měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku Putovního poháru šampionů, sportovní hala, Více fotografií na 1

2 903/29, 903/1, 777/14, 777/21, 161/5, 161/6, 903/27 všechny v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda. Jednorázová náhrada se sjednává dohodou stran v souladu s podmínkami města pro výpočet ceny včetně DPH za zřízení věcného břemene ve výši Kč. Akceptaci nabídky na dodávku a odběru zemního plynu ze dne s obchodníkem Pražskou plynárenskou, a.s., IČ: , se sídlem Národní 37, Praha 1 Nové Město na období od do za cenu 710 Kč/MWh bez DPH pro odběrná místa na adrese: 1) - Dolní nám. 14, Odolena Voda nebytový prostor, 2) - nám. V. Hálka 240, Odolena Voda Dolínek - nebytový prostor, 3) - Ke Stadionu 314, Odolena Voda nebytový objekt. Podnájem nebytových prostor, a to kanceláře o velikosti 67,35 m 2 včetně společného užívání WC a šatny, které užívá Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, pro paní Dušanu Dolejšovou, místem podnikání Přístavní 12060/15, Mělník, za účelem podnikatelské činnosti - činnost v oboru pojišťovnictví, a to na dobu neurčitou od Vítěze VZMR 9/2014 na Zajištění provozu kotelny K 3 za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla - společnost COM-TIP, s.r.o., Družstevní 1395/8, Praha, za cenu 1 GJ - 493,35 Kč vč. DPH 15 % na dobu 1 roku, tj. do Smlouvu o nájmu nebytových prostor v č. p. 375 Ke Stadionu, Odolena Voda kotelna K 3 o celkové podlahové výměře 53 m 2 na dobu určitou od do , a to za účelem provozování zařízení pro výrobu a distribuci tepla uzavřenou se spol. COM-TIP, s.r.o., Družstevní 1395/8, Praha. Nájemné za pronájem nebytových prostor činí Kč + DPH. Smlouvu o pronájmu a provozu tepelného zařízení kotelny K 3 v č. p. 375 Ke Stadionu, Odolena Voda uzavřenou na dobu určitou od do se spol. COM-TIP, s.r.o., IČ: , Družstevní 1395/8, Praha. Nájemné za pronájem tepelného zařízení kotelny K 3 činí Kč + DPH / rok. Smlouvu o dodávce tepelné energie z kotelny K 3 č. p. 375 Ke Stadionu, Odolena Voda do nebytových prostor v majetku města Odolena Voda dle obsahu smlouvy. Smlouva se uzavírá se spol. COM-TIP, s.r.o., Družstevní 1395/8, Praha na dobu určitou od do Vítěze VZMR 10/2014 na Montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) a kalorimetrických měřidel v bytech v mazprávy z radnice V lednu 2015 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Josef Zigo Odolena Voda Jan Skořepa Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Ludvík Červenka Odolena Voda Miroslav Litera Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Věroslava Šmídová Odolena Voda Třiaosmdesátiny Ladislav Vacík Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Věra Moravcová Dolínek Blahopřejeme Pětaosmdesátiny Olga Šimůnková Odolena Voda Danuška Zemanová Odolena Voda Šestaosmdesátiny Zdeňka Králová Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Zlatko Čech Odolena Voda Jaroslav Krejza Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Upozornění Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda upozorňuje rodiče narozených dětí, že se první letošní vítání občánků bude konat koncem února Žádáme rodiče, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte zájem a dosud se nepřihlásili na matrice MěÚ, aby tak učinili nejpozději do 13. února Bez jejich souhlasu nemohou být na vítání občánků pozváni. Kristýna Rotková, předsedkyně komise pro občanské záležitosti Výtah z jednání Rady města č. 18/2014 ze dne Rada města schválila: Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu mezi objednatelem městem Odolena Voda se sídlem Dolní nám. 14, Odolena Voda IČ: a spol. Petr Donef, předmětem smlouvy je zajistit hudební doprovod akce - Ples Města Odolena Voda v době od 19:00 hod. dne do 03:00 hod. dne v sále restaurace Opera v Dolínku. Celková cena za hudební produkci je Kč. Výjimku z OZV na Ples Města Odolena Voda v době od 19:00 hod. dne do 03:00 hod. dne v sále restaurace Opera v Dolínku. Provozní řád veřejného víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda, Školní 200, Odolena Voda, IČ: s účinností od Jako provozovatele víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda, město Odolena Voda Jako správce víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Odolena Voda, Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda Akceptaci nabídky na levnější dodávku elektřiny ze sítí nízkého napětí na dobu určitou od do s obchodní firmou ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: , se sídlem Duhová 1/425, Praha 4. Nákup 6 ks úředních desek stříbrné barvy v ceně Kč formou objednávky od firmy FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., IČ: , se sídlem: Lorencova, Zlín, PSČ za celkovou cenu Kč s DPH. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právo provést stavbu distribuční soustavy v k. ú. Odolena Voda se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, , Děčín IV Podmokly, IČ: zastoupenou společností Elmoz Czech, s.r.o., sídlem Popovice 76, Popovice, , IČ: Dotčeným pozemkem je pozemek č. 891/1 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění součásti distribuční soustavy, pojistkové skříně v k. ú. Odolena Voda se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., se sídlem Teplická 874/8, , Děčín IV Podmokly, IČ: zastoupenou společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, Nymburk, , IČ: Dotčenými pozemky jsou pozemky č. 774/4, 781/1, 903/30, 779/5, 781/9, 903/49,783/2, 903/31, 889/7, 1088, 100/2, 2

3 zprávy z radnice jetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla - společnost Techem, s.r.o., IČ: , Služeb 5, Praha 10, za cenu montáže IRTN a kalorimetrů Kč bez DPH a zajistí roční odečty a rozúčtování Kč bez DPH. Smlouvu o dílo na montáž indikátorových rozdělovačů topných nákladů (IRTN) a kalorimetrických měřidel v bytech v majetku města Odolena Voda s centrální dodávkou tepla se spol. Techem, s.r.o., IČ: , Služeb 5, Praha 10 za cenu díla montáže IRTN a kalorimetrů Kč bez DPH a zajištění ročního odečtu a rozúčtování Kč bez DPH. Smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení mezi spol. ELEKTROWIN, a.s., IČ: , se sídlem Michelská 300/60, Praha 4 a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní nám. 14, Odolena Voda uzavřenou na dobu neurčitou s účinností od Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne na výstavbu 12 bytových jednotek v č. p Kpt. Jaroše, Odolena Voda uzavřený mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 a městem Odolena Voda, kterým je text Smlouvy doplněn o zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let. Na základě oprávněné žádosti pana M. T., bytem Odolena Voda, slevu na zůstatku částky odbydlování (ve smyslu nájemného) ve výši 30 %, a to až do doby odstranění závady. Vítěze poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nutné zabezpečovací práce (ztužení střešní konstrukce) střešní nástavby č. p Kpt. Jaroše, Odolena Voda, a to spol. PSDS, s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, Praha 9 - Satalice za cenu Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nutné zabezpečovací práce (ztužení střešní konstrukce) střešní nástavby č. p Kpt. Jaroše, Odolena Voda a to spol. PSDS, s.r.o., IČ: , se sídlem Trabantská 673/18, Praha 9 - Satalice za cenu Kč včetně DPH. Jako vlastník nemovitosti nadstavby bytového domu č. p v ul. Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě - podání žádosti o prodloužení termínu k předložení projektové dokumentace na nutné zabezpečovací práce na stavební úřad Odolena Voda ke spisu čj. STO-5577/2014-Ha ze dne , Nařízení zabezpečovacích prací stavby: Bytový dům č. p. 268, 269 a 270 na pozemku parc. č. st. 324/1, 324/2, 324/3 v k. ú. Odolena Voda. Důvodem je náročnost a složitost řešení ve smyslu pořízení projektové dokumentace. Pachtovní smlouvy s pachtýři: Ondřejem Bačinou, místem podnikání Hoštická 14, Klíčany, IČ: (tj Kč ročně za hektar). Josefem Brennem, místem podnikání Nová 332, Odolena Voda, IČ: Ing. Václavem Kohoutem, místem podnikání Křivousy 6, Vojkovice, IČ: obchodní společností ZEVOS, s.r.o., sídlem Ke Tvrzi 140, Předboj, IČ: Stanislavem Nedbalem, místem podnikání Všestudy 4, , IČ: obchodní společností DOPRAMO, spol. s r. o., sídlem Odolena Voda, Odolena Voda 373, , IČ: Pacht se uzavírá na dobu určitou, tj. do Ceník inzerce v městském zpravodaji Odolen od Vyřazení z evidence z majetku města Odolena Voda prodejem a stanovuje nejnižší možnou cenu k prodeji, který se uskuteční formou nabídky obálkovou metodou u těchto strojů: ŠTĚPKOVAČ HIM 1471 nejnižší prodejní cena: Kč. ČTYŘKOLKA EMU s příslušenstvím HIM nejnižší prodejní cena: Kč. Nabídka na prodej obálkovou metodou bude zveřejněna na web stránkách města a na internetu po dobu nejméně 21 dnů od Vyřazení z evidence majetku města Odolena Voda likvidací: fotopast ACCOM, inv.č. SSS08, kamerový systém, inv. č. 822, průmyslová televize inv. č. 615, PC Comfor inv. č Vyřazení z evidence majetku města Odolena Voda - samonabíjecí pistole inv. č. 53, a to prodejem, Rada města určuje prodejní cenu ve výši Kč. Prodej se uskuteční v souladu s platnou legislativou. Rada města jmenovala: Předsedu Komise stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda pana Ing. arch. Ing. Tomáše Lohniského, trv. bytem Odolena Voda. Členku Komise stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda paní Olgu Ziegenfussovou, trv. bytem Odolena Voda. Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Taťánu Floriánovou Mimrovou, bytem Odolena Voda. Rada města odvolala: Na návrh tajemníka úřadu z funkce vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda pana Tomáše Kubina, trv. bytem Plzeň, ke dni Rada města uložila: Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda předložit RM č. 1/2015 koncepci vedení a činnosti odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda (OSM) s jasným pojmenováním všech OSM zadaných a nedokončených úkolů (jak historických, tak současných) s konkrétním rozdělením činností, agend a konkrétních úkolů na jednotlivé referenty včetně zadaných reálných termínů k řádnému splnění zadaných úkolů. Dodání popisu kontrolní činnosti vedoucího odboru s jasnou strukturou, pojmenováním a označenými reálnými termíny. Panu Pirnému, referentu odboru správy majetku, úkol - reklamovat po dodavateli díla spol. MARHOLD, a.s., jím neoprávněně uzavřené větrací otvory do sklepních prostor revitalizovaných bytových domů na Horním náměstí v Odoleně Vodě. Technickým službám do vyklidit prostor elektrokotelny na Dolním náměstí v Odoleně Vodě. Kulturní komisi uspořádat a zorganizovat městský ples, který se bude konat dne od 19:00 hod do 03:00 hod. dne v sále restaurace Opera v Dolínku. Na základě vyjádření komise životního prostředí Technickým službám města Odolena Voda odstranit v souladu s platnou legislativou, do konce vegetačního klidu ( ), nahnutou borovici v ulici Dukelská v Odoleně Vodě. Před fyzickým kácením bude informován místostarosta a majitelka přilehlého rodinného domku, který borovice případným pádem ohrožuje. Odboru správy majetku vyčerpat předmět darovací smlouvy od spol. COLAS, a.s., odstranění betonové a asfaltové plochy na Horním náměstí (vedle prodejny potravin Enapo ). Komisi školské a sociální v součinnosti s Komisí pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda zajistit činnost KPOZ v období ledna Správci bytového a nebytového fondu města Odolena Voda spol. KLOKOČ, s.r.o., se sídlem Na Výsluní 1234, Neratovice zaúčtovat částku v celkové výši Kč na platby nájmu 01 12/2013 a přeplatek za nájem a služby za uvedené období ve výši 3

4 zprávy z radnice Kč vrátil paní E. S., bytem Odolena Voda. Paní Pirné, referentce Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, vyzvat spol. AERO Odolena Voda, o. s., se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda k doložení všech podkladů a faktur k předloženému seznamu investic v celkovém objemu Kč, jež měla spol. AERO Odolena Voda, o. s., investovat za prvních pět let pronájmu sportovní haly v majetku města Odolena Voda v souladu se Smlouvou o nájmu uzavřenou dne Paní Pirné, referentce Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, vyzvat AERO, o. s, k doložení podkladů, písemností apod. včetně faktur za úhradu nákladů na dobudování zavlažovacího systému ve sportovním areálu č. p. 375 Ke Stadionu v Odoleně Vodě ve výši ,70 Kč. Panu Pirnému, referentu Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, zajistit ve spolupráci s externím stavebním rozpočtářem a na základě stávající projektové dokumentace propočet nákladů pro řešení opravy nadstavby bytového domu č. p v ul. Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě ve smyslu zjištění nákladů možných variant řešení zjištěných závad na nadstavbě: Celková oprava statiky a závad, vyskytujících se na nadstavbě Oprava a zabezpečení statiky dle nařízení STO Demolice nástavby Obnova původního krovu a střešní krytiny Rada města vzala na vědomí: Žádost ředitelky Základní školy Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě paní Mgr. Ullmannové na financování nákupu kamerového systému pro základní školu v rámci zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, a to od spol. Solidea Net Partner, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: v celkové hodnotě Kč bez DPH. Rezignaci předsedkyně a všech členek Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) ke dni Rada města vyjadřuje poděkování za jejich dlouholetou činnost v komisi ve prospěch občanů města Odolena Voda. Dopis ze dne Farní charity Neratovice pracoviště Odolena Voda v ul. Pod Tvrzí 395 ve věci požadavku na opravu dveří v č. p. 395 v ul. Pod Tvrzí v Odoleně Vodě a žádost o řešení nákupu motorového vozidla pro Farní charitu. Výtah z jednání Rady města č. 1/2015 ze dne Rada města schválila: Zásobník prací pro Technické služby Odolena Voda na r Instalace houpačky na Dolním náměstí u MěÚ, 50 m 2 zámkové dlažby na stávajícím chodníku v ul. Větrná, oprava děr stání BUS na Dolním náměstí, oprava děr v ul. Šípková zasypání štěrkem, úprava prostoru v ul. Josefa Nerudy x Kovářská, předláždit stupně (schody) v ul. U Fary Záměr navýšení počtu strážníků na 6 a pověřuje starostku města Odolena Voda k podání podkladů do Zastupitelstva města Odolena Voda ve smyslu navýšení rozpočtu na r Pořízení koncepce veřejné zeleně pro město Odolena Voda od firmy: Ing. Ondrej Fous, Schnirchova 29, Praha7, IČ: za celkovou cenu Kč bez DPH. Zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2015 na Rekonstrukce nebytového prostoru v č. p. 24 Dolní nám., Odolena Voda na kancelář Městského úřadu Odolena Voda. Grantový program města Odolena Voda na rok 2015 a Program na podporu činnosti pro rok Smlouvu o dílo na akci Oprava vjezdu do požární zbrojnice Dolínek - stavební práce" se společností Petr Kdýr, Pražská 26, Odolena Voda, IČ: , dodání kompletního díla v konečné ceně díla Kč bez DPH. Vítěze poptávkového řízení na akci Opravu vjezdu do požární zbrojnice Dolínek oprava vrat" společnost Rollo, s.r.o., Hlavní 484, Petrov, IČ: , kdy nabídka ceny za dodání kompletního díla dle poptávky činí Kč bez DPH. Smlouvu o dílo na výměnu vodoměrů na teplou a studenou vodu u všech bytů v majetku města Odolena Voda se společností společnost PROFITHERM CZ, s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10, za cenu vč. DPH Kč. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v č. p. 314 Ke Stadionu, Odolena Voda postaveného na pozemcích st. parc. č. 767/1 a 767/2, k. ú. Odolena Voda o celkové výměře 29,10 m 2 (kancelářská plocha - 17,70 m 2, sklad - 6,40 m 2, ostatní prostory - 5,00 m 2 ) pro Tělovýchovnou jednotu Aero Odolena Voda - šachový oddíl při TJ Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda, IČ: , na dobu neurčitou. Dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a podpoře A se spol. AB People, s.r.o., se sídlem 14. října 1307/4, Praha 5, IČ: Předmětem je navýšení služeb pro město Odolena Voda ve mzdovém programu a s tím spojené navýšení ceny za programátorský servis modulu Avensio EMDL cena čtvrtletního servisu je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to dohodou na Kč bez DPH ročně. Dodatek ke smlouvě o užívání programového vybavení A-3401 se spol. Alfa Software, s.r.o., se sídlem Pražská 22, Klatovy I, IČ: Předmětem je rozšíření původní smlouvy, a to pořízení modulu Avensio EDML za cenu Kč bez DPH a poskytnutí práv na pořizování měsíčních 130 aktivních výpisů. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rámci investičního záměru na rozšíření stávajících parkovacích míst v ulici Komenského, Odolena Voda prostřednictvím společnosti PRINKOM, Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem 149, Babice, IČ: v celkové ceně Kč včetně DPH. Podání žádosti o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí na rozšíření stávajících parkovacích ploch v ulici Komenského Odolena Voda. Navýšení kapacity Školní družiny Základní školy Odolena Voda (ZŠ) ze 199 na 225 žáků s účinností od na základě žádosti ředitelky ZŠ paní Mgr. Ivany Ullmannové. Darovací smlouvu mezi městem Odolena Voda a Gymnáziem F. Palackého Neratovice ve věci finančního příspěvku města ve výši Kč na plat asistenta pedagoga pro žáka J. S., trvale bytem Odolena Voda, který se pohybuje na vozíčku a má sníženou schopnost pohybu. Plán oprav bytového a nebytového fondu v majetku města Odolena Voda na rok 2015 předložený správcem bytového a nebytového fondu města Odolena Voda spol. KLOKOČ, s.r.o., IČ: , se sídlem Na Výsluní 1234, Neratovice. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 34/11 se společností M.I.S., a.s., Škroupova 719, Hradec Králové. Jedná se o doúčtování dlužné úhrady nákladů na zhotovení projektové dokumentace k akcím města Odolena Voda Chodníky a autobusové zastávky na území města Odolena Voda", se zohledněním dohodnuté smluvní pokuty a nákladů na neprovedené práce. Návrh starostky města ve věci rychlého řešení problému tepelné pohody nájemců v bytech v nadstavbě Kpt. Jaroše č. p

5 zprávy z radnice v Odoleně Vodě - zapůjčení elektrických přímotopů žadatelům z nadstavby Kpt. Jaroše a příspěvek na zvýšenou spotřebu elektrické energie. Realizaci provede Odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda. Rada města pověřila: Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda řešením v souladu s platnou právní legislativou (dle Správního řádu) podezření ze spáchání jiného správního deliktu, kdy provozovna Bar a herna Santa Maria opakovaně od do současné doby bez povolení provozuje diskotéku nad rámec podmínek daných Obecně závaznou vyhláškou města Odolena Voda č. 5/2007, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda v platném znění. Rada města jmenovala: Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Jiřinu Marešovou, bytem Odolena Voda. Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Květu Remencovou, bytem Kopeč. Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Márii Kročkovou, bytem Odolena Voda. Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Kristýnu Rotkovou, bytem Odolena Voda. Členku Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda (KPOZ) paní Janu Círusovou, bytem Odolena Voda. Členku Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Odolena Voda paní Moniku Vodičkovou, bytem Odolena Voda. Hodnotící komisi pro vyhodnocení došlých nabídek VZMR č. 1/2015 na Rekonstrukce nebytového prostoru v č. p. 24 Dolní nám., Odolena Voda na kancelář Městského úřadu Odolena Voda Členové: Ing. Tomáš Lohniský Ivana Pirná Náhradníci Ing. Dita Výborová Irena Hofmanová, MBA Mgr. Antonín Šimka Lukáš Riegr Ing. Václav Valtr Stanislav Pirný Zdeněk Kříž Jiří Gorecký Členy komise pro posouzení přihlášek do Grantového programu a Programu na podporu činnosti pro rok 2015 ve složení: Ing. Tomáš Lohniský, Zdeněk Kříž, Pavlína Špičková, Mgr. Jiří Hausmann MBA, Mgr. Monika Lohniská, Libor Malý Členy hodnotící komise pro otevírání obálek s došlými nabídkami na odkup motorové čtyřkolky HSUN HS700UTV s příslušenstvím (kartáč, radlice, sypač) a pracovního stroje - štěpkovače HOLZ- SCHREDDER GP/WC-200 v tomto složení: Členové Náhradníci Ing. Tomáš Lohniský Pavel Halva Ing. Zdeněk Zrcek Alena Prejsová Tomáš Špička Markéta Lainová Lukáš Riegr Irena Hofmanová Stanislav Pirný Ivana Pirná Rada města uložila: Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, aby provedl kontrolu u podnikatelů sídlících v Odoleně Vodě, jak mají řešen odvoz odpadu (v souladu s platnou legislativou). Zápis o výsledku předloží Radě města Odolena Voda. Komisi školské a sociální předložit do RM 2/2015 aktualizovaný pořadník žadatelů na byt a zajistit aktualizaci Pravidel pro přidělování bytů ve spolupráci s Odborem správy majetku a Správním odborem MěÚ Odolena Voda. Odboru správy majetku, aby do RM 2/2015 předložil smlouvu o úklidu v bytových domech v majetku města Odolena Voda. Dále podal kompletní informace o stížnostech na úklid a návrh možného řešení kontroly úklidu apod. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Výroční zpráva o činnosti Městské policie Odolena Voda za rok 2014 Městská policie Odolena Voda tel: Personální stránka V první polovině roku se ustálil počet strážníků na plánovaném počtu 5 strážníků. Do budoucna bychom rádi městskou policii posílili o šestého strážníka, čímž by se výrazně zlepšila variabilita městské policie, zejména při čerpání dovolených, různých školení strážníků. Zároveň by ale bylo možné provádět nárazové noční směny i v pracovním týdnu, což by jistě občané města uvítali kladně. Samozřejmě toto bude předmětem dalšího jednání představitelů města a jeho orgánů. Veřejnoprávní smlouvy V roce 2014 se neuzavíraly žádné nové veřejnoprávní smlouvy, tudíž trvá stav z let předcházejících. Strážníci městské policie zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku v obcích Úžice (pod tuto obec spadají obce Netřeba a Kopeč), Postřižín a Veliká Ves. Příjmy městské policie Za rok 2014 bylo do rozpočtu našeho města přispěno těmito částkami: příjem z veřejnoprávních smluv Kč příjem z pokut v blokovém řízení Kč Celkový příjem MP do rozpočtu města činil Kč Přestupková řízení Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení z toho přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti z toho ostatní přestupky v dopravě (zejména špatné stání, či stání na chodníku, případně stání v protisměru nebo v křižovatce) přestupky proti veřejnému pořádku... 9 přestupky na ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi... 3 přestupky proti majetku... 4 přestupky proti pořádku ve státní správě, tzn. přestupky porušující obecně závazné vyhlášky města (pobíhající psi, stání na zeleni, apod.) Přestupky oznámené místně příslušným orgánům státní správy z toho přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti... 3 z toho ostatní přestupky v dopravě (zejména špatné stání, či stání na chodníku, případně stání v protisměru nebo v křižovatce) přestupky proti majetku... 2 přestupky proti pořádku ve státní správě, tzn. přestupky porušující obecně závazné vyhlášky města (pobíhající psi, stání na zeleni, apod.)

6 zprávy z radnice Oznámené jiné správní delikty příslušným správním orgánům podle zákona o obcích... 5 podle tabákového zákona... 1 podle zákona o pozemních komunikacích Z další činnosti MP Za uplynulý rok bylo strážníky MP odchyceno 39 psů, kdy 8 z nich bylo umístěno do útulku v Mělníce, ostatní své pány nalezli a byli jim vráceni. Během roku 2014 bylo oznámeno Policii ČR celkem 6 důvodných podezření ze spáchání trestného činu, dále byly hlídkou MP zadrženy a následně předány Policii ČR 2 osoby, které řídily vozidla s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel, v jednom případě byl hlídkou kontrolován řidič pod vlivem alkoholu, který rovněž skončil na Policii ČR. V polovině roku byla uskutečněna beseda se seniory, zaměřená především na bezpečné chování této skupiny obyvatel vůči svému okolí. Dále byli přítomní upozornění na nekalé praktiky podomních prodejců apod. Foto: Dita Výborová Za účasti vedení města, architektů, členů stavební komise a dopravní komise jednala pracovní skupina pro obnovu Dolního náměstí. Město má již dva roky rozpracovaný projekt pro revitalizaci Dolního náměstí a nyní je čas dát impuls k dalším pracím. Přestávka byla způsobena nejasnostmi a otázkami kolem přesunu mariánského sloupu z jeho současného místa do centra nového náměstí. Komise a pracovní skupina nyní předloží svá stanoviska na přesun sloupu radě města k dalšímu rozhodnutí. Pak bude zpracován projekt pro územní řízení a stavební povolení. Dolní náměstí v dnešní době funguje především jako nejrušnější městská křižovatka a parkoviště. Chtěli bychom mu vrátit jeho původní funkci místo příjemné pro sdružování a setkávání lidí a místo pro veřejný život. Na tuto investiční akci města chceme zajistit finance z dotačních titulů. Na mnohé žádosti obyvatel ulice Komenského a přilehlého okolí schválila Rada města rozšíření parkovacích kapacit v ulici Komenského. Parkoviště bude mít zpevněnou plochu, parkova- Nové prostory pro šachový kroužek V našem městě působí již řadu let šachový kroužek při TJ AERO Odolena Voda. A to velmi úspěšně i přes to, že členové nemají na růžích ustláno, protože doposud neměli své stálé zázemí. Vždy se museli dělit o prostory s někým druhým. Ze zkušenosti všichni víme, že po delší době toto soužití čas od času skřípe a k potřebnému klidu drobné rozpory nepřispívají. Proto jsme velice rádi, že se podařilo najít vhodné prostory, které bude šachový kroužek užívat jak jeho mladí, tak už i zkušení hráči. Prostory zrekonstruovaly Technické služby Města Odolena Voda z části nebytových prostor umístěných v č. p. 314 Ke Stadionu, Odolena Voda, které užívá správce bytového a nebytového fondu spol. KLOKOČ, s.r.o., a které nebyly využívány. Během prosince 2014 byl vybudován samostatný vchod z chodby domu, prostory zednicky vyspraveny a vymalovány. S činností šachového kroužku při TJ AE- RO Odolena Voda v nových prostorách se počítá od Věříme, že získaným zázemím se dostane šachistům potřebného klidu na trénink, a to se odrazí v co nejvíce vyhraných turnajích. Držíme palce! Dita Výborová, starostka města Městské byty budou mít nové vodoměry a kalorimetry V současné době probíhá v bytech v majetku města plošná výměna vodoměrů na studenou a teplou vodu. Rovněž tak se budou plošně instalovat v těchto bytech kalorimetry zařízení na měření tepla. Kalorimetry jsou od letošního roku zákonnou povinností a mimo svou základní funkci, což je měření spotřeby tepla, umožní dálkový odečet, čímž se zvýší komfort nájemníků při každoročních odečtech tepla pro následné vyúčtování. Dita Výborová, starostka města Město bude rozšiřovat parkovací kapacity v ulici Komenského 5,3 0,9 7,5 1,6 10,0 2,5 10,0 5,0 12,5 2,5 10,0 Komenského Taktéž proběhlo několik přednášek v mateřských školkách i na škole základní zaměřených u těch nejmenším a mladších žáků na bezpečné chování v silničním provozu. U starších žáků bylo zmíněno i téma drogové problematiky, nebezpečí závislosti a škodlivosti kouření a požívání alkoholických nápojů. Martin Zachata, vedoucí strážník MěP cí místa budou kolmá k okraji vozovky. Projektujeme nová místa pro 20 osobních automobilů. V současné době je schváleno Radou města pořízení projektu a podání žádosti o územní řízení, samotnou realizaci předpokládáme na přelomu jara a léta, pokud do té doby město získá požadovaná stanoviska a souhlasy. Situace s parkováním hlavně ve večerních hodinách už není dobrá, často v této ulici je vidět parkování, které je na hraně, někdy i za hranou toho, co vyhláška dovoluje. Věříme, že se touto investicí výrazně zlepší parkovací možnosti v ulici Komenského a do jisté míry sníží i dopravní zátěž ulice Československé armády při obsluze mateřské školy. Dita Výborová, starostka města Foto: Archiv města 6

7 zprávy z radnice Představujeme Hana Plecitá, členka Zastupitelstva města a Rady města Odolena Voda Další, koho jsem požádal o pár slov o sobě, je paní Hana PLECITÁ, členka Zastupitelstva města a také Rady města Odolena Voda. Na Vodolku jste přišla v 19 letech, kde je Vaše rodiště? Co pro Vás bylo impulzem k příchodu a poté i k odchodu z Aera? Bylo Vám 23 let a změnila jste, myslím, dost razantně zaměstnání. Byl to popud zvenčí nebo už jste měla kolbenky plné zuby sama? Moje rodiště je obec Úžice. Do Aera mě přivedla už v 15 letech možnost vydělat si peníze o prázdninách při studiu na střední škole. Pracovala jsem na odboru údržby. Brigádu jsem měla, jak se tak říká, za rohem, a tak jsem v Aeru byla i rok další. Postupně jsem se seznamovala s prací asistentky. Ještě před ukončením střední školy jsem dostala od tehdejšího vedoucího odboru nabídku pracovat v útvaru energetiky. Přijala jsem, asi po roce jsem se vdala a odešla na mateřskou dovolenou. Do Aera jsem se už nevrátila. Neměla jsem kolbenky plné zuby, ale přišla na tu dobu velmi zajímavá nabídka pracovat v soukromém sektoru. Práce byla rozmanitá a náročná. Tady jsem se poprvé potkala s účetnictvím. Učitelkou mi byla starší paní, vlídná, klidná, která mi všechno ráda vysvětlovala. Díky ní a jejímu přístupu k práci jsem si práci účetní zamilovala. Vrhla jsem se na studium a studuji takřka dodnes. Stálé změny mě ale přivádějí občas k šílenství :). Hodně pracujete s dětmi a nejen s nimi. Děláte spoustu zajímavé a prospěšné práce pro veřejnost. Kde berete motivaci? A co je pro Vás odměnou? Mám zkušenost, že jeden se opravdu nezavděčí. Máte někdy stejný pocit nebo převažují jen ty kladné odezvy? Máte pravdu, jeden se nikdy nezavděčí, i tyhle zkušenosti mám. Tyhle zkušenosti mám ale spíš z práce pro své klienty pány podnikatele. Těch pozitivních ohlasů a hodnocení mojí práce pro děti je daleko víc, to mi dělá velkou radost a zároveň je to mojí hlavní motivací. Odměna pro mě? Především přímé hodnocení od dětí. Děti vás ohodnotí okamžitě a bez přetvářky. Občas mi napíší rodiče nebo jen tak na chodbě řeknou: Dcera je z vaší hodiny nadšená a chodí moc ráda. Jo, tak to ráda slyším a velmi si toho vážím. Vzhledem k tomu, jakou máte šíři zájmů, kde se to ve Vás vše vzalo? Jóga, výtvarné zaměření Přiznám se, že mi to úplně nekoresponduje se suchou řečí čísel. Jak jste se k těm aktivitám vlastně dostala? Po 13 letech práce jsem si uvědomila, že upřednostňuji práci před svou rodinou a zábavou. Neměla jsem žádné koníčky, při kterých bych vypustila čísla z hlavy. Ale v mém životě hrají velkou roli náhody, a tak jsem se zcela náhodně dostala zrovna v tuto dobu k malbě na hedvábí. Mimochodem, ta je ze všech tvořivých činností, které jsem vyzkoušela, mojí nejoblíbenější. Ruku v ruce s hedvábím přišla jóga a s ní noví přátelé a známí. Lidé, kteří cvičí jógu, jsou, dle mého názoru, většinou nezatížení honbou za majetkem, penězi a kariérou. S nimi se ráda setkávám. Jako samostatnou otázku jsem si nechal program MISP. Vy jste jeho instruktorkou ve středních Čechách. Můžete našim čtenářům vysvětlit, o co v tomto programu jde, jeho podstatu a hlavně jeho cíle? Program MISP (Massage in School Programme Masáže ve školách) je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách a školkách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů v kolektivu dětí. Kdo by se chtěl o tomto programu dozvědět více, může se podívat na stránky misa-cz.com. Osobně mám velkou radost, že právě jedna ze zakladatelek paní Sylvia Hétu zavítá na jaře na Vodolku do Stonožky a proškolí další instruktory pro práci s dětmi. Tentokrát to budou masáže kojenců. Výstava k 70. výročí konce 2. světové války Město Odolena Voda připravuje výstavu k 70. výročí konce 2. světové války. Prosíme všechny spoluobčany o zapůjčení předmětů, fotografií či textů vztahujících se k období konce 30. a 40. let 20. století. Materiály je možné přinést do kanceláře místostarosty, kde vám zároveň bude vydáno potvrzení o jejich zapůjčení. Pokud by se někdo z pamětníků chtěl do akce osobně zapojit vyprávěním k výstavě, budeme velmi rádi. Tomáš Lohniský, místostarosta Foto: Pavel Novotný Co ráda posloucháte, kam chodíte na procházky, co ráda čtete? Od září, kdy jsem s kolegyní Pavlínou Sáblovou založila Stonožku, nemám času nazbyt. Na jaře jsem začala zahradničit, takže už třeba vím, že rajčata se stříkají proti plísni, slimáci lezou úplně všude a nejlíp roste tráva a kopřivy. Teď momentálně čtu knížku, která se jmenuje Dědečku vyprávěj, a čtu ji svým malým kamarádům a kamarádkám na józe. Už jsem ji přečetla asi šestkrát. Hudbu poslouchám nejčastěji v autě a přelaďuji na Kabáty, Rolling Stones, Tomáše Kluse nebo Petra Muka. Mám ráda zvířata. Doma máme jezevčíka, kterému je 15 let, a je to miláček celé rodiny. Ještě vloni v zimě to byl právě on, kdo nás bral na procházky po Vodolce. Dneska už je raději doma v teple a nechce být nikým rušen. Paní Plecitá, děkuji Vám za ochotu a přeji Vám za sebe i naše čtenáře hodně radosti z dětí vlastních i z těch, které máte okolo sebe vlastně pořád. A také hodně síly na nelehkou práci ve veřejné správě. Ivan Pekárek 7

8 zprávy z radnice Výroční zpráva o činnosti Technických služeb za rok Silnice a komunikace TS mají ve své správě dle Pasportu místních komunikací většinu komunikací. Opravy výtluků a povrchu vozovek se zajišťují dodavatelsky. Chodníky opravují TS. Výstavby nových chodníků se provádějí zčásti dodavatelsky a zčásti vlastními silami. DRUH KOMUNIKACÍ CELKOVÁ DÉLKA v m Chodníky 9 988,1 Vozovky ,7 Součástí těchto komunikací je také vodorovné a svislé značení. Zimní údržba V rámci přípravy na zimní sezónu 2014/2015 jsme připravili příslušnou techniku a doplnili inertní posypový materiál (štěrk). Pro letošní sezónu jsme pořídili nový traktůrek Egholm s kartáčem a posypovou nástavbou pro úklid chodníků při zimní údržbě. ZÚ posypový materiál předzásobení Spotřeba/ rok Předzásobení/rok Předzásobení/rok materiál 2013/ / /2015 Posypová sůl 35,1 t 10,5 t 24,6 t Inertní materiál 20 t 10 t 21,12 t Z loňské zimy jsme ušetřili 35,1 t. Celkem máme v současné době k dispozici 24,6 t, což by mělo letošní zimní období pokrýt. Tato posypová sůl je uskladněna v kryté hale SÚS v Dolínku. Pro ZÚ komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo štěrk). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použití průmyslových solí pro ZÚ je daleko více negativní na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechování posypových solí, ve zdravotních problémech tlapek psů atd. Zimní údržba místních komunikací je mnohdy zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku. Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok. Komunikace silniční místní komunikace III. třídy Opravy výtluků po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdních pruzích. Použitý způsob: Trysková metoda strojem Turbo 5000 a obalovaná směs za tepla. Komunikace pěší Vlastními silami jsme opravovali a vybudovali několik nových chodníků v průběhu celého roku vysprávky chodníků, především po zimním období, postaveny chodníky v zatáčce v Dolínku, před bytovým domem v Malém háji včetně rekonstrukce schodiště, spojovací chodník ze schodiště do sídliště v Malém háji a rekonstrukce schodiště před základní školou směrem na parkoviště. Byla provedena úprava povrchu asfaltovým recyklátem ul. Na Štěpnici a cesta za zvoničkou v Čenkově. Chodník ul. Dolínek m 2 Chodník Malý háj m 2 Chodník za podatelnou na Dolním náměstí...98 m 2 Komunikace Dolínek m 2 Celkem m 2 2. Veřejné osvětlení Technické služby města spravují více jak 685 stožárů VO. Jedná se především o výměny výbojek, zkorodovaných stožárů a odstraňování poruch VO. V roce 2014 jsme zrekonstruovali osvětlení na Fajglovce výměnou za nové sloupy včetně svítidel. Průběžně dle kapacity lidského faktoru se provádí očíslování lamp veřejného osvětlení. 3. Hřbitov U hřbitova technické služby zajišťují pouze odvoz listí a odvoz kontejneru. Správa hřbitova je zajištěna osobou, která má smlouvu s městem, jejímž úkolem je kopání hrobů a celkový úklid hřbitova. Vlastní údržba hřbitova se provádí mimo pracovní dobu TS. 4. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň V této kapitole je obsažena nejrozsáhlejší činnost TS. Především údržba veřejné zeleně města 42 ha, ale i plochy zeleně MŠ, ZŠ Komenského, květinová výzdoba budov města, rekultivace bio skládky a likvidace černých skládek. V rámci této kapitoly zajištujeme mimo jiné: Pravidelný odvoz odpadu z odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech. Téměř každodenní prací se stává úklid kolem sběrných hnízd kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží ASA, s.r.o. Úklid černých skládek v celém katastru města. Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků. Údržbu a obnovu mobiliáře. Květinovou výzdobu města. Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně. 5. Opravy a údržba městského mobiliáře Výkon trestu obecně prospěšných prací Ustanoven za město Odolena Voda p. Romanou Duranovou, která je kontaktní osobou ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb. V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s Okresním soudem v Praze a Probační a mediační službou ČR středisko Praha východ, ale především je v přímém kontaktu s odsouzenými. Základní škola a mateřské školy Zřizovatelem ZŠ a mateřské školky je město, a tudíž z tohoto titulu technické služby zajišťují kompletní servis s jejich údržbou. Činnosti, které nejsou TS schopny zajistit z důvodu jejich vybavení, zajišťuje Správa majetku - odbor města dodavatelsky. Úkoly zadané vyžádané technická pomoc městu a jeho organizacím V roce 2014 jsme operativně zajišťovali tzv. technickou pomoc jednotlivým organizacím města, ale i městskému úřadu a neziskovým organizacím ve městě. Jedná se o běžné úkoly, např. převoz materiálu k vyřazení, stěhování, manipulace s nábytkem apod. Náročnější jsou vyžádané akce, kde se jedná o kompletní technické zajištění na společenských a kulturních akcích pořádaných městem a jeho organizacemi. Většinou se jedná o víkendové akce, např. bitva u kostela, Den pro Vodolku, Vodolka třicátých let, Dět- 8

9 zprávy z radnice ský den, neckyáda, vánoční trhy, Vodolská kapka apod. Jedná se o přípravu na tyto akce, dopravní značení, realizace, ale i úklid po těchto akcích. O vyžádaných a zadaných úkolech je vedena evidence. Všechny požadované, zadané a vyžádané úkoly byly splněny. 6. Činnost TS v roce 2014 Demontáž elektrokotelny na Dolním náměstí Přemístění kontejnerového stání na Horním náměstí Rekonstrukce chodníku na Dolním náměstí Výstavba spojovacího chodníku od schodiště v Malém háji Rekonstrukce chodníku před bytovým domem v Malém háji Rekonstrukce chodníku včetně komunikace v Dolínku Oprava kanalizace v ul. Růžová Rekonstrukce veřejného osvětlení Fajglovka Asistence při výstavbě pumtracku ve sportovním areálu Asistence při výstavbě hracího prvku Pyramida ve sportovním areálu Výsadba nových stromů náhradní výsadba umístění dle komise životního prostředí Údržba a opravy dětských hřišť včetně výměny kačírku dopadových ploch Údržba zeleně Rekonstrukce kuchyně a sálů v restauraci Opera Úprava alejové cesty od kostela ke hřbitovu Úprava povrchu ul. Na Štěpnici Úprava povrchu cesty za zvoničkou v Čenkově Provozní výdaje související s činností TS Platy stálých zaměstnanců Odměny brigádníků Sociální pojištění placené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem Nemocenská Pitná voda ,30 Ochranné pomůcky (rukavice a podobně) ,40 Ošacení (pracovní oděv a obuv) Materiál Dopravní značení, zábrany ,49 Nářadí pro úklid 1 061,60 Posypové kamenivo 2 922,88 Asfalt Asfaltový granulát 0 Materiál na nové chodníky a parkoviště ,60 Materiál dětská hřiště Údržba veřejného osvětlení ,60 Materiál na nové VO Nová zeleň Údržba techniky ,31 Pohonné hmoty ,85 Voda na zalévání Zatím nevyúčtováno Plyn na topení v dílně 2 338,48 Elektřina Dopramo Poštovní služby 383 Pronájem automatů na vodu 240,80 Pronájem lahví na plyn (svářecí souprava) ,93 Pronájem prostor v areálu Doprama Pronájem nářadí, elektrocentrály Školení z toho Ostatní služby Výpomoc se zimní údržbou 0 Výpomoc s tvorbou cest a chodníků Montáž vánoční výzdoby Pronájem vánoční výzdoby Podvrty komunikací kvůli novému VO 0 Revize dětských hřišť Servisní poplatky CCS ,40 Opravy a udržování dětská hřiště Opravy a udržování technika ,50 Daně a poplatky jiným rozpočtům Celkem ,74 z toho Tento výčet provedených prací technických služeb v roce 2014 je pouze nástin nejdůležitějších prací, které pro město technické služby prováděly. Technické služby města se samozřejmě mimo tyto akce zabývaly úklidem města, údržbou zeleně v zimním období a údržbou komunikací. Hospodaření za rok 2014 účetní závěrka k Technické služby města, organizační složka města, hospodařily v roce 2014 s celkovým rozpočtem ve výši: Kč, z čehož ,70 Kč jsou výdaje přímo nesouvisející s TS a ,30 Kč jsou výdaje do majetku, viz výše uvedené tabulky. Technické služby města zajišťují operativní servis městu, jehož ne nevýznamnou výhodou je okamžitá reakce dle potřeb města. Veškeré provedené práce jsou pro město prováděny za režijní a materiálové náklady. Rozdíl mezi dodavatelsky zadanými pracemi, kde si firma účtuje svůj zisk, a námi provedenými pracemi je fiktivní zisk města. Za tento rozdíl v ceně je možné vlastními silami vybudovat další, např. chodník či provést různé opravy apod. Plán na rok 2015 V roce 2015 technické služby budou nadále pokračovat v údržbářských pracích pro město na jeho mobiliáři, v zimní a letní údržbě komunikací a péči o městskou zeleň. Začátkem roku 2015 se technické služby města budou věnovat, pokud to klimatické podmínky dovolí, zmlazovacím prořezům živých plotů a keřů v intravilánu města a okolí. V jarních měsících se pustíme do údržby zeleně a také do výstavby nových plánovaných chodníků. Budeme pokračovat v údržbě a rekonstrukcích 20 dětských hřišť, kde budou umístěny nové hrací prvky, vybudujeme nové doskočiště ohraničené gumovými obrubníky, kam bude navezen nový kačírek v intravilánu ul. Nad Štolami. Nesmíme též zapomenout na údržbu svislých dopravních značek. Po zimním období bude postupně proveden úklid města - zbavení ulic posypu a následné vyspravení výtluků. Na dílně TS bude dle potřeby prováděna údržba techniky, dle požadavků výroba a údržba laviček a průběžná údržba dětských hřišť. Samozřejmě během roku vyvstane mnoho dalších požadavků, které bude třeba realizovat. Domnívám se však, že se daných úkolů zhostíme se ctí a podaří se nám vše dovést do zdárného konce jak v letošním roce. Závěr Výroční zpráva ve svém celku analyzuje a bilancuje činnost TS v souvislostech včetně ekonomických ukazatelů. Z faktických informací a zpracovaných tabulek je možné si vytvořit ucelený přehled o činnosti TS v roce Na druhé straně z výše uvedeného nelze řádně hodnotit náročnost a rozdíl práce v případě sezónních prací, které jsou podřízeny aktuálním sezónním potřebám. Vliv počasí na vegetaci a stáří vegetace nedovolí srovnávat meziročně většinu prací. Činnost TS je v současné době zdokumentována fotografiemi z prováděných a již provedených činností. Z této fotodokumentace lze odvodit náročnost práce TS, proměny a pozitivní změny životního prostředí. V neposlední řadě slouží pořizování fotografií k pozitivní propagaci TS, ale i města, jejíž výňatky jsou pravidelně zveřejňovány v městském časopise Odolen. Tomáš Špička, vedoucí TS 9

10 zprávy z radnice / školství Komise pro volnočasové aktivity města Odolena Voda vás srdečně zve na Vodolský masopust se zabijačkou v sobotu 14. února od 9.00 sraz před restaurací Sklípek a možnost vyrobit si masku v průvod masek městem ve masopustní hostina Těšíme se na vaši účast! Informace Úřadu práce Výměna průkazů osob se zdravotním postižením Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dojde v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna však bude zahájena až ode dne Do té doby bude nadále vydáván dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením. Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod průkazu OZP tito držitelé: současní držitelé platných průkazů mimořádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne Symbol na průkazu OZP, který označuje závažnost postižení (TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni přiznaných mimořádných výhod (I., II., III. stupeň). držitelé platného průkazu OZP vydaného podle 34 nebo 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do (průkazy vydané z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči nebo samostatného správního řízení o průkaz OZP), mají taktéž nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne Zprávičky z naší školičky... Máme tady únor. I v tomto měsíci děti uvidí několik divadelních představení, vyrobí si masky na masopustní rej. Několik tříd pojede do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích. A jaké akce byly v lednu? Třídy Kuřátek a Koťá- Oboustranné nadšení a řada společných plánů provází spolupráci, kterou začátkem školního roku navázala třída 7. A s třídou Myšek z mateřské školy. Průběžně se setkávají při tvořivých dílnách, čeká je sportování v hale a výlet do ZOO. Vyvrcholením loňského roku se pro školkáčky i jejich velké kamarády stala vánoční besídka, při které rodičům předvedli pohybovou skladbu a zazpívali koledy. Odměnou jim byl zasloužený potlesk. Už teď se všichni těší na další společné aktivity. Monika Vodičková, Saša Kováříková a Pavlína Špičková PODĚKOVÁNÍ Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem školské a sociální komise touto cestou poděkovala za finanční příspěvek, který se vybral v rámci zpívání u vánočního stromečku. Tato sbírka byla věnována Jedličkovu ústavu na dostavbu vzdělávacího centra Studeo, které umožní lidem s hendikepem na sobě pracovat. Celková vybraná částka činí Kč. I nadále je možné přispívat formou DMS. Za komisi školskou a sociální Pavlína Špičková JEDNORÁZOVÁ DMS Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SBIRKAJUS na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28,50 Kč. Více informací na tek si udělaly Sněhulákový den. Děti přišly oblečené za sněhuláky, v kostýmu se účastnily her a soutěží. Předškoláci se podívali do prvních tříd, aby věděli, co je ve škole čeká, a mohli se připravovat na zápis do školy. Také úspěšně ukončili plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Štěpánka Barcalová Úspěšná spolupráce mateřské a základní školy Foto: Archiv MŠ Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz OZP podáním vyplněného tiskopisu Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením na pracovišti Úřadu práce České republiky krajské pobočce v Příbrami, kontaktním pracovišti Praha východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, Praha 7. Formulář je k dispozici na pracovišti Úřadu práce ČR nebo na webových stránkách na adrese OZPPRO.jsp. Dále je třeba předložit aktuální fotografii o rozměru 35 x 45 mm dle požadavků na fotografie pro vydání občanského průkazu. Nárok na výměnu se dále prokáže předložením průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012 nebo průkazu osoby se zdravotním postižením vydaným podle 34 nebo 35 zákona č. 329/2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném přede dnem 1. ledna Přechod nároku bude po prokázání výše uvedených skutečností automatický, bez správního řízení a nového posuzování zdravotního stavu. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením je osoba povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak tento nárok zaniká. 10

11 O D O L Základní škola slaví výročí E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Rozhovor do tohoto čísla Odolenu mi poskytla paní Vlasta Lafková, která je v současné době již v důchodu, ale se zdejší základní školou je spojen celý její profesní život. Jak vzpomínáte na Váš první vstup do zdejší základní školy? Můj první vstup do zdejší školy se uskutečnil v roce Končila jsem tehdy Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a šla jsem se zeptat, jestli by nepotřebovali učitelku s mojí aprobací. Do budovy školy jsem se dostala bez problémů v té době ještě nebyla taková bezpečnostní opatření, která jsou nutná v současné době ale dál to bylo bludiště. Naštěstí se mne ujala jedna paní učitelka a dovedla mne do ředitelny. Místo jsem získala a působila jsem zde až do odchodu do důchodu. Slavností křest Naše základní škola se od honosí novým názvem - Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda - po místním slavném rodákovi. Nový název byl udělen jako čestný titul Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. O titul jsme si zažádali u příležitosti 50. výročí otevření nové budovy školy. Slavnost proběhne dne před budovou školy s tímto programem: 16:00 hodin Život a dílo V. Hálka, RNDr. Alena Švandová 16:30 hodin Slavnostní křest nové školní desky 17:00 hodin Lampionový průvod k rodnému domku V. Hálka 17:30 hodin Setkání s místními Baráčníky aneb Posezení u Hálků 18:00 hodin Slavnostní ohňostroj školství V jakých funkcích jste zde působila? Po celou dobu jsem učila na II. stupni, převážně matematiku a fyziku. V čem vidíte největší změnu ve způsobu učení ať už v kladném, či záporném slova smyslu? Práce učitele se změnila. Je velké množství moderních pomůcek, učitelé sledují novinky ve svém oboru a snaží se je uplatnit ve výuce. Samotné vybavení ale není nic platné, jestliže není snaha i na druhé straně, to znamená u žáků. Tam vidím v současné době problém. Je hodně středních a vysokých škol, ať už státních nebo soukromých, a žáci i jejich rodiče počítají s tím, že i žák se slabým prospěchem se na některou z nich dostane. Chybí motivace! Pak není divu, že tolik studentů nezvládne maturitu. Tito mladí lidé by mohli úspěšně zvládnout učební obor, vybraný podle jejich zájmu, a být ve své práci spokojeným a možná i vyhledávaným řemeslníkem. Váš názor na současnou mladou generaci. Každá nová generace vyrůstá v jiných podmínkách, a tudíž je i jiná. Hodně se na dětech projeví výchova v rodině. Děti hlavně potřebují zájem a porozumění rodičů, žít společně, ne vedle sebe, řešit případné problémy. Děti, které žijí v rodinách, kde se dospělí nedohodnou na společném postupu, kde na děti není čas, pak hledají útočiště v partě a mohou si své postavení v ní získávat vandalismem, kouřením, alkoholem, utíkají se k drogám. Co byste popřála pedagogům naší základní školy do budoucnosti? Všem učitelům, nejen těm vodolským, přeji pevné zdraví, dobré rodinné zázemí, rodiče, kteří s učitelem spolupracují na co nejlepším využití schopností svých dětí (ne každé dítě musí mít nutně jedničky, ale každé dítě by ve škole mělo zažít úspěch a uspokojení ze své práce). V neposlední řadě přeji pedagogům finanční ohodnocení jejich náročné práce srovnatelné s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pavla Tichá Všechny děti srdečně zveme na KARNEVAL, který pořádají vychovatelky školní družiny. Sejdeme se v sobotu ve 14 hodin v Santa Marii. Čeká na vás odpoledne plné soutěží, tance a zábavy. Děti mají vstup zdarma, ale musí mít masku. Dospěláci platí dobrovolné vstupné. Na všechny se velice těší vychovatelky ŠD. Děti musí přijít v doprovodu dospělé osoby. Pozvánka na zápis do I. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční ve středu 4. února 2015 od 16 hodin do 18 hodin v budově základní školy. Zapsány budou děti, které se narodily od do a od do K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího zákonného zástupce, dále vyplněnou Žádost o přijetí, Dotazník pro rodiče, případně Přihlášku k výuce Comenia Script. Tyto formuláře najdete na stránkách školy www. zsodolenavoda.cz (záložka Rodiče, pastelka Zápis do první třídy) nebo si je můžete vyzvednout v MŠ nebo ZŠ Odolena Voda. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy v Odoleně Vodě. 11

12 školství Finanční gramotnost V letošním školním roce pokračuje spolupráce naší základní školy s panem Gallem, zástupcem firmy Partners, takže žáci 9. ročníků opět dostali příležitost dozvědět se řadu užitečných informací z oblasti finanční gramotnosti. Poutavou formou se seznámili s výzvami i riziky, se kterými se mohou v budoucnu při nakládání s penězi setkat. Výtečně připravené hodiny děti zaujaly, což nejlépe dokládá reakce jedné z žákyň, Květušky Šteflové z 9. A: Co nám hodiny finanční gramotnosti přinesly? Pan Gall nám vysvětlil spoustu pojmů, které jsme sice znali, ale sami je vysvětlit nedovedli třeba pasivní a aktivní příjem nebo dluhová past. Bylo prima, že jsme si na některé věci mohli zkusit přijít sami, například spočítat, jestli vyjde levněji si byt koupit nebo být jen v pronájmu. Řekněme, že po chvíli počítání na to někdo přišel:-) Před hodinami finanční gramotnosti jsem si spoustu věcí představovala o mnoho jednodušší, než ve skutečnosti jsou. Třeba mě nenapadlo srovnávat banky nebo poplatky na tom či onom účtu. Nevím, jestli nakonec budu patřit k těm nejkonzervativnějším zákazníkům, ale díky hodinám, které jsme absolvovali, o tom určitě budu víc přemýšlet. Monika Vodičková Týden na zasněžených pláních Když jsme se rozcházeli ve škole před prázdninami, nepříliš optimisticky jsme plánovali týdenní lyžařský výcvikový kurz. Marně jsme vzhlíželi k obloze a očekávali sněhovou nadílku. Krakonoš se nad námi slitoval krátce před koncem roku a Benecko zasypal pořádnou dávkou sněhu, a tak jsme si opět, jako každý rok, užili dosyta všech zimních radovánek. Kromě sjezdování na několika sjezdovkách jsme absolvovali výlet na běžkách, výcvik na snowboardu, pěší výlet a snowtubing. Svoje dovednosti jsme porovnali během závodů ve slalomu a zasoutěžili si na bowlingu. Na Benecko, které je vstřícné ke školním kurzům a nabídlo letos zvýhodněné jízdné, se rádi vracíme. Bohužel naše chata bude mít příští rok nového nájemce. Náš pobyt s ním máme předběžně domluven a věříme, že i nadále bude na Barce dobře. Vlaďka Provazníková, vedoucí LVK Foto: Archiv ZŠ Nový školní rok ve Střední škole letecké a výpočetní techniky Odolena Voda V tomto článku bychom rádi přispěli ke zvýšení povědomí o střední škole, která se nachází v našem městě, a to především u občanů, kteří se do Odoleny Vody přistěhovali nedávno a možná ani nevědí o její existenci. Naše škola má sedmapadesátiletou tradici a letos je to právě 30 let od otevření jejího nového areálu v sousedství Aera Vodochody. V současné době v ní studuje zhruba 300 žáků, kterým nabízí, jako jedna ze tří škol v republice, vzdělání zaměřené převážně na leteckou techniku v oborech: Letecký mechanik Strojírenství Informační technologie Mechanik opravář pro letadla Začátek letošního školního roku V září letošního roku nastoupilo do výuky celkem 293 žáků umístěných do patnácti tříd. Z toho v prvních ročnících začalo studovat 85 žáků, nejvíce tradičně leteckých mechaniků. Prakticky všichni žáci prvních ročníků absolvovali první týden pod vedením svých třídních učitelů, vychovatelů a dalších pedagogů třídenní adaptační kurz ve specializovaném středisku Březová v Rokytnici nad Rokytkou. Úkolem kurzu je vytvořit ve třídách kolektiv a seznámit žáky s jejich výchovnými pracovníky. Dále následuje v pololetí lyžařský výcvikový kurz pro 1. a 2. ročníky. V září se zástupci školy s naším propagačním stánkem zúčastnili místních akcí Den pro Vodolku a Den Aera. Návštěva ředitelů středních škol z EU Foto: Archiv ZŠ Od října potom začíná hlavní sezóna propagačních akcí po celé republice, v rámci nichž náš tým složený z pracovníků školy a žáků představuje školu na akcích jako jsou setkání škol, veletrhy práce apod. Důležitou součástí propagace jsou také tradiční Dny otevřených dveří od listopadu do února. Na prvním Dni otevřených dveří 4. listopadu 2014 jsme přivítali delegaci 27 ředitelů středních škol z družebních oblastí Středočeského kraje v Polsku, Německu a Francii. 12

13 školství / organizace a spolky Minulý měsíc jsme využili na leden extrémně teplých dní a postavili nový posed v místech, kde se podle pobytových znaků vyskytuje černá zvěř. Doufáme, že se nám bude v jejím lovu dařit. Sele a lončák (tj. divočák narozený minulého roku) se loví celoročně. Jinak je únor pro myslivce měsícem loveckého klidu, ochrany zvěře a péče o ní. Zvěř v tomto období potřebuje hlavně klid a pravidelný přísun potravy. Drobné zvěři doplňujeme do zásypů obilí se zadinou a do potravy pro srnčí zvěř jsou přimíchávána léčiva, která jsou určena proti vnitřním parazitům, střečkovitosti a obsahují také potřebné minerály a vitamíny. Pokud se drží stálá sněhová pokrývka, je nutné kontrolovat zásypy a doplňovat krmiva každý týden. Ale letošní zima je ještě podivnější než ta loňská, takže kdo ví. Zvěře i přes poměrně příznivý průběh loňského roku stále ubývá, dokonce kolegové v oblastech s tradičně vysokými stavy divokých prasat hlásí nižší úlovky. K tomu se ještě i v našich krajích přidávají různé nemoci zvěře. Jejich výskyt sledují státní veterinární orgány a v případě jejich výskytu podnikají patřičná opatření k zabránění šíření těchto nákaz. Zájmová činnost letecký trenažér Výuka leteckých mechaniků Již v roce 2005 získala škola licenci na výuku leteckých mechaniků podle předpisů EU. V letech proběhl projekt Part 66, v jehož rámci byla výuka leteckých mechaniků dotažena na úroveň, kterou požadují evropské předpisy. Školní vzdělávací program byl sladěn s učebními plány podle evropské letecké legislativy, byly napsány učebnice pro všechny odborné předměty, vybaveny učebny a pracoviště praktické výuky, upravena odborná praxe atd. Na základě výuky u nás může potom žák získat průkaz způsobilosti (licenci) leteckého mechanika platný v celé EU. Obnovení výuky strojírenských učňů pro Aero Vodochody V roce 2011 byla u nás opět otevřena třída klasického strojírenského oboru, zakončeného závěrečnou učňovskou zkouškou, zaměřeného na letecký průmysl s názvem Mechanik opravář pro letadla. V předcházejícím období nebyly u nás učňovské obory otevřeny pro nezájem uchazečů. Situace na trhu práce však vykazuje zoufalý nedostatek těchto pracovníků. Náš hlavní sociální partner Aero Vodochody nám nabídl spolupráci při otevření tohoto oboru. Od té doby se nám daří naplnit každoročně jednu třídu, z níž polovina žáků se učí pro Aero Vodochody. Aero jim garantuje po vyučení zaměstnání a poměrně slušnou stipendijní podporu po dobu studia. Jmenovaný obor je také stipendijně podporován Středočeským krajem ( Kč kapesného za měsíc). Maturitu si případně mohou dodělat po vyučení v maturitním oboru Letecký mechanik. Jedná se tedy o ideální příležitost studia především pro zájemce z regionu. Zájmová činnost na škole Na škole působí zájmových kroužků zaměřených především na žáky ubytované v domově mládeže. Je to pestré spektrum od sportovních (tělocvična k dispozici pondělí čtvrtek hod.) a modelářských činností, létání na trenažérech, motokáry až po kroužek akvaristiky. Pro pracovní zaneprázdnění zaměstnanců školy však většinou nemají odborné vedení. Činnost těchto kroužků podporuje obecně prospěšná organizace ZENIT, která ze svého rozpočtu poskytuje především materiální zázemí. Vyzývám občany Odoleny Vody a okolí, kteří mají zájem o provozování zájmové činnosti formou vedení kroužků, aby nás kontaktovali. Jedná se o činnost nevýdělečnou, pro kterou škola může poskytnout prostory a částečně materiální zázemí. Přijímací řízení na školní rok První kolo přijímacího řízení proběhne 22. dubna V současné době získají uchazeči o studium na základní škole přihlášky, do nichž uvedou školu, kterou si vybrali, a na tu je musí odevzdat do 15. března Naše škola bude přijímat žáky na základě výsledků ze ZŠ, které jsou uvedeny na přihlášce. Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou uvedena na našich webových stránkách V letošním roce budeme otevírat tyto obory: Letecký mechanik (2 třídy), Strojírenství (1 třída), Informační technologie (1 třída), Mechanik opravář pro letadla (nematuritní 1 třída). Volných míst pro uchazeče je tedy dost, nemusí se obávat nepřijetí. Škola má dostatek volných míst i ve vyšších ročnících. Je to příležitost pro žáky, kteří již jsou na střední škole, ale studium se jim nedaří nebo nelíbí. Přechod na naši školu je možné provést formou přestupu v jakémkoli termínu. Přestup je nutné projednat osobně s vedením školy. Vzhledem k tradici Odoleny Vody a okolního regionu v technickém a především leteckém zaměření vzdělání usilujeme o posílení podílu zdejších žáků v naší škole. Telefon školy: Ing. Miloslav Franěk, ředitel školy Vodolský revír v únoru Foto: Archiv honebního společenstva Již koncem tohoto měsíce proběhne každoroční sčítání zvěře. Při společné pochůzce honitbou zjišťujeme stav jednotlivých druhů myslivecky obhospodařované zvěře a na základě zjištěných počtů hospodář začne plánovat myslivecký rok Sčítání zvěře již tradičně kombinujeme s naháňkou na škodnou a černou zvěř. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Fota: Archiv školy 13

14 organizace a spolky Klub seniorů Dnešní den byl poslední před Vánocemi, kdy jsme se sešli v Klubu seniorů. Každý přinesl ochutnat něco ze svého cukroví, pouštěly se koledy, aby vše bylo tak, jak o Vánocích být má. Nakonec jsme si popřáli hlavně zdraví, abychom se po Novém roce opět všichni sešli a pokračovali v našich schůzkách v klubu i s novým programem, který pro seniory připravujeme. Máme nový rok 2015 a scházíme se opět v klubu, abychom si zpříjemnili pondělky posezením v Klubu seniorů. Sešli jsme se ve zdraví skoro všichni, což oceňuji a věřím, že navážeme na loňskou tradici, ba ještě víc. Budou opět soutěže, kulturní programy, procházky po Praze, zájezdy a jiné. O všem budu informovat, tak jako v minulém roce. Dnes jsme začali soutěží, po té byla volná zábava. Přivítali jsme jsme do klubu novou členku paní Doubkovou a věřím, že se jí bude mezi námi líbit. Dne k nám do klubu přišel Ing.Štemberk, aby nám Fota: Archiv Klubu seniorů TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Charita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala 15. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli města a vesnice po celé ČR. Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku, a to od roku Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijal koledníky a přispěl do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. V Odoleně Vodě a okolí jsou to již tradičně žáčci ze Základní školy v Odoleně Vodě a vedoucí jejich skupinky, zaměstnankyně Farní charity Neratovice, paní Zimolová. Velké poděkování patří městu Odolena Voda a jeho vedení za pomoc a podporu při konání Tříkrálové sbírky, stejně jako Základní škole v Odoleně Vodě za propůjčení žáčků. V Odoleně Vodě se podařilo získat Kč z celkové částky Kč. Všem, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěli, ještě jednou srdečně děkujeme. Hana Jarská, koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Neratovice pověděl něco o bylinkách a jejich účincích. Byla to zajímavá přednáška a měli jsme také možnost si některé masti zakoupit. Určitě pro nás byly některé rady prospěšné. Dne jsme se opět sešli v hojném počtu. Toto pondělí se neslo v duchu soutěží. Odpoledne byla literární kavárna spojená se soutěží, otázky všichni zvládli na jedničku. M. Průchová měla vše připravené vzorně, jako vždy. Po skončení této soutěže, byli všichni odměněni malým dárkem. Plán práce máme na každý týden, což svědčí i o tom, že se nás schází čím dál víc. Mám radost, že se senioři ve větším počtu scházejí jak v klubu, tak je i velký zájem o zájezdy. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Spolu je nám dobře aneb Tečka za rokem 2014 Senioři Odoleny Vody se scházejí v nových prostorách a pod novým vedením již dva roky. Změnilo se nejen místo, ale i činnost klubu, která je pestrá a obsahuje rozmanitou náplň. Mezi oblíbené činnosti patřily soutěže z oblasti historie, kultury, zeměpisu a sportu formou jako AZ kvíz po našem, dále paměťové kartičky, literární kavárna apod., které sloužily k procvičování paměti. K procvičování motoriky byly využívány hry Bingo, fotbal, deskové hry. Kromě toho měli senioři možnost účastnit se několika přednášek a besed s představiteli města, lékařem či policií. Oblibě se těšily i schůzky s produkcí živé hudby se zpěvem. Zpívalo se za doprovodu kytary i harmoniky. Velký úspěch na schůzkách měla kulturní vystoupení žáků školní družiny, která se konala dvakrát ročně při příležitosti Dne matek a před Vánocemi. V r byly uspořádány čtyři naučné vycházky s průvodcem po staré Praze. Uskutečnilo se pět celodenních poznávacích autobusových výletů za historickými památkami, které jsou velmi populární nejen mezi členy klubu, ale i mezi seniory celé obce. Živá byla spolupráce s komisí pro občanské záležitosti. Avšak činnost klubu nespočívá jen ve vyjmenovaných akcích, ale v pravidelných posezeních, při nichž se senioři sami starají o výzdobu klubu i o občerstvení. Celkem se v r uskutečnilo 40 schůzek, při kterých si každý mohl vybrat to, co ho těší a co může alespoň částečně přispět ke zkvalitnění jeho života. Ve své činnosti chce klub pokračovat i v příštím roce, v němž plánuje další rozšířené své náplně. Závěrem by členové klubu v čele se svou předsedkyní Marií Malou chtěli poděkovat MěÚ za podporu, bez níž by existence klubu a jeho kvalitní fungování vůbec nebylo možné. Marie Heřmanová Městská knihovna Odolena Voda Středa od v městské knihovně se uskuteční vyhodnocení soutěže O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014 Všechny účastníky srdečně zveme. Předání cen proběhne za účasti starostky města. Čtenářské pasy vracejte nejpozději do 6. února. Nejúspěšnější v kaž dé kategorii získá od knihovny dárek v podobě knížky. Každý účastník soutěže obdrží drobný dárek. Kategorie: Předškolní věk (2 6) / Malí čtenáři (6 8) / Mladší školní věk (8 10) / Starší školní věk (10 15) 14

15 organizace a spolky od 15:00 Odpoledne pro hračičky Odpoledne pro milovníky všeho na ovládání (aut, vrtulníků, letadel ), kteří si chtějí vyzkoušet svou zručnost, zazávodit si, nebo si jen tak zajezdit od 15:00 Masopustní karneval Rej masek, hudba, tanec a soutěže to vše na vás čeká při každoročním karnevalu pro děti i dospělé. Na obě akce se na vás těšíme v sokolovně Veltrusy. havranek.dolnipovltavi.cz Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti na procházku lesem a KRMENÍ PTÁČKŮ Sejdeme se v neděli 8. února v 15:30 hodin u hlavního vchodu do ZŠ Projdeme se lesem, společně najdeme pěkné místo a ozdobíme ptáčkům stromy dobrotami. Také necháme něco pro ostatní lesní zvířátka. Budeme rádi, když přinesete nějaká jablka, mrkev a podobné laskominy, ale není to podmínkou. Akce je ZDARMA, společně si uděláme hezké odpoledne. Těšíme se na vás! Další zajímavé informace najdete na: Dětské centrum Sluníčko a Divadlo matky Vackové zvou všechny děti na POHÁDKU ŠAMANKA MANKA Kdy? V neděli 15. února od 17:00 hodin Kde? Ve velkém sále Klubu Aero Neklasické představení o Šamance, která léčí nemoci jako je lenitýda, překřikovanda, jávšechnoznajka, držkatka... A že mají pacienti každý jinou barvu pleti? Nevadí!!! Alespoň se o nich něco dozvíme jak žijí, čím se živí, co se u nich nosí. Konkrétně tam vystupují Asiaté, indiáni, Eskymáci a paní Čampulková-Svobodová je africké národnosti. Zjistíme, že jsme si v mnohém podobní, víc než bychom čekali. Představení zdobí 9 písní Franty Hackera, kapelníka KTO. Vstupné: 30,- Kč / dítě, dospělí vstup dobrovolný. Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda - děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: nebo na Facebooku Dětské centrum Sluníčko zve všechny na JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ PRO DĚTI OD NAROZENÍ DO 12 LET, TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO MAMINKY Máte doma zachovalé oblečení po svých dětech nebo z období těhotenství? Nabídněte je za rozumnou cenu ostatním, dle posledních zkušeností je obrovský zájem o větší velikosti. Přijďte si také vybrat, co jiní nabídnou, jistě nebudete litovat. POZOR ZMĚNA PODMÍNEK PRODEJE Vybíráme pouze 30 ks / os. a nově se podílíte na přípravě štítků! VELKÝ SÁL KLUBU AERO PŘÍJEM VĚCÍ: Čt :00 21:00 hodin PRODEJ: Pá :00 12:00 hodin a 16:00 19:00 hodin So :00 12:00 hodin VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ: Ne :00 11:00 hodin Více o podmínkách prodeje se dozvíte na: Kočárky a další objemné věci nabídněte na: Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Václav Čtvrtek: Rumcajs Václav Čtvrtek: Manka Pohádky pro předškoláky. Petra Dvořáková: Julie mezi slovy Výklad řady pojmů, které ze světa dospělých pronikají do světa dětí. Pavel Brycz: Neberte nám Ptáka Loskutáka Veselá pohádková knížka, která vznikla na základě rozhlasové pohádky. Odborná literatura Stephen Harrod Buhner: Přírodní antibiotika Alternativní způsob léčby. Gabriele Bickel: Dárky z bylinek Vlastnoručně vyrobené dárky z bylinek. Hana Šimková: Bezlepková, bezmléčná a bezsójová kuchařka Pečivo, pomazánky, bramborové variace, slavnostní jídla a dezerty. Jiří Mikulec: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích Rituály, kulty a reálie doprovázející náboženský život. Jiří Bílek: 5555 rad pro šikovné hospodyňky Abeceda nápadů pro každou domácnost. Skye Alexanderová: Harmonie v životě Praktické rady feng-šuej. Móda Obrazové dějiny oblékání a stylu. Radoslava Schmelzová: Současná umělecká díla v krajině Průvodce po volně přístupných uměleckých dílech. Marcela Zlatohlávková: Chiromancie Nejpůsobivější věštecká metoda. Marie Noe: Aromaterapie do kapsy Malá encyklopedie éterických olejů. Alena Kárníková: Velký lunární kalendář 2015 Horoskopy pro každý den. Lenka Eckertová: Bezpečnost dětí na internetu Rádce zodpovědného rodiče. Wolfgang Nentwig: Nevítaní vetřelci Invazní rostliny a živočichové v Evropě. Škola designu Kelly Hoppen Vytvořte si domov svých snů. Zdeněk Pavlis: 100 klub ligových kanonýrů Elitní svět československých fotbalistů. Marcela Hauke: Zvládání problémových situací se seniory Příručka pro práci nejen v pečovatelských službách. Naďa Střelbová 15

16 organizace a spolky / kultura a volný čas Kroužky Stonožka Co nového připravila Stonožka na druhé pololetí? 2. a 3. dubna PŘÍMĚSTSKÝ VELIKO- NOČNÍ TÁBOR nové kroužky: SALSA, BŘIŠNÍ TANCE, AEROBIC chystáme tvořivé víkendy pro děti i dospělé LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Všechny informace průběžně doplníme na web a na FB. Jsme moc rády, že máme opět možnost nabídnout něco nového, a moc se na druhé pololetí těšíme! Hanka a Pavlína PO ÚT ST ČT PÁ 9:00-9:45 10:00-10:45 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:30 20:00-21:00 počet lekcí Pracovna Montesorri 1,5-3 8:30-9:15 Cvičení rodičů s dětmi do 2 let 8:30-9:15 YAMAHA 8:30-12:30 Tanečky a rytmika 2-3 9:30-10:15 Cvičení rodičů s dětmi 2-3 9:30-10:15 Street dance 7-11 Aerobic třída 16:00-16:45 Hravá jóga třída Zumba pro děti :30-16:30 Dramaťák Sportovky :00-17:45 Hravá jóga MŠ Zumba pro děti :45-17:15 Gymnastika Tanečky a rytmika :45-18:30 Gymnastika Jóga dospělí 18:30-19:30 Tanečky a rytmika :30-19:15 Rehabilitační cv. na balónech 1 + těhotné Břišní tance 19:45-20:45 Zumba dospělí 19:45-20:45 Rehabilitační cv. na balónech 2 19:45-20:45 Salsa 19:45-20:45 Zumba pro děti Minigalerie Odolena Voda Dvě velké události čekají v dohledné době Minigalerii Odolena Voda, kterou spolu se svým ateliérem provozuje ve dvou suterénních místnostech v ulici Československé armády 247 fotograf Pavel Novotný. Nejprve koncem tohoto roku Minigalerie nakročí do své desáté sezóny a hned v únoru následujícího roku přivítá návštěvníky své sté výstavy. Zní to jednoduše a prostě, jako by se nic nedělo jako všechno, co se umí. Jenže dobré řemeslo šlape na paty umění teprve tehdy, namíchá-li osud při narození ty správné ingredience: noblesu, pokoru a v případě fotografa i oko propojené se srdcem. Od listopadu 2006 představil pan Novotný ve své Minigalerii celou řadu fotografických profesionálů, ať již přímo z Vodolky, z blízkého okolí či ze vzdálených koutů republiky. Jen tak mimochodem, letecký fotograf pan Jan Kouba se může pochlubit bezkonkurenčně nejvyšší návštěvností své výstavy v dosavadních dějinách Minigalerie! Pan Novotný nevynechal ani profesionální fotografy, kteří pro radost cestují, lezou po horách či se potápějí, nebo naopak profesionální cestovatele, horolezce a potápěče, kteří zase pro radost fotografují. Právě taková radost čišela i z příjemných fotograficko-výstavních a s tím spojených osobních setkání s fotografujícími zástupci českého kulturního nebe paní Evou Pilarovou či panem Josefem Fouskem. A pan Novotný potvrdí nikdy nepadlo při té příležitosti ani slovo o honoráři, výplatě cestovného či něčem podobném. Pan Pavel Novotný neváhá čas od času nabídnout své výstavní prostory i představitelům spřízněných uměleckých oborů: grafikům, karikaturistům, malířům a třeba i keramikům a krajkářům, tedy spíše keramičkám a krajkářkám. Jeho přičiněním jsme mohli být v uplynulých letech seznámeni třeba s tvorbou vodolských, dolínských a čenkovských návštěvníků výtvarného ateliéru pana Dušana Šoltyse z Klecan. Pakliže vypadají zásluhou pana Šoltyse ateliérová sezení podobně jako jeho vernisáže v Minigalerii, není divu, že to všem maluje více méně samo! Nejmilejšími počiny Minigalerie jsou ovšem setkávání s tvorbou lidí, kteří kvůli svému postižení prožívají daleko obtížnější život než my ostatní. Navzdory tomu a právě o to opravdověji tvoří. A my jim můžeme tuto opravdovost jen závidět (výstava handicapovaných výtvarníků sdružených kolem nakladatelství UMÚN), stejně jako všem, kteří se neváhají na část roku odříznout od přes všechny zdánlivé a nevýznamné těžkosti pohodlného evropského stylu života a jedou pomáhat lidem, jejichž jedinou životní smůlou je, že se prachobyčejně narodili v daleko méně blahobytném kousku naší planety (výstava fotografií dětí z Kibery, druhé největší chudinské čtvrti v Africe, od Aleny Polanecké). Jak jste i ze stránek městského zpravodaje Odolen postřehli, každý rok končí Minigalerie svůj provoz silvestrovsko-odpolední vernisáží výběru novoročních přání ze sbírky pana Milana Baptisty, které jsou v posledních letech ve stále hojnějším počtu doplňovány vlastní sbírkou pana Novotného, do níž vedle mnoha jiných vydatně přispívají i kolegové fotografové z blízkých Kralup nad Vltavou a Neratovic, s nimiž před dávnými lety ve fotografických kroužcích v obou jmenovaných městech pan Novotný začínal. Pokud někdo drží pomyslnou odbornou ochrannou ruku nad Minigalerií, jsou to nesporně oni. A aby to čekání na symbolické přestřihnutí pásky, jímž pan Novotný uvede návštěvníky do jubilejní desáté sezóny, nebylo tak dlouhé, rozhodl se je zkrátit nejinak tomu bylo i v minulých letech každoměsíčními výstavami. Jejich přehled naleznete na internetových stránkách pana Novotného: Třeba hned v únoru bude Minigalerie zalita vodou, to aby byla snáze navozena ta správná atmosféra výstavy Svět ticha, tvořená fotografiemi představenými na mezinárodním potápěčském festivalu PAF v Tachově. Po březnových Zázracích přírody neratovického fotografa pana Jiřího Duchoslava a dubnových Obrazech - již zmiňovaného klecanského 16

17 kultura a volný čas malíře Dušana Šoltyse se v květnu v Minigalerii představí se svými fotografiemi z míst, kde se sváděly urputné boje v průběhu první světové války, kralupský fotograf Jiří Havlice. A pokud lehce nakoukneme přes prázdninové období do druhé poloviny letošního roku, hned v září zaplní výstavní prostor Minigalerie znovu historické fotografie Odoleny Vody, Dolínku a Čenkova, které si budete hned moci srovnat se současnými fotografiemi pořízenými panem Novotným z týchž míst, jak to udělali jeho předchůdci. Vedle dobových fotografií velmi ochotných místních přispěvovatelů se podařilo dohledat i doposud prakticky neznámé či méně známé snímky z fondů dvou archivů. A aby nezůstalo jen u výstavy, její vernisáž bude spojena s představením nástěnného Historického kalendáře Odoleny Vody na rok Pokud tedy půjdete ve čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou po ulici Československé armády kolem domu čp. 247 a bude se vám chtít sestoupit ze schodů z boku domu, vězte, že vždycky narazíte na milou výstavu. Pakliže to bude zrovna první čtvrtek v měsíci a 18. hodina, budete mít kromě prohlídky výstavy zpravidla štěstí i na samotného autora. Tou dobou se totiž konává vernisáž. A pokud byste výstavu navštívit chtěli a zrovna čtvrtky nebyly pro vás tím nejdosažitelnějším dnem, zkuste zavolat panu Novotnému na telefonní číslo Určitě vám svou Minigalerii rád zpřístupní i jindy. Dobré světlo po celý rok přejí nejen fotografům Přátelé Minigalerie Fota: Zdeněk Kocur Světlo a oheň Dana a Dušan Šoltysovi, rodný domek V. Hálka, Ples v Opeře Ačkoliv po vyslovení sousloví ples v opeře se většině lidí vybaví Vídeň, kolébkou těchto výjimečných společenských událostí je Paříž. Už za prvních francouzských králů z rodu Valois se v Paříži pořádaly souběžně s dvorními plesy i plesy pro měšťany. Ludvík XV. a madame Pompadour se poznali právě na jednom takovém měšťanském plese. Tento panovník rovněž v roce 1715 povolil konání plesů v první pařížské opeře. Tyto plesy měly takový ohlas, že tento jak bychom dnes řekli formát převzala i Opéra Comique a Comédie-Française. Ve Vídni to měl ples v opeře o poznání těžší. Zachmuřený císař František I. povolil v roce 1818 ples umělců v Divadle na Vídeňce pouze jako výjimku potvrzující pravidlo. Po roce 1848 nechal František Josef I. postavit vídeňskou operu tak, jak ji známe dodnes, avšak tehdy ještě mladý starej Procházka zákaz konání plesů opět potvrdil. Plesání se tak v nové opeře konalo až v roce Pauza vynucená rekonstrukcí budovy opery po velkém náletu trvala až do roku Od té doby však vídeňský ples láká na svoji atmosféru noblesy dodnes. Tak toto jsem se, mimo jiné, o plese v opeře dozvěděl na internetu, když jsem připravoval článek s pozváním na náš vodolský ples v Opeře. Uvědomil jsem si totiž, že o akci, jejíž název jsme si s využitím pojmenování místní restaurace vypůjčili pro náš městský ples, toho příliš nevím. Jedná se tedy o vrchol plesové sezony, společenskou akci první kategorie. Potom by tedy tomu tak mělo být i u toho našeho plesu v Opeře! A mohu říci, že s tímto záměrem je akce i připravována. Volba místa konání padla docela přirozeně na známou restauraci v Dolínku už proto, že je zde nejprostornější sál ve městě. Opera nebyla stavěna jako začouzená putyka, ale právě jako restaurace se sálem sloužícím k různým kulturním akcím, které se zde také vždy konaly. A připravovaný ples by měl, mimo jiné, ukázat, že to tak může být i v budoucnosti. Přípravný výbor také rozhodl, a myslím správně, o nekouření v celém objektu v době plesu. Jistě to přispěje ke kulturnějšímu prostředí a kuřáci si svou nezbytnou cigaretku vychutnají na čerstvém vzduchu. Aby náš ples měl opravdu parametry plesu, k tanci a poslechu bude hrát desetičlenný taneční orchestr, je připraveno předtančení a s podporou sponzorů bohatá tombola. Chtěli bychom, aby se zde potkali obyvatelé města i přespolní, členové místních spolků a sdružení, hasiči a myslivci ve slavnostních stejnokrojích, baráčníci ve svérázech a další. Vstupenky budou v předprodeji od 1. února na podatelně MěÚ a v místní knihovně. Protože je Opera pro obyvatele dolní části obce a nakonec i sídliště, zvlášť na cestu ve večerních společenských šatech, hůře dostupná, bude zajištěna doprava autobusem tam a po skončení plesu nazpět. Odjezdy autobusu v 19:00 a 19:30 z Dolního náměstí přes zastávku U Klubu a Čenkov a nazpět v 00:30 a 02:30 od Opery. Za členy kulturní komise si tímto dovoluji všechny pozvat na ten náš pravý ples v Opeře. Zdeněk Kříž, předseda kulturní komise 17

18 kultura a volný čas Kino Vltava Program na únor 2015 nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 3. út Kód enigmy (VB / USA) 120 Kč st Babovřesky 3 (ČR) 120 Kč čt Jupiter vychází (USA) 80 Kč / 100 Kč pá Babovřesky 3 (ČR) 120 Kč Slídil (USA) 110 Kč so Songebob ve filmu: Houba na suchu 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Babovřesky 3 (ČR) 120 Kč Jupiter vychází (USA) 100 Kč ne Paddington (VB / Francie / Kanada) 100 Kč Velká šestka (USA) 100 Kč / 120 Kč Jupiter vychází 3D (USA) 130 Kč Nezlomný (USA) 120 Kč út Birdman (USA / Francie) 120 Kč st Babovřesky 3 (ČR) 120 Kč čt Padesát odstínů šedi (USA) PŮLNOČNÍ PREMIÉRA 140 Kč Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč pá Padesát odstínů šedi (USA) DÁMSKÁ JÍZDA 150 Kč so Velká šestka 3D (USA) 135 Kč / 155 Kč Songebob ve filmu: Houba na suchu 3D (USA) 100 Kč / 125 Kč Jupiter vychází (USA) 100 Kč Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč ne Jupiter vychází 3D (USA) 130 Kč Big Eyes (USA) 120 Kč Nezlomný (USA) 120 Kč út Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč st Whiplash (USA) 100 Kč čt Kobry a užovky (ČR) PREMIÉRA s účastí tvůrců filmu 140 Kč pá Jupiter vychází 3D (USA) 130 Kč Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč so Songebob ve filmu: Houba na suchu 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Babovřesky 3 (ČR) 110 Kč Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč ne Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč Kingsman: Tajná služba (VB) 120 Kč Fotograf (ČR) 110 Kč út Kobry a užovky (ČR) 140 Kč st Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč čt Teorie všeho (VB) 120 Kč pá Focus (USA) 110 Kč Kobry a užovky (ČR) 130 Kč so Krtečkova pohádková dobrodružství (ČR) 60 Kč Zvonilka a tvor netvor (USA) 100 Kč / 120 Kč Kingsman: Tajná služba (VB) 120 Kč Kobry a užovky (ČR) 130 Kč ne Songebob ve filmu: Houba na suchu 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Padesát odstínů šedi (USA) 140 Kč Teorie Všeho (VB) 120 Kč Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na únor 2015 nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná ne ne st čt ne ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Eduardo de Fillipo: FILUMENA MARTURANO Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Představení je uváděno pod záštitou velvyslance Italské republiky Pasquale D Avino a Italského kulturního institutu v Praze. Vstupné: 390 Kč, 360 Kč senioři, studenti Kralupský masopust Zveme všechny na tradiční kralupské masopustní veselí. Přijďte v maskách i bez, s dobrou náladou, užít si svátek hodování a hojnosti. Od 10 hodin navštivte před KD Vltava masopustní trh. V kině Vltava jsme pro děti připravili: Divadlo Cirkus Žebřík sehraje pro pobavení dětí i dospělých pohádku a klaunerii od 10:00 a 12:00. Vstupné do kina je 60 Kč. Od 14 do 15 hodin si mohou děti zasoutěžit a zahrát hry na sokolišti. V 15 hodin vyrazí průvod k DPS a dále ke KD Vltava, kde oslavy masopustu vyvrcholí. Zápis do základních tanečních kurzů pro mládež od 8 hodin v kanceláři KD Vltava Ve středu 18. února začíná v 8:00 hodin zápis do tanečních kurzů pro mládež na období září prosinec Kurz obsahuje 10 lekcí, 2 prodloužené a 1 věneček. Zápis se koná v kanceláři KD Vltava, 1. patro. Cena kurzu je Kč / osoba. Cena gardenky je 400 Kč. REZERVACE (telefonem, mailem) NENÍ MOŽNÁ je třeba rovnou zaplatit kurzovné na místě. Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 do 19:45 hodin a večerní kurz od 20:15 do 22:00 hodin. TANČÍRNA Vstupné: 70 Kč osoba, 120 Kč pár Divadelní spolek Tesseris: Kousky brouka Pytlíka Vstupné: 60 Kč PLESY V ÚNORU: Ples Gymnázia Jana Palacha v Mělníku Ples Zahradnické akademie v Mělníku Ples SOŠ Odolena Voda Ples rybářů Ples Gymnázia Jana Palacha v Mělníku Ples KaSS S Valentýnem v patách Ples Gymnázia Jana Palacha v Mělníku Sokolské šibřinky Z podkladů KASS Kralupy nad Vltavou zpracovala Naděžda Střelbová 18

19 Zajímavá cesta za poznáním i pro děti a mládež z Odoleny Vody Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze startuje projekt s názvem Labyrint věd(ění). Jedná se o nezpoplatněnou univerzitu prvního věku, která je určená všem ve věku 10/11 14/15 let. Labyrint je otevřený pro všechny, kteří se zajímají o to, jak a proč funguje svět, a kteří chtějí mít informace přímo od pramene. Cílem je zprostředkovat zajímavé poznatky z oblasti vědy: ukázat, jak použít teorii v každodenním životě, seznámit s univerzitním prostředím, otevřít cestu k vědění. Dětem a mládeži z Prahy a jejího bezprostředního okolí se tak nabízí spektrum volnočasových aktivit z oblasti humanitních a přírodovědných oborů, umění i sportu. Přednášky a workshopy budou probíhat pod vedením odborníků z UK a dalších univerzit z ČR, výhledově i ze zahraničí. Pozor! První přednáška se koná již v Více na Tamara Bučková kultura a volný čas / sport KURZ PRVNÍ POMOCI zážitkem Není nic důležitějšího než zdraví a věřte, že k záchraně života mnohdy stačí málo znát a umět včas použít techniky první pomoci. Naším cílem je šířit osvětu a snižovat tak riziko neposkytnutí první pomoci z důvodu nevědomosti, nejistoty nebo obav. Používáme osvědčenou a velmi efektivní metodu výuky první pomoci zážitkem. Tato metoda, kdy na teoretickou část navazuje praktická, s názornými simulacemi úrazů a závažných stavů na figurantech je tím nejlepším způsobem, jak si osvojit život zachraňující dovednosti. Co nabízíme? Intenzivní kurzy pro veřejnost zaměřené na záchranu lidského života v nejrůznějších situacích a řešení život ohrožujících stavů, např. krvácení, bezvědomí, zástava srdce. Specializované kurzy pro rodiče, seniory, žáky základních a středních škol. Malý zdravotník zájmový kroužek pro děti. Kdo jsme? Bc. Kamila Dvořáková a Dis. Daniela Hnátová, zdravotní sestry a lektorky první pomoci akreditované MŠMT ČR. Kde nás najdete? Výukové centrum Klecany, U Školy 17. Kontakt a další informace: tel.: , , Slavnostní předání titulu Partnerská škola ČVS na třetím ročníku Putovního poháru šampionů Svazový trenér Jiří Zach, starostka města Ing. Dita Výborová, ředitelka ZŠ Mgr. Ivana Ullmannová, zástupce klubu AERO Odolena Voda volejbal Tomáš Havlát a další hosté si 17. prosince 2014 nenechali ujít významnou událost v historii naší školy - slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu. Zisk prestižního certifikátu je oceněním příkladné a dlouhodobé spolupráce mezi AERO Odolena Voda volejbal a základní školou za podpory města Odolena Voda. Společným cílem je inspirovat děti k aktivnímu pohybu, který prospívá tělu i mysli, přináší mnoho podnětů a emotiv- ních zážitků. V současné době je do projektu Partnerská škola ČVS v rámci výuky tělesné výchovy a sportovních her zapojen I. i II. stupeň a za jeho úspěšnou realizaci patří poděkování trenérům Janě Smetanové, Šárce Míčkové, Tomáši Havlátovi, Jiřímu Kubištovi a Monice Vodičkové. Děti adekvátně věku přirozenou formou zlepšují tělesnou kondici, učí se základům volejbalu, účastní se turnajů, doprovázejí hráče na hřiště při extraligových utkáních a další podobné aktivity. Slavnostnímu předání titulu Partnerská škola ČVS předcházel třetí ročník sportovního klání mezi třídami na I. a II. stupni o Putovní pohár šampionů. Během dvou dnů se jej zúčastnilo 12 tříd z I. stupně a 8 tříd z II. stupně. Žáci I. stupně soutěžili ve vybíjené, v kategorii 2. a 3. tříd zvítězila 2. C, v kategorii 4. a 5. tříd byla nejúspěšnější 5.C. Děti z II. stupně se utkaly ve florbale a vybíjené, v případě nerozhodného skóre rozhodoval fotbalový zápas. V kategorii 6. a 7. tříd první místo obsadila 7. B a mezi 8. a 9. třídami dominovala 8.B. Do napínavých sportovních soubojů o Putovní pohár šampionů se letos poprvé zapojili i žáci ze speciálních tříd. Mgr. Monika Vodičková Fotografie z akce na str. 1 Minivolejbal zdárně reprezentuje město Foto: Václav Kohelka Nadějí na úspěšné pokračování volejbalové tradice v Odoleně Vodě jsou děti, které se pravidelně scházejí k tréninkům v přípravce minivolejbalu. Pilně se učí nejen základům volejbalu, ale i vzájemné spolupráci a respektu, což jsou jedny z pilířů kolektivní hry. Oblíbeným zpestřením je spolupráce s volejbalovým A týmem, v rámci které děti chodí fandit na domácí extraligová utkání a vodí hráče na hrací plochu. Naši malí sportovci se s nadšením zapojují do soutěží, v rámci Středočeského kraje se účastní utkání barevného volejbalu (barvy červená a modrá), což je adekvátně věku upravený volejbal dvojic a trojic. Koncem loňského roku děti z 2. až 5. tříd s velkým úspěchem reprezentovaly Odolenu Vodu na Mikulášském turnaji, pořádaném SK Prosek, kde v několika kategoriích zvítězily. Za trenéry Monika Vodičková 19

20 sport AERO je po polovině soutěže na 7. místě A tým mužů uzavřel zápasem 20. prosince 2014 první polovinu základní části volejbalové extraligy zápasem v Českých Budějovicích. Po vyrovnaném prvním setu, ve kterém se radoval domácí Jihostroj, byl druhý set plně v režii domácích. AERO již nemělo co ztratit a hned od začátku vedlo. Vedení si udržovalo až do konce a snížilo poměr setů. Domácí hráče a obecenstvo rozzlobil hlavní rozhodčí udělenou žlutou kartou mezi třetím a čtvrtým setem. Na domácích byla vidět frustrace, ale AERO toho nevyužilo, začalo kupit chyby na příjmu, nahrávce i v útoku a set znovu plně opanovali domácí, kteří celkově vyhráli 3:1. Po vánoční pauze se hráči znovu setkali a odtrénovali několik dní, než přišla dvoudenní pauza, ve které se překlenul starý rok do nového. Rok 2015 zahájili hráči v sobotu 3. ledna v domácí sportovní hale ve dvou přípravných utkáních s Příbramí. Oba zápasy se hrály na 4 hrané sety, první zápas skončil nerozhodně a ve druhém vyhrála Příbram 3:1. V obou týmech se sestavy točily. K prvnímu zápasu UNIQA volejbalové extraligy mužů v novém roce zajíždělo AERO na palubovku posledního Ústí nad Labem. Po prvním doslova promrhaném setu se hráči AERA do zápasu dostali zpět a přesnější hrou začali zápasu dominovat. Nakonec si odvezli 3 body za výhru 3:1. Pro AERO to bylo FOTBAL Vážení příznivci vodolského fotbalu, omlouvám se za poněkud menší množství informací z dění v našem fotbalovém oddíle, ale jak jistě víte, v zimních měsících se mistrovské soutěže nehrají, je takzvaná okurková sezóna. Minikopaná Minikopaná sehrála v pátek přátelské utkání s Čechií Kralupy. Jinak se na jarní část své mistrovské soutěže připravuje vždy v úterý od do hod. a v pátek od do hod. Tréninky probíhají ve sportovní hale. Foto: Archiv oddílu 1. FC Domeček stará garda z účasti na turnaji v Berouně Mladší žáci Mladší žáci budou v přípravě na jarní část své mistrovské soutěže i v únoru pokračovat vždy v úterý ve sportovní hale a v pátek v prostoru sportovního areálu na tréninkovém hřišti. Dorost Dorost ve své přípravě na velice dobře rozehranou mistrovskou soutěž, krajskou I. A třídu, bude pokračovat i v únoru ve sportovní hale a 2x týdně venku v prostorách sportovního areálu. Součástí přípravy bude i několik přátelských utkání. A mužstvo A mužstvo se na jarní část své dobře rozehrané mistrovské soutěže připravuje i v únoru tréninkem 1x týdně - v úterý ve sportovní hale a ve čtvrtek venku v prostoru sportovního areálu. Součástí přípravy je účast na zimním turnaji pořádaného Spolanou Neratovice na umělé travnaté ploše. V rámci zimní Neratovické ligy odehraje mužstvo tato utkání: Foto: Archiv oddílu první vítězství na hřišti soupeře v sezóně! V dalších lednových zápasech se AERO představilo 17. ledna ve Zlíně, následoval domácí zápas 24. ledna proti ČZU Praha a poslední lednový den cestovalo AERO do daleké Ostravy. Následovat budou únorové zápasy a na začátku března se AERO představí v domácím zápase s Příbramí před kamerami České televize na kanálu ČT sport. Utkání se odehraje v pondělí 3. března od hodin. Zápasy AERA v měsíci únoru: od 17.00: Brno vs. AERO od 18.00: AERO vs. Liberec od 18.30: AERO vs. Benátky n/j od 17.00: Havířov vs. AERO Junioři se připravovali na druhou polovinu 1. ligy a přivítali mezi sebou staronového hráče. Do juniorů přestoupil z pražského ČZU Michael Hadrava. Vodolský odchovanec se vrátil do svého mateřského klubu. Junioři zahájili druhou část dvojutkáními na palubovkách soupeřů, a to 17. ledna v Benátkách nad Jizerou a 24. ledna v Pardubicích. V domácím utkání se představí 14. února proti Chocni, následovat bude znovu souboj na hřišti soupeře 28. února, tentokrát proti pražskému Proseku. Tomáš Havlát AERO Odolena Voda volejbal So 7. 2.: Neratovice B TJ Aero Ne : TJ Aero Hořín Ne : Kly TJ Aero Ne 1. 3.: TJ Aero Holubice Domeček stará garda Domeček stará garda se v závěru loňského roku zúčastnila zimního turnaje hraného na umělé travnaté ploše v Berouně. Zde dosáhla skvělého výsledku, když po výsledcích: 1. FC Domeček TJ Všeradice 7:1, - SK Chyňava 7:1, - AFK Loděnice 1:1, - ČLU Beroun 6:3 celý turnaj vyhrála se skórem 21:6. Dalšího zimního turnaje, který bude pořádat náš oddíl ve sportovní hale v Odoleně Vodě, se chlapci zúčastní v sobotu Výbor oddílu Výbor oddílu svolal na do Klubu Aero valnou hromadu. Zde vám přináším několik informací z jejího konání, jak jsem slíbil. Jednání valné hromady zahájil, přivítal pozvané hosty a celé jednání řídil předseda oddílu pan ing. Radovan Horák, který přednesl i zprávu o činnosti od září 2011 až do prosince Následovalo vystoupení pana Mgr. Martina Holého, pokladníka oddílu, který přednesl zprávu o hospodaření za účetní období Pak následovala volba jednotlivých komisí. Valné hromady se zúčastnilo 55,3 % pozvaných delegátů. Z usnesení valné hromady vyplývá povinnost pro členy oddílu včas a řádně platit členské příspěvky, chránit majetek fotbalového oddílu a snažit se získat nové finanční zdroje pro lepší ekonomickou situaci oddílu. Výbor oddílu by chtěl touto cestou poděkovat vedení města za finanční podporu formou 20

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá

Více

Výroční zpráva TS Odolena Voda 2013 Technické služby, organizační složka města

Výroční zpráva TS Odolena Voda 2013 Technické služby, organizační složka města Výroční zpráva TS Odolena Voda 2013 Technické služby, organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2)

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 41. zasedání konaného dne 27. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2)

Usn.č. 48/02 1) Usn.č. 48/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více