Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce 2015"

Transkript

1 Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce

2 Obsah 1. O jaké dotace mohou základní články a kluby žádat 2. Jak žádat o dotace 3. Postup a kritéria rozdělování dotací 4. Bodový systém přidělování dotací ZČ, RC a Klubům 5. Specifické podmínky žádostí pro programy MŠMT ČR a) Oblast organizovaných dětí a mládeže b) Oblast neorganizovaných dětí a mládeže 6. Specifické podmínky žádostí pro poskytnutí příspěvků na dobrovolníky z dotace Ministerstva vnitra. 7. Co musím vědět, když žádám o dotaci MŠMT ČR podmínky čerpání a vyúčtování dotace. 8. Co musím vědět, když žádám o dotaci Ministerstva vnitra ČR podmínky čerpání 9. Shrnutí důležitých informací a novinek 1. O jaké dotace a finanční příspěvky mohou základní články, kluby a regionální centra žádat. Ústředí Hnutí Brontosaurus rozděluje následující dotace na činnost základních článků, klubů a regionálních center: 1.1. Dotaci Ministerstva školství a mládeže ČR v oblasti práce s organizovanými dětmi a mládež. Zde se počítá, že akce cílíte na členy organizace, tedy HB. V této oblasti se bude dotace rozdělovat mezi články, kluby, regionální centra a akce dobrovolnického centra a vzdělávání na ústředí. Předpokládá se rozdělení zhruba Kč. To je výrazně více než v předchozích letech takže je možné podpořit veškeré aktivity článků, klubů i regionálních center. Díky navýšení dotace je však důležité čerpat dotaci poměrně na celé spektrum vašich aktivit nikoliv pouze navýšit čerpání dotace u vybraných akcí. Jen při plynulém čerpání na dostatečné množství aktivit se nám společně podaří naplnit výstupy projektu. V rámci této dotace lze žádat na: Volnočasové aktivity - pravidelnou činnost dětských oddílů a jednodenní a víkendové akce, dětské tábory, letní akce pro mládež, vzdělávání organizátorů a vedoucích, provozní náklady ZČ, klubů a RC (nájmy, pronájmy, energie kluboven, základen, klubů,...), speciální volnočasové aktivity. 2

3 Prostředky do jednotlivých vyjmenovaných aktivit lze rozdělit úměrně žádostem ZČ, klubů a regionálních center. Větší část dotace pro ZČ, RC a kuby bude alokována do oblasti volnočasových aktivit. Výkonný výbor HB také přihlédne k potřebám ZČ a klubů dle žádostí a rozdělí celkovou dotaci podle toho, kolik souhrnně bude požadováno na víkendovky, tábory atd Dotaci Ministerstva školství a mládeže ČR v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládež. Zde se jedná o akce a aktivity cílené na nečleny. V této oblasti se bude dotace rozdělovat mezi články, kluby, regionální centra a akce dobrovolnické centra. Předpokládá se rozdělení zhruba Kč. V rámci této dotace lze žádat na: Volnočasové aktivity - víkendové akce (např. programů Akce příroda, Akce památky),o otevřené kluby, jednodenní a odpolední akce pro děti a mládež, mezinárodní aktivity, letní dětské tábory, Prázdniny s Brontosaurem dobrovolnické a zážitkové akce pro mládež, speciální volnočasové aktivity. Prostředky do jednotlivých vyjmenovaných aktivit lze tedy rozdělit úměrně žádostem ZČ, RC a klubů. Výkonný výbor HB přihlédne k potřebám ZČ, RC a Klubů dle žádostí a rozdělí celkovou dotaci podle toho, kolik souhrnně bude požadováno na jednotlivé oblasti Příspěvky na dobrovolníky na dobrovolnických akcích Ministerstva vnitra (MV) V roce 2015 pouze na víkendovky Akce památky. Příspěvek lze uplatnit na dobrovolníky starší 15-ti let! V tuto chvíli nemáme rozhodnutí MV, které určuje na co lze prostředky čerpat. Předpokládáme však, že to bude na jízdné a potraviny. Rozdělované částky jsou zhruba tyto: Akce památky: cca tis. (potraviny, jízdné) Prioritně žádejte pouze na akce, u kterých víte, že nemohou být dotovány z MŠMT. Na co si dát POZOR: Dotace nelze vzájemně kombinovat! Nelze čerpat dotaci od MŠMT a zároveň příspěvek na dobrovolníky MV. 3

4 Je důležité vědět, do které oblasti a dotace akci zařazujete (např. vědět, které akce jsou určeny pro neorganizovanou a které pro organizovanou mládež). Dotace Vám nesmí generovat zisk (akce, kde čerpáte dotaci, nesmí být zisková)!!! 2. Jak žádat o dotace Při podávání žádostí postupujte prosím takto: 1. Dobře si nastudujte podmínky čerpání jednotlivých dotací, tak abyste věděli, že na ty a ty akce či aktivity je můžete čerpat. 2. Pokud máte pochybnost ohledně schopnosti zvládnou účtovat dotaci a to by zpochybňovalo váš záměr žádat, tak konzultujte s finančním ředitelem možnosti podpory ze strany ústředí Hnutí Brontosaurus. telefon Udělejte si alespoň základní kvalifikovaný odhad, kolik akcí za rok plánujete, kolik se zúčastní lidí, kolik peněz za daných podmínek jste schopni na akce či provoz vašeho ZČ, klubu či regionálního centra účelně vyčerpat. 4. Podle podmínek jednotlivých programů se rozhodněte, které akce či aktivity odpovídají, které dotaci a podle toho žádejte buď dotace od MŠMT v oblasti organizované nebo neorganizované mládeže (tady je stěžejní podmínka věkové omezení účastníků na které můžete dotaci čerpat, tedy 6-26 let) nebo od MV (dobrovolníci nad 15 let, ale nejlépe starší 18 let). 5. Vyplňte požadovanou částku do tabulky Žádost o dotace v roce U aktivit, kde je to požadováno doplňte, krátké projekty či zdůvodnění na co a proč žádáte (např. u dotací na speciální Akce Hnutí Brontosaurus, organizátorské kurzy či provozní náklady). 7. Vyplněnou tabulku a formulář žádosti zašlete do na adresu: Požadujte potvrzení o přečtení zprávy, nechť máte jistotu, že jsme Vaši žádost obdrželi. Předmět: žádost + název ZČ 3. Postup a kritéria rozdělování dotací Výkonný výbor HB rozdělí prostředky z dotací na základě následujícího klíče: 1. Dle částek žádaných na jednotlivé oblasti (víkendovky, tábory atd.) budou alokovány prostředky dotace do těchto oblastí. V oblasti Organizované děti a mládež bude podpořena zejména alokace na volnočasové aktivity (oddíly, víkendovky). 2. Proto prosím nikde nenadsazujte, neboť tím by se alokace prostředků zkreslila (stejně jsou peníze rozdělovány dle bodového systému, takže nadsadit žádost není účelné). 3. Zvlášť budou vyčleněny prostředky na speciální dotace, kurzy OHB a na akce schválené VV jako Akce Hnutí Brontosaurus popř. jiné významné akce s nadčlánkovým charakterem dle vašich projektů. 4

5 4. Budou vyhrazeny prostředky pro nově vzniklé ZČ, RC a kluby a nové dětské oddíly pracující pod ZČ, RC či kluby. 5. Ostatní prostředky dotací budou rozděleny dle bodového systému za činnost a další aktivity v roce 2015 a maximální výše požadované dotace (základním článkem či klubem) v každé oblasti. Vysvětlení: Pokud někdo dle bodového systému získá nárok na více, než žádá, přerozdělují se cyklicky zbylé peníze mezi ostatní žadatele, dokud se celá částka nerozdělí. 6. O dotaci mohou žádat všechny ZČ, kluby a RC, které mají splněny všechny závazky a vyrovnány pohledávky vůči HB - platná registrace, splacené pohledávky, kompletní a bezchybné vyúčtování předchozích dotací, zadány všechny akce za rok 2014 do Brontosauřího informačního systému, atd. 4. Bodový systém hodnocení ZČ, klubů a RC pro rozdělení dotací (organizační pokyn č. 4.9) 4.1. Uplatnění bodového systému Bodový systém vyjadřuje priority Hnutí Brontosaurus schválené Výkonným výborem Rady HB a zároveň vychází z požadavků MŠMT na přidělení dotací Hnutí Brontosaurus. Dle bodového systému budou článků přiděleny dotace v jednotlivých kapitolách. Pro ZC, RC a kluby, které vznikly v období 24 měsíců předcházejících rozdělování dotací, není bodový systém podkladem k přidělení dotace. Přidělení proběhne na základě rozhodnutí výkonného výboru pouze s přihlédnutím k vykázané akcím za dobu činnosti ZČ, RC či klubu. Stejně, tak může být rozhodnutím Výkonného výboru rady Hnutí Brontosaurus mimo bodový systém přidělena paušální dotace pro dětské a mládežnické oddíly, kroužky, apod. s pravidelnou činností (schůzkami) a členy do 18 let nově vzniklé v daném nebo předchozím roce pod základním článkem, klubem nebo regionálním centrem. Bodový systém je článkům sdělován s předstihem, proto aby byly informovány včas o tom, za co jim budou prostředky přidělovány. Z bodového systému vyřadí VV akce, které nesplňují kritéria pro pořádání akcí HB nebo podmínky příslušného dotačního programu. Dále může VV udělit sankce v podobě odečtu % z celkového počtu dosažených bodů daného ZČ, klubu, nebo RC, nebo nepřidělení žádných dotací. 5

6 4.2. Přidělování bodů Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 Body za členy: člen do 26 let: 1 člen let: 2 člen do 15-ti let 3 Body za akce: klubová akce 2 jednodenní akce 4 víkendová akce 8 tábor PsB 30 Body za pravidelnou činnost: celoroční činnost oddílu 50 Body za dobrovolnickou práci: 50 odpracovaných dobrovolnických hodin 1 Bonusové body: akce je schválená jako AKCE HB 5-20 realizace Organizátorského kurzu - OHB 20 Další: plnění povinností ZČ a spolupráce s ústředím, včetně vykazování akcí do Brontosauřího 0-60 informačního systému Údaje budou brány z Brontosauřího informačního systému a dalších zdrojů Definice hodnocených akcí Akce - klubovou akcí se rozumí klub, který splňuje alespoň dvě z těchto kritérií: a) otevřenost veřejnosti, b) aktivní připravovaný program, c) opakování, zařazení do cyklu. Vzhledem k tomu, že sportovní aktivity podporuje MŠMT v jiných programech, tak si VV vyhrazuje právo nezapočítat pravidelné sportovní kluby s jednostranným zaměřením na vybraný druh sportu a bez dalšího programu. - jednodenní akcí se rozumí akce s min. 5-ti účastníky typu výprav, exkurzí apod. - víkendová akce je akce min. třídenní (pátek až neděle) s programem (popř. i s prací) o minimálně 5- ti účastnících (mimo organizátory). - táborem se rozumí akce o prázdninách a minimální délce 7 dnů. počet účastníků musí byt min. 8 (mimo organizátory) Pravidelná činnost 6

7 - celoroční činnost oddílu znamená pravidelné každotýdenní schůzky po celý rok s minimálně 5-ti dětmi v oddíle (klubu, družině, kroužku) Body za dobrovolnickou práci - dobrovolnické hodiny znamenají kolik Vaši účastníci, členové celkem odpracovali hodin dobrovolné práce pro přírodu, památky, místní kulturní dědictví apod. tedy prací veřejně prospěšných (nepočítá se práce přímo pro sdružení, např. že si opravíte vlastní klubovnu) Bonusové body - akce Hnutí Brontosaurus jsou velké akce reprezentující HB, které Rada schválí jako akce Hnutí Brontosaurus (na základě žádosti ZČ), např. Máme rádi přírodu, Ekofór, Ekostany realizované ZČ, RC či kluby apod. Tyto body se počítají jako bonus za statut a význam akce. - realizace organizátorského kurzu obnáší bodový bonus za to, že článek uskuteční ucelený vzdělávací kurz s výstupem OHB. Nosné akce kurzu víkendovky, večerní kluby, tábory apod. se počítají stejně jako standardní akce. Za jednu akci se počítá pouze jeden pro akci výhodnější bonus (tedy max. 20 bonusových bodů). Př.: Organizátorský tábor (OHB) schválený jako Akce HB dostává body tábor a pak bonus a za to, že je organizátorským kurzem (OHB) a už nedostává za to, že je Akcí HB Další - plnění povinností ZČ, spolupráce s ústředím, podporu rozvoje Hnutí Brontosaurus jako celku - zahrnuje např. pomoc stávajících základních článků ke vzniku nových, včasné dodávání vyúčtování dotací, žádostí, přehledů činnosti, pomoc s ústředními programy HB, dobrou komunikaci apod. 5. Specifické podmínky žádostí pro programy MŠMT Dotace se žádá ve dvou oblastech. 1. Organizovaná mládež (akce zaměřené převážně na členy organizace) 2. Neorganizovaná mládež (akce zaměřené převážně na nečleny) V těchto oblastech se také přidělené prostředky zvlášť vyúčtovávají! Jde o dva samostatné projekty. Nelze na jedné akci kombinovat prostředky z dotace na organizovanou a neorganizovanou mládež. Nelze přidělené prostředky mezi těmito oblastmi přelévat! 5.1. Organizovaná mládež 7

8 Zde můžete žádat na: Volnočasové aktivity v rámci vaší celoroční činnosti: - víkendové akce dobrovolnické, zážitkové, sportovně laděné, apod. - jednodenní akce dobrovolnické akce, výlety, výpravy, soutěže, setkání,... - pravidelné schůzky dětských oddílů a klubů - příměstské tábory Tábory zaměřené převážně na organizované děti ve věku 6 15 let Letní akce pro mládež - dobrovolnické i zážitkové prázdninové akce určené zejména mládeži ve věku (15) let Vzdělávání kurzy OHB a další vzdělávání Provozní náklady ZČ - energie a nájmy prostor pro klubovny a kluby, energie pro provoz terénních základen,... Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus - dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Setkání Brďo, Brontosauří Olympiáda, Ekostany, apod Volnočasové aktivity Dotace je určena na podporu akcí pro organizované děti a organizovaná mládež mezi účastníky tedy musí převažovat členové sdružení. Do těchto aktivit se řadí víkendovky, jednodenní akce, příměstské tábory (bez ubytování dětí), oddílové, družinové, aj. schůzky. Dotaci lze čerpat jen na účastníky od 6-ti do 26-ti let. Na dotované akci musí být min. 70 % účastníků ve věku 6-26 let, pokud není stanoveno jinak. Dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů akce, výjimkou jsou série oddílových schůzek, celoroční série víkendovek, příměstské tábory, apod., kde lze čerpat 70% na celkovou sumu nákladů všech akcí v sérii dohromady Tábory Pro účely dotace se akceptují tábory v délce od 7 do 21 dnů. Do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu. Táborem ve smyslu dotace se rozumí takový tábor, jehož se účastní minimálně 8 účastníků mimo organizátory. 8

9 V případě, že chcete žádat dotaci na svůj tábor, musí být aspoň jeden vedoucí tábora držitelem kvalifikace Hlavní vedoucí dětských táborů (HVDT) akreditované MŠMT (lze ji získat na kurzech HVDT, které pořádají různé organizace či instituce, které na své kurzy získali akreditaci od MŠMT) a kvalifikaci OHB nebo OHB pro Brďo. Dotaci lze čerpat pouze na osoby od 6 do 18 let a na akce, kde je min. 70 % účastníků ve věku 6 26 let. Při čerpání dotace nesmí být překročena částka 80 Kč osoba/den (max. 80 Kč na osobu od 6 do 18 let na den pobytu). Dotaci na táborovou činnost lze použít na pořízení a opravy materiálně technického vybavení tábora neinvestičního charakteru a snížení nákladů na cenu tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Dotaci lze čerpat pouze na tábory konané na území Evropské unie. Co je třeba doložit k žádosti: evidenční karty táborů Letní akce pro mládež Pro účely dotace se mimo režim táborů (dle pojetí MŠMT) akceptují prázdninové akce: - zaměřené zejména na mládež (15) let, které se neúčastní děti a kde větší část účastníků je starší 18 let, - o délce min. 7 dnů (do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu), - s počtem účastníků min. 8, - jejíž hlavní organizátor je držitelem osvědčení OHB. Dotaci lze čerpat pouze na osoby od 6 do 26 let a na akce, kde je min. 70 % účastníků ve věku 6 26 let. Z dotace na akci můžete hradit max. 70 % nákladů Vzdělávací akce a) Nadstavbové kurzy Dotace je určena na další vzdělávání organizátorů (nových i stávajících - držitelů OHB). Dotace se poskytuje ve výši do 350,-Kč na osobu a den. Věkové omezení pro účastníky není stanoveno. Co je třeba doložit k žádosti: 9

10 Popis vzdělávací aktivity: O jaký se jedná kurz a na co byl zaměřený (OHB/nadstavbový/jiný na jaké téma,...), termín, místo, pořadatel, pokud se ví, tak i složení týmu, cílová skupina a odhad počtu účastníků (brontosaurů, nebrontosaurů minimum účastníků pro realizaci). Rozpočet kurzu a cena kurzu (pro brontosaury a nebrontosaury). A dále: Jak a kdy se bude propagovat do HB, zda se počítá s nějakým výstupem z kurzu (brožura, osvědčení,...). Zda se plánuje se výhledově pokračování kurzu. Výkonný výbor dotaci přiděluje na základě žádosti mimo bodový systém. b) Organizátorské kurzy schválený sekcí OHB nebo Brďo Dotace je určena zejména pro pořádání kurzů OHB a OHB pro BRĎO a další vzdělávání organizátorů (nových i stávajících - držitelů OHB). Dotace se poskytuje ve výši do 350,-Kč na osobu a den. Věkové omezení pro účastníky není stanoveno. Co je třeba doložit k žádosti: projekt vzdělávací aktivity včetně rozpočtu. Dotace se přiděluje mimo bodový systém Náklady ZČ, klubů a RC na zabezpečení celoroční činnosti - provozu Dotace určená na nájmy kluboven, pronájmy terénních základen, energie spojené s provozem kluboven a základen a provozní materiál související s provozem ZČ, RC, Klubu. Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. POZOR: Dotace na provozní náklady může být přidělena pouze základním článkům (mimo RC), které v minulém roce splnily podíl 70 procent členů do 26 let. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis k čemu provozní dotace bude sloužit Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus Dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené VV jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Setkání Brďo, Olympiáda, Ekostany apod. Pozor: tuto dotaci musíte vyúčtovat jako některou výše uvedenou kategorii víkendovku, tábor, Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis - projekt dané aktivity 10

11 5.2. Neorganizovaná mládež Zde můžete žádat na: Volnočasové aktivity: - dobrovolnické víkendovky, zážitkové víkendovky, pobytové víkendové akce pro děti - jednodenní akce soutěže, výlety, výpravy, dobrovolnické akce - kluby pro neorganizovanou mládež Mezinárodní aktivity - zde se bude vycházet především z projektů, které ZČ dodaly již při zpracování projektu na MŠMT na podzim. Není tedy potřeba ani možné bez další konzultace zpracovávat novou žádost. Tábory zaměřené na neorganizované děti Prázdniny s Brontosaurem dobrovolnické a zážitkové akce zaměřené na neorganizovanou mládež Speciální volnočasové aktivity HB Volnočasové aktivity Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Tábory pro děti Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Prázdniny s Brontosaurem Stejně jako u oblasti organizovaných dětí a mládeže. Akce však musí být zaměřeny na neorganizované děti a mládež Mezinárodní aktivity Dotace může být přidělena jen na těm ZČ a klubům, které na podzim dodaly podklady ke zpracování žádosti -projektu na MŠMT. Dotace je určena na mezinárodní výměny a spolupráce. Dotace lze použít na úhradu: a) 50% nákladů na dopravu českých účastníků akcí v zahraničí b) na ubytování, stravování, místní dopravu a programové zabezpečení akcí max. do výše 300 Kč na osobu a den pro zahraničního českého účastníka akce v ČR. 11

12 Za účastníky těchto akcí se berou děti a mládež od 10-ti do 26-ti let. Délka akce musí být v rozmezí 5 14 dnů. Minimálně musí být 5 účastníků Speciální aktivity (pro) Hnutí Brontosaurus Dotace základním článkům na speciální projekty - příspěvek určený na projekty a akce sloužící celému HB (převážně schválené VV jako akce HB). Do těchto speciálních projektů spadá např. Máme rádi přírodu, Ekofór, Ekostany, apod. Dotaci vyúčtuje buď jako akci nebo samostatnou aktivitu (např. soutěž s celoročním průběhem). Dotaci lze poskytnout do 70% celkových nákladů. Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis - projekt dané aktivity 6. Specifické podmínky žádostí na dobrovolnictví ministerstva vnitra: Příspěvek na dobrovolníky lze žádat na dobrovolnické víkendovky Akce památky: příspěvek na jídlo, příspěvek na jízdné účastníků. Pro nízký objem rozdělovaných prostředků doporučujeme: žádejte jen na akce, kde chcete lidem přispět za opravdu užitečnou dobrovolnickou práci. Žádejte jen na akce, na které se nedá žádat z MŠMT (tedy se staršími účastníky). Automaticky je za dobrovolníky zaplaceno pojištění: úrazové i odpovědnosti. Přidělenou částku budete čerpat postupně na jednotlivých akcích proplácením jízdenek a nákupy jídla. Na člověka a den vychází maximálně částka 80 Kč. To znamená, že za vyčerpanou částku na dané akci musíte mít daný počet účastníků dobrovolníků. Např. na víkendovce (3 dny) využijete (utratíte) Kč musíte na prezenční listině zaslat aspoň 5 jmen. Nebo naopak: víte, že budete mít třeba 5 účastníků. Můžete vyčerpat maximálně jen Kč. Příspěvek na stravu i ubytování je poskytován na hlavu, v praxi to potom znamená, že se poskládají doklady za výslednou částku (ta se rovná počtu dobrovolníků na akci krát příspěvek na člověka). Vše vám proplatíme až zpětně po předání dokladů o zaplacení. Paušál 80 Kč na člověkoden, nechť je Vám pomocníkem při podávání žádostí a odhadu kolik, kde proúčtujete. 12

13 Zbylé prostředky v dané kategorii přidělené vašemu ZČ, RC, klubu zůstávají na další akce. Všechny prostředky je nutné utratit a vyúčtovat do Dobrovolníci, na něž příspěvek žádáte, musí být starší 15-ti let. Je nutné nahlásit počet dobrovolníků nejpozději dva dny před zahájením akce a ten nepřekročit na prezenční listině. Počet akcí, na které je možno žádat, je vzhledem k výši schválené dotace od MV omezen. I vy se proto snažte své žádosti sestavit, co nejreálněji. Pro žádost vyberte nejpotřebnější víkendovky: odhadněte, kolik byste účastníkům proplatili na cestovném a kolik by činily náklady na stravování dobrovolníků. Výslednou částku uveďte do tabulky. Co je třeba doložit k žádosti: rozpis žádosti počet akcí, na které žádáte a příslušnou částku na jídlo a cestovné na jednotlivé akce (viz tabulka). 7. Co musím vědět, když žádám o dotaci MŠMT Podmínky čerpání: 1. Dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nemůžete kombinovat s jinou (námi přerozdělenou) státní dotací. Tudíž pozor na to, že nesmíte mít třeba na stejnou akci příspěvek na dobrovolníky z Ministerstva vnitra nebo finance z dotace MŽP poskytované ústředím. 2. Dotaci můžete čerpat max. do výše 70% nákladů aktivity. Aktivitou se rozumí např. série oddílových schůzek, klubů pro mládež, víkendovek, apod. Nebo pak jednotlivý tábor, soutěž, apod. nebo provoz vašeho článku. Zbytek musíte dofinancovat z vlastních prostředků (např. účastnických poplatků), sponzorských darů, peněz za práci, dotací samosprávy (kraj, obec apod.). popř. zahraničních grantů (tady však pozor dobře si ověřte, co jde využít, např. nelze využít peníze z Evropského sociálního fondu). 3. Dotace na žádné akci nesmí generovat zisk. Měli byste být schopni prokázat, které doklady (výdaje) s akcí souvisí. Žádný výdaj nesmíte použít celý do více dotací (projektů). 4. Nemůžete kombinovat peníze z oblasti organizované a neorganizované mládeže, ani přelévat prostředky z jedné oblasti do druhé! 5. Pozor na věkové omezení: u táborů lze čerpat jen na děti od 6 ti do 18-ti let, u volnočasových aktivit a letních akcí jen na děti a mládež od 6-ti do 26-ti let. Na akci musí být min. 70 % účastníků ve věku 6-26 let. 6. Pozor na limity délky akcí: tábory 7 21 dní. Zahraničí 5 14 dnů. 13

14 7. Pozor na finanční limity: tábory 80 Kč na dítě a den, zahraničí 300 Kč a vzdělávání 350 Kč na účastníka a den. 8. Mzdy a DPP a DPČ můžete do vyúčtování zahrnovat, jen pokud je máte přímo vymezeny ve smlouvě o přidělení dotace! Můžete je dát do kofinancování, tedy do 30% hrazených z vlastních nákladů. 9. Dotaci nelze dle podmínek MŠMT využít na úhradu výdajů na pohoštění, dary a ceny, úhradu pořízení investičního majetku, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami, uvedenými v oddíle 3. Omezení pro čerpání dotace, úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru, úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, na vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění. Stravu organizátorů a vedoucích můžete hradit pouze tehdy, pokud nemají za odvedenou práci odměnu. 10. Dotaci musíte řádně vyčerpat ve stanoveném termínu (na tábory do 30.9., ostatní do ). 11. Pozor: Dotace MŠMT nelze využít na akce, které již MŠMT byly podpořeny (např. vzdělávací akce ústředí Hnutí Brontosaurus). Podmínky vyúčtování a vykazování: 1. Veškeré akce jste povinni zadat do Brontosauřího informačního systému. U akcí více než jednodenních včetně seznamu účastníků. 2. Dotaci musíte řádně vyúčtovat. Tábory do , ostatní do 5.1. následujícího roku. K vyúčtování se přikládá stručná závěrečná zpráva a kopie dokladů použitých v dotaci. Další podmínky: 1. Odvedení příspěvku na činnost ústředí Hnutí Brontosaurus ve výši uvedené ve smlouvě na dotaci dle schválení VV Hnutí Brontosaurus (netýká se klubů). Základní sazba je každoročně stanovena pro tyto kategorie: Akce Hnutí Brontosaurus - tedy akce, které rada nebo valná hromada schválila jako akce s tímto statutem bez příspěvku Vzdělávací akce - 5 procent činnost Brďo oddílů 5 procent Ostatní aktivity 10 procent 14

15 Speciální: Velké projekty nad Kč zpracované ZČ (podané ústředím tedy za odpovídající právní odpovědnosti ústředí) 5%, malé projekty do Kč (včetně) zpracované ZČ (podané ústředím tedy za odpovídající právní odpovědnosti ústředí) 10%, projekty, které zpracovává ZČ a ústředí za ně nemá právní odpovědnost 2%. 2. Splátkový kalendář: ZČ obdrží 70% dotace po podpisu smlouvy mezi ZČ a ústředím a zbylou část dotace do 2 měsíců po vyúčtování dotace. 8. Co musím vědět, když žádám o příspěvek u dotace Ministerstva vnitra 1. Dotace je určena přímo na podporu dobrovolníků (ne souhrnné činnosti ZČ). Proto komunikace probíhá přímo s organizátory akcí! Dohodněte se proto interně, kdo peníze využije. Nabízeny budou organizátorům Akce příroda. 2. Organizátoři jednotlivých akcí postupně čerpají z celkové částky (jakéhosi kreditu ZČ). 3. Organizátor akce kvůli pojištění dobrovolníků nahlásí zájem čerpat dotaci a předpokládaný počet účastníků nejpozději dva dny před začátkem akce (u víkendovek středa) koordinátorovi programu (a do kopie na Pojištění se týká pojištění odpovědnosti dobrovolníků za škodu na akci. Akce u níž nebude včas nahlášen počet účastníků a nebude proto pojištěná, nemůže být zařazena a ztrácí nárok na dotace MV. 4. Dobrovolníci musí být starší 15 let (lépe 18- ti let), horní hranice není. U dobrovolníků mladších 18-ti let byste měli mít potvrzen souhlas zákonných zástupců s jejich účastí na akci. Vykázaní dobrovolníci můžou být členy HB. 5. Účastníci potvrzují, že si nejsou vědomi žádných zdravotních komplikací, které by mohly bránit výkonu dobrovolnické služby formou prohlášení účastníků o zdravotním stavu, které je třeba vyplňovat na zadní straně prezenčky. 6. Status organizátorů. Na akci jsou všichni organizátoři vedení jako dobrovolníci, jedinou výjimkou je hlavní organizátor (člověk s kvalifikací OHB), který je garantem celé akce. 7. Po akci organizátor pošle koordinátoru programu Akce památky doklady k proplacení a též papírovou prezenčku (kromě zadání akce do Bisu) s účastníky (max. tolik kolik bylo pojištěno). 8. Peníze dostanete až zpětně na základě zaslání originálů dokladů (jízdenky a doklady za jídlo) koordinátorům na kancelář HB. 9. Po proplacení bude vyplacená částka odečtena z kreditu vašeho ZČ (doporučujeme komunikovat uvnitř ZČ tak, abyste věděli kolik kdo plánuje použít) a stav financí k dalšímu utrácení Vám bude sdělen. 9. Shrnutí důležitých informací a novinek 15

16 a) Dotace Vám budou přiděleny dle bodového systému na základě vámi zadaných akcí do BISu a zaslaných žádostí. b) Dotace je třeba čerpat a vyúčtovat dle výše uvedených podmínek a pravidel. c) Žádost o dotace doručte elektronicky na adresu do Požadujte potvrzení o přečtení u. Co je nově: 1. Získali jsme výrazně vyšší dotaci zejména v oblasti organizovaných dětí a mládeže je tedy možné podpořit více aktivit a zároveň je nutné více aktivit do projektu vykázat (nikoliv tedy pouze vyčerpat vyšší dotace na několik již dříve dotovaných akcí). 2. Dotaci MV lze nově žádat i na členy. 3. ZČ a klubům, které mají obavy dotaci čerpat z důvodu jejího účtování a vyúčtování (popř. vedení podvojného účetnictví) nabízíme pomoc a podporu. Dohodněte se již nyní konkrétní možnosti s finanční ředitelem: 4. Prázdniny s Brontosaurem (zaměřené na mládež) nemusí splňovat kritéria MŠMT pro dětské tábory. 5. Maximální podíl dotace na financování akcí je 70 procent, ale např. u celoroční série oddílových schůzek, klubů či série několika jednodenních či víkendových akcí v průběhu roku lze podíl brát v souhrnu za všechny akce. 6. Základní příspěvky na činnost ústředí HB byly sníženy o 5 procentních bodů, (tedy o 30 až 50%) Informace a kontakt: MŠMT a celkové žádosti: Dalimil Toman, kancelář Hnutí Brontosaurus, tel , mobil: MV: komunikace organizátory s koordinátory programů: Věci týkající se financí a účetnictví: Josef Dvořáček Schválil: finanční ředitel ústředí Hnutí Brontosaurus Verze: 2/15 Dne: Pozn.: OP 4.9 Bodový systém hodnocení ZČ, klubů a RC pro rozdělení dotací Schválil: Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus Verze: 2/15 Dne:

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov

Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Výňatek z Metodického pokynu pro SDH okresu Brno-venkov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka českého skauta, z.s.

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2014 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2014 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO a ÚS ČRS) 2015 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2015 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace MŠMT

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8. Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 2.8 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1 Mechanismy proplácení na Ústředí Hnutí Brontosaurus 1. Typy dokladů na ústředí HB při zúčtovacích vztazích

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf D O T A C E Směrnice http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf Všechny potřebné materiály pro čerpání dotace v roce 2015 (podklady, pokyny a formuláře

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 mimořádný dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek Strana/Celkem 1/6 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústecký kraj Přemysla Oráče 1. Úvodní ustanovení 1.1. V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012

METODICKÁ INFORMACE. k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 METODICKÁ INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2012 V souvislosti s vyhlášením programů Státní podpory sportu pro rok 2012 určených pro nestátní neziskové organizace dochází k

Více

Projekt školy v roce 2006

Projekt školy v roce 2006 Projekt školy v roce 2006 Mgr. Blanka Kozáková odbor 55 SIPVZ blanka.kozakova@msmt.cz 7. 11. 2005 Zlenice, Informatika ve škole 1 Nástroje řízení: 1. Metodický pokyn 28 885/2004-551pro pokračující dvouleté

Více

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA)

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Finanční prostředky se dělí na: - DPP (dohody o provedení práce) pro tvůrce metodik - DPP pro ověřovatele metodik - Náklady na modelovou

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.3 Program Akce památky

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.3 Program Akce památky Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.3 1 1. Vymezení programu 1.1. O co program usiluje hlavní cíl a poslání oživuje zájem mladých lidí o kulturní dědictví České republiky a sleduje také další programové

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

T +420 606 045 160 info@dofe.cz www.dofe.cz IČO:29143462

T +420 606 045 160 info@dofe.cz www.dofe.cz IČO:29143462 Fond DofE 2. verze Fond DofE je určen k podpoře účastníků, absolventů, vedoucích, školitelů, hodnotitelů a dobrovolníků zapojených do programu DofE (dále jen program ). Fond byl vytvořen za účelem umožnit

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015

Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č.

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu Podmínky dotačního programu 15SMR01 Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014 Forma dotace Lhůta pro podávání žádostí PRK neinvestiční dotace Strategické

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013

Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2013 1. Základní ustanovení Vzdělávací akcí se rozumí akce výchovy činovníků, jak ji stanoví Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka.

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více