číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str. 8 Mohlo by se zdát, že názor zastupitelů ale i samotných občanů města na toto ožehavé a velmi aktuální téma bude jednotný. Opak je však pravdou. Důkazem je i samo hlasování, ve kterém se pro odstranění heren z území našeho města vyslovilo jen třináct z třiadvaceti zastupitelů. Nejčastějším argumentem těch, kteří se zákazem nesouhlasí, je skutečnost, že na základě tohoto rozhodnutí přijde ročně městská pokladna o několik milionů korun. Poměrně dost velká část daní získaných od provozovatelů takových zařízení totiž putuje právě do jednotlivých obcí, které výskyt těchto typů podniků na svém území tolerují. Dalším důvodem je obava, že lidé, kteří nenajdou herny přímo v Blansku, se jednoduše přemístí do jiného města. změny pro některé voliče. Na základě harmonogramu úkolů a lhůt, vydaného Ministerstvem vnitra, dochází ke zkrácení termínů jednotlivých kroků pro přípravu těchto voleb. Proto upozorňujeme občany města Blanska na skutečnost, že hlasovací lístky budou distribuovány do schránek jeden den před konáním voleb oproti standardní době dodání, tj. 3 dny před volbami. Dále upozorňujeme, že v rámci úpravy hranic volebních okrsků dochází k přesunu voličů. To Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma Konec hracích automatů v Blansku Zastupitelstvo města Blanska přijalo na svém zasedání dne Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Město tak využilo možnosti, kterou mu dává příslušný zákon s tím, že hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je snaha omezit negativní dopady hazardu na obyvatele města. Zákaz začne platit 1. listopadu. Starosta města Ing. Lubomír Toufar je přesvědčen, že toto rozhodnutí je správné, i když rozpoutalo mezi lidmi poměrně velkou diskuzi. Jsem velice rád, že se nám podařilo zákaz prosadit, tady není o čem přemýšlet. Na prvním místě by měla být vždy a za všech okolností především slušnost. Je amorální zavírat oči před původem takto nabytých peněz, hazard je stejně nebezpečný jako drogy nebo prostituce. Lidé, kteří se nemohou vymanit ze závislosti, končí na dně lidské společnosti a společně s nimi i celé jejich rodiny. Nevěřím tomu, že se hráči budou ve velkém stahovat do jiných měst; herny, které neexistují, nemohou lákat a jak říká pan Bartík z protihazardního sdružení Brnění: Kde Informace k volbám Z rozhodnutí prezidenta republiky se budou ve dnech 25. a 2. října 2013 konat mimořádné volby do PS PČR. Informace o termínech roznosu hlasovacích lístků a upozornění na bude u 89 osob znamenat změnu volebního okrsku, ale zachování volební budovy. A u dalších 35 osob jak změnu volebního okrsku, tak i změnu volební budovy. Konkrétní občané budou individuálně na tuto skutečnost upozorněni formou letáčku v obálce s hlasovacími lístky. Na letáčcích budou uvedena čísla nových volebních okrsků a případně adresa nové volební budovy. odbor hospodářské správy Město nabídlo plochy v centru města a na Písečné developerům Dopis podepsaný starostou města, obsahující informace o možném využití pozemků, zamířil do sídel 14 velkých developerských firem. Město věří, že se tímto způsobem podaří najít vhodného zájemce pro přestavbu centra města nebo TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na výstavbu bytových domů na sídlišti Písečná. V dopise jsou obě investiční příležitosti popsány s důrazem na snahu vyjít vstříc případným zájemcům např. poskytnutím dostatečného časového prostoru pro diskuzi i pro vlastní přípravu požadovaných dokladů. Přestavbu části náměstí Republiky v centru města s hotelem Dukla vidí jako výjimečnou příležitost pro komerční výstavbu s možností využití cca m² plochy. Zvolený způsob zveřejnění prodeje a pronájmu pozemku umožní developerům vnést do území své potřeby (v prvním kole prostřednictvím územní studie). Pomoci tomu by měly i všechny důležité informace o území, které město bezplatně poskytuje na svých stránkách. Druhým nabízeným pozemkem je plocha pro výstavbu bytového domu na sídlišti Písečná (pod obchodní akademií). Jedná se opět o plochu o výměře cca m². Dle starosty jde o poslední velký pozemek pro výstavbu většího počtu bytových domů. Další připravované plochy nabídnou místo jen pro jeden či dva domy. Veškeré potřebné podklady jsou dostupné na stránkách města red nejsou herny, není ani závislost, uzavírá Toufar. Starosta Blanska mj. zaslal dopisy starostům měst a obcí, ve kterých apeluje na jejich vedení, aby se také připojily k zákazu loterií na svých územích a přispěly tak k celkovému ozdravení společnosti. Naopak Ing. Jiří Crha, 1. místostarosta města Blanska, o jednoznačnosti takového rozhodnutí přesvědčen není.,,ano, hazard je dle mého názoru negativní jev, který by společnost podporovat neměla. Zákaz v rámci obce však vidím jako nedostačující. Je to spíše systémová záležitost, ideální by bylo zakázat hazard na území celé republiky nebo alespoň v rámci jednotlivých krajů. Obávám se, aby na následky tohoto rozhodnutí nedoplácely spíše jen zodpovědné Ilustrační foto. V zahajovacím projevu zavzpomínala na začátky předsedkyně Hnutí humanitární pomoci Jana Kratochvílová: Často jsem kolem tohoto domu chodila při procházkách Blanskem. Za totality v něm byly jesle a po revoluci z něho byla prodejna koberců. S naším občanským sdružením jsme se rozhodli v roce 1992 požádat o pronájem tohoto domu a zřídit v něm stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením. Řadu jsem jich znala, setkávala jsem se s nimi při práci zdravotní sestry. Majitelem objektu je město Blansko. Hnutí humanitární pomoci ho pronajalo za 1 Kč ročně s tím, že ho opraví a vytvoří program pro skupinu spoluobčanů se zdravotním postižením. Dům byl ve velice špatném stavu. Potřebné prostředky na opravu a přestavbu získávalo hnutí od nadací, lidí, firem a při pracích pomohla obce, města a jejich občané. Není tajemstvím, že poměrně dost velká část daní z tohoto druhu podnikání končí v městských pokladnách. Nemalé sumy tak budou městu, a tím pádem především jeho občanům, chybět. Přál bych si, aby se ukázalo, že je to krok správným směrem a aby došlo ke skutečnému omezení této nebezpečné závislosti a ne jen k jejímu přesunu do sousedních obcí. Zda je toto rozhodnutí správné, či nikoli, ukáže patrně čas. Zcela určitě nedojde nikdy k naprosté shodě v tom, co to vlastně jsou tzv. špinavé peníze, zda vůbec existují a pokud ano, zda je správné, aby s nimi zcela veřejně disponovaly i města a obce, potažmo celý stát. Na to si musí odpovědět každý sám. Jana Franchi Domov OLGA oslavil dvojnásobné výročí Letos tomu je dvacet let od zahájení provozu denního stacionáře Domov OLGA a deset let od otevření chráněných bytů Centrum VELAN. také spousta dobrovolníků. Práce probíhaly od podzimu 1992 do jara Díky další podpoře mohl být Domov OLGA v roce 1997 rozšířen o Centrum aktivity a Integrační centrum. To vše za mimořádné vstřícnosti města Blanska, které uvolněné prostory ve vedlejší budově poskytlo pro sociální službu. Součástí Domova OLGA je také chráněné bydlení Centrum VELAN na Klepačově. Tam se podařilo v roce 2003 zrekonstruovat budovu pro komplexní péči o skupinu chlapců a děvčat. Loni došlo i na úpravu zahrady na Klepačově. Ani letos v Domově OLGA nezaháleli, jak zmínila paní Kratochvílová: Uvádíme do provozu zrekonstruovanou zahradu zde u Domova OLGA. Její součástí je také zvonička s novým zvonem s nápisem Domov OLGA Pro vás, kteří jste nám pomáhali, jsme připravili Standardní i latinskoamerické tance v podání 189 soutěžících z České republiky, Polska a Slovenska mohli obdivovat návštěvníci Dělnického domu v Blansku. Soutěže se zúčastnili tanečníci od dětských kategorií až po dospělé. Na základě výkonů předvedených před porotou v Blansku mohly páry postoupit do vyšší výkonnostní třídy. V Blansku se soutěžilo ve třídách D, C a B. dárky a pamětní listy. Chceme, aby vám připomínaly, že jste byli ochotni podat pomocnou ruku vždy, když jsme to v naší práci potřebovali. Stanislav Mrázek Starosta města na slavnosti 20 let Domova OLGA. Společně s dalšími hosty a podporovateli Domova sledoval vystoupení klientů.

2 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 1. schůze rady ze dne Rada jmenuje Ing. Simonu Kláru Kučerovou za členku komise kulturní. Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Milanem Stojanovem a vznikající právnickou společností Fordent s. r. o. Rada souhlasí se vzdáním se práva na odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK /2013 ze dne Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko v klubovém logu nově vzniklého sportovního oddílu KK Blansko. Rada souhlasí s ukončením smlouvy s firmou STEKO Blansko a uzavřením nové smlouvy s firmou RACCOON Blansko na servis, opravy a údržbu 4 ks automatických dveří v budově na nám. Republiky 1. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 27/2013 a ZRR 10/2013 a ZRR 11/2013. Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012-NV-Poz-S075/NS Ne ze dne na nájem id. části 570/2045 pozemku parc. č. st v k. ú. Blansko, zastavěného bytovým domem Chelčického 48, Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 570/2045 pozemku parc. č. st zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, za účelem užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky č.1181/18 v domě Chelčického 48, Blansko. Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 92 a 93, oba pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr, oba v k. ú. Blansko, o výměře obou částí m², za účelem rostlinné výroby, panu Krejčímu, bytem Blansko, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, která může být podána vždy nejpozději k roku a s možností výpovědi ze strany nájemce v případě nemožnosti provádět na pronajatých pozemcích rostlinnou výrobu s účinností doručení výpovědi pronajímateli, za nájemné ve výši Kč/rok, které bude hrazeno od s tím, že bude zvyšováno o míru inflace od (Vojánky, po levé straně silnice II/374, směr Rájec). Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 0 z 53. rady města dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 177/13 ostatní plocha v k. ú. Těchov. Ostatní text usnesení se nemění. Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 14 z 57. schůze Rady města Blansko dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje ještě část pozemku parc. č. 1409/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jak je vyznačeno v GP číslo /2013. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájemní smlouvy č INV-Poz- -S18/NS-Mu ze dne na nájem části pozemku parc. č. 582/10 ostatní plocha o výměře 2 m² v k. ú. Blansko s tím, že nájem skončí dnem (vedle hotelu PROBE, při ulici Sušilova v Blansku). Rada souhlasí se změnou usnesení č. 47 přijatého na 5. schůzi rady města dne , a to tak, že do usnesení se doplňuje věta: Nájemce bude hradit nájemné ode dne vydání pravomocného stavebního povolení nebo obdobného dokladu, umožňujícího předmětnou stavbu realizovat, případně od doby faktického dotčení pozemku, pokud by nastalo dříve, nejpozději však od Ostatní text usnesení se nemění. Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. INV-NS/4/97/Ko ze dne ve znění čtyř dodatků uzavřené mezi Městem Blansko a ZEROU Rájec a. s., spočívající ve změně předmětu nájmu (snížení výměry) výměra pronajatých pozemků bude činit m², zvýšení nájemného na částku Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace a zkrácení výpovědní doby na 3 měsíce (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku). V Blansku přibudou další dva požární hydranty Rada souhlasí za účelem zajištění provedení přeložky sítě NN, vyvolané stavbou komunikace v rámci I. etapy dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec, s uzavřením smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností vyplývajících ze Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č uzavřené společností AO REAL a. s., Pražská 102/7, Blansko, IČ: a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/, České Budějovice IČ: , a to ze společnosti AO REAL a. s., Pražská 102/7, Blansko, IČ: , na Město Blansko, přičemž účastníkem smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností bude rovněž společnost E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/, České Budějovice IČ: , která je v postavení druhé smluvní strany převáděné smlouvy. Rada souhlasí s převodem práv a povinností z územního rozhodnutí SU UR 25/ /2004/Ša ze dne (inženýrské sítě Těchov Žižlavice), v rozsahu týkající se stavebního objektu SO 04 Rozvody NN na společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/, České Budějovice, IČ: , jako koncepční krok v rámci podpory rozvoje lokalit pro bydlení. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ: za účelem realizace stavby Chodník v Blansku-Těchově (v esíčku) a s ní souvisejících stavebních objektů Města Blansko na pozemcích Jihomoravského kraje. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, pro Město Blansko ve výši Kč na akci Obnova oken na radnici v Blansku, rejstříkové č / v rámci stejnojmenného projektu, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a souhlasí s jejím uzavřením. Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od do Rada souhlasí se změnou účelu nájmu jedné místnosti ve smlouvě č. 2010/000278/KOM/OS/Pe, a to místnosti o výměře 15,0 m² s původním účelem vybudování a užívání jako dětské sociální zařízení na nové užívání jako sklad hraček, cvičebních a sportovních potřeb. Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor - 1 místnosti v budově na K. J. Mašky 2, Blansko nájemce Mateřské centrum Veselý, o. s., K. J. Mašky 2, Blansko pro paní Mgr. Škrobovou, Školní 850/, 4 34 Kuřim, IČ: , za účelem výuky angličtiny pro děti od 0-8 let na dobu 1 roku. Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 100/1 a parc. č. 100/4 (specifikovaných na zveřejněném záměru) zapsaných na LV pro obec Blansko a k. ú. Blansko za účelem výstavby a provozu tenisové a volejbalové haly Tělovýchovné jednotě Stadion Blansko, občanské sdružení, Mlýnská 1828/15, Blansko; IČ: na dobu 10 let za nájemné Kč/rok a ukládá odboru KOM vypracovat nájemní smlouvu. Rada souhlasí se změnou smlouvy se společností Služby Blansko, s. r. o. č. 2011/00059/ŠKOL/OS spočívající ve změně pronajímané plochy, a to snížení o plochu (část pozemků parc. č. 100/1 a parc. č. 100/4), kde bude postavena tenisová a volejbalová hala se zázemím. Rada souhlasí s nákupem nového komunálního nosiče nářadí, včetně uvedených přídavných nástaveb Technickými službami Blansko, s. r. o. dle jejich žádosti za podmínky, že se financování nákupu vozidla neprojeví negativně v hospodaření společnosti a ani nezatíží v dalších letech rozpočet města (např. zvýšením ceníkové ceny za práce). Rada souhlasí s koupí mostového jeřábu MJ 05,3/11 umístěného v dílenské hale areálu T. S. Blansko, s. r. o. od firmy KAT technologická s. r. o. za 200 tis. Kč bez DPH a pro tento případ uděluje výjimku ze směrnice města č. 2/2012. Rada souhlasí s nákupem biologicky rozložitelného odpadu od společnosti VIAALTA a. s. v zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu v Blansku v množství do 300 tun a pro tento případ uděluje výjimku ze směrnice města č. 2/2012. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca m² společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., IČ: , se sídlem nám. Svobody 3, Blansko na dobu neurčitou za nájemné Kč/rok včetně DPH. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Odbor životního prostředí informuje o provedených a plánovaných akcích v oblasti vodního hospodářství. V první polovině září tohoto roku V tomto roce se z rozpočtu města byla provedena další etapa plošného v termínu do poloviny října zajistí čištění dešťových vpustí, konkrétně umístění dalších dvou nadzemních se jednalo o sídliště Zborovce, dále požárních hydrantů na území města městské části Dolní Lhota, Horní Blanska. Jeden se osadí v místě styku Lhota, Obůrka a Těchov. Další ulic Alešovy a J. Lady, druhý pak na etapa čištění je naplánována až na ulici Masarykově. následující rok. Letos se již vyčistí Oba nové hydranty tak pokryjí pouze menší úseky a jednotlivé požadavky protipožárního zabez- dešťové vpusti. pečení daného území. odbor životního prostředí Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a středu od 8:00 do 1:00 hodin. srpen řetízek + přívěsek stříbrné barvy, informační kancelář černomodrá taška na kolo, u Klepačova INZERCE VE ZPRAVODAJI vysílačka, ul. Bezručova brýle, ul. Seifertova září řetízek na ruku, drogerie nám. Svobody neustále různé klíče Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blansko. Zastupitelstvo tvo města Blansko ovy vydává přijetím usnesení č. 23 na svém 14. zasedání konaném ném md dne ne1 e v souladu s ustanovením 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění ní pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou znou vyhlášku: Článek 1 1. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných obnýc her na území města Blansko se mění takto: a) článek 2 se zrušuje, b) dosavadní článek 3 se označuje jako článek Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Článek 2 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku. Zastupitelstvo tvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 24 na svém 14. zasedání konaném dne 17..z září 2013 v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona ač č / Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto t obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 1. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku se mění takto: a) v článku 3 se odstavec (3) zrušuje b) v článku 4, větě první se slova na základě písemné žádosti zrušují. 2. Ostatní ustanovení ní íz zůstávají v platnosti. ti. Článek 2 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místních poplatcích. Zastupitelstvo tvo města Blansko ovy vydává přijetím usnesení č. 28 na svém 14. zasedání konaném né mdn dne e1 17. září 2013 v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č..5 55/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010, o místních poplatcích, se mění a doplňuje takto: 1. v článku 5 odstavec c se ez za bod 4 vkládají nové body, které zní: 5. ze vstupného na plesy od do kalendářního roku,. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina. Článek 2 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Uzavření železničních přejezdů v Blansku a Dolní Lhotě V sobotu od 11:00 do 15:00 hodin dojde z důvodu opravných prací k uzavírce železničního přejezdu v Dolní Lhotě. V noci z pondělí na úterý od 23:00 do 05:00 hodin bude uzavřen železniční přejezd Blansko-město. red Sběrný dvůr u Horní Lhoty má nové telefonní číslo Upozorňujeme občany města Blanska, že ve sběrném středisku odpadů v Horní Lhotě u Blanska byla zrušena pevná linka a je nahrazena novým telefonem s číslem Telefon na sběrné středisko odpadů na ul. Na Brankách zůstává stejné, tj Informace o sběrných střediscích odpadů najdete na odbor komunální údržby Svoz komunálního odpadu ve svátek Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby

3 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 MAS Moravský kras o.s., MAS Stará Čierna Voda, MAS Dudváh a Město Blansko Vás dále zvou na I. ročník festivalu Via Bohemica. Čekají na Vás ukázky staromaďarského bojového umění, slovenské a maďarské speciality, soutěž ve vaření kotlíkových jídel a mnohé další. Festival Via Bohemica PROGRAM 25. října 2. října 2013, zámecký park, Blansko pátek Multimediální sál zámku: 08:30 h Tisková konference a zahájení výstavy o středověké cestě Via Bohemica, představení publikace o historii Via Bohemica 09:30 h Workshop a brainstorming k vypracování profilace Moravského krasu jako krajiny příběhů a její nabídky zážitkového turizmu (Slavomír Szabó, Literárna spoločnosť Pravé orechové, 13:00 h Přednáška Systém regionálního značení služeb cestovního ruchu (PhDr. Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek o. s., 15:00 h Přednáška Gamefikace jako marketingový nástroj v cestovním ruchu (Ing. Radek Novotný, Ph.D., konzultant v cestovním ruchu, Na přednášky a workshopy je nutné se přihlásit. Počet míst je limitovaný. Program v zámeckém parku: 10:00 h Jak nám kůň pomáhá (ukázky práce s koněm, děti se budou pomalu učit základům jezdeckého umění za doprovodu vodiče, Šemík sdružení při Dětské jezdecké škole Řícmanice) 11:00 h Ukázka staromaďarské jurty a bojových umění (Kmeň ZELE, Dolné Saliby, Slovensko) 13:00 h Jak nám kůň pomáhá 14:00 h Ukázka staromaďarské jurty a bojových umění 15:00 h Jak nám kůň pomáhá Program na pódiu v zámeckém parku: 15:00 h Kaštánci, dětská kapela z Horní Lhoty 17:00 h Citarová skupina Fűrge Ujjak (Kráľov Brod, Slovensko) sobota Program na pódiu v zámeckém parku: 10:00 h Slavnostní zahájení programu a zahájení soutěže o nejlepší kotlíkové jídlo 10:15 12:15 h Folková skupina Netopýr (Blansko) 14:00 h Tanečný súbor Gyékenes (Malá Mača, Slovensko) 14:45 h Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší kotlíkové jídlo 15:00 1:00 h Folklórní soubor Drahan 17:00 18:00 h Veronica, cimbálová muzika při ekologickém institutu Veronica v Brně Program v zámeckém parku: 10:00 h Jak nám kůň pomáhá (ukázky práce s koněm, děti se budou pomalu učit základům jezdeckého umění za doprovodu vodiče, Šemík sdružení při Dětské jezdecké škole Řícmanice) 11:00 h Ukázka staromaďarské jurty a bojových umění (Kmeň ZELE, Dolné Saliby, Slovensko) 13:00 h Jak nám kůň pomáhá 14:00 h Ukázka staromaďarské jurty a bojových umění 15:00 h Jak nám kůň pomáhá 17:00 h Jak nám kůň pomáhá Multimediální sál zámku: 11:00 h Představení Filmového cestovatelského průvodce Kras naše společné dědictví a filmového průvodce Po stopách spoločného kultúrného bohatstva v srdci Podunajskej nížiny 11:15 18:00 h Projekce jednotlivých dílů cestovatelského průvodce po Moravském a Slovenském krasu a filmového průvodce Po stopách spoločného kultúrného bohatstva v srdci Podunajskej nížiny Doprovodné programy po oba dny: jarmark regionálních zemědělských, potravinářských a řemeslných produktů z Moravského krasu a z území MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh jízda na koni ukázky jurta stanu lukostřelba ukázky tradičních řemesel z Moravského krasu a území MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh prezentace činnosti místních akčních skupin (MAS) a programu LEADER výstava o středověké cestě Via Bohemica možnost návštěvy expozic blanenského zámku (jen v pátek) tvořivé dílny pro děti v chemické laboratoři barona Reichenbacha Hlavní pořadatel: MAS Moravský kras o. s. Spolupořadatelé: MAS Stará Čierna voda, MAS Dudváh a Město Blansko Beseda pro žáky devátých tříd v rámci projektu Zlaté české ručičky se uskutečnila v Základní škole Dvorské. O náplni besedy promluvil ředitel školy Dušan Krumnikl: Týká se průmyslové zóny Vojánky, protože tam jsme navštívili firmy Prima Blansko (reklamní potisky) nebo Blata (motocykly). Na besedu o koncepčních záměrech, současném stavu, obsazenosti a dobudování zóny jsme si pozvali místostarostu města Blanska Jiřího Crhu. V rámci projektu navštěvují žáci průmyslové podniky, malé firmy nebo i drobné živnostníky v Blansku a jeho okolí. Namátkou OMOS Blansko, Kamenolom v Újezdu u Boskovic, Pekařství Škrabal, Autoservis Beránkovi apod. Cílem je přiblížit žákům pracovní náplně jednotlivých činností tak, aby poznali, co tato řemesla i samotné podnikání obnáší. Město otevřelo novou třídu v mateřské škole v Dolní Lhotě Vedení města Blanska se rozhodlo navýšit kapacitu v mateřských školách v Blansku o 25 dětí vybudováním nové třídy v mateřské škole v Dolní Lhotě, která je součástí ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Jednak z důvodu požadavků ze strany tamní občanské aktivity, jednak proto, že rekonstrukce byla nejjednodušší co do nákladů a rychlosti realizace. Celkové náklady na rekonstrukci se včetně daně vyšplhaly na Kč. Práce proběhly v rekordně krátkém čase. Staveniště bylo předáno 9. srpna a dnes, 27. září, stříháme pásku, řekl v úvodním projevu místostarosta Jiří Crha. Nastínil také situaci, která k rozhodnutí vedení vybudovat novou třídu vedla: V květnu při zápisu do MŠ bylo podáno 5 žádostí o umístění do některé ze sedmi MŠ. Tak vysoký počet žádostí byl způsoben tím, že někteří rodiče podávali žádosti na více mateřských škol. Celkem byl zájem o umístění 371 dětí. Volných míst v mateřských školách je 199. Otevřena byla jedna třída pro 25 dětí. Tomu však předcházely velké stavební úpravy jak v prostorách mateřské školky, tak v prostorách základní školy. Na rekonstrukci se podíleli úplně všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a také rodiče, zmínil zástupce ředitelky ZŠ Salmovy Miroslav Starý. Před samotnou přestavbou proběhl rovněž průzkum mezi rodiči. 75 rodin projevilo zájem o umístění dítěte, a to i když by ho musely dovážet denně z Blanska. K zápisu do MŠ v Dolní Lhotě se nakonec dostavilo 57 dětí a 25 bylo přijato. Děti do školky nastoupily 30. září. Rozhodnutím Jihomoravského kraje je dle vyjádření místostarosty Crhy k tomuto datu zajištěno i financování. Starosta města Blanska Lubomír Toufar zmínil, že v poslední době je to již třetí nová třída v mateřských školách, když v roce 2010 byla kapacita navýšena o 50 míst otevřením dvou tříd na Základní škole Dvorské. Z hlediska následného možného využití vidí rozšiřování mateřských škol u základních škol jako nejvýhodnější. Při nižších počtech dětí lze prostory využít např. jako družinu. Celková kapacita míst v mateřských školách je po tomto posledním navýšení 54 míst. Děti ze základní školy chodily na obědy do budovy nynější mateřské školy. Nově je to tak, že v základní škole byla jazyková třída přebudována na jídelnu a výdejnu obědů. Děti v mateřské škole mají své zázemí kompletně nové, vybavené novým nábytkem a vyzdobené na stěnách kunštátskou keramikou. Přispět do základní výbavy se rozhodl také blanenský BESIP. Paní ředitelce předal zástupce sdružení reflexní vesty pro děti a výukové materiály. Stanislav Mrázek Přestřižením pásky otevřeli starosta, místostarosta a zástupce investora rekonstruovanou mateřskou školu v Dolní Lhotě. TAXI FLORENTI Po Blansku již za 19 Kč

4 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 4 VOLBY DO Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Blansko podle zákona Č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonu v platném znění oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 2. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin 2. Volby proběhnou v následujících okrscích: viz přehled volebních okrsků. 3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky. 4. Každému voliči budou dodány 1 den před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Přehled volebních okrsků v Blansku Volby proběhnou v následujících okrscích: Okrsek č. Ulice, lokalita v okrsku Volební (hlasovací) místnost Počet čl. vol. komise 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota 87 2 Horní Lhota OA Horní Lhota 14 3 Klepačov KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13 Obůrka Těchov Češkovice Žižlavice Hořice Olešná Alešova Brněnská Hořická Josefa Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1 5 lichá Seifertova Smetanova Svatopluka Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K.H. Máchy Rodkovského Sadová 2 44 sudá, 7 29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2, 4, HLEDÁME aktivní spolupracovníky do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned Žvanutová Martina Objekt u bývalé MŠ Lažánky 73 MŠ Těchov 124 OA Olešná 1 4 Katolický dům, Komenského 15 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 ZŠ T. G. M., Rodkovského Čapkova Bartošova Hybešova Havlíčkova 1 37 lichá, 8 sudá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7 9 Havlíčkova 2 3 sudá (bez 8) Gymnázium Blansko, Seifertova 13 Chelčického 1 29 lichá, 2 24 sudá Údolní 1 15 lichá, 2 8 KINO Blansko, Hybešova sudá Wolkerova 9. května 1 9 lichá, 2 1 sudá Erbenova Havlíčkova lichá, 38 8 sudá Chelčického 34 4, 50 54, sudá Lesní ZŠ Erbenova 13 Leoše Janáčka Purkyňova Sadová 8 9 Větrná Pod Sanatorkou Chelčického 2 30 sudá, 32, 48, 5, 31 9 lichá Údolní 10, lichá ZŠ Erbenova května 11 5 lichá, sudá Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, ZŠ Erbenova sudá, nemocnice Zahradní Jasanová Obchodní akademie Nad Čertovkou a Střední zdravotnická škola, Nad Čertovkou 18 Pod Javory Obchodní akademie Na Pískách a Střední zdravotnická 8 škola, Nad Čertovkou 18 Gellhornova 3, Husova Hálkova Klamovka Masarykova 22, 24, 2, lichá Na Vyhlídce Nerudova KINO Blansko, Hybešova Nádraží Nádražní Skalní Mlýn Suchá Sušilova Těchovská 1 17 Ant. Dvořáka Fügnerova Gellhornova (bez 3,, 13) Kollárova Mahenova KINO Blansko, Hybešova Masarykova 1 19, lichá Svitavská Tovární Až do 1. listopadu si můžete v blanenské knihovně prohlédnout fotografie 21 blanenských či regionálních fotografů. Témata jsou různorodá od leteckých snímků, přes akty, makrofotografii až po krajinné či fotoreportážní snímky. Text a foto: S. Mrázek Bezručova 1 Aloise Skotáka Družstevní K.J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 12 sudá Bezručova 3, 5, 7, lichá, 2 2 sudá Divišova Krátká Mlýnská Na Řadech Poříčí Strážní domek U Vodárny Žalkovského Městská část Blansko (k. ú. Blansko) čísla evidenční (chaty) Bezručova 29 32, sudá, 5 Jiráskova 12,13a 30, sudá Konečná Křížkovského 20 1 Mánesova (bez 20) Pražská 2 Příční Příkrá Tylova Zborovecká Cihlářská Okružní (bez 1, 1a) Zborovec (starý název Zborovce) Kamnářská Krajní Okružní 1, 1a Pekařská 1 7 lichá Pekařská 2 44 sudá Pražská (bez 2) Sloupečník Ericha Roučky Absolonova Jiráskova 1 11, 13 Dobrovského Dvorská 1 15 lichá, 2 sudá Křížkovského 1 19 Sukova Zámek Čelakovského Mánesova 20 Palackého Dvorská Salmova 1 1 Absolonova 1 12 Salmova Absolonova Blanenská radnice má nová okna Město Blansko ukončilo v srpnu obnovu oken na straně orientované směrem na náměstí Svobody. Samotnou realizaci provedla slovenská firma z Kysuckého Nového Mesta. Stavební otvory byly osazeny dřevěnými okny z lepených profilů a bylo zachováno členění. Na základě historických fotografií a požadavku Státního Městský klub důchodců, Dvorská 2 Městský klub důchodců, Dvorská 2 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 ZŠ Dvorská 2 ZŠ Dvorská 2 ZŠ Dvorská 2 ZŠ Salmova Dvorská sudá ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 Nová radniční okna si zachovala svou původní podobu. památkového ústavu byla navržena hnědá barva. V září pak byla úspěšně dokončena stavební firmou IKM z Blanska i fasáda zadního traktu radnice. odbor komunální údržby 8

5 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 Co venkovské knihovny umějí a mohou Již 9. ročník celostátního setkání knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou se konal v Blansku a jeho okolí od 19. do 21. září Důvodem je skutečnost, že Místní knihovna Veselice pod vedením Olgy Hájkové získala prestižní titul Knihovna roku Tato akce, určená původně pro knihovníky z malých knihoven, si našla své pevné místo a důležitost hlavně pro možnost předávání a výměnu zkušeností. Hlavním tématem letošního roku byla práce s regionální literaturou a podpora dětského čtenářství. Téměř šedesát zástupců knihoven a obcí z celé republiky se sjelo do Blanska ve čtvrtek 19. září Slavnostní zahájení proběhlo v prostorách Muzea Blansko, které sídlí v místním zrekonstruovaném renesančním zámku, za účasti ředitele Městské knihovny Blansko Mgr. Pavla Přikryla a prvního místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy. Odborný výklad při prohlídce Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat: 1) byt č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1158/3 o výměře 28,70 m² na pozemcích parc.č.st. 132/1, parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/3 vše zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků ve výši 2870/8510: kuchyň 8,85 m², pokoj 14,40 m², předsíň 3,00 m², koupelna s WC 2,45 m², sklep 2,85 m² Bytový dům Údolní 13, Blansko provádí revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 3 byl městem uhrazen, nový vlastník NE- BUDE splácet úvěr revitalizace. zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 13 byt č. 3 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. 2) byt č. o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1158/ o výměře 28,25 m² na pozemcích parc.č.st. 132/1, parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/3 vše zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků ve výši 2825/8510: kuchyň 9,95 m², pokoj 12,20 m², předsíň 3,5 m², koupelna s WC 2,45 m², sklep 2,85 m² Bytový dům Údolní 13, Blansko provádí revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. byl městem uhrazen, nový vlastník NE- BUDE splácet úvěr revitalizace. zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální imá výše musí činit Kč čestné prohlášení, že žadatel atel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální ní údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 13 byt č. NEOTVÍRAT do do 1:00 0 hodin. 3) byt č. 21 o velikosti v bytovém domě Údolní 19, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 114/21 14/21 o výměře 28,70 m² na pozemku parc.č.st zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/8210: kuchyň 8,0 m², pokoj 14,0 m², předsíň 2,95 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,80 m² Bytový dům Údolní 19, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající p na byt č. 21 byl městem uhrazen, nový vlastník NE- BUDE splácet úvěr revitalizace. zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální mální výše musí činit Kč čestné prohlášení, že žadatel atel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 19 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. 4) byt č. 11 o velikosti v bytovém domě Chelčického 5, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 118/11 18/11 o výměře 28,5 m² na pozemku parc.č.st. 128 zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku ve výši 285/11330: kuchyň 8,25 m², pokoj 14,45 m², předsíň 3,00 m², koupelna s WC 2,95 m², sklep 2,00 m² Bytový dům Chelčického 5, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající padající na byt č. 11 byl městem uhrazen, nový vlastník NEBUDE splácet úvěr revitalizace. zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt tko koupit, přičemž minimální i výše musí íč činit it Kč čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Chelčického 5 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. 5) byt č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 111/8 o výměře 28,5 m² na pozemku parc.č.st. 1321/1, parc.č.st. 1321/2 a parc.č.st. 1321/3 vše zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků ve výši 285/8110: kuchyň 8,70 m², pokoj 14,45 m², předsíň 3,00 m², koupelna s WC 2,50 m², sklep 2,85 m² Bytový dům 9. května 18, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 8 byl městem uhrazen, nový vlastník NE- BUDE splácet úvěr revitalizace. zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 18 NEOTVÍRAT do do 1:00 hodin. Individuální termín prohlídky bytů je možné si domluvit na telefonu , Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku: výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace podají M. Kučerová ( ) a Ing. Peterková ( ). expozic si vzala na starost ředitelka muzea Mgr. Eva Nečasová. Všichni zúčastnění navštívili také dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi a nechyběla samozřejmě ani návštěva Městské knihovny Blansko a jejích prostor. Pátek 20. září 2013 byl v dopoledním bloku věnovaný odbornému programu, který proběhl v prostorách Kulturního domu Sloup. Možnost načerpat nové profesní znalosti a vyměnit si své zkušenosti využilo celkem 90 účastníků. Nabídka témat vykazovala neobvyklou zajímavost a pestrost. Odpolední program se soustředil na poznávání zajímavých míst v obcích Vavřinec-Veselice: místní knihovny, kapličky a rozhledny (kam se mohli zúčastnění dovézt vlastními silami pomocí koloběžek z půjčovny ve Vilémovicích). Společenský večer zakončila prezentace o zajímavostech obce Vavřinec-Veselice, nabídka místních specialit a možnost naučit se také výtvarnou praktiku enkaustiku. Sobotní dopoledne navštívila skupina knihovníků Sloupsko-šošůvské jeskyně a odborné poznávání našeho regionu pokračovalo návštěvami Obecní knihovny Petrovice a Městské knihovny Rájec- -Jestřebí. V každé z knihoven nás vítaly nejen místní knihovnice, ale také tamní starostové. Městská knihovna Blansko měla čest podílet se na celé organizaci a ukázat, že i knihovny z našeho pověřeného obvodu mají zajímavou činnost, která může být inspirací pro další kolegy z oboru. Celá akce by se nezdařila nebýt výborné spolupráce s Obecním úřadem Vavřinec-Veselice a jeho starostou Milošem Novotným, Místní knihovnou Veselice a dalšími dobrovolníky, kterým patří velké poděkování. Helena Jalová Městská knihovna Blansko Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2013 Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve dnech od do Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti datum: den: čas: stanoviště: pátek 1:00 1:30 Divišova, u MŠ Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hod., v pátek od 10:00 do 18:00 hod. komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů. 1:45 17:15 Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka 17:30 18:00 Zborovce, za Avaxem sobota 08:30 09:00 Češkovice, u RD 09:15 09:45 Obůrka, u hasičky 10:00 10:30 Těchov, u kulturního domu 11:00 11:30 Lažánky, u hřiště Lažánky, Márovky Pro začínající podnikatele bylo zřízeno tzv. Jednotné kontaktní místo Při Živnostenském úřadu Magistrátu města Brna je zřízeno tzv. Jednotné kontaktní místo, jehož úlohou je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění. Jednotné kontaktní místo plní dvě hlavní funkce informační a zprostředkovatelskou. Poskytne klientům: informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby v ČR obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů obecné informace o ochraně spotřebitele v ČR a EU V rámci zprostředkovatelské funkce zajistí předání žádostí a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení. SSO Horní Lhota , SSO na ul. Na Brankách odbor komunální údržby Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 12:00 h Blansko V Blansku bude vypnut areál Technických služeb napájený z odběratelské trafostanice Blansko Technické služby (č ) a sběrný dvůr. Termíny prázdnin ve školním roce 2013/2014 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Horní Lhota celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost ,07:00 1:00 h Blansko ul. Kamnářská domy č. o. 1, 3, 5 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Blansku stanoveny na Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy o vyřízení různých druhů podnikatelských oprávnění, plní rovněž funkci centrálního registračního místa (CRM). Poradenské a servisní služby jsou poskytovány bezplatně: osobní, ovou, případně telefonickou formou. Kontakt na JKM v Brně: Brno, Malinovského nám. 3, tel , , odbor obecní živnostenský úřad

6 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie Ve Věži Tamara Letfusová / Černo bílá Výstava obrazů začínající regionální autorky. do , knihovna Salon blanenských fotografů 2013 Salon je prestižní výstavou tvorby amatérských i profesionálních fotografů v Blansku. V rámci akce Týden knihoven do , Galerie města Blanska Výstava Jiřího Franty a Davida Böhma Umělecká dvojice, která společně vystavuje už řadu let. Jejich tvorba sklidila řadu úspěchů, mimo jiné v letech 2009, 2010 a 2012 nominaci na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Charakteristická je pro ně jednoduchá lineární kresba vycházející z estetiky komiksu a používání textu v podobě stručných výroků či hesel na osobní, umělecká nebo veřejná témata. do , muzeum Obchod a reklama za 1. republiky a za protektorátu Exponáty ze soukromé sbírky Karla Hodera a ze sbírky Muzea Blansko. do , dřevěný kostelík Obrazy pro radost srdce Autorkou obrazů je Tereza Bobková. V současné době žije v Brně, pracuje jako pečovatelka a ve volném čase se věnuje tvorbě. Obrazy, které nyní kreslí, jsou nejen krásné, ale také vyzařují velmi silnou pozitivní energii, která ovlivňuje okolí , Galerie Jonáš František Krňávek MALBA A GRAFIKA Čeho je příroda schopna a jakou funkci zastává v lidském životě? Tato otázka je i stále otevřeným tématem v tvorbě Františka Krňávka, výtvarníka, uměleckého tiskaře a galeristy Galerie Kafe Rovensko. Svoji tvorbu představí na vernisáži v Galerii Jonáš v pátek 18. října 2013 v 18:00 hodin. Galerie je otevřena zdarma vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino PLÁN ÚTĚKU Hlavním hrdinou je vězeňský architekt Ray Breslin (Sylvester Stallone), který se do jednoho ze svých výtvorů neprávem dostane. Pokud chce vypátrat, kdo ho černě obvinil, musí z vězení nějakým způsobem uniknout. Hrají: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger a další. USA v 17:30 h v 15:00 h, kino TURBO (3D) Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. USA / 9 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino RIVALOVÉ O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako o zlaté éře Formule 1. Právě do tohoto období zasazuje Ron Howard svůj nový snímek, skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a to jak v jejich profesním, tak v osobním životě. USA / Německo / Velká Británie / 123 minut ve 20:00 h ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino PŘÍBĚH KMOTRA Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek". Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. ČR v 15:00 h, kino ZATAŽENO, OBČAS TRAKA- ŘE 2 (3D) Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory cosi jako živoucí jídlo. USA / 9 minut / přístupný / česká verze v 15:00 h, kino TURBO (3D) Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. USA / 9 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino MACHETE ZABÍJÍ Machete je zpátky a vydává se na misi, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Režie: Robert Rodriguez. Hrají: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Demián Bichir, Mel Gibson, Amber Heard, Sofía Vergara, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas. USA / 120 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI Projekt 100. Legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné malebné moravské vesnici v květnu Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se všichni scházejí v hospodě U Vola při vínku a muzice, kde hlavní prim vede bezstarostný piják Zášínek. Přichází však únor Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Poklidné časy rodáků končí... Vojtěch Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přinesl cenu za režii z MFF v Cannes 198, poskytl mimořádnou příležitost plejádě našich hereckých osobností a životní roli nabídl především Radoslavu Brzobohatému. ČR / 115 minut. Další akce , klub Ulita, B. Němcové 2A Barevné pátky a Uvař si soboty v Ulitě Každý říjnový pátek kdo přijde v určený den oblečen do dané barvy (barvy vybraných druhů čajů), má slevu 10 Kč na čaji, který si dá. 18. října: zelené čaje Každou říjnovou sobotu kdo si v Ulitě připraví čaj sám (za asistence našeho čajmana), získá slevu 10 Kč na daném čaji. Nahlédněte čajmanům pod pokličku. Dále Vás čeká: Speciální nabídka čajů k našim běžným čajům z čajového lístku. Tematická výstava v klubovně. Nová ulití trička a placky na prodej v 17:30 h, kino VIVA MEXICO! YUCATAN, BAJA CALIFORNIA A TACOS Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MO- TANI napříč celým Mexikem zemí nesmírně pestrou, různorodou a energickou. Kde pevnina, ostrovy i moře oplývají nesmírnými přírodními poklady. Cesta zemí, kde se stará kultura mísí s novou, a kde na každém rohu prodávají tacos v 18:00 h, knihovna Mgr. Dana Hrazdírová: FRAN- CIÍ Z ALP DO PROVANCE Zájemci o přednášku s besedou se dozví spoustu osobně získaných zajímavostí z oblasti kulturních památek, přírodních krás, historie, života lidí ale také, jaké je to být sám sebou. Akci doprovodí řada autorských fotografií v 19:00 h, muzeum Hudba na blanenském zámku zahájení cyklu Jiří Lábus, Emil Viklický Zdeněk Zouhar: Blanenská znělka JIŘÍ LÁBUS (umělecký přednes) EMIL VIKLICKÝ (klavír) Pořad s názvem PROČ SI NE- ZATANČÍTE, sestavený z díla amerického básníka a prozaika RAYMONDA CARVERA ( ) pro řadu Poezie a jazz Violy Praha připravili Jiří Lábus a Miluše Viklická. Překlad Jiří Hrubý (próza) a Eva Klimentová (poezie). Hudba Emil Viklický. Cyklus koncertů se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje ve 21:30 h, klub Dukla Česko-Slovenská noc Večer s českýma i slovenskýma peckama v 8:30 h, Mateřské centrum Bazárek zimního dětského oblečení Více na cz/ v 9:00 h, Galerie Jonáš Patchwork Kurz staré techniky sešívání různých kousků látek v jeden celek. Od 9:00 do 14:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova, Blansko. Přihlášky a informace podá Pavel Svoboda, tel , v 18:00 h, Dělnický dům Dívka České republiky 2013 Hledáme sympatickou sportující dívku. Podrobnosti na Předprodej v Blanenské informační kanceláři Blanka, tel v 1:00 h, Kateřinská jeskyně Muzikálová jeskyně Vystoupí studenti muzikálového herectví na JAMU: Katarína Mikulová, Markéta Pešková, Kristýna Daňhelová, Daniel Rymeš, Jiří Daniel. Host: Robert Jícha (hlav. role v muzikálech Carmen, Bídníci a dalších). Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova, tel v 10:00 h, Mateřské centrum Tvoření pro děti od 1,5 roku Výtvarná činnost pro děti od 1,5 roku ve spolupráci s rodiči v 15:30 h, Mateřské centrum Palečkova herna Přijďte si popovídat s ostatními maminkami a nechte děti pohrát si s hračkami v 1:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Voňavé polštářky Svépomocná skupina pro rodiče se spec. pedagožkou s prvky arteterapie. Prožijte příjemné odpoledne a naučte se něco nového s naší spec. pedagožkou Mgr. I. Chloupkovou. Vstup zdarma. Doneste si s sebou sušené bylinky v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním na téma EDITH PIAF Vrabčák Hudební beseda v 19:30 h, Dělnický dům Miloš PERNICA a hosté Štěpán a Matěj Rak Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, v ZUŠ Blansko, Zámek 3 nebo v Kulturním středisku města Blanska od. května v 10:00 h, Mateřské centrum Cvičení v tělocvičně na ZŠ Salmově Cvičení pro děti s rodiči s možností využití tělocvičného nářadí v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty 1. prodloužená kurzu A v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jíme zdravě s RACIO M centra Beseda s Jitkou Pokornou, spojená s ochutnávkou cereálií receptů. Vstup zdarma v 15:30 h, Mateřské centrum Tvoření pro nejmenší výtvarná činnost pro děti od 1,5 roku v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty 1. prodloužená kurzu B , klub Ulita, B. Němcové 2A Barevné pátky a Uvař si soboty v Ulitě Každý říjnový pátek kdo přijde v určený den oblečen do dané barvy (barvy vybraných druhů čajů), má slevu 10 Kč na čaji, který si dá. 25. října: černé čaje Každou říjnovou sobotu kdo si v Ulitě připraví čaj sám (za asistence našeho čajmana), získá slevu 10 Kč na daném čaji. Nahlédněte čajmanům pod pokličku. Dále Vás čeká: Speciální nabídka čajů k našim běžným čajům z čajového lístku. Tematická výstava v klubovně. Nová ulití trička a placky na prodej , zámecký park Festival Via Bohemica Podrobné informace o festivalu na straně v 18:00 h, knihovna 400. výročí posledního vydání Bible kralické Přednáška předsedy České biblické společnosti Karla Fridricha v 18:30 h, Play Club Blansko All Hallows Eve ROCK connection Vystoupí: geniální ŠAŠCI V MANÉŽI progressive-rock / Bučovice VELVET STORM hard rock / Blansko, Brno EMOTIONAL CRIME hard rock Blansko, Rajhrad, Brno v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Halloween neškodná zábava? Jakýkoliv pokus o kontakt s duchy zemřelých přináší do životů lidí neštěstí a smrt. Patří sem Halloween, stejně jako Dušičky jde o spojování světa živých a mrtvých. Následky se nemusí projevit hned, ale mohou přicházet plíživě jako nemoci, beznaděj, deprese, strach, nenávist, rozbíjení vztahů, puzení k sebevraždě. Přednáška s diskuzí ve 21:30 h, klub Dukla BEST- B-DAY PÁRTY Narozky našeho klubu-oslavujeme! Pečená žebra. Vyhráváte konzumačky. Akční drinky... balonky, bubliny, lasery. Srdečné pozvání v 8:30 h, bývalá restaurace, Blansko-Horní Lhota Bazárek nejen dětského podzimního a zimního oblečení s tvořením pro děti Bazárek veškeré podzimní a zimní vybavenosti včetně obuvi, sportovních potřeb atd. proběhne v sobotu od 8:30 do 12:00 hodin. V průběhu si mohou vaše děti zkrátit čekání připraveným výtvarným tvořením. Podrobné informace najdete na v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj o sedmé K tanci, poslechu a dobré náladě hraje TOM SAWYER BAND , Mateřské centrum Příměstský tábor Podzimní hrátky se zvířátky Podzimní prázdniny můžou Vaše děti strávit u nás s plnohodnotným programem. Pro děti od 2,5 do cca 7 let. Více na v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert Ivo Jahelky Zpívající právník poprvé zavítá do Blanska, a to proto, aby nám zahrál k 15. narozeninám. Zvýhodněný předprodej vstupenek v Klubu Ulita v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak zvládat problémové situace v rodině Odborná přednáška se spec. pedagožkou Mgr. Blankou Bendovou. Po přednášce je možnost individuálních konzultací v 15:00 h, klub důchodců Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích novinky týkající se zdravotní způsobilosti seniorů k řízení motorových vozidel vystavení Posudku zdravotní způsobilosti praktickým lékařem, rizikové situace na silnicích a jejich zvládání, postup při dopravní nehodě, poskytování první pomoci při dopravních nehodách, zásady bezpečného cestování seniorů v dopravních prostředcích MHD, diskuze. Pro všechny účastníky besedy bude připraveno malé občerstvení a drobný dárek související s bezpečností silničního provozu. Pokud máte zájem o tuto besedu, pak se hlaste u pí Simony Maulisové vedoucí Městského klubu důchodců, Dvorská 2, Blansko, a to nejpozději do (popř. na tel , mob , blansko.cz) v 17:00 h Chicago zájezd do divadla Pokračování cyklu zájezdů na divadelní představení. Odjezd od hotelu Dukla Blansko v 17:00 hodin. Krimi muzikál podle hry Chicago od Maurine Dallas Watkins. Muzikál má všechno, co činí broadwayské produkce výjimečnými až pohádkový příběh o slávě, štěstí, kráse, bohatství a láskách, to vše propojeno nesmrtelnými hity doprovázenými dech beroucími tanečními čísly. Bylo jen otázkou času, kdy se toto fenomenální dílo vrátí na jeviště. Přihlášky a informace podá Pavel Svoboda, tel , v 19:00 h, muzeum Hudba na blanenském zámku Aneta Šudáková, Helena Fialová ANETA ŠUDÁKOVÁ (violoncello) HELENA FIALOVÁ (klavír) Koncert mladé violoncellistky, držitelky řady ocenění ze soutěží a přehlídek. Na programu Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a klavír h moll a další. Cyklus koncertů se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje ve 21:30 h, klub Dukla Halloween Tradiční strašidelný večer plný překvapení ve 14:30 h, hřbitov Pietní vzpomínka Komise pro občanské záležitosti, církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany do areálu městského hřbitova v Blansku.

7 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky Sport v 9:30 h, 11:45 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Havlíčkův Brod Dorost st./ml v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko KC Zlín, KK Slovan Rosice 10:00 h KK Blansko KC Zlín, 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko KK Slovan Rosice, 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B KC Zlín, 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 15:00 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko B Letonice Muži B v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Lokomotiva Břeclav muži A v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Jiskra Otrokovice 1. kuželkářská liga dorostu, sk. D v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Velkobílovičtí Drozdi muži A v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK HC Uherské Hradiště Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v ledním hokeji 2013/ v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KK Orel Ivančice Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, 10:45 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko SK Vojkovice Žáci ml./st ve 13:30 h, 1:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Hradec Králové, Studená 13:30 ženy Hradec Králové A, 1. liga 1:00 muži B Studená A, 3. liga ve 14:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FK Pelhřimov Muži A v 8:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Ústí nad Orlicí, Znojmo 08:30 h ženy Ústí nad Orlicí, 1. liga 11:00 h muži B Znojmo A, 3. liga v 9:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 9:00 h, 11:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: BK Blansko BK Velké Meziříčí dorostenky U v 9:00 h, 11:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko 1. FC Viktorie Přerov Dorost st./ml ve 14:00 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko B TJ Doubravice Muži B v 9:00 h, 11:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: BK Blansko BK Rosické štiky dorostenky U17 Blanenský uličník Wolkerova Ulice Wolkerova spojuje ulici Sadovou s ulicí 9. května. čátku dvacátých let přispíval do na léčení do Tatranské Poljanky, časopisu Orfeus a Den. V letech odkud byl převezen do Prostějova Jiří Wolker se narodil v Prostějově. Byl to básník, prozaik, dramatik, esejista, překladatel a jeden ze zástupců tzv. proletářské poezie. Narodil se jako syn bankovního úředníka Ferdinanda Wolkera. Vyrůstal v měšťanském domě na prostějovském náměstí. Dům patřil básníkovým prarodičům, kteří vlastnili místní likérku. S prarodiči trávil prázdniny ve vile Bellevue na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho rodiče byli společensky aktivní lidé. Jiří se od osmi let učil hrát na housle, jako student si také hrou na housle přivydělával jako doprovod k němému filmu v prostějovském kině. Později též sám komponoval. Mezi léty studoval Gymnázium v Prostějově. Zde na něj měli velký vliv někteří jeho učitelé. Wolker byl horlivě činný v Sokole. O prázdninách se zúčastnil prvních skautských táborů v Čechách. Do gymnaziálních let také spadají jeho první literární pokusy. Od roku 1919 studoval na pražské právnické fakultě. Na přelomu let ho Zdeněk Kalista seznamuje s prostředím kavárny Avion, kde se seznámil s pražskou intelektuální a uměleckou levicí. V po byl členem moravské Literární skupiny, jejíž časopis Host spoluzakládal a byl členem jeho pražské redakce. V letech byl členem Uměleckého svazu Devětsil, z obou skupin však vystoupil pro názorové neshody. V roce 1921 se stal členem prostějovské pobočky KSČ. V květnu 1922 pobýval spolu s Konstantinem Bieblem a dalšími přáteli na ostrově v Jaderském moři, kde se u něj objevili první známky vážného onemocnění. V roce 1923 mu byla stanovena jako diagnóza tuberkulóza, a proto odjel v polovině června tři dny před smrtí. Zemřel na tuberkulózní zánět mozkových blan. Jeho matka Zdena se podílela na rozvíjení Wolkerova odkazu, napsala o synovi několik vzpomínkových knih. První Wolkerova sbírka Host do domu se obrací k vnějšímu světu, součástí této sbírky se ve druhém vydání stala i rozsáhlá báseň Svatý Kopeček. Základními rysy této poezie je pokora, soucit, náboženská symbolika, lyrika všedního dne. Druhou sbírkou byla Těžká hodina. Hlavními myšlenkami zde bylo, že svět není harmonickým, že štěstí jedněch je vykoupeno zoufalstvím jiných, Wolker tady vyhrocuje protikladné vztahy. Poezie zde nabírá také výraznějších epických rysů. Wolker navázal na tradiční české balady. Je autorem sociálních balad a proletářského humanismu, proletářské poezie. Hrdiny svých básní staví do střetu člověka s nespravedlivým sociálním a politickým zřízením, stěžejní je otázka vztahu jednotlivce k celku. Wolker chce udělat svět spravedlivějším, lepším. Výrazná epizace formy ho vedla k tvorbě dramat, povídek a pohádek. Po únoru 1948 a v 50. letech bylo Wolkerovo dílo komunistickou interpretací vyřazeno z dobového kontextu a bylo účelově vykládáno v duchu totalitní symboliky. Jiří Wolker zemřel v Prostějově. Pohřben byl na prostějovském hřbitově. Wolkerova ulice focena od Nemocnice Blansko. Současnost. Pavlína Lesová řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel Doučím ruštinu pro základní a střední školy. Připravím i ke zkouškám. Výuka individuální i o víkendech. Rodilá mluvčí. Tel.: nemovitosti» Poskytnu dlouhodobé ubytování v soukromí v okrajové části města Blanska. Tel » Koupím dům se zahradou v Blansku, Jedovnicích nebo okolí. Tel » Pronajmu byt 2+1 v Blansku na sídlišti Písečná (4. p. s výtahem, dům po rekonstrukci nová» Navštivte znovu otevřené kadeřnictví Týna v Blansku na Severu, Dvorská 3 (nad obchodem Hruška). Dámské, pánské i dětské. Velmi příjemné ceny a prostředí. Objednávky na tel » O víkendech vypomůžu s úklidem starším lidem nebo zaměstnané rodině. Nejlépe Blansko, Brno a okolí. Tel » Nabízím štěňata labradorského retrivra bez rodokmenu, odběr koncem listopadu Tel lodžie, plastová okna). Cena: Kč včetně inkasa. Volné od 1/2014. Tel (po 17. hodině).» Prodám garáž u ČD město Blansko. Tel » Koupím byt 2+1 (3+1) v Blansku. Investice. Tel soukromá inzerce» Prodám novou vložku do průtokového ohřívače PO35. Cena dohodou. Tel » Prodám barevnou TV OVP CTV 2138A s DO úhlopříčka 55 cm, návod k obsluze. Cena 500 Kč. Tel » Prodám 4 ks zimní pneu 15/70 R 13, obutá na discích ( BH), vyvážená (Favorit), téměř nejetá. Cena Kč. Tel » Prodám skoro nový kombinovaný sporák ELECTROLUX EK- K51151OW, r. v. 10/2012. Téměř nepoužívaný. V záruce. Bez odvozu Pozvání odjinud Boskovice v 19:00 h, zámecký skleník James Harries charitativní koncert pro dětský domov James Harries je autorem hudby k filmovým Lidicím, Bobulím a Snowboarďákům. Předprodej vstupenek v informačních kancelářích v Blansku a v Boskovicích. Každá zakoupená vstupenka pomáhá dětem! Vybrané peníze jdou na konto Dětského domova v Boskovicích. Jedovnice , Olšovec Výlov rybníka Olšovce Prodej živých ryb kapr tolstolobik, amur, lín, candát, štika, sumec. Třídenní jarmark s doprovodným programem. - Olešná. Pův. cena.41 Kč. Nyní Kč. Tel » Prodám digitální piano (keyboard s doprovody) FOX 818 včetně pedálu, stáří 20 měsíců, vhodné pro děti a začínající muzikanty. Cena Kč. Tel » Prodám barevnou televizi Tesla, úhlopříčka 52 cm, výborný stav i obraz, návod k obsluze, cena 500 Kč. Blansko, mob » Daruji krásná koťata a písek na stavbu (do 1 m 3, za odvoz). Tel PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel Rájec-Jestřebí do , knihovna Fotografie Petra Meduny Otevřeno: po, čt 9:00 18:00 h, út, st, pá 9:00 15:00 h ve 20:00 h, sokolovna, Rájec-Jestřebí Retro bál 0. až 80. léta Hraje DJ Roman. Stylové oblečení odměněno. Předprodej v Informačním centru města v 17:00 h, sokolovna, Rájec- -Jestřebí Posezení u cimbálu Hraje cimbálová muzika Koliba. Prodej občerstvení v baru. CHYBÍ VÁM DOMA ŠIKOVNÉ RUCE PŘI NENADÁLÝCH SITUACÍCH? JSME TU PRO VÁS > drobné domácí opravy kování oken, dveří, zámků, toalet, odpadů, vodovodů, elektrických instalací > čištění čalouněných sedacích souprav, rohových lavic a židlí ZAJISTÍME KVALITNÍ, RYCHLÉ A LEVNÉ PROVEDENÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRACÍ: > malířské a natěračské práce, renovace, opalování a nátěry oken a dveří interiéry i exteriéry > zateplování fasád a jejich nátěry, stavební úpravy, opravy i rekonstrukce > pokrývačské práce, opravy střech, vymazávání hřebenů a opravy komínů, izolace a nátěry střech > poradenství a konzultace ve stavebnictví Neváhejte a volejte Po Pá 08:00 18:00 Společenská kronika Úmrtí pplk. v. v. Engelbert Hrnčíř 77 roků Blansko Alena Dvořáčková 53 roků Blansko Ladislav Hasoň 9 roků Obůrka Irena Mauerová 7 roků Blansko Verona Hrazdírová 90 roků Blansko Zdeněk Knötig 70 roků Blansko Marie Müllerová roků Blansko Miroslav Ščudla 1 roků Blansko Jana Pavlíčková 5 roků Blansko HOTELOVÝ DŮM PROBE Nabízí DLOUHODOBÉ LEVNÉ UBYTOVÁNÍ 120 Kč / den tel , sídl. Písečná Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo října 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa: úseky G a H do konce tohoto roku Odbor investičního a územního rozvoje by rád uzavřel do konce tohoto roku dvě investiční akce, které byly z řad veřejnosti často připomínkovány. Jedná se především o úseky G a H v rámci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy IV. etapa a dále o komunikační propoj A-B mezi stávajícími cyklostezkami na Sportovním ostrově. V současné době je v rámci cyklistické stezky mezi vlakovými zastávkami Blansko-město a Blansko-nádraží funkční úsek po prodejnu BILLA, kde byl přemístěn Ježkův most, její druhá část se pak nachází na pozemku ČAD. Letos by mělo konečně dojít k jejich propojení regulérním povrchem. Konkrétně se jedná se o realizaci úseků G a H. V těchto dnech dochází v rámci odboru INV k hodnocení jednotlivých došlých nabídek v rámci regulérního výběrového řízení vypsaného na tuto investiční akci. Pokud nenastanou žádné potíže, především pak komplikace vázané na klimatické podmínky, stavba by měla být dokončena ještě v letošním roce. INZERCE VE ZPRAVODAJI Druhou investiční akcí, která by měla být zrealizována do konce tohoto roku, je vybudování komunikačního propoje A-B mezi stávajícími úseky cyklostezek na Sportovním ostrově. Tento propoj bude zhotoven z asfaltu o min. šířce 3 m, povede kolem oplocení baseballového hřiště. Napojení se provede v bodě A, aby bylo možné na cyklostezku pohodlně najet tak, aby zde nebyly žádné ostré úhly. Letos bylo vypsáno výběrové řízení, v nejbližších dnech dojde k závěrečnému vyhodnocení jednotlivých nabídek. Hlavním cílem této akce je tedy vybudování regulérního okruhu se stejným povrchem. Na stávajícím povrchu totiž není možné jezdit na in-line bruslích. Ideálním stavem by bylo zokruhování celého baseballového hřiště, ke kterému snad dojde v budoucnosti. Záměrem odboru INV je vybudování nových stojanů na kola, laviček apod., aby bylo např. možné přijet autem, nasadit brusle a vydat se po cyklostezce, ideálně pak s podmínkami vhodnými pro rodiny s dětmi. red Blansko získalo Čestné uznání za vybudování dětských hřišť V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý 17. září 2013 vyhlášeny výsledky takzvaného zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu JUDr. Věry Vojáčkové. Dětské hřiště v Horní Palavě. Do soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb Čím jsme jedineční?, kterou vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2013 přihlásilo 2 úřadů veřejné správy. Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v prezentaci příkladných projektů, akcí a činností v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy, na nichž se tyto subjekty podílely, a celkově zhodnotit ekologický dopad jednotlivých akcí. Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický institut Veronica, se kterým Jihomoravským kraj v této oblasti úzce spolupracuje. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 17. září 2013 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje: 1. Úřad městyse Křtiny, projekt: Komunitní sad Křtiny 2. MěÚ Kunštát, projekt: Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě 3. OÚ Ratíškovice: Zařízení biologického zpracování odpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice Nově by měly být zrealizovány úseky G a H, dále se vybuduje komunikační propoj mezi úseky A a B. Zvláštní ocenění získaly: MěÚ Slavkov: Biokoridor v Kozích horách za úspěšnou realizaci protierozních opatření s aktivním zapojením veřejnosti. MěÚ Velké Pavlovice, projekt: Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou za vybudování environmentálního zařízení sloužícího dětem, studentům i široké veřejnosti. MěÚ Blansko, projekt: Dětská hřiště v Blansku za vybudování soustavy dětských hřišť, která významně přispěla k regeneraci veřejných prostranství města a zároveň slouží jako nástroj péče o zdraví obyvatel. Vítězové obdrželi čestná uznání z rukou ředitelky krajského úřadu a výtvarné originály z dílny Michala Pavlovského. Cenu za město Blansko převzal Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko. red Máte rádi výzvy? Zdokumentujte svou cestu na festival a vyhrajte v soutěži NaFest! Festival filmů setkání a dobrodružství Rajbas provází několik zajímavých soutěží. Jedna z nich má název NaFest a je určena všem, kdo se rádi baví, milují recesi, chtějí dosáhnout nějakého sportovního výkonu, natočí nebo nafotí svoji cestu na festival a vtipně ji pak prezentují před publikem. O soutěži si povídám s jejím organizátorem Vladimírem Rosomákem Kučerou. Moc se po outdoorových festivalech nepohybuji, ale přijde mně, že soutěž NaFest při festivalu Rajbas je jedinečná. Aspoň jsem nenašel jí podobnou. Jedinečná je v každém případě a popravdě o její alternativě resp. napodobenině jsem nikdy neslyšel, i když se přiznám, že ani já jiné festivaly moc nenavštěvuji. Posledních pár let žiji spíš pro ten náš a myslím si, že se od ostatních tak trochu liší. Není striktně vymezený jenom pro outdoor nebo pro nějaké ultra nadšence pro sport a adrenalin, ale je otevřený normální blanenské veřejnosti a svým nekomerčním způsobem umožňuje, aby každý nahlédl pod pokličku toho, co se dá dělat a našel si pro sebe případnou inspiraci. Když hledáme s Danym náměty, co bychom mohli představit publiku, říkám, pojďme ten festival dělat víc pro lidi, tak, aby se nemuseli jen dívat, ale mohli to vzít jako návod pro svůj vlastní život inspirujme a ukazujme vzory osobnosti, nejlépe z Blanenska a blízkého okolí. Jaká je podstata filmové soutěže NaFest? Musím vás opravit, soutěž Na- Fest není primárně filmová. Filmová soutěž v rámci festivalu se jmenuje Okem dobrodruha, a ta je vyloženě o filmech a natáčení. Má svou porotu i delší tradici v rámci festivalu než NaFest a je zaměřena na autorská díla, zatímco NaFest prapůvodně vznikl jako dokumentární rallye s motem Z cest necest na fest nebo Cestou necestou na fest, tedy na náš festival. Bylo to o tom, že když už jedu na festival a strávím nějaký čas tou cestou, tak festival nemusí začít při placení vstupného, hned nějakým negativním zážitkem, že vás připraví o nějaký obolus na vstupu, ale může být velká legrace už cestou na fesťák. Zpravidla vyhodnocujeme nejvzdálenějšího účastníka, tak zábava může být i po mnoho kilometrů. O čem tedy soutěž je, co porota hodnotí? Je šest hodnotících kritérií. Propagace Rajbasu a NaFestu, vtip a zábava, originalita nápadu, sportovní výkon, kvalita zpracování a kvalita prezentace. To vše vyváženě namixované. Chceme, aby se lidi bavili. Je to taková třešinka na dortu, protože vlastní promítání soutěžních snímku NaFEST je posledním bodem sobotního programu na hlavní scéně. Skupiny mezi sebou soutěží a snaží se zaujmout. Už jsme viděli i 3D animace a kompletní počítačovou grafiku a témata začínají jít docela do hloubky. Snažíme se to trošku tlumit - právě kvůli střetu zájmů s Okem dobrodruha. Svou kvalitou či žánrovou náplní již některé snímky mohou konkurovat což ale není cílem. Chtěli bychom, aby to bylo jednoduché, aby to mohl natočit kdokoliv. V podstatě na mobil. Vlastně to vůbec nemusí být natočené. Jedním z pravidel je, že prezentace nesmí trvat déle jak 15 minut a hodnotí se to, jak si protagonista vše uvede a jakou kolem toho udělá show. Takže to mohou být i fotky, Kluci dorazili na festival Rajbas do kina poslepu až z Hořic. třeba z mobilu po cestě, doprovázené vlastním komentářem. Nemáte o příspěvky nouzi? Nejsilnější účast byla v roce 2010 a loni, kdy soutěžilo pět skupin. Průměr tipuji na 3,5 snímku, což mě nenechává úplně klidným, protože to může skončit u jednoho, a to by byla ostuda. Co už jste viděli? Zmiňme nějakou inspiraci pro případné zájemce. Dnes už je většina soutěžících z Blanska, ale pamatuji se na jeden z prvních NaFestů, který vyhrál Jirka Jedinák s přítelkyní a ti přijeli ze Slovenska na kole. V podstatě to pojali jako etnografický výlet ze Slovenska do Čech. Najeli určitě stovky kilometrů. Pamatuji účastníky, kteří zasáhli do soutěže jen jednou. Staří borci, kteří zkonstruovali kolo s opačným řízením, a to byl podle mě zrovna ten námět, který do NaFestu patří. To bylo o cestě na festival. Líbila se mně i Cesta z Blanska do Blanska. Divácky to bohužel tolik neuspělo, ale podle mě skvělý nápad, jednoduchá realizace a luxusní sportovní výkon, kdy kluci ušli odhadem km. Bylo to jen dva dny před začátkem festivalu. Když začnu od nejjednodušších, tak třeba příjezd na běžkách nebo lyžích po asfaltu odněkud do Blanska, příjezd na monocyklu. Měli jsme tady dokutálení v obří pneumatice ze Skaláku na čas. Soutěžily dva týmy. Uvnitř pneumatiky byl člověk a střídaly se. Nebo jednou kluci doputovali v nákupních košících. Měli jsme zde několikrát sjezd Svitavy jak po proudu, tak proti proudu, kdy kluci jako Burlaci táhli Lenina v rakvi z Adamova. Jindy zase zkonstruovali auto z papírových imitací a nádražáckého vozíku a objeli s ním virtuálně svět. To byl také jeden z vítězných snímků. Ta samá skupina sem prolezla nejdelší a nejhlubší jeskyní, která samozřejmě neexistuje, když začali v Myší díře na Hlavním nádraží v Brně a natočili snímek, v němž se jim spletitým jeskynním systémem podařilo dorazit až do Blanska a v průběhu promítání jednoho z přednášejících vylezli zpoza pódia za rytmu muziky Indiana Jones. Ale to už byl poměrně extrém. Jsou příspěvky více o sportovním výkonu nebo o zábavě? Časem se náměty i příspěvky vyvíjely. NaFest má letos již devět let. Za ty roky se z těch rádoby sportovních výkonů stalo několik frakcí. Kvůli tomu se vyvíjela i pravidla, protože z volné zábavy se stala soutěž. Posledních pět šest let je to hlavně o vtipu a humoru. Ze čtyř snímků je dnes maximálně jeden primárně o sportu. Spíš je to legrace nebo se tam na sport hraje. Může to být výzva pro zdejší sportovní kluby, jestli to nechtějí pojmout napůl jako recesi a napůl jako sportovní výkon. Určitě to je přípustné a uvítáme to. Důležitá je autentičnost, kdy chceme, aby to nebylo moc umělé. Tedy je potřeba zaznamenat vše včetně dojezdu na festival. Pro koho je soutěž určena? Mohou se přihlásit noví zájemci? Rozhodně bych chtěl, aby přišla nová krev. Bohužel panuje nálada ve smyslu to už se nedá překonat, ale já tomu nevěřím. Pro účast není absolutně žádný limit. Například se soutěže zúčastnily maminky s dětmi a pokaždé buď vyhrály, nebo byly minimálně na bedně. Proč by do toho měli jít? Ten hlavní důvod asi je, protože si to lidi sami užijí, budou to dělat především pro sebe. Primárně proto to všichni ti stabilní účastníci dělají, protože je to baví, je to velká legrace a připravují a kují pikle už nějaký čas před vlastním natáčením. Minimálně mají alespoň důvod se setkat, což samo o sobě za to stojí. Soutěž je samozřejmě hodnocená, máme stabilního sponzora, českého výrobce outdoorového oblečení a spacáků, a účastníci dostanou i hmotné ceny v nezanedbatelné finanční hodnotě, obdrží volné lístky na další festival, ale o tom to prostě není. Kde a dokdy se mohou zájemci přihlásit? Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, a to do 17. listopadu. Úplně stačí jednoduše pomocí SMS nebo em poslat zprávu, že se chtějí zúčastnit, bude nás tolik a tolik a jaké bude téma. Vše ostatní je už jen předání hotového záznamu v libovolné přehratelné formě ve Windowsech. Ať už nějaké AVI video nebo JPG fotky. Poslední termín odevzdání je v šest hodin večer v sobotu 23. listopadu 2013 a v devět večer se už promítá na sále. Časy jsou takhle našponované, protože základním předpokladem je, aby to lidé byli schopni natočit cestou. Podrobné propozice soutěže NaFest jsou uvedeny na stránkách festivalu Rajbas Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ. byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko MĚSTO BLANSKO BLANSKO. Město Blansko

OZNÁMENÍ. byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko MĚSTO BLANSKO BLANSKO. Město Blansko čestné - žádost v souladu se zákonem č. 12812000 Sb. O obcích podle (obecní zřízeni) * 39, odst. 1, byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OZNÁMENĺ. byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko. Město Blansko

OZNÁMENĺ. byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko. Město Blansko způsob - zašle v souladu se zákonem č. 12812000 Sb. O obcích podle (obecní zřízení) * 39, odst. 1, byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE 20.7.2016 POŘ.Č. 10/2016 1/ 10/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM ě. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více