CA Threat Manager r8.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CA Threat Manager r8.1"

Transkript

1 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA THREAT MANAGER CA Threat Manager r8.1 SOFTWARE CA THREAT MANAGER POSKYTUJE KOMPLEXNÍ OCHRANU PROTI OHROŽENÍM KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMÁCH. JE KOMBINACÍ ŠPIČKOVÉHO SOFTWARU CA ANTI- VIRUS A CA ANTI-SPYWARE. TYTO PRODUKTY JSOU INTEGROVÁNY POD JEDNU KONZO- LI PRO WEBOVOU SPRÁVU A SDÍLEJÍ SPOLEČNÉHO KLIENTSKÉHO AGENTA PRO ZJEDNODUŠENÍ IMPLEMENTACE, SPRÁVY, TVORBY SESTAV A AKTUALIZACÍ. Přehled Výhody Výhody řešení CA Neustále se zvyšuje počet a složitost softwaru vytvořeného se zlými úmysly. Z některého se stává crimeware, tedy software určený k trestné činnosti. Své firemní pracovní stanice i notebooky můžete před touto hrozbou chránit pomocí softwaru CA Threat Manager, který představuje těsné spojení programů CA Anti-Virus a CA Anti- Spyware. Tyto špičkové produkty jsou řízeny společnou konzolí pro webovou správu a sdílejí jednoho klientského agenta. Vytvářejí tak efektivní a finančně výhodné řešení. Se softwarem CA Threat Manager získáte dokonalý přehled o všech aktivitách sou vi sejících s viry nebo spywarem v celé firmě. V jediném grafickém uživatelském rozhraní můžete na dál ku spravovat kon co vá zařízení, vytvářet standardní nebo uzpůsobené sesta vy a odečítat ukazatele v reálném čase. Dále získáte hladkou implementaci, aktualizace šetřící přenosovou kapacitu a správu, která nenarušuje práci koncových uživatelů. Software CA Threat Manager je vyvinut tak, aby doplňoval další produkty zabezpečení od společnosti CA a aby poskytoval centra lizovanou a víceúrovňovou ochranu proti široké škále ohrožení. Řešení zabezpečení od společnosti CA jsou pilířem širší iniciativy společnosti CA s názvem Enterprise IT Management (EITM), která sjednocuje a zjednodušuje implementaci, používání a integraci všech řešení pro správu a všech úkolů v konkrétním prostředí vaší firmy.

2 Software CA Threat Manager chrání koncová zařízení ve firmách komplexní kombinací antivirového a antispywarového softwaru V roce 2006 stále zaujímaly první místo v žebříčku nejnákladnějších ohrožení zabezpečení virové útoky, avšak rizika spojená se spywarem (nebezpečnou a agresivní formou softwaru vytvořeného se zlými úmysly) neustále rostou. Zatímco většina tvůrců virů pouze touží po slávě, mnozí tvůrci spywaru vytvářejí crimeware, tedy software sloužící k trestné činnosti, který jim umožňuje nelegální získávání informací, identit a peněz. Nedávný průzkum mezi pracovníky oddělení IT v největších korporacích odhalil, že až 48 % z nich bylo v roce 2006 ohroženo útoky softwaru vytvořeného se zlými úmysly, a že jsou tyto útoky stále různorodější a komplexnější. Tradiční izolovaný přístup k ochraně před těmito různými typy ohrožení a používání oddělených a bodových řešení přestává fungovat jednak proto, že se rizika neustále rozšiřují, jednak proto, že nyní dochází ke kombinovaným útokům, které spojují více typů ohrožení. Pro boj s neustále se vyvíjejícími ohroženími, vytvářenými vzdělanými a odhodlanými pachateli, potřebujete účinné, flexibilní a aktivní nástroje pro správu ohrožení, které se dokáží rychle přizpůsobit měnícímu se prostředí. Software CA Threat Manager spojuje dva špičkové produkty, tedy programy CA Anti- Virus a CA Anti-Spyware, do jednoho centralizovaného řešení, které poskytuje komplex ní a finančně výhodnou ochranu koncových zařízení pro sítě všech velikostí. Tato komplexní kombinace je přes spravována jedinou webovou konzolí a používá společného klientského agenta. Umožňuje tak vysoce efektivní implementaci, správu a aktualizace. Získáte účinnou detekci a prevenci průniku, funkce protokolování a různé možnosti tvorby sestav, v kombinaci s nejširší platformou a jazykovou podporou na trhu. PŘÍKLAD KONZOLE SOFTWARU CA THREAT MANAGER OBRÁZEK A Software CA Threat Manager se spravuje prostřednictvím webové řídicí konzoly, která poskytuje ovládací panel, správu zásad zabezpečení a možnosti tvorby sestav pro antivirovou i antispywarovou aplikaci. 2 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU CA THREAT MANAGER

3 Klíčové schopnosti VÍCEÚROVŇOVÉ ZABEZPEČENÍ Software CA Threat Manager obsahuje ochranu před širokou škálou ohrožení, včetně virů, spywaru, adwaru a různých hackerských nástrojů, a spolupracuje s ostatními řešeními pro správu ohrožení od společnosti CA, jako je například brána firewall na koncových bodech, zabezpečení prevence průniku do klientských počítačů nebo zabezpečení obsahu. ZJEDNODUŠENÁ SPRÁVA Jediná intuitivní konzola se společným klientským agentem, funkcemi protokolování a aktualizační službou usnadňuje implementaci a správu a snižuje náklady na technickou podporu. AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE ŠETŘÍCÍ PŘENOSOVOU KAPACITU Software CA Threat Manager poskytuje vašim koncovým zařízením nejaktuálnější ochranu díky automatickým aktualizacím signatur virů, spywaru a dalšího škodlivého kódu. Proces aktualizace klade minimální nároky na systém a síť, protože pracuje pouze s aktualizacemi přírůstkových souborů MicroDAT. ŠKÁLOVATELNÁ ARCHITEKTURA Software CA Threat Manager má redundantní víceúrovňovou architekturu s plynulým škálováním, která vám umožní spravovat velký počet koncových zařízení a uživatelů pomocí jediné konzoly. ZDOKONALENÁ IMPLEMENTACE V ROZSÁHLÝCH PROSTŘEDÍCH Software CA Anti-Spyware můžete implementovat prostřednictvím jakéhokoli programu pro distribuci softwaru, včetně programů CA Unicenter Software Delivery a Microsoft Systems Management Server. Ty vám umožní efektivní a bezpečnou implementaci v celé firmě a zhodnotí investice do distribuce softwaru. PODPORA SYSTÉMU MICROSOFT VISTA Software CA Threat Manager je certifikovaný pro operační systém Microsoft Vista pro stolní počítače. PODPORA ROZSÁHLÉ PLATFORMY Software CA Anti-Virus poskytuje nejširší pokrytí platforem koncových zařízení na trhu. Nabízí podporu různých verzí operačního systému Windows a systémů Macintosh, UNIX, Linux a NetWare. ŠIROKÁ JAZYKOVÁ PODPORA Se softwarem CA Threat Manager získáte nejširší jazykovou podporu, včetně podpory angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny, japonštiny, brazilské portugalštiny a tradiční i zjednodušené čínštiny. VYSPĚLÁ HEURISTIKA S použitím technologie rozšířeného heuristického skenování mohou aplikace kontrolovat zaváděcí sektory a soubory, odstraňovat nebezpečný obsah ze zpracovávaných dat a přivádět infikované systémy zpět do bezpečného stavu. FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI KONTROLY Kontroly jsou spravovány z centrální konzoly a lze je provádět automaticky v nastavených časech nebo při přihlášení uživatelů do sítě. Volitelné grafické uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům provádět a zobrazovat kontroly v závislosti na pravidlech konkrétní firmy. KOMUNIKACE INICIOVANÁ AGENTEM Komunikace mezi agentem a konzolí vychází ze strany agenta, který tak může do konzole aktivně podávat hlášení o svém stavu a získávat aktualizace zásad zabezpečení a konfigurace. STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU CA THREAT MANAGER 3

4 UPOZORNĚNÍ V REÁLNÉM ČASE Když jsou ve vašem prostředí odhalena nová ohrožení, obdržíte automatické upozornění, událost je zanesena do protokolu a vy máte možnost v reálném čase odstranit nebezpečný kód. Seznamy bezpečných položek nebo výjimek pro povolené aplikace mohou být jemně dolaďovány tak, aby nedocházelo k falešným poplachům. RŮZNÉ MOŽNOSTI TVORBY SESTAV Lze využít široké nabídky předem připravených šablon sestav, které umožňují přehledné grafické zobrazení informací o ohrožení pro snadnou správu a řešení problémů. Máte možnost vytvářet hodinové, denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní sestavy pro konkrétní zařízení nebo uživatele. PODPORA APLIKACÍ CISCO NAC A MICROSOFT NAP Zásuvný modul CA Posture Plug-in for Cisco NAC a modul CA System Health Agent for Microsoft NAP zpřístupňují důležité bezpečnostní informace o produktech společnosti CA nainstalovaných na systémech v sítích chráněných za pomoci aplikací Cisco NAC a Microsoft NAP. ROZSÁHLÝ VÝZKUM MOŽNÝCH OHROŽENÍ Software CA Threat Manager je podporován týmem CA Security Advisor, který představuje důvěryhodný zdroj zabezpečení již od roku Jeho členy jsou špičkoví experti, kteří neustále sledují nová ohrožení a vyvíjejí nové ochranné procedury. NEZÁVISLÝ CERTIFIKÁT Software CA Threat Manager je certifikován organizacemi ICSA LABs a West Coast Labs a je opakovaným držitelem ocenění VB 100 % udělovaného časopisem Virus Bulletin tomu softwaru, který odhalí 100 % reálně šířených virů. Držitelem certifikátu organizace West Coast Labs je také software CA Anti-Spyware. OBRÁZEK B PŘÍKLAD AGENTA SOFTWARU CA THREAT MANAGER Agent produktu CA Threat Manager poskytuje souhrnné statistické údaje a protokolové informace pro antivirový i antispywarový program. 4 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU CA THREAT MANAGER

5 Software CA Threat Manager poskytuje ochranu proti ohrožení v reálném čase a snižuje administrativu a náklady na správu Software CA Threat Manager poskytuje vašim správcům sítě všechny nástroje, které potře bují ke každodenní a efektivní správě široké škály různých ohrožení. Intuitivní konzola pro webovou správu nabízí dokonalý přehled, zlepšuje provozní efektivitu a snižuje nebo eliminuje náklady na odstraňování následků průniků a na technickou podporu. Díky automatické detekci a odstraňování virů, spywaru, adwaru a dalších nebezpečných programů ještě před napadením sítě snižuje software CA Threat Manager riziko výpadku systému, umožňuje vašim zaměstnancům nerušenou práci a pomáhá zajistit nepřetržitý provoz. Další úroveň zabezpečení poskytují upozornění v reálném čase a proaktivní aktualizace, které vaše prostředky IT chrání proti útokům typu zero-day. Různé funkce pro tvorbu sestav a protokolů vám umožňují rychlou identifikaci a neutralizaci ohrožení. Můžete je využívat také při vyšetřování a při zajišťování souladu s předpisy. Pro vyšší stupeň ochrany proti ohrožení lze software CA Threat Management doplňovat a posilovat jinými řešeními zabezpečení koncových zařízení od společnosti CA, včetně systému CA Host-Based Intrusion Prevention System (samostatná brána firewall v kombinaci s detekcí a prevencí průniku) a programu CA Secure Content Manager (řešení zabezpečení na základě zásad, které zabraňuje externímu přenosu informací patřících do duševního vlastnictví firmy). Tyto moduly ochrany proti ohrožení můžete zavádět postupně a budovat tak víceúrovňové zabezpečení, které vašemu síťovému prostředí poskytne nejlepší ochranu proti stávajícím a budoucím ohrožením na trhu. OBRÁZEK C TÝM SPOLEČNOSTI CA PRO BEZPEČNOST Expertní tým společnosti CA Security Advisor poskytuje nepřetržitou celosvětovou pomoc a rychlou odezvu na nové epidemie. STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU CA THREAT MANAGER 5

6 PRODUKT FUNKCE VLASTNOSTI VÝHODY CA Threat Manager Chrání firmy před viry, spywarem a jiným nebezpečným softwarem prostřednictvím konzole pro webovou správu a klientského agenta. zneškodňuje škodlivý software centrální správa vysoká škálovatelnost tvorba protokolů a sestav podpora různých platforem snížení rizika výpadků zvýšení produktivity globální implementace usnadňuje zajištění souladu s předpisy snižuje náklady Podporované platformy a požadavky na systém Klientský počítač Procesor Pentium 150 nebo vyšší, 64 MB volného místa na pevném disku a 512 MB paměti RAM Windows NT 4.0, SP6A nebo vyšší Windows 2000 Windows Server 2003 Windows XP Professional Windows Vista Desktop Server správy Procesor Pentium 4 2,6 MHz nebo vyšší, 10 GB volného místa na pevném disku a 1 GB paměti RAM Windows NT 4.0, SP6A nebo vyšší Windows 2000 Server Windows 2003 Server Windows XP Professional Windows 2000 Workstation Windows Vista Poznámka: Nedoporučujeme používání systémů Windows XP Professional a Windows 2000 Workstation, protože umožňují maximálně deset souběžných připojení. Další podporované platformy pro software CA Anti-Virus Linux (32bitový): Red Hat Enterprise Linux 3 nebo vyšší, SuSE Linux Enterprise Server 8 nebo vyšší, SuSE 9.0 nebo vyšší UNIX: Sun Solaris 8 nebo vyšší; HP-UX 11.0 a Novell: NetWare 5.1 nebo vyšší Citrix Presentation Server 4 pro systém Windows Lotus: Notes/Domino nebo vyšší zařízení Network Appliance NAS: síťová souborová zařízení podpora aplikací Cisco NAC a Microsoft NAP pro systém Windows Apple: Macintosh OS X 10.3 nebo vyšší pro Power PC; Macintosh OS X 10.4 nebo vyšší pro Intel 6 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU CA THREAT MANAGER

7 Gateway: Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003 a Red Hat Linux Zásuvný modul Gateway: server Microsoft ISA Server; Apache; CVP Kapesní počítače: Palm, Microsoft Windows Mobile 2002/2003/2005, Microsoft Smartphone 2005 a Pocket PC 2003 Výhody produktů od společnosti CA Stejně jako ostatní řešení od společnosti CA lze i software CA Threat Manager kombinovat s dalšími produkty od společnosti CA i třetích stran a vytvořit tak komplexní řešení správy různých prostředí IT. Základem těchto řešení je platforma Integration Platform od společnosti CA, která obsahuje sdílené služby, včetně pracovních postupů, pravidel, zásad, uživatelského rozhraní a dat pro správu. Sdílená databáze poskytuje soubor znalostí, které lze využít v různých oblastech správy. Software CA Threat Manager a další řešení zabezpečení od společnosti CA jsou klíčovou součástí iniciativy EITM společnosti CA, sloužící ke sjednocení a zjednodušení vašeho prostředí pro správu IT. Prostřednictvím architektury orientované na služby poskytuje iniciativa EITM komplexní a integrovanou správu všech aspektů IT v konkrétním prostředí vaší firmy. Správa IT se tak ocitá na nebývale vysoké úrovni díky spojení jednotlivých částí řešení pro správu ohrožení do komplexního celku, jehož hodnota je mnohem větší než jen součet hodnot jeho částí. Můžete snižovat rizika, spravovat náklady, zlepšovat služby a sladit investice do informačních technologií se svými podnikatelskými prioritami. Další kroky Software CA Threat Manager představuje ucelenou kombinaci programů CA Anti-Virus a CA Anti-Spyware. Spojuje tyto dva špičkové produkty za použití společné konzole pro správu a klientského agenta s cílem efektivnější správy a nižších nákladů. Chcete-li získat další informace a zjistit, jak softwarová řešení od společnosti CA umožňují organizacím sjednotit a zjednodušit správu IT pro lepší obchodní výsledky, navštivte webovou stránku ca.com/products. Copyright 2007 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny registrované ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb a loga uvedená v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných společností. PB05THMGR01E MP Více informací o tom, jak vám společnost CA může pomoci zdokonalit vaši firmu, najdete na webových stránkách ca.com.

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Požádal jsem naše pracovníky IT, aby mi řekli jeden důvod, proč je řešení

Více

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti

Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti WorkCentre 7220/7225 Barevný multifunkční systém formátu A3 Xerox WorkCentre 7220/7225 Multifunkční systém Plňte dnešní úkoly, budujte zítřejší příležitosti Rozvíjet podnikání znamená přistupovat k práci

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více