Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:"

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 4. Informační centra 5. Propagace 6. Opravy a investice 7. Závěr 8. Přílohy Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha Úvod Výroční zpráva uvádí souhrnný materiál hodnotící celkovou činnost příspěvkové organizace Dům kultury, Mírové náměstí 733, Ostrov s detailním pohledem na jednotlivé kategorie hlavní a doplňkové činnosti. Hlavní cíle hodnoceného roku, kterými byly kvalitní kulturní pořady s dosažením dobré úrovně návštěvnosti podle stanoveného plánu, dodržení hospodářského plánu, zorganizování a realizace tradičního Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na vysoké profesionální úrovni, byly splněny. Podmínky pro realizaci těchto cílů se v průběhu roku velmi měnily, řízení organizace mělo několik fází. Odvolání ředitele, několikaměsíční zástup a jmenování nového ředitele s účinností od 17. května Rozkolísaná činnost organizace byla postupně, na základě krizového řízení, stabilizována a lze konstatovat, že stav je konsolidován tak, že všechny odborné činnosti na jednotlivých pracovních postech jsou funkční. Ve druhém pololetí došlo postupně k osmi zásadním změnám na pracovních pozicích, v poslední řadě ve vedení infocentra a jeho referátech. K rozšíření infocentra došlo o nové pracoviště na zámku od 1. srpna Obchodní charakter funkce infocenter má prvořadou důležitost a postupně bude dále zkvalitňován. Hospodářský výsledek Město Ostrov vynakládá na oblast kultury významné množství finančních prostředků, které jsou zhodnocovány v hlavní činnosti a Dům kultury vyvíjí další doplňkovou činnost pro uspokojení obyvatel v oblasti získávání potřebných informací, přímého prodeje vstupenek na kulturní, sportovní akce, dopravní spojení všeho druhu, tiskovin a ostatních produktů a to s pokrytím po celé České republice pomocí vlastního a nejvíce používaných celostátních prodejních portálů. Všechny tyto produkty jsou velmi využívány a pro obyvatele města přináší potřebný komfort. Pozitivní výsledky doplňkové činnosti jsou transformovány do financí, hospodářského výsledku a dále použity pro provozní potřebu DK, případně převedeny do předepsaných fondů. 2

3 V průběhu prvního pololetí roku 2014 došlo zejména vlivem nedostatečné úrovně řízení k významným ztrátám v hospodaření organizace. Jednalo se zejména o oslavu 60 let výročí Domu kultury a velmi problematicky se vyvíjela organizace 46. ročníku festivalu Oty Hofmana, jehož příprava začala s mnohaměsíčním zpožděním. S novým vedením DK Ostrov a rychlou reorganizací činnosti se postupně dosáhlo zkvalitnění hospodaření organizace. Hlavní stanovené úkoly, kterými byly provedení tradičního 46. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana ve vysoké kvalitě, realizace plánovaných akcí 2. pololetí 2014 a ročního finančního plánu 2014, byly splněny bez potřeby dodatečné finanční pomoci ze strany zřizovatele. Tabulka hospodářských výsledků: Kč Obrat Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tabulka vývoje hospodářských výsledků: Výnosy HČ HČ - dotovaná HČ - vlastní Výnosy DČ Výnosy celkem Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek DČ Hospodářský výsledek celkem Tabulka vývoje realizovaných finančních prostředků: DATUM ÚČTY V BANCE POKLADNY PENÍZE CELKOVÉ BĚŽNÝ FKSP REZERVNÍ INVEST 1 2 FKSP EUR CELKEM SOUČTY ZÁVAZKY POHLEDÁVKY Rozbor hlavní činnosti Na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary vydané s příslušnými dodatky, probíhá hlavní a doplňková 3

4 činnost a s tím související aktivity, pro které je organizace zřízena. Jedná se o akce zaměřené především na využití volného času v oblasti kultury, vzdělávání a turistiky. Tabulka počtu návštěvníků DK: rok celkem DK xx xx IC DK x IC zámek celkem cizinci Kino Divadlo xx xx Koncerty xx xx Výstavy xx xx FOH xx Ostatní xx xx x nebylo zjištěno xx nebylo uvedeno ve výroční zprávě Kino Výsledky činnosti kina v Ostrově jsou odrazem práce celého kolektivu za uplynulý rok V tomto roce bylo dosaženo ve srovnání s rokem 2013 vyšší návštěvnosti, při srovnatelném hospodaření. Kino hraje pravidelně ve čtvrtek, pátek a sobotu v čase 17:30 a 20:00 hod. Výsledky návštěvnosti závisely zejména na celoroční struktuře nabídky distribučních společností. Dále byla návštěvnost závislá na zvolené dramaturgii zveřejnění filmů dodavatelských distribučních společností. V těchto případech velmi záleželo na umění pracovníků DK odhadnout zájem diváků. Podařilo se to u filmů typu Vlk z Wall Street, Strážci galaxie, Železná srdce, Hunger Games: Síla vzdoru, Interstellar či Hobit: bitva pěti armád nebo výborných českých filmů typu Něžné vlny, Babovřesky 2, Všiváci, Pohádkář nebo úžasné pohádky Lego příběh, RIO 2, Letadla2, Zvonilka a piráti či Tučňáci z Madagaskaru. Tato skladba se výrazně projevila na celkových výsledcích kina. Návštěvnost na český film je stále velmi dobrá, největší podíl na návštěvnosti mají sci-fi, thrillery, horory a pohádky pro malé 4

5 diváky. Rozhodující a základní věcí v práci s filmem je dramaturgická skladba měsíčního programu kina. Program kina byl a dále bude tvořen přibližně s dvouměsíčním předstihem. Za rok 2014 bylo odehráno celkem 293 filmových představení. Z tohoto počtu odehraných představení bylo 23 představení odehráno pro mateřské školy, školní družiny, základní školy a střední školy. Stejně tak 10 divadelních představení. Další představení filmová i divadelní jsou již naplánována a odsouhlasena i na rok Celková tržba činila ,- Kč a promítání navštívilo diváků. Průměrná cena vstupné pro rok 2014 činila 73,- Kč. Pro děti i širokou veřejnost bylo, jako každoročně, pořádáno promítání v rámci 46. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se letos uskutečnil v termínu října I v roce 2014 jsme nadále pokračovali v tradici promítání celovečerního pásma špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu a dalších zimních radovánkách pod názvem SNOW FILM FEST a jeho bratrského festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA, která je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Jedná se vždy o několikahodinové promítání, o které je z řad příznivců a nadšenců velký zájem. Pokračovalo se též v tradici Letního kina, které se uskutečnilo ve spolupráci s MDDM Ostrov na Dětské letní scéně při MDDM. Promítalo se v měsících červenec a srpen, vždy 5

6 v pátek od 22 hodin. Promítalo se celkem 7 filmů, které navštívilo celkem 204 diváků. Počasí nám velice přálo, pouze jednou se projekce uskutečnila pro nepřízeň počasí v kinokavárně DK Ostrov. Důležitou oblastí práce s filmem je i jeho dobrá propagace. V tom nám pomáhají i distributoři, kteří cca od poloviny roku nasazují hodně reklamu do televize a je to pak znát na návštěvnosti daného titulu v kině. Pracovník propagace tiskne měsíční program kina, který se vylepuje na výletové plochy po celém městě, vychází v Ostrovském měsíčníku a měsíčníku Kamelot, je uveřejňován na webových stránkách Domu kultury a Facebooku, týdenní inzerce na jednotlivé filmy je ve vitrínkách před Domem kultury či na Infocentru. Provoz kina je součástí kulturní a společenské nabídky pro občany města Ostrova. V dramaturgické skladbě programu je především pamatováno na mladou generaci, která tvoří tu nejširší diváckou základnu. Hlavním cílem a snažením vedení kina je nabídnout a poskytovat služby na úrovni pro všechny občany. Tabulka porovnání roků : Rok Představení Diváci Tržba Tabulka porovnání roků 2012, 2013 a 201 po jednotlivých měsících: počet předst diváci tržba počet předst diváci tržba počet předst diváci Tržba 6

7 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Divadlo V roce 2014 se uskutečnilo 10 divadelních představení pro dospělé. Z toho naše ochotnická Divadelní scéna při DK odehrála celkem 3 představení, v rámci Noci divadel a v rámci Letní divadelní scény. Uvedená představení navštívilo celkem 1944 návštěvníků, na vstupném se utržilo ,- Kč. Z naší zkušenosti vyplývá, že nejúspěšnějšími představeními jsou komedie, proto bychom se v roce 2015 zaměřili hlavně na tento žánr. Divadelní sál byl také velmi využíván pro mateřské školy, družiny, základní a střední školy. 7

8 Pro mateřinky se od dubna do prosince uskutečnily čtyři divadelní představení, které byly naprosto naplněny a přidávaly se i židle, neboť kapacita sálu nestačila na dvě promítání. Mateřinky chodily na akce DK jednou za dva měsíce. Návštěvnost byla celkem dětí. Družiny chodily na akce do divadelního sálu DK jednou měsíčně a to převážně na promítání filmů. Celkem se uskutečnilo pro družiny 8 promítání a 2 divadelní představení. Návštěvnost byla celkem dětí. Pro střední školy a základní školy z okolí se celkem uskutečnilo 8 promítání s účastí dětí a 1 divadelní představení v počtu 334 dětí. Koncerty V DK proběhla soutěž regionálních kapel. Měla 5 kol a celkem ji zhlédlo 146 diváků. RegionBeat s účastí 214 diváků a koncert Ondřeje Havelky 208 diváků. Trampskou letní scénu zhlédlo na 500 diváků a dále se jednalo o řadu klubových koncertů a závěrečné koncert ZUŠ. Pro důchodce se uskutečnil taneční hudební večer s Josefem Zímou a v DK také koncertoval Žalman a spol. Zrušen byl koncert Karlovarského symfonického orchestru k 60. výročí DK pro nedostatečnou připravenost akce, koncert Kamila Střihavky pro malý zájem a koncert bigbandu Václava Hybše pro značný předpoklad finančního deficitu. Pro koncerty tohoto typu je plánováno vystoupení vynikajícíh bigbandů karlovarského kraje s hostujícími virtuosy. V Klášterním areálu proběhlo celkem 12 koncertů s celkovou účastí 1154 diváků, velmi úspěšných zejména ve druhé polovině roku. Výstavy Prohlídky kaplí svatého okrsku zhlédlo celkem 1634 účastníků a programové prohlídky dále 458 diváků. V KA se uskutečnilo 9 výstav, které zhlédlo 5230 návštěvníků a na Staré radnici bylo 11 výstav s 1792 návštěvníky. Ostatní akce Kromě výše vyjmenovaných akcí se uskutečnil tradiční ples Domu Kultury. Tento ples vždy přináší bohatý doprovodný program a některou z hvězd naší populární hudby. Dále se 8

9 uskutečnil Country ples, Myslivecký a Rybářský ples, Vyhodnocení sportovců a cyklistů spojené s taneční zábavou. Tradiční Michaelská pouť na Starém náměstí byla v tomto roce navštívena velkým počtem návštěvníků, díky bohatému programu a příznivému počasí. V pěti termínech se na Mírovém náměstí uskutečnily Ostrovské trhy, dále folklorní festival a předvánoční návštěva kamionu COCA COLA s mimořádnou návštěvou obyvatel města. Také v roce 2014 jsme pořádali základní taneční kurzy pro mládež, které se zúčastnilo 23 tanečních párů a velmi dobře byly provedeny taneční společenské akce prodloužená a věneček. Určitým problémem k řešení pokračuje zajištění kvalitního servisu občerstvení. V červenci se uskutečnil již III. Ročník Trampské letní scény, který byl společným projektem s pivními slavnostmi. Také tato akce si našla svého posluchače a byla navštívena velkým počtem osob. V rámci Karlovarského folklórního festivalu k nám přijelo několik zahraničních souborů a na prostranství před Domem kultury ukázaly své taneční i hudební umění v krásných kostýmech bylo se rozhodně na co dívat. V této nově navázané spolupráci budeme i nadále pokračovat. 9

10 V předvánoční adventní čas jsme tradičně zahajovali velmi oblíbenou akcí rozsvěcením vánočního stromu. Pořádali jsme i další adventní a vánoční koncerty v Kostele Zvěstování Panny Marie a to s velkým úspěchem, všechny koncerty byly téměř vyprodány. Všechny tyto uvedené akce zhlédlo více než 9 tisíc účastníků. V klášterním areálu a na Staré radnici se uskutečnilo 11 přednášek s celkovým počtem 280 účastníků. Na Staré radnici bylo hráno 10 pohádek, které zhlédlo 474 dětí. Svatby a ostatní pronájmy využilo 1690 účastníků. Klášterní areál Klášterní areál v Ostrově v roce 2014 završil osmý rok svého provozu coby kulturněspolečenské zařízení města Ostrova. V tomto roce došlo k celkovému růstu v počtu návštěvníků prohlídek kaplí, kulturních akcí i pronájmů. Vliv na tuto skutečnost mohlo mít například rozšíření nabídek programů o přednášky a doprovodné akce k výstavám, nebo pokračování v zážitkových prohlídkách Kláštera. Velkou změnu zaznamenaly Klášterní slavnosti, které navazovaly na historickou tradici města Ostrova. Celkově vykazuje činnost Klášterního areálu za rok 2014 kladné výsledky. Náplň provozu Klášterního areálu v roce 2014: 1) Průvodcovská činnost (prohlídky kaplí sv. Anny, sv. Floriána a P. M. Einsiedelnské) 2) Nevšední prohlídky Kláštera popularizace historie Ostrova zážitkovou cestou 3) Organizace výstav, umístěných v kostele Zvěstování Panny Marie 4) Organizace koncertů, konaných v kostele Zvěstování Panny Marie 5) Organizace přednášek, konaných v kostele Zvěstování Panny Marie 6) Klášterní slavnosti, odehrávající se v klášterní zahradě 7) Svatby a pronájmy, konané v kostele Zvěstování Panny Marie a v kapli P. M. Einsiedelnské 10

11 1) Průvodcovská činnost Průvodkyně seznamují návštěvníky během svého výkladu s historií Klášterního areálu a také historií města Ostrova. V druhé polovině roku navazují výkladem i na historii ostrovského zámku a vybízejí návštěvníky k návštěvě tamních expozic. Často si rozšiřují své znalosti a pomáhají s tvorbou podkladů pro zábavně-naučné akce, zaměřené na historii Ostrova. Kromě tuzemských návštěvníků je Klášterní areál oblíbeným cílem zejména německých turistů, ale rok 2014 zaznamenal i zvýšený počet návštěvníků ruské národnosti. Mimo jiné byli zaznamenáni návštěvníci z Anglie, Holandska, Kanady, Japonska či Norska. Vyhodnocení návštěvnosti prohlídek kaplí s průvodcem: Návštěvnost kaplí v měsíci Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září říjen Listopad Prosinec Celkem návštěvníků Vyhodnocení: Návštěvnost kaplí v roce 2014 vykázala oproti roku 2013 zlepšení o 22 %. Oproti roku 2012 to pak bylo o 8 %. 2) Nevšední prohlídky Kláštera V současné době je všeobecně módním trendem realizace zážitkových prohlídek. Pro tyto účely byl podle historie Klášterního areálu vytvořen scénář na míru s názvem Ostrovské příběhy. Poprvé byl tento scénář pro Klášterní areál využit v rámci EHD v roce 2013; v roce 2014 jsme navázali a připravili další tři reprízy. Ostrovské příběhy byly odehrány v měsících červnu, srpnu a říjnu. První dvě prohlídky byly pojaty jako hudební vystoupení ve spolupráci se ZUŠ Ostrov a příběhy sehrál Ochotnický spolek z Kynšperku nad Ohří. Poslední prohlídku sehrálo 11

12 Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, které přilákalo zcela nové spektrum návštěvníků. Jako další zážitkovou prohlídku Kláštera řadíme VE SVITU LOUČÍ!, která byla realizována v rámci programu FOH a jejíž součástí byla hudba, divadlo a fireshow. S tímto typem prohlídek budeme počítat i do dalších let. Vyhodnocení návštěvnosti prohlídek 2014: Večerní prohlídka návštěvníků Červen 93 Srpen 68 Říjen 197 Ve svitu loučí 100 Celkem návštěvníků 458 Vyhodnocení: Celkově tyto programy přinesly dalších 458 návštěvníků kaplí v Klášterním areálu. 3) Výstavy Výstavy v klášterním kostele zahájily již v únoru fotografie MELANCHOLIE SEVERU autora Vladimíra Vojíře. Navazující výstava byla věnována uměleckému seskupení PAMPEKLEC, které zaplnilo kostel dřevěnými a keramickými plastikami a dalšími prostorovými objekty. SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLŮ, připravená ve spolupráci s Lubomírem Modrovičem a Hornickým muzeem v Příbrami, byla zaměřena na geologické poklady Krušných hor. Letní výstava patřila Marii Brožové a OBHAJOBĚ PASTELKY, která se během dvou měsíců stala druhou nejnavštěvovanější výstavou toho roku. Zahájena byla (namísto vernisáže) veřejným kreslením, které během dne přilákalo přes stovku návštěvníků. Významným výročím roku 2014 bylo 100 let od započetí 1. světové války. K této příležitosti připravil SPMO výstavu 100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Počátek nové Evropy. Výstava byla připravována také ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Muzeem Sokolov a představila tento velký světový konflikt nejen v měřítku světovém, ale také s výrazným zaměřením na město Ostrov. Největší počet návštěvníků přilákala výstava LICHOŽROUTI dětské ilustrátorky Galiny Miklínové, která dokázala maximálně využít prostory, které kostel pro výstavy nabízí. POD STROMEČKEM MEDVÍDEK završil výstavní sezónu roku Expozice, která čítala přes 400 medvídků, vystřídala sérii výstav betlémů. Slaměný betlém v životní velikosti, vytvořený v roce 2013, byl v kostele opět vystaven a rozšířen o další postavičku. 12

13 Novinkou pro výstavní činnost v tomto roce bylo pořízení nového výstavního prostoru v podobě kruhového bednění a využití ocelových lan k zavěšení exponátů v prostoru hlavní lodi kostela. Z programových novinek to byly doprovodné akce k výstavám, např. komentovaná prohlídka pro školy u příležitosti výstavy 100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, PONOŽKOBRANNÍ S LICHOŽROUTY nebo ODNESTE SI MEDVÍKA. Tyto akce mají u veřejnosti kladné ohlasy a výrazně zvyšují návštěvnost jednotlivých výstav. V letošním roce chceme v podobné činnosti nadále pokračovat. Vyhodnocení návštěvnosti výstav 2014: Název výstavy návštěvníků Výstava betlémů 2013/ Melancholie Severu 232 Pampeklec 435 Minerály 632 Obhajoba pastelky sv. válka 682 Lichožrouti 1158 Pod stromečkem medvídek 2014/ Celkem návštěvníků: 5230 Vyhodnocení: Návštěvnost výstav oproti roku 2013 vykazuje nárůst o 14 %. 4) Koncerty Silnou návštěvnost koncertů přinesla až druhá polovina roku. Ostrovské publikum uvítalo především žánr folkový a početné obecenstvo měl i sbor Gymnázia Ostrov, v jehož spolupráci jsme připravili hned dva koncerty. Výrazně nejsilnější ohlas přinesl 2. adventní koncert ROHÁČI&DAD KVINTET, koncert Gymnázia Ostrov a VZPOMÍNKY NA KARLA KRYLA. Vyhodnocení návštěvnosti koncertů 2014: Název koncertu návštěvníků Keltská harfa 71 Cantilo V. I. P. 18 Návrat J. S. Bacha 60 Leicester Schools Orchestra 57 Atlantis Colegium 25 Gymnázium Ostrov slaví 25 let 102 Karel Kryl

14 Roháči a DAD Kvintet 240 Gymnázium Ostrov Není ryba jako ryba 180 Zuzana Seibertová 116 Pavlína Senič 121 Celkem návštěvníků: 1154 Vyhodnocení: Celkový nárůst návštěvnosti koncertů byl oproti loňskému roku o 182 %. S určitostí (dle ohlasů obyvatel) by ale tato návštěvnost v Klášteře mohla přinést ještě vyšší čísla, pokud by se podařilo trvale a efektivně vyřešit temperování prostoru hlediště. 5) Přednášky Naprostou novinkou roku 2014 byla realizace přednášek v prostorách kostela a současného využití vybavení v podobě televizoru na 1. kúru kostela. Návštěvníci tak mohli vyslechnout přednášku o HISTORII PORCELÁNU. Významnou se stala i spolupráce s Muzejním spolkem Ostrov. Ten připravil dvě přednášky: OSTROV OD PRAVĚKU DO RANÉHO STŘEDOVĚKU A OSTROVSKO VE 13. STOLETÍ. Přednášky je možné v Klášteře pořádat pouze v letních měsících z důvodu velkého chladu. Přednášky návštěvníků Historie porcelánu 49 Od pravěku do raného středověku 23 Ostrovsko ve 13. století 36 Celkem návštěvníků 108 6) Klášterní slavnosti Druhý víkend v květnu proběhl šestý ročník Klášterních slavností, který byl programově spojen s hudebním festivalem ZUŠ v Ostrově. Koncepce slavností 2014 byla zaměřena historii města. Novým bodem programu byl historický průvod s kočárem, jenž vedl od Domu kultury do klášterní zahrady. Jako součást programu bylo zachováno předávání cen Ď Richarda Langera. Díky příznivému počasí byla návštěvnost slavností o 29% vyšší. Klášterní slavnosti Celkem návštěvníků Vyhodnocení: Návštěvnost oproti roku 2013 stoupla o 81 % a jednalo se o slavnosti s nejvyšší návštěvností vůbec. 14

15 7) Svatby a pronájmy Obliba klášterního kostela Zvěstování Panny Marie coby vhodného prostoru pro svatební obřady v loňském roce vzrostl. Stejně tak se zvýšil i počet využití pro předávání vysvědčení; loučení s 9. ročníky a pronájem kostela využily i ZUŠ Ostrov a Gymnázium Ostrov. Navíc byl kostel využit pro organizaci firemního vánočního večírku. Vyhodnocení návštěvnosti pronájmů 2014: Název akce návštěvníků Jarní zpívání Gymnázium Ostrov 200 Předávání vysvědčení SPŠ Ostrov 150 Předávání vysvědčení Gymnázium Ostrov 150 Koncert ZUŠ kytarový 150 Loučení s 9. ročníky ZŠ Májová 150 Předávání vysvědčení ZŠ Masarykova 150 Předávání vysvědčení ZŠ J. V. Myslbeka 150 Festival Mitte Europa 100 Večírek Raiffeisen BANK 120 Svatby 8x 400 Celkem návštěvníků: 1720 Vyhodnocení: Nárůst návštěvnosti prostřednictvím pronájmů byl pro rok 2014 o 77 % vyšší. Stará radnice 15

16 Budova Staré radnice každý měsíc nabízí návštěvníkům řadu kulturních programů. Historické prostory, s nejčastěji využívanou podkrovní půdou, se díky dobrému temperování nemusí v aktivitách ani během zimních měsíců nijak omezovat. Infocentrum Staré radnice po celý rok poskytuje veškeré informační služby o kulturních akcích a památkách v Ostrově. Dále nabízí prodej vstupenek na všechny akce Domu kultury a v neposlední řadě i škálu turistických předmětů. Půda staré radnice je již léty prověřená jako vhodný prostor pro výstavy menšího rozsahu, prezentaci místních umělců a přednášky. Díky utěšené atmosféře nabízí ideální prostor pro organizaci hraných pohádek pro děti. Prostory Staré radnice jsou také nabízeny k pronájmu a významnou součástí Staré radnice je i obřadní síň města Ostrova a expozice hodinových strojků. V roce 2014 byly náplní provozu Staré radnice: 1) Organizace výstav 2) Organizace pohádek 3) Organizace přednášek 4) Svatby, pronájmy a jiné 1) Organizace výstav Složení výstav na Staré radnici bylo velice různorodé. Největší návštěvnost zaznamenala výstava HRAČKY, LOUTKY, DIVADÉLKA, připravená na Staré radnici pro dobu letních měsíců a zaměřená na dětské publikum. OBRAZY DUŠE JOSEFA FOUSKA díky jménu známé osobnosti vydobyly v návštěvnosti druhé místo a třetí nejvyšší počet návštěvníků získala výstava PATCHWORK PRO RADOST. Vyhodnocení návštěvnosti výstav 2014: Výstava Návštěvníků Poustevenský svět 52 K lidem země 111 Příběh ženy 149 Josef Fousek Obrazy duše 338 Martin Chochel Krajiny v obrazech 90 Hračky, loutky, divadélka 382 Malovaná radost 137 Svět z pohlednic 122 Patchwork pro radost 225 Staročeské Vánoce 186 Celkem návštěvníků 1792 Vyhodnocení: 16

17 Výstavy na Staré radnici by během roku měly být zaměřeny dle aktuálních měsíců na dětské publikum, dále na rukodělné výstavy a umístěna by zde měla být jednou ročně i výstava známějšího autora. 2) Organizace pohádek Pohádky na Staré radnici byly z větší části organizovány ve spolupráci s ochotníky z Divadelní scény při DK Ostrov, kteří již mají v Ostrově své stálé publikum. Průměrná návštěvnost pohádek činí 47 osob. Vyhodnocení návštěvnosti pohádek 2014: Pohádka O tajemném nástroji 49 Krejčík hrdina 53 Čertovský mariáš 66 Nebedružná hvězdoprava 28 Nezbedná princezna 66 O čisté vodě 32 O perníkové chaloupce 24 O Palečkovi 25 Mluvící pták 59 Tři prasátka 72 Celkem návštěvníků 474 Návštěvníků Vyhodnocení: Výkyvy u jednotlivých představení byly způsobeny především v závislosti na roční době a počasí. Celkově se Stará radnice těší větší návštěvnosti pohádek v chladnějších měsících. 3) Přednášky Návštěvnost cestovatelských přednášek má, na rozdíl od minulých let, spíše sestupnou tendenci. Největší ohlas zaznamenala přednáška zaměřená na osadu Mariánská. Oblíbeným tématem je nyní znovuobjevování Krušnohoří. Vyhodnocení návštěvnosti přednášek 2014: Přednáška Návštěvníků Gruzie očima dobrovolnice 13 Pan Kelsang Lhamo Do Tibetu 28 Čestmír Lukeš - O Nepálu 10 Jak se stal Ostrov opět českým 24 Zámek v Ostrově v průběhu časů 19 Mariánská promluvila 42 17

18 Zimbabwe 11 Advent v soudobých zvycích 25 Celkem návštěvníků 172 Vyhodnocení: Zaměření přednášek by tedy mělo více tíhnout k současným trendům. 4) Svatby, pronájmy a jiné Pracovnice Staré radnice pečlivě zajišťují chod Staré radnice a pomoc s organizací svatebních obřadů. Úzce spolupracují s matrikou. Půda Staré radnice je také pronajímána za účelem absolventských koncertů žáků ZUŠ Ostrov. K zajímavým doprovodným programům patří také akce s názvem STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA, konající se každý měsíc v Infocentru Staré radnice. Cílem této akce je prezentace řemeslných technik a starých krušnohorských řemesel jako je dřevořezba, paličkování, drátkování a další. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana Festival prošel v roce 2013 určitou krizí, která poznamenala jeho kvalitu a následná situace v nedostatečné přípravě přetrvala do začátku roku Stávající tým nebyl dostatečně kvalifikovaný pro organizaci tohoto festivalu. Ztráta důvěry dlouholetých filmových odborníků, České televize a hereckých celebrit, včetně syna Oty Hofmana, byla logickým důsledkem této krize. V průběhu této doby se uskutečnil pokus převzít organizaci festivalu Přemyslem Otakarem Riesem (prezident společnosti ASORG Praha) a pražské skupiny s cílem výrazně změnit statut a název festivalu. Přemysl Otakar Ries se zároveň jmenoval prezidentem tohoto festivalu a novou situaci široce medializoval. Nově navržený statut předložený České televizi, pokračující práce na novém projektu, včetně vznikajících nesmyslných nákladů a jejich fakturace, byl jen vyvrcholením této krize. S novým vedením Domu kultury byl v průběhu června postupně vytvořen nový tým festivalu a v souladu se souhlasem rady města a zastupitelstva byla potvrzena tradice festivalu Oty Hofmana. Po mnoha složitých jednáních s P. O. Riesem a ostatními bylo postupně dosaženo potřebného stavu pro zahájení příprav. Přes velmi krátký čas na zorganizování tak náročné akce, jakou je pětidenní filmový festival, se 17-ti člennému týmu podařilo připravit velmi kvalitní akci s výraznou účastí více než 150 pozvaných hostů a více než 14-ti tisíci diváků. 18

19 Tradiční 46. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na téma MOJI KAMARÁDI uskutečnil Dům kultury Ostrov ve dnech října 2014 Hlavními partnery byli: Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj a Město Ostrov Nemos Plus s.r.o., Marius Pedersen a.s., Elektro S Štěpánek s.r.o., Ostrovská teplárenská Partneři:a.s., Papos Trade s.r.o., Vodárny a kanalizace a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s., Reba Ostrov s.r.o., Preciosa Jablonec n/nisou, BPO spol. s.r.o., Copy Print s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Strojservis Homolka s.r.o. Organizační partneři: ZUŠ, MDDM, Městská knihovna, SAN, DT Liberec, DTA, MB Media, MTD Mediální partneři: týdeník 5+2, Karlovarský deník, Český rozhlas Plzeň, TV Ostrov, Kamelot TRADIČNÍ CESTA FESTIVALU: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v letošním roce potvrdil svou mnohaletou tradiční cestu a návrat k tradicím. Významnou tradicí, ke které se festival vrátil, je znovuobnovení Klubu Martin. Původní byl založen v roce 1966 jako Dětský filmový klub Martin. Členové původního klubu iniciovali založení Národní přehlídky dětské filmové tvorby našeho dnešního festivalu. U zrodu klubu Martin stál tehdejší herec Jaroslav Vízner (filmy Volejte Martina, U telefonu Martin, Martin a devět bláznů, Martin a červené sklíčko), který v roce 2001 po svém návratu z emigrace ze Švýcarska, navázal na své přátelství s Ostrovem, hlavně s festivalem, a stal se jeho milým 19

20 hostem. Byl to on, kdo měl velký zájem o znovuobnovení činnosti filmového klubu Martin, což se také v roce 1998 na krátkou dobu podařilo. Do třetice všeho dobrého byla činnost Klubu Martin slavnostně obnovena dne 11. června 2014, za přítomnosti Jaroslava Víznera a Otty Hofmanna (syna spisovatele a scénáristy Oty Hofmana). Klub Martin tentokrát oslovil dospěláky, dřívější členy filmového klubu Martin a kamarády Domu kultury, aby se stali jeho členy a podpořili tak hlavně dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. SOUTĚŽNÍ FILMY: soutěžilo celkem 11 snímků: Hudební pohádka Jana Svěráka Tři bratři, pokračování úspěšného filmu Gympl Tomáše Vorla Vejška, pohádka Kovář z Podlesí režiséra Pavla Göbla, režijní debut Jiřího Mádla Pojedeme k moři, film ze sportovního prostředí režisérky Andrei Sedláčkové Fair Play, televizní pohádka Zdeňka Zelenky Duch nad zlato, pohádka Bořivoje Hořínka Mazalové Pravda nebo pohádka, Karla Janáka Velká obrázková loupež, příběh z II. světové války Poslední cyklista režie Jiří Svoboda, putování malých medvídků Václava Chaloupka Méďové na cestách a Špačkovi v síti času Tatínek na objednávku režiséra Karla Smyczka a Martina Dolenského. SOUTĚŽNÍ FILMY DĚTSKÉ VIDEOTVORBY: celkem 6 snímků: Přepadení, Nepolíbený, Vobrázky z vajglů, Život na kolečkách, Spojeni hudbou, Hledej mezi řádky SOUTĚŽNÍ FILMY STUDENTSKÉ TVORBY: celkem 6 snímků: Zlatá žíla, Řehtačka, Bratránek, Epilog, Exit, Hlas hrdiny VÝSLEDKOVÁ LISTINA: porota dospělých uděluje ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem filmu POSLEDNÍ CYKLISTA režiséra Jiří Svobody porota dospělých uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ: PETRU ŠTĚPÁNOVI za roli Simona Oreinsteina ve filmu Poslední cyklista režiséra Jiřího Svobody. 20

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa 11.1. film Broučkova rodina kino Mže 17,30 hod. film Listopad kino Mže 19,00 hod. 12.1. 13.1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách.

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. NAŠE HLAVNÍ ČINNOST Zajištění hostesek a promotérů Ochutnávky Event marketing Road show Centrála Projekt manager

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Animánie rozdala ceny

Animánie rozdala ceny Tisková zpráva 20. listopadu 2016, Plzeň Animánie rozdala ceny Dvanáct cen a devět čestných uznání rozdala v sobotu večer porota festivalu Animánie. Přehlídka, která se zaměřuje na audiovizuální tvorbu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Hejnické slavnosti 2012

Hejnické slavnosti 2012 Hejnické slavnosti 2012 30. června - 1. července 2012 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz V Hejnicích 16. 1. 2012 Vážení, Hejnické slavnosti (dříve Hejnická pouť) se v

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více