VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracoval dne MUDr. Martin Stránský, předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Zpracoval dne 23. 2. 2015 MUDr. Martin Stránský, předseda"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracoval dne MUDr. Martin Stránský, předseda

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Telefonní kontakt: Webové stránky: Právní forma: Předseda správní rady: (stat. zástupce): Členové správní rady: Členové poradní rady: Revizor: NADAČNÍ FOND STRÁNSKÝ Nadační fond Zapsáno: N 517 vedená u Městského soudu v Praze MUDr. Martin Stránský, M. D., FACP JUDr. Milan Vašíček Simona Kholová Prof. Jan Sokol, Csc. JUDr. Ondřej Dostál JUDr. Jaroslav Vondráček JUDr. Dan Dvořáček Mgr. Jakub Uher Mgr. Štěpán Holub Šárka Dědicová Kontaktní adresa: Národní 11, Praha 1 Činnost v roce 2014: - organizace architektonicko-výtvarné soutěže O návrh pomníku dr. Milady Horákové - příprava a spuštění projektu Kancelář Ombudsmana pro zdraví - spolupráce se studentským spolkem PF UK ELSA při organizaci moot court competition ve zdravotnickém právu - publikace článků se zaměřením na lidská práva a občanskou svobodu Účel nadačního fondu: - podpora právních postupů ve věcech obecného zájmu, zejména ve věcech ochrany lidských práv, ochrany osobnostních práv, ochrany spotřebitele či soutěžního práva - podpora odborného růstu právnické veřejnosti a studentů právnických fakult, podpora vědeckého výzkumu, školení a publikace v oblasti práva - podpora všeobecného právního vědomí ve společnosti.

3 II. AKTIVITY V ROCE 2014 V roce 2014 se Nadační fond Stránský věnoval především organizaci dvou velkých projektů a prestižní soutěže studentů Právnické fakulty UK v Praze v oblasti zdravotnického práva. 1. SOUTĚŽ O CENU PROFESORA JAROSLAVA STRÁNSKÉHO 2014 Nadační fond Stránský soutěž zorganizoval společně se spolkem ELSA Praha, která je lokální skupinou ELSA Česká republika, nezávislé, nepolitické, neziskové organizace studentů práv a mladých právníků. Jejím cílem je přispívat k jejich právnímu vzdělávání, zlepšování vzájemného porozumění a podpoře společenské odpovědnosti. ELSA Česká republika je členem mezinárodní organizace ELSA (The European Law Students Association). Soutěž se uskutečnila v termínech (písemné kolo) a (ústní kolo). Do finálního druhého kola se dostalo celkem 12 studentů, z nichž odborná porota složená z členů správní a poradní rady NFS (JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., JUDr. Dan Dvořáček, JUDr. Milan Vašíček, MBA) vybrala celkem čtyři vítěze. První místo získala Daniela Vymetalová, druhé Filip Baloušek, o třetí se podělili Gabriela Elišáková a Michal Foldeš. Mezi výherce rozdělil předseda správní rady NFS MUDr. Martin Jan Stránský celkem Kč. K uspořádání soutěže ve zdravotnickém právu nadační fond iniciovala celá řada problémů a nejasností ve zdravotnictví včetně neexistence standardů, otázka poplatků i netransparentnost pojišťoven. Předpoklad, že v krátké budoucnosti nás zřejmě čeká mnohem více sporů v oblasti zdravotního práva, vedl k zájmu o míru připravenosti mladých právníků na tuto situaci. 2. PUBLIKAČNÍ ČINNOST MUDr. Martin Stránský napsal několik článků, jejichž obsahem je otázka občanských práv ve svobodné společnosti a otázky práv pacientů či zdravotníků. V dalších byl citován. Mimo jiné šlo například o články: Název článku Publikováno Čára moci, jediná, kterou Rusové znají Hospodářské noviny, Aktualne.cz, Přítomnost, Sankce EU vůči Rusku a co se týká nás Přítomnost, Aktuálně.cz, Perfektní bouře Aktualne.cz, Přítomnost, Kompletní přehled článků je na

4 3. ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH POMNÍKU M. HORÁKOVÉ Pomník Milady Horákové není jen poctou lidské odvaze, ale také připomínkou morálky a národní hrdosti atributů, které by si dnes měli lidí v naší zemi stále více uvědomovat. Pietních míst a pomníků má sice tato žena v ČR řadu, žádný však nestojí na tak symbolickém místě, které by se ve spojení s jejím odkazem mohlo stát novým symbolem jejího poselství pro současnost. Proto bylo rozhodnuto, že pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu bude stát v parčíku na konci Sněmovní ulice na tzv. Pětikostelním náměstí. Architektonicko-výtvarná soutěž O návrh pomníku Milady Horákové byla vyhlášena 27. června 2014 v médiích, na webových stránkách NFS a České komory architektů. Soutěži poskytl záštitu Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, a podpořila jej Městská část Praha 1. Architektonicko-výtvarná soutěž O návrh pomníku Milady Horákové byla jedním projektů prezentovaných v rámci Festivalu svobody k oslavám 25. narozenin znovunabyté svobody (www.festivalsvobody.cz). Do soutěže se přihlásilo celkem 23 autorů z celé České republiky. Jejich díla hodnotila odborná porota jako anonymní. Jména výherců byla oznámena na slavnostním vyhlášení, které se konalo První místo a ocenění ve výši Kč získal návrh MgA. Josefa Faltuse. Na snímku zleva při slavnostním vyhlašování: Martin Jan Stránský, předseda Nadačního fondu Stránský; Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1; Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury; Eva Holubová, herečka; Josef Faltus, výherce soutěže.

5 symbolicky 17. listopadu 2014 v Topičově salonu. Zde byla ke všem dílům po zveřejnění výsledků přiřazena jména autorů. Výstava byla přístupná veřejnosti do 21. listopadu Tisková zpráva 14. listopadu 2014 MILADA HORÁKOVÁ JAKO SYMBOL NÁRODNÍHO SEBEVĚDOMÍ: VÍTĚZ SOUTĚŽE O NÁVRH JEJÍHO POMNÍKU BYL VYHLÁŠEN PRÁVĚ DNES Starosta Městské části Prahy 1 Oldřich Lomecký dnes předal ocenění vítězům architektonicko-výtvarné soutěže O návrh pomníku dr. Milady Horákové. Slavnostního vyhlášení v historických prostorách Topičova salonu se zúčastnila i Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury, který soutěži poskytl záštitu. Pro realizaci díla na tzv. Pětikostelním náměstí na konci Sněmovní ulice v Praze byl vybrán návrh akad. sochaře MgA. Josefa Faltuse, který s prvním místem získal i ocenění ve výši Kč. Zatímco druhé místo uděleno nebylo, o třetí se rozdělily dva návrhy. Tým Ing. arch. Tomáše Růžičky a MgA. Pavly Kačírkové, PhD., tak získal shodně s dvojicí autorů MgA. Janem Kováříkem a dipl. Ing. Janem Proksou ocenění ve výši Kč. Výsledky dnes vyhlásil MUDr. Martin Jan Stránský, předseda Nadačního fondu Stránský, který je vyhlašovatelem soutěže. Všechny zaslané návrhy si může veřejnost prohlédnout od dnešního dne do 21. listopadu v Klubu Topičova salonu. Datum 17. listopadu jsme pro slavnostní vyhlášení výsledků soutěže nevybrali náhodou. Čtvrt století po revoluci jsme se ocitli v době, která se nám nezdá příliš dobrá. To koneckonců potvrzuje markantní kontrast mezi současným prezidentem a tím prvním. Hledáme znovu svou identitu a v této souvislosti nabývá symbol dr. Milady Horákové, která se nebála hrdě hlásit k národní svobodě a bojovala se stejným nasazením proti nacismu i proti komunismu, na důležitosti, uvedl MUDr. Martin Jan Stránský, předseda Nadačního fondu Stránský, a dodal: Proto bude Milada Horáková stát právě ve Sněmovní ulici jako připomínka pravého češství všem politikům, kteří nemalou měrou rozhodují o našem osudu. Do soutěže bylo přihlášeno třiadvacet návrhů, které posuzovala devítičlenná odborná porota. Jednou z vlastností mnoha Čechu škodících jménu české společnosti jako celku je nedostatek národní hrdosti. Z něho vyplývá nedoceňování významných lidí naší minulosti a zapomínání na ně. Našemu hlavnímu městu tak chybí pomník Milady Horákové, ženy příkladně mravné a ušlechtilé. Zaslouží si jej především proto, že si do posledních chvíle svého násilně a zlovolně ukončeného života zachovala důstojnost. Mluvit o tom je nanejvýše aktuální právě nyní, kdy se u nás lidské chování a důstojnost stává naštěstí předmětem obecné pozornosti a veřejné diskuse. Také proto nabývá zvláštního významu soutěž o návrh jejího pomníku, konstatoval PhDr. Jaromír Zemina, historik umění a předseda poroty. Pro úhradu nákladů na realizaci unikátního pomníku JUDr. Milady Horákové zřídil Nadační fond Stránský speciální transparentní konto /5500. Vyzýváme každého skutečného Čecha, Češku či organizace, které v naší zemi působí, aby nám pomohli finančním příspěvkem vybudovat skutečně čestnou připomínku lidské odvahy, morálky a národní hrdosti právě tyto atributy bychom si totiž v dnešní době měli jako národ více a více uvědomovat, podotkl MUDr. Martin Jan Stránský. Výši prostředků na kontě pomníku Miladě Horákové může zkontrolovat každý občan na Členové poroty pro architektonicko-výtvarnou soutěž O návrh pomníku dr. Milady Horákové: Prof. Jan Hendrych sochař, vedoucí pedagog AVU v Praze Akad. arch. Jan Kerel architekt PhDr. Jaromír Zemina historik umění, teoretik moderního umění Ing. Štěpán Špoula krajinářský architekt, sekce detailu města v IPR hl. m. Prahy Zdeněk Lukeš architekt, historik architektury Vít Rozehnal člen správní rady společnosti OPONA o.p.s. MUDr. Martin Jan Stránský zastupitel MČ Praha 1, Ing. Pavol Škrak radní pro kulturu MČ Praha 1 Jan Krejčí, MBA radní pro finance MČ Praha 1

6 4. ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI GYMNAZIÁLNÍCH STUDENTŮ Projekt předložil v závěru roku 2013 JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., z Právnické fakulty UK se zdůvodněním: Úroveň právního vědomí středoškolských studentů je nevalná, a to i v mezinárodním srovnání, jak dokládá například Mezinárodní studie občanské výchovy z roku Na Právnické fakultě UK existuje program Street Law, v rámci kterého každý semestr zhruba 15 studentů PF UK absolvuje školení didaktiky práva a poté ve dvojicích či trojicích odučí na vybraných středních školách (zejména gymnáziích) zhruba 10 hodin výuky. Program přináší pozoruhodné výsledky, ale aby mohl jeho reálný pozitivní dopad na zvyšování právní gramotnosti gymnaziálních studentů nabýt na významu, je třeba ho dále podpořit a rozvíjet. Projekt se nadační fond rozhodl podpořit. Vzhledem k jeho odborné i finanční náročnosti a v souvislosti s dalšími náročnými aktivitám v roce 2014 se však dohodl na přípravě a realizaci v letech 2015/ KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ Dne 21. října 2014 zahájila činnost Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ), jejíž založení Nadační fond Stránský připravoval bezmála rok. Činnost kanceláře navázala na aktivity NFS v předchozích letech. KOZ vznikla jako centrum pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a zdravotnickým pracovníkům včetně těch, co pracují v sociální sféře. Iniciací k jejímu založení byl fakt, že v ČR chybí profesionální instituce, která se zabývá všemi aspekty práv pacientů. Zatímco v některých evropských zemích existuje zdravotní ombudsman zřízen státem, u nás jeho roli plní v omezené lokální míře pacientské organizace, ombudsmani nemocnic a krajští ombudsmani Svazu pacientů ČR. K zahájení činnosti KOZ byla uspořádána tisková konference, které se zúčastnilo 18 novinářů médií s celostátní působností. Do konce roku 2014 vyšlo o činnosti kanceláře celkem 30 článků v tištěných i internetových médiích.

7 Od samého počátku hrají v činnosti KOZ důležitou roli partneři, a to z především z hlediska osvěty mezi svými členy a pomoci v řešení specifických otázek a podnětů. Mezi partnery v roce 2014 patřily: Český svaz žen, Národní rada osob se zdravotním postižením, Aliance žen s rakovinou prsu, Život 90, Fokus Mladá Boleslav, CZEPA česká asociace paraplegiků, Krása pomoci o.p.s. a Dobrý skutek. Informovanost o KOZ je zajištěna především prostřednictvím webových stránek Facebooku a Twitteru. Dále pak díky mediálním partnerům zejména pak internetového magazínu Žena-in a tištěného magazínu pro generaci 50 + Revue 50 plus. Zprávy o činnosti kanceláře byly uveřejněny i v tištěných zpravodajích, na webech a Facebooku partnerských organizací. Personálně činnost KOZ zajišťovali ředitel, vedoucí kanceláře, studentka Právnické fakulty UK v Praze, právní poradci členové správní a poradní rady NFS, asistentka, fundraiser a účetní. KOZ přijala do konce roku 2014 celkem 16 podnětů a dotazů, z nichž dva byly systémového charakteru a jsou dále řešeny v roce III. PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti Nadačního fondu Stránský advokátům, ale i všem spolkům a pacientským organizacím. Jmenovitě bychom rádi poděkovali především České komoře architektů za neocenitelnou pomoc při organizaci soutěže O návrh pomníku Milady Horákové. Národní radě osob se zdravotním postižením pak za její cenné rady a pomoc v projektu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Děkujeme i Českému svazu žen, Alianci žen s rakovinou prsu a Životu 90 za podporu a prezentaci. Stejně tak děkujeme i našim mediálním partnerům za informace, které o naší činnosti, a zejména pak právech pacientů a pracovníků ve zdravotnictví, šíři.

8 IV. VÝHLED PRO ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V roce 2015 se Nadační fond Stránský bude věnovat zejména podpoře projektu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví: a) poradenství v rámci konkrétních podnětů občanů ČR pacientů a zdravotnických pracovníků, b) informovanost o právech v rámci seminářů, konferencí a dalších akcí pořádaných buď ve spolupráci s partnery, nebo samostatně, c) rozšiřování spolupráce s mediálními partnery za účelem zvyšování povědomí obyvatel o zdravotnickém právu, 2. Možnostem realizace vítězného návrhu architektonicko výtvarné soutěže O návrh pomníku Milady Horákové. 3. Bude pokračovat v publikační činnosti připomínající občanská práva v tom nejširším slova smyslu. 4. NFS KOZ realizuje soutěž O cenu profesora Jaroslava Stránského ve zdravotnickém právu ve spolupráci s ELSA Praha. 5. Připraví projekt zvyšování právní gramotnosti středoškolských studentů pro realizaci v roce Důležitou součástí plánu NFS je hledání možností financování výše zmíněných projektů, a to hlavně formou grantů či sponozoringu.

9 V. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více