REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005"

Transkript

1 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/

2 POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo rozdělování jednoho proudu na dva. Doporučuje se jejich použití v teplárenství,energetice, klimatizaci a v mnohých jiných průmyslových odvětvích. Dodávají se s pneumatickými servopohony typu P/R, P1/R1; P/R, elektrickými servopohony, ručními pohony typu nebo bez ručních pohonů. CHARAKTERISTIKA široký rozsah průtokových součinitelů vysoká těsnost uzávěru tvrdých a měkkých sedel velká rozmanitost materiálových provedení a konstrukčních variant bohatý sortiment používaných pohonů jak z hlediska typů, variant dispozičních sil tak i dalšího příslušenství možnost speciálních provedení: pro kyslík pro kapalná a plynná paliva pro média o nízkých teplotách (kapalný kyslík, dusík apod.). USPOŘÁDÁNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE Těleso (1) přírubové, odlitek integrovaný s ucpávkou (litinové provedení) nebo s přivařenou ucpávkou (ocelové provedení), Nominální průměry: DN1; ; ; ; 4; ; 6; ; 1; 1. Nominální tlaky a připojení podle materiálového provedení: Tabulka 1 - dle EN 19-1:4; EN 19-:1997 Ucpávka (1a) standardní nebo prodloužená - integrovaná s tělesem; odlitek nebo svařovaná podle materiálového provedení - Tabulka Nátrubek () přírubový: ocelový (z tyče); vzdálenost nátrubku od osy: dle obr., tabulka 7 Kuželka () profilovaná pístková (s bočními zářezy) regulační charakteristika: lineární L regulace :1 Sedla (4) šroubovaná (4.1) a dotlačovací (4.) tvrdá měkká, s těsněním PTFE Táhlo () s válečkovaným nebo tepelně zušlechtěným a leštěným povrchem dotykové plochy s těsněním. Těsnění (7,) těsnění tělesa: spirálové grafit těsnění škrticí (na táhle): sady těsnění tvarované s různých materiálů (PTFE V; PTFE + grafit; expandovaný grafit; pletený grafit); speciální sada s přítlačnými pružinami - TA-LUFT Těsnost uzávěru: (dle IEC 64-4) standardní: třída IV sedla tvrdá bublinková: třída VI sedla měkká Tabulka 1 Přírubové spoje dle ISO 7-1: Druh materiálu Nominální tlak Označení Připojení Těsnicí lišta Drážka Výkružek Prstencová drážka Litina šedá PN1 ; 16 tvárná PN1; 16; ; 4 B PN1; 16; ; 4 D F Ocelolitina PN *) PN *) B1 D1 F1 J *) Značení připojení dle normy: ISO 7-1 Délka tělesa: dle EN : obr., tabulka 7 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z

3 Tabulka Seznam součásti s uvedením materiálů Pol. Název součásti Materiál 1 Těleso GP 4 GH GXCrNiMo WCB EN GJL EN GJS 4 1 LT (1.619) (1.44) CFM 1a Ucpávka (EN JL 14) (EN JS 1) S JG X6CrNiMoTi 17 1 (1.7) (1.471) Nátrubek S JG X6CrNiMoTi 17 1 (1.7) (1.471) Kuželka X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) + stellit + CrN X17CrNi 16 ; (1.47) + tepelné zpracování X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) 4.1 Sedlo šroubované X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) + stellit 4. Sedlo lícované X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) + PTFE X17CrNi 16 ; (1.47) + tepelné zpracování Táhlo X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471); X17CrNi 16 ; (1.47); 6 Vodicí pouzdro X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) + CrN X17CrNi 16 ; (1.47) + CrN 7 Těsnění tělesa Grafit (9%) (spirální ) Sada těsnění PTFE + GRAFIT PTFE "V" GRAFIT Kotoučová pružina 1R1 (SANDVIK) Šroub Matice. A4 7 A Přítlačná páka Upínací matice C4 X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) Přítlačné pouzdro X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) Distanční pouzdro X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) 16 Matice (nízká) C4 X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) 17 Kolík 1 Přítlačná deska Materiál Materiálové normy X6CrNiMoTi 17 1 ; X6CrNiMoTi 17 1 ; Číslo normy EN GJL ; (EN JL 14) EN 161 EN GJS 4 1 LT ; (EN JS 1) EN 16 GP 4 GH ; (1.619) EN 11 WCB ASTM A 16 GXCrNiMo ; (1.44) EN 11 4 CFM ASTM A 1 S JG ; (1.7) EN 1 X6CrNiMoTi 17 1 ; (1.471) EN 1 X17CrNi 16 ; (1.47) EN 1 C4 EN 1 1 (1.471) (1.471) Poznámka: Pro vytvrzování vnitřních součástí ventilu se používá: a) stelitování povrchové navařování stelitem: ~ 4HRC b) povlak CrN zavedení nitridu chromitého do vnější vrstvy součásti do hloubky cca,1mm; ~9HV c) tepelné zpracování: kuželka (~4HRC), sedlo (~HRC), táhlo (~HRC), vodicí pouzdro (~4HRC) REGULAČNÍ VENTIL TYP Z

4 Tabulka Druhy těsnění a rozsah použití Teplota o C Druh těsnění PN Druh tělesa ventilu se standardní ucpávkou s prodlouženou ucpávkou PTFE-V PTFE + Grafit P TFE-V / TA-LUFT Grafit Grafit / TA-LUFT Obr. 1 Regulační ventil Obr. Regulační ventil s těsněním typu TA-LUFT Graf 1: Grafy závislostí tlak- teplota pro různé druhy ocelolitin Graf : Grafy závislostí tlak- teplota pro různé druhy litin Materiál Číslo křivky Rozsah teplot [ C ] A16 WCB / A1 CFM / GP 4 GH GXCrNiMo (1.619) (1.44) Materiál Číslo křivky Rozsah teplot [ C] EN GJL (EN JL 14) EN GJS 4 1 LT (EN JS 1) REGULAČNÍ VENTIL TYP Z

5 Tabulka 4 Průtokové součinitele Kvs a výpočtové součinitele (návrhové) Kvs,6 6 4, 6, Zdvih [mm] Průměr sedla [mm] 17 19, , 66, 7, 9 17,9 16,9 1 DN F D [ kn],,,, 4,, 7, A 9, 4, 7, Výpočtové součinitele FL=,9 ; XT=,7 ; Fd=,41 ; xfz=,6 DOVOLENÉ TLAKOVÉ SPÁDY p Tlakové spády p [MPa] platí pro zavřený ventil a jsou vypočítány s ohledem na možnosti pohonů ventilů. Skutečné tlakové spády nemají překročit 7% hodnoty dovoleného pracovního tlaku pro daný nominální tlak,materiálové provedení a pracovní teplotu podle grafů 1 a kde p [MPa] výpočtový tlakový spád Fs [kn] dispoziční síla pohonu 1 (Fs - FD) p = A = πd F D [kn] přítlačná síla kuželky k sedlu (Tabulka 4) A 4 A [cm ] součinitel plochy sedla o průměru D [mm]; V případě použití pneumatických pohonů, jejich dispoziční síly je nutné spočítat odděleně pro každou krajní polohu táhla, se zohledněním funkce (přímá, nepřímá) a druhu činnosti poháněného ventilu (směšování, rozdělování). Pro zjednodušení a usnadnění volby pneumatických pohonů, byly sjednoceny rozsahy pružin a napájecího tlaku, nezávisle na funkci (přímá, nepřímá). Parametry pneumatických pohonů pro výpočet dispozičních sil jsou uvedené v tab. 6, 6a. Tabulka Dispoziční síla Fs [kn] pneumatických servopohonů Servopohon s funkcí přímou P Servopohon s funkcí nepřímou R Velikost Napájecí tlak [kpa] Rozsah pružin [kpa] pohonu 4-1; , 7,,, , 1, 6 4, 4, - 6 9, 1, 9,, 7, , 1,, 4, 6,, 1 1, Poznámka: 1. Pro servopohony s funkcí přímou P byl zvolen rozsah pružin: - 1kPa.. Pro elektrické a jiné servopohony, lze hodnotu Dp vypočítat podle výše uvedeného vztahu, přičemž za dispoziční sílu Fs se dosadí hodnota nominální nosnosti podle katalogového listu daného pohonu. Tabulka 6, 6a Technické údaje servopneumatických pohonů Typ servopohonu P / R Velikost H [mm] ; ; 6 Parametr Jednotka Rozsah nastavení p 1 -p [ kpa] p Z [ kpa] 4 A S [ cm ] ; 4; 6; 1 6; 1 kde: H zdvih [mm]; p 1 - p rozsah pružin [kpa]; p Z napájecí tlak[kpa]; AS účinná plocha membrány pohonu [cm ]; REGULAČNÍ VENTIL TYP Z

6 Dispoziční síly pneumatických servopohonů Fs [kn] v závislosti na funkci ventilu, činnosti pohonu a místa přítlaku (sedlo horní nebo dolní): a) funkce ventilu: míchací F SP1 = 1-4 p 1 A s ; F SR1 = 1-4 (p z - p ) A s F SP = 1-4 (p z - p ) A s ; F SR = 1-4 p 1 A s b) funkce ventilu: rozdělovací F SP1 = 1-4 (p z - p 1 ) A s ; F SR1 = 1-4 p A s F SP = 1-4 p A s ; F SR = 1-4 (p z - p 1 ) A s Vysvětlivky k interpretaci jednotlivých dispozičních sil pneumatických servopohonů F s : F SP1 - pohon s funkcí přímou P ; sedlo uzavřené šroubované (horní), F SP - pohon s funkcí přímou P ; sedlo uzavřené lícované (dolní), F SR1 - pohon s funkcí nepřímou R sedlo uzavřené šroubované (horní), F SR - pohon s funkcí nepřímou R sedlo uzavřené lícované (dolní). Poznámka: Rozsah 1 kpa a 1 kpa se nedoporučují pro míchací funkci s ohledem na velký rozdíl dispozičních sil pro horní a dolní sedlo Pohon typ P Pohon typ R Pohon typ P Pohon typ R A AB A AB Obr. P/R-Z Směšovací B Obr. 4 P/R-Z Rozdělovací B VNĚJŠÍ A PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY; HMOTNOSTI VENTILŮ A POHONŮ Obr. Vnější a připojovací rozměry. 6 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z

7 Tabulka 7 Připojovací rozměry A Rozměry PN1; 16; ; 4 1) Ventil v poloze: uzavřené lícované sedlo (dolní) DN PN [mm] PN B [ mm ] ,, 4, se standardní ucpávkou E 1 ) mm] [ 1 17 F [ mm] d 1 [ mm] M1x M16x d [ mm] 7,1 4,1 d - 1/4"-16UN A /16"-16NSA Hmotnost Jednotka C s prodlouženou [mm] ucpávkou [kg], , Tabulka Použití pneumatických servopohonů Servopohony P / R - P / R - 4 P / R - 6 P / R - 1 DN Tabulka 9 Rozměry a hmotnosti pneumatických servopohonů P/R i PN/RN Velikost servopohonu Hmotnost [kg] Obr. 6 Servopohony typ P/R, PN/RN Obr. 7. Ruční pohon typ. Tabulka1 Druhy, rozměry a hmotnosti ručních pohonů typ Typ Zdvih [mm] d1 d H D Hmotnost [kg] Počet otáček / zdvih --7-M1 7, M1x 7,1 --7-M M16 M16x 4,1 --4-M REGULAČNÍ VENTIL TYP Z 7

8 ZNAČENÍ VENTILU: - Z - DNxxx PNxxx K VS xxx Druh a funkce pohonu - pneumatický, funkce přímá P - pneumatický, funkce nepřímá R - elektrický E - ruční Varianta - servopohon bez ručního pohonu S - s ručním pohonem: horním N Funkce ventilu - směšovací M - rozdělovací R Druh ucpávky - standardní 1 - prodloužená - jiná X Druh těsnění - PTFE, pletený A - PTFE, typ V B - PTFE, pro kyslík C - grafit, pletený D - grafit expandovaný E - TA-Luft, PTFE F - TA-Luft, grafit G Nominální světlost DN/Inch - viz tabulka č. 4 Nominální tlak PN/ANSI - viz tabulka č. 1 Průtokový součinitel Kv S - viz tabulka č. 4 Materiál tělesa: - šedá litina 1 - tvárná litina - uhlíková ocel - korozivzdorná ocel - jiný X Charakteristika a druh kuželky: - lineární, profilovaná L - jiná X Škrticí klece: - bez škrticích klecí Odlehčení kuželky: - neodlehčená kuželka 7 Těsnost uzávěru - standardní: tř. IV 4 - bublinková: tř.vi 6 PŘÍKLAD ZNAČENÍ: Regulační ventil typ Z směšovací s pneumatickým pohonem s nepřímou funkcí a ručním pohonem, prodlouženou ucpávkou, grafitovým těsnění, standardní těsnost uzávěru, uhlíková ocel: RN-ZM-D47L DN6 PN4 Kv S 6 Toto označení je umístěné na výrobním štítku ventilu. Dále jsou uvedeny: - max. pracovní teplota [TS] - max. pracovní tlak [PS] - zkušební tlak [PT] - charakteristika [L] - zdvih kuželky [H] - skupina kapalin [1 nebo ] - sériové číslo a rok výroby POLNA corp. s.r.o. Oldřichovice Třinec-Oldřichovice Czech Republic phone: fax: +4 web: bank account: ČSOB a.s.,třinec 179/ - CZK 17/ ČSN EN ISO 141: - EUR ČSN EN ISO 91: IČ: 96 DIČ: CZ961 The company is incorporated in the Companies Register with the Regional Court in Ostrava, Section C, Inset No. 149

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Čerpadla Armatury Systémy. Výrobní program armatur 2011

Čerpadla Armatury Systémy. Výrobní program armatur 2011 Čerpadla rmatury Systémy Výrobní program armatur 2011 Index typové řady S. 3 Portfolio výrobků S. 6-8 Přehled norem S. 9 Přehled použití S. 10-17 Náš požadavek: Vytváření inteligentních řešení Každý, kdo

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS Sklápěcí stožáry 5 12 m O nás Vítejte ve světě sklápěcích stožárů ABACUS Abatec působí na českém trhu již 12 let a spolu s 50-ti letou zkušeností výrobce osvětlovací

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality

MONTÁŽNÍ MATERIÁL. a díly pro vzduchotechiku. Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 2009 MONTÁŽNÍ MATERIÁL a díly pro vzduchotechiku Diskontní prodej pro odborné firmy se zárukou ceny a kvality 12 let obchodní značky nízkonákladová distribuce 12 let obchodní značky UNIVENT CZ s.r.o. je

Více

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12 technické údaje Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž cenově výhodné rozhraní I-Port pro uzel sítě (CTEU) režim IO-Link pro přímé připojení k nadřazenému zařízení master IO-Link nízké náklady na

Více

ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301

ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301 ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301 Nová řada ponorných kalových čerpadel s novým typem oběžných kol a novou řadou ponorných elektromotorů. Oblast nasazení: ve městech a obcích v průmyslu v zemědělství

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více