Osobní bibliografie od roku /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní bibliografie od roku 1965 1/"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku / 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě v 2. polovině 18. století. VVM, r. XVII, 1965, s Učitelské trampoty. Jihočeská pravda, r. XXIII, 1966, č. 80 (3. 4.). Péče o konzumenta před sto lety. Jihočeská pravda, r. XXIII, 1966, č Jaroslav Kubíček, Bibliografie k dějinám průmyslových závodů v Jihomoravském kraji. MVP, r. IV, 1966, s (Rec.) Historie první české továrny hudebních nástrojů na Moravě (75 let firmy Lídl Brno). Hudební nástroje, r. 4, 1967, s , Něm. a angl. résumé. Z dějin dobrušských řemesel. KKD, květen 1967, s (Druhá polovina 17. století.). Privilegia města Dobrušky. KKD, červen 1967, s Poznámka k jednomu výročí. KKD, září 1967, s. 5. (K 10. výročí úmrtí Františka Kupky.). Moravští historikové a prusko-rakouská válka. MVP, r. V, 1967, s (Rec. tří příspěvků ve VVM, r. XVIII, 1966). Jaroslav Šůla, Neznámá verze veršovaného zpracování selského otčenáše. (Příspěvek k ohlasu tolerančního patentu v severovýchodních Čechách.) Krkonoše Pod krkonoší 2, vyd. Okresní muzeum v Trutnově, VČN Hradec Králové 1966, s ČsČH, r. XV, 1967, s (Ref.). František Kutnar, Krize podkrkonošských prádelen lnu koncem šedesátých let 19. století. Krkonoše Podkrkonoší 2, vydalo Okresní muzeum v Trutnově, VCN Hradec Králové 1966, s ČsČH, r. XV, 1967, s (Ref.). Drobná regionální práce. P, r. 56, 1967, č. 6 (17. 3.), s. 4. (Rec. příspěvk ů s historickou tematikou v KKD, leden 1966 až únor 1967.). Nejen na Expo 67. P, r. 56, 1967, č.76 (30. 3.), s 4. (Ref. o publikaci Proboštův třebechovický betlem, Hradec Králové 1967.). Krása českého skla. P, r. 56, 1967, č. 241 (11. 10), s. 4. (Zpr. o výstavě výrobků SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově; Dobruška, říjen 1967.). Řecká minulost v Dobrušce. Jiskra Rychnovska, r. 8, 1967, č. 6 (9. 2.). (Zpr. o přednášce dvou účastníků zájezdu do Řecka v r ). Amerika objevena také roku 1398? Lidé a země, r. 16, 1967, s (Podle so větského časopisu Znanije sila, 1966, Č.9.) Úvodem. In: OHP, sv. 1, 1968, s let Opočna. In: OHP, sv. 1, 1968, II. strana obálky. Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka. In: OHP, sv. 1, 1968, s (Spoluautor: Václav Matouš). 1/ S použitím autorova vlastního seznamu upravila redakce.

2 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) Kulturní kalendáře rychnovského okresu do konce roku In: OHP, sv. 1, 1968, s (Rec.). Karel Michl sedmdesátníkem. In: OHP, sv. 1, 1968, s (1 obr.). (Zpr.). Městské muzeum v Dobrušce do konce roku In: OHP, sv. 1, 1968, s (Zpr.). Josef Nožička, Snahy o založení botanického spolku pro Moravu a Slezsko před 150 lety. VVM XIX/1967, str ČsČH, r. XVI, 1967, s (Ref.). Jan Kúhndel, Moravský buditel Bedřich Silva-Tarouca, VVM XII/1967, str ČsČH, r. XVI, 1968, s (Ref.). Jan Janák, Měšťanská beseda v Třebíči , VVM XIX/1967 str ČsČH, r. XVI, 1968, s (Ref.). Mezi kulturní zpravodaje okresu Rychnov nad Kněžnou. P, r. 57, 1968, č. 14 (17. 1.). (Glosa o Kulturním zpravodaji Opočna.). Východočeská bibliografie. P, r. 57, 1968, č. 15 (18.1.), s. 4. (Rec. publikace Východočeský kraj v tisku 1966, sestavila ing. Ludmila Vlčková, Hradec Králo vé, SVK 1967.). Laichterův odkaz. P, r. 57, 1968, č. 68 (20. 3.), s. 4. (Zpr. o odkazu, resp. daru, Prokopa Laichtera, akad. malíře, Dobrušce.). Muzeum Orlických hor pokračuje ve vydávání. P, r. 57, 1968, č. 81 (4. 4.). (Glosa o Vlastivědné práci 1/68, vyd. MOH). Přes patnáct tisíc pohlednic má Josef Ptáček z Bystrého u Dobrušky. P, r. 57, 1968, č. 89 ( ). (Glosa o výstavě pohlednic v Bystrém, březen 1968.). Několik poznámek k monografii. P, r. 57, 1968, č. 124 (25. 4.), s. 4. (Rec: Vachtová, Ludmila: František Kupka. Praha, Odeon 1968.). Městské muzeum v roce KKD, leden 1968, s.7 8. (Zpr.). F. A. Šubert a dobrušská ochotnická scéna. KKD, únor 1968, s Závěrečná poznámka. KKD, říjen 1968, s (K seriálu Před padesáti lety.) K šedesátým narozeninám dráhy Dobruška Opočno. KKD, listopad 1968, s Tři měsíce Klubu přátel Dobrušky a okolí. Vlastivědná práce. Metodický časopis MOH, 1968, č. 3 (červenec srpen), s (Zpr.) Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci na Orlicí. In: OHP, sv. 2, 1969, s Městské muzeum v Dobrušce. In: OHP, sv. 2, 1969, s (Zpr. o činnosti za rok 1968.). Klub přátel Dobrušky a okolí. In: OHP, sv. 2, 1969, s (Zpr. o činnosti za rok 1968.). Historie našeho regionu v Listech Orlického muzea. In: OHP, sv. 2, 1969, s (Rec. tří příspěvků Jaroslava Šůly: Počasí v Orlických horách před 400 lety, LOM 1967, s ; Spor města Kostelce nad Orlicí s vrchností v XVI. století, LOM, 1966, s ; Povstání na panství Králíky v letech , LOM, 1968, s ). Týnišťský sborníček. In: OHP, sv. 2, 1969, s (Rec. Sborníku Čapkova újezdního muzea v Týništi nad Orlicí, č. 1, 2/1968.). K tzv. legendě o Aloisů Beerovi. KKD, leden 1969, s (Odpověď na příspě vek JUDr. V. V. Kremera O Bérovi skutečném a legendárním, KKD, leden 1969, s. 3 5). Dovětek. KKD, únor 1969, s. 10. (K článku Prokopa Laichtera, akad. mal., Poznámka k začátkům úsilí o získání dobrušské železnice, KKD, únor 1969, s ) 12

3 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Národní buditel František Vladislav Hek. KKD, duben 1969, s (K 200. výročí narození). Kino 70 Dobruška zahájilo. KKD,duben 1969, s (2 obr.). (Zpr. o slav nostním otevření ). Josef Liboslav Ziegler v Dobrušce a Dobřanech. KKD, květen 1969, s Požár Dobrušky roku KKD, listopad 1969, s (Edice: A. Beer, ze se šitu Nešťastný rok 1866, uloženo v Městském muzeu v Dobrušce; opis ze sezna mu škod, jež A. Beer utrpěl při požáru , spolueditor Václav Matouš, uloženo v SOkA RK). Konference o národním obrození v Podorlicku. KKD, listopad 1969, s (Zpr. o konferenci konané v Dobrušce ) Dobrušská konference o národním obrození. Orlický magazín, r. I, 1969, č. 5 6, s (Zpr.) František Vladislav Hek ( ). P, r. 58, 1969, č. 88 (15. 4.), s. 4. (K 200. výročí narození.). O národním obrození v Dobrušce. P, r. 58, 1969, č. 226 (25. 9.), s. 4. (Infor mace o připravované konferenci.) Konfrontace. Texty. Kulturní měsíčník (Hradec Králové), květen 1969, č. 0, s (Účastník diskuse o podmínkách kultury ve Východočeském kraji; sedm diskutujících.) 1970 František Jan Zoubek. In: OHP, sv. 3, 1970, s (Zpr. 80. výročí úmrtí regionálního historika, komeniologa a pedagoga, rodáka z Kostelce nad Orlicí.). Vědecká konference o národním obrození v Podorlicku. In: OHP, sv. 3, 1970, s (Zpr.) Městské muzeum v Dobrušce. In: OHP, sv. 3, 1970, s (Zpr. o činnosti za rok 1969.). Klub přátel Dobrušky a okolí. In: OHP, sv. 3, s (Zpr. o činnosti za rok 1969 do března 1970.). Několik poznámek k turistickým průvodcům a mapám. In: OHP, sv. 3, 1970, s (Diskuse o vlastivědě Orlických hor a Podorlicka.). Sborníček Čapkova újezdního muzea v Týništi n. Orl. In: OHP, sv. 1970, s (Rec. č. 3 7.). Z pamětí města Týniště n. Orl. a sousedních obcí. Vydalo Čapkovo újezdní muze um v Týništi n. Orl. 1969, stran 110. In: OHP, sv. 3, 1970, s (Rec.). Alois Beer, Výlet na Skalku. KKD, leden 1970, s (Edice ze sešitu Chábory, Studánka a Boží Tělo na Skalce.). Alois Beer, Od sv. Trojice na Mělčanském kopci. KKD, únor 1970, s (Edi ce ze sešitu stejného názvu.). Alois Beer, Velikonoční obyčeje v 19. století. KKD, březen 1970, s (Edice ze sešitu Minulost dle mé zkušenosti.). Josef Cvrček, Květen 1945 v Dobrušce. KKD, květen 1970, s (Edice z městské kroniky, zápisy kronikáře J. Cvrčka; uložena v SOkA RK.). Alois Beer, Dobrušská katovna koncem 19. století. KKD, červen 1970, s (Edice ze sešitu Pulická ulice.). Poznámka. KKD, červen 1970, s. 10. (K č. 64.) František Adolf Šubert. P, r. 59, 1970, č. 225 (23. 9.). (K 55. výročí úmrtí první ho ředitele Národního divadla, dobrušského rodáka.). 13

4 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 1971 Alois Jirásek a Dobruška. (K 120. výročí spisovatelova narození.) In: OHP, sv. 4, 1971, s Luboš Lancinger, Výrobní a majetková struktura Nového města nad Metují po jeho založení a po třicetileté válce. (PMHK, série B: vědy společenské, sv. XII 1970, str Německé résumé.) In: OHP, sv. 4, 1971, s (Rec.). Jaroslav Šůla, Kolonizace Orlických hor a jejich podhůří na přelomu XVI. a XVII. století. (Listy Orlického muzea v Chocni, r. V, 1970, str ) In: OHP, sv. 4, 1971, s (Rec.). Josef Johanides, Knihovna Františka Vladislava Heka. (Strahovská knihovna. Sborník památníku národního písemnictví, r. 3, Vydal Orbis v r str ) In: OHP, sv.4, 1971, s (Rec.). Sborník k dvacátému pátému výročí střední průmyslové školy v Dobrušce ( ). Vydala SPŠ v Dobrušce v r. 1970, stran 62. In: OHP, sv. 4, 1971, s (Rec.). Strach z rudého vojáka. KKD, duben 1971, s (Edice P, r. VI /VI/, 1923, č , s. 3; OA Náchod, fond Okresní úřad Nové město nad Metují, pres., , Komunistický skaut v Dobrušce.). 1. máj v Dobrušce v roce KKD, květen (Edice P, r. IX /XIX/, 1926, č. 18/6. 5./, s. 3; OA Náchod, fond OÚ Nové Město nad Metují, pres., ). Stávka dělnictva na výkopech pro kanalizaci dne 28. července KKD, prázdniny 1971, s (Edice SOkA Náchod, fond OÚ Nové Město nad Metují, pres., ; SOkA RK, fond Archiv města Dobrušky, městská kronika, zápisy kronikáře Františka Pišla.). Dr. Bohumír Šmeral v Dobrušce. KKD, září 1971, s (Edice OA Náchod, fond OÚ Nové Město nad Metují, pres., ; Podkrkonošské rozhledy, du ben 1910.). Z dějin dobrušského školství. KKD, září 1971, s Výsledky voleb do obecního zastupitelstva. KKD, říjen (Edice z městské kroniky; volební výsledky z let 1919, 1923, 1927, 1931, 1939.). Před obecními volbami roku KKD, listopad 1971, s (Edice P, r. VI /XVI/, 1923, č , s. 4; č. 37 (12. 9.), s. 6.) Činnost učitele Oldřicha Hnatowicze v KSČ. KKD, prosinec 1971, s (Edi ce SOkA Náchod, fond OÚ Nové Město nad Metují, pres., , ). Mapa Dobrušsko. In: Vojenský topografický ústav Vydal VTOPÚ pro vlastní potřebu. Dobruška 1971, s (Volné listy, formát 43x49 cm; text o historických a kulturních památkách k mapě.). Jiráskova bibliografie. P, r. 60, 1971, č. 236 (5. 10.), s. 5. (Rec. Ladislav Vacina Hana Endlerová: Alois Jirásek a jeho kraj. Výběrová regionální bibliogra fie.) Náchod 1971.) Původní název: Jiráskovská bibliografie. Archeologické památky a jejich ochrana. Jiskra Rychnovska, r. 12, 1971, č.27 (8. 7.) F. VI. Hek (F. L. Věk). Dobruška 1972, 9 s. (Rozmnoženo romayor, tisk VTOPÚ Dobruška.). Dobruška. Pokyny pro průvodce turistů. Vydal MěstNV v Dobrušce pro vlastní potřebu. Dobruška 1972, 14 s. (Rozmnoženo ormig.). Vznik cechu hrnčířského v Dobrušce. KKD, březen 1972, s. 2 5; duben 1972, s ( ; edice artikulí menšího řádu tovaryšů cechu hrnčířského z ). František Vladislav Hek (F. L. Věk) a jeho literární přátelé. KKD, mimořádné číslo, květen 1972, 28 s. 1. vydání. Předmluva: Rudolf Štandera, předseda MěstNV, Radovan Ježek, tajemník MěstNV. s Obálka: Josef Benedikt. Kulturní památky v Dobrušce a sousedních obcích. KKD, prázdniny 1972, s

5 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Seznam pomníků, památníků a pamětních desek v Dobrušce. KKD, prázdniny 1972, s F. L. (!) Hek a jeho vztah k Jednotě bratrské. Jednota bratrská, r. IL (75), 1972, s (Redakčně zkráceno. Původní název: Několik poznámek k životopisu Františka Vladislava Heka a k jeho vztahu k Jednotě bratrské.). Rodný domek F. VI. Heka. Vlasta, 1972, č. 42 ( ), s. 26, 1 obr. (Zpr. o uvítání padesátitisícího návštěvníka od otevření domku ). Dobruška v historii ( ). In: Ladislav Hladký Jan Klen Jaroslav Ruml Josef Smola, Dobruška (Průvodce městem a okolím). Publikace byla připravena v roce L970 u příležitosti 650. výročí první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě. Obálka a grafická úprava: Marie Hulcová. Fotografie: Marie Vondráčková. Redigoval: L. Hladký. Vydalo Městské muzeum v Dobrušce za podpory MěstNV v Dobrušce. Dobruška 1972, s , 4 obr. Významné osobnosti. In: Dobruška (Průvodce městem a okolím). Dobruška 1972, s , 3 obr. Procházka městem. In: Dobruška (Průvodce městem a okolím). Dobruška 1972, s , 3 obr. Výběr z literatury o Dobrušce a Dobrušsku. In: Dobruška (Průvodce městem a okolím). Dobruška 1972, s. 61, s Dobrušské cechy v 16. století. In: OHP, sv. 5, 1972, s Olešnice pod Dlouhými Mosty. In: OHP, sv. 5, 1972, s Bohumír Smutný, Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět (Sborník prací východočeských archivů, roč , str ) In: OHP, sv. 5, 1972, s (Rec.). Alois Beer: Lituji, že nejsem básník. In: OHP, sv. 5, 1972, s (Rec. stejnojmenné publikace, výboru ze zápisků a kreseb uložených v dobrušském mu zeu; Praha, Odeon 1970, 291 s.) (Spoluautor: Rudolf Zrůbek není uveden). Miroslav Hroch, K otázce územní skladby národního hnutí. (ČsČH, roč. XIX, 1971, str ) In: OHP, sv. 5, 1972, s (Rec.) K novému znaku města Hronova. Hronovský kulturní kalendář, leden 1973, s Hronov. Praha 73. Měsíčník Národního výboru hlavního města Prahy, r. IV, č. 3, s. 25, 1 obr. (O novém znaku města Hronova.). František Vladislav Hek (F. L. Věk) a jeho literární přátelé. KKD, mimořádné číslo, červen 1973, 37 s. 2. rozšířené a doplněné vydání Předmluva: Rudolf Standera a Radovan Ježek, s Obálka (nová): ing. Josef Benedikt. Fotografie: Marie Vondráčková (5 obr.). Doplňky: K druhému vydání, s. 5; Výběr z literatury o Zieglerově literární družině, s ; fotografie. Pro dokumentaci JH. Jiráskův Hronov. Zpravodaj 43. JH, 1973, č. 1. Kapitola z dějin východočeského knihtisku. MVP, r. XI (81) 1973, s (Rec.: Josef Johanides, První knihtiskárna v Hradci Králové. Strahovská hnihovna4, Praha Orbis 1972, s , něm. résumé, 6 stran příloh.). Erik Bouza, Josef Regner-Havlovický jako průkopník moderního zemědělství (Vlastivědný sborník Krkonoše Podkrkonoší 1972, pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vydalo nakladatelství Kruh v Hradci Králové, s ). MVP, r. XI (81), 1973, s.l (Rec.). 15

6 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 1975 První kroky po osvobození. Tepna. Zpravodaj pracujících n. p. Tepna Náchod, 1975, č. 10, s. 3, č. 11, s. 3, č. 12, s. 3, č , s. 3, č. 15, s. 3, č. 16, s. 3. (Znárodnění textilního, především bavlnářského průmyslu na Náchodsku. Úvodní článek seriálu 30 let textilu na Náchodsku.). Sto let dráhy Choceň Broumov a rozvoj průmyslu na Náchodsku. Tepna, 1975, č. 19, s. 4, č. 20, s. 4, 1 obr. Podepsáno. Ludvík Skružný, Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. Český lid, roč. 61/1974, str MVP, r. XIII (83), 1975, s (Rec.) Přehled prací o dějinách n. p. Tepna Náchod. Určeno členům komise pro dějiny n. p. Tepna a dalším zájemcům. Vydal podnikový archív n. p. Tepna. Náchod 1976, XVI + 7 stran. Rozmnoženo jako rukopis. (Komentovaná bibliografie včetně soupisu prací). K dějinám lnářského průmyslu v náchodské textilní oblasti. In: Příspěvky k ději nám n. p. Texlen Trutnov, sv. 1. Trutnov, Texlen 1976, s Něm. résumé. Věra Doleželová, Prádelní školy u nás v první polovině 19. století. Český lid, r.62/1975, str , německé resumé. VVM, XXVIII, 1976, s (Rec.). Andělín Grobelný, Opava a české národní hnutí do 60. let 19. století. ČSM, série B (vědy společenské), r. XXIV/1975, str , ně mecké résumé. VVM, r. XXVIII, 1976, s (Rec.) Dvojí výročí hronovské prádelny. Tepna, 1978, č. 23, s. 3, č. 24, s. 3. Materiály k dějinám lnářského průmyslu v podnikovém archívu národního pod niku Tepna, bavlnářské závody v Náchodě. In: Příspěvky k dějinám n. p. Texlen Trutnov, sv. 2, 1978, s , něm. résumé. (Popisy archívních fondů.). Dva nové inventáře podnikového archívu n. p. Texlen Trutnov. In: Příspěvky k dějinám n. p. Texlen Trutnov, sv. 2, 1978, s (Rec. inventářů AF Jan Faltis, dědicové, Mladé Buky Trutnov , a Běličské závody, spol. s r. o., dříve Frederik William Duncan, Horní Staré Město ; zpracoval PhDr. Bohumír Smutný.). Vladimír Wolf, Píšeme kroniku BSP (Metodický list). Vydal PV ROH n. p. Texlen Trutnov spolu s podnikovou radou brigád a komisí pro dějiny n. p. Texlen Trutnov. Určeno pro vnitřní potřebu. Náklad 300 výtisků. Obálka a pří lohy Josef Koutek. Trutnov 1977, 24 s. In: Příspěvky k dějinám n. p. Texlen Trutnov, sv.2, 1978, s (Rec.) Dějiny závodu Tepna 07 v Hronově do roku In: 90 let přádelnictví v Hro nově. Hronov, Tepna , s Náchodská textilní oblast od podzimu 1947 do vítězného února B expres, 1978, č. 2, s. 8 9, 1 obr. Podepsáno. Vladimír Wolf, Píšeme kroniku BSP (Metodický list). Trutnov, Texlen 1977, 24 s. Slezský sborník, r. 76, 1978, s (Rec.) Čtyřicet let založení Východočeského autodružstva Náchod 1937 až Náchod 1977, 44 s. Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v CSSR, č. 4, 1978, s (Ref.). Sto let závodu Texlen 10 bělidlo. Připravil kolektiv spolupracovníků komise pro dějiny n. p. Texlen Trutnov. Trutnov 1977, 12 s. ZKDZ, č. 4, 1978, s (Ref.). Velveta Varnsdorf Varnsdorf 1977, nepag. ZKDZ, č. 4, 1978, s (Ref.). Z dějin závodu 05 do znárodnění. Tepna, 1978, č. 2, s. 1, 3. 16

7 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Z revolučních tradic Pikovky. Tepna, 1978, č. 2, s. 3. (Poslední odstavec do plnilo vedení závodu 05.). Kapitolky z dějin závodu 08 do znárodnění. Tepna, 1978, č. 5, s. 2, 3. (Po slední dva odstavce doplnilo vedení závodu 08.). Historie závodu 06 nyní středisko Tepna, 1978, č. 5, s. 3. K počátkům dnešního závodu Tepna 01 v Náchodě. Tepna, č. 15, s. 3, č. 16, s. 3. Z historie tepenského tisku. Tepna, 1978, č. 18, s. 3. Devadesáté výročí založení. Tepna 1978, č. 23, s. 1. (Ref. o slavnostní schů zi na ukončení oslav 90. výročí založení závodu Tepna 07 v Hronově.). Dvojí výročí hronovské prádelny. Tepna, 1978, č. 23, s. 3, č. 24, s. 3. Pracovní soutěžení českých a polských lnářů a bavlnářů v letech Odbory a společnost (teoretický časopis ÚRO, 1978, č. 6, s (Spoluautor: Vladimír Wolf) Devadesát let prádelny Tepna 07. TOK, celostátní orgán ÚV OS pracujících v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu, r. 11, 1979, č. 3 (7. 2.), č. 4 (21. 2.). Únor 1848 a naše závody. Tepna, 1979, č. 3, s Textilní průmysl na Náchodsku po 15. březnu Tepna, 1979, č. 5 6, s. 1, 4, č. 7 8, s. 1, 2. Výrobky Mautnerova koncernu do Sovětského svazu. Tepna, 1979, č. 12, s. 1. Nová publikace o Vizmburku. NČ, r. 20, 1979, č. 66 (17. 8.), s. 3. (Ref. o brožuře Vizmburk Červený Kostelec 1979, 52 s.) Z historie textilní výroby. NČ, r. 20, 1979, č. 70 (31. 8.), s. 3, č. 71 (4. 9.), s. 2. (Spoluautor: Miroslav Borůvka). Ke kořenům prvomájové tradice. Tepna, 1979, č. 9, s. 1. Některá základní fakta Slovenského národního povstání. Tepna, 1979, č. 13, s. 1. Nahlédnutí do podnikového archívu. Tepna, 1979, č. 16, s. 1, 2. Jaroslav Chmelař Čeněk Svatoš: 30 let n. p. STAP ( ). Odpovědný redaktor Josef Chudoba. Návrh a grafické provedení Čeněk Svatoš. Vydala ope rativní skupina EPA n. p. STAP za odborné spolupráce propagačního oddělení generálního ředitelství Pletařského průmyslu v Písku 1978, nepag. ZKDZ, č. 6, 1979, s. 89. (Ref.). 30 let n. p. SEBA Tanvald ( ). Scénář a redakce Antonín Jiřiště. Gra fická úprava Vlasta Kuršelová. Foto Jiří Červinka. Vydaly odbory propagace a tisku np. SEBA Tanvald a generálního ředitelství Bavlnářského průmyslu v Hradci Králové, 1978, 12. s. ZKDZ, č. 6, 1979, s. 90. (Ref.). Josef Ptáček: K počátkům dělnického hnutí na Dobrušsku. Sborník prací výcho dočeských archívů, sv. 4, 1978, s ZKDZ, č. 7, 1979, s (Rec.). Sborník prací východočeských archívů. Sv. 4. Hradec Králové 1978, 264 str. Slezský sborník, r. 77, 1979, s (Ref.) (Spoluautor: Vladimír Wolf) Knížka o tělovýchově a sportu. P, r. 69, 1980, č. 2 (3. 1.), s. 5. (Ref: Josef Ptáček, Tělovýchova a sport v Opočně / /. Kapitoly stodesetiletého vý voje. Vyd. TJ Spartak Opočno 1978, 162 s. Pozn.: vyšlo v květnu 1979.). Z historie textilního průmyslu v náchodské textilní oblasti Faksimila. Připravil a redigoval. Předmluva: Miroslav Borůvka. Obálka: Zdeněk Farský. Náchod, komise pro dějiny podniku a podnikový archív n. p. Tepna 1980, nepag. (8 s. textu +13 reprodukcí archiválií.) (Edice.). 17

8 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) Příspěvek k počátkům firmy F. M. Oberlander, tkalcovna bavlněného a lněného zboží v Úpici. In: LP Příspěvky k dějinám, sv. 3. Sborník příspěv ků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. Trutnov 1980, s Dvacet let Českomoravského lnu, národního podniku, Humpolec. Sestavili Miro slav Binder a Jiří Bečvář s kolektivem. Havlíčkův Brod 1973, 132 s., fotografie v textu. In: LP, sv. 3, 1980, s (Rec.). Z dějin červenokosteleckého průmyslu. Mechanická tkalcovna ve Lhotě. In: Červenokostelecko, sv. 1. Vlastivědný sborník. Červený Kostelec 1980, s Z dějin města Náchoda. In: Finále VI. ročníku turnaje v kopané žáků O míč Ivo Viktora. Náchod 1980, s Požární ochrana na závodě Tepna Ol v Náchodě do roku In: Zpravodaj 7. ročníku celooborové soutěže požárních družstev VHJ Bavlnářský průmysl. Ná chod, Tepna 1980, s (Rozmnoženo romayor.), Květen 1945 v náchodské textilní oblasti. Tepna, 1980, č. 6, s. 2, č. 7, s. 3, č. 8, s. 3. Hodnocení kronik BSP ocenění práce kronikářů. Tepna, 1980, č. 9, s. 2. K vývoji textilního průmyslu v náchodské oblasti za nacistické okupace. Slez ský sborník, r. 78, 1980, s Vizmburk Sborník příspěvků k 700. výročí první zmínky o hradu. Edice RK, sv. l. Odpovědný redaktor František Drahoňovský. Re dakčně připravil PhDr. Vladimír Wolf. Obálka a grafická úprava Jiří Škopek. Vydala školská a kulturní komise MěstNV v Červeném Kostelci 1979, 52 s. MVP, r. XVIII (88), 1980, s (Rec.) 1981 Příspěvek k problematice formování náchodské textilní oblasti. In: LP, sv. 4, 1981, s Nový pramen o polických trzích na plátno. In: LP, sv. 4, 1981, s (Zpr. Jaroslava Janáčková, Živé prameny. Hradec Králové, Kruh 1980.). Václav Pubal a kolektiv, Závodní kroniky. Praha, Práce 1980, 36 stran. In: LP, sv. 4, 1981, s (Rec.). Střípky z historie. Tepna, 1981, č. 2, s. 3. (Stručné dějiny Společenského závodu tkalcovského zboží lněného a bavlněného v Hronově ). Střípky z historie. Tepna, 1981, č. 4, s. 3. (Stručné dějiny tkalcovny hedvábí v Hronově firmy Jan Huber a syn Vídeň. Původní název O tkalcovně hedváb ného zboží v Hronově nebyl vytištěn.). Počátky bývalého závodu 06 a zánik tkalcovny hedvábí v Hronově. Tepna, 1981, č. 5 6, s. 3. Na pomoc kronikářům brigád socialistické práce. Tepna, 1981, č. 5 6, přílo ha, nepag. (8 s.) Metodický materiál. Oslavy 1. máje 1938 na Náchodsku. Tepna, 1981, č. 7, s. 3. Tak žil a pracoval soudruh František Ducháček. Tepna, 1981, č. 12, s. 3, 1 obr., č. 13, s. 3. (Nekrolog; ) Komise pro dějiny n. p. Tepna. Na okraj stávky východočeských textiláků. Tepna, 1981, č. 14, s. 3, 1 obr. (Stávka 1911.). Pracovní řád Náchodské prádelny bavlny z roku Tepna, 1981, č , s. 3, 1 obr Zkušenosti z práce s kronikami BSP v podnikovém archívu n. p. Tepna, bavlnář ské závody v Náchodě. In: Z dějin textilu Studie a materiály. Sborník příspěvků k dějinám textilní a oděvní výroby v ČSSR, sv. 1. Ústí nad Orlicí, VÚB 1982, s (Zpr.). 18

9 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Bibliografie dějin národního podniku Tepna, bavlnářské závody v Náchodě, jeho právních předchůdců, dělnického hnutí a KSČ v náchodské textilní oblasti. In: ZDT, sv , s (Též zvláštní otisk 1982, 42 s.) (Komentovaná bib liografie včetně bibliografického soupisu). Vývoz výrobků Mautnerových textilních závodů, a. s., Praha, do Sovětského sva zu v letech In: ZDT, sv. 3, 1982, s Bohumír Smutný, Účast blanenských železáren na průmyslové revoluci ve lnářském průmyslu na Trutnovsku. Sborník okresního muzea v Blansku XII/1980, s In: ZDT, sv. 3, 1982, s (Ref.). Dny otevřených dveří v podnikovém archivu. AČ, r. 32, 1982, s (Zpr. o Dnech otevřených dveří v PA Texlen v Trutnově května 1982.). Sborník z historie města Dobrušky Vydaly městské muzeum, Městský národní výbor v Dobrušce a Okresní archív v Rychnově nad Kněžnou s. MVP, r. 20 (90), 1982, s (Rec.). Z historie textilního průmyslu a dělnického hnutí. Tepna, 1982, č. 1, s. 3, č. 2 3, s. 3, 1 obr., č. 4, s. 3, č. 5, s. 3, č. 6, s. 3. (Na Náchodsku.). Stav a úkoly historiografie n. p. Tepna Náchod. Tepna, 1982, mimořádné číslo (říjen), s. 4. Vznik a vývoj textilního průmyslu a dělnického hnutí do I. světové války. In: Vy brané dokumenty k dějinám textilu v severovýchodních Čechách. Ústí nad Orlicí, VÚB 1982, s. IV. autor uveden v tiráži spolu s ostatními. Spisovatel a jeho ilustrátor. Alois Jirásek a Adolf Kašpar. NC, r. 23, 1982, č. 34 (30. 4.), s. 3. (Zpr. o přednášce PhDr. Josefa Scheybala v Hronově ). Přítel Aloise Jiráska. Kdo byl Jan Josef Šimek. NČ, r. 23, 1982, č. 44 (4. 6.), s. 3. (Zpr. o přednášce M. Zelenky a M. Pokorného v Hronově ). Zajímavý cyklus přednášek. Alois Jirásek a Zikmund Winter. NČ, r. 23, 1982, č. 78 (1. 10.), s. 3, 1 obr. (Zpr. o přednášce PhDr. Blanky Svadbové, CSc., v Hronově ). Století textilu v Náchodě. NZ, 1982, duben, s. 1 2, 1 obr. (Spoluautor: Miroslav Borůvka). O jedné z nejstarších tkalcoven. NZ, 1982, červen, s. 1 2, 2 obr. (Stručné ději ny mechanické tkalcovny firmy E. Doctor v Náchodě.). Oslavy století textilu v Náchodě. NZ, 1982, říjen, s (Informace o akcích připravovaných k 100. výročí založení závodu Tepna 01.) Na závěr oslav Století textilu v Náchodě. NZ, 1983, leden, s (Zpr.). Začátky textilu v Náchodě. Tepna, 1983, č. 5, s. 3 a 4. (Firmy Izák Schur a synové, S. Goldschmidt a spol., Lederer a Stránský, O. a L. Pickové.). Nové poznatky o našich závodních časopisech. Tepna, 1983, č. 11, s. 3. (Ref: PhDr. Jaroslava Jílková, Soupis textilních časopisů a ročenek v Českých zemích v letech In: ZDT, sv. 4, 1983, s ) Nová knížka o dějinách textilu. Tepna, 1983, č , s. 3. (Zpr.: PhDr. Bo humír Smutný, Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku. LP, supplementum 3. Trutnov 1983, 106 s.) O některých pomístních názvech v závodech n. p. Tepna Náchod. Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), r. XXIV (č. 1 2), 1983, s (Spoluautoři: Miroslav Borůvka a Vladimír Wolf). Boj textilního dělnictva na Náchodsku. In: Dějiny závodů významný nástroj komunistické výchovy. Sborník příspěvků z celostání konference, konané v Ná chodě října

10 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) u příležitosti 60. výročí Rudých odborů a 100. výročí trvání závodu Tepna 0l. Praha Ústí nad Orlicí 1983, s (Koref.) (Spoluautor: Miroslav Borůvka.). Julie Richterová, Středověké kachle. Vydalo Muzeum hlavního města Prahy. Praha 1982, 173 strany. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Ref. kachle s textilními motivy.). Milena Pospíšilová, Textilní manufaktura v Letovicích v 18. století. VVM, r. 33, 1981, s Německé résumé. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Rec.). Jan Janák, Použití prvního parního stroje v průmyslu ve starém Rakousku (Brno 1814). VVM, r. 34, 1982, s Německé résumé. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Rec.). Karel Novotný, Hospodářské a sociální problémy vývoje kartounářského prů myslu v Čechách v první polovině 19. století. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica 3, studia historica XIX, Praha 1979, s Ruské a ně mecké résumé. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Rec.). Václav Votoček Josef Faltejsek Arnošt Vachta Otakar Muller, 120 let textil ní výroby v Kolore 01 ( ). Grafická úprava: Jiří Salaba. Fotografie: Jarmila Kratochvílová. Semily stran. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Rec.). Sto let závodu Kolora 11. Grafická úprava a obálka: Jiří Jakoubek. Fotografie: Jarmila Kratochvílová. Semily stran. In: ZDT, sv. 5, 1983, s (Rec.) Bibliografe textilních časopisů. Textil, r. 39, 1984, s (Rec: PhDr. Jaro slava Jílková, Soupis textilních časopisů a ročenek v Českých zemích v letech In: ZDT, sv. 4, 1983, s ) Pomístní jména významný pramen poznání historie textilu. Tepna, 1984, č. 2, s. 3. (Ref.: PhDr. Vladimír Wolf, Historická a společenská podmíněnost slan gových pomístních jmen v závodech textilního průmyslu. In: Acta Facultatis paedagogicae Ostraviensis, series D 19, Ostrava 1983, s ). Sborník z náchodské konference k dějinám závodů. Tepna, 1984, č. 4, s. 3. (Ref: Dějiny závodů významný nástroj komunistické výchovy. Praha Ústí nad Orlicí nad Orlicí 1983, 250 s.). Reorganizace bavlnářského průmyslu na Náchodsku před 35 lety. Tepna, 1984, č. 9, s. 3. Jihlavský obchod se soukennými výrobky v století. In: ZDT, sv. 6, 1984, s. 105, s Přehled vývoje Tepny, bavlnářských závodů, národního podniku v Náchodě, v letech In: ZDT, sv. 7, 1984, s (Též zvláštní otisk 1984, 46 s.). Anton Špiesz, Slobodné královské mestá na Slovensku v rokoch Ko šice, Východoslovenské vydavatelstvo strany. Ruské a německé résumé. In: ZDT, sv. 7, 1984, s (Rec.). Jan Janák, Snahy o zřízení strojích prádelen vlny v Třebíči v první polovině 19. století. Časopis Matice moravské, r. 99, 1980, s In: ZDT, sv. 7, 1984, s (Rec.) Milan Myška, Podnikatel Hermann Dietrich Lindheim a počátky industrializace západních Čech. Minulostí Západočeského kraje, sv. XVIII, 1982, s Německé résumé. In: ZDT, sv. 7, 1984, s (Rec.). III. celostátní konference o dějinách závodů v Náchodě. In: LP, sv. 5, 1984, s (Zpr. o konferenci ). Ondřej Felcman, Počátky obnovy textilního průmyslu českých zemí po druhé svě tové válce. Hospodářské dějiny (Economic History), sv. 6 (Příspěvky k hospodář ským dějinám období budování socialismu v Československu), Praha 1980, str. gysf Ruské a anglické résumé. In: LP, sv. 5, 1984, s (Rec.). 20

11 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého 1985 Bohumír Smutný, Rozbití textilního stroje v Horní Rokytnici v roce 1839 (140. výročí události). Studie a vzpomínky z dějin závodů, Praha 1979, s In: Krkonoše Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, sv. 7. Vydalo Muzeum Podkrko noší v Trutnově. Trutnov 1983, s (Rec.) Pozn.: Vyšlo v březnu Podíl archívnictví VHJ Bavlnářský průmysl na utváření historického obrazu vý voje textilního průmyslu. In: Rozvoj archívnictví VHJ Bavlnářský průmysl. Uspořádal PhDr. Luboš Novák. ZDT, sv. 8. Supplementum 3. Redakčně připra vili PhDr. Luboš Novák a PhDr. Jaroslav Šůla, Hradec Králové Ústí nad Orlicí 1985, s Volby do závodního výboru tkalcovny MTZ v Náchodě. Tepna, 1985, č. 3, s. 3. (Volby do dělnického závodního výboru tkalcovny, barevny a úpravny 1925, 1929, 1931, 1939.). 100 let závodu Tepna 04 v Náchodě. Tepna, 1985, č , příloha (jedna strana), 2 obr. Z dějin červenokosteleckého textilního průmyslu. Mechanické tkalcovny firem Laštovička a Semerák. In: Červenokostelecko, sv. 3. Vlastivědný sborník. (Edice RK, sv. 7). Vydal SZK ROH v Červeném Kostelci. Červený Koste lec 1985, s let dobré práce červekosteleckých grafiků ( ). Vydal závodní výbor ROH Severografie. Červený Kostelec 1980, nepag. In: Červenokostelecko, sv. 3, 1985, s (Rec.). Dokumenty k dějinám textilní výroby na Broumovsku a Poličku. Vybrala, uspo řádala a průvodní slovo napsala Ludmila Štěpánová. Obálka a grafická úprava Jiří Zhibo. Fotografická spolupráce: Horst Bauer. Vydaly Veba, bavlnářské závody, n. p. v Broumově, a VÚB Ústí nad Orlicí. Brou mov Ústí nad Orlicí stran + 50 dokumentů. In: ZDT, sv. 8, 1985, s (Rec.). Věra Kratochvílová, České lnářství a průmyslová revoluce. Hospodářské dějiny Economic History, sv. 11. Praha 1983, s Ruské a anglické résumé. In: ZDT, sv. 8, 1985, s (Rec.). 50. výročí stávky broumovských textiláků. B expres informační bulletin pro potřeby tisku, rozhlasu a televize. Vydal Bavlnářský průmysl, generální ředitel ství v Hradci Králové. Hradec Králové stran. In: ZDT, sv. 8, 1985, s (Rec.). 25 let výrobně hospodářské jednotky Lnářský průmysl Trutnov. LP Příspěvky k dějinám. Supplementum 4. Vydalo generální ředitelství VHJ Lnář ský průmysl v Trutnově. Odpovědný redaktor PhDr.Karel Shrbený. Redakčně připravil PhDr. Vladimír Wolf. Obálka a grafická úprava akad. malíř Jiří Ško pek. Trutnov stran nepag. In: ZDT, sv. 8, 1985, s (Rec.). Čtyřicáté výročí znárodnění. Tepna, 1985, č , s. 1. První a druhá etapa znárodnění bavlnářského průmyslu v náchodské textilní podoblasti In: Náchodsko od minulosti k dnešku. Sborník muzeí ná chodského okresu, sv. 1. Náchod, okresní muzeum 1985, s Vývoj bavlnářství v severovýchodních Čechách do první světové války. In: I. se tkání historiků textilního a oděvního průmyslu. Protokol jednání v Mostku ve dnech května ZDT, sv. 9. Supplementum 4. Ústí nad Orlicí, VÚB 1985, s (Hlavní referát; předneseno 23. května.) Též jako zvláštní otisk: Náchod, Tepna 1986, s Textiláci a šachy. Tepna, 1986, č. 2, s.4. (Ref: PhDr. Jaroslav Čáp Vladimír Prachař, 90 let šachu v Náchodě Náchod 1985, nepag. (85 s.), roz množeno; vztah k textilu spolky dělnických šachistů apod.). Čtyřicáté výročí národního podniku Tepna. Tepna, 1986, č. 4, s

12 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) K dějinám textilu v Náchodě. Tepna, 1986, č. 9 10, s. 4. (Ref: Oldřich Šafář, Firemní kovové známky náchodských textilek. Numismatické listy, r. XLI, 1986, s Něm. résumé.) Anton Spiesz, Řemesla, cechy a manufaktury na Slovensku. Martin, Osvěta 1983, 208 stran. In: ZDT, sv. 9, 1986, s (Rec.). Podíl archivů a archivářů na publikační činnosti Střediska pro dějiny textilního a oděvního průmyslu v ČSSR. AČ, r. 36, 1986, s (Zpr.). Nezdařený pokus o restituci firmy Adolf Klikar, společnost s ručením obmezeným v Hronově ( ). In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Edice dokumentů opatřená úvodem.). Leopold Mazáč, Tkalcovství v Doubravníku. VVM, r. XXXVI, Brno 1984, s Německé résumé. In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Rec.). František Hejl Rudolf Fišer, Obchod východoslovenských miest so zahraničím v 17. storočí. Historický časopis, r. 32, 1984, s In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Rec.). Milan Myška, K charakteristice výrobních vztahů a forem v předení lnu ve slezsko-moravské protoindustriální oblasti v 16. až polovině 18. století (Příspěvek k diskusi o tzv. protoindustrializaci). ČSM, série B vědy historické, r. 33, 1984, s Ruské a německé resumé. In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Rec.). Bohumír Smutný, Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku. LP Příspěvky k dějinám. Supplementum 3. Vydal n. p. Texlen Trutnov ve spolupráci s generálním ředitelstvím VHJ Lnářský průmysl v Trutnově. Trutnov stran. In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Rec.). Zdeněk Jirásek, Kproblematice organizace řízení československého textilního průmyslu v l Zpravodaj SÚO ČSAV, leden únor 1984, s Vydal Slezský ústav ČSAV. In: ZDT, sv. 10, 1986, s (Rec.). Milan Myška, Způsob života domáckých tkalců v slezsko-moravské plátenické oblasti před nástupem průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů (Ma teriálová studie o tkalcovských lokalitách Edrovice a Horní Město v 1. polovině 19. století). ČSM, série B vědy historické, r. 34, 1985, str Německé a ruské résumé. In: LP, sv. 6, 1986, s (Rec.) Dějiny závodu Tiba 03 v České Skalici od jeho založení v roce 1837 do roku In: Josef Kejzlar a kolektiv, DTV ČS. Sborník studií vydaný u příležitosti 150. výročí závodu Tiba 03 v České Skalici. Uspořádal Jaroslav Šůla, Dvůr Králové nad Labem, Tiba, bavlnářské závody, n. p. Ústí nad Orlicí, VÚB 1987, s ( ). (Spoluautor: Lubomír Dusil, s ). Základní data z dějin závodu Tiba 03 v České Skalici Malé Skalici (prádelna a tkalcovna bavlny). In: J. Kejzlar a kol., DTV ČS, s Dějiny textilní výroby v České Skalici od roku 1887 do současnosti. In: J. Kelzlar a kol, DTV ČS, s ( ). (Spoluautor: Lubomír Dusil, s ). Základní data z dějin ostatních textilních závodů v České Skalici. In: J. Kejzlar a kol., DTV ČS, s Sociální postavení textilního dělnictva a vývoj dělnického hnutí v České Skalici od 40. let 19. století do roku In: J. Kejzlar, DTV ČS, s Před 150 lety začala tradice závodu Tiba 03. NČ, r. XXVIII, 1987, č. 35 (2. 9.), s. 3, č. 36 (9. 9.), s. 4. (Stručný vývoj závodu Tiba 03 v České Skalici.). Sborník významných dokumentů. NČ, r. XXVIII, 1987, č. 36 (9. 9.), s. 4. (Zpr.: J. Kejzlar a kol.: DTV ČS, 387 s.) 22

13 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Od manufaktur k továrnám. NČ, r. XXVIII, 1987, č. 36, (9. 9.), s. 4. (Zpr. o připravovaném II. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu v České Ska lici ve dnech září 1987 u příležitosti 150. výročí závodu Tiba 03.) V České Skalici o dějinách textilu. Tepna, 1987, č. 10, s. 2. (Zpr. o II. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu v České Skalici ve dnech září.). Archivář Lubomír Dusil. In: ZDT, sv. 11, 1987, s (Medailonek + bib liografie prací L. Dusila, vedoucího archiváře Tiby, bavlnářských závodů, n. p. ve Dvoře Králové nad Labem.). Píšeme kroniku BSP. Tepna, 1987, č. 11, s. 2. MJ Červený Kostelec. Vladimír Wolf, K místnímu jménu Červený Kostelec (vě nováno památce PhDr. Ivana Honla). Červenokostelecko 3. Vlastivědný sborník (Edice RK, sv. 7.) Červený Kostelec, SZK ROH 1985, s Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), r. XXVIII. Praha 1987, s (Ref). Onomastika ve sborníku Krkonoše Podkrkonoší. Krkonoše Podkrkonoší. Vlas tivědný sborník 7. Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 1983, 423 strany (včetně obra zových příloh). Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), r. XXVIII. Praha 1987, s (Ref). Červená barva v místních a pomístních jménech. Ivan Honl, Červená barva v našich místních a pomístních jménech. Červenokostelecko 3. Vlastivědný sbor ník. (Edice RK, sv. 7.) Červený Kostelec, SZK ROH 1985, s Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), r. XXVIII. Praha 1987, s (Ref.) Metodika oslav výročí závodů. ZKDZ, č. 20, 1987, s (Spoluautoři: Lubomír Dusil, Jaroslav Šůla) (Metodický materiál). Historik PhDr. Jaroslav Šůla, CSc., padesátníkem. In: Jaroslav Šůla Sborník příspěvků k padesátinám. ZDT. Supplementum 5. Ústí nad Orlicí, VÚB 1988, s. 7 17, 11 obr. (Zpr.). Výběrová bibliografie prací PhDr. Jaroslava Šůly, CSc. In: Jaroslav Šůla Sbor ník příspěvků k padesátinám, s Historikovo jubileum. TOK, r. XX, 1988, č. 3, s. 4. (Zpr.: 50 let PhDr. Jaro slava Šůly, CSc.). K padesátinám historika Jaroslava Šůly. Tepna, 1988, č. 1, s. 4. (Zpr.). Stoletá dílna. Tepna, 1988, č. 1, s. 4. (Zpr. 100 let dílny Tepna , původně První novoměstská mechanická pestrobarevná tkalcovna Glass a Bondy v Novém Městě nad Metují.) Na pomoc kronikářům brigád socialistické práce. Tepna, 1988, příloha k č. 1, 8 s. Z únorových dnů 1948 v Novém Městě n. M. Bohuslav Rydlo vzpomíná. Tep na, 1988, č. 2, s. 1. (Edice vzpomínky.). Počátky historie tepenských závodů. Tepna, 1988, č. 3, s. 3. Dějiny první mechanické tkalcovny bavlněného zboží v Novém Městě nad Metují do znárodnění. In: Století textilního průmyslu v Novém Městě n. Met. Novoměstský zpravodaj, srpen 88 (mimořádné číslo). Nové Město nad Me tují, Tepna , s (Bývalá firma Glass a Bondy, od r Vatela.). Vladimír Lesák a kolektiv, Teze k otázkám vymezení a charakteru východočeské textilní oblasti.) Slezský sborník, r. 86, 1988, s Na přípravě pří spěvku se náměty a připomínkami podíleli L. Hladký, J. Šůla a Vl. Wolf.) Textiláci a oděváři. TOK, r. XX, 1988, č. 11, s. 18. (Ref: Růžena Hlušičková, Únor 1948 a pracující textilního a oděvního průmyslu v Českých zemích (Sborník dokumentů). ZDT. Supplementum 6. Ústí nad Orlicí, VÚB 1988, 150 s. 23

14 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) Textilní dělnictvo v únoru NČ, r. XXIX, 1988, č. 23 (8. 6.), s. 5. (Ref: R. Hlušičková). Karel Čapek NČ, r. XXIX, 1988, č. 49 (7. 12.), s. 5. (Ref: stejno jmenná doporučující bibliografie z fondu Městské knihovny v Hronově; úvod: Aleš Fetters; sestavili: Dana Janusová a Petr Barták; redigovala: Vlasta Jiříčko va; Náchod, Okresní knihovna, 10 s.). Z historie prvomájových oslav. Tepna, 1988, č. 4, s. 1 a 2. (1. máje v Nácho dě, resp. na Náchodsku. Účast textiláků.). Výstava k 40. výročí Texlenu, národního podniku v Trutnově. In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Zpr.). Jaroslav Šůla, Hromadný nález drobné mince z Českého Meziříčí ve světle udá lostí XVIII. století na opočenském panství v severovýchodních Čechách. Sběra telské zprávy, číslo Hradec Králové, pobočka České numismatické spo lečnosti 1984, s In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Rodina a domác nost domáckého tkalce.) (Rec.). Karel Novotný, První projevy dělnické agitace v Čechách v létě r Acta Universitatis Carolinae Philophica et historica 2. Studia historica XXVII. Pra ha, Univerzita Karlova 1983, s Ruské a německé résumé. In: ZDT, sv. 12, (Rec.). Oldřich Šafář, Dvě neznámá papírová platidla z Náchodska. Sběratelské zprávy, č. 49. Hradec Králové, pobočka České numismatické společnosti 1985, s In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Rec.). Oldřich Šafář, Firemní kovové známky náchodských textilek. Numismatické listy XLI. Praha, Národní muzeum 1986, s Německé résumé. In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Rec.). Jaroslav Čáp Vladimír Prachař, 90 let šachu v Náchodě Náchod, šachový oddíl tělovýchovné jednoty 1985, nepag. (85 stran), rozmnoženo. In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Ref.). Bohumír Smutný, Zásahy nacistů do struktury lnářského průmyslu na Trutnovsku v době okupace. Slezský sborník, r. 83. Opava 1985, s Ruské a německé résumé. In: ZDT, sv. 12, 1988, s (Rec.). II. setkání historiků textilního průmyslu v České Skalici. ČsČH, r. XXXVI, 1988, s (Zpr.) Z dějin dnešního závodu Tepna 07 v Hronově ( ). In: Hladký, Ladislav Kollert, Leoš Novák, Milan: Století dnešního závodu Tepna 07 v Hronově. Hronov, Tepna , nepag. (18 sloupců). Podepsáno. Sto let hronovského závodu Tepna 07. NČ, r. XXX, 1989, č. 3 (18.1.), s. 3. Oceněný Poslední boj. Rukopis o květnu 1945 v Náchodě. NČ, r. XXX, 1989, č. 22 (31. 5.), s. 5. (Ref.). Náchod ve filatelii a numismatice. NČ, r. XXX, 1989, č. 29 (19. 7.), s. 5. (Výstava Okresního muzea.) (Zpr.). Počátky stoleté prádelny v Hronově. Tepna, 1989, č. 1, s. 1. (Tepna 07 v Hronově.). Století textilu v Hronově? Tepna, 1989, č. 2, s. 2. (Odezva na slogan Století textilu v Hronově ; neodpovídá skutečnosti.). K šedesátinám Miroslava Borůvky. Tepna, 1989, č. 4, s. 2. (Zpr.). Závod Tepna 07 v Hronově slaví 100. výročí založení. Hronovský zpravodaj městského národního výboru, č. 1, 1989, nepag. (prostřední dvoustrana). Ke vzniku Rakouských textilních závodů, akciové společnosti se sídlem ve Vídni, v letech a k jejich dalšímu vývoji. In: II. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu. Protokol jednání v České Skalici ve dnech září ZDT. Supplementum 9. Ústí nad Orlicí, VÚB 1989, s

15 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Miroslav Borůvka šedesátiletý. In: Náchodsko od minulosti k dnešku, sv. 3, 1989, s (K jubileu člena redakční rady a bývalého výrobně obchodního náměstka Tepny) (Zpr.). Meziměstí. Meziměstí, agitační středisko místního národního výboru 1983,52 str obrazová příloha. In: Náchodsko od minulosti k dnešku, sv. 3, 1989, s (Ref.). Vladimír Lesák, Soziale Verhaltnisse, Arbeits und Lebenbedingungen des Proletarits in Nordostböhmen in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Sachsische Heimatblatter 3/1979, s In: Krkonoše Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, sv. 8. Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 1989, s (Rec.). Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, sv. 6. Východní Čechy. Red. PhDr. Tomáš Šimek. Praha, Svoboda 1989, 724 s. (32 lokality okresu Rychnov nad Kněžnou.) K vývoji smíšených bavlnářsko-lnářských podniků ve východních Čechách, zejména na Náchodsku, a ke stavu i perspektivám jeho zpracování. In: Další úkoly historiografie lnářství v českých zemích. Sborník příspěvků ze III. setkání historiků lnářského průmyslu a 7. metodologického semináře n. p. Texlen Trut nov ve dnech dubna 1988 na chatě Máma v Peci pod Sněžkou. LP. Supplemetum 9. Trutnov, Texlen, s. p. 1990, s Ohrožení? Tvorba, 1990, č. 22 (30. 5.), s. 17. (Odezva na příspěvek P. Lan dy Pět minut po dvanácté, Tvorba, 1990, č. 6, o záchraně dokumentů a troj rozměrných předmětů z období před rokem 1948; úloha podnikových archivů; práce na dějinách průmyslu, zejména textilního.). Neužitečný okresní archív? NČ, r. 31, 1990, č. 12 (21. 3.), s. 5. (Reakce na návrh přebudovat objekt OA v Náchodě na domov důchodců.). Ve znamení břevna a růží. NČ, r. 31, 1990, č. 28 (11. 7), s. 4. (Ref. o stejnojmenné knize M. Vilímkové a P. Preise se vztahem k Broumovsku a Po licku.). Zdařilá diplomová práce o dějinách náchodské knihovny. Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje, r. 5, 1990 (č. 3), Hradec Králové, Státní vědecká knihovna, s (Ref. o diplomové práci Pavly Teichmanové Veřejná lidová knihovna v Náchodě, její vývoj do roku 1959 se zřetelem k uplatnění zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430 z roku 1919 v její správě. Praha, filozofická fakulta Univerzity Karlovy Strojopis, 110 s.). Před šedesáti lety zemřel Alois Jirásek. Tepna, 1990, č. 3, s. 1. Výzva z archívu. Dokumenty Tepna, 1990, č. 6, s Ještě jednou o broumovské kalamitě. P, r. 80, 1991, č. 120 (24. 5.), s. 10. (Ke knize PhDr. Zdeňka Košťála Dějiny Broumova a Broumovska, Broumov 1990, 148 s. Odezva na nepodepsané malé zamyšlení Broumovska kalamita, P, r. 80, 1991, č. 24 /29. 1./.). Náchod v obraze čtyř století. NČ, r. 31, 1991, č. 41 ( ), s. 5. (Ref. o stejnojmenné publikaci Oldřicha Šafáře, Náchod, městský úřad 1991, 55 s.). Alois Jirásek ( ). In: Alois Jirásek ( ). Biblio grafie z fondu městské knihovny v Hronově. Zpracovala Jaroslava Simonová, úvod L. H. Hronov, městská knihovna 1991, s Dovětek. In: Alois Jirásek Hronov, městský úřad 1991 (příležitostný neprodejný tisk k 140. výročí narození A. J.), s. 8. (Redakčně připravili L. H. a Josef Vavřička.). Staronový vlastivědný časopis. UHL, 1991, č. 2, nepag. (s. 5). (Obnovené vydávání časopisu Rodným krajem; zahrnuje také Hronovsko.) (Zpr.). Zachráněné archiválie. UHL, 1991, č. 4, nepag. (s. 6). (O nálezu ar chiválií ve sklepě hronovské radnice; např. osm knih zápisů ze schůzí městské rady z let , 20 knih 25

16 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva z let , kniha zápisů ze schůzí místní školní rady z let ) (Zpr.). Válka 1866 a Hronov (K 125. výročí). UHL, 1991, č. 6, nepag. (s. 5). K rodokmenu Aloise Jiráska. UHL, 1991, č. 7, nepag. (s. 5). (Údaje vztahující se k rodičům A. J. a jeho prarodičům z otcovy strany zápisy v snub ních protokolech z let 1844 a 1798; uloženo v OA Náchod.). Také třetí bratr žil v Rusku. UHL, 1991, č. 10, nepag. (s. 4). (Josef Wolz, spolužák A. J. doplněk k článkům Otto Kudelky Z Brazílie po stopách předků, U nás, 1991, č. 6, Rodáci nezapomínali, U nás, 1991, č. 9.). K městskému znaku. UHL, 1991, č. 10, nepag. (s. 2). (O pečeti a zna cích města Hronova; odezva na glosu Jaroslava Meiera Metamorfózy, U nás, 1991, č. 6.). 210 let o vydání tolerančního patentu. UHL, 1991, č , nepag. (s. 1 2). (Vytištěno: 200 let. Všeobecně; evangelíci v Hronově do r ). Hronov dětství Aloise Jiráska. RK. Vlastivědný sborník Kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 3, 1991, s , 1 obr. (První část, dokončení v č. 3, 1992.) (Spoluautor: Jaroslav Čáp) Okresní muzeum slouží také (a především) Náchodu. NČ, r. 32, 1992, č. 4 (29. 1.), s. 5. (Odezva na příspěvek Věry Vlčkové Je nám zapotřebí paměti ná roda a zdroje poznání?, NČ, r. 31, 1991, č. 40 (2. 10.), č. 41 (9. 10.), č. 42 ( ). Výstavba mechanické tkalcovny Josefa Suchánka v Novém Hrádku v letech In: Frymburský almanach. Nový Hrádek, Kruh přátel hradu Frymburku obecní úřad 1992, s Podepsáno. Hronov dětství Aloise Jiráska. RK, č. 4, 1992, s , 3 obr. (Dokončení článku z č. 3, 1991) (Spoluautor: Jaroslav Čáp). Hronov a dějiny. Hronov plán města. Náchod, Raffaelart vydání. (Úvodní slovo.) Alois Jirásek a Nobelova cena za literaturu. UHL, 1992, č. 3, nepag. Hronov a okolní obce před 165 lety. UHL, č. 7 8, nepag. (s. 4 7). (Edi ce: Josef Mirovít Král, Průvodce po biskupství královéhradeckém 3, Hradec Králové, J. H. Pospíšil 1827, s (hronovská farnost); opatřeno úvodem a poznámkovým aparátem.). Dějiny školství ve Žďárkách ( ). In: let školství ve Žďárkách. Žďárky, obecní úřad 1992, s Redakčně připravil. Obálka a gra fická úprava: Ivo Svorčík, akad. malíř. Votoček, Václav: Vývoj národního podniku Kolora, bavlnářské závody, Semily. Částí( ). Část II ( ). Semily, Kolora 1989, stran. Interně rozmnoženo. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, sv. 5. Semily, okresní archiv se sídlem v Bystré na Jizerou ve spoluprá ci s okresním archivem Jičín se sídlem v Jeřicích, Historickým klubem v Praze, Pekařovou společností Českého ráje, městským muzeem v Semilech a Okresním muzeem Českého ráje v Turnově 1992, s Náchodská turistika v letech In: Století turistiky v Náchodě Náchod, Klub českých turistů, odbor Náchod 1993, s (Pozn.: Chybný údaj v názvu má být ). Místní jméno Hronov a jeho varianty. In: Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra Wolfa. DH, sv. 1. Hradec Králové, Gaudeamus pro Historický klub Praha pobočku Hradec Králové 1993, s

17 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého O textilní firmě S. Hostovský a bratr. UHL, 1993, č. 5, nepag. (s. 4 a 6). Numismatika v televizním seriálu F. L. Věk. Sběratelské zprávy, č. 72, Hra dec Králové, pobočka České numismatické společnosti 1993, s Originály archiválií k významnému výročí. Polické fórum (Zpravodaj polic kých občanů), r. IV, 1993, č. 32 (30. 8.), s. 1. (Výstava archiválií k 740. výročí listiny Přemysla Otakara II. z 6. září 1253.). 740 let Police nad Metují (Vzácné listiny budou dva dny k nahlédnutí). NČ, r. 33, 1993, č. 35 (31. 8.), s. 1. Z Provodova do Police nad Metují. NČ, r. 33, 1993, č. 36 (7. 9.), s. 5. (O dějinách Police nad Metují; 1 obr. listina Přemysla Otakara II.). Propůjčení tří výročních trhů a jednoho týdenního trhu pro městečko Nový Hrá dek. Frymburské ozvěny, č. 2, 1993, s (Původní název: Překlad privile gia Karla VI. pro Nový Hrádek z 10. dubna Opatřeno poznámkovým apa rátem, který není otištěn.) Nepodepsáno, jméno překladatele uvedeno v úvodu. Pečeť Velkého Poříčí. RK, 1993, č. 7, s. 17, 1 obr. Zdeněk Košťál, Dějiny Broumova a Broumovska. Fotografie Horst Bauer, gra fická úprava Jiří Zhibo. Broumov, městský národní výbor 1989 (v tiráži 1989), 148 s obr. příloh. Listy katedry historie a Historického klubu pobočky Hradec Králové. Hradec Králové, Gaudeamus, Vysoká škola pedagogické fakul ty 1993, č. 5, s (Rec.). Rudolf Zrůbek: Hradiska a tvrze kraje Orlických hor. I. díl (A CH), II. díl (J Z). Ústí nad Orlicí, okresní archivy v Ústí nad Orlicí a Rychnově nad Kněžnou 1991, 1992, 260 s. Listy katedry, 1993, č. 5, s (Rec.). Hronov a dějiny. Hronov plán města. Náchod, Raffaelart 1993, 2. vydání. (Úvodní slovo.) 1994 Štěpánová, Ludmila: Krátce o některých sociálních opatřeních firmy Benedikta Schrolla syn v Broumově. In: Pohledy do minulosti, Sborník příspěvků k šedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Lesáka. DH 2, Hradec Králové, Gaudeamus pro Historický klub, pobočka Hradec Králové 1994, s Kdy a kde se narodil první pražský arcibiskup? NČ, r. 34, 1994, č. 7 (15. 2.), s. 3 a 5. (Připomínky k článku (JV), Před 690 lety se narodil arcibiskup Ar nošt, NČ, r. 33, č , 1993.). Před dvěma sty lety se narodil P. Josef Regner. UHL, č. 3, 1994, nepag. (s. 1). 635 let první písemné zprávy o Hronově. UHL, č. 6, 1994, nepag. (s. 3). Z historie znaku města Česká Skalice. Českoskalický zpravodaj, červen 1994, nepag. (s. 11). Vestigia historiae. Stopami dějin. Aus der Spur historischer Ereignisse. The Vestiges History. In: Náchodsko krajina magické krásy. Ein Land der magischen Schonheit. A Country of Magical Beauty. Fotografie: Horst Bauer a Lubomír Umlauf. Sestavil a redigoval: PhDr. Stanislav Bohadlo. Historickou tabulku se stavil. Náchod, GATE 1994, s (Chronologický přehled významných dat z dějin Náchodska.) Nepodepsáno autor uveden v tiráži. K nejstarším dějinám Hronova. RK, 1994, č. 8, s (Do konce 15. století.). Jan Karel Hraše by měl radost. NČ, r. 34, č. 32 (9. 8.), s. 5. (Ref.: J. K. Hraše, Dějiny Náchoda Náchod, Státní okresní archiv Náchod ve spolupráci s Městským úřadem Náchod 199, 454 s.). 27

18 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) Návraty. Zpravodaj 64. Jiráskova Hronova, 1994, č. 6 (10. 8.), nepag. (s. 10). (Přetisk úvodního textu k výstavě Hronovské návraty v Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově. Úvodní text pod názvem Nepřehlédněte napsal Kš Jaroslav Kodeš.). K počátkům školy ve Velkém Dřevící UHL, č.9, 1994, nepag. (s. 6). (200 let školy.). K šedesátinám historika Vladimíra Lesáka. NČ, r. 34, 1994, č. 39 (27. 9.), s. 6. (Zpr.). Kdy létal ing. Jan Kašpar v Hronově? UHL, č. 10, 1994, nepag. (s. 5). (K příspěvku ing. Radomíra Marka, Počátky hronovské aviatiky, HL, č. 7, 1994.). Společně s polskými historiky. NČ, r. 34, 1994, č. 50 ( ), s. 5. (Zpráva o společném zasedání kladské komise Polanica Zdrój.). (Přetištěno in: Archivní čtvrtletník 1/1995, s. 7 8.) K statutům cechů textilních a oděvních řemesel (soukeníků, tkalců a krejčích) v některých východočeských městech v 16. století. In: OHP, sv. 7, 1994, s Mechanická tkalcovna lněného a bavlněného zboží S. Hostovský a bratr v Hro nově. In: Pohledy do minulosti. Sborník příspěvků k šedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Lesáka. DH Hradec Králové, naklada telství Gaudeamus pro Historický klub Praha pobočku Hradec Králové, s Činnost královéhradecké pobočky Historického klubu v roce ZHK, r. 5, 1994, č. 1, s (Výňatek z jednatelské zprávy přednesené na valné hromadě pobočky 15. ledna 1994.) Nepodepsáno auto rovo jméno v úvodu (do tisku připravil Jaroslav Šůla) Příručka k dějinám Dobrušky. (Soubor užitečných údajů vznikl studiem archív ních fondů i literatury a představuje mnohaletou usilovnou práci.) Orlické no viny (Rychnov nad Kněžnou), , s. 9. (Rec. knihy Václava Matouše, Dějiny města Dobrušky v datech Dobruška, Městský úřad 1993, 230 s. + obrazové přílohy.). Řecko (Zájezd ve dnech března 1995). Sylabus pro účastníky zájezdu. (Hronov) 1995, s., 2 obr. (Rozmnoženo.). Z dějin podnikání Bartoňů v textilní výrobě. In: 90 let Bartoňovy prádelny v Náchodě. Náchod, Bartoň textilní závody, a. s., 1995, s. 2 18, 8 obr. (4 s.). Malotirážní tisk. Zpráva o činnosti regionální pobočky Historického klubu v Hradci Králové v roce ZHK, r. 6, 1995, č. 1, s let poštovního úřadu. UHL, č. 7, 1995, nepag. (s. 2). Hronov a Národopisná výstava českoslovanská UHL, č. 8, 1995, nepag. (s. 3). II. setkání historiků Orlických a Podorlicka. ČsČH, roč. 93, 1995 (č. 2), s (Zpr.). Šachy slaví 100. výročí. Echo. Noviny náchodského regionu, r. 2, č. 16, 1995 (25. 8.), s. 6. (Ref.: Jaroslav Čáp, 100 let šachu v Náchodě. Náchod 1995, 19 s.). Dobrušské cechy a jejich podíl na hospodářském životě města. In: MZD. Zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě. Dobruška 1995 (září), s Rodným krajem, číslo 10 (1995). UHL, 1995, č. 9, nepag. (s. 2). (Ref.). Století obchodního školství v Náchodě. In: Almanach let obchodního školství v Náchodě. Náchod, Obchodní akademie 1995, s Tvrz a svobodný dvůr v Hronově. UHL, 1995, č. 10, ne pag. (s. 1), č. 11, nepag. (s. 2), č. 12, nepag. (s. 2). Jan Karel Hraše, Dějiny Náchoda K vydání připravili Lydia Baštecká, Jaroslav Čáp, Jan Čížek, Miroslava Moravcová. Náchod, Státní okresní ar chiv Městský úřad s., fotogr. příl. AČ, r. 45, 1995, s (Ref.). 28

19 Bibliografie dr. Ladislava Hladkého Činnost pobočky Historického klubu v Hradci Králové od jejího založení do po loviny roku In: Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hra dec Králové. Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, Vysoká škola pedago gická, č. 8, 1995, s (Zpr.). Přelom tisíciletí. UHL 1995, č. 12, nepag. (s. 2). Listina Karla VI. pro Nový Hrádek z 10. dubna In: SDN 1. Sborník Státního okresního archivu Náchod. Náchod, Státní okresní ar chiv 1995, s (Edice). Josef Čapek Redigoval Aleš Fetters. Grafická koncepce a typogra fie Jiří Zhibo. Hronov, Městský úřad 1995, nepag. (7 s.). In: SDN 1, 1995, s (Ref.). Jaroslav Čáp: 100 let šachu v Náchodě ( ). Náchod, šachový oddíl Sokol Stamp 1995, rozmnoženo, 19 s. In: SDN 1, 1995, s (Ref.). Turov, Blaník Jiráskova kraje v pověstech. Sestavila, převyprávěla a poznámkami opatřila Eva Koudelková. Grafická úprava Jarka Váňová s použitím původních kreseb Karla Beneše. Liberec, katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické Univerzity Hronov, Městská knihovna Egona Hostovského (za finančního příspěvku Městského úřadu v Hronově) 1995, 102 s. In: SDN 1, 1995, s (Ref.) První svazek Sborníku Společnosti Aloise Jiráska. UHL 1996, č. 2, nepag. (s. 2). (Ref.). Tři čtvrtiny století jednoho života (K 75. narozeninám Oldřicha Šafáře). NČ, r. 26, 1996 (13. 2.), č. 7, s. 5. (Zpr.). Z historie Nového Hrádku (stručný nástin) 1, 2, 3, 4. Frymburské ozvěny, du ben 1996, nepag. (s. 6 7); červen 1996, nepag. (s. 6 7); září 1996, nepag. (s ), prosinec 1996, nepag. (s ). Josef Myslimír Ludvík první historik Náchoda a Náchodska. NČ, r. 36, 1996 (23. 4.), č. 17, s. 5. (Zpr.). Boj o Aloise Jiráska. UHL, 1996, č. 5, nepag. (s. 1 a 4). (1 obr. A. J.) (Ref.). Korespondence dvou přátel. UHL, 1996, č. 6, nepag. (s. 4). (Ref: Alois Jirásek, Josef Šára: Korespondence. Sestavila, průvodním slovem a poznámkami opatřila Eva Koudelková. Liberec, katedra českého jazyka a litera tury Pedagogické fakulty Technické univerzity Hronov, Městská knihovna Egona Hostovského 1996, 47 s. edice + 12 s. příloh). K církevní organizaci tzv. Českého koutku v Kladském hrabství. In: KS 1. DH, supplementum. Hradec Králové, Historic ký klub Praha pobočka Hradec Králové a Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické 1996, s Něm. résumé. Jan Skutil: Text jedenácti českých listin někdejšího kunštátsko-poděbradského münsterberského archívu ve Vratislavi z let In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1993, sv. 3. Znojmo, Státní okresní archiv 1995, s In: KS 1. DH, supplementum. Hra dec Králové, Historický klub Praha pobočka Hradec Králové a Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické 1996, s (Ref.). Jan Čížek: Smlouva na stavbu tvrze ve Slaném v Kladsku. Castellologica Bohemica 4, (Praha) 1994, s Německé résumé. In: KS 1, DH, supplementum. Hradec Králové, Historický klub Praha pobočka Hradec Králové a Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické 1996, s (Ref.). Zdeněk Bartl: Malá Čermná šosovní ves města Náchoda ( ). Náchodsko od minulosti k dnešku. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu, sv. 3. Náchod, okresní muzeum 1989, s In: KS 1. DH, supplementum. Hradec Králové, Historický klub Praha pobočka Hradec Králové a Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické 1996, s (Ref.). 29

20 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 170 let ochotnického divadla v Hronově ( ). U příležitosti stejnojmenné výstavy vydaly. Náchod Hronov, Okresní muzeum a Hronovské kul turní středisko 1996, 16 s., 11 obr. (Výstava se konala ve výstavní hale Jiráskova divadla v Hronově.). Boj o Aloise Jiráska nekončí. UHL, 1996, č. 10, nepag. (s. 6). (Ref. o příspěvku Z. Pešata Jirásek dneš, Tvar, r. VII, č. 15, , s. 1 a 4.). Tvrz a svobodný dvůr v Hronově. Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, r. VII, 1996 (č. 4), s Kandidát do Senátu. NČ, r. 36, 1996 ( ), č. 44, s. 3. (Zpr. doc. PhDr. Vladimír Wolf, kandiduje za část okresu Náchod připojenou k volebnímu okresu Trutnov.). Podkova na Karlově náměstí. NZ, listopad 1996, s. 9. (1 obr.). Za Vladimírem Lesákem. In: Hospodářské dějiny Economic History, sv. 21, Praha, Historický ústav AV ČR 1995, s (Zpr. nekrolog.). (Pozn.: Vyšlo v říjnu 1996.) Zámecké schody. NZ, prosinec 1996, s. 7. (1 obr.). Druhý svazek Sborníku Společnosti Aloise Jiráska. UHL 1996, č. 12, nepag. (s. 4). (Ref.). Novotný Karel: Severočeští tiskaři kartounu v první polovině 19. století. Díl 1. Praha, Vydavatelství Karolinum stran. Německé résumé. Tisk Tur novské tiskárny. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 9, Semi ly 1996, s (Rec.) Šifra (hl). Poddanská města v systému patrimoniální správy. (Sborník příspěvků z konfe rence v Ústí nad Orlicí září 1995.) Red. Marie Macková. Ústí nad Orli cí, Státní okresní archiv 1996, 183 s. AČ, r. 46, 1996, s (Ref.). Josef Myslimír Ludvík ( ), první historik Náchoda a Náchodska, ve světle svých dopisů Františku Palackému. In: Návraty do dějin. Sborník příspěvků k 65. narozeninám doc. PhDr. Karla Štefka, CSc. DH 5. Hradec Králové, Historický klub pobočka Hradec Králové a Ústav historic kých věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické 1996, s (3 obr.). Regionální pobočka Historického klubu v Hradci Králové v roce ZHK, r. 7, 1996, č. 2, s (Zpr.) K životopisu Josefa Myslimíra Ludvíka ( ). NZ, leden 1997, s. 3. (1 obr.). K malovaným dřevěným stropům na náchodském zámku. NZ, březen 1997, s. 17 (1 obr.). Ad: Osud knihovny (a muzea) v Hronově. NČ, r. 37, 1997 (4. 3.), č. 9, s. 2. K domnělým i skutečným opevněním brány strážné a k existenci hradu na Homolce u Náchoda. Echo NL, r. 2, 1997 (7. 3.), č. 3, s. 4. (Odezva na příspěvek J. Kříže Naše poznatky o bráně strážné a strážném hradu na Homolce, Echo NL, r. 2, 1997 II. 2.1, č. 2, s (Spoluautoři: Lydia Baštecká, Jan Čížek). SDN 2. Válka 1866 na Náchodsku. Sborník Státního okres ního archivu Náchod, odpovědná redaktorka Lydia Baštecká, Státní okresní ar chiv ve spolupráci se Spolkem přátel vojenské historie 6. praporem polních myslivců Náchod 1996, 341 s. ČsČH, r. 94, 1996, s (Ref., Pozn.: Vyšlo v březnu 1997). Soukenický cech v Novém Městě nad Metují ( ). In: OHP, sv. 8, 1996, s (Pozn.: Vyšlo v březnu 1997.) Václav Matouš: Dějiny města Dobrušky v datech Dobruška, Měst ský úřad 1994, 230 s. + obrazové přílohy. Obálka: Vladislav Balcar. Předmluva: Vladimír Zrzavý. In: OHP, sv. 8, 1996, s (Ref.). (Pozn.: Vyšlo v březnu 1997.) Náchodské rukopisy z 15. století. NZ, duben 1997, s. 8 (1 obr.). 30

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze ze dne Kniha protokolů valných hromad a schůzí výborů Klubu českých turistů / zmínka o Časopise

Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze ze dne Kniha protokolů valných hromad a schůzí výborů Klubu českých turistů / zmínka o Časopise 127 Přílohy Příloha č. 1: Pozvánka na ustavující valnou hromadu Klubu českých turistů. (obrázek) (NA, Klub československých turistů, inv. Č. 25, karton č.8) 128 Příloha č. 2 : Zápis z 6. výborové schůze

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Výdejní místa samolepek

Výdejní místa samolepek Výdejní místa samolepek Zámek Adršpach Dolní Adršpach75 549 57 Adršpach Tel.: + 420 491 423 979 Email: info@zamekadrspach.cz www.zamekadrspach.cz Út Ne 9:30-17:00 Turistické informační centrum Adršpašské

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 11. 2016) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 Okres Hradec Králové - HK TJ Slavia Hradec Králové 00484326 TJ SLAVIA, HRADEC KRÁLOVÉ VŠTJ UK Hradec Králové 42193982 VŠTJ UK Hradec Králové VŠSK VŠP Hradec Králové

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 15. 11. 2013) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Gymnázium Boženy Němcové,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis Euroregion Glacensis Vznik Euroregionu Glacensis Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření českopolského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. V letošním roce Euroregion Glacensis

Více

ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci

ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Knihovna

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Seminář k 5. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova Ing. Miroslava Stárková Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov RO SZIF Hradec Králové je otevřenou komunikační platformou Programu rozvoje

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Královéhradecký kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_12 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení a doplnění učiva geografie krajů ČR Tento materiál byl

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

USNESENÍ VVZ/5/38/2009

USNESENÍ VVZ/5/38/2009 Zápis z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 12. května 2009 ve 13:00 hodin, Středí škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary Příloha usnesení R09 usnesení příl.1 k usn.č.9/488/07 b.55 příloha 1 - program KPG0701- doporučené dary 2 3 4 5 6 Kulturní sdružení HARANT Pecka, o.s., Pecka Středisko místní kultury při třebechovickém

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Před zrodem revoluce husité mezi proudy okolo roku 1415

Před zrodem revoluce husité mezi proudy okolo roku 1415 Národní památkový ústav územní památková správa České Budějovice; Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.; Filozofická fakulta MU Brno; Ústav PVH a archivnictví & Muzeum Novojičínska, p. o., si Vás dovolují

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická ... Název politické strany. 1. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 37 let VŠ pedagog, proděkan fakulty

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická ... Název politické strany. 1. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 37 let VŠ pedagog, proděkan fakulty Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidáti: 1. PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více