STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY. Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY. Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY BRUMOVSKÁ 456, PSČ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení 2. Kritéria 3. Přijímání cizinců ke vzdělání 4. Co je potřeba udělat před odevzdáním přihlášky 5. Počet žáků přijímaných do 1. ročníku 6. Výsledky 7. Zápisový lístek 8. Důležité termíny 9. Další kola přijímacího řízení 1. Všeobecná ustanovení Předpokladem ke studiu je splnění povinné školní docházky (u nástavbového studia vyučení v oboru) a zdravotní způsobilost, kterou potvrdí na přihlášce ke studiu praktický lékař uchazeče. Specifické vývojové poruchy učení nejsou v rozporu s podmínkou přijetí ke studiu. 2. Kritéria Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách se řídí par. 20, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění Do jednotlivých oborů vzdělání budou přijímáni žáci při dodržení počtu žáků ve skupinách pro odborný výcvik a při dodržení počtu žáků ve třídách v teoretické výuce a na základě pořadí vytvořeného z celkového počtu bodů získaných bodů dle kritérií: I. HODNOCENÍ VYSVĚDČENÍ II. HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ Do oboru Podnikání - nástavbového studia budou přijímáni uchazeči: - po jednotné přijímací zkoušce ( 60, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., po absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, v 1. kole přijímacího řízení - do nástavbového studia budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči do stanoveného počtu podle pořadí, které bude stanoveno z výsledků jednotných testů váha 60% (30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%) - na základě studijních výsledků z předcházejícího studia ze SŠ (celkový průměrný prospěch za 1. pololetí učebního oboru ve 3. ročníku). - s doporučením školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - s dostatečným počtem uchazečů o studium - k přihlášce je třeba doložit doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (tj. výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce) 1

2 - pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů nedostaví a podá řediteli školy do tří dnů písemnou omluvu, bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu I. Hodnocení vysvědčení ze SŠ, z učebního oboru Celkem maximálně 67 bodů, při průměrném prospěchu 1,00. Průměrný prospěch bude převeden na bodový zisk, dle vzoru: max. celkový počet bodů /67/ Počet bodů = průměrný prospěch II. HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ Písemný test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů Písemný test z matematiky maximálně 50 bodů Celkem maximálně 100 bodů HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Uchazečům jsou dle kritérií I. II. přidělovány body: I. Hodnocení vysvědčení ze střední školy max. 67 bodů II. Hodnocení písemných testů max. 100 bodů Maximální celkový počet bodů při přijímacím řízení je 167 bodů Celkový bodový zisk uchazeče tvoří součet bodového hodnocení kritérií I. II. a určuje konečné pořadí uchazeče. Čím více bodů uchazeč dosáhne, tím je úspěšnější, přijímáni budou v sestupném pořadí, dle jejich dosaženého bodového zisku. Pokud v přijímacím řízení dosáhne více uchazečů stejného výsledku, rozhoduje o pořadí: - lepší známka z jazyka českého z 1. pololetí učebního oboru ve 3. ročníku - lepší známka z matematiky z 1. pololetí učebního oboru ve 3. ročníku - lepší známka z anglického jazyka z 1. pololetí učebního oboru ve 3. ročníku - lepší celkový prospěch za 2. pololetí 2. ročníku učebního oboru Do oboru Veřejnosprávní činnost budou přijímáni uchazeči: - po jednotné přijímací zkoušce ( 60, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., po absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, v 1. kole přijímacího řízení 2

3 - do oboru Veřejnosprávní činnost budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči do stanoveného počtu podle pořadí, které bude stanoveno z výsledků jednotných testů váha 60% (30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%) - na základě studijních výsledků z předcházejícího studia ze ZŠ (hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem na základě průměrného prospěchu žáků na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) - s doporučením školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - s dostatečným počtem uchazečů o studium - pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů nedostaví a podá řediteli školy do tří dnů písemnou omluvu, bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu I. Hodnocení vysvědčení ze ZŠ - obor Veřejnosprávní činnost Celkem maximálně 67 bodů, při průměrném prospěchu 1,00. Průměrný prospěch bude převeden na bodový zisk, dle vzoru: max. celkový počet bodů /67/ Počet bodů = průměrný prospěch II. HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ Písemný test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů Písemný test z matematiky maximálně 50 bodů Celkem maximálně 100 bodů HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Uchazečům jsou dle kritérií I. II. přidělovány body: I. Hodnocení vysvědčení ze základní školy max. 67 bodů II. Hodnocení písemných testů max. 100 bodů Maximální celkový počet bodů při přijímacím řízení je 167 bodů Celkový bodový zisk uchazeče tvoří součet bodového hodnocení kritérií I. II. a určuje konečné pořadí uchazeče. Čím více bodů uchazeč dosáhne, tím je úspěšnější, přijímáni budou v sestupném pořadí, dle jejich dosaženého bodového zisku. Pokud v přijímacím řízení dosáhne více uchazečů stejného výsledku, rozhoduje o pořadí: - celkový počet bodů získaných z písemných testů - celkový počet bodů získaných z písemného testu z matematiky - celkový počet bodů získaných z písemného testu z českého jazyka a literatury - průměrný prospěch v 1. pololetí v 9. ročníku ZŠ 3

4 Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 12. dubna řádný termín: 16. dubna 2018 Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 10. května náhradní termín: 11. května 2018 Uchazeči o studium, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, obdrží pozvánku k jejímu vykonání em nejpozději 28. března Na pozvánce bude uveden termín a čas konání jednotných testů a adresa zkušebního místa, včetně všech dalších potřebných informací. Do oborů H budou přijímáni žáci ve všech kolech přijímacího řízení: - bez přijímací zkoušky a to na základě studijních výsledků z předcházejícího vzdělávání (celkový průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základní školy) - s lékařským doporučením pro zvolený obor - s doporučením školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - pořadí přijímaných žáků žáci 9. tříd, 8. tříd, základní školy, základní školy praktické - kritériem pro přijímání žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném oboru Do oborů E budou přijímáni žáci ve všech kolech přijímacího řízení: - bez přijímací zkoušky - s lékařským doporučením pro zvolený obor - uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (nutno doložit posudek školského poradenského zařízení). - pořadí přijímaných žáků žáci 9. tříd, 8. tříd Zdravotní způsobilost Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění. 3. Přijímání cizinců ke vzdělání - vzdělávání cizinců se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 20 Vzdělávání cizinců - cizinci mají v České republice v oblasti vzdělávání stejná práva a povinnosti jako občané České republiky (pokud není zákonem stanoveno jinak) - cizinci v případě zájmu o studium předloží řediteli školy doklad, kterým prokáží schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení), případně prokáží schopnost komunikace pohovorem ve škole - cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR. 4

5 - doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. - promíjí se přijímací zkouška z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost pohovorem 4. Co je potřeba udělat před odevzdáním přihlášky - vybrat si z nabídky oborů vzdělání na - poradit se s výchovným poradcem - obstarat si přihlášku buď v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo opatřit na webových stránkách naší školy nebo MŠMT - vyplnit přihlášku a nechat si na ní potvrdit prospěch na ZŠ - opatřit přihlášku podpisem žáka a podpisem zákonného zástupce - vyplněnou přihlášku nechat potvrdit lékařem - odeslat přihlášku poštou na SOU Valašské Klobouky popř. odevzdat osobně v sekretariátu školy do přihláška bude zaevidována pod registračním číslem, které bude zasláno následně každému uchazeči poštou na adresu uvedenou v přihlášce, toto číslo je důležité ke sledování výsledků přijímacího řízení - po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musí uchazeč, který má zájem nastoupit na naši školu, odevzdat do 10 pracovních dnů zápisový lístek. V této lhůtě stačí předat na poštu - pokud zápisový lístek nebude v uvedené lhůtě odevzdán, vzdává se uchazeč možnosti přijetí ke studiu na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky Žádáme o uvedení telefonického kontaktu v přihlášce ke vzdělávání přímo na uchazeče nebo na zákonného zástupce a ový kontakt k operativní komunikaci. 5. Počet žáků přijímaných do 1. ročníku Předpokládaný počet žáků, kteří budou přijati do 1. ročníků v jednotlivých oborech Skupina oborů Obory vzdělání Počet žáků H H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Kuchař-číšník H/01 Zedník H/01 Malíř lakýrník H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Ošetřovatel 10 E E/01 Strojírenské práce E/01 Zednické práce E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Pečovatelské služby E/01 Malířské a natěračské práce 8 M M/01 Veřejnosprávní činnost 30 L L/51 Podnikání 30 5

6 6. Výsledky - vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna výsledky přijímacího řízení budou po vyhodnocení zveřejněny na našich webových stránkách a na vstupních dveřích budovy školy, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem, které bude písemně sděleno uchazeči po zaevidování přihlášky 7. Zápisový lístek - žákům základních škol předá základní škola - cizincům vydá krajský úřad dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá - v případě přijetí žáka ke studiu odevzdat do 10 pracovních dnů od uveřejnění výsledků, nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem - zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium 8. Důležité termíny 1. března 2018 uzávěrka přihlášek 22. dubna 2018 vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení (datum dalších kol a výsledků bude uveřejněno na našich www. stránkách) 9. Další kola přijímacího řízení: 1) Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž bude postupovat obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti konat přijímací zkoušku. 2) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude vyhlášen i termín, dokdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání v rámci jednotlivých kol přijímacího řízení. Valašské Klobouky Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel SOU Valašské Klobouky 6