I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací"

Transkript

1 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady související s činností neziskových organizací působících na území města. Pomocí tohoto programu město podpoří činnost kulturních organizací, které působí na území města a tím umožní, nejenom obyvatelům České Lípy, vyžití v různých kulturních odvětvích. Dále pak poskytovatel tímto programem podpoří organizátory, kteří na území města Česká Lípa uspořádají kulturní akci přínosnou pro jeho obyvatele i případné návštěvníky a organizátory mezinárodních akcí, které městu zajistí významnou propagaci na území České republiky i za jejími hranicemi. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v oblasti kultury činí v rozpočtu poskytovatele ,- Kč. Příspěvek může být poskytnut žadateli ve třech kategoriích: 1. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti finanční objem ,- Kč 2. Dotace na realizaci kulturní akce finanční objem ,- Kč 3. Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru finanční objem ,- Kč II. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti Žadatelem může být právnická nebo fyzická podnikající osoba, provozující činnost v oblasti kultury celoročně a trvale evidovaná na území města, s výjimkou provozovatelů kulturních zařízení v majetku poskytovatele (kulturní dům, divadlo, kino). Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná městem, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Poskytovatelem je město. Dotaci je možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost. Při stanovení výše příspěvku bude dále poskytovatel vycházet z údajů uvedených v žádosti, zejména ze skutečných nákladů na činnost a příjmů z činnosti za uplynulý kalendářní rok a z předpokládaných nákladů na činnost a příjmů z činnosti v kalendářním roce Součástí těchto žádostí bude přehled žadatelem realizovaných akcí v roce 2014 a přehled plánovaných akcí. Součástí žádosti musí být informace o činnosti potřebné jako podklad pro hodnoticí kritéria.

2 2/9 Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle následujících hodnoticích kritérií: 1. Význam činnosti z hlediska její kvality a úrovně, popř. úspěšnost v soutěžích (váha 20%): a) mezinárodní a republiková úroveň, vysoká kvalita činnosti i úspěšnost v soutěžích bodů b) krajská úroveň, dobrá kvalita činnosti i úspěšnost v soutěžích 6 10 bodů c) okresní a místní úroveň, dobrá kvalita činnosti, bez účasti či úspěšnosti v soutěžích 0 5 bodů 2. Tradice aktivity (váha 10%): a) více než 10 let bodů b) 5 10 let 6 10 bodů c) do 5 let 0 5 bodů 3. Velikost skupiny (váha 15%): a) kolektiv nad 50 členů bodů b) kolektiv členů 6 10 bodů c) kolektiv do 19 členů 0 5 bodů 4. Poměr počtu dětí a mládeže do 26 let v členské základně (váha 20%): a) nad 50% bodů b) 20 49% 6 10 bodů c) 0 19 % 0 5 bodů 5. Vícezdrojové financování (váha 10%) a) Vícezdrojové financování 15 bodů b) bez vícezdrojového financování 0 bodů 6. Adekvátnost rozpočtu projektu (váha 20%): a) rozpočet projektu je podrobně zpracovaný, jednotlivé položky jsou zdůvodněné a jejich výše je adekvátní ke stanoveným cílům b) rozpočet projektu je rozpracovaný, část položek je zdůvodněná a jejich výše je adekvátní stanoveným cílům 6-10 bodů c) rozpočet projektu není plně adekvátní vůči stanoveným cílům 0 5 bodů 7. Forma právní subjektivity příjemce (váha 5%): a) nezisková právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území města 15 bodů b) podnikatelské subjekty, fyzické podnikající osoby 5 bodů V případě, že součet požadovaných částek překročí celkovou částku určenou na podporu kultury v první kategorii dotačního programu, budou jednotlivé dotace kráceny propočtem stanoveným Výborem pro kulturu a cestovní ruch. Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na ,- Kč.

3 3/9 III. Dotace na realizaci kulturní akce Žadatelem může být právnická nebo fyzická podnikající osoba, pořádající kulturní akci na území města. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná městem, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Žadatelem nemůže být příjemce kulturní dotace poskytované na celoroční činnost v oblasti kultury. Poskytovatelem je město. Dotaci je možno poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na realizaci jiné kulturní akce, a to výhradně na území města Česká Lípa. Součástí žádosti musí být informace o pořádané akci potřebné jako podklad pro hodnoticí kritéria. V případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení skutečných výdajů a příjmů z minulého ročníku. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle následujících hodnoticích kritérií: 1. Význam z hlediska místní příslušnosti účastníků akce a dopadu na území (váha 25 %): a) akce celorepublikového významu a vyšší b) akce krajského významu 6-10 bodů c) akce okresního, místního a ostatního významu 0-5 bodů 2. Charakter akce z hlediska komerčnosti (váha 15%): a) akce pořádaná s širším zapojením skupin a spolků z regionu, akce charitativní či bez vstupného b) akce pořádaná s účastí neprofesionálních skupin a spolků mimo region 6-10 bodů c) akce pořádané s účastí profesionálních vystupujících 0-5 bodů 3. Tradice akce, vazba na předchozí i plánované aktivity (váha 10%): a) tradiční akce, přímo navazuje na realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu b) akce přímo nenavazuje na žádný realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území 6 10 bodů c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb 0-5 bodů 4. Doba trvání akce, aktivity (váha 5%): a) více jak 1 den b) 5 24 hodin 6-10 bodů c) méně jak 5 hodin 0-5 bodů

4 4/9 5. Předpokládaný počet návštěvníků: (váha 10%) a) nad 300 návštěvníků b) návštěvníků 6-10 bodů c) méně jak 100 návštěvníků 0-5 bodů 6. Vícezdrojové financování (váha 10%): a) vícezdrojové financování 15 bodů b) bez vícezdrojového financování 0 bodů 7. Adekvátnost rozpočtu projektu (váha 20%): a) rozpočet projektu je podrobně zpracovaný, jednotlivé položky jsou zdůvodněné a jejich výše je adekvátní ke stanoveným cílům b) rozpočet projektu je rozpracovaný, část položek je zdůvodněná a jejich výše je adekvátní stanoveným cílům 6-10 bodů c) rozpočet projektu není plně adekvátní vůči stanoveným cílům 0 5 bodů 8. Forma právní subjektivity příjemce (váha 5%): a) nezisková právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území města 15 bodů b) podnikatelské subjekty, fyzické podnikající osoby 5 bodů V případě, že součet požadovaných částek překročí celkovou částku určenou na podporu kultury v druhé kategorii dotačního programu, budou jednotlivé dotace kráceny propočtem stanoveným Výborem pro kulturu a cestovní ruch. Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na ,- Kč. IV. Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru Žadatelem může být právnická nebo fyzická podnikající osoba, trvale evidovaná na území města a pořádající kulturní akci mezinárodního charakteru. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, zřizovaná Městem, z jehož rozpočtu je organizaci poskytován příspěvek na celoroční výdaje. Žadatelem nemůže být příjemce kulturního grantu poskytovaného na celoroční činnost v oblasti kultury. Poskytovatelem je město. Dotaci je možno poskytnout na realizaci akce mezinárodního charakteru, splňující zároveň následující podmínky: - částečná realizace na území města (min. 15% z celkového obsahu projektu)

5 5/9 - částečná realizace v obcích a městech na území českolipského okresu (min. 15 % z celkového obsahu projektu) - částečná realizace mimo území ČR (min. 10 % z celkového obsahu projektu) Součástí žádosti musí být informace o pořádané akci potřebné jako podklad pro hodnoticí kritéria. V případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení skutečných výdajů a příjmů z minulého ročníku. Při projednávání budou jednotlivé žádosti posuzovány dle následujících hodnoticích kritérií: 1. Význam akce z hlediska její úrovně, kvality a propagace našeho regionu v ČR i zahraničí (váha 20%): a) vysoká úroveň, kvalita i míra propagace bodů b) dobrá úroveň, kvalita i míra propagace 6 10 bodů c) nižší úroveň, kvalita i míra propagace 0 5 bodů 2. Tradice akce, vazba na předchozí i plánované aktivity (váha 20%): a) tradiční akce, 10. ročník a výše, zrealizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu b) tradiční akce, ročník, přímo navazuje na realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu 8-10 bodů c) akce přímo nenavazuje na žádný realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území 4 7 bodů d) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb 0-3 body 3. Doba trvání akce, aktivity (váha 10 %): a) 15 dnů a více b) 6 14 dnů 8 10 bodů c) 1 5 dnů 4-7 bodů d) méně než 24 hodin 0-3 body 4. Předpokládaný počet návštěvníků: (váha 10%) a) nad návštěvníků b) návštěvníků 8-10 bodů c) návštěvníků 4 7 bodů d) méně jak 100 návštěvníků 0-3 body 5. Vícezdrojové financování (váha 15%): a) vícezdrojové financování 15 bodů b) bez vícezdrojového financování 0 bodů

6 6/9 6. Adekvátnost rozpočtu projektu (váha 20%): a) počet projektu je podrobně zpracovaný, jednotlivé položky jsou zdůvodněné a jejich výše je adekvátní ke stanoveným cílům b) rozpočet projektu je rozpracovaný, část položek je zdůvodněná a jejich výše je adekvátní stanoveným cílům 6-10 bodů c) rozpočet projektu není plně adekvátní vůči stanoveným cílům 0 5 bodů 7. Forma právní subjektivity příjemce (váha 5%): a) nezisková právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování kulturní činnosti se sídlem na území města 15 bodů b) podnikatelské subjekty, fyzické podnikající osoby 5 bodů V případě, že součet požadovaných částek překročí celkovou částku určenou na podporu kultury ve třetí kategorii dotačního programu, budou jednotlivé dotace kráceny propočtem stanoveným Výborem pro kulturu a cestovní ruch. Maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na ,- Kč. V. Možnosti využití dotace Finančních prostředků z poskytnuté dotace lze použít ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či realizací akce (potřeby pro výtvarníky a fotografy, ceny a odměny pro vítěze soutěží, výroba či nákup kostýmů, atd...), dále ke krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, registraci v soutěžích, honoráře účinkujících a poroty, ostatní osobní náklady (např. pomocný personál), zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení, pořízení zvukových záznamů a videozáznamů, vydání publikací, apod.). Ostatní výdaje spojené s kulturní činností či realizací akce budou akceptovány pouze jako povinná spoluúčast. Dotace nelze použít k úhradě nákladů na mzdy žadatelů či jejich zaměstnanců, v případě organizací jejich členů, dále za stravné a pohoštění, nákup alkoholických nápojů a omamných látek včetně tabákových výrobků. Poskytnuté dotace neřeší celkové výdaje spojené s činností či akcí žadatele, ale jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů na její zajištění. Podmínkou pro poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20% poskytované finanční dotace. Pokud tato podmínka nebude splněna, je žadatel povinen odpovídající část dotace vrátit poskytovateli v termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. Doklad o finanční spoluúčasti žadatele bude součástí vyúčtování poskytnuté dotace.

7 7/9 VI. Podávání žádosti a její náležitosti Žádost vyplněnou ve všech bodech podává žadatel na předepsaném tiskopisu, v případě organizace prostřednictvím svého statutárního zástupce. Tiskopis žádosti je k dispozici na městském úřadu, úseku kultury a sportu, v městském informačním centru a na www stránkách města Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá žadatel. Žádosti o udělení dotace na podporu celoroční kulturní činnosti budou přijímány od 1. května do 15. května 2015, žádosti o udělení dotace na realizaci kulturních akcí a akcí mezinárodního charakteru budou přijímány od 1. května do 25. května Žádost o dotaci v oblasti kultury musí obsahovat všechny požadované údaje a přílohy. Kontrolu úplnosti jednotlivých žádostí provádí úsek kultury a sportu městského úřadu Česká Lípa. Pokud budou údaje neúplné, výbor pro kulturu a cestovní ruch je oprávněn tyto žádosti vyřadit. Výjimkou je žadatel, který požadované přílohy (či jejich část) předložil poskytovateli již v minulých letech ten předkládá přílohy pouze při jejich změně. V případě, že nedošlo k žádné změně, uvede skutečnost, že již byly povinné přílohy předloženy a jsou stále platné, tj. že nenastaly žádné rozhodné změny. Žadatel o grant přiloží ke své žádosti čestné prohlášení, že: - nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu ani vůči organizacím, u kterých je město zřizovatelem či zakladatelem - nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušeného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách) - nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. - prohlášení o tom, zda bude žadatel předkládat i další žádosti z dotačních programů Města. VII. Schvalovací proces a rozhodnutí o poskytnutí dotace O celkové výši finančních prostředků dotačního programu v oblasti kultury v rozpočtu města v daném kalendářním roce rozhoduje zastupitelstvo města. Žádosti o udělení dotace budou projednány výborem ZM pro kulturu a cestovní ruch. Výbor ZM pro kulturu a cestovní ruch stanoví návrhy na udělení dotací včetně odůvodnění vycházejících ze stanovených kritérií jednotlivých kategorií. Návrhy výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch jsou předloženy k posouzení a schválení radě či zastupitelstvu města. Rozhodnutí rady a zastupitelstva města o výši dotace je konečné. Poskytnutí dotace konkrétním žadatelům na vybrané činnosti a akce včetně přesného určení účelu použití dotace schvaluje Rada či Zastupitelstvo města. Rada či

8 8/9 zastupitelstvo města schválí poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí pro jednotlivé žadatele v předloženém nebo upraveném znění. O žádosti rozhodne Rada či Zastupitelstvo města do tří měsíců od doručení žádosti. Město s vybranými žadateli uzavře smlouvu o udělení dotace v oblasti kultury s uvedením účelovosti jeho použití. Dotace je žadateli poskytnuta na základě usnesení rady a zastupitelstva města, podmínky konkretizuje smlouva podepsaná statutárním zástupcem města a žadatelem (v případě organizace zastoupeným statutárním zástupcem). VIII. Vyúčtování dotace a jeho náležitosti Žadatel je povinen předložit a doručit nejpozději 30. listopadu 2015 Městskému úřadu v České Lípě, úseku kultury a sportu, vyúčtování dotace poskytované na podporu celoroční činnosti, a to v souladu s uzavřenou smlouvou. Vyúčtování dotace poskytované na uspořádání kulturních akcí a akcí mezinárodního charakteru je žadatel povinen předložit a doručit nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu realizace akce, v případě akcí realizovaných po nejpozději do V případě, že je dotace poskytována na již zrealizovanou akci, je žadatel povinen předložit vyúčtování dotace do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději do , V případě akcí realizovaných po nejpozději do Nedodržení stanoveného termínu předložení vyúčtování je podle 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, porušením rozpočtové kázně, za které poskytovatel příjemci uloží odvod finančních prostředků. Přílohu vyúčtování tvoří kopie dokladů prokazující skutečné náklady žadatele na činnost realizovanou na položky specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace. Žadatelé dokládají ve vyúčtování vlastní spoluúčast ve výši min. 20% z poskytované dotace. Účel použití dotace je stanoven usnesením zastupitelstva města a uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Ostatní výdaje neuvedené ve smlouvě budou akceptovány pouze jako povinná spoluúčast. Dotace nelze použít k úhradě nákladů na mzdy či odměny žadatelů, dále na stravné a pohoštění, nákup alkoholických nápojů a omamných látek včetně tabákových výrobků. Přílohou vyúčtování jsou kopie dokladů o vynaložených výdajích - paragonů či faktur včetně dokladu o úhradě (za doklad o úhradě se považuje pouze příjmový a výdajový doklad a výpis z účtu, nikoliv příkaz k úhradě). Každý účetní doklad musí obsahovat údaje o jeho účastnících včetně adres, ceně, účelu platby, podpisy a razítka zúčastněných stran včetně osoby odpovědné za účetní případ. Údaje na účetních dokladech musí souhlasit se schváleným účelem použití příspěvku. V případě dokladů, z jejichž textu přímo účel účtované dodávky materiálu či služeb nevyplývá (či se odkazuje na uzavřenou smlouvu či objednávku), je žadatel povinen k vyúčtování doložit i další doklady, ze kterých je již účel znatelný.

9 9/9 Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) není uznatelným nákladem pro její plátce. Plátce DPH (účastník příjemce grantu), který může uplatnit odpočet DPH na vstupu, uvádí částky v rozpočtu akce, na tiskopisech a vyúčtování bez DPH, neplátci DPH uvádějí částky v rozpočtu akce, tiskopisech a vyúčtování včetně DPH. IX. Závěrečná ustanovení Žadatel bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti, že poskytovatel přispívá na kulturní činnost žadatele. Na dotaci není právní nárok. Dotaci lze použít pouze na konkrétní účely schválené radou a zastupitelstvem města a uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace. V případě schválení udělení dotace musí být poskytovatelem jmenovaným zástupcům umožněna průběžná kontrola čerpání dotace se zaměřením na účel schválený radou a zastupitelstvem města a vyspecifikovaný smlouvou o udělení dotace v oblasti kultury. Neoprávněné použití finančních prostředků, tj. porušení smlouvy - účel použití finančních prostředků, termín vyúčtování, porušení zákona, nebo zadržení peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční prostředky poskytovateli ve stanoveném termínu, je podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 22 porušením rozpočtové kázně, Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel finančních prostředků příjemci odvod až do výše neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. Za prodlení s odvodem finančních prostředků při porušení rozpočtové kázně je povinen příjemce příspěvku zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. byl schválen Zastupitelstvem města Česká Lípa dne xxxx.2015 usnesením č. xxxxxx/2015 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce města. Přílohy: formuláře žádostí o dotaci na podporu kultury

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více