Investice ke konci roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice ke konci roku"

Transkript

1 Výměna OP bez sankce jen do konce roku str. 2 Telefonní seznam Nemocnice Blansko Rajbas Outdoor Kotlík program festivalu str. 3 str. 5 Investice ke konci roku Oprava chodníku u polikliniky na ul. Sadové. Všude jsou bezbariérové nájezdy. V těchto dnech končí více jak roční průběžná práce na dvou filmech ze života Karoliny Meineke. Představeny veřejnosti budou v pátek 28. listopadu od hodin v blanenském kině. Příběhem baronesy Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke, ženy, jejíž pestré, ale i nelehké osudy jsou do značné míry spojeny s Blanskem, se zabývalo už několik autorů, nejvíce asi Vladimír Polák. Přesto z něj do širšího povědomí proniklo pouze to, že tato žena, která se mohla stát královnou, je pohřbena v Blansku. Její život byl však tak dramatický a plný zvratů, že se to Jiří Kučera rozhodl změnit a přišel s nápadem jak prostřednictvím popularizace celého příběhu, včetně filmu, přiblížit celou její osobnost veřejnosti právě v roce, kdy si připomínáme 240. výročí Karolinina narození. I proto byla letos dokončena úprava jejího náhrobního památníku u kostela sv. Martina a vzniklo zde unikátní rozárium. Osudy paní Meineke byly kromě Zpravodaje města, v němž vycházejí od začátku roku na pokračování, připomenuty mj. i v publikaci Neznámé poklady Moravy vydané Obnovenou Do konce letošního roku má před sebou Město Blansko investiční akce v rozsahu 24 mil. Kč. Většina jich je již zahájených. Připravují se již i projekty pro příští rok, byly podány žádosti o dotace z evropských fondů. Spadá mezi ně např. II. etapa rekonstrukce komunikace Na Lukách za 2,6 mil. Kč z rozpočtu Města. Vybudován zde bude kromě komunikace i chodník a provedena přeložka vodovodu. Dokončuje se projekt mobility. V jeho průběhu bylo zrealizováno 69 bezbariérových přechodů a šest napojení parkovišť za 720 tis. Kč. Postaveny budou dvě autobusové zastávky, a to na ulici 9. května a na Olešné. Do konce roku Město zakoupí 17 nových zvonových kontejnerů na barevné sklo, uvedl místostarosta Ing. Jindřich Král. Na údržbu majetku ještě padne necelých 8 mil. Kč. Dokončován je chodník na ulici Sadové (2,14 mil. Kč). Byla zahájena oprava chodníku na ulici Komenského od hotelu Hejč až po zastávku za cca 1 mil. Kč. Pro bezpečnost silničního provozu a chodců budou osvětleny do poloviny listopadu přechody na ul. Svitavské u Billy a u Penny marketu. Do konce roku proběhne také ještě rekonstrukce nákladního výtahu v bytovém domě Bezručova 5. Co se týká komunikací, byla opravena nejen část ulice Havlíčkovy podél Dělnického domu, ale v rozpočtu zbylo i na část ul. B. Němcové. V pořadí je ulice Žižkova, která navazuje na opravený úsek ul. Havlíčkovy a dále samotná ul. Havlíčkova. Pokračuje se od středu města k sídlištím. V plánu byla i úprava cesty u hřiště TJ ČKD, ale z té zatím sešlo, neboť náklady se dle projektanta vyšplhaly na více jak jeden milion korun. Jak z finančních, tak i z časových důvodů se to nerealizovalo, řekla starostka PhDr. Jaroslava Králová. V současné době probíhá kontrola účelnosti dopravního značení na území města. Za úkol to má městská policie. Do konce roku by měl být zpracován pasport dopravního značení. Ten patří k dokumentaci, která je nezbytná k přehledu a evidenci majetku obce. Navíc může sloužit jako Foto: S. Mrázek maticí moravskou v roce 2007 a dále v knize Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi, vydané v lednu 2008 nakladatelstvím Baset. právní podklad při řešení dopravních nehod a může rovněž zmapovat situaci na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvztažností nezbytné (např. komunikace patřící do správy SÚS kraje). V říjnu byla podána žádost o dotaci na projekt výstavby kompostárny. Město ji plánuje vystavět nad čistírnou odpadních vod. Měla by vyřešit biologicky rozložitelný odpad (trávníky, prořezané větve). Finančně je stavba vyčíslena na asi 53 mil. Kč. Kompostárna ale musí být nejdříve vystavena, uhrazena a dotaci Město obdrží zpětně. Dotace se pohybuje od 40 do 80 % podle způsobu provozu kompostárny. Když bude regionální, tím bude nižší míra dotace a budou ji moci využívat i další obce z regionu, předpokládá místostarosta Král. Dalším projektem, na nějž byla podána žádost o dotaci, je víceúčelové hřiště v Dolní Lhotě. Město žádá o dotaci cca 8 mil. Kč. I zde je možné obdržet až 80 % z celkové částky. V tomto případě se na poslední chvíli řešilo nesouhlasné stanovisko sdružení malé kopané, protože realizace hřiště počítá s umělým povrchem, který členové sdružení považují za nevhodný. Jakékoliv oddálení projektu by ale znamenalo, že se již nestihne výzva, v jejímž rámci by se dalo dosáhnout na finanční prostředky. Nakonec byl projekt podán tak, jak byl konzultován s občanskou aktivitou v Dolní Lhotě, aby měl maximální využití pro školu a sbor dobrovolných hasičů. Možnosti úprav budeme projednávat v průběhu realizace, slíbila starostka Králová. Podány byly i další projekty na rekonstrukci šesti dětských hřišť v Blansku, na II. etapu digitalizace v Nemocnici Blansko, na parkoviště na Severu u hřbitova, na zateplení a modernizaci škol. Získat finanční prostředky ale bude čím dál těžší. Dle mých informací převážná část peněz pro období do roku 2013 byla již zablokována pro projekty, která byly podány v rámci první výzvy, uvedla starostka PhDr. Jaroslava Králová. Stanislav Mrázek Premiéra filmů o Karolině Meineke V neposlední řadě pak vznikají pro Město Blansko dva již zmíněné filmy, které budou zanedlouho premiérově představeny. Režisér Jan Popelka a scenárista Jiří Kučera při natáčení jedné z mnoha scén. Foto: Jan Nečas V den oslav vzniku samostatného Československého státu poprvé vytryskla voda z renovované litinové kašny umístěné před zámkem. O přemístění kašny do těchto míst se hovořilo již dlouhou dobu. Po zapůjčení na výstavu firmě DSB Euro, která se postarala o její renovaci, byla kašna přemístěna z horní části parku právě sem, do míst, kde kdysi stávala. Foto: S. Mrázek Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem se uskuteční na nám. Republiky v pátek 28. listopadu. Od rána bude na nám. Republiky vánoční trh a zajištěno občerstvení h Vánoční muzicírování koncert Dechové hudby Blansko h Předvánoční čas hudebně taneční pásmo folklorního souboru Drahánek Blansko a dětí tanečního oddělení Soukromé ZUŠ Blansko h Než přijde Mikuláš zábavný pořad pro děti, ve kterém vystoupí moderátor a herec Otta Tesař (Ordinace v růžové zahradě, Černá sanitka, VKV), další herci a také Mikuláš Realizace se ujalo Studio Audiovisual, které pro Město Blansko již zpracovávalo několik filmů, např. Příběh vody a ohně, a natáčí pravidelné měsíční videožurnály, které jsou ke zhlédnutí i na webu Smluvený film začal natáčet Radek Popelka podle knihy Vladimíra Poláka. Začal jsem se zabývat materiály, zaujal mě i příběh, ale ze všeho nejvíc dopisy, na kterých jsem se film rozhodl postavit. Vybral jsem si z asi 60 stran dopisů ty s nejdůležitějšími momenty, aby zůstal zachovaný příběh, říká Radek Popelka. V jeho filmu vstupuje divák do příběhu jako by očima Karoliny, skrze subjektivní kameru, skrze výra- (Pokračování na str. 5) h Rozsvícení vánočního stromu starostka města PhDr. J. Králová Mikulášská nadílka pro děti převlečené za čertíky nebo andílky h Na káře až do Betléma Kejklířská divadelní společnost Komedianti na káře h Světlo v pohybu žonglérská světelná show TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 Staré občanské průkazy vyměníte bez sankce jen do konce roku Přihlášení staršího vozu prodraží nový poplatek Letos probíhá čtvrtá a také poslední etapa výměny občanských průkazů (OP) bez strojově čitelných údajů. Týká se všech OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince V současné době zpracováváme žádostí za úřední den. Pokud by požadavky výrazněji narostly, jsme připraveni pružně reagovat dalšími úředními hodinami. Zatím to nutné není, ujišťuje vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Radek Gajdošík Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se v České republice postupně vydává od 1. července Současně je zákonem stanovena doba ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Lhůty pro výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných: do 31. prosince 2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu Jedná se o občanské průkazy růžové barvy. Sídlo správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, který zabezpečuje agendu OP a cestovních dokladů, je v přízemí budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1. Otevřeno je v úřední dny, tj. PO a ST vždy od 8.00 do hodin. Výměna starého OP za nový je v zákonem určeném termínu zdarma. Od nového roku ale čeká na opozdilce sankční poplatek za pozdní výměnu. red Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší Odbor INV rekonstrukce hřiště Klepačov Regenerace Písečná II. etapa Mobilita II. etapa úprava přechodů pro chodce rekonstrukce komunikace Na Lukách zastávka Olešná zastávka na ul. 9. května v Blansku optimalizace osvětlení Sportovní hala Blansko Odbor KOM oprava zpevněných ploch u BD Chelčického 72 oprava zpevněných ploch u BD Zborovecká 58, 60 oprava svislého dopravního značení Plánované akce listopad , h Obůrka Ulice od domu č. 80, 35 po domy č. 18, 17, 17a , h Dolní Lhota Spešov Obec Dolní Lhota bude vypnuta celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost včetně areálu pískovny. V obci Spešov bude vypnuta zástavba při hlavní silnici od železničního přejezdu po konec obce směr Dolní Lhota včetně areálu zemědělského podniku, ulice odbočující z hl. silnice od Obec. úřadu po domy č. 18 a 26, náměstíčko od domů č. 17 a 59 po domy č. 169 a 42. Odběratelská trafostanice Dolní Lhota MKZ (č ), odběratelská trafostanice Dolní Lhota Lehkov (č ), odběratelská trafostanice Spešov Pyrotek (č ), odběratelská trafostanice Spešov Steko (č ). Přerušení dodávky elektrické energie Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez povinného ručení. Příspěvek nepojištěných do garančního fondu má být účinným nástrojem ke snížení počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích a k následnému snížení počtu nepojištěných škod. Dosud nesly rozhodující část nákladů garančního fondu pojišťovny, které byly nuceny tyto náklady promítat do ceny pojištění, a tak na škody způsobené nepojištěnými motoristy nepřímo přispíval každý poctivý plátce povinného ručení. Od ledna se tento neuspokojivý stav změní a do garančního fondu budou povinně přispívat i majitelé vozidel bez povinného ručení, říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. Podle statistik ČKP řidiči nepojištěných vozidel ročně způsobí více než 5 tis. nehod. Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, hradí poškozeným jejich oprávněné nároky ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěšnost vymáhání po nepojištěných škůdcích přitom dosahuje asi 30 %. To znamená, že zbývajících 70 % nákladů garančního fondu dosud financují slušní motoristé v ceně povinného ručení. Vlastníci a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od ledna 2009 Českou kanceláří pojistitelů písemně vyzváni k úhradě příspěvku. Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se dlužná částka navíc začne navyšovat o náklady s vymáháním spojené. Pozor: příspěvek do garančního fondu není pojištěním! Zaplacení příspěvku do garančního fondu nenahrazuje pojištění vozidla. Pojištění se sjednává předem (u některé z pojišťoven působících na českém trhu) a kryje budoucí rizika spojená s provozem motorového vozidla. Příspěvek se hradí zpětně za období, kdy vozidlo nebylo pojištěno, a je spoluúčastí na krytí škod hrazených z garančního fondu. Ten, kdo nemá sjednáno povinné ručení, ani nadále nemá nárok na to, aby za něj škodu způsobenou nehodou hradila pojišťovna. Stejně tak zaplacení příspěvku nepojištěného neuchrání od sankcí za provozování vozidla bez povinného ručení, které mu mohou udělit příslušníci Policie ČR nebo správní orgány. Kromě těch, kteří s nepojištěným vozidlem vyjíždějí na silnice a kteří si jsou velmi pravděpodobně porušování zákona dobře vědomi, týkají se zaváděné novinky i osob, které nepojištěné vozidlo reálně neprovozují a často si možná ani neuvědomují, že přesto porušují zákon. Může se jednat například o starý nepojízdný automobil, který však jeho vlastník neodhlásil z registru vozidel. Pokud je někdo uveden v registru vozidel jako vlastník vozidla a pro toto vozidlo nemá sjednáno povinné ručení, měl by buď povinné ručení urychleně sjednat, nebo uvést skutečnosti v registru vozidel na pravou míru (například nepojízdné vozidlo vyřadit z registru). K dispozici jsou informační stránky www. bezpojisteni.cz a informační telefonní linka , kde veřejnost může získat podrobné informace o problematice povinného ručení a především o nadcházejících změnách. odbor vnitřních věcí Od příštího roku začne platit novela zákona o odpadech, která starší neekologické vozy zatíží několikatisícovým poplatkem. Poplatek (na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků) se bude hradit při první registraci vozu, tzn. že se prodraží hlavně dovážené neekologické vozy. Za ty, které neplní normu Euro 1 (cca vozy z roku 1991 a starší), zaplatí dovozce Kč. Za ojetý automobil s normou Euro 1 majitel při první registraci v Česku zaplatí Kč a za vůz s emisemi v rámci normy Euro 2 pak bude poplatek Kč. Nic se nebude platit jen u vozů splňujících normu Euro 3, tedy přibližně od roku výroby Při určení výše poplatku se nebude rozlišovat mezi tím, zda jde o osobní automobil, nákladní automobil, autobus nebo motocykl. Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Poplatek se bude platit při první registraci ojetého vozidla dovezeného z ciziny v ČR, a pokud je již vozidlo v ČR registrováno, pak při první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona. Poplatek zaplatí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Stanislav Mrázek Ztracené či opuštěné věci za měsíce září a říjen peněženka, za Albertem deštník, před radnicí mikina, ul. K. J. Mašky dva menší klíčky, před Informační kanceláří Blanka dámské hodinky, u Wanklova náměstí brýle, pokladna MěÚ Blansko dámské kolo, ul. Hořická modrá bunda, směr Dolní Lhota klíče, na Severu Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout v podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin. Ztráty a nálezy Město Blansko OZNÁMENÍ v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích podle 39, odst. 1, citovaného 2 : kuchyň 12,15 m 2, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m 2, předsíň 7,10 m 2, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m 2, šatna 2,75 m 2, balkon 2,40 m 2 2 Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace podá Ing. Genda ( , ) nebo paní Kučerová ( ). v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích podle 39, odst. 1, citovaného kuchyň 12,15 m 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m 2, předsíň 7,10 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, šatna 2,75 m 2, balkon 2,40 m 2 Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky kuchyň 12,15 m předsíň 7,10 m balkon 2,40 m Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky kuchyň 12,15 m předsíň 7,10 m balkon 2,40 m Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky 2 :, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m 2 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, 1. pokoj 16,35 m, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m, 1. pokoj 16,35 m 2, 2. pokoj 14,50 m, koupelna 2,55 m 2, WC 0,90 m : : :, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2, koupelna 2,55 m, WC 0,90 m 2 2 : 2 : 2 : ZŠ Salmova: Den otevřených dveří Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 oznamuje, že dne od 8 do 14 hodin pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, v nichž probíhá výuka a další činnosti třídy, odborné učebny přírodopisu s interaktivní tabulí, fyziky, infocentrum a počítačovou učebnu, tělocvičny, hřiště, školní družinu, nově přebudovaný školní pozemek s možností výuky v přírodě. Dále budou moci sledovat žáky a vyučující při práci, ale také zeptat se na to, co je zajímá o provozu školy. Srdečně zvu rodiče našich žáků, rodiče budoucích žáků i všechny ostatní, kteří se chtějí poznat naši školu. Mgr. Eva Kadrmasová ředitelka ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 Tam, kde je umístěna nová dopravní značka Zimní výbava (č. C 15a), musí v období od 1. listopadu do 30. dubna mít řidiči bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky zimní pneu- matiky. Do- pravní z n a č k a č. C15a Zimní vý- bava je umístěna na okrese Blansko pou- ze na silnici III/37360 v úse- ku od křižovatky se silnicí III/37361 do obce Kuničky po křižovatku se silnicí II/373 na začátku zástavby obce Němčice, sdělil vedoucí oblasti SÚS Blansko Ing. Miloš Bažant. Zmíněný úsek pozemní komunikace je v zimním období udržován pouze plužením. O označení dalších úseků se zatím neuvažuje. O umístění této značky bude společnost informovat na svých stránkách Nová značka: Zimní výbava

3 3 Telefonní seznam Nemocnice Blansko s provolbou nebo Pracoviště Funkce Jméno tel. Ředitelství ředitel Ing. Klusák Milan náměstek ředitele pro správu Ing. Švarcová Renata náměstek ředitele pro LPP MUDr. Kubiš Jaroslav sekretariát Kalová Lenka FAX sekretariát hlavní sestra Bc. Klesková Jana hygienik MUDr. Bartošová Jana knihovna - úterý Ševčíková Jitka Správce počítačové sítě vedoucí Mgr. Sedláček Igor referent Ing. Koupý Ladislav, Klíma Zdeněk Právní útvar právník Právní útvar referent Pernicová Nataša Ekonomický útvar vnitřní kontrola Ing. Baslík Jan Ekonomický útvar účetní Jeřábková Eva Ekonomický útvar účetní Musilová Hana Ekonomický útvar účetní Peslarová Jarmila Ekonomický útvar účetní Odehnalová Lýdie PAM referent Koutná Věra PAM vedoucí Vašíčková Eva Agenda ZP vedoucí Ing. Jelínková Andrea Agenda ZP referent Dvořáková Alena Marketing referent Provozní a tech. útvar správce Ing. Dvořák Jindřich Provozní a tech. útvar účetní Štrajtová Gabriela Provozní a tech. útvar FAX Technická kancelář referent Alexandr Bohuslav Technická kancelář vedoucí Ing. Korčák Josef Údržba skupinář Lukáč Milan Údržba dílna Údržba dílna - elektrikáři Kotelna Míčka Petr, Niklas Josef Informace I. pouze interní linka Informace II. pouze interní linka Stravovací provoz vedoucí Smíšková Zdeňka Stravovací provoz dietní sestry Stravovací provoz účetní, sklad Petrušová Radka, Menšíková Lucie MTZ klapka+fax Kaldová Jiřina, Hudcová Anna MTZ sklad suterén Informační centrum LSPP dospělých Denní místnost LSPP Sanitáři Šatna pacientů Klimešová Jindřiška, Buchtová K Sociální pracovnice Pernicová Jarmila Odborová organizace Opustilová Zdenka Pokladna -příjem Poňuchálková Marie Pokladna -příjem Šustrová Marie Pošta Kotoučová Blanka Lékárna vedoucí Mgr. Streitová Jana denní místnost prodejna ortopedických pomůcek výdej na žádanky účetní - lékárna Meluzínová Naděžda OKB přednosta Ing. Tichý Alois OKB lékař, chemik OKB vedoucí laborant Chaloupková Zita OKB OKB laboratoř, služebna OKB evidence žádanek OKB laboratoř hematologická RDG primář MUDr. Jíra Igor RDG lékaři RDG vedoucí laborant Srba Jaroslav RDG evidence, příjem RDG zelená linka - mammografie RDG mammografie RDG skiaskopie RDG ultrazvuk RDG pracoviště CT RDG lékaři CT Interní oddělení primář MUDr. Formánková Naděžda Interní oddělení inspekční pokoj - lékaři Interní oddělení dokumentátorka,staniční sestry Farníková Marie Interní oddělení lékaři A Interní oddělení ošetřovna A Interní oddělení ošetřovna B Interní oddělení lékaři B Interní oddělení ošetřovna následné péče Interní oddělení následná péče - lékaři Interní oddělení JIP - lékaři Interní oddělení centrála JIP Interní oddělení centrála JIP Interní oddělení FAX JIP Interní oddělení intermediální péče Neurologické oddělení primář MUDr. Ningerová Kateřina Neurologické oddělení inspekční pokoj - lékaři Neurologické oddělení centrála JIP Neurologické oddělení staniční sestra JIP- FAX Neurologické oddělení centrála JIP Neurologické oddělení akutní lůžka - lékaři Neurologické oddělení ošetřovna - akutní lůžka Klimešová Hana Odd.nukleární med. přednosta Ing. Krejsta Stanislav Odd.nukleární med. lékaři Odd.nukleární med. lékaři Odd.nukleární med. staniční sestra Kolmačková Marie Odd.nukleární med. ošetřovna Odd.nukleární med. chodba - pacienti Oddělení rehabilitace primář MUDr. Novotná Jana Oddělení rehabilitace lékaři Oddělení rehabilitace vedoucí fyzioterapeut Huvarová Miroslava Oddělení rehabilitace nadstandartní pokoj Oddělení rehabilitace ošetřovna Musilová Alena Oddělení rehabilitace malá tělocvična Oddělení rehabilitace pokoj sester Kožní oddělení primář MUDr. Novotný Lubomír Kožní oddělení lékaři Kožní oddělení staniční sestra Kozlová Alice Kožní oddělení ošetřovna Kožní oddělení chodba - pacienti TRN - lůžka primář MUDr. Černý Jan TRN - lůžka lékaři TRN - lůžka staniční sestra Kniesová Věra TRN - lůžka ošetřovna TRN - lůžka chodba - pacienti Hemodialýza lékař MUDr. Brabcová Jindřiška Hemodialýza staniční sestra Hoffmannová Lenka Hemodialýza ošetřovna Hemodialýza FAX Hemodialýza stacionář Hemo-nefrolog. amb. lékař MUDr. Brabcová Jindřiška Hemo-nefrolog. amb. sestra Skoupá Jana Ambulance Interní odd. amb. gastro MUDr. Blažková Alena Interní odd. amb. centrální příjem Interní odd. amb. gastro - sestra Interní odd. amb. interní ambulance MUDr. Juránková Ludmila Interní odd. amb. funkční diagnostika MUDr. Kučírek Milan Interní odd. amb. sestra Interní odd. amb. alergologie sestra Interní odd. amb. alergologie MUDr. Odehnalová Hana Interní odd. amb. hematologie MUDr. Bartošová Romana Interní odd. amb. diabetologie MUDr. Lachmanová Jitka Interní odd. amb. interní ambulance MUDr. Navrátil Vladimír Interní odd. amb. interní ambulance závodní lékař- čtvrtek Interní odd. amb. endoskopie Interní odd. amb. endokrinologie pro dospělé MUDr. Machačová Jana Interní odd. amb. endokrinologie pro děti - čtvrtek MUDr. Křupková Pavla Interní odd. amb. JIP - ultrazvuk Interní odd. amb. diagnostické centrum JIP Neurologické oddělení EEG Neurologické oddělení příjmová ambulance Neurologické oddělení ambulance - lékař Neurologické oddělení ambulance - sestra Neurologické oddělení EMG Odd.nukleární med. vedoucí lékař MUDr. Zouhar Dalibor Odd.nukleární med. gamakamera Odd.nukleární med. evidence ambulance Oddělení rehabilitace ambulance - primář MUDr. Novotná Jana Oddělení rehabilitace ambulance - lékaři Oddělení rehabilitace ambulance - poliklinika MUDr. Friedrich Karel Oddělení rehabilitace pokoj sester Oddělení rehabilitace recepce Oddělení rehabilitace elektroléčba Oddělení rehabilitace cvičební box Oddělení rehabilitace ambulance - krček Kožní oddělení recepce Kožní oddělení stacionář Kožní oddělení ambulance I Kožní oddělení ambulance III Kožní oddělení ambulance II TRN lékař MUDr. Filouš Ivo TRN kalmetizace TRN ošetřovna Chirurgická ambulance lékaři Chirurgická ambulance sádrovna Chirurgická ambulance pokoj sester Chirurgická ambulance ošetřovna Ortopedická ambulance ORL MUDr. Cvrkalová Hana ORL MUDr. Marková Petra Hemodialýza-ambulance nefrologie - ambulance MUDr. Brabcová Jindřiška Logopedická -ambulance Mgr. Dyčková Miroslava Onkologická ambulance MUDr. Špelda Stanislav Onkologická ambulance MUDr. Kiss Igor Onkologická ambulance MUDr. Tomášek Jiří Psychologická ambulance Mgr. Ryška Kamil Psychologická ambulance sestra, sociální pracovnice Pernicová Jarmila Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Machatová Jiřina Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Nerad Ivo Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Weinhofer Antonín Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Danda Jiří Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Grünwald Zdeněk Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Jíňová Věra Soukromé ambulance praktický lékař MUDr. Nechutová Marie Soukromé ambulance chirurgická ambulance MUDr. Kincl Ladislav Soukromé ambulance chirurgická ambulance MUDr. Řezník František Soukromé ambulance ortopedická ambulance MUDr. Dobiášek Miroslav Soukromé ambulance urologická ambulance MUDr. Hroza Alois Soukromé ambulance gynekologická ambulance MUDr. Břoušková Ludmila Soukromé ambulance gynekologická ambulance MUDr. Janíček Jan Soukromé ambulance interní ambulance MUDr. Mikulková Iva Soukromé ambulance kardiologická ambulance MUDr. Jakubec Zdeněk Soukromé ambulance revmatologická ambulance MUDr. Vyskočilová Dana Soukromé ambulance kožní ambulance MUDr. Horáčková Dagmar Soukromé ambulance ORL MUDr. Butula Aleš Soukromé ambulance oční ambulance MUDr. Šmaterová Věra Soukromé ambulance oční ambulance MUDr. Tihonová Magda Soukromé ambulance psychiatrická ambulance MUDr. Martinec Pavel Soukromé ambulance sestra Soukromé ambulance interní ambulance - čtvrtek MUDr. Kosek Josef Soukromé ambulance urologická ambulance - úterý,pátek MUDr. Šušol Rastislav Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Kovandová Sylvia Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Stojanov Milan Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Klapušová Marie Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Řehořek Tomáš Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Ševčíková Radomíra Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Vrtělová Irena Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Láníková Eva Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Kupková Jarmila Soukromé ambulance stomatologická ambulance MUDr. Řehořková Martina Soukromé ambulance stomatologická laboratoř Mazánková Dana Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Stejskalová Věra Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Henková Jindřiška Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Kalová Eva Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Kotlánová Helena Soukromé ambulance pediatrická ambulance MUDr. Ošmerová Milena Soukromé ambulance sestra Ostatní Kadeřnictví Svobodová Jana Kantýna Dočekalová Marcela Oční optika Čížková Milena PCS Systems s.r.o. Ing. Cápal Zdeněk Úklid Olman spol. s.r.o Praní prádla Chrištof spol. s.r.o Novinový stánek ZZS Jm kraje, p.o. FAX Vedoucí lékař RLP MUDr. Hlavinka Petr adm.-ekonomický referent Grünwaldová Hana Technický referent Voráč Michal Vrchní sestra RLP Moravcová Alena Lékařky RLP II Lékaři RLP Lékařky RLP I Záchranáři RLP Pokoj záchranáře RLP Denní místnost RLP Zasedací místnost Zdravot. doprava Krejčí Zdravot. doprava Šejnost

4 4 DB 1+1 Boskovice DB 1+1 Blansko ul. Salmova Kč Kč RD Černá Hora Kč RD Petrovice Kč Vaše realitní kancelář již 15 let Rožmitálova 14, Blansko Prodejní prostory RD Bořitov Kč Výrobní areál Svitávka Kč/m 2 /rok Info o ceně v RK Hledáme byt 2+1 v Blansku, lokalita střed nebo Sever. tel.: , mobil: Prvňáčci u počítačů Nejsou tomu ještě ani dva měsíce, co prvňáčci nastoupili do školy a už zkusili práci na počítačích. O tom, že nejsou žádní začátečníci, přesvědčily děti z I.A hned při první návštěvě počítačové učebny. Stačilo trochu poradit a už chtěl každý ukázat, že tomu rozumí a dokáže pracovat sám. A protože máme na Erbence výborný výukový program pro Prvňáčci si zkusili práci na počítačích, učili se matematiku. většinu předmětů, stačilo najít matematiku pro první třídu a už se počítalo. Děti s nadšením a velkým zaujetím řešily číselné řetězce, porovnávaly čísla, sčítaly, odčítaly. Když zazvonilo, vůbec se jim nechtělo končit a udělat si přestávku, na kterou se vždy tolik těší. Ve třídě pak všichni dostali do notýsku velkou jedničku. Mgr. Alena Štěrbáčková Foto: autorka v h, Kino Blansko Vystoupení s neopakovatelnými zážitky ze slavné éry skupiny Abba, a to díky propracované choreografii, stylovým kostýmům, profesionálnímu podání a nejznámějším hitům. Vstupenky si můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel INZERCE VE ZPRAVODAJI Živnostenský úřad začne pokutovat nenahlášení změn Od vstoupil v účinnost novelizovaný zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nová právní úprava správních deliktů stanovených v živnostenském zákoně zásadním způsobem mění jednání živnostenského úřadu v případě zjištění porušení lhůt stanovených pro oznamování změn. Zatímco dříve živnostenský úřad pokutu uložit mohl, nyní pokutu uložit musí. Vyhnout se sankci je tedy možné pouze v případě, pokud je změna ohlášena v zákonem stanovené 15denní lhůtě. K nejčastějším změnám patří změny bydliště a údajů o provozovnách. Jedná-li se například o změnu bydliště, doporučujeme podnikatelům, aby využili své přítomnosti na úřadě a současně s žádostí o nový občanský průkaz oznámili i změnu na živnostenském úřadě. odbor živnostenský úřad Město stále nabízí úvěry na opravy domů a bytů Město Blansko nabízí vlastníkům rodin- ných domů, bytů a bytových domů jednu z posledních možností požádat o úvěr úročený 3 % p. a. Úvěr je splatný do pěti roků. Finanční prostředky pro poskytnutí úvě- ru půjčil Státní fond rozvoje bydlení. Protože Poslanecká sněmovna neschválila pro tuto formu podpory finanční prostředky, nebude již Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky obcím poskytovat. Město Blansko bude přijímat žádosti a poskytovat úvěry do vyčerpání. Poskytnutý úvěr může být použit ke krytí 50 % nákladů vynaložených na opravy nebo modernizace (případně na obojí současně) bytového fondu na území města. Úvěr není možno použít na výstavbu, nástavbu, přístavbu nebo vestavbu bytů a na opravy a modernizace samostatných nebytových prostorů a dalších nebytových prostorů v bytovém domě, jejichž stavebně-technický stav přímo neovlivňuje běžnou úroveň bydlení nebo bezpečnost nájemníků. Jedná se například o garáže, prádelny, sklepní prostory, dílny, technická zařízení kotelen v domě, zahradní altány, bazény a podobně. Naopak, např. na výměnu oken, opra- vu střechy bytového domu, zateplení fasády či opravu schodiště v bytovém domě je jeho použití možné. Vlastníci bytů mají také možnost použít úvěr na rekonstrukci bytového jádra. Další informace poskytne Petr Alexa, tele- fon: , e mail: finanční odbor Zaměřena zejména na LÉČEBNÉ a RELAXAČNÍ účinky! Strašením vyvrcholil v ZŠ Dvorské celoškolní projekt s názvem Halloween Ve čtvrtek dopoledne přiletěli ze svého strašidelného domu staří kostlivci, upíři, mumie, netopýři, čarodějnice a jiná havěť k dětem na I. stupeň. Představili svoje zchátralé kosti a začali žáky zkoušet z halloweenské teorie. Mezitím hodnější příšery odměňovaly děti sladkostmi a zlé zrůdičky prováděly různé skopičinky. Na závěr si vystrašená dítka zasoutěžila v tzv. dýňových hrách. Poslední říjnový večer se zejména v anglicky mluvících zemích nese ve znamení tohoto svátku. Halloween je především anglický a americký svátek. Lidé při něm zapalují svíčky ve vydlabaných dýních, aby od svých domovů odehnali zlé duchy. Děti se v tento večer převlékají za různá strašidelná stvoření, chodí od domu k domu se slovy Trick or treat (Žert nebo odměnu), čímž se snaží vykoledovat různé dobroty, sladkosti nebo drobné peníze. Pokud žádnou odměnu nedostanou, oplatí domácím jejich Zveme vás do pravé solnojodové jeskyně Mořská pláž, Boskovice Léčebné účinky solné jeskyně našeho typu jsou prokázány či pozorovány zejména u: alergií, astma, akutních i chronických respiračních chorob, vyrážkách, ekzémech, lupence, stresu, přepracovanosti, srdečně cévních onemocněních, vysokém tlaku, revmatizmu, poruchách imunity, vhodné jako prevence před nemocemi z nachlazení a chřipkami... KVALITA ZA NÍZKÉ CENY! Jsme smluvním partnerem a poskytujeme slevu 10 % na vstup klientům těchto zdravotních pojišťoven: VZP, ZPMVČR, ZP Metal-Aliance, Oborová ZP, Hutnická ZP, ZP Škoda, Revírní ZP, nově i ČNZP a VoZP Nabízíme vánoční, narozeninové a dárkové poukázky na libovolný počet vstupů se jménem obdarovaného v ceně výhodných permanentek! Otevřeno po-pá , So, Ne (v so a ne možno objednávat již od 9.00 i na tel.: ul. 17. listopadu 15, Boskovice (vchod z Růžového nám. vedle KB a ultrazvuku MUDr. Hlouška) Tel.: Více informací na Oslavy státního svátku 28. října byly letos, v roce 90. výročí vzniku samostatného Československého státu, obsáhlejší. Po pietním aktu na náměstí Svobody a položení věnce k pamětní desce legionáře Metoděje Klimeše na domku v Dolní Palavě odhalila starostka města PhDr. Jaroslava Králová s místostarostou Mgr. Ivo Polákem pamětní desku legionáři Zdeňku Klímovi na budově Staré fabriky. O chvíli později proběhla vernisáž výstavy v Muzeu Blansko s názvem Devadesát let nové Evropy. Foto: S. Mrázek Vystoupení strašidel ze 4. A. nepohostinnost nějakým žertem. Například počmárají mýdlem okna, dají pastu na kliky u dveří apod. V celoškolním projektu se žáci všechny tyto informace dozvídali zejména v hodinách anglického jazyka. Seznámili se s historií a symboly Halloweenu, povyprávěli si pověst o zlém Jackovi, po kterém jsou pojmenovány svítící dýně. V českém jazyce se děti snažily zjistit rozdíly mezi českými Dušičkami, jak se Památce zesnulých lidově říká, a Halloweenem. V hodinách výtvarné výchovy pak připravovali výzdobu na čtvrteční vystoupení strašidel ze VI.A. Projekt přispěl k začlenění průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu, zejména multikulturní výchovy. Celoškolní projekt, do kterého se zapojili žáci i učitelé z I. a II. stupně, se vydařil a obohatil zábavnou formou výuku. Mgr. Eva Gregorová Mgr. Helena Daňková Foto: autorka

5 5 Program cestovatelského festivalu RAJBAS OUTDOOR KOTLÍK 2008 Festival filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS * OUTDOOR * KOTLÍK oslaví letos desítku, a tak se pořadatelé snažili, aby se vám letošní program líbil. Festival se koná v Blansku ve dnech Záštitu nad jeho konáním převzala starostka města PhDr. Jaroslava Králová. pátek 21. listopadu Kino Blansko, Hybešova 6 výstava fotografií: KŘÍŽEM KRÁŽEM ASIÍ Patrik Minář a Jiří Vyskočil OKEM DOBRODRUHA, tři hodiny projekcí toho nejlepšího ze soutěže neprofesionálních filmů v délce do 15 minut host STEVE L. LICHTAG představí svůj nový film ZAJATCI BÍLÉHO BOHA scénář: Tomáš Ryška a Steve L. Lichtag, ČR, režie: Steve L. Lichtag 2008, 52 min. Český výzkumník Tomáš strávil v thajských a laoských horách téměř dva roky, aby se za každou cenu dopátral příčin křivd a násilí, která jsou na Akhajích a jejich dětech páchána. Dramatický dokument o malém horském etniku byl zpracován podle skutečné události. Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2a ŠIFROVAČKA: MEGBOLONDUL logická, strategická, týmová, interaktivní, outdoorová, noční hra... cíl v hodin!!! Dělnický dům, Hybešova otvírá festivalová Černohorská pivnice a Papubar skvělé pivo, jídlo za dobrou cenu, prostor pro volnou zábavu malý sál: TRAVERZOVO PROMÍTANÍ, letos hlavně o skialpech: Michal Voráč doporučí skialpové túry v Rakousku, Marta Furdíková na Slovensku a navrch Michal Franta Nežerka přidá diashow o skialpu, lezení a všem kolem velký sál: ONDŘEJ RUML a T.O.P. Dream Company Zpěvák, který si nedávno získal přízeň diváků televizní soutěže se představí spolu s dvanáctičlennou partou, která se inspiruje funky-soulovou hudbou. Jejich vzory jsou kapely, které svou energií a přístupem k hudbě uchvátily již několik generací: Tower of Power Earth a Wind and Fire Moravský kras a RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí, plazí... podrobněji zde v akcích na webu, nutno se přihlásit předem na sobota 22. listopadu Staré Blansko, Komenského ul LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží (5kg soudek limonády GRENA) na trati Blansko Hořice (start intervalově od 9.30) Moravský kras RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí, plazí... podrobněji zde v akcích na webu, nutno se přihlásit předem na Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2A WORSHOPY: Marie Borkovcová: JE LIBO CVRČKA?... kromě nesmyslných předsudků neexistuje ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofagie) je běžnou záležitostí ve větší části světa tedy až na ten náš vyspělý Západ. Chutnali jste někdy cvrčka, švába či housenku? Poprvé to může být i zde Miroslav Jakeš: ZA PĚT MINUT ZMRZNE RUKA zkušenosti polárníka: v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól (na pólu celkem pětkrát), ale asi nejúctyhodnější je sólový přechod přes Grónsko z východu na západ, který v roce 1996 uskutečnil bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci. Dělnický dům, Hybešova 1 výstava fotografií Jaroslava Cilera, člena Sdružení výtvarníků ČR: Hory blízké a vzdálené, Automobil versus veterán, Akt... velký sál, od hod. projekce a besedy moderuje JIRKA DRAŽIL TOM ROTH (ZO ČSS 6-19 Plánivy): KAČMA JAMA 2008 úspěšná speleoexpedice podpořená Expedičním fondem JAN ŘÍHA: ELBRUS m další splněný sen nevidomého horolezce v rámci projektu Schody do nebe KAREL VEJCHODSKÝ: 700 KM NAPŘÍČ BRAZÍLIÍ na paraglidingovém kluzáku. Etapový bivakový přelet vyprahlé rovníkové Brazílie v místech, kde během celé cesty určitě nenarazíte na turistu. JAROSLAV JINDRA: DAKAR, DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI RICHARD JARONĚK: ŽRALOK PRÁVO ZABÍJET A PŘEŽÍT Pod hladinu moří za oblíbenými žraloky společně se světově proslulým fotografem. Je právem označován za potápěče hazardéra? LENKA KLICPEROVÁ: JAK ŽIJÍ NA CESTÁCH CESTOVATELKY? Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země pronikla do společnosti žen etiopských kmenů. Jak vypadá svět, který mužům zůstává skrytý? Jak by se měla žena připravovat na svou cestu? Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země krátce po návratu z výpravy do nebezpečného Konga DR OKEM DOBRODRUHA vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, projekce oceněných snímků VÁCLAV KOLÁŘ biketrial na vlastní voči Dodo Kopold: OD VELKÝCH STĚN DO VELKÝCH VÝŠEK...mal som 22 rokov, keď som sa zůčastnil na mojej prvej expedícii v Himálajach. Očarovali ma natoľko, že som sa tam vracal každy rok a vždy s novým cielom CESTOVATELSKÁ TANCOVAČKA, hraje: TRNÍ malý sál S2 FILMÁK: co se nevešlo do páteční projekce soutěže OKEM DOBRODRUHA v kině Chcete také pomáhat? Můžete.. TOMÁŠ BERÁNEK: JAK SE ŽIJE V NEPÁLU Nepál není jen nejvyšší pohoří světa s čarokrásnými horskými sceneriemi. Země zmítaná neuspokojivou politickou situací je domovem množství národů a kmenů, které žijí mnohdy ve velmi špatných životních podmínkách a zejména děti a ženy potřebují pomoc. Humanitární aktivity v zemi pod Himálajem vykonává sdružení Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s. KAMILA HNYKOVÁ: JAK SE DOJÍ JAK a jak se staví škola po zanskarsku V rámci českého projektu Surya sluneční škola pro Kargyak se díky pomoci českých i zahraničních dobrovolníků podařilo v letošním roce dokončit stavbu školy pro tibetské děti na severu indického Himálaje v oblasti Zanskar. Ve výšce 4200 m n. m., kde v zimě klesá teplota pod -30 C, bude třídy pro 60 dětí vyhřívat hlavně slunce (Surya) BIOGRAF WW8: úspěšné filmy z outdoorových festivalů (bude upřesněno) NaFEST... cestou necestou prezentace zážitků z cest účastníků soutěže ROCKOTÉKA neděle 23. listopadu Kino Blansko, Hybešova 6 filmy a besedy s cestovateli a dobrodruhy uvádí Jirka Dražil IVAN MACKERLE: CESTY ZA PŘÍŠERAMI A DOBRODRUŽSTVÍM Nejnovější cesta českého záhadologa vedla do severní Indie. Svítící koule se objevují v kaňonu Punagiri. Zprávy, že lidožraví tygři už mimo rezervace nežijí, výpravu dovedly do pěkné šlamastiky. Na Srí Lance pátral po divokém muži Nittaewo i zpívajících rybách v laguně Batticaoly ZDENĚK MOTYČKA: NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY V AMATÉRSKÉ JESKYNI, nejdelším jeskynním systému v ČR Vyhlášení výsledků a to nejlepší ze soutěže NA FEST... cestou necestou MAREK AUDY: BRÁNY DO ZTRACENÉHO SVĚTA: dva pohledy do venezuelských stolových hor ve filmu TEPUY režiséra Pavla Barabáše a nad novou knihou Marka Audyho. Díky nedostupnosti se zachovaly prehistorické formy života staré milióny let. V gigantickém labyrintu nejstarších hornin světa vyleptali kolonie bizarních organismů největší křemencovou jeskyni na světě. Skupina slovenských a českých speleologů se vydala na expedici do tohoto trezoru času. V mohutném podzemí odhalují ztracený svět. Najdou však jen více otázek než odpovědí... BAMBUTI, režie Jan Popelka, Studio Audiovisual, 40 min., 2008 Alena Žákovská a Milan Daněk na nebezpečné cestě ve stopách antropologa Pavla Šebesty Otce Pygmejů. Krutá válka se nevyhnula ani obyvatelům pralesa. Kongo DR zůstává zkorumpovanou zemí bez zákonů. Pygmejům Bambuti však zákony vládců nechybí. Žijí v souladu s přírodou a přirozeným řádem světa. Loví do sítí, putují po blátivých stezkách, tančí a zpívají... HLINĚNÁ ŘEKA, režie Petr Kašpar, kamera Petr Kašpar, Honza Lásko, 29 min., 2008 vše se může zvrtnout a z plavby v tajuplném údolí řeky Dinchiye se může stát pravé peklo, kde si každý sáhne na své dno. Lidská vůle vítězí nad vyčerpáním a člověk má jedinou touhu dostat se domů Poslední pecka na závěr: PLAVBY DO LEDOVÝCH MOŘÍ RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, dřevorubec, jachtař, dobrodruh, mořeplavec, stavitel lodí, spisovatel a dokumentarista... S partou mladých lidí postavil repliku Magalhãesovy Victorie, plachetnici, která v letech obeplula celý svět. Na lodi Polárka se opakovaně vydával do oblastí severního ledového oceánu na výzkum nejopuštěnějších oblastí. O svých cestách na lodích vyrobených svépomocí napsal desítku knih a natočil několik filmů. Pochází ze země bez moře a přesto se stal mořeplaveckou legendou. Jaký je Ruda dnes? Další informace o festivalu najdete na Premiéra filmů o Karolině Meineke (Pokračování ze str. 1) zové prostředky, které korespondují s obsahem jejích dopisů. Jen na nich ale film nestojí. Byly přidány i další věci. Není to klasický dokument tzv. mluvící hlavy, ale nakonec i zde se hlavy nakonec objeví, jen jsou z hlíny a nemluví. Premiéra filmů o Karolině Meineke ve h, Kino Blansko KRÁLOVSKÝ PORTRÉT BEZ ZLACENÉHO RÁMU Na blanenském zámku dodnes můžeme pohlédnout do tváře mladičké Karoliny z Linsingenu. Ten portrét nám, spolu s památníkem na bývalém blanenském hřbitově, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, která se mohla stát anglickou královnou. Režie: Jan Popelka. ČR / 30 minut / přístupný /česká verze / zdarma. VZDUŠNÉ ZÁMKY Dopisy Karoliny Meineke a Wiliama vévody z Clarence, pozdějšího krále Wiliama IV. Jakou zvláštní vůni šířil šedý, hrubý papír, zpolovice vyčichlý parfém smíšený s tlením. Bylo mi, jako bych otevřel hrobku, ze které stoupají duchové dávno zemřelých, aby mi odkryli tajemství a vyprávěli zvláštní nikdy neslyšené příběhy; Byla to roztříštěná mozaiková malba, a jak jsem ji sestavoval, viděl jsem, že tu a tam kus chybí. Velkolepý obraz se ovšem dal rozpoznat. Režie: Radek Popelka. ČR / 40 minut / přístupný / česká verze / zdarma. Když jsem viděl, jak Radek připravuje ten film, bylo mně jasné, že pro lidi, kteří neznají její příběh, bude velice těžké jej pochopit. Proto padlo rozhodnutí natočit pilotní film, v němž bude nejprve představen celý příběh, popisuje zrod druhého z filmů Jan Popelka. Když začínalo natáčení, věděli filmaři o knížce Vladimíra Poláka, o portrétu Karoliny z dětských let a o náhrobku u kostela. Hlavní iniciátor tohoto všeho Jiří Kučera ale dohledal spoustu nových materiálů, např. dva nové portréty z dospělosti, které veřejnost poprvé spatří až ve filmu. Napsal také desetidílný seriál, který jste měli možnost celý tento rok ve zpravodaji číst. Podle něj je sepsán scénář a natočen úvodní film. Aby se ale dodržela přiměřená délka a film nenudil, museli se tvůrci vzdát mnoha věcí z původního příběhu. Slova vypravěče Jiřího Kučery jsou proložena hranými scénami a dobovými portréty a rytinami. Z hraných scén měl Jan Popelka obavy: Mám zkušenost, že když hrají neherci, vypadá to amatérsky. Dělat hraný film v našich podmínkách je hodně těžké. Ale myslím, že to nakonec dopadlo všechno dobře. Včetně hudby, kterou nám složil Zbyněk Petržela. Natáčelo se hlavně na blanenském zámku. Ale i v Rájci v zámeckém parku, na Hořicích, u kostela na Starém Blansku i v prostředí Druhé slévárny v Blansku, které v tomto příběhu svého času sehrálo také důležitou roli. Radek Popelka se pro záběry vydal až na pobřeží Lamanšského kanálu, do Hannoveru a do Bad Pyrmontu, odkud Karolina pochází a poblíž něhož je kaple, v níž byli Karolina a princ William oddáni. Tu vlastní stále stejná rodina pana von Stietencron. O tom, jak jeho předek umožnil zapůjčením kaple princi Williamovi uskutečnit tajný sňatek, vyprávěl majitel na kameru. V Bad Pyrmontu se právě konalo sympozium, mj. i o Karolině Meineke. Jeho účastníci i místní tisk projevili zájem o rozhovor s blanenskými filmaři a měli spousty otázek nejen ohledně připravovaného filmu, ale hlavně se zajímali o knihu Vladimíra Poláka s dopisy, o níž doposud vůbec nevěděli. Důležitou součástí filmu je hudba. Zde autoři vsadili na osvědčenou spolupráci se Zbyňkem Petrželou: Hudbu jsem dělal pro oba filmy. První film měla původně doprovázet dobová, zřejmě Mozartova hudba. Nakonec jsem se ale rozhodl napsat hudbu pro oba filmy. Inspirací pro ni mně byl samotný příběh, protože má velkou sílu a zajímavé téma. Vybrat správné téma a nástroje není jen tak. Hudba vznikala delší dobu. Dost jsem o všem přemýšlel a zkoušel několikrát. Nechal jsem tomu čas. Jen Honzův film jsem dělal asi týden, každý den od rána do večera. Používal jsem nasamplované zvuky symfonického orchestru. Druhý Radkův film zabral o dost delší dobu, odhadem měsíc. V něm jsem pracoval spíš s akustickými nástroji, vokálem a živým klavírem, říká Zbyněk Petržela. Každý z filmů přináší trochu jinou výpověď, říkají o svých dílech autoři. I když na nich pracují otec a syn v jednom studiu a na zásadních věcech se domlouvají, výsledek toho druhého ještě neviděli. I pro ně bude překvapením, jak se nakonec doplní. Pokud už přemýšlíte o tom, zda bude možné film zakoupit na DVD, nezklamu vás. Několik kusů slibuje Jan Popelka už na premiéru, později bude k mání v Informační kanceláři Blanka. Stanislav Mrázek

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. do , muzeum FOTOGRAFIE STANISLAVA ODVÁŘKY Vernisáž proběhne v pátek v 17 hodin, výstavu uvede Mgr. Eva Nečasová , Galerie města Kurátorský projekt Martina Horáka UŽ STOVKY LET TO NEBOLÍ Kurátorský projekt Martina Horáka nazvaný Už stovky let to nebolí shromáždí práce současných umělců, které propojuje téma bolesti, utrpení, smutku, smrti (Bolf, Korpačevski, Skrepl, Gažiová, Plná, Hošek, Hošková, Fišr, aj.). Výběr bude mít dvě roviny: na jedné straně práce, které vycházejí ze skutečného upřímného lidského citu, na druhé straně díla, která jej shazují a zesměšňují , Katolický dům Vánoční výstava aneb Zlaté české ručičky Výstava se uskuteční v Katolickém domě v Blansku. Otevřena bude: v pátek v době od 8.00 do h v sobotu v době od 8.30 do h v neděli v době od 7.30 do h Oficiální zahájení s programem v sobotu v 9 h. Vstupné dobrovolné , Galerie města Vánoční prodejní výstava , Galerie města Výstava dětských prací na téma: Namaluj vánoční stůl Výstava ve vstupních prostorách galerie. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h, kino SEZNAMTE SE S DAVEM Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. Eddie Murphy se vrací na pole rodinného filmu s komedií o tom, co může nepřipraveného mimozemšťana na naší planetě zaskočit. USA / 91 minut / přístupný / česká verze / 60 Kč ve h, kino ZRCADLA Zlo existuje... na druhé straně. Ben Carson (Kiefer Sutherland), policajt postavený mimo službu, zjistí, že tajuplná síla využívá zrcadla jako vstupní bránu k tomu, aby terorizovala jeho i jeho rodinu. Pokud chce zachránit ženu a děti před děsivou smrtí, musí nějakým způsobem přijít na pravdu ukrytou za zrcadly a přesvědčit ženu, aby mu pomohla zastavit největší zlo, s jakým se kdy setkali. USA / 110 minut / do 15 let nepřístupný / 60 Kč v h, kino Představení pro děti: KUNG FU PANDA Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po, nový hrdina studia animovaných filmů DreamWorks. USA / 92 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč ve h, kino POLOČAS ROZPADU Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem jakoby mimoděk dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní s neúprosnou pravdou. Hrají: Ján Kroner, Klára Trojanová Pollertová, Iva Janžurová, Táňa Pauhofová. SR / 106 minut / do 15 let nepřístupný / slovenská verze / 60 Kč ve h v h, h ve h, kino DĚTI NOCI Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco její spolužáci ze střední pokračují ve studiu, ona prodává v non-stop obchůdku a nechává kolem sebe poletovat střípky zmarněných osudů stálých i náhodných zákazníků. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získali Martha Issová a Jiří Mádl cenu za nejlepší herecký výkon. ČR / 84 minuty / do 15 let nepřístupno / česká verze / 60 Kč od h OKEM DOBRODRUHA Tři hodiny projekcí toho nejlepšího ze soutěže neprofesionálních filmů v délce do 15 minut. Cestovatelský festival Rajbas OUTDOOR Kotlík od h Filmy a besedy s cestovateli a dobrodruhy...uvádí Jirka Dražil. Cestovatelský festival Rajbas OUTDOOR Kotlík. Další informace o festivalu najdete na straně 5 a na ve h, kino TROPICKÁ BOUŘE Zatímco domorodci pálí ostrými, nicnetušící herci si myslí, že vše je součástí natáčení a plánu ďábelského režiséra na jejich převýchovu. Revoluční komedie Bena Stillera, která používá fóry, na které by většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek). A ty jsou navíc opravdu originální. USA / 103 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč v h v h, h, kino KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. Rodinná komedie se odehrává v české středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní hrdinové filmu vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, příběhu Faustova domu a jejich kroky zkříží kat Mydlář. ČR / 81 minut / přístupný / česká verze / 65 Kč v h v h, h, h POZOR! také ve h v h, h, kino NESTYDA Oskar by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Komedie podle bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželství a o sexu s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. ČR / 88 minut / do 15 let nepřístupný / česká verze / 80 Kč ve h, kino Premiéra filmů o Karolině Meineke KRÁLOVSKÝ PORTRÉT BEZ ZLACE- NÉHO RÁMU Na blanenském zámku dodnes můžeme pohlédnout do tváře mladičké Karoliny z Linsingenu. Ten portrét nám, spolu s památníkem na bývalém blanenském hřbitově, připomíná osudy nevšední ženy. Ženy, která se mohla stát anglickou královnou. Režie: Jan Popelka. ČR / 30 minut / přístupný /česká verze / zdarma. VZDUŠNÉ ZÁMKY Dopisy Karoliny Meineke a Wiliama vévody z Clarence, pozdějšího krále Wiliama IV. Jakou zvláštní vůni šířil šedý, hrubý papír, zpolovice vyčichlý parfém smíšený s tlením. Bylo mi, jako bych otevřel hrobku, ze které stoupají duchové dávno zemřelých, aby mi odkryli tajemství a vyprávěli zvláštní nikdy neslyšené příběhy; Byla to roztříštěná mozaiková malba, a jak jsem ji sestavoval, viděl jsem, že tu a tam kus chybí. Velkolepý obraz se ovšem dal rozpoznat. Režie: Radek Popelka. ČR / 40 minut / přístupný / česká verze / zdarma v h, kino Představení pro děti: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje. Filmová pohádka Zdeňka Trošky. ČR / 98 minut / přístupný / česká verze / 50 Kč. Další akce v h, Dům dětí a mládeže Noční jízda 3 Dobrodružná noční akce pro děti od 6 do 15 let s přespáním v prostorách DDM Oblázek. Přihlášky na , zámek Blanenské vítání sv. Martina Podrobný program viz minulé číslo Zpravodaje v h, zámek Koncert skupiny Weytora Hudební salon zámku, hudba renesance a raného baroka ve h, Katolický dům Tradiční MARTINSKÉ HODY Hraje Pohoda, domácí kuchyně, tombola, vstupné 70 Kč ve h, restaurace U Zámečku Svatomartinská zábava Hraje skupina Netopýr v 8.45 h, kostel sv. Martina Slavnostní bohoslužba Ke cti svatého Martina připravila blanenská farnost slavnostní bohoslužbu. Zazní lidové sváteční zpěvy a zazpívá chrámový sbor. V rámci bohoslužby přinesou krojované děti spolu s dospělými symbolické dary letošní úrody v h, kostel sv. Martina Varhanní koncert v h, Katolický dům BESEDA U CIMBÁLU Hraje cimbálová muzika Grajcar z dolních Bojanovic, vstupné dobrovolné v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace ve h, Dělnický dům Tata Bojs BUBLAJS, MARDOŠA, VLÁDÍK, DU- ŠAN, JURA, čili TATA BOJS. Není nutno představovat jedničku české popové scény, která v roce 2007 oslavila své 20. narozeniny a u této příležitosti vydala i novou desku Kluci kde ste?. Vstupenky si již teď můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6 v Blansku. Vstupné 200 Kč v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Efektivní komunikace Seminář o komunikaci, jednání s lidmi, jak reagovat na nečekané otázky, nástup po MD do zaměstnání. Seminář vedou odborníci Mgr. Miroslav Šamalík a Mgr. Blanka Bendová (v rámci projektu PPZ MZČR) v h, klub důchodců Historie ČKD Přednáška PhDr. J. Brychtové v 8.00 h, ZŠ Salmova ZŠ Salmova: Den otevřených dveří Od 8 do 14 hodin. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy, v nichž probíhá výuka a další činnosti. Dále budou moci sledovat žáky a vyučující při práci, ale také zeptat se na to, co je zajímá o provozu školy v h, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33 Dny otevřených dveří SOŠ a SOU středa : h v h, Katolický dům ODKAZ APOŠTOLA PAVLA Diskuzní večer. O významu a odkazu učení apoštola Pavla v jeho jubilejním roce hovoří P. Vladimír Záleský v h, kino Nezmaři 30 let jubilejní koncert Koncert okořeněný promítáním snímku z historie skupiny. Vstupenky: 200 Kč, 150 Kč. Při zakoupení tří vstupenek obdržíte čtvrtou zdarma! v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Jak odpočívat při výchově dvojčat Beseda s psycholožkou Mgr. Radou Šebelovou z městské poradny pro rodinu v h, knihovna CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Třídní schůzka Školy naruby. Zveme rodiny, kde se doma čte, i děti, kterým nikdo nečte. Uvítáme i prarodiče, strýce a tety. Ukázky z nových knih, soutěže. Vhodné zejména pro děti tříd. Bližší informace v knihovně Cestovatelský festival Rajbas OUTDO- OR Kotlík Podrobný program několikadenní přehlídky filmů, besed, muziky, výstav a dalších akcí o cestování, outdooru a extrémních výkonech najdete na straně Výstavba nových a rekonstrukce stávajících energeticky úsporných domů Jak má vypadat dům 21. století? Je nesporné, že mimo jiné se bude jednat o dům pěkný a zdravý, který nebude škodit svému okolí, ať už svým vzhledem, exhalacemi nebo zbytečnou spotřebou energie pro svůj provoz nebo energie zabudované v použitých stavebních materiálech. V tomto pohledu jsou pasivní domy z přírodních materiálů optimální. Dozvíte se nejenom, jak se navrhují, ale spolu s lektory navštívíte i několik z nich. Více informací na v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Lipka v h, muzeum LUBOMÍR MALÝ viola VĚRA HÁJKOVÁ klavír 14. ročník cyklu koncertů HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU. Na programu: M. Corrette, A. Dvořák, R. Addinsell, B. Campagnoli, N. Paganini. Vstupné 70 Kč, slevy 50 Kč v 9.00 h, Dům dětí a mládeže Adventní věnce Vánoční tvořeníčko pro děti od 6 do 15 let. Cena 80 Kč, přihlášky na v 9.00 h, Dům dětí a mládeže Andělská světýlka Keramická dílnička pro maminky a děti. Cena 200 Kč za osobu a dítě zahrnuje materiál a výpal 3 výrobků. Přihlášky na v h, klub Ulita, B. Němcové 2A JE LIBO CVRČKA?...kromě nesmyslných předsudků neexistuje ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofagie) je běžnou záležitostí ve větší části světa tedy až na ten náš vyspělý Západ. Chutnali jste někdy cvrčka, švába či housenku? Poprvé to může být i zde v h, klub Ulita, B. Němcové 2A ZA PĚT MINUT ZMRZNE RUKA Miroslav Jakeš. Zkušenosti polárníka v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól (na pólu celkem pětkrát), ale asi nejúctyhodnější je sólový přechod Grónska z východu na západ, který v roce 1996 uskutečnil bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci v h, nákupní středisko Sever, 1. patro Uzdravující shromáždění Ježíš i dnes zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a dává pravý smysl životu člověka. Slovem a modlitbami slouží Jan Sukup a Vojtěch Gočaltovský v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Kurz pletení košíků z pedigu Cena kurzu 360 Kč + materiál navíc. Naučíte se techniku pletení košíků, svými výrobky (ošatkami, miskami, košinkami) si zkrášlíte vaši domácnost. Zápis na kurz u koordinátorky MC od od 8.30 do h nebo od 13 do 15 h kromě čtvrtků. Zápisné 100 Kč bude odečteno v neděli při nástupu do kurzu. Max. počet 15 účastníků na kurzu! v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Aleš Svoboda BRNĚNSKÉ PODZEMÍ Největší znalec brněnského podzemí představí svou práci, promluví o posledních objevech a představí knihy, které o podzemí napsal v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Rodinné konstelace a výchova dětí Seminář o vztazích v rodině s Mgr. Miroslavem Šamalíkem a Blankou Bendovou (v rámci projektu PPZ MZČR) v h, klub Ulita, B. Němcové 2A INDIÁNSKÉ VÁLKY Martin Čochta Valíček. Povídání o událostech, které předcházely a následovaly slavné bitvě u Little Big Hornu v 8.00 h, Dům dětí a mládeže, Blansko DDM Oblázek Blansko ve spolupráci s firmou FPO Blansko vyhlašuje I. ročník soutěže v informatice pro žáky ZŠ a příslušné ročníky gymnázia. Více informací a přihlášky na v h, dřevěný kostelík ADVENTNÍ KONCERT Zahraje cimbálová muzika ZUŠ Blansko, zpěv Ivana Kopecká a KAŠTÁNCI Jany Pernicové v 9.00 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Pleteme adventní věnce s babičkami v zařízení pro seniory S sebou: nůžky, korpus, drátek, ozdoby ve h, nám. Republiky Rozsvícení vánočního stromu Podrobný program viz strana v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v 9.00 h, Nemocnice Blansko Sobotní cvičení pro ženy Program: dle vlastního výběru. Aqua aerobic, cvičení na míčích, vířivý masážní bazén, sauna. S sebou: cvičební oděv, plavky, ručník, toaletní potřeby, přezůvky. Na jednotlivé procedury se objednávejte předem v recepci rehabilitačního oddělení. Kontakt recepce v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Salsa pro začátečníky Pořádá Taneční škola LYA. Od Salsa sólová pro ženy a Salsa párová. Veškeré info a přihlášky tel.: , Boty s koženou či jinou klouzavou podrážkou s sebou! ve h, Dělnický dům Mňága a Žďorp koncert Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, Blansko , tel

7 7 kulturní a sportovní pozvánky ve h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského Velká vánoční dílna Vánoční inspirace, výtvarné tvoření pro ženy v h, Dělnický dům Adventní koncert SPS RASTISLAV Blansko Program: Kancionál Božanův ZDRÁVAS MA- RIA PANNO S. Mach ROSU DEJTE J. S. Bach JESUS BLEIBET P. J. Vejvanovský Sonáta pro trumpety a smyčce R. Führer MISSA PASTORALIS B. Smetana Moteta G. Fauré CANTIQUE DE JEAN RA- CINE SPS Rastislav Blansko, Komorní orchestr NOVA Jedovnice. Diriguje Jaroslav Martinásek v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání v kruhu žen Vede Mirka Hudcová. Základy meditace a jednoduchých dechových cvičení, sdílení pocitů a zkušeností, tanec a relaxace v h, Galerie města Čínská medicína Tianshi Ve společenské místnosti Galerie města. Info: v 9.00 h, Dělnický dům Den zdraví s Mikulášem Od 9.00 do h. Poradna zdraví Blansko při KHS Brno: měření tělesné hmoty (výpočet BI, měření tuku, tlaku,...), soutěže, vystoupení Mimiklubíku, přijde Mikuláš s andělem v h, ASK Blansko Mikulášská akademie s nadílkou pro děti Vystoupí sportovní a taneční kluby z a okolí. Pro děti je připravena mikulášská nadílka s čerty a Mikulášem. Sport v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h ČKD Val. Meziříčí, II. KL muži h ČKD B Sokol Brno 4, divize v h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: h ČKD Sokol Brno I A, pozvání odjinud Jedovnice ve h, kulturní dům Běh za jedovnickým kaprem Tradiční přespolní běh kolem jedovnických rybníků v h, kino Máj , náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Začátek a program slavnostního odpoledne bude uveřejněn na plakátech a v KTV v h, kino Seznamte se s Davem v h, ZUŠ Jedovnice Podzimní koncert komorní hudby Jewel Trio Brno Účinkují: JEWEL TRIO BRNO ve složení: Jaromír Graffe housle, Kateřina Graffová flétna, Radka Šperková klavír. Program: G. Ph. Telemann, B.Martinů, J. Suk, V. Novák, K. Stamitz, J. Ibert. Kotvrdovice v h, Hospůdka u Surfu SENZUS Známá slovenská skupina exkluzivně v České II. liga ženy h ČKD MS Brno B, II. liga ženy h ČKD Slovan Hodonín B, KSI muži B v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD Hazlov, I KL dorci ČKD B Prostějov, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín D KSI muži B v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Fotbal: XI. ročník Memoriálu Dana Němce Mezinárodní turnaj v sálové kopané. Skupina A: FK APOS Blansko, Zrcadlo TEAM, Legnica Polsko, MKZ Rájec-Jestřebí. Skupina B: TJ Nobica Boskovice, Mürzzüschlag Rakousko, 1. FC Brno juniorka, DOSTA Bystrc. Hraje se od 8.20 h, slavnostní zahájení turnaje v 9.40 h v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD Spartak Přerov I. KL ženy v h, ASK Blansko III. ročník BABYAEROBIC CUP Soutěží děti od 7 do 16 let, zahájení v 10 hodin v 7.30 h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Turnaj ELÉV v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Grevis Plumlov Muži A v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD C Kroměříž divize , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži B , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži C v h, sport. hala TJ ČKD, Volejbal: ČKD Újezd, KP juniorky ČKD UNI Brno, KP ženy republice. Znáte hity jako Slovenské mamičky, Slovenská rodná dedina apod. Rájec-Jestřebí v h, K-áčko Venkovský učitel , knihovna Předvánoční prodejní výstava Dekorace ze slaného těsta Kateřiny Ondrové, dekorativní keramika Naděždy Gajdové. Předvánoční prodejní výstava všelijakých obrázků a drobností pod stromeček. Otevřeno: po, čt 9 18 h, út, st, pá 9 15 h, ne h v h, K-áčko Kdo se bojí Virginie Wolfové v h, K-áčko Koncert kytarového dua Romantic Guitar Duo Karel Fleischlinger a Jan Tuláček v h, náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v h, K-áčko Mexické sopky Cestopisná přednáška Karla Kocůrka s promítáním diapozitivů a výstavou fotografií v h, h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: h ČKD Kutná Hora, II. KL muži h ČKD B MS Brno, divize v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Sokol Brno B divize muži A v h, sportovní hala TJ ČKD, Florbal: Atlas ČKD Kopřivnice I. liga muži A , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Slavičín muži B , ASK Blansko Basketbal: ČKD TJ Uherský Brod muži C v h, kuželna TJ ČKD, Kuželky: ČKD MS Brno, I. KL dorci ČKD B Dobruška, II. KL dorci v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD ČSAD Hodonín C divize muži A v h, zimní stadion Hokej: HC Blansko HC Moravské Budějovice 2005 Muži A řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Koupím obrazy, nábytek a jiné do roku Platím ihned. Tel , KARKULÍN dětský bazárek Vše pro Vaše ňuňata, princezny a kluky Dvorská 82 (u aut. točny Sever ) PO PÁ 14 17h Nestačí vám plat? Potřebujete příjem navíc? Jste komunikativní a chcete této přednosti využít? Nejedná se o podomní prodej, jde o reklamu. Info.: NEMOVITOSTI Hledám pronájem garáže pro větší auto dodávku. Odměna i za správný tip. Tel SOUKROMÁ Prodám Š 105L, r. v. 82, 45 tis. km, zachovalá, cena dohodou. Tel Prodám klec na hlodavce cm. Tel Prodám polohovací válendu s úložným prostorem (1.200 Kč), psací stůl cm (500 Kč), starší rozkl. stůl + 4 židle (1.000 Kč). Tel Prodám levně používaný plynový sporák Mora 1101 a kuchyňskou linku cm. Dohoda jistá. Tel Prodám novou elektrickou sněhovou frézu jen za Kč, záruka 7 let. Křeslo ušák, hnědo-béžové za Kč. Tel Prodám starší funkční satelitní přijímač,- bez paraboly, ne na kartu, příjem ASTRA 1,značka PACE s konvertorem 400 Kč, tel Prodám automatickou pračku Indesit WG 633, 1-5 kg prádla, ždímání 600 otáček, rozměr 60x51x85 cm, málo používaná, jako nová, cena dohodou asi Kč. Reprobedny Dual CL 160, 4ohmy, 50/70W, 330x220x590, váha 10 kg/ks, Made in Germany, cena dohodou asi 690 Kč. Foto na mail. Tel Prodám autosedačku RÖMER, 9 18 kg. Kvalitní a bezpečná. PC Kč, nyní Kč. Tel Fotografická soutěž: Blansko a železnice Kulturní středisko města pořádá k 160. výročí zahájení provozu na železniční trati Brno Česká Třebová tématickou fotografickou soutěž pro amatérské fotografy. Pravidla: fotografie se musí vztahovat k vyhlášenému tématu: Blansko a železnice (od Nového hradu po Dolní Lhotu + směr ke slévárně) každý účastník může zaslat maximálně tři fotografie max. povolená velikost fotografií je cm na zadní straně každé fotografie uveďte plné jméno autora, bydliště, telefonický nebo jiný kontakt a pořadové číslo fotografie (1 3) k fotografiím přiřaďte popisky (kde, kdy, jak byla vyfocena, co/koho zachycuje apod.) fotografie musí být doručeny na adresu pořadatele nejpozději do včetně ze soutěže nevznikají autorům fotografií žádné finanční ani jiné nároky fotografie se nevrací, autoři si je mohou vyzvednout 14 dní po ukončení výstavy a předchozí domluvě osobně na adrese pořadatele Fotografie zasílejte, prosím, na adresu: Kulturní středisko města fotosoutěž Hybešova Blansko Fotografie budou vystaveny ve vestibulu Kina Blansko v lednu Tamtéž dojde také k vyhlášení vítězů a předání věcných cen věnovaných Městem Blansko. Oznámení o přesné době konání výstavy a vernisáže bude zveřejněno ve Zpravodaji města a na webu VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Zlaté české ručičky Občanské sdružení Kolpingova rodina Blansko Vás srdečně zve na výstavu rukodělných prací. Své práce vystavují: kroužky Kolpingovy rodiny Blansko Klub lodních modelářů Blansko Junák Blansko Dům dětí a mládeže Blansko Základní umělecká škola Blansko Základní škola speciální Blansko Oblastní charita Blansko MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, pečovatelská služba výrobky seniorů DPS občanské sdružení Filadelfi a Kart Klub Blansko Městský klub důchodců Společnost Katolického domu v Blansku Výstava se uskuteční v Katolickém domě v Blansku. Otevřena bude: v pátek v době od 8.00 do h v sobotu v době od 8.30 do h v neděli v době od 7.30 do h Oficiální zahájení s doprovodným programem proběhne v sobotu v 9 h. Vstupné je dobrovolné. Milí rodiče, milujete svoje dítě? Řekněte mu to masáží. Plavte s ním. A co takhle užít si hory i s hrátkami ve vodě se svými dětmi? Klub MATÝSEK Blansko pro vás připravil: 1) kurzy plavání pro děti do 5 let zápis , 2) kurzy masáží dětí a kojenců, 3) rodinnou dovolenou s plaváním a výukou lyžování v Jeseníkách Více informací na tel , nebo Těší se na Vás Monika Kubová s instruktorkami.

8 8 Rastislav koncertoval v Obecním domě v Praze Rastislav Blansko stále sleduji návštěvou jeho koncertů, umělecký růst a bohatý, dokonale nacvičený, náročný repertoár. Za tím vším stojí plně sbormistr Jaroslav Martinásek, který je také výborným managerem, chválí dosažené výsledky bývalá dlouholetá členka smíšeného pěveckého sboru Eva Janíčková. Potěšena také byla, když ve sboru slyšela několik svých bývalých žáků. Vzkazuje: Milý Rastislave, jen tak dál. Sbor má již na 2 3 roky dopředu naplněný koncertní program. V Blansku jej můžeme letos slyšet dvakrát, a to při Adventním koncertu z Dělnického domu a při dříve slíbené mši vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Martina. Koncert ve Smetanově síni Obecního domu. Foto: Vladimír Zavřel Po nedávném velkém úspěchu v německém Wiesbadenu opět zazářil společně se sborem Marktkirchengemeide, hradeckou filharmonií a sólisty Elenou Gazdíkovou, Jakubem Rouskem a Martinem Bártou v sobotu ve Smetanově sále Obecního domu v Praze skladbou Carla Orffa Carmina Burana. I tuto reprízu koncertu dirigoval Thomas J. Frank z Německa. Nejbližší data koncertů: , h, Blansko Dělnický dům, Adventní koncert O Štědrém dni bude vysílat Česká televize koncert Rastislava z Vatikánu , h, Brno Masarykův onkol. ústav, J. J. Ryba: Hej, mistře! , h, Brno Moravská galerie, J. J. Ryba: Hej, mistře! , h, Blansko kostel sv. Martina, J. J. Ryba: II. vánoční mše red Komerční objekt (UP 450 m 2 ) Blansko (kanceláře, sklady) prodejní cena v RK etwinning maraton Ve čtvrtek 23. října bylo v ZŠ Salmově od rána velmi rušno. Žáci se připravovali na maraton etwinning. Jde o akci, které se účastní v jednom týdnu společně celá řada škol z celé republiky. Všichni společně psali příběh o Modrém a Žlutém (myslí se tím panáčci, kteří tvoří logo etwinningu). * Aktivita etwinning ( e jako elektronické, evropské a twinning jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Jak se celý příběh vyvinul, můžete zhlédnout na Do projektu se zapojili jednak žáci 9.B spolu s kamarády ze slovenského Zohoru, ale i žáci ze 4.A, 5.A a 5.B. Čtvrťáci a páťáci zpracovávali logo etwinningu, tedy panáčky Modrého a Žlutého. Napsali i své vlastní příběhy putování panáčků po celé ČR. Ve výtvarné výchově, pod vedením paní učitelky Blanky Kůrové, vznikl další příběh Modrého a Žlutého. Tentokrát přijali panáčci podobu kukuřice, která na své cestě po ČR ztrácí semínka. Ta se však mají čile k světu a rostou z nich nové rostlinky. Podobenství s myšlenkou etwinningu není náhodná. Doporučte prodej nemovitosti a vyplatíme Vám až Kč. Těšíme se na Vaše doporučení. Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Strávili jsme ve škole celé dva dny. Prožili jsme spolu příjemné chvíle. Poznali jsme se navzájem v rolích, ve kterých se běžně neznáme. Našli jsme společnou řeč s kamarády ze Slovenska. Všechno bylo docela náročné, ale povedlo se to. V paměti mnohých z nás jistě zůstanou hezké vzpomínky. Naši další činnost můžete také sledovat na webu Dva dny probíhal etwinning v ZŠ Salmově. Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě RD 3,5+1, pozemek (600 m 2 ) Doubravice (dvougaráž) Kč Mobilní telefon: který jsme založili a na němž se budeme snažit ukázat, co umíme. Velký dík patří realizačnímu týmu (Hana Doleželová, Tomáš Barták, Marie Šauerová, Jitka Varhánková, Darja Tesařová, Věra Suchá, Ludmila Nováková a Zdeněk Doležel), který zabezpečil celou akci. Mgr. Hana Doleželová Pro naše klienty hledáme: Rodinný dům 3/5 + 1/kk v Blansku a okolí (zahrada) Byt 2/3+1 v Blansku (OV) Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru Foto: autorka Studenti se školili v přírodě na praktických příkladech. Ekologický pobyt v Krásensku Každoročně jezdí studenti prvních ročníků OA a SZdŠ Blansko na týdenní ekologický pobyt, kde je hlavním úkolem seznámit se s ekologií a ochranou přírody, ale také s novými spolužáky. Naše třída E1 prožila tento týden v nedalekém středisku ekologické výchovy na Rychtě v Krásenku s naším třídním učitelem PaedDr.Romanem Gregorem a s panem učitelem Mgr. Milanem Šobou. V pondělí nás všechny odvezl autobus z rovnou k Rychtě. Po celou dobu našeho pobytu nás uváděli do tajů ekologie pracovníci z Rychty (Petr, Jirka, Zdeňka a Vlaďka), kteří pro nás měli přichystanou spoustu různých aktivit. Společně jsme se naučili hodně nových užitečných věcí z oblasti ochrany přírody a zároveň zažívali hodně legrace a dobrodružství. Jeden den jsme se například vydali na terénní exkurzi do nedaleké Rudice. Tam na nás zapůsobila krása zdejšího pískového lomu. Při cestě si také naše mozkové buňky Foto: archiv autora mimo jiné zopakovaly, jaký je rozdíl mezi vápencem a žulou. Ještě téhož dne nás naši průvodci zavedli k nedalekým skalám Kolibkám a k Rudickému propadání, kde jsme měli možnost zažít, jak to vypadá ve stísněném neosvětleném jeskynním systému. Velmi prospěšné pro naši výuku bylo i školení přímo v přírodě, kde jsme sbírali i potřebné materiály a zhotovovali autentické fotografie. To se nám hodilo zejména na prezentaci v Power Pointu, kterou jsme tvořili od odpoledne až do nočních hodin. Prezentace se přednášely další den v sále Rychty. Abychom dostali něco užitečného do života, rozhodli se nás naši vedoucí naučit dvě řemesla: pečení chleba a výrobu voňavých medových vánočních svíček. Práce všechny moc bavila. Nejvíce nás ale přece jenom bavily večerní hry, které připravovali naši učitelé. O to víc nás mrzelo, když jsme si v pátek uvědomili, že tu naši milou Rychtu budeme muset opustit a vrátit se domů. Pavel Marek Činnost městské policie v říjnu 2008 V uvedeném období strážníci řešili osm přestupků proti občanskému soužití a 23 přestupků proti majetku. Dále byly prováděny průběžně kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci, kdy bylo za uvedené období zjištěno celkem 45 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši Kč. Dne v hodin bylo hlídkou MP na ulici Dvorské zpozorováno podezřelé vozidlo, jak kličkuje po celé šíři vozovky. Zastavilo před bytovým domem Dvorská 18 a řidič zůstal sedět ve vozidle. Následně byl strážníky vyzván k předložení dokladů. Podezřelý, který jevil známky požití alkoholu, vystoupil z vozidla, hlídce sdělil že doklady má doma a že se s hlídkou nemá o čem bavit. Vzhledem ke skutečnosti, že podezřelý nereagoval ani na opakované výzvy strážníků a snažil se z místa odejít, byl zadržen za pomoci donucovacích prostředků. Mezitím se dostavila hlídka DI PČR. Provedenou dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna hodnota 1,92 promile alkoholu. V podezřelém byl zjištěn V. Ď. z a věc byla předána PČR k dalšímu opatření. Dne v 8.20 hodin při hlídkové činnosti spatřili strážníci MP vozidlo jedoucí z okružní křižovatky u lékárny směrem na ulici Komenského, které řídil S. G. z Benešova, který má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Vozidlo odbočilo po přejetí železničního přejezdu doprava směrem k SÚS, kde řidič zastavil a začal před hlídkou utíkat. Na výzvu k zastavení nereagoval, a proto byl za pomoci hmatů a chvatů zadržen a pro podezření ze spáchání trestného činu byl předán hlídce DI PČR k dalšímu opatření. Dne v hodin bylo na MP oznámeno, že na čerpací stanici Benzina na ulici Svitavská odcizil L. B. z sluneční brýle a odešel směrem k parku na Sv. Čecha. Hlídka zadržela podezřelého na ulici Rožmitálově. Byl strážníky vyzván, aby je následoval zpět na čerpací stanici, kde následně obsluha potvrdila, že se jedná o téhož muže, který brýle odcizil. Tyto byly nepoškozené vráceny na prodejnu a L. B. byla udělena bloková pokuta. Městská policie Blansko Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8.

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. DNY ZDRAVÍ Kdy: 4. - 9. 10. 2008 V BLANSKU Jarmark zdraví čtvrtek

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více