ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

2 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů Starosta města Sedlčany podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí o z n a m u j e: 1) Volby do zastupitelstva města se uskuteční ve dnech od 14 do 22 hodin od 8 do 14 hodin 2) Místem konání voleb ve volebních okrsku č. 1 je volební místnost v budově radnice (nám. T. G. Masaryka 32) pro voliče z ulic: Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Šafaříkova, nám. T. G. Masaryka a Novoměstské náměstí, Kňovická ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově městského muzea (Tyršova 136) pro voliče z ulic: Za Nemocnicí, Sukovo nám., Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu J. Suka - klubovna č. 29 (Havlíčkova 514) pro voliče z ulic: Na Stínadlech, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu červený salon (Havlíčkova 514) pro voliče z ulic: Na Potůčku, Na Severním sídlišti I, II, III ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova Sedlčany (U Kulturního domu 746) pro voliče z domova důchodců - Domov Sedlčany ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Učiliště Sedlčany (Petra Bezruče 364) pro voliče z těchto ulic: Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. Základní školy Sedlčany (Prim. Kareše 68) pro voliče z ulic: Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, K. H. Máchy, Sadová, Prim. Kareše, Tyršova, část Nádražní (čp , 290, 295, 468, 741) a Komenského nám., Podsadová ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově nádraží Českých drah, Nádražní 101, pro voliče z ulic: Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (čp. 101, 377, 429, 438, ), Pod Lesíkem ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově MěÚ v Solopyskách pro voliče z osady Solopysky ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice čp. 59 pro voliče z Třebnic a Štilečku ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ v Libíni čp. 6 pro voliče z osady Libíň, Doubravice, Ústupenice ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ v Sestrouni čp. 10 pro voliče z osady Sestrouň, Zberaz a Hradištko ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ v Oříkově čp. 37 pro voliče z osady Oříkov 3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5) V souladu 29 zák. č. 491/2001 Sb. volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb do zastupitelstva města okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 6) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Ing. Jiří B u r i a n, starosta města Sedlčany

3 AKTUALITY Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Dne 1. září jsem stejně jako každý rok zahajoval v 1. základní škole nový školní rok Za přítomnosti pana ředitele této školy, dvou třídních učitelek, protože v tomto školním roce máme dvě první třídy, a samozřejmě za přítomnosti rodičů a příbuzných, jsem přivítal prvňáčky a popřál jim při prvním vstupu do školy a začátku jejich studijní éry hodně úspěchů zejména v úvodním roce. Na druhé straně jsem jim za město slíbil, že se postaráme o zajištění finančních prostředků především na provoz nejen 1. ZŠ, ale i 2. ZŠ, a rád bych v příštím roce viděl, co se prvňáčkové naučili a kam postoupili se svými znalostmi. Při této příležitosti jsme následně řešili některé provozní a technické problémy školy, jako je dokončení rozvodů vody, kanalizace a opravy tělocvičny. NÁVŠTĚVA KOMPOSTÁRNY Spolu s panem místostarostou a panem Kolským, jako zastupitelem města, jsme měli možnost vidět v provozu novou kompostárnu v Bílině. Je známo, že jsme uspěli u Státního fondu životního prostředí s dotacemi na výstavbu kompostárny v oblasti skládky. Kompostárna v Bílině je privátní a byla hrazena též z prostředků EU. Má opačnou technologii, kde se vyrábí mokrým procesem kompost použitelný pro zemědělství, sadové úpravy, zahradnické záležitosti a podobně, zatímco naše technologie by měla být jiná. Měla by přecházet do suchého procesu a technologií tak, aby z toho vznikalo palivo, které by se energeticky dalo použít v našich centrálních kotelnách. OSLAVY 725 LET NEVEKLOVA Sobotu jsem měl náročnou. Dopoledne jsem se zúčastnil oslav 725 let města Neveklov se slavnostním zahájením a programem včetně udělení čestného občanství panu dr. Uhdemu. Prohlédl jsem si nádhernou výstavu dokumentující historii Neveklova a zejména období vystěhování Neveklovska, ale samozřejmě i poválečného vývoje až do současnosti. NOVÁ HOKEJOVÁ SEZONA V odpoledních hodinách jsem zahajoval novou hokejovou sezonu na našem zimním stadionu. JAZZOVÝ KONCERT V podvečer jsem se zúčastnil jazzového koncertu na zámku Červený Hrádek, který pravidelně v tomto čase pořádáme především jako vzpomínku na pana barona Jana Mladotu. 50 LET SEDLČANSKÝCH STROJÍREN Hned následnou neděli jsem se zúčastnil oslav 50 let trvání Sedlčanských strojíren. Musím říci, že mě velmi mile překvapila účast lidí a velký zájem o prohlídku továrny zejména od těch, kteří tam dlouho pracovali. Dalším pozitivem je pořádek ve fabrice, který nebyl vyvolán jenom zmíněnou akcí, ale vím, že je tam stabilně čisto a ve velmi dobrém stavu je rovněž údržba budov a jednotlivých objektů. Kladem je doplňování moderních strojů v rámci jejich technologií výroby. Den otevřených dveří se velice vydařil stejně jako v odpoledních hodinách kulturní program. ZASTUPITELSTVO KRAJE Zasedání skončilo ve večerních hodinách, přijato bylo přes sto usnesení. Z projednávaných bodů se žádný blíže nevázal na naše město nebo jeho žádosti. NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO MUZEA Naši radnici navštívili zástupci Národního muzea v Praze a projednávali jsme jejich nabídku na převzetí domku Josefa Suka v Křečovicích do majetku města. Město by se staralo o tuto nemovitost a muzeum by se staralo o expozici a výstavní provoz. Muzeum bude konkretizovat roční náklady, které by se měly pohybovat v desítkách tisíc Kč, a připraví podklady, za jakých podmínek by k převodu mělo dojít. Důvodem celé akce je to, že pro muzeum je zajišťování všech činností a údržby drahé, jelikož vše zajišťují z Prahy, kdežto my bychom vše zařizovali v místních podmínkách. Překvapilo mě, že muzeum se o dům skutečně vzorně staralo a ten je ve velmi dobrém až vynikajícím technickém stavu. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ Dne 10. září jsem se zúčastnil oslav Táborská setkání. Součástí odpoledního programu bylo zasedání valné hromady Sdružení měst s husitskou tradicí. Diskuse se zabývala programem společenství pro rok 2011 a ekonomikou v příjmové i výdajové části, která je tvořena příspěvky obcí z německé i naší strany. Služba e-utilityreport slouží stavebníkům v Sedlčanech Město Sedlčany je dalším z měst, nabízející svým občanům novou bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí. Na webových stránkách města (www.sedlčany.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-utilityreport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření Žádosti o vyjádření k existenci sítí. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. ČT od 20 hod: ČERNEJ DYNAMIT USA, 2009, režie Scott Anderson, 83 min. Chybí vám oni staří dobří hrdinové typu Bruce Leeho, Sonnyho Chiby nebo Chucka Norrise? Jednoho takového vám servíruje losangelský scénárista, režisér a DJ Sccot Sanders ve svém v pořadí teprve druhém režijním počinu, oslavujícím a zároveň skvěle parodujícím blaxploitery 70. let. Divoká jízda horskou dráhou je plná bizarních gagů, nigga a cool hlášek... Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců,dle jejichž inženýrské sítě se na daném území mohou vyskytovat. Služba e-utilityreport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na ČT od 20 hod.: FARMA ZVÍŘAT Velká Británie, 1954, režie: Joy Batchelor, John Halas, 72 min. Animovaný film, který je adaptací slavné stejnojmenné bajky Georgie Orwella o nebezpečí totalitních systémů. Snímek, jenž pochází z dílny Hojna Halase a Joy Batchelorové, se stal prvním britským celovečerním animovaným filmem. Autorům se podařilo vytvořit nejen alegorii stalinského komunismu, ale hlavně dílo velmi nadčasové. 1

4 HODNOCENÍ Vážení spoluobčané, přichází čas, kdy za několik týdnů končí volební období , a tak považuji za správné předložit vám závěrečný účet tohoto období, statistiku a především výsledky hospodaření za celé toto období. První dva roky 2006 a 2007 se dají hodnotit pozitivně, zejména z hlediska ekonomiky, získaných státních dotací a plnění konkrétních úkolů v oblasti rozvoje města. Druhá část volebního období byla a je poznamenána ekonomickou krizí, která se v našem případě projevila propadem daňových příjmů v roce 2009 téměř o 10 mil. Kč a nutným snížením rozpočtu města v roce 2010 o 36 mil. Kč. Přesto hodnotím uplynulé volební období kladně jak z pohledu činnosti samosprávy, tak i výkonem státní správy obce s rozšířenou působností. Ekonomický přehled vypovídá o hospodaření s městským majetkem a veřejnými finančními prostředky. Hodnocení činnosti rady a zastupitelstva města je v kompetenci občanů, a proto předkládám pouze statistický přehled počtu jednání a přijatých usnesení. Údaje, které předkládám, jsou pravdivé, nemají populistický charakter ani cíl a jsem přesvědčen, že by mělo být povinností každého starosty uplynulé volební období vyhodnotit. A. EKONOMIKA MĚSTA ZA OBDOBÍ Při sestavování rozpočtu města v jednotlivých letech volebního období jsme vycházeli ze zásad vyrovnaného rozpočtu, reálných příjmů, možných výdajů, dodržení vztahu a podmínek ke státnímu rozpočtu, zachování funkčnosti všech městských organizací a udržení nízké dluhové služby města. Výsledky hospodaření za uplynulý příslušný rok, stejně tak návrhy rozpočtu pro příslušný rok, byly projednány a schvalovány na zasedáních zastupitelstva města a zveřejňovány prostřednictvím městského zpravodaje i elektronickou formou. Údaje uvedené za letošní rok jsou vztaženy ke schválenému rozpočtu, neboť skutečné výsledky hospodaření za r budou známy v lednu příštího roku po úplné roční uzávěrce. Údaje za rok 2006 byly předmětem hodnocení minulého volebního období. Hospodaření města v jednotlivých letech podléhalo ekonomickému auditu s výsledkem bez závad. 1. PŘÍJMY (v tis. Kč) Hodnocení volebního období a) Daňové příjmy b) Nedaňové příjmy Jedná se o vlastní příjmy například z činnosti městské knihovny, pečovatelské služby, pronájmu pozemků, sankcí a pokut ze správních řízení, prodeje dřeva z městských lesů, přijatých peněžních darů, pronájmu nemocnice, nebytových prostor, vodohospodářského majetku, nájmu bytového fondu, tepelných zdrojů apod. c) Kapitálové příjmy Jedná se o prodej pozemků nebo objektů v majetku města dle rozhodnutí zastupitelstva. Ve srovnání s předchozím volebním obdobím jsou tyto příjmy dvojnásobné vlivem prodeje zbytných nemovitostí obálkovou metodou. Příjmy z prodeje bytů jsou uvedeny na zvláštním účtu a nebyly zapojovány do rozpočtu města. d) Dotace, úvěry, granty (v tis. Kč) Neinvestiční dotace státního rozpočtu se týkají především sociálních dávek, výkonu státní správy, základního školství, lesních hospodářských osnov, obsahují též dotace z krajských grantů. Investiční státní dotace byly poskytnuty v průběhu období na dokončení zimního stadionu, rekonstrukci fasády 1. ZŠ a zateplení pláště 3. MŠ, dotace z EU byly určeny na výstavbu překládací stanice odpadů ve výši 14,5 mil. Kč 2

5 HODNOCENÍ 2. VÝDAJE (v tis. Kč) Pozn. příspěvek na tělovýchovu v roce 2009 obsahuje 4,217 mil. Kč na úhradu úvěru pro novou loděnici a v roce 2010 pak 1,692 mil. Kč na úhradu úvěru pro nákup rolby. HLAVNÍ INVESTICE ( v tis. Kč) - stavební úpravy archivu a knihovny rekonstrukce turistické ubytovny (dokončení z r. 2006) opravy budov sport. zařízení dokončení zimního stadionu úpravy 1. ZŠ, 2. ZŠ, MŠ rekonstrukce ústř. topení 1. MŠ rekonstrukce 3. MŠ rekonstrukce 1. MŠ přístavba učebny 2. ZŠ rekonstrukce školní jídelny 1.ZŠ (pokračování na str. 4) 3

6 HODNOCENÍ rekonstrukce kaple Solopysky inženýrské sítě nové rekonstrukce veřejného osvětlení výtah na radnici půdní vestavba rekonstrukce pláště Městské nemocnice (dvorní část) topné kanály v sídlištích rekonstrukce pracoviště Policie ČR rekonstrukce domu čp rekonstrukce domu čp rekonstrukce ubytovny čp překládací stanice TKO ostatní CELKEM B. ČINNOST RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 1. listopadu 2006 byla z 21 členů zvolena sedmičlenná rada, starosta a místostarosta města. Činnost volených orgánů i vedení radnice byla každoročně zveřejňována v městském zpravodaji, na webových stránkách i v regionálním tisku. Hodnocení jejich činnosti, jednotlivců i jako celku, může vyjádřit každý občan dle svého názoru a přesvědčení. Proto mi dovolte vyjádřit v mém hodnocení pouze statistické údaje o počtu zasedání a přijatých usnesení. Zastupitelstvo (Pozn. Počet zasedání i usnesení v r bude rozšířeno o poslední jednání ) Rada (Pozn. Počet zasedání i usnesení v r bude rozšířeno o jednání a ) C. ZÁVĚR Volební období lze celkově charakterizovat opět jako investiční. Nevyplývá to jen z uvedených čísel, ale z realizace konkrétních akcí a viditelných proměn města. Územní a stavební rozvoj města se uskutečňoval koncepčně, systematicky a cíleně. Jsou vytvořeny předpoklady pro kontinuální přechod rozvojových cílů do nadcházejícího nového volebního období Proto mi dovolte vyslovit přání, či dokonce výzvu, k maximální účasti voličů v komunálních volbách 15. a , aby svými hlasy občané zvolili 21 členů zastupitelstva, kterým půjde o další prosperitu, rozvoj a propagaci města Sedlčany, nikoliv osobní prospěch. Zároveň mi dovolte poděkovat všem našim občanům ve městě i osadách za podporu našeho konání po celou dobu volebního období Ing. Jiří Burian - starosta města 4

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2010 Pondělí 4. října v hodin Předplatné poezie Také letos se v KDJS uskuteční na předplatné poezie jeden z pořadů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, který pořádá Společnost Zdeňka Fibicha a má název Díla evropského romantismu v českých překladech Režie, dramaturgie a průvodní slovo: PhDr. Věra Šustíková. Účinkují vynikající umělci PETR KOSTKA CARMEN MAYEROVÁ JIŘÍ KLEM Klavírní doprovod: Miroslav Sekera Autory melodramatických děl jsou Heinrich Heine, Albert Protobevera, Friedrich von Hebbel, Jaroslav Vrchlický, Nicolas Lenau, Born Bjönson a hudbu k nim složili Franz Schubert, Carl Reinecke, Robert Schumann, Franz Liszt, Zdeněk Fibich, Edvard Grieg. Zbývající volné vstupenky jsou k dostání v našem předprodeji na radnici nebo před začátkem pořadu v pokladně kulturního domu. Studenti GaSOŠE a ZŠ mají výraznou slevu! Pondělí 11. října v hodin Předplatné divadla Předplatitelský cyklus na divadlo bude mít na programu velice úspěšné představení pražského Divadla Radka Brzobohatého, které u nás vystoupí vůbec poprvé a uvede historickou hru s humorným nadhledem od Jamese Goldmana LEV V ZIMĚ Na začátku 12. století se anglický král Jindřich II. a jeho manželka Eleonora Aquitanská musí rozhodnout, který z jejich tří synů bude vládnout. Každý z nich - Richard, John, Geoffrey - chce trůn získat. Eleonora je ochotna království rozdělit, ale král je proti a usiluje o to, aby zůstalo jednotné. Blíží se zima a situace se vyostřuje, začíná nemilosrdná rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten nejsilnější a nejschopnější. V sázce je budoucnost celé říše... V režii Romana Štolpy účinkují známí herci HANA MACIUCHOVÁ, RADOSLAV BRZOBOHATÝ, ERNESTO ČEKAN, VOJTĚCH HÁJEK, JIŘÍ CHVALOVSKÝ, PETR VÁGNER, IRENA MÁCHOVÁ/KATEŘINA VELEBOVÁ. Zbylé vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na náměstí TGM. Neděle 17. října v hodin Pro rodiče a děti Oblíbený cyklus nedělních odpoledních představení pro rodiče s dětmi zahájí v nové sezoně Divadelní agentura Praha, která přijede zahrát krásnou pohádku Boženy Šimkové Jak se krotí princezna Carmen Mayerová Čtvrtek 7. října Koncertní sál Od tohoto dne bude v koncertním sále kulturního domu možno navštívit prodejní výstavu obrazů pod názvem Krajina v obrazech. Se svými díly se zde představí výtvarník z Načeradce Josef Burkhard Jiří Klem Malíř Josef Burkhard vystavoval v našem kulturním domě před několika lety a jeho obrazy se návštěvníkům výstavy velmi líbily, o čemž svědčí i počet prodaných krajin. Prodejní výstava obrazů bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá do 15. listopadu. Do tohoto data je také třeba si vyzvednout všechny zamluvené obrazy. O vystavujícím umělci se dozvíte více informací na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno dovolí a splní každý její rozmar - k snídaní zmrzlinu, na každou procházku nové šaty, každý den narozeniny a k nim krásný dárek. Rady si s princeznou neví ani Melánie, která ji učí a navíc se stará o královské hospodářství. Zavolá si proto svoji sestřenici Amélii, která je trochu čarodějnice, ale hlavně moudrá osoba. Ta ví, čím rozmazlenou slečinku potrestat a sešle na ni velice účinné kouzlo. Pomoci však musí především tatínek král a na všechna princeznina nesmyslná přání musí říkat NE. Princezna nakonec pozná, že si nikdo nemůže dělat co chce, že vytahovat se nad ostatní je hloupé a že nic neumět a ani nechtít umět je směšné. Hru napsala Božena Šimková, autorka populárních televizních večerníčků Krkonošské pohádky, režii představení má Miroslav Pokorný a hrají pražští herci Pavla Drtinová/Kateřina Jačková, Zdeněk Košata/Tomáš Racek, Milada Bednářová, Vanda Švarcová/Jarmila Vychodilová. Vstupenky na tuto hezkou pohádku, které nechybí napětí, kouzla, tajemství a samozřejmě ani humor, se prodávají v obvyklém předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem hry přímo v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN Čtvrtek 21. října v hodin Mimo předplatné Všem příznivcům dobré komedie přijede zahrát Divadelní soubor Gymnázia Příbram výbornou klasickou hru Jevana Brandona Thomase Světoznámá komedie Charleyova teta se v minulosti dočkala řady slavných nastudování. Hra se zápletkou záměny muže za ženu, která se odehrává na konci 19. století v prostředí oxfordské koleje, je svým tématem předurčena k řadě komických situací a gagů. Divadelní soubor Gymnázia Příbram ji v režii Martina Johanny nepřipravil o nic z jejího bohatého potenciálu - vtipné dialogy, nápadité a pohledné kostýmy a celkově velmi bohatou výpravu. Hrají: Kateřina Cízlová, Lucie Kratochvílová, Martin Johanna, Tomáš Ric, Kateřina Hušková, Michaela Tršová, Patrik Šanko, Nguyen Thi Hong Loan, Lenka Dvořáčková, Jaromír Kalčic, Vojtěch Boltnar Sponzor představení: Povltavské mlékárny, a.s. Také na tuto komedii si můžete koupit vstupenky v kanceláři předprodeje v přízemí radnice nebo před začátkem hry v pokladně KDJS. Úterý 26. října v hodin Mimo předplatné Divadelní spolek NAŠLOSE uvede pro širokou veřejnost ještě jednou převyprávění lužickosrbské legendy podle Otfrieda Preusslera a Martina Urbana O Krabatovi Čarodějův učeň Hra o moci a jejím zneužívání, o vůli jednotlivce se vzepřít a postavit se zlu, o síle přátelství a obětavé lásky. Vesnický chlapec Krabat vyslyší tajemné volání přicházející k němu ve snu a vydá se k mlýnu, kde se nechá najmout do služby. Stane se jedním z dvanácti tovaryšů, kteří vykonávají mlynářské práce a pod vedením svého Mistra, černého mága, se učí také čarovat... Pod režijním vedením Petra Biliny hrají: Jakub Feldstein, Jaromír Chmelař, Šimon Bilina, Šimon Pinkas, Vojta Machovský, Jirka Moulík, Michal Jaroš, David Feldstein, Martin Pilík, Šárka Bilinová, Veronika Vlková, Monika Matuchová, Petr Bilina a Karel Roden (hlas). Vstupenky v obvyklém předprodeji a před začátkem rovněž v pokladně kulturního domu. Divadelní dárkový balíček Po loňské velice vydařené nabídce tří atraktivních divadelních představení, která jsme vybrali zájemcům o divadlo formou vánočního dárkového balíčku, jsme ke stejnému kroku přistoupili také letos. Příznivci divadla budou mít opět možnost zakoupit sobě nebo svým nejbližším krásný vánoční dárek v podobě vkusného balíčku, který bude obsahovat nejen již zmíněné předplatné na tři zajímavé divadelní hry, ale také stolní kalendář Sdružení obcí Sedlčanska na rok 2011 a samozřejmě malou vánoční pozornost. Dárkové balíčky budou v prodeji v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice od začátku měsíce října. Vánoční balíček je velice vhodným dárkem i pro ty, na které se již nedostala lepší místa v rámci předplatného na divadlo na sezonu Divadelní dárkový balíček na rok 2011 nabízí následující představení: Sam Shepard: Láskou posedlí Divadlo Ungelt Praha Strhující drama o vášních a tajemstvích života. Jedna z nejúspěšnějších inscenací pražského Divadla Ungelt, které u nás vystoupí poprvé. Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvička/ Martin Štěpánek, Vilém Udatný. Režie: Janusz Klimsza Gilles Dyrek: Benátky pod sněhem Divadlo Kompanyje Praha V komedii o setkání dvou spolužáků a jejich partnerek po deseti letech u společné večeře se představí herecké hvězdy z populárního televizního serilu Ordinace v růžové zahradě. Hrají: Markéta Plánková, Radim Fiala, Tereza Kostková/Kristýna Janáčková, Jiří Ployhar. Režie: Milan Schejbal Zdeněk Jirotka: Saturnin Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Známé příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše baví čtenáře i diváky již po mnoho let. Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Pavel Nový, Radka Filásková, Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský, Vladimír Mrva, Jan Novák, Jiří Vojta, Helena Hampalová. Režie: Milan Schejbal Divadelní dárkový balíček si zakupte co nejdříve a nenechávejte jeho nákup až na předvánoční dobu, kdy vás čekají jiné velké výdaje. Nyní máte navíc nejlepší možnost vybrat si místo v sále podle své představy a zajistit si tak s předstihem nádherný vánoční dárek. V kanceláři předprodeje vstupenek na radnici vás rádi obslouží! 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2010 Josef Burkhard Krajina v obrazech Vynikající herci Radoslav Brzobohatý a Hana Maciuchová v hlavních rolích představení Lev v zimě, které uvádíme na předplatné divadla v pondělí 11. října. Jak napovídá název, obrazy přibližují krajinu v nejrůznějších podobách, ale jsou tu například i abstraktní mediatativní obrazy, nebo obraz galaxie. Šedesátiletý malíř se narodil v zahradnické rodině. Jak sám říká, v přírodě se pohyboval prakticky denně, proto ho pozorování krajiny a oblohy natolik zaujalo, že se pokoušel různé situace zachycovat malbou. Josef Burkhard má za sebou již řadu samostatných výstav. Vystavoval kromě dalších měst třeba v Sedlčanech, Vlašimi, Benešově, Praze, Pardubicích, Kutné Hoře, Zruči nad Sázavou, Humpolci, Táboře, Lysé nad Labem, Čáslavi či Pelhřimově. V roce 2010 uskuteční prodejní výstavy v Sedlčanech, Vlašimi a Humpolci. Nezapomeňte tuto krásnou výstavu navštívit a přijďte si vybrat některý z mnoha nádherných obrazů! Divadlo A. Dvořáka Příbram uvede skvělou komedii Saturnin od Zdeňka Jirotky v rámci nového divadelního dárkového balíčku. Všechny děti zveme do kulturního domu v neděli 17. října odpoledne na veselou pohádku Boženy Šimkové nazvanou Jak se krotí princezna. 3

10 PROGRAM NA ŘÍJEN 2010 pátek a sobota 1. a 2. října ve 20 hodin film USA komedie, romantický (2010) SEX VE MĚSTĚ 2 - Zábava, móda, přátelství nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to Sex ve městě, kdyby život neměl v záloze pár překvapení. Hrají S. J. Parker, K. Cattrall, C. Nixon, K. Davis, Ch. Noth a další. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek a sobota 22. a 23. října ve 20 hodin film USA sci-fi (2010) POČÁTEK - Agent Dom Cobb se umí dostat do mysli bohatých magnátů a tam objevovat jejich tajemství a strategie. Toto tajemství pak prodává v nejvyšší nabídce. Hrají L. DiCaprio, K. Watanable, J. Gordon- Levitt, T. Hardy, M. Caine a další. Mládeži do 12 let nevhodné středa 6. října ve 20 hodin film USA komedie (2010) DOSTAŇ HO TAM - Nesmlouvavě přidrzlá komedie z prostředí hudebního průmyslu. Aaron Green hraje v této komedii mladého stážistu, který právě získal u nahrávací společnosti práci, o jaké snil. Má v Londýně vyzvednout známého rockera a doprovodit ho do Los Angeles, kde má vystoupit. Hrají R. Brand, J. Hill, R. Byrne, Pink, Ch. Aguilera a další. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek a sobota 8. a 9. října ve 20 hodin film USA akční (2010) EXPENDABLES - POSTRADATELNÍ - Říkají si Expendables a jsou nejlepšími žoldáky na světě. Jediné, co dobře znají, je válčení. Mají svrhnout nelítostného jihoafrického diktátora, ale zjistí, že se ocitli v pasti. Začíná nelítostný zápas na jehož konci je jen jeden vítěz. Hrají S. Stallone, J. Statham, Jet Li, M. Rourke a další. Mládeži do 12 let nevhodné úterý a středa 12. a 13. října ve 20 hodin český film akční thriller (2010) KAJÍNEK - Film Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace, nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu, nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají K. Lavroněnko, T. Vilhelmová a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 15. a 16. října ve 20 hodin film Španělsko historický film (2010) AGORA - Film je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie a zničení nejvýznamnější knihovny své doby. Píše se rok 391 po Kristu a násilné náboženské nepokoje pronikají ulicemi až za brány slavné městské knihovny. V jejích zdech je uvězněna i vynikající astronomka Hypatia, která je odhodlaná knihovnu bránit. Hrají R. Veiszová, O. Isaac, M. Londsdale a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné středa 20. října ve 20 hodin český film komedie (2010) NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ - Pelhřimovská agentura Dobrý den má jeden problém. Často se mluví o ní a jejích rekordmanech, ale nikdo to nebere vážně. A tak se rozhodnou natočit film o nejvýjimečnějších lidech, kteří doposud mají jen nálepku bláznů a magorů. Hrají J. Plesl, S. Babčáková, J. Vyorálek a další. Mládeži do 12 let nevhodné středa 27. října ve 20 hodin film Polsko krimikomedie (2010) TRIK - Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků, kteří vymyslí plán, jak se pomstít těm, kteří je zradili. Chytře napsaná a kvalitně obsazená evropská variace Dannyho parťáků. Hrají Karolina Gruska, Andrzej Chyra, Piotr Adamczyk a další. Mládeži přístupné pátek a sobota 29. a 30. října ve 20 hodin film Francie/Monako komedie (2010) LAMAČ SRDCÍ - Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku speciální služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Hra o čas a lásku může začít. Hrají R. Duris, V. Paradaisová a jiní. Mládeži přístupné úterý 12. října v hodin film USA animovaná komedie (2010) - český dabing SHREK: ZVONEC A KONEC - Protože se mu stýská po době, kdy byl pravým netvorem, podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí. V tu chvíli se ocitne ve zvrácené alternativní verzi království Za sedmero horami. úterý 26. října v hodin film USA rodinná komedie (2010) CHLUPATÁ ODPLATA - Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů. 4

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Zájem sedlčanských občanů byl soustředěn na shánění potravin a sledování válečné situace. Možno říci, že obyvatelé si celkem klidně žili až na poslední dva měsíce před koncem války, kdy byli vystrašeni zprávami o bombardování. Služba PO nebyla vykonávána civilisty od 10. ledna 1944, kdy ji převzaly vojenské hlídky. Kromě sirény na radnici byla zřízena druhá siréna na domě bývalé pošty (čp. 336). Poplachy bývaly velmi časté, častější než v jiných městech (Benešov, Tábor). V noci ze 16. na 17. dubna prý cvičiště SS kolem Bystřice, Benešova a Olbramovic osvětleno raketami angloamerických letců. Lidé byli značně vystrašeni, prchali při tzv. Velkém poplachu za město (pí Špalová s dcerami, pí Svobodová s vnučkou, pí Sýkorová s dětmi aj.). Rozšířila se šuškanda, že v noci na 7. březen budou Sedlčany bombardovány. Ovšem, že se tak nestalo. Takových poplašných zpráv bylo velmi mnoho. Na návrších u Záduší, na Cihelném vrchu a za Církvičkou bylo umístěno protiletecké dělostřelectvo, ale proti angloamerickému letectvu, které i několikrát denně ve velkých svazech přelétalo směrem ku Praze a zpět na jih, nikdy nevystřelilo. Prý to byl zákaz velitele SS- Komm. SS-Stuba - von u. zur Tanneho, který si to nepřál. Další starostí obyvatelstva byla obava z odchodu Němců. Kolovaly různé dohady, že SSmani vypálí město na útěku před Rudou armádou, že budou drancovat a že civilní obyvatelstvo vezmou s sebou. Po stránce hmotné se tedy obyvatelům cvičiště nevedlo zle. Jen jakási deprese a strach z konců války je tížily. Pracovní morálka obyvatelstva značně poklesla. Lidé se s většinou nadřízených Němců znali osobně a Němci sami již věděli, kam vývoj spěje, i když většina jich buď ze zaryté důvěřivosti k svému vedení nebo nechtějíce přiznat blížící se porážku, nedávala to na sobě znát. jip Protitankový příkop od Horního rybníka u Solopysk až k lesu Deštno budovali Němci na jaře roku 1945 jako součást obrany cvičiště SS Lidová hvězdárna Vrácení k přirozenému chodu času umožňuje počátek pozorování potemnělé večerní oblohy posunout v říjnu již k osmnácté hodině. Stále lépe viditelný Jupiter stoupající výše nad obzor je se svými měsíci poutavým objektem pro nové návštěvníky a hlavně děti. Společně s Měsícem, pokud na páteční večerní obloze je právě v rané fázi, poskytuje základní představu o vzdálenostech mezi objekty sluneční soustavy a rozměrech planet a jejich měsíců. V době úplňku je Měsíc spíše rušivým elementem na noční obloze pro přebytek rozptýleného světla. I pohled na jeho zvětšený obraz povrchu přes dalekohled není nijak zajímavý. Plochý povrch bez výrazných kontrastů světla a stínů kráterů a kopců se stává zajímavým hlavně v období, kdy měsíc má podobu srpku. Časové údaje o pozorovatelnosti Měsíce v programu pro pozorování se týkají hlavně pátků v blízkosti první čtvrti měsíční fáze. Ve dnech pozdních východů Měsíce, kdy neruší přímý svit i rozptýlené světlo jsou vhodné večerní hodiny pro sledování mlhovin, galaxií a dalších méně jasných objektů. V průběhu října budou z planet na obloze pouze Jupiter, Uran a Neptun. To umožňuje vyšetřit čas k nalezení a sledování Uranu i Neptunu v podobě malých kotoučků na hvězdném pozadí. V průběhu pozorovacího času od 18 hod. do 21 hod. zjistíme znatelný posuv ve vzájemném postavení měsíců Jupitera. Při trošce štěstí můžeme být svědky zákrytů měsíců planetou nebo přechodem přes kotouček planety doprovázený putujícím stínem měsíce po povrchu Jupitera. Nad jihozápadním obzorem nalezneme nápadně jasnou hvězdu Altair v souhvězdí Orla, jehož světlo k nám putuje pouhých 17 roků. V orlu jsou tři zajímavé planetární mlhoviny, které rozeznáme dalekohledem hvězdárny a zároveň můžeme pořídit astrofotografii pomocí CCD kamery. Kamera slouží hlavně pro sledování proměnných hvězd a exoplanet, avšak využití barevných filtrů umožňuje vytvořit barevné kompozice i málo jasných mlhovin. Souběžně s pozorováním oblohy dalekohledem probíhá slovní doprovod se zaměřením na astronomické aktuality, promítání barevných snímků nejrůznějších objektů sdílených prostřednictvím internetu. Pozorovací program pro veřejnost: (hvězdárna otevřena každý pátek od 18 do 21 hod.) Měsíc na páteční večerní obloze 15. a První čtvrť , úplněk Planety Merkur počátkem měsíce nízko na ranní obloze. Venuše nepozorovatelná. Mars nepozorovatelný. Jupiter viditelný celou noc kromě jitra. Saturn nízko nad obzorem na ranní obloze. Uran s Neptunem po celou noc kromě jitra. Ostatní objekty mlhoviny, hvězdokupy, galaxie a další. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování vybraných nových proměnných hvězd v souhvězdí Labutě. Rozšíření rodiny 21 exoplanet sledovaných CCD technikou na sedlčanské hvězdárně o další. Propracování techniky barevné astrofotografie mlhovin a galaxií. F. Lomoz 5

12 GOA 6 Škola, kde nezvoní aneb Studenti na Častoboři Je pondělí 6. září, čtyři hodiny odpoledne, a úzká, hrbolatá, a proto mnohými řidiči obávaná silnice na Častoboř zažívá skutečnou dopravní špičku. Ne, nejsou to vášniví houbaři mířící za poklady místních lesů, ani rybáři táhnoucí k řece. To rodičové čerstvých studentů gymnázia a obchodní akademie vezou své ratolesti na zahajovací seznamovací kurz, na jakousi školu v přírodě v tábořišti Tatranu Sedlčany. Pravda, noví studenti se setkali už párkrát v předchozím krátkém týdnu ve škole, ale nyní stejně tápou. Ke které skupině se připojit? Jen tu a tam se objeví povědomá tvář. Ty nejmenší, primánky, si odchytává jejich třídní hned na kraji, budou bydlet v chatičkách nejblíže k jídelně. Ostatní, studenti prvního ročníku gymnázia a obchodní akademie, se musí se svými zavazadly lopotit dál od cesty. A další dvojice si vyzvedne klíč, ozývá se táborem, jak se chatky postupně zaplňují a na postelích se rozbalují spací pytle. A potom si zajdem společně ještě pro deky, v noci bude zima. A skutečně. Od řeky je už teď cítit chlad a po společné večeři v jídelně se velmi rychle dostaví soumrak a s ním prudký pokles teploty. Není divu, že pro první třídní sešlost většina volí méně romantické prostředí jídelny či klubovny raději než posezení u vody či na lavičkách venku. A pak přijdou ke slovu baterky. Bez těch by to tu opravdu nešlo. Uvědomujeme si, jak hodně brzo se teď v září oproti prázdninám stmívá! Probuzení do úterního rána je vskutku chladné. V místě, kde lze tušit řeku, se povaluje mlha a ta rozhodně neláká ani k ranní rozcvičce, běhu, natož koupeli. Přesto se tábor pomalu rozhýbává. Dnešní den je ve znamení přírodních věd. Matematika, fyzika, biologie, chemie. To se jako budeme učit? přemítají studenti před denním rozvrhem v jídelně. Nikdo z nich zatím netuší, jak by taková výuka tady na travnatém břehu řeky mohla vypadat. Netuší, co si učitelé, většinou další nové tváře, pro ně připravili. A za chvíli se všichni i bez školního zvonku zvolna uvádějí do pohybu Studenti obchodní akademie obíhají s metrem chatku, aby posléze mohli spočítat její povrch a určit tak, jaké množství barvy by eventuelně bylo nutno použít k jejímu nátěru. Třída 1. G zjišťuje na základě podobnosti trojúhelníků, jak široká je Vltava v daném místě či jak vysoký je smrk, když jeho stín je dlouhý právě tolik a tolik centimetrů. Okolí táborového ohniště nyní připomíná chemickou laboratoř. Zkumavky, filtry a sítka na lavičkách čekají na vzorky vody, se kterými od řeky právě přibíhají ti nejmladší, aby je podrobili zkoumání... Mezitím se druhá skupina primánů vrací z biologické vycházky a všichni už si pamatují, že si musí dát pozor na jedovatý tis červený. A tak čas při dopoledním i odpoledním zaměstnání utíká rychle, i počasí je příznivé, slunečné. A polední klid je doba dostatečně dlouhá nejen na jídlo, zažití, odpočinek, ale i na sdělování dojmů nebo třeba na nohejbal. Aktivity na zdravém vzduchu prospívají tělu i duchu a podporují chuť k jídlu. Tak není divu, že v 18 hodin stojí před výdejním okýnkem kuchyně pěkně dlouhá fronta. Více fotografií z této akce najdete na zadní straně obálky. Nu, a kam spěchají hned po večeři studenti 1. OA? No přece na prezentaci služeb cestovních kanceláří. Stali se totiž pro tento večer podnikateli, majiteli cestovních kanceláří. Mají za úkol nabídnout svým spolužákům, cestovatelům, pobyty kdekoliv na světě. Zdá se, že vítěznou prezentaci předvedli tři společníci cestovní kanceláře CDDIS. Oslnili totiž svým šarmem a nabídkou perfektních služeb pro potenciální zákazníky. Vždyť, kdo by nechtěl vycestovat do zahraničí k moři, být ubytován v hotelu 30 m od pláže a využít nízké ceny, která je hluboko pod těmi tržními? Zákazníci mohli využít 70% slevy na všechny nápoje zakoupené v místním baru Kozel, a dokonce byla důchodcům a mladistvým do 17 let nabídnuta možnost vycestovat zdarma! Středa je o poznání teplejší než předchozí den. Slunce se hned od rána zrcadlí v klidné hladině řeky, kterou rozčeří jen loďka vracejících se rybářů, a proti ranní rozcvičce nikdo nic nenamítá. Dnešek patří jazykům a výtvarnému umění. A to vážně budeme mít češtinu? zní poněkud otrávený hlas. Ale brzy se ukáže, že kviz ze sedmi dílů Harryho Pottera pro primu rozhodně nudou nebude. A tak všichni loví v paměti názvy kouzelných předmětů, zaklínadel i profesorů z fiktivního světa školy čar a kouzel v Bradavicích. Ani cizí jazyky nebudou žádnou formalitou. Po trávníku právě spěchá nezaměnitelná postava anglického lektora. V jedné ruce magnetofon, ve druhé dlouhý, svinutý oranžový prodlužovák. Není tu dnes poprvé, a tak ví, že podobné vybavení k místnímu zařízení zkrátka nepatří a musí si ho zajistit sám. Hodina angličtiny bez písničky, to by opravdu nešlo! Nicméně skutečným hitem středečního programu bude letos opět zdobení vlastních triček pomocí razítek, šablon, sprejů a barev na textilie. Každý touží mít své originální, vlastnoručně zdobené tričko, jak už o tom slyšeli od starších kamarádů. A že si někdo netroufá? Nevadí, zkušená paní profesorka ochotně pomůže, poradí a ještě ukáže, jak ozvláštnit triko uměleckým podpisem autora. Posledním celým dnem na Častoboři je čtvrtek. Už od rána se tu shromažďují učitelé tělocvikáři, aby se postarali o sportovní vyžití všech, tedy bezmála devadesáti studentů. K ránu sice pršelo, ale přesto to vypadá na slunečný den. Běh a štafetu kvůli kluzkému a nerovnému povrchu radši vynecháme, ale švihadla, míčové hry, hod špalkem, přetahování se lanem, v tom všem se dá soutěžit. A hlavně lodičky! Jízda na pramicích patří k Častoboři už neodmyslitelně. Studenti se dělí do předem připravených družstev, jako první usedají do loděk primáni. Někteří v gumákách, většina poprvé. Áááá.hop! snaží se vyučující osvědčeným pokřikem koordinovat pohyb své sedmičlenné posádky. Pádla zabírají, loďka se kymácí, voda stříká a nadšení roste. Pani učitelko, a když už jsme mokrý, můžeme se pak vykoupat? Vyučující s obavami prohlíží zelené skvrny na hladině, ale nedokáže svým rozradostněným svěřencům říct NE. Když tam nebudou dlouho a pak se hned osprchují, tak se nemůže nic stát. Konejší své svědomí a část posádky se spontánně vrhá v teplácích do Vltavy. Výsledky celodenního zápolení jsou zveřejněny po večeři. Tleskáme vítězům i všem zúčastněným. Sladká odměna vyjde také úplně na každého. Potom následuje táborák. Poslední společný večer. Prodloužená večerka, opékání buřtů a chleba, ale taky zpívání u ohně. Mladší přizvukují starším, ale po chvíli se role zase obrátí. Zítra nás už čeká balení, úklid tábora a odjezd domů. Začne skutečná škola. Ale to už se sejde parta lidí, která spolu něco prožila, a budeme vzpomínat na chvíle společně strávené tady u řeky. goa

13 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2010 ze dne RM bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání dne RM bere na vědomí informaci starosty o výsledcích hospodaření města za období leden až červenec letošního roku: Příjmy: ,15 tis. Kč (63,42 % plnění) Výdaje: ,53 tis. Kč (59,59 % plnění) - RM bere na vědomí zprávu starosty o plnění stavebního programu města v tomto roce. - RM schvaluje příjem sponzorských příspěvků pro HZS na akci konanou ve dnech přes účet města. - RM souhlasí s žádostí p. Plíška na splátkový kalendář jeho dluhu za nájemné v čp. 112 ve výši Kč tak, že žadatel bude splácet Kč měsíčně. - RM vyslovila souhlas se žádostí pí Čejdové na splátky dluhu za nájemné ve výši Kč, které budou uhrazeny v období září - listopad RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adrese Na Severním sídlišti II/653, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. panem Jiřím Vladykou a podnájemcem paní Ivanou Tůmovou, dosud trvale bytem Nechvalice 56, a to na dobu určitou od do RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Havlíčkova 624, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. paní Pavlou Kalistovou a podnájemcem panem Václavem Baudischem, dosud trvale bytem U Školky 726, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. října 2010 do 31 prosince RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese Sokolovská 523, Sedlčany, a to z paní Jaroslavy Vodňanské na vnuka pana Aleše Vodňanského, neboť dosavadní nájemce zemřel. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese Sokolovská 523, Sedlčany, a to z pana Jaroslava Grulicha na manželku paní Janu Grulichovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost slečny Michaely Žaloudkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/II. patro) na adrese U Kulturního domu 565, Sedlčany, a to společně s panem Radkem Jiráskem, dosud trvale bytem Na Severním sídlišti II/660, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení celé ubytovací jednot- USNESENÍ ky č. 13/ II. patro na městské ubytovně ul. Strojírenská 791, Sedlčany, a to panu Jiřímu Hadáčkovi s tím, že jmenovaný na přidělené ubytovací jednotce dosud užíval pouze její část. - RM projednala žádost pí Romany Křížové, trvale bytem Jižní Svah, Sedlčany o odkoupení části pozemku (veřejné prostranství) parc. č. 2940/66 v k. ú. Sedlčany o výměře cca 85 m 2 s tím, že doporučuje ZM schválit zmíněný prodej pozemku v majetku města za cenu 100 Kč/m 2. - RM schvaluje návrh odboru majetku na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, včetně jeho konečné likvidace (viz příloha č. 1 - návrhu odboru majetku ze dne 20. srpna 2010). - RM schvaluje záměr města prodat uvolněný městský byt 3+1 (č. bytu 7) v ulici Tyršova č. p. 1057, Sedlčany a městský byt 2+1 (č. bytu 7) v ulici U Školky č.p. 726, Sedlčany, a to obálkovou metodou. Základním a rozhodujícím kriteriem bude výše nabídnuté ceny a její úhrada před podpisem kupní smlouvy, přičemž minimální nabídnutá cena bytu 3+1 v č.p je Kč a bytu 2+1 v č.p. 726 je Kč. Zároveň RM ukládá odboru majetku, aby byl tento záměr řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany. 7

14 POZVÁNKY Týden knihoven : Přihlašování čtenářů zdarma. Všem novým čtenářům bude odpuštěn administrativní poplatek (do konce kalendářního roku) : Nákup našich knih za velkoobchodní ceny : Zahájení provozu nového on-line katalogu. Od tohoto data budou mít naši uživatelé k dispozici nový on-line katalog Carmen (na : Odstartování 7. ročníku Čtenářské ligy. Veliké čtenářské a sportovní klání našich čtenářů do 15 let. Tentokrát se mohou všichni soutěžící těšit na doplňkový projekt Šifrovanda to je sranda, který každý měsíc tuto soutěž oživí novým úkolem v 15 hod.: Kostky staví každý rád. Zábavné odpoledne pro všechny generace. Přijďte ukázat svým ratolestem, jak se kostky staví! v 10 hod.: Pohádky má každý rád. Loutkové divadlo pro Mateřské centrum Petrklíč. 5. a ve hod.: Moře knih. Zábavné čtení s hrami pro děti do 11 let určené školním družinám (nutno objednat předem) v 8.30 a 11 hod: Letem světem. Snad opravdu všichni rádi cestují, poznávají jiné kraje a odlišné kultury. Start projektu se Základní školou Konečná v 15 hod.: So o Del diňa le Romenge Co dal Bůh Romům. Čtení a ilustrování romských pohádek v 17 hod.: 25 let Velké Kobry. Slavnostní vernisáž bilanční výstavy. Dále je možno objednat další akce a exkurze pro skupiny i jednotlivce dle dohody a nabídky (nabídka pro školy na Říjnový fotbal V říjnu sehrají fotbalisté Tatranu Sedlčany další mistrovské zápasy v I. A třídě oblastního přeboru Středočeského kraje. Postupně nastoupí proti těmto celkům: NE v 16 hod.: SK Petrovice - Tatran Sedlčany (odjezd autobusu ve hodin) NE v 16 hod.: Tatran Sedlčany - Spartak Příbram SO v hod.: SK Slaný - Tatran Sedlčany (odjezd autobusu ve hodin) NE v hod.: Tatran Sedlčany - Sokol Nová Ves SO v hod.: SK Nový Knín - Tatran Sedlčany (odjezd autobusu ve 13 hodin) Výbor fotbalového oddílu Tatranu a hráči zvou srdečně všechny fanoušky k návštěvě výše uvedených zápasů. Tatran do toho! Nabídka klubové činnost v komunitním Centru Lukáš Komunitní Centrum Lukáš nabízí kromě přednášek a besed i nejrůznější klubovou činnost, kterou vám nyní předkládáme a na všechny zájemce se moc těšíme! Trénování paměti Víte co je trénování paměti? Tušíte, že existují různé metody, jak paměti pomoci? Víte, že existuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging? (www.trenovanipameti.cz) Přihlaste se do našich kurzů trénování paměti. Základní kurz má 8 lekcí. Určeno VŠEM, kteří přistupují k životu aktivně. Vhodné pro všechny věkové skupiny. Od října 2010 budou otevřeny dva kurzy pro seniory a pro veřejnost (vhodné pro studenty a všechny zájemce v produktivním věku). Pouze pro přihlášené. Zápis do kurzů v městské knihovně od 1. do Lektorka: Blanka Tauberová. KLUB MNÉMÉ - Prestižní klub (nejenom) trénování paměti pro pokročilé. Středa od 9 do 11 hod. vždy 1x za 14 dní. Pouze pro absolventy základního kurzu Trénování paměti. První setkání po prázdninách se uskuteční ve středu Kreslení - Kurz Lukáš Určeno VŠEM zájemcům od 12 let, kteří si chtějí při kreslení odpočinout a relaxovat.kurz relaxační kresby (portréty, zátiší, abstrakce...). Nejbližší termíny: soboty 9. a od 8.30 do 12 hod. Lektorka: Anna Tauberová pod laskavým dohledem grafika Františka Miky. Krajkový klub Od každé úterý od 15 do 18 hod. Určeno VŠEM zájemcům o paličkování od 10 let. Vhodné pro pokročilé i začátečníky. Lektorka: Maří Magdalena Milotová. Veřejné bruslení Také letos probíhá na zimním stadionu celosezonní divácká slosovací akce odevzdaných vstupenek. 1. cena: skútr věnovaný zimním stadionem a Motocentrem Hončík, 2. cena: přívěsný vozík od fy Adal Miroslava Vinaře a pivo na každý den piv od pivovaru Vys. Chlumec společnosti K Brewery Trade. Veřejné bruslení v říjnu vždy v sobotu a neděli hod. Případné změny a aktuální obsazenost ledu je aktuálně zveřejňována na Domov Sedlčany Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, pořádá Dny otevřených dveří, a sice v úterý od 10 do 17 hod., a ve středu od 10 do 17 hod. Nahlédněte do života klientů prostřednictvím prohlídky Domova. Součástí je také výstava jejich rukodělných prací. Patchworkový klub Každý čtvrtek od 15 do 18 hod. Určeno VŠEM zájemcům o patchwork. Vhodné pro pokročilé i začátečníky. První setkání ve čtvrtek Lektorka: Dáša Tomášková. FotoFlegmatici Sedlčany Neformální fotoklub, který vznikl z původního Setkávání nad fotkami, Kurzu základů digitální fotografie Kamila Novotného a Fotoškoličky Ladislava Havla. Schází se každou předposlední sobotu v měsíci od 18 hod. (tel ). Určeno VŠEM zájemcům od 5 let, kteří mají rádi fotografii a fotografy. Nejbližší setkání Přijďte si popovídat nad svými fotografiemi a okouknout, jak fotí jiní a jak se fotí v jiných fotoklubech. Hokejový pohár PÁ Štětkovice-Příčovy, Zvírotice-Rožmitál, SO Drásov-Medvědi, NE Domino-Miličín, Křepenice-Votice, Kňovice-Stros, PO Dublovice-Delikomat, ST Ševci -Tučnáci, Žabáci-Rumola, PÁ Neveklov-Hrádek, Rožmitál-Genemusic, SO Příčovy-Zvírotice, 16 Olbramovice- Štětkovice, Stars-Blackmilk, Matadores-Chlum, NE Cetos-N.Knín, Dušníky-Rovina, Votice-Kňovice, PO Miličín-Křepenice, Medvědi- Domino, ST Draci-Drásov, Hrádek-Dublovice, PÁ Rumola-Neveklov, Delikomat-Ševci, SO Genemusic-Rovina, Tučňáci-Solopysky, AHC N.Knín-D.Dušníky, NE Chlum-Cetos, Blackmilk-Matadores, Štětkovice-Stars, PO Zvírotice-Olbramovice, Rožmitál-Příčovy, ST Domino-Draci, Čerti-Medvědi, PÁ Kňovice-Miličín, Stros-Votice, SO Solopysky-Delikomat, Dublovice-Ševci, Novit-Tučnáci, Hrádek-Rumola, NE Příčovy-Genemusic, Olbramovice-Rožmitál, Stars- Zvírotice, PO Cetos-Blackmilk, Dušníky-Chlum, ST Rovina- Knín, Miličín-Stros, ČT Medvědi-Kňovice, Draci-Křepenice, Drásov-Domino, Rumola-Dublovice, PÁ Delikomat-Neveklov, Genemusic-AHC N.Knín, SO Tučnáci-Hrádek, Ševci-Žabáci, Blackmilk-Dušníky, NE Chlum-Rovina, Štětkovice-Cetos, Zvírotice-Matadores. 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 POZVÁNKY Říjen bude v městském muzeu plný zajímavých akcí KŘEST PUBLIKACE Městské muzeum Sedlčany a Státní okresní archiv Příbram vás srdečně zvou na křest publikace Jakuba Doležala Střípky z mozaiky protektorátní společnosti. Německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany ( ). Akce se uskuteční v sedlčanském muzeu v pátek 29. října v 18 hodin. FOTOGRAFICKÉ NÁVRATY Neobyčejné vyprávění o expedici Fotografické návraty Tým Jana Svatoše v srpnu tohoto roku zamířil do severní Keni. Vyprávění a projekce fotografií - o zpívajících studnách, o setkání s českými nosorožci, ale i o dalších nástrahách čekajících na odvážné dobrodruhy. Zábavnou a poutavou formou vás vedoucí expedice Jan Svatoš seznámí s originálním projektem, který vzbudil zájem jak českých médií, tak i široké veřejnosti. Přednáška spojená s projekcí fotografií se uskuteční v muzejní knihovně v úterý 5. října od 18:30 hodin. LUKÁŠ SYNEK: DO PRALESŮ BORNEA S MIMINKEM? 1. ZŠ Sedlčany pořádá Den otevřených dveří Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí zavzpomínat na svá pedagogická nebo studentská léta na naší škole, kolegy z ostatních škol i celou širokou veřejnost. Všechny budovy školy budou otevřeny 2. října od 8 do 16 hodin. Den otevřených dveří je pořádán u příležitosti 120. výročí založení chlapecké měšťanské školy v Sedlčanech. ředitel školy: Libor Novotný Uvidíte, že i půlroční miminko hravě zvládne cestování s rodiči po exotických zemích. Jaké jsou radosti a strasti takového cestování? Podíváme do národních parků ostrova Borneo, za ohroženými orangutany nebo nosatými opicemi, vystoupáme také na čtyřtisícovku Mt. Kinabalu a navštívíme rušná noční tržiště. Přednáška spojená s projekcí fotografií se koná v muzejní knihovně v pátek 15. října od hodin. HISTORIE VČELAŘSTVÍ Český svaz včelařů - ZO Sedlčany ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany, Národním zemědělským muzeem a Muzeem Říčany pořádají výstavu Historie včelařství. Výstava se koná u příležitosti 130. výročí založení včelařské organizace na Sedlčansku. Výstavu můžete navštívit do neděle 17. října ROK SE SUCHOU VAZBOU Sedlčanské Studio Kytice představuje v městském muzeu květinové dekorace zaměřené na všechna roční období od jara až po Vánoce. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 19. října v 18 hodin. KAVÁRENSKÝ VEČER Další kavárenský večer při svíčkách, tentokrát se zpěvákem a kytaristou Oldřichem Janotou, který vystoupí s programem nazvaným V krajině minimalistické a meditativní hudby. Akce se uskuteční v muzejní kavárně v pátek 22. října v hodin. Lístky na představení je možno zakoupit v pokladně muzea. Otevírací doba muzea je v měsíci říjnu od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli máme otevřeno odpoledne od 13 do 16 hodin. Vstup na výstavy je zdarma. Tel./fax: , CLASSIC JAZZ 4 Závěrečnou akcí tak trochu předjímáme listopadovou nabídku, neboť v pátek 5. listopadu od hodin se v muzejní kavárně uskuteční tentokrát jazzový večer při svíčkách. Nese název CLASSIC JAZZ 4 a zahrají na něm Luboš Zajíček (kornet), Jiří Doubrava (trombon), Mirek Klimeš (banjo) a Zdeněk Fibrich (tuba). Na všechny akce srdečně zveme! Klub zdraví zahajuje Občanské sdružení MARANATHA pořádá v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany dne 6. října od 17 hodin zahajovací setkání Klubu zdraví v klubovně č. 81 v 1. patře. Všichni jste srdečně zváni! Pět jazyků lásky Občanské sdružení MARANATHA otevírá v KDJS Sedlčany Centrum pro rodinu. Úvodní přednáška nazvaná Pět jazyků lásky se koná dne 27. října v 17 hodin v klubovně KDJS č. 81 v 1. patře. Osamělí písničkáři Vážení přátelé, rádi bychom Vás upozornili na tři podzimní koncerty osamělých písničkářů, které se uskuteční vždy od 19:30 hod. v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech: Jiří Konvrzek, jako host: Petr Mareš Jana Šteflíčková, jako host: Mejla Jícha Petr Linhart, jako host: Wigvam unplugged více info získáte na: Těšíme se na Vás Klub nezávislé kultury

16 Škola, kde nezvoní aneb Studenti na Častoboři - fotogalerie

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

V Ý D A J E Plnění za

V Ý D A J E Plnění za Město Sedlčany Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč) Strana 1 1. Zemědělství- lesní hosp. 2 895,0 3 489,0 3 597,0 3 804,0 3 804,41 100,01 Obecní lesy - pěstební činnost 895,0 895,0 1003,0 933,0 933,18 100,02

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Rada města Čáslavi svým usnesením č. 177/2012 ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Refinancování úvěru od Komerční banky, a. s. na

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční:

O Z N Á M E N Í VOLBY. se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku

Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Akce v knihovně v květnu a projekt Kniha do vlaku Od 2. května můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout unikátní výstavu fotografií Milana Kročila s názvem Proměny Valašského Meziříčí aneb stejná místa v

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne ) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady Usnesení č.

Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne ) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady Usnesení č. Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 15. 6. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více