Investice ke konci roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice ke konci roku"

Transkript

1 Výměna OP bez sankce jen do konce roku str. 2 Telefonní seznam Nemocnice Blansko Rajbas Outdoor Kotlík program festivalu str. 3 str. 5 Investice ke konci roku Oprava chodníku u polikliniky na ul. Sadové. Všude jsou bezbariérové nájezdy. V těchto dnech končí více jak roční průběžná práce na dvou filmech ze života Karoliny Meineke. Představeny veřejnosti budou v pátek 28. listopadu od hodin v blanenském kině. Příběhem baronesy Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke, ženy, jejíž pestré, ale i nelehké osudy jsou do značné míry spojeny s Blanskem, se zabývalo už několik autorů, nejvíce asi Vladimír Polák. Přesto z něj do širšího povědomí proniklo pouze to, že tato žena, která se mohla stát královnou, je pohřbena v Blansku. Její život byl však tak dramatický a plný zvratů, že se to Jiří Kučera rozhodl změnit a přišel s nápadem jak prostřednictvím popularizace celého příběhu, včetně filmu, přiblížit celou její osobnost veřejnosti právě v roce, kdy si připomínáme 240. výročí Karolinina narození. I proto byla letos dokončena úprava jejího náhrobního památníku u kostela sv. Martina a vzniklo zde unikátní rozárium. Osudy paní Meineke byly kromě Zpravodaje města, v němž vycházejí od začátku roku na pokračování, připomenuty mj. i v publikaci Neznámé poklady Moravy vydané Obnovenou Do konce letošního roku má před sebou Město Blansko investiční akce v rozsahu 24 mil. Kč. Většina jich je již zahájených. Připravují se již i projekty pro příští rok, byly podány žádosti o dotace z evropských fondů. Spadá mezi ně např. II. etapa rekonstrukce komunikace Na Lukách za 2,6 mil. Kč z rozpočtu Města. Vybudován zde bude kromě komunikace i chodník a provedena přeložka vodovodu. Dokončuje se projekt mobility. V jeho průběhu bylo zrealizováno 69 bezbariérových přechodů a šest napojení parkovišť za 720 tis. Kč. Postaveny budou dvě autobusové zastávky, a to na ulici 9. května a na Olešné. Do konce roku Město zakoupí 17 nových zvonových kontejnerů na barevné sklo, uvedl místostarosta Ing. Jindřich Král. Na údržbu majetku ještě padne necelých 8 mil. Kč. Dokončován je chodník na ulici Sadové (2,14 mil. Kč). Byla zahájena oprava chodníku na ulici Komenského od hotelu Hejč až po zastávku za cca 1 mil. Kč. Pro bezpečnost silničního provozu a chodců budou osvětleny do poloviny listopadu přechody na ul. Svitavské u Billy a u Penny marketu. Do konce roku proběhne také ještě rekonstrukce nákladního výtahu v bytovém domě Bezručova 5. Co se týká komunikací, byla opravena nejen část ulice Havlíčkovy podél Dělnického domu, ale v rozpočtu zbylo i na část ul. B. Němcové. V pořadí je ulice Žižkova, která navazuje na opravený úsek ul. Havlíčkovy a dále samotná ul. Havlíčkova. Pokračuje se od středu města k sídlištím. V plánu byla i úprava cesty u hřiště TJ ČKD, ale z té zatím sešlo, neboť náklady se dle projektanta vyšplhaly na více jak jeden milion korun. Jak z finančních, tak i z časových důvodů se to nerealizovalo, řekla starostka PhDr. Jaroslava Králová. V současné době probíhá kontrola účelnosti dopravního značení na území města. Za úkol to má městská policie. Do konce roku by měl být zpracován pasport dopravního značení. Ten patří k dokumentaci, která je nezbytná k přehledu a evidenci majetku obce. Navíc může sloužit jako Foto: S. Mrázek maticí moravskou v roce 2007 a dále v knize Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi, vydané v lednu 2008 nakladatelstvím Baset. právní podklad při řešení dopravních nehod a může rovněž zmapovat situaci na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvztažností nezbytné (např. komunikace patřící do správy SÚS kraje). V říjnu byla podána žádost o dotaci na projekt výstavby kompostárny. Město ji plánuje vystavět nad čistírnou odpadních vod. Měla by vyřešit biologicky rozložitelný odpad (trávníky, prořezané větve). Finančně je stavba vyčíslena na asi 53 mil. Kč. Kompostárna ale musí být nejdříve vystavena, uhrazena a dotaci Město obdrží zpětně. Dotace se pohybuje od 40 do 80 % podle způsobu provozu kompostárny. Když bude regionální, tím bude nižší míra dotace a budou ji moci využívat i další obce z regionu, předpokládá místostarosta Král. Dalším projektem, na nějž byla podána žádost o dotaci, je víceúčelové hřiště v Dolní Lhotě. Město žádá o dotaci cca 8 mil. Kč. I zde je možné obdržet až 80 % z celkové částky. V tomto případě se na poslední chvíli řešilo nesouhlasné stanovisko sdružení malé kopané, protože realizace hřiště počítá s umělým povrchem, který členové sdružení považují za nevhodný. Jakékoliv oddálení projektu by ale znamenalo, že se již nestihne výzva, v jejímž rámci by se dalo dosáhnout na finanční prostředky. Nakonec byl projekt podán tak, jak byl konzultován s občanskou aktivitou v Dolní Lhotě, aby měl maximální využití pro školu a sbor dobrovolných hasičů. Možnosti úprav budeme projednávat v průběhu realizace, slíbila starostka Králová. Podány byly i další projekty na rekonstrukci šesti dětských hřišť v Blansku, na II. etapu digitalizace v Nemocnici Blansko, na parkoviště na Severu u hřbitova, na zateplení a modernizaci škol. Získat finanční prostředky ale bude čím dál těžší. Dle mých informací převážná část peněz pro období do roku 2013 byla již zablokována pro projekty, která byly podány v rámci první výzvy, uvedla starostka PhDr. Jaroslava Králová. Stanislav Mrázek Premiéra filmů o Karolině Meineke V neposlední řadě pak vznikají pro Město Blansko dva již zmíněné filmy, které budou zanedlouho premiérově představeny. Režisér Jan Popelka a scenárista Jiří Kučera při natáčení jedné z mnoha scén. Foto: Jan Nečas V den oslav vzniku samostatného Československého státu poprvé vytryskla voda z renovované litinové kašny umístěné před zámkem. O přemístění kašny do těchto míst se hovořilo již dlouhou dobu. Po zapůjčení na výstavu firmě DSB Euro, která se postarala o její renovaci, byla kašna přemístěna z horní části parku právě sem, do míst, kde kdysi stávala. Foto: S. Mrázek Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem se uskuteční na nám. Republiky v pátek 28. listopadu. Od rána bude na nám. Republiky vánoční trh a zajištěno občerstvení h Vánoční muzicírování koncert Dechové hudby Blansko h Předvánoční čas hudebně taneční pásmo folklorního souboru Drahánek Blansko a dětí tanečního oddělení Soukromé ZUŠ Blansko h Než přijde Mikuláš zábavný pořad pro děti, ve kterém vystoupí moderátor a herec Otta Tesař (Ordinace v růžové zahradě, Černá sanitka, VKV), další herci a také Mikuláš Realizace se ujalo Studio Audiovisual, které pro Město Blansko již zpracovávalo několik filmů, např. Příběh vody a ohně, a natáčí pravidelné měsíční videožurnály, které jsou ke zhlédnutí i na webu Smluvený film začal natáčet Radek Popelka podle knihy Vladimíra Poláka. Začal jsem se zabývat materiály, zaujal mě i příběh, ale ze všeho nejvíc dopisy, na kterých jsem se film rozhodl postavit. Vybral jsem si z asi 60 stran dopisů ty s nejdůležitějšími momenty, aby zůstal zachovaný příběh, říká Radek Popelka. V jeho filmu vstupuje divák do příběhu jako by očima Karoliny, skrze subjektivní kameru, skrze výra- (Pokračování na str. 5) h Rozsvícení vánočního stromu starostka města PhDr. J. Králová Mikulášská nadílka pro děti převlečené za čertíky nebo andílky h Na káře až do Betléma Kejklířská divadelní společnost Komedianti na káře h Světlo v pohybu žonglérská světelná show TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 Staré občanské průkazy vyměníte bez sankce jen do konce roku Přihlášení staršího vozu prodraží nový poplatek Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince V současné době zpracováváme žádostí za úřední den. Pokud by požadavky výrazněji narostly, jsme připraveni pružně reagovat dalšími úředními hodinami. Zatím to nutné není, ujišťuje vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Radek Gajdošík Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se v České republice postupně vydává od 1. července Současně je zákonem stanovena doba ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Lhůty pro výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných: do 31. prosince 2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu Jedná se o občanské průkazy růžové barvy. Sídlo správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, který zabezpečuje agendu OP a cestovních dokladů, je v přízemí budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1. Otevřeno je v úřední dny, tj. PO a ST vždy od 8.00 do hodin. Výměna starého OP za nový je v zákonem určeném termínu zdarma. Od nového roku ale čeká na opozdilce sankční poplatek za pozdní výměnu. red Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší Odbor INV rekonstrukce hřiště Klepačov Regenerace Písečná II. etapa Mobilita II. etapa úprava přechodů pro chodce rekonstrukce komunikace Na Lukách zastávka Olešná zastávka na ul. 9. května v Blansku optimalizace osvětlení Sportovní hala Blansko Odbor KOM oprava zpevněných ploch u BD Chelčického 72 oprava zpevněných ploch u BD Zborovecká 58, 60 oprava svislého dopravního značení Plánované akce listopad , h Obůrka Ulice od domu č. 80, 35 po domy č. 18, 17, 17a , h Dolní Lhota Spešov Obec Dolní Lhota bude vypnuta celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost včetně areálu pískovny. V obci Spešov bude vypnuta zástavba při hlavní silnici od železničního přejezdu po konec obce směr Dolní Lhota včetně areálu zemědělského podniku, ulice odbočující z hl. silnice od Obec. úřadu po domy č. 18 a 26, náměstíčko od domů č. 17 a 59 po domy č. 169 a 42. Odběratelská trafostanice Dolní Lhota MKZ (č ), odběratelská trafostanice Dolní Lhota Lehkov (č ), odběratelská trafostanice Spešov Pyrotek (č ), odběratelská trafostanice Spešov Steko (č ). Přerušení dodávky elektrické energie Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez povinného ručení. Příspěvek nepojištěných do garančního fondu má být účinným nástrojem ke snížení počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích a k následnému snížení počtu nepojištěných škod. Dosud nesly rozhodující část nákladů garančního fondu pojišťovny, které byly nuceny tyto náklady promítat do ceny pojištění, a tak na škody způsobené nepojištěnými motoristy nepřímo přispíval každý poctivý plátce povinného ručení. Od ledna se tento neuspokojivý stav změní a do garančního fondu budou povinně přispívat i majitelé vozidel bez povinného ručení, říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. Podle statistik ČKP řidiči nepojištěných vozidel ročně způsobí více než 5 tis. nehod. Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, hradí poškozeným jejich oprávněné nároky ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěšnost vymáhání po nepojištěných škůdcích přitom dosahuje asi 30 %. To znamená, že zbývajících 70 % nákladů garančního fondu dosud financují slušní motoristé v ceně povinného ručení. Vlastníci a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od ledna 2009 Českou kanceláří pojistitelů písemně vyzváni k úhradě příspěvku. Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka navíc začne navyšovat o náklady s vymáháním spojené. Pozor: příspěvek do garančního fondu není pojištěním! Zaplacení příspěvku do garančního fondu nenahrazuje pojištění vozidla. Pojištění se sjednává předem (u některé z pojišťoven působících na českém trhu) a kryje budoucí rizika spojená s provozem motorového vozidla. Příspěvek se hradí zpětně za období, kdy vozidlo nebylo pojištěno, a je spoluúčastí na krytí škod hrazených z garančního fondu. Ten, kdo nemá sjednáno povinné ručení, ani nadále nemá nárok na to, aby za něj škodu způsobenou nehodou hradila pojišťovna. Stejně tak zaplacení příspěvku nepojištěného neuchrání od sankcí za provozování vozidla bez povinného ručení, které mu mohou udělit příslušníci Policie ČR nebo správní orgány. Kromě těch, kteří s nepojištěným vozidlem vyjíždějí na silnice a kteří si jsou velmi pravděpodobně porušování zákona dobře vědomi, týkají se zaváděné novinky i osob, které nepojištěné vozidlo reálně neprovozují a často si možná ani neuvědomují, že přesto porušují zákon. Může se jednat například o starý nepojízdný automobil, který však jeho vlastník neodhlásil z registru vozidel. Pokud je někdo uveden v registru vozidel jako vlastník vozidla a pro toto vozidlo nemá sjednáno povinné ručení, měl by buď povinné ručení urychleně sjednat, nebo uvést skutečnosti v registru vozidel na pravou míru (například nepojízdné vozidlo vyřadit z registru). K dispozici jsou informační stránky www. bezpojisteni.cz a informační telefonní linka , kde veřejnost může získat podrobné informace o problematice povinného ručení a především o nadcházejících změnách. odbor vnitřních věcí Od příštího roku začne platit novela zákona o odpadech, která starší neekologické vozy zatíží několikatisícovým poplatkem. Poplatek (na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků) se bude hradit při první registraci vozu, tzn. že se prodraží hlavně dovážené neekologické vozy. Za ty, které neplní normu Euro 1 (cca vozy z roku 1991 a starší), zaplatí dovozce Kč. Za ojetý automobil s normou Euro 1 majitel při první registraci v Česku zaplatí Kč a za vůz s emisemi v rámci normy Euro 2 pak bude poplatek Kč. Nic se nebude platit jen u vozů splňujících normu Euro 3, tedy přibližně od roku výroby Při určení výše poplatku se nebude rozlišovat mezi tím, zda jde o osobní automobil, nákladní automobil, autobus nebo motocykl. Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Poplatek se bude platit při první registraci ojetého vozidla dovezeného z ciziny v ČR, a pokud je již vozidlo v ČR registrováno, pak při první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona. Poplatek zaplatí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Stanislav Mrázek Ztracené či opuštěné věci za měsíce září a říjen peněženka, za Albertem deštník, před radnicí mikina, ul. K. J. Mašky dva menší klíčky, před Informační kanceláří Blanka dámské hodinky, u Wanklova náměstí brýle, pokladna MěÚ Blansko dámské kolo, ul. Hořická modrá bunda, směr Dolní Lhota klíče, na Severu Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout v podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin. Ztráty a nálezy Město Blansko OZNÁMENÍ v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích podle 39, odst. 1, citovaného 2 : kuchyň 12,15 m 2, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m 2, předsíň 7,10 m 2, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m 2, šatna 2,75 m 2, balkon 2,40 m 2 2 Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace podá Ing. Genda ( , ) nebo paní Kučerová ( ). v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích podle 39, odst. 1, citovaného kuchyň 12,15 m 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m 2, předsíň 7,10 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, šatna 2,75 m 2, balkon 2,40 m 2 Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky kuchyň 12,15 m předsíň 7,10 m balkon 2,40 m Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky kuchyň 12,15 m předsíň 7,10 m balkon 2,40 m Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky 2 :, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m 2 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m : : :, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2 2 : 2 : 2 : ZŠ Salmova: Den otevřených dveří Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 oznamuje, že dne od 8 do 14 hodin pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, v nichž probíhá výuka a další činnosti třídy, odborné učebny přírodopisu s interaktivní tabulí, fyziky, infocentrum a počítačovou učebnu, tělocvičny, hřiště, školní družinu, nově přebudovaný školní pozemek s možností výuky v přírodě. Dále budou moci sledovat žáky a vyučující při práci, ale také zeptat se na to, co je zajímá o provozu školy. Srdečně zvu rodiče našich žáků, rodiče budoucích žáků i všechny ostatní, kteří se chtějí poznat naši školu. Mgr. Eva Kadrmasová ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 Tam, kde je umístěna nová dopravní značka Zimní výbava (č. C 15a), musí v období od 1. listopadu do 30. dubna mít řidiči bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky zimní pneu- matiky. Do- pravní z n a č k a č. C15a Zimní vý- bava je umístěna na okrese Blansko pou- ze na silnici III/37360 v úse- ku od křižovatky se silnicí III/37361 do obce Kuničky po křižovatku se silnicí II/373 na začátku zástavby obce Němčice, sdělil vedoucí oblasti SÚS Blansko Ing. Miloš Bažant. Zmíněný úsek pozemní komunikace je v zimním období udržován pouze plužením. O označení dalších úseků se zatím neuvažuje. O umístění této značky bude společnost informovat na svých stránkách Nová značka: Zimní výbava

3 3 Telefonní seznam Nemocnice Blansko s provolbou nebo Pracoviště Funkce Jméno tel. Ředitelství ředitel Ing. Klusák Milan náměstek ředitele pro správu Ing. Švarcová Renata náměstek ředitele pro LPP MUDr. Kubiš Jaroslav sekretariát Kalová Lenka FAX sekretariát hlavní sestra Bc. Klesková Jana hygienik MUDr. Bartošová Jana knihovna - úterý Ševčíková Jitka Správce počítačové sítě vedoucí Mgr. Sedláček Igor referent Ing. Koupý Ladislav, Klíma Zdeněk Právní útvar právník Právní útvar referent Pernicová Nataša Ekonomický útvar vnitřní kontrola Ing. Baslík Jan Ekonomický útvar účetní Jeřábková Eva Ekonomický útvar účetní Musilová Hana Ekonomický útvar účetní Peslarová Jarmila Ekonomický útvar účetní Odehnalová Lýdie PAM referent Koutná Věra PAM vedoucí Vašíčková Eva Agenda ZP vedoucí Ing. Jelínková Andrea Agenda ZP referent Dvořáková Alena Marketing referent Provozní a tech. útvar správce Ing. Dvořák Jindřich Provozní a tech. útvar účetní Štrajtová Gabriela Provozní a tech. útvar FAX Technická kancelář referent Alexandr Bohuslav Technická kancelář vedoucí Ing. Korčák Josef Údržba skupinář Lukáč Milan Údržba dílna Údržba dílna - elektrikáři Kotelna Míčka Petr, Niklas Josef Informace I. pouze interní linka Informace II. pouze interní linka Stravovací provoz vedoucí Smíšková Zdeňka Stravovací provoz dietní sestry Stravovací provoz účetní, sklad Petrušová Radka, Menšíková Lucie MTZ klapka+fax Kaldová Jiřina, Hudcová Anna MTZ sklad suterén Informační centrum LSPP dospělých Denní místnost LSPP Sanitáři Šatna pacientů Klimešová Jindřiška, Buchtová K Sociální pracovnice Pernicová Jarmila Odborová organizace Opustilová Zdenka Pokladna -příjem Poňuchálková Marie Pokladna -příjem Šustrová Marie Pošta Kotoučová Blanka Lékárna vedoucí Mgr. Streitová Jana denní místnost prodejna ortopedických pomůcek výdej na žádanky účetní - lékárna Meluzínová Naděžda OKB přednosta Ing. Tichý Alois OKB lékař, chemik OKB vedoucí laborant Chaloupková Zita OKB OKB laboratoř, služebna OKB evidence žádanek OKB laboratoř hematologická RDG primář MUDr. Jíra Igor RDG lékaři RDG vedoucí laborant Srba Jaroslav RDG evidence, příjem RDG zelená linka - mammografie RDG mammografie RDG skiaskopie RDG ultrazvuk RDG pracoviště CT RDG lékaři CT Interní oddělení primář MUDr. Formánková Naděžda Interní oddělení inspekční pokoj - lékaři Interní oddělení dokumentátorka,staniční sestry Farníková Marie Interní oddělení lékaři A Interní oddělení ošetřovna A Interní oddělení ošetřovna B Interní oddělení lékaři B Interní oddělení ošetřovna následné péče Interní oddělení následná péče - lékaři Interní oddělení JIP - lékaři Interní oddělení centrála JIP Interní oddělení centrála JIP Interní oddělení FAX JIP Interní oddělení intermediální péče Neurologické oddělení primář MUDr. Ningerová Kateřina Neurologické oddělení inspekční pokoj - lékaři Neurologické oddělení centrála JIP Neurologické oddělení staniční sestra JIP- FAX Neurologické oddělení centrála JIP Neurologické oddělení akutní lůžka - lékaři Neurologické oddělení ošetřovna - akutní lůžka Klimešová Hana Odd.nukleární med. přednosta Ing. Krejsta Stanislav Odd.nukleární med. lékaři Odd.nukleární med. lékaři Odd.nukleární med. staniční sestra Kolmačková Marie Odd.nukleární med. ošetřovna Odd.nukleární med. chodba - pacienti Oddělení rehabilitace primář MUDr. Novotná Jana Oddělení rehabilitace lékaři Oddělení rehabilitace vedoucí fyzioterapeut Huvarová Miroslava Oddělení rehabilitace nadstandartní pokoj Oddělení rehabilitace ošetřovna Musilová Alena Oddělení rehabilitace malá tělocvična Oddělení rehabilitace pokoj sester Kožní oddělení primář MUDr. Novotný Lubomír Kožní oddělení lékaři Kožní oddělení staniční sestra Kozlová Alice Kožní oddělení ošetřovna Kožní oddělení chodba - pacienti TRN - lůžka primář MUDr. Černý Jan TRN - lůžka lékaři TRN - lůžka staniční sestra Kniesová Věra TRN - lůžka ošetřovna TRN - lůžka chodba - pacienti Hemodialýza lékař MUDr. Brabcová Jindřiška Hemodialýza staniční sestra Hoffmannová Lenka Hemodialýza ošetřovna Hemodialýza FAX Hemodialýza stacionář Hemo-nefrolog. amb. lékař MUDr. Brabcová Jindřiška Hemo-nefrolog. amb. sestra Skoupá Jana Ambulance Interní odd. amb. gastro MUDr. Blažková Alena Interní odd. amb. centrální příjem Interní odd. amb. gastro - sestra Interní odd. amb. interní ambulance MUDr. Juránková Ludmila Interní odd. amb. funkční diagnostika MUDr. Kučírek Milan Interní odd. amb. sestra Interní odd. amb. alergologie sestra Interní odd. amb. alergologie MUDr. Odehnalová Hana Interní odd. amb. hematologie MUDr. Bartošová Romana Interní odd. amb. diabetologie MUDr. Lachmanová Jitka Interní odd. amb. interní ambulance MUDr. Navrátil Vladimír Interní odd. amb. interní ambulance závodní lékař- čtvrtek Interní odd. amb. endoskopie Interní odd. amb. endokrinologie pro dospělé MUDr. Machačová Jana Interní odd. amb. endokrinologie pro děti - čtvrtek MUDr. Křupková Pavla Interní odd. amb. JIP - ultrazvuk Interní odd. amb. diagnostické centrum JIP Neurologické oddělení EEG Neurologické oddělení příjmová ambulance Neurologické oddělení ambulance - lékař Neurologické oddělení ambulance - sestra Neurologické oddělení EMG Odd.nukleární med. vedoucí lékař MUDr. Zouhar Dalibor Odd.nukleární med. gamakamera Odd.nukleární med. evidence ambulance Oddělení rehabilitace ambulance - primář MUDr. Novotná Jana Oddělení rehabilitace ambulance - lékaři Oddělení rehabilitace ambulance - poliklinika MUDr. Friedrich Karel Oddělení rehabilitace pokoj sester Oddělení rehabilitace recepce Oddělení rehabilitace elektroléčba Oddělení rehabilitace cvičební box Oddělení rehabilitace ambulance - krček Kožní oddělení recepce Kožní oddělení stacionář Kožní oddělení ambulance I Kožní oddělení ambulance III Kožní oddělení ambulance II TRN lékař MUDr. Filouš Ivo TRN kalmetizace TRN ošetřovna Chirurgická ambulance lékaři Chirurgická ambulance sádrovna Chirurgická ambulance pokoj sester Chirurgická ambulance ošetřovna Ortopedická ambulance ORL MUDr. Cvrkalová Hana ORL MUDr. Marková Petra Hemodialýza-ambulance nefrologie - ambulance MUDr. Brabcová Jindřiška Logopedická -ambulance Mgr. Dyčková Miroslava Onkologická ambulance MUDr. Špelda Stanislav Onkologická ambulance MUDr. Kiss Igor Onkologická ambulance MUDr. Tomášek Jiří Psychologická ambulance Mgr. Ryška Kamil Psychologická ambulance sestra, sociální pracovnice Pernicová Jarmila Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Machatová Jiřina Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Nerad Ivo Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Weinhofer Antonín Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Danda Jiří Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Grünwald Zdeněk Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Jíňová Věra Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Nechutová Marie Soukromé ambulance chirurgická ambulance MUDr. Kincl Ladislav Soukromé ambulance chirurgická ambulance MUDr. Řezník František Soukromé ambulance ortopedická ambulance MUDr. Dobiášek Miroslav Soukromé ambulance urologická ambulance MUDr. Hroza Alois Soukromé ambulance gynekologická ambulance MUDr. Břoušková Ludmila Soukromé ambulance gynekologická ambulance MUDr. Janíček Jan Soukromé ambulance interní ambulance MUDr. Mikulková Iva Soukromé ambulance kardiologická ambulance MUDr. Jakubec Zdeněk Soukromé ambulance revmatologická ambulance MUDr. Vyskočilová Dana Soukromé ambulance kožní ambulance MUDr. Horáčková Dagmar Soukromé ambulance ORL MUDr. Butula Aleš Soukromé ambulance oční ambulance MUDr. Šmaterová Věra Soukromé ambulance oční ambulance MUDr. Tihonová Magda Soukromé ambulance psychiatrická ambulance MUDr. Martinec Pavel Soukromé ambulance sestra Soukromé ambulance interní ambulance - čtvrtek MUDr. Kosek Josef Soukromé ambulance urologická ambulance - úterý,pátek MUDr. Šušol Rastislav Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Kovandová Sylvia Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Stojanov Milan Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Klapušová Marie Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Řehořek Tomáš Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Ševčíková Radomíra Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Vrtělová Irena Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Láníková Eva Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Kupková Jarmila Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Řehořková Martina Soukromé ambulance stomatologická laboratoř Mazánková Dana Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Stejskalová Věra Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Henková Jindřiška Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Kalová Eva Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Kotlánová Helena Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Ošmerová Milena Soukromé ambulance sestra Ostatní Kadeřnictví Svobodová Jana Kantýna Dočekalová Marcela Oční optika Čížková Milena PCS Systems s.r.o. Ing. Cápal Zdeněk Úklid Olman spol. s.r.o Praní prádla Chrištof spol. s.r.o Novinový stánek ZZS Jm kraje, p.o. FAX Vedoucí lékař RLP MUDr. Hlavinka Petr adm.-ekonomický referent Grünwaldová Hana Technický referent Voráč Michal Vrchní sestra RLP Moravcová Alena Lékařky RLP II Lékaři RLP Lékařky RLP I Záchranáři RLP Pokoj záchranáře RLP Denní místnost RLP Zasedací místnost Zdravot. doprava Krejčí Zdravot. doprava Šejnost

4 4 DB 1+1 Boskovice DB 1+1 Blansko ul. Salmova Kč Kč RD Černá Hora Kč RD Petrovice Kč Vaše realitní kancelář již 15 let Rožmitálova 14, Blansko Prodejní prostory RD Bořitov Kč Výrobní areál Svitávka Kč/m 2 /rok Info o ceně v RK Hledáme byt 2+1 v Blansku, lokalita střed nebo Sever. tel.: , mobil: Prvňáčci u počítačů Nejsou tomu ještě ani dva měsíce, co prvňáčci nastoupili do školy a už zkusili práci na počítačích. O tom, že nejsou žádní začátečníci, přesvědčily děti z I.A hned při první návštěvě počítačové učebny. Stačilo trochu poradit a už chtěl každý ukázat, že tomu rozumí a dokáže pracovat sám. A protože máme na Erbence výborný výukový program pro Prvňáčci si zkusili práci na počítačích, učili se matematiku. většinu předmětů, stačilo najít matematiku pro první třídu a už se počítalo. Děti s nadšením a velkým zaujetím řešily číselné řetězce, porovnávaly čísla, sčítaly, odčítaly. Když zazvonilo, vůbec se jim nechtělo končit a udělat si přestávku, na kterou se vždy tolik těší. Ve třídě pak všichni dostali do notýsku velkou jedničku. Mgr. Alena Štěrbáčková Foto: autorka v h, Kino Blansko Vystoupení s neopakovatelnými zážitky ze slavné éry skupiny Abba, a to díky propracované choreografii, stylovým kostýmům, profesionálnímu podání a nejznámějším hitům. Vstupenky si můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel INZERCE VE ZPRAVODAJI Živnostenský úřad začne pokutovat nenahlášení změn Od vstoupil v účinnost novelizovaný zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nová právní úprava správních deliktů stanovených v živnostenském zákoně zásadním způsobem mění jednání živnostenského úřadu v případě zjištění porušení lhůt stanovených pro oznamování změn. Zatímco dříve živnostenský úřad pokutu uložit mohl, nyní pokutu uložit musí. Vyhnout se sankci je tedy možné pouze v případě, pokud je změna ohlášena v zákonem stanovené 15denní lhůtě. K nejčastějším změnám patří změny bydliště a údajů o provozovnách. Jedná-li se například o změnu bydliště, doporučujeme podnikatelům, aby využili své přítomnosti na úřadě a současně s žádostí o nový občanský průkaz oznámili i změnu na živnostenském úřadě. odbor živnostenský úřad Město stále nabízí úvěry na opravy domů a bytů Město Blansko nabízí vlastníkům rodin- ných domů, bytů a bytových domů jednu z posledních možností požádat o úvěr úročený 3 % p. a. Úvěr je splatný do pěti roků. Finanční prostředky pro poskytnutí úvě- ru půjčil Státní fond rozvoje bydlení. Protože Poslanecká sněmovna neschválila pro tuto formu podpory finanční prostředky, nebude již Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky obcím poskytovat. Město Blansko bude přijímat žádosti a poskytovat úvěry do vyčerpání. Poskytnutý úvěr může být použit ke krytí 50 % nákladů vynaložených na opravy nebo modernizace (případně na obojí současně) bytového fondu na území města. Úvěr není možno použít na výstavbu, nástavbu, přístavbu nebo vestavbu bytů a na opravy a modernizace samostatných nebytových prostorů a dalších nebytových prostorů v bytovém domě, jejichž stavebně-technický stav přímo neovlivňuje běžnou úroveň bydlení nebo bezpečnost nájemníků. Jedná se například o garáže, prádelny, sklepní prostory, dílny, technická zařízení kotelen v domě, zahradní altány, bazény a podobně. Naopak, např. na výměnu oken, opra- vu střechy bytového domu, zateplení fasády či opravu schodiště v bytovém domě je jeho použití možné. Vlastníci bytů mají také možnost použít úvěr na rekonstrukci bytového jádra. Další informace poskytne Petr Alexa, tele- fon: , e mail: finanční odbor Zaměřena zejména na LÉČEBNÉ a RELAXAČNÍ účinky! Strašením vyvrcholil v ZŠ Dvorské celoškolní projekt s názvem Halloween Ve čtvrtek dopoledne přiletěli ze svého strašidelného domu staří kostlivci, upíři, mumie, netopýři, čarodějnice a jiná havěť k dětem na I. stupeň. Představili svoje zchátralé kosti a začali žáky zkoušet z halloweenské teorie. Mezitím hodnější příšery odměňovaly děti sladkostmi a zlé zrůdičky prováděly různé skopičinky. Na závěr si vystrašená dítka zasoutěžila v tzv. dýňových hrách. Poslední říjnový večer se zejména v anglicky mluvících zemích nese ve znamení tohoto svátku. Halloween je především anglický a americký svátek. Lidé při něm zapalují svíčky ve vydlabaných dýních, aby od svých domovů odehnali zlé duchy. Děti se v tento večer převlékají za různá strašidelná stvoření, chodí od domu k domu se slovy Trick or treat (Žert nebo odměnu), čímž se snaží vykoledovat různé dobroty, sladkosti nebo drobné peníze. Pokud žádnou odměnu nedostanou, oplatí domácím jejich Zveme vás do pravé solnojodové jeskyně Mořská pláž, Boskovice Léčebné účinky solné jeskyně našeho typu jsou prokázány či pozorovány zejména u: alergií, astma, akutních i chronických respiračních chorob, vyrážkách, ekzémech, lupence, stresu, přepracovanosti, srdečně cévních onemocněních, vysokém tlaku, revmatizmu, poruchách imunity, vhodné jako prevence před nemocemi z nachlazení a chřipkami... KVALITA ZA NÍZKÉ CENY! Jsme smluvním partnerem a poskytujeme slevu 10 % na vstup klientům těchto zdravotních pojišťoven: VZP, ZPMVČR, ZP Metal-Aliance, Oborová ZP, Hutnická ZP, ZP Škoda, Revírní ZP, nově i ČNZP a VoZP Nabízíme vánoční, narozeninové a dárkové poukázky na libovolný počet vstupů se jménem obdarovaného v ceně výhodných permanentek! Otevřeno po-pá , So, Ne (v so a ne možno objednávat již od 9.00 i na tel.: ul. 17. listopadu 15, Boskovice (vchod z Růžového nám. vedle KB a ultrazvuku MUDr. Hlouška) Tel.: Více informací na Oslavy státního svátku 28. října byly letos, v roce 90. výročí vzniku samostatného Československého státu, obsáhlejší. Po pietním aktu na náměstí Svobody a položení věnce k pamětní desce legionáře Metoděje Klimeše na domku v Dolní Palavě odhalila starostka města PhDr. Jaroslava Králová s místostarostou Mgr. Ivo Polákem pamětní desku legionáři Zdeňku Klímovi na budově Staré fabriky. O chvíli později proběhla vernisáž výstavy v Muzeu Blansko s názvem Devadesát let nové Evropy. Foto: S. Mrázek Vystoupení strašidel ze 4. A. nepohostinnost nějakým žertem. Například počmárají mýdlem okna, dají pastu na kliky u dveří apod. V celoškolním projektu se žáci všechny tyto informace dozvídali zejména v hodinách anglického jazyka. Seznámili se s historií a symboly Halloweenu, povyprávěli si pověst o zlém Jackovi, po kterém jsou pojmenovány svítící dýně. V českém jazyce se děti snažily zjistit rozdíly mezi českými Dušičkami, jak se Památce zesnulých lidově říká, a Halloweenem. V hodinách výtvarné výchovy pak připravovali výzdobu na čtvrteční vystoupení strašidel ze VI.A. Projekt přispěl k začlenění průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu, zejména multikulturní výchovy. Celoškolní projekt, do kterého se zapojili žáci i učitelé z I. a II. stupně, se vydařil a obohatil zábavnou formou výuku. Mgr. Eva Gregorová Mgr. Helena Daňková Foto: autorka

5 5 Program cestovatelského festivalu RAJBAS OUTDOOR KOTLÍK 2008 Festival filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS * OUTDOOR * KOTLÍK oslaví letos desítku, a tak se pořadatelé snažili, aby se vám letošní program líbil. Festival se koná v Blansku ve dnech Záštitu nad jeho konáním převzala starostka města PhDr. Jaroslava Králová. pátek 21. listopadu Kino Blansko, Hybešova 6 výstava fotografií: KŘÍŽEM KRÁŽEM ASIÍ Patrik Minář a Jiří Vyskočil OKEM DOBRODRUHA, tři hodiny projekcí toho nejlepšího ze soutěže neprofesionálních filmů v délce do 15 minut host STEVE L. LICHTAG představí svůj nový film ZAJATCI BÍLÉHO BOHA scénář: Tomáš Ryška a Steve L. Lichtag, ČR, režie: Steve L. Lichtag 2008, 52 min. Český výzkumník Tomáš strávil v thajských a laoských horách téměř dva roky, aby se za každou cenu dopátral příčin křivd a násilí, která jsou na Akhajích a jejich dětech páchána. Dramatický dokument o malém horském etniku byl zpracován podle skutečné události. Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2a ŠIFROVAČKA: MEGBOLONDUL logická, strategická, týmová, interaktivní, outdoorová, noční hra... cíl v hodin!!! Dělnický dům, Hybešova otvírá festivalová Černohorská pivnice a Papubar skvělé pivo, jídlo za dobrou cenu, prostor pro volnou zábavu malý sál: TRAVERZOVO PROMÍTANÍ, letos hlavně o skialpech: Michal Voráč doporučí skialpové túry v Rakousku, Marta Furdíková na Slovensku a navrch Michal Franta Nežerka přidá diashow o skialpu, lezení a všem kolem velký sál: ONDŘEJ RUML a T.O.P. Dream Company Zpěvák, který si nedávno získal přízeň diváků televizní soutěže se představí spolu s dvanáctičlennou partou, která se inspiruje funky-soulovou hudbou. Jejich vzory jsou kapely, které svou energií a přístupem k hudbě uchvátily již několik generací: Tower of Power Earth a Wind and Fire Moravský kras a RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí, plazí... podrobněji zde v akcích na webu, nutno se přihlásit předem na sobota 22. listopadu Staré Blansko, Komenského ul LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží (5kg soudek limonády GRENA) na trati Blansko Hořice (start intervalově od 9.30) Moravský kras RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí, plazí... podrobněji zde v akcích na webu, nutno se přihlásit předem na Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2A WORSHOPY: Marie Borkovcová: JE LIBO CVRČKA?... kromě nesmyslných předsudků neexistuje ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofagie) je běžnou záležitostí ve větší části světa tedy až na ten náš vyspělý Západ. Chutnali jste někdy cvrčka, švába či housenku? Poprvé to může být i zde Miroslav Jakeš: ZA PĚT MINUT ZMRZNE RUKA zkušenosti polárníka: v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól (na pólu celkem pětkrát), ale asi nejúctyhodnější je sólový přechod přes Grónsko z východu na západ, který v roce 1996 uskutečnil bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci. Dělnický dům, Hybešova 1 výstava fotografií Jaroslava Cilera, člena Sdružení výtvarníků ČR: Hory blízké a vzdálené, Automobil versus veterán, Akt... velký sál, od hod. projekce a besedy moderuje JIRKA DRAŽIL TOM ROTH (ZO ČSS 6-19 Plánivy): KAČMA JAMA 2008 úspěšná speleoexpedice podpořená Expedičním fondem JAN ŘÍHA: ELBRUS m další splněný sen nevidomého horolezce v rámci projektu Schody do nebe KAREL VEJCHODSKÝ: 700 KM NAPŘÍČ BRAZÍLIÍ na paraglidingovém kluzáku. Etapový bivakový přelet vyprahlé rovníkové Brazílie v místech, kde během celé cesty určitě nenarazíte na turistu. JAROSLAV JINDRA: DAKAR, DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI RICHARD JARONĚK: ŽRALOK PRÁVO ZABÍJET A PŘEŽÍT Pod hladinu moří za oblíbenými žraloky společně se světově proslulým fotografem. Je právem označován za potápěče hazardéra? LENKA KLICPEROVÁ: JAK ŽIJÍ NA CESTÁCH CESTOVATELKY? Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země pronikla do společnosti žen etiopských kmenů. Jak vypadá svět, který mužům zůstává skrytý? Jak by se měla žena připravovat na svou cestu? Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země krátce po návratu z výpravy do nebezpečného Konga DR OKEM DOBRODRUHA vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, projekce oceněných snímků VÁCLAV KOLÁŘ biketrial na vlastní voči Dodo Kopold: OD VELKÝCH STĚN DO VELKÝCH VÝŠEK...mal som 22 rokov, keď som sa zůčastnil na mojej prvej expedícii v Himálajach. Očarovali ma natoľko, že som sa tam vracal každy rok a vždy s novým cielom CESTOVATELSKÁ TANCOVAČKA, hraje: TRNÍ malý sál S2 FILMÁK: co se nevešlo do páteční projekce soutěže OKEM DOBRODRUHA v kině Chcete také pomáhat? Můžete.. TOMÁŠ BERÁNEK: JAK SE ŽIJE V NEPÁLU Nepál není jen nejvyšší pohoří světa s čarokrásnými horskými sceneriemi. Země zmítaná neuspokojivou politickou situací je domovem množství národů a kmenů, které žijí mnohdy ve velmi špatných životních podmínkách a zejména děti a ženy potřebují pomoc. Humanitární aktivity v zemi pod Himálajem vykonává sdružení Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s. KAMILA HNYKOVÁ: JAK SE DOJÍ JAK a jak se staví škola po zanskarsku V rámci českého projektu Surya sluneční škola pro Kargyak se díky pomoci českých i zahraničních dobrovolníků podařilo v letošním roce dokončit stavbu školy pro tibetské děti na severu indického Himálaje v oblasti Zanskar. Ve výšce 4200 m n. m., kde v zimě klesá teplota pod -30 C, bude třídy pro 60 dětí vyhřívat hlavně slunce (Surya) BIOGRAF WW8: úspěšné filmy z outdoorových festivalů (bude upřesněno) NaFEST... cestou necestou prezentace zážitků z cest účastníků soutěže ROCKOTÉKA neděle 23. listopadu Kino Blansko, Hybešova 6 filmy a besedy s cestovateli a dobrodruhy uvádí Jirka Dražil IVAN MACKERLE: CESTY ZA PŘÍŠERAMI A DOBRODRUŽSTVÍM Nejnovější cesta českého záhadologa vedla do severní Indie. Svítící koule se objevují v kaňonu Punagiri. Zprávy, že lidožraví tygři už mimo rezervace nežijí, výpravu dovedly do pěkné šlamastiky. Na Srí Lance pátral po divokém muži Nittaewo i zpívajících rybách v laguně Batticaoly ZDENĚK MOTYČKA: NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY V AMATÉRSKÉ JESKYNI, nejdelším jeskynním systému v ČR Vyhlášení výsledků a to nejlepší ze soutěže NA FEST... cestou necestou MAREK AUDY: BRÁNY DO ZTRACENÉHO SVĚTA: dva pohledy do venezuelských stolových hor ve filmu TEPUY režiséra Pavla Barabáše a nad novou knihou Marka Audyho. Díky nedostupnosti se zachovaly prehistorické formy života staré milióny let. V gigantickém labyrintu nejstarších hornin světa vyleptali kolonie bizarních organismů největší křemencovou jeskyni na světě. Skupina slovenských a českých speleologů se vydala na expedici do tohoto trezoru času. V mohutném podzemí odhalují ztracený svět. Najdou však jen více otázek než odpovědí... BAMBUTI, režie Jan Popelka, Studio Audiovisual, 40 min., 2008 Alena Žákovská a Milan Daněk na nebezpečné cestě ve stopách antropologa Pavla Šebesty Otce Pygmejů. Krutá válka se nevyhnula ani obyvatelům pralesa. Kongo DR zůstává zkorumpovanou zemí bez zákonů. Pygmejům Bambuti však zákony vládců nechybí. Žijí v souladu s přírodou a přirozeným řádem světa. Loví do sítí, putují po blátivých stezkách, tančí a zpívají... HLINĚNÁ ŘEKA, režie Petr Kašpar, kamera Petr Kašpar, Honza Lásko, 29 min., 2008 vše se může zvrtnout a z plavby v tajuplném údolí řeky Dinchiye se může stát pravé peklo, kde si každý sáhne na své dno. Lidská vůle vítězí nad vyčerpáním a člověk má jedinou touhu dostat se domů Poslední pecka na závěr: PLAVBY DO LEDOVÝCH MOŘÍ RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, dřevorubec, jachtař, dobrodruh, mořeplavec, stavitel lodí, spisovatel a dokumentarista... S partou mladých lidí postavil repliku Magalhãesovy Victorie, plachetnici, která v letech obeplula celý svět. Na lodi Polárka se opakovaně vydával do oblastí severního ledového oceánu na výzkum nejopuštěnějších oblastí. O svých cestách na lodích vyrobených svépomocí napsal desítku knih a natočil několik filmů. Pochází ze země bez moře a přesto se stal mořeplaveckou legendou. Jaký je Ruda dnes? Další informace o festivalu najdete na Premiéra filmů o Karolině Meineke (Pokračování ze str. 1) zové prostředky, které korespondují s obsahem jejích dopisů. Jen na nich ale film nestojí. Byly přidány i další věci. Není to klasický dokument tzv. mluvící hlavy, ale nakonec i zde se hlavy nakonec objeví, jen jsou z hlíny a nemluví. Premiéra filmů o Karolině Meineke ve h, Kino Blansko KRÁLOVSKÝ PORTRÉT BEZ ZLACENÉHO RÁMU Na blanenském zámku dodnes můžeme pohlédnout do tváře mladičké Karoliny z Linsingenu. Ten portrét nám, spolu s památníkem na bývalém blanenském hřbitově, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, která se mohla stát anglickou královnou. Režie: Jan Popelka. ČR / 30 minut / přístupný /česká verze / zdarma. VZDUŠNÉ ZÁMKY Dopisy Karoliny Meineke a Wiliama vévody z Clarence, pozdějšího krále Wiliama IV. Jakou zvláštní vůni šířil šedý, hrubý papír, zpolovice vyčichlý parfém smíšený s tlením. Bylo mi, jako bych otevřel hrobku, ze které stoupají duchové dávno zemřelých, aby mi odkryli tajemství a vyprávěli zvláštní nikdy neslyšené příběhy; Byla to roztříštěná mozaiková malba, a jak jsem ji sestavoval, viděl jsem, že tu a tam kus chybí. Velkolepý obraz se ovšem dal rozpoznat. Režie: Radek Popelka. ČR / 40 minut / přístupný / česká verze / zdarma. Když jsem viděl, jak Radek připravuje ten film, bylo mně jasné, že pro lidi, kteří neznají její příběh, bude velice těžké jej pochopit. Proto padlo rozhodnutí natočit pilotní film, v němž bude nejprve představen celý příběh, popisuje zrod druhého z filmů Jan Popelka. Když začínalo natáčení, věděli filmaři o knížce Vladimíra Poláka, o portrétu Karoliny z dětských let a o náhrobku u kostela. Hlavní iniciátor tohoto všeho Jiří Kučera ale dohledal spoustu nových materiálů, např. dva nové portréty z dospělosti, které veřejnost poprvé spatří až ve filmu. Napsal také desetidílný seriál, který jste měli možnost celý tento rok ve zpravodaji číst. Podle něj je sepsán scénář a natočen úvodní film. Aby se ale dodržela přiměřená délka a film nenudil, museli se tvůrci vzdát mnoha věcí z původního příběhu. Slova vypravěče Jiřího Kučery jsou proložena hranými scénami a dobovými portréty a rytinami. Z hraných scén měl Jan Popelka obavy: Mám zkušenost, že když hrají neherci, vypadá to amatérsky. Dělat hraný film v našich podmínkách je hodně těžké. Ale myslím, že to nakonec dopadlo všechno dobře. Včetně hudby, kterou nám složil Zbyněk Petržela. Natáčelo se hlavně na blanenském zámku. Ale i v Rájci v zámeckém parku, na Hořicích, u kostela na Starém Blansku i v prostředí Druhé slévárny v Blansku, které v tomto příběhu svého času sehrálo také důležitou roli. Radek Popelka se pro záběry vydal až na pobřeží Lamanšského kanálu, do Hannoveru a do Bad Pyrmontu, odkud Karolina pochází a poblíž něhož je kaple, v níž byli Karolina a princ William oddáni. Tu vlastní stále stejná rodina pana von Stietencron. O tom, jak jeho předek umožnil zapůjčením kaple princi Williamovi uskutečnit tajný sňatek, vyprávěl majitel na kameru. V Bad Pyrmontu se právě konalo sympozium, mj. i o Karolině Meineke. Jeho účastníci i místní tisk projevili zájem o rozhovor s blanenskými filmaři a měli spousty otázek nejen ohledně připravovaného filmu, ale hlavně se zajímali o knihu Vladimíra Poláka s dopisy, o níž doposud vůbec nevěděli. Důležitou součástí filmu je hudba. Zde autoři vsadili na osvědčenou spolupráci se Zbyňkem Petrželou: Hudbu jsem dělal pro oba filmy. První film měla původně doprovázet dobová, zřejmě Mozartova hudba. Nakonec jsem se ale rozhodl napsat hudbu pro oba filmy. Inspirací pro ni mně byl samotný příběh, protože má velkou sílu a zajímavé téma. Vybrat správné téma a nástroje není jen tak. Hudba vznikala delší dobu. Dost jsem o všem přemýšlel a zkoušel několikrát. Nechal jsem tomu čas. Jen Honzův film jsem dělal asi týden, každý den od rána do večera. Používal jsem nasamplované zvuky symfonického orchestru. Druhý Radkův film zabral o dost delší dobu, odhadem měsíc. V něm jsem pracoval spíš s akustickými nástroji, vokálem a živým klavírem, říká Zbyněk Petržela. Každý z filmů přináší trochu jinou výpověď, říkají o svých dílech autoři. I když na nich pracují otec a syn v jednom studiu a na zásadních věcech se domlouvají, výsledek toho druhého ještě neviděli. I pro ně bude překvapením, jak se nakonec doplní. Pokud už přemýšlíte o tom, zda bude možné film zakoupit na DVD, nezklamu vás. Několik kusů slibuje Jan Popelka už na premiéru, později bude k mání v Informační kanceláři Blanka. Stanislav Mrázek

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. do , muzeum FOTOGRAFIE STANISLAVA ODVÁŘKY Vernisáž proběhne v pátek v 17 hodin, výstavu uvede Mgr. Eva Nečasová , Galerie města Kurátorský projekt Martina Horáka UŽ STOVKY LET TO NEBOLÍ Kurátorský projekt Martina Horáka nazvaný Už stovky let to nebolí shromáždí práce současných umělců, které propojuje téma bolesti, utrpení, smutku, smrti (Bolf, Korpačevski, Skrepl, Gažiová, Plná, Hošek, Hošková, Fišr, aj.). Výběr bude mít dvě roviny: na jedné straně práce, které vycházejí ze skutečného upřímného lidského citu, na druhé straně díla, která jej shazují a zesměšňují , Katolický dům Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky Výstava se uskuteční v Katolickém domě v Blansku. Otevřena bude: v pátek v době od 8.00 do h v sobotu v době od 8.30 do h v neděli v době od 7.30 do h Oficiální zahájení s programem v sobotu v 9 h. Vstupné dobrovolné , Galerie města Vánoční prodejní výstava , Galerie města Výstava dětských prací na téma: Namaluj vánoční stůl Výstava ve vstupních prostorách galerie. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h, kino SEZNAMTE SE S DAVEM Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. Eddie Murphy se vrací na pole rodinného filmu s komedií o tom, co může nepřipraveného mimozemšťana na naší planetě zaskočit. USA / 91 minut / přístupný / česká verze / 60 Kč ve h, kino ZRCADLA Zlo existuje... na druhé straně. Ben Carson (Kiefer Sutherland), policajt postavený mimo službu, zjistí, že tajuplná síla využívá zrcadla jako vstupní bránu k tomu, aby terorizovala jeho i jeho rodinu. Pokud chce zachránit ženu a děti před děsivou smrtí, musí nějakým způsobem přijít na pravdu ukrytou za zrcadly a přesvědčit ženu, aby mu pomohla zastavit největší zlo, s jakým se kdy setkali. USA / 110 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč v h, kino Představení pro děti: KUNG FU PANDA Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po, nový hrdina studia animovaných filmů DreamWorks. USA / 92 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč ve h, kino POLOČAS ROZPADU Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem jakoby mimoděk dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní s neúprosnou pravdou. Hrají: Ján Kroner, Klára Trojanová Pollertová, Iva Janžurová, Táňa Pauhofová. SR / 106 minut / do 15 let nepřístupný / slovenská verze / 60 Kč ve h v h, h ve h, kino DĚTI NOCI Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco její spolužáci ze střední pokračují ve studiu, ona prodává v non-stop obchůdku a nechává kolem sebe poletovat střípky zmarněných osudů stálých i náhodných zákazníků. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získali Martha Issová a Jiří Mádl cenu za nejlepší herecký výkon. ČR / 84 minuty / do 15 let nepřístupno / česká verze / 60 Kč od h OKEM DOBRODRUHA Tři hodiny projekcí toho nejlepšího ze soutěže neprofesionálních filmů v délce do 15 minut. Cestovatelský festival Rajbas OUTDOOR Kotlík od h Filmy a besedy s cestovateli a dobrodruhy...uvádí Jirka Dražil. Cestovatelský festival Rajbas OUTDOOR Kotlík. Další informace o festivalu najdete na straně 5 a na ve h, kino TROPICKÁ BOUŘE Zatímco domorodci pálí ostrými, nicnetušící herci si myslí, že vše je součástí natáčení a plánu ďábelského režiséra na jejich převýchovu. Revoluční komedie Bena Stillera, která používá fóry, na které by většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek). A ty jsou navíc opravdu originální. USA / 103 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč v h v h, h, kino KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Rodinná komedie se odehrává v české středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní hrdinové filmu vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, příběhu Faustova domu a jejich kroky zkříží kat Mydlář. ČR / 81 minut / přístupný / česká verze / 65 Kč v h v h, h, h POZOR! také ve h v h, h, kino NESTYDA Oskar by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Komedie podle bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství a o sexu s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. ČR / 88 minut / do 15 let nepřístupný / česká verze / 80 Kč ve h, kino Premiéra filmů o Karolině Meineke KRÁLOVSKÝ PORTRÉT BEZ ZLACE- NÉHO RÁMU Na blanenském zámku dodnes můžeme pohlédnout do tváře mladičké Karoliny z Linsingenu. Ten portrét nám, spolu s památníkem na bývalém blanenském hřbitově, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, která se mohla stát anglickou královnou. Režie: Jan Popelka. ČR / 30 minut / přístupný /česká verze / zdarma. VZDUŠNÉ ZÁMKY Dopisy Karoliny Meineke a Wiliama vévody z Clarence, pozdějšího krále Wiliama IV. Jakou zvláštní vůni šířil šedý, hrubý papír, zpolovice vyčichlý parfém smíšený s tlením. Bylo mi, jako bych otevřel hrobku, ze které stoupají duchové dávno zemřelých, aby mi odkryli tajemství a vyprávěli zvláštní nikdy neslyšené příběhy; Byla to roztříštěná mozaiková malba, a jak jsem ji sestavoval, viděl jsem, že tu a tam kus chybí. Velkolepý obraz se ovšem dal rozpoznat. Režie: Radek Popelka. ČR / 40 minut / přístupný / česká verze / zdarma v h, kino Představení pro děti: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje. Filmová pohádka Zdeňka Trošky. ČR / 98 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč. Další akce v h, Dům dětí a mládeže Noční jízda 3 Dobrodružná noční akce pro děti od 6 do 15 let s přespáním v prostorách DDM Oblázek. Přihlášky na , zámek Blanenské vítání sv. Martina Podrobný program viz minulé číslo Zpravodaje v h, zámek Koncert skupiny Weytora Hudební salon zámku, hudba renesance a raného baroka ve h, Katolický dům Tradiční MARTINSKÉ HODY Hraje Pohoda, domácí kuchyně, tombola, vstupné 70 Kč ve h, restaurace U Zámečku Svatomartinská zábava Hraje skupina Netopýr v 8.45 h, kostel sv. Martina Slavnostní bohoslužba Ke cti svatého Martina připravila blanenská farnost slavnostní bohoslužbu. Zazní lidové sváteční zpěvy a zazpívá chrámový sbor. V rámci bohoslužby přinesou krojované děti spolu s dospělými symbolické dary letošní úrody v h, kostel sv. Martina Varhanní koncert v h, Katolický dům BESEDA U CIMBÁLU Hraje cimbálová muzika Grajcar z dolních Bojanovic, vstupné dobrovolné v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace ve h, Dělnický dům Tata Bojs BUBLAJS, MARDOŠA, VLÁDÍK, DU- ŠAN, JURA, čili TATA BOJS. Není nutno představovat jedničku české popové scény, která v roce 2007 oslavila své 20. narozeniny a u této příležitosti vydala i novou desku Kluci kde ste?. Vstupenky si již teď můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6 v Blansku. Vstupné 200 Kč v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Efektivní komunikace Seminář o komunikaci, jednání s lidmi, jak reagovat na nečekané otázky, nástup po MD do zaměstnání. Seminář vedou odborníci Mgr. Miroslav Šamalík a Mgr. Blanka Bendová (v rámci projektu PPZ MZČR) v h, klub důchodců Historie ČKD Přednáška PhDr. J. Brychtové v 8.00 h, ZŠ Salmova ZŠ Salmova: Den otevřených dveří Od 8 do 14 hodin. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, v nichž probíhá výuka a další činnosti. Dále budou moci sledovat žáky a vyučující při práci, ale také zeptat se na to, co je zajímá o provozu školy v h, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33 Dny otevřených dveří SOŠ a SOU středa : h v h, Katolický dům ODKAZ APOŠTOLA PAVLA Diskuzní večer. O významu a odkazu učení apoštola Pavla v jeho jubilejním roce hovoří P. Vladimír Záleský v h, kino Nezmaři 30 let jubilejní koncert Koncert okořeněný promítáním snímku z historie skupiny. Vstupenky: 200 Kč, 150 Kč. Při zakoupení tří vstupenek obdržíte čtvrtou zdarma! v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Jak odpočívat při výchově dvojčat Beseda s psycholožkou Mgr. Radou Šebelovou z městské poradny pro rodinu v h, knihovna CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Třídní schůzka Školy naruby. Zveme rodiny, kde se doma čte, i děti, kterým nikdo nečte. Uvítáme i prarodiče, strýce a tety. Ukázky z nových knih, soutěže. Vhodné zejména pro děti tříd. Bližší informace v knihovně Cestovatelský festival Rajbas OUTDO- OR Kotlík Podrobný program několikadenní přehlídky filmů, besed, muziky, výstav a dalších akcí o cestování, outdooru a extrémních výkonech najdete na straně Výstavba nových a rekonstrukce stávajících energeticky úsporných domů Jak má vypadat dům 21. století? Je nesporné, že mimo jiné se bude jednat o dům pěkný a zdravý, který nebude škodit svému okolí, ať už svým vzhledem, exhalacemi nebo zbytečnou spotřebou energie pro svůj provoz nebo energie zabudované v použitých stavebních materiálech. V tomto pohledu jsou pasivní domy z přírodních materiálů optimální. Dozvíte se nejenom, jak se navrhují, ale spolu s lektory navštívíte i několik z nich. Více informací na v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Lipka v h, muzeum LUBOMÍR MALÝ viola VĚRA HÁJKOVÁ klavír 14. ročník cyklu koncertů HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU. Na programu: M. Corrette, A. Dvořák, R. Addinsell, B. Campagnoli, N. Paganini. Vstupné 70 Kč, slevy 50 Kč v 9.00 h, Dům dětí a mládeže Adventní věnce Vánoční tvořeníčko pro děti od 6 do 15 let. Cena 80 Kč, přihlášky na v 9.00 h, Dům dětí a mládeže Andělská světýlka Keramická dílnička pro maminky a děti. Cena 200 Kč za osobu a dítě zahrnuje materiál a výpal 3 výrobků. Přihlášky na v h, klub Ulita, B. Němcové 2A JE LIBO CVRČKA?...kromě nesmyslných předsudků neexistuje ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofagie) je běžnou záležitostí ve větší části světa tedy až na ten náš vyspělý Západ. Chutnali jste někdy cvrčka, švába či housenku? Poprvé to může být i zde v h, klub Ulita, B. Němcové 2A ZA PĚT MINUT ZMRZNE RUKA Miroslav Jakeš. Zkušenosti polárníka v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól (na pólu celkem pětkrát), ale asi nejúctyhodnější je sólový přechod Grónska z východu na západ, který v roce 1996 uskutečnil bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci v h, nákupní středisko Sever, 1. patro Uzdravující shromáždění Ježíš i dnes zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a dává pravý smysl životu člověka. Slovem a modlitbami slouží Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Kurz pletení košíků z pedigu Cena kurzu 360 Kč + materiál navíc. Naučíte se techniku pletení košíků, svými výrobky (ošatkami, miskami, košinkami) si zkrášlíte vaši domácnost. Zápis na kurz u koordinátorky MC od od 8.30 do h nebo od 13 do 15 h kromě čtvrtků. Zápisné 100 Kč bude odečteno v neděli při nástupu do kurzu. Max. počet 15 účastníků na kurzu! v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Aleš Svoboda BRNĚNSKÉ PODZEMÍ Největší znalec brněnského podzemí představí svou práci, promluví o posledních objevech a představí knihy, které o podzemí napsal v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Rodinné konstelace a výchova dětí Seminář o vztazích v rodině s Mgr. Miroslavem Šamalíkem a Blankou Bendovou (v rámci projektu PPZ MZČR) v h, klub Ulita, B. Němcové 2A INDIÁNSKÉ VÁLKY Martin Čochta Valíček. Povídání o událostech, které předcházely a následovaly slavné bitvě u Little Big Hornu v 8.00 h, Dům dětí a mládeže, Blansko DDM Oblázek Blansko ve spolupráci s firmou FPO Blansko vyhlašuje I. ročník soutěže v informatice pro žáky ZŠ a příslušné ročníky gymnázia. Více informací a přihlášky na v h, dřevěný kostelík ADVENTNÍ KONCERT Zahraje cimbálová muzika ZUŠ Blansko, zpěv Ivana Kopecká a KAŠTÁNCI Jany Pernicové v 9.00 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Pleteme adventní věnce s babičkami v zařízení pro seniory S sebou: nůžky, korpus, drátek, ozdoby ve h, nám. Republiky Rozsvícení vánočního stromu Podrobný program viz strana v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v 9.00 h, Nemocnice Blansko Sobotní cvičení pro ženy Program: dle vlastního výběru. Aqua aerobic, cvičení na míčích, vířivý masážní bazén, sauna. S sebou: cvičební oděv, plavky, ručník, toaletní potřeby, přezůvky. Na jednotlivé procedury se objednávejte předem v recepci rehabilitačního oddělení. Kontakt recepce v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Salsa pro začátečníky Pořádá Taneční škola LYA. Od Salsa sólová pro ženy a Salsa párová. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! ve h, Dělnický dům Mňága a Žďorp koncert Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, Blansko , tel

7 7 kulturní a sportovní pozvánky ve h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Velká vánoční dílna Vánoční inspirace, výtvarné tvoření pro ženy v h, Dělnický dům Adventní koncert SPS RASTISLAV Blansko Program: Kancionál Božanův ZDRÁVAS MA- RIA PANNO S. Mach ROSU DEJTE J. S. Bach JESUS BLEIBET P. J. Vejvanovský Sonáta pro trumpety a smyčce R. Führer MISSA PASTORALIS B. Smetana Moteta G. Fauré CANTIQUE DE JEAN RA- CINE SPS Rastislav Blansko, Komorní orchestr NOVA Jedovnice. Diriguje Jaroslav Martinásek v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace v h, Galerie města Čínská medicína Tianshi Ve společenské místnosti Galerie města. Info: v 9.00 h, Dělnický dům Den zdraví s Mikulášem Od 9.00 do h. Poradna zdraví Blansko při KHS Brno: měření tělesné hmoty (výpočet BI, měření tuku, tlaku,...), soutěže, vystoupení Mimiklubíku, přijde Mikuláš s andělem v h, ASK Blansko Mikulášská akademie s nadílkou pro děti Vystoupí sportovní a taneční kluby z a okolí. Pro děti je připravena mikulášská nadílka s čerty a Mikulášem. Sport v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h ČKD Val. Meziříčí, II. KL muži h ČKD B Sokol Brno 4, divize v h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: h ČKD Sokol Brno I A, pozvání odjinud Jedovnice ve h, kulturní dům Běh za jedovnickým kaprem Tradiční přespolní běh kolem jedovnických rybníků v h, kino Máj , náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Začátek a program slavnostního odpoledne bude uveřejněn na plakátech a v KTV v h, kino Seznamte se s Davem v h, ZUŠ Jedovnice Podzimní koncert komorní hudby Jewel Trio Brno Účinkují: JEWEL TRIO BRNO ve složení: Jaromír Graffe housle, Kateřina Graffová flétna, Radka Šperková klavír. Program: G. Ph. Telemann, B.Martinů, J. Suk, V. Novák, K. Stamitz, J. Ibert. Kotvrdovice v h, Hospůdka u Surfu SENZUS Známá slovenská skupina exkluzivně v České II. liga ženy h ČKD MS Brno B, II. liga ženy h ČKD Slovan Hodonín B, KSI muži B v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD Hazlov, I KL dorci ČKD B Prostějov, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín D KSI muži B v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Fotbal: XI. ročník Memoriálu Dana Němce Mezinárodní turnaj v sálové kopané. Skupina A: FK APOS Blansko, Zrcadlo TEAM, Legnica Polsko, MKZ Rájec-Jestřebí. Skupina B: TJ Nobica Boskovice, Mürzzüschlag Rakousko, 1. FC Brno juniorka, DOSTA Bystrc. Hraje se od 8.20 h, slavnostní zahájení turnaje v 9.40 h v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD Spartak Přerov I. KL ženy v h, ASK Blansko III. ročník BABYAEROBIC CUP Soutěží děti od 7 do 16 let, zahájení v 10 hodin v 7.30 h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Turnaj ELÉV v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Grevis Plumlov Muži A v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD C Kroměříž divize , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži B , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži C v h, sport. hala TJ ČKD, Volejbal: ČKD Újezd, KP juniorky ČKD UNI Brno, KP ženy republice. Znáte hity jako Slovenské mamičky, Slovenská rodná dedina apod. Rájec-Jestřebí v h, K-áčko Venkovský učitel , knihovna Předvánoční prodejní výstava Dekorace ze slaného těsta Kateřiny Ondrové, dekorativní keramika Naděždy Gajdové. Předvánoční prodejní výstava všelijakých obrázků a drobností pod stromeček. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, K-áčko Kdo se bojí Virginie Wolfové v h, K-áčko Koncert kytarového dua Romantic Guitar Duo Karel Fleischlinger a Jan Tuláček v h, náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v h, K-áčko Mexické sopky Cestopisná přednáška Karla Kocůrka s promítáním diapozitivů a výstavou fotografií v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h ČKD Kutná Hora, II. KL muži h ČKD B MS Brno, divize v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Sokol Brno B divize muži A v h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Atlas ČKD Kopřivnice I. liga muži A , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži B , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži C v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD MS Brno, I. KL dorci ČKD B Dobruška, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín C divize muži A v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Moravské Budějovice 2005 Muži A řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Koupím obrazy, nábytek a jiné do roku Platím ihned. Tel , KARKULÍN dětský bazárek Vše pro Vaše ňuňata, princezny a kluky Dvorská 82 (u aut. točny Sever ) PO PÁ 14 17h Nestačí vám plat? Potřebujete příjem navíc? Jste komunikativní a chcete této přednosti využít? Nejedná se o podomní prodej, jde o reklamu. Info.: NEMOVITOSTI Hledám pronájem garáže pro větší auto dodávku. Odměna i za správný tip. Tel SOUKROMÁ Prodám Š 105L, r. v. 82, 45 tis. km, zachovalá, cena dohodou. Tel Prodám klec na hlodavce cm. Tel Prodám polohovací válendu s úložným prostorem (1.200 Kč), psací stůl cm (500 Kč), starší rozkl. stůl + 4 židle (1.000 Kč). Tel Prodám levně používaný plynový sporák Mora 1101 a kuchyňskou linku cm. Dohoda jistá. Tel Prodám novou elektrickou sněhovou frézu jen za Kč, záruka 7 let. Křeslo ušák, hnědo-béžové za Kč. Tel Prodám starší funkční satelitní přijímač,- bez paraboly, ne na kartu, příjem ASTRA 1,značka PACE s konvertorem 400 Kč, tel Prodám automatickou pračku Indesit WG 633, 1-5 kg prádla, ždímání 600 otáček, rozměr 60x51x85 cm, málo používaná, jako nová, cena dohodou asi Kč. Reprobedny Dual CL 160, 4ohmy, 50/70W, 330x220x590, váha 10 kg/ks, Made in Germany, cena dohodou asi 690 Kč. Foto na mail. Tel Prodám autosedačku RÖMER, 9 18 kg. Kvalitní a bezpečná. PC Kč, nyní Kč. Tel Fotografická soutěž: Blansko a železnice Kulturní středisko města pořádá k 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Brno Česká Třebová tématickou fotografickou soutěž pro amatérské fotografy. Pravidla: fotografie se musí vztahovat k vyhlášenému tématu: Blansko a železnice (od Nového hradu po Dolní Lhotu + směr ke slévárně) každý účastník může zaslat maximálně tři fotografie max. povolená velikost fotografií je cm na zadní straně každé fotografie uveďte plné jméno autora, bydliště, telefonický nebo jiný kontakt a pořadové číslo fotografie (1 3) k fotografiím přiřaďte popisky (kde, kdy, jak byla vyfocena, co/koho zachycuje apod.) fotografie musí být doručeny na adresu pořadatele nejpozději do včetně ze soutěže nevznikají autorům fotografií žádné finanční ani jiné nároky fotografie se nevrací, autoři si je mohou vyzvednout 14 dní po ukončení výstavy a předchozí domluvě osobně na adrese pořadatele Fotografie zasílejte, prosím, na adresu: Kulturní středisko města fotosoutěž Hybešova Blansko Fotografie budou vystaveny ve vestibulu Kina Blansko v lednu Tamtéž dojde také k vyhlášení vítězů a předání věcných cen věnovaných Městem Blansko. Oznámení o přesné době konání výstavy a vernisáže bude zveřejněno ve Zpravodaji města a na webu VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Zlaté české ručičky Občanské sdružení Kolpingova rodina Blansko Vás srdečně zve na výstavu rukodělných prací. Své práce vystavují: kroužky Kolpingovy rodiny Blansko Klub lodních modelářů Blansko Junák Blansko Dům dětí a mládeže Blansko Základní umělecká škola Blansko Základní škola speciální Blansko Oblastní charita Blansko MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, pečovatelská služba výrobky seniorů DPS občanské sdružení Filadelfi a Kart Klub Blansko Městský klub důchodců Společnost Katolického domu v Blansku Výstava se uskuteční v Katolickém domě v Blansku. Otevřena bude: v pátek v době od 8.00 do h v sobotu v době od 8.30 do h v neděli v době od 7.30 do h Oficiální zahájení s doprovodným programem proběhne v sobotu v 9 h. Vstupné je dobrovolné. Milí rodiče, milujete svoje dítě? Řekněte mu to masáží. Plavte s ním. A co takhle užít si hory i s hrátkami ve vodě se svými dětmi? Klub MATÝSEK Blansko pro vás připravil: 1) kurzy plavání pro děti do 5 let zápis , 2) kurzy masáží dětí a kojenců, 3) rodinnou dovolenou s plaváním a výukou lyžování v Jeseníkách Více informací na tel , nebo Těší se na Vás Monika Kubová s instruktorkami.

8 8 Rastislav koncertoval v Obecním domě v Praze Rastislav Blansko stále sleduji návštěvou jeho koncertů, umělecký růst a bohatý, dokonale nacvičený, náročný repertoár. Za tím vším stojí plně sbormistr Jaroslav Martinásek, který je také výborným managerem, chválí dosažené výsledky bývalá dlouholetá členka smíšeného pěveckého sboru Eva Janíčková. Potěšena také byla, když ve sboru slyšela několik svých bývalých žáků. Vzkazuje: Milý Rastislave, jen tak dál. Sbor má již na 2 3 roky dopředu naplněný koncertní program. V Blansku jej můžeme letos slyšet dvakrát, a to při Adventním koncertu z Dělnického domu a při dříve slíbené mši vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Martina. Koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Foto: Vladimír Zavřel Po nedávném velkém úspěchu v německém Wiesbadenu opět zazářil společně se sborem Marktkirchengemeide, hradeckou filharmonií a sólisty Elenou Gazdíkovou, Jakubem Rouskem a Martinem Bártou v sobotu ve Smetanově sále Obecního domu v Praze skladbou Carla Orffa Carmina Burana. I tuto reprízu koncertu dirigoval Thomas J. Frank z Německa. Nejbližší data koncertů: , h, Blansko Dělnický dům, Adventní koncert O Štědrém dni bude vysílat Česká televize koncert Rastislava z Vatikánu , h, Brno Masarykův onkol. ústav, J. J. Ryba: Hej, mistře! , h, Brno Moravská galerie, J. J. Ryba: Hej, mistře! , h, Blansko kostel sv. Martina, J. J. Ryba: II. vánoční mše red Komerční objekt (UP 450 m 2 ) Blansko (kanceláře, sklady) prodejní cena v RK etwinning maraton Ve čtvrtek 23. října bylo v ZŠ Salmově od rána velmi rušno. Žáci se připravovali na maraton etwinning. Jde o akci, které se účastní v jednom týdnu společně celá řada škol z celé republiky. Všichni společně psali příběh o Modrém a Žlutém (myslí se tím panáčci, kteří tvoří logo etwinningu). * Aktivita etwinning ( e jako elektronické, evropské a twinning jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Jak se celý příběh vyvinul, můžete zhlédnout na Do projektu se zapojili jednak žáci 9.B spolu s kamarády ze slovenského Zohoru, ale i žáci ze 4.A, 5.A a 5.B. Čtvrťáci a páťáci zpracovávali logo etwinningu, tedy panáčky Modrého a Žlutého. Napsali i své vlastní příběhy putování panáčků po celé ČR. Ve výtvarné výchově, pod vedením paní učitelky Blanky Kůrové, vznikl další příběh Modrého a Žlutého. Tentokrát přijali panáčci podobu kukuřice, která na své cestě po ČR ztrácí semínka. Ta se však mají čile k světu a rostou z nich nové rostlinky. Podobenství s myšlenkou etwinningu není náhodná. Doporučte prodej nemovitosti a vyplatíme Vám až Kč. Těšíme se na Vaše doporučení. Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Strávili jsme ve škole celé dva dny. Prožili jsme spolu příjemné chvíle. Poznali jsme se navzájem v rolích, ve kterých se běžně neznáme. Našli jsme společnou řeč s kamarády ze Slovenska. Všechno bylo docela náročné, ale povedlo se to. V paměti mnohých z nás jistě zůstanou hezké vzpomínky. Naši další činnost můžete také sledovat na webu Dva dny probíhal etwinning v ZŠ Salmově. Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě RD 3,5+1, pozemek (600 m 2 ) Doubravice (dvougaráž) Kč Mobilní telefon: který jsme založili a na němž se budeme snažit ukázat, co umíme. Velký dík patří realizačnímu týmu (Hana Doleželová, Tomáš Barták, Marie Šauerová, Jitka Varhánková, Darja Tesařová, Věra Suchá, Ludmila Nováková a Zdeněk Doležel), který zabezpečil celou akci. Mgr. Hana Doleželová Pro naše klienty hledáme: Rodinný dům 3/5 + 1/kk v Blansku a okolí (zahrada) Byt 2/3+1 v Blansku (OV) Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru Foto: autorka Studenti se školili v přírodě na praktických příkladech. Ekologický pobyt v Krásensku Každoročně jezdí studenti prvních ročníků OA a SZdŠ Blansko na týdenní ekologický pobyt, kde je hlavním úkolem seznámit se s ekologií a ochranou přírody, ale také s novými spolužáky. Naše třída E1 prožila tento týden v nedalekém středisku ekologické výchovy na Rychtě v Krásenku s naším třídním učitelem PaedDr.Romanem Gregorem a s panem učitelem Mgr. Milanem Šobou. V pondělí nás všechny odvezl autobus z rovnou k Rychtě. Po celou dobu našeho pobytu nás uváděli do tajů ekologie pracovníci z Rychty (Petr, Jirka, Zdeňka a Vlaďka), kteří pro nás měli přichystanou spoustu různých aktivit. Společně jsme se naučili hodně nových užitečných věcí z oblasti ochrany přírody a zároveň zažívali hodně legrace a dobrodružství. Jeden den jsme se například vydali na terénní exkurzi do nedaleké Rudice. Tam na nás zapůsobila krása zdejšího pískového lomu. Při cestě si také naše mozkové buňky Foto: archiv autora mimo jiné zopakovaly, jaký je rozdíl mezi vápencem a žulou. Ještě téhož dne nás naši průvodci zavedli k nedalekým skalám Kolibkám a k Rudickému propadání, kde jsme měli možnost zažít, jak to vypadá ve stísněném neosvětleném jeskynním systému. Velmi prospěšné pro naši výuku bylo i školení přímo v přírodě, kde jsme sbírali i potřebné materiály a zhotovovali autentické fotografie. To se nám hodilo zejména na prezentaci v Power Pointu, kterou jsme tvořili od odpoledne až do nočních hodin. Prezentace se přednášely další den v sále Rychty. Abychom dostali něco užitečného do života, rozhodli se nás naši vedoucí naučit dvě řemesla: pečení chleba a výrobu voňavých medových vánočních svíček. Práce všechny moc bavila. Nejvíce nás ale přece jenom bavily večerní hry, které připravovali naši učitelé. O to víc nás mrzelo, když jsme si v pátek uvědomili, že tu naši milou Rychtu budeme muset opustit a vrátit se domů. Pavel Marek Činnost městské policie v říjnu 2008 V uvedeném období strážníci řešili osm přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků proti majetku. Dále byly prováděny průběžně kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, kdy bylo za uvedené období zjištěno celkem 45 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši Kč. Dne v hodin bylo hlídkou MP na ulici Dvorské zpozorováno podezřelé vozidlo, jak kličkuje po celé šíři vozovky. Zastavilo před bytovým domem Dvorská 18 a řidič zůstal sedět ve vozidle. Následně byl strážníky vyzván k předložení dokladů. Podezřelý, který jevil známky požití alkoholu, vystoupil z vozidla, hlídce sdělil že doklady má doma a že se s hlídkou nemá o čem bavit. Vzhledem ke skutečnosti, že podezřelý nereagoval ani na opakované výzvy strážníků a snažil se z místa odejít, byl zadržen za pomoci donucovacích prostředků. Mezitím se dostavila hlídka DI PČR. Provedenou dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna hodnota 1,92 promile alkoholu. V podezřelém byl zjištěn V. Ď. z a věc byla předána PČR k dalšímu opatření. Dne v 8.20 hodin při hlídkové činnosti spatřili strážníci MP vozidlo jedoucí z okružní křižovatky u lékárny směrem na ulici Komenského, které řídil S. G. z Benešova, který má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Vozidlo odbočilo po přejetí železničního přejezdu doprava směrem k SÚS, kde řidič zastavil a začal před hlídkou utíkat. Na výzvu k zastavení nereagoval, a proto byl za pomoci hmatů a chvatů zadržen a pro podezření ze spáchání trestného činu byl předán hlídce DI PČR k dalšímu opatření. Dne v hodin bylo na MP oznámeno, že na čerpací stanici Benzina na ulici Svitavská odcizil L. B. z sluneční brýle a odešel směrem k parku na Sv. Čecha. Hlídka zadržela podezřelého na ulici Rožmitálově. Byl strážníky vyzván, aby je následoval zpět na čerpací stanici, kde následně obsluha potvrdila, že se jedná o téhož muže, který brýle odcizil. Tyto byly nepoškozené vráceny na prodejnu a L. B. byla udělena bloková pokuta. Městská policie Blansko Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 Výsledky komunálních voleb 2006 v obci Ráječko Celkovýpočet voličů Voleb se zúčastnilo 1007 občanů 540 občanů Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 Počet neplatných

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zdravotnictví Slavkov u Brna

Zdravotnictví Slavkov u Brna Zdravotnictví Slavkov u Brna Praktičtí lékaři pro dospělé MUDr. Vlasta Kučerová 544 227 536 MUDr. Marie Špatná 544 423 442 MUDr. Zdeněk Hartl 544 221 885 MUDr. Věra Blanková 544 227 004 MUDr. Květoslava

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Starosta: tel./fax 481 62 27 93, 724 180 025 Účetní: tel. 481 62 48 91 E-mail: obec.benesov@iol.cz Stránky: www.benesovusemil.cz Vážení diváci Vítáme Vás při sledování

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více