Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad"

Transkript

1 Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Unikátní kód žádosti: 68M1gB 1. Identifikace programu Číslo JPD: Název JPD: Číslo priority: Název priority: Číslo opatření: Název opatření: CZ JPD Cíl 2 Praha 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Číslo dílčího opatření: Název dílčího opatření: Číslo výzvy: Kód intervence: 006 Služby na podporu sociální ekonomiky (poskytování péče pro závislé, zdraví a bezpečnost, 2. Projekt Název projektu: Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Zkrácený název: Název projektu anglicky: Doba trvání projektu (měsíce): EHSV Europien music school and barrierless space for persons with the physical disabillites - Vysehrad Přesné místo realizace: Obec: Praha 4 PSČ: Ulice: Na Topolce Č. popisné: 20 Č. orientační: Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha Popis místa realizace: Stavba vznikne přímo v areálu Jedličkova ústavu v Praze 4 na Vyšehradě. Stručný obsah projektu: Stavba mutifunkčního prostoru v areálu pražského Jedličkova ústavu (dále JÚŠ). Prostor bude určen k rozvoji aktivit studentů základních a středních škol JÚŠ, jejich aktivní přípravě na studium dalších škol, praxím, odborným školením a přípravě na budoucí uplatnění na trhu práce. Několik pracovních míst pro absolventy škol JÚŠ vznikne v technickém provozu budovy. Stručný obsah projektu v anglickém jazyce: Místo realizace: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ010 Kraj Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 1 z 18

2 CZ0104 Okres Praha 4 Převažující místo realizace: Praha 4 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 2 z 18

3 3. Žadatel Úplný název subjektu: Zkratka: Malý a střední podnik: DIČ: Občanské sdružení Tap O.s.T CZ IČ: Právní forma: Plátce DPH: Sdruž.(svaz,spolek,spol. Počet zaměstnanců: 3 Typ žadatele: Občanské sdružení Statutární zástupci: Příjmení: Ornest Jméno: Šimon Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Písecká Č. popisné: 20 Č. orientační: Obec/Městská část: Praha 3 PSČ: Okres: Praha 3 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontaktní osoby: Příjmení: Funkce: Ornest Jméno: Šimon Titul před: Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Hlavní kontaktní osoba: Ornest Šimon Zkušenosti žadatele s řízením projektů: O.s. Tap v partnerství s JÚŠ jiš druhým rokem úspěšně realizuje pilotní projekt Evropské hudební školy pro studenty s tělesným postižením financovaný z ESF v programu JPD3. Úřední adresa: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Počet obyvatel obce: 0 Místo podnikání: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko WWW: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 3 z 18

4 4. Partner / Partneři žadatele Partner: Název subjektu: Jedličkův ůstav a Zakladní škola a Středníškola Zkratka: Právní forma: DIČ: JÚŠ Školské zařízení CZ IČ: Partner s finančním příspěvkem: Stát: Počet zaměstnanců: 0 Adresa: Česko Ulice: V Pevnosti Č. popisné: 4 Č. orientační: Obec: Praha 2 PSČ: Okres: Praha 2 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontakt: Příjmení: Pičman Jméno: Jan Titul před: PhDR. Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Zapojení do přípravy projektu: Zapojení do realizace projektu: Předchozí spolupráce: Popis zapojení: Zdroje organizace partnera: Podíl partnera na realizaci: Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 4 z 18

5 Partner: Název subjektu: Magistrát hlavního města Praha Zkratka: Právní forma: DIČ: IČ: MHMP Partner s finančním příspěvkem: Stát: Počet zaměstnanců: 0 Adresa: Státní podnik Česko Ulice: Mariánské náměstí Č. popisné: 2 Č. orientační: Obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontakt: Příjmení: Kyznarová Jméno: Marie Titul před: Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Zapojení do přípravy projektu: Zapojení do realizace projektu: Předchozí spolupráce: Popis zapojení: Zdroje organizace partnera: Podíl partnera na realizaci: Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 5 z 18

6 5. Základní ekonomické údaje o žadateli Poslední uzavřené účetní období: 2006 Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období Příjmy (v tis. Kč): Výdaje (v tis. Kč): 0,00 0,00 Vlastní jmění (v tis. Kč): 0,00 Cizí kapitál (v tis. Kč): 0,00 Celková zadluženost (v %): 0,00 Ekonomické údaje za poslední uzavřené účetní období: Daňové příjmy (po konsolidaci) (v tis. Kč) 0,00 daňové příjmy (po konsolidaci) (v tis. Kč) 0,00 Přijaté dotace - finanční vztah (v tis. Kč) 0,00 Dluhová základna (v tis. Kč) 0,00 Úroky (v tis. Kč) 0,00 Splátky jistin a dluhopisů (v tis. Kč) 0,00 Splátky leasingu (v tis. Kč) 0,00 Dluhová služba (v tis. Kč) 0,00 Ukazatel dluhové služby (v %) 0,00 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 6 z 18

7 6. Popis projektu Výchozí situace a zdůvodnění projektu: Potřebnost rozvíjet mimoškolní dovednosti osob s tělesným postižením (dále s TP) vychází z faktu, že všeobecně jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze znalosti a dovednosti získané ve škole. Většina z nás volí svou profesi na základě souhrnu mnoha různých zájmů, zkušeností a zážitků. Pokud chceme vytvořit pro studenty s TP rovnocenné podmínky vzdělávání, musíme jim umožnit se aktivně a plně rozvíjet i ve volném čase v oborech, které si sami vyberou. výhody spojené s využíváním služeb mimo specializované instituce zatím bohužel významě převažují nad sociálními dovednostmi, které je možné při jejich vyhledávání získat. Velkou překážkou bývá také dojem studentů s TP, že některé nástroje, přístroje a pomůcky ani nelze, vzhledem k postižení plnohodnotně používat. Ve většině případů by však stačila odborná úprava (viz. například sportovní náčiní paralympioniků) a individuální přístup učitele. Proto v současné době realizuje občanské sdružení TAP v prostorech pražského Jedličkova Ústavu (dále JÚŠ) pilotní projekt systému, který umožňuje studentům s TP individuálně se rozvíjet ve zvolených oborech. Efektivita tohoto úsilí je však podmíněna jeho dlouhodobou kontinuitou. Projekt stavby samostatné budovy Evropské hudební školy a bezbariéroveho prostoru pro osoby s tělesným postižením přímo navazuje na nyní probíhající pilotní projekt financovaný ze strukturálních fondů EU v programu JPD 3. Všeobecný cíl projektu: Naším cílem je postavit v areálu JÚŠ multifunkční bezbarierovou budovu, ve které bude možné vzdělávat, školit i zaměstnávat studenty s tělesným postižením. Chceme doplnit systém škol Jedličkova ústavu a vytvořit tak rovnocenný systém vzdělávání pro osoby s tělesným postižením, který flexibilně reaguje na poptávku a zároveň vychází z individuálních dispozicí zájemců o výuku. Naším cílem je umožnit studentům škol JÚŠ rozvíjet své schopnosti a zájmy v mimoškolním čase. Tento systém dobudoucna vytvoří pro úspěšné absolventy pracovní místa lektorů, umožní jim ověřit si své schopnosti v praxi a výrazně tak zvýší jejich možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Specifické cíle projektu: a) Dalším záměrem projektu je oslovit vysokou kvalitou výuky a individuálním přístupem i studenty, kteří mají možnost se vzdělávat kdekoli jinde. Vznikne tak proces obrácené integrace (nápad studentů z JÚŠ), kdy se o jedno místo pro studenta s TP uchází dalších několik zdravých studentů. Jinými slovy výuka v našich kurzech bude vysoce nadstandardní a individuální, protože je primárně určena studentům se speciálními potřebami. V případě volných míst je škola otevřena i široké veřejnosti. b) Zvažujeme možnosti použití ekologických technologií vytápění budovy( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. Popis aktivit projektu: V současné době realizuje občanské sdružení TAP v prostorech pražského Jedličkova Ústavu (dále JÚŠ) pilotní projekt systému, který umožňuje studentům s TP individuálně se rozvíjet ve zvolených oborech. Poptávka po službách, které které nabízíme studentům pražského Jedličkova Ústavu (dale jen JÚŠ) je mnohonásobně vyšší než jsme schopni v prostorách v současné době poskytovaných JÚŠ uspokojit a výsledky účastníků kurzů jsou dobré a prokazatelné. Lektoři dochází za studenty pravidelně dvakrát týdně. Výuka probíhá podle předem vypracovaného individuálního plánu, který lektoři průběžně aktualizují a doplňují. Několik studentů navštěvuje více kurzů najednou, některých kurzů se ůčastní ( z důvodu vysoké poptávky a omezené kapacity) dva až tři studenti najednou. Výukové programy, které v současnosti o.s. TAP realizuje v JÚŠ vede 11 lektorů a účastní se jich 12 studentů Efektivita tohoto úsilí je však podmíněna jeho dlouhodobou kontinuitou. Projekt stavby samostatné budovy Evropské hudební školy a bezbariéroveho prostoru pro osoby s tělesným postižením přímo navazuje na nyní probíhající pilotní projekt financovaný ze strukturálních fondů EU v programu JPD 3. Připravenost projektu k realizaci: Samotná stavba je dlouhodobým plánem JÚŠ a bylo na ni vydáno platné územní rozhodnutí. V roce 1995 magistrát (SKU) schválil záměr zpracovat koncepci dostavby JÚŠ, byla vypsána urbanisticko architektonická soutěž. V roce 1996 vzala RZMP na vědomí výsledky soutěže. Za prostředky Nadace JÚ nechala JÚŠ připravit projekt pro územní rozhodnutí. V roce 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění tří nových staveb: bazén, rehabilitační pavilon, garáže s technickým zázemím. V posledních letech se ukázalo, že technické zázemí může být menší, naopak objevila se potřeba prostor pro hudební školu. Schválené rozhodnutí o umístění stavby již řeší tvar a velikost budovy a základní architektonické pojetí. V současné době shromažďujeme finanční prostředky na projektovou studii s užitkovým programem odpovídajícím záměrům realizace projektu Evropské hudební školy pro studenty s TP. Předpoklady a rizika realizace projektu: Předpoklady: 1)Poptávka po službách, které které nabízíme studentům pražského Jedličkova Ústavu (dale jen JÚŠ) je mnohonásobně vyšší než jsme schopni v prostorách v současné době poskytovaných JÚŠ uspokojit a výsledky účastníků kurzů jsou dobré a prokazatelné. 2) Umístění stavby přímo v areálu JÚŠ umožní studentům rozvíjet své aktivity bez časového omezení spojeného s dopravou Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 7 z 18

8 a využíváním služeb mimo ústav. budou tak nuceni vzdělávat se v mimoškolních aktivitách na úkor aktivit školních. 3)Samotná stavba je dlouhodobým plánem JÚŠ a bylo na ni vydáno platné územní rozhodnutí.vedení JÚŠ souhlasí s využitím prostoru stavby pro účely našeho projektu, považuje jej za hodnotné zkvalitnění služeb, které nabízí svým klientům a nadále se účastní jako partner. Rizika: 1) Využití budovy dvěma organizacemi - garáže vznikají primárně z potřeby JÚŠ, škola z iniciativy o.s. TAP - propojení obou provozů může být komplikované. 2) Majitel pozemku - majitelem pozemku je MHMP - smlouva s majitelem pozemku nemusí odpovídat pravidlům OPPK 3) zájem uživatelů - nedostatečné využití kapacity vzniklého prostoru Vazba projektu na jiný předkládaný projekt: Předkládaný projekt je svázán z žádostí o dotaci z OPPA. Je nutné aby projekt v současnosti financovaný z programu JPD3 dále pokračoval, upevňoval se a rozvíjel, prozatím v prostorech partnersky poskytovaných JÚŠ. Po dokončení stavby se již stabilní systém výuky a služeb s množstvím uživatelů, vedený sítí proškolených, a v průběhu projektu prověřených lektorů plynule přesune do nových prostor. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 8 z 18

9 7. Zdroje financování v Kč Veřejné spolufinancování: Příspěvek ze strukturálních fondů: Příspěvek z národních veřejných zdrojů: Financovaný ze státního rozpočtu: Financovaný z rozpočtu MHMP: Financovaný z rozpočtu městských částí: Jiné národní veřejné financování (státní fondy): Soukromé spolufinancování: Vlastní kapitál: Ostatní zdroje: Přímé výnosy projektu: Výdaje projektu ,00 Procenta z celkových způsobilých výdajů ,00 47, ,00 52, ,00 52,04 Celkové způsobilé výdaje projektu: Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: Celkové výdaje projektu: ,00 0, ,00 Zdroje finančního krytí projektu: bankovní úvěr: soukromá půjčka: úvěr od veřejného orgánu: ostatní zdroje žadatele: přímé výnosy projektu: vlastní kapitál žadatele: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 9 z 18

10 8. Harmonogram realizace Celkové způsobilé výdaje projektu za všechny etapy: ,00 Celkové nezpůsobilé výdaje projektu za všechny etapy: 0,00 Doba zahájení realizace projektu: Doba ukončení realizace projektu: Doba trvání projektu (měsíce): Stručný popis časové realizace: Stavba bude zahájena Podrobné informace doplní architekt projektu Jiří Lasovský. Číslo etapy: 1 Název etapy: Příprava zakázky /PPR/- koncept Stručná charakteristika etapy: Datum zahájení etapy: Délka trvání etapy (počet měsíců): 3 Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje: Datum ukončení etapy: Datum předložení žádosti o proplacení: ,00 Rozpočet etapy - celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00 Rozpočet etapy celkem: ,00 Způsobilé výdaje etapy: Typ způsobilého výdaje: Hodnota způsobilého výdaje: ,00 Projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných výdajů projektu Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 10 z 18

11 9. Ukazatele Název ukazatele: 12_2.1 vybud. nebo obnov. objekty k podnik. Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Popis jednotlivých ukazatelů: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 11 z 18

12 10. Vliv na životní prostředí Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí: Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí: Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?: Projekt je ekologicky neutrální: Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí: Plánujeme použití ekologických technologií vytápění budovy( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. Umístění na území se zvláštní ochranou: NATURA 2000: Národní park: Chráněná krajinná oblast: Maloplošná zvláště chráněná území: Památkově chráněné objekty: Jiné území s ochranným režimem: Území se zhoršenou kvalitou ovzduší: V žádném z výše uvedených: Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?: Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?: Využije projekt alternativní zdroje?: Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?: Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 12 z 18

13 11. Udržitelnost V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by: Projekt pokračoval podle plánu: Se prodloužila doba realizace: Projekt pokračoval v omezené míře: Projekt nebyl realizován: Popis pokračování aktivit po skončení podpory: Po skončení stavby se kurzy realizované za podpory OPPA plynule přesunou do nově vzniklých prostor. Zde budou pokračovat s podporou státního, neziskového i soukromého sektoru. Popis přidané hodnoty projektu: Vytvoříme komplexní vzdělávací systém, který flexibilně reaguje na poptávku a zároveň vychází z individuálních dispozicí zájemců o výuku. Umožníme studentům škol JÚŠ rozvíjet své schopnosti a zájmy v mimoškolním čase. Tento systém dobudoucna vytvoří pro úspěšné absolventy pracovní místa lektorů, umožní jim ověřit si své schopnosti v praxi a výrazně tak zvýší jejich možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Dalším záměrem projektu je oslovit vysokou kvalitou výuky a individuálním přístupem i studenty, kteří mají možnost se vzdělávat kdekoli jinde. Popis, v čem je projekt inovativní: výhody spojené s využíváním služeb mimo specializované instituce zatím bohužel významě převažují nad sociálními dovednostmi, které je možné při jejich vyhledávání získat. Pokud má například student na elektrickém vozíku zájem dojíždět na hodiny klavíru, znamená to pro něj, i když si zajistí dopravu a asistenci, půldení vyčerpávající výlet po kterém mu nezbývá čas ani energie na plnění dalších povinností. Navíc většina běžných institucí, které podobné služby nabízejí, není bezbariérová ani příliš vstřícná k jakémukoli nadstandardu. Mnohé z uživatelů služeb JÚŠ proto vlastně ani nenapadne, že by mohli rozvíjet některý svůj často zjevný talent. Umístění objektu přímo v areálu JÚŠ vytvoří pro místní studenty rovnocennou příležitost rozvoje v oblasti zájmových aktivit a tím významným způsobem zvýší jejich šance uplatnit se na trhu práce. 12. Publicita Použití pamětní desky: Zvláštní tiskové a mediální zprávy: Oznámení ve veškeré projektové dokumentaci a prezentacích: Oznámení na specifických internetových stránkách: Uvědomění příjemců pomoci: Jiné formy publicity a informování: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Oslovíme úplně všechny. Oznámení v prezentacích a v médiích: Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech: Oznámení na billboardech: 13. Veřejná podpora Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech: Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory: Prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů: 0,00 Prostředky z rozpočtů krajů a hl.m. Prahy: ,00 Prostředky z rozpočtu obcí a městských částí: 0,00 Prostředky ze zdrojů EU: ,00 Souhrnná výše podpory: , Veřejné zakázky Byla již vyhlášena výběrová řízení?: Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 13 z 18

14 Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: Způsob vyhlášení: inzerát, informační spot v ČT Popis výběrového řízení (plánované i vykonané): Zábavnou avšak seriózní formou informujeme firmy a zájemce o zakázku... Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 14 z 18

15 15. Horizontální kriteria a) Enviromentální faktory Projekt přispěje alespoň ke zlepšení jedné oblasti uvedené v žádosti Zdůvodnění výběru kriteria Při stavbě budou využity ekologické technologie vytápění ( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. b) Rovné příležitosti Projekt dostatečně a prokazatelně podporuje princip rovných příležitostí Zdůvodnění výběru kriteria Projekt vytváří pro studenty s TP rovnocenné podmínky vzdělávání, umožnit jim aktivně a plně se rozvíjet ve volném čase v oborech, které si sami vyberou. c) Informační společnost Projekt významně přispěje k rozvoji informační společnosti v daném regionu a řeší problematiku rozvoje IKT komplexně a strategicky Zdůvodnění výběru kriteria? d) Sociální integrace Projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti v místě realizace projektu Zdůvodnění výběru kriteria Kapacita JÚŠ je 300 studentů. Předpokládáme, že minimálně 30% z nich bude mít zájem o naše kurzy, pro 4-5 absolventů škol JÚŠ vytvoříme pracovní místa a že většina absolventů praxí a brigád v našem projektu se uplatní na trhu práce. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 15 z 18

16 16. Přílohy Čestné prohlášení (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 1 Doklady o právní subjektivitě žadatele Číslo přílohy: 2 Územní rozhodnutí Číslo přílohy: 3 Projektová dokumentace Číslo přílohy: 4 Podrobný rozpočet projektu Číslo přílohy: 5 Doklad o prokázání vlastnických či nájemních vztahů Číslo přílohy: 6 Doklad o partnerství Číslo přílohy: 7 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 16 z 18

17 Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Číslo přílohy: 8 Číslo přílohy: 9 Počet listů: Podklady pro posouzení finančního zdraví (daňové přiznání, osvědčení o registraci na FÚ, rozvaha, výsledovka) 0 Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 10 Podklady pro ekonomické hodnocení projektu Číslo přílohy: 11 Seznam příloh (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 12 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 17 z 18

18 Žadatel: V... dne jméno, příjmení žadatele... rodné číslo... razítko, podpis žadatele Kontrola pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha: V... dne jméno, příjmení pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha... podpis pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 18 z 18

19 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku hlavního města Prahy na projekt v rámci JPD 2 {1} Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů EU sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti Praha Mariánské náměstí Praha 1 V... dne... Název konečného příjemce: Občanské sdružení Tap Ulice: Na Pankráci Obec: Praha 4 Okres: Praha 4 Č. popisné: 13 Č. orientační: PSČ: Kraj: Hlavní město Praha Jsem žadatelem o poskytnutí dotace z programu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha v prioritě "Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území" / opatření "Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu" (dílčím opatření "") Název projektu: Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Přehled financování: Celkové finanční výdaje na projekt: Z toho způsobilé výdaje: Kč , ,00 % z celkových způsobilých výdajů Výše finanční pomoci ze strukturálního fondu ERDF: Příspěvek z národních zdrojů: Příspěvek ze státního rozpočtu: Příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy: Příspěvek z rozpočtu městských částí: Příspěvek z ost. zdrojů (státní fondy): ,00 47,96 Žádám o finanční příspěvek z rozpočtu hl. m. ve výši 0 Kč (0 % celkových způsobilých výdajů projektu). Jsem si vědom, že na přidělení finančního příspěvku z rozpočtu hl.m. Prahy není právní nárok.... jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele... razítko, podpis {1} Žadatel přikládá tuto vyplněnou žádost zároveň s projektem na zprostředkujícím subjektu. Tato žádost slouží jako podklad pro rozhodnutí o přiznání finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB

20 Čestné prohlášení žadatele Žadatel: Název opatření: Název dílčího opatření: Občanské sdružení Tap Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jsem žadatelem o poskytnutí dotace z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na projekt Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad a čestně prohlašuji, že: Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Souhlasím s uveřejněním dat mé žádosti v systému MSSF-Central a na webových stránkách V... dne jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele... razítko, podpis Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více