Digital Photo Navigator 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Photo Navigator 1.0"

Transkript

1 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití

2 Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků em Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky, které nikdy nikomu neukázal. Je jedno jak jsou krásné, jediný kdo je viděl jsou rodinní příslušníci a přátelé, protože není výhodné je ukazovat jinde než doma na TV. Přátelé a ostatní, kteří žijí daleko nemají možnost je vidět. A také nechcete tyto video kazety a paměťové karty posílat, protože jsou na nich cenné vzpomínky. Nyní můžete vyřešit všechny tato problémy pomocí PC. S použitím USB kabelu propojte kameru a PC a můžete kopírovat video klipy z kamery do PC. Pak je můžete poslat komukoli em jako přílohu. Můžu to udělat i s mým PC? Ano, pokud má Vaše PC USB konektor. Nejsou datové video soubory příliš velké pro snadné poslání v příloze u? V případě videa při použití kopírovací funkce kamery pro zkopírování videa na paměťovou kartu je výsledkem menší soubor. V případě statických obrázků můžete použít tento program pro zmenšení velikosti souborů. Vytvoření virtuálního alba Pokud máte mnoho obrázků se stejnými názvy, může být obtížené zapamatovat si který soubor obsahuje jaký obrázek. Můžete použít tento program pro zobrazení všech obrázků na Vašem PC právě tak, jako byste je nalepili do fotoalba. Protože můžete tyto obrázky pak procházek jako když listujete stránkami fotoalba, můžete rychle nalézt určitý obrázek, který například chcete poslat em. Mohu distribuovat kopie alb? Můžete uložit album ve formátu webové stránky. Když album uložíte v tomto formátu, kdokoli s internetovým prohlížečem může prohlížet toto album na libovolném PC. Protože album je již ve formátu webové stránky, můžete také vystavit Vaše fotky na Internetu. Na základě autorských práv je ilegální distribuovat obrázky chráněné autorskými právy bez souhlasu držitele těchto práv. Před distribucí určitých obrázků se ujistěte, že máte tento souhlas.

3 Nahrání statických obrázků (Windows ) Program Digital Photo Navigator Vám umožňuje uložit a prohlížet statické obrázky ve formátu fotoalba. Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

4 Přidání statických obrázků do alba Můžete použít program Digital Photo Navigator pro vytvoření alba, které bude obsahovat kolekci statických obrázků. 1. Vyberte (Start) (Programy) (Digital Photo Navigator) (Digital Photo Navigator 1.0). Program Digital Photo Navigator se spustí. Zavřete všechny ostatní aplikace běžící na PC. Zakažte všechny programy, které běží na pozadí, jako jsou spořiče obrazovky, ové aplikace, antivirové programy, plánovače atd. Vypněte sdílení souborů a tiskáren. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář obsahující požadované statické obrázky. Vyberte adresář se statickými obrázky zkopírovanými do PC a klikněte na (Open) (Otevřít). Při nahrávání obrázků z paměťové karty vyberte adresář (DCIM) na disku (Removable Disk) (Výměnný disk) a pak klikněte na (Open) (Otevřít). V okně se objeví soubory statických obrázků. 5. Vyberte požadované soubory statických obrázků a klikněte na (Open) (Otevřít). Statické obrázky jsou přidány na pravou stranu okna Digital Photo Navigator. Můžete vybrat více než jeden soubor. Soubory také můžete přidat přetažením do okna Digital Photo Navigator. 6. Přidejte další statické obrázky podle požadavku opakováním krok 3 5. Poznámky: Při nahrávání obrázků z paměťové karty nikdy neodpojujte USB kabel když je na LCD monitoru kamery zobrazeno hlášení (ACCESSING FILES). Program Digital Photo Navigator může nahrávat pouze statické obrázky. Program Digital Photo Navigator nemůže nahrávat video klipy a zvukové efekty.

5 7. Klikněte na ikonu (Export). 8. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 9. Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Album se uloží. Pokud uložíte album poprvé po instalaci programu, objeví se hlášení zda chcete zaregistrovat asociaci přípony názvů souborů jia. Pak klikněte na (Yes) (Ano). Pro opuštění programu viz. Opuštění programu Digital Photo Navigator na straně 12.

6 Opuštění programu Digital Photo Navigator 1. Klikněte na položku (File) (Soubor) nabídky a pak klikněte na (Exit) (Konec). Pokud již máte album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pokud nemáte po nahrání statických obrázků album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pro uložení alba klikněte na (Yes) (Ano). Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pro opuštění programu Digital Photo Navigator bez uložení alba klikněte na (No) (Ne). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem Klikněte na (Yes) (Ano). Program Digital Photo Navigator se ukončí.

7 Přehrávání a manipulace s obrázky (Windows ) Tato část vysvětluje jak manipulovat se statickými obrázky pomocí programu Digital Photo Navigator. Můžete poslat soubory statických obrázků jako přílohu u a uložit album jako webovou stránku. Před čtením této části si nejprve přečtěte část Nahrání statických obrázků (Windows ). Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

8 Nahrání alba 1. Spusťte program Digital Photo Navigator. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář kde ve kterém je album uložené. 5. Vyberte požadované album a pak klikněte na (Open) (Otevřít). Obsah alba se zobrazí na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 6. Klikněte na ikonu (Export). Poznámky: Také můžete otevřít soubor alba přetažením do okna Digital Photo Navigator. Pokud je aktuálně otevřené nějaké album, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete otevřít nově vybrané album místo právě otevřeného alba, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nemáte právě otevřené album uložené, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete album uložit, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete album uložit, klikněte na (No) (Ne). Pokud chcete přidat statické obrázky z nově otevřeného alba do již otevřeného alba, klikněte na (No) (Ne).

9 Zobrazení statických obrázků Zobrazení vybraného statického obrázku Pro zobrazení můžete vybrat kterýkoli statický obrázek z těch, které jsou zobrazené na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 1. Dvakrát klikněte statický obrázek, který chcete zobrazit. Objeví se okno (Image Viewer) a v něm se zobrazí vybraný obrázek. Zobrazení série obrázků Pro zobrazení série obrázků jako slideshow klikněte na tlačítko v okně (Image Viewer). Obrázky také můžete listovat ručně libovolným směrem kliknutím na tlačítko a. Zastavení slideshow Spuštění slideshow První obrázek Předchozí obrázek Poslední obrázek Následující obrázek Pro nastavení rychlosti slideshow klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Slide show) (Setting Interval Time) (Nastavení času intervalu). Zadejte délku intervalu (v sekundách) a pak klikněte na (OK). Poznámka: Interval pro slideshow je o trochu delší než je nastavený, protože pro zobrazení obrázku je potřebný čas na jeho zpracování.

10 Zvětšení a zmenšení velikosti zobrazení obrázků Následující postup popisuje jak změnit velikost zobrazení statického obrázku. 1. Uchopte a posuňte roh okna (Image Viewer) pro změnu velikosti okna pro nastavení požadované velikosti zobrazení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Zoom) (Auto). Velikost statického obrázku se automaticky zvětší nebo zmenší, aby se vešel do okna a velikost změny (procenta zvětšení/zmenšení) se automaticky zobrazí na liště titulku okna. Zobrazení měřítka Další funkce zvěšení/zmenšení Navíc k nastavení velikosti obrázku na velikost okna lze velikost zobrazení statického obrázku také změnit následující metodou. Každou z těchto funkcí lze vybrat kliknutím pravým tlačítkem v okně (Image Viewer). (Zoom) (Real Size) (Skutečná velikost): Zobrazí obrázek v jeho původní velikosti (lupa zobrazení 100%). (Zoom) (Zoom In) (Zvětšení): Zobrazí obrázek dvakrát tak velký než je aktuální zobrazení (až do 400%). (Zoom) (Zoom Out) (Zmenšení): Zobrazí obrázek zmenšený na polovinu velikosti jeho aktuálního zobrazení (až do 20%).

11 Organizování alb Když je to nutné, můžete vymazat nebo kopírovat statické obrázky, které jste přidali do alba. Postup popsaný dále má vliv pouze na statické obrázky v albu. Nemá vliv na originální soubory statických obrázků, které byly přidány do alba. Výběr několika statických obrázků Pro vymazání nebo kopírování několika statických obrázků najednou je nejdříve vyberte. Můžete také vybrat všechny statické obrázky v albu. Výběr série statických obrázků Klikněte na první obrázek v sérii a pak podržte stisknout klávesu Shift a klikněte na poslední obrázek v sérii. Kliknutí Shift + kliknutí Když kliknete na jeden statický obrázek při podržené stisknuté klávese Shift, obrázky s nižším číslem se rovněž vyberou. Výběr jednotlivých statických obrázků Klikejte na statické obrázky při stisknuté klávese Ctrl. Ctrl + kliknutí Výběr všech statických obrázků Klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace).

12 Vymazání nechtěných statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete vymazat a pak klikněte na (Delete) (Vymazat) v nabídce (Edit) (Editace). Objeví se potvrzující hlášení. 2. Klikněte na (Yes) (Ano). Vybrané statické obrázky se vymaží. Kopírování statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete kopírovat a pak klikněte na (Copy) (Kopírovat) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na obrázek, který je umístěný vpravo od požadovaného místa vložení. Pro přidání obrázků na konec alba klikněte na prázdné místo na pravé straně okna. 3. Klikněte na (Paste) (Vložit) v nabídce (Edit) (Editace). Zkopírované statické obrázky jsou vloženy před vybraný obrázek. Místo vložení Poznámka: Obrázky také můžete mazat, kopírovat a vkládat kliknutím pravým tlačítkem na ně.

13 Poslání obrázků z alba em Statické obrázky z alba můžete poslat jako přílohu u. Příprava: Před použitím funkce ( ) Pokud používáte Internet Explorer, ujistěte se, že používáte verzi 5.5 nebo novější. Při instalaci programu Internet Explorer vyberte instalaci typické sestavy částí. 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete poslat a pak klikněte na ( ). Objeví se okno nové zprávy Vašeho poštovního programu a soubor statického obrázku bude připojený jako příloha. Poznámky: Podle použitého poštovního programu se okno nové zprávy nemusí otevřít po kliknutí na tlačítko ( ). Podle použitého poštovního programu může být nutné provést nastavení Set as MAPI client (Nastavit jako MAPI klienta) nebo Used by MAPI application (Použití MAPI aplikací). Maximální počet zpráv, které lze vytvořit najednou jsou tři zprávy.

14 Vytvoření webové stránky Můžete uložit obsah alba ve formátu HTML. To je užitečné v následujících případech: Při vytváření webové stránky: Můžete vytvořit webovou stránku, která obsahuje kolekci fotografií. Při distribuci alba: Můžete vytvořit album ve formátu, který lze zobrazit webovým prohlížečem. To je užitečné když chcete distribuovat album na CD-R atd. 1. Vyberte statické obrázky, které chcete uložit ve formátu HTML. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Web Page). Objeví se dialogový box (Web Page). 3. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Title) (Titulek): Toto bude titulek webové stránky. (Font Color) (Barva písma): Toto specifikuje barvu písma titulku. (Back Color) (Barva pozadí): Toto specifikuje barvu pozadí webové stránky. (Vyberte jinou barvu než je barva písma.) (Limit horizontal size of the images) (Omezení horizontálního velikosti obrázků): Toto umožňuje specifikovat maximální šířku obrázků při zobrazení ve webovém prohlížeči. (Nastavte počet pixelů o něco menší než je šířka PC monitoru.)

15 4. Klikněte na (OK), zadejte místo uložení a pak klikněte na (Save) (Uložit). HTML soubor je uložen a současně je uložena složka se stejným názvem. Pak se objeví potvrzující hlášení s dotazem na zobrazení webové stránky. 5. Klikněte na (Yes) (Ano). Otevře se webový prohlížeč a vytvořený HTML soubor se zobrazí. Klikněte na obrázek na webové stránce pro jeho zvětšení. Co dál? HTML soubor také můžete prohlížet ve webovém prohlížeči když na něj dvakrát kliknete. Můžete nahrát HTML soubor na Vaší domovskou stránku nebo ho uložit na CD-R nebo jiné médium a distribuovat ho. Vždy musíte použít HTML soubor a přiřazený adresář. Bez tohoto adresáře nelze HTML soubor prohlížet ve webovém prohlížeči. Poznámka: Více detailů o vytvoření domovské stránky konzultujte s Vaším internetovým poskytovatelem nebo si kupte některou z knih, které se tímto tématem zabývají. Použijte program pro vytváření webových stránek jiného výrobce nebo podobný program pro editaci HTML souborů.

16 Změna velikosti obrázku nebo kvality obrázku Změna velikosti obrázku Tento postup popisuje jak změnit velikost obrázku, který byl nahrán do programu Digital Photo Navigator. Tento postup je použitý pro omezení velikosti obrázku, který má být připojen k u nebo uložen do alba. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete změnit. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Change Format) (Změnit formát). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Vyberte jednu z následujících položek: (Expansion/Reduction) (Zvětšení/Zmenšení): Nastavte požadovanou velikost obrázku v polích (Width) (Šířka) a (Height) (Výška). Pokud není zaškrtnutý box (Keep aspect ratio) (Zachovat poměr stran), lze změnit hodnotu v poli (Width) (Šířka) i (Height) (Výška). (Generic Size) (Obecná velikost): Vyberte velikost ze seznamu obecných velikostí. (PDA Size) (PDA velikost): Tuto velikost obrázku (160 x 160) lze zobrazit na většině PDA počítačů. 4. Klikněte na (OK). Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak vyberte velikost pro každý obrázek. Velikost obrázku je změněna na vybranou velikost. Pokud se změnil poměr stran vertikální:horizontální, prázdná místa jsou zobrazena černě.

17 Změna kvality obrázku atd. Navíc ke změně velikosti obrázku je také možné obrázek otočit, změnit nebo opravit kvalitu obrázku nebo změnit formát souboru obrázku. Úloha každého nastavení je detailně popsána dále. 90 degrees Rotation (Otočení o 90 ) Pokud při nahrávání obrázku na kameru držíte kameru na stranu, můžete vytvořit obrázek, který je vyšší než jeho šířka. Protože tento statický obrázek se zobrazí položený na bok, použijte funkci otočení obrázku o 90 pro jeho nastavení do portrétové polohy. (None): Bez korekce. (Clockwise): Otočení obrázku o 90 po směru hodinových ručiček. (Counterclockwise): Otočení obrázku o 90 proti směru hodinových ručiček. Image Correction (DV) (Korekce obrázku (DV)) Toto nastavení není k dispozici. Format (Formát) Můžete vybrat formát souboru obrázku. (JPEG): Toto je formát typicky používaný na Internetu. Tento formát má malou velikost souborů. (BITMAP): Toto je standardní formát obrázků (BMP) pro Windows. Mnoho aplikací používá tento formát. JPEG Quality (Kvalita JPEG) Toto nastavení je dostupné pokud v poli (Format) vyberete JPEG. Posuňte táhlo vlevo pro zmenšení velikosti souboru. Posunutí táhla vpravo způsobí menší ztrátu kvality obrázku. Výchozí nastavení je 75. Poznámka: Pokud je v poli (Format) vybráno JPEG, kvalita obrázku se mírně zhorší při každém kliknutí na (OK) pro dialogový box (Image Format). Pro obnovení původní kvality obrázku znovu nahrajte původní soubor statického obrázku. Pro potvrzení velikosti souboru klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a vyberte (Properties) (Vlastnosti).

18 Vyvolání statických obrázků z alba Můžete vyvolat statické obrázky z alba a uložit je jako soubory. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete vyvolat. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 4. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor obrázku se uloží. Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete uložit všechny obrázky se stejným formátem obrázku a jejich výchozím názvem, klikněte na (Yes) (Ano). Objeví se dialogový box (Auto Save Result) (Nastaven automatické ukládání). Pak klikněte na (OK). Pokud chcete nastavit formát obrázku a zadat název souboru pro každý obrázek, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak se objeví dialogový box (Image Format) (Formát obrázku) pro druhý obrázek. Opakujte kroky 3 a 4 kolikrát je to nutné.

19 Vytvoření seznamu statických obrázků Můžete spojit několik statických obrázků a uložit je do jednoho souboru statického obrázku. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte statické obrázky, které chcete přidat do seznamu. 2. Klikněte na (Multi Image) (Multi obrázek). Objeví se dialogový box (Multi Image). 3. Vyberte počet částí. Lze vybrat 4, 9 nebo 16 částí. 4. Klikněte na (Back Color) (Barva pozadí) a vyberte barvu pozadí a pak klikněte na (OK). 5. Změňte pozici statických obrázků podle požadavku. Vymazání obrázku: Klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a pak vyberte (Delete) (Vymazat). Přidání obrázku: Přetáhněte obrázek z pravé strany okna Digital Photo Navigator do dialogového boxu (Multi Image). 6. Klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 7. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 8. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor seznamu statických obrázků se uloží.

20 Vytvoření slideshow nebo animace Můžete vytvořit slideshow nebo animaci, ve které je zobrazena série statických obrázků a pak uložit tyto obrázky jako filmový soubory (s příponou.avi.). (Slide Show): Statické obrázky se zobrazí každý na několik sekund, jeden po druhém. (Animation): Několik statických se zobrazí během sekundy. Doporučujeme Vám vybrat sérii statických obrázků, které vytvoří dojem spojitého pohybu. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte několik statických obrázků. 2. Klikněte na (Movie) (Film). Objeví se dialogový box (Movie Settings) (Nastavení filmu). 3. Vyberte (Slide Show) nebo (Animation) podle požadavku. Pro slideshow nastavte délku intervalu (v sekundách). Pro animaci vyberte počet snímků (obrázků) za sekundu. 4. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Image Size) (Velikost obrázku): Vyberte velikost filmového souboru. (Compressor) (Kompresor): Vyberte typ kompresoru. (Back Color) (Barva pozadí): Tato položka je použita pokud poměr stran obrazu není 4:3. 5. Klikněte na (OK). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 6. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Název souboru lze změnit. Filmový soubor je uložen a objeví se potvrzující hlášení s dotazem, zda chcete přehrát film. 7. Klikněte na (Yes) (Ano). Filmový soubor bude přehrán. Poznámky: Pokud změníte položku (Compressor), ujistěte se, že Váš přehrávací program podporuje tento typ kompresor. Podle vybraného typu pro (Compressor) nemusí jít filmový soubor vytvořit. V některých případech není nastavení v dialogovém boxu (Video Compression) (Video komprese) platné.