XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ"

Transkript

1 XX. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ května 2010, Rychnov nad Kněţnou Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ARTAMA, útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Rychnovský dětský sbor.

2 RYCHNOV NAD KNĚŢNOU První zmínka o Rychnově nad Kněţnou pochází z r V blízkosti tvrze se rozrůstala zemědělská a řemeslnická stavení. Ze všech profesí se nejvíce začalo uplatňovat soukenictví. Dominantu města z dob baroka představuje J. B. Santinim navrţený a v letech postavený zámek. Stejnému autorovi se připisuje i průčelí sousedního kostela Nejsvětější trojice ( ). V těsné blízkosti tohoto chrámu stojí zvonice, v níţ je umístěn zvon Kryštof třetí největší zvon v Česku s nádhernou reliéfní výzdobou. Původní kostel Panny Marie (dnes sv.havla) byl zaloţen asi v 11. století. Stavba radnice na náměstí byla dokončena v r Město samé si aţ do poloviny 19.století zachovalo svůj středověký charakter. Rozvíjí se zde i textilní průmysl, k němuţ se ve 20.letech 20.století připojila tradice zámkařská. Město se svými obyvateli se mění doslova před očima. Úspěšně se rozvíjí podnikatelská činnost, zkvalitňuje se obchodní síť, přibývá restaurací a kaváren s pozoruhodně řešenými interiéry. Nechybí ani péče o světské a církevní památky. K současnému městu patří uţ nerozlučně více neţ čtyřicetiletá tradice Rychnovské osmičky nejstarší filmařské soutěţe v naší republice, kaţdoroční festivaly Filmový smích, Šlitrovo jaro a Poláčkovo léto. Bohatá je také koncertní činnost Prausova pěveckého sboru, X-tetu, Rychnovského dětského sboru a Základní umělecké školy. Rychnovský zámek je dnes opět majetkem kolowratského rodu a středem pozornosti všech jeho návštěvníků zůstává zámecká obrazárna, v níţ jsou soustředěna díla ze 17. a 18.století. Další části vyuţívá Muzeum Orlických hor a Orlická galerie. Rychnov nad Kněţnou je místem, jímţ vstupujeme do krásné přírody Orlických hor, které si zachovaly svou malebnost a romantiku. Tu má i okolí našeho města. Stačí si vyjít k letovisku Studánka, Ivanskému jezeru, ke starému ţidovskému hřbitovu, nebo na blízký Budín a rozhlédnout se. Udělejte to, určitě nebudete litovat a rádi se sem budete vracet. Rádi se s Vámi setkáváme v Rychnově nad Kněžnou

3 HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY: pátek 28. května Pelclovo divadlo : Koncert sboru Jitro z Hradce Králové sobota 29. května Pelclovo divadlo: Dopolední přehlídkový koncert Zvonek, Sokolov Lesněnky, Liberec Pomněnky, Děčín Větrník, Loštice Trallala, Český Těšín Plamínek, Holešov Červánek, Dačice Carola, Liberec Všechny sbory společný zpěv Odpolední přehlídkový koncert Kantilénka, Praha Boni discipuli, Brno Slunko, Třebíč Zvonečky, Mnichovo Hradiště Sněţenka, Orlová-Lutyně Svitavský dětský sbor, Svitavy Rarášek, Náchod Hlásek, Přeštice Všechny sbory společný zpěv Zkušebna RDS: Pelclovo divadlo: rozborový seminář pro sbormistry 19:30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT Společné vystoupení všech sborů spojené s předáváním ocenění NA KŘÍDLECH SWINGU Koncert sboru Carmina Rychnov nad Kněţnou a Mladého týnišťského bigbandu Zkušebna RDS: večerní posezení pro sbormistry a hosty přehlídky

4 Večerní koncert Jitro Hradec Králové pátek 28. května 2010 v 19:00 hod Pelclovo divadlo program: Jakob Obrecht Jacobus Gallus Giuseppe Verdi Zdeněk Lukáš Otmar Mácha Otmar Mácha Zdeněk Lukáš Jan Vičar La tortorella Ascendit Deus Laudi alla Vergine Maria Poselství hudby Maryjánek Halekačka Laštuvěnka (z cyklu Moravské lidové písně) Hoj, hura, hoj Ozvěna Gorale (pro dětský sbor, bicí nástroje a klavír na goralské motivy) Richard Rodgers Do re - mi klavír sbormistr Michal Chrobák Jiří Skopal

5 JITRO (HRADEC KRÁLOVÉ) Jitro je víc neţ jen koncertní sbor. Je to sloţitý organismus o 500 dětech ve čtyřech přípravných odděleních. Sbor působící ve městě Hradec Králové řídí od roku 1977 sbormistr Jiří Skopal. Sbor uskutečňuje koncertní turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie). Jitro je kaţdoročním účastníkem amerických turné. Vrcholem těchto cest byla účast na Národní konferenci Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu (Texas, USA, 1993). Do rámce činnosti sboru spadá i koncertní cesta do Tokia a Hong Kongu. Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu.

6 sobota 29. května 2010 Přehlídkové koncerty uvádí Mgr. Kamila Hájková Přehlídkové koncerty sleduje a hodnotí lektorská skupina ve sloţení: PhDr. Jaroslava Macková, muzikolog a dlouholetá pracovnice v oblasti dětské sborové tvorby, členka odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Josef Zajíček, sbormistr dětského sboru Ondrášek z Nového Jičína, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Mgr. et MgA. Marek Valášek, PhD., pedagog na PedF UK a Praţské konzervatoře, sbormistr a dirigent souboru Piccolo choro a Piccolo orchestra, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv Tomáš Motýl, sbormistr šumperského dětského sboru Motýli, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv Mgr. Karel Štrégl, sbormistr Rychnovského dětského sboru Carmina, člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv K.C. Conlan (USA), sbormistryně dětského sboru v Amherst (stát Massachutsetts), účastnice mnoha mezinárodních dirigentských kurzů, lektorka dětského sborového zpěvu

7 Zvonek Dopolední přehlídkový koncert Pelclovo divadlo kategorie II B ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Dana Nováková arr. Antonín Dvořák Jiří Holubec Harry Warren Izraelská lidová, arr. J. Hadar Maurice White Kde máš Andulko Dyby byla kosa nabróšená (Moravské dvojzpěvy) Jen pro ten dnešní den Chattanooga Choo Choo A White Rainbow September Lesněnky kategorie I A ZŠ Lesní, Liberec Pavel Jurkovič Pavel Jurkovič Česká lidová Pavel Jurkovič Eva Kubátová, Jarmila Jakoubková Jaroslav Koutský Od pondělka do pátku Sedmihlavý drak Ej, padá, padá rosička Vrby se nám zelenají Pomněnky kategorie II B ZUŠ Děčín Iva Hančová Iva Šulcová Georg Friderich Händel Slovenská lidová, arr. M. Raichl Giullio Caccini Izraelská lidová, arr. J. Hadar Ať mírem, přátelstvím a láskou Milá moja Ave Maria A White Rainbow

8 Větrník ZŠ Loštice kategorie I B Jiří Pavlova, Jiří Brabenec Česká lidová, arr. M. Uherek Antonín Dvořák Olav Ehala Emil Hradecký Svatava Šimková Hana Šimková Vlaštověnka Kozlíček Moţnost (Čtyři dueta) Valu laul Změním se Trallala kategorie I B ZŠ s PJV Český Těšín Beata Brzóska Andrzej Molin Antonín Dvořák Giovanni Giovenale Ancina Beata Sibrecht Slezská lidová, arr. B. Brzóska Paweł Kaleta Prsten (Moravské dvojzpěvy) Laudate Dio A, a, a, kotki trzy Świyci mi słoneczko Muchy samochwały Plamínek kategorie I A 3. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová, Veronika Svobodová Veronika Svobodová L.Vaculík moravská lidová Jiří Pavlica, František Nechvátal moravská lidová Pavel Jurkovič, Václav Fischer Josef Zajíček moravská lidová Krtčí týden Hajaju, hajaju Datel Mám já v Hodslavicích galánku Pramínek Menuet Sedí vrabec na kostele

9 Červánek kategorie II A ZUŠ Dačice housle: Petr Eben Ilja Hurník Jiří Vopálka Arr. Miroslav Raichl Česká lidová, arr. V. Kalabis Vladimír Studnička Aneţka Hergeselová Blanka Henzlová Vítězslav Hergesel Kocour muzikant Chudá kytička Malá zmoklá slepice Don Pedro Stojí hruška Jarní písnička Carola kategorie II B ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Maxim Birjukov Česká lidová, arr. J. Krček Milan Uherek Izraelská lidová, arr. J. Hadar John Rutter N.H.Brown, arr. A. Kerr Coţ se mě má milá hezká zdáš Chodila Maryška A White Rainbow The Lord bless you and kee you Singing in the rain

10 Odpolední přehlídkový koncert Pelclovo divadlo Kantilénka kategorie II A ZUŠ Jiţní město, Praha klarinet: Česká lidová, arr. V. Kalabis Česká lidová Otmar Mácha Miroslav Raichl Seiner Lischka Lea Esserová Barbora Kirstenová Anna Sysová, Eliška Jansová Stojí hruška Je-li pak to pravda Candát Gazely (z cyklu Zvířetník) Rýma Vztek (z cyklu Jak se máme, co děláme) Hodinářský krámek Boni discipuli kategorie I A ZŠ Hamry, Brno zobcová flétna: Petra Šaňková Blanka Prachařová Ondřej Pernica arr. Petra Šaňková moravská lidová, arr. P. Šaňková česká lidová Jaroslav Křička Jaroslav Křička Emil Hradecký Pásmo lidových písní z Nové Lhoty Jede šohaj z Vídňa Aţ já pojedu přes ten les Sýček Zajíc Bimbo

11 Slunko kategorie II B o.s. Studio Cantus Slunko, Třebíč Helena Nosková Ivana Smolová Jerry Estes Arr. Arnošt Orsag Arr. Miroslav Raichl Česká lidová, arr. A. Tučapský Jan Málek Music haus brought us together Pršelo, bylo tma Malí kováčici Hejsa, hejsa Vivat muzika Zvonečky kategorie II A ZUŠ Mnichovo Hradiště Milan Uherek Česká lidová Jaroslav Křička Petr Eben Emil Hradecký Alena a Ladislav Hejlovi Tomáš Hejl Veselé vrabčí cestování Široký hluboký Kozlíčkovo naučení Ukolébavka pro dcerku Den naruby Sněţenka kategorie II A ZŠ K. Dvořáčka, Orlová-Lutyně František Navara Václav Trojan Slezská lidová Petr Tučník Václav Neumann Karla Macurová Jaromír Vrlík Kosí hit Ďáblice Čí to husičky Cestovatelská Hrady a zámky

12 Svitavský dětský sbor kategorie II B ZUŠ Svitavy příčná flétna: Antonín Dvořák Otmar Mácha Česká lidová, arr. O. Halma Zdeněk Lukáš Miroslav Raichl Emilila Crocker Dana Praţáková Martin Praţák Michaela Floretová Moţnost (Čtyři dueta) Šohajova mama Prší, prší Poledne na jezu Ukolébavka Gloria aleluja Rarášek kategorie II A ZUŠ Náchod kytara: Jaroslav Dostalík Česká lidová, arr. J. Dostalík Tomáš Baierl Přemysl Kočí František Kumpera Zbyněk Mokrejš, Lukáš Janko Marcela Fulková Pavel Čermák Potapěč Louka široká Slůňata Medvíďátko Pět jeţibab Hlásek kategorie II B ZUŠ Přeštice housle: bicí: Jaroslav Uhlíř Moravská lidová Tradicionál Skotská lidová Eric Clapton Miroslav Vacek Dušan Rada Martin Votava Daniel Pluhař, Antonín Jablonický Stromy Hruška Gaudete Christus est natus Loch Lomond Láska pravá(tears in Haeven)

13 Večerní koncert Na křídlech swingu 20:15 Pelclovo divadlo CARMINA (RYCHNOV NAD KNĚŢNOU) Na českých i evropských pódiích se objevujeme od roku Zpívali jsme na Polárním kruhu i v Barceloně, v Bostonu i New Yorku, v krásných sálech, v rozhlasových studiích, pod širým nebem i ve školních tělocvičnách malinkých škol u nás v Orlických horách. Občas se účastníme soutěţí, někdy i něco vyhrajeme, ale největší radost máme kdyţ je posluchačům s námi dobře. Rádi v muzice poznáváme stále něco nového, a tak připravujeme různé pořady s povídáním, kostýmy, tancem a samozřejmě se zpěvem. Nejvíc se líbila Afrika, Evropské vánoce, Swingové vánoce, Masopust a Carmina v Ţupanu aneb Beatles a ti druzí. Teď se pereme s rytmy Balkánu. Ochrannou ruku nad námi drţí Základní umělecká škola, naše rodné město Rychnov nad Kněţnou a celá řada sponzorů, kterým moc děkujeme MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIGBAND Mladý týnišťský bigband je orchestr sloţený převáţně z ţáků a absolventů Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí. Pod vedením kapelníka Pavla Plašila se z malé dixielandové kapely během své více neţ desetileté historie rozrostl na plnohodnotný bigband. Repertoár orchestru tvoří jak jazzové a swingové standardy, tak i moderní rockové a popové skladby. Pravidelně se účastní přehlídek a festivalů po celé České republice. MTB spolupracuje s českými jazzovými legendami Láďou Kerndlem, Karlem Hálou, Vlastou Průchovou, vokálním Teptetem Liberec a řadou dalších sólistů. Ve spolupráci se sborem Chorus Coronae nastudoval náročnou skladbu "Missa Jazz" Jaromíra Hniličky a v roce 2002 kapela natočila a vydala svoje první CD.

14 KONTAKTY /O SBORECH BONI DISCIPULI (Brno) ZŠ Brno, Hamry 12, Brno tel.: , Boni dicipuli působí při ZŠ Hamry v Brně Maloměřicích. Název Boni discipuli se dá volně přeloţit jako dobří ţáci. Přípravný sbor pod vedením Mgr. Petry Šaňkové zpívá uţ sedmým rokem. Za tuto dobu získal čtyřikrát zlaté a jednou stříbrné pásmo na krajské postupové přehlídce. Zúčastňuje se pravidelně festivalů v Brně, pořádá vánoční koncerty a reprezentuje školu i svou městskou část na různých akcích. Loni jsme měli moţnost zúčastnit se zde v Rychnově festivalu Bude nás pět. Velmi se nám tu líbilo a děti, které zde loni byly, si moc přály přijet ještě jednou. Nikdo z nás (dospělých!) netušil, ţe se to rok poté podaří na Celostátní přehlídku. Jsme moc rádi, ţe si zde můţeme zazpívat. Sbormistryní je paní Petra Šaňková, na klavír doprovází Blanka Prachařová a na flétnu Ondřej Pernica CAROLA (Liberec) ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564, Liberec 12 tel.: , Pěvecký sbor Carola byl zaloţen v roce 1996 při ZŠ a ZUŠ v Jabloňové ulici v Liberci, která se specializuje na výuku hudební výchovy. V současné době má sbor 90členů ve věku od 10 do 18 let. Od roku 1999 je sbormistryní sboru paní Alena Sobotková- absolventka praţské konzervatoře, která má za sebou bohaté zkušenosti, neboť vede jiţ 25 let Volné liberecké vokální sdruţení Rosex. Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Tvoří jej skladby starých mistrů, současná hudba českých i světových skladatelů, národní písně, muzikálové a populární melodie, koledy, pastorely aj. Carola se kromě vlastního koncertování doma i v zahraničí, účastní také pěveckých soutěţí. Vedení opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci jiţ několikrát nabídlo pěveckému sboru moţnost účinkování v operách. Například - Turandot, Andrea Cheniér, Tosca, Bohéma, Komedianti, Carmen. Starší členové Caroly spolupracují také se sborem Europery a dalšími libereckými sbory na větších hudebních projektech (Carl Orff - Carmina Burana, Jiří Pavlica Missa brevis). Sbormistryní je Alena Sobotková a na klavír doprovází Maxim Birjukov. ČERVÁNEK (Dačice) ZUŠ Dačice, Antonínská 93, Dačice tel.: , Červánek je třetím přípravným sborem dačického dětského sboru Kvítek. Zpívají v něm děti ze tříd. Vedle jednohlasých písní se děti učí i základům vícehlasého zpěvu. Sbor účinkuje na sborových koncertech

15 v Dačicích a pravidelně se také zúčastňuje regionálních přehlídek. V roce 2004 postoupil aţ na celostátní přehlídku v Českém Krumlově. Červánek zpíval na několika festivalech, např. Malí zpěváčci v Liberci, na festivalu Ostrovy hudby v Karviné. V roce 2008 si děti z Červánku vyzpívaly hlavní cenu na mezinárodním festivalu v německém Halle. Své pěvecké zkušenosti získávají Červánci i při výměnných pobytech s jinými sbory, např. s Broučky z Liberce, se Skřivánky z Prahy nebo s Kulihráškem z Nového Jičína. Sbormistryní je Aneţka Hergeselová, na klavír doprovází Blanka Henzlová, na housle pan Vítězslav Hergesel. HLÁSEK (Přeštice) ZUŠ Přeštice, Poděbradova 1027, Přeštice tel.: , Dětský pěvecký sbor Hlásek ZUŠ Přeštice byl zaloţen v roce 2004 na ZUŠ v Přešticích a navštěvují jej vybraní ţáci všech oddělení hudebního oboru od 9 do 19 let. V současné době má 48 členů. Ve svém repertoáru máme lidové písně, spirituály, skladby starých mistrů, ale i současných skladatelů. Většinu repertoáru však tvoří písně českých folkařů a folkových skupin (V. Redl, P. Ţalman Lohonka, Klíč, Fleret, Ginevra, Spirituál kvintet, Javory, Čechomor a jiné) a tím se lišíme od "klasických" sborů. V písních navíc kromě kláves členové souboru hrají na zobcové flétny, housle a percuse. Sbor úzce spolupracuje s Příbramskou folkovou skupinou Ginevra, s níţ často koncertuje. V létě 2006 natočil svoje první CD, v létě 2009 natočil Hlásek společně s Minihláskem druhé CD. Křest proběhl na 5. výročním koncertě Hlásku. Kmotrem byl známý písničkář Jaroslav Samson Lenk, který sloţil a nazpíval písně k večerníčkům Václava Chaloupka. Sbormistrem je ředitel školy Miroslav Vacek, klavírní doprovod zajišťuje p. učitel Dušan Rada. KANTILÉNKA (Praha) ZUŠ Jiţní Město, Křtinská 673, Praha 4 Háje tel.: /136, V dětském pěveckém sboru Kantilénka se v Základní umělecké škole Jiţní město v Praze 4 jedenkrát týdně scházejí ke společnému zpívání děti třetích aţ pátých tříd základní školy. Oproti mladším kamarádům z dalších přípravných oddělení se uţ pouští do obtíţnějších skladeb, zkouší si zazpívat i kánony a vícehlasé písně, často se samy doprovázejí na hudební nástroje. Po úspěšném zvládnutí všech základních dovedností se ti nejšikovnější stávají členy koncertního oddělení sboru Praţské kantilény. Pro dnešní den si Kantilénka pro Vás připravila pestrý program, doufáme, ţe se Vám naše vystoupení bude líbit a ţe Vás písničkami potěšíme. Sbormistryní je paní Lea Esserová, na klavír doprovází Barbora Kisretsnová, na klarinet Anna Syslová a Eliška Jansová.

16 LESNĚNKY (Liberec) ZŠ Lesní, Lesní 575/12, Liberec tel.: , Lesněnky jsou sborem dětí třídy Základní školy v Lesní ulici. Sbor pracuje pod vedením paní učitelky Jarmily Jakoubkové a Evy Kubátové. Získal mnohá ocenění v krajských přehlídkách, pořádá pravidelně vánoční a jarní koncerty. Sbor zpívá hlavně lidové písně a písně současných českých autorů. Sbormistryněmi jsou paní Jarmila Jakoubková a Eva Kubátová, na klavír doprovází pan Jaroslav Koutský. PLAMÍNEK (Holešov) ZŠ Holešov, Druţby 329, Holešov tel.: , Ne, nemusíte se bát, nehrozí ţádné nebezpečí. To se jen před osmi lety sešla bezva parta, která ráda zpívá, hraje a nechce si to nechat jen pro sebe. Za dobu svého působení se PLAMÍNEK rozrostl a v současnosti v něm zpívá 50 dětí ve věku od 7 do 11 let, coţ jsou ţáci tříd. Kaţdým rokem sbor pořádá vánoční a jarní koncerty, vystupuje při školních i městských akcích, pořádá víkendová soustředění ve škole a rád navazuje spolupráci s dalšími dětskými sbory v České republice.za své největší úspěchy povaţuje čtyřnásobný zisk zlatého pásma ve Zlínském kraji a podruhé postup na celostátní přehlídku, pozvání na Zlínský festival Zazpívaj, slavíčku či do České televize. V roce 2009 vydal své první CD, které bylo věnováno oslavám otevření 3. Základní školy v Holešově. Sbor pracuje pod vedením tří sbormistryň Mgr.Gabriely Kovářové, Mgr.Veroniky Svobodové a Mgr.Lenky Hýţové, která je v současnosti na mateřské dovolené. POMNĚNKY (Děčín) ZUŠ Děčín, Čs.Legií 29, Děčín 4 tel.: , DPS Pomněnky při ZUŠ v Děčíně má dlouholetou tradici. Před necelými třemi lety prošel změnami ve vedení sboru, nyní je sbormistryní Iva Hančová. Za tuto krátkou dobu mají za sebou několik koncertů pořádaných ZUŠ v Děčíně, nebo městem Děčín. Zpívali jako hosté na koncertě populárního zpěváka Petra Benděho, spoluučinkují na koncertech operních pěvců Emy Hubáčkové a Ladislava Mlejnka, kaţdoročně spolupracují na vánočních koncertech s děčínským symfonickým orchestrem. Z krajských postupových přehlídek v Chlumci u Ústí nad Labem si přivezli bronzové, stříbrné a letos zlaté pásmo s postupem na Celostátní přehlídku, ze soutěţe v Jirkově si přivezli pásmo stříbrné. Sbormistryní je Iva Hančová, na klavír doprovází Iva Šulcová

17 RARÁŠEK (Náchod) ZUŠ Náchod, Komenského 265, Náchod tel.: , Rarášek navštěvují děti do 6 let a je přípravným oddělením koncertního sboru ZUŠ Náchod. Pravidelně vystupuje na koncertech a jiných akcích školy. V minulém roce poprvé vystoupil mimo domovský Náchod na Perníkovém festiválku v Pardubicích. Letošní krajská přehlídka v Hradci Králové byla pro Rarášek prvním hodnoceným vystoupením a zlaté pásmo s postupem na Celostátní přehlídku do Rychnova nad Kněţnou téţ největším úspěchem tohoto přípravného sboru. Sbormistrem je Zbyněk Mokrejš a dnes jej na pódiu zastoupí jeho kolega, pan Lukáš Janko, na klavír doprovází Marcela Fulková a na kytaru Pavel Čermák. SLUNKO (Třebíč) o.s. Studio Cantus Slunko Třebíč, Františka Hrubína 753, Třebíč tel.: , DPS slunko Třebíč byl zaloţen před 32 lety. Zpíval na mnoha festivalech v ČR i v zahraničí. Ročně uspořádá koncertů a jiných vystoupení. Repertoár je zaloţen na lidových písních, zejména z Horácka, na současné tvorbě pro děti a na sakrální muzice. Rádi zpíváme spirituály i populární hudbu. Ve sboru zpívají tři oddělení dětí ve věku od 4 do 18 let. Sbormistryní je paní Helena Nosková, na klavír doprovází Ivana Smolová. SNĚŢENKA (Orlová Lutyně) ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně 1230, Orlová-Lutyně tel.: , Dětský pěvecký sbor Sněţenka pracuje při Základní škole K. Dvořáčka v Orlové Lutyni. Byl zaloţen v roce 1994 z ţáků 1. a 2. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V tomto školním roce zpívají ve Sněţence ţáci 4 a 5. třídy. Sbor má nyní 45 členů.od svého zaloţení se sbor Sněţenka zúčastňuje regionálních přehlídek a soutěţí, na kterých postupně získal bronzová, stříbrná i zlatá pásma.v minulých letech Sněţenka dosahovala úspěchů také na mezinárodní soutěţi pěveckých sborů Svátky písní v Olomouci a účastnila se přehlídek pěveckých sborů v Uničově. V roce 2008 se Sněţenka zúčastnila festivalu Vánoční akordy v Ostravě, kde získala Zlaté pásmo a stala se ve své kategorii absolutním vítězem. Sbor pravidelně vystupuje na akcích města a tradičních jarních a vánočních koncertech školy, spolupodílel se také na vydání CD školních sborů. Sbormistrem Sněţenky je Karla Macurová. Na klavír doprovází sbor pan Jaromír Vrlík, který vypomáhá sboru i skladatelskou činností.

18 SVITAVSKÝ DĚTSKÝ SBOR (Svitavy) ZUŠ Svitavy, T.G.Masaryka 25a, Svitavy tel.: , V roce 2006 vznikla Svitavský dětský sbor spojením dvou komorních sborů Melodie z Březové nad Svitavou a Svitavského komorního sboru. Od září 2008 je sbor doplńován členy přípravného sboru Svitavánek. Svitavský dětský sbor se účastní řady koncertů ve Svitavách, v roce 2009 získal zlaté písmo v celostátní soutěţi Zahrada písní v Praze a vystoupil na festivalu sborů v Českém Krumlově. Letos v květnu podruhé vycestoval do Tiáru nad Hronom partnerského města Svitav na Slovensku, kde se podílel na řadě koncertů. Největším úspěchem Svitavského sboru je letošní zlaté pásmo v krajské postupové přehlídce s postupem na Celostátní přehlídku. Sbormistryní je paní Dana Praţáková, na klavír sbor doprovází pan Martin Praţák a na flétnu Michaela Foretová TRALLALA (Český Těšín) ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Havlíčkova 13, Český Těšín tel.: / , DS Trallala vznikl v září v roce 2004 při Základní škole v Českém Těšíně. Účastnil se několika soutěţí a festivalů. Dvakrát se umístil ve stříbrném pásmu na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby Praţské vánoce. V roce 2007 postoupil z krajské postupové přehlídky v Orlové na Celostátní přehlídku konanou v Pardubicích. V roce 2008 zvítězil v kategorii duchovní hudby pro dětské sbory na festivalu Mundi Cantant v Olomouci. Z festivalu Vánoční akordy v Ostravě si přivezl dvakrát 1. cenu a cenu poroty za hlasovou výchovu. Trollala má ve svém repertoáru různé úpravy lidových písní a dětskou sborovou tvorbu současných skladatelů. Děti velice rádi zpívají také skladby z období renesance i baroka. Sbormistryní je paní Beata Brzóska, na klavír doprovází Andrej Molin. VĚTRNÍK (Loštice) ZŠ Loštice, Komenského 17, Loštice tel.: , Dětský pěvecký sbor Větrník působí deset let na základní škole v Lošticích, zpívají v něm děti ve věku 9 15 let, a protoţe je loštická škola poměrně malá, zpívají všechny děti, které které mají o práci ve sboru zájem. Repertoár tvoří lidové písně a tvorba současných českých skladatelů, sbor se však vypravuje i do oblasti staré hudby. Větrník je pravidelným účastníkem krajské soutěţe v Uničově, děti se rády setkávají s ostatními zpěváčky šumperského regionu na přehlídkách Zlatá lyra či Loučenská vločka, zpívaly na soutěţích v Olomouci, Praze i v Bratislavě. Větrník spolupracuje se sdruţením Respekt a tolerance, které mapuje osudy ţidovských rodin v Lošticích a usiluje o záchranu místní synagogy, pořádá jarní Květinový koncert spojený se sbírkou na pomoc onkologicky nemocným či výměnné akce se spřátelenými sbory.

19 K tradici patří jarní a letní soustředění v kouzelném prostředí Moravského Karlova. Sbor vede Mgr. Svatava Šimková, na klavír doprovází Hana Šimková. ZVONEČKY (Mnichovo Hradiště) ZUŠ Mnichovo Hradiště, Palackého 38, Mnichovo Hradiště tel.: , DPS Zvonečky pracuje při ZUŠ Mnichovo Hradiště jako přípravný pěvecký sbor DPS Zvonky. Zaměřuje se na další rozvoj hlasové výchovy, jejíţ základy se děti učí v prvním oddělení sboru v Koťatech a na základy vícehlasého zpěvu. V repertoáru sboru jsou písně současných českých skladatelů pro dětské sbory a písně lidové. Zvonečky se od svého vzniku v roce krát zúčastnily regionálního či krajského kola soutěţě školních DPS v nichţ pokaţdé získaly zlaté pásmo třikrát s postupem na celostátní přehlídku. Loni se poprvé zúčastnily soutěţe Zahrada písní Praha, odkud si také přivezly zlaté pásmo. Sbormistry jsou Anna a Ladislav Hejlovi, na klavír doprovází Tomáš Hejl. ZVONEK (Sokolov) ZUŠ Staré náměstí 37, Sokolov Tel.: , Pěvecký sbor Zvonek vznikl v roce 1982 v Sokolově. Po celou dobu existence sboru se vystřídali dva sbormistři pan Václav Zeman a František Steinfeld. Nyní od roku 2006 vede sbor Andrea Plachá a klavírní doprovod zajišťuje Dana Nováková. Sbor zkouší dvakrát týdně a jeho repertoárem je hudba všech slohových období, úprav lidových písní i hudby populární. Sbor vystupuje na pravidelných jarních a vánočních koncertech. Zúčastňuje se také festivalů a soutěţí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Sbormistryní je paní Andrea Plachá, na klavír sbor doprovází Dana Nováková.

20 Partneři přehlídky: Ministerstvo kultury ČR NIPOS ATRAMA Královéhradecký kraj Město Rychnov nad Kněţnou Základní umělecká škola Rychnov nad Kněţnou

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010

VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů. PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010 VIII. Celostátní soutěţe dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE Nový Jičín 2010 PROGRAM: Koncerty a soutěţní vystoupení uvádí Zdeněk Ševčík. Soutěţní vystoupení, semináře a koncerty se konají v Beskydském

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Pěvecký soubor Zvukoboráček: digitální hudební archiv

Pěvecký soubor Zvukoboráček: digitální hudební archiv Pěvecký soubor Zvukoboráček: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Croce, Giovanni Cantate Domino Kometa, dívčí 2 Ptáček, Václav Kdo to ví, odpoví Zvukoboráček 3 Toušek,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

XXXIX. SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2011

XXXIX. SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2011 XXXIX. SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC POČET ZÚČASTNĚNÝCH SBORŮ

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014

Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014 Projekty ZUŠ v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ Soukromá základní umělecká škola Zavadilka České Budějovice Název pořadu: 3. Mezinárodní houslová soutěže k poctě Mistra Váši Příhody Nové evropské talenty

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A S V Á T K Y P Í S N Í O L O M O U C 2 0 0 7 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 V Třinci 15.10. 2008 1 Charakteristika V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Vánoční trhy 2009 Program na Staroměstském náměstí 28. 11. 2009 1. 1. 2010

Vánoční trhy 2009 Program na Staroměstském náměstí 28. 11. 2009 1. 1. 2010 Vánoční trhy 2009 Program na Staroměstském náměstí 28. 11. 2009 1. 1. 2010 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Vánoční DĚTSKÁ STAROMĚSTSKÁ DÍLNIČKA Opět jsme připravili naší dětskou Staroměstskou dílničku! Stejně jako

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

PF 2010 LEDEN 2010 DO ROKU 2010 HODNĚ ÚSMĚVŮ!

PF 2010 LEDEN 2010 DO ROKU 2010 HODNĚ ÚSMĚVŮ! TRIO MAKABARA Barbora Janová / Kateřina Uličná / Marie Vostatková Strhující vokální trio absolventek Deylovy konzervatoře v Praze. Zatím největším úspěchem bylo vítězství v mezinárodní soutěži ve Spojených

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ OLOMOUC 2012 OLOMOUCKÝ MEDVĚD Sbory předškolního věku DĚTSKÝ PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR CANTABILE ZUŠ Hranice 94 OLOMOUCKÝ ZVONEČEK Dětské sbory do 12

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více