PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015)"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k ) A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím eshop ČD platí: Smluvní a přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen ČD SPPO). Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (dále jen tarif ČD TR 10). Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících (CIV). Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob (GCC- CIV/PRR). Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro NRT (SCIC-NRT), IRT (SCIC-IRT) a autovlaky (SCIC-AT). Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ). Dokladem etiket se rozumí doklad zakoupený prostřednictvím eshop ČD (např.: jízdenka, místenka, jízdenka s místenkou, lůžkový a lehátkový příplatek, přepravné za psa, dovozné za zavazadlo, průkaz na slevu jízdného, místenka pro kolo, parkovací voucher). 1. Bezpečnost a ochrana informací 1.1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se správce i zpracovatel dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Cestující při registraci v eshop ČD dává souhlas ke shromažďování a zpracování určitého okruhu osobních údajů. Při registraci jsou pořizovány jen údaje nezbytné pro technologické zabezpečení funkce eshop ČD. Jméno a číslo průkazu cestujícího jsou vyžadovány za účelem kontroly použití dokladu oprávněnou osobou. Údaje o nákupech jsou shromažďovány za účelem vyřizování práva z přepravní smlouvy, reklamací platebních transakcí a ke zpětné kontrole. Informace o cestujícím a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Cestující má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

2 1.3. Cestujícím je zakázáno obchodovat s doklady z eshop ČD, dle bodu 4.2. Všeobecných přepravních podmínek GCC-CIV/PRR Zprostředkování nákupu jízdních dokladů pro jinou osobu v eshopu ČD je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a Českými drahami. 2. Platba Po souhlasu s těmito Pravidly pro nákup v eshop ČD může zákazník zvolit způsob úhrady zakoupených dokladů: 2.1. Platební kartou Pro zajištění bezpečné platby po internetu je cestující přesměrován na platební portál zajišťující bezpečnost prostřednictvím technologie 3-D Secure, který poskytuje a.s. ČSOB, a který je provozován firmou Global Payments Europe. Údaje o platební kartě jsou zadávány přímo na stránkách platebního portálu (brány); České dráhy obdrží pouze výsledek transakce; platba je identifikována číslem objednávky. Systém pro bezpečné platby po internetu 3-D Secure obecně umožňuje přijímání všech platebních karet asociací VISA, MasterCard a karet Diners Club, které vydavatel karty povolí pro bezpečnou platbu po internetu touto technologií. Mohou to být karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard Mobile a MasterCard Unembossed. Kartou Maestro lze platit pouze v případě, že jsou od vydavatelské banky 3D secure zabezpečeny. V současné době lze prakticky platit pouze kartami Maestro vydanými v zahraničí. Zda je možné platební kartu použít pro platbu po internetu technologií 3-D Secure, sdělí banka, která kartu vydala Platebním nástrojem PaySec Platba probíhá převodem z konta PaySec zákazníka na konto PaySec Českých drah. Provozovatelem služby je ČSOB, a. s. (ERA) Podrobnější informace o této službě najdete na

3 3. Nákup 3.1. Nákup na eshop ČD je možný vždy s výjimkou přestávky na údržbu systému, která je naplánována denně v čase 1:00 2:00 hodin. V případě mimořádných odstávek budou zákazníci informováni na stránkách eshop ČD Jízdní a rezervační doklady prodávají buď přímo prodejní místa dopravce, anebo nepřímo prodejní místa, která k tomu byla zmocněna (GCC-CIV/PRR, bod 4.2.) Eshop ČD nabízí možnost registrace. Při registraci jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení (povinný údaj), (login) (povinný údaj), heslo (povinný údaj) Pro potvrzení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje a dále je nutný souhlas s Podmínkami provozu a zpracováním osobních údajů. V rámci zpracování registrace je zákazníkovi na uvedenou ovou adresu zaslána informace o aktivaci účtu. Dokud není provedena aktivace, není možné provést přihlášení zákazníka EShop ČD nabízí dále možnost registrace osobního průkazu nebo In Karty. Pro tuto registraci jsou požadovány následující údaje: číslo průkazu: číslo osobního dokladu číslo In Karty: číslo In Karty a datum narození držitele In Karty, telefonní číslo (nepovinný údaj) Zrušit obsah nákupního košíku je možné až do okamžiku zaplacení. Při 45 minutové nečinnosti je zákazník automaticky odhlášen a nákupní košík je vymazán Minimální úhrnná cena dokladů v nákupním košíku je 5,- Kč, maximální cena je ,- Kč Druhy dokladů, které lze prostřednictvím eshop ČD zakoupit, jsou uvedeny na stránce eshop ČD v záložce O eshopu ČD v podsložce Kompletní nabídka Nákup dokladů etiket prostřednictvím eshop ČD upraveného pro mobilní telefony a v aplikaci Můj vlak má následující omezení: nelze zakoupit In Kartu ani jakoukoli aplikaci na In Kartě, nelze dobít účet EP na In Kartě, nelze zakoupit traťové jízdenky, nelze zakoupit doklady etiket do zahraničí a lůžkové a lehátkové příplatky. Nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy (vrátit doklady)

4 3.8. Po zaplacení je vygenerován doklad etiket jako dokument ve formátu PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče a současně je zaslán na elektronickou adresu zadanou při nákupu, případně při registraci. ČD neodpovídají za doručení na elektronickou adresu ( ), její funkčnost je zcela v kompetenci zákazníka. Registrovaným a v době nákupu přihlášeným uživatelům se doklad dále uloží do historie nákupů, která je přístupná po přihlášení Po zadání a odeslání údajů o platební kartě nebo zadání a potvrzení údajů v systému PaySec doporučujeme vyčkat na výsledek zpracování transakce nejméně 5 minut. V této době nedoporučujeme použití tlačítka "Zpět" webového prohlížeče, protože jeho použití vede k přerušení datové komunikace mezi platební bránou a eshop ČD. Pokud do této doby nedošlo k vydání jízdních dokladů, nebo systém nezobrazil chybovou zprávu, lze předpokládat, že platební transakce po uplynutí této doby byla neúspěšná (Příčinou jsou zpravidla problémy při datové komunikaci mezi systémy. V ojedinělých případech může dojít k tomu, že dojde k zablokování částky k úhradě na Vašem bankovním účtu, popř. zcela výjimečně i ke stržení částky). Při platbě systémem PaySec může dojít pouze ke stržení částky z Vašeho konta. V těchto případech doporučujeme tento postup: Na ovou adresu uvedenou v bodě 3.11 zašlete následující údaje: číslo objednávky, částku ovou adresu zadanou pro zaslání jízdních dokladů, příjmení a jméno cestujícího, částku, datum objednávky V případě platby v systému PaySec lze použít také tlačítko "Vrátit platbu", které vygeneruje zaslaný na ČD. Uvolňování blokovaných částek, popř. provádění návratků je z důvodu potřeby zvláštních oprávnění k těmto operacím prováděno pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době 7:00-15:00 h Cestující odpovídá za dostatečnou kvalitu tisku dokladu. Kvalitu tisku lze ověřit pomocí vzoru, který je k dispozici na Při kontrole jízdních dokladů je cestující povinen předložit platný průkaz cestujícího, jehož jméno, příjmení a číslo průkazu je uvedeno na dokladu etiket. Pokud cestující průkaz nepředloží nebo se jméno, příjmení, či číslo průkazu neshoduje s údaji uvedenými na dokladu nebo předloží jízdní doklad zakoupený na jiný den (jiné období), je tento považován za neplatný. Za neplatný bude považován i doklad, který je poškozený, má nečitelný grafický kód, má nečitelné nebo pozměněné údaje. Bude-li dítě do 10 let doprovázeno cestujícím s vlastním průkazem dle Pravidel pro nákup v eshop, může být pro doklad dítěte použito stejné číslo průkazu, jako pro doprovázející osobu.

5 Průkazem se rozumí jakýkoliv oficiální průkaz vydaný příslušným správním úřadem, Českými drahami nebo jiným dopravcem, školou apod. Na průkazu musí být vizuálně uvedeny tyto náležitosti jméno a příjmení, datum narození, fotografie držitele, číslo průkazu. Doklady etiket jsou nepřenosné a váží se k průkazu cestujícího, jehož jméno, příjmení a číslo průkazu bylo při nákupu uvedeno Na reklamace chybného nákupu nebude brán zřetel Doklad etiket zakoupený prostřednictvím internetu je elektronickým daňovým dokladem dle 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že cena jízdního dokladu přesahuje částku Kč, je osobě povinné k dani umožněno zadání údajů pro vystavení daňového dokladu (běžného). Odsouhlasením těchto Pravidel pro nákup v eshop ČD zákazník vyjadřuje souhlas s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě Kontakty Kontaktní centrum Českých drah, tel (telefonát je zpoplatněný) nebo B. Vnitrostátní přeprava 4. Nákup 4.1. Doklady etiket lze zakoupit nejdříve 60 dnů a nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku ve vnitrostátní přepravě. Jako doklady etiket nelze zakoupit vnitrostátní lůžkový či lehátkový příplatek, jízdní doklady IDS, jízdní doklady na státní hranici (přechodový pohraniční bod není stanice), Skupinové víkendové jízdenky ve variantě s MHD a doklady na tratě a do vlaků jiných dopravců 4.2. Pokud je součástí jednoho dokladu etiket jízdenka pro více osob, nebo jízdenky a místenky, případně přepravné za psa či dovozné za zavazadlo, bude na dokladu uvedeno jméno a číslo průkazu pouze jednoho cestujícího, který musí bezpodmínečně cestovat. Tento cestující je povinen při kontrole jízdních dokladů ve vlaku vždy předložit průkaz, jehož údaje jsou uvedeny na dokladu etiket. V opačném případě je doklad neplatný. Všichni cestující odbavení tímto dokladem etiket budou považováni za cestující bez platných jízdních dokladů a zaplatí jízdné, na které

6 prokáží nárok, s manipulační přirážkou dle ČD SPPO. Pro nákup jízdních dokladů odděleně pro každého cestujícího je nutné v úvodu nákupu zaškrtnout políčko pro každého cestujícího vlastní jízdenku. 5. Doklad 5.1. Dle článku 12 ČD SPPO může být vnitrostátní etiket předložen ke kontrole: - vytištěný na papír velikosti A4 - zobrazený na monitoru přenosného elektronického zařízení - jako SMS obsahující kód transakce - jako záznam na In Kartě - sdělením kódu transakce (etiket nemusí být vytištěn ani zobrazen) - zobrazením 2D kódu na mobilním telefonu (mobilní eshop). Ve všech případech musí cestující prokázat svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byl etiket vydán. Případný předložený PDF soubor s jízdním dokladem musí být cestujícím elektronicky uložen tak, aby byl ihned zobrazitelný pro kontrolu vlakovou četou a nebyl tak přímo závislý na příjmu internetového signálu. V případě nefunkčnosti zařízení (např. z důvodu vybité baterie a podobně) je cestující povinen zaplatit ve vlaku jízdné, na které prokáže nárok, včetně manipulační přirážky Doklady musí být zakoupeny nejpozději v čase skutečného odjezdu vlaku ze stanice, která je zobrazena na jízdním dokladu z. Doklad, zakoupený později, bude vyhodnocen průvodčím jako neplatný Při použití spoje AE (Airport express) nebo jiného autobusového spoje musí být vnitrostátní etiket předložen ke kontrole pouze vytištěný nebo zobrazený na monitoru (displeji) přenosného elektronického zařízení. Nelze tedy cestovat pouze na základě samotného kódu transakce nebo pouhého zobrazení grafického 2D kódu, ani s jízdenkou ve formě záznamu na In Kartě Jízdní doklady z eshop ČD neplatí na tratích a ve vlacích jiných železničních dopravců v ČR Pokud si cestující zakoupí jízdenku za zvláštní jízdné (děti, důchodci, držitelé ZTP, žáci a studenti se žákovským průkazem a jiné), musí při kontrole jízdních dokladů prokázat nárok na slevu platným průkazem. Samostatně cestující dítě do 10 let se při kontrole prokazuje průkazem ČD (žákovský průkaz nebo průkaz na slevu), občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem dle bodu s vizuálně uvedeným datem narození Je-li vnitrostátní jízdenka s místenkou společně na jednom dokladu, může být jízdenka použita i v jiném vlaku, než je uvedeno na etiketu. Místenka v takovém případě propadá.

7 6. In Karta 6.1. In Karta ČD existuje v těchto variantách: bezkontaktní čipová In Karta, předběžná papírová In Karta, vydávaná pokladnami ČD, předběžná papírová In Karta jako doklad etiket, vytištěná z eshop ČD, In Karta na kartě IDS nebo kartě jiného vydavatele In Karta ČD slouží k těmto účelům: nosič jízdních dokladů, slev (zákaznických aplikací), bonusových programů ČD, elektronická peněženka pro bezhotovostní platby, identifikační karta (průkaz cestujícího) Na základě předběžné In Karty, zakoupené prostřednictvím eshop ČD, lze čipovou In Kartu vyzvednout pouze osobně v pokladnách ČD, nelze ji zaslat poštou. In Kartu na kartě IDS nebo kartě jiného vydavatele lze aktivovat pouze na vybraných pokladních přepážkách v rámci IDS nebo dohodnutých s vydavatelem karty. 7. Podmínky uplatnění práva z přepravní smlouvy u etiket (vrácení jízdních dokladů) 7.1. Na uplatnění práva z přepravní smlouvy u vnitrostátních dokladů etiket se obecně vztahují příslušná ustanovení Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (ČD SPPO) Právo z přepravní smlouvy lze uplatnit: Kliknutím na záložku Vrácení dokladu v úvodním menu a zadáním kódu transakce vraceného jízdního dokladu a u, na který byl doklad zaslán, U dokladů zakoupených registrovanými a v době nákupu přihlášenými zákazníky po přihlášení do eshop ČD kliknutím na záložku Vrácení dokladu a zadání kódu transakce nebo z Historie nákupů volbou reklamovat. Žádost o návratek nelze podat v případě kreditu účtu EP, cestovního pojištění, prodaných dárkových voucherů a parkovacích služeb U dokladů etiket pro více osob (vyjma dokladů se slevou pro skupinu, viz bod ) nebo sdružených dokladů, jízdenek pro cestu tam a zpět nebo různých typů služeb uplatní cestující právo z přepravní smlouvy vždy za celý doklad. Pokud si v den uplatnění nejdříve zakoupí doklad na nový rozsah služeb (např. nižší počet cestujících) na stejný den a pro stejného cestujícího a označí nevyužité doklady

8 (osoby nebo služby), při vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy bude srážka provedena pouze u takto označených nevyužitých dokladů. Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy doloží nově zakoupeným dokladem etiket, který musí být zakoupený ve stejný den, kdy je uplatněno právo z přepravní smlouvy. Doložení se provádí: Při podání žádosti přes formulář v prostředí eshop ČD: do poznámek uvede zákazník kód transakce nově zakoupeného dokladu etiket a specifikuje, kterou jízdenku (místenku, službu) z původního dokladu etiket nevyužije, V případě, že uvedené podmínky nebudou splněny, bude srážka uplatněna z každé jízdenky (místenky, služby), která je součástí dokladu etiket Návratky jízdného se slevou pro skupinu při úplném nevyužití, nebo částečném nevyužití jízdenky nižším počtem cestujících, jsou prováděny beze srážky, bez ohledu na počet cestujících ve skupině. Částečné nevyužití je nutno doložit potvrzením, které si cestující v každém vlaku vyžádá u průvodčího (ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Žádost o návratek cestující podá v souladu s bodem 7.2. s tím, že v poli Upřesnění důvodu UPPS zadá datum vystavení a transakční číslo potvrzení ve formátu * Pro návratky místenek SC platí standardní podmínky dle ČD SPPO Jízdní doklad, na který bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy, je neplatný a nelze na tento doklad jízdu uskutečnit. Cestující bude považován za cestujícího bez platné jízdenky, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok a přirážku dle ČD SPPO Při vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy u dokladu etiket, v němž je sdruženo několik jízdenek (případně jízdenek a místenek) se počítá srážka dle ČD SPPO z každé jízdenky (místenky) zvlášť Jízdní doklad etiket odpovídá 1 kódu transakce. V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy sdruženého dokladu se srážka počítá z jednotlivých položek sdruženého dokladu Uznané částky (návratky) budou cestujícímu vyplaceny výhradně bezhotovostním převodem na účet vázáný k platební kartě, kterou byla provedena úhrada etiket. V případě, že byl doklad zakoupen prostřednictvím služby PaySec, bude návratek převeden na konto PaySec, z nějž byl nákup uhrazen. Částka bude poukázána zpravidla nejdříve po uplynutí 5 dnů po prvním dnu platnosti jízdního dokladu Od lze u vnitrostátních jízdenek podat žádost o vyřízení PPS beze srážky na účet EP (dále ÚEP) za těchto podmínek: Nákup jízdenky uskutečnil registrovaný zákazník, který byl v době nákupu přihlášený do eshop ČD. Zadání jízdenky k UPPS (reklamaci) se provádí po přihlášení standardně zadáním kódu transakce nebo výběrem z historie nákupů.

9 Pokud zákazník v okně Uplatnění práva z přepravní smlouvy zvolí jako důvod reklamace nevyužitý doklad, nesprávný doklad nebo výměna dokladu, zpřístupní se zákazníkovi zaškrtávací pole pro volbu návratku na ÚEP beze srážky. V případě volby Návratku beze srážky na ÚEP se zobrazí pole pro zadání čísla In Karty a data narození. Po zadání údajů je In Karta systémem dohledána, a pokud splňuje podmínky pro připsání návratku na ÚEP, zobrazí se číslo In Karty a jméno držitele In Karty. Pokud In Karta podmínky nesplňuje, zobrazí se chybová zpráva a žádost o UPPS beze srážky není možné přijmout. Skutečnost, že zákazník zvolil návratek beze srážky a splnil podmínky, se promítne do textu (obsahu) potvrzení o přijetí UPPS i do dokladu o vyřízení UPPS. Dodatečná akceptace požadavku vyplacení návratku na ÚEP po odeslání žádosti o návratek již není možná. Návratky vypočtené dle čl a SPPO (místenky SC, místenky railjet business, místenky) nelze na ÚEP připsat. U sdružených dokladů se na ÚEP vyplatí i návratky z dalších služeb sdružených v dokladu (např. místenky se srážkou dle ČD SPPO). Částky návratků připsané na ÚEP nelze použít k platbám v eshop ČD z toho důvodu, že elektronické peníze se zapisují do In Karty a pro provedení transakce musí být In Karta vždy přiložena na čtečku. To ovšem v eshopu není technicky možné Maximální dobou pro vyřízení práva z přepravní smlouvy jsou 3 měsíce od doručení žádosti dle 37 odst. 1 a odst. 2 písm. k) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, dle 763 a 771 občanského zákoníku a dle 39 PŘ je stanovena lhůta pro vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy odlišně od lhůt k vyřízení reklamací podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o odškodnění za zpožděný příjezd a neplnění vybraných standardů ve smyslu části šesté ČD SPPO lze uplatnit zasláním údajů o jízdních dokladech na adresu

10 C. Mezinárodní přeprava 9. Nákup a doklad 9.1. Doklady etiket lze zakoupit: nejdříve 60 dnů předem, nejpozději 15 min. před pravidelným odjezdem (NRT jízdenky), pro vlaky CNL (a některé EN) začíná předprodej až 91 dnů předem, nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku u tarifních nabídek Včasná jízdenka Evropa (vyjma ČD Bus, kdy je 2. cenový stupeň odchylně prodáván s 1 denním předprodejem), SparNight nebo ČD TIP, u dokladů na autovlak nejdříve 60 dní předem, nejpozději do 2 hodin před odjezdem, u samostatně vydávaných rezervací, lehátek nebo lůžek zpravidla do 2 hodin před odjezdem z výchozí stanice vlaku, avšak doba předprodeje může být ukončena i dříve, pokud je rezervace spravována cizím rezervačním systémem. jízdní doklady ČD TIP lze zakoupit pouze ve vyhlášeném časovém období v předprodeji, o kterém je zákazník informován na Cestující je vždy povinen předložit při kontrole ve vlaku vytištěný jízdní doklad v nezměněném formátu A 4, vyjma cest do/z Německa, kde je umožněno předložit jízdní doklady i zobrazené na vlastních přenosných elektronických zařízeních (notebook, tablet apod.). Jízdní doklad se slevou SparNight anebo Včasná jízdenka Evropa s integrovanou rezervací platí pouze ve vlaku, který je na jízdním dokladu uveden. Ke Včasné jízdence Evropa pro noční spoje nelze zakoupit rezervace dodatečně. U jízdního dokladu se slevou Včasná jízdenka Evropa bez integrované rezervace je nutné cestovat přeshraničním vlakem, který je na jízdním dokladu uvedený. Do cílové stanice pak lze dojet v rámci platnosti jízdenky. Pro nabídku ČD TIP platí zvláštní podmínky zveřejněné v prodejním období Skupinová víkendová jízdenka a doklad pro zavazadlo, zakoupené v eshop ČD, neplatí v zahraničí a na tratích jiných železničních dopravců Má-li cestující zakoupen doklad etiket do zahraničí, je povinen ho ještě před překročením státní hranice vždy nechat označit vlakovou četou ČD nebo u pokladní přepážky ČD ve stanici před nástupem do vlaku (tj. nejpozději před pohraniční přechodovou stanicí nebo v přechodové pohraniční stanici), neoznačený doklad je neplatný. V případě potřeby má cestující povinnost průvodčího ČD aktivně vyhledat a o označení požádat U etiket do/z Německa, Rakouska a Slovenska, u nočních vlaků do/ze Švýcarska a u samostatně vydaných místenek, lehátek nebo lůžek s nástupní stanicí v zahraničí se neuplatňuje bod 9.4. Jízdenky odchylně mohou být zakoupeny i jako jednosměrné nebo zpáteční s nástupní stanicí v Německu, Rakousku, na Slovensku a u nočních spojů ve Švýcarsku.

11 Jízdní doklad může být vystavený i pro více cestujících (až 5 osob) anebo cestující může využít při nákupu možnosti zaškrtnutí volby Pro každého cestujícího doklad zvlášť. V takovém případě se vygenerují jízdní doklady jednotlivě, ale v takovém případě je třeba zadat identifikační údaje všech cestujících. Při sloučeném dokladu pro více cestujících je však nezbytné, aby bezpodmínečně cestovala osoba, jejíž jméno, příjmení a číslo průkazu je na dokladu uvedené. V případě, že taková osoba nemůže cestovat, je nutné jízdní doklady vrátit a zakoupit nové, dovolují-li to přepravní podmínky takto zakoupených dokladů. Vrácení dokladů v takových případech není bezplatné, podléhá storno podmínkám, zveřejněných ve Zvláštním ujednání pro mezinárodní přepravu (ZUJ) u jednotlivých typů dokladů Ceníky nabídek Včasná jízdenka Evropa a SparNight najdete na: https://www.cd.cz/eshop/international/info.aspx U nabídky Včasná jízdenka Evropa je nutné nastoupit jízdu v 1. den platnosti U jízdenek NRT (jízdenek do zahraničí za běžnou cenu) lze nastoupit jízdu první i druhý den platnosti, ukončení jízdy je však nutné do 24:00 druhého dne platnosti, není-li uvedeno na dokladu jinak U etiket na autovlak je nutné uvést správné údaje o vozidle a řidiči. Na případné rozdíly, zjištěné při nakládce nebude brán zřetel, stejně tak nebude brán zřetel na pozdní příjezd k nakládce (doba nakládky je uvedena na jízdním dokladu) a cestující nebude naložen, přičemž doklady propadnou bez nároku na náhradu. Při převozu motocyklu je řidič povinen si zajistit vlastní upevňovací popruhy. Při odbavení na terminále autovlaky je řidič povinen předložit platný jízdní doklad pro přepravu automobilu a řidiče, osvědčení o registraci motorového vozidla (malý technický průkaz) a osobní doklad řidiče. Zaměstnanec ČD s řidičem vyplní formulář Zpráva o stavu vozidla před naložením, kde jsou zapsány údaje o automobilu. Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující sám za asistence zaměstnance ČD nebo ZSSK. Po vykládce řidič podpisem na Zprávě o stavu vozidla před naložením potvrdí převzetí vozidla bez závad nebo poškození. Okamžikem potvrzení převzetí vozidla cestujícím zodpovědnost dopravce za technický stav vozidla končí. V případě, že se cestující k vykládce vozidla nedostaví, má povinnost uhradit veškeré škody (odtahová služba, parkovné, ostraha atp.), které vznikly nevyzvednutím vozidla Přepravit lze automobily v maximální výškách do 1,6 m a od 1,6 m do 2 m a motocykly do výšky 1,6 m. Maximální šířka střechy je povolena do 1,55 m. Maximální délka automobilu je 5,3 m, motocyklu 3,8 m. Maximální hmotnost včetně přepravovaného nákladu je 2500 kg Není povolena přeprava čtyřkolek, přívěsných vozíků a vleků za automobily. Nelze přepravovat vozidla bez řidiče, vozidla poškozená nebo nepojízdná. 10. Odbavení dětí v eshop ČD Dítě v kategorii 0-5 let může cestovat bezplatně pouze v případě, že pro něj není požadováno samostatné místo, lehátko nebo lůžko. V tomto případě se dítě v zadání parametrů cestujícího nezadává. V případě požadavku na samostatné místo, lehátko nebo lůžko pro jakoukoliv kategorii dítěte bude dítěti připočítáno buď

12 poloviční jízdné, nebo odpovídající přípustná výhodnější nabídka dle dostupnosti. Děti v kategoriích 6-9 let a let je třeba standardně zadat a budou odbaveni buď polovičním jízdným (u NRT jízdenek do/z Německa, Rakouska a Slovenska) nebo nejvýhodnější dostupnou nabídkou pro dospělého (např. Včasnou jízdenkou Evropa apod.). 11. Podmínky uplatnění práva z přepravní smlouvy (UPPS) u etiket do zahraničí (vrácení jízdních dokladů) a zvláštní podmínky pro vracení dokladů na autovlak U dokladů etiket do zahraničí platí Zvláštní ujednání Českých drah pro mezinárodní přepravu (ZUJ). Po zakoupení dokladů Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe, ve vyhlášených obdobích ČD TIP, SparNight nebo rezervace místa k sezení není z důvodů na straně cestujícího možnost vrácení, změny ani výměny tohoto dokladu (doklad propadá bez nároku na náhradu). Odchylně od ZUJ lze jízdenky NRT vracet do jednoho dne před prvním dnem platnosti se srážkou 10%, minimálně však 3 EUR, v první den platnosti jen zcela nevyužité jízdenky se srážkou 50%, minimálně však 3 EUR. Po uplynutí prvního dne platnosti činí stornopoplatek u vrácených mezinárodních NRT etiket 100%. U jízdenek NRT v přepravě mezi ČD a ZSSK (jízdenky v tarifu Sousedská přeprava ) lze jízdenky vracet do jednoho dne před odjezdem se srážkou 10%, nejméně však 1 EUR, v první den platnosti se srážkou 50%, minimálně však 1 EUR, druhý den a později činí srážka 100%. Pro vracení jízdenek s globální cenou platí pravidla stanovená v ZUJ U dokladů VJE, ke kterým je současně zakoupené i lůžko nebo lehátko, lze provést návratek pouze celého dokladu, přičemž návratek bude proveden z rezervačního dokladu (lehátko, lůžko), ne z jízdenky (viz bod 1.11.). V případě částečného návratku dokladu pro více osob, je třeba zneplatnit celý doklad (všechny osoby) a zakoupit nové doklady, přičemž ČD negarantují momentální dostupnost stejné nabídky (stejné ceny). Doklady SparNight nelze vracet z důvodů na straně cestujícícho ani s integrovaným lehátkem nebo lůžkem EShop ČD umožní v záložce Vrácení dokladu podat žádost o UPPS pro všechny druhy mezinárodních jízdních dokladů bez ohledu na důvod vrácení, a to včetně jízdních dokladů typu Včasná jízdenka Evropa. Je-li požadováno doložení některých skutečností, lze tak učinit v poli Popis Žádosti o odškodnění ve smyslu nařízení ES 1371/2007 lze uplatnit zasláním údajů o jízdních dokladech na adresu U kombinovaných dokladů, např. Včasná jízdenka Evropa + rezervace na SC Pendolino, lze vrátit rezervaci na SC pouze vrácením celého dokladu. VJE nebude vrácena Vrácené doklady (doklady, na které zákazník uplatnil právo z přepravní smlouvy) prostřednictvím záložky eshop Vrácení dokladu jsou tímto okamžikem zneplatněny a není dovoleno je znovu předkládat ve vlaku (budou vyhodnoceny jako

13 neplatné a zákazník zaplatí jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu TR10 + přirážky dle ceníku 6, pol. 1) Při odřeknutí místa u dokladu autovlak nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka 10% z ceny jízdného. V případě, že je doklad na autovlak vrácen v den odjezdu, nejpozději však do doby pravidelného odjezdu vlaku, činí srážka 50% z ceny jízdného. Po odjezdu vlaku nelze, odchylně od ZUJ, doklad na autovlak vrátit Jsou-li současně zakoupené doklady na autovlak pro obě cesty (Tam i Zpět), nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy (vrátit jízdenku) pouze pro cestu Tam, vždy je třeba vrátit doklady pro obě cesty Při vrácení samostatných lůžkových nebo lehátkových lístků v přepravě ČD/ZSSK nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 10%, nejméně však 1 EUR za místo a noc. Jestliže bylo lehátko nebo lůžko odřeknuto v den odjezdu, nejpozději však 2 hodiny před plánovaným odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 50%, nejméně 1 EUR za místo a noc. V případě pozdějšího odřeknutí, odchylně od ZUJ, nevzniká nárok na žádný návratek. U ostatních samostatně vydaných lůžkových nebo lehátkových lístků lze jejich vrácení provést nejpozději jeden den před odjezdem vlaku se srážkou z příplatku 10%, nejméně však 3 EUR za místo a noc. Jestliže bylo lehátko nebo lůžko odřeknuto v den odjezdu, nejpozději však 2 hodiny před plánovaným odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 50%, nejméně 3 EUR za místo a noc. V případě pozdějšího odřeknutí, odchylně od ZUJ, nevzniká nárok na žádný návratek Po zakoupení cestovního pojištění od ECP není z důvodů na straně cestujícího možnost vrácení (doklad propadá bez nároku na náhradu).

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 11. 12. 2016) Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžkových a lehátkových

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Centrálního zákaznického servisu ČD - SLUŽBA TELETIKET Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžkových a lehátkových příplatků

Více

PRAVIDLA PRO NÁKUP V E-SHOP ČD (stav k )

PRAVIDLA PRO NÁKUP V E-SHOP ČD (stav k ) PRAVIDLA PRO NÁKUP V E-SHOP ČD (stav k 1. 2. 2017) A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím e-shop ČD platí: Smluvní a přepravní

Více

Pravidla pro nákup v e-shop ČD. A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu.

Pravidla pro nákup v e-shop ČD. A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pravidla pro nákup v e-shop ČD A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím e-shop ČD platí: - Smluvní přepravní podmínky Českých

Více

Pravidla pro nákup v e-shop ČD. A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu

Pravidla pro nákup v e-shop ČD. A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu Pravidla pro nákup v e-shop ČD A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím e-shop ČD platí: - Smluvní přepravní podmínky Českých

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Článek 1: Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) obchodní

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Smluvní obchodní podmínky pro nákup jízdních dokladů v předprodeji společnosti ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Článek 1: Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) obchodní

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k 15. 3. 2016 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky

Více

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a Page 1 of 5 PROCESNÍ LISTY ČÍM SE ŘÍDÍME POKYNY A INFORMACE NOVINKY KONTAKTY Úvod / Pokyny a informace / Příprava na zkoušky / Testové otázky osobní přepravy TESTOVÉ OTÁZKY OSOBNÍ PŘEPRAVY Otázky z problematiky

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) společnosti České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 identifikační číslo: 70994226 společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Číslo 47-48/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20.

Číslo 47-48/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 47-48/2013, ročník LXIX 20. listopadu 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích Dle úpravy Tarifu jízdného a přepravného ze dne 8.9.2014 zůstávají prolongační částky pro roky 2015, 2016 a 2017 ve stejné výši jako v roce 2014!!! Tímto došlo k naplnění dohod mezi MD a OC z roku 2010

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku. ČD Kredit. Obecné podmínky pro zřízení a používání účtu ČD Kredit

Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku. ČD Kredit. Obecné podmínky pro zřízení a používání účtu ČD Kredit Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit Účet ČD Kredit slouží ke složení zálohy (předplatného) na budoucí nákupy vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů, voucherů,

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 9 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 22/2015 12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 049/22/2015

Více

13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 9/2016 13. května 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 Jednotný

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23/2015 27. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 054/

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Datum narození: Zákonný zástupce (u dětí do 15 let): Příjmení: Jméno: Datum narození: Adresa trvalého bydliště:

Datum narození: Zákonný zástupce (u dětí do 15 let): Příjmení: Jméno: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: ŽÁDOST O VYDÁNÍ BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTY/ SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTY (dále jen BČK) Číslo žádosti/karty: V y p l ň u j t e h ů l k o v ý m p í s m e m. P o v i n n é ú d a j

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 5/2017 17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 005/05/2017

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 8 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 21/2016 27. října 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 037/21/2016

Více

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Tarif LEO Express a.s. pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne: 26. 09. 2013 Účinnost od: 27. 09. 2013 Obsah str. Vysvětlení zkratek a pojmů pro účely tohoto tarifu... 3 Oddíl I.

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 1. 2015 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

ČÁST DRUHÁ Obchodní podmínky vydavatele

ČÁST DRUHÁ Obchodní podmínky vydavatele OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ÚHRADU JÍZDNÉHO Platí pro elektronické peněžní prostředky vydané společností Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o. (dále

Více

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3.

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3. TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3. 2014) Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžek a lehátek prostřednictvím

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

ČD TR 14. Tarif Českých drah pro lanové dráhy. Změna č. 12

ČD TR 14. Tarif Českých drah pro lanové dráhy. Změna č. 12 ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 12 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 31. května 2016 pod č. j.: 57 096/2016 O 16 Účinnost od: 12. června 2016 2 OBSAH

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Platné od REKLAMAČNÍ ŘÁD

Platné od REKLAMAČNÍ ŘÁD Platné od 1. 1. 2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 252 20 683, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č. p. 920/12, PSČ 301 00, zapsaná v obchodním

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 11 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 03. 09. 2015 pod č. j.: 58 267/2015 O 16 Účinnost od: 13. 12.

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P**

Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P** CENÍK 1 CENÍKY ZÁKLADNÍHO JÍZDNÉHO A. OBYČEJNÉ A ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ (Jednoduché jízdné) Zvláštní jízdné Tarifní kilometry Obyčejné jízdné Děti (-15) a důchodci* ZTP, ZTP/P** Žáci do 15 let Žáci 15 26 let

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK

Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK Úvod Tento dokument specifikuje funkci systému pro využití EMV karet v dopravě koordinátora dopravy KIDSOK a to jak ve funkci platebního media, tak ve funkci

Více

11. července 2016 Vydává Ministerstvo dopravy

11. července 2016 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 13/2016 11. července 2016 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 019

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 10 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Mobilní aplikace SEJF základní informace SEJF = Systém elektronických peněz v mobilu, UNIKÁTNÍ PLATEBNÍ NÁSTROJ, který umí víc než jen platit napojení na prověřený

Více

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Premium Infinity s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI Bižu, s.r.o. se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou identifikační číslo: 273 004 04 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK ) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2016 ze

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 11 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2014, ročník LXX. 13. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL)

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) OBSAH : 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Přehled jízdních dokladů IDOL, kategorií cestujících a druhů jízdného...

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 23. 11. 2016 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více