Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad"

Transkript

1 Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Unikátní kód žádosti: 68M1gB 1. Identifikace programu Číslo JPD: Název JPD: Číslo priority: Název priority: Číslo opatření: Název opatření: CZ JPD Cíl 2 Praha 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Číslo dílčího opatření: Název dílčího opatření: Číslo výzvy: Kód intervence: 006 Služby na podporu sociální ekonomiky (poskytování péče pro závislé, zdraví a bezpečnost, 2. Projekt Název projektu: Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Zkrácený název: Název projektu anglicky: Doba trvání projektu (měsíce): EHSV Europien music school and barrierless space for persons with the physical disabillites - Vysehrad Přesné místo realizace: Obec: Praha 4 PSČ: Ulice: Na Topolce Č. popisné: 20 Č. orientační: Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha Popis místa realizace: Stavba vznikne přímo v areálu Jedličkova ústavu v Praze 4 na Vyšehradě. Stručný obsah projektu: Stavba mutifunkčního prostoru v areálu pražského Jedličkova ústavu (dále JÚŠ). Prostor bude určen k rozvoji aktivit studentů základních a středních škol JÚŠ, jejich aktivní přípravě na studium dalších škol, praxím, odborným školením a přípravě na budoucí uplatnění na trhu práce. Několik pracovních míst pro absolventy škol JÚŠ vznikne v technickém provozu budovy. Stručný obsah projektu v anglickém jazyce: Místo realizace: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ010 Kraj Hlavní město Praha Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 1 z 18

2 CZ0104 Okres Praha 4 Převažující místo realizace: Praha 4 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 2 z 18

3 3. Žadatel Úplný název subjektu: Zkratka: Malý a střední podnik: DIČ: Občanské sdružení Tap O.s.T CZ IČ: Právní forma: Plátce DPH: Sdruž.(svaz,spolek,spol. Počet zaměstnanců: 3 Typ žadatele: Občanské sdružení Statutární zástupci: Příjmení: Ornest Jméno: Šimon Titul před: Titul za: Telefon: Ulice: Písecká Č. popisné: 20 Č. orientační: Obec/Městská část: Praha 3 PSČ: Okres: Praha 3 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontaktní osoby: Příjmení: Funkce: Ornest Jméno: Šimon Titul před: Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Hlavní kontaktní osoba: Ornest Šimon Zkušenosti žadatele s řízením projektů: O.s. Tap v partnerství s JÚŠ jiš druhým rokem úspěšně realizuje pilotní projekt Evropské hudební školy pro studenty s tělesným postižením financovaný z ESF v programu JPD3. Úřední adresa: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Počet obyvatel obce: 0 Místo podnikání: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Na Pankráci Č. popisné: 13 Č. orientační: Obec: Praha 4 PSČ: Okres: Praha 4 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko WWW: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 3 z 18

4 4. Partner / Partneři žadatele Partner: Název subjektu: Jedličkův ůstav a Zakladní škola a Středníškola Zkratka: Právní forma: DIČ: JÚŠ Školské zařízení CZ IČ: Partner s finančním příspěvkem: Stát: Počet zaměstnanců: 0 Adresa: Česko Ulice: V Pevnosti Č. popisné: 4 Č. orientační: Obec: Praha 2 PSČ: Okres: Praha 2 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontakt: Příjmení: Pičman Jméno: Jan Titul před: PhDR. Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Zapojení do přípravy projektu: Zapojení do realizace projektu: Předchozí spolupráce: Popis zapojení: Zdroje organizace partnera: Podíl partnera na realizaci: Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 4 z 18

5 Partner: Název subjektu: Magistrát hlavního města Praha Zkratka: Právní forma: DIČ: IČ: MHMP Partner s finančním příspěvkem: Stát: Počet zaměstnanců: 0 Adresa: Státní podnik Česko Ulice: Mariánské náměstí Č. popisné: 2 Č. orientační: Obec: Praha 1 PSČ: Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha Stát: Česko Kontakt: Příjmení: Kyznarová Jméno: Marie Titul před: Titul za: Telefon: Mobilní telefon: Fax: Zapojení do přípravy projektu: Zapojení do realizace projektu: Předchozí spolupráce: Popis zapojení: Zdroje organizace partnera: Podíl partnera na realizaci: Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 5 z 18

6 5. Základní ekonomické údaje o žadateli Poslední uzavřené účetní období: 2006 Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období Příjmy (v tis. Kč): Výdaje (v tis. Kč): 0,00 0,00 Vlastní jmění (v tis. Kč): 0,00 Cizí kapitál (v tis. Kč): 0,00 Celková zadluženost (v %): 0,00 Ekonomické údaje za poslední uzavřené účetní období: Daňové příjmy (po konsolidaci) (v tis. Kč) 0,00 daňové příjmy (po konsolidaci) (v tis. Kč) 0,00 Přijaté dotace - finanční vztah (v tis. Kč) 0,00 Dluhová základna (v tis. Kč) 0,00 Úroky (v tis. Kč) 0,00 Splátky jistin a dluhopisů (v tis. Kč) 0,00 Splátky leasingu (v tis. Kč) 0,00 Dluhová služba (v tis. Kč) 0,00 Ukazatel dluhové služby (v %) 0,00 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 6 z 18

7 6. Popis projektu Výchozí situace a zdůvodnění projektu: Potřebnost rozvíjet mimoškolní dovednosti osob s tělesným postižením (dále s TP) vychází z faktu, že všeobecně jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze znalosti a dovednosti získané ve škole. Většina z nás volí svou profesi na základě souhrnu mnoha různých zájmů, zkušeností a zážitků. Pokud chceme vytvořit pro studenty s TP rovnocenné podmínky vzdělávání, musíme jim umožnit se aktivně a plně rozvíjet i ve volném čase v oborech, které si sami vyberou. výhody spojené s využíváním služeb mimo specializované instituce zatím bohužel významě převažují nad sociálními dovednostmi, které je možné při jejich vyhledávání získat. Velkou překážkou bývá také dojem studentů s TP, že některé nástroje, přístroje a pomůcky ani nelze, vzhledem k postižení plnohodnotně používat. Ve většině případů by však stačila odborná úprava (viz. například sportovní náčiní paralympioniků) a individuální přístup učitele. Proto v současné době realizuje občanské sdružení TAP v prostorech pražského Jedličkova Ústavu (dále JÚŠ) pilotní projekt systému, který umožňuje studentům s TP individuálně se rozvíjet ve zvolených oborech. Efektivita tohoto úsilí je však podmíněna jeho dlouhodobou kontinuitou. Projekt stavby samostatné budovy Evropské hudební školy a bezbariéroveho prostoru pro osoby s tělesným postižením přímo navazuje na nyní probíhající pilotní projekt financovaný ze strukturálních fondů EU v programu JPD 3. Všeobecný cíl projektu: Naším cílem je postavit v areálu JÚŠ multifunkční bezbarierovou budovu, ve které bude možné vzdělávat, školit i zaměstnávat studenty s tělesným postižením. Chceme doplnit systém škol Jedličkova ústavu a vytvořit tak rovnocenný systém vzdělávání pro osoby s tělesným postižením, který flexibilně reaguje na poptávku a zároveň vychází z individuálních dispozicí zájemců o výuku. Naším cílem je umožnit studentům škol JÚŠ rozvíjet své schopnosti a zájmy v mimoškolním čase. Tento systém dobudoucna vytvoří pro úspěšné absolventy pracovní místa lektorů, umožní jim ověřit si své schopnosti v praxi a výrazně tak zvýší jejich možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Specifické cíle projektu: a) Dalším záměrem projektu je oslovit vysokou kvalitou výuky a individuálním přístupem i studenty, kteří mají možnost se vzdělávat kdekoli jinde. Vznikne tak proces obrácené integrace (nápad studentů z JÚŠ), kdy se o jedno místo pro studenta s TP uchází dalších několik zdravých studentů. Jinými slovy výuka v našich kurzech bude vysoce nadstandardní a individuální, protože je primárně určena studentům se speciálními potřebami. V případě volných míst je škola otevřena i široké veřejnosti. b) Zvažujeme možnosti použití ekologických technologií vytápění budovy( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. Popis aktivit projektu: V současné době realizuje občanské sdružení TAP v prostorech pražského Jedličkova Ústavu (dále JÚŠ) pilotní projekt systému, který umožňuje studentům s TP individuálně se rozvíjet ve zvolených oborech. Poptávka po službách, které které nabízíme studentům pražského Jedličkova Ústavu (dale jen JÚŠ) je mnohonásobně vyšší než jsme schopni v prostorách v současné době poskytovaných JÚŠ uspokojit a výsledky účastníků kurzů jsou dobré a prokazatelné. Lektoři dochází za studenty pravidelně dvakrát týdně. Výuka probíhá podle předem vypracovaného individuálního plánu, který lektoři průběžně aktualizují a doplňují. Několik studentů navštěvuje více kurzů najednou, některých kurzů se ůčastní ( z důvodu vysoké poptávky a omezené kapacity) dva až tři studenti najednou. Výukové programy, které v současnosti o.s. TAP realizuje v JÚŠ vede 11 lektorů a účastní se jich 12 studentů Efektivita tohoto úsilí je však podmíněna jeho dlouhodobou kontinuitou. Projekt stavby samostatné budovy Evropské hudební školy a bezbariéroveho prostoru pro osoby s tělesným postižením přímo navazuje na nyní probíhající pilotní projekt financovaný ze strukturálních fondů EU v programu JPD 3. Připravenost projektu k realizaci: Samotná stavba je dlouhodobým plánem JÚŠ a bylo na ni vydáno platné územní rozhodnutí. V roce 1995 magistrát (SKU) schválil záměr zpracovat koncepci dostavby JÚŠ, byla vypsána urbanisticko architektonická soutěž. V roce 1996 vzala RZMP na vědomí výsledky soutěže. Za prostředky Nadace JÚ nechala JÚŠ připravit projekt pro územní rozhodnutí. V roce 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění tří nových staveb: bazén, rehabilitační pavilon, garáže s technickým zázemím. V posledních letech se ukázalo, že technické zázemí může být menší, naopak objevila se potřeba prostor pro hudební školu. Schválené rozhodnutí o umístění stavby již řeší tvar a velikost budovy a základní architektonické pojetí. V současné době shromažďujeme finanční prostředky na projektovou studii s užitkovým programem odpovídajícím záměrům realizace projektu Evropské hudební školy pro studenty s TP. Předpoklady a rizika realizace projektu: Předpoklady: 1)Poptávka po službách, které které nabízíme studentům pražského Jedličkova Ústavu (dale jen JÚŠ) je mnohonásobně vyšší než jsme schopni v prostorách v současné době poskytovaných JÚŠ uspokojit a výsledky účastníků kurzů jsou dobré a prokazatelné. 2) Umístění stavby přímo v areálu JÚŠ umožní studentům rozvíjet své aktivity bez časového omezení spojeného s dopravou Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 7 z 18

8 a využíváním služeb mimo ústav. budou tak nuceni vzdělávat se v mimoškolních aktivitách na úkor aktivit školních. 3)Samotná stavba je dlouhodobým plánem JÚŠ a bylo na ni vydáno platné územní rozhodnutí.vedení JÚŠ souhlasí s využitím prostoru stavby pro účely našeho projektu, považuje jej za hodnotné zkvalitnění služeb, které nabízí svým klientům a nadále se účastní jako partner. Rizika: 1) Využití budovy dvěma organizacemi - garáže vznikají primárně z potřeby JÚŠ, škola z iniciativy o.s. TAP - propojení obou provozů může být komplikované. 2) Majitel pozemku - majitelem pozemku je MHMP - smlouva s majitelem pozemku nemusí odpovídat pravidlům OPPK 3) zájem uživatelů - nedostatečné využití kapacity vzniklého prostoru Vazba projektu na jiný předkládaný projekt: Předkládaný projekt je svázán z žádostí o dotaci z OPPA. Je nutné aby projekt v současnosti financovaný z programu JPD3 dále pokračoval, upevňoval se a rozvíjel, prozatím v prostorech partnersky poskytovaných JÚŠ. Po dokončení stavby se již stabilní systém výuky a služeb s množstvím uživatelů, vedený sítí proškolených, a v průběhu projektu prověřených lektorů plynule přesune do nových prostor. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 8 z 18

9 7. Zdroje financování v Kč Veřejné spolufinancování: Příspěvek ze strukturálních fondů: Příspěvek z národních veřejných zdrojů: Financovaný ze státního rozpočtu: Financovaný z rozpočtu MHMP: Financovaný z rozpočtu městských částí: Jiné národní veřejné financování (státní fondy): Soukromé spolufinancování: Vlastní kapitál: Ostatní zdroje: Přímé výnosy projektu: Výdaje projektu ,00 Procenta z celkových způsobilých výdajů ,00 47, ,00 52, ,00 52,04 Celkové způsobilé výdaje projektu: Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: Celkové výdaje projektu: ,00 0, ,00 Zdroje finančního krytí projektu: bankovní úvěr: soukromá půjčka: úvěr od veřejného orgánu: ostatní zdroje žadatele: přímé výnosy projektu: vlastní kapitál žadatele: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 9 z 18

10 8. Harmonogram realizace Celkové způsobilé výdaje projektu za všechny etapy: ,00 Celkové nezpůsobilé výdaje projektu za všechny etapy: 0,00 Doba zahájení realizace projektu: Doba ukončení realizace projektu: Doba trvání projektu (měsíce): Stručný popis časové realizace: Stavba bude zahájena Podrobné informace doplní architekt projektu Jiří Lasovský. Číslo etapy: 1 Název etapy: Příprava zakázky /PPR/- koncept Stručná charakteristika etapy: Datum zahájení etapy: Délka trvání etapy (počet měsíců): 3 Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje: Datum ukončení etapy: Datum předložení žádosti o proplacení: ,00 Rozpočet etapy - celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00 Rozpočet etapy celkem: ,00 Způsobilé výdaje etapy: Typ způsobilého výdaje: Hodnota způsobilého výdaje: ,00 Projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných výdajů projektu Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 10 z 18

11 9. Ukazatele Název ukazatele: 12_2.1 vybud. nebo obnov. objekty k podnik. Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Popis jednotlivých ukazatelů: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 11 z 18

12 10. Vliv na životní prostředí Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí: Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí: Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?: Projekt je ekologicky neutrální: Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí: Plánujeme použití ekologických technologií vytápění budovy( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. Umístění na území se zvláštní ochranou: NATURA 2000: Národní park: Chráněná krajinná oblast: Maloplošná zvláště chráněná území: Památkově chráněné objekty: Jiné území s ochranným režimem: Území se zhoršenou kvalitou ovzduší: V žádném z výše uvedených: Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?: Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?: Využije projekt alternativní zdroje?: Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?: Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 12 z 18

13 11. Udržitelnost V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by: Projekt pokračoval podle plánu: Se prodloužila doba realizace: Projekt pokračoval v omezené míře: Projekt nebyl realizován: Popis pokračování aktivit po skončení podpory: Po skončení stavby se kurzy realizované za podpory OPPA plynule přesunou do nově vzniklých prostor. Zde budou pokračovat s podporou státního, neziskového i soukromého sektoru. Popis přidané hodnoty projektu: Vytvoříme komplexní vzdělávací systém, který flexibilně reaguje na poptávku a zároveň vychází z individuálních dispozicí zájemců o výuku. Umožníme studentům škol JÚŠ rozvíjet své schopnosti a zájmy v mimoškolním čase. Tento systém dobudoucna vytvoří pro úspěšné absolventy pracovní místa lektorů, umožní jim ověřit si své schopnosti v praxi a výrazně tak zvýší jejich možnost dalšího uplatnění na trhu práce. Dalším záměrem projektu je oslovit vysokou kvalitou výuky a individuálním přístupem i studenty, kteří mají možnost se vzdělávat kdekoli jinde. Popis, v čem je projekt inovativní: výhody spojené s využíváním služeb mimo specializované instituce zatím bohužel významě převažují nad sociálními dovednostmi, které je možné při jejich vyhledávání získat. Pokud má například student na elektrickém vozíku zájem dojíždět na hodiny klavíru, znamená to pro něj, i když si zajistí dopravu a asistenci, půldení vyčerpávající výlet po kterém mu nezbývá čas ani energie na plnění dalších povinností. Navíc většina běžných institucí, které podobné služby nabízejí, není bezbariérová ani příliš vstřícná k jakémukoli nadstandardu. Mnohé z uživatelů služeb JÚŠ proto vlastně ani nenapadne, že by mohli rozvíjet některý svůj často zjevný talent. Umístění objektu přímo v areálu JÚŠ vytvoří pro místní studenty rovnocennou příležitost rozvoje v oblasti zájmových aktivit a tím významným způsobem zvýší jejich šance uplatnit se na trhu práce. 12. Publicita Použití pamětní desky: Zvláštní tiskové a mediální zprávy: Oznámení ve veškeré projektové dokumentaci a prezentacích: Oznámení na specifických internetových stránkách: Uvědomění příjemců pomoci: Jiné formy publicity a informování: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Oslovíme úplně všechny. Oznámení v prezentacích a v médiích: Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech: Oznámení na billboardech: 13. Veřejná podpora Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech: Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory: Prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů: 0,00 Prostředky z rozpočtů krajů a hl.m. Prahy: ,00 Prostředky z rozpočtu obcí a městských částí: 0,00 Prostředky ze zdrojů EU: ,00 Souhrnná výše podpory: , Veřejné zakázky Byla již vyhlášena výběrová řízení?: Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 13 z 18

14 Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: Způsob vyhlášení: inzerát, informační spot v ČT Popis výběrového řízení (plánované i vykonané): Zábavnou avšak seriózní formou informujeme firmy a zájemce o zakázku... Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 14 z 18

15 15. Horizontální kriteria a) Enviromentální faktory Projekt přispěje alespoň ke zlepšení jedné oblasti uvedené v žádosti Zdůvodnění výběru kriteria Při stavbě budou využity ekologické technologie vytápění ( solární panely, tepelná čerpadla atd.). Plánujeme vytvoření jednotné strategie třídění odpadu do které budou zapojeni studenti i všichni pracovníci školy. Součástí výuky budou i školení, přednášky a kurzy s ekologickou tematikou. b) Rovné příležitosti Projekt dostatečně a prokazatelně podporuje princip rovných příležitostí Zdůvodnění výběru kriteria Projekt vytváří pro studenty s TP rovnocenné podmínky vzdělávání, umožnit jim aktivně a plně se rozvíjet ve volném čase v oborech, které si sami vyberou. c) Informační společnost Projekt významně přispěje k rozvoji informační společnosti v daném regionu a řeší problematiku rozvoje IKT komplexně a strategicky Zdůvodnění výběru kriteria? d) Sociální integrace Projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti v místě realizace projektu Zdůvodnění výběru kriteria Kapacita JÚŠ je 300 studentů. Předpokládáme, že minimálně 30% z nich bude mít zájem o naše kurzy, pro 4-5 absolventů škol JÚŠ vytvoříme pracovní místa a že většina absolventů praxí a brigád v našem projektu se uplatní na trhu práce. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 15 z 18

16 16. Přílohy Čestné prohlášení (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 1 Doklady o právní subjektivitě žadatele Číslo přílohy: 2 Územní rozhodnutí Číslo přílohy: 3 Projektová dokumentace Číslo přílohy: 4 Podrobný rozpočet projektu Číslo přílohy: 5 Doklad o prokázání vlastnických či nájemních vztahů Číslo přílohy: 6 Doklad o partnerství Číslo přílohy: 7 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 16 z 18

17 Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Číslo přílohy: 8 Číslo přílohy: 9 Počet listů: Podklady pro posouzení finančního zdraví (daňové přiznání, osvědčení o registraci na FÚ, rozvaha, výsledovka) 0 Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 10 Podklady pro ekonomické hodnocení projektu Číslo přílohy: 11 Seznam příloh (generuje se automaticky - žadatel nevyplňuje zvlášť) Číslo přílohy: 12 Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 17 z 18

18 Žadatel: V... dne jméno, příjmení žadatele... rodné číslo... razítko, podpis žadatele Kontrola pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha: V... dne jméno, příjmení pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha... podpis pracovníka SRR regionu soudržnosti Praha Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB Strana 18 z 18

19 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku hlavního města Prahy na projekt v rámci JPD 2 {1} Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů EU sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti Praha Mariánské náměstí Praha 1 V... dne... Název konečného příjemce: Občanské sdružení Tap Ulice: Na Pankráci Obec: Praha 4 Okres: Praha 4 Č. popisné: 13 Č. orientační: PSČ: Kraj: Hlavní město Praha Jsem žadatelem o poskytnutí dotace z programu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha v prioritě "Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území" / opatření "Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu" (dílčím opatření "") Název projektu: Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Přehled financování: Celkové finanční výdaje na projekt: Z toho způsobilé výdaje: Kč , ,00 % z celkových způsobilých výdajů Výše finanční pomoci ze strukturálního fondu ERDF: Příspěvek z národních zdrojů: Příspěvek ze státního rozpočtu: Příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy: Příspěvek z rozpočtu městských částí: Příspěvek z ost. zdrojů (státní fondy): ,00 47,96 Žádám o finanční příspěvek z rozpočtu hl. m. ve výši 0 Kč (0 % celkových způsobilých výdajů projektu). Jsem si vědom, že na přidělení finančního příspěvku z rozpočtu hl.m. Prahy není právní nárok.... jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele... razítko, podpis {1} Žadatel přikládá tuto vyplněnou žádost zároveň s projektem na zprostředkujícím subjektu. Tato žádost slouží jako podklad pro rozhodnutí o přiznání finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy. Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB

20 Čestné prohlášení žadatele Žadatel: Název opatření: Název dílčího opatření: Občanské sdružení Tap Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jsem žadatelem o poskytnutí dotace z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na projekt Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad a čestně prohlašuji, že: Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Souhlasím s uveřejněním dat mé žádosti v systému MSSF-Central a na webových stránkách V... dne jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele... razítko, podpis Žádost finálně uložena v IS ELZA dne: :17:01 Unikátní klíč: 68M1gB

Žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství

Žádost o finanční pomoc z OP Zemědělství C Z.... Strana 1 2.Datum přijetí žádosti* 3.Hodina přijetí* 4.Celkový počet listů žádosti* A1-A Identifikace žadatele 5.Priorita: 6.Opatření: 7.Podopatření: 8.Název opatření resp. podopatření: Údaje o

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Investiční záměr c): 2. skupina osvojování schopností 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu ke Strategii

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství"

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II Unikátní kód žádosti: kx1b@d 1. Identifikace operačního programu Číslo operačního programu:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

I. ÚDAJE O ŽADATELI. Ulice, číslo popisné a orientační: Nestátní nezisková organizace: RČ (fyzická osoba) Ano Ne Telefon E-mail: Fax:

I. ÚDAJE O ŽADATELI. Ulice, číslo popisné a orientační: Nestátní nezisková organizace: RČ (fyzická osoba) Ano Ne Telefon E-mail: Fax: Příloha č. 2 k příloze č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2464 ze dne 9. 9. 2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor Kancelář ředitele Magistrátu PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY CELOMĚSTSKÉ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 11.2.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení roční monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **)

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **) Příloha č. 1 k č.j.: číslo akce : KONEČNÁ ŽÁDOST/INVESTIČNÍ ZÁMĚR o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu 215 110 Program revitalizace říčních systémů podprogram 215 119 Státní podpora Ministerstva

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují Číslo žádosti (Vyplní MAS Stolové hory) Z á k l a d n í i n f o r m a c e o ž a d a t e l i Jméno žadatele Adresa / Sídlo Kontaktní údaje Statutární zástupce žadatele Osoba zodpovědná za projekt ulice:

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Příloha č. 6 ŽÁDOST K IPRM Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA - 1 /12 - OBSAH 1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje města...3 1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje města...3 1.2. Název Integrovaného

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Královédvorsko, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce:

Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Královédvorsko, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Číslo žádosti (Vyplní MAS Královédvorsko) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Královédvorsko, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Název žadatele: Právní forma žadatele: IČO:

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Program na podporu JSDH 2017 Dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci

Více

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 BŘEZEN 2008 1. Informace o IPRM 1.1. Číslo IPRM 1 1.2. Název IPRM Uveďte název Integrovaného plánu rozvoje města v českém jazyce. Název IPRM:

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce A1 - KMAS/KMAS ČR 1. Registrační číslo žádosti žadatel. 2. Datum přijetí žádosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č.

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č. 2017 PP ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE ŽÁDOST z Programu Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na UZÁVĚRKA veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu 2. Restaurování movitých věcí 3.4.2017

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura 1. Název projektu: Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura opatření III. 2.1.1. obnova a rozvoj vesnic (stručný a výstižný název) Název MAS: Království

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ŽÁDOST O PODPORU v rámci tréninkové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Číslo žádosti: Datum doručení:

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 44WbWPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

Žádost o dotaci (mikrogrant) Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8

Žádost o dotaci (mikrogrant) Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 Příloha č. 2 usnesení č. Usn RMC 0225/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. dubna 2016 Žádost o dotaci (mikrogrant) Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj:

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj: Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 2: Obrázek 2 - Detail projektu v systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 3: Obrázek 3 - Úvodní obrazovka

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více