikou Jiné činnosti související s výpočetní technikou Výzkum a vývoj 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd Ostatní podnikatelské činnosti 74.1 Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové společnosti Právní činnosti Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství Průzkum trhu a veřejného mínění Poradenství v oblasti podnikání a řízení 7414x Činnosti v oblasti řízení holdingových společností 7414x 74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 742x Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování) 7421a Geologický průzkum 7421b Zeměměřické a kartografické činnosti 7421c Hydrometeorologické a meteorologické činnosti 7421d 74.3 Technické zkoušky a analýzy 742x Technické zkoušky a analýzy Reklamní činnosti Reklamní činnosti Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil 749x Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil Pátrací a ochranné činnosti 749x Pátrací a ochranné činnosti Průmyslové čištění a všeobecný úklid 749x Průmyslové čištění a všeobecný úklid Různé podnikatelské činnosti j. n. 749x Fotografické činnosti Balicí činnosti Sekretářské a překladatelské činnosti 7499x Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 7499x Ostatní podnikatelské činnosti j. n. 7499x

17 L VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 75.1 Veřejná správa a hospodářská a společenská politika Všeobecné činnosti veřejné správy Usměrňování činností institucí poskytujících zdravotnickou péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek Činnosti pro společnost jako celek Činnosti v oblasti zahraničních věcí Činnosti v oblasti obrany Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 7523x Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku 7523x Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce 7523x 75.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 7530 M VZDĚLÁVÁNÍ 80 Vzdělávání 80.1 Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a primární vzdělávání) Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a primární vzdělávání) Předškolní výchova 8010a Základní vzdělávání 8010b 80.2 Střední (sekundární) vzdělávání Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání Střední (sekundární) odborné vzdělávání Vzdělávání na středních odborných učilištích 8022a Vzdělávání na středních odborných školách 8022b 80.3 Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání Vyšší vzdělávání 8030a Vysokoškolské vzdělávání 8030b 80.4 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol 8090x Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n. 8090x Vzdělávání v jazykových školách 8090xa Vzdělávání v základních uměleckých školách 8090xb Ostatní vzdělávání j. n. 8090xc N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI 85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 85.1 Činnosti související se zdravotní péčí Ústavní zdravotní péče Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní) 8512x Zubní péče 8512x Ostatní činnosti související se zdravotní péčí Ochrana veřejného zdraví 8519a Hygienický dozor 8519b Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 8519c 85.2 Veterinární činnosti Veterinární činnosti Sociální péče Ústavní sociální péče Ostatní sociální péče 8532 O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti Odvádění a čištění odpadních vod 9000x Sběr a zpracování ostatních odpadů 9000x Čištění města, sanační a podobné činnosti 9000x 91 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací Činnosti profesních organizací 9112

18 91.2 Činnosti odborových svazů Činnosti odborových svazů Činnosti ostatních členských organizací Činnosti náboženských organizací Činnosti politických stran a organizací Činnosti ostatních členských organizací j. n Činnosti organizací mládeže 9199a Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů 9199b Činnosti ostatních členských organizací 9199c 92 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů 921x Výroba filmů a videozáznamů 9211x Distribuce filmů a videozáznamů 9211x Promítání filmů a videozáznamů Rozhlasové a televizní činnosti 921x Rozhlasové a televizní činnosti Umělecké a ostatní zábavní činnosti 921x Umělecká a literární tvorba 9214x Provoz kulturních zařízení 9214x Činnosti zábavních parků 9219x Ostatní zábavní činnosti j. n. 9219x 92.4 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení Činnosti knihoven a veřejných archivů Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků Sportovní činnosti 924x Provoz sportovních areálů a stadionů 9241x Ostatní sportovní činnosti 9241x 92.7 Ostatní rekreační činnosti 924x Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 9249x Ostatní rekreační činnosti j. n. 9249x 93 Ostatní činnosti 93.0 Ostatní činnosti Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků Kadeřnické, kosmetické a podobné služby Pohřební a související služby Služby v oblasti tělesné hygieny 9309x Ostatní činnosti j. n. 9309x P ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ 95 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu 95.0 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu 96.0 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu 97.0 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu 9700 Q EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE 99 Exteritoriální organizace a instituce 99.0 Exteritoriální organizace a instituce Exteritoriální organizace a instituce 9900

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských 10.1 10.10 Zpracování a konzervování

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Příloha č. 1 Ekonomické činnosti CZ-NACE podporované v rámci regionálního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí Ostatní

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST T: +420 491 616 7 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST Doba realizace: v období 31.5.2011 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013 Oprávnění žadatelé: Právnická

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj:

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: Podporované CZ-NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 03.1 Rybolov 03.12 Sladkovodní rybolov

Více

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0 * Ú H R N 5717 114,8 114,8 111,0 111,0 C NEROSTNÉ SUROVINY 155 116,9 116,9 120,4 120,4 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CB OSTAT.NEROST.SUROVINY

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month * Ú H R N / T O T A L 5730 100,8 100,8 101,6 101,6 C NEROSTNÉ SUROVINY 148 100,1 100,1 101,0 101,0 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1 101,1 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

Příloha Programu Stránka 1 z 14

Příloha Programu Stránka 1 z 14 Příloha Programu 12221 Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území dotačních akcí podpořených v rámci Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 10 Výroba

Více

Příloha Programu Stránka 1 z 14

Příloha Programu Stránka 1 z 14 Příloha Programu 12221 Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území dotačních akcí podpořených v rámci Programu na podporu Regenerace podnikatelského využití brownfieldů

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year 6. Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny SKP v České republice (předchozí období = 100, stejné období předchozího = 100) Industrial Producers Price Index by Section, Subsection,

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Zpracování jaderného paliva * 1) 2446 Slévárny železných kovů ovýrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně 2451; 2452

Zpracování jaderného paliva * 1) 2446 Slévárny železných kovů ovýrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně 2451; 2452 PŘÍLOHA 1 ORIENTAČNÍ PŘEHLED ČINNOSTÍ Z PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA O IRZ A PŘIŘAZENÝCH CZ-NACE ČINNOSTÍ Činnost Prahová hodnota pro kapacitu Zahrnuje CZ-NACE (kód) 1. Odvětví energetiky Výroba elektřiny otepelném

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Referenční číslo přidělené v členském státě. Název regionu (podle NUTS)

Referenční číslo přidělené v členském státě. Název regionu (podle NUTS) Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 574 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 574 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 290 10. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

PŘEHLED SEKCÍ. Kód (alfabetický) Název

PŘEHLED SEKCÍ. Kód (alfabetický) Název PŘEHLED SEKCÍ Kód (alfabetický) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného

Více

KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec.

KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec. KODZAZ ZKRTEXTZ 010000 Zeměděl.mysliv.a činnos 011000 Rostl.výr.,zelin.,zahr. 011100 Pěstování obilí aj. 011200 Pěst.zel.,zahrad.spec. 011210 Pěstování zeleniny 011220 Pěstování a sběr hub 011230 Pěst.květin

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011 List 1 z 2 Certifikáty podepisuje: Ing. Jan HANDL Miroslava KEPRTOVÁ ředitel COV manažer kvality COV 1) Název produktu Certifikační schéma 1 Kamenivo, písek a štěrkopísek NV 163/2002 Sb. Pokyn ISO/IEC

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne: oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Název oboru. S e z n a m o b o r ů w w w. i - v e r e j n e z a k a z k y. c z S t r á n k a 1 8

Název oboru. S e z n a m o b o r ů w w w. i - v e r e j n e z a k a z k y. c z S t r á n k a 1 8 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy Hospodářské produkty,

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí KARTA OBJEKTU OZNAČENÍ (v případě potřeby lze rozšířit o kolonky další názvy ) původní název: použváno od - do původní název anglicky: současný název: použváno od současný název anglicky: název neoficiální:

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu

764 telekomunikační zařízení, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu Tabulka 8 Hlavní SITC na tři místa ve vývozu krajů v roce 2010 Hlavní město Praha 14,9% 10,3% 6,1% 5,9% 5,6% 752 zařízení k automatizovanému zpracování dat 343 zemní plyn, případně zkapalněný 764 telekomunikační

Více

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí Platné znění příslušných částí zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu není klasifikován finanční leasing (65.21.10). 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny 71.10 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5

Více

Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy radioaktivních prvků a sloučenin

Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy radioaktivních prvků a sloučenin : 01 POPIS ČÍSELNÍKU : BA0050 Výčet položek číselníku: Odvětvová klasifikace ekonomických činností položky Zemědělství, myslivosti a související činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004 OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní,

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Rybolov, chov ryb a související činnosti. Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu. Těžba a úprava uranových a thoriových rud

Rybolov, chov ryb a související činnosti. Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu. Těžba a úprava uranových a thoriových rud 01 POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 Výčet položek číselníku: Kód Odvětvová klasifikace ekonomických činností Název položky Zemědělství, myslivosti a související činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne 06.02.2006 KOM(2006) 39 v konečném znění 2006/0011 (COD) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Inovace 2015. 1. Základní informace o dotaci. 2. Způsobilé výdaje a výše dotace. Časový harmonogram. Podporované aktivity jsou

Inovace 2015. 1. Základní informace o dotaci. 2. Způsobilé výdaje a výše dotace. Časový harmonogram. Podporované aktivity jsou Inovace 2015 1. Základní informace o dotaci Časový harmonogram Příjem předběžných žádostí je 2. červen 30. listopad 2015 Příjem plných žádostí je 1. září 2015 31. leden 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Příloha č. 1 Výzvy I - úvěry v programu EXPANZE Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006. ze dne 20. prosince 2006,

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006. ze dne 20. prosince 2006, 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 393/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Kategorie CZ NACE podporované

Kategorie CZ NACE podporované Příloha č. 3 Kategorie CZ NACE podporované SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných neţ trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

Výrobky zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti vymezené podle Klasifikace produkce CZ-CPA

Výrobky zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti vymezené podle Klasifikace produkce CZ-CPA Výrobky zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti vymezené podle Klasifikace produkce CZ-CPA V návaznosti na rozdělení odvětví zpracovatelského průmyslu podle jejich technologické náročnosti

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE Část A Kategorie CZ NACE podporované: Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských

Více