ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště viz. příloha) 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM: a) montáž expozic hod. (návoz, stavba, aranžování) hod. Pro návoz objemných a těžkých exponátů strojů je možné individuálně dohodnout termín předčasné montáže. Vaši žádost zašlete na Expozice a speciální prezentace objednané u pořadatele společnosti ABF, a.s., budou připraveny k aranžování dne od 12 hod. Vystavovatel či realizační firma je povinna dne do hod. uvolnit uličky a transportní komunikace, aby mohl být proveden úklid všech prostor a následně mohlo dojít k položení uličkových koberců. Poslední vjezd vozů do areálu je ve hod. b) vlastní akce příchod vystavovatelů: odchod vystavovatelů: otevření veletrhu pro návštěvníky: uzavření veletrhu pro návštěvníky: 8.00 hod hod hod hod. c) demontáž expozic hod hod. Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve Vašem zájmu si majetek volně ležící střežit a všechny exponáty a drahá zařízení odvést bezprostředně po skončení akce. 3. REGISTRACE A PLATBY: Každá vystavující firma má povinnost se zaregistrovat. Na výstaviště vjedete Vjezdovou branou 1 a zaparkujete na parkovišti před Vstupní halou 1. Registrace v PVA Letňany bude probíhat denně od 8.00 do hodin, od 8.00 do hodin v obchodním oddělení ABF, a.s. - ve vstupní hale č. 1. Na základě obdržení Vaší platby všech zálohových faktur Vám budou předány osobně přímo na místě: Montážní průkazy - 5 ks Vystavovatelské průkazy 5 ks Parkovací karta pro montáž dle počtu vozů (nutné vyplnit SPZ, název firmy, telefon) Parkovací karta pro vlastní akci (v případě jejího objednání a uhrazení)

2 Uhrazením faktur se rozumí připsání platby na náš účet č /4000 LBBW Bank CZ. V případě, že platba již odešla z Vašeho účtu a do doby registrace nebyla připsána na náš účet, je třeba předložit bankovní výpis (platební příkaz není považován za doklad o provedení platby). V případě, že nebudete mít veškeré faktury uhrazeny, je možno platby provést přímo na místě v hotovosti ( , 8-16 hod., , 8-18 hod.) V případě neuhrazení faktur nebude Vám ani Vašim montážním firmám umožněn vstup na výstavní plochu. 4. VJEZDY A VSTUPY DO PVA LETŇANY: a) v době montáže: - vstupy do areálu jsou povoleny na montážní průkazy - vjezdy do areálu jsou povoleny na montážní průkazy a vyplněné parkovací karty pro montáž Kompletně vyplněná karta musí být umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu pobytu v areálu. b) v době vlastní akce: - vjezdy do areálu a parkování na parkovišti pro vystavovatele je možné na základě zakoupení parkovací karty (viz. již zaslaný objednávkový formulář). Veškerá vozidla i přívěsná zařízení musí opustit areál výstaviště každý den nejpozději hodinu po zavírací době. - volný vstup do areálu je povolen pouze na základě předložení vystavovatelských průkazů c) v době demontáže: - vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny na montážní průkazy Žádáme o respektování dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby, Policie ČR. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů a zapříčiní neprůjezdnost, budou na jejich náklady odtažena. Noční parkování v areálu výstaviště je zakázáno. KAUCE: Ve dnech konání veletrhu bude vjezd do areálu bez parkovací karty (např. zásobování) pouze na kauci 1000 Kč v době od 8.00 do 9.00 hodin. 5. VÝSTAVNÍ PLOCHA: Vystavovatel, který realizuje expozici sám, či pověřil svou realizační firmu, je povinen dodržet technologii lepení koberců. Na betonovou podlahu se musí nejprve nalepit maskovacípapírová páska a následně libovolná oboustranná kobercová páska. Při nedodržení technologie lepení pásek dojde k porušení povrchu podlahy. V případě znečištění a poškození plochy je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 6. DOOBJEDNÁVKY REALIZACE EXPOZIC A TECHNICKÝCH SLUŽEB: Doobjednávky k expozicím objednané až během montáže veletrhu budou účtovány s 50 % přirážkou za pozdní objednávku. Úhradu provede vystavovatel předem na místě v hotovosti. 7. DODÁVKA STLAČENÉHO VZDUCHU: V době montáže expozic: hod. Při vlastní akci: hod. Objednané přívody stlačeného vzduchu budou pro expozice k dispozici v uvedených hodinách. Poslední den veletrhu končí dodávání stlačeného vzduchu v 17 hod., proto si vystavovatelé musí exponáty k transportu zabezpečit s předstihem. V případě zájmu je možné na od do hod. předem (nejpozději do ) objednat k zapůjčení malý kompresor (kauce: Kč).

3 8. SPEDICE: CENTRUMSPED s.r.o., autorizovaný organizátor pro výhradní zajišťování spedičních služeb v prostorách PVA Letňany, Vám nabízí provedení těchto veletržních spedičních služeb: převzetí tuzemských a zahraničních veletržních zásilek vykládka a nakládka veletržního materiálu a exponátů z/na dopravní prostředky celní odbavování zásilek ze zemí mimo EU vč. projednávání a zastupování před CÚ technická asistence při instalaci exponátů (montáž, demontáž) dodání a umístění veletržních zásilek na veletržní stánek odvoz, uschování a zpětný návoz prázdných obalů skladovací služby v provozním skladu mezinárodní a tuzemská kamionová, letecká i námořní přeprava Pro jednodušší průběh budoucího smluvního vztahu Vás prosíme o zaslání informací o Vašich zásilkách em (množství, hmotnost, váha jednotlivých kusů, rozměry, způsob dopravy, požadované manipulační prostředky, požadovaný den vykládky/nakládky atd.). Pracovníci společnosti CENTRUMSPED pro Vás na základě platného Spedičního tarifu zpracují cenovou kalkulaci, kterou obdržíte obratem. U zahraničních zásilek Vám doporučujeme využít služeb našich smluvních spedičních partnerů v zahraničí, jejichž kontakty v jednotlivých zemích Vám aktuálně na požádání sdělíme. My ve spolupráci s nimi zajistíme všechny případné celní a přepravní formality, včetně platebních podmínek. Stačí nás včas dopředu informovat o Vašich zahraničních zásilkách a jejich dodavatelích. Kontakt: Ivana Veselá odd. veletržní spedice Letňany tel: , 9. BEZPEČNOST: V PVA Letňany je zajištěna základní ostraha areálu a pořádková služba. Ostraha je oprávněna provádět namátkovou kontrolu zavazadlového prostoru vozidla při jeho výjezdu z areálu ( na vjezdové a výjezdové bráně může požádat o nahlédnutí do seznamu exponátů a následnou kontrolu převážených exponátů). Nabízíme možnost objednání individuální ostrahy stánku. Cena bez DPH je 180,- Kč/hod. Nutno objednat nejpozději do V případě pozdější objednávky lze zajistit tuto službu za cenu bez DPH 230,- Kč/ hod. 10. POJIŠTĚNÍ: Společnost Total Brokers a.s., s níž je sjednáno pojištění v rámci služeb pro vystavovatele na základě úhrady 850,- Kč bez DPH, zajišťuje následující rozsah pojištění Vaší výstavní expozice. Předmět pojištění: 1. Výstavní exponáty 2. Zařízení a vybavení expozice Pojišťovací makléř bude přítomen na akci poslední den montáže a první den veletrhů ve Vstupní hale 1: od 9.00 do hodin, od 8.00 do hodin

4 ROZSAH POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE VÁM POSKYTNE: Ing. Přemysl Kvasnička, mob V případě vzniku škodní události je nutné provést tyto úkony pojištěným, který je současně i poškozeným: Při vzniku škody živelnou událostí: /formulář obdržíte od pojišťovacího makléře, příp. na webových stránkách pojišťovny Slavia 2) Zajistit fotodokumentaci poškozených věcí prokazující rozsah poškození věci. 3) Doložit nabývací doklady na poškozené věci a faktury za opravu s položkovým rozpočtem prací a materiálů nebo postup projednat s pojišťovacím makléřem. Při vzniku škody odcizením během výstavy: /viz výše/. 2) Zajistit protokol Policie ČR. 3) Doložit pojišťovně nabývací doklady odcizené věci prokazující vlastnictví a cenu věci s datem pořízení. Při vzniku škody z odpovědnosti: /viz výše/. 2) Písemné uplatnění poškozeného na škůdci, s prokázáním rozsahu poškozené věci fotodokumentací, pořizovacím dokladem, dokladem za opravu a č. ú., kam bude zasláno případné pojistné plnění. U všech škod musí být doložen seznam všech účastníků výstavy a doklad o zaplacení místa výstavě. Do formuláře uvádějte vždy číslo pojistné smlouvy Pojišťovací makléř: Total Brokers a.s. Za Skalkou 421/10, Praha 4 tel.: , fax: V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Každou škodní událost prosíme zároveň nahlásit na Veletržní správu ABF, a to přímo na výstavišti na registraci nebo v technickém dispečinku. Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění nebo uvažujete o připojištění exponátů, kontaktujte firmu TOTAL BROKERS v předstihu před akcí.

5 11. NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB KONTAKTY TLUMOČNICE / HOSTESKY: LS Production, Ing. Lenka Svatošová Suchý vršek 2133, Praha 5 mob.: , , tel./fax: GASTROSERVIS NA EXPOZICE: MAXIMUM PARTY SERVICE, Vladimír Svoboda Křivoklátská 527, Praha 9 mob.: , tel./fax: KVĚTINOVÝ SERVIS: S.O.S. DEKORACE, s.r.o., Lucie Kohoutková Dobronická 1256, Praha 4 mob.: , tel.: , fax: VELETRŽNÍ SPRÁVA ABF, a.s.: TECHNICKÁ REALIZACE EXPOZIC: Bc. Pavel Krátký, mob.: , FAKTURACE A PLATBY V DOBĚ REGISTRACE: Jiřina Nováková, tel.: , REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ: Mgr. Pavlína Jiříková, tel.: , TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI V PVA LETŇANY OBCHODNÍ TÝM PRŮMYSL

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort VÍCE POHODLÍ A KOMFORTU S PLATEBNÍ KARTOU GE MONEY BANK, A.S. Víme, jak důležitá může být rychlá pomoc v případě nenadálé události v domácnosti. Víme také,

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více