U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod."

Transkript

1 U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené firmy v rámci výběrového řízení na akci Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí Revitalizace centrálního území města Hranice. Z předložených nabídek RM vybírá pro vypracování uvedené dokumentace na základě doporučení výběrové komise AVZ akci Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí Revitalizace centrálního území města Hranice Usnesení č. 58/08 Rada města Hranice stanovuje s platností od výši pracovního úvazku v organizační složce Knihovna na 1,25 ze současných 1,75 úvazku, tzn. Že od tohoto data bude v knihovně zaměstnána 1 knihovnice na celý úvazek a 0,25 pracovnice na úklid. Usnesení č. 59/08 Rada města Hranice pověřuje starostu města výběrem vhodného nájemníka pro byt v budově Městského úřadu za účelem jeho obsazení. Tento nájemce bude zároveň zajišťovat úklid prostor Městského úřadu a domovnickou funkci. Po obsazení bytu bude ukončen pracovní poměr se současnou zaměstnankyní, která vykonává úklid. Usnesení č. 60/08 Rada města Hranice souhlasí s navýšením normativu na obědy ve školní jídelně v závislosti na navýšení DPH a cen energií s platností od o 2,-Kč následně: Mateřská škola z 18,- na 20,- Kč za 1 oběd ZŠ 1. stupeň z 19,- na 21.- Kč ZŠ - 2. stupeň z 20,- na 22,- Kč Učitelé ZŠ z 29,- na 31,- Kč Ostatní z 41,50 na 43,50 Kč Usnesení č. 61/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost Aleny Ladičové a Felixe Demetera o odškodnění po zásahu kominíka. Žádosti nevyhovuje s tím, že již bylo v této věci rozhodnuto a jmenovaným byl zaslán vysvětlující dopis k celé záležitosti. Usnesení č. 62/08 Rada města Hranice bere na vědomí uznání dluhu paní Eliškou Jurkovou nar , bytem Studánka 172 ve výši 2.499,-Kč a souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách dlužné částky za neplacení nájemného a úhrady spojené s užíváním bytu po 1000,-Kč měsíčně s tím, že poslední splátka bude ve výši 499,-Kč. Usnesení č. 63/08 Rada města Hranice bere na vědomí oznámení paní Slávy Kučerové, Zahradní 867, Hranice o pozastavení živnosti od do v pronajatých prostorách Zdravotního střediska v Hranicích a nesouhlasí se zrušením zálohových plateb za elektřinu, vodu a topení - 2 -

2 v tomto termínu. Dále navrhuje jmenované ukončení nájemní smlouvy v případě neschopnosti platit nájemné a zálohy na služby. Usnesení č. 64/08 Rada města Hranice bere na vědomí zprávu terénního pracovníka o.s. Kotec pana Romana Glasera o činnosti této organizace v Hranicích za rok 2007 a navrhuje zjistit představu o udělení výše dotace za toto období. Usnesení č. 65/08 Rada města Hranice schvaluje poskytnutí půjčky ze sociálního fondu panu Milanu Křižovičovi zaměstnanci TS Hranice ve výši ,- Kč na stavební úpravy a vybavení bytu na č.p. 829, ul. Vilová, Hranice s měsíčními splátkami 3.000,-Kč Usnesení č. 66/08 Rada města Hranice bere na vědomí opakovanou žádost CHEVAKu Cheb a.s. o zřízení věcného břemene na poz.p.č. 1445/4 za účelem zajištění vstupu do prostor čistírny odpadních vod na poz.p.č. 1445/3 v k.ú. Hranice u Aše a nesouhlasí se zřízením tohoto věcného břemene a doporučuje nabídnout pozemek k prodeji za cenu 50,-Kč/m2 Usnesení č. 67/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost obyvatel Krásňan o opravu cesty na p.p.č a souhlasí s opravou cesty do doby vyřízení této záležitosti s Lesy ČR, které jsou majiteli uvedeného pozemku Usnesení č. 68/08 Rada města Hranice nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy pro pana Zsigu Jozefa, Bor do doby uhrazení všech dluhů spojených s nájmem bytu Usnesení č. 69/08 Rada města Hranice doporučuje Zastupitelstvu města Hranice prodej bytových jednotek ve Studánce č. 175/7 a 173/9 paní Šárce Schreinerové, Dlouhá 34, Aš za celkovou cenu ,-Kč. Dále doporučuje slevu z této ceny ve výši ,-Kč z důvodu nutnosti výměny oken v celém bytě. Usnesení č. 70/08 Rada města Hranice souhlasí s přidělením bytu č. 173/7 ve Studánce do pronájmu paní Alici Baloghové nar , U pošty 832, Hranice na dobu určitou do z důvodu následného odkoupení téhož bytu. Usnesení č. 71/08 Rada města Hranice doporučuje Zastupitelstvu města Hranice prodej bytové jednotky č. 173/7 ve Studánce paní Alici Baloghové, U pošty 832, Hranice za cenu ,-Kč, kdy kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději v průběhu dubna 2008 Usnesení č. 72/08 Rada města Hranice souhlasí s výměnou bytu v č.p. 416, Husova ul., Hranice nájemce Bartoš Miroslav za byt 173/2 ve Studánce - 3 -

3 Usnesení č. 73/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej poz.p.č. 229/31 o výměře 280 m2 v k.ú. Pastviny panu Jaroslavu Hoškovi, bytem Žižkova 7, Aš za cenu 75,-Kč/m2 Usnesení č. 74/08 Rada města Hranice souhlasí se zařazením žádosti pana Jiřího Didiho, Mokřiny 104, Aš do seznamu žadatelů o byt Usnesení č. 75/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 15 o výměře 402 m2 Rudolfu Matějovičovi, Alešova 721, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 76/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2271/1 o výměře 3190 m2v k.ú. Hranice panu Petru Schindlerovi, V polích 681, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 77/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 2286/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Hranice zahrádkářské kolonii č.1 paní Daně Starsiakové, Zahradní 867, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 78/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše panu Miroslavu Greplovi, Dobrovského 531, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 79/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2303/8 o výměře 454 m2 v k.ú. Hranice u Aše paní Elišce Motejlové, Masarykovo nám. 818, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 80/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 2286/1 v k.ú. Hranice u Aše o výměře 380 m2 paní Antonii Zachové Masarykovo nám. 435, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 81/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2303/11 v k.ú. Hranice u Aše o výměře 412 m2 paní Drahoslavě Hroudové, Masarykovo nám. 819, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 82/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem poz.p.č. 229/30 v k.ú. Pastviny u Studánky o výměře 2695 m2 panu Stanislavu Kašparovi, Dobrovského 10, Aš z důvodu pronájmu farmě Pastviny - 4 -

4 Usnesení č. 83/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č.164/3 v k.ú. Pastviny u Studánky o výměře 732 m2 panu Bohuslavu Hruškovi, Lesní 56, Cheb po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 84/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č v k.ú. Hranice u Aše o výměře 1869 m2 panu Jindřichu Martínkovi, Dobrovského 544, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 85/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č.1151/2 v k.ú. Hranice u Aše o výměře 807 m2 panu Štefanu Kleinerovi, Hranice, Vítězná 827 po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 86/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č v k.ú. Hranice u Aše o výměře 100 m2 panu Janu Šrámkovi, Husovo nám. 267, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 87/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 1238/12 v k.ú. Hranice u Aše o výměře 788 m2 panu Ivanu Schindlerovi, Habrmanova 475, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a Usnesení č. 88/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej st.p.č o výměře 17 m2 a poz.p.č. 3142/4 m2 obě v k.ú. Hranice u Aše Antonínu Orthovi a Dagmar Martinové, oba bytem Tylova 468 Hranice, ale pouze v případě odkoupení nemovitosti č.p. 468, Hranice Usnesení č. 89/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 24/1 v k.ú. Hranice u Aše o výměře 195 m2 panu Jiřímu Surovčiakovi, Americká 247, Hranice Usnesení č. 90/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2517/1, 2517/3, 2517/11, 2539/8, 2543/2, 2546/1, 2546/10, 2546/16, 2543/2, 2539/8 v k.ú. Hranice u Aše a poz.p.č. 13/3, 14/2, 32/1, 32/2, 32/3, 37/1 v k.ú. Pastviny u Studánky panu Vladimíru Čičmanskému, Údolní 583, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a. Dále RM doporučuje Zastupitelstvu města Hranice udělení výjimky ze Zásad prodeje a pronájmu věcí nemovitých k pronájmu na dobu 6 let a ceny dle zásad. Usnesení č. 91/08 Rada města Hranice po projednání doporučuje ZM Hranice schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice - 5 -

5 Usnesení č. 92/08 Rada města Hranice souhlasí se zařazením žádosti o přidělení bytu Petry Brůžové, Hluboká 44, Skalná do seznamu žadatelů o byt Usnesení č. 93/08 Rada města Hranice souhlasí s doplněním žádostí a souhlasí s pronájmem poz.p.č 2/1 o výměře 5191 m2, č. 2/2 o výměře 1251 m2, č. 2/24 o výměře 3389 m2, č. 2/62 o výměře 1100 m2, č. 2/77 o výměře 1363 m2, č. 2/112 o výměře 447 m2, č. 14/5 o výměře 441 m2 a č. 47 o výměře 3512 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky a zrušením žádosti o pronájem poz.p.č. 2/75 o výměře 4187 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky a poz.p.č. 453 o výměře 391 m2 v k.ú. Studánka u Aše pro Farmu Pastviny s.r.o.. a doplněním žádosti o pronájem poz.p.č. 2/2 o výměře 9424 m2 v k.ú. Trojmezí a zrušením žádosti o pronájem poz.p.č. 1803/5 o výměře 795 m2, č. 2539/8 o výměře 496 m2 a č. 2543/2 o výměře 654 m2 v k.ú. Hranice u Aše pro Farmu Trojmezí a.s. Mgr. Milan LEMÁK Ing. Jan HÝBL místostarosta města starosta města

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více