WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor"

Transkript

1 WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA 2 Multifunkční sál Knihovna a badatelna Audiovizuální boxy Výstavní prostory 1 Redakční a editorské centrum Provozní kancelář Výstavní prostory P Šatna Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor 0 Zahradní výstavní prostory Výstavní, dokumentační, vzdělávací a komunitní centrum pro veřejnost, e-muzeum V+W, archiv, odborná a memoárová knihovna ve Werichově vile Projekt připravilo POST BELLUM Mikuláš Kroupa, ředitel Tel.: Jan Polouček, provozní ředitel Tel.:

2 OBSAH: Úvod o projektu... 5 Seznam partnerů... 8 Kdo jsme... 9 Vznik a poslání Prohlášení Post Bellum o personální, finanční a odborné připravenosti k realizaci Realizované projekty Dokumentační projekty Výstavy Vzdělávací projekty, besedy a přednášky Filmy Pravidelné mediální výstupy Knižní publikace, CD, DVD Ocenění Proč Paměť národa právě ve Werichově vile Hlavní cíle projektu Rozložení aktivit ve vile a okolí Podrobný popis aktivit ve vile Výstavy Indoor výstavy Outdoor výstavy Zahrady Werichovy vily Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou výstavy určeny Personální zabezpečení výstavních aktivit Besedy pro školy a širokou veřejnost Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou besedy určeny Personální zabezpečení pravidelného cyklu besed a přednášek Komunitní život ve Werichově vile Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou komunitní aktivity určeny Personální zabezpečení komunitních aktivit Financování komunitních aktivit Mezinárodní spolupráce na projektu - celosvětová síť Memory of Nations Přednášky a kurzy pro veřejnost Život a dílo Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana Paměť národa: vzpomínková kultura jako ochrana demokracie a lidských práv Kurz dokumentární tvorby Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je redakční prostor určen Personální zabezpečení pravidelného cyklu besed, přednášek a kurzů Archiv, sbírková činnost, předmětový katalog Rozhlasové a TV studio (dokumentační centrum) Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je studio určeno Personální zabezpečení studia Multimediální instalace Redakce HUB Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je určen redakční prostor HUB Personální zabezpečení redakčního prostoru HUB: Knihovna, e-knihovna Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je určena knihovna... 38

3 Personální zabezpečení redakčního prostoru knihovny Publikační činnost a mediální projekty Filmové a rozhlasové projekce Divadelní představení Společenské akce Služby pro domácí i zahraniční veřejnost... Provoz pro veřejnost, občerstvení a prodej knih, CD, DVD... Celkový rozpočet a ekonomická rozvaha... Projektové financování... Investiční financování... Provozní financování... Udržitelnost záměru - ekonomická analýza s výhledem na 10 let... Harmonogram zprovoznění... Časové horizonty příprav k otevření... Termínový harmonogram... Před otevřením... Den otevření... První měsíc provozu... Struktura vedení dokumentačního Centra Paměti národa (CPN)... Mediální a kontaktní kampaň k otevření Werichovy vily... Mediální partnerství... Redakční podpora... Outdoorová reklamní kampaň 1... Outdoorová reklamní kampaň 2... Venkovní výstava... Kontaktní kampaň v ulicích a institucích Prahy 1... Outdoorová kontaktní kampaň 2 v ulicích 14 krajských měst... Závěr... Podpis realizátorů a schválení Rady Post Bellum

4 Úvod: Centrum Paměti národa (CPN) ve Werichově vile koncipujeme jako veřejný kulturně -společenský projekt akcentující komunitní život na Praze 1. CPN je první multimediální muzeum příběhů 20. století. Cílem je vytvořit místo zaměřené na edukativní a komunitní aktivity, dokumentaci vyprávění pamětníků a digitální archiv (natočené vzpomínky, fotografie, deníky apod.) se stálou muzejní expozicí dokumentující životy a dílo Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana.. Tak jako galerie DOX přiblížila moderní umění veřejnosti či pražský HUB propojil neziskovou a komerční sféru, chceme my z Werichovy vily vytvořit místo, které originálním a inovativním způsobem zpřístupní nedávnou českou historii skrze vyprávění a vzpomínky přímých účastníků a stane se tak jednou z kulturních dominant Prahy a České republiky. Projekt se inspiruje úspěšnými zahraničními instituty, např. berlínským Topography of Terror nebo budapešťským House of Terror. Chceme ho realizovat ve spolupráci s desítkami odborných a občanských organizací a s propojením občanských komunitních iniciativ Prahy 1. Jedná se o občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, ústavy, mediální instituce, umělecké soubory, sdružení občanů a pod. Desítky organizací s námi již mnoho let spolupracují. Cílem je kultivace vzpomínkové kultury v ČR, generační reflexe totalitních režimů 20. století, příspěvek k dlouhodobému společenskému vyrovnávání se s minulostí skrze konkrétní životní příběhy předešlých generací a praktické rozvíjení komunitního života na Praze 1. Chceme skrze zaznamenané vzpomínky pamětníků zkoumat moderní dějiny, reflektovat je, nabídnout budoucím generacím unikátní sbírkové dědictví našich rodičů a prarodičů a vytvořit kolem Werichovy vily živý komunitní prostor občanské společnosti na Praze 1, které nejsou lhostejné zkušenosti, hodnoty a ideje předešlých generací. Chceme nacházet v příbězích inspiraci pro naše životy a skrze étos a hodnoty spojené s Pamětí národa a Příběhy 20. století vytvořit prostředí pro zajímavý a obohacující každodenní komunitní kulturně edukativní život občanů, iniciativ a organizací Prahy 1. Nechceme však Werichovu vilu úzce zaměřit jen na historizující aktivity. Domníváme se, že k občanské iniciativě Paměť národa bezesporu patří široký, pestrý a otevřený komunitní život ve všech jeho nejpřirozenějších podobách. Vzpomínky využíváme jako jeden z pramenných zdrojů pro studium moderních dějin, ale i jako poznávání (porozumění) a inspiraci čerpající ze zkušeností předešlých generací v mnoha společenských aspektech: v etice, výtvarném umění, literatuře, filmu, divadle, společnosti, politice 20. století. Tisíce příběhů zpřístupníme především v digitální podobě. Z e-archivu pak připravíme každý měsíc muzejní expozice, výstavy, tematický program besed, přednášek, projekcí a mnoho dalšího. Program pro veřejnost bude probíhat v celé vile, která bude zpřístupněna veřejnosti. Pro společenské akce, jako jsou např. přednášky, besedy, workshopy (především pro komunitní aktivity) využijeme podkrovní místnost, která se stane knihovnou a zároveň velmi příjemným místem pro divadelní, literární, rozhlasové, filmové a hudební workshopy, besedy, hry, diskuze apod., určené pro všechny skupiny komunitního společenství: rodiny s dětmi, seniory, dospělé, studenty i žáky. Právě tady budou probíhat například autorská čtení, literární dopoledne a podvečery, jazzové, swingové a jiné hudební workshopy, divadelní dílny a mnoho dalších aktivit typických pro živý komunitní svět. V letních měsících přesuneme část programu do okolí vily do zahrad. I v zimních 5

5 měsících okolí vily využijeme jako např. výstavní prostor na venkovních panelech. Dokumentačním Centrem Paměti národa vyplníme pomyslné společenské místo mezi akademickým Ústavem pro soudobé dějiny (ÚSD) a státním Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Werichova vila nebude výsostně vědeckou institucí, nýbrž občanským kulturně komunitním popularizačně edukativním institutem. Tento institut se soustředí na dokumentaci životních osudů pamětníků, svědectví a odkaz předešlých generací (v prvních letech se zvláště zaměříme na seniory - pamětníky Prahy 1). Partnerům a široké domácí i zahraniční veřejnosti poskytne nejen jedinečný bohatý digitální archiv a mezinárodní sbírku vzpomínek, ale i prostor pro širokou veřejnou diskuzi. Využijeme média, sociální sítě, vydávání bulletinu a setkání občanů a k participaci na programu ve vile pozveme obyvatele Prahy 1. Budeme volit takové formy, které zaujmou: hry, besedy, divadlo, film, pro odborníky či dospělé konference, výstavy, přednáškové cykly, dokumentaristické kurzy, knihovnu, e-knihovnu, serverové zálohované digitální a institucionálně sdílitelné úložiště digitálních dat. Zcela jedinečným způsobem chceme ve Werichově vile vyprávět tři příběhy: Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana. Jejich životy a dílo představují v mnohém odlišné postoje a hodnoty. Právě na těchto osudech a díle jsou zřetelné proměny společnosti a umění. Prostřednictvím široké dokumentace životních osudů a díla Voskovce, Wericha a Holana přiblížíme návštěvníkům zlomové okamžiky 20. století: první republiku, mobilizaci v roce 1938, Mnichovskou dohodu, druhou světovou válku, protektorát, zahraniční rozhlasové vysílání, útěky do zahraničí, působení Čechoslováků v zahraničí, poválečné události spojené s nástupem komunismu, únor 1948, vlnu emigrace, nástup komunismu v Československu a s tím spojené společenské změny, špionománii, vězeňství, film a divadlo, korespondenci přes železnou oponu, šedesátá léta, uvolňování poměrů, invazi vojsk Varšavského paktu v roce 1968, normalizaci, pád železné opony v roce Voskovce, Wericha a Holana přiblížíme návštěvníkům zlomové okamžiky 20. století: první republiku, mobilizaci v roce 1938, Mnichovskou dohodu, druhou světovou válku, protektorát, zahraniční rozhlasové vysílání, útěky do zahraničí, působení Čechoslováků v zahraničí, poválečné události spojené s nástupem komunismu, únor 1948, vlnu emigrace, nástup komunismu v Československu a s tím spojené společenské změny, špionománii, vězeňství, film a divadlo, korespondenci přes železnou oponu, šedesátá léta, uvolňování poměrů, invazi vojsk Varšavského paktu v roce 1968, normalizaci, pád železné opony v roce Za deset let shromáždíme a zdigitalizujeme veškeré dostupné vzpomínky, soukromé sbírky, rodinné archivy, korespondenci, divadelní, filmové, televizní a rozhlasové výstupy a literaturu k Voskovcovi, Werichovi a Holanovi. Během deseti let vyzpovídáme metodou založenou na tzv. orální historii (metoda zvukového a obrazového záznamu) všechny dosud žijící pamětníky, svědky, příbuzné a přátele těchto tří osobností. Díky shromážděné dokumentaci budou od počátku a pravidelně každý rok ve vile instalovány nové výstavy, uskuteční se besedy, čtení z Voskovcových, Werichových a Holanových děl, divadelní představení, filmové a rozhlasové pořady s odborným výkladem o V+W a Holanovi. Kromě toho ve vile vznikne stálá, průběžně doplňovaná expozice věnovaná Voskovcovi, Werichovi a Holanovi se zpřístupněním shromážděného archivu dokumentujícího životy těchto osobností. To ovšem neznamená, že půjde o stálou, pouze jednou za rok obměňovanou výstavu. Každý měsíc uspořádáme v produkci Post Bellum (nebo ve spolupráci s partnery) novou výstavu reflektující různými pohledy 20. století. Každý den 6

6 budou probíhat pravidelné akce: natáčení vzpomínek pamětníků v rozhlasovém a televizním studiu (i zde je vhodné zmínit vysoký přínos pro obyvatele Prahy 1, jejichž nejstarší generaci během deseti let vyčerpávajícím způsobem zdokumentujeme), besedy pro základní a střední školy, komentované výstavní prohlídky, přednášky, filmové, rozhlasové či divadelní projekce, dokumentaristický kurz. Veřejnost bude mít k dipozici také HUB s možností rychlého připojení na servery Paměti národa a knihovnu. (O těchto aktivitách podrobněji níže.) Program bude realizován pod vedením a v produkci Post Bellum, a to zvláštním způsobem prostřednictvím dramaturgické komise složené z občanů Prahy 1 ve Společenství Paměti národa/community OF EUROPEAN MEMORY (v pravidelné konkrétní a praktické spolupráci, např. dodání výstavy, realizace přednášek, besed, konferencí, projekcí, workshopů apod.). Jedná se o propojení desítek organizací a dokumentaristů nejen z ČR, ale i ze zahraničí, kteří se pravidelně potkávají a pravidelně přispívají na Paměť národa už od roku (viz a odkaz na seznam projektů. V něm jsou uvedena jména 34 současných partnerů i údaje o jejich výstavních a dokumentačních projektech). Jelikož má Post Bellum hlavní kancelář v Hroznové ulici na Kampě, jsme v úzkém a každodenním kontaktu s komunitními iniciativami občanů Prahy 1. S jejich zástupci budeme realizovat pestrý a pravidelný komunitní život ve Werichově vile. Naše propojení s širokým společenstvím Malostraňáků a s občanskými spolky z Prahy 1 v promyšlených společných aktivitách dokládáme nejen jejich písemnými doporučeními, ale i podrobným dramaturgickým a realizačním plánem v kapitole Komunitní život. Cíle, které tímto rozsáhlým a detailním projektovým záměrem formulujeme, budeme naplňovat nezávislými občanskými, akademickými a mediálními, výstavními, muzejními a komunitními aktivitami. Novými, populárními technologickými formami oslovíme širokou veřejnost a zaměříme se na cílovou skupinu let (odborná témata). Komunitní aktivity připravíme pro nejmladší, střední i nejstarší obyvatele Prahy 1. Veřejnost nalezne ve vile aktivity a projekty, které jsou jí blízké (open air a indoor expozice, besedy, filmové, divadelní a rozhlasové pořady, knihovnu, rozhlasové a televizní studio, komunitní aktivity apod.). Muzeum, které vybudujeme, nebude klasicky vitrínové, ale bude mít atraktivní, technologicky moderní podobu. Výstavní, archivní a muzejní technologie nabídnou tisíce strhujících příběhů v mnoha formách: film, audio, foto, texty na digitálních panelech v prostoru vily, mobilní aplikace, které návštěvník bude moci využít při zapůjčení tabletu ve vile, různé multimediální instalace. Skrze konkrétní lidské osudy, zachycené ve svědectvích pamětníků, budeme moderními způsoby vyprávět dějiny 20. století. Znovu připomínáme zvláštní a prioritní důraz na tři příběhy: Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana. Zdigitalizujeme archivní dokumentaci týkající se příběhu V+W. Ve spolupráci se svými dlouholetými partnery Českým rozhlasem, Českou televizí, Divadelním ústavem a dalšími institucemi (smluvně vázané partnerství od roku 2009) shromáždíme veškeré audiovizuální dílo této dvojice uložené v archivech. Vytvoříme knihovnu s dostupnou literaturou nejen v běžné podobě, ale i v podobě digitálního archivu a e-knihovny, ve které postupně zpřístupníme všechna díla těchto osobností a odbornou i memoárovou literaturu. Tento archiv bude přístupný v digitální podobě a bude 7

7 z něj pravidelně vytvářen program ve vile. Tyto aktivity budeme připravovat po konzultacích či ve smluvní spolupráci s s renomovanými znalci historie Osvobozeného divadla a životních osudů V+W, například s Vladimírem Justem a Františkem Cingerem. Ke spolupráci chceme přizvat odborníky z partnerských institucí: historiky ÚSTR, ÚSD a Židovského muzea, přední publicisty a dokumentaristy ČRo, ČT, idnes.cz, MF DNES a mnoho dalších. Kromě odborníků přizveme ke spolupráci příbuzné a přátele Jiřího Voskovce a Jana Wericha, především Werichovu vnučku Zdenku Hulíkovou s manželem a Voskovcovy dcery. Seznam partnerů: Širokou podporu a ochotu ke spolupráci na dokumentačním Centru PN dokládáme písemnými přísliby a doporučeními v příloze. Organizace Prahy 1: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Klub seniorů Malá Strana KC Kampa Kampanula Haf Studio Maltézská pomoc Turas - MUDr. Jiří Kučera Arte Vide Sdružení výtvarníků Karlova mostu Náboženská obec Církve ČS. Husitské - kostel sv Jana Křititele na Prádle Muzikanti z Kampy Kavarna Mlynska Anglo American University Divadelko Romaneto, malostranské a staroměstské a pružinové dětské divadlo Letní poloha United Islands Grande Bande, pěvecký sbor P1 Akademie Jaroslava Foglara Horel Jiří - Velkopřevorský mlýn Vopička Radek - živnostník Malá Strana Malostranská Beseda Baráčnická rychta Odborné a mediální Instituce: Český rozhlas Česká televize Ústav pro studium totalitních režimů Akademie věd ČR Nakladatelství Academia Národní divadlo idnes.cz MF DNES Česká komora architektů Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filmová a televizní fakulta AMU Židovské muzeum v Praze Junák - svaz skautů a skautek ČR Skautský institut A. B. Svojsíka Sokol Národní filmový archiv SCIO Č eská komora tlumoč ní ků znakové ho jazyka Sdružení Neratov Rolleder Odry Pražské matky Slezské zemské muzeum Institut Terezí nské Iniciativy PANT, o.s. Memoria Conditio Humana Opona o.p.s Divadlo Minor Divadlo Continuo Divadlo Continuo Divadlo Minor Divadlo bří Formanů Městská část Praha 2 Městská část Praha 6 odborný garant - Osvobozené divadlo: Just Vladimír 8

8 Finanční podporovatelé Paměti národa písemně garantují finanční spoluúčast: Donátorská rada: Jan Dobrovský, PBD Partners, člen představenstva Czech Coal Petr Pudil, PBD Partners, člen představenstva Czech Coal Petr Cichoň, majitel a jednatel Crocodille ČR Radek Pokorný, advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. Nadace: Nadační fond Karla Hertiga Nadační fond obětem holocaustu Nadace Partnerství Nadace Open Society Fund Nadace Vodafone Českoněmecký fond budoucnosti Visegrad Fund Kdo jsme: POST BELLUM, nevládní nezisková organizace, je společenstvím více než dvou stovek převážně mladých lidí historiků, novinářů a badatelů, kteří už třináct let navštěvují pamětníky a zaznamenávají jejich příběhy. Dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století, a snaží se, aby se s touto sbírkou měla možnost seznámit nejen odborná, ale i široká veřejnost. Sbírka PN čítá více než 3,5 zdokumentovaných pamětí. Ročně přibude do digitální sbírky cca 360 celoživotních vzpomínek pamětníků. Tým PB je tvořen 25 členným vedením (zakladatel, správní a dozorčí rada, ředitel, provozní ředitel, vedoucí koordinátoři, vedoucí produkce) a redakcí (přes 200 externích redaktorů sběračů v terénu). V čele vedení Post Bellum stojí ředitel a zakladatel Mikuláš Kroupa se svým zástupcem provozním ředitelem Janem Poloučkem, kteří zodpovídají Správní radě Post Bellum a Dozorčí radě. Post Bellum např. v roce 2013 hospodaří s více než 11 miliony Kč. Každý rok vydává podrobnou výroční a finanční zprávu, kterou kontroluje certifikovaný auditor. Vše naleznete na Kolem PN a Post Bellum se vytvořila početná skupina podporovatelů, badatelů, pedagogů, novinářů, studentů a dalších. Badatelé PN (přes 4,5 tisíce), Klub PN (800 lidí), 9

9 Kolegium PN (85 osobností kulturního, mediálního, podnikatelského a politického světa), odběratelé služeb např. příjemci bulletinu PN (43 tisíc lidí), denní návštěvnost webů PN (3,5 tisíce lidí), FB (5,1 tis lidí). Vznik a poslání V roce 2001 skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích, založila neziskovou organizaci POST BELLUM (z lat. po válce). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Vzpomínky pamětníků jsou důležitým svědectvím o našich moderních dějinách a o naší povaze. Pokud se jim nebudeme věnovat, pokud je nezdokumentujeme pro současnou i budoucí generaci, jen těžko se naše společnost může vyrovnat se svou nedemokratickou minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů autentických osobních příběhů a svědectví. Společnost PB se soustřeďuje na pořádání společenských akcí, besed, přednášek, vzdělávacích projektů, tvorbu dokumentaristických cyklů v médiích, vydávání publikací (např.: Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli, Ještě jsme ve válce, Jedni z nás a další) a pořádání výstav, využívání nových technologií aplikace, digitalizace, popularizační formy pro uživatele chytrých telefonů a tabletů. Cílem těchto publikačních počinů je především informovat veřejnost o zaznamenaných příbězích a připomínat hodnoty, které jsou svázány se svobodou a demokracií. Prohlášení Post Bellum o personální, finanční a odborné připravenosti k realizaci: Post Bellum tímto deklaruje finanční, personální a obsahovou připravenost ve vile realizovat níže podrobně popsaný program dokumentačního Centra Paměti národa. Dokladujeme schopnosti, dlouholeté zkušenosti a finanční kondici organizace. Činíme tak nejen auditovanými výročními zprávami za poslední tři roky, ekonomickými rozpočtovými závěrkami, ekonomickými výhledy a realistickými propočty, smlouvami, písemnými doporučeními partnerů, ale svojí prací: výčtem projektů od roku Dovolujeme si také odkázat na naše projektové portály: sk, kolegium.pametinaroda.cz, Aplikace PN: Google Play, App store 10

10 Realizované projekty: (Reference k jednotlivým projektům částečně předkládáme v příloze, dokládáme k našim aktivitám reference desítek organizací, které se na těchto projektech s námi podílejí.) Dokumentační projekty (natáčení výpovědí pamětníků): Paměť národa, Příběhy 20. století, soutěž Příběhy 20. Století, Osudy našich sousedů, Aplikace Paměti národa pro chytré telefony, Eye Direct televizní studio v krajských městech ČR 11

11 12

12 Výstavy: Jedni z nás, My jsme to nevzdali, Osudy našich sousedů, Mnichovský zrada, Od Mnichova k válce, 1939, Pád železné opony, Příběhy našich sousedů Praha 10, Zkouška odvahy, Koncentrační tábor Heydrich70, Srpen 1968, Ještě jsme ve válce, Naděje nebo boj o moc, a další. Vzdělávací projekty, besedy a přednášky: My jsme to nevzdali (výukové DVD), Příběhy našich sousedů (žákovské týmy pod vedením redaktorů a pedagogů natáčí vzpomínky pamětníků, besedy, zapojeno více než 30 škol v ČR, realizujeme postupně ve všech krajích ČR) 13

13 Filmy: letec Gablech, vězeňkyně Havlůjová, útěkář Jednorožec, řeholnice Schwarzová, vězeňkyně Šidáková, nepohodlná agent CIC Zahrádka, Pevnost, Dana, agent chodec Wiendl, Stránský, Sedláček, Pecka, atd. 14

14 Pravidelné mediální výstupy: Česká rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus - dokumentární cyklus Příběhy 20. století, udílení Cen PN v přímém přenosu ČT (letos čtvrtý ročník, pořádáme od roku 2009), idnes.cz (Příběhy 20. Století) a další. Podle Newtonu průměrně 400 příspěvků za rok. V roce 2012 jsme měli více než sedm set příspěvků v médiích díky vysoce úspěšné výstavě Heydrich70. 15

15 Knižní publikace, CD, DVD: Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli, Ještě jsme ve válce, Heydrich70, Mnichov, Zkouška odvahy, Jedni z nás, kapitoly Příběhy 20. Století, My jsme to nevzdali, a další. Ocenění: Novinářská cena 2011 za nejlepší inovativní občanskou on-line žurnalistiku, uděluje Google a Open Society Fund (novinářská cena), Inforum 2009 Nejlepší informační počin roku 2009 (akademická cena), Křišťálová lupa místo Nejlepší projekt roku (hlasuje odborná porota), Křišťálová lupa místo Veřejně prospěšná služba (hlasuje veřejnost), Cena Muriel 2012 za Nejlepší komiksovou knihu roku (hlasuje odborná porota), Cena Muriel 2012 za Nejlepší krátký příběh (hlasuje odborná porota), Cena Seznam.cz za nejlepší aplikaci roku 2012 (hlasuje odborná porota), Ceny Nadace Vodafone za nejlepší obecně prospěšnou aplikaci, rok 2012 (hlasuje odborná porota), Cena Být vidět za nejlepší komunikační kampaň roku 2011, uděluje Fórum dárců, vítěz Rok jinak 2014 Nadace Vodafone (hlasuje odborná porota), ocenění Eduína 2013 ve spolupráci s českým Googlem za využití technologií ve vzdělávání (hlasuje odborná porota), a další. 16

16 Proč Paměť národa právě ve Werichově vile? Vila je pro svou historii symbolickým místem Prahy a vlastně celé České republiky. Její okolí se stalo dějištěm zásadních dějinných okamžiků naší země v 19. a 20. století. Právě tady žily a pracovaly osobnosti jako Josef Dobrovský, Vladimír Holan, Jan Werich a Jiří Voskovec (ve vile žil po válce, přesněji od roku 1946 zde bydlel až do posledních dnů před svou emigrací v květnu 1948, vzpomíná na to M. Horníček, který ho tam navštívil, té době měl prý již Voskovec v podstatě sbaleno, naráží na to na více místech i Korespondence V+W, díl 1.). Především tři osobnosti: Voskovec, Werich a Holan, kteří prožili své životy v dramatickém 20. století, představují rozdílné, a přitom podstatné myšlenkové proudy a postoje v našich dějinách. Setkáváme se zde s příběhy intelektuálního buditelství, vzdoru proti totalitní moci, stejně jako rozporuplnosti kompromisních postojů a činů. Také tyto příběhy, které ve Werichově vile budou připomínány prostřednictvím výstav, divadla, projekcemi a veřejnými diskusemi, představují nejen inspiraci zde předkládaného projektu, ale dlouhodobě badatelsky zpracovávané téma CPN ve Werichově vile. Werichova vila byla postavena v 17. století na ostrově Kampa na Malé Straně. Barokní budova původní koželužny Serváce Engla stojí na pozemku bývalé Komínkovské zahrady. V roce 1761 přešel dům do vlastnictví rodu Nosticů. V letech v něm bydlel Josef Dobrovský, vážený vychovatel čtyř synů Bedřicha Jana Nostice, a napsal zde některá ze svých nejvýznamnějších děl. Na jeho paměť vytvořil v roce 1947 kameník Josef Žďárský pomník, který dnes stojí před Werichovou vilou. V letech zde žil historik Zdeněk Wirth. Pamětní deska s jeho bustou se nachází na zdi u hlavního vchodu. Od roku 1948 po dlouhých dvacet let obýval přízemí domku básník Vladimír Holan. Jan Werich žil v prvním patře vily se svou rodinou od roku 1945 až do své smrti v roce Od roku 1985 zde bydlela Anna Havránková Slavíčková, vnučka krajináře Antonína Slavíčka a dcera malíře Jana Slavíčka. Do vily se po povodních v srpnu 2002 už nevrátila. 17

17 Hlavní cíle projektu a přínos pro občany P1: Shromáždit nejrozsáhlejší a nejpestřejší sbírku nahrávek vzpomínek pamětníků (terénní sběr nahrávek vzpomínek po celé ČR jí v zahraničí, zpracování pamětnických svědectví pro archiv, média a další popularizační projekty). Vyzpovídáme během deseti let převážnou část nejstarší generace obyvatel Prahy 1, která prožila velkou část svého života v totalitních režimech 20. století a pamatuje život předešlých generací v Praze 1. Za deset let shromáždíme nejcennější svědectví pamětníků na život a dílo W+V a Holana. Budeme reflektovat skrze tyto příběhy moderní dějiny Československa v širším mezinárodním dějinném a společenském kontextu a přispívat tak k dlouhodobému procesu vyrovnávání se s totalitní minulostí - nacismem a komunismem. Zpřístupnit písemný a předmětový Werichův archiv. Nabídnout občanům Prahy 1 veřejně prospěšné služby ve všech podobách komunitního života v regionu. Natáčení, edukativní aktivity, besedy, hry, workshopy Zprostředkovat příběhy, které svědčí o životě v totalitní společnosti, a přispět tak k širší společenské a mezigenerační diskusi (knižní publikace, výstavy, projekce, besedy, diskuse, workshopy, přednášky, divadlo, vzdělávací projekty). Realizovat vzdělávací programy, určené především pro žáky základních a středních škol, věnované mezioborovému vzdělávání v moderních dějinách, občanské, etické a mediální výchově. S respektem pečovat o hmotné i duchovní dědictví předešlých generací, jejich vzpomínky, písemné dokumenty a předmětový muzejní digitalizovaný archiv. Vybudujeme unikátní, v ČR největší zvukovou, filmovou a foto banku ilustrující příběhy, životní osudy pamětníků 20. století a přístupnou pro širokou veřejnost. Rozvíjet společenské aktivity, které napomáhají sdílení zkušeností, porozumění a respektu mezi mladší a starší generací. Vytvářet společenství organizací a jednotlivců, kteří chtějí vzájemně sdílet svobodnou diskusi a výstupy dokumentaristických, uměleckých a komunitních projektů. 18

18 Rozložení aktivit ve vile a okolí: Pro účely budovaného CPN navrhujeme využívat vnitřní i venkovní prostory Werichovy vily. Ve sklepě instalujeme přednáškovou místnost a prostory pro rozhlasové a filmové projekce. Vzhledem k vlhkému prostředí není vhodná stálá instalace techniky, nicméně místo samo vytváří jedinečnou atmosféru pro zážitkové expozice, besedy a přednášky. Přízemí je vhodné pro výstavní prostor a přednáškovou místnost, halu lze uzpůsobit na pokladnu. V prvním patře vytvoříme pro veřejnost výstavní, přednáškový a především redakční prostor, badatelskou studovnu. Čtyři místnosti (vlevo od schodiště) tvoří společenský prostor pro pracovní zázemí ve stylu HUB (viz lze si představit moderně a příjemně zařízené místnosti s pracovními stoly, wifi a ozvučením pro případné audio a video projekce. Tento prostor by využívali členové Klubu Paměti národa (členství od 15 let výše), stejně tak náhodný návštěvník, který zaplatí vstupné a podepíše odpovědnost za zapůjčení techniky (počítač, tablet a pod). Dvě místnosti (vpravo od schodiště) se stanou zasedacími prostory s možností konání projektových porad a jednání účastníků HUB redakce. Veřejnou knihovnu, studovnu situujeme do levé části podkroví. Poslechová místnost vznikne ve 2. patře za schodištěm. Post Bellum personálně zajistí provoz Centra PN s 15 pracovními místy. Post Bellum jmenuje smluvního provozního ředitele. Více v kapitolách: Provoz pro veřejnost a Struktura vedení Podrobný popis aktivit ve Werichově vile: (Dramaturgický plán pro cílové skupiny) 1. Výstavy Výstavní činnost je podstatnou součástí tohoto projektu. Otevřeme každé dva měsíce novou expozici. Koncept výstav historické i současné fotografie, portrétních, panelových, výtvarného umění, expozice uměleckých, dokumentačních objektů (např. předmětová muzejní expozice) a dalších forem výstavních projektů s přesahem do nových médií bude tematicky zaměřen na moderní dějiny, historii Prahy 1, komunitní život na Praze 1 (expozice ilustrující občanský život v Praze ve 20. a 21. století). Vzhledem k tomu, že se POST BELLUM zaměřuje na osobní výpovědi pamětníků, bude část výstavní činnosti dlouhodobě realizována v kontextu těchto výpovědí. Prostřednictvím současných i historických fotografií, audio a video záznamů, dobových artefaktů a textů ze sbírky Paměť národa se návštěvníci seznámí s podstatnými okamžiky moderních dějin Československa i Evropy. Stálá multimediální expozice postihne témata spojená s Voskovcem, Werichem, Holanem v přízemí a knihovně v podkroví. Sbírka Paměť národa k 9. listopadu 2013: Počet nahrávek pamětníků v databázi: Počet fotografií: Počet audioklipů: Počet videoklipů: 756 Samostatnou kapitolou budou krátkodobé výstavy, zabývající se příběhy v totalitních režimech a formami odporu vůči režimu nejen v minulých dobách v Československu, ale i v současnosti ve světě. K vybraným výstavám budou vydávány tištěné či elektronické katalogy. Výstavy budou situovány do vnitřních i venkovních prostor vily. 19

19 Indoor instalace: Outdoor výstavy: Venkovní instalace výstav budou součástí otevřené zahrady Werichovy vily, která se stane veřejným prostranstvím a tím i součástí celého parku Kampa. Venkovní zahrada z pohledu od Kampy - venkovní výstavy Vnitřní zahrada - besedy, projekce, divadlo 20

20 2. Zahrady Werichovy vily Zahrady veřejně zpřístupníme s nově instalovanými lavičkami. Vnitřní zahrada u Čertovky slouží v letních měsících jako místo vhodné pro workshopy, besedy, přednášky, divadelní představení, filmové projekce a také jako technické zázemí při realizaci produkčně náročných projektů dočasné parkování, technické zázemí. V případě zřízení technického zázemí bude pochopitelně vstup pro veřejnost dočasně omezen. Vstup do vnitřní zahrady bude dvojí: od Kampy a z ulice U Sovových mlýnů skrze dřevěná vrata. Hlavní vstup do vily bude z ulice U Sovových mlýnu a druhý vnitřní zahradou od Čertovky (tento bude sloužit především jako vstup do zahrady). Výstavní expozice instalujeme ve všech prostorách centra od přízemí po podkroví včetně schodiště. Každé patro nabídne jiné téma, příběhy z různých dějinných epoch 20. století a rozdílné formy prezentace. Některé typy výstavních panelů vyžadují od návštěvníka odstup a vhodný větší prostor pro ně se nabízí především v přízemí. Větší panely budou také tvořit stálou expozici Werichovi, Voskovcovi a Holanovi ve vstupní hale a v první místnosti u vchodu, kde situujeme recepci a pokladnu (prodej katalogů, vstupenek, informace o programu, apod.). Místnost s obloukovitými okny, místo pro posezení, výstavy, menší společenská setkání, besedy s pamětníky. Výstavní místnost v přízemí, interaktivní obrazovky 21

PN_promo_OB_200x150.indd 2 2.2.2009 19:30:28

PN_promo_OB_200x150.indd 2 2.2.2009 19:30:28 PN_promo_OB_200x150.indd 2 2.2.2009 19:30:28 Co je Paměť národa Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou po celé Evropě jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Moderní _ dějiny do škol Tříletý grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost modení _dějiny do škol Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20. století, metodické

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

POPIS PROJEKTU. pro ocenění

POPIS PROJEKTU. pro ocenění POPIS PROJEKTU pro ocenění UVODEM Post Bellum zaznamenává autentická svědectví pamětníků 20. století válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, disidentů, ale i pracovníků

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Prostory pro komerční pronájem

Prostory pro komerční pronájem Prostory pro komerční pronájem Centrum DOX patří mezi nejprogresivnější kulturní instituce v České republice kromě prezentace současného umění nabízí centrum DOX pronájem jedinečných industriálních prostor,

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Výroční zpráva POST BELLUM za rok 2010

Výroční zpráva POST BELLUM za rok 2010 POST BELLUM, občanské sdružení se sídlem: Na Hřebenkách 82/2909, Praha 5, 15000 Smíchov registrace u Ministerstva vnitra pod složkou: KS/I-1/48684/01-R, dne 29.11.2001 Účet sdružení: Komerční banka a.s.,

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation INFORUM 2012: 18. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 23. května 2012

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 531/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 531/2015 č.j.: 531/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 503 ze dne 22.06.2015 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT PROSTOR PRO VÁŠ EVENT CO JE DEPO2015 Bývalé depo dopravních podniků a nyní místo pro rozvoj tzv. kreativních průmyslů (grafika, design, móda, 3D tisk, řemeslo, film ) Inovativní prostor, který propojuje

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Stanice mluveného slova. Sekce programu a vysílání Termín: listopad 2012

Stanice mluveného slova. Sekce programu a vysílání Termín: listopad 2012 Stanice mluveného slova Sekce programu a vysílání Termín: listopad 2012 Proč SMS? součást kandidátského projektu Mgr. art. Petera Duhana, na základě kterého byl Radou ČRo zvolen generálním ředitelem ČRo

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů. Světovaření. Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování

Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů. Světovaření. Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů Světovaření Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování Vyhodnocení workshopu ze 7. 11. 2009 Zpracovala: Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová CpKP západní Čechy

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 1. Představení organizace Díky, že můžem, je spolek bezmála dvou desítek mladých lidí, studujících či pracujících, kteří si vytyčili za cíl udržovat

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Výroční zpráva Post Bellum a realizace projektu Příběhy 20. století v roce 2007

Výroční zpráva Post Bellum a realizace projektu Příběhy 20. století v roce 2007 Výroční zpráva Post Bellum a realizace projektu Příběhy 20. století v roce (Pozn.: Tato výroční zpráva shrnuje činnost o.s. Post Bellum, které realizuje projekt Příběhy 20. století. Zpráva popisuje faktický

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více