TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví

2 Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, Břeclav Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní Pionýrská 23, Brno

3 Identifikace projektu Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ CZ ) Priorita: 3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Program podpory: 15.C Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Číslo výzvy: 02 Realizace: 11/ /2008

4 Cílové skupiny současní studenti škol zapojených do projektu zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ učitelé škol zapojených do projektu, lektoři kurzů

5 Projekt řeší rozšíření teoretických a praktických znalostí studentů SŠ formou zavedení nového volitelného předmětu Financování a účetnictví neziskových organizací zprostředkování praktických zkušeností a rozvoj pracovních návyků v rámci partnerství mezi školami a neziskovými organizacemi formou odborné praxe vznik a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání podle potřeb občanů

6 Cíle projektu zajistit snadnější uplatnění absolventů škol s ekonomickým zaměřením na trhu práce vytvořit učebních osnovy a studijní materiály pro zařazení nového volitelného předmětu Financování a účetnictví neziskových organizací na SŠ a tím zvýšit úroveň znalostí u absolventů vytvořit partnerství školy s neziskovými organizacemi s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní návyky v reálném pracovním prostředí rozšířit celoživotní vzdělávání dospělých v ekonomických oblastech podle požadavků regionu ve spádové oblasti Břeclavi a okolí v praxi ověřit sadu nových materiálů odpovídajících současným moderním trendům vzdělávání dospělých podle skutečných vzdělávacích potřeb

7 Volitelný předmět Financování a účetnictví neziskových organizací Cíl předmětu: vytvořit systém vědomostí, dovedností a návyků v oblasti získání, zpracování a hodnocení ekonomických informací prostřednictvím finančního účetnictví u neziskových organizací zvládnutí učiva po stránce teoretické včetně řešení účetních případů, s důrazem na praxi s doklady, vyhledání a uplatnění informací z daňových aj. zákonů (včetně novelizací)a postupů účtování

8 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA PRO ŠKOLNÍ ROK TEMATICKÝ PLÁN PRO OA BŘECLAV Tematický celek I. Charakteristika neziskových organizací Počet hodin Měsíc 1. Zájmová sdružení právnických osob s právní subjektivitou 2 září 2. Občanská sdružení včetně odborových organizací 3. Politické strany a politická hnutí 4. Nadace 2 říjen 5. Obecně prospěšné společnosti 6. Veřejné vysoké školy 7. Příspěvkové organizace

9 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA PRO ŠKOLNÍ ROK TEMATICKÝ PLÁN PRO OA BŘECLAV Tematický celek II. Ekonomika a účetnictví neziskových organizací Počet hodin Měsíc 1. Právní úprava 1 říjen - Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - Vyhláška č. 504/2002 Sb. -České účetní standardy č listopad - Vyhláška č. 505/2002 Sb. -České účetní standardy č

10 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA PRO ŠKOLNÍ ROK TEMATICKÝ PLÁN PRO OA BŘECLAV III. Příspěvkové organizace Tematický celek Počet hodin Měsíc 1. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 4 listopad 2. Dlouhodobý majetek 3. Zásoby 4. Vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatní finanční účty 5. Zúčtovací vztahy 6. Náklady a výnosy hlavní činnosti 2 prosinec 7. Fondy 8. Daň z příjmu 4 leden 9. Daň z přidané hodnoty 10. Silniční daň 11. Příklady k procvičení 12. Odlišnosti v účtování územních samosprávných celků 1 únor Písemná práce, oprava písemné práce 2 únor

11 CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA PRO ŠKOLNÍ ROK TEMATICKÝ PLÁN PRO OA BŘECLAV Tematický celek Počet hodin Měsíc IV. Exkurze - Město Břeclav 3 březen V. Občanská sdružení včetně odborových organizací 1. Oblasti hospodaření 1 březen 3. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 4. Dlouhodobý majetek 5. Zásoby 6. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 4 duben 7. Zúčtovací vztahy 8. Náklady, výnosy, uzavírání účtů 9. Příklady k procvičení 3 květen Písemná práce, oprava písemné práce 2 červen

12 Foto kmenové třídy 3. B (projektová učebna)

13 Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání Dlouhodobé kurzy rozsah 40 vyučovacích hodin: Účetnictví podnikatelů pro začátečníky Účetnictví podnikatelů pro mírně pokročilé Daňová evidence ručně a na PC Práce na PC pro mírně pokročilé uživatele Základy tvorby webových stránek Obchodní a osobní dopisy v praxi Krátkodobé kurzy rozsah 8 nebo 4 vyučovací hodiny: Obchodní a osobní dopisy v praxi Kurzy zaměřené na problematiku neziskových organizací

14 Termíny realizace kurzů 1. semestr únor 2007 červen semestr září 2007 leden semestr únor 2008 červen 2008

15 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů Počet osob Číslo kurzu Název kurzu přihlášených Počet osob vyučovaných absolventů % úspěšnosti 1 Účetnictví podnikatelů pro začátečníky ,91 2 Daňová evidence ,89 3 Obchodní a osobní dopisy v praxi ,33 4 Práce na PC pro mírně pokročilé uživatele ,63 5 Základy tvorby webových stránek ,75 Celkem ,30

16 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů Věková struktura účastníků kurzů od 30 do 50 let 22% do 30 let 69% nad 50 let 9%

17 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů - anketa Hodnocení lektora Odborná připravenost lektora v kurzu Schopnost lektora vytvořit pracovní prostředí a atmosféru spolupráce Velmi dobře Dobře Velmi dobře Dobře Výborně Výborně Schopnost lektora vysvětlit látku Kvalita výukových materiálů Velmi dobře Dobře Velmi dobře Dobře Výborně Výborně

18 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů - anketa Hodnocení lektora Styl výuky a kultura projevu lektora Trvalost poznatků a hloubka porozumění obsahu kurzu Velmi dobře Dobře Dobře Velmi dobře Výborně Výborně

19 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů - anketa Hodnocení realizace kurzů Vhodnost umístění kurzu v dané učebně Poskytnuté vstupní a průběžné informace Velmi dobře Dobře Velmi dobře Dobře Dostatečně Výborně Výborně Rozsah kurzu (splnění cílů lektorem předem stanovených) Velmi dobře Dobře Dostatečně Výborně

20 Statistiky projektu 1. semestr realizace kurzů - anketa Hodnocení realizace kurzů Zvolený výukový čas hodina zahájení výuky Dobře Dostatečně Velmi dobře Velmi dobře Zvolený výukový čas doba trvání výuky (např. 3 vyuč. h/den) Dobře Dostatečně Výborně Výborně

21 Statistiky projektu 2. semestr realizace kurzů Počet osob Číslo kurzu Název kurzu Dlouhodobé kurzy přihlášených Počet osob vyučovaných 1 Účetnictví podnikatelů pro začátečníky Účetnictví podnikatelů pro mírně pokročilé Daňové evidence - ručně a na PC Práce na PC pro mírně pokročilé uživatele Krátkodobé kurzy 5 Obchodní a osobní dopisy v praxi Kurzy zaměřené na problematiku neziskových organizací kurzy dosud nezahájeny

22 Výuka v kurzu

23 Předávání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

24 Ukázka osvědčení

25 Děkujeme za pozornost Ing. Jana Dyčková Ing. Nataša Prášková manažerky projektu Neziskovky

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více