Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014"

Transkript

1 Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční 1 Rok 2014 Účtový rozvrh Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek H.Č. Bytové domy a bytové jednotky Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a byty poř. Dotací Budovy pro služby obyvatelstvu budovy pro služby obyvatelstvu - věcné břemeno H.Č. Budovy pro služby obyvatelstvu H.Č. Budovy pro služby obyv.poř. Dotací Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Jiné nebyt.domy a nebytové jednotky s věc.břemenem H.Č. Jiné nebytové domy a nebyt. Jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě H.Č. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby H.Č. Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Lesní pozemky Lesní pozemky - věcné břemeno Zahrady,pastviny,rybníky Zahrady, pastviny, rybníky - věcné břemeno Zastavěná plocha Zastavěná plocha - věcné břemeno Ostatní pozemky Ostatní pozemky - věcné břemeno Kulturní předměty Nedikončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - AAT (org.8836) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - proj. dokumentace Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - inv.pozemky Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti - Správa budov s.r.o Majetkové účasti - VAK s.r.o Majetkové účasti - Technické služby s.r.o Majetkové účasti - Poliklinika s.r.o Majetkové účasti - Bytové družstvo Majetkové účasti - Ekola Majetkové účasti - Bytové družstvo Oprávky k software oprávky k DDNM (018) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Stránka

2 Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám H.Č. Oprávky k sam.mov.věcem Oprávky k sam.mov.věcem H.Č. Oprávky d DDHM oprávky k DDHM (028) Zboží na skladě Informační středisko OP k finančnímu majetku (061 03) OP k jiným pohledávkám (315 02) OP k jiným pohledávkám (315 03) OP k jiným pohledávkám (315 04) OP k jiným pohledávkám (315 05) OP k jiným pohledávkám (315 06) OP k jiným pohledávkám (315 07) OP k jiným pohledávkám (315 08) OP k jiným pohledávkám (315 10) OP k jiným pohledávkám (315 15) OP k jiným pohledávkám (315 18) OP k jiným pohledávkám (315 19) OP k jiným pohledávkám (315 20) OP k jiným pohledávkám (315 29) OP k jiným pohledávkám (315 30) OP k jiným pohledávkám (315 31) OP k jiným pohledávkám (315 33) OP k jiným pohledávkám (315 34) OP k jiným pohledávkám (315 35) OP k jiným pohledávkám (315 36) H.Č. Opravné položky k odběratelům (311) Opravné položky k odběratelům (311) H.Č. Opravná položka k pohledávkám Opravná položka k pohledávkám (377) dot. Účet pěší zóna dot. Účet AAT 2 (org. 8836) dotační účet -ČNB dotační účet -ČNB Základní běžný účet účet KB Základní běžný účet - Byty Základní příjmový účet základní výdajový účet Fond rezerv a rozvoje Sociální fond Fond rozvoje a bydlení H.Č. Běžný účet ČS (číslo účtu: /0800) H.Č. Běžný účet - nájem předplacený (číslo účtu: ) Depozitní účet Depozitní účet Ekola H.Č. Pokladna - hospodářská činnosti realizovaná Správou budov Žamberk s.r.o. 2 Stránka

3 Pokladna Matějíčková Hana Pokladna Borovičková Hana Pokladna Červinková Milena Pokladna Dytrtová Iveta Pokladna Hečková Ivana Pokladna Šťovíček Roman Pokladna Křenová Radomíra pokladna výdajová Pokladna Řeháčková Petra Pokladna - Svitáková Pokladna Nunová Irena Pokladna Novotná Lada Pokladna Pokorná Marcela Pokladna Janovcová Blanka Pokladna Hájek Roman Pokladna Dušková Iveta Pokladna Krčmářová Jitka Pokladna Krsková Olga Pokladna Borovičková Kamila Pokladna Víšová Iveta Pokladna Brůnová Jitka Pokladna Kodytková Blanka Pokladna Fikejs Vladimír Valutová pokladna H.Č. Peníze na cestě Peníze na cestě - pokladny Peníze na cestě - banka Peníze na cestě - platba kartou H.Č.+m. Peníze na cestě - převod na hl.činnost ceniny - správa +MP Krátkodobé úvěry-revolvingový úvěr Odběratelé - faktury Odběratelé - nájemné Odběratelé - ŽL prodej Odběratelé - ŽL - inzerce Odběratelé - SB -prodej pozemků-pohledávky do splatnosti Odběratelé - hroby Odběratelé - koupaliště Odběratelé - byty Odběratelé - dražby, směnná smlouva Odběratelé - přefakturace H.Č. Odběratelé - nájemné nebyty H.Č. Odběratelé - byty H.Č. Odběratelé - faktury H.Č. Poskytnuté zálohy teplo H.Č. Poskytnuté zálohy ČEZ H.Č. Poskytnuté zálohy č.p Poskytnuté provozní zálohy SF Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy - pokladny Jiné pohledávky STAV správ. Popl Jiné pohledávky - STAV pokuta Jiné pohledávky - náklady říz. STAV Jiné pohledávky - správ. Popl. ŽPZE Jiné pohledávky - odbor ŽPZE Jiné pohledávky - náklady řízení ŽPZE Jiné pohledávky - pokuty doprava Jiné pohledávky - pokuty radar MP 3 Stránka

4 Jiné pohledávky - pokuty pov. Ručení Jiné pohledávky - náklady řízení doprava Jiné pohledávky VHP správ. Poplatky Jiné pohledávky ubyt. Kapacita Jiné pohledávky - poplatky za užívání veř.prostranství Jiné pohledávky - popl. Za vstupné Jiné pohledávky - popl. Tombola Jiné pohledávky - odpady Jiné pohledávky - náklady řízení odpady Jiné pohledávky - odpady RO Jiné pohledávky - správ.popl.spdo Jiné pohledávky - náklady řízení ŽIV Jiné pohledávky - exekuční náklady FIN Jiné pohledávky -psi Jiné pohledávky - dávky soc. péče Jiné pohledávky - hmotná nouze Jiné pohledávky - přestupková komise - pokuty Jiné pohledávky - MP - pokuty Jiné pohledávky- Reup - pokuta Jiné pohledávky -ReUp náklady řízení Krátkodobé závazky-dodavatelé -provoz Krátkodobé závazky-dodavatelé -investice Dodavatelé - SF H.Č. Dodavatelé H.Č. Přijaté zálohy služby H.Č. Přijaté zálohy teplo Přijatá záloha Přijatá záloha - DPH Přijatá záloha - dražební jistina,pozemky H.Č. Závazky z dělené správy a kaucí - kauce byt Závazky z dělené správy a kaucí - výživné Závazky z dělené zprávy a kaucí - autovraky Závazky z dělené správy a kaucí - kauce Závazky z dělené správy - hmotná nouze Závazky z dělené správy - soc. péče Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům VÚ Pohledávky zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci - výdajový okruh Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění Zúčtování s institucemi - sociální pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková DPH 15% DPH 21% DPH DPH - zúčtování s FU H.Č. DPH -zúčtování s městem Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vládn.instituce Pohledávky za vybrané vládní instituce Pohledávky za vybrané vldání instituce -pohřebné Pohledávky za vybrané vládní intituce - Pěší zóna Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybrané místní instituce 4 Stránka

5 Závazky k vybraným místním institucím (dotace) Závazky k vybraným místním institucím (příspěvky PO) Závazky k vybraným místním institucím (DSO) Poskytnuté zálohy na dotace-příspěvky z rozpočtu Poskytnuté zálohy na dotace-ekologické projekty Poskytnuté zálohy na dotace-prevence kriminality Poskytnuté zálohy na dotace-mládežnické projekty zájmové,sportovní Poskytnuté zálohy na dotace-orlicko Krátkodobé přijaté zálohy - dotace Krátkodobé přijaté zálohy - průtok Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky -pohřebné Ostatní krátkodobé pohledávky - FRB H. Č. Ostatní krákodobé pohledávky H.č. Ostatní krátkodobé pohledávky SIPO H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky přefakturace H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky nevyjsněné platby H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky - DPH z VYF Ostatní krátkodobé závazky - depozitum p. Falta Ostatní krátkodobé závazky - příjmový účet Ostatní krátkodobé závazky - Moudrá Ostatní krátkodobé závazky - přefakturace Oststní krátkodobé závazky - výdajový účet Ostatní krátkodobé závazky- Důchodové spoření II.pilíř H.Č. Ostatní krátkodobé závazky č.p H.Č. Ostatní krákodobé pohledávky Náklady příštích období-leasingy H.Č. Výnosy příštích období - předplacený nájem Výnosy příštích období - správ. Popl.,nákl.řízení H.Č. Dohadné účty aktivní - vodné, služby H.Č. Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohdné účty pasivní - příspěvky k vyúčtování Jméní účetní jednotky Jmění účetní jednotky - předané zásoby (Olbena-benzin) Jmění účetní jednotky Jméní účetní jednotky - fond oběžných aktiv Jmění účetní jednotky - saldo výdajů a nákladů Jmění účetní jednotky - saldo příjmů a výnosů Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů min.let jmění účetní jednotky-svěření majetku příspěvkové organizaci jmění účetní jednotky-investiční transfery jmění účetní jednotky-ostatní H. Č. Jmění účetní jednotky - poříz. DHIM, DNHIM Jmění účetní jednotky H.Č. Jmění účetní jednotky bezúpl. Převz. DHIM H.Č. Jméní účetní jednotky jmění účetní jednotky-dlouhodobý nemh. a hmot. maj. pořízený v minulých letech Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté od r Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dooprávkování do roku Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy H.Č. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - nepřijaté dotace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté do r H.Č. Oceňovací rozdíly při změně metody 5 Stránka

6 Oceňovací rozdíly při změně metody - příjmy Oceňovací rozdíly při změně metody - výdaje Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období - příjmy Opravy chyb minulých období - Centropol opravy chyb minulých období -opravy předchozích účetních období Opravy chyb minulých období - výdaje Ostatní fondy - FRR poč. stav Ostatní fondy - FRR příjmy Ostatní fondy - FRR výdaje Ostatní fondy - SF poč. stav Ostatní fondy - SF tvorba Ostatní fondy - SF čerpání Ostatní fondy - FRB poč. stav Ostatní fondy - FRB příjem Ostatní fondy - FRB výdej Ostatní fondy - Ekola poč. stav Ostatní fondy - Ekola příjem H.Č. Výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení 431 xx výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 xx Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS- komunikace Albertinum,Voj.sady.řel.most Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB -komunikace, sítě Albertinum Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - auto hasiči, areál pod Č.lesem Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - nástavba Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - rekonstrukce č.p. 1055,schody k sokolovně Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB - pozemky zimní stadion Dlouhodobý úvěr tuzemský- Úvěr -nástavba Dlouhodobý úvěr KB - Pěší zóna H.Č. dlouhodobý závazek - kauce Dlouhodobá přijatá záloha koupaliště Dlouhodobě poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lautrbach Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Mimra Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Krajčír Ostatní dlouhodobé pohledávky-frb p. Lauterbachová-Bečková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šimková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lahůčková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bezperát Ostatní douhodobé pohledávky - FRB p. Kumpoštová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Kalousková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Osecký Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Andrová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p.holeček Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Volf Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šafář Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Chvátil Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bílek Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Brožková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Tacl Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Hovádková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Exler Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB - p. Vejvodová Ostatní dlouhodobé pohledávky - ČZS Ostatní dlouhodobé pohledávky - TJ Sokol Žamberk Dlouhodobé poskytuné zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -Orlicko 6 Stránka

7 Dlouhodobé přijaté zálohy - Egon, výzva Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - koupaliště H.Č Spotřeba materiálu H.Ć. Spotřeba materiálu H.Č. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba energie- koupaliště H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie - ele. Energie Spotřebované zboží Spotřebované zboží-zdarma věnované Opravy a udržování Opravy a udržování -koupaliště H.Č. Opravy a udržování H.Č. Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentace Ostatní služby ostatní služby ostatní služby -ŽL ostatní služby -koupaliště Ostatní služby - věcné břemeno H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - ostatní práce H.Č. Ostatní služby - výkony spojů SIPO, pošt.poplatky H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - nájem čp.975, H.Č. Ostatní služby - ostatní H.Č. Ostatní služby - DPH z koeficientu Mzdové náklady - refundace Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky - kolky, daň z převodu H.Č. Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti-pojištění Ostatní náklady z činnosti H.Č. Ostátní náklady z činnosti - poplatky ČS H.Č. Ostatní náklady z činnosti - fond oprav Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku H.Č. Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DHM H.Č. zůstatková cena prodaného DHIM Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek 7 Stránka

8 H.Č. Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek H.Č. Náklady z odepsaných pohledávek Nákldy z drobného dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou(trafostanice) Náklady vybraných místních institucí - finanční dary Náklady místních institucí - členské příspěvky Náklady místních institucí - vyúčtování Cema Náklady vybraných místních institucí - mládežnické projekty Náklady Náklady místních institucí Náklady místních institucí Dań z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy z prodej výrobků (ŽL předplatné,dřevo) Výnosy z prodeje výrobků (zdarma věnované) Výnosy z prodeje služeb (ŽL inzerce,hroby, koupaliště, sběr, rekl.plocha, věcná břemena, karty) výnosy z prodeje služeb (zdarma věnované) Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu - nebyty H.Č. Výnosy z pronájmu - byty H.Č. Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží (zdarma věnované) Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy z vlasních výkonů (vstupné,provize,známky) H.Č. Pokuty smluvní Pokuty (KPP, SPDO, atd) Výnosy z odepsaných pohledávek H.Č. Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Prodej hmotného dl.majteku Prodej pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti (poj.plnění, ZTP, proj.dokumentace) H.Č. Ostatní výnosy z činnosty (zaokrouhlení) Úroky H.Č. Úroky Kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan.majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z vybraných místních institucí z transferu Výnosy z vybraných místních institucí z transferu H.Č. Výnosy z vybraných místních institucí z transferu výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - OTE Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE 8 Stránka

9 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE Ostatní majetek (sbírkové předměty PO) H.Č. Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky - odpady Odepsané pohledávky - dávky soc. péče Odepsané pohledávky - hmotná nouze Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky - nepřijaté dotace Dloujhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů-koupaliště Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva -pokutové bloky Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínění závazky z jiných smluv -poskytnuté příspěvky H.Č. Zástavy majetku Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z dotací Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z úvěrů 999 xx vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9 Stránka

10 10 Stránka

11 11 Stránka

12 12 Stránka

13 13 Stránka

14 14 ulých letech Stránka

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Hlavní účetní kniha. Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, , CZ, IČO: , DIČ: CZ

Hlavní účetní kniha.  Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, , CZ, IČO: , DIČ: CZ Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, 267 12, CZ, IČO: 00233510, DIČ: CZ00233510 Hlavní účetní kniha Počáteční stav ke dni: 01.01.2016 Zůstatek ke dni: 2016-09-30 Třída: 0 Skupina: 01 Synt. účet: 018

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 - Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 157.615,10 180.079,10 200.666,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418.642,00

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 D. Meziroční srovnání Meziroční srovnání KEO-W 1.8.184 / Uckom Obsah: 1. Porovnání aktiva pasiv 2. Porovnání závazků a pohledávek 3. Porovnání příjmů a výdajů Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2008

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO Směrná účtová osnova s analytickými účty pro ÚSC a DSO Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy uveden v

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00063703 Název: Úřad městské části Praha 6 AKTIVA CELKEM 8

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vrábče za rok 2015 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vrábče za rok 2015 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů Příloha k inventarizační zprávě Obce Vrábče za rok 2015 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů č.ú. ORJ ORG TEXT K 31.12.2015 K 31. 12. 2015 Drobný dlouhodobý hmotný

Více