XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ"

Transkript

1 XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ května 2010, Rychnov nad Kněţnou Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ARTAMA, útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Rychnovský dětský sbor.

2 RYCHNOV NAD KNĚŢNOU První zmínka o Rychnově nad Kněţnou pochází z r V blízkosti tvrze se rozrůstala zemědělská a řemeslnická stavení. Ze všech profesí se nejvíce začalo uplatňovat soukenictví. Dominantu města z dob baroka představuje J. B. Santinim navrţený a v letech postavený zámek. Stejnému autorovi se připisuje i průčelí sousedního kostela Nejsvětější trojice ( ). V těsné blízkosti tohoto chrámu stojí zvonice, v níţ je umístěn zvon Kryštof třetí největší zvon v Česku s nádhernou reliéfní výzdobou. Původní kostel Panny Marie (dnes sv.havla) byl zaloţen asi v 11. století. Stavba radnice na náměstí byla dokončena v r Město samé si aţ do poloviny 19.století zachovalo svůj středověký charakter. Rozvíjí se zde i textilní průmysl, k němuţ se ve 20.letech 20.století připojila tradice zámkařská. Město se svými obyvateli se mění doslova před očima. Úspěšně se rozvíjí podnikatelská činnost, zkvalitňuje se obchodní síť, přibývá restaurací a kaváren s pozoruhodně řešenými interiéry. Nechybí ani péče o světské a církevní památky. K současnému městu patří uţ nerozlučně více neţ čtyřicetiletá tradice Rychnovské osmičky nejstarší filmařské soutěţe v naší republice, kaţdoroční festivaly Filmový smích, Šlitrovo jaro a Poláčkovo léto. Bohatá je také koncertní činnost Prausova pěveckého sboru, X-tetu, Rychnovského dětského sboru a Základní umělecké školy. Rychnovský zámek je dnes opět majetkem kolowratského rodu a středem pozornosti všech jeho návštěvníků zůstává zámecká obrazárna, v níţ jsou soustředěna díla ze 17. a 18.století. Další části vyuţívá Muzeum Orlických hor a Orlická galerie. Rychnov nad Kněţnou je místem, jímţ vstupujeme do krásné přírody Orlických hor, které si zachovaly svou malebnost a romantiku. Tu má i okolí našeho města. Stačí si vyjít k letovisku Studánka, Ivanskému jezeru, ke starému ţidovskému hřbitovu, nebo na blízký Budín a rozhlédnout se. Udělejte to, určitě nebudete litovat a rádi se sem budete vracet. Rádi se s Vámi setkáváme v Rychnově nad Kněžnou

3 HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY: pátek 28. května Pelclovo divadlo : Koncert sboru Jitro z Hradce Králové sobota 29. května Pelclovo divadlo: Dopolední přehlídkový koncert Zvonek, Sokolov Lesněnky, Liberec Pomněnky, Děčín Větrník, Loštice Trallala, Český Těšín Plamínek, Holešov Červánek, Dačice Carola, Liberec Všechny sbory společný zpěv Odpolední přehlídkový koncert Kantilénka, Praha Boni discipuli, Brno Slunko, Třebíč Zvonečky, Mnichovo Hradiště Sněţenka, Orlová-Lutyně Svitavský dětský sbor, Svitavy Rarášek, Náchod Hlásek, Přeštice Všechny sbory společný zpěv Zkušebna RDS: Pelclovo divadlo: rozborový seminář pro sbormistry 19:30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT Společné vystoupení všech sborů spojené s předáváním ocenění NA KŘÍDLECH SWINGU Koncert sboru Carmina Rychnov nad Kněţnou a Mladého týnišťského bigbandu Zkušebna RDS: večerní posezení pro sbormistry a hosty přehlídky

4 Večerní koncert Jitro Hradec Králové pátek 28. května 2010 v 19:00 hod Pelclovo divadlo program: Jakob Obrecht Jacobus Gallus Giuseppe Verdi Zdeněk Lukáš Otmar Mácha Otmar Mácha Zdeněk Lukáš Jan Vičar La tortorella Ascendit Deus Laudi alla Vergine Maria Poselství hudby Maryjánek Halekačka Laštuvěnka (z cyklu Moravské lidové písně) Hoj, hura, hoj Ozvěna Gorale (pro dětský sbor, bicí nástroje a klavír na goralské motivy) Richard Rodgers Do re - mi klavír sbormistr Michal Chrobák Jiří Skopal

5 JITRO (HRADEC KRÁLOVÉ) Jitro je víc neţ jen koncertní sbor. Je to sloţitý organismus o 500 dětech ve čtyřech přípravných odděleních. Sbor působící ve městě Hradec Králové řídí od roku 1977 sbormistr Jiří Skopal. Sbor uskutečňuje koncertní turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie). Jitro je kaţdoročním účastníkem amerických turné. Vrcholem těchto cest byla účast na Národní konferenci Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu (Texas, USA, 1993). Do rámce činnosti sboru spadá i koncertní cesta do Tokia a Hong Kongu. Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu.

6 sobota 29. května 2010 Přehlídkové koncerty uvádí Mgr. Kamila Hájková Přehlídkové koncerty sleduje a hodnotí lektorská skupina ve sloţení: PhDr. Jaroslava Macková, muzikolog a dlouholetá pracovnice v oblasti dětské sborové tvorby, členka odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Josef Zajíček, sbormistr dětského sboru Ondrášek z Nového Jičína, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Mgr. et MgA. Marek Valášek, PhD., pedagog na PedF UK a Praţské konzervatoře, sbormistr a dirigent souboru Piccolo choro a Piccolo orchestra, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv Tomáš Motýl, sbormistr šumperského dětského sboru Motýli, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Mgr. Karel Štrégl, sbormistr Rychnovského dětského sboru Carmina, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv K.C. Conlan (USA), sbormistryně dětského sboru v Amherst (stát Massachutsetts), účastnice mnoha mezinárodních dirigentských kurzů, lektorka dětského sborového zpěvu

7 Zvonek Dopolední přehlídkový koncert Pelclovo divadlo kategorie II B ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Dana Nováková arr. Antonín Dvořák Jiří Holubec Harry Warren Izraelská lidová, arr. J. Hadar Maurice White Kde máš Andulko Dyby byla kosa nabróšená (Moravské dvojzpěvy) Jen pro ten dnešní den Chattanooga Choo Choo A White Rainbow September Lesněnky kategorie I A ZŠ Lesní, Liberec Pavel Jurkovič Pavel Jurkovič Česká lidová Pavel Jurkovič Eva Kubátová, Jarmila Jakoubková Jaroslav Koutský Od pondělka do pátku Sedmihlavý drak Ej, padá, padá rosička Vrby se nám zelenají Pomněnky kategorie II B ZUŠ Děčín Iva Hančová Iva Šulcová Georg Friderich Händel Slovenská lidová, arr. M. Raichl Giullio Caccini Izraelská lidová, arr. J. Hadar Ať mírem, přátelstvím a láskou Milá moja Ave Maria A White Rainbow

8 Větrník ZŠ Loštice kategorie I B Jiří Pavlova, Jiří Brabenec Česká lidová, arr. M. Uherek Antonín Dvořák Olav Ehala Emil Hradecký Svatava Šimková Hana Šimková Vlaštověnka Kozlíček Moţnost (Čtyři dueta) Valu laul Změním se Trallala kategorie I B ZŠ s PJV Český Těšín Beata Brzóska Andrzej Molin Antonín Dvořák Giovanni Giovenale Ancina Beata Sibrecht Slezská lidová, arr. B. Brzóska Paweł Kaleta Prsten (Moravské dvojzpěvy) Laudate Dio A, a, a, kotki trzy Świyci mi słoneczko Muchy samochwały Plamínek kategorie I A 3. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová, Veronika Svobodová Veronika Svobodová L.Vaculík moravská lidová Jiří Pavlica, František Nechvátal moravská lidová Pavel Jurkovič, Václav Fischer Josef Zajíček moravská lidová Krtčí týden Hajaju, hajaju Datel Mám já v Hodslavicích galánku Pramínek Menuet Sedí vrabec na kostele

9 Červánek kategorie II A ZUŠ Dačice housle: Petr Eben Ilja Hurník Jiří Vopálka Arr. Miroslav Raichl Česká lidová, arr. V. Kalabis Vladimír Studnička Aneţka Hergeselová Blanka Henzlová Vítězslav Hergesel Kocour muzikant Chudá kytička Malá zmoklá slepice Don Pedro Stojí hruška Jarní písnička Carola kategorie II B ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Maxim Birjukov Česká lidová, arr. J. Krček Milan Uherek Izraelská lidová, arr. J. Hadar John Rutter N.H.Brown, arr. A. Kerr Coţ se mě má milá hezká zdáš Chodila Maryška A White Rainbow The Lord bless you and kee you Singing in the rain

10 Odpolední přehlídkový koncert Pelclovo divadlo Kantilénka kategorie II A ZUŠ Jiţní město, Praha klarinet: Česká lidová, arr. V. Kalabis Česká lidová Otmar Mácha Miroslav Raichl Seiner Lischka Lea Esserová Barbora Kirstenová Anna Sysová, Eliška Jansová Stojí hruška Je-li pak to pravda Candát Gazely (z cyklu Zvířetník) Rýma Vztek (z cyklu Jak se máme, co děláme) Hodinářský krámek Boni discipuli kategorie I A ZŠ Hamry, Brno zobcová flétna: Petra Šaňková Blanka Prachařová Ondřej Pernica arr. Petra Šaňková moravská lidová, arr. P. Šaňková česká lidová Jaroslav Křička Jaroslav Křička Emil Hradecký Pásmo lidových písní z Nové Lhoty Jede šohaj z Vídňa Aţ já pojedu přes ten les Sýček Zajíc Bimbo

11 Slunko kategorie II B o.s. Studio Cantus Slunko, Třebíč Helena Nosková Ivana Smolová Jerry Estes Arr. Arnošt Orsag Arr. Miroslav Raichl Česká lidová, arr. A. Tučapský Jan Málek Music haus brought us together Pršelo, bylo tma Malí kováčici Hejsa, hejsa Vivat muzika Zvonečky kategorie II A ZUŠ Mnichovo Hradiště Milan Uherek Česká lidová Jaroslav Křička Petr Eben Emil Hradecký Alena a Ladislav Hejlovi Tomáš Hejl Veselé vrabčí cestování Široký hluboký Kozlíčkovo naučení Ukolébavka pro dcerku Den naruby Sněţenka kategorie II A ZŠ K. Dvořáčka, Orlová-Lutyně František Navara Václav Trojan Slezská lidová Petr Tučník Václav Neumann Karla Macurová Jaromír Vrlík Kosí hit Ďáblice Čí to husičky Cestovatelská Hrady a zámky

12 Svitavský dětský sbor kategorie II B ZUŠ Svitavy příčná flétna: Antonín Dvořák Otmar Mácha Česká lidová, arr. O. Halma Zdeněk Lukáš Miroslav Raichl Emilila Crocker Dana Praţáková Martin Praţák Michaela Floretová Moţnost (Čtyři dueta) Šohajova mama Prší, prší Poledne na jezu Ukolébavka Gloria aleluja Rarášek kategorie II A ZUŠ Náchod kytara: Jaroslav Dostalík Česká lidová, arr. J. Dostalík Tomáš Baierl Přemysl Kočí František Kumpera Zbyněk Mokrejš, Lukáš Janko Marcela Fulková Pavel Čermák Potapěč Louka široká Slůňata Medvíďátko Pět jeţibab Hlásek kategorie II B ZUŠ Přeštice housle: bicí: Jaroslav Uhlíř Moravská lidová Tradicionál Skotská lidová Eric Clapton Miroslav Vacek Dušan Rada Martin Votava Daniel Pluhař, Antonín Jablonický Stromy Hruška Gaudete Christus est natus Loch Lomond Láska pravá(tears in Haeven)

13 Večerní koncert Na křídlech swingu 20:15 Pelclovo divadlo CARMINA (RYCHNOV NAD KNĚŢNOU) Na českých i evropských pódiích se objevujeme od roku Zpívali jsme na Polárním kruhu i v Barceloně, v Bostonu i New Yorku, v krásných sálech, v rozhlasových studiích, pod širým nebem i ve školních tělocvičnách malinkých škol u nás v Orlických horách. Občas se účastníme soutěţí, někdy i něco vyhrajeme, ale největší radost máme kdyţ je posluchačům s námi dobře. Rádi v muzice poznáváme stále něco nového, a tak připravujeme různé pořady s povídáním, kostýmy, tancem a samozřejmě se zpěvem. Nejvíc se líbila Afrika, Evropské vánoce, Swingové vánoce, Masopust a Carmina v Ţupanu aneb Beatles a ti druzí. Teď se pereme s rytmy Balkánu. Ochrannou ruku nad námi drţí Základní umělecká škola, naše rodné město Rychnov nad Kněţnou a celá řada sponzorů, kterým moc děkujeme MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIGBAND Mladý týnišťský bigband je orchestr sloţený převáţně z ţáků a absolventů Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí. Pod vedením kapelníka Pavla Plašila se z malé dixielandové kapely během své více neţ desetileté historie rozrostl na plnohodnotný bigband. Repertoár orchestru tvoří jak jazzové a swingové standardy, tak i moderní rockové a popové skladby. Pravidelně se účastní přehlídek a festivalů po celé České republice. MTB spolupracuje s českými jazzovými legendami Láďou Kerndlem, Karlem Hálou, Vlastou Průchovou, vokálním Teptetem Liberec a řadou dalších sólistů. Ve spolupráci se sborem Chorus Coronae nastudoval náročnou skladbu "Missa Jazz" Jaromíra Hniličky a v roce 2002 kapela natočila a vydala svoje první CD.

14 KONTAKTY /O SBORECH BONI DISCIPULI (Brno) ZŠ Brno, Hamry 12, Brno tel.: , Boni dicipuli působí při ZŠ Hamry v Brně Maloměřicích. Název Boni discipuli se dá volně přeloţit jako dobří ţáci. Přípravný sbor pod vedením Mgr. Petry Šaňkové zpívá uţ sedmým rokem. Za tuto dobu získal čtyřikrát zlaté a jednou stříbrné pásmo na krajské postupové přehlídce. Zúčastňuje se pravidelně festivalů v Brně, pořádá vánoční koncerty a reprezentuje školu i svou městskou část na různých akcích. Loni jsme měli moţnost zúčastnit se zde v Rychnově festivalu Bude nás pět. Velmi se nám tu líbilo a děti, které zde loni byly, si moc přály přijet ještě jednou. Nikdo z nás (dospělých!) netušil, ţe se to rok poté podaří na Celostátní přehlídku. Jsme moc rádi, ţe si zde můţeme zazpívat. Sbormistryní je paní Petra Šaňková, na klavír doprovází Blanka Prachařová a na flétnu Ondřej Pernica CAROLA (Liberec) ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564, Liberec 12 tel.: , Pěvecký sbor Carola byl zaloţen v roce 1996 při ZŠ a ZUŠ v Jabloňové ulici v Liberci, která se specializuje na výuku hudební výchovy. V současné době má sbor 90členů ve věku od 10 do 18 let. Od roku 1999 je sbormistryní sboru paní Alena Sobotková- absolventka praţské konzervatoře, která má za sebou bohaté zkušenosti, neboť vede jiţ 25 let Volné liberecké vokální sdruţení Rosex. Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Tvoří jej skladby starých mistrů, současná hudba českých i světových skladatelů, národní písně, muzikálové a populární melodie, koledy, pastorely aj. Carola se kromě vlastního koncertování doma i v zahraničí, účastní také pěveckých soutěţí. Vedení opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci jiţ několikrát nabídlo pěveckému sboru moţnost účinkování v operách. Například - Turandot, Andrea Cheniér, Tosca, Bohéma, Komedianti, Carmen. Starší členové Caroly spolupracují také se sborem Europery a dalšími libereckými sbory na větších hudebních projektech (Carl Orff - Carmina Burana, Jiří Pavlica Missa brevis). Sbormistryní je Alena Sobotková a na klavír doprovází Maxim Birjukov. ČERVÁNEK (Dačice) ZUŠ Dačice, Antonínská 93, Dačice tel.: , Červánek je třetím přípravným sborem dačického dětského sboru Kvítek. Zpívají v něm děti ze tříd. Vedle jednohlasých písní se děti učí i základům vícehlasého zpěvu. Sbor účinkuje na sborových koncertech

15 v Dačicích a pravidelně se také zúčastňuje regionálních přehlídek. V roce 2004 postoupil aţ na celostátní přehlídku v Českém Krumlově. Červánek zpíval na několika festivalech, např. Malí zpěváčci v Liberci, na festivalu Ostrovy hudby v Karviné. V roce 2008 si děti z Červánku vyzpívaly hlavní cenu na mezinárodním festivalu v německém Halle. Své pěvecké zkušenosti získávají Červánci i při výměnných pobytech s jinými sbory, např. s Broučky z Liberce, se Skřivánky z Prahy nebo s Kulihráškem z Nového Jičína. Sbormistryní je Aneţka Hergeselová, na klavír doprovází Blanka Henzlová, na housle pan Vítězslav Hergesel. HLÁSEK (Přeštice) ZUŠ Přeštice, Poděbradova 1027, Přeštice tel.: , Dětský pěvecký sbor Hlásek ZUŠ Přeštice byl zaloţen v roce 2004 na ZUŠ v Přešticích a navštěvují jej vybraní ţáci všech oddělení hudebního oboru od 9 do 19 let. V současné době má 48 členů. Ve svém repertoáru máme lidové písně, spirituály, skladby starých mistrů, ale i současných skladatelů. Většinu repertoáru však tvoří písně českých folkařů a folkových skupin (V. Redl, P. Ţalman Lohonka, Klíč, Fleret, Ginevra, Spirituál kvintet, Javory, Čechomor a jiné) a tím se lišíme od "klasických" sborů. V písních navíc kromě kláves členové souboru hrají na zobcové flétny, housle a percuse. Sbor úzce spolupracuje s Příbramskou folkovou skupinou Ginevra, s níţ často koncertuje. V létě 2006 natočil svoje první CD, v létě 2009 natočil Hlásek společně s Minihláskem druhé CD. Křest proběhl na 5. výročním koncertě Hlásku. Kmotrem byl známý písničkář Jaroslav Samson Lenk, který sloţil a nazpíval písně k večerníčkům Václava Chaloupka. Sbormistrem je ředitel školy Miroslav Vacek, klavírní doprovod zajišťuje p. učitel Dušan Rada. KANTILÉNKA (Praha) ZUŠ Jiţní Město, Křtinská 673, Praha 4 Háje tel.: /136, V dětském pěveckém sboru Kantilénka se v Základní umělecké škole Jiţní město v Praze 4 jedenkrát týdně scházejí ke společnému zpívání děti třetích aţ pátých tříd základní školy. Oproti mladším kamarádům z dalších přípravných oddělení se uţ pouští do obtíţnějších skladeb, zkouší si zazpívat i kánony a vícehlasé písně, často se samy doprovázejí na hudební nástroje. Po úspěšném zvládnutí všech základních dovedností se ti nejšikovnější stávají členy koncertního oddělení sboru Praţské kantilény. Pro dnešní den si Kantilénka pro Vás připravila pestrý program, doufáme, ţe se Vám naše vystoupení bude líbit a ţe Vás písničkami potěšíme. Sbormistryní je paní Lea Esserová, na klavír doprovází Barbora Kisretsnová, na klarinet Anna Syslová a Eliška Jansová.

16 LESNĚNKY (Liberec) ZŠ Lesní, Lesní 575/12, Liberec tel.: , Lesněnky jsou sborem dětí třídy Základní školy v Lesní ulici. Sbor pracuje pod vedením paní učitelky Jarmily Jakoubkové a Evy Kubátové. Získal mnohá ocenění v krajských přehlídkách, pořádá pravidelně vánoční a jarní koncerty. Sbor zpívá hlavně lidové písně a písně současných českých autorů. Sbormistryněmi jsou paní Jarmila Jakoubková a Eva Kubátová, na klavír doprovází pan Jaroslav Koutský. PLAMÍNEK (Holešov) ZŠ Holešov, Druţby 329, Holešov tel.: , Ne, nemusíte se bát, nehrozí ţádné nebezpečí. To se jen před osmi lety sešla bezva parta, která ráda zpívá, hraje a nechce si to nechat jen pro sebe. Za dobu svého působení se PLAMÍNEK rozrostl a v současnosti v něm zpívá 50 dětí ve věku od 7 do 11 let, coţ jsou ţáci tříd. Kaţdým rokem sbor pořádá vánoční a jarní koncerty, vystupuje při školních i městských akcích, pořádá víkendová soustředění ve škole a rád navazuje spolupráci s dalšími dětskými sbory v České republice.za své největší úspěchy povaţuje čtyřnásobný zisk zlatého pásma ve Zlínském kraji a podruhé postup na celostátní přehlídku, pozvání na Zlínský festival Zazpívaj, slavíčku či do České televize. V roce 2009 vydal své první CD, které bylo věnováno oslavám otevření 3. Základní školy v Holešově. Sbor pracuje pod vedením tří sbormistryň Mgr.Gabriely Kovářové, Mgr.Veroniky Svobodové a Mgr.Lenky Hýţové, která je v současnosti na mateřské dovolené. POMNĚNKY (Děčín) ZUŠ Děčín, Čs.Legií 29, Děčín 4 tel.: , DPS Pomněnky při ZUŠ v Děčíně má dlouholetou tradici. Před necelými třemi lety prošel změnami ve vedení sboru, nyní je sbormistryní Iva Hančová. Za tuto krátkou dobu mají za sebou několik koncertů pořádaných ZUŠ v Děčíně, nebo městem Děčín. Zpívali jako hosté na koncertě populárního zpěváka Petra Benděho, spoluučinkují na koncertech operních pěvců Emy Hubáčkové a Ladislava Mlejnka, kaţdoročně spolupracují na vánočních koncertech s děčínským symfonickým orchestrem. Z krajských postupových přehlídek v Chlumci u Ústí nad Labem si přivezli bronzové, stříbrné a letos zlaté pásmo s postupem na Celostátní přehlídku, ze soutěţe v Jirkově si přivezli pásmo stříbrné. Sbormistryní je Iva Hančová, na klavír doprovází Iva Šulcová

17 RARÁŠEK (Náchod) ZUŠ Náchod, Komenského 265, Náchod tel.: , Rarášek navštěvují děti do 6 let a je přípravným oddělením koncertního sboru ZUŠ Náchod. Pravidelně vystupuje na koncertech a jiných akcích školy. V minulém roce poprvé vystoupil mimo domovský Náchod na Perníkovém festiválku v Pardubicích. Letošní krajská přehlídka v Hradci Králové byla pro Rarášek prvním hodnoceným vystoupením a zlaté pásmo s postupem na Celostátní přehlídku do Rychnova nad Kněţnou téţ největším úspěchem tohoto přípravného sboru. Sbormistrem je Zbyněk Mokrejš a dnes jej na pódiu zastoupí jeho kolega, pan Lukáš Janko, na klavír doprovází Marcela Fulková a na kytaru Pavel Čermák. SLUNKO (Třebíč) o.s. Studio Cantus Slunko Třebíč, Františka Hrubína 753, Třebíč tel.: , DPS slunko Třebíč byl zaloţen před 32 lety. Zpíval na mnoha festivalech v ČR i v zahraničí. Ročně uspořádá koncertů a jiných vystoupení. Repertoár je zaloţen na lidových písních, zejména z Horácka, na současné tvorbě pro děti a na sakrální muzice. Rádi zpíváme spirituály i populární hudbu. Ve sboru zpívají tři oddělení dětí ve věku od 4 do 18 let. Sbormistryní je paní Helena Nosková, na klavír doprovází Ivana Smolová. SNĚŢENKA (Orlová Lutyně) ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně 1230, Orlová-Lutyně tel.: , Dětský pěvecký sbor Sněţenka pracuje při Základní škole K. Dvořáčka v Orlové Lutyni. Byl zaloţen v roce 1994 z ţáků 1. a 2. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V tomto školním roce zpívají ve Sněţence ţáci 4 a 5. třídy. Sbor má nyní 45 členů.od svého zaloţení se sbor Sněţenka zúčastňuje regionálních přehlídek a soutěţí, na kterých postupně získal bronzová, stříbrná i zlatá pásma.v minulých letech Sněţenka dosahovala úspěchů také na mezinárodní soutěţi pěveckých sborů Svátky písní v Olomouci a účastnila se přehlídek pěveckých sborů v Uničově. V roce 2008 se Sněţenka zúčastnila festivalu Vánoční akordy v Ostravě, kde získala Zlaté pásmo a stala se ve své kategorii absolutním vítězem. Sbor pravidelně vystupuje na akcích města a tradičních jarních a vánočních koncertech školy, spolupodílel se také na vydání CD školních sborů. Sbormistrem Sněţenky je Karla Macurová. Na klavír doprovází sbor pan Jaromír Vrlík, který vypomáhá sboru i skladatelskou činností.

18 SVITAVSKÝ DĚTSKÝ SBOR (Svitavy) ZUŠ Svitavy, T.G.Masaryka 25a, Svitavy tel.: , V roce 2006 vznikla Svitavský dětský sbor spojením dvou komorních sborů Melodie z Březové nad Svitavou a Svitavského komorního sboru. Od září 2008 je sbor doplńován členy přípravného sboru Svitavánek. Svitavský dětský sbor se účastní řady koncertů ve Svitavách, v roce 2009 získal zlaté písmo v celostátní soutěţi Zahrada písní v Praze a vystoupil na festivalu sborů v Českém Krumlově. Letos v květnu podruhé vycestoval do Tiáru nad Hronom partnerského města Svitav na Slovensku, kde se podílel na řadě koncertů. Největším úspěchem Svitavského sboru je letošní zlaté pásmo v krajské postupové přehlídce s postupem na Celostátní přehlídku. Sbormistryní je paní Dana Praţáková, na klavír sbor doprovází pan Martin Praţák a na flétnu Michaela Foretová TRALLALA (Český Těšín) ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Havlíčkova 13, Český Těšín tel.: / , DS Trallala vznikl v září v roce 2004 při Základní škole v Českém Těšíně. Účastnil se několika soutěţí a festivalů. Dvakrát se umístil ve stříbrném pásmu na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby Praţské vánoce. V roce 2007 postoupil z krajské postupové přehlídky v Orlové na Celostátní přehlídku konanou v Pardubicích. V roce 2008 zvítězil v kategorii duchovní hudby pro dětské sbory na festivalu Mundi Cantant v Olomouci. Z festivalu Vánoční akordy v Ostravě si přivezl dvakrát 1. cenu a cenu poroty za hlasovou výchovu. Trollala má ve svém repertoáru různé úpravy lidových písní a dětskou sborovou tvorbu současných skladatelů. Děti velice rádi zpívají také skladby z období renesance i baroka. Sbormistryní je paní Beata Brzóska, na klavír doprovází Andrej Molin. VĚTRNÍK (Loštice) ZŠ Loštice, Komenského 17, Loštice tel.: , Dětský pěvecký sbor Větrník působí deset let na základní škole v Lošticích, zpívají v něm děti ve věku 9 15 let, a protoţe je loštická škola poměrně malá, zpívají všechny děti, které které mají o práci ve sboru zájem. Repertoár tvoří lidové písně a tvorba současných českých skladatelů, sbor se však vypravuje i do oblasti staré hudby. Větrník je pravidelným účastníkem krajské soutěţe v Uničově, děti se rády setkávají s ostatními zpěváčky šumperského regionu na přehlídkách Zlatá lyra či Loučenská vločka, zpívaly na soutěţích v Olomouci, Praze i v Bratislavě. Větrník spolupracuje se sdruţením Respekt a tolerance, které mapuje osudy ţidovských rodin v Lošticích a usiluje o záchranu místní synagogy, pořádá jarní Květinový koncert spojený se sbírkou na pomoc onkologicky nemocným či výměnné akce se spřátelenými sbory.

19 K tradici patří jarní a letní soustředění v kouzelném prostředí Moravského Karlova. Sbor vede Mgr. Svatava Šimková, na klavír doprovází Hana Šimková. ZVONEČKY (Mnichovo Hradiště) ZUŠ Mnichovo Hradiště, Palackého 38, Mnichovo Hradiště tel.: , DPS Zvonečky pracuje při ZUŠ Mnichovo Hradiště jako přípravný pěvecký sbor DPS Zvonky. Zaměřuje se na další rozvoj hlasové výchovy, jejíţ základy se děti učí v prvním oddělení sboru v Koťatech a na základy vícehlasého zpěvu. V repertoáru sboru jsou písně současných českých skladatelů pro dětské sbory a písně lidové. Zvonečky se od svého vzniku v roce krát zúčastnily regionálního či krajského kola soutěţě školních DPS v nichţ pokaţdé získaly zlaté pásmo třikrát s postupem na celostátní přehlídku. Loni se poprvé zúčastnily soutěţe Zahrada písní Praha, odkud si také přivezly zlaté pásmo. Sbormistry jsou Anna a Ladislav Hejlovi, na klavír doprovází Tomáš Hejl. ZVONEK (Sokolov) ZUŠ Staré náměstí 37, Sokolov Tel.: , Pěvecký sbor Zvonek vznikl v roce 1982 v Sokolově. Po celou dobu existence sboru se vystřídali dva sbormistři pan Václav Zeman a František Steinfeld. Nyní od roku 2006 vede sbor Andrea Plachá a klavírní doprovod zajišťuje Dana Nováková. Sbor zkouší dvakrát týdně a jeho repertoárem je hudba všech slohových období, úprav lidových písní i hudby populární. Sbor vystupuje na pravidelných jarních a vánočních koncertech. Zúčastňuje se také festivalů a soutěţí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Sbormistryní je paní Andrea Plachá, na klavír sbor doprovází Dana Nováková.

20 Partneři přehlídky: Ministerstvo kultury ČR NIPOS ATRAMA Královéhradecký kraj Město Rychnov nad Kněţnou Základní umělecká škola Rychnov nad Kněţnou

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010

VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010 VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010 PROGRAM: Koncerty a soutěţní vystoupení uvádí Zdeněk Ševčík. Soutěţní vystoupení, semináře a koncerty se konají v Beskydském

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A S V Á T K Y P Í S N Í O L O M O U C 2 0 0 7 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Velikonoční DĚTSKÁ STAROMĚSTSKÁ DÍLNIČKA V rámci Velikonočních trhů

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ OLOMOUC 2012 OLOMOUCKÝ MEDVĚD Sbory předškolního věku DĚTSKÝ PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR CANTABILE ZUŠ Hranice 94 OLOMOUCKÝ ZVONEČEK Dětské sbory do 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

HOSTÉ FESTIVALU CANTATES SCHOLARI

HOSTÉ FESTIVALU CANTATES SCHOLARI HOSTÉ FESTIVALU CANTATES SCHOLARI Písek Pěvecký sbor, který působí při ZUŠ Otakara Ševčíka, byl založen v září 1996. Začínalo v něm 16 děvčat a chlapců, v současnosti je v hlavním sboru téměř 40 dětí od

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014

Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014 Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ Soukromá základní umělecká škola Zavadilka České Budějovice Název pořadu: 3. Mezinárodní houslová soutěže k poctě Mistra Váši Příhody Nové evropské talenty

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE I. kategorie 1. místo MARKOVÁ Alţběta ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice 2. místo TOPERCZEROVÁ Natálie ZUŠ Lounských, Praha 4 3. místo ZAYKOVA Klára 3. místo SEVRÁNKOVÁ Barbora SZUŠ A.R.K. MUSIC v.o.s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A S V Á T K Y P Í S N Í O L O M O U C 2 0 0 9 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR RARÁŠCI

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR RARÁŠCI DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR RARÁŠCI Dětský pěvecký soubor Rarášci pracuje od roku 2004 pod hlavičkou DDM Astra Zlín, příspěvková organizace. Setkávají se v něm děti ve věku od 4 do 7 let z Mateřské školy Budovatelská

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více