Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Odbor finanční. Účtový rozvrh. Rok 2014"

Transkript

1 Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Odbor finanční 1 Rok 2014 Účtový rozvrh Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek H.Č. Bytové domy a bytové jednotky Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a bytové jednotky H.Č. Bytové domy a byty poř. Dotací Budovy pro služby obyvatelstvu budovy pro služby obyvatelstvu - věcné břemeno H.Č. Budovy pro služby obyvatelstvu H.Č. Budovy pro služby obyv.poř. Dotací Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Jiné nebyt.domy a nebytové jednotky s věc.břemenem H.Č. Jiné nebytové domy a nebyt. Jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě H.Č. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby H.Č. Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Lesní pozemky Lesní pozemky - věcné břemeno Zahrady,pastviny,rybníky Zahrady, pastviny, rybníky - věcné břemeno Zastavěná plocha Zastavěná plocha - věcné břemeno Ostatní pozemky Ostatní pozemky - věcné břemeno Kulturní předměty Nedikončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - AAT (org.8836) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - proj. dokumentace Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - inv.pozemky Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti - Správa budov s.r.o Majetkové účasti - VAK s.r.o Majetkové účasti - Technické služby s.r.o Majetkové účasti - Poliklinika s.r.o Majetkové účasti - Bytové družstvo Majetkové účasti - Ekola Majetkové účasti - Bytové družstvo Oprávky k software oprávky k DDNM (018) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Stránka

2 Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám H.Č. Oprávky k sam.mov.věcem Oprávky k sam.mov.věcem H.Č. Oprávky d DDHM oprávky k DDHM (028) Zboží na skladě Informační středisko OP k finančnímu majetku (061 03) OP k jiným pohledávkám (315 02) OP k jiným pohledávkám (315 03) OP k jiným pohledávkám (315 04) OP k jiným pohledávkám (315 05) OP k jiným pohledávkám (315 06) OP k jiným pohledávkám (315 07) OP k jiným pohledávkám (315 08) OP k jiným pohledávkám (315 10) OP k jiným pohledávkám (315 15) OP k jiným pohledávkám (315 18) OP k jiným pohledávkám (315 19) OP k jiným pohledávkám (315 20) OP k jiným pohledávkám (315 29) OP k jiným pohledávkám (315 30) OP k jiným pohledávkám (315 31) OP k jiným pohledávkám (315 33) OP k jiným pohledávkám (315 34) OP k jiným pohledávkám (315 35) OP k jiným pohledávkám (315 36) H.Č. Opravné položky k odběratelům (311) Opravné položky k odběratelům (311) H.Č. Opravná položka k pohledávkám Opravná položka k pohledávkám (377) dot. Účet pěší zóna dot. Účet AAT 2 (org. 8836) dotační účet -ČNB dotační účet -ČNB Základní běžný účet účet KB Základní běžný účet - Byty Základní příjmový účet základní výdajový účet Fond rezerv a rozvoje Sociální fond Fond rozvoje a bydlení H.Č. Běžný účet ČS (číslo účtu: /0800) H.Č. Běžný účet - nájem předplacený (číslo účtu: ) Depozitní účet Depozitní účet Ekola H.Č. Pokladna - hospodářská činnosti realizovaná Správou budov Žamberk s.r.o. 2 Stránka

3 Pokladna Matějíčková Hana Pokladna Borovičková Hana Pokladna Červinková Milena Pokladna Dytrtová Iveta Pokladna Hečková Ivana Pokladna Šťovíček Roman Pokladna Křenová Radomíra pokladna výdajová Pokladna Řeháčková Petra Pokladna - Svitáková Pokladna Nunová Irena Pokladna Novotná Lada Pokladna Pokorná Marcela Pokladna Janovcová Blanka Pokladna Hájek Roman Pokladna Dušková Iveta Pokladna Krčmářová Jitka Pokladna Krsková Olga Pokladna Borovičková Kamila Pokladna Víšová Iveta Pokladna Brůnová Jitka Pokladna Kodytková Blanka Pokladna Fikejs Vladimír Valutová pokladna H.Č. Peníze na cestě Peníze na cestě - pokladny Peníze na cestě - banka Peníze na cestě - platba kartou H.Č.+m. Peníze na cestě - převod na hl.činnost ceniny - správa +MP Krátkodobé úvěry-revolvingový úvěr Odběratelé - faktury Odběratelé - nájemné Odběratelé - ŽL prodej Odběratelé - ŽL - inzerce Odběratelé - SB -prodej pozemků-pohledávky do splatnosti Odběratelé - hroby Odběratelé - koupaliště Odběratelé - byty Odběratelé - dražby, směnná smlouva Odběratelé - přefakturace H.Č. Odběratelé - nájemné nebyty H.Č. Odběratelé - byty H.Č. Odběratelé - faktury H.Č. Poskytnuté zálohy teplo H.Č. Poskytnuté zálohy ČEZ H.Č. Poskytnuté zálohy č.p Poskytnuté provozní zálohy SF Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy - pokladny Jiné pohledávky STAV správ. Popl Jiné pohledávky - STAV pokuta Jiné pohledávky - náklady říz. STAV Jiné pohledávky - správ. Popl. ŽPZE Jiné pohledávky - odbor ŽPZE Jiné pohledávky - náklady řízení ŽPZE Jiné pohledávky - pokuty doprava Jiné pohledávky - pokuty radar MP 3 Stránka

4 Jiné pohledávky - pokuty pov. Ručení Jiné pohledávky - náklady řízení doprava Jiné pohledávky VHP správ. Poplatky Jiné pohledávky ubyt. Kapacita Jiné pohledávky - poplatky za užívání veř.prostranství Jiné pohledávky - popl. Za vstupné Jiné pohledávky - popl. Tombola Jiné pohledávky - odpady Jiné pohledávky - náklady řízení odpady Jiné pohledávky - odpady RO Jiné pohledávky - správ.popl.spdo Jiné pohledávky - náklady řízení ŽIV Jiné pohledávky - exekuční náklady FIN Jiné pohledávky -psi Jiné pohledávky - dávky soc. péče Jiné pohledávky - hmotná nouze Jiné pohledávky - přestupková komise - pokuty Jiné pohledávky - MP - pokuty Jiné pohledávky- Reup - pokuta Jiné pohledávky -ReUp náklady řízení Krátkodobé závazky-dodavatelé -provoz Krátkodobé závazky-dodavatelé -investice Dodavatelé - SF H.Č. Dodavatelé H.Č. Přijaté zálohy služby H.Č. Přijaté zálohy teplo Přijatá záloha Přijatá záloha - DPH Přijatá záloha - dražební jistina,pozemky H.Č. Závazky z dělené správy a kaucí - kauce byt Závazky z dělené správy a kaucí - výživné Závazky z dělené zprávy a kaucí - autovraky Závazky z dělené správy a kaucí - kauce Závazky z dělené správy - hmotná nouze Závazky z dělené správy - soc. péče Zaměstnanci Závazky vůči zaměstnancům VÚ Pohledávky zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci - výdajový okruh Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění Zúčtování s institucemi - sociální pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková Jiné přímé daně - zálohová Jiné přímé daně - srážková DPH 15% DPH 21% DPH DPH - zúčtování s FU H.Č. DPH -zúčtování s městem Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vládn.instituce Pohledávky za vybrané vládní instituce Pohledávky za vybrané vldání instituce -pohřebné Pohledávky za vybrané vládní intituce - Pěší zóna Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybrané místní instituce 4 Stránka

5 Závazky k vybraným místním institucím (dotace) Závazky k vybraným místním institucím (příspěvky PO) Závazky k vybraným místním institucím (DSO) Poskytnuté zálohy na dotace-příspěvky z rozpočtu Poskytnuté zálohy na dotace-ekologické projekty Poskytnuté zálohy na dotace-prevence kriminality Poskytnuté zálohy na dotace-mládežnické projekty zájmové,sportovní Poskytnuté zálohy na dotace-orlicko Krátkodobé přijaté zálohy - dotace Krátkodobé přijaté zálohy - průtok Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky -pohřebné Ostatní krátkodobé pohledávky - FRB H. Č. Ostatní krákodobé pohledávky H.č. Ostatní krátkodobé pohledávky SIPO H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky přefakturace H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky nevyjsněné platby H.Č. Ostatní krátkodobé pohledávky - DPH z VYF Ostatní krátkodobé závazky - depozitum p. Falta Ostatní krátkodobé závazky - příjmový účet Ostatní krátkodobé závazky - Moudrá Ostatní krátkodobé závazky - přefakturace Oststní krátkodobé závazky - výdajový účet Ostatní krátkodobé závazky- Důchodové spoření II.pilíř H.Č. Ostatní krátkodobé závazky č.p H.Č. Ostatní krákodobé pohledávky Náklady příštích období-leasingy H.Č. Výnosy příštích období - předplacený nájem Výnosy příštích období - správ. Popl.,nákl.řízení H.Č. Dohadné účty aktivní - vodné, služby H.Č. Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dohdné účty pasivní - příspěvky k vyúčtování Jméní účetní jednotky Jmění účetní jednotky - předané zásoby (Olbena-benzin) Jmění účetní jednotky Jméní účetní jednotky - fond oběžných aktiv Jmění účetní jednotky - saldo výdajů a nákladů Jmění účetní jednotky - saldo příjmů a výnosů Jmění účetní jednotky - zúčtování příjmů a výdajů min.let jmění účetní jednotky-svěření majetku příspěvkové organizaci jmění účetní jednotky-investiční transfery jmění účetní jednotky-ostatní H. Č. Jmění účetní jednotky - poříz. DHIM, DNHIM Jmění účetní jednotky H.Č. Jmění účetní jednotky bezúpl. Převz. DHIM H.Č. Jméní účetní jednotky jmění účetní jednotky-dlouhodobý nemh. a hmot. maj. pořízený v minulých letech Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté od r Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dooprávkování do roku Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy H.Č. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - nepřijaté dotace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - přijaté do r H.Č. Oceňovací rozdíly při změně metody 5 Stránka

6 Oceňovací rozdíly při změně metody - příjmy Oceňovací rozdíly při změně metody - výdaje Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období - příjmy Opravy chyb minulých období - Centropol opravy chyb minulých období -opravy předchozích účetních období Opravy chyb minulých období - výdaje Ostatní fondy - FRR poč. stav Ostatní fondy - FRR příjmy Ostatní fondy - FRR výdaje Ostatní fondy - SF poč. stav Ostatní fondy - SF tvorba Ostatní fondy - SF čerpání Ostatní fondy - FRB poč. stav Ostatní fondy - FRB příjem Ostatní fondy - FRB výdej Ostatní fondy - Ekola poč. stav Ostatní fondy - Ekola příjem H.Č. Výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení 431 xx výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 xx Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS- komunikace Albertinum,Voj.sady.řel.most Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB -komunikace, sítě Albertinum Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - auto hasiči, areál pod Č.lesem Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - nástavba Dlouhodobý úvěr tuzemský- ČS - rekonstrukce č.p. 1055,schody k sokolovně Dlouhodobý úvěr tuzemský- KB - pozemky zimní stadion Dlouhodobý úvěr tuzemský- Úvěr -nástavba Dlouhodobý úvěr KB - Pěší zóna H.Č. dlouhodobý závazek - kauce Dlouhodobá přijatá záloha koupaliště Dlouhodobě poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lautrbach Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Mimra Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Krajčír Ostatní dlouhodobé pohledávky-frb p. Lauterbachová-Bečková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šimková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Lahůčková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bezperát Ostatní douhodobé pohledávky - FRB p. Kumpoštová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Kalousková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Osecký Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Andrová Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p.holeček Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Volf Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Šafář Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Chvátil Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Bílek Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Brožková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Tacl Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Hovádková Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB p. Exler Ostatní dlouhodobé pohledávky - FRB - p. Vejvodová Ostatní dlouhodobé pohledávky - ČZS Ostatní dlouhodobé pohledávky - TJ Sokol Žamberk Dlouhodobé poskytuné zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery -Orlicko 6 Stránka

7 Dlouhodobé přijaté zálohy - Egon, výzva Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - koupaliště H.Č Spotřeba materiálu H.Ć. Spotřeba materiálu H.Č. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba energie- koupaliště H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie H.Č. Spotřeba energie - ele. Energie Spotřebované zboží Spotřebované zboží-zdarma věnované Opravy a udržování Opravy a udržování -koupaliště H.Č. Opravy a udržování H.Č. Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentace Ostatní služby ostatní služby ostatní služby -ŽL ostatní služby -koupaliště Ostatní služby - věcné břemeno H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - ostatní práce H.Č. Ostatní služby - výkony spojů SIPO, pošt.poplatky H.Č. Ostatní služby H.Č. Ostatní služby - nájem čp.975, H.Č. Ostatní služby - ostatní H.Č. Ostatní služby - DPH z koeficientu Mzdové náklady - refundace Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky - kolky, daň z převodu H.Č. Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti-pojištění Ostatní náklady z činnosti H.Č. Ostátní náklady z činnosti - poplatky ČS H.Č. Ostatní náklady z činnosti - fond oprav Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku H.Č. Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DHM H.Č. zůstatková cena prodaného DHIM Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek 7 Stránka

8 H.Č. Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek H.Č. Náklady z odepsaných pohledávek Nákldy z drobného dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou(trafostanice) Náklady vybraných místních institucí - finanční dary Náklady místních institucí - členské příspěvky Náklady místních institucí - vyúčtování Cema Náklady vybraných místních institucí - mládežnické projekty Náklady Náklady místních institucí Náklady místních institucí Dań z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy z prodej výrobků (ŽL předplatné,dřevo) Výnosy z prodeje výrobků (zdarma věnované) Výnosy z prodeje služeb (ŽL inzerce,hroby, koupaliště, sběr, rekl.plocha, věcná břemena, karty) výnosy z prodeje služeb (zdarma věnované) Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu - nebyty H.Č. Výnosy z pronájmu - byty H.Č. Výnosy z pronájmu H.Č. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží (zdarma věnované) Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy z vlasních výkonů (vstupné,provize,známky) H.Č. Pokuty smluvní Pokuty (KPP, SPDO, atd) Výnosy z odepsaných pohledávek H.Č. Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Prodej hmotného dl.majteku Prodej pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti (poj.plnění, ZTP, proj.dokumentace) H.Č. Ostatní výnosy z činnosty (zaokrouhlení) Úroky H.Č. Úroky Kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan.majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z vybraných místních institucí z transferu Výnosy z vybraných místních institucí z transferu H.Č. Výnosy z vybraných místních institucí z transferu výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - OTE Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE 8 Stránka

9 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - OTE Ostatní majetek (sbírkové předměty PO) H.Č. Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky - odpady Odepsané pohledávky - dávky soc. péče Odepsané pohledávky - hmotná nouze Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky - nepřijaté dotace Dloujhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů-koupaliště Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva -pokutové bloky Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínění závazky z jiných smluv -poskytnuté příspěvky H.Č. Zástavy majetku Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z dotací Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění-zástavy z úvěrů 999 xx vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9 Stránka

10 10 Stránka

11 11 Stránka

12 12 Stránka

13 13 Stránka

14 14 ulých letech Stránka

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013 strana : 1 013 000 Software 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 021 100 Stavby 021 110 Stavby 021 120 Stavby 021 200 Stavby 021 220 Stavby 021 300 Stavby 021 400 Stavby 021 500 Stavby 021 600 Stavby

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více