Kam na školu ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam na školu ve Zlínském kraji"

Transkript

1

2 Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního roku 2008/2009 a 2009/2010 mohou ve zveřejněných údajích nastat změny.

3 Milí mladí přátelé, právě se Vám do rukou dostává publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která je kompletní nabídkou středního a vyššího odborného vzdělávání ve Zlínském kraji. Vaše knihovny jistě naplňují knihy velké a plné krásných ilustrací a barevných fotografi í, knihy plné příběhů, na které budete vzpomínat celý život. Vedle nich jsou však knížky nenápadné a bez obrázků, na první pohled docela nudné. A přesto Vám mohou být velmi užitečné. Takovou je právě i tato brožura, která nabízí pomoc při volbě studijního oboru vhodného pro Vaši budoucí kariéru. V publikaci najdete spoustu informací o možnostech studia ve všech středních a vyšších odborných školách celého Zlínského kraje, včetně jednotlivých oborů studia. Dále zde naleznete informace o vybraných oborech ukončených výučním listem ve školách zřizovaných Zlínským krajem, které jsou fi nančně dotovány z prostředků Zlínského kraje v rámci systému Podpora řemesel v odborném školství. Stačí si jen vybrat. Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka vzdělávacích možností ve Zlínském kraji je skutečně pestrá a bohatá. K výběru vhodného studijního oboru či zaměření je třeba hodně rozvahy a zodpovědnosti. Proto věřím, že s pomocí rodičů, případně výchovných poradců na jednotlivých základních školách, ale i pracovníků informačních a poradenských středisek úřadů práce, toto rozhodnutí bude pro Vás šťastné. Své rozhodnutí si následně můžete potvrdit na Dnech otevřených dveří jednotlivých škol. A pak už Vám nezbývá, než správně vyplnit tři možné přihlášky a odevzdat je včas na zvolenou střední školu. Při výběru té pravé školy a oboru Vám přeji hodně štěstí a zároveň uvážlivosti. V tomto roce si totiž možná volíte svůj budoucí život. Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu

4 OBSAH I. Metodická část 1. Informace o přijímacím řízení Informace o odvolacím řízení Seznam použitých zkratek Podpora vybraných oborů ukončených výučním listem Poznámky k údajům uvedeným u jednotlivých listů škol II. Informace o školách OKRES KROMĚŘÍŽ Gymnázium Kroměříž Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Střední zdravotnická škola Kroměříž Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Střední odborná škola Holešov Střední odborná škola PaedDr. Stratil s.r.o Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Střední odborné učiliště nábytkářské Koryna, s.r.o Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov

5 OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Gymnázium Uherské Hradiště Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Stojanovo gymnázium, Velehrad Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Střední průmyslová škola Uherský Brod Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště Střední odborná škola Uherský Brod Střední odborná škola technická Uherské Hradiště Církevní střední odborná škola Bojkovice Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Střední škola služeb, s.r.o Střední škola MESIT, o.p.s Vyšší odborná škola právní, s.r.o Střední odborné učiliště Uherský Brod Střední odborné učiliště letecké s.r.o Soukromé střední odborné učiliště obchodu a služeb, s.r.o OKRES VSETÍN Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

6 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Střední škola obchodu a služeb Vsetín Střední škola Kostka, s.r.o Střední škola cestovního ruchu, s.r.o Odborné učiliště Kelč Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí OKRES ZLÍN Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Gymnázium Otrokovice Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Gymnázium Valašské Klobouky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Střední průmyslová škola Zlín Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín Střední průmyslová škola Otrokovice Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Střední odborná škola Otrokovice Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Slavičín Střední škola oděvní a služeb Vizovice Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s.r.o Střední škola hotelová Zlín, s.r.o Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o

7 Střední škola obchodně technická, s.r.o Vyšší odborná škola fi lmová Zlín, s.r.o Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební, s.r.o Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka III. Doplňková informace o jednoletých jazykových kurzech pro absolventy středních škol Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Mgr. Andrea Hanáková - Jazyková škola AHA MAXIMUM, jazyková agentura Jazyková škola ATHENA, s.r.o Jazyková škola RAJZL Jazyková škola COMENIUS s.r.o EdCentre s.r.o KIAORA jazykové centrum Střední škola hotelová Zlín, s.r.o LINGUA, spol. s r.o Albi jazyková škola

8 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2009/2010 I. STŘEDNÍ ŠKOLY Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením 59 až 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Další náležitosti upravuje vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Návrh novely této vyhlášky je v současné době v připomínkovém řízení, uvedené údaje z tohoto návrhu jsou tedy pouze předběžné a jsou pro rozlišení vytištěny kurzívou. Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují také na střední školy soukromé a církevní; výjimkou je pouze problematika odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí anebo přijetí uchazeče, neboť rozhodování ředitelů soukromých a církevních škol není rozhodováním správním podle správního řádu ( 165 odst. 2 a 183 odst. 1 školského zákona), ředitel těchto škol postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy. Vše, co je uvedeno dále, se tedy v plném rozsahu vztahuje i na tyto střední školy. Upozornění: O případných změnách souvisejících s výše zmiňovanou novelou vyhlášky o přijímacím řízení doporučujeme se včas informovat u výchovných poradců základních škol. Podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2009/2010 se podávají na aktuálních tiskopisech přihlášek vydaných SEVT; vzory tiskopisů viz msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory. Starší tiskopisy přihlášek lze používat do vyčerpání zásob s doplněním a úpravou (nutno doplnit Termín přijímací zkoušky (pokud je stanovena) do kolonky Ročník SŠ. Přihláška nemusí být podána jen na tiskopisu vydávaném SEVT, a.s.; může být použita i přihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem nebo vytištěná přímo z webových stránek MŠMT. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínech: do 30. listopadu 2008 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou; do 15. března 2009 ostatní obory vzdělání do denní formy vzdělávání; do 20. března 2009 ostatní obory vzdělání do jiné než denní formy vzdělávání. 9

9 Do uvedeného termínu musí být přihláška zaregistrována na příslušné střední škole. Uchazeč připojí k přihlášce doklady, které jsou stanoveny v 1 vyhlášky. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal všechny doklady uvedené v této vyhlášce: - u uchazečů, kteří plní nebo splnili povinnou školní docházku, je součástí přihlášky na střední školu vždy vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělávání; - uchazeč, který ukončil nebo ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, předkládá vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání; - pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého, popř. osmiletého gymnázia dokládá vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy; - výše uvedené doklady nemusí být doloženy, pokud je klasifikace ověřena školou, u které uchazeč ukončí nebo ukončil povinnou školní docházku. - uchazeč, který se hlásí do zkráceného studia předkládá doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (maturitní vysvědčení, nebo výuční list); - uchazeč, který se hlásí do nástavbového studia předkládá doklad o získání středního vzdělání s výučním listem. Ostatní doklady uvedené v 1 vyhlášky se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. doklady o zdravotní způsobilosti, posudek o zdravotním postižení nebo znevýhodnění, doklady o výsledcích v odborných soutěžích nebo doklady o dosaženém dalším vzdělání. V případě dokladů vyhotovených v jiném než v českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad nevyžaduje. Vyplnění přihlášek Zkrácené studium je určeno pouze pro uchazeče s výučním listem, nebo maturitní zkouškou. Do kolonky Obor vzdělání zapíše uchazeč kód a název oboru a pokud je uvedeno i zaměření oboru. IZO školy uchazeč uvede číselný údaj uvedený pod adresní částí školy na dané stránce školy. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října. V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní: - jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání (např. denní, dálková, večerní ); - předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; - rozhodnutí ředitele střední školy o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl, zároveň zveřejní i případný termín přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 7. května v denní formě vzdělávání, do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia a zkráceného studia od 2. do 17. května; - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovním dni od 2. do 15. ledna. Talentové zkoušky v konzervato- 10

10 řích v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. do 31. ledna. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy; - v případě rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky stanoví ředitel nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých si uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky; - v případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy zveřejní i tuto skutečnost. Veškeré výše uvedené údaje zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímacích zkoušek, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejich konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí této pozvánky jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení. Rozhodne-li ředitel střední školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí odešle ředitel střední školy uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče bez zbytečného odkladu po ukončení hodnocení, v případě konání přijímací zkoušky ukončí hodnocení do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zápisový lístek K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Způsob seznámení s výsledky přijímacích zkoušek Ředitel školy zveřejní do tří pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, pokud je přijímací zkouška ředitelem školy stanovena, nebo pokud není přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, nejpozději do termínu stanoveného pro přijímací zkoušky, na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 11

11 a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, c) kritéria přijímacího řízení. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. Upozorňujeme, že tyto zveřejněné údaje mají informativní charakter a nemají tedy váhu písemného rozhodnutí ředitele střední školy podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Další kola přijímacího řízení Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace budou umístěny na stránkách informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje a stránkách Zlínského kraje Náhradní termín Uchazeči, který se pro řádně doložené vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast omluví v této střední škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky. Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. 12

12 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky. Přihlašování a přijímání do ostatních forem vzdělávání, nástavbového a zkráceného studia Ke vzdělávání v jiných formách než denní (formy večerního, dálkového nebo distančního vzdělávání) se může přihlásit uchazeč, který splnil povinnou školní docházku. Do nástavbového studia se může přihlásit uchazeč, který získal vzdělání v příslušném oboru středního vzdělání s výučním listem. V případě nástavbového studia uchazeč k přihlášce přikládá doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky (dosažení středního vzdělání s výučním listem), žák střední školy, který je přijat do nástavbového studia předkládá tento doklad do zahájení tohoto studia. Do oborů zkráceného studia lze přijmout uchazeče, který se předloží doklad o získání příslušného požadovaného stupně středního vzdělání (maturitní vysvědčení, nebo výuční list); Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, postupuje se tak, jak je uvedeno v kapitole Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole - viz výše. II. VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle 94 a 95 školského zákona a 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole (SEVT ) řediteli příslušné školy do 30. dubna Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, v případě dalších kol nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září

13 14

14 INFORMACE O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ při přijímání ke vzdělávání ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2009/2010 Odvolací řízení Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele dané střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Odvolání je tedy vždy nutné adresovat řediteli střední školy, ve které žák absolvoval přijímací řízení, nepodává se přímo odvolacímu orgánu. Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel střední školy. Upozorňujeme, že Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu neřeší odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí vydaného řediteli soukromých a církevních škol. Odvolání by mělo obsahovat: - jméno, příjmení žáka, datum narození; - název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká; - důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí); - jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka; - datum a podpis zákonného zástupce žáka. Ředitel střední školy postupuje všechna odvolání proti svému rozhodnutí současně s kompletními spisovými materiály o přijímacím řízení odvolacímu orgánu (Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje) až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno. Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 (správní řád) ve věci zpravidla do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena. Po ukončení příslušného kola přijímacího řízení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu zveřejňuje na základě informací od ředitelů škol souhrnné informace o dalších kolech přijímacího řízení ve středních školách v působnosti Zlínského kraje tyto informace najdete na stránkách informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje a stránkách Zlínského kraje V této formě jsou samozřejmě všechny informace, které má v této věci Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu k dispozici, dostupné rovněž všem pedagogům a výchovným poradcům základních škol a poradenským pracovníkům Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání při Úřadech práce v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně. Při odvolání proti rozhodnutí ředitele VOŠ se postupuje obdobně jako u středních škol, pouze lhůta na odvolání je 15ti denní dle správního řádu, neboť lhůta pro odvolání není zvláštním předpisem stanovena. 15

15 VZOR ODVOLÁNÍ Adresa školy Odvolání se vždy zasílá pouze na adresu školy ne na krajský úřad Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a popř. KÓD OBORU, forma vzdělávání. K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. V.dne Jméno uchazeče a zákonného zástupce Podpis uchazeče a zákonného zástupce Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání Pozn. Zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám 16

16 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Druhy škol Cizí jazyky VOŠ vyšší odborná škola AJ anglický jazyk SŠ gymnázium, střední odborná škola NJ německý jazyk střední průmyslová škola FJ francouzský jazyk střední odborné učiliště, odborné RJ ruský jazyk učiliště ŠJ španělský jazyk L latinský jazyk IJ italský jazyk ČiJ čínský jazyk Ukončení vzdělávání Jiné zkratky MZ maturitní zkouška PLP povinná lékařská prohlídka VL výuční list ZPS zdravotní postižení A absolutorium PŠD povinná školní docházka JI jiné ZŠ5(7) 5.(7). ročník základní školy MAT uchazeči s maturitou VYU uchazeči s výučním listem NA nástavbové studium Formy vzdělávání Stupně vzdělání DE denní forma vzdělávání SV střední vzdělání DA dálková forma vzdělávání SVVL střední vzdělání DIS distanční forma vzdělávání s výučním listem VE večerní forma vzdělávání SVMZ střední vzdělání ZKS zkrácené studium s maturitní zkouškou VO vyšší odborné vzdělání Přijímací zkoušky AJ anglický jazyk ON občanská nauka B biologie OP, OSP test osobních, nebo studijních CJ cizí jazyk předpokladů ČJ český jazyk PO pohovor DZ dle zaměření vzdělávání PS psychologické testy HV hudební výchova TV tělesná výchova IF informatika TZ talentové zkoušky M matematika VV výtvarná výchova NJ německý jazyk VZ test všeobecných znalostí 17

17 18

18 19

19 POZNÁMKY K ÚDAJŮM UVEDENÝM U JEDNOTLIVÝCH LISTŮ ŠKOL Škola: Adresa: IZO: Druh školy: Zřizovatel: Cizí jazyky: http: Ubytování: Stravování: Kód oboru: Název oboru: Zaměření Délka vzdělávání: Ukončení vzdělávání: Přihlášeno: přesný název školy, je nutno vyplnit do přihlášky přesná adresa školy, je nutno vyplnit do přihlášky identifikační označení školy může být SŠ (střední škola), VOŠ (vyšší odborná škola) orientační údaj uvádí, kdo je zřizovatelem školy, může být kraj, soukromník, církev, stát uvádí, které cizí jazyky jsou ve škole vyučovány (viz zkratky) uvádí internetové stránky školy, kde je možné získat podrobné informace o škole uvádí, zda škola nabízí ubytování a za jakou částku uvádí, zda škola nabízí stravování, rozsah stravování a za jakou částku identifikační kód vybraného oboru, povinný údaj k uvedení na přihlášce (na přihlášce může být uveden pouze jeden kód oboru) přesný název vybraného oboru, povinný údaj na přihlášce (na přihlášce může být uveden pouze jeden kód oboru) u některých oborů může být uvedeno zaměření, na přihlášce se uvede pouze jedno zaměření společně s kódem a názvem oboru uvádí počet let studia daného oboru uvádí stupeň dosaženého vzdělání po ukončení studia (viz zkratky) počet odevzdaných přihlášek v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009 Přijato: počet skutečně přijatých žáků k počátku školního roku 2008/2009 Plán: ředitelem stanovený předběžný počet žáků pro přijímací řízení v daném oboru Roční školné: uvedena případná částka výše školného (u soukromých škol a jazykových škol) Přijímací zkoušky: uvedeno v případě předpokládaných přijímacích zkoušek (viz seznam zkratek) Forma vzdělávání: uvedeno, zda je vzdělávání organizováno v denní (DE), dálkové (DA), večerní (VE) nebo jiné formě (viz zkratky) Stupeň vzdělání: uvádí stupeň dosaženého vzdělání po ukončení studia (viz zkratky), může být uvedeno nástavbové studium (NS) Pro žáky: uvádí požadovanou úroveň nebo stupeň předcházejícího vzdělávání (viz zkratky) Prospěch: uvádí maximální průměrný prospěch na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání pro přijetí bez přijímacích zkoušek ZPS: uvádí, zda je obor vhodný pro žáky se ztíženou pracovní schopností PLP: uvádí, zda je požadována k danému oboru povinná lékařská prohlídka. Pokud ano, je nutné mít potvrzeno lékařem v přihlášce na první straně * obory označené (*) jsou zařazeny v systému Podpora řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje bližší informace na samostatné straně. 20

20 Okres KROMĚŘÍŽ 21

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více