"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54"

Transkript

1 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

2 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 2

3 Rozmnožovací ústrojí Je vyvinuto jen u mnohobuněčných, První náznak u hub - amébocyty = pohlavní buňky vznikající přeměnou buněk tělních 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 3

4 Červi a vyšší živočichové Mají vyvinuty pohlavní žlázy = gonády V zárodečném epitelu gonád se tvoří pohlavní buňky = gamety V samčích, varlatech - spermie V samičích, vaječnících - vajíčka 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 4

5 Vývodní cesty Zralé gamety se oddělují od zárodečného epitelu a odcházejí pohlavními vývody z těla: Samčí = chámovody se semennými váčky, kde se hromadí zralé spermie. Na konci chámovodu je sval jehož stažením mohou být spermie vystřikovány Samičí = vejcovody, mají rozšířenou část dělohu, kde se mohou hromadit zralá vajíčka Kroužkovci a obratlovci mají pohlavní vývody spojeny s cestami vylučovacích orgánů U živočichů s mimotělním oplodněním (většinou vodní) jsou vyvedeny vejcovody i chámovody volně na povrch těla. U živočichů kde k oplodnění dochází v těle samice jsou vyvinuty pářící orgány: Samčí - pohlavní úd, pyj (penis) Samičí - trubicovitá pochva (vagina), napojující se obvykle na vejcovody nebo dělohu 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 5

6 Přídatné žlázy pohlavních orgánů Mají různou funkci: tvorba příznivého prostředí pro gamety, usnadnění pohlavního spojení, produkce hormonů března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 6

7 Pohlavní dimorfismus Další vnější znaky, kterými se odlišují samice od samců Jsou to druhotné pohlavní znaky Příklady? 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 7

8 Pohlavní soustava muže zajišťuje tři základní funkce: tvorbu mužských pohlavních buněk (spermatogenezi) tvorbu mužských pohlavních hormonů uskutečnění pohlavního spojení pohlavní žlázy = varlata (testes) zakládají se, podobně jako vaječníky ženy, v dutině břišní; do porodu sestoupí z dutiny břišní až do šourku scrotum (připomíná vak rozdělený přepážkou na dvě poloviny, z nichž každá obsahuje jedno varle) teplota o 4 C nižší, než teplota těla (nutné pro zrání spermií) párový orgán vejčitého tvaru, velikosti 4 až 5 cm, jejich funkcí je produkovat spermie a syntetizovat a uvolňovat pohlavní hormony (patří tedy mezi žlázy s vnitřní sekrecí) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 8

9 Varle na povrchu je vazivové pouzdro, ze kterého dovnitř vnikají úzké vazivové přepážky, rozdělující vnitřní prostor varlete na několik oddílů v jednotlivých oddílech začínají slepě nitkovité, mnohonásobně stočené semenotvorné kanálky, v jejich zárodečném epitelu se postupně vyvíjejí pohlavní buňky (spermie) ve vazivu, vyplňujícím prostory mezi semenotvornými kanálky, jsou vmezeřeny tzv. Leydigovy buňky, produkující mužský pohlavní hormony (nejdůležitější je testosteron) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 9

10 Spermie jsou vysoce specializované buňky, složené z hlavičky (obsahuje jádro s 23 chromozómy, přední konec je přeměněn ve špičatý výběžek akromion), krčku (obs. dělící tělísko = centriolu) a z bičíku (zajišťuje pohyb, asi 3mm/min) vznikají ze spermatocytů, které vznikají ze spermatogonií při spermatogenezi vznikají redukčním dělením a procesy zrání 4 haploidní spermie z každého spermatocytu zrání spermie trvá od meiózy přibližně dní a vyžaduje teplotu přibližně o 4 C nižší, než je v dutině břišní (ve varlatech, která nesestoupila do šourku, v důsledku vyšší teploty uvnitř dutiny břišní nevznikají zralé funkční spermie) výživu zrajících spermií zabezpečují v semenotvorných kanálcích varlete tzv. Sertoliho buňky 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 10

11 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 11

12 Nadvarle (epididymis) párový orgán, leží na horní zadní ploše varlete; shromažďují se zde zralé spermie a mísí se zde s hlenovitým sekretem buněk nadvarlete; spermie v nadvarleti získávají pohyblivost nutnou pro oplození vajíčka a jsou v něm uchovávány ve funkčním stavu až 40 dní 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 12

13 Chámovod (ductus deferens) = semenovod = párový orgán, je asi 40 cm dlouhý vývod nadvarlete, který spojuje nadvarle s močovou trubicí chámovod prochází od nadvarlete šourkem a tříselným kanálem do břišní dutiny, zde se stáčí do pánve a ústí v oblasti prostaty pod močovým měchýřem do močové trubice při určitém stupni dráždění dojde vlivem kontrakcí stěn chámovodu k nasávání spermií u nadvarlete a jejich vypuzování z těla ven (tzv. ejakulace) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 13

14 Měchýřkovité žlázky (glandulae vesiculosae) = semenný váček = párový orgán, uložen na spodní zadní stěně močového měchýře, jeho vývod se spojuje s chámovodem, jeho sekret zvyšuje pohyblivost spermií 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 14

15 Předstojná žláza (prostata) = nepárový orgán, velikosti kaštanu, leží v místě společného vyústění chámovodů a semenných váčků do močové trubice; žláznaté buňky produkují zásaditý sekret (k neutralizaci kyselého prostředí v močové trubici a pochvě) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 15

16 Močová trubice (urethra) močová trubice společný vývod vylučovací a pohlavní soustavy, délka cm, vstupuje do penisu, probíhá uvnitř nepárového topořivého tělesa 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 16

17 Sperma = ejakulát = chám množství 2 4 ml, Složení: spermie (asi v jednom mililitru) sekrety přídatných žláz (nadvarle, semenný váček, prostata, žlázky močové trubice) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 17

18 Kopulační orgán kopulační orgán = pyj (penis) je tvořen třemi topořivými tělesy corpus cavernosum (tj. nepárovým a párovým) mají vazivový obal, uvnitř vazivovou trámčinu a v ní síť žilních prostorů, jejichž prokrvení umožňuje změny velikosti a polohy (erekci ztopoření penisu) = výsledek složitého reflexu, ovládaného v bederní míše z tkáně houbovitého vzhledu je v přední části nepárového topořivého tělesa vytvořen tzv. žalud glans penis; otvorem v žaludu ústí ven mimo tělo močová trubice kůže na povrchu pyje je tenká, pohyblivá; přechází přes žalud zásobní řasou, zvanou předkožka preputium 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 18

19 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 19

20 Pohlavní soustava ženy: zajišťuje čtyři základní funkce: tvorbu (oogenezi) a zrání vajíček, produkci ženských pohlavních hormonů, uskutečnění pohlavního spojení, dojde-li k oplodnění, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Pohlavní žlázy = vaječníky (ovaria) Jsou uloženy ve spodní části dutiny břišní; jsou párové, 3 až 5 cm dlouhé, vejčitého tvaru Od puberty má dvě základní funkce: produkovat zralá vajíčka, syntetizovat a uvolňovat pohlavní hormony (hlavní je estrogen) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 20

21 Stavba vaječníku v povrchové korové vrstvě vaječníků se vyvíjejí ze základů pohlavních buněk, tzv. oocytů, vajíčka (nezralá vajíčka jsou zde uložena již od narození asi , z nich však v průběhu života ženy dozrává, zpravidla střídavě v levém a pravém vaječníku, přibližně jen 400) epitelové buňky kolem vajíčka se množí tak, že vytvoří dutý vazivový váček Graafův folikul (12-15mm) vyplněný tekutinou, produkující estrogeny (estradiol) v pravidelných 28 denních cyklech, tzv. ovulačních cyklech (1. fáze folikulární růst, zrání a ovulace vajíčka; 2. fáze luteální tvorba žlutého tělíska), jeden folikul praskne (=ovulace nastává v polovině ovulačního cyklu) a s kapalinou se vyplaví uvolněné vajíčko, které se dostává do vejcovodu dutina folikulu se rychle vyplňuje množícími se epitelovými buňkami a vznikne útvar nazývaný žluté tělísko corpus luteum nedošlo-li mezitím k oplození vajíčka, žluté tělísko se zmenšuje (vzniká bílé tělísko corpus albicans) a po několika týdnech vymizí (po folikulu zůstane na povrchu vajíčka jizva); došlo-li k oplození trvá do poloviny těhotenství a produkuje progesteron 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 21

22 Vývodné cesty vejcovod (tuba uterina) = párová trubice, asi 5 mm silná a 10 až 15 cm dlouhá, začíná obrvenou nálevkou stěna je tvořena řasinkovým epitelem a hladkou svalovinou (stahy svaloviny a pohybem řasinek se vajíčko posouvá do dělohy) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 22

23 Děloha (uterus) = nepárový svalnatý orgán, hruškovitého tvaru, tvořený hladkým svalstvem; uložen v malé pánvi za močovým měchýřem děložní sliznice endometrium je kryta jednovrstevným řasinkovým epitelem, produkujícím řídký děložní hlen u dospělé ženy prodělává změny, spojené s ovulačním cyklem (menstruační cyklus) Stavba dělohy: děložní dno (směřuje nahoru, v rozích ústí vejcovody), děložní hrdlo (směřuje dolů, navazuje na něj pochva) zakončeno čípkem; děložní branka (otvor hrdla na čípku) v děloze dochází k zachycení rozrýhovaného vajíčka (popřípadě vajíček) a k jeho vývoji v zárodek (embryo), v 8. týdnu těhotenství nabývá zárodek zřetelněji lidského tvaru a dále se vyvíjí v plod 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 23

24 Pochva (vagina) = svalová trubice, spojuje dutinu dělohy se zevními pohlavními orgány vchod do pochvy je před prvním pohlavním stykem téměř uzavřen slizniční řasou panenskou blánou = hymen (její porušení = deflorace) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 24

25 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 25

26 Zevní pohlavní orgány pochva sestupuje šikmo vpřed a vyúsťuje mezi malými stydkými pysky (labia minora), zevně od nich jsou velké stydké pysky (labia majora) malé pysky se sbíhají vzhůru v řasu, která kryje topořivé těleso poštěváček (clitoris) 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 26

27 21. března 2012 Rozmnožovací orgány 1/54 27

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ

VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ 1 Úvod MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anatomický ústav, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vývoj pohlavního ústrojí probíhá v těsné součinnosti s vývojem močového ústrojí,

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Varle, nadvarle, funiculus spermaticus, glandula vesiculosa, prostata Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Praktická mikroskopie B02242 Mužské pohlavní orgány

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Tereza Agáta Veselá Gymnázium Brno-Řečkovice,

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly) POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více