Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk C++ II. Šablony a implementace"

Transkript

1 Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II

2 Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy n (například zásobníku) obecným způsobem a potom dodat určitý typ jako parametr třídy. Obecný způsob nezávisle na typu dat. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 2

3 Šablony Šablony nabízejí parametrizované typy, tedy možnost předat název typu jako parametr pro vytvoření třídy nebo funkce. Knihovna STL nabízí výkonné a pružné implementace šablon několika kontejnerových tříd. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 3

4 Šablony Na šablony se můžeme koukat jako na lepší makra. O makra se stará preprocesor a o šablony překladač. Za běhu programu už žádné šablony neexistují. Existují pouze jejich instance datové typy, metody, statické datové složky nebo volné funkce, které překladač podle šablon vytvoří. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 4

5 Šablony tříd Každou šablonu předchází následující kód: template <class Type> template <typename Type> Klíčovým slovem template říkáme překladači, že budeme definovat šablonu. Část v lomených závorkách je podobná seznamu parametrů funkce. Klíčové slovo class (typename) můžeme zaměnit za název typu proměnné. Slovo type je název proměnné. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 5

6 Šablony tříd template <class Type> Název obecného typu v místě Type si můžeme zvolit. Pravidla pro názvy jsou stejné jako pro ostatní identifikátory. Při vyvolání šablony bude Type nahrazen konkrétní hodnotou typu. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 6

7 Šablony tříd template <class Type> class TridaA { Type hodnota; public: Trida(Type & hodnota); } AR 2013/2014 Jazyk C++ II 7

8 Šablony tříd Trida<int> trida(5); class TridaA { int hodnota; public: Trida(int hodnota); } AR 2013/2014 Jazyk C++ II 8

9 Šablony tříd template <class TypeKey, class TypeValue> class Par { TypeKey key; TypeValue value; public: Par(TypeKey key, TypeValue value); TypeKey & getkey() { return key; }; TypeValue & getvalue() { return value; }; bool operator==(const Par<TypeKey, TypeValue> &secondpar); bool operator!=(const Par<TypeKey, TypeValue> &secondpar); ~Par(void); }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 9

10 Univerzálnosti šablon Šablony tříd můžeme používat stejně jako běžné třídy. Šablony mohou sloužit jako základní třídy. template <class Type> class TridaB : public TridaA<Type> Mohou být komponentami jiných tříd. template <class Type> class TridaC { TridaA<Type> objekt; } Mohou být typem parametru pro jiné šablony. TridaD <TridaA<int> > objekt; Mohou být přetěžovány jinými šablonami volných funkcí se stejném jmnénem nebo volnými funkcemi se stejným jménem. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 10

11 Univerzálnosti šablon Rekurzivní použití Dříve definovanou šablonu můžeme použít pro pole. Array<Array<int, 20>, 10> > pole2d; V syntaxi šablon jsou rozměry uvedeny v opačném pořadí než v běžném dvourozměrném poli. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 11

12 Univerzálnosti šablon Šablony s několika typy parametrů Šablona může mít i více než jeden typ parametru. template <class TypeKey, class TypeValue> class Pair { public: TypeKey key; TypeValue value; Pair(TypeKey &, TypeValue &); } AR 2013/2014 Jazyk C++ II 12

13 Univerzálnosti šablon Implicitní typové parametry šablon template <class T1, class T2 = int> class TridaA { }; Je-li T2 vynechán, použije překladač typ int. //T1 je double, T2 je double TridaA<double, double> m1; //T1 je double, T2 je int TridaA<double> m2; Jeden parametr lze použít jako implicitní hodnotu dalšího. template <typename T1, typename T2 = T1> class TridaA {... }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 13

14 Specializace šablon Šablonám tříd můžeme podobně jako šablonám funkcí vytvořit implicitní instance, explicitní vytvoření instance a explicitní specializaci. Souhrnně se to nazývá specializace. Šablona popisuje třídu podle obecného typu, kdežto specializace je deklarace třídy vygenerovaná pomocí konkrétního typu. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 14

15 Specializace šablon Implicitní instance Překladač vygeneruje specializovanou definici třídy podle receptu daného obecnou šablonou. Provádí se při deklarování jednoho nebo více objektů požadovaného typu. Array<int, 100> pole; //implicitní instance Překladač vygeneruje implicitní instanci až tehdy, když potřebuje daný objekt: Array<int, 100> *pt; //ukazatel, objekt zatím není potřeba Pt = new Array<int, 100>; //nyní je objekt potřeba Překladač vygeneruje definici třídy a objekt, který je vytvořen v souladu s touto definici, až v případě druhého příkazu. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 15

16 Specializace šablon Implicitní instance Šablona nenahrazuje prototyp. Jestliže si překladač implicitně vytvoří instanci šablony funkce, neznamená to, že zná prototyp funkce. Šablona, ani implicitně vytvořená instance neumožňuje např. implicitní konverze parametrů. template <typename T> T Max(T a, T b) { return a > b? a : b; } int a = 5, b = 8; char c = c, d = d ; a = Max(c, d); //vytvoří se instance pro typ char b = Max(a, c); //chyba nelze odvodit typ parametrů AR 2013/2014 Jazyk C++ II 16

17 Specializace šablon Explicitní specializace Definice určitých typů, které mají být použity místo obecné šablony. Pro potřeby upravení šablony, aby se chovala při vytvoření instance určitého typu jinak. Pokud je překladač postaven před volbou mezi specializovanou šablonou a šablonou obecnou, použije specializovanou verzi. Template <> class classname <název-spec-typu> { }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 17

18 Specializace šablon Explicitní specializace Šablona Array je specializovaná pro typ char * template <> class Array< char *> { }; //použití obecné definice Array<int> poleint; //použití specializované definice Array<char *> polecharp; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 18

19 Specializace šablon Explicitní specializace Parametry, které si překladač dokáže odvodit, lze u šablon funkcí vynechat. template int Max<int>(int, int); Můžeme psát jako: template int Max(int, int); AR 2013/2014 Jazyk C++ II 19

20 Specializace šablon Částečné specializace Částečně omezují obecnou šablonu. Můžeme dodat např. určitý typ pro jeden z typových parametrů. //obecná šablona template <class T1, class T2> class Pair {...}; //specializovaná s T2 nastaveným na int template <class T1> class Pair<T1, int> {... }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 20

21 Specializace šablon Částečné specializace Pomocí dodání speciální verze můžeme specializovat šablonu na ukazatele. //obecná šablona template <class T1, class T2, class T3> class Trio { }; //specializace s T3 nastaveným na T2 template <class T1, class T2> class Trio <T1, T2, T2> { }; //specializace T3 a T2 nastaveným na T1* template <class T1> class Trio<T1, T1*, T1*> { }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 21

22 Specializace šablon Při uvedených deklaracích by překladač měl na vybranou : //použití obecné šablony Trio<int, short, char *> t1; //použití Trio<T1,T2,T2> Trio<int, short> t2; //použití Trio<T1, T1*, T1*> Trio<char, char *, char *> t3; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 22

23 Členské šablony Šablona může být členem struktury, třídy nebo šablonové třídy. template <typename T> class TridaA { private: Template <typename V> //vnořený člen šablonové třídy Class TridaB {... }; TridaA<T> a1; //objekt šablony TridaA<T> a2; //objekt šablony public: TridaA(T a1, T a2) : a1(pom1), a1(pom2) {} Template<typename U> //metoda šablony T blab(t u, T t) { return (n.value() + q.value()) * u / t; } }; int main(int argc, char **argv) { Trida<double> objekt(3.5, 3); std::cout << objekt.blab(10, 2.3) << std::endl; } AR 2013/2014 Jazyk C++ II 23

24 Šablony jako parametry Šablona kromě typových parametrů (typename T) a netypových parametrů ( int ) může mít parametry, které jsou šablonami. template <template <typename T> class TridaB> class TridaA { TridaB<int> s1; TridaB<int> s2; public: TridaA(); {}; void Vypis() { cout << s1.vypis() << endl << s2.vypis(); } }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 24

25 Šablonové třídy a přátelé Deklarace šablonových tříd mohou mít přátelé. Můžeme je rozdělit do tří kategorií: Nešablonoví přátelé, Vázaní šablonoví přátele, Nevázaní šablonoví přátelé. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 25

26 Nešablonové přátelské funkce šablonových tříd Deklarují se běžnou funkcí v šablonové třídě: template <class T> class HasFriend { //přítel všech instancí třídy HasFriend friend void counts(); }; Tato deklarace vytváří z funkce counts() přítele všech možných instancí šablony (Např.: HasFriend<int>, HasFriend<double> atd.). AR 2013/2014 Jazyk C++ II 26

27 Vázané šablonové přátelské funkce šablonových tříd Typ přítele, který je určen typem třídy, je-li třída konkretizována. Přátelské funkce jsou samy sobě šablonami. Lze provést takové nastavení, že svážeme šablonové přátele tak, aby každá specializace třídy k sobě měla specializaci přítele. Tři kroky pro vytvoření vázané šablonové přátelské funkce šablonové třídy: 1. Deklarace všech šablonových funkcí před definicí třídy. 2. Deklarujeme šablonu jako přítele uvnitř funkce. 3. Definujeme všechny šablonové funkce. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 27

28 Vázané šablonové přátelské funkce šablonových tříd template <typename T> void counts(); template <typename T> void report(t &); tempate <typename V> class HasFriend {... friend void counts<v>(); frined void report<>(hasfrined<v> &); }; Funkce <> v deklaraci se identifikuje jako specializace šablon. V případě report() může funkce <> zůstat prázdná, protože argument typu šablona HasFriend<V> může být přejat z argumentu funkce. Můžeme ale místo toho použít Report<HasFriend<V> >(HasFrinedT<V> &) AR 2013/2014 Jazyk C++ II 28

29 Nevázané šablonové přátelské funkce šablonových tříd Všechny specializace přítele jsou přátelé všech specializací třídy. Vytváří se pomocí deklarace šablony uvnitř třídy. Pro tuto funkci je každá specializace funkce přítelem všech specializací tříd. Pro nevázané přátelé se typové parametry přátelské šablony od typových parametrů šablonové třídy liší. AR 2013/2014 Jazyk C++ II 29

30 Nevázané šablonové přátelské funkce šablonových tříd Tato funkce má přístup k členským položkám všech specializací. Využívá ale konkrétní přístup pouze k objektům ManyFriend<Typ> (např.: ManyFriend<int>). template <typename T> class ManyFriend {... template <class C, class D> friend void show(c &, D &); }; AR 2013/2014 Jazyk C++ II 30

31 Literatura PRATA, Stephen. Mistrovství v C aktualiz. vyd. Překlad Boris Sokol. Brno: Computer Press, 2007, 1119 s. ISBN VIRIUS, Miroslav tipů a triků pro C. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 451, xx s. ISBN AR 2013/2014 Jazyk C++ II 31

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Dědičnost tříd Dědičnost umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících tak, že odvozené třídy (tzv. potomci) dědí vlastnosti

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

Návrh webové aplikace

Návrh webové aplikace 2 Návrh webové aplikace Prvním krokem při vývoji nového webu je návrh jeho vizuální podoby, která sestává z celkového rozvržení jednotlivých grafických prvků. Vizuální architektura webu významnou měrou

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Programovací jazyk F#

Programovací jazyk F# Programovací jazyk F# Speciální programovací jazyky Jiří Fišer MMXI F# programovací jazyk primárně funcionální jazyk vytvořený Microsoft Resarch pro platformu.net původně port jazyka OCaml pro platformu.net,

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více