WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA. Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor"

Transkript

1 WERICHOVA VILA: DOKUMENTAČNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PAMĚTI NÁRODA 2 Multifunkční sál Knihovna a badatelna Audiovizuální boxy Výstavní prostory 1 Redakční a editorské centrum Provozní kancelář Výstavní prostory P Šatna Expozice věnovaná Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi Výstavní prostor 0 Zahradní výstavní prostory Výstavní, dokumentační, vzdělávací a komunitní centrum pro veřejnost, e-muzeum V+W, archiv, odborná a memoárová knihovna ve Werichově vile Projekt připravilo POST BELLUM Mikuláš Kroupa, ředitel Tel.: Jan Polouček, provozní ředitel Tel.:

2 OBSAH: Úvod o projektu... 5 Seznam partnerů... 8 Kdo jsme... 9 Vznik a poslání Prohlášení Post Bellum o personální, finanční a odborné připravenosti k realizaci Realizované projekty Dokumentační projekty Výstavy Vzdělávací projekty, besedy a přednášky Filmy Pravidelné mediální výstupy Knižní publikace, CD, DVD Ocenění Proč Paměť národa právě ve Werichově vile Hlavní cíle projektu Rozložení aktivit ve vile a okolí Podrobný popis aktivit ve vile Výstavy Indoor výstavy Outdoor výstavy Zahrady Werichovy vily Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou výstavy určeny Personální zabezpečení výstavních aktivit Besedy pro školy a širokou veřejnost Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou besedy určeny Personální zabezpečení pravidelného cyklu besed a přednášek Komunitní život ve Werichově vile Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které jsou komunitní aktivity určeny Personální zabezpečení komunitních aktivit Financování komunitních aktivit Mezinárodní spolupráce na projektu - celosvětová síť Memory of Nations Přednášky a kurzy pro veřejnost Život a dílo Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana Paměť národa: vzpomínková kultura jako ochrana demokracie a lidských práv Kurz dokumentární tvorby Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je redakční prostor určen Personální zabezpečení pravidelného cyklu besed, přednášek a kurzů Archiv, sbírková činnost, předmětový katalog Rozhlasové a TV studio (dokumentační centrum) Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je studio určeno Personální zabezpečení studia Multimediální instalace Redakce HUB Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je určen redakční prostor HUB Personální zabezpečení redakčního prostoru HUB: Knihovna, e-knihovna Odhad kvantifikace cílových skupin, pro které je určena knihovna... 38

3 Personální zabezpečení redakčního prostoru knihovny Publikační činnost a mediální projekty Filmové a rozhlasové projekce Divadelní představení Společenské akce Služby pro domácí i zahraniční veřejnost... Provoz pro veřejnost, občerstvení a prodej knih, CD, DVD... Celkový rozpočet a ekonomická rozvaha... Projektové financování... Investiční financování... Provozní financování... Udržitelnost záměru - ekonomická analýza s výhledem na 10 let... Harmonogram zprovoznění... Časové horizonty příprav k otevření... Termínový harmonogram... Před otevřením... Den otevření... První měsíc provozu... Struktura vedení dokumentačního Centra Paměti národa (CPN)... Mediální a kontaktní kampaň k otevření Werichovy vily... Mediální partnerství... Redakční podpora... Outdoorová reklamní kampaň 1... Outdoorová reklamní kampaň 2... Venkovní výstava... Kontaktní kampaň v ulicích a institucích Prahy 1... Outdoorová kontaktní kampaň 2 v ulicích 14 krajských měst... Závěr... Podpis realizátorů a schválení Rady Post Bellum

4 Úvod: Centrum Paměti národa (CPN) ve Werichově vile koncipujeme jako veřejný kulturně -společenský projekt akcentující komunitní život na Praze 1. CPN je první multimediální muzeum příběhů 20. století. Cílem je vytvořit místo zaměřené na edukativní a komunitní aktivity, dokumentaci vyprávění pamětníků a digitální archiv (natočené vzpomínky, fotografie, deníky apod.) se stálou muzejní expozicí dokumentující životy a dílo Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana.. Tak jako galerie DOX přiblížila moderní umění veřejnosti či pražský HUB propojil neziskovou a komerční sféru, chceme my z Werichovy vily vytvořit místo, které originálním a inovativním způsobem zpřístupní nedávnou českou historii skrze vyprávění a vzpomínky přímých účastníků a stane se tak jednou z kulturních dominant Prahy a České republiky. Projekt se inspiruje úspěšnými zahraničními instituty, např. berlínským Topography of Terror nebo budapešťským House of Terror. Chceme ho realizovat ve spolupráci s desítkami odborných a občanských organizací a s propojením občanských komunitních iniciativ Prahy 1. Jedná se o občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, ústavy, mediální instituce, umělecké soubory, sdružení občanů a pod. Desítky organizací s námi již mnoho let spolupracují. Cílem je kultivace vzpomínkové kultury v ČR, generační reflexe totalitních režimů 20. století, příspěvek k dlouhodobému společenskému vyrovnávání se s minulostí skrze konkrétní životní příběhy předešlých generací a praktické rozvíjení komunitního života na Praze 1. Chceme skrze zaznamenané vzpomínky pamětníků zkoumat moderní dějiny, reflektovat je, nabídnout budoucím generacím unikátní sbírkové dědictví našich rodičů a prarodičů a vytvořit kolem Werichovy vily živý komunitní prostor občanské společnosti na Praze 1, které nejsou lhostejné zkušenosti, hodnoty a ideje předešlých generací. Chceme nacházet v příbězích inspiraci pro naše životy a skrze étos a hodnoty spojené s Pamětí národa a Příběhy 20. století vytvořit prostředí pro zajímavý a obohacující každodenní komunitní kulturně edukativní život občanů, iniciativ a organizací Prahy 1. Nechceme však Werichovu vilu úzce zaměřit jen na historizující aktivity. Domníváme se, že k občanské iniciativě Paměť národa bezesporu patří široký, pestrý a otevřený komunitní život ve všech jeho nejpřirozenějších podobách. Vzpomínky využíváme jako jeden z pramenných zdrojů pro studium moderních dějin, ale i jako poznávání (porozumění) a inspiraci čerpající ze zkušeností předešlých generací v mnoha společenských aspektech: v etice, výtvarném umění, literatuře, filmu, divadle, společnosti, politice 20. století. Tisíce příběhů zpřístupníme především v digitální podobě. Z e-archivu pak připravíme každý měsíc muzejní expozice, výstavy, tematický program besed, přednášek, projekcí a mnoho dalšího. Program pro veřejnost bude probíhat v celé vile, která bude zpřístupněna veřejnosti. Pro společenské akce, jako jsou např. přednášky, besedy, workshopy (především pro komunitní aktivity) využijeme podkrovní místnost, která se stane knihovnou a zároveň velmi příjemným místem pro divadelní, literární, rozhlasové, filmové a hudební workshopy, besedy, hry, diskuze apod., určené pro všechny skupiny komunitního společenství: rodiny s dětmi, seniory, dospělé, studenty i žáky. Právě tady budou probíhat například autorská čtení, literární dopoledne a podvečery, jazzové, swingové a jiné hudební workshopy, divadelní dílny a mnoho dalších aktivit typických pro živý komunitní svět. V letních měsících přesuneme část programu do okolí vily do zahrad. I v zimních 5

5 měsících okolí vily využijeme jako např. výstavní prostor na venkovních panelech. Dokumentačním Centrem Paměti národa vyplníme pomyslné společenské místo mezi akademickým Ústavem pro soudobé dějiny (ÚSD) a státním Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Werichova vila nebude výsostně vědeckou institucí, nýbrž občanským kulturně komunitním popularizačně edukativním institutem. Tento institut se soustředí na dokumentaci životních osudů pamětníků, svědectví a odkaz předešlých generací (v prvních letech se zvláště zaměříme na seniory - pamětníky Prahy 1). Partnerům a široké domácí i zahraniční veřejnosti poskytne nejen jedinečný bohatý digitální archiv a mezinárodní sbírku vzpomínek, ale i prostor pro širokou veřejnou diskuzi. Využijeme média, sociální sítě, vydávání bulletinu a setkání občanů a k participaci na programu ve vile pozveme obyvatele Prahy 1. Budeme volit takové formy, které zaujmou: hry, besedy, divadlo, film, pro odborníky či dospělé konference, výstavy, přednáškové cykly, dokumentaristické kurzy, knihovnu, e-knihovnu, serverové zálohované digitální a institucionálně sdílitelné úložiště digitálních dat. Zcela jedinečným způsobem chceme ve Werichově vile vyprávět tři příběhy: Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana. Jejich životy a dílo představují v mnohém odlišné postoje a hodnoty. Právě na těchto osudech a díle jsou zřetelné proměny společnosti a umění. Prostřednictvím široké dokumentace životních osudů a díla Voskovce, Wericha a Holana přiblížíme návštěvníkům zlomové okamžiky 20. století: první republiku, mobilizaci v roce 1938, Mnichovskou dohodu, druhou světovou válku, protektorát, zahraniční rozhlasové vysílání, útěky do zahraničí, působení Čechoslováků v zahraničí, poválečné události spojené s nástupem komunismu, únor 1948, vlnu emigrace, nástup komunismu v Československu a s tím spojené společenské změny, špionománii, vězeňství, film a divadlo, korespondenci přes železnou oponu, šedesátá léta, uvolňování poměrů, invazi vojsk Varšavského paktu v roce 1968, normalizaci, pád železné opony v roce Voskovce, Wericha a Holana přiblížíme návštěvníkům zlomové okamžiky 20. století: první republiku, mobilizaci v roce 1938, Mnichovskou dohodu, druhou světovou válku, protektorát, zahraniční rozhlasové vysílání, útěky do zahraničí, působení Čechoslováků v zahraničí, poválečné události spojené s nástupem komunismu, únor 1948, vlnu emigrace, nástup komunismu v Československu a s tím spojené společenské změny, špionománii, vězeňství, film a divadlo, korespondenci přes železnou oponu, šedesátá léta, uvolňování poměrů, invazi vojsk Varšavského paktu v roce 1968, normalizaci, pád železné opony v roce Za deset let shromáždíme a zdigitalizujeme veškeré dostupné vzpomínky, soukromé sbírky, rodinné archivy, korespondenci, divadelní, filmové, televizní a rozhlasové výstupy a literaturu k Voskovcovi, Werichovi a Holanovi. Během deseti let vyzpovídáme metodou založenou na tzv. orální historii (metoda zvukového a obrazového záznamu) všechny dosud žijící pamětníky, svědky, příbuzné a přátele těchto tří osobností. Díky shromážděné dokumentaci budou od počátku a pravidelně každý rok ve vile instalovány nové výstavy, uskuteční se besedy, čtení z Voskovcových, Werichových a Holanových děl, divadelní představení, filmové a rozhlasové pořady s odborným výkladem o V+W a Holanovi. Kromě toho ve vile vznikne stálá, průběžně doplňovaná expozice věnovaná Voskovcovi, Werichovi a Holanovi se zpřístupněním shromážděného archivu dokumentujícího životy těchto osobností. To ovšem neznamená, že půjde o stálou, pouze jednou za rok obměňovanou výstavu. Každý měsíc uspořádáme v produkci Post Bellum (nebo ve spolupráci s partnery) novou výstavu reflektující různými pohledy 20. století. Každý den 6

6 budou probíhat pravidelné akce: natáčení vzpomínek pamětníků v rozhlasovém a televizním studiu (i zde je vhodné zmínit vysoký přínos pro obyvatele Prahy 1, jejichž nejstarší generaci během deseti let vyčerpávajícím způsobem zdokumentujeme), besedy pro základní a střední školy, komentované výstavní prohlídky, přednášky, filmové, rozhlasové či divadelní projekce, dokumentaristický kurz. Veřejnost bude mít k dipozici také HUB s možností rychlého připojení na servery Paměti národa a knihovnu. (O těchto aktivitách podrobněji níže.) Program bude realizován pod vedením a v produkci Post Bellum, a to zvláštním způsobem prostřednictvím dramaturgické komise složené z občanů Prahy 1 ve Společenství Paměti národa/community OF EUROPEAN MEMORY (v pravidelné konkrétní a praktické spolupráci, např. dodání výstavy, realizace přednášek, besed, konferencí, projekcí, workshopů apod.). Jedná se o propojení desítek organizací a dokumentaristů nejen z ČR, ale i ze zahraničí, kteří se pravidelně potkávají a pravidelně přispívají na Paměť národa už od roku (viz a odkaz na seznam projektů. V něm jsou uvedena jména 34 současných partnerů i údaje o jejich výstavních a dokumentačních projektech). Jelikož má Post Bellum hlavní kancelář v Hroznové ulici na Kampě, jsme v úzkém a každodenním kontaktu s komunitními iniciativami občanů Prahy 1. S jejich zástupci budeme realizovat pestrý a pravidelný komunitní život ve Werichově vile. Naše propojení s širokým společenstvím Malostraňáků a s občanskými spolky z Prahy 1 v promyšlených společných aktivitách dokládáme nejen jejich písemnými doporučeními, ale i podrobným dramaturgickým a realizačním plánem v kapitole Komunitní život. Cíle, které tímto rozsáhlým a detailním projektovým záměrem formulujeme, budeme naplňovat nezávislými občanskými, akademickými a mediálními, výstavními, muzejními a komunitními aktivitami. Novými, populárními technologickými formami oslovíme širokou veřejnost a zaměříme se na cílovou skupinu let (odborná témata). Komunitní aktivity připravíme pro nejmladší, střední i nejstarší obyvatele Prahy 1. Veřejnost nalezne ve vile aktivity a projekty, které jsou jí blízké (open air a indoor expozice, besedy, filmové, divadelní a rozhlasové pořady, knihovnu, rozhlasové a televizní studio, komunitní aktivity apod.). Muzeum, které vybudujeme, nebude klasicky vitrínové, ale bude mít atraktivní, technologicky moderní podobu. Výstavní, archivní a muzejní technologie nabídnou tisíce strhujících příběhů v mnoha formách: film, audio, foto, texty na digitálních panelech v prostoru vily, mobilní aplikace, které návštěvník bude moci využít při zapůjčení tabletu ve vile, různé multimediální instalace. Skrze konkrétní lidské osudy, zachycené ve svědectvích pamětníků, budeme moderními způsoby vyprávět dějiny 20. století. Znovu připomínáme zvláštní a prioritní důraz na tři příběhy: Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Vladimíra Holana. Zdigitalizujeme archivní dokumentaci týkající se příběhu V+W. Ve spolupráci se svými dlouholetými partnery Českým rozhlasem, Českou televizí, Divadelním ústavem a dalšími institucemi (smluvně vázané partnerství od roku 2009) shromáždíme veškeré audiovizuální dílo této dvojice uložené v archivech. Vytvoříme knihovnu s dostupnou literaturou nejen v běžné podobě, ale i v podobě digitálního archivu a e-knihovny, ve které postupně zpřístupníme všechna díla těchto osobností a odbornou i memoárovou literaturu. Tento archiv bude přístupný v digitální podobě a bude 7

7 z něj pravidelně vytvářen program ve vile. Tyto aktivity budeme připravovat po konzultacích či ve smluvní spolupráci s s renomovanými znalci historie Osvobozeného divadla a životních osudů V+W, například s Vladimírem Justem a Františkem Cingerem. Ke spolupráci chceme přizvat odborníky z partnerských institucí: historiky ÚSTR, ÚSD a Židovského muzea, přední publicisty a dokumentaristy ČRo, ČT, idnes.cz, MF DNES a mnoho dalších. Kromě odborníků přizveme ke spolupráci příbuzné a přátele Jiřího Voskovce a Jana Wericha, především Werichovu vnučku Zdenku Hulíkovou s manželem a Voskovcovy dcery. Seznam partnerů: Širokou podporu a ochotu ke spolupráci na dokumentačním Centru PN dokládáme písemnými přísliby a doporučeními v příloze. Organizace Prahy 1: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Klub seniorů Malá Strana KC Kampa Kampanula Haf Studio Maltézská pomoc Turas - MUDr. Jiří Kučera Arte Vide Sdružení výtvarníků Karlova mostu Náboženská obec Církve ČS. Husitské - kostel sv Jana Křititele na Prádle Muzikanti z Kampy Kavarna Mlynska Anglo American University Divadelko Romaneto, malostranské a staroměstské a pružinové dětské divadlo Letní poloha United Islands Grande Bande, pěvecký sbor P1 Akademie Jaroslava Foglara Horel Jiří - Velkopřevorský mlýn Vopička Radek - živnostník Malá Strana Malostranská Beseda Baráčnická rychta Odborné a mediální Instituce: Český rozhlas Česká televize Ústav pro studium totalitních režimů Akademie věd ČR Nakladatelství Academia Národní divadlo idnes.cz MF DNES Česká komora architektů Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filmová a televizní fakulta AMU Židovské muzeum v Praze Junák - svaz skautů a skautek ČR Skautský institut A. B. Svojsíka Sokol Národní filmový archiv SCIO Č eská komora tlumoč ní ků znakové ho jazyka Sdružení Neratov Rolleder Odry Pražské matky Slezské zemské muzeum Institut Terezí nské Iniciativy PANT, o.s. Memoria Conditio Humana Opona o.p.s Divadlo Minor Divadlo Continuo Divadlo Continuo Divadlo Minor Divadlo bří Formanů Městská část Praha 2 Městská část Praha 6 odborný garant - Osvobozené divadlo: Just Vladimír 8

8 Finanční podporovatelé Paměti národa písemně garantují finanční spoluúčast: Donátorská rada: Jan Dobrovský, PBD Partners, člen představenstva Czech Coal Petr Pudil, PBD Partners, člen představenstva Czech Coal Petr Cichoň, majitel a jednatel Crocodille ČR Radek Pokorný, advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. Nadace: Nadační fond Karla Hertiga Nadační fond obětem holocaustu Nadace Partnerství Nadace Open Society Fund Nadace Vodafone Českoněmecký fond budoucnosti Visegrad Fund Kdo jsme: POST BELLUM, nevládní nezisková organizace, je společenstvím více než dvou stovek převážně mladých lidí historiků, novinářů a badatelů, kteří už třináct let navštěvují pamětníky a zaznamenávají jejich příběhy. Dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století, a snaží se, aby se s touto sbírkou měla možnost seznámit nejen odborná, ale i široká veřejnost. Sbírka PN čítá více než 3,5 zdokumentovaných pamětí. Ročně přibude do digitální sbírky cca 360 celoživotních vzpomínek pamětníků. Tým PB je tvořen 25 členným vedením (zakladatel, správní a dozorčí rada, ředitel, provozní ředitel, vedoucí koordinátoři, vedoucí produkce) a redakcí (přes 200 externích redaktorů sběračů v terénu). V čele vedení Post Bellum stojí ředitel a zakladatel Mikuláš Kroupa se svým zástupcem provozním ředitelem Janem Poloučkem, kteří zodpovídají Správní radě Post Bellum a Dozorčí radě. Post Bellum např. v roce 2013 hospodaří s více než 11 miliony Kč. Každý rok vydává podrobnou výroční a finanční zprávu, kterou kontroluje certifikovaný auditor. Vše naleznete na Kolem PN a Post Bellum se vytvořila početná skupina podporovatelů, badatelů, pedagogů, novinářů, studentů a dalších. Badatelé PN (přes 4,5 tisíce), Klub PN (800 lidí), 9

9 Kolegium PN (85 osobností kulturního, mediálního, podnikatelského a politického světa), odběratelé služeb např. příjemci bulletinu PN (43 tisíc lidí), denní návštěvnost webů PN (3,5 tisíce lidí), FB (5,1 tis lidí). Vznik a poslání V roce 2001 skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích, založila neziskovou organizaci POST BELLUM (z lat. po válce). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Vzpomínky pamětníků jsou důležitým svědectvím o našich moderních dějinách a o naší povaze. Pokud se jim nebudeme věnovat, pokud je nezdokumentujeme pro současnou i budoucí generaci, jen těžko se naše společnost může vyrovnat se svou nedemokratickou minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů autentických osobních příběhů a svědectví. Společnost PB se soustřeďuje na pořádání společenských akcí, besed, přednášek, vzdělávacích projektů, tvorbu dokumentaristických cyklů v médiích, vydávání publikací (např.: Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli, Ještě jsme ve válce, Jedni z nás a další) a pořádání výstav, využívání nových technologií aplikace, digitalizace, popularizační formy pro uživatele chytrých telefonů a tabletů. Cílem těchto publikačních počinů je především informovat veřejnost o zaznamenaných příbězích a připomínat hodnoty, které jsou svázány se svobodou a demokracií. Prohlášení Post Bellum o personální, finanční a odborné připravenosti k realizaci: Post Bellum tímto deklaruje finanční, personální a obsahovou připravenost ve vile realizovat níže podrobně popsaný program dokumentačního Centra Paměti národa. Dokladujeme schopnosti, dlouholeté zkušenosti a finanční kondici organizace. Činíme tak nejen auditovanými výročními zprávami za poslední tři roky, ekonomickými rozpočtovými závěrkami, ekonomickými výhledy a realistickými propočty, smlouvami, písemnými doporučeními partnerů, ale svojí prací: výčtem projektů od roku Dovolujeme si také odkázat na naše projektové portály: sk, kolegium.pametinaroda.cz, Aplikace PN: Google Play, App store 10

10 Realizované projekty: (Reference k jednotlivým projektům částečně předkládáme v příloze, dokládáme k našim aktivitám reference desítek organizací, které se na těchto projektech s námi podílejí.) Dokumentační projekty (natáčení výpovědí pamětníků): Paměť národa, Příběhy 20. století, soutěž Příběhy 20. Století, Osudy našich sousedů, Aplikace Paměti národa pro chytré telefony, Eye Direct televizní studio v krajských městech ČR 11

11 12

12 Výstavy: Jedni z nás, My jsme to nevzdali, Osudy našich sousedů, Mnichovský zrada, Od Mnichova k válce, 1939, Pád železné opony, Příběhy našich sousedů Praha 10, Zkouška odvahy, Koncentrační tábor Heydrich70, Srpen 1968, Ještě jsme ve válce, Naděje nebo boj o moc, a další. Vzdělávací projekty, besedy a přednášky: My jsme to nevzdali (výukové DVD), Příběhy našich sousedů (žákovské týmy pod vedením redaktorů a pedagogů natáčí vzpomínky pamětníků, besedy, zapojeno více než 30 škol v ČR, realizujeme postupně ve všech krajích ČR) 13

13 Filmy: letec Gablech, vězeňkyně Havlůjová, útěkář Jednorožec, řeholnice Schwarzová, vězeňkyně Šidáková, nepohodlná agent CIC Zahrádka, Pevnost, Dana, agent chodec Wiendl, Stránský, Sedláček, Pecka, atd. 14

14 Pravidelné mediální výstupy: Česká rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus - dokumentární cyklus Příběhy 20. století, udílení Cen PN v přímém přenosu ČT (letos čtvrtý ročník, pořádáme od roku 2009), idnes.cz (Příběhy 20. Století) a další. Podle Newtonu průměrně 400 příspěvků za rok. V roce 2012 jsme měli více než sedm set příspěvků v médiích díky vysoce úspěšné výstavě Heydrich70. 15

15 Knižní publikace, CD, DVD: Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli, Ještě jsme ve válce, Heydrich70, Mnichov, Zkouška odvahy, Jedni z nás, kapitoly Příběhy 20. Století, My jsme to nevzdali, a další. Ocenění: Novinářská cena 2011 za nejlepší inovativní občanskou on-line žurnalistiku, uděluje Google a Open Society Fund (novinářská cena), Inforum 2009 Nejlepší informační počin roku 2009 (akademická cena), Křišťálová lupa místo Nejlepší projekt roku (hlasuje odborná porota), Křišťálová lupa místo Veřejně prospěšná služba (hlasuje veřejnost), Cena Muriel 2012 za Nejlepší komiksovou knihu roku (hlasuje odborná porota), Cena Muriel 2012 za Nejlepší krátký příběh (hlasuje odborná porota), Cena Seznam.cz za nejlepší aplikaci roku 2012 (hlasuje odborná porota), Ceny Nadace Vodafone za nejlepší obecně prospěšnou aplikaci, rok 2012 (hlasuje odborná porota), Cena Být vidět za nejlepší komunikační kampaň roku 2011, uděluje Fórum dárců, vítěz Rok jinak 2014 Nadace Vodafone (hlasuje odborná porota), ocenění Eduína 2013 ve spolupráci s českým Googlem za využití technologií ve vzdělávání (hlasuje odborná porota), a další. 16

16 Proč Paměť národa právě ve Werichově vile? Vila je pro svou historii symbolickým místem Prahy a vlastně celé České republiky. Její okolí se stalo dějištěm zásadních dějinných okamžiků naší země v 19. a 20. století. Právě tady žily a pracovaly osobnosti jako Josef Dobrovský, Vladimír Holan, Jan Werich a Jiří Voskovec (ve vile žil po válce, přesněji od roku 1946 zde bydlel až do posledních dnů před svou emigrací v květnu 1948, vzpomíná na to M. Horníček, který ho tam navštívil, té době měl prý již Voskovec v podstatě sbaleno, naráží na to na více místech i Korespondence V+W, díl 1.). Především tři osobnosti: Voskovec, Werich a Holan, kteří prožili své životy v dramatickém 20. století, představují rozdílné, a přitom podstatné myšlenkové proudy a postoje v našich dějinách. Setkáváme se zde s příběhy intelektuálního buditelství, vzdoru proti totalitní moci, stejně jako rozporuplnosti kompromisních postojů a činů. Také tyto příběhy, které ve Werichově vile budou připomínány prostřednictvím výstav, divadla, projekcemi a veřejnými diskusemi, představují nejen inspiraci zde předkládaného projektu, ale dlouhodobě badatelsky zpracovávané téma CPN ve Werichově vile. Werichova vila byla postavena v 17. století na ostrově Kampa na Malé Straně. Barokní budova původní koželužny Serváce Engla stojí na pozemku bývalé Komínkovské zahrady. V roce 1761 přešel dům do vlastnictví rodu Nosticů. V letech v něm bydlel Josef Dobrovský, vážený vychovatel čtyř synů Bedřicha Jana Nostice, a napsal zde některá ze svých nejvýznamnějších děl. Na jeho paměť vytvořil v roce 1947 kameník Josef Žďárský pomník, který dnes stojí před Werichovou vilou. V letech zde žil historik Zdeněk Wirth. Pamětní deska s jeho bustou se nachází na zdi u hlavního vchodu. Od roku 1948 po dlouhých dvacet let obýval přízemí domku básník Vladimír Holan. Jan Werich žil v prvním patře vily se svou rodinou od roku 1945 až do své smrti v roce Od roku 1985 zde bydlela Anna Havránková Slavíčková, vnučka krajináře Antonína Slavíčka a dcera malíře Jana Slavíčka. Do vily se po povodních v srpnu 2002 už nevrátila. 17

17 Hlavní cíle projektu a přínos pro občany P1: Shromáždit nejrozsáhlejší a nejpestřejší sbírku nahrávek vzpomínek pamětníků (terénní sběr nahrávek vzpomínek po celé ČR jí v zahraničí, zpracování pamětnických svědectví pro archiv, média a další popularizační projekty). Vyzpovídáme během deseti let převážnou část nejstarší generace obyvatel Prahy 1, která prožila velkou část svého života v totalitních režimech 20. století a pamatuje život předešlých generací v Praze 1. Za deset let shromáždíme nejcennější svědectví pamětníků na život a dílo W+V a Holana. Budeme reflektovat skrze tyto příběhy moderní dějiny Československa v širším mezinárodním dějinném a společenském kontextu a přispívat tak k dlouhodobému procesu vyrovnávání se s totalitní minulostí - nacismem a komunismem. Zpřístupnit písemný a předmětový Werichův archiv. Nabídnout občanům Prahy 1 veřejně prospěšné služby ve všech podobách komunitního života v regionu. Natáčení, edukativní aktivity, besedy, hry, workshopy Zprostředkovat příběhy, které svědčí o životě v totalitní společnosti, a přispět tak k širší společenské a mezigenerační diskusi (knižní publikace, výstavy, projekce, besedy, diskuse, workshopy, přednášky, divadlo, vzdělávací projekty). Realizovat vzdělávací programy, určené především pro žáky základních a středních škol, věnované mezioborovému vzdělávání v moderních dějinách, občanské, etické a mediální výchově. S respektem pečovat o hmotné i duchovní dědictví předešlých generací, jejich vzpomínky, písemné dokumenty a předmětový muzejní digitalizovaný archiv. Vybudujeme unikátní, v ČR největší zvukovou, filmovou a foto banku ilustrující příběhy, životní osudy pamětníků 20. století a přístupnou pro širokou veřejnost. Rozvíjet společenské aktivity, které napomáhají sdílení zkušeností, porozumění a respektu mezi mladší a starší generací. Vytvářet společenství organizací a jednotlivců, kteří chtějí vzájemně sdílet svobodnou diskusi a výstupy dokumentaristických, uměleckých a komunitních projektů. 18

18 Rozložení aktivit ve vile a okolí: Pro účely budovaného CPN navrhujeme využívat vnitřní i venkovní prostory Werichovy vily. Ve sklepě instalujeme přednáškovou místnost a prostory pro rozhlasové a filmové projekce. Vzhledem k vlhkému prostředí není vhodná stálá instalace techniky, nicméně místo samo vytváří jedinečnou atmosféru pro zážitkové expozice, besedy a přednášky. Přízemí je vhodné pro výstavní prostor a přednáškovou místnost, halu lze uzpůsobit na pokladnu. V prvním patře vytvoříme pro veřejnost výstavní, přednáškový a především redakční prostor, badatelskou studovnu. Čtyři místnosti (vlevo od schodiště) tvoří společenský prostor pro pracovní zázemí ve stylu HUB (viz lze si představit moderně a příjemně zařízené místnosti s pracovními stoly, wifi a ozvučením pro případné audio a video projekce. Tento prostor by využívali členové Klubu Paměti národa (členství od 15 let výše), stejně tak náhodný návštěvník, který zaplatí vstupné a podepíše odpovědnost za zapůjčení techniky (počítač, tablet a pod). Dvě místnosti (vpravo od schodiště) se stanou zasedacími prostory s možností konání projektových porad a jednání účastníků HUB redakce. Veřejnou knihovnu, studovnu situujeme do levé části podkroví. Poslechová místnost vznikne ve 2. patře za schodištěm. Post Bellum personálně zajistí provoz Centra PN s 15 pracovními místy. Post Bellum jmenuje smluvního provozního ředitele. Více v kapitolách: Provoz pro veřejnost a Struktura vedení Podrobný popis aktivit ve Werichově vile: (Dramaturgický plán pro cílové skupiny) 1. Výstavy Výstavní činnost je podstatnou součástí tohoto projektu. Otevřeme každé dva měsíce novou expozici. Koncept výstav historické i současné fotografie, portrétních, panelových, výtvarného umění, expozice uměleckých, dokumentačních objektů (např. předmětová muzejní expozice) a dalších forem výstavních projektů s přesahem do nových médií bude tematicky zaměřen na moderní dějiny, historii Prahy 1, komunitní život na Praze 1 (expozice ilustrující občanský život v Praze ve 20. a 21. století). Vzhledem k tomu, že se POST BELLUM zaměřuje na osobní výpovědi pamětníků, bude část výstavní činnosti dlouhodobě realizována v kontextu těchto výpovědí. Prostřednictvím současných i historických fotografií, audio a video záznamů, dobových artefaktů a textů ze sbírky Paměť národa se návštěvníci seznámí s podstatnými okamžiky moderních dějin Československa i Evropy. Stálá multimediální expozice postihne témata spojená s Voskovcem, Werichem, Holanem v přízemí a knihovně v podkroví. Sbírka Paměť národa k 9. listopadu 2013: Počet nahrávek pamětníků v databázi: Počet fotografií: Počet audioklipů: Počet videoklipů: 756 Samostatnou kapitolou budou krátkodobé výstavy, zabývající se příběhy v totalitních režimech a formami odporu vůči režimu nejen v minulých dobách v Československu, ale i v současnosti ve světě. K vybraným výstavám budou vydávány tištěné či elektronické katalogy. Výstavy budou situovány do vnitřních i venkovních prostor vily. 19

19 Indoor instalace: Outdoor výstavy: Venkovní instalace výstav budou součástí otevřené zahrady Werichovy vily, která se stane veřejným prostranstvím a tím i součástí celého parku Kampa. Venkovní zahrada z pohledu od Kampy - venkovní výstavy Vnitřní zahrada - besedy, projekce, divadlo 20

20 2. Zahrady Werichovy vily Zahrady veřejně zpřístupníme s nově instalovanými lavičkami. Vnitřní zahrada u Čertovky slouží v letních měsících jako místo vhodné pro workshopy, besedy, přednášky, divadelní představení, filmové projekce a také jako technické zázemí při realizaci produkčně náročných projektů dočasné parkování, technické zázemí. V případě zřízení technického zázemí bude pochopitelně vstup pro veřejnost dočasně omezen. Vstup do vnitřní zahrady bude dvojí: od Kampy a z ulice U Sovových mlýnů skrze dřevěná vrata. Hlavní vstup do vily bude z ulice U Sovových mlýnu a druhý vnitřní zahradou od Čertovky (tento bude sloužit především jako vstup do zahrady). Výstavní expozice instalujeme ve všech prostorách centra od přízemí po podkroví včetně schodiště. Každé patro nabídne jiné téma, příběhy z různých dějinných epoch 20. století a rozdílné formy prezentace. Některé typy výstavních panelů vyžadují od návštěvníka odstup a vhodný větší prostor pro ně se nabízí především v přízemí. Větší panely budou také tvořit stálou expozici Werichovi, Voskovcovi a Holanovi ve vstupní hale a v první místnosti u vchodu, kde situujeme recepci a pokladnu (prodej katalogů, vstupenek, informace o programu, apod.). Místnost s obloukovitými okny, místo pro posezení, výstavy, menší společenská setkání, besedy s pamětníky. Výstavní místnost v přízemí, interaktivní obrazovky 21

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení později přejmenovaný na Památník Terezín. Je to instituce, jejímž posláním je uchovávat památku obětí

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více