Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití"

Transkript

1 Digital Photo Navigator ImageMixer s VCD Návod k použití

2 Obsah ÚVOD... 5 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 5 VÝZNAM SYMBOLŮ... 6 AUTORSKÁ PRÁVA... 6 NEKONEČNÉ MOŽNOSTI... 7 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR... 7 IMAGEMIXER S VCD... 8 NAHRÁNÍ STATICKÝCH OBRÁZKŮ (WINDOWS )... 9 PŘIDÁNÍ STATICKÝCH OBRÁZKŮ DO ALBA OPUŠTĚNÍ PROGRAMU DIGITAL PHOTO NAVIGATOR PŘEHRÁVÁNÍ A MANIPULACE S OBRÁZKY (WINDOWS ) NAHRÁNÍ ALBA ZOBRAZENÍ STATICKÝCH OBRÁZKŮ Zobrazení vybraného statického obrázku Zobrazení série obrázků Zvětšení a zmenšení velikosti zobrazení obrázků ORGANIZOVÁNÍ ALB Výběr několika statických obrázků Vymazání nechtěných statických obrázků Kopírování statických obrázků POSLÁNÍ OBRÁZKŮ Z ALBA EM VYTVOŘENÍ WEBOVÉ STRÁNKY ZMĚNA VELIKOSTI OBRÁZKU NEBO KVALITY OBRÁZKU Změna velikosti obrázku Změna kvality obrázku atd VYVOLÁNÍ STATICKÝCH OBRÁZKŮ Z ALBA VYTVOŘENÍ SEZNAMU STATICKÝCH OBRÁZKŮ VYTVOŘENÍ SLIDESHOW NEBO ANIMACE

3 IMAGEMIXER S VCD (WINDOWS A MACINTOSH) IMAGEMIXER Schopnosti Editování Vašich vlastních originálních filmů Zachytávání videa z pásky Zachytávání videa v reálném čase Nahrání statických obrázků z paměťové karty Zachytávání zvuku z mikrofonu nebo CD desky Editování statických obrázků Správa souborů na pevném disku Vytvoření desky Video CD Detailnější informace Centra uživatelské podpory společnosti PIXELA ZACHYTÁVÁNÍ VIDEA Zachytávání videa v reálném čase Zachytávání statických obrázků Zachytávání videa z pásky Kopírování videa SPRÁVA SOUBORŮ EDITACE VIDEA VYTVOŘENÍ DESKY VIDEO CD PŘÍLOHA ŘÍZENÍ VIDEO KONFERENCE PŘES INTERNET Použití programu Windows NetMeeting (Pouze Windows ) Použití programu Windows Messenger (Pouze Windows XP) NAHRÁNÍ SOUBORŮ Z PAMĚŤOVÉ KARTY PŘES ADAPTÉR PŘIDÁNÍ ZVUKOVÝCH EFEKTŮ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

4 Upozornění: Používejte tento software podle postupů popsaných v tomto návodu. Používejte pouze dodaný CD-ROM. Nikdy nepoužívejte jiný CD-ROM pro spouštění tohoto softwaru. Nepokoušejte se tento software modifikovat. Změny nebo modifikace neschválené JVC může vést ke ztrátě práva uživatele na používání tohoto softwaru. Pozor: Při připojování USB kabelu nebo DV kabelu k PC Nikdy nepřepínejte kameru do režimu VIDEO/MEMORY (DSC) když je připojený USB kabel. Může se stát, že PC kameru nerozpozná. Když se to stane, ověřte, že PC nepřistupuje ke kameře, pak odpojte USB kabel a znovu ho připojte. Nikdy nezapínejte nebo nevypínejte kameru když je připojený USB nebo DV kabel. Může dojít k závadě na PC. Jak manipulovat s CD-ROM Dávejte pozor na poškrábání zrcadlového povrchu (druhá než potištěná strana). Nepište nic a nelepte žádné nálepky ani na jednu z obou stran. Pokud je CD-ROM špinavý, jemně ho očistěte měkkým hadříkem přímými tahy od středu k okraji. Nikdy nepoužívejte k čištění kruhové pohyby. Nepoužívejte čistící prostředky na konvenční desky nebo čistící spreje. Neohýbejte CD-ROM a nedotýkejte se jeho zrcadlové strany. Neskladujte CD-ROM v prašném, horkém nebo vlhkém prostředí. Chraňte ho před přímým sluneční svitem. Poslední informace (v angličtině) o dodaném softwaru můžete nalézt na naší webové stránce na Microsoft a Windows jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Macintosh je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. Ostatní názvy výrobků a společností uvedené v tomto návodu k použití jsou obchodní značky a/nebo registrované obchodní značky jejich vlastníků. 4

5 Úvod Obsah tohoto návodu Tento návod se skládá z následujících tří částí a přílohy. Před jeho použitím si prosím přečtěte návod k instalaci programu a návod k USB připojení. Nahrání statických obrázků (Windows ) Tato část vysvětluje jak nahrát statické obrázky do alba v programu Digital Photo Navigator Přehrávání a manipulace s obrázky (Windows ) Tato část vysvětluje jak manipulovat se statickými obrázky pomocí programu Digital Photo Navigator. Můžete posílat statické obrázky em a ukládat album jako webovou stránku. ImageMixer s VCD (Windows a Macintosh) Tato část je úvodem k programu ImageMixer. Navíc k zachycení statických obrázků a vytvoření alb je program ImageMixer použitý pro mnoho dalších funkcí, včetně nastavení barev a jasu a zachytávání videí přes USB kabel nebo přes DV kabel. ImageMixer je také použitý pro editaci zachyceného videa a pak vytvoření desky Video CD*. Detaily naleznete v samostatném návodu k programu PIXELA ImageMixer. * Pro vytvoření desky Video CD je nutná zapisovací mechanika CD-R. Pokud používáte PC s Windows, podívejte se na následující webové stránky pro informace, které mechaniky jsou kompatibilní s Windows : Pokud používáte PC Macintosh, je nutné mít také nainstalovanou aplikaci Toast od firmy Roxio, Inc. Příloha Tato příloha vysvětluje jak použít kameru pro video konferenci přes Internet a jak nahrát obrázky do PC, které nemá USB konektor a jak použít titulky a zvukové efekty obsažené na CD-ROM s kamerou. Tato příloha také obsahuje část o odstraňování závad. 5

6 Význam symbolů V tomto návodu jsou použity následující symboly: Poznámka: Indikuje problémy, který mohou nastat při použití těchto programů, stavy, které vypadají jako problém, omezení při použití těchto programů nebo jiné informace, které je užitečné znát. Autorská práva Na základě autorských práv nelze žádný materiál, který lze pomocí těchto programů editovat, použít pro jiné účely než osobní použití bez souhlasu majitele autorských práv. Pamatujte, že toto omezení platí také pro kopírování skladeb z CD desek jako hudby pozadí pro Vaše vlastní filmy. 6

7 Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků em Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky, které nikdy nikomu neukázal. Je jedno jak jsou krásné, jediný kdo je viděl jsou rodinní příslušníci a přátelé, protože není výhodné je ukazovat jinde než doma na TV. Přátelé a ostatní, kteří žijí daleko nemají možnost je vidět. A také nechcete tyto video kazety a paměťové karty posílat, protože jsou na nich cenné vzpomínky. Nyní můžete vyřešit všechny tato problémy pomocí PC. S použitím USB kabelu propojte kameru a PC a můžete kopírovat video klipy z kamery do PC. Pak je můžete poslat komukoli em jako přílohu. Můžu to udělat i s mým PC? Ano, pokud má Vaše PC USB konektor. Nejsou datové video soubory příliš velké pro snadné poslání v příloze u? V případě videa při použití kopírovací funkce kamery pro zkopírování videa na paměťovou kartu je výsledkem menší soubor. V případě statických obrázků můžete použít tento program pro zmenšení velikosti souborů. Vytvoření virtuálního alba Pokud máte mnoho obrázků se stejnými názvy, může být obtížené zapamatovat si který soubor obsahuje jaký obrázek. Můžete použít tento program pro zobrazení všech obrázků na Vašem PC právě tak, jako byste je nalepili do fotoalba. Protože můžete tyto obrázky pak procházek jako když listujete stránkami fotoalba, můžete rychle nalézt určitý obrázek, který například chcete poslat em. Mohu distribuovat kopie alb? Můžete uložit album ve formátu webové stránky. Když album uložíte v tomto formátu, kdokoli s internetovým prohlížečem může prohlížet toto album na libovolném PC. Protože album je již ve formátu webové stránky, můžete také vystavit Vaše fotky na Internetu. Na základě autorských práv je ilegální distribuovat obrázky chráněné autorskými právy bez souhlasu držitele těchto práv. Před distribucí určitých obrázků se ujistěte, že máte tento souhlas. 7

8 ImageMixer s VCD Editace Vašich vlastních filmů Editujte Vaše originální filmy zpracováním a přepracováním video klipů a statických obrázků, které máte nahrané v PC. Nyní můžete být režisérem! Nafilmujte video Vaší kamerou a pak je editujte na Vašem PC. Jakmile máte film dokončený, můžete ho na PC přehrávat, poslat ho em nebo ho vystavit na Internetu. Vytvoření desky Video CD Po nahrání a editaci video klipů na PC jste připraveni vytvořit desku Video CD* (viz. strana 37). Protože na 650 MB CD desku lze nahrát až 64 minut videa, můžete snadno použít desku Video CD pro poslání souborů, které jsou příliš velké pro poslání em. Desky Video CD lze také přehrávat na většině DVD přehrávačů, což je užitečné když chcete poslat video někomu, kdo nevlastní PC. * Pro vytvoření desky Video CD je nutná zapisovací mechanika CD-R. Pokud používáte PC s Windows, podívejte se na následující webové stránky pro informace, které mechaniky jsou kompatibilní s Windows : Pokud používáte PC Macintosh, je nutné mít také nainstalovanou aplikaci Toast od firmy Roxio, Inc. Přidání kamery k PC Můžete přeměnit Vaší kameru na PC periferii. Například při filmování videa můžete nahrávat do Vašeho PC místo na kazetu. Také můžete použít Windows NetMeeting, Windows Messenger (pouze Windows XP) (nebo podobný program) v kombinaci s tímto programem a používat video konference přes internet. (Aby bylo možné řídit video konference přes internet s programem Windows NetMeeting nebo Windows Messenger, musíte se zaregistrovat u služby MSN Messenger a Microsoft HotMail.) 8

9 Nahrání statických obrázků (Windows ) Program Digital Photo Navigator Vám umožňuje uložit a prohlížet statické obrázky ve formátu fotoalba. Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony 9

10 Přidání statických obrázků do alba Můžete použít program Digital Photo Navigator pro vytvoření alba, které bude obsahovat kolekci statických obrázků. 1. Vyberte (Start) (Programy) (Digital Photo Navigator) (Digital Photo Navigator 1.0). Program Digital Photo Navigator se spustí. Zavřete všechny ostatní aplikace běžící na PC. Zakažte všechny programy, které běží na pozadí, jako jsou spořiče obrazovky, ové aplikace, antivirové programy, plánovače atd. Vypněte sdílení souborů a tiskáren. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář obsahující požadované statické obrázky. Vyberte adresář se statickými obrázky zkopírovanými do PC a klikněte na (Open) (Otevřít). Při nahrávání obrázků z paměťové karty vyberte adresář (DCIM) na disku (Removable Disk) (Výměnný disk) a pak klikněte na (Open) (Otevřít). V okně se objeví soubory statických obrázků. 5. Vyberte požadované soubory statických obrázků a klikněte na (Open) (Otevřít). Statické obrázky jsou přidány na pravou stranu okna Digital Photo Navigator. Můžete vybrat více než jeden soubor. Soubory také můžete přidat přetažením do okna Digital Photo Navigator. 6. Přidejte další statické obrázky podle požadavku opakováním krok 3 5. Poznámky: Při nahrávání obrázků z paměťové karty nikdy neodpojujte USB kabel když je na LCD monitoru kamery zobrazeno hlášení (ACCESSING FILES). Program Digital Photo Navigator může nahrávat pouze statické obrázky. Program Digital Photo Navigator nemůže nahrávat video klipy a zvukové efekty. 10

11 7. Klikněte na ikonu (Export). 8. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 9. Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Album se uloží. Pokud uložíte album poprvé po instalaci programu, objeví se hlášení zda chcete zaregistrovat asociaci přípony názvů souborů jia. Pak klikněte na (Yes) (Ano). Pro opuštění programu viz. Opuštění programu Digital Photo Navigator na straně

12 Opuštění programu Digital Photo Navigator 1. Klikněte na položku (File) (Soubor) nabídky a pak klikněte na (Exit) (Konec). Pokud již máte album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pokud nemáte po nahrání statických obrázků album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pro uložení alba klikněte na (Yes) (Ano). Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pro opuštění programu Digital Photo Navigator bez uložení alba klikněte na (No) (Ne). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem Klikněte na (Yes) (Ano). Program Digital Photo Navigator se ukončí. 12

13 Přehrávání a manipulace s obrázky (Windows ) Tato část vysvětluje jak manipulovat se statickými obrázky pomocí programu Digital Photo Navigator. Můžete poslat soubory statických obrázků jako přílohu u a uložit album jako webovou stránku. Před čtením této části si nejprve přečtěte část Nahrání statických obrázků (Windows ). Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony 13

14 Nahrání alba 1. Spusťte program Digital Photo Navigator. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář kde ve kterém je album uložené. 5. Vyberte požadované album a pak klikněte na (Open) (Otevřít). Obsah alba se zobrazí na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 6. Klikněte na ikonu (Export). Poznámky: Také můžete otevřít soubor alba přetažením do okna Digital Photo Navigator. Pokud je aktuálně otevřené nějaké album, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete otevřít nově vybrané album místo právě otevřeného alba, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nemáte právě otevřené album uložené, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete album uložit, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete album uložit, klikněte na (No) (Ne). Pokud chcete přidat statické obrázky z nově otevřeného alba do již otevřeného alba, klikněte na (No) (Ne). 14

15 Zobrazení statických obrázků Zobrazení vybraného statického obrázku Pro zobrazení můžete vybrat kterýkoli statický obrázek z těch, které jsou zobrazené na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 1. Dvakrát klikněte statický obrázek, který chcete zobrazit. Objeví se okno (Image Viewer) a v něm se zobrazí vybraný obrázek. Zobrazení série obrázků Pro zobrazení série obrázků jako slideshow klikněte na tlačítko v okně (Image Viewer). Obrázky také můžete listovat ručně libovolným směrem kliknutím na tlačítko a. Zastavení slideshow Spuštění slideshow První obrázek Předchozí obrázek Poslední obrázek Následující obrázek Pro nastavení rychlosti slideshow klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Slide show) (Setting Interval Time) (Nastavení času intervalu). Zadejte délku intervalu (v sekundách) a pak klikněte na (OK). Poznámka: Interval pro slideshow je o trochu delší než je nastavený, protože pro zobrazení obrázku je potřebný čas na jeho zpracování. 15

16 Zvětšení a zmenšení velikosti zobrazení obrázků Následující postup popisuje jak změnit velikost zobrazení statického obrázku. 1. Uchopte a posuňte roh okna (Image Viewer) pro změnu velikosti okna pro nastavení požadované velikosti zobrazení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Zoom) (Auto). Velikost statického obrázku se automaticky zvětší nebo zmenší, aby se vešel do okna a velikost změny (procenta zvětšení/zmenšení) se automaticky zobrazí na liště titulku okna. Zobrazení měřítka Další funkce zvěšení/zmenšení Navíc k nastavení velikosti obrázku na velikost okna lze velikost zobrazení statického obrázku také změnit následující metodou. Každou z těchto funkcí lze vybrat kliknutím pravým tlačítkem v okně (Image Viewer). (Zoom) (Real Size) (Skutečná velikost): Zobrazí obrázek v jeho původní velikosti (lupa zobrazení 100%). (Zoom) (Zoom In) (Zvětšení): Zobrazí obrázek dvakrát tak velký než je aktuální zobrazení (až do 400%). (Zoom) (Zoom Out) (Zmenšení): Zobrazí obrázek zmenšený na polovinu velikosti jeho aktuálního zobrazení (až do 20%). 16

17 Organizování alb Když je to nutné, můžete vymazat nebo kopírovat statické obrázky, které jste přidali do alba. Postup popsaný dále má vliv pouze na statické obrázky v albu. Nemá vliv na originální soubory statických obrázků, které byly přidány do alba. Výběr několika statických obrázků Pro vymazání nebo kopírování několika statických obrázků najednou je nejdříve vyberte. Můžete také vybrat všechny statické obrázky v albu. Výběr série statických obrázků Klikněte na první obrázek v sérii a pak podržte stisknout klávesu Shift a klikněte na poslední obrázek v sérii. Kliknutí Shift + kliknutí Když kliknete na jeden statický obrázek při podržené stisknuté klávese Shift, obrázky s nižším číslem se rovněž vyberou. Výběr jednotlivých statických obrázků Klikejte na statické obrázky při stisknuté klávese Ctrl. Ctrl + kliknutí Výběr všech statických obrázků Klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 17

18 Vymazání nechtěných statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete vymazat a pak klikněte na (Delete) (Vymazat) v nabídce (Edit) (Editace). Objeví se potvrzující hlášení. 2. Klikněte na (Yes) (Ano). Vybrané statické obrázky se vymaží. Kopírování statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete kopírovat a pak klikněte na (Copy) (Kopírovat) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na obrázek, který je umístěný vpravo od požadovaného místa vložení. Pro přidání obrázků na konec alba klikněte na prázdné místo na pravé straně okna. 3. Klikněte na (Paste) (Vložit) v nabídce (Edit) (Editace). Zkopírované statické obrázky jsou vloženy před vybraný obrázek. Místo vložení Poznámka: Obrázky také můžete mazat, kopírovat a vkládat kliknutím pravým tlačítkem na ně. 18

19 Poslání obrázků z alba em Statické obrázky z alba můžete poslat jako přílohu u. Příprava: Před použitím funkce ( ) Pokud používáte Internet Explorer, ujistěte se, že používáte verzi 5.5 nebo novější. Při instalaci programu Internet Explorer vyberte instalaci typické sestavy částí. 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete poslat a pak klikněte na ( ). Objeví se okno nové zprávy Vašeho poštovního programu a soubor statického obrázku bude připojený jako příloha. Poznámky: Podle použitého poštovního programu se okno nové zprávy nemusí otevřít po kliknutí na tlačítko ( ). Podle použitého poštovního programu může být nutné provést nastavení Set as MAPI client (Nastavit jako MAPI klienta) nebo Used by MAPI application (Použití MAPI aplikací). Maximální počet zpráv, které lze vytvořit najednou jsou tři zprávy. 19

20 Vytvoření webové stránky Můžete uložit obsah alba ve formátu HTML. To je užitečné v následujících případech: Při vytváření webové stránky: Můžete vytvořit webovou stránku, která obsahuje kolekci fotografií. Při distribuci alba: Můžete vytvořit album ve formátu, který lze zobrazit webovým prohlížečem. To je užitečné když chcete distribuovat album na CD-R atd. 1. Vyberte statické obrázky, které chcete uložit ve formátu HTML. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Web Page). Objeví se dialogový box (Web Page). 3. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Title) (Titulek): Toto bude titulek webové stránky. (Font Color) (Barva písma): Toto specifikuje barvu písma titulku. (Back Color) (Barva pozadí): Toto specifikuje barvu pozadí webové stránky. (Vyberte jinou barvu než je barva písma.) (Limit horizontal size of the images) (Omezení horizontálního velikosti obrázků): Toto umožňuje specifikovat maximální šířku obrázků při zobrazení ve webovém prohlížeči. (Nastavte počet pixelů o něco menší než je šířka PC monitoru.) 20

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více