Digital Photo Navigator 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Photo Navigator 1.0"

Transkript

1 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití

2 Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků em Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky, které nikdy nikomu neukázal. Je jedno jak jsou krásné, jediný kdo je viděl jsou rodinní příslušníci a přátelé, protože není výhodné je ukazovat jinde než doma na TV. Přátelé a ostatní, kteří žijí daleko nemají možnost je vidět. A také nechcete tyto video kazety a paměťové karty posílat, protože jsou na nich cenné vzpomínky. Nyní můžete vyřešit všechny tato problémy pomocí PC. S použitím USB kabelu propojte kameru a PC a můžete kopírovat video klipy z kamery do PC. Pak je můžete poslat komukoli em jako přílohu. Můžu to udělat i s mým PC? Ano, pokud má Vaše PC USB konektor. Nejsou datové video soubory příliš velké pro snadné poslání v příloze u? V případě videa při použití kopírovací funkce kamery pro zkopírování videa na paměťovou kartu je výsledkem menší soubor. V případě statických obrázků můžete použít tento program pro zmenšení velikosti souborů. Vytvoření virtuálního alba Pokud máte mnoho obrázků se stejnými názvy, může být obtížené zapamatovat si který soubor obsahuje jaký obrázek. Můžete použít tento program pro zobrazení všech obrázků na Vašem PC právě tak, jako byste je nalepili do fotoalba. Protože můžete tyto obrázky pak procházek jako když listujete stránkami fotoalba, můžete rychle nalézt určitý obrázek, který například chcete poslat em. Mohu distribuovat kopie alb? Můžete uložit album ve formátu webové stránky. Když album uložíte v tomto formátu, kdokoli s internetovým prohlížečem může prohlížet toto album na libovolném PC. Protože album je již ve formátu webové stránky, můžete také vystavit Vaše fotky na Internetu. Na základě autorských práv je ilegální distribuovat obrázky chráněné autorskými právy bez souhlasu držitele těchto práv. Před distribucí určitých obrázků se ujistěte, že máte tento souhlas.

3 Nahrání statických obrázků (Windows ) Program Digital Photo Navigator Vám umožňuje uložit a prohlížet statické obrázky ve formátu fotoalba. Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

4 Přidání statických obrázků do alba Můžete použít program Digital Photo Navigator pro vytvoření alba, které bude obsahovat kolekci statických obrázků. 1. Vyberte (Start) (Programy) (Digital Photo Navigator) (Digital Photo Navigator 1.0). Program Digital Photo Navigator se spustí. Zavřete všechny ostatní aplikace běžící na PC. Zakažte všechny programy, které běží na pozadí, jako jsou spořiče obrazovky, ové aplikace, antivirové programy, plánovače atd. Vypněte sdílení souborů a tiskáren. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář obsahující požadované statické obrázky. Vyberte adresář se statickými obrázky zkopírovanými do PC a klikněte na (Open) (Otevřít). Při nahrávání obrázků z paměťové karty vyberte adresář (DCIM) na disku (Removable Disk) (Výměnný disk) a pak klikněte na (Open) (Otevřít). V okně se objeví soubory statických obrázků. 5. Vyberte požadované soubory statických obrázků a klikněte na (Open) (Otevřít). Statické obrázky jsou přidány na pravou stranu okna Digital Photo Navigator. Můžete vybrat více než jeden soubor. Soubory také můžete přidat přetažením do okna Digital Photo Navigator. 6. Přidejte další statické obrázky podle požadavku opakováním krok 3 5. Poznámky: Při nahrávání obrázků z paměťové karty nikdy neodpojujte USB kabel když je na LCD monitoru kamery zobrazeno hlášení (ACCESSING FILES). Program Digital Photo Navigator může nahrávat pouze statické obrázky. Program Digital Photo Navigator nemůže nahrávat video klipy a zvukové efekty.

5 7. Klikněte na ikonu (Export). 8. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 9. Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Album se uloží. Pokud uložíte album poprvé po instalaci programu, objeví se hlášení zda chcete zaregistrovat asociaci přípony názvů souborů jia. Pak klikněte na (Yes) (Ano). Pro opuštění programu viz. Opuštění programu Digital Photo Navigator na straně 12.

6 Opuštění programu Digital Photo Navigator 1. Klikněte na položku (File) (Soubor) nabídky a pak klikněte na (Exit) (Konec). Pokud již máte album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pokud nemáte po nahrání statických obrázků album uložené, objeví se potvrzující hlášení. Pro uložení alba klikněte na (Yes) (Ano). Zadejte místo, kam chcete album uložit, zadejte název souboru pro album a pak klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem 2. Pro opuštění programu Digital Photo Navigator bez uložení alba klikněte na (No) (Ne). Objeví se potvrzující hlášení. Pak pokračujte krokem Klikněte na (Yes) (Ano). Program Digital Photo Navigator se ukončí.

7 Přehrávání a manipulace s obrázky (Windows ) Tato část vysvětluje jak manipulovat se statickými obrázky pomocí programu Digital Photo Navigator. Můžete poslat soubory statických obrázků jako přílohu u a uložit album jako webovou stránku. Před čtením této části si nejprve přečtěte část Nahrání statických obrázků (Windows ). Ikony v okně programu Digital Photo Navigator mají stejné funkce jako nabídky. V této části je většina postupů vysvětlena s použitím ikon. Přečtěte si tuto část pokud používáte operační systém Windows. Nabídky Ikony

8 Nahrání alba 1. Spusťte program Digital Photo Navigator. 2. Klikněte na ikonu (Import). 3. Klikněte na ikonu (Album). Objeví se dialogový box (Open) (Otevřít). 4. Otevřete adresář kde ve kterém je album uložené. 5. Vyberte požadované album a pak klikněte na (Open) (Otevřít). Obsah alba se zobrazí na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 6. Klikněte na ikonu (Export). Poznámky: Také můžete otevřít soubor alba přetažením do okna Digital Photo Navigator. Pokud je aktuálně otevřené nějaké album, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete otevřít nově vybrané album místo právě otevřeného alba, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nemáte právě otevřené album uložené, zobrazí se potvrzující hlášení. Pokud chcete album uložit, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete album uložit, klikněte na (No) (Ne). Pokud chcete přidat statické obrázky z nově otevřeného alba do již otevřeného alba, klikněte na (No) (Ne).

9 Zobrazení statických obrázků Zobrazení vybraného statického obrázku Pro zobrazení můžete vybrat kterýkoli statický obrázek z těch, které jsou zobrazené na pravé straně okna Digital Photo Navigator. 1. Dvakrát klikněte statický obrázek, který chcete zobrazit. Objeví se okno (Image Viewer) a v něm se zobrazí vybraný obrázek. Zobrazení série obrázků Pro zobrazení série obrázků jako slideshow klikněte na tlačítko v okně (Image Viewer). Obrázky také můžete listovat ručně libovolným směrem kliknutím na tlačítko a. Zastavení slideshow Spuštění slideshow První obrázek Předchozí obrázek Poslední obrázek Následující obrázek Pro nastavení rychlosti slideshow klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Slide show) (Setting Interval Time) (Nastavení času intervalu). Zadejte délku intervalu (v sekundách) a pak klikněte na (OK). Poznámka: Interval pro slideshow je o trochu delší než je nastavený, protože pro zobrazení obrázku je potřebný čas na jeho zpracování.

10 Zvětšení a zmenšení velikosti zobrazení obrázků Následující postup popisuje jak změnit velikost zobrazení statického obrázku. 1. Uchopte a posuňte roh okna (Image Viewer) pro změnu velikosti okna pro nastavení požadované velikosti zobrazení. 2. Klikněte pravým tlačítkem na okno (Image Viewer) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na (Zoom) (Auto). Velikost statického obrázku se automaticky zvětší nebo zmenší, aby se vešel do okna a velikost změny (procenta zvětšení/zmenšení) se automaticky zobrazí na liště titulku okna. Zobrazení měřítka Další funkce zvěšení/zmenšení Navíc k nastavení velikosti obrázku na velikost okna lze velikost zobrazení statického obrázku také změnit následující metodou. Každou z těchto funkcí lze vybrat kliknutím pravým tlačítkem v okně (Image Viewer). (Zoom) (Real Size) (Skutečná velikost): Zobrazí obrázek v jeho původní velikosti (lupa zobrazení 100%). (Zoom) (Zoom In) (Zvětšení): Zobrazí obrázek dvakrát tak velký než je aktuální zobrazení (až do 400%). (Zoom) (Zoom Out) (Zmenšení): Zobrazí obrázek zmenšený na polovinu velikosti jeho aktuálního zobrazení (až do 20%).

11 Organizování alb Když je to nutné, můžete vymazat nebo kopírovat statické obrázky, které jste přidali do alba. Postup popsaný dále má vliv pouze na statické obrázky v albu. Nemá vliv na originální soubory statických obrázků, které byly přidány do alba. Výběr několika statických obrázků Pro vymazání nebo kopírování několika statických obrázků najednou je nejdříve vyberte. Můžete také vybrat všechny statické obrázky v albu. Výběr série statických obrázků Klikněte na první obrázek v sérii a pak podržte stisknout klávesu Shift a klikněte na poslední obrázek v sérii. Kliknutí Shift + kliknutí Když kliknete na jeden statický obrázek při podržené stisknuté klávese Shift, obrázky s nižším číslem se rovněž vyberou. Výběr jednotlivých statických obrázků Klikejte na statické obrázky při stisknuté klávese Ctrl. Ctrl + kliknutí Výběr všech statických obrázků Klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace).

12 Vymazání nechtěných statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete vymazat a pak klikněte na (Delete) (Vymazat) v nabídce (Edit) (Editace). Objeví se potvrzující hlášení. 2. Klikněte na (Yes) (Ano). Vybrané statické obrázky se vymaží. Kopírování statických obrázků 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete kopírovat a pak klikněte na (Copy) (Kopírovat) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na obrázek, který je umístěný vpravo od požadovaného místa vložení. Pro přidání obrázků na konec alba klikněte na prázdné místo na pravé straně okna. 3. Klikněte na (Paste) (Vložit) v nabídce (Edit) (Editace). Zkopírované statické obrázky jsou vloženy před vybraný obrázek. Místo vložení Poznámka: Obrázky také můžete mazat, kopírovat a vkládat kliknutím pravým tlačítkem na ně.

13 Poslání obrázků z alba em Statické obrázky z alba můžete poslat jako přílohu u. Příprava: Před použitím funkce ( ) Pokud používáte Internet Explorer, ujistěte se, že používáte verzi 5.5 nebo novější. Při instalaci programu Internet Explorer vyberte instalaci typické sestavy částí. 1. Klikněte na statický obrázek, který chcete poslat a pak klikněte na ( ). Objeví se okno nové zprávy Vašeho poštovního programu a soubor statického obrázku bude připojený jako příloha. Poznámky: Podle použitého poštovního programu se okno nové zprávy nemusí otevřít po kliknutí na tlačítko ( ). Podle použitého poštovního programu může být nutné provést nastavení Set as MAPI client (Nastavit jako MAPI klienta) nebo Used by MAPI application (Použití MAPI aplikací). Maximální počet zpráv, které lze vytvořit najednou jsou tři zprávy.

14 Vytvoření webové stránky Můžete uložit obsah alba ve formátu HTML. To je užitečné v následujících případech: Při vytváření webové stránky: Můžete vytvořit webovou stránku, která obsahuje kolekci fotografií. Při distribuci alba: Můžete vytvořit album ve formátu, který lze zobrazit webovým prohlížečem. To je užitečné když chcete distribuovat album na CD-R atd. 1. Vyberte statické obrázky, které chcete uložit ve formátu HTML. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Web Page). Objeví se dialogový box (Web Page). 3. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Title) (Titulek): Toto bude titulek webové stránky. (Font Color) (Barva písma): Toto specifikuje barvu písma titulku. (Back Color) (Barva pozadí): Toto specifikuje barvu pozadí webové stránky. (Vyberte jinou barvu než je barva písma.) (Limit horizontal size of the images) (Omezení horizontálního velikosti obrázků): Toto umožňuje specifikovat maximální šířku obrázků při zobrazení ve webovém prohlížeči. (Nastavte počet pixelů o něco menší než je šířka PC monitoru.)

15 4. Klikněte na (OK), zadejte místo uložení a pak klikněte na (Save) (Uložit). HTML soubor je uložen a současně je uložena složka se stejným názvem. Pak se objeví potvrzující hlášení s dotazem na zobrazení webové stránky. 5. Klikněte na (Yes) (Ano). Otevře se webový prohlížeč a vytvořený HTML soubor se zobrazí. Klikněte na obrázek na webové stránce pro jeho zvětšení. Co dál? HTML soubor také můžete prohlížet ve webovém prohlížeči když na něj dvakrát kliknete. Můžete nahrát HTML soubor na Vaší domovskou stránku nebo ho uložit na CD-R nebo jiné médium a distribuovat ho. Vždy musíte použít HTML soubor a přiřazený adresář. Bez tohoto adresáře nelze HTML soubor prohlížet ve webovém prohlížeči. Poznámka: Více detailů o vytvoření domovské stránky konzultujte s Vaším internetovým poskytovatelem nebo si kupte některou z knih, které se tímto tématem zabývají. Použijte program pro vytváření webových stránek jiného výrobce nebo podobný program pro editaci HTML souborů.

16 Změna velikosti obrázku nebo kvality obrázku Změna velikosti obrázku Tento postup popisuje jak změnit velikost obrázku, který byl nahrán do programu Digital Photo Navigator. Tento postup je použitý pro omezení velikosti obrázku, který má být připojen k u nebo uložen do alba. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete změnit. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Change Format) (Změnit formát). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Vyberte jednu z následujících položek: (Expansion/Reduction) (Zvětšení/Zmenšení): Nastavte požadovanou velikost obrázku v polích (Width) (Šířka) a (Height) (Výška). Pokud není zaškrtnutý box (Keep aspect ratio) (Zachovat poměr stran), lze změnit hodnotu v poli (Width) (Šířka) i (Height) (Výška). (Generic Size) (Obecná velikost): Vyberte velikost ze seznamu obecných velikostí. (PDA Size) (PDA velikost): Tuto velikost obrázku (160 x 160) lze zobrazit na většině PDA počítačů. 4. Klikněte na (OK). Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (Yes) (Ano). Pokud nechcete aplikovat stejný formát na všechny obrázky, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak vyberte velikost pro každý obrázek. Velikost obrázku je změněna na vybranou velikost. Pokud se změnil poměr stran vertikální:horizontální, prázdná místa jsou zobrazena černě.

17 Změna kvality obrázku atd. Navíc ke změně velikosti obrázku je také možné obrázek otočit, změnit nebo opravit kvalitu obrázku nebo změnit formát souboru obrázku. Úloha každého nastavení je detailně popsána dále. 90 degrees Rotation (Otočení o 90 ) Pokud při nahrávání obrázku na kameru držíte kameru na stranu, můžete vytvořit obrázek, který je vyšší než jeho šířka. Protože tento statický obrázek se zobrazí položený na bok, použijte funkci otočení obrázku o 90 pro jeho nastavení do portrétové polohy. (None): Bez korekce. (Clockwise): Otočení obrázku o 90 po směru hodinových ručiček. (Counterclockwise): Otočení obrázku o 90 proti směru hodinových ručiček. Image Correction (DV) (Korekce obrázku (DV)) Toto nastavení není k dispozici. Format (Formát) Můžete vybrat formát souboru obrázku. (JPEG): Toto je formát typicky používaný na Internetu. Tento formát má malou velikost souborů. (BITMAP): Toto je standardní formát obrázků (BMP) pro Windows. Mnoho aplikací používá tento formát. JPEG Quality (Kvalita JPEG) Toto nastavení je dostupné pokud v poli (Format) vyberete JPEG. Posuňte táhlo vlevo pro zmenšení velikosti souboru. Posunutí táhla vpravo způsobí menší ztrátu kvality obrázku. Výchozí nastavení je 75. Poznámka: Pokud je v poli (Format) vybráno JPEG, kvalita obrázku se mírně zhorší při každém kliknutí na (OK) pro dialogový box (Image Format). Pro obnovení původní kvality obrázku znovu nahrajte původní soubor statického obrázku. Pro potvrzení velikosti souboru klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a vyberte (Properties) (Vlastnosti).

18 Vyvolání statických obrázků z alba Můžete vyvolat statické obrázky z alba a uložit je jako soubory. 1. Vyberte statický obrázek, který chcete vyvolat. Pro výběr více obrázků podržte při klikání na obrázky klávesu Shift nebo Ctrl. Pro vybrání všech obrázků klikněte na (Select All) (Vybrat vše) v nabídce (Edit) (Editace). 2. Klikněte na (Image) (Obrázek). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 3. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 4. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor obrázku se uloží. Pokud v kroku 1 vyberete více jak jeden statický obrázek, objeví se potvrzující hlášení. Pokud chcete uložit všechny obrázky se stejným formátem obrázku a jejich výchozím názvem, klikněte na (Yes) (Ano). Objeví se dialogový box (Auto Save Result) (Nastaven automatické ukládání). Pak klikněte na (OK). Pokud chcete nastavit formát obrázku a zadat název souboru pro každý obrázek, klikněte na (No) (Ne). První obrázek se uloží. Pak se objeví dialogový box (Image Format) (Formát obrázku) pro druhý obrázek. Opakujte kroky 3 a 4 kolikrát je to nutné.

19 Vytvoření seznamu statických obrázků Můžete spojit několik statických obrázků a uložit je do jednoho souboru statického obrázku. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte statické obrázky, které chcete přidat do seznamu. 2. Klikněte na (Multi Image) (Multi obrázek). Objeví se dialogový box (Multi Image). 3. Vyberte počet částí. Lze vybrat 4, 9 nebo 16 částí. 4. Klikněte na (Back Color) (Barva pozadí) a vyberte barvu pozadí a pak klikněte na (OK). 5. Změňte pozici statických obrázků podle požadavku. Vymazání obrázku: Klikněte pravým tlačítkem na statický obrázek a pak vyberte (Delete) (Vymazat). Přidání obrázku: Přetáhněte obrázek z pravé strany okna Digital Photo Navigator do dialogového boxu (Multi Image). 6. Klikněte na (Save) (Uložit). Objeví se dialogový box (Image Format) (Formát obrázku). 7. Změňte formát obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22, 23.) Pak klikněte na (OK). V tomto okamžiku můžete změnit velikost obrázku a kvalitu obrázku podle požadavku. (Viz. strana 22.) Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 8. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Soubor seznamu statických obrázků se uloží.

20 Vytvoření slideshow nebo animace Můžete vytvořit slideshow nebo animaci, ve které je zobrazena série statických obrázků a pak uložit tyto obrázky jako filmový soubory (s příponou.avi.). (Slide Show): Statické obrázky se zobrazí každý na několik sekund, jeden po druhém. (Animation): Několik statických se zobrazí během sekundy. Doporučujeme Vám vybrat sérii statických obrázků, které vytvoří dojem spojitého pohybu. 1. Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte několik statických obrázků. 2. Klikněte na (Movie) (Film). Objeví se dialogový box (Movie Settings) (Nastavení filmu). 3. Vyberte (Slide Show) nebo (Animation) podle požadavku. Pro slideshow nastavte délku intervalu (v sekundách). Pro animaci vyberte počet snímků (obrázků) za sekundu. 4. Nastavte následující položky pokud je to nutné. (Image Size) (Velikost obrázku): Vyberte velikost filmového souboru. (Compressor) (Kompresor): Vyberte typ kompresoru. (Back Color) (Barva pozadí): Tato položka je použita pokud poměr stran obrazu není 4:3. 5. Klikněte na (OK). Objeví se dialogový box (Save As) (Uložit jako). 6. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a pak klikněte na (Save) (Uložit). Název souboru lze změnit. Filmový soubor je uložen a objeví se potvrzující hlášení s dotazem, zda chcete přehrát film. 7. Klikněte na (Yes) (Ano). Filmový soubor bude přehrán. Poznámky: Pokud změníte položku (Compressor), ujistěte se, že Váš přehrávací program podporuje tento typ kompresor. Podle vybraného typu pro (Compressor) nemusí jít filmový soubor vytvořit. V některých případech není nastavení v dialogovém boxu (Video Compression) (Video komprese) platné.

Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití

Digital Photo Navigator. ImageMixer s VCD. Návod k použití Digital Photo Navigator ImageMixer s VCD Návod k použití Obsah ÚVOD... 5 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 5 VÝZNAM SYMBOLŮ... 6 AUTORSKÁ PRÁVA... 6 NEKONEČNÉ MOŽNOSTI... 7 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR... 7 IMAGEMIXER

Více

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Sekce o programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ImageMixer 1.7 Návod k použití

ImageMixer 1.7 Návod k použití ImageMixer 1.7 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obsah tohoto návodu... 4 Význam symbolů... 5 Autorská práva... 5 Možnosti... 6 Nápověda... 7 Centra uživatelské podpory společnosti PIXELA... 7

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití ČESKY Map Utility Verze.4 Návod k použití Obsah tohoto návodu k použití Okna použitá v příkladech tohoto návodu pochází ze systému Windows 7. Přijímač GPS a fotoaparát jsou uváděny ve formě ikony. Příklad:

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

SAP Příručka pro signatáře DocuSign

SAP Příručka pro signatáře DocuSign SAP Příručka pro signatáře DocuSign Obsah 1. SAP Příručka pro signatáře DocuSign... 2 2. Přijetí e-mailového oznámení... 2 3. Podpis dokumentu... 3 4. Další možnosti... 4 4.1 Finish later (Dokončit později)...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více