DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Biologie člověka ROČNÍK: 8. DATUM VYTVOŘENÍ: AUTOR: Ing. Ivan Rychlý, CSc.

2 Metodika Materiál je určen k testování vědomostí žáků 8. ročníku, kteří mají probránu pohlavní soustavu, rozmnožování a vývin člověka. Test lze vytisknout ve dvou variantách (A, B), které obsahují stejné testové položky, ale liší se jejich pořadím. Pokyny pro žáky: Zdroje U každé úlohy je správná jen jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak. Test obsahuje 33 položek (úloh). Podle typu položky se správná odpověď volí zakroužkováním písmena, zakroužkováním pojmu, přiřazením spojnicí nebo číslem, případně se chybějící informace dopíše. V závěru tohoto dokumentu jsou uvedena správná řešení obou variant. VANĚČKOVÁ, Ivana et al. Přírodopis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 128 s. ISBN FRAUS. On-line podpora přírodopis: Přírodopis 8 - testy k učebnici. Nakladatelství Fraus [online] [cit ]. Dostupné z: MARTINEC, Zdeněk a Vladimír ČERNÍK. Soubor testů z učiva přírodopisu pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 111 s. ISBN

3 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ČLOVĚKA varianta A Příjmení Správně je jen jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak. 1. Ţenské pohlavní ţlázy se nazývají 2. Koţní váček, ve kterém jsou uloţena varlata, se nazývá a) varletník c) šourek e) pyj b) mourek d) bourek f) varlan 3. Doplňte text V průběhu nitroděložního vývinu do konce druhého měsíce se nový jedinec nazývá. Od třetího měsíce je podoben člověku a hovoříme o. 4. Jmenujte dvě funkce varlat. 5. V textu o spermiích zakrouţkujte správné Pro spermie je důležité, aby byly v teplotě niţší/vyšší, než je teplota těla. Zrají asi 25/75 dní. Po dozrání se shromažďují ve varlatech/nadvarlatech. Zde získávají pohyblivost/sílu nutnou k oplození vajíčka. 6. Konečné výšky dosáhne člověk mezi a) rokem c) rokem b) rokem d) rokem 7. Spojte čarou odpovídající dvojice: část muţského pohlavního ústrojí její nadvarlata chámovod prostata varlata spojení nadvarlat s močovou trubicí tvoří se zde tekutina, která se mísí se spermiemi vznikají zde spermie shromažďují se zde spermie 8. Těhotenství ţeny trvá dnů. 9. Spermie se začínají tvořit asi v/ve a) devíti letech d) jednadvaceti letech b) čtrnácti letech e) pětadvaceti letech c) osmnácti letech f) šesti letech 10. Při narození měří normálně vyvinutý plod a) 25 cm b) 35 cm c) 50 cm d) 65 cm 11. Čím je spojena placenta s tělem plodu? 12. Doplňte text o vnějším muţském pohlavním orgánu. Vnější mužský pohlavní orgán se jmenuje neboli. Jeho funkcí je přenos spermií do ženské. Na jeho konci je, překrytý tzv V textu o vajíčcích zakrouţkujte správné Vaječníky jsou uloženy v břišní/hrudní dutině. Už při narození/v pubertě obsahují asi zralých/nezralých vajíček. 14. Vaječníky jsou veliké asi jako a) zrnko máku c) pomeranč e) borůvka b) broskev d) švestka f) třešeň 15. Ţenské pohlavní buňky se nazývají 16. Jak je definováno klimakterium neboli přechod? 17. Muţské pohlavní ţlázy se nazývají

4 18. Pravdivou větu označte (více správných) I) Během života ženy dozraje asi 400 vajíček. II) Vajíčka jsou uvolňována pouze z levého vaječníku. III) Zralá vajíčka jsou zachycena ve vejcovodech. IV) K oplození vajíček dochází ve vaječnících. 19. Menstruační cyklus trvá obvykle a) 28 dní c) 21 dní e) 14 dní b) 7 dní d) 3 dny f) 36 dní 20. Jmenujte tři vnější pohlavní ţenské orgány. _ 21. Spojte čarou odpovídající dvojice: část ţenského pohlavního ústrojí její 26. Doplňte text Funkce pohlavních žláz a rozvoj druhotných pohlavních znaků začíná v období zvaném. 27. Vytvořte správná tvrzení připsáním písmen k číslicím 1. spermie a) má vlastní pohyb vajíčko b) nemá vlastní pohyb 2... c) pohlavní žlázy jich vytvářejí omezený počet d) pohlavní žlázy jich vytvářejí mnoho 28. Placenta je důleţitá pro a) udržení stálé teploty těla plodu b) výživu plodu a odvádění odpadních látek c) zabránění otřesům plodu při pohybu těla matky d) kontrolu délky doby těhotenství lékařem děloha pochva klitoris vejcovod obsahuje topořivá tělesa (podobně jako penis) dochází zde k oplození vajíčka svalnatá trubice, kterou proniká penis při pohlavním styku každý měsíc se její sliznice prokrvuje, aby mohla přijmout oplozené vajíčko 29. Poslední fází porodu je a) odchod plodových vod b) porod plodu c) odloučení placenty a její vypuzení z dělohy d) nadechnutí a pláč narozeného dítěte 30. Jak dlouho se v průběhu ţivota tvoří pohlavní buňky u muţe a ţeny? u muže 22. K čemu slouţí tzv. antikoncepce? _ 23. K uvedeným chorobám napište, zda se jedná o virovou či bakteriální chorobu. kapavka AIDS syfilis 24. Muţské pohlavní buňky se nazývají 25. Nejpříznivější věk rodičů pro početí dítěte je a) let c) let b) let d) let u ženy 31. Rána na děloţní sliznici, která vzniká po porodu se zahojí za a) 6 týdnů b) 5 týdnů c) 4 týdny d) 3 týdny 32. Mateřské mléko je nejlepší, protoţe a) se nemusí ohřívat a je vždy připraveno b) obsahuje hodně tuku a vysoký obsah energie c) obsahuje potřebné živiny a obranné látky d) novorozencům chutná víc než umělá výživa 33. Jmenujte dvě funkce vaječníků. A

5 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ČLOVĚKA varianta B Příjmení Správně je jen jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak. 1. Spojte čarou odpovídající dvojice: část ţenského pohlavního ústrojí její děloha obsahuje topořivá tělesa (podobně jako penis) 8. Rána na děloţní sliznici, která vzniká po porodu se zahojí za a) 3 týdny b) 4 týdny c) 5 týdnů d) 6 týdnů 9. Jmenujte tři vnější pohlavní ţenské orgány. pochva klitoris dochází zde k oplození vajíčka svalnatá trubice, kterou proniká penis při pohlavním styku _ vejcovod každý měsíc se její sliznice prokrvuje, aby mohla přijmout oplozené vajíčko 2. Menstruační cyklus trvá obvykle a) 3 dny c) 21 dní e) 36 dní b) 7 dní d) 28 dní f) 14 dní 3. Ţenské pohlavní ţlázy se nazývají 4. Vytvořte správná tvrzení připsáním písmen k číslicím 1. spermie a) má vlastní pohyb vajíčko b) nemá vlastní pohyb 2... c) pohlavní žlázy jich vytvářejí omezený počet d) pohlavní žlázy jich vytvářejí mnoho 5. Placenta je důleţitá pro a) zabránění otřesům plodu při pohybu těla matky b) výživu plodu a odvádění odpadních látek c) udržení stálé teploty těla plodu d) kontrolu délky doby těhotenství lékařem 6. Poslední fází porodu je a) porod plodu b) odloučení placenty a její vypuzení z dělohy c) odchod plodových vod d) nadechnutí a pláč narozeného dítěte 7. Jak dlouho se v průběhu ţivota tvoří pohlavní buňky u muţe a ţeny? u ženy u muže 10. Čím je spojena placenta s tělem plodu? 11. Mateřské mléko je nejlepší, protoţe a) se nemusí ohřívat a je vždy připraveno b) obsahuje potřebné živiny a obranné látky c) obsahuje hodně tuku a vysoký obsah energie d) novorozencům chutná víc než umělá výživa 12. Jmenujte dvě funkce vaječníků. 13. Koţní váček, ve kterém jsou uloţena varlata, se nazývá a) varletník c) pyj e) šourek b) bourek d) varlan f) mourek 14. Doplňte text V průběhu nitroděložního vývinu do konce druhého měsíce se nový jedinec nazývá. Od třetího měsíce je podoben člověku a hovoříme o. 15. Spojte čarou odpovídající dvojice: část muţského pohlavního ústrojí její nadvarlata chámovod prostata varlata vznikají zde spermie spojení nadvarlat s močovou trubicí tvoří se zde tekutina, která se mísí se spermiemi shromažďují se zde spermie

6 16. Jmenujte dvě funkce varlat. 17. V textu o spermiích zakrouţkujte správné Pro spermie je důležité, aby byly v teplotě niţší/vyšší, než je teplota těla. Zrají asi 25/75 dní. Po dozrání se shromažďují ve varlatech/nadvarlatech. Zde získávají pohyblivost/sílu nutnou k oplození vajíčka. 18. Konečné výšky dosáhne člověk mezi a) rokem c) rokem b) rokem d) rokem 19. Těhotenství ţeny trvá dnů. 20. Spermie se začínají tvořit asi v/ve a) devíti letech d) osmnácti letech b) šesti letech e) pětadvaceti letech c) jednadvaceti letech f) čtrnácti letech 21. Při narození měří normálně vyvinutý plod a) 65 cm b) 50 cm c) 35 cm d) 25 cm 22. Doplňte text o vnějším muţském pohlavním orgánu. Vnější mužský pohlavní orgán se jmenuje neboli. Jeho funkcí je přenos spermií do ženské. Na jeho konci je, překrytý tzv V textu o vajíčcích zakrouţkujte správné Vaječníky jsou uloženy v břišní/hrudní dutině. Už při narození/v pubertě obsahují asi zralých/nezralých vajíček. 24. Muţské pohlavní buňky se nazývají 25. Vaječníky jsou veliké asi jako a) třešeň c) pomeranč e) broskev b) borůvka d) zrnko máku f) švestka 26. Ţenské pohlavní buňky se nazývají 27. Jak je definováno klimakterium neboli přechod? 28. Muţské pohlavní ţlázy se nazývají 29. Pravdivou větu označte (více správných) I) Vajíčka jsou uvolňována pouze z levého vaječníku. II) K oplození vajíček dochází ve vaječnících. III) Během života ženy dozraje asi 400 vajíček. IV) Zralá vajíčka jsou zachycena ve vejcovodech. 30. K čemu slouţí tzv. antikoncepce? _ 31. K uvedeným chorobám napište, zda se jedná o virovou či bakteriální chorobu. kapavka AIDS syfilis 32. Nejpříznivější věk rodičů pro početí dítěte je a) let c) let b) let d) let 33. Doplňte text Funkce pohlavních žláz a rozvoj druhotných pohlavních znaků začíná v období zvaném. B

7 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ČLOVĚKA varianta A SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Správně je jen jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak 1. Ţenské pohlavní ţlázy se nazývají vaječníky 2. Koţní váček, ve kterém jsou uloţena varlata, se nazývá a) varletník c) šourek e) pyj b) mourek d) bourek f) varlan 3. Doplňte text V průběhu nitroděložního vývinu do konce druhého měsíce se nový jedinec nazývá zárodek (embryo). Od třetího měsíce je podoben člověku a hovoříme o plodu. 4. Jmenujte dvě funkce varlat. Produkují spermie a mužské pohlavní hormony. 5. V textu o spermiích zakrouţkujte správné Pro spermie je důležité, aby byly v teplotě niţší/vyšší, než je teplota těla. Zrají asi 25/75 dní. Po dozrání se shromažďují ve varlatech/nadvarlatech. Zde získávají pohyblivost/sílu nutnou k oplození vajíčka. 6. Konečné výšky dosáhne člověk mezi a) rokem c) rokem b) rokem d) rokem 7. Spojte čarou odpovídající dvojice: část muţského pohlavního ústrojí její 1 nadvarlata 2 spojení nadvarlat s močovou trubicí 2 chámovod 3 tvoří se zde tekutina, která se mísí se spermiemi 3 prostata 4 vznikají zde spermie 4 varlata 1 shromažďují se zde spermie 8. Těhotenství ţeny trvá 280 dnů. 9. Spermie se začínají tvořit asi v/ve a) devíti letech d) jednadvaceti letech b) čtrnácti letech e) pětadvaceti letech c) osmnácti letech f) šesti letech 10. Při narození měří normálně vyvinutý plod a) 25 cm b) 35 cm c) 50 cm d) 65 cm 11. Čím je spojena placenta s tělem plodu? Pupeční šňůrou. 12. Doplňte text o vnějším muţském pohlavním orgánu. Vnější mužský pohlavní orgán se jmenuje penis neboli pyj. Jeho funkcí je přenos spermií do ženské pochvy. Na jeho konci je žalud, překrytý tzv. předkožkou. 13. V textu o vajíčcích zakrouţkujte správné Vaječníky jsou uloženy v břišní/hrudní dutině. Už při narození/v pubertě obsahují asi zralých/nezralých vajíček. 14. Vaječníky jsou veliké asi jako a) zrnko máku c) pomeranč e) borůvka b) broskev d) švestka f) třešeň 15. Ţenské pohlavní buňky se nazývají vajíčka 16. Jak je definováno klimakterium neboli přechod? Období v životě ženy, kdy skončí dozrávání a uvolňování vajíček. 17. Muţské pohlavní ţlázy se nazývají varlata

8 18. Pravdivou větu označte (více správných) I) Během života ženy dozraje asi 400 vajíček. II) Vajíčka jsou uvolňována pouze z levého vaječníku. III) Zralá vajíčka jsou zachycena ve vejcovodech. IV) K oplození vajíček dochází ve vaječnících. 19. Menstruační cyklus trvá obvykle a) 28 dní c) 21 dní e) 14 dní b) 7 dní d) 3 dny f) 36 dní 20. Jmenujte tři vnější pohlavní ţenské orgány. velké stydké pysky malé stydké pysky topořivé těleso (poštěváček neboli klitoris) 21. Spojte čarou odpovídající dvojice: část ţenského pohlavního ústrojí její 26. Doplňte text Funkce pohlavních žláz a rozvoj druhotných pohlavních znaků začíná v období zvaném puberta. 27. Vytvořte správná tvrzení připsáním písmen k číslicím 1. spermie a) má vlastní pohyb 1 a,d 2. vajíčko b) nemá vlastní pohyb 2 b,c c) pohlavní žlázy jich vytvářejí omezený počet d) pohlavní žlázy jich vytvářejí mnoho 28. Placenta je důleţitá pro a) udržení stálé teploty těla plodu b) výživu plodu a odvádění odpadních látek c) zabránění otřesům plodu při pohybu těla matky d) kontrolu délky doby těhotenství lékařem děloha pochva klitoris vejcovod obsahuje topořivá tělesa (podobně jako penis) dochází zde k oplození vajíčka svalnatá trubice, kterou proniká penis při pohlavním styku každý měsíc se její sliznice prokrvuje, aby mohla přijmout oplozené vajíčko 29. Poslední fází porodu je a) odchod plodových vod b) porod plodu c) odloučení placenty a její vypuzení z dělohy d) nadechnutí a pláč narozeného dítěte 30. Jak dlouho se v průběhu ţivota tvoří pohlavní buňky u muţe a ţeny? u muže od puberty do konce života 22. K čemu slouţí tzv. antikoncepce? Zabránění nechtěnému početí 23. K uvedeným chorobám napište, zda se jedná o virovou či bakteriální chorobu. kapavka AIDS syfilis bakteriální virová bakteriální 24. Muţské pohlavní buňky se nazývají spermie 25. Nejpříznivější věk rodičů pro početí dítěte je a) let c) let b) let d) let u ženy od puberty do přechodu (asi 50 letech) 31. Rána na děloţní sliznici, která vzniká po porodu se zahojí za a) 6 týdnů b) 5 týdnů c) 4 týdny d) 3 týdny 32. Mateřské mléko je nejlepší, protoţe a) se nemusí ohřívat a je vždy připraveno b) obsahuje hodně tuku a vysoký obsah energie c) obsahuje potřebné živiny a obranné látky d) novorozencům chutná víc než umělá výživa 33. Jmenujte dvě funkce vaječníků. Produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony. A

9 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ČLOVĚKA varianta B SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Správně je jen jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak. 1. Spojte čarou odpovídající dvojice: část ţenského pohlavního ústrojí její děloha obsahuje topořivá tělesa (podobně jako penis) 8. Rána na děloţní sliznici, která vzniká po porodu se zahojí za a) 3 týdny b) 4 týdny c) 5 týdnů d) 6 týdnů 9. Jmenujte tři vnější pohlavní ţenské orgány. pochva klitoris dochází zde k oplození vajíčka svalnatá trubice, kterou proniká penis při pohlavním styku velké stydké pysky malé stydké pysky topořivé těleso (poštěváček neboli klitoris) vejcovod každý měsíc se její sliznice prokrvuje, aby mohla přijmout oplozené vajíčko 2. Menstruační cyklus trvá obvykle a) 3 dny c) 21 dní e) 36 dní b) 7 dní d) 28 dní f) 14 dní 3. Ţenské pohlavní ţlázy se nazývají vaječníky 4. Vytvořte správná tvrzení připsáním písmen k číslicím 1. spermie a) má vlastní pohyb 1 a,d 2. vajíčko b) nemá vlastní pohyb 2 b,c c) pohlavní žlázy jich vytvářejí omezený počet d) pohlavní žlázy jich vytvářejí mnoho 5. Placenta je důleţitá pro a) zabránění otřesům plodu při pohybu těla matky b) výživu plodu a odvádění odpadních látek c) udržení stálé teploty těla plodu d) kontrolu délky doby těhotenství lékařem 6. Poslední fází porodu je a) porod plodu b) odloučení placenty a její vypuzení z dělohy c) odchod plodových vod d) nadechnutí a pláč narozeného dítěte 10. Čím je spojena placenta s tělem plodu? Pupeční šňůrou. 11. Mateřské mléko je nejlepší, protoţe a) se nemusí ohřívat a je vždy připraveno b) obsahuje potřebné živiny a obranné látky c) obsahuje hodně tuku a vysoký obsah energie d) novorozencům chutná víc než umělá výživa 12. Jmenujte dvě funkce vaječníků. Produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony. 13. Koţní váček, ve kterém jsou uloţena varlata, se nazývá a) varletník c) pyj e) šourek b) bourek d) varlan f) mourek 14. Doplňte text V průběhu nitroděložního vývinu do konce druhého měsíce se nový jedinec nazývá zárodek (embryo). Od třetího měsíce je podoben člověku a hovoříme o plodu. 15. Spojte čarou odpovídající dvojice: část muţského pohlavního ústrojí její nadvarlata vznikají zde spermie 7. Jak dlouho se v průběhu ţivota tvoří pohlavní buňky u muţe a ţeny? u muže od puberty do konce života u ženy od puberty do přechodu (asi 50 letech) chámovod prostata varlata spojení nadvarlat s močovou trubicí tvoří se zde tekutina, která se mísí se spermiemi shromažďují se zde spermie

10 16. Jmenujte dvě funkce varlat. Produkují spermie a mužské pohlavní hormony. 17. V textu o spermiích zakrouţkujte správné Pro spermie je důležité, aby byly v teplotě niţší/vyšší, než je teplota těla. Zrají asi 25/75 dní. Po dozrání se shromažďují ve varlatech/nadvarlatech. Zde získávají pohyblivost/sílu nutnou k oplození vajíčka. 18. Konečné výšky dosáhne člověk mezi a) rokem c) rokem b) rokem d) rokem 19. Těhotenství ţeny trvá 280 dnů. 20. Spermie se začínají tvořit asi v/ve a) devíti letech d) osmnácti letech b) šesti letech e) pětadvaceti letech c) jednadvaceti letech f) čtrnácti letech 21. Při narození měří normálně vyvinutý plod a) 65 cm b) 50 cm c) 35 cm d) 25 cm 22. Doplňte text o vnějším muţském pohlavním orgánu. Vnější mužský pohlavní orgán se jmenuje penis neboli pyj. Jeho funkcí je přenos spermií do ženské pochvy. Na jeho konci je žalud, překrytý tzv. předkožkou. 23. V textu o vajíčcích zakrouţkujte správné Vaječníky jsou uloženy v břišní/hrudní dutině. Už při narození/v pubertě obsahují asi zralých/nezralých vajíček. 24. Muţské pohlavní buňky se nazývají 25. Vaječníky jsou veliké asi jako a) třešeň c) pomeranč e) broskev b) borůvka d) zrnko máku f) švestka 26. Ţenské pohlavní buňky se nazývají vajíčka 27. Jak je definováno klimakterium neboli přechod? Období v životě ženy, kdy skončí dozrávání a uvolňování vajíček. 28. Muţské pohlavní ţlázy se nazývají varlata 29. Pravdivou větu označte (více správných) I) Vajíčka jsou uvolňována pouze z levého vaječníku. II) K oplození vajíček dochází ve vaječnících. III) Během života ženy dozraje asi 400 vajíček. IV) Zralá vajíčka jsou zachycena ve vejcovodech. 30. K čemu slouţí tzv. antikoncepce? Zabránění nechtěnému početí 31. K uvedeným chorobám napište, zda se jedná o virovou či bakteriální chorobu. kapavka AIDS syfilis bakteriální virová bakteriální 32. Nejpříznivější věk rodičů pro početí dítěte je a) let c) let b) let d) let 33. Doplňte text Funkce pohlavních žláz a rozvoj druhotných pohlavních znaků začíná v období zvaném puberta. B spermie

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.)

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20. Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_20 Opakování 8 (Člověk IV.-V.) Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Oplození Mgr, Klepáčková

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka

Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka Funkce RS: tvorba pohlavních... vznik pohlavních... (spermií a vajíček) - přenos genetické informace - spojení pohlavních buněk - vznik nových vlastností = podstata

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY 1. vnitřní pohlavní orgány: VAJEČNÍKY pohlavní žlázy uložené v dutině břišní produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony = ESTROGENY při narození 400 tis. nezralých

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů Než se začneme věnovat problematice nádorů děložního hrdla, je důležité si objasnit anatomickou stavbu a funkci jednotlivých pohlavních orgánů ženy, protože ty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Nitroděložní vývoj období embryonální

Nitroděložní vývoj období embryonální Nitroděložní vývoj období embryonální Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 25. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Nitroděložní vývoj člověka (vývoj před narozením)

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

- gamety obsahují pouze poloviční sadu chromozomů - 1n (23) - gamety ženské vajíčko (oocyst) mužské - spermie

- gamety obsahují pouze poloviční sadu chromozomů - 1n (23) - gamety ženské vajíčko (oocyst) mužské - spermie Rozmnožovací soustava - vzniká z mezodermu - umožňuje pohlavní rozmnožování - zachování existence biologického druhu - přenos genetické informace rodičů na potomka pomocí pohlavních buněk - gamet - gamety

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy endokrinních žláz. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat vznik a vývin jedince ročník 8. č. 14 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat vznik a vývin jedince ročník 8. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Rozmnožování, vývin lidského zárodku, dospělost V pracovních listech se žáci seznamují s

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ 27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A. Anatomie rozmnožovacích soustav muže a ženy, pohlavní hormony, menstruační cyklus B. Vývoj zárodku a plodu, porod, plánované rodičovství, rizika

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23 Výchova ke zdraví, sexuální výchova Lekce 3 Obsah: 1) krátké zopakování minulé lekce (anatomické uspořádání pohlavních orgánů a jejich funkce, menstruační cyklus, početí a vývoj plodu, těhotenství ) 2)

Více

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII.

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII. ŘÍZENÍ ORGANISMU Přírodopis VIII. Řízení organismu Zajištění vztahu k prostředí, které se neustále mění Udrţování stálého vnitřního prostředí Souhra orgánových soustav NERVOVÁ SOUSTAVA HORMONY NEROVOVÁ

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže Pohlavní soustava muže Pohlavní žlázy - varlata Varle (testis) Párový orgán vejčitého tvaru - mužská pohlavní žláza. U dospělého muže je dlouhé 4 5 cm a široké 2 3 cm. Do 10 let věku roste pomalu, růst

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Název materiálu: Vačnatci

Název materiálu: Vačnatci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.11.17 Od narození do smrti - pro jednotlivá období charakteristické změny - proměna biologická tělesný růst, vývoj - psychická duševní vývoj, učení - společenská vliv prostředí a rodiny - novorozenecké

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ Vyučovací předmět:

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Sada č. III

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Sada č. III Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Šablona: III/2. Pořadové číslo: 13

Šablona: III/2. Pořadové číslo: 13 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 13 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 19.11.2013 1 Obojživelníci rozmnožování, vývin Předmět: Ročník:

Více

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla.

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. ČLOVĚK Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. Lidské tělo člověk patří mezi živočichy, je obratlovec a savec všichni lidé mají stejnou

Více

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka Hygiena a školní zdravotnictví Ontogeneze člověka věk Oplození 0 Prenatální období (celková délka v průměru 280 dní, 40 týdnů, 10 lunárních měsíců Embryonální období Fetální období Začátek 2. týdne konec

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klasifikace hospitalizačních procedur-

Klasifikace hospitalizačních procedur- Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Klasifikace hospitalizačních procedur- Popis konstrukce kategorie Porodnictví a reprodukční medicína Oddělení klinických klasifikací

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více

Centrální nervová soustava. Nervová soustava. Mícha. Mozek. Centrální nervovou soustavu tvoří a

Centrální nervová soustava. Nervová soustava. Mícha. Mozek. Centrální nervovou soustavu tvoří a Nervová soustava Centrální nervová soustava (chybný text) řídí činnost některých orgánů v těle umožňuje vnímat okolí a získávat informace o stavu uvnitř těla a na přicházející podněty vyvolává vzruchy

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Samčí pohlavní soustava. 1) Varle. Stavba

Samčí pohlavní soustava. 1) Varle. Stavba 1.1.1. Samčí pohlavní soustava 1) Varle Stavba Varlata (testes) jsou párovým samčím pohlavním orgánem uloženým v šourku (scrotum). Jejich hlavní funkcí je produkce mužských pohlavních buněk (spermií) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Zvýšený zájem Předmět Zdravověda Téma

Více

Organa genitalia masculina

Organa genitalia masculina Organa genitalia masculina (pohlavní soustava mužská stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí muže Funkce pohlavního systému muže: spermatogeneze tvorba spermií koitus

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 22013 Ročník Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Systém rostlin Téma klíčová slova Mechorosty pracovní list Stavba, životní

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

SEMENA A PLODY ROSTLIN

SEMENA A PLODY ROSTLIN Ict5- PřP- 17 SEMENA A PLODY ROSTLIN Vytvořila: Mgr. Pavlína Kapavíková Semena jsou u krytosemenných rostlin ukryta v plodu, který je chrání, vyživuje a zajišťuje rozšiřování. Plod vzniká přeměnou pestíku.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více