ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014"

Transkript

1 ZPRÁVY Z VÝBORU ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ DUBEN 2012 AŽ DUBEN 2014 Nevědomky jsme předběhli dobu, když jsme připravovali Stanovy našeho klubu a zakotvili v nich povinnost každé dva roky mít volební členskou schůzi a mezi nimi alespoň jednu členskou schůzi. Po pár letech vydali úředníci nový Občanský zákoník a v něm všem organizacím stanovili povinnost mít každoročně členskou schůzi. No vida, jak jsme byli pro ně inspirativní. Uplynulo něco málo přes rok a scházíme se na další členské schůzi a tato je po dvou letech opět volební. Bohužel, žádná z posledních volebních schůzí volený výbor neobměnila. Složení výboru se nemění, jen k naší škodě z něj někteří členové odcházejí. V roce 2012 byl zvolen výbor Klubu kultury ve složení: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková a Ing. Romana Velčovská. Dlouhodobými spolupracovnicemi výboru jsou Jiřina Mgr. Jana Hubáčková, Ing. Maria Vašáková a Růžena Veverková. Dnes vám odstupující výbor předkládá Zprávu o své dvouleté činnosti a o hospodaření. Již tradičně míváme na jaře členské schůze. Na nich výbor představuje svoji činnost i hospodaření s klubovými prostředky. Nyní je na vás, abyste v diskusi a v usnesení vyjádřili svůj názor na současný stav klubu a na činnost odstupujícího výboru za poslední dva roky. Jeho práci jste měli možnost průběžně sledovat v rubrice Zprávy z výboru v našem časopise KULTURA, který výbor vydává pětkrát do roka.

2 Zatím bulletin KULTURA je jediným vzájemným spojením mezi výborem a členskou základnou, protože doposud naše klubové webové stránky, vázané na syndikátní, neplnily své poslání. Od začátku roku však Syndikát připravuje změnu vlastních webových stránek, které umožní regionům i klubům aktivněji webové stránky sestavovat a využívat. Nyní bude záležet na nás, na výboru a na členech klubu, jaké ty naše stránky budou, a především na vás, jak je budete využívat. V letošním roce můžeme mluvit o opravdové tradici ve vydávání vlastního klubového časopisu, vždyť KULTURA vychází již dvacet let. A letošní ročník je už jednadvacátý. Za ta léta se vystřídali jen tři jeho šéfredaktoři. Přitom obsah byl vždy a je stále zaměřen na kulturu v její plné šíři. Jeho redakční rada vítá spolupráci s mnoha členy klubu. Je si vědoma, že tím je zajišťována pestrost obsahu časopisu i různorodost pohledů na kulturní dění a to z celé naší země. Určitě k obohacení časopisu přispěla také spolupráce s několika akademickými malíři. Stačí připomenout Alenu Hoblovou, Josefa Velčovského nebo Zdeňka Světlíka. Je dobře, že se do časopisu dostávají vedle oznamovacích článků i ty, které nám nabízejí autorův názor na probíhající kulturní událost. Dokonce k jedné události se objevují i odlišné názory. Díky grantům Syndikátu v posledních dvou letech vydáváme opět pravidelně pět čísel za rok. Výbor doporučuje nezvyšovat členské příspěvky k zajištění všech potřebných finančních prostředků k vyrovnanému rozpočtu, ale hledat jiné cesty. Jednou z nich je zvýšení počtu členů klubu, především získat další členy-hosty nebo najít vhodného sponzora. Redakce časopisu KULTURA 2013 přišla s novou barevnou úpravou desek u několika čísel v loňském roce, ale nakonec po diskusi s výtvarníky se shodla na vrácení se k původním jednobarevným obálkám. Zatím neuvažujeme o překlopení našeho časopisu KULTURA na webové stránky. Domníváme se, že by nový výbor měl vytvořit také obdobnou redakční radu pro web pod vedením Ing. Marii Vašákové jako má klubový časopis. K naší členské základně Necelou stovku členů Klubu kultury v současné době tvoří přibližně jedna třetina

3 řádných členů tedy současně i členů Syndikátu. Většinu klubu tak tvoří naši hosté. Tento poměr skoro zajišťuje financování vydávaného klubového bulletinu. Po loňské členské schůzi jsme aktualizovali seznam členské základny a totéž provedeme i po této schůzi. Nejen zjistíme aktuální stav členů, ale poopravíme změny telefonů a adres, abychom zasílali informace bez obav, že se ztratí nebo vrátí. Stále máme zájem o nové členy jak z řad novinářů, tak i hostů. Výbor klubu mrzí, když některý člen či členka z klubu odchází z vlastního rozhodnutí, a o to víc, když odchází dlouholetá, zakládající členka, a dokonce bývalá předsedkyně, s vý-čitkou pasivity práce současného výboru a celého klubu. V diskusi se k tomu můžeme vrátit. Naopak potěšily nás gratulace a novoročenky nebo obdržené pohlednice od členů našeho klubu. Potěšil nás např. dopis od členky, která se nemůže ze zdravotních důvodů osobně zúčastňovat dění v klubu, ale děkuje za zasílání časopisu i za připomenutí jejího životního jubilea. Akce výboru Výbor klubu několikrát do roka připravuje společné akce pro členy. Akce jsou tematicky různorodé. Bohužel, účast na nich většinou nepřesahuje deset zájemců. Jsme si vědomi toho, že informace o dané výborové akci je základní, ale s předstihem dvou až dvou a půl měsíce, jak vychází KULTURA, nelze akce zajišťovat. Pokud nebudou zcela funkční naše webové stránky, tak se to zatím nezlepší. O akcích se dozvídají vlastně ti členové, kteří občas navštíví výborovou schůzi. Termíny schůzí jsou pro všechny uváděny v našem časopise. Společně jsme navštívili v uplynulém období např. výstavy, ateliéry, besedy, Národní galerii, Národní technické muzeum atd. Z návštěv jsou pak připraveny do našeho časopisu informace s fotografiemi. K jiné aktivitě výboru patřily návštěvy úřadujících ministrů kultury. V minulých letech se setkávání s ministry dařilo, ale v poslední době, kdy se střídali ministři po krátké době, se našemu klubu, ale ani Syndikátu, nezdařilo navštívit žádného z ministrů. Jak víte, ministryně Alena Hanáková svůj post předčasně opustila a další ministři se v křeslech ani neohřáli. Se Syndikátem jsme připraveni nového ministra kultury Mgr. Daniela Hermana navštívit. Ministra, který v nedávné době žádá na další roky ze státního rozpočtu jedno procento. To by byl malý zázrak. Dosud ministerstvo dostávalo jen kolem poloviny procenta. Panu ministrovi bychom rádi představili nejen Syndikát a náš Klub kultury, ale řekli mu o novinářském podílu na propagaci kulturních a technických památek a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vždyť to byli novináři, kteří se aktivně spolupodíleli na prezentaci a prosazování památek, které se dostaly do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zanedlouho

4 proběhne každoroční slavnostní vyhlašování cen novinářské soutěže Média na pomoc památkám, kterou organizuje Nadace Pro Bohemia za podpory Syndikátu. S panem ministrem bychom rádi mluvili např. i o návrhu nového zákona o kulturních památkách. Protože současný zákon památky dostatečné nechrání, neumožňuje postihovat ty, kteří památky nechávají chátrat nebo ničí jejich autentičnost. Bude v novém zákonu nějaký rozdíl mezi památkami ve vlastnictví státu, soukromníků a církví? Samozřejmě nás především zajímá stanovisko ministerstva k neuznávání novinářských průkazů státními kulturními institucemi. Když všude v zahraničí je to samozřejmost alespoň u státem dotovaných kulturních institucí, kde platí nejen místní, ale i naše průkazy. Nevíme, jestli má ministerstvo dostatečný přehled o školách s kulturním zaměřením, nebo o školách vyučujících výjimečná řemesla. Mluvilo se o školách, které by měly tvořit české stříbro. Takovou školou by měla být např. nejstarší sklářská škola na světě v Kamenickém Šenově. Tu klidně likviduje nějaký úředník krajského úřadu v Liberci, Také nás zajímá, jestli má ministerstvo nějaký fond na podporu neobyčejných nákupů kulturních hodnot. Před časem se uskutečnil nákup několika listů bible vytištěné u nás. Nebo proč naopak byla nabídka 400 fotografií fotografa Josefa Koudelky za cca 70 milionů korun na ministerstvu neúspěšná. Jednání probíhala pět let. Dění v Syndikátu Na loňské červnové Valné hromadě byl zvolen nový Řídící výbor, v něm je Klub kultury zastoupen jeho předsedou. Řídící výbor ze svého středu zvolil předsedu Syndikátu - Adama Černého a místopředsedy: Ivanu Šulákovou z Ostravy, Janu Holoubkovou za Jihočechy a Jaroslava Bobka z Brna. Valná hromada pověřila Řídící výbor připravit návrh nových stanov, aby odpovídal schválenému Občanskému zákoníku, který platí od začátku letošního roku. Nové stanovy schválila většina řádných členů Syndikátu korespondenčním hlasováním. Česko-Moravský novinář ukončil svou činnost. Ke konci se chýlí také jednání se státem o náhradu dvou domů, o které Syndikát před lety přišel.

5 Syndikát se prostřednictvím svého předsedy nebo místopředsedů vyjadřuje k aktuálnímu děni v naší společnosti. V komisi, která měla prošetřit cenzuru ve zpravodajství České televize, byl Syndikát zastoupen docentkou Osvaldovou, předsedkyní Etické komise. Dále se Syndikát zúčastnil jednání o sestavování televizní a rozhlasové rady. Podílí se na novinářských soutěžích, jakými jsou soutěž studentských časopisů a Média na pomoc památkám, dále Syndikát podporuje v regionech příhraniční spolupráci novinářů. Vznikají nové rádoby novinářské organizace vně Syndikátu, které se snaží tvářit seriózně. Jednou z nich je Odborový svaz novinářů, vedený Václavem Brůžkem, členem i našeho Syndikátu. Jde o samos-tatnou odborovou organizaci, která ovšem využívá a zneužívá nejen adresu Senovážné náměstí 23, ale dokonce odkazovala na naší syndikátní kancelář. Za Syndikát tento problém řešila smluvní právní kancelář. Z rozhodnutí Řídícího výboru byl zrušen Klub volných novinářů. V současné době se připravuje jeho obnovení s novým vedením a s novými platnými stanovami. Děkujeme za pozornost. Odstupující výbor děkuje všem, kteří výbor v jeho volebním období podporovali, pomáhali mu, jmenovitě Mgr. Jiřině Janě Hubáčkové, Ing. Marii Vašákové a Růženě Veverkové, které nebyly členkami výboru. Bez jejich pomoci by výbor jen těžko plnil své poslání. Výbor také děkuje všem přispěvatelům do klubového časopisu KULTURA. Věříme, že poděkování příště bude i na adresu přispěvatelů webových stránek Klubu kultury. *** ***

6 U S N E S E N Í Členské volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, konané dne 14. dubna Členská schůze schvaluje: * Přednesenou zprávu odstupujícího výboru za jeho volební období * Zprávu o hospodaření v tomto období * Výsledky volby nového výboru KK SN ČR Do výboru byli zvoleni: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková a Ing. Romana Velčovská * Za výši členského příspěvku odpovídá výbor KK - Členská schůze ukládá zvolenému výboru KK: * Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2015 a 2016 na základě hospodářské a finanční situace * Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu * Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek * Aktualizovat stávající webové stránky klubu a vytvořit jejich redakční radu vedenou Ing. Marií Vašákovou * Připravit členskou schůzi v roce 2015 a členskou volební schůzi v roce Členská schůze doporučuje výboru KK: * Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a informacemi v Mediažurnálu * Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu tyto informace uvádět v klubovém bulletinu a na webových stránkách * Uvážit a zařadit do své činnosti i návrhy z diskuse *** *** Přítomní: dle prezenční listiny ZÁPIS z Členské volební schůze Klubu kultury SN ČR, konané dne 14. dubna 2014

7 Program schůze výboru: 1) Kontrola přípravy členské volební schůze úkoly členů výboru byly splněny 2) Návrh na mandátovou a volební komisi (Vojtech Čelko + 1 člen KK) 3) Návrh na komisi návrhovou (Aleš Holub a Jaroslava Světlíková) 4) Členové odstupujícího výboru souhlasili s možnou kandidaturou do nově voleného výboru Členská volební schůze mohla v 15 hodin začít. Program členské volební schůze: 1) Přivítání členů KK a hostů 2) Zpráva o činnosti výboru KK za uplynulé dvouleté volení období 3) Zpráva o hospodaření za stejné období obě zprávy přečte Josef Velčovský 4) Volba mandátové a volební komise a volba návrhové komise 5) Volba nového výboru KK 6) Výsledek volby nového výboru KK 7) Vystoupení hosta a diskuse 8) Návrh usnesení a jeho schválení Průběh schůze: 1) 3) Předseda výboru Klubu kultury Aleš Holub přivítal členy i hosty, kteří zaplnili místnost Presscentra Syndikátu. Poté Josef Velčovský přečetl obě zprávy: Zprávu o činnosti výboru KK za uplynulé dvouleté volební období a Zprávu o hospodaření za stejné období. 4) Byla zvolena mandátová a volební komise ve složení Vojtech Čelko a Miroslav Kostka, návrhová komise ve složení Aleš Holub a Jaroslava Světlíková. 5) Mandátová komise zjistila dle prezenční listiny nadpoloviční přítomnost řádných členů KK, ti obdrželi volební lístky a byli vyzváni k podávání návrhů. Navržení kandidáti do nového výboru KK (na období ) s návrhem souhlasili. Z 26 přítomných bylo 9 hostů, volby se účastnilo 17 řádných členů KK (novináři Syndikátu). 6) Mandátová a volební komise oznámila výsledek voleb. Do výboru byli zvoleni následující členové KK s tímto počet hlasů: PhDr. Vojtech Čelko 15, PhDr Aleš Holub 17, Eva Kubátová 17, PhDr. Milena Nyklová 17, Mgr. Jaroslava Smolová 16, Jaroslava Světlíková 16, Ing. Romana Velčovská 16 Ke staronovému výboru KK přibyla nová členka Eva Kubátová. S výborem i nadále budou spolupracovat: Mgr. Jiřina Jana Hubáčková, Ing. Marie Vašáková a Růžena Veverková.

8 7) Jako host vystoupil v diskusi Jindřich Beránek za Klub novinářů Pražského jara, je i členem Řídícího výboru SN ČR. Členem našeho klubu je již několik let. Potvrdil informace o současném dění v Syndikátu, které byly uveřejněny ve zprávě o činnosti KK za uplynulé období. Dále podrobněji informoval o ekonomické situaci Syndikátu, který přestože nedostává žádnou státní podporu, jako spolumajitel objektu na Senovážném náměstí, se pro něj snížily finanční náklady na režijní výdaje a to výrazně oproti podmínkám v Pařížské ul. Současná ekonomická situace novinářské organizace umožňuje vyhlašovat granty. Kolega Beránek je přesvědčený, že čerpání grantů má být zaměřeno na konkrétní činnost regionálních sdružení a klubů. Zmínil se i o tom, že bývalý Klub volných novinářů založil odborovou organizaci. Zároveň upozornil na to, že po jednání květnového Řídícího výboru by už měly fungovat webové stránky Syndikátu, na které budou navazovat webové stránky regionů i klubů. Ve svém příspěvku se zmínil i o situaci v Ústí nad Labem byl jedním ze zakládajících členů Kladivadla - Činoherního studia. Ideové důvody, s nimiž se soubor léta před revolucí potýkal, vystřídalo nyní tržní hospodářství a absurdní důvody zastupitelstva města, které vedly ke zrušení tohoto souboru. Peníze se ovšem v pokladně města našly, ovšem na jiný divadelní soubor. V diskusi vystoupil Vojtech Čelko a vyzval přítomné, aby upřesnili své ové adresy, pokud je členové mají, aby bylo možné informovat členy o konání akcí výboru KK. Za pozornost stojí např. akce související s udělením titulu Hlavní město kultury Plzeň 2015, nová galerie v Liberci atd. Navrhoval rovněž uspořádání besedy s poslancem nebo senátorem pro členy KK, zastupující příslušné kulturní výbory. Jarmila Houšková vystoupila v diskusi a poděkovala výboru KK za bulletin KULTURA. Uvedla, že právě náš časopis zprostředkovává dostatek informací některým členům, kteří už nemají např. ze zdravotních důvodů možnosti zúčastňovat se kulturních akcí. Pro ně časopis poskytuje přímý kontakt s kulturou. Přínosem je i změna v obsahu, dlouhé seznamy pořádaných akcí kulturními středisky nahradily články, recenze a komentáře, a zajímavé osobní pohledy autorů jednotlivých příspěvků. Ve svém vystoupení uvedla, že pamatuje Klub kultury ještě na Vinohradské třídě. Výboru KK nabídla k uveřejnění malou sbírku básní pana Straky, československého letce z roku 1940.

9 Členka našeho klubu MgA. Květoslava Šamajová oznámila, že organizuje zájezd do Míšně a vyzvala přítomné, kdo má zájem se zájezdu zúčastnit, aby se ozval na její ovou adresu: Zajistí jízdenky za zvýhodněné jízdné. O programu informovala detailně. Stejným způsobem by se dal připravit v budoucnu i zájezd Anglie Skotsko Irsko. 8) Po diskusi přítomní schválili návrh usnesení. Zápis: Jaroslava Světlíková Členská volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, konaná dne 14. dubna 2014

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé Zpravodaj Oblastního sdružení ODS Praha 5 ZDARMA Číslo 8 Červenec 2011 www.odspraha5.cz Časopis pro Prahu 5, Lipence, Lochkov, Radotín, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

Tragédie a její transformační souvislosti

Tragédie a její transformační souvislosti Bulletin č.9-10 září - říjen 23. 10. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz Tragédie a její transformační souvislosti Milé kolegyně, milí kolegové, psát úvodník do

Více

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Úvaha na téma členské základny, výkonu funkcí, pozice MS, úlohy OMS a centrálních orgánů Mgr. Miroslav Wolf, Mgr. Josef Drmota V průběhu podzimních

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více