PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015)"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k ) A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím eshop ČD platí: Smluvní a přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen ČD SPPO). Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (dále jen tarif ČD TR 10). Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících (CIV). Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob (GCC- CIV/PRR). Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro NRT (SCIC-NRT), IRT (SCIC-IRT) a autovlaky (SCIC-AT). Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ). Dokladem etiket se rozumí doklad zakoupený prostřednictvím eshop ČD (např.: jízdenka, místenka, jízdenka s místenkou, lůžkový a lehátkový příplatek, přepravné za psa, dovozné za zavazadlo, průkaz na slevu jízdného, místenka pro kolo, parkovací voucher). 1. Bezpečnost a ochrana informací 1.1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se správce i zpracovatel dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Cestující při registraci v eshop ČD dává souhlas ke shromažďování a zpracování určitého okruhu osobních údajů. Při registraci jsou pořizovány jen údaje nezbytné pro technologické zabezpečení funkce eshop ČD. Jméno a číslo průkazu cestujícího jsou vyžadovány za účelem kontroly použití dokladu oprávněnou osobou. Údaje o nákupech jsou shromažďovány za účelem vyřizování práva z přepravní smlouvy, reklamací platebních transakcí a ke zpětné kontrole. Informace o cestujícím a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Cestující má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

2 1.3. Cestujícím je zakázáno obchodovat s doklady z eshop ČD, dle bodu 4.2. Všeobecných přepravních podmínek GCC-CIV/PRR Zprostředkování nákupu jízdních dokladů pro jinou osobu v eshopu ČD je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a Českými drahami. 2. Platba Po souhlasu s těmito Pravidly pro nákup v eshop ČD může zákazník zvolit způsob úhrady zakoupených dokladů: 2.1. Platební kartou Pro zajištění bezpečné platby po internetu je cestující přesměrován na platební portál zajišťující bezpečnost prostřednictvím technologie 3-D Secure, který poskytuje a.s. ČSOB, a který je provozován firmou Global Payments Europe. Údaje o platební kartě jsou zadávány přímo na stránkách platebního portálu (brány); České dráhy obdrží pouze výsledek transakce; platba je identifikována číslem objednávky. Systém pro bezpečné platby po internetu 3-D Secure obecně umožňuje přijímání všech platebních karet asociací VISA, MasterCard a karet Diners Club, které vydavatel karty povolí pro bezpečnou platbu po internetu touto technologií. Mohou to být karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard Mobile a MasterCard Unembossed. Kartou Maestro lze platit pouze v případě, že jsou od vydavatelské banky 3D secure zabezpečeny. V současné době lze prakticky platit pouze kartami Maestro vydanými v zahraničí. Zda je možné platební kartu použít pro platbu po internetu technologií 3-D Secure, sdělí banka, která kartu vydala Platebním nástrojem PaySec Platba probíhá převodem z konta PaySec zákazníka na konto PaySec Českých drah. Provozovatelem služby je ČSOB, a. s. (ERA) Podrobnější informace o této službě najdete na

3 3. Nákup 3.1. Nákup na eshop ČD je možný vždy s výjimkou přestávky na údržbu systému, která je naplánována denně v čase 1:00 2:00 hodin. V případě mimořádných odstávek budou zákazníci informováni na stránkách eshop ČD Jízdní a rezervační doklady prodávají buď přímo prodejní místa dopravce, anebo nepřímo prodejní místa, která k tomu byla zmocněna (GCC-CIV/PRR, bod 4.2.) Eshop ČD nabízí možnost registrace. Při registraci jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení (povinný údaj), (login) (povinný údaj), heslo (povinný údaj) Pro potvrzení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje a dále je nutný souhlas s Podmínkami provozu a zpracováním osobních údajů. V rámci zpracování registrace je zákazníkovi na uvedenou ovou adresu zaslána informace o aktivaci účtu. Dokud není provedena aktivace, není možné provést přihlášení zákazníka EShop ČD nabízí dále možnost registrace osobního průkazu nebo In Karty. Pro tuto registraci jsou požadovány následující údaje: číslo průkazu: číslo osobního dokladu číslo In Karty: číslo In Karty a datum narození držitele In Karty, telefonní číslo (nepovinný údaj) Zrušit obsah nákupního košíku je možné až do okamžiku zaplacení. Při 45 minutové nečinnosti je zákazník automaticky odhlášen a nákupní košík je vymazán Minimální úhrnná cena dokladů v nákupním košíku je 5,- Kč, maximální cena je ,- Kč Druhy dokladů, které lze prostřednictvím eshop ČD zakoupit, jsou uvedeny na stránce eshop ČD v záložce O eshopu ČD v podsložce Kompletní nabídka Nákup dokladů etiket prostřednictvím eshop ČD upraveného pro mobilní telefony a v aplikaci Můj vlak má následující omezení: nelze zakoupit In Kartu ani jakoukoli aplikaci na In Kartě, nelze dobít účet EP na In Kartě, nelze zakoupit traťové jízdenky, nelze zakoupit doklady etiket do zahraničí a lůžkové a lehátkové příplatky. Nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy (vrátit doklady)

4 3.8. Po zaplacení je vygenerován doklad etiket jako dokument ve formátu PDF, který se zobrazí v okně prohlížeče a současně je zaslán na elektronickou adresu zadanou při nákupu, případně při registraci. ČD neodpovídají za doručení na elektronickou adresu ( ), její funkčnost je zcela v kompetenci zákazníka. Registrovaným a v době nákupu přihlášeným uživatelům se doklad dále uloží do historie nákupů, která je přístupná po přihlášení Po zadání a odeslání údajů o platební kartě nebo zadání a potvrzení údajů v systému PaySec doporučujeme vyčkat na výsledek zpracování transakce nejméně 5 minut. V této době nedoporučujeme použití tlačítka "Zpět" webového prohlížeče, protože jeho použití vede k přerušení datové komunikace mezi platební bránou a eshop ČD. Pokud do této doby nedošlo k vydání jízdních dokladů, nebo systém nezobrazil chybovou zprávu, lze předpokládat, že platební transakce po uplynutí této doby byla neúspěšná (Příčinou jsou zpravidla problémy při datové komunikaci mezi systémy. V ojedinělých případech může dojít k tomu, že dojde k zablokování částky k úhradě na Vašem bankovním účtu, popř. zcela výjimečně i ke stržení částky). Při platbě systémem PaySec může dojít pouze ke stržení částky z Vašeho konta. V těchto případech doporučujeme tento postup: Na ovou adresu uvedenou v bodě 3.11 zašlete následující údaje: číslo objednávky, částku ovou adresu zadanou pro zaslání jízdních dokladů, příjmení a jméno cestujícího, částku, datum objednávky V případě platby v systému PaySec lze použít také tlačítko "Vrátit platbu", které vygeneruje zaslaný na ČD. Uvolňování blokovaných částek, popř. provádění návratků je z důvodu potřeby zvláštních oprávnění k těmto operacím prováděno pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době 7:00-15:00 h Cestující odpovídá za dostatečnou kvalitu tisku dokladu. Kvalitu tisku lze ověřit pomocí vzoru, který je k dispozici na Při kontrole jízdních dokladů je cestující povinen předložit platný průkaz cestujícího, jehož jméno, příjmení a číslo průkazu je uvedeno na dokladu etiket. Pokud cestující průkaz nepředloží nebo se jméno, příjmení, či číslo průkazu neshoduje s údaji uvedenými na dokladu nebo předloží jízdní doklad zakoupený na jiný den (jiné období), je tento považován za neplatný. Za neplatný bude považován i doklad, který je poškozený, má nečitelný grafický kód, má nečitelné nebo pozměněné údaje. Bude-li dítě do 10 let doprovázeno cestujícím s vlastním průkazem dle Pravidel pro nákup v eshop, může být pro doklad dítěte použito stejné číslo průkazu, jako pro doprovázející osobu.

5 Průkazem se rozumí jakýkoliv oficiální průkaz vydaný příslušným správním úřadem, Českými drahami nebo jiným dopravcem, školou apod. Na průkazu musí být vizuálně uvedeny tyto náležitosti jméno a příjmení, datum narození, fotografie držitele, číslo průkazu. Doklady etiket jsou nepřenosné a váží se k průkazu cestujícího, jehož jméno, příjmení a číslo průkazu bylo při nákupu uvedeno Na reklamace chybného nákupu nebude brán zřetel Doklad etiket zakoupený prostřednictvím internetu je elektronickým daňovým dokladem dle 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že cena jízdního dokladu přesahuje částku Kč, je osobě povinné k dani umožněno zadání údajů pro vystavení daňového dokladu (běžného). Odsouhlasením těchto Pravidel pro nákup v eshop ČD zákazník vyjadřuje souhlas s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě Kontakty Kontaktní centrum Českých drah, tel (telefonát je zpoplatněný) nebo B. Vnitrostátní přeprava 4. Nákup 4.1. Doklady etiket lze zakoupit nejdříve 60 dnů a nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku ve vnitrostátní přepravě. Jako doklady etiket nelze zakoupit vnitrostátní lůžkový či lehátkový příplatek, jízdní doklady IDS, jízdní doklady na státní hranici (přechodový pohraniční bod není stanice), Skupinové víkendové jízdenky ve variantě s MHD a doklady na tratě a do vlaků jiných dopravců 4.2. Pokud je součástí jednoho dokladu etiket jízdenka pro více osob, nebo jízdenky a místenky, případně přepravné za psa či dovozné za zavazadlo, bude na dokladu uvedeno jméno a číslo průkazu pouze jednoho cestujícího, který musí bezpodmínečně cestovat. Tento cestující je povinen při kontrole jízdních dokladů ve vlaku vždy předložit průkaz, jehož údaje jsou uvedeny na dokladu etiket. V opačném případě je doklad neplatný. Všichni cestující odbavení tímto dokladem etiket budou považováni za cestující bez platných jízdních dokladů a zaplatí jízdné, na které

6 prokáží nárok, s manipulační přirážkou dle ČD SPPO. Pro nákup jízdních dokladů odděleně pro každého cestujícího je nutné v úvodu nákupu zaškrtnout políčko pro každého cestujícího vlastní jízdenku. 5. Doklad 5.1. Dle článku 12 ČD SPPO může být vnitrostátní etiket předložen ke kontrole: - vytištěný na papír velikosti A4 - zobrazený na monitoru přenosného elektronického zařízení - jako SMS obsahující kód transakce - jako záznam na In Kartě - sdělením kódu transakce (etiket nemusí být vytištěn ani zobrazen) - zobrazením 2D kódu na mobilním telefonu (mobilní eshop). Ve všech případech musí cestující prokázat svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byl etiket vydán. Případný předložený PDF soubor s jízdním dokladem musí být cestujícím elektronicky uložen tak, aby byl ihned zobrazitelný pro kontrolu vlakovou četou a nebyl tak přímo závislý na příjmu internetového signálu. V případě nefunkčnosti zařízení (např. z důvodu vybité baterie a podobně) je cestující povinen zaplatit ve vlaku jízdné, na které prokáže nárok, včetně manipulační přirážky Doklady musí být zakoupeny nejpozději v čase skutečného odjezdu vlaku ze stanice, která je zobrazena na jízdním dokladu z. Doklad, zakoupený později, bude vyhodnocen průvodčím jako neplatný Při použití spoje AE (Airport express) nebo jiného autobusového spoje musí být vnitrostátní etiket předložen ke kontrole pouze vytištěný nebo zobrazený na monitoru (displeji) přenosného elektronického zařízení. Nelze tedy cestovat pouze na základě samotného kódu transakce nebo pouhého zobrazení grafického 2D kódu, ani s jízdenkou ve formě záznamu na In Kartě Jízdní doklady z eshop ČD neplatí na tratích a ve vlacích jiných železničních dopravců v ČR Pokud si cestující zakoupí jízdenku za zvláštní jízdné (děti, důchodci, držitelé ZTP, žáci a studenti se žákovským průkazem a jiné), musí při kontrole jízdních dokladů prokázat nárok na slevu platným průkazem. Samostatně cestující dítě do 10 let se při kontrole prokazuje průkazem ČD (žákovský průkaz nebo průkaz na slevu), občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem dle bodu s vizuálně uvedeným datem narození Je-li vnitrostátní jízdenka s místenkou společně na jednom dokladu, může být jízdenka použita i v jiném vlaku, než je uvedeno na etiketu. Místenka v takovém případě propadá.

7 6. In Karta 6.1. In Karta ČD existuje v těchto variantách: bezkontaktní čipová In Karta, předběžná papírová In Karta, vydávaná pokladnami ČD, předběžná papírová In Karta jako doklad etiket, vytištěná z eshop ČD, In Karta na kartě IDS nebo kartě jiného vydavatele In Karta ČD slouží k těmto účelům: nosič jízdních dokladů, slev (zákaznických aplikací), bonusových programů ČD, elektronická peněženka pro bezhotovostní platby, identifikační karta (průkaz cestujícího) Na základě předběžné In Karty, zakoupené prostřednictvím eshop ČD, lze čipovou In Kartu vyzvednout pouze osobně v pokladnách ČD, nelze ji zaslat poštou. In Kartu na kartě IDS nebo kartě jiného vydavatele lze aktivovat pouze na vybraných pokladních přepážkách v rámci IDS nebo dohodnutých s vydavatelem karty. 7. Podmínky uplatnění práva z přepravní smlouvy u etiket (vrácení jízdních dokladů) 7.1. Na uplatnění práva z přepravní smlouvy u vnitrostátních dokladů etiket se obecně vztahují příslušná ustanovení Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (ČD SPPO) Právo z přepravní smlouvy lze uplatnit: Kliknutím na záložku Vrácení dokladu v úvodním menu a zadáním kódu transakce vraceného jízdního dokladu a u, na který byl doklad zaslán, U dokladů zakoupených registrovanými a v době nákupu přihlášenými zákazníky po přihlášení do eshop ČD kliknutím na záložku Vrácení dokladu a zadání kódu transakce nebo z Historie nákupů volbou reklamovat. Žádost o návratek nelze podat v případě kreditu účtu EP, cestovního pojištění, prodaných dárkových voucherů a parkovacích služeb U dokladů etiket pro více osob (vyjma dokladů se slevou pro skupinu, viz bod ) nebo sdružených dokladů, jízdenek pro cestu tam a zpět nebo různých typů služeb uplatní cestující právo z přepravní smlouvy vždy za celý doklad. Pokud si v den uplatnění nejdříve zakoupí doklad na nový rozsah služeb (např. nižší počet cestujících) na stejný den a pro stejného cestujícího a označí nevyužité doklady

8 (osoby nebo služby), při vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy bude srážka provedena pouze u takto označených nevyužitých dokladů. Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy doloží nově zakoupeným dokladem etiket, který musí být zakoupený ve stejný den, kdy je uplatněno právo z přepravní smlouvy. Doložení se provádí: Při podání žádosti přes formulář v prostředí eshop ČD: do poznámek uvede zákazník kód transakce nově zakoupeného dokladu etiket a specifikuje, kterou jízdenku (místenku, službu) z původního dokladu etiket nevyužije, V případě, že uvedené podmínky nebudou splněny, bude srážka uplatněna z každé jízdenky (místenky, služby), která je součástí dokladu etiket Návratky jízdného se slevou pro skupinu při úplném nevyužití, nebo částečném nevyužití jízdenky nižším počtem cestujících, jsou prováděny beze srážky, bez ohledu na počet cestujících ve skupině. Částečné nevyužití je nutno doložit potvrzením, které si cestující v každém vlaku vyžádá u průvodčího (ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Žádost o návratek cestující podá v souladu s bodem 7.2. s tím, že v poli Upřesnění důvodu UPPS zadá datum vystavení a transakční číslo potvrzení ve formátu * Pro návratky místenek SC platí standardní podmínky dle ČD SPPO Jízdní doklad, na který bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy, je neplatný a nelze na tento doklad jízdu uskutečnit. Cestující bude považován za cestujícího bez platné jízdenky, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok a přirážku dle ČD SPPO Při vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy u dokladu etiket, v němž je sdruženo několik jízdenek (případně jízdenek a místenek) se počítá srážka dle ČD SPPO z každé jízdenky (místenky) zvlášť Jízdní doklad etiket odpovídá 1 kódu transakce. V případě uplatnění práva z přepravní smlouvy sdruženého dokladu se srážka počítá z jednotlivých položek sdruženého dokladu Uznané částky (návratky) budou cestujícímu vyplaceny výhradně bezhotovostním převodem na účet vázáný k platební kartě, kterou byla provedena úhrada etiket. V případě, že byl doklad zakoupen prostřednictvím služby PaySec, bude návratek převeden na konto PaySec, z nějž byl nákup uhrazen. Částka bude poukázána zpravidla nejdříve po uplynutí 5 dnů po prvním dnu platnosti jízdního dokladu Od lze u vnitrostátních jízdenek podat žádost o vyřízení PPS beze srážky na účet EP (dále ÚEP) za těchto podmínek: Nákup jízdenky uskutečnil registrovaný zákazník, který byl v době nákupu přihlášený do eshop ČD. Zadání jízdenky k UPPS (reklamaci) se provádí po přihlášení standardně zadáním kódu transakce nebo výběrem z historie nákupů.

9 Pokud zákazník v okně Uplatnění práva z přepravní smlouvy zvolí jako důvod reklamace nevyužitý doklad, nesprávný doklad nebo výměna dokladu, zpřístupní se zákazníkovi zaškrtávací pole pro volbu návratku na ÚEP beze srážky. V případě volby Návratku beze srážky na ÚEP se zobrazí pole pro zadání čísla In Karty a data narození. Po zadání údajů je In Karta systémem dohledána, a pokud splňuje podmínky pro připsání návratku na ÚEP, zobrazí se číslo In Karty a jméno držitele In Karty. Pokud In Karta podmínky nesplňuje, zobrazí se chybová zpráva a žádost o UPPS beze srážky není možné přijmout. Skutečnost, že zákazník zvolil návratek beze srážky a splnil podmínky, se promítne do textu (obsahu) potvrzení o přijetí UPPS i do dokladu o vyřízení UPPS. Dodatečná akceptace požadavku vyplacení návratku na ÚEP po odeslání žádosti o návratek již není možná. Návratky vypočtené dle čl a SPPO (místenky SC, místenky railjet business, místenky) nelze na ÚEP připsat. U sdružených dokladů se na ÚEP vyplatí i návratky z dalších služeb sdružených v dokladu (např. místenky se srážkou dle ČD SPPO). Částky návratků připsané na ÚEP nelze použít k platbám v eshop ČD z toho důvodu, že elektronické peníze se zapisují do In Karty a pro provedení transakce musí být In Karta vždy přiložena na čtečku. To ovšem v eshopu není technicky možné Maximální dobou pro vyřízení práva z přepravní smlouvy jsou 3 měsíce od doručení žádosti dle 37 odst. 1 a odst. 2 písm. k) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, dle 763 a 771 občanského zákoníku a dle 39 PŘ je stanovena lhůta pro vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy odlišně od lhůt k vyřízení reklamací podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o odškodnění za zpožděný příjezd a neplnění vybraných standardů ve smyslu části šesté ČD SPPO lze uplatnit zasláním údajů o jízdních dokladech na adresu

10 C. Mezinárodní přeprava 9. Nákup a doklad 9.1. Doklady etiket lze zakoupit: nejdříve 60 dnů předem, nejpozději 15 min. před pravidelným odjezdem (NRT jízdenky), pro vlaky CNL (a některé EN) začíná předprodej až 91 dnů předem, nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku u tarifních nabídek Včasná jízdenka Evropa (vyjma ČD Bus, kdy je 2. cenový stupeň odchylně prodáván s 1 denním předprodejem), SparNight nebo ČD TIP, u dokladů na autovlak nejdříve 60 dní předem, nejpozději do 2 hodin před odjezdem, u samostatně vydávaných rezervací, lehátek nebo lůžek zpravidla do 2 hodin před odjezdem z výchozí stanice vlaku, avšak doba předprodeje může být ukončena i dříve, pokud je rezervace spravována cizím rezervačním systémem. jízdní doklady ČD TIP lze zakoupit pouze ve vyhlášeném časovém období v předprodeji, o kterém je zákazník informován na Cestující je vždy povinen předložit při kontrole ve vlaku vytištěný jízdní doklad v nezměněném formátu A 4, vyjma cest do/z Německa, kde je umožněno předložit jízdní doklady i zobrazené na vlastních přenosných elektronických zařízeních (notebook, tablet apod.). Jízdní doklad se slevou SparNight anebo Včasná jízdenka Evropa s integrovanou rezervací platí pouze ve vlaku, který je na jízdním dokladu uveden. Ke Včasné jízdence Evropa pro noční spoje nelze zakoupit rezervace dodatečně. U jízdního dokladu se slevou Včasná jízdenka Evropa bez integrované rezervace je nutné cestovat přeshraničním vlakem, který je na jízdním dokladu uvedený. Do cílové stanice pak lze dojet v rámci platnosti jízdenky. Pro nabídku ČD TIP platí zvláštní podmínky zveřejněné v prodejním období Skupinová víkendová jízdenka a doklad pro zavazadlo, zakoupené v eshop ČD, neplatí v zahraničí a na tratích jiných železničních dopravců Má-li cestující zakoupen doklad etiket do zahraničí, je povinen ho ještě před překročením státní hranice vždy nechat označit vlakovou četou ČD nebo u pokladní přepážky ČD ve stanici před nástupem do vlaku (tj. nejpozději před pohraniční přechodovou stanicí nebo v přechodové pohraniční stanici), neoznačený doklad je neplatný. V případě potřeby má cestující povinnost průvodčího ČD aktivně vyhledat a o označení požádat U etiket do/z Německa, Rakouska a Slovenska, u nočních vlaků do/ze Švýcarska a u samostatně vydaných místenek, lehátek nebo lůžek s nástupní stanicí v zahraničí se neuplatňuje bod 9.4. Jízdenky odchylně mohou být zakoupeny i jako jednosměrné nebo zpáteční s nástupní stanicí v Německu, Rakousku, na Slovensku a u nočních spojů ve Švýcarsku.

11 Jízdní doklad může být vystavený i pro více cestujících (až 5 osob) anebo cestující může využít při nákupu možnosti zaškrtnutí volby Pro každého cestujícího doklad zvlášť. V takovém případě se vygenerují jízdní doklady jednotlivě, ale v takovém případě je třeba zadat identifikační údaje všech cestujících. Při sloučeném dokladu pro více cestujících je však nezbytné, aby bezpodmínečně cestovala osoba, jejíž jméno, příjmení a číslo průkazu je na dokladu uvedené. V případě, že taková osoba nemůže cestovat, je nutné jízdní doklady vrátit a zakoupit nové, dovolují-li to přepravní podmínky takto zakoupených dokladů. Vrácení dokladů v takových případech není bezplatné, podléhá storno podmínkám, zveřejněných ve Zvláštním ujednání pro mezinárodní přepravu (ZUJ) u jednotlivých typů dokladů Ceníky nabídek Včasná jízdenka Evropa a SparNight najdete na: https://www.cd.cz/eshop/international/info.aspx U nabídky Včasná jízdenka Evropa je nutné nastoupit jízdu v 1. den platnosti U jízdenek NRT (jízdenek do zahraničí za běžnou cenu) lze nastoupit jízdu první i druhý den platnosti, ukončení jízdy je však nutné do 24:00 druhého dne platnosti, není-li uvedeno na dokladu jinak U etiket na autovlak je nutné uvést správné údaje o vozidle a řidiči. Na případné rozdíly, zjištěné při nakládce nebude brán zřetel, stejně tak nebude brán zřetel na pozdní příjezd k nakládce (doba nakládky je uvedena na jízdním dokladu) a cestující nebude naložen, přičemž doklady propadnou bez nároku na náhradu. Při převozu motocyklu je řidič povinen si zajistit vlastní upevňovací popruhy. Při odbavení na terminále autovlaky je řidič povinen předložit platný jízdní doklad pro přepravu automobilu a řidiče, osvědčení o registraci motorového vozidla (malý technický průkaz) a osobní doklad řidiče. Zaměstnanec ČD s řidičem vyplní formulář Zpráva o stavu vozidla před naložením, kde jsou zapsány údaje o automobilu. Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující sám za asistence zaměstnance ČD nebo ZSSK. Po vykládce řidič podpisem na Zprávě o stavu vozidla před naložením potvrdí převzetí vozidla bez závad nebo poškození. Okamžikem potvrzení převzetí vozidla cestujícím zodpovědnost dopravce za technický stav vozidla končí. V případě, že se cestující k vykládce vozidla nedostaví, má povinnost uhradit veškeré škody (odtahová služba, parkovné, ostraha atp.), které vznikly nevyzvednutím vozidla Přepravit lze automobily v maximální výškách do 1,6 m a od 1,6 m do 2 m a motocykly do výšky 1,6 m. Maximální šířka střechy je povolena do 1,55 m. Maximální délka automobilu je 5,3 m, motocyklu 3,8 m. Maximální hmotnost včetně přepravovaného nákladu je 2500 kg Není povolena přeprava čtyřkolek, přívěsných vozíků a vleků za automobily. Nelze přepravovat vozidla bez řidiče, vozidla poškozená nebo nepojízdná. 10. Odbavení dětí v eshop ČD Dítě v kategorii 0-5 let může cestovat bezplatně pouze v případě, že pro něj není požadováno samostatné místo, lehátko nebo lůžko. V tomto případě se dítě v zadání parametrů cestujícího nezadává. V případě požadavku na samostatné místo, lehátko nebo lůžko pro jakoukoliv kategorii dítěte bude dítěti připočítáno buď

12 poloviční jízdné, nebo odpovídající přípustná výhodnější nabídka dle dostupnosti. Děti v kategoriích 6-9 let a let je třeba standardně zadat a budou odbaveni buď polovičním jízdným (u NRT jízdenek do/z Německa, Rakouska a Slovenska) nebo nejvýhodnější dostupnou nabídkou pro dospělého (např. Včasnou jízdenkou Evropa apod.). 11. Podmínky uplatnění práva z přepravní smlouvy (UPPS) u etiket do zahraničí (vrácení jízdních dokladů) a zvláštní podmínky pro vracení dokladů na autovlak U dokladů etiket do zahraničí platí Zvláštní ujednání Českých drah pro mezinárodní přepravu (ZUJ). Po zakoupení dokladů Včasná jízdenka Evropa/First Minute Europe, ve vyhlášených obdobích ČD TIP, SparNight nebo rezervace místa k sezení není z důvodů na straně cestujícího možnost vrácení, změny ani výměny tohoto dokladu (doklad propadá bez nároku na náhradu). Odchylně od ZUJ lze jízdenky NRT vracet do jednoho dne před prvním dnem platnosti se srážkou 10%, minimálně však 3 EUR, v první den platnosti jen zcela nevyužité jízdenky se srážkou 50%, minimálně však 3 EUR. Po uplynutí prvního dne platnosti činí stornopoplatek u vrácených mezinárodních NRT etiket 100%. U jízdenek NRT v přepravě mezi ČD a ZSSK (jízdenky v tarifu Sousedská přeprava ) lze jízdenky vracet do jednoho dne před odjezdem se srážkou 10%, nejméně však 1 EUR, v první den platnosti se srážkou 50%, minimálně však 1 EUR, druhý den a později činí srážka 100%. Pro vracení jízdenek s globální cenou platí pravidla stanovená v ZUJ U dokladů VJE, ke kterým je současně zakoupené i lůžko nebo lehátko, lze provést návratek pouze celého dokladu, přičemž návratek bude proveden z rezervačního dokladu (lehátko, lůžko), ne z jízdenky (viz bod 1.11.). V případě částečného návratku dokladu pro více osob, je třeba zneplatnit celý doklad (všechny osoby) a zakoupit nové doklady, přičemž ČD negarantují momentální dostupnost stejné nabídky (stejné ceny). Doklady SparNight nelze vracet z důvodů na straně cestujícícho ani s integrovaným lehátkem nebo lůžkem EShop ČD umožní v záložce Vrácení dokladu podat žádost o UPPS pro všechny druhy mezinárodních jízdních dokladů bez ohledu na důvod vrácení, a to včetně jízdních dokladů typu Včasná jízdenka Evropa. Je-li požadováno doložení některých skutečností, lze tak učinit v poli Popis Žádosti o odškodnění ve smyslu nařízení ES 1371/2007 lze uplatnit zasláním údajů o jízdních dokladech na adresu U kombinovaných dokladů, např. Včasná jízdenka Evropa + rezervace na SC Pendolino, lze vrátit rezervaci na SC pouze vrácením celého dokladu. VJE nebude vrácena Vrácené doklady (doklady, na které zákazník uplatnil právo z přepravní smlouvy) prostřednictvím záložky eshop Vrácení dokladu jsou tímto okamžikem zneplatněny a není dovoleno je znovu předkládat ve vlaku (budou vyhodnoceny jako

13 neplatné a zákazník zaplatí jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu TR10 + přirážky dle ceníku 6, pol. 1) Při odřeknutí místa u dokladu autovlak nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka 10% z ceny jízdného. V případě, že je doklad na autovlak vrácen v den odjezdu, nejpozději však do doby pravidelného odjezdu vlaku, činí srážka 50% z ceny jízdného. Po odjezdu vlaku nelze, odchylně od ZUJ, doklad na autovlak vrátit Jsou-li současně zakoupené doklady na autovlak pro obě cesty (Tam i Zpět), nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy (vrátit jízdenku) pouze pro cestu Tam, vždy je třeba vrátit doklady pro obě cesty Při vrácení samostatných lůžkových nebo lehátkových lístků v přepravě ČD/ZSSK nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 10%, nejméně však 1 EUR za místo a noc. Jestliže bylo lehátko nebo lůžko odřeknuto v den odjezdu, nejpozději však 2 hodiny před plánovaným odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 50%, nejméně 1 EUR za místo a noc. V případě pozdějšího odřeknutí, odchylně od ZUJ, nevzniká nárok na žádný návratek. U ostatních samostatně vydaných lůžkových nebo lehátkových lístků lze jejich vrácení provést nejpozději jeden den před odjezdem vlaku se srážkou z příplatku 10%, nejméně však 3 EUR za místo a noc. Jestliže bylo lehátko nebo lůžko odřeknuto v den odjezdu, nejpozději však 2 hodiny před plánovaným odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 50%, nejméně 3 EUR za místo a noc. V případě pozdějšího odřeknutí, odchylně od ZUJ, nevzniká nárok na žádný návratek Po zakoupení cestovního pojištění od ECP není z důvodů na straně cestujícího možnost vrácení (doklad propadá bez nároku na náhradu).

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydává v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s.

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Schváleno dne 19.9.2014 představenstvem společnosti RegioJet, a.s. Článek I, Rozsah platnosti 1. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jen SPP ) byly

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 5 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktŧ a obchodu dne: 07. 02. 2011 pod č.j.: 55 397/2011

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více