Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho"

Transkript

1

2 1

3 Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho Mandala s modlitbou w 2

4 Předmluva Všude proti nim zvedali ploty - železné, písemné pro volnou chůzi i volné jednání bylo stále méně prostoru. Bauman 1 hovoří o mechanismu zapečetění obětí a popisuje podmínky, které byrokracie vytváří, aby likvidace nepohodlných byla úspěšná: 1. podmínka - cílová skupina musí být a zůstat v kompetenci pouze jedné specializované byrokracie a žádné jiné instituce. To vede k tomu, že mizí pravděpodobnost jakéhokoliv vnějšího zasahování do byrokratického procesu. 2. podmínka - nedotčené skupiny nepřispěchají cílové skupině na pomoc. Odvolání postižené skupiny je posuzováno jako porušení pravidel byrokracie a vede k ještě horším následkům. 3. podmínka než se může byrokraticky organizovaná moc spolehnout na spolupráci skupiny, která má být zničena či poškozena, je třeba tuto skupinu účinně zapečetit. To znamená fyzicky vyčlenit - to zajistí změna působiště, bydliště apod. a psychologicky vydělit, to zajistí jednoznačné diskriminační definice a důraz na výjimečnost skupiny a zároveň je to podmínkou hladkého průběhu fyzického vyčlenění to pak probíhá bez povšimnutí, ostatní je již dávno odstranili ze svého srdce a své mysli. Duchovní izolace se dosahuje těmito postupnými kroky: a) podněcování anti-nálad, využívání sociálně psychologických mechanismů, b) každá opatření musí být mířena rovnou do terče a musí být prohlubováno vše negativní, c) proces separace musí provázet křiklavé ticho. Jestliže je bezduché plnění jakýchkoli úkolů pod rouškou pouhého funkcionálního článku s odstupem od konečných výsledků zárukou vyrovnanosti byrokratického, racionalitou specializovaného úkolu vedeného úředníka, závisely tehdy oběti na tom, jak byrokratičtí úředníci poznali svůj úkol!?! Tyto skutečnosti bezezbytku zasáhly současné klienty DSP Hagibor v období dětství, mládí, uprostřed bezpečí milující rodiny a jistot plynoucích z generacemi budovaných rodinných firem. Z pozice mnohaletého působení v roli dobrovolného terapeuta v oblasti procvičování a rehabilitace kognitivních funkcí a trenéra paměti mám vždy ty negativní prožitky účastníků kurzů na paměti při koncipování konkrétních cvičení. Kromě neosobních cvičení různé náročnosti se také zaměřujeme na jednotlivé druhy paměti. Velmi oblíbená jsou cvičení zaměřená na epizodickou či procedurální paměť, vedená do období dětství. Zde je v procesu cvičení signifikantní jedna odlišnost od práce s ostatními skupinami seniorů. Je to velmi výrazná citová vazba k osobám vystupujícím ve vyprávění. Tatínek, který učil jezdit na kole, dědeček na prázdninové zahrádce, sourozenci a rodiče na letním bytě, otec v rodinném podniku, maminka při pečení, mají do nejmenšího detailu popsán konkrétní oděv, konkrétní výraz obličeje, citace dialogů jsou velmi 1 Bauman, Z.: Modernita a holocaust. Slon. Praha

5 obsažné, doslovné. Vždy s radostí pozoruji, jak příjemné rozpoložení klientům taková cvičení přinášejí, jak se v myšlenkách ocitají v oněch šťastných dobách, ještě před.., jak si je s radostí a notnou dávkou humoru opět doslova prožívají. Ukončení takového cvičení však bývá doprovázeno tichým ponořením do vlastních myšlenek, ty jsou nezřídka i verbálně vyjádřeny a týkají se dalšího osudu postav příběhu. S vědomím závažnosti ztrát a jejich doživotní převahy nad jakkoli velkými a seberadostnějšími zisky u těchto osob mne zajímalo především to, co považují osoby s prožitkem holocaustu za kvalitu života. Z minisondy na toto téma uskutečněné v roce 2010 v DSP Hagibor v Praze vyplývá, že rozpoložení sami senioři klientům nazírají kvalitu taková života nejprve v obecné poloze, pro lidstvo jako uji, jak příjemné itají v oněch takové, šťastných pro všechny dobách, věkové ještě před.., skupiny, teprve pak v poloze pro seniory. Nejčastěji frekventované prožívají. kategorie Ukončení obecné takového kvality života pak byly uváděny těmito pojmy: mír, bez- ru opět doslova ponořením pečí do vlastních rodin i jednotlivců, myšlenek, ty tolerance jsou ne-alšího osudu zdraví, postav přístup příběhu. k lékařské péči, relativní dostatek, práce a finance, voda, potraviny, ostatním kulturám, kontrola nad svým životem, přístup ke vzdělání a zdrojům informací. doživotní převahy Co senioři nad jakkoli považují velkými za kvalitu a se-životne zajímalo uchování především zájmu to, co rodiny považují a přátel, osoby sociální kontakty - ne osamocenost, soběstačnost pro sebe samotné, vyjádřili těmito pojmy: a. a nezávislost v rozhodování, zachování vlastní autonomie do co nejvyššího věku, netrpět nedostatkem, kontrola nad svým životem, uznání podílu na spoluvytváření né v roce 2010 hodnot v DSP v předchozích Hagibor v Praze letech, vyplýta nejprve ci v na obecné nové poloze, technologie, pro lidstvo v pobytových jako zařízeních pak kvalita prostředí a odbornost umožnění užívat společné hodnoty, pomoc v adapta- prve pak v personálu, poloze pro důstojná seniory. Nejčastěji péče v závěrečné frekota pak byly pečovávat, uváděny nezneschopňovat, těmito pojmy: mír, respekt bez- k osobnosti, nenutit do nežádoucích kontaktů etapě života, služby pouze potřebné, nepřeatním kulturám, a navazování kontrola citových nad svým vazeb životem, ty si přejí od své rodiny. 2 ) í dostatek, práce a finance, voda, potraviny, í. V převážné většině byly dotazovány osoby shodné s těmi, které zařadila autorka a pro sebe publikace samotné, do vyjádřili svého těmito výzkumu, pojmy: avšak v jiném časovém období a nezávisle na minisondě - ne na osamocenost, téma kvalita soběstačnost života. Pojmy se vztahem ke kvalitě života deklarované se- lní kontakty í vlastní autonomie niory korespondují do co nejvyššího se zjištěními věku, výzkumu autorky této publikace v tom smyslu, že m životem, pojímání uznání podílu kvality na života spoluvytváření vychází z jimi uznávaných hodnot, z nichž tou nejvyšší je í užívat společné uváděna hodnoty, rodina žijící pomoc v podmínkách v adaptazařízeních pak kvalita prostředí a odbornost míru. etapě života, Ničivé služby pouze možnosti potřebné, současného nepřeosobnosti, lidskými nenutit skupinami do nežádoucích se stává kontaktů vážnou hrozbou pro všechny. Upozorňuje na trvalou hrozbu člověka jsou tak velké, že zejména kolektivní násilí mezi jí od své rodiny. Sokol 23 ). osoby shodné Největší s těmi, nebezpečí které zařadila pro autorka budoucnost pravděpodobně představuje to obohacení o osobní období dimenzi, a nezávisle vlastní na mini- energii, kterou tak přesvědčivě odhalily Milgramovy jiném časovém e vztahem a ke Zimbardovy kvalitě života pokusy. deklarované V obyčejných semu autorky jej této objevil. publikace Steiner v hovoří tom smyslu, o efektu že spáče, probouzejí jej latentní okolnosti jakmile klíč lidech se skrývá latentní Eichmann - Milgram uznávaných zapadne hodnot, do z zámku. nichž tou nejvyšší je ru. Respondenti, které autorka publikace zařadila do výzkumu, spadají do poslední sou tak velké, generace, že zejména která kolektivní může autentické násilí mezi svědectví podat. Svědectví o opakovaném transferu u pro všechny. Upozorňuje na trvalou hrozbu 4 t pravděpodobně představuje to obohace-

6 hodnot v obdobích pre, peri (zde hlavně smrštění na minimum základních lidských hodnot potřeb) a v post obdobích je tak pre, trvalou peri morální (zde hlavně výtkou smrštění proti jakýmkoli na minimum útokům základních na lidské lidských hodnoty a lidskou a post důstojnost. je tak trvalou Závažnost morální tématu výtkou podtrhuje proti jakýmkoli fakt, že útokům sami dotazovaní na lidské hodno- kladou potřeb) ty velký a lidskou důraz důstojnost. na smysl podání Závažnost svědectví tématu varování podtrhuje pro fakt, současné že sami i dotazovaní budoucí lidstvo. kladou velký důraz na smysl podání svědectví varování pro současné i budoucí lidstvo. Pojistky, které poskytuje pluralitní demokracie se pro některé druhy problematiky Pojistky, sociálního které soužití poskytuje totiž jeví pluralitní jako nedostatečné. demokracie se Stačí pro poznání některé druhy u každého problematiky hluboké sociálního a jinak soužití argumentované totiž jeví jako že nedostatečné. bytost člověk Stačí se nesmí poznání podvolovat u každého organizo- jinak jinak hluboké vanému zlu?? a jinak argumentované že bytost člověk se nesmí podvolovat organizovanému zlu?? PhDr. Diana Chrástková PhDr. Diana Chrástková příjemné rozpoložení klientům taková oněch šťastných dobách, ještě před.., t doslova prožívají. Ukončení takového ením do vlastních myšlenek, ty jsou neosudu postav příběhu. otní převahy nad jakkoli velkými a semalo především to, co považují osoby oce 2010 v DSP Hagibor v Praze vyplýprve v obecné poloze, pro lidstvo jako ak v poloze pro seniory. Nejčastěji frekk byly uváděny těmito pojmy: mír, bezkulturám, kontrola nad svým životem, atek, práce a finance, voda, potraviny, sebe samotné, vyjádřili těmito pojmy: ntakty - ne osamocenost, soběstačnost tní autonomie do co nejvyššího věku, tem, uznání podílu na spoluvytváření at společné hodnoty, pomoc v adaptaních pak kvalita prostředí a odbornost života, služby pouze potřebné, nepřeosti, nenutit 2 Chrástková, do nežádoucích D. Minisonda. kontaktů Kvalita života dle seniorů DSP Hagibor vé rodiny. 2 ) Sokol, Chrástková, J.: Filosofická D. Minisonda. antropologie. Kvalita Portál. života Praha dle seniorů DSP Hagibor Sokol, J.: Filosofická antropologie. Portál. Praha y shodné s těmi, které zařadila autorka časovém období a nezávisle na minihem ke kvalitě života deklarované setorky této publikace v tom smyslu, že 5 5

7 Poděkování Velmi ráda bych na tomto místě poděkovala všem seniorům, kteří mi nejen věnovali svůj čas, ale navíc mi otevřeli svá srdce, aby mi sdělili své postoje a názory, podělili se o své prožitky, bolesti, zklamání i své lidské zkušenosti. Velmi si toho cením. Velký dík náleží PaedDr. Kateřině Tlusté, která je pro mne nejen kolegyní, ale také naslouchající a citlivou duší, a v mnohém i učitelkou a inspirátorkou. Velmi si vážím její empatie, citu pro text i ochoty pomoci. Její moudrá duše prosvětluje život svému okolí hudbou, zpěvem a smyslem pro humor. Velmi si cením praktické a profesionální pomoci PhDr. Diany Chrástkové, jejíž široký záběr odborných aktivit je téměř nepochopitelný. Dlouholetá podpora, kterou poskytuje našemu pracovišti se netýká pouze tohoto projektu. Děkuji kamarádce Romaně Ryšavé a panu Mgr. Karlu Cudlínovi za laskavé propůjčení fotografií a svolení k jejich zveřejnění. Současně děkuji seniorům, jejichž fotografie publikace obsahuje, za souhlas s jejich uvedením. Rovněž děkuji výtvarnici a malířce paní Ivetě Číhalové za svolení použít na titulní stránku této publikace její nádhernou mandalu. Vřelý dík za podporu a důvěru náleží ředitelce DSP Hagibor, paní Mgr. Eleně Jaroševské. V neposlední řadě chci poděkovat svému manželovi Jiřímu, který je mi oporou v časech dobrých i těžkých, a který mi neustále dodává odvahu, jistotu a lásku. Bez něj bych nebyla tím, kým jsem. Zvláštní poděkování Zvláštní poděkování patří fotografům a autorce Mandaly, za snímky dokreslující tvář této publikace. Snímky označené: u vyfotografoval Mgr. Karel Cudlín, v vyfotografovala, snímek na titulní straně Romana Ryšavá, w vytvořila Čihalová Iveta, S poděkováním nesmím zapomenout na vedení a klienty DSP Hagibor, 6

8 7

9 Obsah Předmluva 3 Poděkování 6 Zvláštní poděkování 6 Úvod 10 Odborné teoretické zázemí k předmětu výzkumu 11 Viktor Emanuel Frankl 11 Smysluplnost života 11 Sebetranscendence a spiritualita 12 Metodologie výzkumu 13 Cíle výzkumu 13 Hypotézy 13 Výběr respondentů 13 Dotazník 14 Hodnoty dobra - ctnosti 15 Definice dobra 17 Definice lásky 17 Hodnoty v koncentračním táboře 18 Sedm ctností 18 Ctnosti podle E. Eriksona 19 Hodnoty z pohledu Desatera 20 Vztah člověk Bůh 22 Vztah člověk lidé 22 Největší přikázání v křesťanství 23 Vztah člověk Bůh 23 Vztah člověk lidé 23 Zlo, neboli neřesti 24 Definice zla 24 Smrt 25 Reakce na nespravedlivou smrt 25 Nicholas George Winton 26 Winton Train 27 Příběhy Wintonových dětí 27 Paní Susanne 27 Paní Eva K. 30 Analýza dat z dotazníkového šetření 32 Paní Hana 37 Pan Gustav 37 Dílčí závěry a interpretace výsledků 37 Životní příběhy 39 Paní Eva 39 Pan Gustav 40 Úvaha pana Gustava o životních hodnotách 41 Úvaha pana Gustava o lásce 44 Paní Renka 45 Paní Hilda 47 8

10 Paní Dora 47 Úvaha paní Dory nad životními hodnotami 48 Paní Věra 48 Vyznání paní Věry 49 Anonimní ukázka dotazníku 50 Obsahová analýza dokumentů zvolených jako teoretické zázemí pro výzkum 51 Vina z přežití 52 Psychologie lidí v koncentračním táboře 53 Ponížení a ztráta důstojnosti 53 Hledání smyslu a podávání svědectví 54 Smysl života i v utrpení 55 Ztráta identity 55 Ztráta identity byla nástupem do transportu završena: 56 Apatie namísto šoku 56 Hlad 56 Pud sebezáchovy versus metapotřeby 57 Víra v Boha 58 Láska 59 Sebetranscendence 59 Humor 61 Umění 61 Hudba 61 Divadlo a hudba 61 Tanec a hudba 62 Štěstí a náhody 62 Náhody 62 Pravda 63 Situační morálka 64 Spravedlnost 64 Svoboda 65 Svoboda versus majetek 66 Čas 67 Naděje 67 Závěr 69 Dosažené výsledky výzkumu je možno využít mnoha způsoby: 70 Doslov 72 Rodina jako hodnota 72 Seznam použité literatury 74 Jiné zdroje 75 Přílohy 76 Životní příběh paní Marie 76 Životní příběh paní Hildy 77 Ukázka úvahy paní Dory 79 Fotografie 81 9

11 Úvod Čtenáři se dostává do rukou text, který původně vznikal jako má diplomová práce nezbytná k ukončení vysokoškolského studia. Když jsem uvažovala o tom, co bude předmětem mého zkoumání, věděla jsem, že se chci věnovat zkoumání životních zkušeností seniorů, s nimiž se setkávám při své běžné každodenní práci. Při volbě tématu jsem kladla zvláštní zřetel na hodnoty seniorů, kteří prošli zkušeností holocaustu a transformace hierarchie hodnot v průběhu života. Snažila jsem se nejen zmapovat klíčové životní okamžiky, ale ukázat i princip daných změn a odhalit spouštěcí mechanismus (katalyzátor) startující transformaci v žebříčku životních hodnot. Současně bylo mým cílem zprostředkovat svědectví o holocaustu, což se ukázalo být hlavní motivací těchto přeživších svědků - mých respondentů. V průběhu svého výzkumu jsem přicházela na to, jak mně samotné jeho obsah ovlivňuje život a mění i jeho hodnoty. (Mnohem raději bych ale namísto slova výzkum použila termín ponor do duší, do citů lidí, kteří mají přímou a nezprostředkovanou zkušenost účastníků holocaustu.) Stávalo se, že vypovídající přeživší mi sami spontánně odpovídali - vlastně jakoby mimoděk - na mé ještě ani nahlas nevyřčené otázky. Zabývat se všemi těmi životními příběhy a zkušenostmi, prostudovat odbornou literaturu, autobiografické materiály, dokumenty, svědectví doby atd to už člověka nikdy nemůže ponechat stejným jako byl předtím. Nyní, s odstupem dvou let, které uběhly poté, co jsem se tomuto výzkumu věnovala, si mohu své poznání zpětně potvrdit. Dnes vím už také jistě, že jsem se od té doby posunula o kousek dál a z úhlu pohledu svých dnešních zkušeností bych již nejspíš vše pojala trochu jiným způsobem. Zpočátku jsem měla i jisté pochybnosti o vhodnosti veřejně svou práci publikovat. Nakonec však rozhodlo to, že jsem si vzpomněla na nejčastější výroky seniorů, kteří, říkali: Je dobře, že se na to ptáte, chci teď na konci života o tom mluvit, aby se to dostalo k uším a srdcím všech lidí, kteří slyší a cítí. Je to důležité svědectví a jsem rád (ráda), že mohu přispět. Alespoň tak mám pocit, že vše utrpení, které jsme prožili, mělo nějaký smysl. Díky tomu se tedy osměluji předat tyto řádky širší skupině čtenářů a žádám je o shovívavost, jelikož nejsem spisovatel a v žádném případě si nevyhrazuji právo domnívat se, že můj úhel pohledu je jediný možný, nebo že z tohoto výzkumu na relativně malém vzorku respondentů mohu vynášet jakékoliv soudy či závěry všeobecně platné a jakkoli je generalizovat. Pokud tento text alespoň částečně přispěje k probuzení většího pochopení mezi lidmi, tolerance a vzájemného porozumění, ale také k úctě nejen k lidem přeživším holocaust, ale ke všem utlačovaným skupinám, k potřebě zastat se jich a pomoci, potom cítím, že měla taková práce význam a je mi ctí Vám ji předložit. Naše současná generace žije v době, kdy máme mír. Mír neboli ŠALOM ale není samozřejmost je to dar. Život je také dar. Ale prožívat svůj život v míru - jako dar, to většinou neumíme. Někde ve vnějším světě neustále pátráme po něčem, co by nám umožnilo prožívat pocit štěstí a jen chvilkově si připustíme, že to štěstí je uvnitř nás, tady a teď. Alena Siegelová 10

12 Viktor Emanuel Frankl Odborné teoretické zázemí k předmětu výzkumu V chápání labyrintu duše seniorů se zkušeností holocaustu mi byla velkou pomocí literatura Viktora Emanuela Frankla, kterého potkal podobný osud. Frankl si s tímto údělem nejen svérázně poradil, ale navíc dokázal zprostředkovat své prožitky širší i odborné veřejnosti jak ze svého subjektivního pohledu, tak i s odstupem a objektivitou profesionála. Tyto dvě polohy se v jeho případě nejen nevylučují, ale naprosto unikátně snoubí. Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. V. E. Frankl byl rakouský psycholog, neuropsychiatr a filosof židovského původu, který byl v letech vězněn v koncentračních táborech. Byl profesorem neurologie a psychiatrie a zakladatelem logoterapie (neboli třetího vídeňského směru psychoterapie). Podle Frankla je podmínkou naplnění lidské existence a zachování duševního zdraví - hledání smyslu života. V roce 1929 začíná používat rozdělení hodnot na zážitkové, tvůrčí a postojové. Již při příchodu do Osvětimi měl pod kabátem rukopis své knihy LÉKAŘSKÁ PÉČE O DUŠI, na kterém dlouho pracoval. Bohužel se jej musel vzdát, jako ostatně všeho ostatního. Po celou dobu v různých lágrech si v duchu přeříkával jednotlivé pasáže své knihy, nebo si představoval, že přednáší na univerzitě svým studentům o útrapách vězňů v koncentračních táborech z pohledu odborníka psychiatra. Později připouští možnost, že mu tento přístup pomohl přežít. Zkušenosti z koncentračního tábora shrnuje ve své knize ČLOVĚK HLEDÁ SMYSL, kde čtenáře ve druhé části uvádí do základů logoterapie. V roce 1945 se snaží zrekonstruovat svou ztracenou knihu. Po osvobození se Frankl navrací do Vídně, kde se dovídá o smrti své ženy a rodinných příslušníků. Snaží se přenést přes toto utrpení a ztrátu prací. Diktuje v pouhých devíti dnech knihu PSYCHOLOG PROŽÍVÁ KONCENTRAČNÍ TÁBOR. Smysluplnost života Vůli lidského hledání smyslu života Frankl popisuje jako jednu z nejlidštějších lidských potřeb. Je to právě vůle ke smyslu, která se v současnosti stává dalekosáhle frustrovanou. Stále častěji se dnešních lidí zmocňuje pocit nesmyslnosti, který se vyskytuje společně s pocitem vnitřní prázdnoty jedná se o jev, který jsem charakterizoval a nazval existenciální vakuum, Projevuje se zejména ve formě nudy a netečnosti. Zatímco v této souvislosti znamená nuda ztrátu zájmu zájmu o svět-,znamená netečnost, nedostatek iniciativy, iniciativy něco ve světě změnit, něco zlepšit. (Viktor E. Frankl, Psychoterapie a náboženství. Hledání nejvyššího smyslu. 2006, str. 67) 11

13 Smysl nemůže být dán, ale vychází z morální úvahy. Musí být hledán. Nemůže být vypracován protože co se dá vytvořit, to je buď subjektivní smysl, pouhý pocit smyslu, nebo nesmysl. (Frankl V. E., 1998, str. 18). Smysl je na jedné straně subjektivní (každý má jiný smysl), ale také relativní (stojí v nějaké relaci k osobě a situaci která je jedinečná). Smysl musí být nalezen a musí i existovat možnost jeho nalezení. Vůle ke smyslu může být i velkou motivační hodnotou. Frankl i jeho následovníci zjistili, že existenciální frustrace (ztráta smyslu) je spojena s agresí, regresí a objevují se tendence k úchylkám a únikovým reakcím. Smysl nemůže být dán, protože to by směřovalo k moralizování. Hodnotám se nemůžeme učit, ale musíme je žít. My nemůžeme dát smysl životu někoho jiného, ale jen svému. Druhým můžeme dát jen příklad. Na otázku po posledním smyslu lidského utrpení, lidského života nemůže už být intelektuální, nýbrž pouze existenciální odpověď: Neodpovídáme slovy, nýbrž odpovědí je celá naše existence. (Frankl V. E., 1997, str. 19). Frankl uvádí tři cesty k nalezení smyslu, které jsou shodné se třemi osobními hodnotami: 1. Něco dělat, tvořit - hodnoty tvořivé - uskutečňují se tvůrčí činností 2. Něco prožít, někoho milovat - hodnoty zážitkové - uskutečňují se v prožívání, jsou realizovány v přijímání světa (např. vnímání krásy přírody či umění) 3. Zaujetí stanoviska, postoje - hodnoty postojové - člověk se staví k omezení svého života, vůči nezměnitelnému osudu Poslední z těchto bodů se vztahuje hlavně na situace utrpení. Albert Einstein řekl: Kdo pociťuje svůj život jako bezesmyslný, ten je nejen nešťastný, ale také stěží schopen života. (Frankl V. E., 1997, str. 21). Člověk může přežít ve vypjatých situacích pouze tehdy, když žije pro něco toto přežití nemůže být samo o sobě hodnotou, protože být člověkem znamená být zacílen na něco, co není on sám. Velký význam klade Frankl na smysl lásky. Ta je milostí (jsme milováni bez našeho přičinění), kouzlem (zvyšuje u milujícího rezonanci pro plnost hodnot) a zázrakem (zrodí se z ní dítě). Lidská existence dle výše popsaného nemůže být nikdy bezesmyslná, život člověka má svůj smysl až do in ultimus tedy pokud dýchá. (Frankl V. E., 1996, str. 62) Sebetranscendence a spiritualita Sebetranscendence je podstata lidské existence. Být zaměřen na něco nebo někoho, čemuž se člověk věnuje, co miluje nebo čemu slouží (Bohu), ale co není on sám. Lidské bytí je narušeno v té míře, v níž tuto sebetranscendenci neuskutečňuje nebo neprožívá. Volání transcendence naslouchá člověk ve svědomí. Být religiózní chápe logoterapie jako klást si otázku po smyslu života. Frankl vidí, že celost člověka je založena právě duchovnem, které ji nejen tvoří, ale i zakládá a zaručuje. Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl. 12

14 Metodologie výzkumu Cíle výzkumu Hierarchie hodnot seniorů s prožitkem holocaustu Výzkum vlivu prožitku holocaustu na transformaci životních hodnot Zjištění dalších příčin transformace hodnot u seniorů s prožitkem holocaustu Hypotézy Při výzkumu jsem vycházela z těchto hypotéz: Základní hodnoty vštípené v dětství výchovou si člověk nese po celý život, pokud není okolnostmi donucen k jejich přehodnocení. Hodnotový žebříček se v průběhu života může přetransformovat na základě hlubokého prožitku, ať negativního nebo pozitivního. Senioři s prožitkem holocaustu byli v průběhu života konfrontováni se svými hodnotami, byli donuceni hledat smysl svého života a téma životních hodnot, co bylo a je pro ně aktuální. Tito senioři na sklonku života mají vysokou potřebu hovořit o svých osobních hodnotách a pocitech, o hodnotách společnosti, potřebu rekapitulace životní cesty, její pochopení a smíření se svým životem, pojmenování jeho smyslu a tím i přijetí vlastní konečnosti. U seniorů s prožitkem holocaustu, kteří se nedokázali během života vyrovnat s prožitými útrapami a tomuto tématu se vyhýbali, je pojmenování preference osobních životních hodnot obtížná. Židům ve velké většině pomáhala přežít útrapy 2. svět. války jejich silná víra v Boha Výběr respondentů Cílová skupina zkoumaného vzorku osob jsou senioři s prožitkem holocaustu, a to jak přeživší koncentrační tábory, tak tzv. ukrývané děti, přímí účastnící bojů, tak i senioři, kteří uprchli před nacismem do jiné země, zachránili se, ale dopad na jejich životy byl obrovský, když po návratu zjistili, že zbytek rodiny nepřežil. U většiny z nich se rozvinul tzv. posttraumatický stresový syndrom. Vzhledem k tomu, že pracuji v Domově sociální péče Hagibor, zařízení Židovské obce v Praze (dále jen DSPH), jehož obyvatelé jsou senioři s prožitkem holocaustu, byl výběr respondentů poměrně jednoduchý. Oslovila jsem všechny tyto přeživší seniory, kteří byli ochotní podat svědectví a také schopní spolupráce. Dále jsem oslovila seniory se stejnou životní zkušeností bydlící ještě ve svých domácnostech, eventuálně v domácnostech svých dětí, kteří pravidelně či nepravidelně navštěvují DSPH buď v rámci nabízených terapií, aktivizací, či volnočasových aktivit. Výhodou byl 13

15 již dříve navázaný vztah, který v každém případě umožnil díky vzájemné důvěře otevřeně hovořit o tématech, která jsou pro většinu lidí velmi intimní. Počet obyvatel DSPH se pohybuje kolem 60 osob, počet pravidelně docházejících seniorů na aktivity do DSPH je zhruba 20, celková zkoumaná skupina tedy v součtu činí cca 80 seniorů, ovšem do tohoto jednoduchého součtu dvou čísel ještě vstupuje jeden proměnný prvek, který zamíchává pomyslnými kartami se součty. V DSPH je několik lůžek vyhrazených na krátkodobé či dlouhodobé pobyty, které jsou využívány např. z důvodu akutní potřeby zvýšené péče (např. po úrazech či po nemoci určených k rekonvalescenci). Dále se jedná o seniory, kteří žijí v kruhu svých blízkých rodinných příslušníků, jsou odkázání na jejich pomoc a tito rodinní příslušníci jsou dočasně mimo domov (např. služební cesta do zahraničí, či dovolená). Tím se zkoumaná skupina postupně rozšiřovala. V neposlední řadě ke zvětšování výzkumného vzorku paradoxně přispěla i úmrtí. Na místo zemřelých seniorů nastoupili další senioři, kteří byli vhodní pro výzkum, čímž se rozšířil i počet seniorů, které jsem mohla využít. Absurdita je tedy v tom, že jednotlivá úmrtí rozšiřovala výzkumný vzorek, namísto, aby jej snižovala Dotazník Dotazník byl sestaven jak z otevřených, polootevřených, tak uzavřených otázek. Důvodem bylo získat co nejvíce informací týkajících se daného tématu i přes náročnější zpracování u otevřených otázek. O tom jsem se přesvědčila během provedeného předvýzkumu, kdy jsem zjistila, že mnoho zajímavých informací vyplyne právě z otevřené otázky. Proto byly otevřené a polootevřené otázky nakonec v dotazníku použity ve větší míře než uzavřené, i přes větší časovou náročnost. Dotazník původně obsahoval baterii celkem 20 otázek, struktura dotazníku byla do jisté míry chronologická, ale jednotlivé položky na sebe nutně nenavazovaly. Důvodem bylo to, aby nedošlo k zamrznutí odpovědí v případě, že by respondent neuměl nebo nechtěl na některou z položek odpovědět (některé otázky se týkaly citlivých a velmi osobních informací). Otázky, které se týkaly nejcitlivějších témat (např. násilná smrt blízkých osob za 2. svět. války atd.) nebyly v dotazníku vůbec použity, protože se domnívám, že by to byla velmi neetické a neprofesionální. Jelikož jsem ovšem chtěla získat co nejvíce informací a citový otřes mívá velký vliv na transformaci životních hodnot, ponechala jsem jako poslední položku v dotazníku prostor k vyjádření se k tomu, co v dotazníku chybělo a respondent vnímá jako důležité sdělit. Z téhož důvodu jsem se rozhodla jako další výzkumnou metodu využít interview a životní příběh. Tím se pochopitelně omezil počet respondentů, především pro velkou časovou náročnost výzkumu. Domnívám se, že to bylo šťastné rozhodnutí, protože mi to umožnilo jít daleko hlouběji v dané problematice. Ostatně potvrzuje to i fakt, že v některých případech respondent uváděl, že tuto informaci dosud nesdělil ani svým nejbližším (např. aby jim nezpůsobil bolest). Návratnost dotazníků byla velmi vysoká z toho důvodu, že jsem je osobně respondentům předala a požádala je o vyplnění. Ve většině případů jsem přímo dotazník vyplňovala dle odpovědí respondenta. Během předvýzkumu jsem zjistila, že baterie otázek je příliš obsáhlá, respondenti jsou ke konci unaveni a některé odpovědi jsou si velmi podobné, proto jsem otázky zredukovala do kratší podoby. Tato druhá verze 14

16 byla přehlednější, praktičtější a především se vešla na jednu stranu formátu A4, což mi umožnilo často vyplnit dotazník s respondentem během jednoho sezení. Důvodem byl především věk respondentů, kdy nejstarší paní bylo v době výzkumu 99 let, nejmladší seniorce 72 let. Průměrný věk činil 87,3 let. Konkrétního výzkumu se nakonec zúčastnilo celkem 30 seniorů, 25 žen a 5 mužů. Vzhledem k tomu, že dotazník byl respondentům předáván s vysvětlením osobně, nebyl k němu záměrně přiložen žádný průvodní dopis, který by v tomto případě spíše odváděl respondentovu pozornost a zkracoval by dobu pozornosti a koncentrace na vyplnění samotného dotazníku. To vše opět vzhledem k vysokému věku respondentů, k jejich zdravotnímu i psychickému stavu. Důraz byl kladen především na pohodu a klidné prostředí. Bylo velmi důležité, aby se respondent nacházel v optimální kondici. Skloubit tyto požadavky s mým osobním pracovním harmonogramem (vedu s klienty pravidelné skupinové programy, které nelze vynechat ani časově měnit, jelikož na ně dojíždějí i senioři ze svých bytů) se nakonec ukázalo jako úplně nejtěžší na celém výzkumu. Respondent musel být odpočatý, nasycen, zdravotně stabilizován, navíc jsem mu nechtěla nabourávat jeho zaběhnutý program (návštěvy rodiny, kadeřník, pedikúra, programy v denním stacionáři atd.) To byl také důvod, proč jsme v několika případech dotazník vyplňovali během více než jednoho sezení. (Provádět výzkum po mé pracovní době, tj. po 16. hodině, bylo možné jen v několika případech, protože senioři byli vzhledem k vysokému věku opravdu unavení a těšili se na večeři). Pokud jsme se domluvili na konkrétním čase, velmi často se stávalo, že klient na to zapomněl a domluvil si ještě jinou akci na stejnou dobu, nebo onemocněl, případně byl odvezen do nemocnice, ve třech případech zemřel dříve, než jsme dotazník stihli vyplnit. Přes to všechno byla spolupráce s respondenty velmi zajímavá a přínosná. Některé odpovědi z dotazníku jsou na ukázku uvedeny v publikaci na str a Zde jsou vypsané hodnoty, které uváděli oslovení senioři Židovské obce v Praze, převážně klienti Domova seniorů Hagibor, ve svých vyprávěních, příbězích a dotaznících jako důležité životní hodnoty. Hodnoty dobra - ctnosti Zde jsou vypsané hodnoty, které uváděli oslovení senioři Židovské obce v Praze, převážně klienti Domova seniorů Hagibor, ve svých vyprávěních, příbězích a dotaznících. Nejčastěji preferované hodnoty byly použity ve výzkumu pro škálování. A: AKTIVITA, AMBICE, ASKETISMUS, ASERTIVITA B: BÁZEŇ BOŽÍ, BEZPEČÍ, BLAHO, BLÍZKOST, BODROST, BRATRSTVÍ, BU- DOUCNOST, BŮH, BYDLENÍ, BYSTROST, BYTÍ C: CESTOVÁNÍ, CÍL, CÍLEVĚDOMOST, CIT, CITLIVOST, CTIŽÁDOST, CTNOST Č: ČEST, ČETBA, ČINORODOST, ČISTOTA D: DAR, DÍTĚ, DĚTI, DOBRO, DOBROTA, DOCHVILNOST, DOJETÍ, DOMOV, DUCHOVNÍ POSELSTVÍ, DŮSTOJNOST, DUŠEVNÍ ROVNOVÁHA, DOB- RÁ SMRT, DOSTATEK, DRUŽNOST, DŮVĚRA 15

17 16 E: EDUKACE, EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ, EKUMENISMUS, EMANCIPACE, EMPATIE, ENERGIE, ENTUZIASMUS, ETIKA, EVANGELIUM, EXISTENCE F: FAIR PLAY, FANTAZIE, FINANCE G: GALANTNOST, GRAMOTNOST H: HARMONIE, HOJNOST, HUMOR, HRAVOST, HRDOST, HUDBA CH: CHÁPAVOST, CHARAKTER, CHARISMA, CHRABROST I: INDIVIDUALITA, INSPIRACE, INTELIGENCE, INTUICE, INFORMACE J: JÍDLO, JISTOTA, JUDAISMUS, JSOUCNO K: KAMARÁDSTVÍ, KLID, KLID DUŠE, KNIHA, KOMUNIKACE, KRÁSA, KUL- TURA, KOREKTNOST, KOŘENY RODU L: LÁSKA, LASKAVOST M: MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, MATKA, MICVA, MILOST, MILOSRDNOST, MÍR, MÍRUMILOVNOST, MORÁLKA, MOUDROST, MRAVNOST, MYSL N: NADĚJE, NÁHODA, NAPLNĚNOST ŽIVOTA, NĚHA, NESOBECKOST, NE- ZÁVISLOST, NEZIŠTNOST O: OBDIV, OBĚTAVOST, OBEZŘETNOST, ODDANOST, ODPOVĚDNOST, OD- PUŠTĚNÍ, ODVAHA, ODŘÍKÁNÍ, OHLEDUPLNOST, OCHOTA, OPTIMIS- MUS, OSOBNÍHO RŮST, OTEC, OTEVŘENOST P: PENÍZE, POCIT ŠTĚSTÍ, POCTIVOST, POHODA, POHOSTINNOST, PO- CHOPENÍ, POCHOPENÍ UNIVERZA, POKORA, POMOC, POROZUMĚNÍ, POZNÁNÍ, PRÁCE, PRACOVITOST, PRAVDA, PRAVDIVOST, PRAVDO- MLUVNOST, PROŽÍVÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ, PŘÍMOST, PŘÍRODA R: RADOST, RESPEKT, RITUÁL, RODIČE, RODINA, ROZHODNOST, ROZUM, ROZVOJ, RYZOST S: SAMOSTATNOST, SEBEDŮVĚRA, SEBEKÁZEŇ, SEBEOVLÁDÁNÍ,SEBE- REFLEXE, SEBEÚCTA, SEBEURČENÍ, SEBEVĚDOMÍ, SCHOPNOST, SÍLA, SKROMNOST, SLUŠNOST, SMĚLOST, SMRT (DŮSTOJNÁ, RYCHLÁ A BEZ- BOLESTNÁ), SMYSLUPLNOST, SOBĚSTAČNOST, SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ, SO- LIDARITA, SOUCIT, SOUDRŽNOST, SOUKROMÍ, SOUNÁLEŽITOST, SOU- LAD, SOUROZENCI, SPOKOJENOST, SPOLEČENSTVÍ, SPOLEHLIVOST, SPORT, SPRAVEDLNOST, SRDEČNOST, STATEČNOST, SVÉBYTNOST, SVĚDOMÍ, SVOBODA, SYTOST Š: ŠIKOVNOST, ŠLECHETNOST, ŠTĚDROST, ŠTĚSTÍ T: TALENT, TEPLO, TOLERANCE, TOUHA, TRPĚLIVOST, TRADICE, TVOŘI- VOST U: ÚCTA, ÚČAST, UKÁZNĚNOST, UMĚNÍ, UMÍRNĚNOST, UPŘÍMNOST, ÚSILÍ, UVÁŽLIVOST, UVĚDOMĚLOST, UZNÁNÍ, UŽITEČNOST V: VĚDOMOST, VELKOMYSLNOST, VELKORYSOST, VĚRNOST, VIDĚT MO- TÝLA, VÍRA, VÍRA V BOHA, VÍTĚZSTVÍ, VLASTENECTVÍ, VLÍDNOST, VNITŘNÍ SÍLA, VODA, VOLNOST, VŮLE, VÝCHOVA VYROVNANOST, VZDĚLÁNÍ, VZTAH S BLÍZKÝM ČLOVĚKEM Z: ZABEZPEČENÍ, ZÁZEMÍ, ZÁZRAK, ZDVOŘILOST, ZDRAVÍ, ZEMĚ, ZNA- LOST, ZRALOST Ž: ŽIVOT, ŽIDOVSTVÍ

18 Definice dobra Zde jsou uvedeny doslovné citace výzkumného vzorku již zmíněných seniorů respondentů na otázku, co je dobro: Dobro je v každém činu, kterým člověk pomáhá slabším. Dobro je, když se někdo zastane člověka, který je napaden, nebo pomlouván. Dobro činí člověk, který pomáhá druhému v nouzi (penězi, potravinami, oblečením, vyslechnutím..) Dobro je, když někdo pomůže starému člověku Dobro je lidská vlastnost, která má mnoho podob. Dobro je možno projevovat různými způsoby - např. pomocí jinému tvoru. Dobro zpříjemňuje jakékoliv lidské soužití. Dobro má tvořivý charakter. Dobro je spojeno s láskou vzájemně se vyvolávají láskou se stáváme lepšími. Dobro je pozitivní chování člověka k člověku, zvířeti, přírodě, které prospívá. Dobro je to, co přejeme milovanému člověku. Dobro je třeba dobrý skutek, záslužný čin, obětavost, dobrosrdečnost, laskavost, milé chování, přívětivost a ochota atd. Dobro je pro lidi velmi důležité, je to také základ charity. Dobro je vlastnost, která se nachází v každém slušném člověku. Dobro znamená pomáhat chudým, nemocným, osiřelým, zaostalým, diskriminovaným, chronicky nemocným, slabším atd. Dobro je to, co si představujeme, že Bůh od nás očekává, že máme konat. Je to pocit blaha, které pociťujeme, když vykonáme něco pro druhého člověka (trpícího, potřebného) nebo pro ostatní tvory. Dobro je třeba krásné přátelství nebo láska. Dobro je to, co prospívá pozitivně lidstvu. Dobro je to, co je potřeba konat. Tomáš Akvinský Definice lásky Zde jsou uvedeny doslovné citace výzkumného vzorku seniorů na otázku, co je láska Hluboký cit člověka k partnerovi, k zemi, k životu, k přírodě, k dětem, k rodině, ke všemu živému, k práci, k literatuře... Láska má mnoho podob milenecká, rodičovská, mateřská atd. Těžko se bez ní člověku žije je zřejmě výsadou člověka, ale i u zvířat ji můžeme pozorovat - jako reakci na jednání člověka. Láska je lákavým tématem pro hudbu všeho druhu v hudbě lidové, zábavné, vážné... Láska je cit- nejvznešenější, nejkrásnější a nejlidštější. Láska je to, co nás drží při životě a čemu se učíme celý život. Láska je krásný cit, nádherný pocit a díky lásce máme krásné vztahy. Je to poměr jednoho člověka k druhému člověku. Nejkrásnější láska je láska 17

19 matky k dítěti. Známe také lásku k vlasti, k zvířatům, ke knihám atd. Říká se, že láska je jen slovo, ale to říkají jen skeptici. Láska je vlastně dar od Boha a mnoho lidí si toho neumí vážit. Kdo dobře ví, co to slovo skutečně obnáší, umí lásku nejen brát, ale také rozdávat a žít v lásce. Je to pocit pohody a štěstí. Láska je také mateřství. Dítě lásku mateřskou potřebuje od narození vlastně po celý svůj život. Láska je také k vlasti. Láska je vztah člověka k člověku, zvířeti, k situaci, k věci... Láska je cit. Může být velkorysá, vášnivá, klidná, povznášející, dobromyslná, tichá, bezděčná, něžná... Láska je někoho milovat. Je láska nebeská, všepřenosná, nezměrná. Upřímná víra je také láska. (Úvahu na téma láska od pana Gustava (96 let) naleznete v příloze) Hodnoty v koncentračním táboře Při rozhovorech se seniory jsem si uvědomila, že rozlišují různé hodnoty v různých situacích, což je pochopitelné. Jinak tedy vypadá preference hodnot v době míru a zcela jinak v době pobytu v koncentračním táboře. Pro zajímavost tedy přikládám seznam hodnot, které senioři v době války považovali za nejdůležitější. Byl nashromážděn jednak z vyprávění seniorů přeživších holocaust, jednak z jejich autobiografických knížek. Být čistý, udržovat čistotu kolem sebe, udržovat pohodu a dobré vztahy, mít informace (např.: co se stalo s rodinnými příslušníky, kdo viděl naposledy blízkého člověka ), mít práci = neumřít hladem, mít známosti, dostávat povolené balíčky (půl kilogramu), nemít blechy a vši, vážit si každého okamžiku života, nacházet střípky štěstí i v těžkých podmínkách, neztrácet hlavu ani uprostřed katastrofy, vyvarovat se ztráty naděje, mít víru v přežití, víru ve smysl života, víru v budoucnost, mít lásku, mít smysl života, mít přátelství, mít vlasy. Přežít den, mít kousek chleba, zachovat si rozum, mít znalost jazyků, být schopen úniku z reality do vzpomínek a do představ, vyvarovat se ztráty naděje, zachovat si klidnou hlavu. Také důslednost, řád, umění, hudba, kniha, solidarita, víra v Boha, vzdělání, umění prožití okamžiku, umět snít atd Uchopit pojmy hodnot a zařadit je do konkrétních kategorií se mi zdálo jako nezbytné, současně však velmi těžké. Jednu možnost nabízí středověk, kdy nejdůležitější hodnoty byly sestaveny do seznamu sedmi nejdůležitějších ctností. Sedm ctností Pokora (humilitas) Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost

20 či závislost na vyšší požadavky. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí. 2. Štědrost (liberalitas) Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu. 3. Přejícnost (humanitas, charitas) Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny. 4. Mírumilovnost (patientia) Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím. 5. Cudnost (castitas) Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. 6. Střídmost (frenum) Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, uzda. 7. Činorodost (industria) Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti. (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie) Seneca považuje za jediné dobro ctnost a pohrdání rozkošemi. Při čemž ctnost a rozkoš definuje takto: Ctnost je něco vysokého, vznešeného, nepřemožitelného a neúnavného Z jeho díla vyplývá, že za ctnost považuje laskavost, cudnost, shovívavost, odpuštění, umírněnost, štědrost, přičinlivost, velkorysost, šetrnost, trpělivost, statečnost, moudrost a spravedlnost. Tomáš Akvinský rozlišuje čtyři ctnosti přirozené - moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost (nazývají se kardinální ctnosti) - jako základ přirozeného zákona (lex naturalis), který odráží věčný zákon Boží (lex aeterna). Nad nimi však stojí tři božské čili teologické ctnosti křesťanské - víra, naděje a láska - které vždy pocházejí z Boží milosti. Ctnosti podle E. Eriksona Ctnosti se dle Eriksona rozvíjí v souladu s rozvojem osobnosti člověka. Na každém stupni vývoje se musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Po jeho vyřešení získává ctnost a pokračuje v rozvoji osobnosti. Etapy lidského života a rozvoj ctností dle Eriksona 0-1 rok díky péči matky získává dítě základní pocit důvěry v životě, ctností 19

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Etika a rodina. Květa Trčková

Etika a rodina. Květa Trčková Etika a rodina Květa Trčková Není nejmenších pochyb o tom, že je to v prostředí rodiny a domova, kde se všechny největší ctnosti, veškeré ctnosti, které vévodí lidské společnosti, vytváří, posilují a udržují.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Projekt je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Etická výchova ročník TÉMA

Etická výchova ročník TÉMA Etická výchova ročník TÉMA 1 Uvedení do etické výchovy; pojem etika Komunikace vysvětlí pojem etika, rozlišuje etiku a etiketu; vnímá svoje svědomí předchozí i následné, objasní zlaté pravidlo mravnosti

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více