Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,"

Transkript

1 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na základě 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání: - na veřejné desce školy v přízemí hlavního vchodu do školy; - na Podání přihlášek pro obory středního vzdělání v denní formě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou: - zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který plní povinnou školní docházku nebo ji již splnil, podává přihlášku ke vzdělávání řediteli Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, Pražská 702, osobně v sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 7 00 do hodin nebo poštou, a to v termínu do 15. března 2015; - na základě požadavku vyplývajícího z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je třeba podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, je třeba nechat potvrdit na přihlášku lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání, nebo tento doklad k přihlášce přiložit, tento požadavek se netýká přijetí na obor vzdělání Logistické a finanční služby; - uchazeči, kteří již splnili povinnou školní docházku v předcházejících letech, předkládají společně s přihláškou originál vysvědčení z posledních dvou ročníků docházky na ZŠ pro ověření úplnosti a shodnosti známek. Ověření provede pověřená pracovnice Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. Přijímací řízení a evidenci přihlášek zabezpečuje sekretariát ředitele školy. Po obdržení přihlášky bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče zaslán dopis o registraci přihlášky včetně kritérií přijímacího řízení a s informací o přidělení registračního čísla. Průběh přijímacího řízení Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie L a M) (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 1) L/ L/ M/ M/ M/01 Autotronik Mechanik seřizovač (Programátor CNC obráběcích strojů) Logistické a finanční služby Agropodnikání Hotelnictví

2 Uchazeči o přijetí do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení: řádný termín ve středu ; náhradní termín ve čtvrtek (pro uchazeče, kteří neabsolvovali testy v řádném termínu). Přijímací zkoušky se uskuteční v Chomutově, Pražská 702. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitele školy o prodloužení doby na zpracování testů. Svůj požadavek doloží posudkem školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologická poradna, speciálně poradenské centrum) k přihlášce k přijímacímu řízení. Termíny přijímacího řízení pro obory kategorie L a M Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení v kategorii L a M bude zveřejněno dne 22. dubna 2015 (středa) v 8 00 hodin na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy a na webových stránkách v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod přiděleným registračním číslem). řízení, a to dne 21. dubna 2015 (úterý) v době od do hodin na příslušném středisku, které bude sděleno v dopise s informacemi o přijímacím řízení. Přijatý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy v době od 7 00 do hodin nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 7. května Přijatým uchazečům bude dne 24. dubna 2015 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (kategorie H) (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 2) H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Karosář (Autoklempíř) Obráběč kovů Strojní mechanik (Zámečník) Strojní mechanik (Strojírenská výroba) Operátor skladování (Operátor logistik) Pekař Cukrář Řezník-uzenář Zemědělec-farmář Zahradník (Zahradnictví floristika) Opravář zemědělských strojů Kuchař-číšník Prodavač Kadeřník

3 K přijetí do oborů vzdělání vyznačených modrou barvou se mohou hlásit i žáci, kteří končí povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (kategorie E) (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 3) Tříleté obory vzdělání určené pro žáky ze ZŠ speciálních, pro žáky vycházející z nižších ročníků ZŠ a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě ZŠ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Šití oděvů Tesařské práce Zednické práce Zemědělské práce Zahradnické práce Opravářské práce Stravovací a ubytovací služby Prodavačské práce Pečovatelské služby Dvouleté obory vzdělání určené pro žáky ze ZŠ speciálních, pro žáky vycházející z nižších ročníků ZŠ a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě ZŠ E/ E/ E/02 Potravinářské práce Šití prádla Zahradnická výroba Obor vzdělání poskytující střední vzdělání (kategorie C) (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 4) C/02 Praktická škola dvouletá Termíny přijímacího řízení pro obory vzdělání kategorie H, E a C Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do oborů vzdělání skupin H, E a C bude zveřejněno dne 22. dubna 2015 (středa) v 8 00 hodin na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy a na webových stránkách v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod přiděleným registračním číslem). řízení, a to ve dnech 14. a 15. dubna 2015 (úterý a středa) v době od 8 00 do hodin na příslušném středisku, které bude sděleno v dopise s informacemi o přijímacím řízení. Přijatý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy v době od 7 00 do hodin nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 7. května Přijatým uchazečům bude dne 24. dubna 2015 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání.

4 Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů Podání přihlášek pro obory nástavbového studia denní i dálkové formy vzdělávání: - zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání řediteli Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, Pražská 702, osobně v sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 7 00 do hodin nebo poštou, a to do 15. března 2015 pro denní formu vzdělávání a do 20. března 2015 pro dálkovou formu vzdělávání; - pro přijetí ke vzdělávání v oboru Podnikání i Provozní technika se nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče; - v případě, že uchazeči nemají prospěch ze středního vzdělávání s výučním listem potvrzený střední školou (druhá strana přihlášky), předkládají společně s přihláškou originály vysvědčení z 1. až 3. ročníku absolvovaného oboru pro ověření úplnosti a shodnosti známek. Ověření provede pověřená pracovnice Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. Přijímací řízení a evidenci přihlášek zabezpečuje sekretariát ředitele. Po obdržení přihlášky bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče zaslán dopis o registraci přihlášky včetně kritérií přijímacího řízení a s informací o přidělení registračního čísla. Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 5) L/ L/51 Podnikání (denní a dálková forma vzdělávání) Provozní technika (dálková forma vzdělávání) Termíny přijímacího řízení pro nástavbové studium Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno dne 22. dubna 2015 (středa) v 8 00 hodin na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy a na webových stránkách v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod přiděleným registračním číslem). řízení, a to ve dnech 14. a 15. dubna 2015 v době od 8 00 do hodin na příslušném středisku, které bude sděleno v dopise s informacemi o přijímacím řízení. Přijatým uchazečům bude do 24. dubna 2015 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů

5 Obecná kritéria přijímacího řízení: Uchazečům o přijetí ke vzdělávání zašle sekretariát ředitele vyrozumění o zahájení přijímacího řízení, současně jim sdělí jejich přidělené registrační číslo (dle ustanovení 4 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění) a přiloží kritéria pro přijetí do zvoleného oboru vzdělání. V přijímacím řízení je zohledňován prospěch v posledních dvou ročnících základního vzdělávání (u nástavbového studia středního vzdělávání), dále u vybraných oborů klasifikace z profilových vyučovacích předmětů a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jak je uvedeno v přílohách č. 1 až 5. U oborů vzdělání skupiny L a M (v příloze č. 1) budou uchazeči o přijetí konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení dne 15. dubna 2015 (náhradní termín stanoven na ). Všechny výpočty celkového počtu bodů jsou prováděny na dvě desetinná místa. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (uchazečů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním) je vhodné přiložit k přihlášce i doporučení školského poradenského zařízení, kterým se stanoví, jaké jsou při přijímání vhodné podmínky odpovídající jeho potřebám. V případě uchazeče-cizince bude ověřena jeho způsobilost vzdělávat se v českém jazyce (viz 20 odst. 4 věta druhá školského zákona), a to formou rozhovoru. V případě uchazečů-cizinců mimo země EU je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (viz 20 odst. 3 školského zákona). Základní podmínka pro přijetí na zvolený obor pro první a další kola přijímacího řízení Základní podmínkou pro přijetí na zvolený obor je, že: a) uchazeč nebyl vyloučen ze vzdělávání na naší škole v uplynulých školních letech; b) uchazeč nedokončil více než jednou zvolený obor na naší škole. V Chomutově dne 8. prosince 2014 Ing. Václav S a i l e r ředitel

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více