Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:"

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 4. Informační centra 5. Propagace 6. Opravy a investice 7. Závěr 8. Přílohy Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha Úvod Výroční zpráva uvádí souhrnný materiál hodnotící celkovou činnost příspěvkové organizace Dům kultury, Mírové náměstí 733, Ostrov s detailním pohledem na jednotlivé kategorie hlavní a doplňkové činnosti. Hlavní cíle hodnoceného roku, kterými byly kvalitní kulturní pořady s dosažením dobré úrovně návštěvnosti podle stanoveného plánu, dodržení hospodářského plánu, zorganizování a realizace tradičního Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na vysoké profesionální úrovni, byly splněny. Podmínky pro realizaci těchto cílů se v průběhu roku velmi měnily, řízení organizace mělo několik fází. Odvolání ředitele, několikaměsíční zástup a jmenování nového ředitele s účinností od 17. května Rozkolísaná činnost organizace byla postupně, na základě krizového řízení, stabilizována a lze konstatovat, že stav je konsolidován tak, že všechny odborné činnosti na jednotlivých pracovních postech jsou funkční. Ve druhém pololetí došlo postupně k osmi zásadním změnám na pracovních pozicích, v poslední řadě ve vedení infocentra a jeho referátech. K rozšíření infocentra došlo o nové pracoviště na zámku od 1. srpna Obchodní charakter funkce infocenter má prvořadou důležitost a postupně bude dále zkvalitňován. Hospodářský výsledek Město Ostrov vynakládá na oblast kultury významné množství finančních prostředků, které jsou zhodnocovány v hlavní činnosti a Dům kultury vyvíjí další doplňkovou činnost pro uspokojení obyvatel v oblasti získávání potřebných informací, přímého prodeje vstupenek na kulturní, sportovní akce, dopravní spojení všeho druhu, tiskovin a ostatních produktů a to s pokrytím po celé České republice pomocí vlastního a nejvíce používaných celostátních prodejních portálů. Všechny tyto produkty jsou velmi využívány a pro obyvatele města přináší potřebný komfort. Pozitivní výsledky doplňkové činnosti jsou transformovány do financí, hospodářského výsledku a dále použity pro provozní potřebu DK, případně převedeny do předepsaných fondů. 2

3 V průběhu prvního pololetí roku 2014 došlo zejména vlivem nedostatečné úrovně řízení k významným ztrátám v hospodaření organizace. Jednalo se zejména o oslavu 60 let výročí Domu kultury a velmi problematicky se vyvíjela organizace 46. ročníku festivalu Oty Hofmana, jehož příprava začala s mnohaměsíčním zpožděním. S novým vedením DK Ostrov a rychlou reorganizací činnosti se postupně dosáhlo zkvalitnění hospodaření organizace. Hlavní stanovené úkoly, kterými byly provedení tradičního 46. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana ve vysoké kvalitě, realizace plánovaných akcí 2. pololetí 2014 a ročního finančního plánu 2014, byly splněny bez potřeby dodatečné finanční pomoci ze strany zřizovatele. Tabulka hospodářských výsledků: Kč Obrat Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tabulka vývoje hospodářských výsledků: Výnosy HČ HČ - dotovaná HČ - vlastní Výnosy DČ Výnosy celkem Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek DČ Hospodářský výsledek celkem Tabulka vývoje realizovaných finančních prostředků: DATUM ÚČTY V BANCE POKLADNY PENÍZE CELKOVÉ BĚŽNÝ FKSP REZERVNÍ INVEST 1 2 FKSP EUR CELKEM SOUČTY ZÁVAZKY POHLEDÁVKY Rozbor hlavní činnosti Na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary vydané s příslušnými dodatky, probíhá hlavní a doplňková 3

4 činnost a s tím související aktivity, pro které je organizace zřízena. Jedná se o akce zaměřené především na využití volného času v oblasti kultury, vzdělávání a turistiky. Tabulka počtu návštěvníků DK: rok celkem DK xx xx IC DK x IC zámek celkem cizinci Kino Divadlo xx xx Koncerty xx xx Výstavy xx xx FOH xx Ostatní xx xx x nebylo zjištěno xx nebylo uvedeno ve výroční zprávě Kino Výsledky činnosti kina v Ostrově jsou odrazem práce celého kolektivu za uplynulý rok V tomto roce bylo dosaženo ve srovnání s rokem 2013 vyšší návštěvnosti, při srovnatelném hospodaření. Kino hraje pravidelně ve čtvrtek, pátek a sobotu v čase 17:30 a 20:00 hod. Výsledky návštěvnosti závisely zejména na celoroční struktuře nabídky distribučních společností. Dále byla návštěvnost závislá na zvolené dramaturgii zveřejnění filmů dodavatelských distribučních společností. V těchto případech velmi záleželo na umění pracovníků DK odhadnout zájem diváků. Podařilo se to u filmů typu Vlk z Wall Street, Strážci galaxie, Železná srdce, Hunger Games: Síla vzdoru, Interstellar či Hobit: bitva pěti armád nebo výborných českých filmů typu Něžné vlny, Babovřesky 2, Všiváci, Pohádkář nebo úžasné pohádky Lego příběh, RIO 2, Letadla2, Zvonilka a piráti či Tučňáci z Madagaskaru. Tato skladba se výrazně projevila na celkových výsledcích kina. Návštěvnost na český film je stále velmi dobrá, největší podíl na návštěvnosti mají sci-fi, thrillery, horory a pohádky pro malé 4

5 diváky. Rozhodující a základní věcí v práci s filmem je dramaturgická skladba měsíčního programu kina. Program kina byl a dále bude tvořen přibližně s dvouměsíčním předstihem. Za rok 2014 bylo odehráno celkem 293 filmových představení. Z tohoto počtu odehraných představení bylo 23 představení odehráno pro mateřské školy, školní družiny, základní školy a střední školy. Stejně tak 10 divadelních představení. Další představení filmová i divadelní jsou již naplánována a odsouhlasena i na rok Celková tržba činila ,- Kč a promítání navštívilo diváků. Průměrná cena vstupné pro rok 2014 činila 73,- Kč. Pro děti i širokou veřejnost bylo, jako každoročně, pořádáno promítání v rámci 46. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se letos uskutečnil v termínu října I v roce 2014 jsme nadále pokračovali v tradici promítání celovečerního pásma špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu a dalších zimních radovánkách pod názvem SNOW FILM FEST a jeho bratrského festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA, která je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Jedná se vždy o několikahodinové promítání, o které je z řad příznivců a nadšenců velký zájem. Pokračovalo se též v tradici Letního kina, které se uskutečnilo ve spolupráci s MDDM Ostrov na Dětské letní scéně při MDDM. Promítalo se v měsících červenec a srpen, vždy 5

6 v pátek od 22 hodin. Promítalo se celkem 7 filmů, které navštívilo celkem 204 diváků. Počasí nám velice přálo, pouze jednou se projekce uskutečnila pro nepřízeň počasí v kinokavárně DK Ostrov. Důležitou oblastí práce s filmem je i jeho dobrá propagace. V tom nám pomáhají i distributoři, kteří cca od poloviny roku nasazují hodně reklamu do televize a je to pak znát na návštěvnosti daného titulu v kině. Pracovník propagace tiskne měsíční program kina, který se vylepuje na výletové plochy po celém městě, vychází v Ostrovském měsíčníku a měsíčníku Kamelot, je uveřejňován na webových stránkách Domu kultury a Facebooku, týdenní inzerce na jednotlivé filmy je ve vitrínkách před Domem kultury či na Infocentru. Provoz kina je součástí kulturní a společenské nabídky pro občany města Ostrova. V dramaturgické skladbě programu je především pamatováno na mladou generaci, která tvoří tu nejširší diváckou základnu. Hlavním cílem a snažením vedení kina je nabídnout a poskytovat služby na úrovni pro všechny občany. Tabulka porovnání roků : Rok Představení Diváci Tržba Tabulka porovnání roků 2012, 2013 a 201 po jednotlivých měsících: počet předst diváci tržba počet předst diváci tržba počet předst diváci Tržba 6

7 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Divadlo V roce 2014 se uskutečnilo 10 divadelních představení pro dospělé. Z toho naše ochotnická Divadelní scéna při DK odehrála celkem 3 představení, v rámci Noci divadel a v rámci Letní divadelní scény. Uvedená představení navštívilo celkem 1944 návštěvníků, na vstupném se utržilo ,- Kč. Z naší zkušenosti vyplývá, že nejúspěšnějšími představeními jsou komedie, proto bychom se v roce 2015 zaměřili hlavně na tento žánr. Divadelní sál byl také velmi využíván pro mateřské školy, družiny, základní a střední školy. 7

8 Pro mateřinky se od dubna do prosince uskutečnily čtyři divadelní představení, které byly naprosto naplněny a přidávaly se i židle, neboť kapacita sálu nestačila na dvě promítání. Mateřinky chodily na akce DK jednou za dva měsíce. Návštěvnost byla celkem dětí. Družiny chodily na akce do divadelního sálu DK jednou měsíčně a to převážně na promítání filmů. Celkem se uskutečnilo pro družiny 8 promítání a 2 divadelní představení. Návštěvnost byla celkem dětí. Pro střední školy a základní školy z okolí se celkem uskutečnilo 8 promítání s účastí dětí a 1 divadelní představení v počtu 334 dětí. Koncerty V DK proběhla soutěž regionálních kapel. Měla 5 kol a celkem ji zhlédlo 146 diváků. RegionBeat s účastí 214 diváků a koncert Ondřeje Havelky 208 diváků. Trampskou letní scénu zhlédlo na 500 diváků a dále se jednalo o řadu klubových koncertů a závěrečné koncert ZUŠ. Pro důchodce se uskutečnil taneční hudební večer s Josefem Zímou a v DK také koncertoval Žalman a spol. Zrušen byl koncert Karlovarského symfonického orchestru k 60. výročí DK pro nedostatečnou připravenost akce, koncert Kamila Střihavky pro malý zájem a koncert bigbandu Václava Hybše pro značný předpoklad finančního deficitu. Pro koncerty tohoto typu je plánováno vystoupení vynikajícíh bigbandů karlovarského kraje s hostujícími virtuosy. V Klášterním areálu proběhlo celkem 12 koncertů s celkovou účastí 1154 diváků, velmi úspěšných zejména ve druhé polovině roku. Výstavy Prohlídky kaplí svatého okrsku zhlédlo celkem 1634 účastníků a programové prohlídky dále 458 diváků. V KA se uskutečnilo 9 výstav, které zhlédlo 5230 návštěvníků a na Staré radnici bylo 11 výstav s 1792 návštěvníky. Ostatní akce Kromě výše vyjmenovaných akcí se uskutečnil tradiční ples Domu Kultury. Tento ples vždy přináší bohatý doprovodný program a některou z hvězd naší populární hudby. Dále se 8

9 uskutečnil Country ples, Myslivecký a Rybářský ples, Vyhodnocení sportovců a cyklistů spojené s taneční zábavou. Tradiční Michaelská pouť na Starém náměstí byla v tomto roce navštívena velkým počtem návštěvníků, díky bohatému programu a příznivému počasí. V pěti termínech se na Mírovém náměstí uskutečnily Ostrovské trhy, dále folklorní festival a předvánoční návštěva kamionu COCA COLA s mimořádnou návštěvou obyvatel města. Také v roce 2014 jsme pořádali základní taneční kurzy pro mládež, které se zúčastnilo 23 tanečních párů a velmi dobře byly provedeny taneční společenské akce prodloužená a věneček. Určitým problémem k řešení pokračuje zajištění kvalitního servisu občerstvení. V červenci se uskutečnil již III. Ročník Trampské letní scény, který byl společným projektem s pivními slavnostmi. Také tato akce si našla svého posluchače a byla navštívena velkým počtem osob. V rámci Karlovarského folklórního festivalu k nám přijelo několik zahraničních souborů a na prostranství před Domem kultury ukázaly své taneční i hudební umění v krásných kostýmech bylo se rozhodně na co dívat. V této nově navázané spolupráci budeme i nadále pokračovat. 9

10 V předvánoční adventní čas jsme tradičně zahajovali velmi oblíbenou akcí rozsvěcením vánočního stromu. Pořádali jsme i další adventní a vánoční koncerty v Kostele Zvěstování Panny Marie a to s velkým úspěchem, všechny koncerty byly téměř vyprodány. Všechny tyto uvedené akce zhlédlo více než 9 tisíc účastníků. V klášterním areálu a na Staré radnici se uskutečnilo 11 přednášek s celkovým počtem 280 účastníků. Na Staré radnici bylo hráno 10 pohádek, které zhlédlo 474 dětí. Svatby a ostatní pronájmy využilo 1690 účastníků. Klášterní areál Klášterní areál v Ostrově v roce 2014 završil osmý rok svého provozu coby kulturněspolečenské zařízení města Ostrova. V tomto roce došlo k celkovému růstu v počtu návštěvníků prohlídek kaplí, kulturních akcí i pronájmů. Vliv na tuto skutečnost mohlo mít například rozšíření nabídek programů o přednášky a doprovodné akce k výstavám, nebo pokračování v zážitkových prohlídkách Kláštera. Velkou změnu zaznamenaly Klášterní slavnosti, které navazovaly na historickou tradici města Ostrova. Celkově vykazuje činnost Klášterního areálu za rok 2014 kladné výsledky. Náplň provozu Klášterního areálu v roce 2014: 1) Průvodcovská činnost (prohlídky kaplí sv. Anny, sv. Floriána a P. M. Einsiedelnské) 2) Nevšední prohlídky Kláštera popularizace historie Ostrova zážitkovou cestou 3) Organizace výstav, umístěných v kostele Zvěstování Panny Marie 4) Organizace koncertů, konaných v kostele Zvěstování Panny Marie 5) Organizace přednášek, konaných v kostele Zvěstování Panny Marie 6) Klášterní slavnosti, odehrávající se v klášterní zahradě 7) Svatby a pronájmy, konané v kostele Zvěstování Panny Marie a v kapli P. M. Einsiedelnské 10

11 1) Průvodcovská činnost Průvodkyně seznamují návštěvníky během svého výkladu s historií Klášterního areálu a také historií města Ostrova. V druhé polovině roku navazují výkladem i na historii ostrovského zámku a vybízejí návštěvníky k návštěvě tamních expozic. Často si rozšiřují své znalosti a pomáhají s tvorbou podkladů pro zábavně-naučné akce, zaměřené na historii Ostrova. Kromě tuzemských návštěvníků je Klášterní areál oblíbeným cílem zejména německých turistů, ale rok 2014 zaznamenal i zvýšený počet návštěvníků ruské národnosti. Mimo jiné byli zaznamenáni návštěvníci z Anglie, Holandska, Kanady, Japonska či Norska. Vyhodnocení návštěvnosti prohlídek kaplí s průvodcem: Návštěvnost kaplí v měsíci Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září říjen Listopad Prosinec Celkem návštěvníků Vyhodnocení: Návštěvnost kaplí v roce 2014 vykázala oproti roku 2013 zlepšení o 22 %. Oproti roku 2012 to pak bylo o 8 %. 2) Nevšední prohlídky Kláštera V současné době je všeobecně módním trendem realizace zážitkových prohlídek. Pro tyto účely byl podle historie Klášterního areálu vytvořen scénář na míru s názvem Ostrovské příběhy. Poprvé byl tento scénář pro Klášterní areál využit v rámci EHD v roce 2013; v roce 2014 jsme navázali a připravili další tři reprízy. Ostrovské příběhy byly odehrány v měsících červnu, srpnu a říjnu. První dvě prohlídky byly pojaty jako hudební vystoupení ve spolupráci se ZUŠ Ostrov a příběhy sehrál Ochotnický spolek z Kynšperku nad Ohří. Poslední prohlídku sehrálo 11

12 Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, které přilákalo zcela nové spektrum návštěvníků. Jako další zážitkovou prohlídku Kláštera řadíme VE SVITU LOUČÍ!, která byla realizována v rámci programu FOH a jejíž součástí byla hudba, divadlo a fireshow. S tímto typem prohlídek budeme počítat i do dalších let. Vyhodnocení návštěvnosti prohlídek 2014: Večerní prohlídka návštěvníků Červen 93 Srpen 68 Říjen 197 Ve svitu loučí 100 Celkem návštěvníků 458 Vyhodnocení: Celkově tyto programy přinesly dalších 458 návštěvníků kaplí v Klášterním areálu. 3) Výstavy Výstavy v klášterním kostele zahájily již v únoru fotografie MELANCHOLIE SEVERU autora Vladimíra Vojíře. Navazující výstava byla věnována uměleckému seskupení PAMPEKLEC, které zaplnilo kostel dřevěnými a keramickými plastikami a dalšími prostorovými objekty. SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLŮ, připravená ve spolupráci s Lubomírem Modrovičem a Hornickým muzeem v Příbrami, byla zaměřena na geologické poklady Krušných hor. Letní výstava patřila Marii Brožové a OBHAJOBĚ PASTELKY, která se během dvou měsíců stala druhou nejnavštěvovanější výstavou toho roku. Zahájena byla (namísto vernisáže) veřejným kreslením, které během dne přilákalo přes stovku návštěvníků. Významným výročím roku 2014 bylo 100 let od započetí 1. světové války. K této příležitosti připravil SPMO výstavu 100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Počátek nové Evropy. Výstava byla připravována také ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Muzeem Sokolov a představila tento velký světový konflikt nejen v měřítku světovém, ale také s výrazným zaměřením na město Ostrov. Největší počet návštěvníků přilákala výstava LICHOŽROUTI dětské ilustrátorky Galiny Miklínové, která dokázala maximálně využít prostory, které kostel pro výstavy nabízí. POD STROMEČKEM MEDVÍDEK završil výstavní sezónu roku Expozice, která čítala přes 400 medvídků, vystřídala sérii výstav betlémů. Slaměný betlém v životní velikosti, vytvořený v roce 2013, byl v kostele opět vystaven a rozšířen o další postavičku. 12

13 Novinkou pro výstavní činnost v tomto roce bylo pořízení nového výstavního prostoru v podobě kruhového bednění a využití ocelových lan k zavěšení exponátů v prostoru hlavní lodi kostela. Z programových novinek to byly doprovodné akce k výstavám, např. komentovaná prohlídka pro školy u příležitosti výstavy 100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, PONOŽKOBRANNÍ S LICHOŽROUTY nebo ODNESTE SI MEDVÍKA. Tyto akce mají u veřejnosti kladné ohlasy a výrazně zvyšují návštěvnost jednotlivých výstav. V letošním roce chceme v podobné činnosti nadále pokračovat. Vyhodnocení návštěvnosti výstav 2014: Název výstavy návštěvníků Výstava betlémů 2013/ Melancholie Severu 232 Pampeklec 435 Minerály 632 Obhajoba pastelky sv. válka 682 Lichožrouti 1158 Pod stromečkem medvídek 2014/ Celkem návštěvníků: 5230 Vyhodnocení: Návštěvnost výstav oproti roku 2013 vykazuje nárůst o 14 %. 4) Koncerty Silnou návštěvnost koncertů přinesla až druhá polovina roku. Ostrovské publikum uvítalo především žánr folkový a početné obecenstvo měl i sbor Gymnázia Ostrov, v jehož spolupráci jsme připravili hned dva koncerty. Výrazně nejsilnější ohlas přinesl 2. adventní koncert ROHÁČI&DAD KVINTET, koncert Gymnázia Ostrov a VZPOMÍNKY NA KARLA KRYLA. Vyhodnocení návštěvnosti koncertů 2014: Název koncertu návštěvníků Keltská harfa 71 Cantilo V. I. P. 18 Návrat J. S. Bacha 60 Leicester Schools Orchestra 57 Atlantis Colegium 25 Gymnázium Ostrov slaví 25 let 102 Karel Kryl

14 Roháči a DAD Kvintet 240 Gymnázium Ostrov Není ryba jako ryba 180 Zuzana Seibertová 116 Pavlína Senič 121 Celkem návštěvníků: 1154 Vyhodnocení: Celkový nárůst návštěvnosti koncertů byl oproti loňskému roku o 182 %. S určitostí (dle ohlasů obyvatel) by ale tato návštěvnost v Klášteře mohla přinést ještě vyšší čísla, pokud by se podařilo trvale a efektivně vyřešit temperování prostoru hlediště. 5) Přednášky Naprostou novinkou roku 2014 byla realizace přednášek v prostorách kostela a současného využití vybavení v podobě televizoru na 1. kúru kostela. Návštěvníci tak mohli vyslechnout přednášku o HISTORII PORCELÁNU. Významnou se stala i spolupráce s Muzejním spolkem Ostrov. Ten připravil dvě přednášky: OSTROV OD PRAVĚKU DO RANÉHO STŘEDOVĚKU A OSTROVSKO VE 13. STOLETÍ. Přednášky je možné v Klášteře pořádat pouze v letních měsících z důvodu velkého chladu. Přednášky návštěvníků Historie porcelánu 49 Od pravěku do raného středověku 23 Ostrovsko ve 13. století 36 Celkem návštěvníků 108 6) Klášterní slavnosti Druhý víkend v květnu proběhl šestý ročník Klášterních slavností, který byl programově spojen s hudebním festivalem ZUŠ v Ostrově. Koncepce slavností 2014 byla zaměřena historii města. Novým bodem programu byl historický průvod s kočárem, jenž vedl od Domu kultury do klášterní zahrady. Jako součást programu bylo zachováno předávání cen Ď Richarda Langera. Díky příznivému počasí byla návštěvnost slavností o 29% vyšší. Klášterní slavnosti Celkem návštěvníků Vyhodnocení: Návštěvnost oproti roku 2013 stoupla o 81 % a jednalo se o slavnosti s nejvyšší návštěvností vůbec. 14

15 7) Svatby a pronájmy Obliba klášterního kostela Zvěstování Panny Marie coby vhodného prostoru pro svatební obřady v loňském roce vzrostl. Stejně tak se zvýšil i počet využití pro předávání vysvědčení; loučení s 9. ročníky a pronájem kostela využily i ZUŠ Ostrov a Gymnázium Ostrov. Navíc byl kostel využit pro organizaci firemního vánočního večírku. Vyhodnocení návštěvnosti pronájmů 2014: Název akce návštěvníků Jarní zpívání Gymnázium Ostrov 200 Předávání vysvědčení SPŠ Ostrov 150 Předávání vysvědčení Gymnázium Ostrov 150 Koncert ZUŠ kytarový 150 Loučení s 9. ročníky ZŠ Májová 150 Předávání vysvědčení ZŠ Masarykova 150 Předávání vysvědčení ZŠ J. V. Myslbeka 150 Festival Mitte Europa 100 Večírek Raiffeisen BANK 120 Svatby 8x 400 Celkem návštěvníků: 1720 Vyhodnocení: Nárůst návštěvnosti prostřednictvím pronájmů byl pro rok 2014 o 77 % vyšší. Stará radnice 15

16 Budova Staré radnice každý měsíc nabízí návštěvníkům řadu kulturních programů. Historické prostory, s nejčastěji využívanou podkrovní půdou, se díky dobrému temperování nemusí v aktivitách ani během zimních měsíců nijak omezovat. Infocentrum Staré radnice po celý rok poskytuje veškeré informační služby o kulturních akcích a památkách v Ostrově. Dále nabízí prodej vstupenek na všechny akce Domu kultury a v neposlední řadě i škálu turistických předmětů. Půda staré radnice je již léty prověřená jako vhodný prostor pro výstavy menšího rozsahu, prezentaci místních umělců a přednášky. Díky utěšené atmosféře nabízí ideální prostor pro organizaci hraných pohádek pro děti. Prostory Staré radnice jsou také nabízeny k pronájmu a významnou součástí Staré radnice je i obřadní síň města Ostrova a expozice hodinových strojků. V roce 2014 byly náplní provozu Staré radnice: 1) Organizace výstav 2) Organizace pohádek 3) Organizace přednášek 4) Svatby, pronájmy a jiné 1) Organizace výstav Složení výstav na Staré radnici bylo velice různorodé. Největší návštěvnost zaznamenala výstava HRAČKY, LOUTKY, DIVADÉLKA, připravená na Staré radnici pro dobu letních měsíců a zaměřená na dětské publikum. OBRAZY DUŠE JOSEFA FOUSKA díky jménu známé osobnosti vydobyly v návštěvnosti druhé místo a třetí nejvyšší počet návštěvníků získala výstava PATCHWORK PRO RADOST. Vyhodnocení návštěvnosti výstav 2014: Výstava Návštěvníků Poustevenský svět 52 K lidem země 111 Příběh ženy 149 Josef Fousek Obrazy duše 338 Martin Chochel Krajiny v obrazech 90 Hračky, loutky, divadélka 382 Malovaná radost 137 Svět z pohlednic 122 Patchwork pro radost 225 Staročeské Vánoce 186 Celkem návštěvníků 1792 Vyhodnocení: 16

17 Výstavy na Staré radnici by během roku měly být zaměřeny dle aktuálních měsíců na dětské publikum, dále na rukodělné výstavy a umístěna by zde měla být jednou ročně i výstava známějšího autora. 2) Organizace pohádek Pohádky na Staré radnici byly z větší části organizovány ve spolupráci s ochotníky z Divadelní scény při DK Ostrov, kteří již mají v Ostrově své stálé publikum. Průměrná návštěvnost pohádek činí 47 osob. Vyhodnocení návštěvnosti pohádek 2014: Pohádka O tajemném nástroji 49 Krejčík hrdina 53 Čertovský mariáš 66 Nebedružná hvězdoprava 28 Nezbedná princezna 66 O čisté vodě 32 O perníkové chaloupce 24 O Palečkovi 25 Mluvící pták 59 Tři prasátka 72 Celkem návštěvníků 474 Návštěvníků Vyhodnocení: Výkyvy u jednotlivých představení byly způsobeny především v závislosti na roční době a počasí. Celkově se Stará radnice těší větší návštěvnosti pohádek v chladnějších měsících. 3) Přednášky Návštěvnost cestovatelských přednášek má, na rozdíl od minulých let, spíše sestupnou tendenci. Největší ohlas zaznamenala přednáška zaměřená na osadu Mariánská. Oblíbeným tématem je nyní znovuobjevování Krušnohoří. Vyhodnocení návštěvnosti přednášek 2014: Přednáška Návštěvníků Gruzie očima dobrovolnice 13 Pan Kelsang Lhamo Do Tibetu 28 Čestmír Lukeš - O Nepálu 10 Jak se stal Ostrov opět českým 24 Zámek v Ostrově v průběhu časů 19 Mariánská promluvila 42 17

18 Zimbabwe 11 Advent v soudobých zvycích 25 Celkem návštěvníků 172 Vyhodnocení: Zaměření přednášek by tedy mělo více tíhnout k současným trendům. 4) Svatby, pronájmy a jiné Pracovnice Staré radnice pečlivě zajišťují chod Staré radnice a pomoc s organizací svatebních obřadů. Úzce spolupracují s matrikou. Půda Staré radnice je také pronajímána za účelem absolventských koncertů žáků ZUŠ Ostrov. K zajímavým doprovodným programům patří také akce s názvem STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA, konající se každý měsíc v Infocentru Staré radnice. Cílem této akce je prezentace řemeslných technik a starých krušnohorských řemesel jako je dřevořezba, paličkování, drátkování a další. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana Festival prošel v roce 2013 určitou krizí, která poznamenala jeho kvalitu a následná situace v nedostatečné přípravě přetrvala do začátku roku Stávající tým nebyl dostatečně kvalifikovaný pro organizaci tohoto festivalu. Ztráta důvěry dlouholetých filmových odborníků, České televize a hereckých celebrit, včetně syna Oty Hofmana, byla logickým důsledkem této krize. V průběhu této doby se uskutečnil pokus převzít organizaci festivalu Přemyslem Otakarem Riesem (prezident společnosti ASORG Praha) a pražské skupiny s cílem výrazně změnit statut a název festivalu. Přemysl Otakar Ries se zároveň jmenoval prezidentem tohoto festivalu a novou situaci široce medializoval. Nově navržený statut předložený České televizi, pokračující práce na novém projektu, včetně vznikajících nesmyslných nákladů a jejich fakturace, byl jen vyvrcholením této krize. S novým vedením Domu kultury byl v průběhu června postupně vytvořen nový tým festivalu a v souladu se souhlasem rady města a zastupitelstva byla potvrzena tradice festivalu Oty Hofmana. Po mnoha složitých jednáních s P. O. Riesem a ostatními bylo postupně dosaženo potřebného stavu pro zahájení příprav. Přes velmi krátký čas na zorganizování tak náročné akce, jakou je pětidenní filmový festival, se 17-ti člennému týmu podařilo připravit velmi kvalitní akci s výraznou účastí více než 150 pozvaných hostů a více než 14-ti tisíci diváků. 18

19 Tradiční 46. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na téma MOJI KAMARÁDI uskutečnil Dům kultury Ostrov ve dnech října 2014 Hlavními partnery byli: Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj a Město Ostrov Nemos Plus s.r.o., Marius Pedersen a.s., Elektro S Štěpánek s.r.o., Ostrovská teplárenská Partneři:a.s., Papos Trade s.r.o., Vodárny a kanalizace a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s., Reba Ostrov s.r.o., Preciosa Jablonec n/nisou, BPO spol. s.r.o., Copy Print s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Strojservis Homolka s.r.o. Organizační partneři: ZUŠ, MDDM, Městská knihovna, SAN, DT Liberec, DTA, MB Media, MTD Mediální partneři: týdeník 5+2, Karlovarský deník, Český rozhlas Plzeň, TV Ostrov, Kamelot TRADIČNÍ CESTA FESTIVALU: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v letošním roce potvrdil svou mnohaletou tradiční cestu a návrat k tradicím. Významnou tradicí, ke které se festival vrátil, je znovuobnovení Klubu Martin. Původní byl založen v roce 1966 jako Dětský filmový klub Martin. Členové původního klubu iniciovali založení Národní přehlídky dětské filmové tvorby našeho dnešního festivalu. U zrodu klubu Martin stál tehdejší herec Jaroslav Vízner (filmy Volejte Martina, U telefonu Martin, Martin a devět bláznů, Martin a červené sklíčko), který v roce 2001 po svém návratu z emigrace ze Švýcarska, navázal na své přátelství s Ostrovem, hlavně s festivalem, a stal se jeho milým 19

20 hostem. Byl to on, kdo měl velký zájem o znovuobnovení činnosti filmového klubu Martin, což se také v roce 1998 na krátkou dobu podařilo. Do třetice všeho dobrého byla činnost Klubu Martin slavnostně obnovena dne 11. června 2014, za přítomnosti Jaroslava Víznera a Otty Hofmanna (syna spisovatele a scénáristy Oty Hofmana). Klub Martin tentokrát oslovil dospěláky, dřívější členy filmového klubu Martin a kamarády Domu kultury, aby se stali jeho členy a podpořili tak hlavně dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. SOUTĚŽNÍ FILMY: soutěžilo celkem 11 snímků: Hudební pohádka Jana Svěráka Tři bratři, pokračování úspěšného filmu Gympl Tomáše Vorla Vejška, pohádka Kovář z Podlesí režiséra Pavla Göbla, režijní debut Jiřího Mádla Pojedeme k moři, film ze sportovního prostředí režisérky Andrei Sedláčkové Fair Play, televizní pohádka Zdeňka Zelenky Duch nad zlato, pohádka Bořivoje Hořínka Mazalové Pravda nebo pohádka, Karla Janáka Velká obrázková loupež, příběh z II. světové války Poslední cyklista režie Jiří Svoboda, putování malých medvídků Václava Chaloupka Méďové na cestách a Špačkovi v síti času Tatínek na objednávku režiséra Karla Smyczka a Martina Dolenského. SOUTĚŽNÍ FILMY DĚTSKÉ VIDEOTVORBY: celkem 6 snímků: Přepadení, Nepolíbený, Vobrázky z vajglů, Život na kolečkách, Spojeni hudbou, Hledej mezi řádky SOUTĚŽNÍ FILMY STUDENTSKÉ TVORBY: celkem 6 snímků: Zlatá žíla, Řehtačka, Bratránek, Epilog, Exit, Hlas hrdiny VÝSLEDKOVÁ LISTINA: porota dospělých uděluje ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem filmu POSLEDNÍ CYKLISTA režiséra Jiří Svobody porota dospělých uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ: PETRU ŠTĚPÁNOVI za roli Simona Oreinsteina ve filmu Poslední cyklista režiséra Jiřího Svobody. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč CO SE DĚJE V TOUŽIMI TOUŽIMSKO V OBRAZE Vážení občané, v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny

Více