První pomoc základní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pomoc základní informace"

Transkript

1 První pomoc základní informace CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

2 Druhy zdravotnické první pomoci Laická první pomoc Lékařská první pomoc Odborná lékařská pomoc Specializovaná lékařská pomoc Technická první pomoc Transport raněných

3 Druhy zdravotnické první pomoci První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Laická první pomoc - soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení.

4 Druhy zdravotnické první pomoci Lékařská první pomoc - je poskytována lékařem a zdravotníky ZZS před a během transportu do zdravotnického zařízení. Odborná lékařská pomoc - je poskytována odborným oddělením nemocnice / zdravotnického zařízení.

5 Druhy zdravotnické první pomoci Transport raněných Bezpečné uchopení zraněného (Rautekův manévr) Převádění nebo doprovod Odnesení jedním zachráncem, odnesení za pomocí dvou zachránců, nesení na tzv. stoličce Odsun na nosítkách Profesionální vybavení: Scoop, vakuové fixační pomůcky

6 Zdravotnické třídění Cílem třídění je poskytnout konkrétnímu raněnému náležitou péči v odpovídajícím čase a na vhodném místě. Užívá se v případě většího počtu zraněných. Indikační třídění - pomáhá roztřídit raněné dle naléhavosti ošetření. Prognostické třídění - rozděluje raněné dle závažnosti poranění a možnosti přežití. Odsunové třídění: stanovuje se kam má být raněný odsunut, v jakém pořadí, jakým odsunovým prostředkem a jaká budou opatření při odsunu.

7 Zdravotnické třídění Metodika START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie) umožňuje rychle, laicky a bez speciálního vybavení rozdělit raněné osoby podle příznaků do 4 základních skupin: Stavy neodkladné pomoci stavy bezprostředního ohrožení života červená páska (visačka). Stavy odložitelné pomoci další závažné stavy žlutá páska (visačka). Stavy lehké ostatní stavy poškození zelená páska (visačka) Mrtví, zranění jsou neslučitelná s životem černá páska (visačka).

8 Prevence úrazů Stručné zásady prevence sportovních úrazů Znalost a důsledné respektování základních pravidel úrazové prevence. Postupné zvyšování tělesné zátěže rozcvička. Přizpůsobení sportovní aktivity aktuálnímu zdravotnímu stavu, stupni trénovanosti, fyzické i psychické kondici. Důsledné používání ochranných pomůcek ochranné přilby, rukavice, návleky na klouby, chrániče zápěstí, suspenzory. Sportování ve vhodném prostoru. Pozor na možné přecenění vlastních sil.

9 Prevence úrazů Stručné zásady prevence dopravních úrazů Nošení cyklistické přilby. Povinné užívání autosedaček pro děti mladší 12 let a menší 150 cm, povinné a správné užívání bezpečnostních pásů. Zřizování retardérů. Dopravní výchova na školách. Výcvik na dopravních hřištích. Poskytnutí dobrého příkladu dospělými. Viditelnost: fluorescenční materiály, reflexní materiály.

10 Prevence úrazů - Vazba na věkové zvláštnosti dětí U dětí na ZŠ a SŠ je statistické pořadí četnosti úrazů následující: 1. zlomeniny a vykloubení, 2. poranění povrchu těla, 3. poranění hlavy a lebky. U dětí předškolního věku se toto pořadí liší: 1. poranění hlavy a lebky, 2. zlomeniny a vykloubení, 3. poranění povrchu těla.

11 Při každém ošetření zraňeného použij protektivní pomůcky rukavice, sáček!!! Po celou dobu ošetření zraněného kontroluj základní životní funkce - v případě potřeby zahájení KPR!!!

12 Krvácení CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

13 Krvácení Tepenné: jasně červená krev, stříká podle srdečního tepu. Žilní: tmavší krev, vytéká z rány. Vlásečnicové: nebývá vážné, při poškození drobných cévek kapilár (drobné oděrky, povrchové řezné rány. Smíšené: kombinace krvácení žilního a tepenného. Zevní: krvácí navenek, mimo tělo Vnitřní: do tělních dutin

14 Krvácení minimalizace krvácení Tlak na ránu: Látkou a rukou Tlakový obvaz Elevace končetiny Tlakové body Škrtidlo Škrtidlo: Masivní krvácení, větší množství zraněných. Šířka nejméně 5 8 cm, turniket, gumové obinadlo, pásek, šátek, kravata. Vždy podložíme. Blíže k srdci, nad místem krvácení (paže, stehno). Vhodné končetinu znehybnit. Škrtidlo zásadně nepovolujeme. Napíšeme hodinu přiložení škrtidla. Končetina by neměla být chladná, namodralá a zraněný by neměl cítit mravenčení.

15

16 Příznaky: Slabost Pocit chladu Zevní krvácení Zrychlená tepová frekvence Mdloby Později nízký krevní tlak RIZIKO ŠOKU použij protišoková opatření!!!

17 Zevní krvácení první pomoc Poloha: v leže, autotransfúzní, protišoková poloha, elevace postižené končetiny; bezvědomí: zotavovací poloha. Zástava krvácení: stisk tepny v ráně, tlakový obvaz (žilní, tepenné), stisk tlakového bodu (tepenné), v nejnutnějším případě přiložíme škrtidlo (tepenné). Poranění krkavice / podkličkové tepny tlak přímo v ráně do definitivního ošetření v ZZ. Zajištění transportu zavolat ZZS.

18 Zevní krvácení Z ucha Z nosu Příčiny: výbuch, zlomeniny baze lební. Poloha: při vědomí na bok na straně krvácejícího ucha; poranění hlavy leh na zádech s podloženou hlavou; v bezvědomí - zotavovací poloha POZOR! Na poranění páteře minimální manipulace se zraněným. Podložíme ucho sací vrstvou (gáza). Zajistíme transport voláme ZZS. Příčiny: úraz, snížená srážlivost krve, vysoký krevní tlak. Poloha: posed s předkloněnou hlavou (zajištění proti pádu). Studený obklad na zátylek. Přiložíme sací vrstvu, stiskneme nosní dírky. Zajistíme transport do zdravotnického nebo voláme ZZS při masivním krvácení, nebo krvácení déle než 20 min.

19 Zevní krvácení Dutina ústní Konečník, močový měchýř Příčiny: úrazy, zlomeniny čelisti, vyražený zub, poškození jazyka zlomeniny baze lební. Poloha: posed s předkloněnou hlavou (zajištění proti pádu). Nevyplachujeme dutinu ústní. Mezi zuby postižený stiskne stočenou gázu (kapesník). Zajistíme transport do zdravotnického zařízení nebo voláme ZZS při masivním krvácení, nebo krvácení déle než 20 min. Příčiny: úrazy při sportu, autonehody, potrat, porod, zánět, nádory. Poloha: na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Přiložíme sací vrstvu. Zajištíme transport voláme ZZS.

20 Úrazové / Neúrazové Vnitřní krvácení Vnitřní krvácení po úrazu: tupá poranění břicha, hrudníku, vnitřních orgánů. POZOR! Na první pohled nemusí být vidět jakékoliv poranění na povrchu těla znát mechanismus úrazu (pád z výšky, kopnutí koněm, pády na překážku, automobilové nehody,..). Vnitřní krvácení neúrazové: mimoděložní krvácení, prasklý vřed, výduť, nahlodání cévy nádorem,... Rizika: skrytá poranění, rychle se vyvíjející hypovolemický šok.

21 Příznaky: Bledost Únava, slabost Vnitřní krvácení Tachykardie špatně hmatný pulz Nízký krevní tlak Zrychlené povrchové dýchání Okrajové části těla chladné a studené RIZIKO ŠOKU použij protišoková opatření!!!

22 Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

23 Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž. P Pulmo = plíce nahrazení funkce dýchání umělé dechy. R Resuscitace oživování, kříšení zvrácení stavu umírání. Cíl: nahradit životní funkce, zabránit poškození mozku, umírání mozkových buněk. PO ZÁSTAVĚ SRDCE MOZEK UMÍRÁ DO ASI 5 MINUT!!!

24 Příčiny srdeční zástavy Hypoxie nedostatek kyslíku dušení, tonutí Hemorhagie krvácení. Hypo/hyper poruchy látek vnitřního prostředí léky, průjmy, nedostatek draslíku, kr.cukru. Hypotermie podchlazení. Tamponáda srdce krvácení v srdečním vaku, útlak srdce. Tenzní pneumothorax poranění plíce, útlak orgánů v hrudníku. Toxické látky léky, drogy, jedy Trombembolie infarkt srdce, plicní embolie

25 Kdy (už) neresuscitujeme Pokud postižený zemřel před delší dobou jeho tělo je již v rozkladu. Pokud jsou zranění natolik devastující, že již nejsou slučitelná se životem oddělení hlavy, rozdrcení apod. Vyhodnocení není jednoduché a proto je lépe něco dělat, než nedělat nic. Profesionální zdravotníci nezahajují KPR i v jiných případech nutné zvážit z přísného medicínského hlediska.

26 Kdy resuscitujeme? V situaci, kdy selžou základní životní funkce: Vědomí člověk je v bezvědomí. Dýchání po uvolnění dýchacích cest sám nedýchá. Krevní oběh zastaví se srdeční činnost. JAK TO POZNAT A CO PAK DĚLAT???

27 Rozpoznání srdeční zástavy Člověk upadá velice rychle, maximálně během několika sekund, do bezvědomí, nedýchá, nemá puls.

28 Nereaguje na: Oslovení Bolest Bezvědomí Můžeme postiženého štípnout do obličeje, ramene žádná reakce.

29 Kontrola dýchacích cest Má volné dýchací cesty??? Provedeme záklon hlavy tlakem na čelo a tahem za bradu Odstraníme z úst případnou překážku zvratky, krev, zuby, jídlo apod. Při zvracení přerušíme KPR, otočíme na bok, vytři ústa a pokračuj v KPR.

30 Dýchá??? Zjistíme až po uvolnění dýchacích cest Poslechem u úst postiženého. Pohledem na dýchací pohyby. Dýchá stejně jako já??? Hodnotíme 10 sekund. Pokud máme pochyby o dýchání, raději vyhodnotíme, že postižený nedýchá!!! Lapavé dechy nejsou dýcháním!!! Kontrola dýchání

31 Kontrola pulsu Pro ověření srdeční zástavy se nedoporučuje kontrolovat, zda má postižený puls (tep) velmi obtížně hodnotitelné!!! Nezdržujte se vyhledáváním pulsu!!! KPR zahájíme pokud: Nereaguje na bolestivý podnět. PO uvolnění dýchacích cest nejsme přesvědčení, že postižený pravidelně dýchá. Pozor na lapavé dechy toto není efektivní dýchání!!!

32 Kontrola krvácení Při bezvědomí věnujeme pozornost pouze masívnímu krvácení a snažíme se jej zastavit, poté ihned provádíme resuscitaci.

33 Resuscitace dospělého Zhodnotíme situaci nereaguje na bolest, nedýchá Pokusíme se křikem přivolat pomoc ať je nás více Voláme tísňovou linku 155 Zahajujeme resuscitaci Nepřímá srdeční masáž Umělé vdechy Defibrilace Myslíme na své vlastní bezpečí.

34 Volání o pomoc Pokusíme se křikem přivolat pomoc ať je nás více. Zavoláme na tísňovou linku 155, možnost TANR. Telefonicky asistované neodkladné resuscitace.

35 Nepřímá srdeční masáž Stlačování hrudníku proti páteři. Postižený leží na zádech, na rovné, pevné podložce. Dlaně dáme do středu hrudníku, propneme ruce Stlačujeme do hloubky 5 6 cm. Rychlost za minutu.

36 Přiložení rukou

37 Masáž srdce Hrudník stačujeme pokud možno bez přerušení. Přerušení možno pouze: Na volání pomoci Umělé vdechy Při střídání Na co nejkratší dobu!!!

38 Umělé dýchání Dříve prosazované umělé dýchání z úst do úst je odsunuto do pozadí pro riziko přenosu infekčního onemocnění, estetiku provedení, obtížnost, neochotu. Zákon nás k tomu nenutí, ALE umíme - li jej provádět, jsme ochotni, můžeme provézt umělé vdechy.

39 Zakloníme postiženému hlavu. Vyčistíme ústa. Uzavřeme nosní dírky. Přiložíme pevně svá ústa k ústům postiženého. Vdechneme normální výdech ze svých plic. Vidíme zvednutí hrudníku. Umělé dýchání

40 Dýchání a masáž Pouze masáž Masáž a dýchání Pokud provádíme pouze nepřímou masáž srdce, stlačujeme hrudník bez přestávek rychlostí za minutu. Hloubka stlačení 5 6 cm. Pokud provádíme také umělé dýchání, po 30 stlačeních hrudníku, během krátkého přerušení masáže (max. 5 s), provedeme 2 umělé vdechy a poté ihned opět 30 stlačení hrudníku. 30:2

41 Defibrilace Zejména u dospělých se u některých poruch srdečního rytmu používá tzv. defibrilace. Elektrickým impulsem se provede restartování srdce. Čím dříve se defibrilace provede, tím větší šance na restart srdce a záchranu života. AED automatický externí defibrilátor určen i pro laiky.

42 AED Polo automatický přístroj Zapneme jej Připojíme elektrody Nalepíme je na postiženého AED vyhodnotí situaci a dá instrukce jak postupovat Vyzve nás k podání výboje

43 V resuscitaci pokračujeme do: Návratu normálního dýchání Převzetí resuscitace záchrannou službou Vyčerpání sil záchrance

44 Resuscitace dítěte Od resuscitace dospělého se liší pouze v některých krocích Můžeme použít i stejný postup jako u dospělých, pokud nevíme jak to bylo u dětí Zásadní rozdíl: příčina srdeční zástavy Dospělý porucha srdce Akutní infarkt myokardu, arytmie Dítě porucha dýchání Apnoe bezdeší dušení, tonutí, vdechnutí cizího tělesa

45 Resuscitace dítěte Zhodnotíme situaci nereaguje na bolest, nedýchá. Zahajujeme resuscitaci Uvolnění dýchacích cest Umělé vdechy 5 vdechů Nepřímá srdeční masáž 30 stlačení Umělé vdechy 2 Opakujeme resuscitaci 30 : 2 asi 1 minutu Poté voláme tísňovou linku (jsme - li na místě jediní zachránci) Ihned potom pokračujeme v resuscitaci 30 : 2 Myslíme na své vlastní bezpečí

46 KPR dítěte

47 Uvolnění dýchacích cest Cizí těleso v dýchacích cestách. Musíme zprůchodnit. Gordonův manévr Drenážní poloha 5 úderů mezi lopatky Pokud se nám nepodaří cizí těleso odstranit, pokusíme se i tak o umělé vdechy.

48 Resuscitace novorozence Stejný postup jako u dětí začínáme 5 vdechy. Vdechujeme pouze obsah úst. Střídání masáže a vdechy 3 : 1. Stlačujeme střed hrudníku rychlostí 120/min. Nejčastěji vdechnutí mléka, zvratků.

49 Uklidnit se a přemýšlet. Shrnutí Bezpečnost pro zachránce, zabránit dalším zraněním. Zavolat na tísňovou linku nejlépe 155 Zhodnotit: Stav vědomí je při vědomí nebo není??? - bezvědomí??? Stav dýchacích cest má jak dýchat??? Stav dýchání Má - li jak dýchat dýchá??? Ihned zahájit resuscitaci a pokračovat.

50 Úraz elektrickým proudem CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

51 Úrazy elektrickým proudem Příčiny: kontakt s předmětem pod elektrickým napětím, elektrický výboj, poškození kabelu nebo přístroje, manipulace s elektrickým přístrojem ve vlhkém prostředí (ve vaně). Příznaky: poruchy vědomí, křeče, poruchy činnosti srdce, popáleniny.

52 Úrazy elektrickým proudem Pozor! Zraněný může být stále v kontaktu se zdrojem elektrické energie! Při poranění vysokým napětím, udržujeme vzdálenost od zdroje nejméně 18 m. Vypneme zdroj elektrické energie, odstraníme zdroj z blízkosti zraněného nevodivým předmětem a stojíme na nevodivém materiálu (pozor na vodu!). Zkontrolujeme stav postiženého vědomí a dýchání, v případě potřeby KPR. Bezvědomí zotavovací poloha. Voláme ZZS.

53 Neúrazové stavy CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

54 Bezvědomí Bezvědomí je stav, při němž je částečně nebo úplně zastavena funkce centrálního nervového systému a postižený nereaguje na vnější podněty svého okolí oslovení, dotyk. Orientační hodnocení hloubky bezvědomí: Somnolence - reakce na slovní podnět zachován, spolupráce se zachráncem je minimální. Sopor - nemocný nereaguje na oslovení, lze vyvolat reakci na bolestivý podnět. Koma - nemocný nereaguje ani na bolestivý podnět.

55 Bezvědomí první pomoc Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Pokud ano, dáme zraněného do rautekovy zotavovací polohy Voláme ZZS. Po celou dobu kontrolujeme základní životní funkce, v případě potřeby zahájení KPR. Při podezření na otravu např. léky, je vhodné posbírat zbylé léky nebo jejich obaly.

56 Příčiny: onemocnění mozku epilepsie, úrazy mozku, otravy, srdeční arytmie apod. Příznaky: náhle vzniklé bezvědomí se svalovými záškuby a křečemi, zhoršené omezené dýchání, promodrání hlavně v obličeji, po odeznění křečí zmatenost a postupný, asi 20-30minut trvající návrat k normálu. Křečové stavy zabráníme zranění (zmírnit pád, odstranit ohrožující předměty), zabráníme násilí ve formě páčení čelistí, po odeznění křečí - sledujeme dýchání až do úplného nabytí vědomí, v případě nedostatečného dýchání resuscitace, voláme ZZS

57 Průběh: individuální Intoxikace - otravy dle druhu jedu, cestě vstupu, množství a času od požití. Prevence nepřelévat do láhví od nápojů to, co není poživatelné (chemikálie, hnojiva, postřiky apod.). Příčiny léčiva, CO, houby, ale také drogy a alkohol. Snažíme se zjistit, jakou látku postižený požil, zajistíme ji event. první zvratky), voláme ZZS!!!

58 První pomoc u intoxikace při vědomí Příznaky: nevolnost, spavost, poruchy vědomí až bezvědomí, povrchní dýchání, zvracení zajistíme přístup čerstvého vzduchu a uvolníme oděv, sledujeme základní životní funkce, především dýchání, popřípadě resuscitujeme.

59 Otrava kyselinou, louhy nevyvoláváme zvracení, ošetříme zevní poleptané plochy, nepoužíváme neutralizaci, můžeme podat trochu studené vody, popřípadě s ledem, zbytky v láhvi sebou předat ZZS Otrava houbami většina otrav se projeví až po 12 24h příznaky: nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, křeče, malátnost, později poruchy vědomí, pokud postižený nezvrací, pokusíme se zvracení vyvolat

60 Otrava alkoholem při předávkování alkoholem hrozí nebezpečí aspirace zvratků zotavovací poloha sledujeme dýchání popř. resuscitace voláme ZZS Otrava fridexem (nemrznoucí směs) Příznaky jako u alkoholového opojení. Velmi nebezpečné! Podáme antidotum (protilátky) - tvrdý alkohol (min. 40%), u dospělého nejméně 200ml, u dítěte méně (podle velikosti). voláme ZZS.

61 Otrava benzínem, naftou Zvracení nevyvoláváme!!! příznaky: pálení v ústech a zažívacím traktu - ropné látky způsobují poleptání podáme antidotum (protilátku) - palmový nebo rostlinný olej u dospělého nejméně 200ml, u dítěte méně (podle velikosti) voláme ZZS při požití žíravin, benzínu, saponátu při poruchách vědomí, křečích pokud víme, že postižený prodělal nějaké operace žaludku

62 Drogová závislost Léky nebo drogy mohou být vdechovány, polykány, nebo vpraveny do těla injekcí. Pokud je látka vstřikována do žil, pak jsou žíly v používané oblasti zaníceny a infikovány; stopy po podkožních injekcích bývají většinou patrné na vnější straně předloktí, ale mohou být i jinde. Příznaky předávkování: obtížné dýchání - může dojít k jeho zástavě, subjektivní a objektivní příznaky bývají různé podle druhu a množství požité látky.

63 Poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku CZ.1.07/1.3.44/ a břicha CZ.1.07/1.3.44/

64 Úrazy a krvácení do dutiny lebeční a poranění páteře Situace Příznaky První pomoc Úrazy a krvácení do dutiny lebeční *Únava, slabost *Nevolnost, zvracení *Zmatenost *Krvácení čí výtok mozkomišního moku z nosu a uší *Může být přítomná rána na hlavě, v obličeji *Bezvědomí (dočasné, trvající) *Amnézie zraněný si nemusí pamatovat co se stalo *Rozdílná velikost zornic *Zrychlená tepová frekvence *Poloha: při vědomí - na zádech s podloženou horní části trupu, sed; v bezvědomí - zotavovací poloha se zvýšenou hlavou POZOR! Na poranění páteře minimální manipulace se zraněným. *Zajištíme transport voláme ZZS. *Ošetření rány na hlavě a obličeji Poranění páteře *Bolest zady *Neschopnost se pohnout *Ztráta citlivosti končetin, nebo brnění *POZOR! Zranění v bezvědomí bez příznaků! minimální manipulace při podezření *Poloha: při vědomí bez manipulace; bezvědomí se zachovanými základními životními funkcemi bez manipulace. *Zajištíme transport voláme ZZS. *V případě potřeby zahájíme KPR šetrné přetočení na záda se znehybněním krční páteře (ideálně 4 lidé).

65 Úrazy hrudníku a krvácení do dutiny hrudní Situace Příznaky První pomoc Krvácení do dutiny hrudní Zlomeniny hrudní kosti a žeber *Rychlé, povrchové dýchání *Vykašlávání krve *Neklid *Dušnost *Zrychlená tepová frekvence *Může být přítomná povrchová rána na hrudníku, modřina *Bolest *Bolest na hrudníku v místě poranění *Může být přítomná povrchová rána na hrudníku, modřina *Povrchové dýchání spojeno s velkou bolestí *Bledost, úzkost *Poloha: při vědomí sed s opřením zad; v bezvědomí - zotavovací poloha. *Zajištíme transport voláme ZZS. *V případě potřeby ošetříme rány na hrudníku. *Poloha: při vědomí posed s podepřením zad; v bezvědomí - zotavovací poloha na postiženou stranu *Uvolníme oděv pro snažší dýchání. *Zpevníme hrudník elastickým obinadlem. *Zajištíme transport voláme ZZS. *V případě potřeby ošetříme rány na hrudníku.

66 Úrazy hrudníku - pneumothorax Poranění s vniknutím vzduchu do hrudníku mezi plíci a hrudní stěnu pohrudniční dutina - mrsknutí plíce a zástava její funkce Situace Příznaky První pomoc Uzavřený * Bolest *Narůstající dušnost *Zrychlený tep *Bledost *Neklid, úzkost *Poloha: při vědomí polosed s podepřením zad; v bezvědomí - zotavovací poloha na postiženou stranu. *Zajištíme transport voláme ZZS. Otevřený * Bolest *Narůstající dušnost *Otevřená rána krvácení zpěněná krev *Slyšitelný únik vzduchu *Zrychlený tep *Bledost *Neklid, uzkost *Poloha: při vědomí polosed s podepřením zad; v bezvědomí - zotavovací poloha na postiženou stranu *Překryjeme ránu co nejrychleji rukou. *Přiložíme polopropustný obvaz. *Zajištíme transport voláme ZZS.

67 Úrazy a krvácení do dutiny břišní Situace Příznaky První pomoc Otevřené *Prudká bolest *Rána krvácení, vytékání obsahu zažívacího traktu *Možné vyhřeznutí střev v různém rozsahu *Neklid, úzkost *Zrychlená tepová frekvence *Bledost, chlad, studený pot *Poloha: při vědomí leh na zádech s pokrčenými dolními končetinami, úlevová poloha; v bezvědomí - zotavovací poloha. *Vyhřezlé orgány nikdy nevracíme zpět do dutiny břišní překryjeme sterilním krytím. *Desinfekce a sterilní gáza. *Přidržíme ránu při kašli / zraněný. *Zajištíme transport voláme ZZS. Uzavřené krvácení do dutiny břišní *Neklid *Zrychlená tepová frekvence *Bolest, vede k vyhledávání úlevové polohy *Nevolnost, zvracení, slabost *Pohmat: břicho prknovité *Může být přítomná povrchová rána na břiše, modřina *Poloha: při vědomí leh na zádech s pokrčenými dolními končetinami, úlevová poloha; v bezvědomí - zotavovací poloha. *Zajištíme transport voláme ZZS. *V případě potřeby ošetříme rány na břiše.

68 Poranění kostí CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

69 Při každém ošetření zraňeného použij protektivní pomůcky rukavice, sáček!!! Po celou dobu ošetření zraněného kontroluj základní životní funkce - v případě potřeby zahájení KPR!!!

70 Otevřené Zavřené Zlomeniny kostí Úraz autonehoda, pády, zranění předmětem. Patologické zlomeny vznikají již při minimálním násilí (řídnutí kostí starší lidé). Únavové z dlouhodobého přetěžování.

71 Zlomeniny kostí Možné krevní ztráty u zlomenin: Předloktí až 400ml krve Paže až 800 ml krve Bérec 1000 ml krve Stehno 2000 ml krve Pánev 5000 ml krve!!! RIZIKO ŠOKU použij protišoková opatření!!!

72 Zlomeniny kostí Situace Příznaky První pomoc Zavřené *Bolest v místě poranění, roste s pohybem *Otok *Hematom modřina silné krvácení, ohrožení hypovolemickým šokem *Nepřirozená poloha *Omezení pohybu *Slyšitelné drhnutí kostí *Poloha: polosed, leh na zádech. *Fixace zlomeniny: dlaha (cokoliv rovného pevného deštník, hole, klacek) nebo zdravá končetina, fixace přes 2 klouby přes oděv, zraněného nesvlékáme (bolest, možný pohyb úlomků a poranění kůže); horní končetina: trojcípí šátek (závěs), část oděvu *Transport do zdravotnického zařízení: můžeme transportovat sami (zlomeniny horní končetiny); voláme ZZS zlomeniny dlouhých kostí, pánve. Otevřené *Viz zavřené zlomeniny *Vyčnívající úlomky kostí, krvácení *Viz zavřené zlomeniny. *Vytvoříme ohrádku - kolem vyčnívající kosti položíme stočené obvazy, přes ně sterilní gázu, jemně obvážeme obinadlem. * Transport do zdravotnického zařízení - voláme ZZS,

73 Zlomenina pánve Příznaky První pomoc *Bolest *Omezená pohyblivost *Možné krvácení z poraněných orgánů *Bledost *Úzkost *Zmatenost, později apatie až bezvědomí *Nevolnost, suchost v ústech, žízeň *Chladná, opocená kůže *Zrychlený, špatné hmatný pulz *Poloha: na zádech, tvrdá podložka (na podložce možná protišoková poloha) velmi opatrná manipulace!!! *Fixace zlomeniny: 4 šátky 1. Fixace pánve 2. Fixace stehen k sobě 3. Fixace bérců k sobě 4. Fixace kotníků k sobě; vypodložit mezi klouby riziko otlaků *Transport do zdravotnického zařízení - voláme ZZS

74

75 Náhlé bolesti břicha a hrudníku CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

76 Akutní koronární syndrom Příčinou je zúžení koronárních tepen (cév, zásobující srdce), což vede k nedostatečnému okysličení srdečního svalu a jeho zániku. Příznaky: bolest na hrudi, za hrudní kostí, vystřeluje nejčastěji do levé ruky, tlak, pálení na hrudi, pocení, zvracení, úzkost, strach o život.

77 Zamezíme jakékoli námaze, Uvolníme oděv, Poloha polosed, Otevřeme okno, AKS první pomoc Sledujeme životní funkce, Voláme ZZS. Pokud upadne postižený do bezvědomí: uložíme postiženého na záda, zkontrolujeme zda dýchá, nedýchá KPR, použití AED, Voláme ZNOVA ZZS

78 Příčiny: Bolest břicha množství banálních příčin i závažných onemocnění. - plynatost, kolika, střevní infekce, zánět slepého střeva, žaludeční vřed, cévní onemocnění, infarkt srdce.

79 Bolesti břicha Poloha úlevová, tedy taková, kterou si nemocný sám vybere a ve které nalezne úlevu. Nebo poloha na zádech/boku s pokrčenými dolními končetinami. Sledujeme základní životní funkce. V případě zvracení: poloha postiženého - aby nevdechl zvratky, nepodáváme velké množství tekutin (pouze po částech v malém množství po lžičkách ) - vhodná je ledová Coca Cola.

80 Bolest břicha Při průjmech zajistíme dostatečný přísun tekutin. Pokud se jedná o opakované stavy u nemocného, možno podat předepsané léky na tyto obtíže. Jinak nepodáváme analgetika možné maskování příznaků. Při pokračujících obtížích či zhoršení stavu je vhodné vyhledat lékaře.

81 Alergické reakce CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

82 Příčina: patologická reakce imunitního systému na určitou látku, - léky, prach, pyly, potraviny, hmyz. Příznaky: zčervenání kůže (mapovité fleky), vyrážka, svědění, průjmy, knedlík v krku, dušnost, otok zasaženého místa, pocit na omdlení, poruchy vědomí, bezvědomí, šok. Alergická reakce alergici u sebe často mívají léky proti alergii - tablety nebo i injekce, lze je podat, posadíme postiženého, zklidníme jej, při potížích s dýcháním dáme studený obklad na krk, při intenzivnějších potížích, bezvědomí, voláme ZZS.

83 Rány CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

84 Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány). Příčiny: mechanické (předmět), chemické (poleptání), extrémní teploty (popáleniny, omrzliny). Povrchové, hluboké, penetrující (pronikající). Příklady ran: odřeniny (povrchové), řezné (nůž), bodné (šíp, nůž), sečné (mačeta), střelné (pistole), tržné (ostnatý drát), kousnutí (pes, hlodavec, člověk), zhmožděné. Rizika ran: infekce (tetanus, vzteklina, viry, baktérie). krevní ztráta (nebezpečí šoku), ztráta tkáně (amputace), zasažení orgánů (např. dutina hrudní, břišní).

85 Při každém ošetření zraňeného použij protektivní pomůcky rukavice, sáček!!! Po celou dobu ošetření zraněného kontroluj základní životní funkce - v případě potřeby zahájení KPR!!!

86 Rány první pomoc Poloha: v sedě, v leže, nebo poloha, která postiženému vyhovuje. Zhodnocení rány (závažnost, velikost, nečistoty, cizí předměty, krvácení). Vyčištění rány: u povrchových ran: proud tekoucí vody, jemný kartáček. Odstaňujeme pouze volně ležící cizí tělesa (stěrk, písek,...), předměty umístěné hluboko v ráně či zaklíněné neodstraňujeme! Desinfekce rány (peroxid vodíku, Cutasept, Betadine POZOR! Alergie na jód! Přiložení sterilního krytí, fixace nepružným obinadlem.

87 Rány první pomoc Při krvácení přiložíme tlakový obvaz, komprese tlakových bodů; elevace končetiny. Znehybníme poškozené části (redukce bolesti) trojcípý šátek, dlaha. V případě potřeby zajistíme transport do zdravotnického zařízení: při měnších poraněních možno transportovat sami; větší poranění (hluboká, krvácející, s cizím tělesem) zavolat ZZS. Rány znečištěné zeminou očkování x tetanu.

88 Rány - cizí tělesa v ráně Předměty umístěné hluboko v ráně či zaklíněné neodstraňujeme! Okolí vydesinfikujeme a obložíme gázou a jemně obvážeme obinadlem. V případě, že je předmět vysoký, necháme ho vyčnívat. Pozor obvaz by neměl procházet přes těleso.

89 Rány - cizí tělesa v ráně

90 Ztrátová poranění amputace, skalpace Rizika ztrátových poranění: značná krevní ztráta, riziko hemoragického šoku, infekce. Poloha: v sedě, v leže, nebo poloha, která postiženému vyhovuje. Pahýl: kryjeme sterilní gázou, zástava krvácení - přiložíme tlakový obvaz, komprese tlakových bodů, v případě nutnosti přiložíme škrtidlo viz dále; elevace končetiny. Znehybníme končetinu.

91 Ztrátová poranění amputace, skalpace Při měnších poraněních možno transportovat sami; v případě větších poranění voláme ZZP Péče o amputát / skalpovanou část: zabalíme do sterilní gázy (ideálně), vložíme do mikrotenového šáčku, poté do chladné vodní lázně voda s malým množstvím ledové tříště (teplota 4 C) RIZIKO ŠOKU použij protišoková opatření!!!

92 Termická poranění CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

93 Při každém ošetření zraňeného použij protektivní pomůcky rukavice, sáček!!! Po celou dobu ošetření zraněného kontroluj základní životní funkce - v případě potřeby zahájení KPR!!!

94 Popáleniny Závažný stav, dle rozsahu a stupně může být život ohrožující. Vzniká působením vysokých teplot na kůži a sliznice. Vždy sundat šperky, prstýnky z postižené oblasti!!! RIZIKO ŠOKU použij protišoková opatření!!!

95 Popáleniny Stupeň Příznaky První pomoc I. a II. stupeň *Zarudnutí *Puchýře vyplněné plazmou *Bolest *Poloha: sed; pohodlná pro zraněného, dle lokalizace popáleniny. *Zabráníme dalšímu působení tepla. *Šetrně chladíme pod tekoucí studenou vodou min. *Puchýř nikdy nepropichujeme! *Překryjeme sterilní gázou. *Zajistíme transport do zdravotnického zařízení. III. a IV. stupeň *Bez bolesti *Bledá až bílá kůže ( bez života ) *Zuhelnatění *Poloha: při vědomí sed, leh na zádech protišoková poloha, dle rozsahu a lokalizace popáleniny; bezvědomí: zotavovací poloha. *Zabráníme dalšímu působení tepla. *Nechladíme, pouze přiložíme sterilní gázu. *Zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

96 Omrzliny Stupeň Příznaky První pomoc I. a II. stupeň *Povrchové poškození *Bledá, nafialovělá, necitlivá kůže, *Poškození všch vrstev kůže, nažoutlá kůže s puchýři (2.stupeň) *Poloha: při vědomí sed; bezvědomí: zotavovací poloha *Zabráníme prochlazení alufólie. *Postupně celkově zahříváme končetinu vlažná lázeň, postupné zvyšování teploty lázně. *Přiložíme sterilní gázu. *Nechladíme, pouze přiložíme sterilní gázu. *Zajistíme transport do zdravotnického zařízení. III. stupeň *Hluboké poškození, svaly, nervy, cévy, *Rozpad tkáně po rozmrznutí *Poloha: při vědomí sed; bezvědomí: zotavovací poloha. *Zabráníme prochlazení alufólie. *Končetiny nezahřívámě ve vodní lázni riziko infekce, bolestivost. *Nechladíme, pouze přiložíme sterilní gázu. *Zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

97 Úpal a úžeh Úpal celkové přehřátí organismu. Úžeh přímé působení slunečních paprsků. Uložíme postiženého do stínu, chladu. Poloha: při vědomí sed; protišoková poloha; bezvědomí: zotavovací poloha. Přikládáme studené obklady (hlava, krk, hrudník). Pokud nezvrací podáváme tekutiny po lžičkách. Provádíme protišoková opatření. Voláme ZZS???

98 Chemická poranění CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

99 Poleptání Kyseliny (ph < 7): v důsledku jejich dehydratačních účinků se vytvoří příškvar tmavé barvy. Zásady (ph > 7): na rozdíl od kyselin působí více do hloubky, rána je rozbředlá, žlutohnědá nebo zelená.

100 Poleptání Zabránit dalšímu působení chemikálie (pozor na nebezprčí postřísnění zachránce!). Postižené místo oplachovat vodou (tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla). Neutralizace chemikálií velmi zředěnými roztoky (vyjma očí - jen vyplachujeme). Kyselina - jedlá soda, mýdlová voda Zásada - ocet, citrónová šťáva Při požití - podat větší množství vody a volat ZZS. Nevyvoláváme zvracení (došlo by k opětovnému kontaktu chemikálie s jícnem). Povrchové poleptání sterilně krýt. Při poleptání velké plochy riziko šoku!

101 Šok CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

102 Těžký, život ohrožující stav. Šok Nedostatečné zásobení tkání krví (kyslíkem). Několik druhů šoku dle příčiny: hypovolemický masivní krvácení, popáleniny, dehydratace, distribuční šok težká alergická reakce, poškození míchy, kardiogenní - težký infarkt myokardu), obstrukční - překážka v krevním oběhu (vmetení krevní sraženiny do plic)

103 Příznaky: Bledost, Úzkost, Šok Zmatenost, později apatie až bezvědomí, Nevolnost, suchost v ústech, žízeň, Chladná, opocená kůže, Zrýchlený, špatně hmatný pulz

104 Viz krvácení. Šok - první pomoc Protišoková opatření 5 T. U alergií: podání léků tlumící alergii, chlazení postiženého místa, sledování průchodnosti dýchacích cest. POZOR! Každé zranění může vést k rozvoji šoku!

105 Protišoková opatření 5 T: Šok - první pomoc Teplo zabránění prochladnutí, úniku tepla, Ticho klid kolem zraněného, uklidnění, Tekutiny pouze zvlhčení úst, NIC jíst a pít! Tišení bolesti ne: léky, ano: fixace zlomenin, bez zbytečné manipulace, Transport (volat ZZS)

106 Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

107 Ztížené podmínky (počasí, prostředí, dostupnost) mohou značně ovlivnit kvalitu poskytované péče, zdraví zachránců i raněných. Autonehody: zachránce se pohybuje v nebezpečném prostoru silnice: trojúhelník, reflexní vesta, člověk, který brzdí provoz, výstražná světla aut,...

108 Dešti - rychlejší podchlazení raněného, zvýšené riziko poranění zachránce při poskytování první pomoci u úrazů elektrickým proudem. Noc: snížená viditelnost, zhoršené podmínky pro vyšetření raněného a jeho ošetření. Nedostupnost terénu hory, lesy zásadně ovlivní dojezd odborné péče.

109 Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

110 Krytí rány: čistý plátěný kapesník, čistý šátek či tričko. Zastavení krvácení: část oděvu; jako škrtidlo šátek. Fixace zlomenin: např. deštník, turistická hůl, větev, popř. dolní končetiny svázat k sobě a zdravou končetinu použít jako dlahu. Pomocí kabátu a dvou větví je možné vytvořit nosítka. Raněného můžeme též odvléct na kusu pevné látky (stan, celta, ve spacák).

111 Ochrana vlastního zdraví zachránce: sáček, který si navlečeme na ruce. Fixace hlavy při podezření na poškození páteře: kameny obalené v kusu oděvu, popř. sáčky s pískem, láhve s vodou. K zajištění tepla raněného možno použít oblečení zachránce.

112 Financován z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Děkuji za pozornost

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat

ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat Soubor testových otázek ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání vyššího muničního průkazu a žadatelů o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu ZDRVOTNIKÉ MINIMUM 1 2 3 4 5 6 Při

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Cizí těleso v dýchacích cestách (aspirace) Příčina: většinou potrava, oříšky, bonbony nebo částečky hraček často děti a staří lidé

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná 28. března 2017 od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin Domov Slunečnice Ostrava Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba Akreditovaný

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14960NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KPR s použitím AED. Arnošt Růžička

KPR s použitím AED. Arnošt Růžička KPR s použitím AED Arnošt Růžička Úvod V Evropě dochází k srdeční zástavě každých 45 sekund Kardiopulmonální resuscitace (KPR) prováděná svědky srdeční zástavy je do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY ZÁKLADNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY OPATŘENÍ PŘI DUŠENÍ U DĚTÍ ZHODNOŤTE ZÁVAŽNOST ZÁVAŽNÁ OBSTRUKCE DÝCHACÍCH CEST (neúčinný kašel) MÍRNÁ OBSTRUKCE

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při cyklistice je a. pomalá jízda b. cyklistická přilba c. jízda pouze v terénu

1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při cyklistice je a. pomalá jízda b. cyklistická přilba c. jízda pouze v terénu První pomoc obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při cyklistice je a. pomalá jízda b. cyklistická přilba c. jízda pouze v terénu 2. Povinnost poskytnout první pomoc je dána v České

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká Škola, Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Č.j.: 51-9/2014/OŘ 9 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI PŘI ÚRAZU

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI PŘI ÚRAZU POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI PŘI ÚRAZU Zástava dechu Nedostatek kyslíku zničí při zástavě dechu v několika minutách části mozku nezbytné pro život a veškerá pomoc poté by byla marná (smrt nastává přibližně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Větrná, Větrná 24, Č. Budějovice 370 05 Č.j.:1/2016 Vypracoval: Schválila: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Bc. Kamila Finková Bc. Kamila Finková Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

POSTUP - P 09 Datum: Postup při úrazech a náhlých onemocněních Strana: 1 z 6

POSTUP - P 09 Datum: Postup při úrazech a náhlých onemocněních Strana: 1 z 6 Postup při úrazech a náhlých onemocněních Strana: 1 z 6 1 Účel Stanovit jednotná pravidla pro situace úrazu, náhlém onemocnění žáka, akutně hrozícím sebevražedném jednání žáka, napadení žáka nebo zaměstnance

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc. Rány, krvácení, obvazové techniky. MUDr. Jan Hudec MUDr. Tomáš Korbička KARIM FN Brno

První pomoc. Rány, krvácení, obvazové techniky. MUDr. Jan Hudec MUDr. Tomáš Korbička KARIM FN Brno První pomoc Rány, krvácení, obvazové techniky MUDr. Jan Hudec MUDr. Tomáš Korbička KARIM FN Brno I. Poranění - Rány Rozdělení: Otevřená poranění měkkých tkání Zavřená poranění měkkých tkání Tepelná poranění

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

KRVÁCENÍ. ARK FN u sv.anny

KRVÁCENÍ. ARK FN u sv.anny KRVÁCENÍ ARK FN u sv.anny Dělení krvácení dle druhu cévy: tepenné žilní vlásečnicové dle projevu: zevní spíše nadhodnocujeme vnitřní spíše podhodnocujeme dle příčiny: úrazové neúrazové artérie véna kapilára

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více