Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města"

Transkript

1 Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá 5600 obyvatel a je spojeno s hlavním městem příměstskou autobusovou dopravou v intervalech cca 20min. Ve městě se nachází zdravotní středisko, základní škola i mateřská školka čítající 8 tříd. Počtem tříd se školka řadí mezi největší školky na okrese Praha východ, fotbalové hřiště se sportovní halou. Město má ve správě na dvě desítky dětských hřišť rozmístěných v bytových lokalitách. Při dobré viditelnosti je z městečka viděl hrad Bezděs, televizní vysílač Ještěd a panorama Českého středohoří, které je vzdálené 50km. Ze západní a východní strany je město chráněno Velkým a Malým hájem, které jsou obyvateli využívány jako odpočinková místa. K městečku náleží též obec Dolínek a Čenkov. V okolí se nachází i 5 rybníků v létě hojně navštěvovaných ke koupání a v zimním období k bruslení. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 1

2 OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA Odolena Voda ZA ROK Silnice a komunikace a) zimní údržba b) komunikace silniční c) komunikace chodníky 2. Veřejné osvětlení 3. Hřbitov 4. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5. Opravy a údržba městského mobiliáře 5. I. Výkon trestu obecně prospěšných prací 5. II. Základní škola, mateřské školky 5. lll. Přímé náklady 5. lv. Úkoly zadané - vyžádané 5. V. Zevrubný plán na rok Činnost TS v roce 2012 B. HOSPODAŘENÍ ZA ROK Účetní závěrka k Komentář k výsledkům hospodaření 7. Závěr Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 2

3 A. 1. Silnice a komunikace TSm mají ve své správě dle pasportu komunikací tyto MK. Opravy, výtluky a povrch vozovek se zajišťuje dodavatelsky. Chodníky opravují TS. Výstavby nových chodníků se provádějí z části dodavatelsky a z části vlastními silami. DRUH KOMUNIKACÍ CELKOVÁ DÉLKA v m chodníky 9 988,1 vozovky ,7 Součástí těchto komunikací je také vodorovné a svislé značení. a) zimní údržba V rámci přípravy na zimní sezónu 2012/2013 jsme řádně připravili příslušnou techniku a doplnili inertní posypový materiál (štěrk, posypová sůl) Nevhodné parkování neprojede technika předzásobení posypovou solí Tab. č. 1 ZÚ posypový materiál předzásobení materiál Předzásobení/rok Spotřeba/rok Předzásobení/rok Spotřeba/rok 2011/ / /2013 Posypová sůl 28 t 15 t 41 t Inertní materiál 20t 10t 20t Z loňské zimy, která v naší lokalitě nebyla nijak krutá jsme ušetřili na posypové soli 13 t a pro letošní zimní období jsme přikoupili 28t. Celkem máme v současné době k dispozici 41t. Pro ZÚ komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo štěrk). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použitím průmyslových solí pro ZÚ je daleko vice negativní na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechování posypových solí, ve zdravotních problémech tlapek psů atd. Zimní údržba místních komunikací je mnohdy zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku. Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 3

4 b) Komunikace silniční Opravy silničních komunikací (MK tř. III.) Výtluky po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdních pruzích. Použitý materiál: Turbomechanismus a obalovaná směs za tepla. c) Komunikace pěší Vlastními silami jsme opravovali a vybudovali několik nových chodníků v průběhu celého roku vysprávky chodníků, především po zimním období, celkem postaveno 357 m2. Chodník ul.u Lékárny Chodník ul.květnová Chodník před bytovým domem Dolní náměstí Rozšíření zastávky MHD u ZŠ celkem 207m2 100m2 25m2 25m2 357m2 Nový chodník ul. U Lékárny nově budovaný chodník v ul.květnová Zprůchodnění staré polní cesty z lokality Za Klokočku na Náměstí Vítězslava Hálka Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 4

5 2. Veřejné osvětlení Technické služby města spravují více jak 680 stožárů VO. Jedná se především o výměny výbojek, zkorodovaných stožárů a odstraňování poruch VO. V roce 2012 jsme zprovoznili osvětlení v ul. Farská, kde bylo umístěno 5ks stožárů VO. Pasport veřejného osvětlení Ulice Označení počet stožárů VO číslo rozvaděče Dolní náměstí- MěÚ M1- M96 RVO 1M Dolní náměstí el.kotelna D1 D17 RVO 2D Na Vršku V1 V70 RVO 3V Kudrnova K1 K3 RVO 4K Pod Tvrzí T1 T53 RVO 5T U Lékárny L1 L70 RVO 6L Horní náměstí - Komenského H1 H115 RVO 7H U Závodu Z1 Z5 RVO 9Z Školní u rybníka R1 R95 RVO 10R Pražská P1 P43 RVO 11P Átriová A1 A14 RVO 12A Čenkov U Zvoničky C1 C45 RVO 13C Za Humny 1B 14B RVO 14B Za Humny 1E 25E RVO 15E Za Humny 1F 20F RVO 16F celkem 685 Oprava veřejného osvětlení 3. Hřbitov U hřbitova technické služby zajišťují pouze odvoz listí a odvoz kontejneru. Správa hřbitova je zajištěna osobou, která má smlouvu s městem, jejíž úkolem je kopání hrobů a celkový úklid hřbitova.vlastní údržba hřbitova se provádí mimo pracovní dobu TS. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 5

6 4. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň V této kapitole je obsažena nejrozsáhlejší činnost TS. Především údržba veřejné zeleně města 42 ha, ale i plochy zeleně, MŠ, ZŠ Komenského, městské části sportovního areálu, budov města květinová výzdoba, rekultivace bio skládky a likvidace černých skládek. (travnaté plochy, stromy, keře). V rámci této kapitoly zajištujeme m.j.: 1. Pravidelný odvoz odpadu víc jak odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech. 2. Téměř každodenní prací se stává úklid kolem sběrných hnízd kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží ASA spol.s.r.o. 3. Úklid černých skládek v celém katastru města 4. Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků. 5. Údržba a obnova mobiliáře 6. Květinovou výzdobu města 7. Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně Nově vybudované dětské hřiště v ul. Seifertova Likvidace černých skládek Úklid komunikací Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 6

7 5. Různé 5 I. Výkon trestu obecně prospěšných prací Ustanoven za Město Odolena Voda p. Sůva František, který je "Kontaktní osobou" ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb. V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s Okresním soudem v Praze a Probační a mediační službou ČR středisko Praha východ, ale především je v přímém kontaktu s odsouzenými. Tab. Č. 14. Výkon trestu obecně prospěšných prací v roce 2012 MĚSÍC Rok 2012 počet osob Počet hodin LEDEN 1 72 ÚNOR BŘEZEN 3 32 DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 1 72 ŘÍJEN - - LISTOPAD - - PROSINEC - - Celkem odpracovaných hodin 966 Zákon o hmotné nouzi č.111/2006 umožňoval od pro nezaměstnané uzavřít smlouvu o veřejné službě. Z důvodů neuzavření smlouvy mezi městem a úřadem práce se na tuto službu nikdo nepřihlásil. 5 II. Základní škola a mateřské školky Zřizovatelem ZŠ a mateřské školky je město a tudíž z tohoto titulu technické služby zajišťují kompletní servis s jejich údržbou. Činnosti, které nejsou TS schopny zajistit z důvodu jejich vybavení, zajišťuje Organizační odbor města dodavatelsky. V letošním roce byla například rozšířena nákladová rampa pro přísun materiálu do kuchyně MŠ, v umělecké škole vybudováno sociální zařízení, opravena vnější fasáda školky u kostela ( portál vchodu). V základní škole vybudován bezbariérový přístup do budovy a běžné drobné opravy, vyklizení půdních a sklepních prostor ZŠ a následná likvidace na sběrném dvoře města. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 7

8 Vybudovaná nákladová rampa MŠ 5 III. Přímé náklady TS 2012 Provozní výdaje související s činností TS Platy stálých zaměstnanců Kč Odměny brigádníků Kč Sociální pojištění placené zaměstnavatelem Kč Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem Kč Nemocenská Kč Ostatní transfery (penzijní připojištění, dary...) Kč Pitná voda Kč Ochranné pomůcky (rukavice a podobně) Kč Ošacení (pracovní oděv a obuv) Kč Zdravotnický materiál Kč Materiál Kč z toho Dopravní značení, zábrany Kč Nářadí pro úklid Kč Posypová sůl Kč Posypové kamenivo Kč Asfalt Kč Materiál na nové chodníky Kč Materiál rekonstrukce ZUŠ Kč Materiál dětská hřiště Kč Údržba veřejného osvětlení Kč Nová zeleň Kč Údržba techniky Kč Pohonné hmoty Kč Plyn na topení v dílně Kč Elektřina Dopramo Kč Poštovní služby Kč Dotace služebních mobilů Kč Zabezpečení haly Neznámé Pevná linka Kč Pronájem lahví na plyn (svářecí souprava) Kč Pronájem prostor v areálu Doprama Kč Pronájem nářadí, elektrocentrály Kč Školení Kč Ostatní služby Kč z toho Výpomoc se zimní údržbou Kč Výpomoc s tvorbou cest Kč Montáž vánoční výzdoby Kč Servisní poplatky CCS Kč Opravy a udržování Kč Dětská hřiště Kč Technika Kč Nesprávně zaúčtovaný pronájem vánoční výzdoby do oprav Kč Cestovné Kč Daně a poplatky jiným rozpočtům Kč Celkem Kč Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 8

9 Majetkové výdaje Drobný DHM GPS monitorovací zařízení Hrací prvky na dětská hřiště Stroje Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje zaúčtované na příslušné paragrafy nesouvisející s provozem TS Materiál Elektřina na provoz veřejného osvětlení Pronájem pozemků Ostatní služby (odhady, posudky, revize...) Opravy komunikací a chodníků Daně a poplatky jiným rozpočtům (zápisy do katastru...) Stavby (nové chodníky, komunikace, PD ke stavbám apod.) Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5 IV. Úkoly zadané vyžádané - technická pomoc městu a jeho organizacím V roce 2012 jsme operativně zajišťovali tzv. technickou pomoc jednotlivým organizacím města, ale i městskému úřadu a neziskovým organizacím ve městě. Jedná se o běžné úkoly např. převoz materiálu k vyřazení, stěhování, manipulace s nábytkem apod. Náročnější jsou vyžádané akce, kde se jedná o kompletní technické zajištění, na společenských a kulturních akcích pořádaných městem a jejich organizacemi. Většinou se jedná o víkendové akce. např. Bitvy u kostela, Den pro Vodolku, Vodolka v ritmu třicátých let, Dětský den, Neckyjáda. apod. Jedná se o přípravu na tyto akce, dopravní značení, realizace, ale i úklid po těchto akcích. O vyžádaných a zadaných úkolech je vedena evidence. Všechny požadované, zadané a vyžádané úkoly byly splněny. 5 V. Zevrubný plán na rok 2013 V roce 2013 technické služby budou nadále pokračovat v údržbářských pracích pro město na jeho mobiliáři. Zimní a letní údržba komunikací, péče o městskou zeleň. Začátkem roku 2013 se po vystavení stavebního povolení pustíme do rekonstrukce bytového domu v ul. Lidická, který budou technické služby přebudovávat na dvě třídy mateřské školky dle rozhodnutí zastupitelstva. V minulých letech se takové-to veliké akce zadávali dodavatelům. V jarních měsících se pustíme do údržby zeleně a také do výstavby nových plánovaných chodníků. Též nás čeká vybudování parkoviště před služebnou městské policie. Budeme pokračovat v údržbě a rekonstrukcích 20 dětských hřišť, kde budou umístěny nové hrací prvky, vybudujeme nové doskočiště ohraničené gumovými obrubníky, kam bude navezen nový kačírek. Nesmíme též zapomenout na údržbu svislých dopravních značek. Po zimním období bude postupně proveden úklid města - zbavení ulic posypu, a následné vyspravení výtluků. Na dílně TS bude dle potřeby prováděna údržba techniky, dle požadavku výroba a údržba laviček a průběžná údržba dětských hřišť. Po provedení kompletní digitalizace města, která by měla být dokončena v roce 2013, technické služby zpracují digitalizaci městské zeleně formou pasportu městské zeleně. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 9

10 Samozřejmě během roku vyvstane mnoho dalších požadavků, které bude třeba realizovat. Domnívám se však, že se daných úkolů zhostíme se ctí a tak jako v letošním roce se nám podaří vše dovést do zdárného konce. 6. Činnost TS v roce 2012 Akce Materiálové náklady Rekonstrukce pánských WC v městské restauraci Opera ,-Kč Rekonstrukce dámských WC v městské restauraci Opera ,-Kč Rekonstrukce klubovny seniorů. 880,-Kč Položení linolea v knihovně Hálkova domu..materiál- kulturní komise Uložení svodových žlabů na městské cestě pod pštrosí farmou ,-Kč Zprovoznění veřejného osvětlení ul. Farská ,-Kč Výstavba chodníku ul. U lékárny ,-Kč Rozšíření zastávky MHD ul. Školní ,-Kč Rekonstrukce doskočiště na sportovním areálu ,-Kč Rekonstrukce staré podatelny na MěÚ ,-Kč Výstavba nákladové rampy MŠ ,-Kč Betonový věnec hasičská zbrojnice ul. Květnová mater. z rozpočtu dobr. Hasičů Odvodnění hasičské zbrojnice ul. Květnová mater. z rozpočtu dobr. Hasičů Odstranění prodejny (vietnamce) v ul. Revoluční.odprac. hodiny + technika ,-Kč Oprava podhledu zastřešeného chodníku v MŠ ,-Kč Výstavba sociál. zařízení v ZUŠ ,8-Kč Rekonstrukce chodníku mezi bytovými domy Dolní náměstí ,-Kč Rekonstrukce kanalizace Dolní náměstí ,-Kč Úprava terénu (uložení obrubníků) Dolní náměstí ,-Kč Výstavba nového chodníku v ul. Květnová ,8-Kč Zprůch. a úprava povrchu polní cesty z ul.za Klokočku- Nám. Víť. H 6 766,6-Kč Zprůch. a úprava povrchu polní cesty z ul. Za Humny- Nad Štolami ,3-Kč Úprava povrchu cesty Na Zdolnici ,-Kč Oprava VO v ul. Komenského ,3,-Kč Elektroinstalace na sportovním areálu ,2-Kč Zateplení půdních prostorů bytového domu ul.lidická ,-Kč materiál ,-Kč provedené práce přefakturovány firmě Centra Přípravné práce pro rekonstrukci byt. Domu na MŠ ul. Lidická. Započato v prosinci CELKEM ,00-Kč Tento výčet provedených prací technických služeb v roce 2012 je pouze nástin nejdůležitějších prací, které pro město technické služby prováděli. Technické služby města se samozřejmě mimo tyto akce zabývali úklidem města, údržbou zeleně v zimním období a údržbou komunikací. Též jsme pro potřeby města vyrobili mobilní městské pódium. Vyráběli jsme i nové lavičky, které se v průběhu roku objevili v prostorách města. Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 10

11 První ověřovací stavba vyrobeného městského pódia Nové WC restaurace Opera B. HOSPODAŘENÍ ZA ROK Účetní závěrka k Technické služby města organizační složka města hospodařily v roce 2012 s celkovým rozpočtem ve výši: ,Kč z čehož ,-Kč jsou výdaje přímo nesouvisející s TS a ,-Kč jsou výdaje do majetku, viz výše uvedené tabulky. 2. Komentář k výsledkům hospodaření Technické služby města (TSm) zajišťují operativní servis městu, jehož ne nevýznamnou výhodou je okamžitá reakce dle potřeb města. Veškeré provedené práce jsou pro město prováděny za režijní a materiálové náklady. Rozdíl mezi dodavatelsky zadanými pracemi, kde si firma účtuje svůj zisk a námi provedenými pracemi je fiktivní zisk města. Za tento rozdíl v ceně je možné vlastními silami vybudovat další např. chodník či provést různé opravy apod. 7. Závěr Výroční zpráva ve svém celku analyzuje a bilancuje činnost TSm v souvislostech, ekonomických ukazatelů. Z faktických informací a zpracovaných tabulek je možné si vytvořit ucelený přehled o činnosti TSm v roce Na druhé straně z výše uvedeného nelze řádně hodnotit náročnost a rozdíl práce v případě sezonních prací, které jsou podřízeny aktuálním sezónním potřebám. Vliv počasí na vegetaci a stáří vegetace nedovolí srovnávat meziročně většinu prací. Činnost TSm je v současné době zdokumentována fotografiemi z prováděných a již provedených činností. Z této fotodokumentace lze odvodit náročnost práce TSm, proměny a pozitivní změny životního prostředí. V neposlední řadě slouží pořízování fotografií k pozitivní propagaci TSm ale i města, jejichž výňatky jsou pravidelně zveřejňovány v městském časopise Odolen. Zpracoval dne vedoucí TS Tomáš Špička Výroční zpráva TS za 2012 Stránka 11

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15 radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz březen 2012 Zastupitelé schválili prodej domů v Karlíně Více na str. 3 Zenklovou nepojedou auta i tramvaje Více na str.

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Pořizovací cenou Reprodukční pořizovací cenou Vlastními náklady Převzetí historické ceny - bezúplatný převod mezi vybranými účetními jednotkami

Pořizovací cenou Reprodukční pořizovací cenou Vlastními náklady Převzetí historické ceny - bezúplatný převod mezi vybranými účetními jednotkami Venkov. cz 7 Cíl reformy účetnictví Vytvoření CSÚIS, jednotné účetnictví státu, elektronizace účetnictví Sblížení účetnictví mezi jednotlivými typy ÚJ odstranění zbytečných rozporů, nekonzistence (? Vymezení

Více