Baumit Potěry a podlahové stěrky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baumit Potěry a podlahové stěrky"

Transkript

1 Baumit Potěry a podlahové stěrky Kvalita od podlahy Rychlé a efektivní zpracování Pro všechny běžné podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení

2 Potěry a podlahové stěrky ZNAČKOVÁ KVALITA. Kompletní systém Podlahy představují v pozemních stavbách významnou část. Jsou tvořeny konstrukcemi, se kterými jsme denně v kontaktu, aniž bychom si uvědomovali jejich skladbu. A přitom jde o složitý systém jednotlivých podlahových vrstev. Poslední a nejdůležitější vrstvou v této skladbě je většinou podlahový potěr. Vzhledem ke svému významu musí splňovat řadu technických požadavků, jako např. elasticitu, dobrou tepelnou vodivost, tvrdost, pevnost, nehořlavost, rovinnost a mnohé další. Baumit nabízí pro oblast podlah celý kompletní systém. Jeho všechny produkty jsou vzájemně přesně sladěny a garantují tak odbornou návaznost jednotlivých vrstev, které tento ucelený systém tvoří. Výrobky Baumit pro podlahové systémy jsou již výrobně předmíchány. Mohou tak zaručovat neustále rovnoměrnou kvalitu a homogenní složení výrobků, což poskytuje spolehlivé zpracování, vytvrzení, vysychání podlahových potěrů a předcházejí tak i tvorbě trhlin. Tyto vlastnosti výrazně odlišují potěry Baumit od potěrů, míchaných v místě stavby. Ať v novostavbě nebo při rekonstrukci, jedno na jakém podkladu či pro kterou následnou finální pokládku podlahy, prostě a jednoduše s potěry Baumit pracujete rychle, spolehlivě a za rozumné náklady.

3 .VAŠE JISTOTA. Potěry Baumit na bázi síranu vápenatého rychlost a kvalita: Vysoká pevnost, bez prasklin a deformací Samonivelizační efekt ulehčuje práce a šetří čas Ideálně rovný podklad vhodný pro všechny druhy podlahových krytin Vynikající tepelná vodivost podlahové topení maximálně efektivní Ekologické, certifikované směsi se stejnoměrnou kvalitou Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin Cementové potěry ověřená kvalita pro vaši stavbu: Šetří čas a náklady Rychlá a jednoduchá příprava Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin Cerfitikované výrobky s garantovanou kvalitou Vhodný i pro podlahové topení Možné použití i pro vlhké provozy v interiéru i exteriéru

4 Potěry a podlahové stěrky KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POTĚRU Kontaktní potěr je potěr bezprostředně spojený s podkladem v celé ploše tak, že je vyloučen vzájemný vodorovný posun na rozhraní podklad/potěr a je tak zajištěno vzájemné spolupůsobení obou vrstev. Pokud se potěry Baumit realizují jako kontaktní vrstva, je nutné podklad nejprve ošetřit penetrací Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund. Poté následuje technologická přestávka min. 12 hodin. Od svislých konstrukcí je potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund 6. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu musí být shodné a všechna napětí vznikající z technologických a teplotních tvarových změn, provozu apod. zachycuje celé spřažené souvrství potěru a podkladu. Oddělený potěr je potěr v celé ploše oddělený od podkladu oddělovací vrstvou (nejčastěji tenkou fólií) tak, že není vyloučen vzájemný vodorovný posun na rozhraní podklad/potěr. Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu nemusí být shodné, vodorovná napětí v jedné vrstvě nepůsobí na vrstvu druhou. Pro zabezpečení volného pohybu potěrové desky musí být oddělující vrstva celistvá, aby nedošlo k pevnému spojení potěru s podkladem, jež by bránilo pohybu potěrové desky. Taktéž musí být dostatečně rovná, jelikož případné lokální nerovnosti mohou být taktéž překážkou pro volný pohyb desky. Případné ostré výstupky z podkladu je potřeba obrousit, mohly by způsobit přetrhnutí dělící vrstvy a následné pevné spojení vrstev. Potěr je vhodným způsobem oddělen i od ohraničujících a prostupujících konstrukcí. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit separační PE fólie 6. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Oddělený potěr se používá pro podlahy bez nároků na zvýšenou neprůzvučnost.

5 TYPICKÉ SKLADBY Plovoucí potěr je volně položená potěrová deska. Plovoucí potěr je v celé ploše zcela oddělený od podkladu pomocí izolační vrstvy (tepelně izolační nebo akustické). Izolační vrstvu je potřeba vodotěsně odděllit od potěru vhodnou vrstvou, aby se vlhkost z potěru nedostala do izolačního materiálu. Podobně v případě podlahy nad nevytápěným prostorem musí být oddělená izolační vrstva od podkladu paronepropustnou vrstvou, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti v izolačních materiálech. Od svislých a prostupujících konstrukcí je plovoucí potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami tak, aby se potěrová deska při objemových změnách mohla samostatně pohybovat. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit separační PE fólie 6. kročejová izolace (pokud je potřeba) 7. Austrotherm XPS TOP 8. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Pevná a tvarově stálá deska potěru tvoří s izolační vrstvou kmitající mechanismus tlumící vibrace a zlepšující kročejovou neprůzvučnost podlahy. Vytápěný potěr je potěr, který zahrnuje i podlahové topení. Zpravidla se provádí jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvě. V zásadě jde i v tomto případě o plovoucí potěr, který však musí mít dostatečnou tloušťku z důvodu uložení rozvodů podlahového topení a také kvůli akumulační schopnosti, která se od takového potěru očekává. Požadavky na podklad jsou tedy stejné jako požadavky na podklad pro plovoucí potěr. Při realizaci litých potěrů s podlahovým topením se doporučuje dvouvrstvé zpracování. V první fázi se zalijí rozvody podlahového vytápění po jejich horní úroveň a po zatvrdnutí vrstvy se realizuje další vrstva s konstantní tloušťkou, aby se dosáhla požadovaná úroveň. Cementové potěry s podlahovým topením se realizují v jedné vrstvě. Tloušťka vrstvy nad horní úrovní vedení topného systému je tedy závislá na druhu použitého potěrového materiálu a deformačních vlastností izolačních desek. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. systém podlahového topení** 6. Austrotherm XPS TOP 7. podklad* Potěr zahrnující systém podlahového topení. * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. ** Systém podlahového topení pokud se pro fixování vedení podlahového topení použije systémová deska nebo fixační fólie, pak již separační fólie není potřeba. Při instalaci podlahového topení doporučujeme konstrukční skladbu podlahy konzultovat s dodavatelelm topného systému.

6 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ Návrh tloušťky litého potěru LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Při návrhu tloušťky Baumit litého potěru je nutné uvážit budoucí využití prostoru. konstrukce podlahy minimální tloušťka potěru (mm) Alpha 2000 CA-C20-F5 Alpha 3000 CA-C30-F6 spojený potěr potěr na oddělovací vrstvě plovoucí potěr izolační vrstva o tloušťce 100 mm a stlačitelnosti do 5 mm potěr na podlahové vytápění Podlahové topení a spáry zatížení (kn/m²) 1, min. 35 mm vrstvy nad topné potrubí Vytápěné a nevytápěné plochy důsledně rozdělit dilatačními spárami. Ve dveřním otvoru vždy plochu rozdělit dilatační spárou Jednotlivé zóny podlahového vytápění vzájemně oddilatovat. Separační fólie a okrajová dilatační páska Bez pečlivého položení separační fólie, dokonalého přelepení spojů, správného umístění a napojení okrajové dilatační pásky neni možné dosáhnout optimálního výsledku. Okrajová dilatační páska a separační fólie Pro podlahové vytápění používáme okrajovou dilatační pásku tloušťky minimálně 10 mm. Používat jen okrajovou dilatační pásku s integrovanou fólií šířky min. 150 mm. Dilatační okrajová páska musí být připevněná nebo přilepená v oblasti nad budoucí nášlapnou vrstvou. PE-fólie řádně napnuta, spoje s přesahy a přelepeny páskou. Vyvarovat se záhybu, zaoblení, protržení a jiného poškození fólie. Nebezpečí vzniku trhlin. Baumit separační papírová fólie Baumit separační PE fólie Baumit okrajová dilatační páska Impregnovaná papírová fólie na oddělení potěrů od podkladu. spotřeba: 1,1 m 2 /m 2 podlahové plochy role 1,3 m x 100 m Zesílená polyetylénová barevná fólie. spotřeba: 1,05 m 2 /m 2 podlahové plochy role 2 m x 50 m Polyetylénový pásek s integrovanou fólií šíře 15 cm. profil 5 x 100 mm, vhodný pro potěry bez podlahového topení role 50 bm profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým topením role 50 bm

7 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Technologický postup provádění samonivelizačních litých potěrů Příprava a zpracování samoniveli zač ního potěru plovoucí podlahy 1) Zaměření nivelety a stanovení výšky podlahové konstrukce. 2) Uchycení Baumit okrajové dilatační pásky. 3) Kladení akustických či tepelně izolačních desek v systé mu skladby plovoucí podlahy. 4) Ukládání Baumit separační fólie s deseticentimetrovým překrytím. 5) Zaměření nivelačních trojnožek pro stanovení přesné výšky litého potěru. 6) Zkouška konzistence litého potěru před započetím prací. Výsledná kvalita potěru souvisí s množstvím přidané záměsové vody. Směs musí být dostatečně tekutá, aby se její hladina sama rozlévala vodorovně, ale aby nebyla již tak řídká, že by po jejím uložení vznikaly samostatné vodorovné vrstvy kameniva a vodnatých kalů z pojiva. Množství záměsové vody stanovíme tzv. rozlivovou zkouškou rozliv mm (rozlivová nádoba PFT 1,3 l). Převodnění vede ke snížení kvality výsledného produktu. 7) Realizace (lití) samonivelizačního potěru. 8) Hutnění litého potěru vibrační latí. Po nalití potěru se povrch upraví vibrační latí tak, aby došlo k jeho rovnoměrnému rozprostření. Doporučujeme vibrování provádět alespoň 2x ve směru podélném a 2x ve směru příčném. 9) Finální odvzdušnění potěru. 10) Zkouška zatížitelnosti 3 dny po realizaci (pevnost v tlaku). Baumit lité potěry za příznivých podmínek jsou pochůzné po cca 24 hodinách od vylití. Technické parametry a podrobný návod pro zpracování jednotlivých materiálů najdete v našich Technických listech a Techno logickém předpisu pro potěry Baumit

8 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ Péče o litý potěr LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Pro dosažení vysoké a stálé kvality potěru je nutné zajistit jeho řádné vyschnutí. Specifické požadavky na realizaci potěru na podlahovém topení V průběhu realizace potěru musí být vytápěcí zařízení vždy napuštěné vodou pod příslušným tlakem. Rozvody vytápěcího systému je potřeba zafixovat, aby nedošlo k jejich vyplavení. Lité potěry s podlahovým vytápěním doporučujeme provádět ve dvou krocích v první fázi se realizuje vrstva potěru do výšky horní úrovně rozvodů vytápění a po zatvrdnutí se aplikuje dokončovací vrstva potěru v tloušťce min. 35 mm. Cementové potěry s podlahovým vytápěním se realizují v jedné vrstvě krycí vrstva nad horní úrovní rozvodů vytápění je min. 45 mm. Náběh podlahového vytápění u cementových potěrů je možné začít po 21 dnech od jejich realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 C, potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 C. Po 4 dnech se může začít teplota postupně snižovat až na 18 C. Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit, ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 C až do úplného vyschnutí potěru. Náběh podlahového vytápění u litých potěrů na bázi síranu vápenatého je možné začít po 7 dnech od jejich realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 C, potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 C. Po 4 dnech se může začít teplota postupně snižovat až na 18 C. Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit, ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 C až do úplného vyschnutí potěru. Při spouštění podlahového vytápění do provozu doporučujeme dodržovat pokyny výrobce topného systému. Pokyny pro správné vysychání a větrání: Potěr 2 dny chránit před průvanem, přímým sluncem a vyschnutím. Okna a dveře musí být zavřeny. Poté intenzivně nárazově větrat. Při otevřených oknech a dveřích je třeba chránit potěr před srážkovou vodou. Náběh podlahového topení po 7 dnech od vylití potěru. Dle instrukcí výrobce topného systému. Je vhodné vyhnout se provádění omítek po vylití potěru a tím i přechod nému zvýšení vlhkosti v něm. U zvýšených tlouštěk je třeba počítat s prodloužením doby vysychání. Zdvojnásobení tloušťky potěru vede k 3 až 4 násobnému prodloužení doby jeho vysychání. Vysychání a zrání potěru závisí na: tloušťce vrstvy potěru (nikoli však lineárně) vlhkosti vzduchu teplotě četnosti výměn vzduchu v místnosti

9 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Dokončovací práce Baumit lité potěry jsou ideálním podkladem pod všechny druhy nášlapných vrstev. Podlahové krytiny Po řádném vyschnutí potěru mohou být pokládány všechny obvyklé druhy podlahových krytin. Před vlastním pokládáním je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu potěru. Úpravy povrchu potěru Jako eventuální následnou vyrovnávací stěrkovou vrstvu je možné použít výrobky na bázi síranu vápenatého. Před provedením stěrkové vrstvy je třeba provést základní nátěr (Baumit SuperGrund / Baumit Grund) pro zajištění přilnavosti a rovnoměrné nasákavosti. Broušení povrchu potěru Podle dosažené kvality, je možné povrch potěru i přebrousit. Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládáním nášlapné vrstvy potěry na bázi síranu vápenatého Nášlapná vrstva Potěr na bázi síranu vápenatého kamenná nebo keramická dlažba 0,5 % syntetické podlahoviny 0,5 % paropropustné textílie 1,0 % PVC, linoleum, korek 0,5 % dřevěné podlahy, parkety, laminát 0,5 % V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.

10 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ CEMENTOVÉ POTĚRY Pokyny pro zpracování cementových potěrů Pro dosažení vysoké kvality při provádění tradičních cementových potěrů lze dnes s výhodou použít průmyslově vyrobené Baumit suché směsi pro potěry. Jsou univerzální jak pro ruční, tak i strojní zpracování. Dodávány jsou v pytlích 25 kg nebo 40 kg pytlích anebo volně ložené v silech. Před vlastní pokládkou potěru je vždy velmi důležitá pečlivá příprava podkladu ať se již jedná o potěr kontaktní, oddělený nebo plovoucí vždy je třeba re spektovat správné zásady návrhu, umístění a montáže okrajové di latační pásky, separační fólie či tepelné a zvukové izolace. Minimální tloušťky pohybových spár jsou pro potěry bez podlahového topení 8 mm (platí pro rozměr desky do 8 m). Všechny Baumit cementové potěry jsou rovněž vhodné i pro podlahové vytápění. U těchto podlah je mini mální tloušťka dilatační spáry 10 mm. Náběh podlahového topení musí probíhat dle instrukcí výrobce topného systému, nejdříve však 21 dní po zhotovení potěru. Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládáním nášlapné vrstvy cementové potěry Nášlapná vrstva kamenná nebo keramická dlažba Cementový potěr 5,0 % syntetické podlahoviny 4,0 % paropropustné textílie 5,0 % PVC, linoleum, korek 3,5 % dřevěné podlahy, parkety, laminát 2,5 % V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %. Je-li to nutné, lze povrch potěru v interiéru před pokládáním dlažby a podlahovin vyrovnat Baumit sa monivelizační stěrkou.

11 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SCHÉMATA STROJNÍHO ZPRACOVÁNÍ Strojní zpracování volně ložené směsi Lité potěry Cementové potěry Beztlakové silo + směšovací čerpadlo silové Jde o velmi rychlé a jednoduché zpracování suché potěrové směsi. Strojní míchací čerpadlo SMP je zavěšeno přímo na sile, kde se suchý materiál mísí s vodou a je dopravovaný hadicemi na místo zpracování. Beztlakové silo + dopravník + dopravní čerpadlo V tomto případě pracuje strojní zařízení v cyklech. Dávkovací zařízení dávkuje suchou směs do dopravního čerpadla, kde se materiál mísí s vodou a následně se dopravuje na místo zpracování. Podmínky pro staveniště se zásobníkovými sily elektrická přípojka: 380 V, třífázový jistič 40 A, charakteristika C (tzv. motorový proud ) tlak vody: min. 3 bary přípojka vody: 3/4 příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně přístupná plocha pro osazení zásobníkového sila: zpevněná plocha, min. 3 x 3 m vzdálenost od sila na místo zpracování je 80 m Strojní zpracování pytlované zboží Lité potěry Cementové potěry m-tec Duomix 2000 Pytlovaná balení je možné zpracovávat i běžnými omítacími stroji, převážně Duomix s příslušenstvím pro pokládku litých podlah. m-tec D30 Baumit potěr se mísí v samospádové míchačce (resp. kontinuální míchačce) s předepsaným množstvím záměsové vody. Doba mísení 3 5 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Při míchání v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky, pomocí dávkovače.

12 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY Technologický postup provádění samonivelizačních podlahových stěrek Baumit Příprava podkladu Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související zvolení vhodné přípravy podkladu. Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a lepidel. Teplota vzduchu v místnosti i podkladu musí být při zpracování a zrání stěrky min. 5 C. Na silně nasákavé podklady doporučujeme produkt Baumit Grund, na slabě nasákavé či nenasákavé podklady Baumit SuperGrund. Technologická přestávka před aplikací stěrky je cca 12 hod. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme vždy individuálně posoudit. V případě aplikace větší tloušťky stěrky, popř. lití nerovnoměrné vrstvy doporučujeme rozměřit a nastavit výšky v ploše místnosti pomocí laserových nivelačních přístrojů nebo hadicové vodováhy. Při aplikaci stěrky nad 3 mm tloušťky vrstvy použijeme vždy okrajové dilatace (Baumit okrajová dilatační páska). Ruční zpracování Podlahové stěrky Baumit Nivello smísíme s předepsaným množstvím záměsové vody na 25 kg pytel suché směsi. Vhodným pomaluběžným mísidlem (max. 600 otáček/min.) zamícháme do homogenní konzistence bez hrudek. Doba mícháni je cca 2 min. Důležité pro snadné a efektivní namíchání stěrky je použití klecové míchací metly ponořené celou výškou míchacího koše do směsi. Užitím jiného tvaru metly může docházet při míchání k nadměrnému provzdušňování směsi. Zpracovatelnost hmoty je cca 30 minut, přičemž za nižších teplot se doba zpracovatelnosti prodlužuje a za vyšších zkracuje. Nikdy nepřiléváme vodu během zpracování a nepřidáváme rovněž žádné další příměsi (mrazovzdorné, urychlující, apod.). Pracujeme vždy s vhodným čistým nářadím a nádobami. Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti.

13 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY Strojní zpracování Výrobky Baumit Nivello je možné aplikovat strojně pomocí strojního zařízení Duomix 2000 s příslušným vybavením. U strojního zpracování je nutné vždy provést rozlivovou zkoušku pro nastavení správné konzistence směsi. Zkoušku doporučujeme realizovat před začátkem i v průběhu lití a provádíme ji pomocí rozlivového válce o rozměrech výšky 50 mm, vnitřní průměr 30 mm. Pro nastavení vhodné konzistence směsi je nutné mít rovný, suchý a nesavý podklad, suchý by měl být i samotný rozlivový válec. Hodnota výsledného rozlivu by měla mít hodnotu 130±5 mm. Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti. Při odstavení stroje během zpracování delším než 15 minut doporučujeme směs v hadicích prostříknout, případně strojní zařízení i hadice vyčistit. Je nutné dávat pozor na správné míchání, dávkování a konzistenci lité směsi. Čerstvě provedené plochy je nutné odpovídajícím způsobem ochránit před průvanem, přímým slunečním zářením nebo účinky tepelného namáhání (např. podlahovým topením).

14 Potěry a podlahové stěrky PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ Lité potěry výběr výrobků Baumit Alpha 3000 Baumit Alpha 3000 je samonivelizační litý potěr pro použití v interiéru pro strojní zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění. Baumit Alpha 2000 Suchý samonivelizační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojní zpracování, určený zejména pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění. Cementové potěry výběr výrobků Baumit vyztužený potěr E 300 Speed Suchý cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, bez dalších přísad vhodný též pro podlahové vytápění. Za 24 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru. Baumit vyztužený potěr E 225 Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C20 F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, vhodný též pro podlahové vytápění. Baumit potěr E 300 Speed Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C30 F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky a pro podlahové vytápění. Za 24 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Baumit potěr E 225 Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C20 F5) pro betonové podlahy, vhodný též pro podlahové vytápění. Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 2 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: kontaktní potěr mm oddělený potěr mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 18 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 40 kg pytel Třída: CA-C20-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: kontaktní potěr mm oddělený potěr mm (na akustické izolaci) plovoucí potěr 35 mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 18 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 40 kg pytel Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C30-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C20-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 25 kg pytel

15 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ Samonivelizační podlahové stěrky Při rekonstrukcích podlah, pro vyrovnání podkladu či vyspravení lokálních nedostatků nabízí výrobce Baumit samonivelizační podlahové stěrky na bázi síranu vápenatého nebo cementu. Každá podlahová stěrka má své parametry a vlastnosti, specifika užití. Vhodnou stěrku zvolíme na příslušný podklad dle jeho posouzení předem. Baumit Nivello Quattro spotřeba: cca 1,5 kg/ m Samonivelizační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad 2 / mm tloušťka vrstvy: 1 20 mm a písku. Je vhodná k vyrovnání všech standardních podkladů pochůznost: po 2 3 hod. cementových potěrů, litých potěrů na bázi síranu vápenatého, doba zrání: cca 24 hod./3 mm asfaltových potěrů, staré dlažby, betonu ad., a to před zpracovatelnost: cca 30 min. položením krytin všeho druhu. Vhodná též pro podlahové skladovatelnost: 9 měsíců vytápění. dosažitelný hladký téměř bezpórovitý povrch i při vyšší tloušťce vrstvy odolná vzniku trhlin strojně i ručně zpracovatelná Penetrace Baumit Nivello 30 Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění. strojně i ručně zpracovatelná Baumit Nivello 10 Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění. strojně i ručně zpracovatelná Baumit SuperGrund Základní nátěr na nenasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit Nivello), hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění. spotřeba: cca 1,7 kg/ m 2 / mm tloušťka vrstvy: 2 30 mm 4 mm 18 mm 35 mm pochozí po: 6 hod. 12 hod. 24 hod. pokládka nášlapné vrstvy: 24 hod. 36 hod. 48 hod. zpracovatelnost: cca 30 min. skladovatelnost: 6 měsíců spotřeba: cca 1,5 kg/ m 2 / mm tloušťka vrstvy: 2 10 mm 4 mm 8 mm 12 mm pochozí po: 6 hod. 7 hod. 8 hod. pokládka nášlapné vrstvy: 18 hod. 24 hod. 30 hod. zpracovatelnost: cca 30 min. skladovatelnost: 6 měsíců Spotřeba: cca 0,1 0,15 kg/m 2 Doba schnutí na nasákavých podkladech: cca 60 min. /* Doba schnutí na nenasákavých podkladech: cca 12 hodin /* /* při teplotě 20 C a relativní vzdušné vlhkosti 60 % Baumit Grund Základní nátěr na silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit Nivello), hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění. Spotřeba: cca 0,15 kg/m 2 Doba schnutí na nasákavých podkladech: cca 15 min. /* Doba schnutí na slabě nasákavých podkladech: cca 12 hodin /* /* při teplotě 20 C a relativní vzdušné vlhkosti 60 %

16 Baumit Zaručená kvalita Palladium Praha Váš Baumit poradce: Baumit, spol. s r.o. Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem infolinka: Vydání: 01/2012

Podlahové potěry. Kvalita od podlahy. Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení

Podlahové potěry. Kvalita od podlahy. Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení Podlahové potěry Kvalita od podlahy Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení Baumit suché směsi pro podlahy Baumit potěry jsou průmyslově vyrobené suché směsi splňující

Více

Baumit Potěry a podlahové stěrky

Baumit Potěry a podlahové stěrky Potěry a podlahové stěrky Vezměte to od podlahy Systémové řešení pro každou stavbu Pro všechny běžné podlahové konstrukce Tradiční i jedinečné výrobky potěry Naše kvalita Kompletní systém Podlahy představují

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Podlahové potěry a stěrky Lité potěry na bázi síranu vápenatého Cementové potěry Samonivelizační podlahové stěrky Leden 2016 OBSAH: 1. Úvod........................................................................................................

Více

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Technologický předpis Lité potěry na bázi síranu vápenatého Cementové potěry Samonivelizační stěrky Březen 2012 OBSAH: 1. Úvod...............................................................................................................................2

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva

Více

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Technologický předpis Lité potěry na bázi síranu vápenatého Cementové potěry Samonivelizační podlahové stěrky Duben 2014 OBSAH: 1. Úvod........................................................................................................

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je je litý litý samonivelační potěr na na bázi cementového

Více

1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem TECHNICKÉ ÚDAJE: Doporučený mísicí poměr: Zpracovatelnost:

1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem TECHNICKÉ ÚDAJE: Doporučený mísicí poměr: Zpracovatelnost: POTĚRY A STĚRKY 1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem Speciální hydraulické pojivo pro provádění potěrů s rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (24 hodin) a kontrolovaným smrštěním. Doporučený mísicí

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Přirozeně lépe stavět. Kompletní podlahové systémy HASIT. www.hasit.cz. S y s t é m. Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe

Přirozeně lépe stavět. Kompletní podlahové systémy HASIT. www.hasit.cz. S y s t é m. Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe Přirozeně lépe stavět Kompletní podlahové systémy HASIT www.hasit.cz S y s t é m pokládání potěrů Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe Druhy potěrů a jejich použití Cementový potěr (CT) je nejčastěji používaným

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DANA HAJNOVÁ NIKOLA MOŠNEROVÁ DOMINIK SYROVÝ k 126 MGT 2012-2013 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ www.topheating.cz Top heating je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale

Více

hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř

hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř Funkce potěru Co je to KVK Anhydritový potěr? Výhody KVK Anhydritového potěru vysoká rychlost pokládky pracovní četa může dosáhnout výkonu až 1000 m 2 /den

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

Baumit Tradiční omítkové systémy

Baumit Tradiční omítkové systémy Baumit Tradiční omítkové systémy Hvězdy mezi omítkami Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Tradiční omítkové systémy Vápenocementové omítky Hodnoty

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

Baumit Sádrové omítky

Baumit Sádrové omítky Baumit Sádrové omítky To nejlepší pro interiér Kompletní produktová řada pro interiér Špičková kvalita Tradiční i trendové ztvárnění povrchů Sádrové omítky Systémová řešení Vyberte si to nejlepší pro váš

Více

Stůjte na kvalitě! PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI

Stůjte na kvalitě! PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI Stůjte na kvalitě! Podlahové systémy nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Přehled produktů Lité sádrové potěry Profi

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají Building the future TM POROFLOW poroflow Lité izolační pěnobetony... izolují, vyplňují, vyrovnávají poroflow Lehká vyrovnávací, výplňová a izolační směs s výraznou samonivelační vlastností na bázi cementu

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

Baumit Sádrové omítky

Baumit Sádrové omítky Baumit Sádrové omítky Pro zdravý a krásný interiér Kompletní produktová řada pro interiér Špičková kvalita Tradiční i trendové ztvárnění povrchů Sádrové omítky Žijte zdravěji a buďte styloví Vyberte si

Více

Construction. Metodická příručka. Lepení linolea lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Metodická příručka. Lepení linolea lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Lepení linolea lepidly SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za p ředpokladu,

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

22 LEVEL 20 R Samonivelační rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

22 LEVEL 20 R Samonivelační rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota Popis výrobku / charakteristika Cementová rychletvrdnoucí samonivelační hmota. K provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah starých betonových

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

Construction. Metodická příručka. Lepení kobercových krytin lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Metodická příručka. Lepení kobercových krytin lepidly SikaBond. Sika CZ, s.r.o. N : Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Lepení kobercových krytin lepidly SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

25 LEVEL FIBER Samonivelační vyrovnávací hmota s vláknem

25 LEVEL FIBER Samonivelační vyrovnávací hmota s vláknem Popis výrobku / charakteristika Cementová samonivelační hmota. K provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah starých betonových a cihelných podlah,

Více

Stavební chemie pro termínované stavby

Stavební chemie pro termínované stavby Zásady Rychlé materiály, když čas tlačí Tlak na co nejkratší technologické přestávky dává zpracovateli jen velmi malý prostor na provedení prací. Časový sled jednotlivých stavebních prací zvláště na termínovaných

Více

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

Baumit Potěry a podlahové stěrky

Baumit Potěry a podlahové stěrky Potěry a podlahové stěrky Kvalita od podlahy Systémové řešení pro každou stavbu Pro všechny běžné podlahové konstrukce Tradiční i jedinečné výrobky potěry Naše kvalita Kompletní systém Podlahy představují

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.poriment.cz Definice a vlastnosti Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván

Více

Prakticky bez smrštění a deformací. Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech

Prakticky bez smrštění a deformací. Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech Technický list výrobku Rychlý cement s velmi malým smrštěním Prakticky bez smrštění a deformací Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých potěrů bez smrštění, ve vnitřních a venkovních prostorech

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

Vyrovnání a nivelizace podkladu. Příprava podkladu. Tabulka přípravy podkladu

Vyrovnání a nivelizace podkladu. Příprava podkladu. Tabulka přípravy podkladu Příprava podkladu Pro docílení optimální přídržnosti hydraulicky vázaných maltových systémů k podkladu je nutné předem podklad ošetřit (napenetrovat, provést adhezní můstek). Přitom se rozlišuje nasákavý

Více

- potěrů na separačních a izolačních vrstvách. Na vytápěné podklady.

- potěrů na separačních a izolačních vrstvách. Na vytápěné podklady. 191 únor 2015 Vyrovnávací potěr se samonivelačními vlastnostmi pro spřažené potěry a potěry na oddělovací vrstvě Rozsah použití Pro použití v interiéru. Pro suché prostory. K rychlému vyrovnávání a opravě:

Více

SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Českomoravský beton, a. s. Verze 9/0 nášlapná vrstva litý potěr ANHYMENT ( tloušťka dle technického listu) litý potěr ANHYMENT do výše trubek (jednolitá vrstva s č. ) separační vrstva speciální papír nebo

Více

maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží

maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží = standardní zboží skladem = expedice ze skladu možná do 5 pracovních dní = expedice ze skladu na dotaz maxit Ceník výrobků strana 54 Obsah Penetrace

Více

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru

TECHNICKÝ LIST Nepravidelné obklady z přírodního kamene do interiéru a exteriéru CHARAKTERISTIKA NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘÍPRAVA PODKLADU Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Lité samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého jsou vyráběny v souladu požadavky ČSN EN 13813 : 003. Charakteristika Lité potěry

Více

Systémy podlahového vytápění 0749CZ-K září 2015 R979S - SPIDER - deska pro podlahové vytápění s velmi nízkou výškou v kombinaci s hmotou

Systémy podlahového vytápění 0749CZ-K září 2015 R979S - SPIDER - deska pro podlahové vytápění s velmi nízkou výškou v kombinaci s hmotou 0749CZ-K září 2015 Keratech Eco R30 Technická data R979S Vnější rozměry: 800 mm x 600 mm Užitná plocha: 0,48 m 2 Celková výška: 22 mm Hmotnost desky: 0,74 kg Použitelné průměry trubek: 16 mm Přípustné

Více

Mistrovská díla s HASITEM Trend Design Basic V zo rn ík 7 0 vyb ra n ýc h o d s t í n ů HASIT Mosaikputz BASIC

Mistrovská díla s HASITEM Trend Design Basic V zo rn ík 7 0 vyb ra n ýc h o d s t í n ů HASIT Mosaikputz BASIC www.hasit.cz Mistrovská díla s HASITEM Trend Design Basic V zo rn ík 7 0 vyb ra n ýc h o d s t í n ů HASIT Mosaikputz BASIC KHP BASIC HASIT Mosaikputz BASIC Dekorativní mozaiková omítka s mramorovým kamenivem

Více

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Systém Sika AcouBond Lepení na housenku Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za předpokladu,

Více

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel 1/5 Výrobek: CemLevel je litý potěrový materiál s cementovým pojivem a kamenivem frakce 0-8 mm. Dále obsahuje vodu, příměs a přísady ovlivňující vlastnosti čerstvé i zatvrdlé směsi. Potěr je vyráběn jako

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

2 mm. Technický list. Izo-Floor plus. Podložka pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy.

2 mm. Technický list. Izo-Floor plus. Podložka pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy. 2 mm -praktické balení v rolích, snadná přeprava a rychlá montáž Podložky Izo-Floor Plus, jsou určeny pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy. Slouží jako izolační materiál se schopnostmi protihlukové

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

SEZNAM ZNAČEK. Oblast použití. Společné injektáže

SEZNAM ZNAČEK. Oblast použití. Společné injektáže SEZNAM ZNAČEK Symbol Popis Oblast použití Společné injektáže Interiérové povrchy stěn a podlah i pod úrovní terénu, vnější povrchy stěn, rovněž pod úrovní terénu. Interiérové povrchy stěn a podlah, vnitřní

Více

Technický list AnhyLevel

Technický list AnhyLevel 1/5 Výrobek: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého AnhyLevel je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na

Více

Technický list ALFAFLOW

Technický list ALFAFLOW 1/5 Výrobek: Oblast použití: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého (hemihydrát síranu vápenatého) je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Technický list StoLevell In Mineral

Technický list StoLevell In Mineral Minerální lepící a armovací malta Charakteristika Použití Vlastnosti interiér jako lepící a armovací stěrka pro StoTherm In Comfort pro vyrovnání hrubé stěny a vytvoření podkladu vhodného pro lepení minerální

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Construction. SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah. Sika CZ, s.r.o. Construction SikaBond Pružné lepení dřevěných podlah Sika CZ, s.r.o. Technologické výhody pružného lepení Porovnání metod pružného a nepružného lepení dřevěných materiálů Dřevěné podlahy jsou vystaveny

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Číslo výrobku: 6251-59 Trhliny překlenující podlahový povlak na epoxidovém základě bez obsahu rozpouštědel pro mechanicky silně

Více

TECHNICKÝ LIST Anhydritový litý potěr

TECHNICKÝ LIST Anhydritový litý potěr Strana: 1 / 5 Popis výrobku: je potěrový materiál na bázi síranu vápenatého určený k použití do interiérů. Vyrábí se mokrou cestou na betonárnách společnosti FRISCHBETON s.r.o. a na staveniště je dodáván

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr Strana: 1 / 5 Popis výrobku: ový materiál je cementový potěrový materiál vyráběný na betonárnách společnosti FRISCHBETON s.r.o. Na staveniště je dodáván autodomíchávači v tekuté konzistenci, připravený

Více

Baumit Tradiční omítkové systémy. Hvězdy mezi omítkami. Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků

Baumit Tradiční omítkové systémy. Hvězdy mezi omítkami. Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Baumit Tradiční omítkové systémy Hvězdy mezi omítkami Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Tradiční omítkové systémy Vápenocementové omítky Hodnoty

Více

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta Technický list Datum vydání 07/2011 Identifikační č.: 02 08 03 03 001 0 000009 Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta Popis výrobku je 1-komponentní, rychle tuhnoucí, tixotropní, výplňová

Více

Síla inovace. Akustické podlahy SIRCONTEC. moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb

Síla inovace. Akustické podlahy SIRCONTEC. moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb Síla inovace Akustické podlahy SIRCONTEC moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb Trenčín, srpen 2012 Obsah Proč je akustická podlaha potřebná? Konstrukce akustické

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

Technický list Sto-Baukleber

Technický list Sto-Baukleber Minerální lepící malta Charakteristika Použití Vlastnosti exteriér a interiér na všechny minerální a téměř i všechny organické podklady pro lepení tepelně izolačních desek (z polystyrénu a minerální vlny)

Více

Technický list ANHYFLOW

Technický list ANHYFLOW 1/5 Výrobek: Oblast použití: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic k.s.

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů

Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů Strana 3 Obsah Strana Úvod 4 I. Všeobecně. 4 II. Podmínky realizace.. 4 1) Charakter místa uložení. 4 2) Minimální krycí vrstva. 5 III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 5 1) Typy podkladních vrstev. 5 2)

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel 1/6 Výrobek: Oblast použití: Cementový litý potěrový materiál je vyráběn tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. Na staveniště je dodáván automíchači v tekuté konzistenci,

Více

Technický list StoLevell Novo

Technický list StoLevell Novo Minerální lehčená malta/podkladní omítka pro lepení a armování, s polystyrénem jako vylehčovací přísadou Charakteristika Použití Vlastnosti exteriér a interiér na všechny minerální podklady pro lepení

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 238 duben 2015 238 duben 2015 Univerzální bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití V interiéru i exteriéru. Na stěny a podlahy. Barva: bílá Pro všechny

Více

StoPur BB 100. Technický list strana 1. Povrchová úprava podlah s vysokými nároky na vzhled, na polyuretanové bázi. Charakteristika Funkce

StoPur BB 100. Technický list strana 1. Povrchová úprava podlah s vysokými nároky na vzhled, na polyuretanové bázi. Charakteristika Funkce Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Pokyny pro zpracování Podklad Teplota zpracování Struktura vrstev Statické překlenutí trhlin.

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

) nadimenzuje podle pravidla:

) nadimenzuje podle pravidla: V ROBEK Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na staveniště je

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení Technický list Vydání 26/06/2009 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě

Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě Lité podlahy technologie a využití ve výstavbě Karel Kos, Marko Kraševac Českomoravský beton, a. s., Pavel Veselý BETOTECH, s. r. o. Tematické okruhy Základní legislativa okolo podlah Legislativa pro materiály

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU Pro řešení problémů kondenzace vlhkosti na stěnách, hluku a vlivů teplotních změn 9 kg VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ MIN. TLOUŠŤKA 5 mm, termoizolace v proporci k tloušťce

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více