Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups"

Transkript

1 Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná s úrovní české maturity. Další zlato, tentokrát v podobě putovního poháru, Období sklonku letošního školního roku patřilo ve SCIS bez nadsázky k jednomu z nejúspěšnějších. Poháry, diplomy a ocenění se sbíraly napříč věkovými kategoriemi jak na poli akademickém, tak sportovním. Zlaté žně zahájila naše výborná angličtinářka Carrie Brown, která v soutěži Nadačního fondu Prague Post získala letos ocenění nejlepší učitelky angličtiny v Čechách, čímž potvrdila trend, který před dvěma lety stejným oceněním nastolila zástupkyně ředitele pro anglická studia Kate Powers. Zlata jsme si užili i v anglické vědomostní soutěži Evropou křížem krážem, pořádané školou DINO. Z pěti kategorií jsme obsadili rovnou čtyři nejvyšší příčky a i v té páté jsme sklidili The last quarter of the school year was one Sunny Canadian s most successful. Trophies, diplomas, and awards were collected across all ages including teachers both in academics and athletics. At the top of the pile is Head of English Language Learning Carrie Brown, who won the award for Best Teacher of English in the Czech Republic sponsored by the Prague Post Endowment Fund. She follows in the footsteps of our Vice Principal for English Studies Kate Powers, who was given the award two years ago. We also brought home gold from the English competition European Criss-Cross organized by Dino School. Out of five categories we took four straight top positions, and in the fifth we jsme obhájili i ve sportovních atletických hrách pořádaných Magic Hill. Cenný stříbrný kov jsme si odnesli i z turnaje Dětského fotbalového poháru. Zkrátka úspěch za úspěchem. A po bezesporu povedeném finiši by měly následovat příjemné prázdniny plné odpočinku. Třeba 5&675!" i u pohodového čtení našeho Newsletteru. /84)&!)59:;2 #$%&'()*+,-&. Těšíme se na viděnou 59:;7-&!-9-4 #/(!0%&'(12 3-"-"-(.4!0 v září. Tentokrát však už v nové školní budově. A Large Trophy Case for Our Gold Cups secured bronze. Excellent results were also achieved in Cambridge English exams, proving that the English level of our some of our Grade 5 students is comparable with the level of Czech high school graduates (European Framework B2). A final gold was won by our track and field athletes, who defended last year s title at the Magic Hill Invitational athletics competition. Precious silver was won at the Children s Cup football tournament. In short, we experienced success after success. Undoubtedlz, such a fantastically strong finish should be followed by a nice, restful vacation. Perhaps a good way to start is by reading our newsletter. We look forward to seeing you in September walking through a new building entrance!

2 Slavnostní otevření nové budovy - den otevřených dveří v pondělí Rádi bychom vás srdečně pozvali na slavnostním otevření naší nové budovy Canadian International School, které proběhne v pondělí od 14 hodin. Po slavnostním přestřihnutí pásky a doprovodném programu v naší nové sportovní hale bude následovat prohlídka nových prostor a konference na téma Studium v Kanadě. Za účasti zástupců Kanadské ambasády, Kanadské obchodní komory, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, obce Jesenice, médií, zástupců akademického, kulturního i sportovního světa a mnoha dalších takto slavnostně zahájíme školní rok 2015/16. Tato akce bude probíhat pod záštitou Kanadské obchodní komory a kanadského velvyslance v České republice pana Otto Jelineka. Slavností Vás provede paní Gabriela Partyšová, program dále zpestří výstava fotografií z Kanady, gastroshow či nahlédnutí do života indiánů. Všichni naši rodiče, děti a žáci a jejich další příbuzní a přátelé školy jsou srdečně zváni. Přijďte s námi pokřtít tuto velkolepou školní budovu, popřát jí společně s námi, ať skvěle slouží všem našim žákům i učitelům, a společně zahájit školní rok 2015/16. Bližší informace o tomto výjimečném dni a bohatém programu budou následovat v srpnu prostřednictvím u a školního MGNABGFCDOPQRSITS webu. D=N_A>KE^KQQFJPA=^AODF DUVW=XYAZW[ \A=NGP>DPBG=I]FGWG=BDPVE^KQQF Inauguration of the New Building - Open House on August 31 We e would like to invite you to the Opening Ceremony of our new building ing extension, n, which will be held on Monday, August 31. Representatives from the Canadian Embassy, Canadian Chamber of Commerce, the Ministry of Education, Jesenice city, media and many others have been invited. More details to follow soon Mrs. Gabina Partysova will be our Master of Ceremonies, and the program will include a photography exhibition of Canada and First Nations people. All of our parents, students, and other relatives and friends of the school are cordially invited. For more information about this unofficial start of the new school year and rich program, please watch for an upcoming and information on the school web site. `abcadaefgbhadijklmfnkokpqrstu

3 Představení paní Mgr. Ziny Pacák jako nové zástupkyně pro 1. stupeň Ráda bych touto cestou představila stávající třídní paní učitelku 4.A Mgr. Zinu Pacák jako naši novou paní zástupkyní pro 1. stupeň. Paní Pacák se od příštího školního roku bude nadále věnovat své kmenové třídě a zároveň si nově převezme aktivity zástupkyně pro 1. stupeň. Paní Bc. Ing. Marcela Pejcharová bude od příštího září pedagogicky působit v 5.B a nadále vypomáhat ve vedení školy. Tímto oběma kolegyním děkuji za jejich dosavadní spolupráci a těším na jejich další působení. Studium / Education: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, učitelství pro I. stupeň ZŠ/ Palacky University Olomouc Pedagogical Faculty, Teaching Primary School Další vzdělání, kurzy / Additional Courses/Qualifications: Polytechnic West Perth WA, Certificate IV in ESL (Further Study), Australia London School of Modern Languages, Prague - German, English Technical University of Dresden, Summer School of German, Germany Paní Pacák vystudovala na olomoucké univerzitě učitelství 1. stupně ZŠ. Svou učitelskou kariéru zahájila v Praze 2 na ZŠ v Sázavské ulici, po mateřské dovolené pokračovala v Praze 1 na ZŠ v Mikulandské ulici. Jako zkušený pedagog opustila klasické školství a začala se věnovat výuce češtiny jako cizího jazyka. Působila v London School of Modern Languages, Ulrych Language Studio, Camelot Languages, Lauderově školy při Židovské obci, Německé škole v Praze, ÚBS FF UK a UMPRUM. Od roku 1997 začala působit na FF UK v letních intenzivních kurzech češtiny pro cizince v pozici lektorky. V roce 1999 přijala nabídku tamtéž a dalších 10 let pracovala jako manažer programu Českých studií - dvousemestrální program češtiny pro cizince. V této funkci zajišťovala organizační zabezpečení tohoto studijního programu, a postupem času rozšířila nabídku kurzů i počet studentů díky jejím PR aktivitám. V roce 2010 se rozhodla žít život na jiném kontinentu, v jiném klimatu, v jiném jazykovém prostředí a kultuře. Odstěhovala se do Austrálie, kde mimo jiné učila bilingvní děti. Práce s dětmi, rozšiřování jejich znalostí a obzoru ji velice naplňuje a těší. Řídí se slovy Matky Terezy: Peace begins with a smile. Záliby: Svůj volný čas naplňuje cvičením jógy, návštěvou divadla, koncertů a výstavy, čtením vwxywzw{ }x~wz ƒ ˆ Š ž Ž š ž ž Ÿ Œ Ž š œ Ž ª «o historii a psychologii Ÿ nebo psaním článků o životě do krajanského časopisu Čechoaustralan. Introducing Vice Principal for First Stage Mrs. Zina Pacak Ivam excited to formally announce current Grade 4.A homeroom teacher Mrs. Zina Pacák as our new Deputy Principal for first stage. Her lengthy qualifications and experience can be found below. Mrs. Pacák will continue as the Grade 5.A homeroom teacher next school year, along with this additional role. Mrs. Marcela Pejcharová will transition to Grade 5.B homeroom teacher along with a continuation of her role in school management. I would like to extend a huge thank you to both colleagues, with whom I am looking forward to continued future cooperation. Education: Univerzity Palackého Olomouc School of Education Primary School Teaching Additional Courses/Qualifications: Polytechnic West Perth WA, Certificate IV in ESL (Further Study), Australia London School of Modern Languages, Prague - German, English Technical University of Dresden, Summer School of German, Germany Mrs. Pacak graduated from the University of Olomouc with a degree in Elementary School teaching. She began her teaching career in Prague 2 at the Sázavská Elementary School. After maternity leave, she continued teaching at Mikulandská Elementary School in Prague 1. After gaining some experience, she decided to leave the classic teaching role and began to pursue teaching English as a foreign language. She worked at the London School of Modern Languages, Ulrych Language Studio, Camelot Languages, Lauder School at the Jewish Community, the German school in Prague, Charles University Faculty of Arts, and UMPRUM. In 1997 she began working at the Charles University Faculty of Arts summer language institute as a lecturer of Czech language for foreigners. In 1999 she became director, and for the next ten years worked as a manager/secretary/ PR in the Czech Language. While there, she organized the Czech Studies Programme, Evening Courses of Czech Language and Intensive Czech Language Courses, and later thanks to elaborative PR activities she manage to enlarge the number of courses offered as well as increase enrollment. In 2010 she moved to Australia, where she also taught bilingual children. She enjoys working with children, seeing them blossom and grow into smart young personalities. She lives by the words of Mother Teresa: Peace begins with a smile. Zina fills her free time practicing yoga, visiting the theater, concerts and exhibitions, reading about history and psychology, or writing articles in the expatriate journal Čechoaustralan.

4 Náš první jazykový, kariérní a kulturní pobyt v Kanadě Po letech plánování a příprav se žáci 9. třídy a prvního ročního našeho gymnázia konečně vydali na studijní a poznávací pobyt do Kanady. Odjeli jsme v časných ranních hodinách 15. května. Před námi tehdy bylo mnoho lekcí angličtiny s přísným a mnohostranným hodnocením jejich lektorů, různé polo či celodenní výlety, exkurze, nakupování a pobyt v hostitelských rodinách. Vrátili jsme se naprosto nadšení a plní dojmů a nově nabytých jazykových znalostí a dalších poznatků po dvou týdnech, 30. května v poledne. Studenti měli k dispozici našeho spolupracujícího partnera v Torontu, Capital English Solutions (http://capitalenglishsolutions. com). Ještě v ČR složili předběžné zkoušky z anglického jazyka a v Torontu pak na místě absolvovali pohovor s vedoucí studií, na jejichž základě byli rozděleni do tříd podle úrovně v gramatice a v mluvení. Každý den navštěvovali školu od 9:00 do 12:50. Hned první den jsme byli informováni o chodu a pravidlech školy a také například o dopravě v Torontu. To bylo samozřejmě velmi užitečné, protože jsme ji využívali každodenně při pohybu po městě a k aktivnímu poznávání zajímavých míst v Torontu a okolí. Náš seznam aktivit naleznete v přiložené tabulce. Vedle těchto zážitků měli žáci možnost setkat se s úspěšnými a vzdělanými odborníky a studenty a absolventy vysokých škol, s nimiž diskutovali o tématech souvisejících s jejich budoucí kariérou. Během prvního týdne jsme se setkali např. s panem Tarkanem Ince, generálním ředitelem Turkish Airlines v Kanadě, s nímž, jak doufáme, budeme spolupracovat i v příštím roce v Torontu, ±²³± ±µ ² ± ¹º»¼½ ¾»»ÀÁÂÃÄÅ ÓÑÌÑÈÔÐÌÕÖÑ ÏÎÑÐØÙÏÈÑÚÎËÈ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ popřípadě v Istanbulu en.wikipedia.org/wiki/istanbul. Pan Ince přišel s panem Arnisem Petersonem, který nám ze své pozice ekonomického redaktora, úspěšného makléře a finančního plánovače prezentoval své zkušenosti se školním vzděláváním Druhý týden jsme se setkali se zástupci University of Waterloo, kteří nás seznámili s možnostmi vysokoškolského studia v Kanadě pro cizince. Velmi zajímavá a užitečná byla přednáška paní Nathalie Niddam https://about.me/nathalieniddam o holistickém pojetí zdravé výživy. Poslední setkání bylo s panem Nurhanem Aycan, partnerem ve vedení kanceláře Gowlings specializující se na kanadské a mezinárodní obchodní právo, který studentům představil kanadský právní systém. Za ty dva týdny se toho prostě nedalo zvládnout více, i když by bylo k vidění mnoho dalších zajímavostí a nabízely se i další zajímavé akce. Těšíme se na to, že budeme každým rokem opakovat tuto cestu na závěr studia druhého stupně ZŠ, abychom podpořili jazykové vzdělávání, zažili pobyt ve skutečně multikulturním prostředí a nabídli studentům inspiraci k nasměrování jejich kariéry tak, aby jim to pomohlo v jejich startu v závěrečném úseku vzdělání v našem novém Gymnáziu SCIS. Když bych měl citovat naše studenty, tento výlet byl prostě N a p r o s t o úžasný! CN Tower, třetí nejvyšší televizní věž na světě ZOO Toronto přístav na pobřeží jezera Ontario Habourfront en.wikipedia.org/wiki/harbourfront Casa Loma návštěva soukromé základní a střední školy The Toronto Prep School Skupina studentů a několik jejich rodičů s námi potom navštivili akvárium v úpatí věže CN Tower Ripley s Aquarium of Canada https://www.ripleyaquariums.com/canada/ The Royal Ontario Museum Návštěva Roger s Centre, kde se konalo baseballové utkání torontských Blue Jays (Kanada) a seattleských Mariners (USA) The Ontario Science Centre https://www.ontariosciencecentre.ca/ Celodenní výlet k Niagarským vodopádům. Cestou jsme se zastavili u zajímavých míst, jako the Niagara Escarpment, Devil s Punch Bowl, zdymadla ve St.Catharines, kde jsme měli piknik, obdivovali jsme Niagara-On-The Lake, krásné starobylé městečko s lázeňskou atmosférou a zároveň v historii i místo, kde Kanada porazila USA v roce 1812, a také samotné vodopády, kde jsme setrvali až do setmění, abychom je zažili osvětlené. https://www.htptours. com/tour/niagara%20falls historický skleník Allan Gardens Conservatory en.wikipedia.org/wiki/allan_gardens High Park s přilehlou malou ZOO Art Gallery of Ontario (AGO) The University of Toronto kde jsme absolvovali prohlídku nejzajímavějších míst v kampusu The Ontario Legislature and Queen s Park ontla.on.ca/web/home.do

5 First Annual Language, Career and Cultural Trip to Canada the CN tower the Toronto Zoo the Habourfront Casa Loma Tour of the Toronto Prep School - a private High School, who partnered their students with ours to guide us on a visit of Ripley s Aquarium of Canada https://www.ripleyaquariums.com/canada/ the Royal Ontario Museum Roger s Centre for a Major League Baseball game featuring the Toronto Blue Jays vs. the Seattle Mariners the Ontario Science Centre https://www.ontariosciencecentre.ca/ a 15 hour return trip to Niagara Falls including stops to view the Niagara Escarpment, Devil s Punch Bowl, the Locks in St.Catharines, Niagara-On-The Lake, the battleground where Canada defeated the USA in 1812, and of course, viewing the Falls both in the day time as well as at night https://www.htptours.com/tour/niagara%20falls Allan Gardens Conservatory ÛÜÝÞÜßÜàáâÝãÜßäåæçèáéæêæëìíîïð High Park Art Gallery of Ontario (AGO) The University of Toronto campus tour The Ontario Legislature and Queen s Park After years of planning, Sunny Canadian International School students from Grades 9 & 10 embarked on our inaugural trip to study in Canada. We left in the wee hours of May 15th, anticipating homestays with Canadian families, English lessons, guest lecturers, daily excursions, sightseeing and shopping, then returned nearly midday on May 30th. The students were given a tour of the facilities of our cooperating partner in Toronto, Capital English Solutions did preliminary tests to assess their English language levels and were divided into Grammar and Speaking classes accordingly, which they attended each weekday morning from 9:00-12:50. We were then given an orientation session of how to get around Toronto s public transportation system, the TTC, which proved essential for every day (including weekends), as we were actively exploring the sights in and around Toronto. In addition to all this, SCIS students were fortunate to meet with active professionals and discuss topics related to their careers. For this, guest speakers were engaged to visit the school and present themselves. During the first week we met Mr. Tarkan Ince, the General Manager for Turkish Airlines, Canada, with whom we hope to cooperate next year, possibly adding Istanbul en.wikipedia.org/wiki/istanbul to the trip. Mr. Ince arrived with Mr. Arnis Peterson, a retired business broadcaster, broker and financial planner, currently the The second week we met with representatives from Waterloo University regarding the possibilities for foreigners to study there, with Ms. Nathalie Niddam https://about.me/nathalieniddam about Holistic Nutrition, and finally with Mr. Nurhan Aycan, a partner with a leading Canadian and international business law firm (Gowlings), who presented the Canadian Legal System to our students. Quite simply, we could not have packed more into the two week programme, although there obviously many other attractions available. We look forward to repeating this trip each year to celebrate the conclusion of the second stage, promote languages, careers and cultures so to appropriately launch the final leg of our students education with us in our new High School, the Canadian International School. In a word, I quote our students in saying this trip was simply, Amazing!

6 Sunny Canadian International School Participants Kategorie: I. (Grade 1) Team members: I. A. ADAM KENDRA I. A. ALEX ŠTĚRBA I. B. VÁCLAV MALČÁNEK I. B. MATĚJ PRAŽSKÝ Kategorie: II. (Grades 2-3) Team members: II. A. KATARINA RÁŽA II. B. DAVID FRYČ III. A. ELIN HERBECK III. B. DAVID JANDA Kategorie: III. (Grades 4-5) Team members: IV. A. LUCA DE MERLIER IV. B. SOFIA TURKINA V. A. DANIEL JANDA V. B. OLIVER ŠKAŘUPA Kategorie: IV. (Grades 6-7) Team members: VI. B. SIWAR KEFI VII. MICHALA HROMÁD- KOVÁ VII. NICOLE HASKOVÁ VII. LUCIE KRČMOVÁ Kategorie: V. (Grades 8-9) Členové soutěžního týmu: VIII. VÁCLAV RYCHLIK VIII. MYKA PHAM VIII. LUCIE ZBIROVSKÁ VIII. RICHARD TALAČ ñòóôòõòö øóùòõúûüýþ ÿü ü Soutěž v anglickém jazyce Evropou křížem krážem RESULTS 1st place Sunny Canadian 2nd place Dino School 3rd place ZŠ Metis 1st place Dino School A 2nd place Dino School B 3rd place Sunny Canadian 1st place Sunny Canadian 2nd place Dino School A 3rd place Dino School B 1st place Sunny Canadian 2nd place Dino School A 3rd place Dino School B 1st place Sunny Canadian 2nd place Dino School A 3rd place Dino School B Velká gratulace patří žákům Sunny Canadian, kteří vyhráli 4 z 5 kategorií v anglické soutěži Evropou křížem krážem. Jedná se o 20 studentů od 1. do 8. třídy, kteří byli nominováni svými anglickými učiteli k účasti na každoroční soutěži pořádané ve škole Dino. Studenti soutěžili v týmech po čtyřech, a to v kategoriích čtení, psaní, poslech, mluvení a drama. I když to byl náš první rok v soutěži, studenti z naší školy předvedli svoji úžasnou angličtinu a získali nejvíce vítězných trofejí (převážně první místa). Pokud budeme takto pokračovat, budeme si muset pořídit do nové recepce velkou skříň, aby se do ní vešly všechny další trofeje. SCIS Sweeps European Criss- Cross English Competition Congratulations to Sunny Canadian students, who won 4 out of 5 categories in the English Competition European Criss- Cross. 20 students in Grades 1-8 were nominated by their English teachers to participate in the annual event at Dino School. Students competed in teams of 4 in tasks of reading, writing, listening, speaking, and drama. Even though it was our first year participating in the competition, Sunny students showed off their amazing English ability with all teams winning trophies (most placing first). At this rate, the new reception area will need a large trophy case! $! " #

7 Carrie Brown je nejlepší učitelkou angličtiny v Čechách Letošní rok byl pro Sunny Canadian Interantional School velmi významný. Naši žáci se zúčastnili celé řady anglických soutěží, jako například prvního ročníku soutěže v hláskování, soutěží základních škol Dino a Magic Hill. V uvedených soutěžích se naši žáci umístili na výborném prvním místě! Úctyhodných výsledků ovšem dosahují také naši pedagogové. Dne obdržela vedoucí ELL Carrie Brown od Nadačního fondu Prague Post (PPEF) ocenění nejlepší učitel angličtiny. Toto ocenění PPEF udílí několika učitelům angličtiny, které nominují ředitelé, kolegové, rodiče nebo žáci. Toto ocenění představuje pro naši školu již druhý úspěch. Stejnou cenu obdržela také v roce 2013 Kate Powers. Sunny Canadian je hrdá na své učitele a jejich práci. Je zřejmé, že vysoká úroveň výuky má na naše žáky velmi pozitivní vliv. Děkujeme všem přátelům školy, kteří přispěli k nominaci paní učitelky Carrie Brown, a ještě jednou gratulujeme! Carrie Brown is the Czech Republic s Best Teacher of English! So far, 2015 has been a year of victories for Sunny Canadian International School. Students have won English competitions such as the 1st annual regional spelling bee, Dino s European Criss-Cross, and the Magic Hill Invitational Track Meet. However, students are not the only winners: On June 2, Head of English Language Learning Carrie Brown received %&'(&)&*+,'-&)./ : the Prague Post Endowment Fund (PPEF) award for Best Teacher of English. PPEF presents this annual award to several teachers of English, choosing from those nominated by school management, colleagues, parents, and students. This marks Sunny Canadian s second visit to the competition s awards stage, with Kate Powers winning in Sunny Canadian is proud to have such a legacy of award- winning English staff. Clearly, the high level of instruction has a positive impact on students. Thanks to all members of the school community who contributed to her nomination, and once again, CONGRATULA- TIONS CARRIE BROWN!

8 V cambridgských testech jsme stále lepší Po čtyřech letech působení naší školy jako testovacího centra pro Cambridge testy z anglického jazyka je na čase nyní zapřemýšlet o pokroku, který jsme udělali. Naše škola Sunny Canadian International School se stala testovacím centrem Cambridge angličtiny v roce 2012 z následujících důvodů: rodiny mohou měřit dosaženou úroveň angličtiny u svých dětí v mezinárodním měřítku a radovat se z výsledků, studenti mohou včas získat zkušenost se složením zkoušky z angličtiny ve formátu, se kterým se setkají v budoucnu, a SCIS může použít výsledky jako měřítko pro posouzení učebních osnov a vyvíjet další budoucí institucionální cíle. O rok později, v roce 2013, jsme si dali za cíl podpořit účast studenů pátých tříd na zkouškách - a to jak pro osobní/vzdělávací prospěch studentů, tak pro shromažďování cenných dat/zpětné vazby pro školu. Proto jsme se zavázali, že upustíme od poplatků za tyto testy pro ty naše studenty 5. tříd, kteří budou pokračovat ve studiu na druhém stupni v SCIS. Od té doby jsme přijali kroky ke zlepšení výsledků našich studentů prostřednictvím oficiální i neoficiální praxe nebo testů nanečisto ( mock ). Znamená to, že certifikovaný zkoušející přijde do školy několik týdnů před dnem samotné zkoušky a předkládá studentům k vyplnění test ve formátu stejném jako test oficiální. Každý student, který prošel zkouškou nanečisto, vám potvrdí, jak důležitá je tato příprava pro poznání stylu testování a typu otázek. Od té doby jsme zaznamenali stoupající výsledky testování. Před třemi lety jsme byli rádi, pokud i malý počet studentů dosáhl úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce. Nyní téměř všichni studenti našich 5. tříd snadno získají statut B1, někteří dokonce i vyšší úroveň. Pro srovnání - česká maturitní zkouška ( maturita ), obvykle ~qxt pƒ zu} t opqrstuvwxyvqz { zu}~v v uvƒv požaduje, aby studenti prokázali úroveň B1 nebo B2. Jsme hrdí na naše studenty, jejichž úroveň angličtiny je vysoká a neustále stoupá. Velkou pochvalu si zaslouží také naši učitelé xqš pƒ z Œu} vz vˆwq ~tƒ ze Sunny Canadian, kteří trvale poskytují dětem vysoce kvalitní anglické vzdělání Cambridge English Results Improve Year after Year After four years as a testing center for Cambridge English Language Assessment, perhaps it s time to reflect on the progress we ve made. Sunny Canadian became a testing center for Cambridge English in 2012 for the following reasons: families can measure and celebrate their children s English level on an international scale, students can get early practice with an exam format that they will likely face in the future, and SCIS can use results as a benchmark to assess curriculum and develop future institutional aims. A year later in 2013, in order to encourage Grade 5 students participation in the exams both for students own personal/educational benefit and for the collection of valuable data / feedback for the school we pledged YZ[\Z]Z^_`[aZ]bcdef_gdhdijklmn to waive the cost of Cambridge English tests for any Grade 5 student matriculating to our school s second stage. Since then, we have taken steps to improve students results through official and unofficial practice or mock tests. This means that a certified Cambridge examiner comes to school several weeks before exam day and administers a test identical in format to the official test. Any student who has sat through a mock exam can tell you how important this practice is for his/her comfort level with the testing style and type of questions. Since then, we have seen results soar. Three years ago, we were happy if even a small number of students achieved B1 status on the Common European Framework of Reference. Now, almost all Grade 5 students easily attain B1 status, with some students shooting even higher. For reference, Czech leaving exams ( maturita ) typically require students to demonstrate either B1 or B2 level. We are proud of our students for continually rising to the challenge of reaching a high level of English. Much praise is also due to Sunny Canadian English teachers, who continue to deliver rich and results-driven English education to your children.

9 Víčka pro Mirečka Jistě jste zaregistrovali na obou recepcích školy bílé barely, do kterých můžete vhazovat víčka od PET lahví. Kam putují? Příjemcem pomoci je Mireček Piskač, který trpí DMO a deformacemi kyčlí způsobenými těžkými komplikacemi po porodu. Mireček potřebuje rehabilitace ve speciálním obleku, na které jeho maminka nedostává příspěvky. Sběr víček jí pomáhá sehnat potřebné finance. Když je víček více, odváží se do výkupny plastů. Je jich potřeba opravdu hodně, jeden kilogram tvoří cca 500 kusů. A jaká víčka je možné sbírat? Jedná se o klasická víčka od PET lahví (i džusů a mléka), dále je možné sbírat víčka od kávy, kegů (pivních sudů), šlehačky ve spreji, aviváží, dokonce i plastové obaly z kinder vajíček. Víčka jsou označena různými čísly v trojúhelníčku, případně písemným kódem. Je možné sbírat vše, co je označeno čísly 2, 5 nebo 6, případně názvy HDPE, PP nebo PS. Děkujeme Vám, že činem, který nikoho z nás vlastně» ¼«³½ µ¼¾ ª «±²³ ³± µ ² «¹ º nic nestojí, pomáháte zlepšit nelehkou životní situaci Mirečkovi i  ÃÄÅÀÄ º À «À ºÁ jeho rodičům. Více se dozvíte na cz/?p=p_2&sname=uvod. Projekt ICT nás baví Vi tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Evropské unie ICT nás baví, jehož cílem je zvýšení počítačové gramotnosti vyučujících na základních školách. V projektu byli naši česky hovořící pedagogové proškoleni v práci s interaktivními výukovými programy, sdílenými dokumenty, aplikacemi google a cloudovými prostředími. Dostali jsme tak mnoho zajímavých typů, jak naši výuku zpestřit a vylepšit zapojením moderní techniky a programů. Zapojení pedagogové byli v rámci projektu vybaveni tabletem, se kterým se T ICT is Fun během druhého pololetí učili pracovat prostřednictvím nabídnutých školení i samostatnou prací. Celkem tak byla naše škola obohacena o 20 nových tabletů. Projektem přispíváme k rozvoji počítačové gramotnosti ÇÈ º² ɾ našich ÊÅË ÀÄ ÆÀ Æ Å ³ ² ³ pedagogů a posléze také žáků, kterým budou tablety poskytnuty k práci od příštího školního roku v počítačové učebně. his year, our school participated in the European Union project ICT is Fun, whose aim is to increase computer literacy of teachers in primary schools. The project focused on training our Czech-speaking teachers to work with interactive tutorials, shared documents, Google and Cloud applications. We received many interesting tips on how to diversify our teaching and actively integrate modern techniques and programs. Teachers who participated in the project received a tablet with which they could independently practice the training strategies learned. In total, our school received 20 new tablets. This project contributed to our development of technologically literate teachers and, in turn, students, who will work with tablets next school year in the technology lab. Bottle Caps for Mireček ou ve probably noticed white barrels Yin both receptions full of plastic bottle caps. Where do these caps end up? The beneficiary of these donations is Mireček Piskač, who suffers from cerebral palsy and hip deformities caused by severe complications after his birth. Mireček needs rehabilitation and a special body suit which are not covered by insurance. Collecting caps helps Mirecek s mother get the necessary funding. When she has enough caps, she takes them to a plastic collection center. Many caps must be collected to make a difference (one kilogram is about 500 caps). What kind of caps can be collected? Basic caps from plastic bottles (even juice and milk), coffee lids, beer caps, whipped cream spray tops, fabric softener lids, and even the plastic packaging from Kinder surprise eggs are acceptable. Caps are marked with different numbers in a triangle or a written code, and the donation center accepts anything numbered 2, 5 or 6, or marked HDPE, PP or PS. Thank you for your help, which seems simple but makes a big difference in the lives of Mireček and his parents. Learn more at: /?p=p_2&sname=uvod. Ž Ž Ž Ž š œ žÿ

10 Přijímací proces v SCIS S vradostí zaznamenáváme, že zájem o studium na naší česko-kanadské bilingvní škole v poslední době nebývale narůstá. Napomáhá tomu i propracovaný systém péče o nově příchozí klienty a žadatele o umístění dětí ve SCIS. Zájemcům o studium nabízíme zkušební a testovací dny dle předchozí domluvy a připravujeme pro ně podrobný harmonogram aktivit, o nichž je předem písemně informujeme. Během dne se potenciální žáci účastní výuky, jsou rovněž otestováni ze znalostí anglického, případně českého jazyka a setkají se s naší školní psycholožkou. Výuka, testování i strava jsou ve zmiňovaný den v režii školy. V případě, že žák splní kritéria přijímacího řízení, ale kapacita třídy, kam by měl být zařazen, je plná, máme ve škole zavedenou čekací listinu uchazečů. We Can Read! Všechny zájemce, kteří již u nás prošli zkušebním a testovacím dnem, vedeme v databázi, a pokud se místo uvolní, jsou rodiče o této skutečnosti ihned informováni. Přijďte k nám do školy se svými dětmi, aby si vyzkoušely přímý vstup do výuky, který jim umožní poznat úroveň jejich angličtiny. Na vlastní oči okusí též klima, organizaci a provoz školy, seznámí se s učiteli i studenty a to vše během jediného dne. Těšíme se proto brzy ve îìïãðêëñòó âãäåæçèäéêëãìíê SCIS i na Vaši návštěvu! øëñ ôóõö øùúçûüìýþöìíìôÿ þãìîëþçãþøêí ñë äõö øì N very year in June, Grade 1 students celebrate a big achievement: finally learning to read. This traditional readers cere- v našich prvních třídách velká školní událost a konci školního roku se již tradičně koná E mony is celebrated alongside parents and school management, - slavnostní akt Pasování prvňáčků na čtenáře, who eagerly watch students show off their reading skills in a to za přítomnosti rodičů i zástupců školy. a classroom performance. This year we had a few special treats. Učitelé se na tuto slavnost se svými prvňáčky 1.B donned handmade paper headdresses with beaks to represent Starling, the main character in the Czech story which they od dětí a jejich paní učitelek připravené velké vždy pečlivě připravují. Také letos jsme měli read. 1.A surprised us with a beautiful song at the beginning of překvapení. Nejprve jsme ráno obdivovali malé čtenáře v 1. B s vlastnoručně vyro- their program. English reading was impressively enhanced by simultaneously projecting images from the story over the heads benými papírovými čelenkami se zobáčky, of young readers. Preparation by students and teachers in both jež představovaly masku špačka, který byl Czech and English languages was excellent. Grade 1 students ústřední postavou jejich čteného příběhu. received heaps of praise from the audience. Another memorable moment this year was the guest appearance by 6.B, who gramu uvítaly sborovým zpěvem pod vedením Odpoledne nás pak děti z 1.A na začátku pro- dressed up as various fairy tale icons and officially presented své paní učitelky. Anglické čtení bylo velmi students with the title of young reader. Each Grade 1 student efektně podbarvené paralelním promítáním received a sash, certificate, and book with a special note from čteného příběhu nad hlavami malých čtenářů. the teacher. The ceremony ended with young readers reciting Připravené čtení v českém i anglickém jazyce an oath to be sworn in to the world of reading. všechny děti perfektně zvládly a předvedly We wish all of our Grade 1 students and new readers a life full of výkony na jedničku s hvězdičkou. Prvňáčkům adventure through books. ÌÍÎÏÍÐÍÑÒÓÎÔÍÐÕÖ ØÙÒÚ Û ÜÝÞßàá tedy náleží ohromná pochvala za to, jak skvěle Big thanks also goes to the Grade 1 teaching team, who prepared an excellent program. zhostily svých čtenářských rolí. Velice ori- své vystoupení zvládly a jak zodpovědně se A final thanks goes to our kind parents for their presence, and ginální byl letos i další výborný nápad učitelů especially for the delicious refreshments including a bookshaped cake! Thank you! se studenty z 6.B třídy, kteří v poutavých z prvních tříd na zcela novou spolupráci SCIS Admissions Process e are happy to see a recent increase in interest from those W who wish to study at our Czech-Canadian bilingual school. All potential students go through a process of admissions in order to ensure a smooth transition. First, an applicant attends a trial day. Parents receive a schedule for their child in advance. On this day, the visiting student joins regular lessons of their prospective class in both Czech and English languages. Also during the trial day, a student is tested in English language and has an interview with the school psychologist. All lessons, testing, snacks, and lunches on the trial day are provided by the school free of charge. If a student meets the admission criteria but the capacity of the class is full, he or she is added to a waiting list. All potential students are kept in a database, and when vacancies arise parents are immediately informed. We are always happy to welcome visitors to our school so that children can truly experience a Sunny Canadian day. It allows children to measure their level of English in comparison to others who have been studying in a bilingual environment long-term. Children also get insight into the school atmosphere and interact with teachers and future classmates. They become familiar with the organization and procedures of the school day. We look forward to meeting new potential students for trial days in our Czech-Canadian International School! Pasování na čtenáře - aneb už umíme číst a veselých převlecích nejrůznějších pohádkových bytostí a postav na závěr v každé třídě slavnostně pasovali všechny naše šikovné prvňáčky na čtenáře, předali jim k diplom malého čtenáře a pěknou knihu s věnováním od paní učitelky. Po obdržení krásné žluté šerpy a diplomu složili všichni malí čtenáři slavnostní slib, který celý tento slavnostní akt zpečetil. Přejeme všem pasovaným prvňáčkům mnoho krásných chvil s knihou a poutavým čtením. Učitelům prvních tříd děkujeme za skvělý originálně připravený program. Rodičům děkujeme za účast a za úžasnou spolupráci na přípravě chutného pohoštění a za originální dort ve tvaru ohromné knihy! Děkujeme.

11 Shrnutí školního roku Prázdniny odstartovaly a my se opět můžeme ohlédnout za právě končícím školním rokem. Byl to rok plný krásných dní, strávených s Vašimi dětmi. Děti zažily kromě školek v přírodě, ze kterých byly naprosto nadšené, spoustu výletů do přírody, kde měly možnost poznávat, jak se vše kolem nás s příchodem nových ročních období mění, za zvířátky, která děti bez výjimky milují a rády pozorují, v čem se nám podobají, jak žijí a jak se k sobě navzájem chovají. Také jsme měli možnost ukázat Vám, rodičům, při různých prezentacích, co se Vaše děti dokázaly naučit nového a leckdy i pro Vás, coby diváky, velmi zábavného. Co teprve takové školní akce, jako je každý rok Halloween, který si děti náramně užívají převlečené za nejrůznější tajemné postavy, vánoční trhy, kde si rodiče mají možnost zakoupit výrobky svých dětí i jiné maličkosti, stejně tak jako na velikonočních trzích. Další dny, jako např. Den Sv. Patrika, Den bláznivých účesů, Sportovní den, byly naprosto nabité legrací a zážitky, o kterých děti mluví dodnes. Velice nás bavilo přespávání ve školce, což je též pro dítě velmi důležitým krokem odpoutá se od rodičů a zároveň získá určitou sebejistotu a další zkušenost. Díky Vám, kteří jste nám to umožnili, jsme mohli navštívit zajímavá místa, kde pracujete, prostředí, na které je zvědavé každé dítko. Všechny tyto aktivity, výlety a akce mají samozřejmě vždy výchovně-vzdělávací charakter a snažíme se, aby vše, co Vaše děti prožijí, zanechalo v jejich dušičkách určitou motivaci, pozitivní vzpomínku a touhu po dalším poznání. Přivítali jsme Vás, rodiče dětí, které k nám do školky teprve od září nastoupí, a již se na Vaše děti i na děti, které naši školku již navštěvují, těšíme v novém školním roce 2015/16. &%'()*+,-. 5,/ 1671(!"#$%,89 /( 0 :1,9)70 )1#234 Way, St. Patrick s Day, Crazy hair Day, Sports Day, events have alwaysprovided edu- All these activities, tours and were totally charged cational character, of course, and with fun and experiences, that we try to give some motivation children still speak of even today. to your child, positive memories We greatly enjoyed the and a desire for further knowledge. sleepovers in the Kindergarten, which was also a very important We also welcomed the parents step for your child - to break of the children who will start to away from their parents and also attend our Kindergarten from to gain confidence and experience. We are looking forward to September. Thanks to you, who invited meet their children and also us to visit the interesting places those, who already attend our of your jobs, an environment in Kindergarten, in the new school which every child is curious. year 2015/16. Summary of the School Year

12 I Ohlédnutí psycholožky SCIS za uplynulým školním rokem Ráda bych vám touto cestou poděkovala za spolupráci během uplynulého školního roku 2014/2015. Cením si důvěry, která ze společných setkání plyne, proto se těším na nový školní rok, co nám pro společnou práci nadělí. Co bylo náplní našich setkávání v tomto školním roce? Nově jsme vám zdarma nabídli programy pro domácí práci s dítětem, které jsou u externích odborníků nabízeny jako psychologicko-pedagogická péče hrazená rodiči. Jedná se o programy jako KUPREV - primárně preventivní individuální program pro děti od 4 let, jehož cílem je rozvoj orientace dítěte ve světě, rozvoj komunikačních dovedností. Do programu vstoupilo 10 rodičů (z toho 7 dětí z předškolní přípravy a 3 děti ze základní školy). Dále jsme nabídli stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík, jehož jednotlivé lekce u dítěte posilují motorickou, grafomotorickou a percepční složku. Tuto službu využilo 5 rodičů s dětmi z mateřské školy. Do programu pro rozvoj pozornosti KUPOZ se s dětmi zapojili dva rodiče. V předškolních třídách anglického programu ve spolupráci s učitelkami probíhala od října jednou týdně logopedická prevence Řečová chvilka. Cílem zde bylo podpořit přirozený rozvoj komunikačních schopností u dětí a prevence vzniku poruch řeči would like to thank you, dear parents and students, for the cooperation for the past school year 2014/2015. I appreciate the confidence you have shown in me and your children, and look forward to the new school year. What were the topics of our meetings during this school year? Recently, we offered you free programs for working with your children at home, which are recommended from external professionals and offered as extra support for our parents. These are programs like KUPREV - individual primary preventive program for children from 4 years of age, with goals to develop the child s orientation in the in the world and to develop communication skills. This program was participated by 10 parents (including 7 children from pre-school, and three children from primary school). We also offered a Stimulation program for preschoolers and children with delayed school attendance called Maxík, whose individual lessons enhance motor, perceptual, graphomotor skills. This service was used by 5 parents from kindergarten. Finally, two parents participated in the program for the development of attention - KUPOZ. In the kindergarten classes of the English program, in cooperation with teachers, we ran speech prevention in the Czech language. The aim here was to encourage the natural development of communication skills of children and prevention of disorders of speech and reading skills. Since January 2015, we have established a cooperation with an external speech therapist, Mrs. Mgr. Petra Novotná (www.logopedienovotna.wz.cz), who provides supervision to assistants and offers her speech therapy services to our parents. In the spring of this school year in our younger preschool classes, we organized speech screening and the parents were informed about results. School readiness screening was again offered for preschool children this a čtenářských dovedností. Od ledna 2015 jsme pak navázali externí spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou (www.logopedienovotna.wz.cz), která zajišťuje supervizi logopedickým asistentům a zároveň v případě zájmu nabízí své logopedické služby našim rodičům s dětmi. Na jaře tohoto školního roku proběhla v mladších předškolních třídách logopedická depistáž a o výsledcích byli rodiče informováni. U předškolních dětí byl i tento školní rok nabídnut screening školní zralosti, kterého se účastnilo 49 dětí, a v návaznosti na něj pak proběhlo 48 konzultací s rodiči o výsledcích. Na konci školního roku byl našim předškolákům nabídnut Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, kterým prošlo celkem 41 dětí, a následovalo 40 konzultací s rodiči o výsledcích testu. Tímto testem na začátku prvního pololetí prošli naši prvňáčci, u nich se test provádí pro srovnání výsledků z testování v rámci předškolní přípravy, tedy pro posouzení správného vývoje psychických a percepčních funkcí významných pro správné čtení a psaní, a také prvňáčci, kteří nově nastoupili do naší školy. Celkem v prvních třídách proběhlo 33 testů a 27 následných konzultací s rodiči. Žáci přicházeli s tématy jako například řešení konfliktních situací se spolužáky, jak se správně učit, případně hledali psychickou podporu pro zvládání stresu nebo při hledání řešení nejrůznějších situací. Učitelé za mnou přicházeli například s tématy jak skupinově podporovat své žáky, dále jak podpořit ve vzdělávání žáky se vzdělávacími potřebami nebo jinými vzdělávacími obtížemi (stres, adaptace nových žáků atp.). Konzultace rodičů se týkaly např. správného rozvoje dětí z mateřské školy, ať už po stránce psychické, nebo výchovné, rodiče žáků ze základní školy řešili např. vzdělávací obtíže u svých dětí, případně témata jako práce se stresem, zvládání puberty u dětí, práce s motivací aj., nebo hledali pomoc při řešení rodinných a osobních problémů, které ovlivňují správné fungování vlastních dětí. Za sebe uplynulý školní rok hodnotím jako smysluplný, proto je Ygh Zkefgh_Z_Rlem b^_z\cdefgh_z_i^xj QRSTUVSVWXYZ[\V]^_`a dobré ho dovršit letním odpočinkem a připravit se na další školní rok. Načerpejte v létě novou energii a inspiraci, těším se na viděnou v novém školním roce. A Year in the Life of a School Psychologist school year, which was attended by 49 children, and in relation to it there were 48 consultations with parents about the results. At the end of the school year our pre-school children were offered The Test for Risk of Reading and Writing Disorders, which was attended by a total of 41 children and followed by 40 consultations with parents about the test results. This test at the beginning of the first semester was organized for our first-graders so that we can compare the results of the testing with the preschool preparation, and to our first-graders, who recently joined our school. The total number of first-graders that were involved was 33 and after that, 27 consultations with parents. Students throughout the year came up with their own topics: for example, how to solve conflict situations with peers, how to learn properly; they sought emotional support for coping with stress, or in finding solutions to various situations. Teachers were coming with topics such as: how to support their students, or how to promote education of students with special needs or other educational difficulties (stress, adaptation of new students, etc.). Consultations with parents were related to a variety of issues such as the proper psychoeducational development of children from kindergarten, educational problems in their children, or issues such as work stress, coping with puberty in children, work motivation, or to seek assistance in solving family and personal problems that affect the proper functioning of their children. For myself, this school year was meaningful, so it s good to take a summer rest and prepare for the next school year. I wish to all a recharge of new energy and inspiration for the new school year. I look forward to seeing you again in the year 2015/16.

13 Veletrh vědy v Letňanech Exkurze na Veletrh vědy pořádaný na Výstavišti v Letňanech se našim žákům líbila. Načerpali jsme zde nové zkušenosti z pozorování přírodních jevů, mohli jsme si vyzkoušet pokusy, jak se šíří světlo v různých prostředích a jak můžeme nakonec věci vidět. Víme, jak se ovládá dron, co můžeme vidět v mobilním planetáriu. Jak vzniká energie ze Slunce a z větru a kam se dále přenáší. Jak nechat zmizet různé předměty v kapalině, jak (ne)zatížit most, aby nespadl To je jen malý výčet možností, které jsme mohli na veletrhu vyzkoušet. Edison přichází na SCIS Edison Coming to SCIS Our school will be a proud host for the Edison project in October The project is organized by the company AIESEC Czech Republic. How does the project work? A group of 8 college students from different countries around the world will come for a 6-day stay in the Czech Republic and spend one week in our kindergarten, elementary school or high school. The students are responsible and educated people who will prepare presentations about their home country, lead discussions with students on various topics, play games, organise creative workshops, teach traditional dances, or cook their native food. Through this they will share the social, economic, nopqorostupvorwxyz{t y}y~ ƒ political and cultural situation of their country. Students and teachers therefore have an opportunity to compare the Czech Republic with other cultures in order to facilitate positive social change. A host school provides shelter and food to their Naše škola se v polovině října 2015 stane hostitelem v rámci projektu Edison, který organizuje společnost AIESEC Česká republika. Jak projekt probíhá? Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede na šestidenní pobyt do České republiky a stráví jeden týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry, pořádají kreativní dílny, učí děti tance své země nebo s nimi vaří své národní jídlo atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně. Hostitelská škola zajišťuje svým hostům ubytování a stravování po dobu jejich přítomnosti ve škole. Letnany Science Fair Our Grade 5 and 7 students enthusiastically experimented with many things at the Letnany science fair. The main purpose of the event was to acquaint school children with modern methods š œ ŒŽ ˆ Š Œ ŒŽ Š Š Œ of research and scientific advancements in an understandable way. Students tested fibre-optics and mirrors. They were also given the opportunity to use refraction to try to make things invisible, as well as see how power works, produce fizzy drinks, and gaze through a mobile planetarium. Stud e n t i v ě t š i n o u bydlí v rodinách žáků školy. Proto bychom rádi oslovili Vás, vážení rodiče, máte-li zájem ubytovat některého z našich hostů, kontaktujte prosím Dr. Zbirovskou. Podrobnosti o průběhu projektu Edison naleznete zde: com/liboruhlik/docs/tiskova_zprava_ edison_final. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. guests for the duration of their stay in the country. Students usually live amongst families of students of the school. Therefore, we would like to kindly ask parents who have an interest in hosting some of our guests to please contact Dr. Jana Zbirovská. More information about the project Edison can be found here: Š Ÿ Š ª žœ Ÿ ˆŒ Œ edison_final. «Ž ž Ž Œ Ž

14 Žáci SCIS v okresních a celostátních kolech matematických soutěží během května a Matematický Klokan pokračuje a nyní známe již výsledky okresního kola. Oliver Škařupa z 5.B je na prvním místě v kategorii Klokánek, studenti našeho gymnázia Richard Zbirovský získal 1. místo a Kristýna Mrštinová 2. místo v kategorii Junior v okrese Praha-západ. Max Mikuláš ze 6.B získal 3. místo v okresním kole Matematické olympiády. Tobiáš Trunc z 8. třídy byl pátý v soutěži Pangea ve Středočeském kraji a účastnil se celostátního kola v reprezentativních prostorách budovy Právnické fakulty. Další úspěchy v matematice čekaly na naše žáky v okresním kole Pythagoriády, které se konalo v Rudné Sunny Student Champions in Regional and National Math Competitions Our participation in Math Kangaroo continues, and we now have the results from the district rounds. Oliver Škařupa of 5.B landed first place in the Roo category. High school students Richard Zbirovský and Kristina Nikita Zinčenko z 5.B skončil na druhém místě, Oliver Škařupa na 9. místě, Filip Olšanský na 22. místě a Adéla Dembowski z 5.A na 30. místě. Celkem soutěžilo 44 dětí z 5. tříd. Lucie Zbirovská a Pham Linh My (Myka) z 8. třídy se umístily na místě ze 14 dětí. ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÌÎÏÊÐÑÒÓ ÔÕÉÊÖÐËÌ ØÙ ÚÛÜÖÌÎÏÖÝ ÊÐÑÒÓ Mrštinová won 1st and 2nd place, respectively, in the Junior district of Prague West. In the district round of Pythagoriáda, Nikita Zinčenko of 5.B placed second, while Max Mikulas of 6.B won 3rd place in the district round of Mathematical Olympiad. 8th grader Tobias Trunc was 5th in the Pangea competition in the Central Region and represented our school in the national round at the Faculty of Law. ± ² ³ µ ² ¹º» ¼¹½¹¾ ÀÁÂÃ

15 Čteme knihy do kola, klasiku však společně Motivovat žáky 2. stupně k vlastní četbě je v dnešní době nelehký úkol. Seznamy povinné četby jsou velmi nepopulární a kontrola, zda knihu žák opravdu přečetl a nevyhledal si pouze její obsah na internetu, je pro učitele téměř nemožná. V naší škole se proto v minulém roce zrodil projekt, jak přivést žáky ke knize a jak podporovat jejich čtenářskou gramotnost. Čtenářské kolečko má za úkol přinášet studentům radost ze čtení a sdílení čtenářských zážitků. Společné čtení s porozuměním zase představit dětem vybraná díla z české a světové literatury, která jsou základem naší kultury. V 6. a 7. třídách si každé první pondělí v měsíci žáci odnáší domů na čtení novou knihu s jejím deníčkem. Úkolem studentů je knihu nejen přečíst, ale i ohodnotit, vyjádřit, co se jim na knize líbí a nelíbí, a zdůvodnit své názory. Deníčky knihy tak poskytují papírový prostor pro sdílení čtenářských zážitků a škola se stává místem, kde Vám spolužák doporučí, co číst. A odkud se knihy ve čtenářském kolečku berou? V 6. třídách každý žák poskytne knihu svou, vyrobí jí obálku a napíše recenzi knihy. Od 7. ročníku knihy do čtenářského kolečka vybírají učitelé. Snaží se motivovat čtenáře a vytvářet pro každý ročník nabídku, jež děti zaujme Reading Circle for Classic Czech Literature Motivating second stage students to read nowadays is not an easy task. Students aren t big fans of reading lists, and checking whether a student actually read a book (not only the internet summary) is almost impossible for teachers. For these reasons, we prepared a new reading project: a book club to support literacy. The reading circle is designed to expose students to the joy of reading and the opportunity to share their reading experiences. Shared reading introduces children to selected master pieces of Czech and world literature, which are the pillars of our culture. In Grades 6 and 7, every first Monday of the month, students take a new book home to read, along with a diary. Students are to not only read the book but also rate it, comment on what they liked and didn t like, and justify their opinions. Literature diaries provide a space to share reading experiences. How are books for the reading circle chosen? In Grade 6, each student proposes a book and writes a book review. Grade 7 books are selected by teachers. By doing this, they motivate readers and create reading opportunities for other students. This keeps students interested and introduces them to age-appropriate authors and texts. Ancient Greek myths and legends, Biblical stories, Kytice, Babička, and Divá Bára are examples of classic literature our students during this school year, whether in written form or audio book. For each year of the second stage, we choose a title we want to introduce to our students. We read texts Þßàáßâßãäåàæßâçèéêëäìéíéîïðñòó independently at home or listen together at school. We focus on understanding and comprehension. Reading literary texts also allows us to connect grammar with literature. In Ancient Greek myths, we discover foreign a představí jim autory a publikace vhodné jejich věku. Staré řecké báje a pověsti, Biblické příběhy, Kytice, Babička, Divá Bára, tato díla klasické literatury čekala na naše studenty v průběhu tohoto školního roku, ať v psané podobě, nebo ve formě audio knihy. Pro každý ročník druhého stupně jsme vybraly díla, s kterými se žáci seznamují. Tituly čteme postupně doma, nebo je posloucháme společně. Soustředíme se na porozumění textu. Čtení literárních textů nám též umožňuje propojit výuku literatury s mluvnicí. V Starých řeckých bájích objevujeme cizí jména se zvláštním skloňováním, v Babičce zase příklady rčení a pranostik. Výsledkem celoroční práce je společné zpracování četby do čtenářských deníků, které nás budou provázet až k maturitě. Z ohlasů rodičů a žáků již víme, že se nám projekt čtenářského kolečka a společného čtení daří. Děti si rozšiřují svou slovní zásobu, snaží se porozumět složitějším textům, získávají kulturní povědomí o literárních dílech, především však v 6. a 7. třídách přibývá pravidelných čtenářů. Žáci zařadili čtení jako součást své přípravy na český jazyk. Věříme, že četba knih bude v budoucnosti jejich oblíbenou činností. V příštím školním roce nám bude nápomocna i nově katalogizovaná školní knihovna. that await names with a particular inflection. Babička is full of idioms. The final result of our school work is creating reader diaries which will stay with us until final exams. Thanks to positive feedback from parents and students, we agree that the project is a success. Children expanded their vocabulary, understood complex texts, and gained cultural awareness of literary works. This was especially beneficial in Grades 6 and 7, where the number of readers increased. Students ranked reading as part of their preparation for Czech language. We believe that reading books will be one of students favourite activities in the future. We are looking forward to our new cataloged school library that will help promote reading next year. ôõö øùúûüýþúÿ ü ý ý ûõý ôõøöø øüûõ ý ÿ ü ý ý ûõý

16 Naši furianti Divadlo nás baví Vv letošním školním roce se uskutečnil premiérový ročník Klubu mladých diváků. Podle ohlasů žáků 2. stupně i gymnazistů soudíme, že naše výpravy za kulturou i něčím dobrým před samotným představením (cukrárna, čajovna :-) se jim líbily. Zhlédli jsme čtyři představení na předních pražských divadelních scénách, ochutnali pravý zelený čaj a mlsali netradiční zákusky v útulné cukrárně. Těšíme se, že se řady mladých diváků v příštím školním roce rozrostou o nové členy. Přihlášky do KMD pro školní rok 2015/2016 přijímáme do 10. září Pro zápis využívejte webovou přihlášku, kterou lze vyplnit prostřednictvím odkazu Eva tropí hlouposti We Love Theatre This was the inaugural year of our Young Viewers Club. Based on the positive response from students, we can chalk it up as a success (especially the café and tearoom visits before the show). We went to four performances at famous Prague theaters as well as tasted real green tea and non-traditional desserts in a cozy patisserie. We look forward to welcoming new young viewers to our club in the next school year. Applications for the school year 2015/2016 will be accepted until September 10, More details can be found at forms/wcjzmhb. Sunny knihovna v novém Nová školní budova nabídne žákům i studentům SCIS možnost využívat školní knihovnu, která se buduje již od samotného založení školy. Každá moderní knihovna má svůj vlastní knihovnický systém, my v Sunny jsme zvolili oblíbený knihovnický katalog Clavius, který umožňuje nahlížet do katalogu školní knihovny z webu, vyhledávat publikace podle zadaných klíčových slov a knihovníkům nabízí možnost sdílet informace o knihách s ostatními knihovnami v České republice. V průběhu měsíce května úspěšně proběhla katalogizace české sekce školní knihovny, na níž se aktivně podílely v rámci své souvislé praxe i dvě studentky Střední školy knižní kultury, Štěpánka Kapáková a Dominika Růžičková. Slečny odvedly při katalogizaci velký kus práce, seznámily se s rozmanitou českou i anglickou literaturou pro děti i teenagery a už se těší, až při své další praxi budou v nové knihovně seznamovat děti se zajímavou nabídkou Sunny školní knihovny. *+,-./ *+.,. EF-.E21+?3=?!"#$%&'() G?5H?-678 New Sunny Library The new school building will offer students a fantastic school library, where our books will finally have a home. Every modern library has its own library system, and we have chosen the popular catalog Clavius, which allows visitors to browse the school library catalog from the Web and search for publications according to keyword. Czech books in the school library have been successfully logged in to Clavius thanks to Štěpánka Kapáková and Dominika Růžičková, who actively participated in the process.

17 Čeština je i jejich jazyk Žáci sedmé třídy Alexandra Dovgych, Jakub Strnad a Frederic Boualay se umístili se svými povídkami na místě ve 2. kategorii Ztraceno v překladu třetího ročníku literární a tvůrčí soutěže Čeština je i můj jazyk, určené pro žáky základních a středních škol po celé České republice. Naši úspěšní autoři se v pondělí zúčastnili slavnostního předávání cen v Goethe institutu v Praze. Do soutěže pořádané společností Meta, o.p.s. a nakladatelstvím Baobab se 6. a 7. třídy zapojily letos na jaře. Žáci 6. tříd psali pohádku na téma Promiňte, nerozumím. Sedmáci přispívali povídkou o různých nedorozuměních či zajímavých situacích, které mohou vzniknout proto, že ne všichni lidé mluví stejným jazykem. Zapojení do soutěže bylo pro všechny děti SCIS velmi podnětné. Pro získání inspirace před svým tvůrčím úsilím absolvovaly workshop společnosti Meta s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, jenž byl věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy. Úspěch žáků v soutěži příjemně uzavřel letošní školní rok. Všem oceněným autorům gratulujeme a těšíme se na příští ročník soutěže. opgqhrstuvwxyzhtf`hb _`abcdefghiejklmn_`cac opgqhrstuvwxyzhtf`hb { bc{gf`thrt}tj~tbklm IJKLJMJNOPKQJMRSTUVOWTXTYZ[\]^

18 Déšť nám společnou zábavu nezkazil Už to skoro vypadá na zákonitost, neboť jen co vyrazíme na školu v přírodě, zachvátí naši oblíbenou Českou Kanadou studená vlna doprovázená hustým deštěm. Mladší věkové kategorie proto vytahují záložní programy, aby do nevlídného počasí v pláštěnkách musely co nejméně. Starší však mrakům a vlhku vyhlašují válku a i přes nepříznivé podmínky usedají na kola, šplhají po překážkách lanového parku či mezi kapkami deště loví u rybníka kapry. Tvrdí totiž, že nejsou z cukru. Společným jmenovatelem obou věkových kategorií je však radost z kolektivních aktivit, dobrodružství s kamarády mimo školu i domov. Mimoděk tak všichni pilně pracují na rozvoji sociálních dovedností, které při komunikaci s chytrými telefony, počítačovými hrami, virtuálními kamarády či poslechu muziky ze sluchátek v běžném životě pořádně strádají. Spokojenost tak zavládla mezi dětmi v Pístině, Kardašově Řečici i Ratmírově. I ti, co v uvedených destinacích byli poprvé, prohlašovali rodičům po příjezdu, že pojedou za rok znovu. Zlého počasí v budoucnu se tedy nemusíme obávat. Bezva tým, skvělá nálada a super program pomohou překonat jakýkoliv nečas, a proto se na nastávající ročník jarní školy ª«œ š œ žÿ v přírodě těšíme upřímně už teď. ³ œž ¹º œ ² ž ³ ± ž ¹º± ³ œ žµ ƒ ƒˆ Š Œ ŠŽŠ Rain Can t Spoil Our Fun It almost seems like a rule: As soon as we venture off to our beloved Czech Canada, we re accompanied by heavy rain. Younger classes relied on backup activities to avoid raincoats. Older students declared war on the clouds, and despite the adverse conditions mounted bikes, climbed ropes, and caught carp amongst the raindrops. As we know, they won t melt. The common denominator in both age groups, however, was the joy of the common experience and adventures with friends outside of the comfort of school and home. They naturally developed social skills that are often hindered by smart phones, computer games, virtual friends, and headphones. Happy children were seen throughout Pístina, Kardašova Řečice and Ratmírov. Even those in these destinations for the first time claimed they couldn t wait to return. Therefore, evil weather need not worry. Great staff, positive attitude, and super program will help to overcome any bad weather. We look forward to upcoming annual spring school trips.

19 Naši noví gymnazisté a novém školním roce 2015/2016 do nové budovy nastoupí další nový první ročník gymnázia SCIS. Testy V z českého jazyka, matematiky a přírodních věd, náročný test z anglického jazyka a další náležitosti splnilo a na gymnázium nastoupí 11 studentů. Celkově škola vedla 18 přijímacích řízení. Přijímací proces do budoucího prvního ročníku nadále trvá, jak nám to umožňuje zákon. Podmínky probíhajícího přijímacího řízení do budoucího prvního ročníku jsou zveřejněny na webu školy. Kromě jiného se noví žáci mohou stále přihlásit i do našeho stávajícího prvního ročníku. Studium na gymnáziu SCIS probíhá dvojjazyčně. Žáci studují podle českého kurikula MŠMT pro gymnázia a podle Cambridgeského kurikula tak, aby mohli v průběhu studia vykonat IGCSE malou maturitu a celá středoškolská studia zakončit českou a mezinárodní ÑÒÓÔÕÖ ØÒÙÒÚÛÜÖÝÞßàá maturitou Cambridge Level A. Přejeme našim novým ÚáßâãäàåÙæçÓÔÜâÓèÓäÖÝéåêÙáëÜãêì gymnazistům hodně úspěchů ve studiu a přípravě k maturitě íüîóñöüùîüäòèïýöðüñòóîòýýè a ke studiu na vysoké škole. Our New High Schoolers Starting in September, a new admission process will continue class of high school students according to standard procedures, will enter SCIS. Difficult tests in which are posted on the school English, Czech language, mathematics and sciences, along with Grade 11 as well. High school stu- Web site. Admission is open in»¼½¾¼ ¼ÀÁ½ü ÄÅÆÇÈÁÉÆÊÆËÌÍÎÏÐ other requirements, were part of dents study bilingually: Our dual admission. Overall 18 students language program follows both under went the admissions process, and 11 were admitted. The and English curriculum as laid the Czech national curriculum out by Cambridge International Examinations, with the end goal being a pre-leaving exam (IGCSE) followed by a Czech leaving certificate ( maturita ) and International A Levels. We wish our new high school students the best of luck in their studies working toward graduation and for eventual university study.

20 Dětský den jsme oslavili sportem Pondělí 1. června patřilo sportu. Všichni žáci naší základní školy vyrazili do Průhonického parku, kde byl pro milovníky běhu připraven závod. Jeho trasa vedla nádhernou přírodou kolem rybníka Bořín. Na závodě zazářily děti z prvního stupně. Do soutěže šly nasazením, povzbuzovaly se a navzájem si fandily. Absolutním vítězem z dětí prvního stupně byl Tomáš Jelínek ze 3.B, který se společně s Viktorem Olšanským dostal pod 8 minut. Mezi další běžecké špičky prvního stupně patří: Jakub Prachař, Adam Říčař a Adéla ôõö õøõùúûöüõøýþÿ ú ÿ ÿ Dembowski, která vytvořila nový dívčí rekord trasy. Školní rekord zaběhl v minulém roce David Kabíček. Trasu dokončil v čase 7:01. V letošním roce se mu čas nepodařilo vylepšit. Vznikl ovšem nový školní rekord trasy, který udělala paní učitelka Lenka Všetečková s neuvěřitelným časem 6:39. Moc gratulujeme. Vítězům byly slavnostně předány diplomy a medaile. Všechny časy jsou zaznamenané, a běžci tak mají možnost v příštím ročníku překonat svůj osobní rekord. Children s Day Celebrated through Sport Monday, June 1 was dedicated to sport. All elementary school students enjoyed a fun run around Borin Pond in Pruhonicky Park. First stage students were fantastic participants, cheering for their classmates and running as fast as they could. The best student from first stage was Tomáš Jelínek from 3.B, who ran the race alongside Grade 5 s Filip Olšanský in under 8 minutes. Other great first stage runners were Jakub Prachař, Adam Říčař and Adéla Dembowski, who established a new girls school record. Last year, David Kabíček set the overall school record, finishing the run in 7:01. This year, although he did not beat his personal best, he pushed another Sunny Canadian member to run even faster one of our teachers, Mrs. Lenka Všetečková with an incredible time of 6:39. Congratulations! Top runners received diplomas and medals. All times were recorded so students have a chance to beat their personal record next year. Thanks to students for participating and showing good sportsmanship. We re looking forward to seeing you run even faster next year! Ročník / Grade 1. místo / 1st place 2. místo / 2nd place 3. místo / 3rd place 1. ročník Krčka Jan Tomáš Dembowski Rozálie Lhotáková Vanda 2. ročník Berka Maxim Fryč David Kabát Antonín 3. ročník Jelínek Tomáš Olšanský Viktor Lhoták Adam 4. ročník Křen Jan a Voláček Oliver Macháček David a Svoboda Jakub Adámek Richard 5. ročník Prachař Jakub Říčař Adam Dembowski Adéla 6. ročník Hošek Jakub Fialka David Lynch Nicola 7. ročník Resca Matteo Ocetník Timon Hromádková Michala 8. ročník Kofránek Šimon Talač Richard Kolouch Daniel ročník Kabíček David Kocourek Lukáš Chyba Jan Všem moc děkujeme za účast. Věříme, že jste si závod užili, a těšíme na další ročník.

21 Veletrh kroužků překonal rekord Jen málokterá škola totiž může svým žákům nabídnou 90 zájmových aktivit, jako tomu bylo 10. a 11. června, kdy se v Sunny Canadian konal již tradiční veletrh kroužků. Pro zúčastněné byla připravena nová nabídka školkových i školních kroužků na školní rok 2015/2016. Jednalo se o kombinaci jak již zajetých a oblíbených kroužků, mezi něž beze sporu patří Malý kuchtík, Karate, Tanec, Balet a gymnastika, Floorbal, Sunny Angels a další, tak i řady novinek, které můžeme nabídnout díky dostavbě nové budovy gymnázia, kde bude k dispozici velká tělocvična, kuchyňská studia, keramický atelier a řada dalších prostor. Novinkami pro základní školu jsou například: Blok míčových her házená/basket/volejbal, Kin-ball, Škola kouzel, Badminton, Školní kapela či třeba Historický šerm. I naše školkové děti se dočkají novinek, mezi nimiž můžeme jmenovat Rytmické bubnování, Zábavné pokusy či ZOO koutek. Celkově jsme nabídli našim školkovým dětem 30 kroužků a dětem ze základní školy a gymnázia pak 45 nejazykových kroužků, které doplňuje 15 jazykových hodin navíc: angličtina, francouzština, němčina, čeština a čínština. Přítomní lektoři zodpovídali otázky ohledně náplně a cílů jejich kroužků. Zástupci řady kroužků nám na pódiu předvedli, co se na hodinách učili. Pokud jste ještě nezapsali své děti, najdete seznam nabízených kroužků na internetu školy či na obou recepcích. 56'&-&'&17!)/)"1#!)/)01#()2)#(1'&/"3 ))('&-&'4!"#$%&'()*+,(+-. Fair Showcases Over 90 Extra Courses On Wednesday and Thursday, June 10 11, 2015, Sunny Canadian hosted a traditional Extra Courses Fair. Attendees were shown a variety of extra courses to be offered in 2015/16 in the Kindergarten, Elementary School, and High School. We will have a variety of traditional and popular Extra Courses in the Elementary School (for example, Little Chefs, Karate, Dance, Ballet and Gymnastics, Floorball, Sunny Angels, etc.), as well as number of new courses thanks to the new building and its upgraded facilities. Elementary school children will enjoy new extra courses such Handball, Basketball, Volleyball, Kin ball, Badminton, School Band, and even Historical Sword Fighting. Furthermore, we have added Rhythmic Drumming, Majorettes, Science, and Little Zoo for Kindergarten children. Overall, we will offer 30 courses for Kindergarten, 45 interestbased courses for Elementary School along with 15 different language support classes: English, French, German, Czech and Chinese. At the fair, instructors and teachers answered questions about the content and objectives of their courses. Representatives of several extra courses also presented on stage. If you have not yet registered your child, you can find a complete list of our extra course offerings on the school website or at both receptions.

22 Class Pictures Třídní focení proběhlo v naší škole focení tříd. Tentokrát se děti fotily i se svými třídními mazlíčky. Focení bylo velmi veselé a děti si ho moc užily. Objednávky a dotazy směřujte prosím na paní fotografku Jarku Belcher na tel , jarka. On May 12 and 13, class photos were taken in our school. This year, the photo shoot got a little wild pictures were taken with classroom pets. The photo sessions were cheerful, and children (and pets) enjoyed it very much. Orders and questions? Contact p h o t o g r a p h e r : Jarka Belcher j a r k a. b e l c h e gmail.com. xyjipijitzdlrletf dlrlstfklulfktjirevllkjipijw defghijklmnoknpq NOPQOROSTUPVORWXYZ[T\Y]Y^_`abc

23 Mufiny s maminkami a Koblihy s tatínky Spring is not only a time to thank the sun for warmer weather... it s also a time to thank Mom and Dad! Mother s Day is typically celebrated on the second Sunday in May and Father s Day on the third Sunday in June. In honor of these traditions, we invited mothers and fathers of Sunny Canadian students to Muffins with Mom and Donuts with Dad. At each event, moms or dads joined their children and teachers for a small breakfast in the cafeteria. We hope you enjoyed your Mother s and Father s Days! aro není jen obdobím, Jkdy můžeme sluníčku poděkovat za příjemnější počasí. Je to také příležitost poděkovat maminkám a tatínkům. Den matek slavíme druhou neděli v květnu a Den otců třetí neděli v červnu. Abychom řádně uctili tyto tradice, zveme maminky a tatínky do Sunny Canadian na akce Muffiny s maminkami a Donuty s tatínky. Při těchto akcích přijdou maminky nebo tatínkové se svými dětmi do Sunny Canadian na snídani, kde si v příjemné atmosféře popovídají s učiteli. Věříme, že jste si Den matek a Den otců v Sunny Canadian pořádně užili. Muffins with Mom and Donuts Ÿ š œ ž Ÿ { }~ }ƒ ˆ Š Œ Ž

24 hirty-seven Sunny Canadian kindergarten students School in Nature Blato 2015 Twent for their second school in nature of the year to spend a whole week with their friends and teachers in the beautiful area of Czech Canada. Warm sunny weather and blue skies greeted students from Red Eagles, Orange Tigers, Brown Bears, Yellow Ducks and Green Frogs. As in every school in nature, there is a focus on teaching independence and responsibility. Every morning the children wake up and make their own beds, are responsible for keeping their rooms tidy, organizing their clothes in the wardrobes and on the shelves, keeping their clothes and belongings organized, getting dressed, putting their dirty clothes in their laundry bag, preparing clothes for the next day, putting on sun cream, brushing their teeth, and packing up before the departure. There were many great experience within the trip. The children enjoyed the beauty of the forest and as we discovered it was in fact a magic forest, inhabited by Školka v přírodě v Blatu Na druhou školku v přírodě v letošním Další naší zajímavou exkurzí byla návštěva školním roce vyrazilo třicet sedm dětí, historického Jindřichova Hradce, kde jsme aby strávily týden mezi svými kamarády a učiteli v prostředí nádherné oblasti České Kanady. Děti z Red Eagles, Orange Tigers, Brown Bears, Yellow Ducks a Green Frogs přivítalo slunečné počasí, krásně modrá obloha a příjemné teplo. Stejně jako na každé školce v přírodě se zaměřujeme zejména na vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti. Děti každé ráno vstávají a stelou si postele, udržují si pořádek se díky výstavě japonských hraček seznámili s japonskou kulturou a viděli jsme, s čím si hrají děti v Japonsku. Děti si s nadšením poskládaly origami (prasátka, parníky, lodě, krabičky z papíru) a moc se jim líbil strašidelný hrad, který byl součástí výstavy. V Jindřichově Hradci jsme si prohlédli nádvoří místního zámku a výlet zakončili sladkou tečkou v cukrárně na náměstí. Krásný zážitek si děti odnesly i z jízdy úzkokolejkou. v pokojích, ve skříních s oblečením Další den jsme strávili na hřišti, kde jsme a v poličkách, oblékají se, odkládají použité oblečení do pytle, chystají si, co si oblečou další den, mažou se opalovacím krémem, čistí si pravidelně zuby, skládají si věci do kufru před odjezdem. Ze školky v přírodě si děti odnesly mnoho krásných zážitků. S nadšením zkoumaly krásy lesa, který, jak jsme později zjistili, je kouzelný a žijí v něm lesní víly. S pomocí přírodnin jsme tvořili umění landart, a když jsme se soutěžili, hráli fotbal, skákali přes gumu, hráli bowling, házeli si s frisbee a hráli různé hry zaměřené na posílení vzájemných vztahů. Nádherný byl také výlet na hrad Landštejn, kde jsme obdivovali místní architekturu a scénický výhled na okolní přírodu a kde na děti čekaly další hry. Dalším, avšak určitě ne posledním zážitkem byl čtvrteční karneval, na který se děti moc těšily. Děti se předvedly ve svých úžasných následující den na místo vrátili, čekalo na nás kostýmech a pořádně to rozjely na tanečním překvapení víly nám v domečcích zanechaly parketu. Bylo to úžasné vyvrcholení celého duhové kuličky. Děti z toho byly celé unešené! skvělého týdne. Do lesa jsme chodili také na procházky, děti se Veliké díky patří všem lidem, kteří pomáhali ÉÂÍÇØÙÚÉÏÔ ÆÇÈÈÉÀÇÊË ÒÅÎÍÕоÆÖ ¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÅ ÌÉÍÇÎÏÐÑÉÒÃÓÏÔ dozvídaly o obyvatelích lesa, o tom, jak samy a podíleli se na přípravě a realizaci školky mohou přispět k tomu, aby se zvířata v lese v přírodě a díky nimž byla tato školka dobře cítila. v přírodě takto báječná. ª«ª ±²³ µ ³ ³ ¹º»¼½ ÒÅÎÍÕÉÒØÇÀÛÕÜÍÉÀÝ ÂÀÅÉÜ fairies! Using the moss, sticks, pinecones and the other nature things we bulit our own art called landart and when we returned the very next day we discovered a surprise the fairies had left us magic marbles within the homes that we had bulit for them! The children were absolutely enthralled! While hiking though the forest, the children were learning about the forest animals, and how we can help the animals to feel good in their home. Our other interesting excursion was a trip to the historical town of Jindřichův Hradec where the students had an opportunity to learn about Japanese culture and they found out what toys children from Japan are playing with through an exhibition of a collection of Japanese toys. The children were very excited about learning how to make origami (pig, steamboat, box, boat made out of paper) and they really enjoyed playing in the haunted house which was a part of the exibition too. In Jindřichův Hradec we visited a courtyard of the chateau and we finished our trip having a piece of cake in a cake shop at the square. The students also had a fantastic experience from taking a train ride from Jindřichův Hradec to Blato. We spent another day on the soccer pitch having organized competitions. The children played soccer, jumped over the jumping ropes, played bowling and frisbee and other various team bulding games. Another great event was a trip to the castle Landštejn, where we admired the beautiful architecture of the castle and the scenic view of the surrounding nature and where the students played a scavenger hunt and other fun games. Last but not least, on Thursday evening, we enjoyed a carnival, which was a very expected event. The children showed off their costumes and boogied on the dance floor. It was the perfect culmination to a very exciting week. A big thanks goes out to all the people who helped and participated in putting this school in nature together and making it such a huge success.

25 V noci opět bez maminky Nedávno Green Frogs podruhé přespali ve školce. Ačkoli jsme už jednu pyžámkovou noc měli, některé žabky byly ještě trošku nervózní a malinko se obávaly spinkání bez svých rodičů po celou noc. Celý týden jsme měli ve školce příležitost děti připravovat, povídat si o tom, jak moc zábavná tato akce bude a kolik dobrodružství a milých zážitků je čeká. Konečně jsme se toho dne dočkali. Děti byly připravené a natěšené. Začali jsme na školní zahradě, kde jsme hráli nejrůznější hry. Třeba závod v běhu (pár dětí předběhlo i Katku!), skok do dálky a fotbal. Poté jsme si šli upéct vlastní pizzu a připravit postýlky na spaní. Bylo důležité, aby každý spinkal tam, kde chtěl a vedle koho chtěl, aby děti byly opravdu spokojené. Pak už přišlo na řadu promítání filmu v angličtině. Po hlasování vyhrál téměř jednohlasně film Frozen. Hodně jsme se soustředili na povídání o prožitých legracích, aby dětem nebylo smutno po maminkách a tatíncích a měly pokud možno co nejméně prostoru na tuto myšlenku. Přespání mimo dům napomáhá dětem se osamostatnit od rodičů a zvedne jim sebevědomí. Byli jsme ve známém prostředí se známými tvářemi a bez jediné slzy! Bylo moc hezké vidět nadšení. Jedno z dětí ihned jak otevřelo oči po probuzení, jásavě prohlásilo, že to zvládlo! Následující den jsme si povídali o všech zkušenostech a děti se ptaly, kdy tu už zase přespíme. Class sleepover The Green Frogs recently had their second sleep over of the school year. Though we have done this before this year, some of the Green Frogs were still quite nervous and anxious about the idea of sleeping at school and being away from their parents for the night. For the week leading up to the sleep over the Green Frogs teachers took every opportunity to speculate with the kids about how much fun we would have at the sleep over to foster excitement about the adventure that we would have. Finally the sleep over day arrived and the Green Frogs were a mixture of excited and apprehensive. We started with outdoor sports activities. We did running races, (where a couple of the Green Frogs even managed to beat Katka!) long jump competitions and played some football. We then began to prepare our home made pizza dinner and make our beds. This was really important for the kids making sure that they were all happy with their sleeping neighbours! We then watched Frozen in English on the big projector screen before going to sleep. We concentrated the kids attention on how much fun we had had so far to keep their minds off the idea of wanting to go home to mum and dad. Overnight activities like this help kids to experience seperation from their parents in a sheltered environment with familiar faces and we managed the whole event without a single tear! One of the Green Frogs first reaction to waking up in the classroom was to be absolutely thrilled that he had made it all night with out going home. It was really heartwarming the next day to hear the kids discussing their experience and asking us about when they would get to do it again. Þßàáßâßãäåàæßâçèéêëäìéíéîïðñòó õ üõ õ ú ôõö õøõùúûõüýþÿ õ õ ÿ õ õ

26 Zahradníkem na zkušenou Blue Bunnies navštívili Dendrologickou zahradu. Byl slunečný den a děti byly šťastné, že jedou na výlet školním autobusem. Smály se a povídaly si a užívaly si tolik legrace, že nikdo z nich nemohl uvěřit, jak brzy jsme na místě. Děti byly naprosto ohromené tím, kolik bylo v zahradě zářivě barevných květin. Ukazovaly nám květiny, které znají nebo které jsou podobné těm, co rostou!"#$%&'() doma na zahradě. Užily si přírodu a jemně se dotýkaly různých rostlin a stromů, které zde rostly. Blue Bunnies nedávno dokončili lekci zahrádkaření a darovali svým maminkám sazenice jahod ke Dni matek, z čehož měli obrovskou radost. Zahradničení může být velmi poučné, protože pomáhá dětem rozvíjet nové dovednosti, jako jsou tyto: 1. Láska k přírodě šance dozvědět se o venkovním prostředí v bezpečné a příjemné atmosféře 2. Odpovědnost péče o své rostliny 3. Pochopení naučí se o příčině a následku (tj. rostlina zemře bez vody, plevel soupeří s rostlinami atd.) 4. Uvažování a objev nauka o rostlinách, o zvířatech, počasí, životním prostředí, výživě atd. Poté co děti strávily většinu dne se svými učiteli prozkoumáváním zahrady, odpočívaly a hrály si na hřišti umístěném uvnitř zahrady vedle vchodu. Byl to den plný vzdělávání a zábavy a děti si jej jistě budou pamatovat. On Thursday the 28th of May the Blue Bunnies class visited The Dendrologicka Zahrada. It was a sunny day and the children were just excited to go for a ride on the school bus. They were laughing and talking and having so much fun, that none of them believed how soon we reached our destination. The little ones were amazed by the vibrantly coloured flowers in the garden. They pointed out the flowers that were similiar or identicial to the ones they could find in their gardens at home. They just enjoyed nature and softly touched the various plants and trees located there. The Blue Bunnies class had recently completed a lesson on gardening and given their mums strawberry seedlings for Mother s Day; which added to their excitement. Gardening can be very educational because it Learning Through Gardening helps children to develop new skills, including: 1. Love of Nature* a chance to learn about the outdoor environmet in a safe and pleasant atmosphere 2. Responsibility* from the caring for their plants. 3. Understanding*as they learn about cause and effect(i.e. plants die without water, weeds compete with plants., etc.) 4. Reasoning and discovery* learning about the science of plants, animals, weather, the environment, nutrition, and simple construction. After the toddlers spent the majority of the day, exploring the garden with their teachers, the little ones were able to relax *+,-./01,2/3410 and play at the playground located within the garden, 561+,74/89:;2<,/=.,> close to its entrance. It was an educational and fun-filled day that the toddlers are sure to 561+,74/89:;2<,/=.,>

27 Brown Bears pěstují fazolky Jaro v Brown Bears bylo plné učení a příležitostí k nejrůznějším pokusům a experimentům. Žáci se učili o životním cyklu rostlin, a to především skrz vlastní zkušenost a experimenty. Zasadili jsme dva různé druhy semínek, květinu zvanou Marigold a fazolky. Žáci mohli vidět proces klíčení fazole a dále pozorovat její celý postupný růst. Byla to také skvělá příležitost obohatit jejich slovní zásobu o nová slovíčka, především v angličtině. Každý den děti sledovaly změny na rostlince a její obrovskou rychlost růstu. Klíčení a první kořínky jsme měli možnost spatřit již po třech dnech, čímž byly děti uchváceny! Semínka květin Marigoldek vyrostla v krásné sazeničky, které jsme dali maminkám ke dni matek. Vyklíčené fazolky jsme zasadili na zahradě do malých květináčků, které jsme si poté odnesli zpátky do třídy a děti sledovaly, jak rostou. Pečlivě se o ně staraly a zalévaly je. Dozvěděli se také o tom, že rostlinka potřebuje k životu vodu, slunce a zem, ze které získává živiny. Další součástí experimentu bylo zakreslování procesu růstu rostliny. Moc jsme si užili tento IJKLJMJNOPKQJMRSTUVOWTXTYZ[\]^ společný čas a bylo nám také trochu smutno, když jsme všechny naše rostlinky dali dětem domů. Jsme si jistí, že se o ně Brown Bears i nadále dobře starají! Vědecké experimenty, které si děti mo- hou samy vyzkoušet, jsou pokaždé velice vzrušující a děti se do nich rády zapojují. Snažíme se je co nejvíce začleňovat do výuky. Díky tomuto pokusu, který se zpočátku týkal těchto několika rostlinek, obohatil děti o poznatky týkající se celkové péče o rostliny, poznatky o různorodosti rostlin a životním prostředí. Byla to skvělá příležitost k zopakování si vědomostí a dovedností o životním prostředí a péči o naši planetu. _`abcdcefegchijklfce mnfojpqcrstuvgjc`lji rwiaupxicrcedjpyzx mnfojpqcrstuvgjc`lji Let s growe beans T his spring has been full of learning and experimenting opportunities for the Brown Bears classroom. They learnt about the plant life cycle and got to experience it first hand. Two different kinds of seeds were planted, marigold and lima beans. Students learnt about seed germination with lima beans, and this was a great opportunity to learn about plant parts. What s great about lima beans is that they change at a rapid speed; roots were visible within 3 days and students were amazed! Marigold seeds became beautiful seedlings which we gave to moms as mother s day presents along with a meaningful poem. When it was time, we went to the garden and planted the lima beans in soil, once again, another wonderful and hands-on opportunity to learn about plant needs; water, sun and soil! From then on, students were responsible for watering their plants and recording/drawing changes. We had a fantastic time learning about plants and quite sad when plants were sent home! We are sure the Brown Bears are taking great care of their plants at home! Scientific and hands-on experiments always carry a high level of excitement and engagement. We try to incorporate that into our lessons as much as possible! This specific experiment related to plants however, it extended into general plant care, different types of plants around us and environment a great review about recycling and taking care of planet Earth!

28 Návštěvní Den Třída Orange Tigers měla příležitost navštívit první třídu základní školy, kde se konal takzvaný návštěvní den. Tato akce, na kterou byla vyhrazena jedna vyučovací hodina, byla přizpůsobena tak, aby dětem z předškolních tříd znázornila, co je čeká příští rok. Zážitek to byl také pro děti z první třídy, dostaly příležitost k vedení při učení a v neposlední řadě jim tento přístup dovolil zazářit ve vlastní třídě. Děti ze třídy Orange Tigers působily překvapeně, když poprvé k prvňáčkům vešly. Bylo velice zajímavé děti pozorovat mimo jejich třídu, známé prostory a jim vlastní prostředí. Tento zážitek je pro děti nejen zajímavý, ale také důležitý pro další krok ke vzdělávání. Děti z první třídy, kterou jsme navštívili, pro nás měly připravený výstup s veselou abecedou, jejíž základ se probírá již v předškolních třídách. Tento výstup děti obohatil o další základ této metody a zvukový projev anglické abecedy. Prvňáčci nám předvedli čtení jednoslabičných slov a byli velice překvapeni tím, jak děti z Orange Tigers tuto činnost ovládají stejně jako základ veselé abecedy - poznávání písmen a jejich zvukovou rozdílnost. Následovalo propojení prvňáčků s předškoláky při procvičování psaní a početních aktivit. Zajímavostí bylo představení třídního hmyzího kamaráda strašilky, která je provází školními dny. Na závěr měly děti z naší třídy možnost se ptát prvňáčků na otázky spojené s první třídou a mohly porovnávat rozdíly, které jsou mezi předškolním programem a programem prvních tříd. Rozdíl se nezdál dětem velký, ale přece jen je znatelný. Děti opouštěly žáky první třídy s úsměvem a lepší představou o tom, co je po letních prázdninách čeká. Jako výsledek tohoto návštěvního dne, který měl velký úspěch, jsme se rozhodli tuto akci opakovat každý červen v následujících letech pro třídy předškoláčků. œ ž ±Ÿ œ ž²³ œ žÿ š žž œ ª«¹º ±œ ª«³ œ µ ² ž { }~ }ƒ ˆ Š Œ Ž œ² Návštěvní Den The Orange Tiger classroom got the opportunity to visit the first grade in our first Vistor s Day. This hour long experience was designed to give the pre-first students an idea of what to expect next school year. It also served the purpose of allowing the first graders a chance to feel grown-up, to lead, to teach, and to shine! The Orange Tiger classroom seemed a little shocked when they first entered the first grade classroom. It was good to see them out of their comfort zone and getting an experience so common and necessary for growth and development. The first graders had prepared a jolly phonics lesson that taught the children the phonics sounds as well as how to read 3-letter words. The first grader s were quite impressed with how well the Orange Tiger s knew the material! Afterward, each first-grader paired with an Orange Tiger to go over a handwriting exercise as well as a sequencing activity. Next, the firstgraders introduced their classroom pet to the class a stick bug! Finally, the orange Tiger classroom was allowed to ask questions about the first grade. By the end of the hour, the Orange Tiger s gained a better perspective on some of the many differences between first grade and pre-first. It didn t seem radically different and each student left with a clearer and more confident vision of what it is like to be in the first grade! As a result of Visitor s Day s success, we plan on having a Visitor s Day in June of every school year.

29 Yellow Ducks na Vyšehradě Y Yellow Ducks Go to Vyšehrad When the Yellow Ducks weren t able to go to the original location of a field trip due to unforeseen circumstances, we took matters into our own hands. Determined to still take a trip, we decided to visit Vysehrad and together we used public transportation to get there! It was the first time the Yellow Ducks took public transportation as a class and the kids absolutely loved it. They were so well behaved and respectful, and really enjoyed the movement of the train starting and stopping at the stations. We talked about the different types of public transportation (bus, train, tram), who uses them and what they use them for. We also had fun counting down the number of stations we had left until we reached our final destination. The weather could not have been better for a day trip full of walking. Because we spent all day at the park, we were able to see great views of Prague and the Vlatava river from different lookouts, the students asked a lot of questions about the different»¼½¾¼ ¼ÀÁ½ü ÄÅÆÇÈÁÉÆÊÆËÌÍÎÏÐ buildings we could see and we learned a little bit about Prague s history. We also were able to go into Peter and Pavel s church. The students were really impressed with the architecture and the beautiful interior and what different symbols meant or represented. Vysehrad ended up being a great class trip. We were able aellow Ducks měli původně jet na jiný výlet, avšak díky nepředvídatelným okolnostem jsme museli vzít věci do svých rukou a vyrazili jsme nakonec městskou hromadnou dopravou s dětmi na Vyšehrad. Pro většinu z nich to bylo úplně poprvé, kdy jely autobusem a metrem, a byly z toho naprosto nadšené. Dozvěděly se také o různých dopravních prostředcích, kdy je využíváme a jak. Všichni byli v dopravě velmi hodní a obzvláště se jim líbil houpavý rozjezd a příjezd metra do stanice. Cesta tam i zpět to byl pro ně jeden z nejzábavnějších momentů celého výletu :-). Počasí nám opravdu přálo a na celodenní výlet plný venkovních aktivit bychom nemohli chtít lepší. Strávili jsme venku celý den. Prošli jsme si park, děti obdivovaly krásné výhledy na Prahu a Vltavu a ukázali jsme si všechna významná místa na dohled. Později jsme si udělali venku piknik a navštívili jsme i kostel sv. Petra a Pavla. Všichni byli udiveni jeho velikostí a výzdobou a dozvěděli se zajímavé informace o tom, proč a jak se lidé modlí, a hned si to někteří vyzkoušeli. Výlet na Vyšehrad si všichni velmi užili a naučili se mnoho nového o světě, ve kterém žijeme. Na konci dne vzpomínali na různé momenty z výletu a obzvláště cesta městskou hromadnou dopravou se jim velmi líbila. ÝÞ ßàØáâãäåÑàÚæçàÛ ÑÒÓÔÕÖ ØÙÚÛÜ to try something new by taking the bus and train and experience the city from above! èòééêèàßàûëòì ÝÞ ßàØíÚáâãäåÑàÚæçàÛ

30 V úterý 2. června byly děti z Red Eagles pozvány na návštěvu do 1.B, aby se dozvěděly, jak to v první třídě chodí. Prvňáci učili předškoláčky veselou abecedu, vytváření slov pomocí hlásek, popletená slovíčka nebo vymýšlení co nejvíce slov začínajících na stejné písmeno. Předškoláci se seznamovali také s prací v týmech se svým starším kamarádem, který je prováděl instrukcemi na pracovních listech a pomáhal jim s jejich vypracováním. Red Eagles se na návštěvu u prvňáčků vyzbrojili otázkami, které je zajímaly ohledně života v první třídě, např. se ptali na to, jaký je čeká rozvrh dne, jak vypadají hodiny čtení, zda zvonění znamená začátek nebo konec hodiny, a nakonec došlo i na nejdůležitější otázku a sice kolik času je v první třídě vyhrazeno ke hraní. Níže se dozvíte, na co se Red Eagles v první třídě těší nejvíce: Nicky: Moc se těším na to, až budu dělat všechny zábavné věci! Kevin: Já se těším nejvíce ze všeho na čtení! Dušan: Já se těším úplně na všechno! Kryštof: Budeme dělat legrační věci! Tomáš: Těším se na OOn Tuesday, June 2 the Red Eagles were invited to 1B to learn all about life in First Grade. The Red Eagles were treated to the First Graders teaching them Jolly Phonics, how to blend sounds to make words, mixed up words, and how many words you can think of starting with a letter. They were paired up with a 1st grade buddy who worked on a reading and sequencing worksheet with them. The Red Eagles came prepared with questions about life in 1st grade, such as, how is the schedule, what do you do in reading, when the music plays does that mean that class begins or ends, and finally and most importantly, how much playtime do we have? Here are a few things that the Red Eagles are looking forward to when going to Grade 1: Nicky- I am very excited to do all the fun îïðñïòïóôõðöïò øùúûôüùýùþÿ Předškoláci navštívili prvňáky různé předměty! Nella: Já se těším na stravování v jídelně! Emma: Těším se na všechnu práci, která mě bude v první třídě čekat! Štěpánka: Těším se na všechno!!! Majda: Já se těším na čtení! Kaia: Těším se, že budu dělat různé věci! Marek: Těším se na všechno a taky na to, co se budu učit! Tim: Já se budu učit číst! Dětem z Red Eagles se zážitek z první třídy moc líbil a z této návštěvy si odnesly konkrétní představu toho, jaké to je v první třídě, a všichni se už moc těší na začátek další kapitoly svého školního života v Sunny Canadian. First Grade Visit Day! things! Kevin-I am excited for the reading! Dusan-I am excited for everything! Krystof-We will do fun things! Tomas-The different classes! Nella-I am excited to go to the cafeteria! Emma-I am excited for all the work! Stepanka-Everything!!!! Majda-Reading! Kaia-I am excited to make things! Marek- I am excited for everything and what I am going to learn! Tim- I am going to learn to read! The Red Eagles really enjoyed the experience of visiting the first grade and came away with a better understanding of what first grade is like. They are all looking forward to begin the next chapter of their schooling at SCIS!

31 Purple Dinos čte s láskou! Purple Dinos Read our Hearts Out The Purple Dinos have been regularly meeting the elementary Grade 5 class for our Reading Buddies Program throughout the school year. This Reading Program has promoted cooperation between classes (especially between the elementary and kindergarten), socialization, literacy and confidence building for the students in both classes. The Purple Dinos and Grade 5 s seem to have developed a special bond after sharing their new experiences with each other. Both classes really seem to!"# $%&!' #()*+,%-*.*/01234 enjoy learning and creating together. They love to make cards for each other to take home. The Purple Dinos like to choose their favourite books and toys to show their older peers. They are so excited to meet with the Grade 5 s and share with them new things in the classroom or something they have brought from home. It is an excellent way for the children s socialization to a different peer age group. At the beginning of the school year the children were a bit hesitant and shy but they have now become more Třída Purple Dinos se pravidelně během celého školního roku setkává s 5.A v projektu Reading Buddies - Čtecí kamarádi. Tento program podporuje spolupráci mezi dvěma třídami (jednou ze základní a jednou z mateřské školy), posiluje sociální vztahy dětí, čtenářskou gramotnost, a buduje tak důvěru mezi dětmi. Zdá se, že Purple Dinos a třída 5.A si vytvořily mezi sebou zvláštní silné pouto a sdílejí spolu mnoho nových zkušeností. Obě třídy se rády dohromady učí a společně tvoří - děti si navzájem vyrábějí obrázky, které si následně předávají a odnášejí domů. Purple Dinos si rádi vybírají své oblíbené knihy a hračky, které ukazují svým starším kamarádům. Vždy jsou natěšeni, až se setkají se žáky 5.A a budou moci s nimi sdílet nové zážitky, hrát si s hračkami ve třídě nebo s hračkami, které si přinesli z domova k této příležitosti. Je to skvělý způsob, jak podpořit dětskou socializaci se staršími spolužáky. Na začátku školního roku byly děti trochu váhavé a plaché, ale nyní jsou veselé, otevřené a přátelské. Kromě socializace je program vhodný na podporu předčtenářské gramotnosti u mladších dětí, u žáků základní školy podporuje čtenářskou gramotnost a naučí se sdílet příběhy navzájem. Žáci 5.A mají možnost pracovat s malými skupinkami dětí a užít si s nimi čtení, zatímco Purple Dinos ukazují obrázky, které už znají. Tato spolupráce je tedy nápomocná i k budování slovní zásoby u malých dětí, protože se seznamují s novými slovy, která slyší od svých starších kamarádů. Projekt Čtecí kamarádi vybudoval ve třídě Purple Dinos důvěru, otevřenost a lepší komunikaci s novými lidmi, kteří jsou starší než oni. Děti rády ukazují svá taneční vystoupení a básničky svým starším kamarádům, učí se dohromady oblíbené písničky a procvičují si své interpretační schopnosti. Bude se nám po našich starších kamarádech přes léto stýskat! at ease, open and friendly with the Grade 5 s. Furthermore, the program is an excellent way to promote literacy and reading by sharing our stories with each other. The Grade 5 s pair up with the same small group of children each time we meet and enjoy reading the books to them, while the Purple Dinos point out pictures and words they already know. This collaboration helps build vocabulary as the children hear the words pronounced correctly from their older peers. The Reading buddies has also built up the confidence in the Purple Dinos class as they have learned to become more open to new people that are much older than them. The Purple Dinos CD7EF6?9GHIJKLF98=F; like to perform our dances and songs for the Grade 5 s to share with them our favourite songs and practice our performing skills. We will miss them over the summer. CD7EF6?9GHIJKLF98=F;

32 Starlight Adventure Hvězdné dobrodružství Apřišel MÁJ Všude v přírodě je vidět krásné barvičky, i naše tváře se červenají od sluníčka. A zatímco Dráčkové odjeli na školku v přírodě, Broučci se vydali za vesmírným dobrodružstvím. Nejdříve jsme se naučili, jak se správně obléci jako kosmonauti. Pak jsme si pověděli něco o vesmíru, prozkoumali ho na obrázcích a posta - vili jsme svoji raketu. A mohli jsme n a s t a r t o - vat motory. Start byl naplánován na čtvrtek, kdy jsme rodičům předvedli naši znalost vesmíru splněním několika náročných úkolů při Hvězdné hře. Odměnou nám byl Polárkový dort. A pak ti nejodvážnější zůstali ve školce na opravdový noční let vesmírem, spojený se spinkáním ve a všichni stateční kosmonauti obdrželi diplom za odvahu při našem hvězdném dobrodružství. školce. Viděli jsme spoustu hvězd a hvězdiček, planet VWXYWZW[\]X^WZ_`abc\daeafghijk i planetek. Pěkně jsme si o nich zazpívali a pak jsme si o nich ještě nechali zdát. Let byl velmi klidný a žádní nepřátelští UFOni se neobjevili. Ráno jsme úspěšně přistáli zpět na Zemi The month of MAY arrives... Everywhere one can see beautiful colors and our cheeks blush from the sun. And while the Dráčkové went to school in nature, the Broučci went beyond to the Space adventure. First, we learned how to properly dress like astronauts. Then we learned about the universe and explored the cosmos and built a rocket ship Start the engines.. The launch was scheduled for Thursday, when we parents demonstrated our knowledge of the universe by meeting several challenges at Star game. Our reward was Polárkový cake. And then the bravest remained in the nursery when at night, a real space flight occcured, along with sleeping in the kindergarten. We saw lots of stars, planets and asteroids. We had a nice song about them too. The flight was very calm and no hostile aliens emerged. In the morning we successfully landed back on Earth and all the brave astronauts received a Diploma for courage in our Starlight adventure. lmnopqrstuvpw xynzumpq{ }r~uqv ut rqzu n qrtsƒznms w xynzumpq{ }r~uqv ut

33 Obrázek Here Comes the Sun uspěl v mezinárodní výtvarné soutěži Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem světla (viz článek v předchozím čísle SCNL), SVĚTLO ve všech podobách se stalo i tématem 43. ročníku jedné z nejvýznamnějších dětských výtvarných soutěží na světě: Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, která je živoucím památníkem zavražděných lidických dětí. Děti českého programu naší mateřské školy věnovaly světlu, hledání všech jeho forem, zvláště Slunci a vesmíru, různé aktivity v průběhu celého roku, Broučci například spojili spaní ve školce s vesmírnou hrou, ale především se společně se staršími Dráčky snažili najít, poslouchat, zpívat a výtvarně zobrazit různé anglické písničky o světle, především o hvězdách a Slunci. V tomto duchu jsme připravili i dárek pro zpěvačku Katy Perry (viz článek v jednom z letošních SCNL). Pět obrázků z naší kolekce jsme v únoru zaslali do lidické výtvarné soutěže. Velmi nás proto těší, že Davídek Krahulec ze třídy U Dráčků získal čestné uznání za malbu na námět písně kapely Beatles Here Comes the Sun a že se jeho dílko po zásluze stalo součástí letošní expozice MDVV v Lidické galerii. Společně s dalšími zdařilými pracemi je zde k vidění do 31. října Odkaz na stránky: mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/ Těšíme se na další tvoření v příštím školním roce, tématem 44. ročníku MDVV totiž bude ŠKOLA. œ žÿ ª«Ÿ Ÿ œ ˆ Š Œ Ž š Ÿ µ«ÿ œÿ œÿ ± Ÿ²³ ª«œŸ ± Ÿ²³ Here Comes the Sun Suceeded in an International Art Contest 2015 was declared the International Year of Light (see last May June SCNL Issue). LIGHT in all its forms has become the main theme of the 43rd International Children s Exhibition of Fine Arts Lidice, one of the most important children s art competitions in the world, which is a living memorial to the murdered children of Lidice. The Czech programme of our Kindergarten devoted various activities throughout the year to light and all its forms, especially the Sun and the Universe, for example, Little Beetles sleep over night included a Space Game, but most of all, along with the little Dragons, experimented with listening and art expressing of various English songs about light, the stars and the sun. In this spirit, we prepared a gift for the singer Katy Perry (see some of previous SCNL). Five images from our collection were sent to the Lidice art competition in February. We are really pleased that David Krahulec from U Dracku class, who received honorable mention for his painting inspired by The Beatles song, Here Comes the Sun, and his work deservedly became part of this year s ICEFA at the Lidice Gallery, which you can visit until October 31st, Link to the web pages: We look forward to the new creations next school year because the theme of the 44th ICEFA is the... SCHOOL!

34 T v r d é s r d c e Prší mi do dlaní a oheň hřeje dlaně, fouká mi do vlasů a slunce svítí na ně. Jsem osamělý bojovník a v noci do tmy hledím, jsem osamělá dívka, za dne pod stromem sedím. Se svítáním koně sedlám Se soumrakem úkryt hledám Uo Š e s t n á c t m a l ý c h i n d i á n Šestnáct malých indiánů Dračího kmene se pod dohledem Velké Medvědice a Horské Hvězdy vydalo k jihu Vedeni a chráněni Sluncem Velkým Duchem získali pět totemových zvířat: Hada Zemi, Rybu Vodu, Medvěda Kov a Sílu, Sovu Dřevo (Lesní moudrost), Orla Vzduch a Oheň. Tolik poselství o našem zdaru a radosti, to byla naše dobrodružná školka v přírodě v Peci pod Čerchovem v srdci Chodska a Českého lesa. Slyšte naši vlastní píseň k příběhu Tvrdé srdce od E. T. Setona: Sixteen Little Indians Sixteen Little Indians of the Dragon Tribe, supervised by the Great Female Bear and the Mountain Star, traveled South. Led and protected by the Sun Spirit, they succeeded in reaching their five totemic animals: Snake Earth, Fish Water, Bear Metal and Strength, Owl Wood (Woodcraft and Wisdom), Eagle Air and Fire. This is our message of joy and success from our spring trip adventure in Pec pod Cerchovem, deep in heart of Chodsko and Český les area. Listen to our very own song, to the story Hard Heart by E. T. Seton: Hard heart ÏÐÑÒÓÔÑÏÕÕÓÖÓ ØÙÚÐØÛÜ ÝÞß àôðóöáâãäåàóæçàè ¹º»¼º½º¾ À»Áº½ÂÃÄÅÆ ÇÄÈÄÉÊËÌÍÎ ãó àéßõóê àëìðóôøûü ÝÞß àôðóöáâãäåàóæçàè My palms hold drops of rain, They re heated by fire Wind blows freely through my hair And the sun is their desire I am a lonely warrior Only darkness do I see And I m just a lonely girl Sitting beneath a tree The sun sets for wild horse riding The sun rises for shelter finding...

35 Výsledky sběru papíru Základní škola: 1. místo: 4.A (1065 kg) 2. místo: 1.B (529 kg) 3. místo: 5.B (283 kg) Paper Collection Results Elementary School: 1. místo: 4.A (1065 kg) 2. místo: 1.B (529 kg) 3. místo: 5.B (283 kg) Základní škola, jednotlivci: 1. místo: Kristýna Švábová (562 kg) 2. místo: Barbora Hasmanová (292 kg) 3. místo: Adéla Ježková (200 kg) Mateřská škola: 1. místo: U Dráčků (753kg) 2. místo: Red Eagles (190 kg) 3. místo: U Broučků (106 kg) Mateřská škola, jednotlivci: 1. místo: Anita Benediktová (406 kg) 2. místo: Eliška Říčková (183 kg) 3. místo: Dušan Zábrodský (100 kg) Elementary School individual winners: 1. místo: Kristýna Švábová (562 kg) 2. místo: Barbora Hasmanová (292 kg) 3. místo: Adéla Ježková (200 kg) Kindergarten: 1. místo: U Dráčků (753kg) 2. místo: Red Eagles (190 kg) 3. místo: U Broučků (106 kg) Kindergarten individual winners: 1. místo: Anita Benediktová (406 kg) 2. místo: Eliška Říčková (183 kg) 3. místo: Dušan Zábrodský (100 kg) íîïðîñîòóôïõîñö øùúóûøüøýþÿ

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES

SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES říloha 5. vydání/attachement for Issue 5 září/september 2012 SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES KNIŽNÍ KLUB/ BOOK CLUB Věková kategorie: 1. 7. třída Klub bude

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více