Baumit Potěry a podlahové stěrky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baumit Potěry a podlahové stěrky"

Transkript

1 Baumit Potěry a podlahové stěrky Kvalita od podlahy Rychlé a efektivní zpracování Pro všechny běžné podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení

2 Potěry a podlahové stěrky ZNAČKOVÁ KVALITA. Kompletní systém Podlahy představují v pozemních stavbách významnou část. Jsou tvořeny konstrukcemi, se kterými jsme denně v kontaktu, aniž bychom si uvědomovali jejich skladbu. A přitom jde o složitý systém jednotlivých podlahových vrstev. Poslední a nejdůležitější vrstvou v této skladbě je většinou podlahový potěr. Vzhledem ke svému významu musí splňovat řadu technických požadavků, jako např. elasticitu, dobrou tepelnou vodivost, tvrdost, pevnost, nehořlavost, rovinnost a mnohé další. Baumit nabízí pro oblast podlah celý kompletní systém. Jeho všechny produkty jsou vzájemně přesně sladěny a garantují tak odbornou návaznost jednotlivých vrstev, které tento ucelený systém tvoří. Výrobky Baumit pro podlahové systémy jsou již výrobně předmíchány. Mohou tak zaručovat neustále rovnoměrnou kvalitu a homogenní složení výrobků, což poskytuje spolehlivé zpracování, vytvrzení, vysychání podlahových potěrů a předcházejí tak i tvorbě trhlin. Tyto vlastnosti výrazně odlišují potěry Baumit od potěrů, míchaných v místě stavby. Ať v novostavbě nebo při rekonstrukci, jedno na jakém podkladu či pro kterou následnou finální pokládku podlahy, prostě a jednoduše s potěry Baumit pracujete rychle, spolehlivě a za rozumné náklady.

3 .VAŠE JISTOTA. Potěry Baumit na bázi síranu vápenatého rychlost a kvalita: Vysoká pevnost, bez prasklin a deformací Samonivelizační efekt ulehčuje práce a šetří čas Ideálně rovný podklad vhodný pro všechny druhy podlahových krytin Vynikající tepelná vodivost podlahové topení maximálně efektivní Ekologické, certifikované směsi se stejnoměrnou kvalitou Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin Cementové potěry ověřená kvalita pro vaši stavbu: Šetří čas a náklady Rychlá a jednoduchá příprava Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin Cerfitikované výrobky s garantovanou kvalitou Vhodný i pro podlahové topení Možné použití i pro vlhké provozy v interiéru i exteriéru

4 Potěry a podlahové stěrky KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POTĚRU Kontaktní potěr je potěr bezprostředně spojený s podkladem v celé ploše tak, že je vyloučen vzájemný vodorovný posun na rozhraní podklad/potěr a je tak zajištěno vzájemné spolupůsobení obou vrstev. Pokud se potěry Baumit realizují jako kontaktní vrstva, je nutné podklad nejprve ošetřit penetrací Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund. Poté následuje technologická přestávka min. 12 hodin. Od svislých konstrukcí je potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund 6. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu musí být shodné a všechna napětí vznikající z technologických a teplotních tvarových změn, provozu apod. zachycuje celé spřažené souvrství potěru a podkladu. Oddělený potěr je potěr v celé ploše oddělený od podkladu oddělovací vrstvou (nejčastěji tenkou fólií) tak, že není vyloučen vzájemný vodorovný posun na rozhraní podklad/potěr. Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu nemusí být shodné, vodorovná napětí v jedné vrstvě nepůsobí na vrstvu druhou. Pro zabezpečení volného pohybu potěrové desky musí být oddělující vrstva celistvá, aby nedošlo k pevnému spojení potěru s podkladem, jež by bránilo pohybu potěrové desky. Taktéž musí být dostatečně rovná, jelikož případné lokální nerovnosti mohou být taktéž překážkou pro volný pohyb desky. Případné ostré výstupky z podkladu je potřeba obrousit, mohly by způsobit přetrhnutí dělící vrstvy a následné pevné spojení vrstev. Potěr je vhodným způsobem oddělen i od ohraničujících a prostupujících konstrukcí. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit separační PE fólie 6. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Oddělený potěr se používá pro podlahy bez nároků na zvýšenou neprůzvučnost.

5 TYPICKÉ SKLADBY Plovoucí potěr je volně položená potěrová deska. Plovoucí potěr je v celé ploše zcela oddělený od podkladu pomocí izolační vrstvy (tepelně izolační nebo akustické). Izolační vrstvu je potřeba vodotěsně odděllit od potěru vhodnou vrstvou, aby se vlhkost z potěru nedostala do izolačního materiálu. Podobně v případě podlahy nad nevytápěným prostorem musí být oddělená izolační vrstva od podkladu paronepropustnou vrstvou, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti v izolačních materiálech. Od svislých a prostupujících konstrukcí je plovoucí potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami tak, aby se potěrová deska při objemových změnách mohla samostatně pohybovat. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. Baumit separační PE fólie 6. kročejová izolace (pokud je potřeba) 7. Austrotherm XPS TOP 8. podklad* * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. Pevná a tvarově stálá deska potěru tvoří s izolační vrstvou kmitající mechanismus tlumící vibrace a zlepšující kročejovou neprůzvučnost podlahy. Vytápěný potěr je potěr, který zahrnuje i podlahové topení. Zpravidla se provádí jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvě. V zásadě jde i v tomto případě o plovoucí potěr, který však musí mít dostatečnou tloušťku z důvodu uložení rozvodů podlahového topení a také kvůli akumulační schopnosti, která se od takového potěru očekává. Požadavky na podklad jsou tedy stejné jako požadavky na podklad pro plovoucí potěr. Při realizaci litých potěrů s podlahovým topením se doporučuje dvouvrstvé zpracování. V první fázi se zalijí rozvody podlahového vytápění po jejich horní úroveň a po zatvrdnutí vrstvy se realizuje další vrstva s konstantní tloušťkou, aby se dosáhla požadovaná úroveň. Cementové potěry s podlahovým topením se realizují v jedné vrstvě. Tloušťka vrstvy nad horní úrovní vedení topného systému je tedy závislá na druhu použitého potěrového materiálu a deformačních vlastností izolačních desek. 1. stěna 2. omítka 3. Baumit okrajová dilatační páska 4. Baumit potěr 5. systém podlahového topení** 6. Austrotherm XPS TOP 7. podklad* Potěr zahrnující systém podlahového topení. * Podklad stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení. ** Systém podlahového topení pokud se pro fixování vedení podlahového topení použije systémová deska nebo fixační fólie, pak již separační fólie není potřeba. Při instalaci podlahového topení doporučujeme konstrukční skladbu podlahy konzultovat s dodavatelelm topného systému.

6 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ Návrh tloušťky litého potěru LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Při návrhu tloušťky Baumit litého potěru je nutné uvážit budoucí využití prostoru. konstrukce podlahy minimální tloušťka potěru (mm) Alpha 2000 CA-C20-F5 Alpha 3000 CA-C30-F6 spojený potěr potěr na oddělovací vrstvě plovoucí potěr izolační vrstva o tloušťce 100 mm a stlačitelnosti do 5 mm potěr na podlahové vytápění Podlahové topení a spáry zatížení (kn/m²) 1, min. 35 mm vrstvy nad topné potrubí Vytápěné a nevytápěné plochy důsledně rozdělit dilatačními spárami. Ve dveřním otvoru vždy plochu rozdělit dilatační spárou Jednotlivé zóny podlahového vytápění vzájemně oddilatovat. Separační fólie a okrajová dilatační páska Bez pečlivého položení separační fólie, dokonalého přelepení spojů, správného umístění a napojení okrajové dilatační pásky neni možné dosáhnout optimálního výsledku. Okrajová dilatační páska a separační fólie Pro podlahové vytápění používáme okrajovou dilatační pásku tloušťky minimálně 10 mm. Používat jen okrajovou dilatační pásku s integrovanou fólií šířky min. 150 mm. Dilatační okrajová páska musí být připevněná nebo přilepená v oblasti nad budoucí nášlapnou vrstvou. PE-fólie řádně napnuta, spoje s přesahy a přelepeny páskou. Vyvarovat se záhybu, zaoblení, protržení a jiného poškození fólie. Nebezpečí vzniku trhlin. Baumit separační papírová fólie Baumit separační PE fólie Baumit okrajová dilatační páska Impregnovaná papírová fólie na oddělení potěrů od podkladu. spotřeba: 1,1 m 2 /m 2 podlahové plochy role 1,3 m x 100 m Zesílená polyetylénová barevná fólie. spotřeba: 1,05 m 2 /m 2 podlahové plochy role 2 m x 50 m Polyetylénový pásek s integrovanou fólií šíře 15 cm. profil 5 x 100 mm, vhodný pro potěry bez podlahového topení role 50 bm profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým topením role 50 bm

7 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Technologický postup provádění samonivelizačních litých potěrů Příprava a zpracování samoniveli zač ního potěru plovoucí podlahy 1) Zaměření nivelety a stanovení výšky podlahové konstrukce. 2) Uchycení Baumit okrajové dilatační pásky. 3) Kladení akustických či tepelně izolačních desek v systé mu skladby plovoucí podlahy. 4) Ukládání Baumit separační fólie s deseticentimetrovým překrytím. 5) Zaměření nivelačních trojnožek pro stanovení přesné výšky litého potěru. 6) Zkouška konzistence litého potěru před započetím prací. Výsledná kvalita potěru souvisí s množstvím přidané záměsové vody. Směs musí být dostatečně tekutá, aby se její hladina sama rozlévala vodorovně, ale aby nebyla již tak řídká, že by po jejím uložení vznikaly samostatné vodorovné vrstvy kameniva a vodnatých kalů z pojiva. Množství záměsové vody stanovíme tzv. rozlivovou zkouškou rozliv mm (rozlivová nádoba PFT 1,3 l). Převodnění vede ke snížení kvality výsledného produktu. 7) Realizace (lití) samonivelizačního potěru. 8) Hutnění litého potěru vibrační latí. Po nalití potěru se povrch upraví vibrační latí tak, aby došlo k jeho rovnoměrnému rozprostření. Doporučujeme vibrování provádět alespoň 2x ve směru podélném a 2x ve směru příčném. 9) Finální odvzdušnění potěru. 10) Zkouška zatížitelnosti 3 dny po realizaci (pevnost v tlaku). Baumit lité potěry za příznivých podmínek jsou pochůzné po cca 24 hodinách od vylití. Technické parametry a podrobný návod pro zpracování jednotlivých materiálů najdete v našich Technických listech a Techno logickém předpisu pro potěry Baumit

8 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ Péče o litý potěr LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Pro dosažení vysoké a stálé kvality potěru je nutné zajistit jeho řádné vyschnutí. Specifické požadavky na realizaci potěru na podlahovém topení V průběhu realizace potěru musí být vytápěcí zařízení vždy napuštěné vodou pod příslušným tlakem. Rozvody vytápěcího systému je potřeba zafixovat, aby nedošlo k jejich vyplavení. Lité potěry s podlahovým vytápěním doporučujeme provádět ve dvou krocích v první fázi se realizuje vrstva potěru do výšky horní úrovně rozvodů vytápění a po zatvrdnutí se aplikuje dokončovací vrstva potěru v tloušťce min. 35 mm. Cementové potěry s podlahovým vytápěním se realizují v jedné vrstvě krycí vrstva nad horní úrovní rozvodů vytápění je min. 45 mm. Náběh podlahového vytápění u cementových potěrů je možné začít po 21 dnech od jejich realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 C, potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 C. Po 4 dnech se může začít teplota postupně snižovat až na 18 C. Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit, ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 C až do úplného vyschnutí potěru. Náběh podlahového vytápění u litých potěrů na bázi síranu vápenatého je možné začít po 7 dnech od jejich realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 C, potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 C. Po 4 dnech se může začít teplota postupně snižovat až na 18 C. Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit, ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 C až do úplného vyschnutí potěru. Při spouštění podlahového vytápění do provozu doporučujeme dodržovat pokyny výrobce topného systému. Pokyny pro správné vysychání a větrání: Potěr 2 dny chránit před průvanem, přímým sluncem a vyschnutím. Okna a dveře musí být zavřeny. Poté intenzivně nárazově větrat. Při otevřených oknech a dveřích je třeba chránit potěr před srážkovou vodou. Náběh podlahového topení po 7 dnech od vylití potěru. Dle instrukcí výrobce topného systému. Je vhodné vyhnout se provádění omítek po vylití potěru a tím i přechod nému zvýšení vlhkosti v něm. U zvýšených tlouštěk je třeba počítat s prodloužením doby vysychání. Zdvojnásobení tloušťky potěru vede k 3 až 4 násobnému prodloužení doby jeho vysychání. Vysychání a zrání potěru závisí na: tloušťce vrstvy potěru (nikoli však lineárně) vlhkosti vzduchu teplotě četnosti výměn vzduchu v místnosti

9 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Dokončovací práce Baumit lité potěry jsou ideálním podkladem pod všechny druhy nášlapných vrstev. Podlahové krytiny Po řádném vyschnutí potěru mohou být pokládány všechny obvyklé druhy podlahových krytin. Před vlastním pokládáním je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu potěru. Úpravy povrchu potěru Jako eventuální následnou vyrovnávací stěrkovou vrstvu je možné použít výrobky na bázi síranu vápenatého. Před provedením stěrkové vrstvy je třeba provést základní nátěr (Baumit SuperGrund / Baumit Grund) pro zajištění přilnavosti a rovnoměrné nasákavosti. Broušení povrchu potěru Podle dosažené kvality, je možné povrch potěru i přebrousit. Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládáním nášlapné vrstvy potěry na bázi síranu vápenatého Nášlapná vrstva Potěr na bázi síranu vápenatého kamenná nebo keramická dlažba 0,5 % syntetické podlahoviny 0,5 % paropropustné textílie 1,0 % PVC, linoleum, korek 0,5 % dřevěné podlahy, parkety, laminát 0,5 % V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.

10 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ CEMENTOVÉ POTĚRY Pokyny pro zpracování cementových potěrů Pro dosažení vysoké kvality při provádění tradičních cementových potěrů lze dnes s výhodou použít průmyslově vyrobené Baumit suché směsi pro potěry. Jsou univerzální jak pro ruční, tak i strojní zpracování. Dodávány jsou v pytlích 25 kg nebo 40 kg pytlích anebo volně ložené v silech. Před vlastní pokládkou potěru je vždy velmi důležitá pečlivá příprava podkladu ať se již jedná o potěr kontaktní, oddělený nebo plovoucí vždy je třeba re spektovat správné zásady návrhu, umístění a montáže okrajové di latační pásky, separační fólie či tepelné a zvukové izolace. Minimální tloušťky pohybových spár jsou pro potěry bez podlahového topení 8 mm (platí pro rozměr desky do 8 m). Všechny Baumit cementové potěry jsou rovněž vhodné i pro podlahové vytápění. U těchto podlah je mini mální tloušťka dilatační spáry 10 mm. Náběh podlahového topení musí probíhat dle instrukcí výrobce topného systému, nejdříve však 21 dní po zhotovení potěru. Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládáním nášlapné vrstvy cementové potěry Nášlapná vrstva kamenná nebo keramická dlažba Cementový potěr 5,0 % syntetické podlahoviny 4,0 % paropropustné textílie 5,0 % PVC, linoleum, korek 3,5 % dřevěné podlahy, parkety, laminát 2,5 % V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %. Je-li to nutné, lze povrch potěru v interiéru před pokládáním dlažby a podlahovin vyrovnat Baumit sa monivelizační stěrkou.

11 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SCHÉMATA STROJNÍHO ZPRACOVÁNÍ Strojní zpracování volně ložené směsi Lité potěry Cementové potěry Beztlakové silo + směšovací čerpadlo silové Jde o velmi rychlé a jednoduché zpracování suché potěrové směsi. Strojní míchací čerpadlo SMP je zavěšeno přímo na sile, kde se suchý materiál mísí s vodou a je dopravovaný hadicemi na místo zpracování. Beztlakové silo + dopravník + dopravní čerpadlo V tomto případě pracuje strojní zařízení v cyklech. Dávkovací zařízení dávkuje suchou směs do dopravního čerpadla, kde se materiál mísí s vodou a následně se dopravuje na místo zpracování. Podmínky pro staveniště se zásobníkovými sily elektrická přípojka: 380 V, třífázový jistič 40 A, charakteristika C (tzv. motorový proud ) tlak vody: min. 3 bary přípojka vody: 3/4 příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně přístupná plocha pro osazení zásobníkového sila: zpevněná plocha, min. 3 x 3 m vzdálenost od sila na místo zpracování je 80 m Strojní zpracování pytlované zboží Lité potěry Cementové potěry m-tec Duomix 2000 Pytlovaná balení je možné zpracovávat i běžnými omítacími stroji, převážně Duomix s příslušenstvím pro pokládku litých podlah. m-tec D30 Baumit potěr se mísí v samospádové míchačce (resp. kontinuální míchačce) s předepsaným množstvím záměsové vody. Doba mísení 3 5 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Při míchání v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky, pomocí dávkovače.

12 Potěry a podlahové stěrky APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY Technologický postup provádění samonivelizačních podlahových stěrek Baumit Příprava podkladu Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související zvolení vhodné přípravy podkladu. Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a lepidel. Teplota vzduchu v místnosti i podkladu musí být při zpracování a zrání stěrky min. 5 C. Na silně nasákavé podklady doporučujeme produkt Baumit Grund, na slabě nasákavé či nenasákavé podklady Baumit SuperGrund. Technologická přestávka před aplikací stěrky je cca 12 hod. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme vždy individuálně posoudit. V případě aplikace větší tloušťky stěrky, popř. lití nerovnoměrné vrstvy doporučujeme rozměřit a nastavit výšky v ploše místnosti pomocí laserových nivelačních přístrojů nebo hadicové vodováhy. Při aplikaci stěrky nad 3 mm tloušťky vrstvy použijeme vždy okrajové dilatace (Baumit okrajová dilatační páska). Ruční zpracování Podlahové stěrky Baumit Nivello smísíme s předepsaným množstvím záměsové vody na 25 kg pytel suché směsi. Vhodným pomaluběžným mísidlem (max. 600 otáček/min.) zamícháme do homogenní konzistence bez hrudek. Doba mícháni je cca 2 min. Důležité pro snadné a efektivní namíchání stěrky je použití klecové míchací metly ponořené celou výškou míchacího koše do směsi. Užitím jiného tvaru metly může docházet při míchání k nadměrnému provzdušňování směsi. Zpracovatelnost hmoty je cca 30 minut, přičemž za nižších teplot se doba zpracovatelnosti prodlužuje a za vyšších zkracuje. Nikdy nepřiléváme vodu během zpracování a nepřidáváme rovněž žádné další příměsi (mrazovzdorné, urychlující, apod.). Pracujeme vždy s vhodným čistým nářadím a nádobami. Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti.

13 APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY Strojní zpracování Výrobky Baumit Nivello je možné aplikovat strojně pomocí strojního zařízení Duomix 2000 s příslušným vybavením. U strojního zpracování je nutné vždy provést rozlivovou zkoušku pro nastavení správné konzistence směsi. Zkoušku doporučujeme realizovat před začátkem i v průběhu lití a provádíme ji pomocí rozlivového válce o rozměrech výšky 50 mm, vnitřní průměr 30 mm. Pro nastavení vhodné konzistence směsi je nutné mít rovný, suchý a nesavý podklad, suchý by měl být i samotný rozlivový válec. Hodnota výsledného rozlivu by měla mít hodnotu 130±5 mm. Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti. Při odstavení stroje během zpracování delším než 15 minut doporučujeme směs v hadicích prostříknout, případně strojní zařízení i hadice vyčistit. Je nutné dávat pozor na správné míchání, dávkování a konzistenci lité směsi. Čerstvě provedené plochy je nutné odpovídajícím způsobem ochránit před průvanem, přímým slunečním zářením nebo účinky tepelného namáhání (např. podlahovým topením).

14 Potěry a podlahové stěrky PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ Lité potěry výběr výrobků Baumit Alpha 3000 Baumit Alpha 3000 je samonivelizační litý potěr pro použití v interiéru pro strojní zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění. Baumit Alpha 2000 Suchý samonivelizační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojní zpracování, určený zejména pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění. Cementové potěry výběr výrobků Baumit vyztužený potěr E 300 Speed Suchý cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, bez dalších přísad vhodný též pro podlahové vytápění. Za 24 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru. Baumit vyztužený potěr E 225 Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C20 F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, vhodný též pro podlahové vytápění. Baumit potěr E 300 Speed Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C30 F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky a pro podlahové vytápění. Za 24 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Baumit potěr E 225 Suchý cementový potěr (EN 13813, CT C20 F5) pro betonové podlahy, vhodný též pro podlahové vytápění. Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 2 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: kontaktní potěr mm oddělený potěr mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 18 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 40 kg pytel Třída: CA-C20-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: kontaktní potěr mm oddělený potěr mm (na akustické izolaci) plovoucí potěr 35 mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 18 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 40 kg pytel Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Tloušťka vrstvy: mm Pochůznost po 24 h Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C30-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C30-F6 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 30 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 6 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: 25 kg pytel Třída: CT-C20-F5 dle EN Zrnitost: 4 mm Pevnost v tlaku (28 dní): > 20 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): > 5 N/mm 2 Spotřeba materiálu: cca 20 kg/m 2 /cm Balení: volně ložené (silo), 25 kg pytel

15 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ Samonivelizační podlahové stěrky Při rekonstrukcích podlah, pro vyrovnání podkladu či vyspravení lokálních nedostatků nabízí výrobce Baumit samonivelizační podlahové stěrky na bázi síranu vápenatého nebo cementu. Každá podlahová stěrka má své parametry a vlastnosti, specifika užití. Vhodnou stěrku zvolíme na příslušný podklad dle jeho posouzení předem. Baumit Nivello Quattro spotřeba: cca 1,5 kg/ m Samonivelizační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad 2 / mm tloušťka vrstvy: 1 20 mm a písku. Je vhodná k vyrovnání všech standardních podkladů pochůznost: po 2 3 hod. cementových potěrů, litých potěrů na bázi síranu vápenatého, doba zrání: cca 24 hod./3 mm asfaltových potěrů, staré dlažby, betonu ad., a to před zpracovatelnost: cca 30 min. položením krytin všeho druhu. Vhodná též pro podlahové skladovatelnost: 9 měsíců vytápění. dosažitelný hladký téměř bezpórovitý povrch i při vyšší tloušťce vrstvy odolná vzniku trhlin strojně i ručně zpracovatelná Penetrace Baumit Nivello 30 Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění. strojně i ručně zpracovatelná Baumit Nivello 10 Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění. strojně i ručně zpracovatelná Baumit SuperGrund Základní nátěr na nenasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit Nivello), hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění. spotřeba: cca 1,7 kg/ m 2 / mm tloušťka vrstvy: 2 30 mm 4 mm 18 mm 35 mm pochozí po: 6 hod. 12 hod. 24 hod. pokládka nášlapné vrstvy: 24 hod. 36 hod. 48 hod. zpracovatelnost: cca 30 min. skladovatelnost: 6 měsíců spotřeba: cca 1,5 kg/ m 2 / mm tloušťka vrstvy: 2 10 mm 4 mm 8 mm 12 mm pochozí po: 6 hod. 7 hod. 8 hod. pokládka nášlapné vrstvy: 18 hod. 24 hod. 30 hod. zpracovatelnost: cca 30 min. skladovatelnost: 6 měsíců Spotřeba: cca 0,1 0,15 kg/m 2 Doba schnutí na nasákavých podkladech: cca 60 min. /* Doba schnutí na nenasákavých podkladech: cca 12 hodin /* /* při teplotě 20 C a relativní vzdušné vlhkosti 60 % Baumit Grund Základní nátěr na silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit Nivello), hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění. Spotřeba: cca 0,15 kg/m 2 Doba schnutí na nasákavých podkladech: cca 15 min. /* Doba schnutí na slabě nasákavých podkladech: cca 12 hodin /* /* při teplotě 20 C a relativní vzdušné vlhkosti 60 %

16 Baumit Zaručená kvalita Palladium Praha Váš Baumit poradce: Baumit, spol. s r.o. Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem infolinka: Vydání: 01/2012

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

) nadimenzuje podle pravidla:

) nadimenzuje podle pravidla: V ROBEK Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na staveniště je

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze velmi jednoduše vyřešit pomocí armovacího systému PCI. Popraskané potěry, u kterých

Více

maxit Lité potěry Z dobrých důvodů. maxit Lité potěry

maxit Lité potěry Z dobrých důvodů. maxit Lité potěry maxit Lité potěry Z dobrých důvodů. maxit Lité potěry maxit Lité potěry maxit Lité potěry Z dobrých důvodů maxit Lité potěry maxit Lité potěry 2 maxit Lité potěry Obsah: Strana 4 Z dobrých důvodů maxit

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Hydroizolace, lepení a spárování teras a balkonů systémem Mapei Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zdění. Lité podlahy. Ploché střechy. Výplně

Zdění. Lité podlahy. Ploché střechy. Výplně Zdění Lité podlahy Ploché střechy Výplně KDO JSME MY A KDO JSTE VY Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. vznikla v roce 2000 jako součást skupin HeidelbergCement Group a DDM Group, se zaměřením na výrobu

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování

Fasády. Informační servis. Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Informační servis Fasádní barvy Strukturální omítky Fasádní profily Aplikace a zpracování Fasády Baumit chrání váš dům Vlhkost Teplota Vlastnosti povrchových úprav musí spolehlivě zajistit odvod

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka Inovativní systém pro rychlou aplikaci Izolace, drenáž, pokládka bez časových prodlev Jedinečná světová novinka NOVÉ Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. Tenkovrstvá drenážní rohož a izolační pás pro

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin

Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin Vědět podstatné: Systémy MAPEI, zkušenosti profesionálů Manuál pro podlaháře Lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových krytin Profesionální a správné lepení pružných, textilních a dřevěných podlahových

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Suché podlahy Rigidur Montážní návody

Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, u kterých může být tuhý smontovaný podlahový dílec doplněn dodatečnou izolační vrstvou (suchý podsyp,

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Slouží jako podklad pro zajištění připravenosti stavby s informacemi o montáži, technologických postupech a převzetí podlahového vytápění. V

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

Podlahová konstrukce s kročejovou izolací

Podlahová konstrukce s kročejovou izolací Schlüter -BEKOTEC-EN 18 FTS Podlahová konstrukce s kročejovou izolací 9.4 Tenkovrstvá podlahová konstrukce bez vyboulení pro rekonstrukce Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -BEKOTEC-EN 18

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE NÁVOD NA INSTALACI. Součástí folie je 2 5 m připojovacího vodiče SK AV 1,5 mm 2. napájení EcofilmSet 230 V D ]

ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE NÁVOD NA INSTALACI. Součástí folie je 2 5 m připojovacího vodiče SK AV 1,5 mm 2. napájení EcofilmSet 230 V D ] NÁVOD NA INSTALACI N104/R08(23.04.10) ECOFILM SET PODLAHOVÁ FOLIE Tp yp yp y ECOFILM SET C e elkový výko n [W W] D é élka pás u f olie [ [m ] P Plošný příkon [ W/m 2 ] Součástí folie je 2 5 m připojovacího

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více