Sbírka zákonů č.35/ VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka zákonů č.35/2007. 35 VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky"

Transkript

1 Sbírka zákonů č.35/ VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky

2 PŘEDMĚT ÚPRAVY Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, nahradila dosavadní vyhlášku č. 49/2003 Sb. Vychází ze zmocnění 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. Stanovuje technické podmínky pro: - zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, (viz. Příloha č.1) - dopravní automobil, (viz. Příloha č.2) - automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasící automobil, a kombinovaný hasící automobil (viz. Příloha č.3)

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. ČSN EN Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení ČSN EN Požární automobily -Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení ČSN EN Požární automobily Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení ČSN EN 1777 Požární automobilové vysokozdvižné plošiny - Bezpečnostní požadavky a zkoušení ČSN EN Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody ČSN EN Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody ČSN EN Požárníčerpadla Požární odstřediváčerpadla se zařízením pro zavodnění Část 1: Třídění Všeobecné a bezpečnostní požadavky ČSN EN Požárníčerpadla Část 2: Třídění Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků ČSN EN Požárníčerpadla Přenosné motorové stříkačky Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušení ČSN Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla ČSN Požární armatury - Spojky ČSN Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry a ČSN EN s těmito normami související.

4 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení zásahového požárního automobilu dle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím: a) základním Z b) speciálním 1. redukovaném - R 2. rozšířeném - V 3. technické - T 4. k hašení lesních požárů - LP 5. k hašení - H 6. chemické - CH 7. ropné - N

5 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Rozdělení a vymezení možných provedení

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Zařízení pro prvotní zásah - umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah ve vzdálenosti min. 20m. a) Požárníčerpadlo a nádrž na vodu: 1. hadice 52 mm a délky 20 m trvale spojená s výtlačným hrdlem a s proudnicí pro hašení vodou i pěnou, 2. průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 a připojenou proudnici, umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí, 3. pevně zabudovaná lafetová proudnice pro hašení vodou nebo pěnou s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy. b) Technologie pro hašení hasicím práškem nebo plynem je tvořeno hadicí s proudnicí, která je pevně spojená s tlakovým zdrojem plynného nebo práškového hasiva. c) Vysokotlaké hasicí zařízení tvořené průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí při tlaku min. 4 MPa a průtoku 20 l.min -1 ve vzdálenosti nejméně 20 m od zařízení a to nepřetržitě po dobu delší než 5 minut.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Výkon motoru ZPA - zásahový požární automobil: měrný výkon min. 11W/kg největší technicky přípustné hmotnosti RZA - rychlý zásahový automobil: - hmotnostní třídy L a M měrný výkon min. 20W/kg největší technicky přípustné hmotnosti VEA a VA - velitelský a vyšetřovací automobil: - hmotnostní třídy L měrný výkon min. 20W/kg největší technicky přípustné hmotnosti Definice: největší technicky přípustná hmotnost (permissoble total laden mass), PTLM největší technicky přípustná hmotnost deklarovaná výrobcem podvozku.

9 ČSN EN Požární automobily Část 1: Terminologie a označení Definice: motorové vozidlo (motor vehicle) - silniční vozidlo poháněné vlastním motorem, které má nejméně 4 kola, není určené k provozu na železnici a je používáno: -pro přepravu osob a/nebo zboží, -jako tahač pro přepravu osob a/nebo zboží, -pro speciální použití. požární automobil (fire appliance) automobil používaný pro hašení a/nebo k záchranné činnosti. kontejner (demountable) speciálně konstruovaná nástavba, která umožňuje snadnou montáž a demontáž na příslušné vozidlo.

10 Hmotnostní třídy motorových vozidel ČSN EN Definice: provozní hmotnost (unladen mass) hmotnost vozidla, včetně řidiče (75kg) včetně všech položek potřebných k provozu vozidla, včetně plných náplní chladící vody, paliva, olejů ale bez náhradního kola a hasiv. celková hmotnost (gross laden mass), GLM provozní hmotnost vozidla a hmotnost zbývajících členů osádky a náplní hasiv (pro výpočet se uvažuje 90 kg na každého člena posádky a doplňuje se o 15 kg na výstroj a výzbroj řidiče). Členění dle celkové hmotnosti (GLM): L - lehká M - střední S - těžká 2 t < GLM 7,5 t 7,5 t < GLM 14 t GLM > 14 t

11 Kategorie motorových vozidel ČSN EN Motorová vozidla v závislostí na jejich schopnosti zdolávat různé terénní podmínky: - kategorie 1: městská - provoz na zpevněných pozemních komunikacích, - kategorie 2: smíšená - provoz na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, - kategorie 3: terénní - provoz na všech komunikacích a v terénu.

12 Skupiny motorových vozidel ČSN EN Dělení požárních automobilů podle převážného druhu použití: - hasicí automobil: - automobilová stříkačka - automobil pro hašení specifických požárů - požární výšková technika - automobilový otočný žebřík - automobilová vysokozdvižná plošina - záchranný automobil - požární sanitní automobil - technický automobil - velitelský automobil - automobil pro přepravu osob - pomocný automobil - ostatní speciální automobily

13 Druhy požárních automobilů v ČR zkratky ČSN EN AS - automobilová stříkačka CAS - cisternová automobilová stříkačka DA - dopravní automobil PHA - pěnový hasicí automobil PLHA - plynový hasicí automobil PRHA - práškový hasicí automobil KHA - kombinovaný hasicí automobil RZA - rychlý zásahový automobil AZ - automobilový žebřík AP - automobilová plošina TA - technický automobil PPLA - protiplynový automobil VEA - velitelský automobil VA - vyšetřovací automobil VYA - vyprošťovací automobil AJ - automobilový jeřáb HA - hadicový automobil

14 Označení motorových vozidel ČSN EN CAS EN M / Všechna motorová vozidla musí být označena 6 znaky: - hmotnostní třída - kategorie motorového vozidla - počet sedadel pro posádku - další specifikace: - objem vodní nádrže (v litrech) - výkon instalovaného čerpadla - p N [bar] / Q N [l/min] - dostupná výška - pevně instalované zařízení - další doplňující výzbroj AZ EN M /10-1-1

15 Příklad označení požárních automobilů, pokud by v době jejich výroby platily zásady pro označení požárních automobilů podle vyhlášky č. 49/2003 Sb. Nové označení požárního automobilu Dosavadní označení požárního automobilu Název požární nástavby Rozměrový parametr Požární nástavba Voda Hlavní parametr Pěnidlo Plyn Prášek Podvozek a požární příslušenství Hmotnostní třída Konstrukce podvozku Rozsah příslušenství DA 12 - A 31 DA 8 L 1 Z AS 16 - IFA 50 AS M 2 Z CAS 8 - DA 80 CAS L 2 R CAS 16 - P V3S CAS M 3 R CAS K25 - L 101 CAS S 2 Z CAS 24 - DR (DENNIS) CAS M 1 Z CAS 32 - T 815 CAS S 3 R PHA 32 - T 815 PHA S 3 R PLHA A 31 PLHA 540 L 1 PRHA T 815 PRHA 6000 S 3 KHA 1000/ T 815 KHA S 3 RZA 2 - NP RZA L 2 R AZ 30 - IFA 50 AZ 30 M 1 Z AZ 52 - MB (METZ) AZ 52 M 1 V AP 27 - T 815 AP 27 S 2 R AP 32 - S (BRONTO) AP 32 S 1 Z CAS 24/2500/400 S 2 V

16 ČSN EN Požární automobily Část 2: Obecné požadavky Bezpečnost a provedení Alternátor jmenovitý (minimální) výkon: lehká hmotnostní třída L střední hmotnostní třída M těžká hmotnostní třída S 1000 W 1500 W 1500 W Akumulátorové baterie - musí mít kapacitu: lehká hmotnostní třída L střední hmotnostní třída M těžká hmotnostní třída S 88Ah 115Ah 135Ah

17 ČSN EN Požární automobily Část 2: Obecné požadavky Bezpečnost a provedení Palivová nádrž - dojezd 300 km po silnici - činnost zařízení, které je poháněno motorem vozidla po dobu min. 4 hodiny Obvyklé provozní podmínky: teplota ovzduší v rozmezí -15 C až +35 C

18 Geometrické rozměry ČSN EN Přední nájezdový úhel - α - měřený mezi vodorovnou základnou a tečnou k pneumatikám přední nápravy tak, aby žádná pevnáčást vozidla před první nápravou nebyla mezi těmito rovinami. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

19 Geometrické rozměry ČSN EN Zadní nájezdový úhel -β - měřený mezi vodorovnou základnou a tečnou k pneumatikám zadní nápravy tak, aby žádná pevnáčást vozidla za poslední nápravou nebyla mezi těmito rovinami. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

20 Geometrické rozměry ČSN EN Přechodový úhel - γ - měřený mezi tečnami k pneumatikám vnitřních náprav, definuje největší rampu, přes kterou je vozidlo schopno přejet. Provedení podvozku silniční smíšený terénní L nepoužívá se Hmotnostní třída M nepoužívá se S nepoužívá se 18 30

21 Geometrické rozměry ČSN EN Světlá výška - d [m] - vzdálenost mezi vodorovnou základnou a nejnižším pevným bodem vozidla, kromě náprav. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S 0,15 0,20 0,25 0,20 0,30 0,35 0,25 0,40 0,40

22 Geometrické rozměry ČSN EN Světlá výška pod nápravou - h [m] hodnota i je vždy 0,30m Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S 0,14 0,15 0,16 0,18 0,23 0,25 0,20 0,30 0,30

23 Jízdní vlastnosti ČSN EN Doba rozjezdu A 1 [s] k dosažení dráhy 100m z pevného startu Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S Doba rozjezdu A 2 [s] k dosažení rychlosti 65 km/h z pevného startu Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

24 Jízdní vlastnosti ČSN EN Minimální dosažitelné rychlosti V [km/h] Provedení podvozku L Hmotnostní třída M S silniční smíšený terénní

25 Jízdní vlastnosti ČSN EN Obrysový průměr zatáčení - D [m] - průměr D nejmenšího pomyslného válce, ve kterém se může vozidlo otočit při max. úhlu natočení kol. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S

26 Statická stabilita ČSN EN Úhel bočního náklonu δ[ ] -úhel mezi vodorovnou rovinou a základnou, při kterém vozidlo, které je nakloněno v podélné ose, ztrácí stabilitu. Ztráta stability je bod, při kterém kola při celkové hmotnosti vozidla, která jsou výše položena na nakloněné základně, ztrácí definitivně kontakt s touto základnou. Provedení podvozku silniční smíšený terénní Hmotnostní třída L M S Pro AZ a AP se tato hodnota neposuzuje.

27 Zkouška statické stability měření úhlu bočního náklonu - δ VOP Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov CAS 24 MB Unimog U 5000 na naklápěcí rovině přední náprava Ztráta styku kola přední nápravy s plátem plošiny

28 Zkouška statické stability měření úhlu bočního náklonu - δ VOP Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov CAS 24 MB Unimog U 5000 na naklápěcí rovině zadní náprava Ztráta styku kola zadní nápravy s plátem plošiny Jako alternativa k praktickému zkoušení se může použít výpočtová metoda pomocí počítačového modelování, která musí být validována praktickým zkoušením a porovnáním 2 dosažených výsledků a jejich rozdíl menší než 5%.

29 Dynamická stabilita ČSN EN Stoupavost P [ ] - schopnost vozidla při jeho celkové hmotnosti rozjet se a zastavit se na svahu a vyjet do svahu nebo sjet ze svahu. Provedení podvozku silniční smíšený terénní L nepoužívá se Hmotnostní třída M S

30 Dynamická stabilita - zkouška stoupavosti ČSN EN Provádí se na svahu o stoupání odpovídajícím úhlu, který závisí na kategorii a hmotnostní třídě vozidla. Svah musí mít neklouzavý povrch. Vozidlem se vyjíždí do svahu a zastaví se uprostřed. Použije se instalovaný systém kromě provozní brzdy a kontroluje se, zda vozidlo zůstává v klidu. Pokračuje se výjezdem na vrchol stoupání. Vozidlem se sjíždí dolů ze svahu a zastaví se uprostřed. Použije se instalovaný systém kromě provozní brzdy a kontroluje se, zda vozidlo zůstává v klidu. Vozidlem se vycouvá zpět na vrchol stoupání. Vozidlem se sjíždí dolů ze svahu se zařazenou libovolnou rychlostí bez použití jakéhokoliv brzdového systému působícího přímo na kola. Kontroluje se, zda sjezd ze svahu je dokončen bez nárůstu otáček motoru nad jeho běžné provozní hodnoty.

31 Výšky pro vyjmutí prostředků z úložných prostor Příloha B ČSN EN Doporučené vzdálenosti mezi úrovní stanoviště a místem uložení zvedaných prostředků. Legenda 1 - Nedoporučená oblast 2 - Výška pro vyjmutí prostředků [m] 3 - Hmotnost prostředku [kg]

32 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Barevná úprava Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Základní barva jasně červená Zvýrazňující prvky - na bocích vodorovný bílý pruh vysoký min. 200mm max. 350mm - bílý přední nárazník a bílé přední blatníky, - bílé zvýrazňující prvky (vodorovný pruh a bílý přední nárazník) v celé své délce polepují jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění, - na bocích a na zadní straně v červené ploše karosérie se pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie používáčervený reflexní pruh. Symboly Jsou umístěny na karosérie účelové nástavby: - požárního kontejneru - zásahového požárního automobilu. Velikost symbolů: 200 x 200mm Na jedné karoserii: max. 3 symboly ve vzdálenosti 20mm od sebe

33 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Barevná úprava Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb.

34 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Stříkačka (čerpadlo) Pěnomet Odsávač kouře Zdroj elektrické energie Osvětlovací zařízení Vysokotlaké hasící zařízení

35 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Práškové hasící zařízení Plynové hasící zařízení Likvidace chemických látek Likvidace radioaktivních látek Dekontaminační zařízení Likvidace ropných látek

36 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Symboly vybavení požární techniky Příloha č.1 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Protiplynová zařízení Hydraulické vyprošťovací zařízení Práce na vodě Hadice Spojovací zařízení Týlové zařízení

37 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Konstrukce dopravního automobilu umožňuje: a) přepravu jednotky požární ochrany, b) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky, c) požární zásah vodou, střední pěnou a těžkou pěnou: - z vnějšího volného zdroje - z vnějšího tlakového zdroje, d) záchranné práce.

38 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení DA v provedení Z, R, V je vybaven přenosnou motorovou stříkačkou podle ČSN EN 14466: a) o jmenovitém výkonu 750 l/min DA 7,5 b) o jmenovitém výkonu 1000 l/min DA 10 c) o jmenovitém výkonu 1500 l/min DA 15 DA je proveden v hmotnostní třídě L nebo M. DA v provedení R: a) může být doplněn požárním přívěsem, b) nemusí umožňovat hašení požáru.

39 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství DA je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství dle Tabulky č.1.

40 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství pokračování Tabulky č.1.

41 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství DA v provedení Z, R a V je dále vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství dle Tabulky č.2.

42 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.2 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství pokračování Tabulky č.2.

43 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje: a) přepravu jednotky požární ochrany, b) dálkovou dopravu vody, c) požární zásah vodou: - z vnějšího volného zdroje - z vnějšího tlakového zdroje, d) požární zásah střední a těžkou pěnou: - z vlastní nádrže, - z vnějšího volného zdroje pěnidla, e) provedení záchranných prací.

44 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky umožňuje: a) zavodnění sacího vedení b) stříkání 1. z vlastní nádrže 2. z vnějšího zdroje 1. tlakovou vodou s pracovním tlakem max. 1,6 MPa 2. vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad. 1,6 MPa a průtokem min. 150 l/min (s výjimkou CAS v provedení R) 3. střední pěnou 4. těžkou pěnou 5. vodou s přísadami (smáčedla) a) plnění vlastní nádrže b) napojení na vnější tlakový zdroj.

45 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení CAS v provedení Z, R, T, LP je vybaven požárním čerpadlem (podle ČSN EN ): a) o jmenovitém výkonu 750 l/min CAS 7,5 b) o jmenovitém výkonu 1000 l/min CAS 10 c) o jmenovitém výkonu 1500 l/min CAS 15 d) o jmenovitém výkonu 2000 l/min CAS 20 e) o jmenovitém výkonu 3000 l/min CAS 30 f) o jmenovitém výkonu 4000 l/min CAS 40 g) o jmenovitém výkonu 6000 l/min CAS 60 Nádrž na hasivo má objem min litrů

46 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Provedení CAS v provedení T splňuje následující požadavky: a) má osvětlovací stožár b) je v přední části vybavena lanovým navijákem: - pro hmotnostní třídu M a S tažná síla 35 kn - pro hmotnostní třídu L tažná síla 20 kn CAS v provedení LP splňuje následující požadavky: a) má pohon všech náprav b) je v přední části vybavena lanovým navijákem: - pro hmotnostní třídu M a S tažná síla 35 kn - pro hmotnostní třídu L tažná síla 20 kn c) odnímatelný ochranný rám čelního okna d) vnitřní nebo vnější ochranný rám kabiny osádky.

47 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Čerpací zařízení Výtlačná hrdla se spojkami 75 mm, min. 2 ks na obě strany. Sací hrdlo požárního čerpadla do výkonu 2000 l/min je závitové 110mm, 125 mm nebo 150mm. Jmenovité parametry jsou Dosažitelné při sání jedním sacím hrdlem. Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno: a) diagramem jmenovitého průtoku b) ukazatelem množství hasiv v hodnotách 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 c) ukazatelem otáček motoru s vyznačením maxima d) poloha nastavení přiměšovače pěnidla. Dle ČSN EN musí mít ovladače a ukazatele: e) ovládání otáček čerpadla f) ukazatel tlaku na čerpadle g) ukazatel vakua na čerpadle h) ukazatel teploty motoru.

48 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství CAS je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství dle Tabulky č.1.

49 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.1.

50 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.1.

51 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství CAS v provedení Z, R, T a LP je dále vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství dle Tabulky č.2.

52 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

53 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

54 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Pokračování Tabulky č.2.

55 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL Příloha č.3 k vyhlášce č.35/2007 Sb. Požární příslušenství Dokončení Tabulky č.2.

56

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL Příloha č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL 1. Technické podmínky zásahového požárního automobilu splňuji požadavky ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2, ČSN EN 1846-3,

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Dekontaminační Tatra

Dekontaminační Tatra Miloš Večeřa WOČ provozovna : Zakřany 61 obchodní činnost 664 84 Zastávka u Brna Stanoviště 75, 664 84 Zastávka u Brna tel.: + 420 546 431 484 IČO: 474 33 566, DIČ: CZ5802081439 fax.:+ 420 546 431 402

Více

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 technická specifikace Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové automobilové stříkačky nové koncepce pro univerzální použití,

Více

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů S použitím příloh bakalářské práce Lukáše Žejdlíka, Ostrava, 2011 Obsah Úkoly a organizace strojní služby Velitel jednotky Technik strojní

Více

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9)

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Čerpadla pro hasičsk ská vozidla Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Odstřediv edivá čerpadla Označen ení čerpadel FP 16/8-1 HH HH = Vysokotlakéčerpadlo H

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Příloha č.1: Technické specifikace

Příloha č.1: Technické specifikace Příloha č.1: Technické specifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka. Požadované technické provedení podvozku cisternové automobilové stříkačky Repasovaný nehavarovaný

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

LF 16-TS MB 1225 AF. Cisternová automobilová. DIN 14502 a 14530, díl 8, osádka vozidla 1+8. Vlastnosti konstrukce Ziegler. moderní velká kabina

LF 16-TS MB 1225 AF. Cisternová automobilová. DIN 14502 a 14530, díl 8, osádka vozidla 1+8. Vlastnosti konstrukce Ziegler. moderní velká kabina LF 16-TS MB 1225 AF DIN 145 a 14530, díl 8, moderní velká kabina skříňová nástavba: hliníkové panely, ZIEGLER systém ALPAS zcela nový způsob vnější povrchové úpravy proti korozi nízko položená nástavba

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Ing. Ladislav Jánošík, 2010 Technické údaje - rozměry: 7 270 x 2 470 x 3 160 mm - hmotnost: 14 000 kg - kabina řidiče: trambusová,

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R)

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov

Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov Požární automobil určený k provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třídy S (nad 14tun) s požární výbavou

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6

ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6 18114 ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6 POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí.

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí. ODBORNOST STROJNÍK 1. Kdo je to strojník? Je to hasič, který je vyškolen. Je mu svěřena technika, umí ji obsluhovat a stará se o její údržbu a kontrolu. Řídí požární vozidla a při zásahu zůstává u něj,

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky 1. Technická specifikace 1.1 CAS splňuje požadavky a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR b) stanovené vyhl. č.

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 k čj. ZU 22-9/2013 Příloha č. 1 ZD Počet listů: 5 Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 Rozsah požadované práce: 1. Motor a jeho soustavy -oprava výfukové soustavy formou výměny,

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

JPJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka

JPJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka JJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka Společnost JJ Forest, s.r.o. je výhradním dovozcem přívěsů Vahva Jussi do ČR a SR. Vyvážecí přívěsy Vahva Jussi jsou profesionální, univerzální a celoročně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Technické prostředky a zařízení

Technické prostředky a zařízení 8. echnické prostředky a zařízení 8 - echnické prostředky a zařízení Počet vyučovacích hodin předmětu 6 Počet vyučovacích hodin bloku: 8. echnické prostředky PO 4 8.2 Chemická služba 20 8.3 Strojní služba

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun www.toyota-forklifts.cz Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-4.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun

Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun www.toyota-forklifts.cz Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem 1.5-1.75 t Specifikace pro průmyslové vozíky 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Výrobce

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622 UniRoller 4x4 Univerzální dvoucestné vozidlo Jedná se o terénní dvoucestné vozidlo s trvalým pohonem všech 4 kol, vozidlo je vybaveno mezinápravovým i nápravovými uzávěrkami. Při jízdě po koleji je přenos

Více

Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky CAS 32 Tatra 148

Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky CAS 32 Tatra 148 Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na dodávku V Rýmařově dne 19.8.2008 Město Rýmařov, zastoupené starostou Ing. Petrem Kloudou jako zadavatel, vás vyzývá k podání nabídky

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Řád strojní služby Dokumentace PT a VPPO

Řád strojní služby Dokumentace PT a VPPO Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Řád strojní služby Dokumentace PT a VPPO Lukáš Žejdlík Pardubice 2013 Obsah Vymezení pojmů Strojní služba, HZS kraje PT a VPPO Výšková technika Dopravní nehody

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860

SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860 SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860 POPIS VOZIDLA: Cisternová automobilová stříkačka s dvounápravovým podvozkem, kombinovaným odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

*MVCRX00SY7WW* MVCRX00SY7WW prvotní identifikátor

*MVCRX00SY7WW* MVCRX00SY7WW prvotní identifikátor *MVCRX00SY7WW* MVCRX00SY7WW prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací:

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR

Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR 5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami 5.3.1.1.1 Velké bezpečnostní značky - označení: neúplné, neodpovídá rozměr 5.3.1.1.1*

Více

Technická data 208F 4 válec

Technická data 208F 4 válec Technická data 208F 4 válec Motor Kabina Výrobce IVECO paralelně vyklápěcí NEF 4 válec Common Rail Turbo / EuroMot TIER 3 ROPS, FOPS, OPS certifikovaná bezpečnostní kabina Max. výkon 104 kw (141 DIN-PS)

Více

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič Příloha č. 1 ZD čj.: MV-17960-5/PO-PSM-2014 k části 3 Počet listů: 5 Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení čtyř (4) požárních kontejnerových

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Technické prostředky v IZS Lukáš Vít Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3. K a. Hasící technika. l o. v přípravě

LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3. K a. Hasící technika. l o. v přípravě LesTech s.r.o. Č e s k á r e p u b l i k a 5 / 2 0 1 3 Hasící technika K at a l o v přípravě g RMAK 20 RMAK 20 Univerzální RMAK hasící 20 zádový vak Univerzální hasící zádový vak slouží při hašení drobných

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Technická data 208F 6-ti válec

Technická data 208F 6-ti válec Technická data 208F 6-ti válec Motor Kabina Výrobce IVECO paralelně vyklápěcí NEF 6-ti válec Common Rail Turbo / EuroMot TIER 3 ROPS, FOPS, OPS certifikovaná bezpečnostní kabina Max. výkon 130 kw nebo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem.

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem. Společnost Trilety provozuje výrobu silničních čistících strojů už 50 let a kromě toho i speciálních čistících strojů do tunelů. Zametací stroje vyrábí s kapacitou od 1,5 do 10m³, které se upevňují na

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru Hasiči SDH Okrouhla se rozhodli posílit akceschopnost jednotky o 8 místné DA. Podařilo se jim sehnat nějaké dotační peníze, za které si pořídili starší 5 místné IVECO DAILY 3,0 HP (původně sloužilo jako

Více

Hasící průrazná sada HPW - FIRE a příslušenství pro hašení. Technická specifikace

Hasící průrazná sada HPW - FIRE a příslušenství pro hašení. Technická specifikace Rychlý a přesný zásah Efektivní hašení požáru vysokotlakou vodní mlhou Eliminuje přímý kontakt s požárem Rychlá a snadná instalace na rameno nebo plošinu Vhodné i pro lehčí zásahové vozy ---- Hasící průrazná

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ Základem

Více

šířka cca 2.000 mm, pneumatické řízení zdvihání kartáčů, vychýlení kartáčů a zdvihání a spouštění sací trubice.

šířka cca 2.000 mm, pneumatické řízení zdvihání kartáčů, vychýlení kartáčů a zdvihání a spouštění sací trubice. Společnost Trilety provozuje výrobu silničních čistících strojů už 50 let a kromě toho i speciálních čistících strojů do tunelů. Zametací stroje vyrábí s kapacitou od 1,5 do 10m³, které se upevňují na

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ Vysokotlaký čistící přívěs 1 WWW.EUROM.CZ Design & Pohodlná obsuhluha vysokotlaký čistící přívěs. Vyniká svým provedením a nejlepšími uživatelskými vlastnostmi. Atraktivní design spojený s velkou nabídkou

Více

Přenosná motorová stříkačka PFPN 10-1500 VC85BS

Přenosná motorová stříkačka PFPN 10-1500 VC85BS Přenosná motorová stříkačka PFPN 10-1500 VC85BS Motor 746ccm Tohatsu 2 válcový, vodou chlazený motor Výkon 55PS (40.5kW) Výkon čerpadla 2050 l / min. při 0.6MPa 1800 l / min. při 0.8MPa 1500 l / min. při

Více

CONVER ŽACÍ A ÚKLIDOVÁ LOĎ

CONVER ŽACÍ A ÚKLIDOVÁ LOĎ C420 Baseline CONVER ŽACÍ A ÚKLIDOVÁ LOĎ Základní, ale odolná žací loď s plně uzavřenou palubou s prostorem pro operátora, zajišťující optimální zvukovou izolaci a ochranu vnitřku trupu proti vodě a špíně.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU. Technický automobil TACHP

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU. Technický automobil TACHP Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací: MV-72462-1/PO-2008 Technický automobil TACHP

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack "Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametací stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

HydroCombi. Pohodlné štípání C A. V případě typu V2-Speed si vyberte ze dvou rychlostí chodu vpřed. Sériově u strojů HydroCombi 10 a 13.

HydroCombi. Pohodlné štípání C A. V případě typu V2-Speed si vyberte ze dvou rychlostí chodu vpřed. Sériově u strojů HydroCombi 10 a 13. HydroCombi Pohodlné štípání 1 1 V případě typu V2-Speed si vyberte ze dvou rychlostí chodu vpřed. Sériově u strojů HydroCombi 10 a 13. Funkce Autospeed reaguje na požadovaný štípací tlak a samostatně přepíná

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více