04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2"

Transkript

1 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2

2

3 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n

4 obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo účetní jednotky a místo podnikání: Bruntálská 167, Břidličná, okres Bruntál IČ: AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

5 OBSAH 1 Popis účetní jednotky 06 2 Vztahy s propojenými osobami Seznam propojených osob Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami 09 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 05

6 1. Popis účetní jednotky Firma AL INVEST Břidličná, a.s. IČ Založení / Vznik Založení podepsáním zakladatelské smlouvy dne , vznik zápisem do obchodního rejstříku dne Sídlo Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ Právní forma akciová společnost Spisová značka oddíl B, vložka 3040 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Účetní období 1. leden až 31. prosinec 2009 Předmět podnikání Základní kapitál Hlavním předmětem podnikání společnosti je: Výroba válcovaných hutních polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů Základní kapitál činí 265 mil. Kč a je plně splacen. 06 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

7 2 Vztahy s propojenými osobami 2.01 / Seznam propojených osob / Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti Firma / jméno ovládající osoby Důvod statutu ovládající osoby* Výše hlasovacích práv Ing. Petr Otava, CSc. RČ /111 A 60 % * Vysvětlivky: A Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) / Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti Firma a sídlo ovládané osoby Postavení společnosti vůči ovládané osobě* Výše vykonávaných hlasovacích práv KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Wroclaw, Krzemieniecka 60a, Polsko Identifikační číslo: A 100 % * Vysvětlivky: A Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) / Seznam dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou, které jsou společnosti známy Firma / jméno ovládající osoby Ing. Petr Otava, CSc. Firma dalších ovládající osobou ovládaných společností METALIMEX a.s. IČ AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 07

8 2.02 / Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami / Poskytnuté finanční zdroje Firma / jméno příjemce Popis poskytnutých finančních zdrojů* Nebylo poskytnuto Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich** Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč Vyčíslená výše úroků za účetní období*** 0 Kč 0 Kč Uhrazená výše úroků za účetní období**** * Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby. ** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty). *** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. **** Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů) / Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Firma / jméno příjemce Popis poskytnutého plnění* Výše poskytnutého plnění* Popis protiplnění** Výše protiplnění** KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Dodání výrobků tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Prodej odpadu 314 tis. Kč (vč. DPH) finanční plnění 314 tis. Kč * Jedná se např. o následující typy plnění: v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: úhrada v penězích zápočet na pohledávku vystavení směnky 08 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

9 2.03 / Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami / Přijaté finanční zdroje Firma / jméno poskytovatele Popis přijatých finančních zdrojů* Výše přijatých finančních zdrojů a úroků z nich** Vyčíslená výše úroků za účetní období*** Uhrazená výše úroků za účetní období**** Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč 0 Kč 0 Kč / Ostatní přijatá plnění a protiplnění Firma / jméno poskytovatele Popis přijatého plnění* Výše přijatého plnění (vč. DPH)* Popis protiplnění** Výše protiplnění ** METALIMEX a.s. Dodávky primárního hliníku tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Ostatní dodávky materiálu tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Finanční odměna za poskytnutou 0 tis. Kč finanční plnění 0 tis. Kč splatnost METALIMEX a.s. Dodávka služeb 0 tis. Kč finanční plnění 0 tis. Kč * Jedná se např. o následující typy plnění: v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: úhrada v penězích, zápočet na pohledávku, vystavení směnky AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 09

10 / Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období Protistrana Způsob propojenosti protistrany* Datum smlouvy Typ smlouvy KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o Rámcová Dodávka Al polotovarů - rok 2009 Kupní + množstevní METALIMEX a.s kontrakt Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na leden až červen 2009 METALIMEX a.s Kupní Primární hliník od Alasky s min. obsahem AL 99,7 %, dle specifikace A7E nebo P1020, ingoty ve svazcích, původ Rumunsko. METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov s min obsahem 99,9% Mg, ruského původu (zn. MG-90 dle GOST ) METALIMEX a.s Kupní Al odpady 99,5% Al (dodavatel fa OPAMETAL s.r.o.) METALIMEX a.s Kupní Al odpady 99,5% Al (dodavatel fa ANBREMETAL a.s.) METALIMEX a.s Kupní Al odpady 99,5% Al Prodloužení splatnosti METALIMEX a.s závazků Prodloužení splatnosti závazků METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny AlMn75% z velmi jemného prášku od firmy KBM. METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny Fe75% z velmi jemného prášku od firmy KBM. METALIMEX a.s Kupní Al odpady (dodavatel: fa HOPR TRADE CZ, s.r.o.). METALIMEX a.s Kupní Al odpady od fy. MODIT (zkušební dodávka) METALIMEX a.s Kupní Al odpady od fy. EKO Rýmařov METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny AlTi5B1 drát, dle EN , AA-001, průměr drátu 9,5+/- 0,5 mm ve svitcích o hmotnosti cca 180 kg - firma Aleastur Kupní + množstevní METALIMEX a.s kontrakt Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na červenec až prosinec METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny Si75 % se solí, Cu 75 % s Al, Mn 75 % s Al z ultrajemného prášku od firmy KBM. METALIMEX a.s Kupní Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na listopad a prosinec METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny AlTiB1 drát + Mn 75 % s Al z ultrajemného prášku od firmy KBM v listopadu a prosinci METALIMEX a.s Kupní Al odpady od fy. Laurie (SK) METALIMEX a.s Kupní Dodávky předslitiny AlMn80/20 od firmy KBM v listopadu 2009 dle MK/021. METALIMEX a.s Kupní Předslitina Si 75% se solí, tablety od firmy HOESCH, předslitina AlMn20% od firmy KBM waffle plates dle MK/H/021. METALIMEX a.s Rámcová Dodávky primárního hliníku A7E a A5 METALIMEX a.s Kupní Al odpady 99,5 % Al dle specifikace vykupovaných odpadů od dodavatele: KOVOŠROT METALIMEX a.s Kupní Al odpady 99,5 % Al dle specifikace vykupovaných odpadů od dodavatele: OPAMETAL pokračování na následující straně Popis 10 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

11 pokračování z předchozí strany Protistrana Způsob propojenosti protistrany* Datum smlouvy Typ smlouvy METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní * Vysvětlivky: 1 Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti 2 Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou 3 Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti Popis Primární hliník od firmy Trafigura s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/t-bars/sows v opci dodavatele. Primární hliník od firmy Trafigura s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/t-bars/sows v opci dodavatele. Primární hliník od firmy Trimet s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/t-bars/sows v opci dodavatele. Primární hliník od firmy Mitsubishi s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/t-bars/sows v opci dodavatele. Primární hliník od firmy WMJ s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/t-bars/sows v opci dodavatele / Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. nebyly učiněny žádné jiné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna společností AL INVEST Břidličná, a.s. Mezi společností AL INVEST Břidličná, a.s. a ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouva ovládací (dle 190b Obch. Z.) ani smlouva o převodu zisku (dle 190a Obch. Z.) / Prohlášení statutárního orgánu Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 11

12 / Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Dle názoru členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2009 k žádnému plnění, které by nebylo realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a proto nedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné straně podnikatelského seskupení. Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Z uvedeného vyplývá, že nebylo přijímáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to ani na straně společnosti ovládající, ani na straně ovládané. Zprávu o propojených osobách projednalo představenstvo společnosti. V souladu s 66a odst. 10 Obchodního zákoníku zprávu o propojených osobách přezkoumá dozorčí rada a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu společnosti. V Praze dne Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Robert Macek člen představenstva 12 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

13 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 13

14

15

16

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více