Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014"

Transkript

1 Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční 1 Rok 2014 Účtový rozvrh Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek H.Č. Bytové domy a bytové jednotky Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a byty poř. Dotací Budovy pro služby obyvatelstvu budovy pro služby obyvatelstvu - věcné břemeno H.Č. Budovy pro služby obyvatelstvu H.Č. Budovy pro služby obyv.poř. Dotací Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Jiné nebyt.domy a nebytové jednotky s věc.břemenem H.Č. Jiné nebytové domy a nebyt. Jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě H.Č. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby H.Č. Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Lesní pozemky Lesní pozemky - věcné břemeno Zahrady,pastviny,rybníky Zahrady, pastviny, rybníky - věcné břemeno Zastavěná plocha Zastavěná plocha - věcné břemeno Ostatní pozemky Ostatní pozemky - věcné břemeno Kulturní předměty Nedikončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - AAT (org.8836) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - proj. dokumentace Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - inv.pozemky Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti - Správa budov s.r.o Majetkové účasti - VAK s.r.o Majetkové účasti - Technické služby s.r.o Majetkové účasti - Poliklinika s.r.o Majetkové účasti - Bytové družstvo Majetkové účasti - Ekola Majetkové účasti - Bytové družstvo Oprávky k software oprávky k DDNM (018) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Stránka

2 Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám H.Č. Oprávky k sam.mov.věcem Oprávky k sam.mov.věcem H.Č. Oprávky d DDHM oprávky k DDHM (028) Zboží na skladě Informační středisko OP k finančnímu majetku (061 03) OP k jiným pohledávkám (315 02) OP k jiným pohledávkám (315 03) OP k jiným pohledávkám (315 04) OP k jiným pohledávkám (315 05) OP k jiným pohledávkám (315 06) OP k jiným pohledávkám (315 07) OP k jiným pohledávkám (315 08) OP k jiným pohledávkám (315 10) OP k jiným pohledávkám (315 15) OP k jiným pohledávkám (315 18) OP k jiným pohledávkám (315 19) OP k jiným pohledávkám (315 20) OP k jiným pohledávkám (315 29) OP k jiným pohledávkám (315 30) OP k jiným pohledávkám (315 31) OP k jiným pohledávkám (315 33) OP k jiným pohledávkám (315 34) OP k jiným pohledávkám (315 35) OP k jiným pohledávkám (315 36) H.Č. Opravné položky k odběratelům (311) Opravné položky k odběratelům (311) H.Č. Opravná položka k pohledávkám Opravná položka k pohledávkám (377) dot. Účet pěší zóna dot. Účet AAT 2 (org. 8836) dotační účet -ČNB dotační účet -ČNB Základní běžný účet účet KB Základní běžný účet - Byty Základní příjmový účet základní výdajový účet Fond rezerv a rozvoje Sociální fond Fond rozvoje a bydlení H.Č. Běžný účet ČS (číslo účtu: /0800) H.Č. Běžný účet - nájem předplacený (číslo účtu: ) Depozitní účet Depozitní účet Ekola H.Č. Pokladna - hospodářská činnosti realizovaná Správou budov Žamberk s.r.o. 2 Stránka

3 Pokladna Matějíčková Hana Pokladna Borovičková Hana Pokladna Červinková Milena Pokladna Dytrtová Iveta Pokladna Hečková Ivana Pokladna Šťovíček Roman Pokladna Křenová Radomíra pokladna výdajová Pokladna Řeháčková Petra Pokladna - Svitáková Pokladna Nunová Irena Pokladna Novotná Lada Pokladna Pokorná Marcela Pokladna Janovcová Blanka Pokladna Hájek Roman Pokladna Dušková Iveta Pokladna Krčmářová Jitka Pokladna Krsková Olga Pokladna Borovičková Kamila Pokladna Víšová Iveta Pokladna Brůnová Jitka Pokladna Kodytková Blanka Pokladna Fikejs Vladimír Valutová pokladna H.Č. Peníze na cestě Peníze na cestě - pokladny Peníze na cestě - banka Peníze na cestě - platba kartou H.Č.+m. Peníze na cestě - převod na hl.činnost ceniny - správa +MP Krátkodobé úvěry-revolvingový úvěr Odběratelé - faktury Odběratelé - nájemné Odběratelé - ŽL prodej Odběratelé - ŽL - inzerce Odběratelé - SB -prodej pozemků-pohledávky do splatnosti Odběratelé - hroby Odběratelé - koupaliště Odběratelé - byty Odběratelé - dražby, směnná smlouva Odběratelé - přefakturace H.Č. Odběratelé - nájemné nebyty H.Č. Odběratelé - byty H.Č. Odběratelé - faktury H.Č. Poskytnuté zálohy teplo H.Č. Poskytnuté zálohy ČEZ H.Č. Poskytnuté zálohy č.p Poskytnuté provozní zálohy SF Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy - pokladny Jiné pohledávky STAV správ. Popl Jiné pohledávky - STAV pokuta Jiné pohledávky - náklady říz. STAV Jiné pohledávky - správ. Popl. ŽPZE Jiné pohledávky - odbor ŽPZE Jiné pohledávky - náklady řízení ŽPZE Jiné pohledávky - pokuty doprava Jiné pohledávky - pokuty radar MP 3 Stránka

4 Jiné pohledávky - pokuty pov. Ručení Jiné pohledávky - náklady řízení doprava Jiné pohledávky VHP správ. Poplatky Jiné pohledávky ubyt. Kapacita Jiné pohledávky - poplatky za užívání veř.prostranství Jiné pohledávky - popl. Za vstupné Jiné pohledávky - popl. Tombola Jiné pohledávky - odpady Jiné pohledávky - náklady řízení odpady Jiné pohledávky - odpady RO Jiné pohledávky - správ.popl.spdo Jiné pohledávky - náklady řízení ŽIV Jiné pohledávky - exekuční náklady FIN Jiné pohledávky -psi Jiné pohledávky - dávky soc. péče Jiné pohledávky - hmotná nouze Jiné pohledávky - přestupková komise - pokuty Jiné pohledávky - MP - pokuty Jiné pohledávky- Reup - pokuta Jiné pohledávky -ReUp náklady řízení Krátkodobé závazky-dodavatelé -provoz Krátkodobé závazky-dodavatelé -investice Dodavatelé - SF H.Č. Dodavatelé H.Č. Přijaté zálohy služby H.Č. Přijaté zálohy teplo Přijatá záloha Přijatá záloha - DPH Přijatá záloha - dražební jistina,pozemky H.Č. Závazky z dělené správy a kaucí - kauce byt Závazky z dělené správy a kaucí - výživné Závazky z dělené zprávy a kaucí - autovraky Závazky z dělené správy a kaucí - kauce Závazky z dělené správy - hmotná nouze Závazky z dělené správy - soc. péče Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům VÚ Pohledávky zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci - výdajový okruh Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění Zúčtování s institucemi - sociální pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková DPH 15% DPH 21% DPH DPH - zúčtování s FU H.Č. DPH -zúčtování s městem Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vládn.instituce Pohledávky za vybrané vládní instituce Pohledávky za vybrané vldání instituce -pohřebné Pohledávky za vybrané vládní intituce - Pěší zóna Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybrané místní instituce 4 Stránka

5 Závazky k vybraným místním institucím (dotace) Závazky k vybraným místním institucím (příspěvky PO) Závazky k vybraným místním institucím (DSO) Poskytnuté zálohy na dotace-příspěvky z rozpočtu Poskytnuté zálohy na dotace-ekologické projekty Poskytnuté zálohy na dotace-prevence kriminality Poskytnuté zálohy na dotace-mládežnické projekty zájmové,sportovní Poskytnuté zálohy na dotace-orlicko Krátkodobé přijaté zálohy - dotace Krátkodobé přijaté zálohy - průtok Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky -pohřebné Ostatní krátkodobé pohledávky - FRB H. Č. Ostatní krákodobé pohledávky H.č. Ostatní krátkodobé pohledávky SIPO H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky přefakturace H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky nevyjsněné platby H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky - DPH z VYF Ostatní krátkodobé závazky - depozitum p. Falta Ostatní krátkodobé závazky - příjmový účet Ostatní krátkodobé závazky - Moudrá Ostatní krátkodobé závazky - přefakturace Oststní krátkodobé závazky - výdajový účet Ostatní krátkodobé závazky- Důchodové spoření II.pilíř H.Č. Ostatní krátkodobé závazky č.p H.Č. Ostatní krákodobé pohledávky Náklady příštích období-leasingy H.Č. Výnosy příštích období - předplacený nájem Výnosy příštích období - správ. Popl.,nákl.řízení H.Č. Dohadné účty aktivní - vodné, služby H.Č. Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohdné účty pasivní - příspěvky k vyúčtování Jméní účetní jednotky Jmění účetní jednotky - předané zásoby (Olbena-benzin) Jmění účetní jednotky Jméní účetní jednotky - fond oběžných aktiv Jmění účetní jednotky - saldo výdajů a nákladů Jmění účetní jednotky - saldo příjmů a výnosů Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů min.let jmění účetní jednotky-svěření majetku příspěvkové organizaci jmění účetní jednotky-investiční transfery jmění účetní jednotky-ostatní H. Č. Jmění účetní jednotky - poříz. DHIM, DNHIM Jmění účetní jednotky H.Č. Jmění účetní jednotky bezúpl. Převz. DHIM H.Č. Jméní účetní jednotky jmění účetní jednotky-dlouhodobý nemh. a hmot. maj. pořízený v minulých letech Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté od r Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dooprávkování do roku Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy H.Č. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - nepřijaté dotace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté do r H.Č. Oceňovací rozdíly při změně metody 5 Stránka

6 Oceňovací rozdíly při změně metody - příjmy Oceňovací rozdíly při změně metody - výdaje Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období - příjmy Opravy chyb minulých období - Centropol opravy chyb minulých období -opravy předchozích účetních období Opravy chyb minulých období - výdaje Ostatní fondy - FRR poč. stav Ostatní fondy - FRR příjmy Ostatní fondy - FRR výdaje Ostatní fondy - SF poč. stav Ostatní fondy - SF tvorba Ostatní fondy - SF čerpání Ostatní fondy - FRB poč. stav Ostatní fondy - FRB příjem Ostatní fondy - FRB výdej Ostatní fondy - Ekola poč. stav Ostatní fondy - Ekola příjem H.Č. Výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení 431 xx výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 xx Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS- komunikace Albertinum,Voj.sady.řel.most Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB -komunikace, sítě Albertinum Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - auto hasiči, areál pod Č.lesem Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - nástavba Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - rekonstrukce č.p. 1055,schody k sokolovně Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB - pozemky zimní stadion Dlouhodobý úvěr tuzemský- Úvěr -nástavba Dlouhodobý úvěr KB - Pěší zóna H.Č. dlouhodobý závazek - kauce Dlouhodobá přijatá záloha koupaliště Dlouhodobě poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lautrbach Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Mimra Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Krajčír Ostatní dlouhodobé pohledávky-frb p. Lauterbachová-Bečková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šimková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lahůčková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bezperát Ostatní douhodobé pohledávky - FRB p. Kumpoštová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Kalousková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Osecký Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Andrová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p.holeček Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Volf Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šafář Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Chvátil Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bílek Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Brožková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Tacl Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Hovádková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Exler Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB - p. Vejvodová Ostatní dlouhodobé pohledávky - ČZS Ostatní dlouhodobé pohledávky - TJ Sokol Žamberk Dlouhodobé poskytuné zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -Orlicko 6 Stránka

7 Dlouhodobé přijaté zálohy - Egon, výzva Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - koupaliště H.Č Spotřeba materiálu H.Ć. Spotřeba materiálu H.Č. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba energie- koupaliště H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie - ele. Energie Spotřebované zboží Spotřebované zboží-zdarma věnované Opravy a udržování Opravy a udržování -koupaliště H.Č. Opravy a udržování H.Č. Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentace Ostatní služby ostatní služby ostatní služby -ŽL ostatní služby -koupaliště Ostatní služby - věcné břemeno H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - ostatní práce H.Č. Ostatní služby - výkony spojů SIPO, pošt.poplatky H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - nájem čp.975, H.Č. Ostatní služby - ostatní H.Č. Ostatní služby - DPH z koeficientu Mzdové náklady - refundace Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky - kolky, daň z převodu H.Č. Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti-pojištění Ostatní náklady z činnosti H.Č. Ostátní náklady z činnosti - poplatky ČS H.Č. Ostatní náklady z činnosti - fond oprav Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku H.Č. Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DHM H.Č. zůstatková cena prodaného DHIM Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek 7 Stránka

8 H.Č. Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek H.Č. Náklady z odepsaných pohledávek Nákldy z drobného dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou(trafostanice) Náklady vybraných místních institucí - finanční dary Náklady místních institucí - členské příspěvky Náklady místních institucí - vyúčtování Cema Náklady vybraných místních institucí - mládežnické projekty Náklady Náklady místních institucí Náklady místních institucí Dań z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy z prodej výrobků (ŽL předplatné,dřevo) Výnosy z prodeje výrobků (zdarma věnované) Výnosy z prodeje služeb (ŽL inzerce,hroby, koupaliště, sběr, rekl.plocha, věcná břemena, karty) výnosy z prodeje služeb (zdarma věnované) Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu - nebyty H.Č. Výnosy z pronájmu - byty H.Č. Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží (zdarma věnované) Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy z vlasních výkonů (vstupné,provize,známky) H.Č. Pokuty smluvní Pokuty (KPP, SPDO, atd) Výnosy z odepsaných pohledávek H.Č. Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Prodej hmotného dl.majteku Prodej pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti (poj.plnění, ZTP, proj.dokumentace) H.Č. Ostatní výnosy z činnosty (zaokrouhlení) Úroky H.Č. Úroky Kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan.majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z vybraných místních institucí z transferu Výnosy z vybraných místních institucí z transferu H.Č. Výnosy z vybraných místních institucí z transferu výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - OTE Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE 8 Stránka

9 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE Ostatní majetek (sbírkové předměty PO) H.Č. Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky - odpady Odepsané pohledávky - dávky soc. péče Odepsané pohledávky - hmotná nouze Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky - nepřijaté dotace Dloujhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů-koupaliště Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva -pokutové bloky Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínění závazky z jiných smluv -poskytnuté příspěvky H.Č. Zástavy majetku Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z dotací Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z úvěrů 999 xx vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9 Stránka

10 10 Stránka

11 11 Stránka

12 12 Stránka

13 13 Stránka

14 14 ulých letech Stránka

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Hlavní účetní kniha. Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, , CZ, IČO: , DIČ: CZ

Hlavní účetní kniha.  Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, , CZ, IČO: , DIČ: CZ Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, 267 12, CZ, IČO: 00233510, DIČ: CZ00233510 Hlavní účetní kniha Počáteční stav ke dni: 01.01.2016 Zůstatek ke dni: 2016-09-30 Třída: 0 Skupina: 01 Synt. účet: 018

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 - Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 157.615,10 180.079,10 200.666,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418.642,00

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

12/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

12/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1 / 7 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 110 478,00 110 478,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 110 478,00 110 478,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán 407 019,00

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

09/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

09/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1 / 7 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 110 478,00 110 478,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 110 478,00 110 478,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán 407 019,00

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

06/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

06/2016. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1 / 7 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 110 478,00 110 478,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 110 478,00 110 478,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán 407 019,00

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2014 (příloha k inventarizační zprávě)

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2014 (příloha k inventarizační zprávě) 018 14 Drobný dlouh.nehmot.maj. - místní knihovna 1 33 720.00 33 720.00 0 0 078 14 Oprávky k drob.dlouh.nehmot.maj.018 14 1 33 720.00 33 720.00 0 0 018 15 Drobný dlouhodobý nehmot.maj.-muzeum 2 9 282.00

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 D. Meziroční srovnání Meziroční srovnání KEO-W 1.8.184 / Uckom Obsah: 1. Porovnání aktiva pasiv 2. Porovnání závazků a pohledávek 3. Porovnání příjmů a výdajů Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2008

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

12/2014. Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

12/2014. Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1 / 11 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 75 312,00 75 312,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 75 312,00 75 312,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 624 505,00 71 226,47 81 026,00 81 026,00

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy uveden v

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň Název Okamžik sestavení:..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 660 077, 7,7 0 8 859,85 5 78 85,57 006 9,90 0 958,7 0 575 9, 0 69 67,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 05 08,0 8 68,0 76 00,00 76 00,00 Nehmotné

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok:

- Porovnání aktiv a pasiv rok: - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.06c / Uc15s A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 150.490,20 160.474,20 160.474,20 021 Stavby 45.955.975,10 38.827.546,10 39.299.380,10 022 Samost.mov.hm.věci

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více