Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8"

Transkript

1 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ BRÁNY FIREWALL A SYSTÉMŮ DETEKCE A PREVENCE PRŮNIKU DO SÍTĚ. VÝSLEDKEM JE CENTRALIZOVANÝ A AKTIVNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED ZNÁMÝM I NEZNÁMÝMI OHROŽENÍMI PŘICHÁZEJÍCÍMI Z INTERNETU. JEDNÁ SE O TECHNOLOGII OCHRANY PŘED OHROŽENÍMI V REÁLNÉM ČASE VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALÝZY CHOVÁNÍ, KTERÁ VHODNĚ DOPLŇUJE PŘÍSTUP NA ZÁKLADĚ SIGNATUR, A POSKYTUJE VYSOKOU ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ, KONTROLY PŘÍSTUPU, UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ZABEZPEČENÍ A SPRÁVY PREVENCE PRŮNIKŮ V JEDINÉ, INTUITIVNĚ OVLADATELNÉ KONZOLI. Přehled Výhody Výhody řešení CA Škodlivý software a kombinované útoky se vyvíjejí příliš rychle na to, aby s nimi tradiční systémy ochrany proti ohrožením mohly držet krok. Potřebujete kombinovanou ochranu, která bude spojovat různé typy a úrovně zabezpečení koncových počítačů. Systém CA HIPS je kombinací samostatné brány firewall a technologií prevence a detekce průniku. Doplňuje me to dy založené na signaturách centra li zo vaným a aktivním systémem ochrany před známými i neznámými ohroženími, která počítači hrozí při připojení k síti. Použitím systému CA HIPS spolu se stávajícími systémy ochrany zdokona líte ochranu svých koncových počítačů řešením, které umožňuje centralizované řízení přístupu a uplatňování zásad zabezpečení. Dojde k účinnému zablokování známých i neznámých ohrožení, ke snížení rizika výpadků a snížení či eliminaci nákladů na odstraňování důsledků průniku a na střediska odborné pomoci. Zároveň se zlepší provozní efektivita a produktivita koncových uživatelů i zaměstnanců IT a bude zajištěn nepřetržitý provoz služeb. Systém CA HIPS doplňuje ostatní produkty pro řízení rizik a spolu s nimi poskytuje komplexní a víceúrovňovou ochranu proti známým i neznámým ohrožením. Bezpečnostní produkty od společnosti CA představují základní součást integro vaného přístupu společ nosti CA s názvem Enterprise IT Management (EITM), který je cestou ke sjednocení, zjednodušení a zabezpečení správy technologií.

2 Systém CA HIPS bojuje proti kombinovaným hrozbám pomocí kombinované ochrany Fenomén škodlivého softwaru byl původně zábavou amatérských hackerů, postupně se však vyvinul ve zločinné počínání, jímž se zabývají profesionální tvůrci softwaru za účelem nelegálního zisku. Tito autoři programů sloužících k trestné činnosti (tzv. crimeware) používají sofistikované kombinace útočných technik, které překonávají klasické produkty ochrany proti ohrožení. Zaměřují se na rychle rostoucí a velmi rozmanitou skupinu vzdálených a mobilních koncových zařízení a zkoumají příležitosti, které jim přináší nedostatečná ochrana proti útokům typu zero-day. Antivirové a antispywarové produkty s přístupem na základě signatur hrají v zabezpečení koncových počítačů důležitou úlohu, ale jsou to hlavně reaktivní technologie, na jejichž účinnost má negativní vliv časový odstup. To prokázal nástup kombinovaných ohrožení a útoků typu zero-day. Kombinovaná ohrožení vyžadují kombinovanou a víceúrovňovou ochranu, útoky typu zero-day zase aktivní ochranu založenou na analýze chování. Systém CA HIPS představuje účinné trojnásobné řešení ochrany, které je kombinací samostatné brány firewall a systémů detekce a prevence průniku v jediném centralizovaném systému správy na základě zásad zabezpečení. Systém CA HIPS umožňuje sledování provozu sítě a chování systému a rozpoznává anomálie, které často předznamenávají nová ohrožení. Tento software pro klientské počítače chrání koncová zařízení i tehdy, když jsou odpojena od sítě. Když se uživatelé znovu připojí, serverová komponenta do jejich zařízení automaticky zavede nové aktualizace zásad zabezpečení. CA HIPS je systém sofistikované správy zásad zabezpečení s velmi intuitivním uživatelským rozhraním. Pravidla zabezpečení můžete založit na různých faktorech, například na geografickém umístění uživatele, denní době či na roli jednotlivých uživatelů v rámci organizace, a také je dynamicky aplikovat. Vaši správci systému mohou pomocí těchto diferencovaných možností nastavení zásad zabezpečení a režimu učení přizpůsobit systém CA HIPS tak, aby vyhovoval stávajícímu způsobu využívání softwaru ve vaší firmě. Klíčové schopnosti TŘI TECHNOLOGIE OCHRANY PROTI OHROŽENÍM V JEDNÉ Kombinace samostatné brány firewall a detekce a prevence průniku poskytuje aktivní ochranu koncových zařízení před známými i neznámými ohroženími. Díky intuitivní konzoli pro webovou správu máte kontrolu nad správou přístupu a dodržováním a uplatňováním zásad zabezpečení. OCHRANA V REÁLNÉM ČASE ZALOŽENÁ NA ANALÝZE CHOVÁNÍ Součástí systému CA HIPS je režim učení, který vám umožní zachovat chování vašeho stávajícího systému a podle něj vytvořit nebo přizpůsobit zásady zabezpečení. Můžete tak přesně vyladit detekci anomálií, vyhnout se falešným poplachům a upravit ochranu před ohroženími tak, aby vyhovovala potřebám vaší firmy. 2 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM

3 CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA ZÁSAD ZABEZPEČENÍ Díky centralizované tvorbě, uplatňování a údržbě zásad zabezpečení je následná správa zásad zabezpečení v celé firmě jednoduchá a flexibilní. V intuitivním grafickém rozhraní máte možnost nastavovat zásady stanovující pravidla pro skupiny uživatelů, typy koncových zařízení a funkce i úrovně zabezpečení. DIFERENCOVANÉ NASTAVENÍ ZÁSAD A PRAVIDEL ZABEZPEČENÍ Správci systému mohou určovat úroveň přístupu a kontroly pro celé systémy, skupiny uživatelů nebo individuální uživatele. Mají také možnost vytvořit zásady zabezpečení, které platí pro určité uživatele v určitou denní dobu, v určité funkci nebo na určitém místě. PŘEHLEDNÁ SPRÁVA UDÁLOSTÍ Server systému CA HIPS shromažďuje a zaznamenává události, k nimž na každém klientském počítači dojde, a nabízí filtry, které mohou správci systému použít pro třídění důležitých událostí. Kritéria pro filtrování jsou umístěna v přehledné rozevírací nabídce. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO KLIENTSKÉ POČÍTAČÍE ZALOŽENÉ NA ZÁSADÁCH ZABEZPEČENÍ Součástí systému CA HIPS je intuitivní uživatelské rozhraní pro koncové uživatele. V závislosti na zásadách stanovených správcem systému mohou koncoví uživatelé zobrazovat obranné mechanismy systému CA HIPS, upravovat je pro svůj vlastní počítač a v případě potřeby blokovat nové útoky na své počítače. Tato funkce je řízena centrálně a správce systému ji může podle vlastního uvážení zapnout nebo vypnout. TECHNICKÉ A OBCHODNÍ GRAFICKÉ SESTAVY Pomocí grafických sestav v systému CA HIPS můžete zpětně sledovat jednotlivé případy a hledat vzorce chování. Sestavy vám umožní shromažďovat, analyzovat, pochopit a prezentovat informace o ohroženích, a tyto informace zobrazovat v tabulkách a ve výsečových nebo sloupcových grafech. RŮZNÉ JAZYKOVÉ VARIANTY Systém CA HIPS podporuje angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, zjednodušenou čínštinu, brazilskou portugalštinu a španělštinu. OBRÁZEK A HLAVNÍ OBRAZOVKA PRO SPRÁVCE SÍTĚ Hlavní obrazovka systému CA HIPS řídí software CA HIPS ve vašem prostředí. Správce sítě může vytvářet zásady a pravidla zabezpečení a rozesílat je všem klientským počítačům systému CA HIPS ve vaší organizaci. STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM 3

4 OBRÁZEK B UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ NA KLIENTSKÝCH POČÍTAČÍCH Grafické uživatelské rozhraní na klientských počítačích umožňuje uživatelům snadné blokování nových útoků na jejich počítače. Systém CA HIPS chrání majetek, zkracuje dobu výpadků systému a zlepšuje provozní efektivitu Používání aktivní ochrany v reálném čase (centralizované kontroly přístupu a dodržování zásad zabezpečení v systému CA HIPS) posiluje ochranu vašich koncových zařízení proti známým i neznámým ohrožením. Systém CA HIPS snižuje riziko výpadků tím, že brání různým druhům škodlivého kódu, spywaru a nežádoucího softwaru získat přístup do sítě přes koncové body. Menší počet infikování znamená snížení nákladů na odstraňování důsledků průniku a na technickou podporu a zvýšení provozní efektivity. Díky aktivní detekci anomálií systémem CA HIPS můžete zajistit nepřetržitý provoz i přes vysoké riziko útoků typu zero-day. Správci systémů mohou využít klíčové informace ze systému CA HIPS k rozpoznání normálního chování systému a vytvořit zásady zabezpečení, které upozorní na anomálie. Tak můžete chránit své prostředky a procesy IT a zajistit jejich bezpečný provoz i v případě, že nejsou k dispozici aktualizace signatur. Tyto informace můžete využít i k tomu, aby se systém ochrany proti ohrožení přizpůsobil chodu firmy, a ne naopak. Správná úroveň zabezpečení a ochrany před ohroženími jsou dobrou obchodní taktikou a v závislosti na typu chráněných informací a prostředků IT mohou být vyžadovány státními i federálními zákony. Pokud hledáte snadnou cestu k dosažení souladu s různými předpisy, můžete využít různé funkce protokolování a hlášení systému CA HIPS. Systém CA HIPS také zhodnocuje stávající investice do klasických 4 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM

5 řešení zabezpečení koncových bodů na základě signatur a v kombinaci s nimi vytváří víceúrovňovou ochranu proti ohrožením, která je schopna na jedné úrovni odhalit a odstranit ohrožení, které na jiné úrovni prošlo bez povšimnutí. PRODUKT FUNKCE VLASTNOSTI VÝHODY CA HIPS Zvyšuje úroveň zabezpečení koncových bodů se systémem Windows pomocí aktivního sledování provozu sítě a chování systému a pomocí identifikace anomálií trojnásobná ochrana založeno na analýze chování centralizované zásady zabezpečení různé možnosti tvorby sestav snadná instalace a správa ochrana v reálném čase diferencovaná správa snadná analýza údajů Výhody produktů od společnosti CA Systém CA HIPS doplňuje ostatní produkty v rámci řešení pro správu ohrožení od společnosti CA a v kombinaci s nimi poskytuje komplexní a víceúrovňovou ochranu proti virům, spywaru, adwaru, nežádoucímu softwaru a dalším známým i neznámým ohrožením. Strategie společnosti CA v oblasti integrované správy ohrožení je důležitou součástí celkového přístupu společnosti CA k vytvoření nové podoby správy IT. Soubor řešení EITM od společnosti CA vám pomůže sjednotit a zjednodušit správu IT v celé firmě, a dosáhnout tak lepších podnikatelských výsledků. Další kroky Systém CA HIPS je hotový produkt pro firmy, který posiluje a zefektivňuje stávající správu ohrožení, zvyšuje produktivitu zaměstnanců, optimalizuje prostředky IT, usnadňuje dosažení souladu s předpisy a pomáhá zajistit nepřetržitý provoz systému. Sami zjistěte, jak vám systém CA HIPS může pomoci posílit ochranu koncových bodů před známými i neznámými ohroženími. Chcete-li získat další informace a zjistit, jak softwarová řešení od společnosti CA umožňují organizacím sjednotit a zjednodušit správu IT pro lepší obchodní výsledky, navštivte webovou stránku ca.com/products. Copyright 2007 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny registrované ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb a loga uvedená v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných společností. PB05HIPS01E MP Více informací o tom, jak vám společnost CA může pomoci zdokonalit vaši firmu, najdete na webových stránkách ca.com.

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09 ČÍSLO 09 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Poznejte svého zákazníka. Udržte si svého zákazníka. ERP řešení na klíč Nástroj pro profesionály Inteligentní správa dokumentů

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch

Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch Zaměřte svou pozornost Technologie inteligentní analýzy obrazu Bosch 2 A podnikněte potřebné kroky s technologií inteligentní analýzy obrazu Bosch Nezáleží na tom, kolik kamer váš systém používá. Efektivní

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více