Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition"

Transkript

1 Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XVIII. Petr Eben international organ competition opava 04

2

3 Statutární měo Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje The Opava Municipal Council in cooperation wi e Church Conservatoire Opava have pleasure in announcing XVIII. ročník MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽE PETRA EBENA Opava SOUTĚŽ V INTERPRETACI Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 0 let (tj. narozeným od data včetně). Soutěž je tříkolová na nárojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Sv. Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo). The 8 Annual PETR EBEN INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION Opava 04 7 October November 04 PERFORMANCE The competition is open to candidates from all countries who will be aged 0 years or less on e fir day of e competition (born on or after 7 October 984). The competition consis of ree rounds and will be held at e Petr Bezruč Library ( Round), e Church nd of e Holy Gho ( Round), and e Caedral of e Assumption of Our Lady ( Round). SOUTĚŽ V IMPROVIZACI je soutěžním oborem nezávislým na účai v interpretační čái soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 0 let (tj. narozeným od data včetně). Soutěž probíhá na nároji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. POROTA Feinand Klinda, Slovensko (předseda) Roberto Antonello, Itálie Johannes Geffert, Německo Susan Landale, Francie/Velká Británie Tomasz Adam Nowak, Polsko/Německo Markéta Schley Reindlová, Česká rep./německo Thomas Daniel Schlee, Rakousko Uzávěrka přihlášek:. června 04 IMPROVISATION is a part of e competition which is independent of e performance section. The competition is open to candidates from all countries who will be aged 0 years or less on e fir day of e competition (born on or after 7 October 984). The competition will be held at e Caedral of e Assumption of Our Lady. JURY Feinand Klinda, Slovakia (chairman) Roberto Antonello, Italy Johannes Geffert, Germany Susan Landale, France/Great Britain Tomasz Adam Nowak, Poland/Germany Markéta Schley Reindlová, Czech Republic/Germany Thomas Daniel Schlee, Auria Closing date for applications: June 04

4 CENY. cena Kč ,-. cena Kč 0 000,-. cena Kč 5 000,- Cena za improvizaci: Kč 5 000,- źprémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby Petra Ebena. Porota může ceny (s výjimkou. ceny, ceny za improvizaci a prémie Nadace ČHF) rozdělit. Koncertní vyoupení pro vítěze: źhonorované vyoupení v rámci abonentních koncertů Pro milovníky krásné hudby Magirátu měa Opavy (www.opava-city.cz) źhonorované vyoupení v rámci Mezinárodního hudebního feivalu Janáčkův máj (www.janackuvmaj.cz) źhonorované vyoupení jednoho z laureátů soutěže na samoatném recitálu v rámci Mezinárodního varhanního feivalu v bazilice sv. Jakuba v Praze (www.auditeorganum.cz) ORGANIZACE SOUTĚŽE Soutěž se uskuteční od do.. 04 v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě (. kolo), v chrámu Sv. Ducha v Opavě (. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (. kolo). Soutěž v improvizaci se uskuteční v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Výkony kandidátů bude posuzovat odborná porota, jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Všechna kola soutěže jsou příupná veřejnoi a jsou neanonymní. Na závěr soutěže bude uspořádán veřejný koncert v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, na němž převezmou ocenění kandidáti ceny a vyoupí s programem anoveným porotou, a to bez nároku na honorář. Průběh soutěže a práce odborné poroty se řídí Jednacím a organizačním řádem XVIII. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena. PRIZES Prize CZK 50,000 nd Prize CZK 0,000 Prize CZK 5,000 Improvisation CZK 5,000 źspecial Prize awaed by e Czech Music Foundation (CMF) for e be performance of a composition by Petr Eben. The Jury may (wi e exception of e Prize, e Improvisation prizes and e CMF Prize) apportion e prize monies. Concert performances for e winner: źprofessional engagement for e subscription concert For Lovers of Beautiful Music wi e Opava Municipal Council (www.opava-city.cz) źprofessional engagement at e Janáček May International Feival (www.janackuvmaj.cz) źprofessional engagement of one of e competition laureates for a solo recital as part of e International Organ Feival in St. Jacob s Basilica in Prague (www.auditeorganum.cz) COMPETITION ORGANISATION The competition will be held from 7 October to November 04 at e Petr Bezruč Library, Opava ( Round), at e Church of e Holy nd Gho, Opava ( Round), and at e Caedral of e Assumption of Our Lady, Opava ( Round). The Improvisation competition will be held on 9 November 04 at e Caedral of e Assumption of Our Lady, Opava. The performances of candidates will be evaluated by a jury of experts appointed by e competition organisers. Each round of e competition will be open to e public and e names of competitors will be published. At e end of e competition, a public concert will be held in e Caedral of e Assumption of Our Lady in Opava, at which competition prizes will be awaed and winners will perform a concert programme devised by e Jury. Performers will not be entitled to remuneration for eir participation. The competition proceedings and jurors duties are set out in e Rules of Procedure and Organisation of e 8 Annual Petr Eben International Organ Competition.

5 ÚČASTNICKÉ POPLATKY Interpretace: 500,- Kč Improvizace: 500,- Kč (Účaníci soutěže v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni.) Přihlášky k účai a kopie dokladu o úhradě účanického poplatku se přijímají em či poštou do. června 04. Opožděné doručení přihlášky a neuhrazení účanického poplatku ve anoveném termínu může být důvodem zamítnutí účai v soutěži. Účanický poplatek se nevrací. Kandidát zašle společně s přihláškou svou pasovou fotografii. Ubytování a ceovní náklady si hradí účaníci soutěže. Nabídka levného ubytování bude zveřejněna na internetové ránce soutěže. Adresa soutěže: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova Opava tel./fax mobil: Internetová ránka soutěže: ENTRY FEES Performance CZK,500 / EUR 60 Improvisation CZK 500 / EUR 0 (Participants in e Performance category are allowed to participate in e Improvisation category free of charge.) Completed application forms and evidence of entry fee payment (e.g. copy of e bank payment slip) mu be received by June 04 by or by po. Late arrival of fees / entry forms may lead to exclusion of a candidate from e competition. The entry fee is not refundable. The participant should submit a passport photo togeer wi e application form. Competition participants shall pay eir own accommodation and travel cos. Details of reasonably priced / inexpensive accommodation will be published on e competition website. Competition address: Církevní konzervatoř Opava (Church Conservatoire Opava) Beeovenova CZ Opava Czech Republic tel./fax mobile: Competition website: Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /000 IBAN: CZ BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX Variabilní symbol: datum narození (v posloupnoi den, měsíc, rok DDMMRRRR) Pro zahraniční platbu zvolte typ poplatku: SHA Adresa příjemce: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova Opava Bank Details: Deination Bank: Komerční banka, a. s. Account No. IBAN: CZ BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX Variable symbol: date of bir (in numeric form day, mon, year DDMMYYYY) Choose foreign payment type: SHA Address of beneficiary: Církevní konzervatoř Opava Beeovenova CZ Opava, Czech Republic

6 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY INTERPRETACE. kolo Sál Knihovny Petra Bezruče a) J. S. Bach výběr jedné čái: první nebo třetí věty z 6 triových sonát, BWV b) Výběr jednoho z následujících děl P. Ebena: źdeset chorálních předeher pro varhany (výběr libovolných čáí) nebo źmomenti d organo (výběr libovolných čáí) nebo źmalá chorální partita na O Jesu, all mein Leben bi Du Časový limit. kola: do 5 minut. kolo Chrám Sv. Ducha a) J. K. Vaňhal výběr jednoho praeambula a jedné fugy z uvedených cyklů: źpraeambula pro varhany (ed. ARTTHON, 00) źše fug pro varhany, vyd. Ludwig Maisch, Wien 80 (ed. ARTTHON, 0) b) Výběr jedné skladby: źj. Stanley Voluntaries for e Organ: Opera Quinta, Opera Sea, Opera Settima (ed. Oxfo University Press) nebo źcl. Balbare Noëls (Suittes avec des Variations, 770) c) Výběr jednoho z uvedených děl J. S. Bacha: źpreludium a fuga D dur, BWV 5 źtoccata a fuga d dórská, BWV 58 źpreludium (Toccata) a fuga F dur, BWV 540 źpreludium a fuga G dur, BWV 54 źpreludium a fuga a moll, BWV 54 źpreludium a fuga c moll, BWV 546 źpreludium a fuga C dur, BWV 547 źpreludium a fuga G dur, BWV 550 źtoccata, adagio a fuga C dur, BWV 564 źtoccata a fuga C dur, BWV 566a źpassacaglia c moll, BWV 58 Časový limit. kola: do 5 minut COMPETITION CONDITIONS PERFORMANCE Round Petr Bezruč Library a) J. S. Bach 6 Trio Sonatas, BWV A choice of any fir or i movement from e set b) A choice of one work by P. Eben źten choral preludes for organ (a choice of any parts) or źmomenti d organo (a choice of any parts) or źsmall Choral Partita on O Jesu, all mein Leben bi Du Duration ( Round): up to 5 minutes nd Round Church of e Holy Gho a) J. K. Vaňhal A choice of one praeambulum and one fugue from e following cycles: źpraeambula for Organ (ed. ARTTHON, 00) źsix Fugues for Organ, publisher Ludwig Maisch, Wien 80 (ed. ARTTHON, 0) b) A choice of one work: źj. Stanley Voluntaries for e Organ: Opera Quinta, Opera Sea, Opera Settima (ed. Oxfo University Press) or źcl. Balbare Noëls (Suittes avec des Variations, 770) c) Any work by J. S. Bach from e following li: źprelude and Fugue in D, BWV 5 źtoccata and Fugue in d 'Dorian', BWV 58 źprelude (Toccata) and Fugue in F, BWV 540 źprelude and Fugue in G, BWV 54 źprelude and Fugue in a, BWV 54 źprelude and Fugue in c, BWV 546 źprelude and Fugue in C, BWV 547 źprelude and Fugue in G, BWV 550 źtoccata, Adagio and Fugue in C, BWV 564 źtoccata and Fugue in C, BWV 566a źpassacaglia in c, BWV 58 nd Duration ( Round): up to 5 minutes 4

7 . kolo Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a) P. Eben výběr libovolné varhanní skladby, cyklu nebo jeho čáí (nejméně 0 minut, nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta) b) Jedna skladba nebo výběr z cyklu níže uvedených autorů: C. Franck, L. Vierne, Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Baroldy, F. Liszt, M. Reger c) Libovolná skladba, vhodná pro daný nároj (nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta) Časový limit. kola: do 50 minut Round Caedral of e Assumption of Our Lady a) Petr Eben Any organ composition cycle or part (parts) from a cycle (minimum 0 minutes, candidates are not allowed to repeat a composition ey have already played during e competition) b) Any work or chosen part (parts) from a cycle by ese composers: C. Franck, L. Vierne, Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Baroldy, F. Liszt, M. Reger c) Any composition suitable for e organ in e Opava Caedral (candidates are not allowed to repeat a composition ey have already played during e competition) Duration ( Round): up to 50 minutes IMPROVIZACE Soutěžní repertoár: a) Improvizace variační formy na zadané téma duchovní písně. b) Volná improvizace na porotou vybraná témata z tvorby Petra Ebena. Časový limit: do 5 minut IMPROVISATION Requirements: a) Improvisation on a given eme from a sacred song in variation form. b) Free improvisation based on emes by Petr Eben given by e Jury. Duration: up to 5 minutes Upozornění: Při překročení časového limitu může porota vyoupení kandidáta přerušit. Warning: If a competitor's performance exceeds e time limit, it may be interrupted by e Jury. Soutěžní podmínky jsou vydány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. The Competition Conditions are published in bo Czech and English versions. In e case of a dispute e Czech version shall be regaed as binding. 5

8 Statutární měo Opava / Opava Municipal Council PŘIHLÁŠKA / APPLICATION FORM Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben International Organ Competition Opava 04 INTERPRETACE / PERFORMANCE IMPROVIZACE / IMPROVISATION Vyberte možno, která se Vás týká. / Choose e option at applies to you. Jméno a příjmení / Fir Name and La Name: (hůlkovým písmem / in block letters) Datum narození / Date of Bir:... Národno / Nationality:... Státní příslušno / Citizenship:... Adresa / Address:... PSČ / Poal Code:... Telefon, Fax / Telephone, Fax: Fotografie / Photo ( em / per Hudební vzdělání (škola, mío, pedagog) / Music Education (School, Address, Teacher): Úča na hudebních soutěžích (výsledky) / Previous music competitions (results): Žádám / nežádám o zajištění regirátora / I require / do not require e assiance of a regirant. 6

9 SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR (jméno autora, název skladby, případně věty, edice) COMPETITION REPERTOIRE (composer, title of piece, details of movements, edition). kolo / Round a) J. S. Bach:... b) P. Eben:... nd. kolo / Round a) J. K. Vaňhal:... b)... c) J. S. Bach:.... kolo / Round a) P. Eben:... b)... c)... Datum / Date:... 7

10 Pedál (C f ). Principálbas 6'. Subbas 6'. Pommer krytý (trsm.) 6' 4. Oktáva 8' 5. Flétna basová 8' 6. Švígel 4' 7. Flétna plochá ' 8. Mixtura 5x / ' 9. Fagot 6' 0. Trompeta 8'. Šalmaj trubicová 4'. I/P. II/P 4. III/P I. manuál (C g ) Hlavní roj 5. Pommer krytý 6' 6. Principál 8' 7. Flétna trubicová 8' 8. Gamba špičatá 8' 9. Oktáva 4' 0. Flétna zobcová 4'. Kvinta / '. Oktáva špičatá '. Mixtura 5x ' 4. Cymbál x / ' I. man. Zadní pozitiv (C a ) Kryt 8' Principál 4' Flétna 4' Oktáva ' Kvinta / ' Cimbál 4x ' Roh křivý 8' Tremolo Pedál (C f ) Principál 6' Subbas 6' Oktávbas 8' Buon 8' Oktáva 4' Flétna 4' Pozoun 6' Dispozice varhan v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě Organ disposition at The Petr Bezruč Library in Opava Rieger Kloss, opus Trompeta 8' 6. II/I 7. III/I 8. Zapínač ručních rejříků II. manuál (C g ) Pozitiv 9. Kryt 8' 0. Principál 4'. Flétna kopulová 4'. Oktáva '. Kvinta / ' 4. Seskvialtera -x / ' 5. Akuta 4x ' 6. Roh křivý 8' 7. III/II 8. Tremolo 9. Vypínač jazyků 40. Vypínač crescenda 4. Vypínač spojek z crescenda Traktura elektrická 4 volné kombinace Pedálová kombinace Pleno, Tutti Žaluzie III. manuálu Crescendový válec Vypínače jednotlivých jazyků 8 III. manuál (C g ) Žaluziový roj 4. Flétna dřevěná 8' 4. Salicionál 8' 44. Principál 4' 45. Roh noční 4' 46. Dolce 4' 47. Nasa / ' 48. Flétna příčná ' 49. Tercie / ' 50. Flétna jasná ' 5. Mixtura 5x / ' 5. Dulcián 6' 5. Hoboj 8' 54. Trompeta jasná 4' 55. Tremolo Electric action 4 free combinations Pedal combination Pleno, Tutti Shutters of e III manual Crescendo roller Reed switches Dispozice varhan v chrámu Sv. Ducha v Opavě Organ disposition at The Church of e Holy Gho Václav Smolka, opus 5 II. man. Hlavní roj (C a ) Principál 6' Principál 8' Flétna 8' Roh kamzičí 8' Oktáva 4' Fugara 4' Kvinta / ' Oktáva ' Mixtura 4-5x / ' Trompeta 8' Kornet 4x (od c ) Spojky: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P Paměťové kombinace: 0 (5 x 64) Traktura tónová mechanická Traktura rejříková mechanická a elektrická Temperatura: Werckmeier III 5 III. man. Horní roj (C a ) Principál 8' Salicional 8' Principál 4' Flétna 4' Nasa / ' Flétna ' Tercie / ' 5 Mixtura 4x / ' Hoboj 8' Tremolo Memory combinations: 0 (5 x 64) Mechanical key action Mechanical and electric drawop action Temperament: Werckmeier III

11 I. manuál Hlavní roj 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů. Principál 6'. Kryt špičatý 6'. Principál 8' 4. Principál italský 8' 5. Flétna dutá 8' 6. Flétna trubicová 8' 7. Gamba špičatá 8' 8. Oktáva 4' 9. Flétna zobcová 4' 0. Kvinta / '. Oktáva flétnová '. Mixtura velká 5-6x '. Mixtura malá 4x ' 4. Fagot 6' 5. Trompeta 8' 6. Trompeta ext. 4' 7. Kornet -5x / ' 8. III/I 6' 9. II/I 6' 0. III/I 8'. II/I 8'. III/I 4'. II/I 4' 4. I 4' 5. Zapínač ručních rejříků 6. Vypínač jazykových hlasů II. manuál Horní pozitiv 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů 7. Kryt dvojitý 8' 8. Kvintadena 8' 9. Principál 4' 0. Roh noční 4'. Seskvialtera x / '. Oktáva '. Flétna lesní ' 4. Kvinta špičatá / ' 5. Akuta 4x ' Dispozice varhan v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Organ disposition at The Caedral of e Assumption of Our Lady Rieger-Kloss, opus Roh křivý 6' 7. Šalmaj trubicová 8' 8. Tremolo 9. II 6' 40. III/II 8' 4. III/II 4' 4. II 4' 0 4. Zvony g dis III. manuál Žaluziový roj 4 C a /a, 58 kláves, 70 tónů 44. Kryt tichý 6' 45. Principál 8' 46. Kryt dřevěný 8' 47. Salicionál 8' 48. Vox celeis -x 8'+ 8' 49. Oktáva 4' 50. Flétna trubicová 4' 5. Nasa / ' 5. Kvintadecima ' 5. Tercie / ' Mixtura 5-7x / ' 55. Dolkán ' 56. Cymbál kvintový x / ' 57. Trubka ext. 8' 58. Eufon 8' 59. Vox humana 8' 60. Clairon 4' 6. Tremolo 6. III 4' Kuželková vzdušnice Traktura elektrická 8 volných kombinací, Pléno, Tutti pedálové kombinace Žaluzie III. manuálu Crescendový válec Vypínače jednotlivých jazyků Pedál C f, 0 kláves i tónů 6. Bas akuický x '+6' 64. Principálbas 6' 65. Apertabas 6' 66. Subbas 6' 67. Buonbas 6' 68. Kvintbas 0 / ' 69. Oktávbas 8' 70. Flétna basová 8' 7. Bas šumivý 4x 5 / ' 7. Chorálbas 4' 7. Mixtura 5-7x ' 74. Roh noční ' 75. Kontrafagot ' 76. Pozoun 6' 77. Fagot ext. 6' 78. Trompeta basová 8' 79. Klarina ext. 4' 80. III/P 8' 8. II/P 8' 8. I/P 8' 8. III/P 4' 84. II/P 4' 85. I/P 4' 86. Zvony G dis Cone che Electric action 8 free combinations Pleno, Tutti pedal combinations Shutters of e III manual Crescendo roller Reed switches Podrobné informace o soutěži, soutěžních nárojích a přihlášky ke ažení na internetových ránkách: Furer information about e competition, competition inruments and application forms are available for downloading on our website: 9

12 lipsko 58 km Londýn 59 km Berlín 50 km praha 70 km opava Krakow 07 km Varšava 49 km Kyjev 08 km Budapešť 488 km paříž 400 km oděsa km atény 96 km Barcelona 087 km Lisabon 7 km mnichov 75 km brno 69 km Vídeň 98 km Bratislava 9 km řím 46 km Published by atutární měo Opava Edited by e Competition Secretariat

XVII. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben International Organ Competition

XVII. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben International Organ Competition XVII. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben International Organ Competition Opava 2010 Czech Republic Církevní konzervatoř Opava Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří

Více

Mezinárodní varhanní soutěž. Petr Eben XIX. International Organ. Competition

Mezinárodní varhanní soutěž. Petr Eben XIX. International Organ. Competition Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XIX. Petr Eben International Organ Competition Opava 2016 Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje XIX. ročník MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ

Více

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ PETRA EBENA Soutěž mladých varhaníků Opava 2008

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ PETRA EBENA Soutěž mladých varhaníků Opava 2008 XVI. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Soutěž mladých varhaníků Petr Eben International Organ Competition The Competition for Young Organists Published by Statutární město Opava Edited by the Competition

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZNÍ ORGANOLOG Velké náměstí 35 tel.: +420 607 935 859 500 01 Hradec Králové e-mail: uhlir.varhanik@tiscali.cz Č.j.: 10/2011 Dne: 20. 2. 2011 Kanonie Premonstrátů v Želivě

Více

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec 15. 18. června 2017 / June 15 18, 2017 55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival International Music Competition and Music Festival housle / violin

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Pro Bohemia Ostrava 2017

Pro Bohemia Ostrava 2017 Pro Bohemia Ostrava 2017 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na smyčcové nástroje, hra na klavír a zpěv. Podmínky soutěže a soutěžní řád: Soutěž

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2016 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2009 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan

Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan Janáčkova konzervatoř Ostrava velký sál Ostrava, CZ přeintonace varhan V roce 2010 jsme uskutečnili rekonstrukci velkých varhan III/46 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Tyto varhany byly postaveny v

Více

Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^2

Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^2 Oprava a re koná trukce varhan v^ kostele s v. Ignáce^ v Praze^ 1. Zjištění Varhany postavil v r. J91 Em.5.Petr z Prahy - Žižkova. Přitom bylo použito stávajícího postamentu ze starých varhan, na který

Více

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2009

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2009 Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2009 3. ročník 4. 7. června 2009 Pořádá Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou ve spolupráci s EGTA CZ, pod záštitou starosty města Zruč nad Sázavou. Informace

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA 3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA Z pověření Svazu lyžařů České republiky pořádá TJ Sokol Předklášteří, ve spolupráci s městem Svitavy, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka

Více

2012 Hradec Králové C/L World Cup FAI Open International World Cup Event

2012 Hradec Králové C/L World Cup FAI Open International World Cup Event Fédération Aéronautique Internationale FAI, Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Club of Aeromodellers CZE and Modelclub Hradec Králové Mezinárodní letecká federace

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR / Czech championship v lodních třídách / in classes Optimist, Laser Radial CTL 112147 datum / date: 23.9. 25.9.2011 a / and Pohár ALT Fireball / ALT Fireball cup CTL 112148 datum / date:

Více

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří.

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří. Y Grasski World Cup 2014 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization» Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)» Technical

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

CZECH OPEN 2015. II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi. součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her

CZECH OPEN 2015. II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi. součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZ (English description below) CZECH OPEN 2015 II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Pardubice 17. 19. 7. a 25. - 26. 7. 2015

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. a ČVTVHS, z.s. ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET Grasski World Cup 7. -8. 7. 2012 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)

Více

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání

TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání TJ KOH-I-NOOR oddíl plavání VELKÁ CENA MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC V PLAVÁNÍ 38. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ I. kolo Pořadatel: Organizer: Místo: TJ Koh-i-noor České Budějovice oddíl plaveckých sportů Plavecký

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ PETR EBEN XVIII. INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ PETR EBEN XVIII. INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ PETRA EBENA XVIII. PETR EBEN INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION OPAVA 2014 Organizátoři a podpora Organizers and support CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA Program soutěže Competition

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981 N 18 14' 18.2171917 E Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: sobota 21.12 2013 Místo konání: Trojanovice, Frenštát p.radh. GPS 49 31' 16.2707981" N 18

Více

Pořízení mistrovských hudebních nástrojů

Pořízení mistrovských hudebních nástrojů Zadávací dokumentace Pořízení mistrovských hudebních nástrojů Datum zpracování: Aktualizace: 25. září 2008 13. října 2008 Zpracovatel: Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, Schválení zadávací dokumentace:

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni

Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni - text z webových stránek www.jandolezel.cz (Varhany měsíce) - Nástroj s neobvyklou dispozicí a pohnutým osudem. Když v roce 1932 varhanář

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

GRASSKI WORLD CUP. Predklasteri

GRASSKI WORLD CUP. Predklasteri GRASSKI WORLD CUP 2. - 3. JULY 2016 Grasski World Cup 2016 July 2 nd -3 rd TJ SOKOL Předklášteří under authority of the Czech Ski Association announces Grasski World Cup race in Předklášteří. Organization

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. BABY X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mistrovství ČR v lodních třídách / in classes

Mistrovství ČR v lodních třídách / in classes Mistrovství ČR v lodních třídách / in classes Evropa, Laser standart, Laser 4.7, a / and Moravský pohár LT T2.4 / class T2.4 datum / date: 26.9. 28.9.2008 a / and Pohárový závod LT Q / class Q datum /

Více

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formu vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více