Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce 2015"

Transkript

1 Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce

2 Obsah 1. O jaké dotace mohou základní články a kluby žádat 2. Jak žádat o dotace 3. Postup a kritéria rozdělování dotací 4. Bodový systém přidělování dotací ZČ, RC a Klubům 5. Specifické podmínky žádostí pro programy MŠMT ČR a) Oblast organizovaných dětí a mládeže b) Oblast neorganizovaných dětí a mládeže 6. Specifické podmínky žádostí pro poskytnutí příspěvků na dobrovolníky z dotace Ministerstva vnitra. 7. Co musím vědět, když žádám o dotaci MŠMT ČR podmínky čerpání a vyúčtování dotace. 8. Co musím vědět, když žádám o dotaci Ministerstva vnitra ČR podmínky čerpání 9. Shrnutí důležitých informací a novinek 1. O jaké dotace a finanční příspěvky mohou základní články, kluby a regionální centra žádat. Ústředí Hnutí Brontosaurus rozděluje následující dotace na činnost základních článků, klubů a regionálních center: 1.1. Dotaci Ministerstva školství a mládeže ČR v oblasti práce s organizovanými dětmi a mládež. Zde se počítá, že akce cílíte na členy organizace, tedy HB. V této oblasti se bude dotace rozdělovat mezi články, kluby, regionální centra a akce dobrovolnického centra a vzdělávání na ústředí. Předpokládá se rozdělení zhruba Kč. To je výrazně více než v předchozích letech takže je možné podpořit veškeré aktivity článků, klubů i regionálních center. Díky navýšení dotace je však důležité čerpat dotaci poměrně na celé spektrum vašich aktivit nikoliv pouze navýšit čerpání dotace u vybraných akcí. Jen při plynulém čerpání na dostatečné množství aktivit se nám společně podaří naplnit výstupy projektu. V rámci této dotace lze žádat na: Volnočasové aktivity - pravidelnou činnost dětských oddílů a jednodenní a víkendové akce, dětské tábory, letní akce pro mládež, vzdělávání organizátorů a vedoucích, provozní náklady ZČ, klubů a RC (nájmy, pronájmy, energie kluboven, základen, klubů,...), speciální volnočasové aktivity. 2

3 Prostředky do jednotlivých vyjmenovaných aktivit lze rozdělit úměrně žádostem ZČ, klubů a regionálních center. Větší část dotace pro ZČ, RC a kuby bude alokována do oblasti volnočasových aktivit. Výkonný výbor HB také přihlédne k potřebám ZČ a klubů dle žádostí a rozdělí celkovou dotaci podle toho, kolik souhrnně bude požadováno na víkendovky, tábory atd Dotaci Ministerstva školství a mládeže ČR v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládež. Zde se jedná o akce a aktivity cílené na nečleny. V této oblasti se bude dotace rozdělovat mezi články, kluby, regionální centra a akce dobrovolnické centra. Předpokládá se rozdělení zhruba Kč. V rámci této dotace lze žádat na: Volnočasové aktivity - víkendové akce (např. programů Akce příroda, Akce památky),o otevřené kluby, jednodenní a odpolední akce pro děti a mládež, mezinárodní aktivity, letní dětské tábory, Prázdniny s Brontosaurem dobrovolnické a zážitkové akce pro mládež, speciální volnočasové aktivity. Prostředky do jednotlivých vyjmenovaných aktivit lze tedy rozdělit úměrně žádostem ZČ, RC a klubů. Výkonný výbor HB přihlédne k potřebám ZČ, RC a Klubů dle žádostí a rozdělí celkovou dotaci podle toho, kolik souhrnně bude požadováno na jednotlivé oblasti Příspěvky na dobrovolníky na dobrovolnických akcích Ministerstva vnitra (MV) V roce 2015 pouze na víkendovky Akce památky. Příspěvek lze uplatnit na dobrovolníky starší 15-ti let! V tuto chvíli nemáme rozhodnutí MV, které určuje na co lze prostředky čerpat. Předpokládáme však, že to bude na jízdné a potraviny. Rozdělované částky jsou zhruba tyto: Akce památky: cca tis. (potraviny, jízdné) Prioritně žádejte pouze na akce, u kterých víte, že nemohou být dotovány z MŠMT. Na co si dát POZOR: Dotace nelze vzájemně kombinovat! Nelze čerpat dotaci od MŠMT a zároveň příspěvek na dobrovolníky MV. 3

4 Je důležité vědět, do které oblasti a dotace akci zařazujete (např. vědět, které akce jsou určeny pro neorganizovanou a které pro organizovanou mládež). Dotace Vám nesmí generovat zisk (akce, kde čerpáte dotaci, nesmí být zisková)!!! 2. Jak žádat o dotace Při podávání žádostí postupujte prosím takto: 1. Dobře si nastudujte podmínky čerpání jednotlivých dotací, tak abyste věděli, že na ty a ty akce či aktivity je můžete čerpat. 2. Pokud máte pochybnost ohledně schopnosti zvládnou účtovat dotaci a to by zpochybňovalo váš záměr žádat, tak konzultujte s finančním ředitelem možnosti podpory ze strany ústředí Hnutí Brontosaurus. telefon Udělejte si alespoň základní kvalifikovaný odhad, kolik akcí za rok plánujete, kolik se zúčastní lidí, kolik peněz za daných podmínek jste schopni na akce či provoz vašeho ZČ, klubu či regionálního centra účelně vyčerpat. 4. Podle podmínek jednotlivých programů se rozhodněte, které akce či aktivity odpovídají, které dotaci a podle toho žádejte buď dotace od MŠMT v oblasti organizované nebo neorganizované mládeže (tady je stěžejní podmínka věkové omezení účastníků na které můžete dotaci čerpat, tedy 6-26 let) nebo od MV (dobrovolníci nad 15 let, ale nejlépe starší 18 let). 5. Vyplňte požadovanou částku do tabulky Žádost o dotace v roce U aktivit, kde je to požadováno doplňte, krátké projekty či zdůvodnění na co a proč žádáte (např. u dotací na speciální Akce Hnutí Brontosaurus, organizátorské kurzy či provozní náklady). 7. Vyplněnou tabulku a formulář žádosti zašlete do na adresu: Požadujte potvrzení o přečtení zprávy, nechť máte jistotu, že jsme Vaši žádost obdrželi. Předmět: žádost + název ZČ 3. Postup a kritéria rozdělování dotací Výkonný výbor HB rozdělí prostředky z dotací na základě následujícího klíče: 1. Dle částek žádaných na jednotlivé oblasti (víkendovky, tábory atd.) budou alokovány prostředky dotace do těchto oblastí. V oblasti Organizované děti a mládež bude podpořena zejména alokace na volnočasové aktivity (oddíly, víkendovky). 2. Proto prosím nikde nenadsazujte, neboť tím by se alokace prostředků zkreslila (stejně jsou peníze rozdělovány dle bodového systému, takže nadsadit žádost není účelné). 3. Zvlášť budou vyčleněny prostředky na speciální dotace, kurzy OHB a na akce schválené VV jako Akce Hnutí Brontosaurus popř. jiné významné akce s nadčlánkovým charakterem dle vašich projektů. 4

5 4. Budou vyhrazeny prostředky pro nově vzniklé ZČ, RC a kluby a nové dětské oddíly pracující pod ZČ, RC či kluby. 5. Ostatní prostředky dotací budou rozděleny dle bodového systému za činnost a další aktivity v roce 2015 a maximální výše požadované dotace (základním článkem či klubem) v každé oblasti. Vysvětlení: Pokud někdo dle bodového systému získá nárok na více, než žádá, přerozdělují se cyklicky zbylé peníze mezi ostatní žadatele, dokud se celá částka nerozdělí. 6. O dotaci mohou žádat všechny ZČ, kluby a RC, které mají splněny všechny závazky a vyrovnány pohledávky vůči HB - platná registrace, splacené pohledávky, kompletní a bezchybné vyúčtování předchozích dotací, zadány všechny akce za rok 2014 do Brontosauřího informačního systému, atd. 4. Bodový systém hodnocení ZČ, klubů a RC pro rozdělení dotací (organizační pokyn č. 4.9) 4.1. Uplatnění bodového systému Bodový systém vyjadřuje priority Hnutí Brontosaurus schválené Výkonným výborem Rady HB a zároveň vychází z požadavků MŠMT na přidělení dotací Hnutí Brontosaurus. Dle bodového systému budou článků přiděleny dotace v jednotlivých kapitolách. Pro ZC, RC a kluby, které vznikly v období 24 měsíců předcházejících rozdělování dotací, není bodový systém podkladem k přidělení dotace. Přidělení proběhne na základě rozhodnutí výkonného výboru pouze s přihlédnutím k vykázané akcím za dobu činnosti ZČ, RC či klubu. Stejně, tak může být rozhodnutím Výkonného výboru rady Hnutí Brontosaurus mimo bodový systém přidělena paušální dotace pro dětské a mládežnické oddíly, kroužky, apod. s pravidelnou činností (schůzkami) a členy do 18 let nově vzniklé v daném nebo předchozím roce pod základním článkem, klubem nebo regionálním centrem. Bodový systém je článkům sdělován s předstihem, proto aby byly informovány včas o tom, za co jim budou prostředky přidělovány. Z bodového systému vyřadí VV akce, které nesplňují kritéria pro pořádání akcí HB nebo podmínky příslušného dotačního programu. Dále může VV udělit sankce v podobě odečtu % z celkového počtu dosažených bodů daného ZČ, klubu, nebo RC, nebo nepřidělení žádných dotací. 5

6 4.2. Přidělování bodů Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Body za členy: člen do 26 let: 1 člen let: 2 člen do 15-ti let 3 Body za akce: klubová akce 2 jednodenní akce 4 víkendová akce 8 tábor PsB 30 Body za pravidelnou činnost: celoroční činnost oddílu 50 Body za dobrovolnickou práci: 50 odpracovaných dobrovolnických hodin 1 Bonusové body: akce je schválená jako AKCE HB 5-20 realizace Organizátorského kurzu - OHB 20 Další: plnění povinností ZČ a spolupráce s ústředím, včetně vykazování akcí do Brontosauřího 0-60 informačního systému Údaje budou brány z Brontosauřího informačního systému a dalších zdrojů Definice hodnocených akcí Akce - klubovou akcí se rozumí klub, který splňuje alespoň dvě z těchto kritérií: a) otevřenost veřejnosti, b) aktivní připravovaný program, c) opakování, zařazení do cyklu. Vzhledem k tomu, že sportovní aktivity podporuje MŠMT v jiných programech, tak si VV vyhrazuje právo nezapočítat pravidelné sportovní kluby s jednostranným zaměřením na vybraný druh sportu a bez dalšího programu. - jednodenní akcí se rozumí akce s min. 5-ti účastníky typu výprav, exkurzí apod. - víkendová akce je akce min. třídenní (pátek až neděle) s programem (popř. i s prací) o minimálně 5- ti účastnících (mimo organizátory). - táborem se rozumí akce o prázdninách a minimální délce 7 dnů. počet účastníků musí byt min. 8 (mimo organizátory) Pravidelná činnost 6

7 - celoroční činnost oddílu znamená pravidelné každotýdenní schůzky po celý rok s minimálně 5-ti dětmi v oddíle (klubu, družině, kroužku) Body za dobrovolnickou práci - dobrovolnické hodiny znamenají kolik Vaši účastníci, členové celkem odpracovali hodin dobrovolné práce pro přírodu, památky, místní kulturní dědictví apod. tedy prací veřejně prospěšných (nepočítá se práce přímo pro sdružení, např. že si opravíte vlastní klubovnu) Bonusové body - akce Hnutí Brontosaurus jsou velké akce reprezentující HB, které Rada schválí jako akce Hnutí Brontosaurus (na základě žádosti ZČ), např. Máme rádi přírodu, Ekofór, Ekostany realizované ZČ, RC či kluby apod. Tyto body se počítají jako bonus za statut a význam akce. - realizace organizátorského kurzu obnáší bodový bonus za to, že článek uskuteční ucelený vzdělávací kurz s výstupem OHB. Nosné akce kurzu víkendovky, večerní kluby, tábory apod. se počítají stejně jako standardní akce. Za jednu akci se počítá pouze jeden pro akci výhodnější bonus (tedy max. 20 bonusových bodů). Př.: Organizátorský tábor (OHB) schválený jako Akce HB dostává body tábor a pak bonus a za to, že je organizátorským kurzem (OHB) a už nedostává za to, že je Akcí HB Další - plnění povinností ZČ, spolupráce s ústředím, podporu rozvoje Hnutí Brontosaurus jako celku - zahrnuje např. pomoc stávajících základních článků ke vzniku nových, včasné dodávání vyúčtování dotací, žádostí, přehledů činnosti, pomoc s ústředními programy HB, dobrou komunikaci apod. 5. Specifické podmínky žádostí pro programy MŠMT Dotace se žádá ve dvou oblastech. 1. Organizovaná mládež (akce zaměřené převážně na členy organizace) 2. Neorganizovaná mládež (akce zaměřené převážně na nečleny) V těchto oblastech se také přidělené prostředky zvlášť vyúčtovávají! Jde o dva samostatné projekty. Nelze na jedné akci kombinovat prostředky z dotace na organizovanou a neorganizovanou mládež. Nelze přidělené prostředky mezi těmito oblastmi přelévat! 5.1. Organizovaná mládež 7

8 Zde můžete žádat na: Volnočasové aktivity v rámci vaší celoroční činnosti: - víkendové akce dobrovolnické, zážitkové, sportovně laděné, apod. - jednodenní akce dobrovolnické akce, výlety, výpravy, soutěže, setkání,... - pravidelné schůzky dětských oddílů a klubů - příměstské tábory Tábory zaměřené převážně na organizované děti ve věku 6 15 let Letní akce pro mládež - dobrovolnické i zážitkové prázdninové akce určené zejména mládeži ve věku (15) let Vzdělávání kurzy OHB a další vzdělávání Provozní náklady ZČ - energie a nájmy prostor pro klubovny a kluby, energie pro provoz terénních základen,... Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus - dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Setkání Brďo, Brontosauří Olympiáda, Ekostany, apod Volnočasové aktivity Dotace je určena na podporu akcí pro organizované děti a organizovaná mládež mezi účastníky tedy musí převažovat členové sdružení. Do těchto aktivit se řadí víkendovky, jednodenní akce, příměstské tábory (bez ubytování dětí), oddílové, družinové, aj. schůzky. Dotaci lze čerpat jen na účastníky od 6-ti do 26-ti let. Na dotované akci musí být min. 70 % účastníků ve věku 6-26 let, pokud není stanoveno jinak. Dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů akce, výjimkou jsou série oddílových schůzek, celoroční série víkendovek, příměstské tábory, apod., kde lze čerpat 70% na celkovou sumu nákladů všech akcí v sérii dohromady Tábory Pro účely dotace se akceptují tábory v délce od 7 do 21 dnů. Do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu. Táborem ve smyslu dotace se rozumí takový tábor, jehož se účastní minimálně 8 účastníků mimo organizátory. 8

9 V případě, že chcete žádat dotaci na svůj tábor, musí být aspoň jeden vedoucí tábora držitelem kvalifikace Hlavní vedoucí dětských táborů (HVDT) akreditované MŠMT (lze ji získat na kurzech HVDT, které pořádají různé organizace či instituce, které na své kurzy získali akreditaci od MŠMT) a kvalifikaci OHB nebo OHB pro Brďo. Dotaci lze čerpat pouze na osoby od 6 do 18 let a na akce, kde je min. 70 % účastníků ve věku 6 26 let. Při čerpání dotace nesmí být překročena částka 80 Kč osoba/den (max. 80 Kč na osobu od 6 do 18 let na den pobytu). Dotaci na táborovou činnost lze použít na pořízení a opravy materiálně technického vybavení tábora neinvestičního charakteru a snížení nákladů na cenu tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Dotaci lze čerpat pouze na tábory konané na území Evropské unie. Co je třeba doložit k žádosti: evidenční karty táborů Letní akce pro mládež Pro účely dotace se mimo režim táborů (dle pojetí MŠMT) akceptují prázdninové akce: - zaměřené zejména na mládež (15) let, které se neúčastní děti a kde větší část účastníků je starší 18 let, - o délce min. 7 dnů (do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu), - s počtem účastníků min. 8, - jejíž hlavní organizátor je držitelem osvědčení OHB. Dotaci lze čerpat pouze na osoby od 6 do 26 let a na akce, kde je min. 70 % účastníků ve věku 6 26 let. Z dotace na akci můžete hradit max. 70 % nákladů Vzdělávací akce a) Nadstavbové kurzy Dotace je určena na další vzdělávání organizátorů (nových i stávajících - držitelů OHB). Dotace se poskytuje ve výši do 350,-Kč na osobu a den. Věkové omezení pro účastníky není stanoveno. Co je třeba doložit k žádosti: 9

10 Popis vzdělávací aktivity: O jaký se jedná kurz a na co byl zaměřený (OHB/nadstavbový/jiný na jaké téma,...), termín, místo, pořadatel, pokud se ví, tak i složení týmu, cílová skupina a odhad počtu účastníků (brontosaurů, nebrontosaurů minimum účastníků pro realizaci). Rozpočet kurzu a cena kurzu (pro brontosaury a nebrontosaury). A dále: Jak a kdy se bude propagovat do HB, zda se počítá s nějakým výstupem z kurzu (brožura, osvědčení,...). Zda se plánuje se výhledově pokračování kurzu. Výkonný výbor dotaci přiděluje na základě žádosti mimo bodový systém. b) Organizátorské kurzy schválený sekcí OHB nebo Brďo Dotace je určena zejména pro pořádání kurzů OHB a OHB pro BRĎO a další vzdělávání organizátorů (nových i stávajících - držitelů OHB). Dotace se poskytuje ve výši do 350,-Kč na osobu a den. Věkové omezení pro účastníky není stanoveno. Co je třeba doložit k žádosti: projekt vzdělávací aktivity včetně rozpočtu. Dotace se přiděluje mimo bodový systém Náklady ZČ, klubů a RC na zabezpečení celoroční činnosti - provozu Dotace určená na nájmy kluboven, pronájmy terénních základen, energie spojené s provozem kluboven a základen a provozní materiál související s provozem ZČ, RC, Klubu. Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. POZOR: Dotace na provozní náklady může být přidělena pouze základním článkům (mimo RC), které v minulém roce splnily podíl 70 procent členů do 26 let. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis k čemu provozní dotace bude sloužit Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus Dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené VV jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Setkání Brďo, Olympiáda, Ekostany apod. Pozor: tuto dotaci musíte vyúčtovat jako některou výše uvedenou kategorii víkendovku, tábor, Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis - projekt dané aktivity 10

11 5.2. Neorganizovaná mládež Zde můžete žádat na: Volnočasové aktivity: - dobrovolnické víkendovky, zážitkové víkendovky, pobytové víkendové akce pro děti - jednodenní akce soutěže, výlety, výpravy, dobrovolnické akce - kluby pro neorganizovanou mládež Mezinárodní aktivity - zde se bude vycházet především z projektů, které ZČ dodaly již při zpracování projektu na MŠMT na podzim. Není tedy potřeba ani možné bez další konzultace zpracovávat novou žádost. Tábory zaměřené na neorganizované děti Prázdniny s Brontosaurem dobrovolnické a zážitkové akce zaměřené na neorganizovanou mládež Speciální volnočasové aktivity HB Volnočasové aktivity Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Tábory pro děti Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Prázdniny s Brontosaurem Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Mezinárodní aktivity Dotace může být přidělena jen na těm ZČ a klubům, které na podzim dodaly podklady ke zpracování žádosti -projektu na MŠMT. Dotace je určena na mezinárodní výměny a spolupráce. Dotace lze použít na úhradu: a) 50% nákladů na dopravu českých účastníků akcí v zahraničí b) na ubytování, stravování, místní dopravu a programové zabezpečení akcí max. do výše 300 Kč na osobu a den pro zahraničního českého účastníka akce v ČR. 11

12 Za účastníky těchto akcí se berou děti a mládež od 10-ti do 26-ti let. Délka akce musí být v rozmezí 5 14 dnů. Minimálně musí být 5 účastníků Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus Dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené VV jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Máme rádi přírodu, Ekofór, Ekostany, apod. Dotaci vyúčtuje buď jako akci nebo samostatnou aktivitu (např. soutěž s celoročním průběhem). Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis - projekt dané aktivity 6. Specifické podmínky žádostí na dobrovolnictví ministerstva vnitra: Příspěvek na dobrovolníky lze žádat na dobrovolnické víkendovky Akce památky: příspěvek na jídlo, příspěvek na jízdné účastníků. Pro nízký objem rozdělovaných prostředků doporučujeme: žádejte jen na akce, kde chcete lidem přispět za opravdu užitečnou dobrovolnickou práci. Žádejte jen na akce, na které se nedá žádat z MŠMT (tedy se staršími účastníky). Automaticky je za dobrovolníky zaplaceno pojištění: úrazové i odpovědnosti. Přidělenou částku budete čerpat postupně na jednotlivých akcích proplácením jízdenek a nákupy jídla. Na člověka a den vychází maximálně částka 80 Kč. To znamená, že za vyčerpanou částku na dané akci musíte mít daný počet účastníků dobrovolníků. Např. na víkendovce (3 dny) využijete (utratíte) Kč musíte na prezenční listině zaslat aspoň 5 jmen. Nebo naopak: víte, že budete mít třeba 5 účastníků. Můžete vyčerpat maximálně jen Kč. Příspěvek na stravu i ubytování je poskytován na hlavu, v praxi to potom znamená, že se poskládají doklady za výslednou částku (ta se rovná počtu dobrovolníků na akci krát příspěvek na člověka). Vše vám proplatíme až zpětně po předání dokladů o zaplacení. Paušál 80 Kč na člověkoden, nechť je Vám pomocníkem při podávání žádostí a odhadu kolik, kde proúčtujete. 12

13 Zbylé prostředky v dané kategorii přidělené vašemu ZČ, RC, klubu zůstávají na další akce. Všechny prostředky je nutné utratit a vyúčtovat do Dobrovolníci, na něž příspěvek žádáte, musí být starší 15-ti let. Je nutné nahlásit počet dobrovolníků nejpozději dva dny před zahájením akce a ten nepřekročit na prezenční listině. Počet akcí, na které je možno žádat, je vzhledem k výši schválené dotace od MV omezen. I vy se proto snažte své žádosti sestavit, co nejreálněji. Pro žádost vyberte nejpotřebnější víkendovky: odhadněte, kolik byste účastníkům proplatili na cestovném a kolik by činily náklady na stravování dobrovolníků. Výslednou částku uveďte do tabulky. Co je třeba doložit k žádosti: rozpis žádosti počet akcí, na které žádáte a příslušnou částku na jídlo a cestovné na jednotlivé akce (viz tabulka). 7. Co musím vědět, když žádám o dotaci MŠMT Podmínky čerpání: 1. Dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nemůžete kombinovat s jinou (námi přerozdělenou) státní dotací. Tudíž pozor na to, že nesmíte mít třeba na stejnou akci příspěvek na dobrovolníky z Ministerstva vnitra nebo finance z dotace MŽP poskytované ústředím. 2. Dotaci můžete čerpat max. do výše 70% nákladů aktivity. Aktivitou se rozumí např. série oddílových schůzek, klubů pro mládež, víkendovek, apod. Nebo pak jednotlivý tábor, soutěž, apod. nebo provoz vašeho článku. Zbytek musíte dofinancovat z vlastních prostředků (např. účastnických poplatků), sponzorských darů, peněz za práci, dotací samosprávy (kraj, obec apod.). popř. zahraničních grantů (tady však pozor dobře si ověřte, co jde využít, např. nelze využít peníze z Evropského sociálního fondu). 3. Dotace na žádné akci nesmí generovat zisk. Měli byste být schopni prokázat, které doklady (výdaje) s akcí souvisí. Žádný výdaj nesmíte použít celý do více dotací (projektů). 4. Nemůžete kombinovat peníze z oblasti organizované a neorganizované mládeže, ani přelévat prostředky z jedné oblasti do druhé! 5. Pozor na věkové omezení: u táborů lze čerpat jen na děti od 6 ti do 18-ti let, u volnočasových aktivit a letních akcí jen na děti a mládež od 6-ti do 26-ti let. Na akci musí být min. 70 % účastníků ve věku 6-26 let. 6. Pozor na limity délky akcí: tábory 7 21 dní. Zahraničí 5 14 dnů. 13

14 7. Pozor na finanční limity: tábory 80 Kč na dítě a den, zahraničí 300 Kč a vzdělávání 350 Kč na účastníka a den. 8. Mzdy a DPP a DPČ můžete do vyúčtování zahrnovat, jen pokud je máte přímo vymezeny ve smlouvě o přidělení dotace! Můžete je dát do kofinancování, tedy do 30% hrazených z vlastních nákladů. 9. Dotaci nelze dle podmínek MŠMT využít na úhradu výdajů na pohoštění, dary a ceny, úhradu pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami, uvedenými v oddíle 3. Omezení pro čerpání dotace, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění. Stravu organizátorů a vedoucích můžete hradit pouze tehdy, pokud nemají za odvedenou práci odměnu. 10. Dotaci musíte řádně vyčerpat ve stanoveném termínu (na tábory do 30.9., ostatní do ). 11. Pozor: Dotace MŠMT nelze využít na akce, které již MŠMT byly podpořeny (např. vzdělávací akce ústředí Hnutí Brontosaurus). Podmínky vyúčtování a vykazování: 1. Veškeré akce jste povinni zadat do Brontosauřího informačního systému. U akcí více než jednodenních včetně seznamu účastníků. 2. Dotaci musíte řádně vyúčtovat. Tábory do , ostatní do 5.1. následujícího roku. K vyúčtování se přikládá stručná závěrečná zpráva a kopie dokladů použitých v dotaci. Další podmínky: 1. Odvedení příspěvku na činnost ústředí Hnutí Brontosaurus ve výši uvedené ve smlouvě na dotaci dle schválení VV Hnutí Brontosaurus (netýká se klubů). Základní sazba je každoročně stanovena pro tyto kategorie: Akce Hnutí Brontosaurus - tedy akce, které rada nebo valná hromada schválila jako akce s tímto statutem bez příspěvku Vzdělávací akce - 5 procent činnost Brďo oddílů 5 procent Ostatní aktivity 10 procent 14

15 Speciální: Velké projekty nad Kč zpracované ZČ (podané ústředím tedy za odpovídající právní odpovědnosti ústředí) 5%, malé projekty do Kč (včetně) zpracované ZČ (podané ústředím tedy za odpovídající právní odpovědnosti ústředí) 10%, projekty, které zpracovává ZČ a ústředí za ně nemá právní odpovědnost 2%. 2. Splátkový kalendář: ZČ obdrží 70% dotace po podpisu smlouvy mezi ZČ a ústředím a zbylou část dotace do 2 měsíců po vyúčtování dotace. 8. Co musím vědět, když žádám o příspěvek u dotace Ministerstva vnitra 1. Dotace je určena přímo na podporu dobrovolníků (ne souhrnné činnosti ZČ). Proto komunikace probíhá přímo s organizátory akcí! Dohodněte se proto interně, kdo peníze využije. Nabízeny budou organizátorům Akce příroda. 2. Organizátoři jednotlivých akcí postupně čerpají z celkové částky (jakéhosi kreditu ZČ). 3. Organizátor akce kvůli pojištění dobrovolníků nahlásí zájem čerpat dotaci a předpokládaný počet účastníků nejpozději dva dny před začátkem akce (u víkendovek středa) koordinátorovi programu (a do kopie na Pojištění se týká pojištění odpovědnosti dobrovolníků za škodu na akci. Akce u níž nebude včas nahlášen počet účastníků a nebude proto pojištěná, nemůže být zařazena a ztrácí nárok na dotace MV. 4. Dobrovolníci musí být starší 15 let (lépe 18- ti let), horní hranice není. U dobrovolníků mladších 18-ti let byste měli mít potvrzen souhlas zákonných zástupců s jejich účastí na akci. Vykázaní dobrovolníci můžou být členy HB. 5. Účastníci potvrzují, že si nejsou vědomi žádných zdravotních komplikací, které by mohly bránit výkonu dobrovolnické služby formou prohlášení účastníků o zdravotním stavu, které je třeba vyplňovat na zadní straně prezenčky. 6. Status organizátorů. Na akci jsou všichni organizátoři vedení jako dobrovolníci, jedinou výjimkou je hlavní organizátor (člověk s kvalifikací OHB), který je garantem celé akce. 7. Po akci organizátor pošle koordinátoru programu Akce památky doklady k proplacení a též papírovou prezenčku (kromě zadání akce do Bisu) s účastníky (max. tolik kolik bylo pojištěno). 8. Peníze dostanete až zpětně na základě zaslání originálů dokladů (jízdenky a doklady za jídlo) koordinátorům na kancelář HB. 9. Po proplacení bude vyplacená částka odečtena z kreditu vašeho ZČ (doporučujeme komunikovat uvnitř ZČ tak, abyste věděli kolik kdo plánuje použít) a stav financí k dalšímu utrácení Vám bude sdělen. 9. Shrnutí důležitých informací a novinek 15

16 a) Dotace Vám budou přiděleny dle bodového systému na základě vámi zadaných akcí do BISu a zaslaných žádostí. b) Dotace je třeba čerpat a vyúčtovat dle výše uvedených podmínek a pravidel. c) Žádost o dotace doručte elektronicky na adresu do Požadujte potvrzení o přečtení u. Co je nově: 1. Získali jsme výrazně vyšší dotaci zejména v oblasti organizovaných dětí a mládeže je tedy možné podpořit více aktivit a zároveň je nutné více aktivit do projektu vykázat (nikoliv tedy pouze vyčerpat vyšší dotace na několik již dříve dotovaných akcí). 2. Dotaci MV lze nově žádat i na členy. 3. ZČ a klubům, které mají obavy dotaci čerpat z důvodu jejího účtování a vyúčtování (popř. vedení podvojného účetnictví) nabízíme pomoc a podporu. Dohodněte se již nyní konkrétní možnosti s finanční ředitelem: 4. Prázdniny s Brontosaurem (zaměřené na mládež) nemusí splňovat kritéria MŠMT pro dětské tábory. 5. Maximální podíl dotace na financování akcí je 70 procent, ale např. u celoroční série oddílových schůzek, klubů či série několika jednodenních či víkendových akcí v průběhu roku lze podíl brát v souhrnu za všechny akce. 6. Základní příspěvky na činnost ústředí HB byly sníženy o 5 procentních bodů, (tedy o 30 až 50%) Informace a kontakt: MŠMT a celkové žádosti: Dalimil Toman, kancelář Hnutí Brontosaurus, tel , mobil: MV: komunikace organizátory s koordinátory programů: Věci týkající se financí a účetnictví: Josef Dvořáček Schválil: finanční ředitel ústředí Hnutí Brontosaurus Verze: 2/15 Dne: Pozn.: OP 4.9 Bodový systém hodnocení ZČ, klubů a RC pro rozdělení dotací Schválil: Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus Verze: 2/15 Dne:

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2015 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2015 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání

Více

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek Strana/Celkem 1/6 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústecký kraj Přemysla Oráče 1. Úvodní ustanovení 1.1. V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování,

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA)

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Finanční prostředky se dělí na: - DPP (dohody o provedení práce) pro tvůrce metodik - DPP pro ověřovatele metodik - Náklady na modelovou

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování

Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 27 592/2001-51 Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování Čl. 1. Předmět

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

Projekt školy v roce 2006

Projekt školy v roce 2006 Projekt školy v roce 2006 Mgr. Blanka Kozáková odbor 55 SIPVZ blanka.kozakova@msmt.cz 7. 11. 2005 Zlenice, Informatika ve škole 1 Nástroje řízení: 1. Metodický pokyn 28 885/2004-551pro pokračující dvouleté

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

1. Obecná ustanovení

1. Obecná ustanovení Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu obce Hroznová Lhota (dále jen Zásady ) stanoví

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č.

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

POMOZTE DĚTEM 17. ročník

POMOZTE DĚTEM 17. ročník Pokyny k vyplnění Rozpočtu projektu. Rozpočet je v rámci formuláře žádosti tvořen třemi listy: Rozpočet_Zaměstnanci Rozpočet_Struktura Rozpočet_Zdroje POMOZTE DĚTEM V uvedeném pořadí také doporučujeme

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení

Program podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. I. Úvodní ustanovení Zásady k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2005 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 777/2008-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 1. Úvod Programy státní podpory

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné Milý organizátore Akce Památky, děkujeme ti, že jsi se rozhodl/a pořádat brontosauří víkendovku na pomoc památkám a že jsi ji zařadil/a pod program Akce Památky. Věříme, že naše spolupráce bude vzájemně

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 Poskytovatel - Město Kasejovice Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256731 V rozpočtu

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více