Sbírka zákonů č.35/ VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka zákonů č.35/2007. 35 VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky"

Transkript

1 Sbírka zákonů č.35/ VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky

2 PŘEDMĚT ÚPRAVY Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, nahradila dosavadní vyhlášku č. 49/2003 Sb. Vychází ze zmocnění 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. Stanovuje technické podmínky pro: - zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, (viz. Příloha č.1) - dopravní automobil, (viz. Příloha č.2) - automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasící automobil, a kombinovaný hasící automobil (viz. Příloha č.3)

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. ČSN EN Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení ČSN EN Požární automobily -Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení ČSN EN Požární automobily Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení ČSN EN 1777 Požární automobilové vysokozdvižné plošiny - Bezpečnostní požadavky a zkoušení ČSN EN Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody ČSN EN Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody ČSN EN Požárníčerpadla Požární odstřediváčerpadla se zařízením pro zavodnění Část 1: Třídění Všeobecné a bezpečnostní požadavky ČSN EN Požárníčerpadla Část 2: Třídění Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků ČSN EN Požárníčerpadla Přenosné motorové stříkačky Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušení ČSN Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla ČSN Požární armatury - Spojky ČSN Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry a ČSN EN s těmito normami související.

4 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení zásahového požárního automobilu dle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím: a) základním Z b) speciálním 1. redukovaném - R 2. rozšířeném - V 3. technické - T 4. k hašení lesních požárů - LP 5. k hašení - H 6. chemické - CH 7. ropné - N

5 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Rozdělení a vymezení možných provedení

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Zařízení pro prvotní zásah - umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah ve vzdálenosti min. 20m. a) Požárníčerpadlo a nádrž na vodu: 1. hadice 52 mm a délky 20 m trvale spojená s výtlačným hrdlem a s proudnicí pro hašení vodou i pěnou, 2. průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 a připojenou proudnici, umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí, 3. pevně zabudovaná lafetová proudnice pro hašení vodou nebo pěnou s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy. b) Technologie pro hašení hasicím práškem nebo plynem je tvořeno hadicí s proudnicí, která je pevně spojená s tlakovým zdrojem plynného nebo práškového hasiva. c) Vysokotlaké hasicí zařízení tvořené průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí při tlaku min. 4 MPa a průtoku 20 l.min -1 ve vzdálenosti nejméně 20 m od zařízení a to nepřetržitě po dobu delší než 5 minut.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Výkon motoru ZPA - zásahový požární automobil: měrný výkon min. 11W/kg největší technicky přípustné hmotnosti RZA - rychlý zásahový automobil: - hmotnostní třídy L a M měrný výkon min. 20W/kg největší technicky přípustné hmotnosti VEA a VA - velitelský a vyšetřovací automobil: - hmotnostní třídy L měrný výkon min. 20W/kg největší technicky přípustné hmotnosti Definice: největší technicky přípustná hmotnost (permissoble total laden mass), PTLM největší technicky přípustná hmotnost deklarovaná výrobcem podvozku.

9 ČSN EN Požární automobily Část 1: Terminologie a označení Definice: motorové vozidlo (motor vehicle) - silniční vozidlo poháněné vlastním motorem, které má nejméně 4 kola, není určené k provozu na železnici a je používáno: -pro přepravu osob a/nebo zboží, -jako tahač pro přepravu osob a/nebo zboží, -pro speciální použití. požární automobil (fire appliance) automobil používaný pro hašení a/nebo k záchranné činnosti. kontejner (demountable) speciálně konstruovaná nástavba, která umožňuje snadnou montáž a demontáž na příslušné vozidlo.

10 Hmotnostní třídy motorových vozidel ČSN EN Definice: provozní hmotnost (unladen mass) hmotnost vozidla, včetně řidiče (75kg) včetně všech položek potřebných k provozu vozidla, včetně plných náplní chladící vody, paliva, olejů ale bez náhradního kola a hasiv. celková hmotnost (gross laden mass), GLM provozní hmotnost vozidla a hmotnost zbývajících členů osádky a náplní hasiv (pro výpočet se uvažuje 90 kg na každého člena posádky a doplňuje se o 15 kg na výstroj a výzbroj řidiče). Členění dle celkové hmotnosti (GLM): L - lehká M - střední S - těžká 2 t < GLM 7,5 t 7,5 t < GLM 14 t GLM > 14 t

11 Kategorie motorových vozidel ČSN EN Motorová vozidla v závislostí na jejich schopnosti zdolávat různé terénní podmínky: - kategorie 1: městská - provoz na zpevněných pozemních komunikacích, - kategorie 2: smíšená - provoz na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, - kategorie 3: terénní - provoz na všech komunikacích a v terénu.

12 Skupiny motorových vozidel ČSN EN Dělení požárních automobilů podle převážného druhu použití: - hasicí automobil: - automobilová stříkačka - automobil pro hašení specifických požárů - požární výšková technika - automobilový otočný žebřík - automobilová vysokozdvižná plošina - záchranný automobil - požární sanitní automobil - technický automobil - velitelský automobil - automobil pro přepravu osob - pomocný automobil - ostatní speciální automobily

13 Druhy požárních automobilů v ČR zkratky ČSN EN AS - automobilová stříkačka CAS - cisternová automobilová stříkačka DA - dopravní automobil PHA - pěnový hasicí automobil PLHA - plynový hasicí automobil PRHA - práškový hasicí automobil KHA - kombinovaný hasicí automobil RZA - rychlý zásahový automobil AZ - automobilový žebřík AP - automobilová plošina TA - technický automobil PPLA - protiplynový automobil VEA - velitelský automobil VA - vyšetřovací automobil VYA - vyprošťovací automobil AJ - automobilový jeřáb HA - hadicový automobil

14 Označení motorových vozidel ČSN EN CAS EN M / Všechna motorová vozidla musí být označena 6 znaky: - hmotnostní třída - kategorie motorového vozidla - počet sedadel pro posádku - další specifikace: - objem vodní nádrže (v litrech) - výkon instalovaného čerpadla - p N [bar] / Q N [l/min] - dostupná výška - pevně instalované zařízení - další doplňující výzbroj AZ EN M /10-1-1

15 Příklad označení požárních automobilů, pokud by v době jejich výroby platily zásady pro označení požárních automobilů podle vyhlášky č. 49/2003 Sb. Nové označení požárního automobilu Dosavadní označení požárního automobilu Název požární nástavby Rozměrový parametr Požární nástavba Voda Hlavní parametr Pěnidlo Plyn Prášek Podvozek a požární příslušenství Hmotnostní třída Konstrukce podvozku Rozsah příslušenství DA 12 - A 31 DA 8 L 1 Z AS 16 - IFA 50 AS M 2 Z CAS 8 - DA 80 CAS L 2 R CAS 16 - P V3S CAS M 3 R CAS K25 - L 101 CAS S 2 Z CAS 24 - DR (DENNIS) CAS M 1 Z CAS 32 - T 815 CAS S 3 R PHA 32 - T 815 PHA S 3 R PLHA A 31 PLHA 540 L 1 PRHA T 815 PRHA 6000 S 3 KHA 1000/ T 815 KHA S 3 RZA 2 - NP RZA L 2 R AZ 30 - IFA 50 AZ 30 M 1 Z AZ 52 - MB (METZ) AZ 52 M 1 V AP 27 - T 815 AP 27 S 2 R AP 32 - S (BRONTO) AP 32 S 1 Z CAS 24/2500/400 S 2 V

16 ČSN EN Požární automobily Část 2: Obecné požadavky Bezpečnost a provedení Alternátor jmenovitý (minimální) výkon: lehká hmotnostní třída L střední hmotnostní třída M těžká hmotnostní třída S 1000 W 1500 W 1500 W Akumulátorové baterie - musí mít kapacitu: lehká hmotnostní třída L střední hmotnostní třída M těžká hmotnostní třída S 88Ah 115Ah 135Ah

17 ČSN EN Požární automobily Část 2: Obecné požadavky Bezpečnost a provedení Palivová nádrž - dojezd 300 km po silnici - činnost zařízení, které je poháněno motorem vozidla po dobu min. 4 hodiny Obvyklé provozní podmínky: teplota ovzduší v rozmezí -15 C až +35 C

18 Geometrické rozměry ČSN EN Přední nájezdový úhel - α - měřený mezi vodorovnou základnou a tečnou k pneumatikám přední nápravy tak, aby žádná pevnáčást vozidla před první nápravou nebyla mezi těmito rovinami. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

19 Geometrické rozměry ČSN EN Zadní nájezdový úhel -β - měřený mezi vodorovnou základnou a tečnou k pneumatikám zadní nápravy tak, aby žádná pevnáčást vozidla za poslední nápravou nebyla mezi těmito rovinami. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

20 Geometrické rozměry ČSN EN Přechodový úhel - γ - měřený mezi tečnami k pneumatikám vnitřních náprav, definuje největší rampu, přes kterou je vozidlo schopno přejet. Provedení podvozku silniční smíšený terénní L nepoužívá se Hmotnostní třída M nepoužívá se S nepoužívá se 18 30

21 Geometrické rozměry ČSN EN Světlá výška - d [m] - vzdálenost mezi vodorovnou základnou a nejnižším pevným bodem vozidla, kromě náprav. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S 0,15 0,20 0,25 0,20 0,30 0,35 0,25 0,40 0,40

22 Geometrické rozměry ČSN EN Světlá výška pod nápravou - h [m] hodnota i je vždy 0,30m Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S 0,14 0,15 0,16 0,18 0,23 0,25 0,20 0,30 0,30

23 Jízdní vlastnosti ČSN EN Doba rozjezdu A 1 [s] k dosažení dráhy 100m z pevného startu Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S Doba rozjezdu A 2 [s] k dosažení rychlosti 65 km/h z pevného startu Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

24 Jízdní vlastnosti ČSN EN Minimální dosažitelné rychlosti V [km/h] Provedení podvozku L Hmotnostní třída M S silniční smíšený terénní

25 Jízdní vlastnosti ČSN EN Obrysový průměr zatáčení - D [m] - průměr D nejmenšího pomyslného válce, ve kterém se může vozidlo otočit při max. úhlu natočení kol. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

26 Statická stabilita ČSN EN Úhel bočního náklonu δ[ ] -úhel mezi vodorovnou rovinou a základnou, při kterém vozidlo, které je nakloněno v podélné ose, ztrácí stabilitu. Ztráta stability je bod, při kterém kola při celkové hmotnosti vozidla, která jsou výše položena na nakloněné základně, ztrácí definitivně kontakt s touto základnou. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S Pro AZ a AP se tato hodnota neposuzuje.

27 Zkouška statické stability měření úhlu bočního náklonu - δ VOP Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov CAS 24 MB Unimog U 5000 na naklápěcí rovině přední náprava Ztráta styku kola přední nápravy s plátem plošiny

28 Zkouška statické stability měření úhlu bočního náklonu - δ VOP Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov CAS 24 MB Unimog U 5000 na naklápěcí rovině zadní náprava Ztráta styku kola zadní nápravy s plátem plošiny Jako alternativa k praktickému zkoušení se může použít výpočtová metoda pomocí počítačového modelování, která musí být validována praktickým zkoušením a porovnáním 2 dosažených výsledků a jejich rozdíl menší než 5%.

29 Dynamická stabilita ČSN EN Stoupavost P [ ] - schopnost vozidla při jeho celkové hmotnosti rozjet se a zastavit se na svahu a vyjet do svahu nebo sjet ze svahu. Provedení podvozku silniční smíšený terénní L nepoužívá se Hmotnostní třída M S

30 Dynamická stabilita - zkouška stoupavosti ČSN EN Provádí se na svahu o stoupání odpovídajícím úhlu, který závisí na kategorii a hmotnostní třídě vozidla. Svah musí mít neklouzavý povrch. Vozidlem se vyjíždí do svahu a zastaví se uprostřed. Použije se instalovaný systém kromě provozní brzdy a kontroluje se, zda vozidlo zůstává v klidu. Pokračuje se výjezdem na vrchol stoupání. Vozidlem se sjíždí dolů ze svahu a zastaví se uprostřed. Použije se instalovaný systém kromě provozní brzdy a kontroluje se, zda vozidlo zůstává v klidu. Vozidlem se vycouvá zpět na vrchol stoupání. Vozidlem se sjíždí dolů ze svahu se zařazenou libovolnou rychlostí bez použití jakéhokoliv brzdového systému působícího přímo na kola. Kontroluje se, zda sjezd ze svahu je dokončen bez nárůstu otáček motoru nad jeho běžné provozní hodnoty.

31 Výšky pro vyjmutí prostředků z úložných prostor Příloha B ČSN EN Doporučené vzdálenosti mezi úrovní stanoviště a místem uložení zvedaných prostředků. Legenda 1 - Nedoporučená oblast 2 - Výška pro vyjmutí prostředků [m] 3 - Hmotnost prostředku [kg]

32 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Barevná úprava Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Základní barva jasně červená Zvýrazňující prvky - na bocích vodorovný bílý pruh vysoký min. 200mm max. 350mm - bílý přední nárazník a bílé přední blatníky, - bílé zvýrazňující prvky (vodorovný pruh a bílý přední nárazník) v celé své délce polepují jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění, - na bocích a na zadní straně v červené ploše karosérie se pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie používáčervený reflexní pruh. Symboly Jsou umístěny na karosérie účelové nástavby: - požárního kontejneru - zásahového požárního automobilu. Velikost symbolů: 200 x 200mm Na jedné karoserii: max. 3 symboly ve vzdálenosti 20mm od sebe

33 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Barevná úprava Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb.

34 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Stříkačka (čerpadlo) Pěnomet Odsávač kouře Zdroj elektrické energie Osvětlovací zařízení Vysokotlaké hasící zařízení

35 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Práškové hasící zařízení Plynové hasící zařízení Likvidace chemických látek Likvidace radioaktivních látek Dekontaminační zařízení Likvidace ropných látek

36 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Protiplynová zařízení Hydraulické vyprošťovací zařízení Práce na vodě Hadice Spojovací zařízení Týlové zařízení

37 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Konstrukce dopravního automobilu umožňuje: a) přepravu jednotky požární ochrany, b) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky, c) požární zásah vodou, střední pěnou a těžkou pěnou: - z vnějšího volného zdroje - z vnějšího tlakového zdroje, d) záchranné práce.

38 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení DA v provedení Z, R, V je vybaven přenosnou motorovou stříkačkou podle ČSN EN 14466: a) o jmenovitém výkonu 750 l/min DA 7,5 b) o jmenovitém výkonu 1000 l/min DA 10 c) o jmenovitém výkonu 1500 l/min DA 15 DA je proveden v hmotnostní třídě L nebo M. DA v provedení R: a) může být doplněn požárním přívěsem, b) nemusí umožňovat hašení požáru.

39 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství DA je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství dle Tabulky č.1.

40 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství pokračování Tabulky č.1.

41 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství DA v provedení Z, R a V je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství dle Tabulky č.2.

42 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství pokračování Tabulky č.2.

43 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje: a) přepravu jednotky požární ochrany, b) dálkovou dopravu vody, c) požární zásah vodou: - z vnějšího volného zdroje - z vnějšího tlakového zdroje, d) požární zásah střední a těžkou pěnou: - z vlastní nádrže, - z vnějšího volného zdroje pěnidla, e) provedení záchranných prací.

44 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky umožňuje: a) zavodnění sacího vedení b) stříkání 1. z vlastní nádrže 2. z vnějšího zdroje 1. tlakovou vodou s pracovním tlakem max. 1,6 MPa 2. vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad. 1,6 MPa a průtokem min. 150 l/min (s výjimkou CAS v provedení R) 3. střední pěnou 4. těžkou pěnou 5. vodou s přísadami (smáčedla) a) plnění vlastní nádrže b) napojení na vnější tlakový zdroj.

45 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení CAS v provedení Z, R, T, LP je vybaven požárním čerpadlem (podle ČSN EN ): a) o jmenovitém výkonu 750 l/min CAS 7,5 b) o jmenovitém výkonu 1000 l/min CAS 10 c) o jmenovitém výkonu 1500 l/min CAS 15 d) o jmenovitém výkonu 2000 l/min CAS 20 e) o jmenovitém výkonu 3000 l/min CAS 30 f) o jmenovitém výkonu 4000 l/min CAS 40 g) o jmenovitém výkonu 6000 l/min CAS 60 Nádrž na hasivo má objem min litrů

46 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení CAS v provedení T splňuje následující požadavky: a) má osvětlovací stožár b) je v přední části vybavena lanovým navijákem: - pro hmotnostní třídu M a S tažná síla 35 kn - pro hmotnostní třídu L tažná síla 20 kn CAS v provedení LP splňuje následující požadavky: a) má pohon všech náprav b) je v přední části vybavena lanovým navijákem: - pro hmotnostní třídu M a S tažná síla 35 kn - pro hmotnostní třídu L tažná síla 20 kn c) odnímatelný ochranný rám čelního okna d) vnitřní nebo vnější ochranný rám kabiny osádky.

47 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Čerpací zařízení Výtlačná hrdla se spojkami 75 mm, min. 2 ks na obě strany. Sací hrdlo požárního čerpadla do výkonu 2000 l/min je závitové 110mm, 125 mm nebo 150mm. Jmenovité parametry jsou Dosažitelné při sání jedním sacím hrdlem. Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno: a) diagramem jmenovitého průtoku b) ukazatelem množství hasiv v hodnotách 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 c) ukazatelem otáček motoru s vyznačením maxima d) poloha nastavení přiměšovače pěnidla. Dle ČSN EN musí mít ovladače a ukazatele: e) ovládání otáček čerpadla f) ukazatel tlaku na čerpadle g) ukazatel vakua na čerpadle h) ukazatel teploty motoru.

48 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství CAS je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství dle Tabulky č.1.

49 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.1.

50 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.1.

51 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství CAS v provedení Z, R, T a LP je dále vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství dle Tabulky č.2.

52 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

53 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

54 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

55 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Dokončení Tabulky č.2.

56

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů S použitím příloh bakalářské práce Lukáše Žejdlíka, Ostrava, 2011 Obsah Úkoly a organizace strojní služby Velitel jednotky Technik strojní

Více

Příloha č.1: Technické specifikace

Příloha č.1: Technické specifikace Příloha č.1: Technické specifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka. Požadované technické provedení podvozku cisternové automobilové stříkačky Repasovaný nehavarovaný

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Technické prostředky v IZS Lukáš Vít Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA 226/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a)

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX00MTG5J prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j.: MV- 80926-14/PO-2010 Praha 27. května 2011 Počet listů :10 Přílohy 1 Schvaluje:

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: SmP-Odpady a.s. Adresát: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 27 54 72 30 DIČ: CZ 27 54 72 30 OR KS Hradec Králové odd. B, vl. 2804 tel.: 466 260 831, fax: 466 260 831 E-mail:

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Cisternová automobilová stříkačka musí být vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2.000 l.min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ TITAL COMPANY CZECH, Ltd, Reg.07829303, Florykova 556, 779 00 Olomouc, CZE Mob. +420 777134524, www.titalcompany.cz www.titalcompany.sk NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 01 Zásahové automobily, kontejnery a přívěsy Na základě dlouholetých odborných

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, TECHNIKA A MATERIÁL HZS mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Obec Dolany

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Obec Dolany Obec Dolany zpracované jako zakázku s vyšší hodnotou 1. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v souladu 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Veřejná zakázka:

Více

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A Pro hodnocení plastikových modelů na soutěžích pořádaných sdružením modelářských klubů Sdružení modelářských klubů Army park, Divnice 123, 763 21 Slavičín 1. BODOVACÍ SYSTÉM

Více

Katalog. Čistící technika

Katalog. Čistící technika Katalog Čistící technika 1 Katalog Čistící technika Obsah 4 kombinované vozy I.B.O.S. 5 recyklační vozy FFG 6 speciální vozy TOA 7 kropicí vozy 8 sací vozy 9-17 čistící technika 18 předváděcí akce - I.B.O.S.

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

CAS 30 T 815-7 4x4.1 WATER TENDER. model 3797

CAS 30 T 815-7 4x4.1 WATER TENDER. model 3797 CAS 30 T 815-7 4x4.1 model 3797 CAS 30 T 815 7 4x4.1 CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS EN 1846 1 S 3 4 4300 10/3000 1 POPIS Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 T 815 7 4x4.1 je určena pro přepravu

Více

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE PONSSE ergo VÝKONNÉ A UNIVERZÁLNÍ Harvestor PONSSE Ergo může být vybaven pro různé potřeby, např. volbou různých typů hydraulických jeřábů, počtu kol a typů harvestorových

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Přepravník NCJ 32 TECHNICKÉ PARAMETRY

Přepravník NCJ 32 TECHNICKÉ PARAMETRY Přepravník NCJ 32 Celohliníkový cisternový přepravník NCJ 32 je určen pro přepravu suchých, sypkých, prachových, jemně zrnitých a granulovaných materiálů, mletého vápna, vápence, cementu, maltových směsí

Více

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Nový model CF Construction je ideálním vozidlem například pro stavebnictví, obor vyžadující

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3576-3/2011 ÚE Počet listů: 8 Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 GAZ VALDAJ AMC 4x2 (dále jen KOSATKA ) je určena k přepravě požárního družstva pro

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Bubnová sekačka ŢT100 Z

Bubnová sekačka ŢT100 Z PŘÍSLUŠENSTVÍ Bubnová sekačka ŢT100 Z 105 cm 80 kg 13 HP Sekačka ŽT-100Z zadní určená pro traktory Kubota s výkonem motoru od 13 HP. Sekačka je pravostranná, záběr 102 cm, hnaná 2 klínovými řemeny. Připojení

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2004 V Praze dne: 16.7. 2004 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Vysokozdvižné vozíky, pohon: nafta / plyn Forklift trucks, diesel / gas MI 20-25 MI 30-35 Ostatní Misc. Motor Engine Výkony Performances Rozměry Dimensions

Více