H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice Kojetín. koncepce rozvoje školy na období IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800."

Transkript

1 Odborné učiliště, Křenovice Kojetín IČO H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10 červen 2012

2 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah Úvod... 3 Historie zařízení... 3 A. Statut školy... 3 I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zřizovatel MŠMT ČR Zřizovatel Olomoucký kraj... 4 II. Předmět činnosti Akreditované obory vzdělání Doplňková činnost Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace Vymezení majetku Vymezení majetkových práv a povinností... 7 III. Vnitroškolní dokumenty... 7 B. Oblast výchovy a vzdělávání Počet žáků školy Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Kontrola ČŠI Spolupráce s rodiči Přijímání ke studiu Teoretická výuka Praktická výuka RVP, ŠVP Inovace vzdělávací nabídky Absence žáků Výchovná opatření Předčasné ukončení studia Závěry dotazníkového šetření ředitele školy Internát Prevence rizikového chování, záškoláctví Školní jídelna Prezentace školy...28 C. Oblast personální Plnění právních norem Odborná kvalifikace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontrolní činnost Systém hodnocení zaměstnanců Organizace práce, plánování Hodnocení ředitele...34 D. Oblast materiálně technického vybavení...35 I. Investice Návrh investic...35 II. Opravy Návrh oprav Opravy vlastními prostředky plánované Modernizace zařízení - plánované Přehled nákupu materiálu, oprav a investic Projekt plynofikace a úpravy systému vytápění...40 E. Metody kontroly Oblast výchovy a vzdělávání Oblast personální Oblast materiálně technického vybavení Školská rada...42

3 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Úvod Hodnocení koncepce rozvoje OU Křenovice vychází především z vlastního hodnocení školy zpracovaného za období 2007/2008 až 2009/2010 obsahujícího dotazník klimatu školní třídy a SWOT analýzu z února 2009, dílčího vyhodnocení koncepce rozvoje školy na období let 2009 až 2012 provedeného ke konci školního roku 2010/2011 a doplněného hodnocením výsledků výchovy, vzdělávání, personálního zajištění a materiálně technického vybavení ve školním roce 2011/2012. V hodnocení je rovněž uvedena účinnost zvolených způsobů realizace záměrů a metody její kontroly. Součástí hodnocení koncepce jsou i vybrané kapitoly ze závěrečné práce ředitele školy v rámci Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II), které absolvoval na PdF UP v Olomouci v roce 2011, v níž se zabýval problematikou klimatu školy. Hodnocení je rozděleno do pěti částí: A. Statut školy B. Oblast výchovy a vzdělávání, klima školy C. Oblast personální D. Oblast materiálně technického vybavení E. Metody kontroly Historie zařízení Dle nadační listiny ze dne , schválené bývalým Zemským úřadem v Brně ze dne , č. 6503/3-6-41, byla zřízena Nadace Anny Lízalové na parcele č. (116), po ZMVM parc. č. 203, jako ústav nebo zotavovna pro choré a jinak opuštěné děti především z obce a blízkého okolí a dle Nadační listiny ze dne , schválené KNV v Olomouci jako úřadem nadačním ze dne , zn / V/2, byla zřízena nadace Antonína Beneše pod názvem Benešův sirotčinec m.j. na hospodářském stavení č. popisné 56, parc. č. (12), po ZMVM parc. č. 55 a zahrada č. parc. (9/2), po ZMVM parc. č. 56. Dne bylo na společné schůzi kuratorií obou nadací jednomyslně usneseno, aby obě nadace byly sloučeny pod jednou nadační správou a aby nadační objekty sloužily bezplatně pro účely Zvláštního chlapeckého domova mládeže v Křenovicích u Kojetína, který byl zřízen za souhlasu ministerstva sociální péče. Zřízení uvedeného ústavu bylo schváleno radou KNV v Olomouci dne Začátkem měsíce září 1955 zde byla zřízena zvláštní učňovská škola se dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví. A. Statut školy I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zvláštní učňovská škola internátní byla zřízena k ministerstvem školství na návrh školského odboru R-KNV v Olomouci. 1. Zřizovatel MŠMT ČR a) Dnem zřizuje MŠMT ČR podle 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství Odborné učiliště v Křenovicích jako příspěvkovou organizaci s identifikačním číslem organizace (IČO) b) Dodatkem č. 1 zřizovací listiny, č.j /96-61 ze dne mění MŠMT ČR zřizovací listinu ze dne tak, že název organizace je Odborné učiliště a Praktická škola, sídlo organizace Křenovice 8.

4 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY c) Dodatkem č. 2 zřizovací listiny, č.j /99-21 ze dne upravuje MŠMT ČR název organizace na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8 a sídlo organizace Křenovice 8 s účinností od d) Dodatkem č. 3 zřizovací listiny, č.j / ze dne , v souladu s 31 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT ČR mění PSČ v sídle organizace na: Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. e) Přílohou ze dne k dodatku zřizovací listiny č. 3 ze dne , č.j / , doplňuje MŠMT ČR jako zřizovatel podle 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), předmět a rozsah jiné činnosti organizace o hostinskou činnost v rozsahu 250 jídel denně s účinností od f) Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j / ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, stává s účinností od příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 2. Zřizovatel Olomoucký kraj Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními 35 odst. 2 písm. j) a 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne zřizovací listinu, č.j. 1643/2001, pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, Křenovice 8. Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 1643/2001 ze dne nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne včetně jejích změn a doplňků. a) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává v souvislosti se změnou sídla zřizovatele dodatek č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne , pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. b) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, IČO c) Č.j. 1165/2003 ze dne vyhlašuje Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne úplné znění zřizovací listiny č.j. 1643/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatkem č. 2, č.j. 229/2003 ze dne d) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , kterým mění název školy: Název: Odborné učiliště, Křenovice 8

5 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Sídlo: Kojetín, Křenovice 8 Identifikační číslo: Zřizovatel: Olomoucký kraj Sídlo zřizovatele: Jeremenkova 40 a Olomouc Identifikační číslo: e) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 4, č.j. KU- OK/23224/05/OŠMT/572 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne a dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , v tomto znění: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení střední škola, internát, školní jídelna. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. f) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl, že u právnické osoby s názvem: Název školy: Odborné učiliště, Křenovice 8 Identifikátor PO: Identifikační číslo (IČ): se s účinností od do školského rejstříku zapisuje internát s místem poskytovaných služeb Křenovice 8, Kojetín. g) MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje označení druhu školy střední škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Křenovice 8, Křenovice 56. h) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodnutím č.j. KUOK 91058/2009 ze dne rozhodl u školského zařízení Internát, IZO , jehož činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet 29 lůžek. i) MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání: E/02 Potravinářské práce denní 2 r. 0 m E/01 Pečovatelské služby denní 3 r. 0 m. S účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku oborů: E/001 Šití oděvů denní 3 r. 0 m E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce denní 3 r. 0 m. j) MŠMT ČR rozhodlo dne ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání: E/01 Zahradnické práce denní 3 r. 0 m E/011 Zahradnické práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 3 r. 0 m E/001 Kuchařské práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m E/003 Prodavačské práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m.

6 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY E/01 Prodavačské práce denní 3 r. 0 m. k) MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku: Místo poskytovaného vzdělávání Křenovice 56, Kojetín l) Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím č.j. KUOK 35975/2010 ze dne rozhodl u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od stanovuje pro níže uvedené obory vzdělání tyto nepřekročitelné počty žáků: E/01 Pečovatelské služby denní 3 r. 0 m. 48 žáků E/02 Potravinářské práce denní 2 r. 0 m. m) Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím č.j. KUOK /2009 ze dne rozhodl u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od stanovuje pro níže uvedené obory vzdělání tyto nepřekročitelné počty žáků: E/02 Potravinářské práce denní 2 r. 0 m. 16 žáků Součásti školy: 1. Odborné učiliště kapacita: 168 žáků IZO: Internát kapacita: 29 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Dále rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol obsahuje přehled akreditovaných oborů vzdělání viz čl. II.1. II. Předmět činnosti Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. 1. Akreditované obory vzdělání Odborné učiliště zabezpečuje přípravu na povolání žákům a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou uvedeny v nařízení vlády ČR č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Akreditované obory vzdělání od : 1. Kuchařské práce E/001 3 roky denní studium 2. Zahradnické práce E/011 3 roky denní studium 3. Prodavačské práce E/003 3 roky denní studium Akreditované obory vzdělání od : 1. Pečovatelské služby E/01 3 roky denní studium 2. Potravinářské práce E/02 2 roky denní studium 3. Prodavačské práce E/01 3 roky denní studium 4. Stravovací a ubytovací služby E/01 3 roky denní studium 5. Zahradnické práce E/01 3 roky denní studium

7 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost hostinskou činnost, která je vymezena v čl. 9 Statutu OU Křenovice. 3. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace a) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. b) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje se souhlasem MŠMT ČR na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v rozsahu svých pravomocí. c) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. d) Hodnocení ředitele Dne proběhlo na OŠMT KÚ Olomouckého kraje zhodnocení práce ředitele školy. Hodnocení byl přítomen náměstek hejtmana Ing. Sekanina, vedoucí OŠMT Mgr. Gajdůšek, ředitel Olomouckého inspektorátu ČŠI Mgr. Straka, vedoucí oddělení organizačně správního JUDr. Skopalová, pracovník pro speciální školy Mgr. Rudická a p. Pelikánová, personalistka ředitelů škol OK. Závěrem hodnocení bylo doporučení Radě Olomouckého kraje ponechat ředitele ve funkci na další období (4 roky). e) V souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) převzal ředitel školy dne potvrzení zřizovatele o výkonu činnosti ředitele školy od do Vymezení majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má příspěvková organizace ve správě k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny. 5. Vymezení majetkových práv a povinností Vymezení majetkových práv a povinností organizace je uvedeno v článku V. zřizovací listiny. III. Vnitroškolní dokumenty Ředitel školy vydal v průběhu roku 1999 Vnitřní směrnice ředitele školy k organizaci, zajišťování úkolů, provádění kontroly činnosti a hospodaření školy, které obsahují Statut, Organizační řád a Provozní řád s přílohami, které jsou do směrnic postupně zapracovávány. V měsíci červnu 2012 obsahuje Provozní řád OU Křenovice celkem 54 příloh. Směrnice jsou k dispozici na všech úsecích v elektronické podobě, jsou průběžně aktualizovány a všichni zaměstnanci školy jsou s nimi prokazatelně opakovaně seznamováni a povinni se jimi řídit. B. Oblast výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 jsou na škole vyučovány tyto obory středního vzdělání s výučním listem: a) E/01 Stravovací a ubytovací služby 1. a 2. ročník

8 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ŠVP Kuchař, č.j. OUK/982/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem b) E/01 Zahradnické práce 1. a 2. ročník ŠVP Zahradník, aranžér, č.j. OUK/984/2010 ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem c) E/01 Prodavačské práce 1. a 2. ročník ŠVP Prodavač, č.j. OUK/983/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem d) E/02 Potravinářské práce 1. a 2. ročník ŠVP Pekař, č.j. OUKR/1130/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem e) E/001 Kuchařské práce 3. ročník (dobíhající obor) Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č. j / ze dne 30. srpna 2001 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. f) E/003 Prodavačské práce 3. ročník (dobíhající obor) Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 11. dubna 2000 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem. Všeobecně vzdělávací předměty 3. ročníků byly vyučovány podle Učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště schválených MŠMT ČR dne pod č.j /99-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem. Obor E/01 Pečovatelské služby nebyl ve školním roce 2010/2011 ani 2011/2012 pro malý zájem žáků otevřen. Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala ve školním roce 2010/2011 podle ŠVP Internát místo pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne Počet žáků školy Škola si nadále udržuje dobré jméno mezi uchazeči absolventy klasických ZŠ a ZŠ praktických (bývalých ZvŠ) a jejich rodiči. Stabilizace počtu žáků v souladu s doporučením zřizovatele při posledním periodickém hodnocení ředitelů se podařila zejména díky inovaci vzdělávací nabídky školy od školního roku 2010/2011 a spolupráci se SPC Hranice. Přehled počtu žáků školy: V tabulce a sloupcovém grafu je uveden přehled vývoje počtu žáků od školního roku 1998/1999 v době zahájení školního roku (k 30.9.) a na konci příslušného školního roku. Tab. 1 Školní rok 1998/ / / / / / / / / / / / / /2012 Zahájení Konec Úbytek % 10,9 6,8 14,6 16,3 8,6 7,7 7,9 6,6 10,7 15,7 16,7 15,9 20,7 18,1 Přehled počtu žáků od školního roku 1998/1999

9 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Přehled počtu žáků školy počet žáků zahájení konec /2012 školní rok Na počet žáků přijímaných ke studiu na škole má negativní vliv velmi nízká úroveň kriterií pro přijetí na obory SOU a na ostatních středních školách (pokud jsou vůbec nějaká stanovena). Na tyto školy jsou dnes běžně přijímáni absolventi ZŠ praktických (bývalých ZvŠ), kteří byli vzděláváni podle učebních dokumentů č.j /97-22 Zvláštní škola a kteří na těchto školách dosahovali pouze průměrných výsledků. Ve sledovaném období probíhala na velmi dobré úrovni spolupráce se ZŠ praktickou Kojetín, Sladovní ulice, ZŠ Přerov, Malá Dlážka a ZŠ Vyškov, Sídliště Osvobození. Podařilo se navázat těsnější spolupráci se ZŠ Kroměříž, tř. 1. máje a jako standardní lze hodnotit spolupráci s ostatními ZŠ praktickými (Hranice, Prostějov, Holešov, Bystřice p. H., Otrokovice, Zlín). Vzhledem ke skutečnosti, že se souhlasem MŠMT nadále pokračoval proces integrace žáků se sníženými rozumovými schopnostmi do běžných tříd ZŠ, což podle mého názoru neodpovídá původnímu záměru, ale je vedeno především ekonomickými stimuly vedení těchto škol, byla navázána užší spolupráce se ZŠ, které tuto integraci praktikují, především ZŠ Kojetín, Sv. Čecha, ZŠ Ivanovice na Hané, ZŠ Chropyně a některými přerovskými školami (ZŠ B. Němcové). I přes jednání s odpovědnými pracovníky dětských domovů v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Prostějově se snahou získat jejich svěřence ke studiu na škole se záměr nepodařil a z DD na školu nastoupilo velmi málo uchazečů. Stávající stav je částečně způsoben i nabídkou oborů vzdělání v bližších sídlech. Přehled počtu žáků školy podle předchozího působiště: Tab. 2 ZŠ ZŠ praktická (dříve ZvŠ) Původní působiště 7. roč. 8. roč. 9. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. SOU SOŠ Jiné 2008/ / / /

10 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Spádové oblasti v územní působnosti školy dle trvalého bydliště žáků podle okresů jsou v posledních letech následující: Tab. 3 Okres PR KM PV VY OP OC BM ZL SY HO SU NJ 2008/ / / / Obor E/001 Kuchařské práce, E/01 Stravovací a ubytovací služby Naplněnost v tomto oboru je stabilně velmi vysoká (ve vztahu k počtu žáků ve třídě dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. činí 100%), rovněž předčasná úmrtnost je relativně stálá a není až tak vysoká (okolo 10%). Tab. 4 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ ,1 2004/ ,8 2005/ ,1 2006/ ,1 2007/ ,6 2008/ ,9 2009/ ,5 2010/ ,3 2011/ ,0 Průměr 42,3 38,3 9,9 Obor E/003 Prodavačské práce, E/01 Prodavačské práce Naplněnost oboru je relativně stálá a rovněž velmi vysoká (86%), mnohem vyšší je ale předčasné ukončování vzdělávání (téměř 24%). Tab. 5 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2004/ ,7 2005/ ,0 2006/ ,9 2007/ ,5 2008/ ,0 2009/ ,6 2010/ ,0 2011/ ,2 Průměr 31,8 24,6 20,9 otevření oboru

11 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obor E/011 Zahradnické práce, E/01 Zahradnické práce Naplněnost oboru je mírně nadprůměrná (62%), ze všech oborů vykazuje tento obor nejnižší úmrtnost (6%). Tab. 6 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ ,4 2004/ ,6 2005/ ,0 2006/ ,3 2007/ ,1 2008/ ,0 2009/ ,7 2010/ ,0 2011/ ,8 Průměr 26,0 24,4 6,7 Obor E/02 Potravinářské práce Zřizovatel povolil škole otevírat v tomto oboru pouze 1 skupinu, t.j. 8 žáků, obor byl zařazen do vzdělávací nabídky školy od I přesto, že se jedná o obor dvouletý, zájem o něj nedosahuje očekávání a obor vykazuje velmi vysokou úmrtnost. Tab. 7 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2010/ ,0 2011/ ,2 Průměr 10,5 5,5 48,1 2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) I přesto, že se přístup k výchově a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potřebami v posledních letech radikálně mění a je prosazována tendence k integraci těchto žáků do běžných školních kolektivů, což by mělo přispívat jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním, naše zkušenosti jsou zcela opačné. Vychází z poznatků získaných v průběhu přijímacích řízení, kdy jsou ke studiu přijímáni jak žáci, kteří byli vzděláváni v ZŠ praktických (dříve ZvŠ) podle upravených vzdělávacích programů (vzdělávací program č.j /97-22, Zvláštní škola, RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), tak i žáci se slabým prospěchem ze ZŠ (z 9., 8. i ze 7. ročníku), kteří byli vzděláváni podle vzdělávacích programů pro základní školy. Při porovnání úrovně jejich vědomostí, dovedností, přístupu k plnění školních povinností, pracovních návyků, pravidelnosti školní docházky a motivace a zájmu o vzdělávání jednoznačně konstatujeme, že tato úroveň je u žáků přicházejících ze ZŠ praktických mnohem vyšší, což je dáno zřejmě tím, že dle našich informací vesměs nejsou tito slabí žáci na základních školách nijak ke vzdělávání motivováni, schází individuální péče o jejich vzdělávání a jsou i podle jejich vlastních vyjádření ve škole pouze do počtu. Tito žáci zažívají až teprve v průběhu studia na naší škole pocit osobního uspokojení a radosti z dosažených výsledků, poprvé se setkávají s pochvalou za splnění určitého úkolu. Dalším velmi častým problémem, který výchovu a vzdělávání do jisté míry ovlivňuje, jsou problémy rodičů s finančním zabezpečením vzdělávání žáků. Abychom tento vliv co nejvíce elimi-

12 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY novali, zapojujeme se již od roku 2000 do dotačního programu MŠMT ČR Podpora studia romských žáků středních škol, který je každoročně vyhlašován v průběhu školního roku na období září-prosinec a leden-červen. Prostředky získané z tohoto programu slouží žákům ze sociálně slabých rodin alespoň částečně ke krytí nákladů spojených s jejich studiem (ubytování, stravné, jízdné, školní pomůcky). Na základě četných zkušeností je možno konstatovat, že pro většinu žáků, kteří se do podpory zapojili, jsou tyto finanční prostředky pro zajištění potřeb velkým přínosem, a proto budeme v zapojení vytypovaných žáků do tohoto programu pokračovat. Hlavním úkolem v tomto ohledu bude především vysvětlovat žákům poslání a účel podpory a její nutnost maximálního čerpání, neboť v období posledních osmi let byly prostředky dotace čerpány z necelých 70%. Přehled využití dotací od školního roku 2004/2005: Tab. 8 Rok Období Počet žáků Dotace školy podpory % přiznaná čerpaná vráceno % , , , ,50 68, , , , ,50 78, , , , ,00 81, , , , ,00 79, , , , ,50 58, , , , ,50 70, , , , ,50 58, , , , ,00 63, , , , ,00 57, , , , ,00 66, dotace nebyla přiznána , , , ,00 69, , , , ,00 47, , , , ,00 61, , , , ,00 41, , , , ,00 53, Celkem 26, , , ,50 63,7 3. Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Ředitel školy zpracoval pro každý školní rok plán kontrolní a hospitační činnosti své a zástupce ředitele školy a plán kontrolní činnosti účetní vedoucí provozních zaměstnanců školy. Plán kontrolní činnosti vedoucí vychovatelky a vedoucí OV si dotyční pracovníci zpracovávali sami.

13 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Systém kontroly kvality výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků formou hodnocení všemi vedoucími pedagogickými zaměstnanci školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí OV jednotlivých oborů, vedoucí vychovatelka) se v průběhu let osvědčil a je funkční, stejným způsobem je rovněž zajištěna kontrola práce provozních zaměstnanců školy (vedoucí ŠJ, účetní vedoucí provozních zaměstnanců). V souladu s celoročním plánem práce předkládali vedoucí zaměstnanci pravidelně před každou pololetní pedagogickou radou řediteli školy zprávu o své kontrolní a hospitační činnosti. Poznatky a závěry z těchto dílčích zpráv využíval ředitel školy spolu se svými zjištěními při zpracování své zprávy o kontrolní a hospitační činnosti, kterou předkládal na každé pololetní pedagogické radě. V rámci vlastní hospitační činnosti praktikoval ředitel školy tzv. kontrolní obchůzky ředitele, což jsou nepravidelné namátkové kontroly práce jak pedagogických, tak i provozních zaměstnanců. Z každé kontroly či hospitace byly pořízeny písemné záznamy, každá hospitace byla s vyučujícím následně rozebrána. Poznatky z kontrolních obchůzek projednával ředitel školy se zaměstnancem pouze v případě zjištění nedostatků. Na základě rozborů kontrol a hospitací byla přijímána následná opatření tak, aby se případné nedostatky zjištěné při hospitacích a kontrolách dále neopakovaly, o pozitivních zjištěních byli informováni ostatní zaměstnanci školy. Přehled provedených hospitací vedoucími pedagogickými pracovníky: Tab. 9 Školní rok 2005/ / / / / / /12 Ředitel školy Zástupce ředitele Vedoucí OV Kuchař Prodavač Zahradník Vedoucí vychovatelka Kontrola ČŠI Ve dnech až proběhla na škole kontrola ČŠI zaměřená na: - hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, - zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a RVP podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Závěry, celkové hodnocení školy Škola poskytuje vzdělání v souladu se zřizovací listinou a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení. Respektuje zásadu rovného přístupu ke vzdělávání, pravidla a kritéria k přijímání žáků ke střednímu vzdělávání ve sledovaných oborech vzdělání dodržuje. Školní vzdělávací programy realizovaných oborů vzdělání jsou zpracovány v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a příslušnými Rámcovými vzdělávacími programy středního odborného vzdělávání. Škola vytváří odpovídající předpoklady pro zdravý psychický i fyzický vývoj žáků a prevenci rizikového chování. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví je v praxi realizováno na požadované úrovni. Škola naplňuje učební plány realizovaných učebních dokumentů. Časová organizace vzdělá-

14 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY vání je stanovena v souladu s požadavky právních předpisů. Systém řízení školy je funkční, umožňuje plynulé a efektivní fungování subjektu (plánování výchovně-vzdělávací činnosti, organizování, přenos informací, kontrola kvality poskytovaného vzdělávání, hodnocení). Dílčí nedostatek v řízení byl zaznamenán na úseku praktického vyučování. Při dělení žáků do skupin na výuku odborného výcviku nebylo vždy postupováno v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Tento stav vyžaduje přijetí organizačních opatření. Finanční a materiální podmínky jsou školou sledovány a jsou na úrovni umožňující zdárné realizování stanovených učebních dokumentů. Personální podmínky nejsou z hlediska právním předpisem stanové odborné kvalifikace vyučujících příznivé, zásadním způsobem se však negativně na úrovni sledované výuky neprojevily. Tento rizikový stav škola systematicky řeší podporou DVPP. V průběhu vzdělávání byly uplatňovány účinné pedagogické metody, promyšlenými postupy byly utvářeny a posilovány klíčové i odborné kompetence žáků. Uplatňovaná podpůrná opatření vytvářejí vhodné předpoklady k rozvoji osobnosti žáků v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami. Dosažená úroveň výsledků vzdělávání žáků koresponduje s jejich možnostmi, které jsou limitovány rozsahem jejich zdravotního postižení. Škola trvale podporuje rozšiřování partnerských vztahů za účelem zkvalitňování podmínek vzdělávání. 5. Spolupráce s rodiči Zákonným zástupcům nezletilých žáků i rodičům zletilých žáků byly prokazatelně poskytovány písemné informace o chování a prospěchu žáků v 1. a 3. čtvrtletí s případným upozorněním na vysokou absenci a možnost neuzavření klasifikace žáka v řádném termínu či upozornění na možný neprospěch v jednotlivých předmětech. Přehled poskytnutých písemných informací: Tab / / / / / / / /12 Školní rok I. III. I. III. I. III. I. III. I. III. I. III. I. III. I. III. Počet V případech uvedených v organizačním řádu školy byla svolávána školní výchovná komise k projednávání neomluvené absence, závažných porušení školního řádu či jiných studijních záležitostí žáků. Na jednání školní výchovné komise byl vždy přizván zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák, jehož přestupky komise řešila. Z každého jednání komise byl pořízen zápis s uvedením důvodu svolání a dohodnutými závěry. Se závěry jednání v případě zletilého žáka byli seznámeni jeho rodiče. Počet jednání školní výchovné komise: Tab. 11 Školní rok 2004/ / / / / / / /12 Počet V průběhu výuky ukládali vyučující tzv. napomenutí vyučujícího za drobné kázeňské přestupky (bavení se v hodině, vyrušování) či za neplnění školních povinností (zapomínání věcí, nevypracování úkolů apod.), přičemž za tři taková napomenutí vyučujícího bylo zpravidla žákovi uloženo výchovné opatření napomenutí třídního učitele. O uložení tohoto výchovného opatření byli již informováni i zákonní zástupci nezletilého žáka popř. rodiče zletilého žáka.

15 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vzhledem k tomu, že výše uvedené výchovné opatření není uvedeno v žádném právním předpise, bylo nutné na upozornění ČŠI v lednu 2012 toto výchovné opatření vypustit ze školního řádu; pro svou potřebu jej ovšem mohou vyučující nadále využívat. Zameškal-li žák v průběhu klasifikačního období více než 40 % vyučovací doby daného předmětu v daném období, rozhodoval ředitel školy po projednání s třídním učitelem a vyučujícím příslušného předmětu o tom, zda bude žák v tomto období z daného předmětu klasifikován, nebo mu bude určen pro klasifikaci náhradní termín. Přehled povolení (P) a nepovolení (N) klasifikace: Tab. 12 Školní rok 2004/ / / / / / / /12 P N P N P N P N P N P N P N P N Počet Přijímání ke studiu Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálním vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje v souladu s 16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) školské poradenské zařízení. Při přijímacím řízení se postupovalo podle platné legislativy a u žáků se slabým prospěchem, kteří byli vzděláváni podle učebních dokumentů pro základní školy, bylo se zákonnými zástupci dohodnuto vyšetření v PPP či v SPC z důvodu doporučení speciálního vzdělávání v souladu s ustanovením 16 školského zákona. V souladu s ustanovením 8 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, mohou být ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením zařazeni žáci 2 i více ročníků. Možnost spojení dvou ročníků jsme využívali při malém počtu žáků ve třídě (vlivem předčasného ukončování studia) převážně v případě výuky VVP, výjimečně ve výuce OP a OV stejného oboru. Školní rok 2009/2010: 2.P + 2.Z VVP 3.P + 3.Z VVP 2.Z + 3.Z OP, OV Školní rok 2010/2011: 3.P + 3.Z VVP 2.P + 3.K TV Školní rok 2011/2012: 1.PK + 1.ZA VVP 2.PK + 2.PD VVP 1.PK + 2.PK OP, OV 3.K + 3.P TV K doplnění počtu žáků ve třídě mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného v 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Tuto možnost jsme využívali prakticky ve všech třídách, vždy se ale jednalo o žáky, jejichž mentální úroveň sice nespadala pod hranici 70 IQ, ale jejich schopnosti neskýtaly předpoklad úspěšného zvládnutí oboru vzdělání H. Vzhledem ke zkušenostem s přijímáním žáků ze základních škol bez doporučení speciálního vzdělávání školským poradenským zařízením jsme od roku 2010 zajistili absolvování speciálně

16 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY pedagogického vyšetření před termínem přijímacího řízení nebo přímo v den přijímacího řízení na škole. Tato praxe a především spolupráce se SPC Hranice se velmi osvědčila, o čemž svědčí počty žáků přijatých ke studiu v letech 2010/2011 a 2011/2012. Určité problémy se objevily při přijímacím řízení na školní rok 2012/2013, neboť od byla účinná novela vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, která přijímání žáků se SVP značně zpřísnila (podle našeho mínění v neprospěch žáků) a již neumožňuje přijímání žáků bez zdravotního postižení (v našem případě jsou to žáci zařazeni do tzv. hraničního pásma ). 7. Teoretická výuka Teoretická výuka probíhala u všech ročníků všech oborů vzdělání ve vlastním zařízení v Křenovicích podle upravených učebních plánů schválených ředitelem školy (dobíhající obory) a podle nově zpracovaných ŠVP od Výuka tělesné výchovy je zajištěna ve vlastní tělocvičně. V učebních dokumentech školy i v ŠVP je zařazena 1 hodina nepovinného předmětu Profesní příprava ve 3. ročnících každého oboru. Obsah předmětu je zaměřen na poskytování základních informací z oblasti pracovního práva, soukromého podnikání, sociálního zabezpečení a osobnosti člověka. Součástí jsou i praktické činnosti podle typu oboru vzdělání a analýza existence a potřeb potencionálních zaměstnavatelů. Nabídka tohoto nepovinného předmětu je z hlediska utváření sociálních kompetencí žáků pozitivně hodnocena i v Inspekční zprávě z kontroly ČŠI v lednu Nabídku učebnic pro odborná učiliště zajišťují především nakladatelství SEPTIMA a PARTA, sortiment učebnic pro obory vzdělání vyučované na škole je nedostačující. Výrazným nedostatkem ovlivňujícím výuku je skutečnost, že pro obor prodavačské práce není dosud k dispozici žádná schválená učebnice. Z uvedeného důvodu vyučující odborných předmětů zpracovávají vlastní studijní materiály pro žáky, které slouží výhradně pro potřeby školy a vlastními silami řeší i přípravu a zhotovování vhodných pomůcek do výuky. Výuka předmětu Informatika, který je do ŠVP zařazen ve všech ročnících, probíhá v učebně VT a je zaměřena především na získávání základních dovedností při práci s kancelářským SW a jejich upevňování. Problémem ve výuce předmětu jsou malé prostorové kapacity učebny, nevhodné uspořádání pracovních stanic, zatemnění a ozvučení učebny a zabezpečení kabeláže. Učebna je využívána i pro výuku VVP, vyučujícím je k dispozici výukový program pro JČ a matematiku; pro výuku OP je k dispozici pouze program pro realizaci sadovnických úprav, žádné jiné speciální vzdělávací programy k dispozici nejsou. Tento nedostatek řeší vyučující OP oboru kuchař a prodavač vlastními výukovými prezentacemi a filmy. Výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je realizována ve třech odborných učebnách, z nich je zatím pouze jedna vybavena IAT s veškerým příslušenstvím (PC včetně potřebného SW, dataprojektor, ozvučení). Zbývající dvě učebny jsou vybaveny TV, DVD a VHS přehrávači, pro výuku je možné použít přenosný dataprojektor s promítacím plátnem. Výjimečně je pro výuku teoretických předmětů (hlavně VVP) využívána ještě cvičná prodejna, která je rovněž vybavena TV a DVD přehrávačem. Podle hodnocení ČŠI v průběhu kontroly v lednu 2012 měl průběh výuky všeobecně vzdělávacích předmětů standardní až velmi dobrou úroveň. Aplikované učivo svým obsahem odpovídalo osnovám realizovaných učebních dokumentů. Ve výuce byl cíleně podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků, zejména pracovních, občanských, sociálních a kompetencí k učení. Velký důraz kladou učitelé na motivovanost žáků a podporu jejich zájmu o výuku, což se daří zejména díky úzkému sepětí teoretického učiva s praktickým životem a důsledným zohledňováním individuálních schopností a potřeb žáků. Sledovaná výuka probíhala v příjemně pracovní atmosféře bez náznaků stresu nebo rušivého chování ze strany žáků, mezi učiteli a žáky bylo možno vysledovat velmi pozitivní vztahy. V odborné stránce výuky nebyly zaznamenány nedostatky. Vyu-

17 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY čovací hodiny probíhaly interaktivním způsobem, žáci se do výuky aktivně zapojovali. Tempo výuky bylo volnější, vhodně přizpůsobené schopnostem žáků. Kladem byla velmi často využívaná průběžná pozitivní motivace (kladné hodnocení práce žáků). Kromě frontální formy práce byla v části sledované výuky využita i skupinová práce, vhodně posilující rozvoj sociálních a pracovních kompetencí žáků. Dílčím nedostatkem části sledované výuky byla pouze absence shrnutí učiva a hodnocení práce žáků v závěru hodiny, případně využití sebehodnocení nebo vzájemného hodnocení žáků. Způsob práce v odborných předmětech podle hodnocení ČŠI odpovídal speciálním vzdělávacím potřebám žáků, důraz byl kladen zpravidla na utváření kompetencí k učení a k řešení problémů. Metody a formy práce respektovaly specifika poznávacího procesu žáků, zejména potřebu individuálního přístupu, názornosti, přiměřenosti, jasného zadávání instrukcí k učebním činnostem, důsledné kontroly samostatné práce a zpětné vazby pro žáky. Převažovala metoda rozhovoru v kombinaci se samostatnou individuální prací žáků. Opakování staršího učiva vytvářelo předpoklady pro trvalost osvojovaných vědomostí, nová učební látka byla vyvozována za spoluúčasti žáků. Bylo dbáno na souvislosti s ostatními odbornými předměty a odborným výcvikem, na práci s textem, vyhledávání podstatných informací, jejich zvýraznění (čtenářskou gramotnost). Průběžné hodnocení i hodnocení v závěru vyučovacích hodin plnilo motivační funkci, vhodně byl uplatňován formativní způsob hodnocení, rozdílná pozornost byla vyučujícími věnována sebehodnocení žáků. Svým přístupem vytvářeli vyučující vhodné předpoklady pro pozitivní vztah žáků k učení. Dařilo se žáky zaujmout, udržovat v aktivitě, ve všech sledovaných vyučovacích hodinách bylo vytvořeno příznivé pracovní klima. Nedostatek vhodných učebnic kompenzovali vyučující přípravou dílčích pracovních listů a jednoduchých učebních textů ze základního učiva. Využití prostředků audiovizuální techniky a ICT bylo funkční. K dílčím nedostatkům patřila absence diferenciace učebních činností při opakování učiva v případech výraznějších rozdílů ve schopnostech žáků ve třídě. 8. Praktická výuka Výuka odborného výcviku kuchařů probíhá u 1. ročníku ve dvou vlastních cvičných kuchyních, jejich součástí je i cvičná jídelna vybavená TV a DVD přehrávačem. Významným kladem pro kulturu stolování v rámci výuky OV je realizace opravy celé cvičné jídelny na přelomu roku 2011 a Součástí výuky je zakázková výroba polévkových nudlí, plněných bramborových knedlíků, houskových knedlíků a domácích koláčků. Výuka u 2. a 3. ročníku je zajištěna na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích, ve školním roce 2011/2012 je výuka smluvně zajištěna celkem u 10 pracovišť. Problémem tohoto oboru je vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a s tím spojené možné komplikace smluvního partnera se zajištěním provozu firmy. Výuka odborného výcviku prodavačů je zajištěna výhradně na smluvních pracovištích, jedenkrát za dva týdny probíhá procvičování a zdokonalování základních dovedností (vážení na elektronické váze, měření, práce na elektronické pokladně, dárkové balení zboží, přímý kontakt se zákazníkem aj.) ve cvičné prodejně. Ve školním roce 2011/2012 je smluvně zajištěno celkem 5 provozoven, ve všech případech se jedná o super či hypermarkety. Rovněž zde je problémem vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a občasné drobné krádeže, které jsou ihned prošetřovány a kázeňsky řešeny. Odborný výcvik zahradníků probíhá na školní zahradě formou zakázkové výroby, pro výuku ovocnictví a sadovnictví sortiment obsahuje všechny dostupné a u nás běžně pěstované druhy dřevin. Rozsah a zaměření výuky OV je do jisté míry závislé na počtu žáků, požadavcích zákazníků a aktuálních podnebních podmínkách, které nebyly v posledních letech zrovna příznivé. V souvislosti s výukou podle ŠVP od byl sortiment v rámci možností přizpůsoben výraznější orientaci ŠVP na aranžérské práce, v roce 2011 bylo zásluhou p. učitele Svačiny, p. školníka Bělky a s velkým přičiněním žáků vybudováno nové arboretum, které je osázeno běžnými druhy okrasných dřevin s popisem a oploceno.

18 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Bývalá dílna švadlen je stále ještě ponechána s původním vybavením, v souvislosti se zařazením oboru pečovatelské práce do vzdělávací nabídky školy měla být dílna využívána pro jejich praktickou výuku, neboť součástí osnov tohoto oboru je i část věnovaná šití a opravě oděvů a prádla, ale pro malý zájem žáků nebyl tento obor doposud otevřen. Všem žákům, kteří pracují na produktivních činnostech, byla vyplácena odměna za produktivní práci v souladu s 122 školského zákona podle vlastních kriterií školy, popř. podle kriterií smluvního pracoviště OV. Cílem v tomto ohledu bylo pokusit se sladit požadavky školy a možnosti smluvních pracovišť na výši odměny za produktivní práci, neboť některá smluvní pracoviště (kuchaři tam, kde měly žáky i jiné školy) poukazovala na příliš vysoké náklady na odměny za produktivní práci v porovnání s jinými školami. Ve sporných případech se s pracovišti podařilo dosáhnout shody. Podle průzkumu provedeného v měsíci září 2011 (dotazník předaný žákům současně s výročním vysvědčením za 3. ročník studia) a dostupných informací je pracovní uplatnění žáků následující: Tab. 13 Obor vzdělání Zaměstnání Celkem % E/ E/ E/011 v oboru mimo obor úřad práce studium jiné neodevzdalo Celkem Obecně platí, že možnost získání trvalého zaměstnání je u absolventů odborných učilišť menší vzhledem k jejich pomalému pracovnímu tempu a obtížnější adaptabilitě na nové prostředí. 9. RVP, ŠVP V souladu s předpokládanou skladbou vzdělávací nabídky školy v příštích letech byly na podzim roku 2008 započaty práce na školních vzdělávacích programech Kuchař, Prodavač a Zahradník aranžér, které vycházejí z příslušných RVP schválených na jaře roku Podle harmonogramu prací na ŠVP zpracovaného ředitelem školy v příkazu ředitele č. 9/2009, č.j. OUK/275/2009 ze dne , byly do konce měsíce května zpracovány a odkontrolovány pracovní verze ŠVP pro jednotlivé VVP. Rozhodnutím ředitele školy č. 29/2009, č.j. OUK/822/2009 ze dne , byly vytvořeny pracovní skupiny pro jednotlivé obory vzdělání a určeni vedoucí těchto skupin. Ke konci měsíce srpna 2009 bylo dokončeno stanovení učiva (učební osnovy) jednotlivých OP a OV, v průběhu měsíce září byly přiřazeny výsledky vzdělávání a počty hodin k učivu a byly vydány upřesňující informace o zařazování klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat do jednotlivých předmětů: V souladu s Informací MŠMT ČR právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ze dne 14. srpna 2008 týkající se oznámení nových oborů vzdělání, které mají být do rejstříku škol a školských zařízení zapsány, a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající nebo vymazány, byla dne dopisem č.j. OUK/1818/2009 zaslána informace MŠMT ČR o oborech vzdělání na škole od V pátek se uskutečnila konzultace zpracovaného ŠVP Prodavač s p. Janem Zouharem, koučem, mediátorem a konzultantem škol pro tvorbu ŠVP.

19 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V úterý se uskutečnila schůzka ředitele školy, vedoucí OV a učitelů TP k organizaci prací na tvorbě ŠVP Pečovatel a Pekař, na níž byla vedoucí skupiny pro tvorbu ŠVP Pekař stanovena Mgr. Jitka Krčková a ŠVP Pečovatel Bc. Jarmila Plesníková. U obou ŠVP byly převzaty identifikační údaje z předchozích ŠVP, uveden popis uplatnění absolventa v praxi, klíčové a odborné kompetence, zařazeny vyučovací předměty a u ŠVP Pekař byly upraveny učební osnovy VVP na dvouletý obor. Ve verzi ŠVP Kuchař, Prodavač a Zahradník, aranžér ze dne je doplněna monitorovací analýza potřeb trhu práce a spolupráce se ZŠ Sv. Čecha Kojetín, v průběhu měsíce června 2010 byla doplněna učební osnova nepovinného předmětu Profesní příprava. Dne byly upraveny identifikační údaje, charakteristika školy, hodnocení žáků a autoevaluace školy a byl ŠVP Kuchař odeslán na odborné posouzení Mgr. Predajnové. Dne jsem přeposlal dva maily týkající se ŠVP. První obsahoval obecné připomínky k tvorbě a struktuře ŠVP a ŠVP, který prošel vcelku úspěšně inspekcí ČŠI a ve druhé zprávě bylo připomínkované znění našeho ŠVP Kuchař s doporučením provést úpravy obecné části a formální úpravy, úpravy odborných částí a uvést realizace mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy v ŠVP. Ve verzi ze dne již byla zapracována předchozí doporučení a po další konzultaci s Mgr. Predajnovou bylo nutné ještě upravit či doplnit učební plány a transformační tabulky a zestručnit rozpis učiva u některých předmětů. Dne byly definitivně dokončeny ŠVP Kuchař, Prodavač, Zahradník, aranžér a Pekař. Všechny ŠVP byly ráno rozeslány mailem. ŠVP byly následně zveřejněny písemně každý ŠVP je v originální verzi uložen v ředitelně po 1 výtisku a na webových stránkách školy jsou ŠVP pouze ve zkrácené pdf verzi a zaheslované, bez možnosti kopírování. Ve školním roce 2010/2011 byly s účinností od vyučovány na škole podle nově zpracovaných ŠVP tyto obory středního vzdělání s výučním listem: a) E/01 Stravovací a ubytovací služby 1. ročník ŠVP Kuchař, č.j. OUK/982/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem b) E/01 Zahradnické práce 1. ročník ŠVP Zahradník, aranžér, č.j. OUK/984/2010 ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem c) E/01 Prodavačské práce 1. ročník ŠVP Prodavač, č.j. OUK/983/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem d) E/02 Potravinářské práce 1. ročník ŠVP Pekař, č.j. OUKR/1130/2010, ze dne s platností od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala ve školním roce 2010/2011 podle ŠVP Internát místo pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne Dne byly mailem rozeslány opravené ŠVP po kontrole ČŠI. Nedostatky byly zjištěny ve všech ŠVP v tabulce transformace RVP do ŠVP, kde nesouhlasily hodiny s učebním plánem a přidělení hodin z jednotlivých oblastí a disponibilních hodin do jednotlivých předmětů. Tabulka byla opravena v průběhu inspekce. Dále byl opraven formální nedostatek v metodách a formách výuky u některých předmětů ve všech ŠVP spočívající v užití nevhodného termínu individuální výuka správně mělo být individualizovaná výuka. Ještě bylo doporučeno uvést při přijímacím řízení zdravotní požadavky na uchazeče. Jinak byly všechny ŠVP shledány bez závad a v souladu s RVP.

20 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vzhledem k tomu, že obor E/01 Pečovatelské služby nebyl ve školním roce 2010/2011 a ani 2011/2012 pro malý zájem žáků otevřen, pokračovaly práce na ŠVP Pečovatel i v průběhu školního roku 2011/2012. Přehled zpracovaných verzí ŠVP Pečovatel Inovace vzdělávací nabídky Průzkumem zájmu o vytypované obory provedeným mezi žáky na základních školách a mezi potencionálními zaměstnavateli v dubnu 2009 bylo zjištěno, že největší zájem byl mezi žáky o obor pečovatel(ka) a pekař(ka). Na základě těchto zjištění podnikl ředitel školy v měsíci dubnu a květnu 2009 první kroky ke zjištění možnosti zajištění výuky OV na smluvních pracovištích a zájmu o případné budoucí absolventy těchto oborů mezi zaměstnavateli v regionu. Dopisem č.j. OUK/1233/2009 ze dne byla zřizovateli odeslána žádost o povolení změn v rejstříku škol a školských zařízení: a) Žádost o zařazení nového oboru středního vzdělání s výučním listem E/01 Pečovatelské služby E/02 Potravinářské práce, specializace pekař MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání: E/02 Potravinářské práce denní 2 r. 0 m E/01 Pečovatelské služby denní 3 r. 0 m. b) Žádost o výmaz oboru středního vzdělání s výučním listem E/001 Šití oděvů MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku oborů: E/001 Šití oděvů denní 3 r. 0 m E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce denní 3 r. 0 m. c) Žádost o změnu kapacity internátu Úpravu lůžkové kapacity internátu školy. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím č.j. KUOK 91058/2009 ze dne rozhodl u školského zařízení Internát, IZO , jehož činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet 29 lůžek. d) Zápis změny v údajích o škole MŠMT ČR rozhodlo dne ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání: E/01 Zahradnické práce denní 3 r. 0 m E/011 Zahradnické práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 3 r. 0 m E/001 Kuchařské práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m E/003 Prodavačské práce (dobíhající obor) denní 3 r. 0 m E/01 Prodavačské práce denní 3 r. 0 m.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více