Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Praha duben /14

2 Obsah: I. Úvod 3 II. Akreditované vzdělávací instituce a jejich programy 3 III. Zvláštní odborná způsobilost 6 IV. Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou 6 V. Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou 10 VI. Závěr 12 Příloha č. 1: Seznam správních činností 14 2/14

3 I. Úvod Podle 35 písmene r) zákona č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) musí Ministerstvo vnitra vypracovat Zprávu o stavu vzdělávání úředníků samosprávných celků. Institut pro místní správu Praha je povinen vypracovat tu část výroční zprávy, která se týká oblasti zvláštních odborných způsobilostí. Institut pro místní správu Praha (dále jen Institut) je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo vnitra. Institut má v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy výjimečné postavení, neboť je současně orgánem veřejné správy, který zabezpečuje plnění vybraných úkolů státní správy a vzdělávací institucí poskytující komplexní nabídku vzdělávacích programů podle zákona. Od roku 2008, kdy byla rozšířena Zřizovací listina, je Institut Ministerstvem vnitra ČR také pověřen komplexním zajištěním vzdělávání v oblasti e-governmentu pro všechny cílové skupiny. Vymezení základních pojmů dle zákona č. 312 / 2002 Sb.: Akreditovanou vzdělávací institucí se rozumí instituce akreditovaná podle 30 zákona č. 312/ 2002 Sb. Akreditovaným vzdělávacícm programem se rozumí vzdělávací program akreditovaný podle 31 zákona č. 312 / 2002 Sb. Pojem vstupní vzdělávání je definován 19 zákona č. 312 / 2002 Sb. Pojem průběžné vzdělávání je definován 20 zákona č. 312 / 2002 Sb. Pojem zvláštní odborná způsobilost je definován 21 zákona č. 312 / 2002 Sb. Pojem vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů 27 zákona č. 312 / 2002 Sb. II. Akreditované vzdělávací instituce a jejich programy V roce 2009 bylo u Ministerstva vnitra České republiky registrováno 12 akreditovaných vzdělávacích institucí, které měly akreditován alespoň jeden vzdělávací program pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou (dále ZOZ). V tabulce č. 1 je uveden přehled těchto vzdělávacích institucí s informací o kraji, ve kterém instituce sídlí. V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty vzdělávacích institucí podle kraje sídla instituce. V tabulce č. 3 je pak uveden přehled akreditovaných vzdělávacích programů ZOZ. 3/14

4 Tabulka č. 1 Přehled akreditovaných vzdělávacích institucí u MV ČR pro ověření ZOZ v roce 2009 (zdroj: Název akreditované vzdělávací instituce Kraj akreditovaných programů ZOZ Moravskoslezský 3 Akademie J. A. Komenského Karviná kraj Akademie veřejné správy, o.p.s. Hlavní město Praha 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 3 architektury Hlavní město Praha Hlavní město Praha - Magistrát hl. města Prahy Hlavní město Praha 1 Institut pro místní správu Praha Hlavní město Praha 42 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Pardubický kraj 3 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Jihomoravský kraj 3 RSVV - Regionální středisko výchovy a vzdělávání, 1 s.r.o. Ústecký kraj Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. Jihočeský kraj 1 Vysoká škola sociálně-správní - Institut celoživotního Moravskoslezský 3 vzdělávání Havířov, o.p.s. kraj Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Hlavní město Praha 1 Západočeská univerzita v Plzni, Ústav celoživotního 1 vzdělávání Plzeňský kraj celkem 63 Tabulka č. 2 rozložení akreditovaných institucí v krajském uspořádání ČR Kraj Město akreditovaných vzdělávacích institucí Hlavní město Praha Praha 5 Moravskoslezský kraj Havířov, Karviná 2 Jihočeský kraj České Budějovice 1 Jihomoravský kraj Brno 1 Pardubický kraj Pardubice 1 Plzeňský kraj Plzeň 1 Ústecký kraj Most 1 celkem 12 4/14

5 Tabulka č. 3 názvy vzdělávacích programů u akreditovaných institucí - členění podle správních činností: Přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti Institut pro místní správu Praha při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na BPSP úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických CHLP látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami DANE při správě daní a poplatků DOP v silniční dopravě při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní DRAH dopravy FIN při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách a o dávkách pro osoby HN se zdravotním postižením HOKS při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy LHM v lesním hospodářství a myslivosti MAT při správě matrik a státního občanství OCHP v ochraně přírody a krajiny OH v hospodaření s odpady a nakládání s obaly OOKR při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních OPCD dokladů OVZD v ochraně ovzduší PP při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství ve školství při sociálně-právní ochraně dětí při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění v sociálních službách v územním plánování ve vodním hospodářství při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku ve zdravotnictví v zemědělství při správě živnostenského podnikání při ochraně zemědělského půdního fondu při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění 5/14

6 Názvy vzdělávacích programů akreditovaných institucí Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče o těžce zdravotně postižené občany ZOZ na úseku vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ZOZ na úseku řízení o sociálních dávkách Správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením Přípravný kurz pro zkoušky ověření zvláštní odboné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku územního plánování Přípravný kurz pro zkoušky obecné části ZOZ Přípravný kurz pro zkoušky ZOZ na úseku územního plánování Obecná část ZOZ Živnostenské podnikání I. Obecná část veřejná správa ZOZ pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení Zvláštní část ZOZ pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu Zvláštní část ZOZ pro výkon správní činnosti v živnostenském podnikání Obecná část zvláštní odborné způsobilosti Příprava k ověřování ZOZ pro výkon správních činností při správě daní a poplatků Zvláštní odborná způsobilost obecná část Příprava k ověření ZOZ pro výkon správních činností při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením Příprava k ověření ZOZ pro výkon správních činností na úseku sociálně právní ochrany dětí Obecná část k přípravě ke zkoušce ZOZ ZOZ pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu ZOZ obecná část III. Zvláštní odborná způsobilost Správní činnosti a přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti byly v roce 2009 stanoveny vyhláškami Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů a č. 511/2002 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků. Seznam správních činností, u kterých se prokazuje zvláštní odborná způsobilost (ZOZ), je uveden v příloze č. 1 této zprávy. IV. Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou V roce 2009 bylo u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti celkově hodnoceno klasifikačním stupněm VYHOVĚL 2451 úředníků a bylo jim vydáno osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Všechna vydaná osvědčení byla doplněna do databáze, kterou Institut na základě 6/14

7 35 zákona č. 312/2002 Sb. vede a současně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek (www.institutpraha.cz). Přehled vydaných osvědčení podle správních činností přináší tabulka č. 4. Tabulka č. 4 celkový počet vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle správních činností (převedeno pro porovnání v procentuální poměr) ZOZ vydaných osvědčení % ZOZ vydaných osvědčení BPSP 92 3,8 PP 48 2 DANE 150 6,2 RORP 116 4,8 DOP 32 1,3 SH 109 4,5 DRAH 4 0,2 SKOL 100 4,1 FIN ,7 SPO 95 3,9 HN 116 4,8 SR 239 9,8 HOKS 18 0,7 SS 103 4,2 CHLP 2 0,1 UP 99 4,1 LHM 34 1,4 VH 84 3,5 MAT 52 2,1 VP 89 3,7 OH 65 2,7 ZDR 19 0,8 OCHP 86 3,5 ZEM 12 0,5 OOKR 39 1,6 ZP 108 4,4 OPCD 164 6,7 ZPF 29 1,2 OVZD 39 1,6 ZPIP 35 1,5 % V tabulce č. 5 uvádíme počty vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti roztříděné podle regionů. Do každého regionu, vymezeného územím krajů ČR, zahrnujeme všechny úředníky územních samosprávných celků, jejichž sídlo je na území daného regionu. 7/14

8 Tabulka č. 5 přehled počtu vydaných osvědčení ZOZ - distribuce podle krajů ČR Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj ZOZ BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS CHLP 2 2 LHM MAT OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP Celkový součet Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Celkový součet 8/14

9 Z přijatých 16 přihlášek tajemníků a vedoucích úředníků jich 13 úspěšně složilo zkoušku a obdrželo osvědčení. Těchto 13 vedoucích není ve výše uvedené tabulce započítáno. Celkový počet vydaných osvědčení tedy skutečně dává počet Úspěšnost u řádného termínu zkoušek V řádném termínu uspělo u zkoušek 1950 úředníků a 13 vedoucích úředníků, což představuje 68% úspěšnost z celkového počtu těch, kteří v roce 2009 zkoušku ZOZ skládali. Největší úspěšnost v řádném termínu byla u ZOZ FIN ( finanční hospodaření ), SR ( stavební řádu ), pak u DANE ( daně a poplatky ) a OPCD ( občanské průkazy a cestovní doklady ), což odpovídá i údajům z předchozí tabulky. Jde o ZOZ, které měly i největší počet účastníků a vydaných osvědčení. Neúspěšnost u řádného termínu zkoušek Níže uvedená tabulka č. 6 ukazuje přehled neúspěšnosti úředníků u řádné zkoušky ZOZ. Největší počet neúspěchů byl zaznamenán u ZOZ SR (100), pak RORP (40), OPCD (37) a ZP (32). Nejvíce neúspěšných úředníků bylo u řádného termínu zkoušek ze Středočeského kraje (87), z Prahy (82) a z Ústeckého kraje (60). Největší potíže měli úředníci u opakované zkoušky ZOZ SR (stavební řád) a RORP (rozhodování o řidičských oprávněních a průkazech). Podle regionů nejméně zvládali první opakovanou zkoušku úředníci z Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje. V celkovém souhrnu výčtu úspěšnosti a neúspěšnosti úředníků u všech zkoušek za rok 2009 je následující statistika. Tabulka č. 6 - úspěšnost úředníků u řádných, resp. opakovaných zkoušek ZOZ u řádného termínu zkoušky vyhovělo 1963 úředníků nevyhovělo 536 úředníků u 1. opakované zkoušky vyhovělo 417 úředníků nevyhovělo 149 úředníků u 2. opakované zkoušky vyhovělo 71 úředníků nevyhovělo 62 úředníků Počty zkoušek ZOZ V roce 2009 vypsal Institut pro místní správu Praha celkem 132 řádných termínů a 167 termínů pro opakované zkoušky (viz tab. č. 7). Při menším počtu přihlášených na určitý termín (den) se konala zkouška pro více ZOZ. Všechny termíny k ověření byly zabezpečeny odborníky na obecnou a zvláštní část zkoušky uvedenými v souladu se zněním 35 odst. 1 písmene e) a d) zákona č.312/2002 Sb., v seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky (www.312.cz). 9/14

10 Tabulka č. 7 počet řádných a všech opakovaných termínů ZOZ ZOZ termínů řádné ZK termínů opak. ZK ZOZ termínů řádné ZK termínů opak. ZK ZOZ termínů řádné ZK termínů opak. ZK BPSP 5 6 OH 3 4 SR DANE 6 9 OCHP 4 9 SS 5 5 DOP 4 4 OOKR 2 3 UP 5 7 DRAH 1 0 OPCD 6 9 VH 5 7 FIN 12 8 OVZD 2 2 VP 4 4 HN 6 8 PP 2 3 ZDR 2 2 HOKS 2 1 RORP 7 9 ZEM 2 2 CHLP 1 1 SH 5 8 ZP 6 8 LHM 2 5 SKOL 8 8 ZPF 3 4 MAT 2 6 SPO 5 7 ZPIP 3 2 V. Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti V roce 2009 bylo připraveno a realizováno 97 vzdělávacích programů ZOZ, což obnášelo 239 týdnů přípravy. Ve vzdělávacím středisku v Benešově v rámci těchto týdnů přípravy se vystřídalo celkem 4576 úředníků (počet účastníků x počet týdnů přípravy). Vzhledem k tomu, že příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti probíhá ve dvou nebo třech kurzech, je jeden úředník zahrnut do uvedeného součtu několikrát, a to podle své reálné přítomnosti na vzdělávací akci. Rozdíly počtu účastníků mezi jednotlivými týdny přípravy je dán několika faktory. Nejčastější je rozdíl v počtu účastníků na obecné a zvláštní části, kdy vzhledem k uznatelnosti vzdělání úředník absolvuje jen přípravu ke zvláštní části. Do rozdílů počtů mezi jednotlivými týdny přípravy zvláštní části vstupují další faktory, které mají vliv na rozdílný počet účastníků, jedná se především o převedení úředníka na jinou, která vykonání této ZOZ nepožaduje, ukončení pracovního poměru či dlouhodobá nemoc a omluva účastníka z přípravy ze strany úřadu. Obecná část přípravy ZOZ obnáší 34 hodin/týden a zvláštní část 32 hodin/týden, což představuje za rok 2009 celkem odučených člověkohodin. Všechny programy probíhají podle schválených akreditací. Nově byla v roce 2009 obnovena akreditace u 13 ZOZ. 10/14

11 Tabulka č. 8 - účastníků přípravy a kurzů přípravy podle jednotlivých správních činností zvláštní část 1. týden zvláštní část 2. týden počet kurzů počet týdnů obecná část počet člověkohodin BPSP */ x 5158 DANE */ x 7438 DOP */ x 1812 DRAH */ x 196 FIN */ x HN */ x 6010 HOKS */ x 882 CHLP LHM MAT OH OCHP OOKR OPCD */ x 8364 OVZD PP RORP */ x 5898 SH */ x 5254 SKOL */ x 4806 SPO SR SS */ x 6648 UP **/ x x x x x 0 VH VP ZDR */ x 1024 ZEM ZP ZPF */ x 1280 ZPIP Celkový součet Pozn.: */ 2 týdny přípravy **/ Příprava se koná na ČVUT 11/14

12 VI. Závěr Již několik let zaznamenává Institut postupnou stabilizaci veřejné správy a s ní spojené snížení zájmu o ověření ZOZ, což ukazuje následující tabulka a graf: přihlášek vydaných osvědčení přihlášek klesl při srovnání roku 2009 s rokem 2007 o 20%, resp. s rokem 2008 o cca 14%. Tabulka č. 9 - počet zaměstnanců vers. počet uznaných rovnocenností vzdělání (*/ do 9.9.) Zaměstnanci - úřady (krajské + obecní) ? uznaných rovnocenností vzdělání */ % poměr 1,57 1,51? počet přihlášených úředníků na ZOZ % poměr uznání rovnocennosti vzdělání : počet přihlášených na ZOZ 43,51 47,44 36,20 počet vydaných osvědčení Institutem % poměr uznání rovnocennosti vzdělání : vydaná Osvědčení 54,91 50,74 36,88 Zdroje: 1/ počet zaměstnanců v odvětvích veřejné správy: - pak výběr tab. 05/05 2/ Výroční zprávy Institutu pro místní správu Praha / počet uznaných rovnocenností vzdělání: Určitý trend v počtech úředníků, kteří mají mít prokázanou zvláštní odbornou způsobilost, vyjadřují údaje uvedené v tabulce č. 8, které představují poměr mezi počty úředníků a uznanou rovnocenností vzdělání podle 33 zákona č. 312 / 2002 Sb. (viz příloha č. 2). Více než jedné třetině úředníků byla ke konci 3. čtvrtletí 2009 uznána ze zákona rovnocennost vzdělání. Konečná data počtu úředníků v ČR a počtu uznaných vzdělání za rok 2009 zatím nejsou k dispozici. Je však pravděpodobné, že pokud za tři čtvrtletí roku 2009 získalo 36% úředníků uznání rovnocennosti vzdělání, pak za celý rok může být dosaženo cca 48% (počítáme-li lineární nárůst cca 12% uznaných rovnocenností vzdělání na čtvrtletí). Byla by to de facto stejná hodnota jako v roce /14

13 Zpracoval: PhDr. Pavel Dittrich, CSc. pedagogické oddělení Předkládá: PhDr. Zdenka Procházková ředitelka Výtisk: Ing. Štěpánka Cvejnová ředitelka odboru efektivní veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR Nám. Hrdinů Praha 4 listů: 14 příloh: 2 Praha, 22. dubna /14

14 Příloha č. 1 - přehled názvů a kódového označení příprav zvláštních odborných způsobilostí při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na BPSP úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických CHLP látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami DANE při správě daní a poplatků DOP v silniční dopravě při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní DRAH dopravy FIN při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách a o dávkách pro osoby HN se zdravotním postižením HOKS při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy LHM v lesním hospodářství a myslivosti MAT při správě matrik a státního občanství OCHP v ochraně přírody a krajiny OH v hospodaření s odpady a nakládání s obaly OOKR při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních OPCD dokladů OVZD v ochraně ovzduší PP při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství ve školství při sociálně-právní ochraně dětí při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění v sociálních službách v územním plánování ve vodním hospodářství při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku ve zdravotnictví v zemědělství při správě živnostenského podnikání při ochraně zemědělského půdního fondu při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění 14/14

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více