Digital Photo Navigator 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Photo Navigator 1.0"

Transkript

1 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití

2 Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků em Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky, které nikdy nikomu neukázal. Je jedno jak jsou krásné, jediný kdo je viděl jsou rodinní příslušníci a přátelé, protože není výhodné je ukazovat jinde než doma na TV. Přátelé a ostatní, kteří žijí daleko nemají možnost je vidět. A také nechcete tyto video kazety a paměťové karty posílat, protože jsou na nich cenné vzpomínky. Nyní můžete vyřešit všechny tato problémy pomocí PC. S použitím USB kabelu propojte kameru a PC a můžete kopírovat video klipy z kamery do PC. Pak je můžete poslat komukoli em jako přílohu. Můžu to udělat i s mým PC? Ano, pokud má Vaše PC USB konektor. Nejsou datové video soubory příliš velké pro snadné poslání v příloze u? V případě videa při použití kopírovací funkce kamery pro zkopírování videa na paměťovou kartu je výsledkem menší soubor. V případě statických obrázků můžete použít tento program pro zmenšení velikosti souborů. Vytvoření virtuálního alba Pokud máte mnoho obrázků se stejnými názvy, může být obtížené zapamatovat si který soubor obsahuje jaký obrázek. Můžete použít tento program pro zobrazení všech obrázků na Vašem PC právě tak, jako byste je nalepili do fotoalba. Protože můžete tyto obrázky pak procházek jako když listujete stránkami fotoalba, můžete rychle nalézt určitý obrázek, který například chcete poslat em. Mohu distribuovat kopie alb? Můžete uložit album ve formátu webové stránky. Když album uložíte v tomto formátu, kdokoli s internetovým prohlížečem může prohlížet toto album na libovolném PC. Protože album je již ve formátu webové stránky, můžete také vystavit Vaše fotky na Internetu. Na základě autorských práv je ilegální distribuovat obrázky chráněné autorskými právy bez souhlasu držitele těchto práv. Před distribucí určitých obrázků se ujistěte, že máte tento souhlas.

3 Nahrání statických obrázků (Windows ) Program Digital Photo Navigator Vám umožňuje uložit a prohlížet statické obrázky ve formátu fotoalba. Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

4 Přidání statických obrázků do alba Můžete použít program Digital Photo Navigator pro vytvoření alba, které bude obsahovat kolekci statických obrázků. 1. Vyberte (Start) (Programy) (Digital Photo Navigator) (Digital Photo Navigator 1.0). Program Digital Photo Navigator se spustí. Zavřete všechny ostatní aplikace běžící na PC. Zakažte všechny programy, které běží na pozadí, jako jsou spořiče obrazovky, ové aplikace, antivirové programy, plánovače atd. Vypněte sdílení souborů a tiskáren. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář obsahující požadované statické obrázky. Vyberte adresář se statickými obrázky zkopírovanými do PC a klikněte na (Open) (Otevřít). Při nahrávání obrázků z paměťové karty vyberte adresář (DCIM) na disku (Removable Disk) (Výměnný disk) a pak klikněte na (Open) (Otevřít). V okně se objeví soubory statických obrázků. 5. Vyberte požadované soubory statických obrázků a klikněte na (Open) (Otevřít). Statické obrázky jsou přidány na pravou stranu okna Digital Photo Navigator. Můžete vybrat více než jeden soubor. Soubory také můžete přidat přetažením do okna Digital Photo Navigator. 6. Přidejte další statické obrázky podle požadavku opakováním krok 3 5. Poznámky: Při nahrávání obrázků z paměťové karty nikdy neodpojujte USB kabel když je na LCD monitoru kamery zobrazeno hlášení (ACCESSING FILES). Program Digital Photo Navigator může nahrávat pouze statické obrázky. Program Digital Photo Navigator nemůže nahrávat video klipy a zvukové efekty.

5 7. Klikněte na ikonu (Export). 8. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 9. Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Album se uloží. Pokud uložíte album poprvé po instalaci programu, objeví se hlášení zda chcete zaregistrovat asociaci přípony názvů souborů jia. Pak klikněte na (Yes) (Ano). Pro opuštění programu viz. Opuštění programu Digital Photo Navigator na straně 12.

6 Opuštění programu Digital Photo Navigator 1. Klikněte na položku (File) (Soubor) nabídky a pak klikněte na (Exit) (Konec). Pokud již máte album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pokud nemáte po nahrání statických obrázků album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pro uložení alba klikněte na (Yes) (Ano). Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pro opuštění programu Digital Photo Navigator bez uložení alba klikněte na (No) (Ne). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem Klikněte na (Yes) (Ano). Program Digital Photo Navigator se ukončí.

7 Přehrávání a manipulace s obrázky (Windows ) Tato část vysvětluje jak manipulovat se statickými obrázky pomocí programu Digital Photo Navigator. Můžete poslat soubory statických obrázků jako přílohu u a uložit album jako webovou stránku. Před čtením této části si nejprve přečtěte část Nahrání statických obrázků (Windows ). Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

8 Nahrání alba 1. Spusťte program Digital Photo Navigator. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář kde ve kterém je album uložené. 5. Vyberte požadované album a pak klikněte na (Open) (Otevřít). Obsah alba se zobrazí na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 6. Klikněte na ikonu (Export). Poznámky: Také můžete otevřít soubor alba přetažením do okna Digital Photo Navigator. Pokud je aktuálně otevřené nějaké album, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete otevřít nově vybrané album místo právě otevřeného alba, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nemáte právě otevřené album uložené, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete album uložit, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete album uložit, klikněte na (No) (Ne). Pokud chcete přidat statické obrázky z nově otevřeného alba do již otevřeného alba, klikněte na (No) (Ne).

9 Zobrazení statických obrázků Zobrazení vybraného statického obrázku Pro zobrazení můžete vybrat kterýkoli statický obrázek z těch, které jsou zobrazené na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 1. Dvakrát klikněte statický obrázek, který chcete zobrazit. Objeví se okno (Image Viewer) a v něm se zobrazí vybraný obrázek. Zobrazení série obrázků Pro zobrazení série obrázků jako slideshow klikněte na tlačítko v okně (Image Viewer). Obrázky také můžete listovat ručně libovolným směrem kliknutím na tlačítko a. Zastavení slideshow Spuštění slideshow První obrázek Předchozí obrázek Poslední obrázek Následující obrázek Pro nastavení rychlosti slideshow klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Slide show) (Setting Interval Time) (Nastavení času intervalu). Zadejte délku intervalu (v sekundách) a pak klikněte na (OK). Poznámka: Interval pro slideshow je o trochu delší než je nastavený, protože pro zobrazení obrázku je potřebný čas na jeho zpracování.

10 Zvětšení a zmenšení velikosti zobrazení obrázků Následující postup popisuje jak změnit velikost zobrazení statického obrázku. 1. Uchopte a posuňte roh okna (Image Viewer) pro změnu velikosti okna pro nastavení požadované velikosti zobrazení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Zoom) (Auto). Velikost statického obrázku se automaticky zvětší nebo zmenší, aby se vešel do okna a velikost změny (procenta zvětšení/zmenšení) se automaticky zobrazí na liště titulku okna. Zobrazení měřítka Další funkce zvěšení/zmenšení Navíc k nastavení velikosti obrázku na velikost okna lze velikost zobrazení statického obrázku také změnit následující metodou. Každou z těchto funkcí lze vybrat kliknutím pravým tlačítkem v okně (Image Viewer). (Zoom) (Real Size) (Skutečná velikost): Zobrazí obrázek v jeho původní velikosti (lupa zobrazení 100%). (Zoom) (Zoom In) (Zvětšení): Zobrazí obrázek dvakrát tak velký než je aktuální zobrazení (až do 400%). (Zoom) (Zoom Out) (Zmenšení): Zobrazí obrázek zmenšený na polovinu velikosti jeho aktuálního zobrazení (až do 20%).

11 Organizování alb Když je to nutné, můžete vymazat nebo kopírovat statické obrázky, které jste přidali do alba. Postup popsaný dále má vliv pouze na statické obrázky v albu. Nemá vliv na originální soubory statických obrázků, které byly přidány do alba. Výběr několika statických obrázků Pro vymazání nebo kopírování několika statických obrázků najednou je nejdříve vyberte. Můžete také vybrat všechny statické obrázky v albu. Výběr série statických obrázků Klikněte na první obrázek v sérii a pak podržte stisknout klávesu Shift a klikněte na poslední obrázek v sérii. Kliknutí Shift + kliknutí Když kliknete na jeden statický obrázek při podržené stisknuté klávese Shift, obrázky s nižším číslem se rovněž vyberou. Výběr jednotlivých statických obrázků Klikejte na statické obrázky při stisknuté klávese Ctrl. Ctrl + kliknutí Výběr všech statických obrázků Klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace).

12 Vymazání nechtěných statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete vymazat a pak klikněte na (Delete) (Vymazat) v nabídce (Edit) (Editace). Objeví se potvrzující hlášení. 2. Klikněte na (Yes) (Ano). Vybrané statické obrázky se vymaží. Kopírování statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete kopírovat a pak klikněte na (Copy) (Kopírovat) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na obrázek, který je umístěný vpravo od požadovaného místa vložení. Pro přidání obrázků na konec alba klikněte na prázdné místo na pravé straně okna. 3. Klikněte na (Paste) (Vložit) v nabídce (Edit) (Editace). Zkopírované statické obrázky jsou vloženy před vybraný obrázek. Místo vložení Poznámka: Obrázky také můžete mazat, kopírovat a vkládat kliknutím pravým tlačítkem na ně.

13 Poslání obrázků z alba em Statické obrázky z alba můžete poslat jako přílohu u. Příprava: Před použitím funkce ( ) Pokud používáte Internet Explorer, ujistěte se, že používáte verzi 5.5 nebo novější. Při instalaci programu Internet Explorer vyberte instalaci typické sestavy částí. 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete poslat a pak klikněte na ( ). Objeví se okno nové zprávy Vašeho poštovního programu a soubor statického obrázku bude připojený jako příloha. Poznámky: Podle použitého poštovního programu se okno nové zprávy nemusí otevřít po kliknutí na tlačítko ( ). Podle použitého poštovního programu může být nutné provést nastavení Set as MAPI client (Nastavit jako MAPI klienta) nebo Used by MAPI application (Použití MAPI aplikací). Maximální počet zpráv, které lze vytvořit najednou jsou tři zprávy.

14 Vytvoření webové stránky Můžete uložit obsah alba ve formátu HTML. To je užitečné v následujících případech: Při vytváření webové stránky: Můžete vytvořit webovou stránku, která obsahuje kolekci fotografií. Při distribuci alba: Můžete vytvořit album ve formátu, který lze zobrazit webovým prohlížečem. To je užitečné když chcete distribuovat album na CD-R atd. 1. Vyberte statické obrázky, které chcete uložit ve formátu HTML. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Web Page). Objeví se dialogový box (Web Page). 3. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Title) (Titulek): Toto bude titulek webové stránky. (Font Color) (Barva písma): Toto specifikuje barvu písma titulku. (Back Color) (Barva pozadí): Toto specifikuje barvu pozadí webové stránky. (Vyberte jinou barvu než je barva písma.) (Limit horizontal size of the images) (Omezení horizontálního velikosti obrázků): Toto umožňuje specifikovat maximální šířku obrázků při zobrazení ve webovém prohlížeči. (Nastavte počet pixelů o něco menší než je šířka PC monitoru.)

15 4. Klikněte na (OK), zadejte místo uložení a pak klikněte na (Save) (Uložit). HTML soubor je uložen a současně je uložena složka se stejným názvem. Pak se objeví potvrzující hlášení s dotazem na zobrazení webové stránky. 5. Klikněte na (Yes) (Ano). Otevře se webový prohlížeč a vytvořený HTML soubor se zobrazí. Klikněte na obrázek na webové stránce pro jeho zvětšení. Co dál? HTML soubor také můžete prohlížet ve webovém prohlížeči když na něj dvakrát kliknete. Můžete nahrát HTML soubor na Vaší domovskou stránku nebo ho uložit na CD-R nebo jiné médium a distribuovat ho. Vždy musíte použít HTML soubor a přiřazený adresář. Bez tohoto adresáře nelze HTML soubor prohlížet ve webovém prohlížeči. Poznámka: Více detailů o vytvoření domovské stránky konzultujte s Vaším internetovým poskytovatelem nebo si kupte některou z knih, které se tímto tématem zabývají. Použijte program pro vytváření webových stránek jiného výrobce nebo podobný program pro editaci HTML souborů.

16 Změna velikosti obrázku nebo kvality obrázku Změna velikosti obrázku Tento postup popisuje jak změnit velikost obrázku, který byl nahrán do programu Digital Photo Navigator. Tento postup je použitý pro omezení velikosti obrázku, který má být připojen k u nebo uložen do alba. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete změnit. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Change Format) (Změnit formát). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Vyberte jednu z následujících položek: (Expansion/Reduction) (Zvětšení/Zmenšení): Nastavte požadovanou velikost obrázku v polích (Width) (Šířka) a (Height) (Výška). Pokud není zaškrtnutý box (Keep aspect ratio) (Zachovat poměr stran), lze změnit hodnotu v poli (Width) (Šířka) i (Height) (Výška). (Generic Size) (Obecná velikost): Vyberte velikost ze seznamu obecných velikostí. (PDA Size) (PDA velikost): Tuto velikost obrázku (160 x 160) lze zobrazit na většině PDA počítačů. 4. Klikněte na (OK). Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak vyberte velikost pro každý obrázek. Velikost obrázku je změněna na vybranou velikost. Pokud se změnil poměr stran vertikální:horizontální, prázdná místa jsou zobrazena černě.

17 Změna kvality obrázku atd. Navíc ke změně velikosti obrázku je také možné obrázek otočit, změnit nebo opravit kvalitu obrázku nebo změnit formát souboru obrázku. Úloha každého nastavení je detailně popsána dále. 90 degrees Rotation (Otočení o 90 ) Pokud při nahrávání obrázku na kameru držíte kameru na stranu, můžete vytvořit obrázek, který je vyšší než jeho šířka. Protože tento statický obrázek se zobrazí položený na bok, použijte funkci otočení obrázku o 90 pro jeho nastavení do portrétové polohy. (None): Bez korekce. (Clockwise): Otočení obrázku o 90 po směru hodinových ručiček. (Counterclockwise): Otočení obrázku o 90 proti směru hodinových ručiček. Image Correction (DV) (Korekce obrázku (DV)) Toto nastavení není k dispozici. Format (Formát) Můžete vybrat formát souboru obrázku. (JPEG): Toto je formát typicky používaný na Internetu. Tento formát má malou velikost souborů. (BITMAP): Toto je standardní formát obrázků (BMP) pro Windows. Mnoho aplikací používá tento formát. JPEG Quality (Kvalita JPEG) Toto nastavení je dostupné pokud v poli (Format) vyberete JPEG. Posuňte táhlo vlevo pro zmenšení velikosti souboru. Posunutí táhla vpravo způsobí menší ztrátu kvality obrázku. Výchozí nastavení je 75. Poznámka: Pokud je v poli (Format) vybráno JPEG, kvalita obrázku se mírně zhorší při každém kliknutí na (OK) pro dialogový box (Image Format). Pro obnovení původní kvality obrázku znovu nahrajte původní soubor statického obrázku. Pro potvrzení velikosti souboru klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a vyberte (Properties) (Vlastnosti).

18 Vyvolání statických obrázků z alba Můžete vyvolat statické obrázky z alba a uložit je jako soubory. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete vyvolat. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 4. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor obrázku se uloží. Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete uložit všechny obrázky se stejným formátem obrázku a jejich výchozím názvem, klikněte na (Yes) (Ano). Objeví se dialogový box (Auto Save Result) (Nastaven automatické ukládání). Pak klikněte na (OK). Pokud chcete nastavit formát obrázku a zadat název souboru pro každý obrázek, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak se objeví dialogový box (Image Format) (Formát obrázku) pro druhý obrázek. Opakujte kroky 3 a 4 kolikrát je to nutné.

19 Vytvoření seznamu statických obrázků Můžete spojit několik statických obrázků a uložit je do jednoho souboru statického obrázku. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte statické obrázky, které chcete přidat do seznamu. 2. Klikněte na (Multi Image) (Multi obrázek). Objeví se dialogový box (Multi Image). 3. Vyberte počet částí. Lze vybrat 4, 9 nebo 16 částí. 4. Klikněte na (Back Color) (Barva pozadí) a vyberte barvu pozadí a pak klikněte na (OK). 5. Změňte pozici statických obrázků podle požadavku. Vymazání obrázku: Klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a pak vyberte (Delete) (Vymazat). Přidání obrázku: Přetáhněte obrázek z pravé strany okna Digital Photo Navigator do dialogového boxu (Multi Image). 6. Klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 7. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 8. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor seznamu statických obrázků se uloží.

20 Vytvoření slideshow nebo animace Můžete vytvořit slideshow nebo animaci, ve které je zobrazena série statických obrázků a pak uložit tyto obrázky jako filmový soubory (s příponou.avi.). (Slide Show): Statické obrázky se zobrazí každý na několik sekund, jeden po druhém. (Animation): Několik statických se zobrazí během sekundy. Doporučujeme Vám vybrat sérii statických obrázků, které vytvoří dojem spojitého pohybu. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte několik statických obrázků. 2. Klikněte na (Movie) (Film). Objeví se dialogový box (Movie Settings) (Nastavení filmu). 3. Vyberte (Slide Show) nebo (Animation) podle požadavku. Pro slideshow nastavte délku intervalu (v sekundách). Pro animaci vyberte počet snímků (obrázků) za sekundu. 4. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Image Size) (Velikost obrázku): Vyberte velikost filmového souboru. (Compressor) (Kompresor): Vyberte typ kompresoru. (Back Color) (Barva pozadí): Tato položka je použita pokud poměr stran obrazu není 4:3. 5. Klikněte na (OK). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 6. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Název souboru lze změnit. Filmový soubor je uložen a objeví se potvrzující hlášení s dotazem, zda chcete přehrát film. 7. Klikněte na (Yes) (Ano). Filmový soubor bude přehrán. Poznámky: Pokud změníte položku (Compressor), ujistěte se, že Váš přehrávací program podporuje tento typ kompresor. Podle vybraného typu pro (Compressor) nemusí jít filmový soubor vytvořit. V některých případech není nastavení v dialogovém boxu (Video Compression) (Video komprese) platné.

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití

Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití Digital Photo Navigator ImageMixer s VCD Návod k použití Obsah ÚVOD... 5 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 5 VÝZNAM SYMBOLŮ... 6 AUTORSKÁ PRÁVA... 6 NEKONEČNÉ MOŽNOSTI... 7 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR... 7 IMAGEMIXER

Více

5. Klikněte na (Yes) (Ano). Otevře se webový prohlížeč a vytvořený HTML soubor se zobrazí. Klikněte na obrázek na webové stránce pro jeho zvětšení.

5. Klikněte na (Yes) (Ano). Otevře se webový prohlížeč a vytvořený HTML soubor se zobrazí. Klikněte na obrázek na webové stránce pro jeho zvětšení. 4. Klikněte na (OK), zadejte místo uložení a pak klikněte na (Save) (Uložit). HTML soubor je uložen a současně je uložena složka se stejným názvem. Pak se objeví potvrzující hlášení s dotazem na zobrazení

Více

Digital Photo Navigator. Title convertor. PIXELA ImageMixer

Digital Photo Navigator. Title convertor. PIXELA ImageMixer Digital Photo Navigator Title convertor PIXELA ImageMixer Návod k použití Obsah ÚVOD...5 OBSAH TOHOTO NÁVODU...5 VÝZNAM SYMBOLŮ...6 AUTORSKÁ PRÁVA...6 NEKONEČNÉ MOŽNOSTI...7 POSLÁNÍ VAŠICH OBLÍBENÝCH VIDEÍ

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator ČEŠTINA PŘÍRUČKA K OBSLUZE LYT1392-012A 2 ČE OBSAH ÚVOD... 3 Čtení tohoto dokumentu... 3 Význam symbolů... 4 Copyright...4 Digital Photo Navigator... 5 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR (jen

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Sekce o programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení k hardware... 5 5. Začínáme

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak spravovat stránku

Jak spravovat stránku Jak spravovat stránku Pro hodnotitele: Gold INGOT Celek 2 Krok 1. Tento postup slouží k ilustraci, jak efektivně řídit vaše stránky. Nejprve se přihlašte do vašeho Gmail účtu a přejděte na stránky Google.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

EasyN Multi-Window P2P

EasyN Multi-Window P2P EasyN Multi-Window P2P Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

ImageMixer 1.7 Návod k použití

ImageMixer 1.7 Návod k použití ImageMixer 1.7 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obsah tohoto návodu... 4 Význam symbolů... 5 Autorská práva... 5 Možnosti... 6 Nápověda... 7 Centra uživatelské podpory společnosti PIXELA... 7

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager 1. Přidání hostitele Pro připojení GV-DVR / GV-NVR / GV-VMS, ověřte, že jsou zapnuty služby Control Center a Remote ViewLog. Služby zapnete v síťovém nastavení GV-DVR/NVR/VMS. 1. Spusťte GV-Edge Recording

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB

D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB Informace o výrobku A: Okulár B: Čočka dalekohledu C: LCD obrazovka Návod k použití dalekohledu D: Čočka digitální kamery E: Tlačítko nastavení (expozice) F: Připojení USB G: Tlačítko režimu H: Kolečko

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org)

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) aktuální verze OOCorru: 2.0.0 RC Jaroslav Moravec 207912@mail.muni.cz Brno, 27. 10. 2009 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalace...4

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

PDF Creator. Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF

PDF Creator. Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF PDF Creator Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF Obsah Co je PDF... 1 Instalace:... 1 Vytváření PDF... 2 Vybrané volitelné možnosti při generování PDF... 3 Uložení v obrazovém formátu... 3 Zašifrování

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více