LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Jak je to vůbec možné? (Pokračování) V minulém sloupku se kolega Richter užasle rozplýval při pohledu na úspěchy a činorodost místních sportovců. Jak je to vůbec možné? Ptal se. Budu tedy pokračovat, ať se nám na prázdniny a dovolené odjíždí lehce. Povzneseni vědomím, že v Libčicích to šlape, i v kultuře, a nemyslím nyní akce organizované městem. Skutečně mě překvapil festival sborového zpěvu, který v evangelickém kostele (s výběhem na farní zahradu) zorganizovaly dvě pěvkyně naší Scanduly. Několik sborů, od malých dětí přes pražské gymnazisty, zapálené pro tuto těžce nepubertální aktivitu svou skvělou profesorkou, až k profesionální exhibici skupiny Brécy, jíž hudební nadsázka a humor nečinily pražádné potíže. Bylo to milé, příjemné, zábavné, opravdové a jedinečné. Nikde v širším okolí, vyjma Prahy, o ničem takovém nevím. A že přišlo málo posluchačů přímo z Libčic? Asi netušili, do jakých různých poloh dnes proniká sborový zpěv. Lidovou píseň střídá jazz, následuje popík a pestrost korunuje genderová parodie feministek. Ale není to televizní hlavní proud, to je pravda. Přesto, v červnu se ozve jiný festival, tentokrát na katolické zahradě. Přijďte. Plevel na zahrádkách vám neuteče, písničkáři ze zahrady ano. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci V poslední době se mne řada lidí ptá, zda naše školy budou vypadat tak, jak jsou ztvárněny v architektonické studii zveřejněné na našich internetových stránkách města (sekce školy, odkaz budoucí podoba školy). Všem odpovídám, že ano. Jsem rád, že návrhy škol se líbí. A neopomenu poděkovat všem, kteří mají tyto projekty na starost,i těm, kteří s těmito projekty pomáhají. Jak jsem psal v minulém čísle, chtěl bych znovu poděkovat zaměstnancům škol za pomoc a jejich přístup při skloubení provozu škol s realizací těchto investic. Po krátkém, ale z mého pohledu nezbytném úvodu, přejdu ke konkrétním informacím. A začnu zateplením. V květnu se práce rozeběhly na obou stavbách. A to nejenom v případě zateplení, ale už byla zahájena i výměna oken. A právě proto bude zejména v případě mateřské školky nutné omezit provoz Pěvecké sbory libčická událost roku. Více uvnitř čísla. Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? Zahájení činnosti nové pediatrické ordinace zajímá většinu maminek v Libčicích a v blízkém okolí. Od doby, kdy odešla na zasloužený odpočinek bývalá dětská lékařka ordinující v prostoru u Kolonie, uběhlo hodně času a brzy se ukázalo, že fungování pediatra v Libčicích nad Vltavou má dva zásadní problémy. První věcí bylo vybudování nové ordinace a pak bylo potřeba sehnat nějakou dětskou paní doktorku. Ordinace byla vyprojektována v suterénu domu č.p. 744 v Libčicích ( Na Sahaře) a následně došlo k realizaci díla. Kolaudace ordinace proběhla bez závad na základě kontroly stavebního úřadu na místě a doložení všech potřebných revizí a souhlasných stanovisek od Krajské hygienické stanice a a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Prostory ordinace, čekárny i zázemí pro personál a pacienty jsou kompletně rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem. V čekárně je i hrací koutek pro 6/2009 tak, že bude zúžen do tří oddělení. Děti, jejichž maminky nepracují, nebudou do školky docházet a nebude jim účtováno školné. Toto opatření se nebude týkat dětí v posledním roce před školou, a to proto aby mohla být zajištěna jejich příprava na ZŠ v plném rozsahu. V době uzavření mateřské školy bude v termínu školka pořádat v rámci environmentální výchovy školku za školkou. Obědy budou zajištěny na koupališti, které bude i pro celou akci zázemím (pro případ velmi špatného počasí). Ačkoliv se nám rozeběhly dvě velké akce, dotaci na obnovu veřejné zeleně máme v kapse a další žádosti o finanční příspěvky jsme již v uplynulých měsících tohoto roku podali. Nevynechali jsme ani v květnu příležitost a připravili jsme tři projekty, s nimiž se ucházíme o podporu z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Pokud uspějeme, tak město získá dalších téměř 330 tisíc korun. pokračování na straně 2 malé děti. Velkým oříškem se ukázalo hledání samotné paní doktorky. Celé měsíce jsme inzerovali v odborném tisku a na fakultách vyvěsili inzeráty. Zkoušeli jsme i osobní kontakty. Nakonec jsme paní doktorku Miroslavu Kuglerovou získali a podepsali jsme s ní smlouvu. Paní doktorka Kuglerová měla řízení s krajským úřadem kvůli registraci ordinace. To proběhlo úspěšně a do 14 dní by si paní doktorka měla

2 Strana 2 Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci První z nich je již avizované dokončení výsadby stromořadí podél silnice od křižovatek k hranicím města. V loňském roce byla za finanční podpory Kraje provedena výsadba 37 kusů jasanů ztepilých a letos by je na protější straně silnice mělo doplnit dalších 18 kusů. Druhým podaným projektem je stejně jako v loňském roce žádosti o dotaci na spolufinancování projektů, které uspěly v Operačním programu životní prostředí. Loni jsme takto získali od Středočeského kraje 900 tis. korun příspěvek k zateplení školy, letos bude Fond životního prostředí Středočeského kraje podporovat projekty související s obnovou zeleně v obcích. V našem případě se tedy jedná o příspěvek na spolufinancování projektu Obnova veřejné zeleně v ulicích města. Posledním projektem je úprava vstupní části zahrady mateřské školy. V úzkém realizačním týmu a v šibeničním čase se podařilo dát dohromady projekt, který celkově oživí prostor před školkou směrem k Chýnovské ulici. Těžištěm projektu bude úprava travnatých ploch po obou stranách cesty vedoucí k hlavnímu vchodu do školky. Po pravé straně se počítá s pěšinkou pro nejmenší a po levé straně vznikne pobytová louka pro rodiče a děti. Celkem bude vysazeno 7 kusů nových stromů a skoro 470 keřů a popínavek. Mimo to počítáme i s doplněním laviček a dalšího drobného mobiliáře. Pro případné zájemce uvádím, že podoba tohoto projektu bude, stejně jako v případě zateplení školky, uveřejněna na internetových stránkách města. Dalším významným počinem radnice v uplynulém měsíci byl výběr zhotovitele komunikací. Rada města vyhlásila v dubnu formou podlimitního výběrového řízení veřejnou soutěž na zhotovitele komunikací Tyršova, Nerudova, Palackého, Nad Sokolovnou a ulice Bratrská, U Přívozu, Pod Strání, Letecké náměstí. V uplynulém měsíci měli zájemci o účast ve výběrovém řízení možnost doručit své nabídky na realizaci zakázky, přičemž ve stanovené lhůtě město obdrželo 5 nabídek od následujících firem: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., Bláha s.r.o., TANNACO a.s., Silnice Čáslav Holding a.s., SaM silnice a mosty Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? příslušné dokumenty vyzvednout na krajském úřadě. (Normálně celé řízení na kraji trvá měsíc, ale že jsme byli údajně vzorní, dají nám to dříve, říkala paní úřednice). Poté se hned paní doktorka přihlásí do výběrového řízení (to je zákonná nutnost) a záměr bude zveřejněn na úřední desce 6 týdnů. Poté doktorku cca do 14 dní až 3 týdnů vyzvou z ministerstva zdravotnictví k účasti na Děčín a.s.. Výběrová komise tyto nabídky posoudila a jako vítěze doporučila schválit firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s. s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH. Rada města se následně s tímto doporučením ztotožnila a komisí vítěze schválila. Stejně jako v minulém úvodníku i nyní musím pro pořádek uvést, že v květnu několikrát jednala rada a kromě různých mezikroků velkých témat řešila i obvyklou, běžnou agendu města. Například žádosti o úpravy nájemních smluv, pronájmy zahrádek nebo například i návrh zápisu do kroniky města za rok Začal jsem poděkováním, poděkováním i skončím. Poslední dubnové dny proběhl na městském úřadě audit prováděný krajským úřadem, který v našem hospodaření neshledal žádné chyby ani nedostatky. Za tento výsledek a za obrovskou míru pečlivosti je potřeba poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu a zejména paní Marcele Majtenyiové. Přeji Vám hezký červen. Matěj Štětka výběrovém řízení. Samotné vyřízení smlouvy s pojišťovnou potrvá jeden měsíc. Paní doktorka Kuglerová přislíbila, že pokud veškeré náležitosti poběží podle předpokladu, bylo by možné začít ordinovat v měsíci září 2009.V příštím čísle LN bychom Vám rádi přinesli s paní doktorkou Kuglerovou rozhovor. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Odpadky kolem Libčic Dne 4. května odpoledne se nad Libčicemi v prostoru nad Evangelickým hřbitovem, na odbočce Ke Studánkám, objevily tři objemné modré pytle domovního odpadu. Člověk si zvykne na všechno, a tak to nikoho ani moc nepřekvapilo. Dovolím si to trochu ironizovat: O co jde? O nic! Však oni to Ti lidé z úřadu uklidí. Ujišťuji čtenáře, že to naši lidé vždy uklidí. Historka se pak vyvíjela následujícím způsobem: Auta míjela hromadu pytlů, až jedno auto zastavilo a z něho vystoupil rozlobený libčický hasič. Chvíli bezradně obcházel nepořádek a pak vytáhl kapesní nůž a jeden z pytlů rozřízl. Po chvíli přehrabování v nevábném domovním odpadu vítězoslavně vytáhl malý kousek papíru. Byl to dobíjecí kupon na mobilní telefon. Tento kupon byl za půl hodiny na mém pracovním stole a přede mnou stál hřímající hasič, dožadující se potrestání viníka. Věc nabrala rychlý spád. Spojil jsem se s majitelem kuponu, a ten brzy stanul na úřadě. Dojeli jsme na místo, kde ta osoba vytrvale zapírala. Dotyčná paní měla s sebou ale naštěstí dvě ratolesti. Když děti spatřily domovní odpad, poněkud se zarazily a posléze holčička řekla: Maminko, to jsou ty obrázky, co jsem Ti nakreslila. Chlapeček ukázal na něco prstem a řekl: Maminko to jsou ta stará světla z našeho auta, co tatínek vyměnil. Žena pak toho už moc nenamluvila. V hodin přišla s omluvou na úřad a vše uklidila. Mnozí z Vás, milí čtenáři, máte podobnou zkušenost. Chraňme si čistotu našeho okolí. Lidé z úřadu stále uklízí odpadky od Turské ulice, výjezdu kolem Chýnovského háje směrem na Tursko, v prostoru nad koupalištěm a tak podobně. Mají ale i jiné důležité úkoly a kdyby se nemuseli zdržovat neustálým úklidem pneumatik, částí automobilních vraků, ledniček a sedacích souprav, mohli by se věnovat jiným činnostem. Ing. Pavel Bartoš, Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: červen Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Chýnovský háj selským rozumem (K článku o kácení stromů v Chýnovském háji v minulém čísle LN.) Aplikovat na Chýnovský háj Lesní hospodářský plán asi není rozumné. Je to, jako bychom na svých zahrádkách hospodařili jako na polním lánu. Určitě by zde lesní hospodáři neměli tvořit rozsáhlé mýtiny, které vedou k vysušování. Také nová výsadba stromků neodpovídá skladbě původních dřevin. Těžba je opravdu důkladná, ale starost o proklestění stávajícího vysazeného porostu poněkud pokulhává, patrně se teď nevyplatí. Že si pro příklad, jak se chovat k lesům všeobecně, nezajedete z Lesní správy Mělník např. do sousedního Rakouska. Tam opravdu neuvidíte hromady pokácených kmenů naskládaných podél silnic, cestou však potkáte auta s přívěsy plnými klád či vlaky plné dřeva, jež sem míří z České republiky. Tam si svoje zelené bohatství chrání pro sebe i pro další generace. Mezi vzrostlými stromy tu dorůstají mladé stromky a probíhá jen probírka bez většího zásahu do porostu. Tím se Při letošním očkování psů přišlo na náměstí Svobody celkem 35 psů s 33 majiteli. Očkování prováděla veterinární ordinace z Libčic nad Vltavou. zachová přirozené klima a udržuje potřebná vlhkost daného regionu. Asi tento způsob není tak efektivní pro peněženku (jinými slovy tržní), rozhodně je ale daleko citlivější pro přírodu a časem se určitě vyplatí. Je škoda, že město do tohoto problému nemůže mluvit. Bohužel se toto hospodaření Lesních závodů netýká jen našeho háje. Podobnou zkušenost mám z křivoklátských lesů. Nenacházím pro to jiné označení, než drancování podle zákona. K přírodě se v mnohých případech chováme macešsky v duchu hesla Po nás potopa. Nevšímavost, lhostejnost, touha po okamžitém zisku vedou mnohé naše kroky. Ale příroda si tyto naše prohřešky sčítá a jednou nám je vrátí i s úroky. A když ne nám, tak našim dětem, vnukům... Asi nestačí se jen zamyslet. Dana Zíková BEZPEČNOST Stále se opakují případy podvodů páchaných na seniorech (Tisková zpráva) Dne 1.dubna v půl třetí odpoledne v katastru obce Sibřina dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Vydávala se za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu, kde z poškozené vylákala finanční hotovost ve výši ,- Kč. Tuto samozřejmě následně odcizila a zmizela. Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaných na seniorech. Ani teritoriu Praha venkov se tato problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi pod různou legendou jako např. : pouliční prodejci nabízení pochybné zboží, řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení zálohy, nabídka levného uhlí, plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat plynoměr/elektroměr. Tímto si pachatelé získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku ji odcizí a zmizí. Jak se vyhnout podvodu: nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu, nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi, pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji, zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe - zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává, v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte, nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha - venkov

4 Strana 4 NAŠE ŠKOLY Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou informuje Červen června 17:30 Veřejný žákovský koncert sál školy 17. června 18:00 Divadelní představení - sál školy 19. června 13:00 17:00 Hurá na prázdniny zahrada školy Červenec července 8:00 17:00 Letní kytarová dílna kapacita 16 míst července 8:00 17:00 Letní výtvarná dílna kapacita 24 míst Bližší informace o letních dílnách i dalším chodu školy naleznete na na telefonním čísle nebo osobně v sídle školy v Letecké ulici 441. MATEŘSKÉ CENTRUM Z Maliny Z důvodů rekonstrukce a též očekávaných prázdnin se MC Malina rozloučilo s prostory v mateřské škole. Neznamená to úplně konec všech aktivit. Budou pouze dočasně omezeny a o prázdninách se odmlčíme, abychom znovu na podzim zahájily s plnou silou. Protože se ve školce předpokládá otevření další, nové třídy, bude pro nás léto ve znamení hledání jiných prostor. věnovala občerstvení, řada maminek, které ušily dárky dětem (velké množství psů a psíků z ponožek) a v především hlavní čarodějnice Simona Šímová. Z nedávných malinových akcí vzpomenu veleúspěšné malé čarodějnice. Konaly se na koupališti a zasoutěžit si a opéci špekáčky přišlo se svými rodiči nevídaných 55 mrňat. Zásluhy na úspěchu měli: sponzorská firma Accon group, která přispěla na ceny a jejíž zaměstnanci byli zdatnými pomocníky při organizaci soutěží, paní Naďa Krejcarová (KAP Neratovice s.r.o.) nám poskytla zázemí a V červnu Vás zveme na tyto akce: Úterý 9. června - Výlet do ZOO Odjezd vlakem je v 8:50hod. Snad nám tentokrát počasí bude přát. Středa 17.června - Stavíme ten největší hrad v Libčicích Od 10 hod na koupališti. Máme k dispozici celé pískové hřiště a půjdeme stavět a tvořit z písku ten největší hrad. Pečeme i bábovičky a uvaříme myšičce kašičku... Zveme všechny děti k budování, s sebou si vezměte lopatky, bábovičky a šikovné ručičky. Sladká pečená odměna Vás nemine. Moc se na Vás těšíme. Připravujeme výtvarnou akci, jejíž uskutečnění chystáme podle přízně počasí na druhou polovinu června. Vyrobíme společně velký barevný obraz a potřebujeme k tomu dětské ruce (barvy, mýdlo a vodu pro malé umělce zajistíme). Upřesnění kde a kdy se bude konat vyvěsíme na informačních deskách, www stránkách a rozešleme prostřednictvím u. Na Vás a Vaše děti se těší za MC Malina Radka, Simona a Martina. www mcmalina.eu

5 Strana 5 SENIOŘI Program Klubu seniorů Červen Odpoledne s anekdotou - připravuje p. B. Venclíčková Malování na hedvábí - připravuje Eva Čermáková, odbor kultury Posezení u kávy a čaje Soutěž s písničkou - připravuje p. K. Šimůnková Zveme i ostatní občany ZE STARÝCH KRONIK Vznik železniční stanice a zánik ostrova Krajina v okolí Libčic se za posledních 150 let změnila k nepoznání. Kdo by dnes řekl, že Dolany od Libčic dělila skála spadající až do řeky a na Vltavě mezi těmito dvěma obcemi byly dva ostrovy s ovocným sadem? Svědectví nám o tom podává libčická kronika: Trať Praha Podmokly počala se trasovat v naší krajině již roku Velkou překážku činila skála Hrádku. Původní spojení mezi Libčicemi a Dolany vedlo po cestě horem přes hřeben kolem Hrádku. Asi před polovinou devatenáctého století dolanští sedláci vylámali část mohutné skály Hrádku v místech, kde prudce spadala do Vltavy a vystavěli tak nejkratší spojení s Libčicemi. Podle jednoho plánu měla Z výtvarné dílny seniorů: malování mandal býti trať vedena tunelem skrz skálu Hrádku a druhý plán ji kladl přímo k řece. Velká povodeň roku 1845 ukázala, že trať musí být vedena výše, a tak další část skály byla odlámána. Tím také vzala za své část zřícenin Hrádku. Při této velké povodni zanikl také u Libčic a Dolan na Vltavě horní a dolní ostrov. Voda je pohltila. Na ostrůvku se dařilo ovocnému stromoví. Trať Praha Podmokly byla dostavěna v roce 1845 a odevzdána veřejnému provozu. lurich KULTURA PODPORA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Vyhlašujeme 2. kolo soutěže o podporu zájmové činnosti v Libčicích nad Vltavou pro období červenec - prosinec Formuláře žádosti je možné stáhnout z městských internetových stránek nebo vyzvednout u paní Evy Čermákové na městském úřadě. Termín pro podání žádostí je do Přijímány budou vytištěné žádosti odeslané na adresu odboru kultury městského úřadu prostřednictvím pošty nebo podatelny. Příjemci finanční podpory na první pololetí letošního roku odevzdají zprávu o využití příspěvku do tamtéž. Ti, kteří mají v úmyslu podávat návrh na finanční podporu své činnosti i pro druhé pololetí letošního roku, odevzdají zprávu o prvním pololetí souběžně s novou žádostí. Pokud má být příspěvek pro první pololetí vyčerpán až po tomto datu, musí být žádost o podporu v druhém kole doprovozena závazným příslibem vyčerpání předchozího příspěvku do konce června a poté podána závěrečná zpráva. Žádosti neobsahující zprávu o čerpání podpory za první pololetí, pokud byla přidělena, budou ze soutěže vyřazeny. Martin Sekera, radní Poznámka redakce: Toto oznámení vypadlo omylem z minulého čísla LN. Omlouváme se, potenciální žadatele o podporu již telefonicky nebo mailem informovala paní Čermáková z městského úřadu. Pokud dojde nějaká žádost po do jednoho týdne, samozřejmě bude zahrnuta do hodnocení.

6 Strana 6 Nové knihy v městské knihovně Pro maminky Bezděková, J.: Učíme naše dítě mluvit. Řečová výchova, TeMi CZ, 2008 Bidat, E.: Alergie u dětí, Portál, 2005 Hanšpachová, J.. Hry pro maminky s dětmi, Portál, 2006 Hofhanzlová, J.: Zdraví pro ženu a dítě přírodními prostředky, Alternativa, 2006 Kopřiva, P.: Respektovat a být respektován, Spirála, 2008 Liedloff, J.: Koncept kontinua, DharmaGaia, 2007 Neustaedter, R.: Problémy s očkováním, Alternativa, 1995 Pudil, P.: Homeopatická první pomoc, Alternativa, 2007 Štromerová, Z.: Možnost volby. Kde mohu přivést své děťátko na svět?, Argo, 2005 Vlašínová, H.: Zdravá zahrada, Era, 2006 Pro všechny Burroughs, A.: Hlava nehlava, Argo, 2006 Cílek, V.: Makom, Kniha míst, Dokořán, 2009 Follet, K.: Na věky věků, volné pokračování Pilířů země, Knižní klub, 2009 Grantová, K.: Jak kat ztratil srdce, Knižní klub, 2008 Jansson, T.: Muminek, komix, Argo, 2009 Ježková, A.: Praha babka měst, Albatros, 2007 King, S.: Cujo, Beta, 2009 Mortonová, K.: Dům u jezera, Knižní klub, 2009 Nesvadbová, B.: Brusinky, Brána, 2009 Pamuk, O.: Sníh, Argo, 2009 Procházková, L.: Slunce v úplňku. Příběh Jana Palacha, Prostor, 2008 Skálová, P.: Malostranské psí jaro, Knižní klub, 2009 Smith, R.T.: Dítě číslo 44, Knižní klub, 2009 Szczygiel, M.: Gottland, Dokořán, 2007 Šabach, P.: Škoda lásky, Paseka, 2009 Vondruška, Vl.: Znamení rožmberské růže, Moba, 2007 Jsou dva světy, jeden nekonečně malý, druhý nekonečně velký, a oba se na sebe dívají. Dokážou se navzájem pochopit? Werber, Bernard(*1961): Mravenci, Knižní klub, 2005 (Den mravenců,2006, Revoluce mravenců, 2007) Francouzský spisovatel, jehož dílo se nezařaditelně pohybuje napříč žánry od kulturní historie, entomologie, fyziky, antropologie, šamanistiky či medicíny. Přečetla jsem všechny 3 díly, 1500 stran výhradně o mravencích, a nenudíte se ani chvilku. Autor si doma nainstaloval umělé mraveniště a život svých malých hrdinů nastudoval opravdu pečlivě. Při jarních pracích na zahradě si dejte bacha. Na ruce vás nešimrá Ferda, ale bojovnice, která na svých cestách došla až na kraj světa a o nás Prstech - ví své. Šárka Sekerová, knihovnice Za málo peněz hodně muziky Jakmile vidím na knihkupeckém pultu pěkný zpěvník, skočím po něm a už ho nesu do knihovny, protože vím, že ho půjčím Kačce Judové. Ta za dva dny přijde, vláčí kočár, kytaru, Frantu, Tondu (předškolkoví synové) a vesele si prozpěvuje písničku ze zmíněného zpěvníku, ve kterém ještě nestačilo uschnout razítko. A takové bylo i letošní setkání zpívajících sborů na farní zahradě, bezprostřední, svižné, kultivované a do milých detailů promyšlené. Moc děkuju. Šárka Sekerová, knihovnice Zpráva z MŠ V termínu bude školka pořádat v rámci enviromentální výchovy Školka za školkou. Děti budou celé dny pobývat v přírodě. Cílem akce bude podpora sounáležitosti s přírodou a životním prostředí, osvojení si elementárních poznatků ze světa živé i neživé přírody a její ochrany. Výstavka prací dětí z Tvořivých dílen Dne 11. června od hodin si budete moci v knihovně prohlédnout, pochválit a posléze rozebrat práce svých dětí z celoročního cyklu Tvořivých dílen. Nalaďte se všeobecně kulturně, neboť součástí akce bude i zpívání. Těšíme se na vás! Kateřina Judová Sborový festival Otevřená zahrada Na konci dubna proběhl v Libčicích nultý ročník festivalu sborového zpěvu a myslím, že se vydařil ke spokojenosti posluchačů, účinkujících i organizátorů. Ráda bych poděkovala všem, kdo na tom měli podíl. V první řadě všem účinkujícím v čele se souborem Brécy kdo je neslyšel, o hodně přišel (www.brecy.info). Doufejme, že to nebylo naposledy, co jsme si je v našem městě mohli poslechnout. Dále patří velký dík městu Libčice nad Vltavou za finanční podporu, libčické evangelické farnosti a farářce Daně Rotkovské, ZŠ Libčice za poskytnutí zázemí, ZUŠ Libčice za zapůjčení kláves a stanu, školníkům obou škol za pomoc, truhlářství Lugi za sponzorský dar dřeva pro dětskou dílnu, Sociálnímu ateliéru Tilia z Nové Vsi nad Popelkou za nezištnou přípravu a vedení dílny pro děti, Dáše Chladové a její žačce Nikol Rousové za obrázek, Martinu Sekerovi za krásné úvodní slovo, Borkovi Titěrovi za moderování a zapůjčení ozvučení mluveného slova, Radkovi Novákovi, Miloši Junkovi, Filipu Novákovi, Davidu Jungmannovi, mému muži nejen za grafické práce a hlavně Lucii Richterové, která to se mnou celé připravovala. Těším se na první ročník už se chystá! Kateřina Judová

7 Strana 7 Tisková zpráva: Mistrovství České Republiky v go 2009 Občanské sdružení Pagoda ve spolupráci s Českou asociací go a městem Libčice nad Vltavou si vás dovolují pozvat na Mistrovství České Republiky v go. Kromě hlavního klání top skupiny, jehož vítěz se kvalifikuje na MS 2010 v Japonsku, je na celou dobu akce připraven bohatý doprovodný program nejen pro zkušené hráče go, ale i pro začátečníky, zájemce o hru a příznivce z řad široké veřejnosti. Pro hráče všech výkonnostních tříd jsme připravili v Libčicích dva otevřené klasifikované turnaje, započítané do GPČR a Gobanligy. Ve dnech VII proběhne handicapový turnaj Cena Liběhradu, během prodlouženého víkendu VII pak turnaj Pohár Starosty Města Libčice. Všichni, kdo zastávají názor, že go je především hra, se mohou zapojit do netradičního pětidenního go maratónu O Čokoládovou Pagodu. Maratón je pořádán pod heslem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a umožňuje sehrát neomezený počet partií s plným handicapem. Vítán je každý, kdo udrží v ruce kameny a chce si zahrát. V restauraci, přilehlé k hrací místnosti, můžete každý den sledovat přímé přenosy z utkání top skupiny, vybrané partie budou po skončení veřejně rozebírány danovými hráči. Pro začátečníky jsou připraveny výukové kroužky, vedené zkušenými lektory. Pro ty, kteří by si snad chtěli od go odpočinout, jsme připravili turnaje v kopané a v petanque, oddechnout si však můžete i v bazénu či na některém ze sportovišť v areálu nedalekého koupaliště. Na koupališti též poběží po celý víkend promítání goistických filmů. Sobotní večer můžete strávit u ohně, nad nímž se bude opékat sele, na neděli připravujeme večerní koncert v libčickém K-klubu. Všem účastníkům i návštěvníkům přejeme, aby se začátek července stal opravdovým svátkem go. Těšíme se na vás v Libčicích. Pro ty, kdo se chtějí seznámit se základy hry, budeme během měsíce června v Libčicích pořádat každou středu výukový kroužek go pod vedením zkušených hráčů. Podrobné informace k MR 2009 i doprovodnému programu naleznete na oficiálních stránkách akce v případě potřeby se můžete přímo obrátit na zástupce organizátorů: Ing. Petr Souček, tel.: , RNDr. Aleš Cieplý Csc., tel: , $!"#! $ % $ &' ( % % $ &' ( % ) % * +, - % * +, - % % % '. % '. / / /. /. ( $. $. $ ( $. $. $ * ' % % $ * %1 * ' % % $ * %1 % *1 $ % *1 $! " # # #! $ % # & '! ( & ) ) )! * # # ) )! + # &!, % & # ' # #! - & # # &. # #! ( / 0! 1 # # ) 2 (&! " ) & ) )! 3# # / & & # 4.! 5 # & # # ) # & # ) &!!, & ) # # # & )!, ) # # & &! $ ) & ) ) &! "# $%& 6! / 7! 8! 9 :5! 5 ) # # & ; # < ' ( ) * * +# *# & +# *# & =::.!! : /. >! 5? #! 5? &? # # ) #! A # &# &B!! " 5 # /,- C ) #! 5 #.# # # &,. &! ( 4 ( 4! "! "

8 Strana 8 Čarodějnice u vody 2009

9 Strana 9

10 Strana 10 Město Libčice nad Vltavou a DSO Údolí Vltavy zvou na zábavný Den u řeky neděle 21. června louka u řeky Loď Libčice nad Vltavou - Řež a zpět. 9,00 14,00 hodin 9,00 z Libčic nad Vltavou do Řeže 11,00 z Řeže do Libčic nad Vltavou 12,00 - z Libčic nad Vltavou do Řeže 13,00 - z Řeže do Libčic nad Vltavou 14,00 z Libčic nad Vltavou do Nelahozevsi se zastávkou v Kralupech nad Vltavou V Řeži na hřišti - pouťové atrakce a soutěže pro děti, výstava sanitek - veteránů. Od 9,00 hodin setkání co největšího počtu princezen (šaty a korunka). V 10,00 hodin malá balónková show. Neváhejte a využijte příležitost, všechny cesty lodí jsou zdarma. 14,00 17,00 hodin Show plná zpěvu, zábavy, tance a soutěží o ceny. Zábava pro malé i velké diváky. Vystoupí finalista soutěže Česko hledá SuperStar Martin Ševčík. Nespoutaný zpěvák a showman Fešák Píno. Hrát bude DJ Tommi všechny hudební styly. Stánky s občerstvením, perníkem, medovinou, balónky, pouťové atrakce, SDH Libčice, Asociace dobrovolných záchranářů ČR o.s. atd. Každé dítě dostane cukrovou vatu zdarma.

11 Strana 11

12 Strana 12 Libčice 3. Kdy: Neděle od 14:00 hod. Kde: Sokolské hřiště (v případě špatného počasí sokolovna) Zveme všechny rodiče a děti, jejich příznivce a diváky za tímto účelem: Oslavy 100. výročí založení Sokola Libčice Přiblížit činnost jednotlivých oddílů Společné soutěže rodičů a dětí Co Vás čeká: Sobotní zápasy v házené Neděle: 09:00-12:00 Dopolední aerobik 14:00 Ukázky činnosti oddílů Rodičů s dětmi, malých dětí a aerobicu Soutěže v jednotlivých oddílech pro děti i rodiče malá odměna Hra s trenéry stolního tenisu Skoky na trampolíně Prodej domácího cukroví Na závěr táborák Zisk z dobrovolného vstupného a prodeje cukroví bude použit na zakoupení hracích prvků na sokolské hřiště Sokol Libčice informuje Oddíl házené v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v sobotu : - 9:00 Turnaj dorostenců - 13:00 Zápas v miniházené - 14:30 Mistrovské utkání mužů - 17:00 Utkání žen regionální liga Oddíl aerobiku v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v neděli aerobikové dopoledne: - 9:00-9:45 Dance aerobic - 9:45 10:30 Step aerobic - 10:30 11:15 Posilování Zveme všechny děti, dívky, ženy, přijďte si s námi zacvičit a vyzkoušet si jednotlivé lekce, které cvičíme celý rok. S sebou: dobré boty, ručník, pití a dobrou náladu. Pietní zastavení

13 TÉMA Z úspěšného nultého ročníku festivalu sborového zpěvu by neměla být zapomenuta tato zajímavá přednáška prof. Zdeňka Bednáře z Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. Pěvecký sbor komunita osobností Strana 13 Dělá něco velmi starého, kdo zpívá ve sboru. Dokonce prastarého, když při tom tančí. Protože právě spojení tance a zpěvu je nejstarší. Dávné komunity dávaly právě tímto projevem znát svou těsnou sounáležitost a vzájemně si poskytovaly útěchu a pocit jistoty. Jako se lidé těsně semknou, když se něčemu brání, i sborové zpívání má něco z toho. Houf, který patří k sobě se vzájemně posiluje, své síly umocňuje. Snáze čelí obtížím života i nástrahám nejednoho tajemství. Protože jednou z cest, jak se vyrovnat s tajemnem za obzorem všedního dne, je právě sborové zpívání! Je velmi pravděpodobné, že nejúspěšnější sborovou skladbou bylo vystoupení unisono zpívajících husitů v bitvě u Domažlic 14. srpna roku 1431, kdy jejich dokonale přesvědčivý projev zahnal na útěk účastníky 5. křížové výpravy vedené proti českým křesťanům a k boji vůbec nedošlo. Dodnes nevíme, zda najatí bojovníci utekli proto, že hudebně nadaní husité zpívali tak dobře, anebo naopak tak špatně, že se to zkrátka nedalo poslouchat a bylo tudíž nutno dostat se z dosahu tohoto akustického zážitku rázným úprkem. I tak se tento dávný příběh i po téměř šesti stech letech dobře poslouchá. Kdyby k podobnému odchodu publika došlo při současném sborovém vystoupení, bylo by to považováno za neúspěch. Avšak už v době husitské měl sborový zpěv v naší evropské civilizaci za sebou pěkně dlouhou tradici a ten, kdo se domnívá, že se sborovým zpěvem se v Evropě začalo až v 19. století v souvislosti s rozkvětem národnostního cítění, a že společenský zpěv v besedách, spolcích a jiných seskupeních razil novou cestu sborovému zpěvu poprvé, se v určitém ohledu mýlí. Sborový zpěv můžeme samozřejmě nalézt v dávné minulosti po celém světě, ale v naší bohatě strukturované evropské civilizaci leží v kolébce mnoha podstatných kulturních jevů. Chór vedený koryfaiem a pohybující se v kruhové órchestře buď v trojčlenném pětistupu či v pětičlenném trojstupu, měl původně zásadní roli v náboženském kultu bohů Dionýsa a později i Apollóna a z jeho dithyrambů, jakýchsi sborových kultovních písní se zrodila úctyhodná řecká tragédie. Napřed byly sborové písně, pak teprve zvolna přibývali herci. U Aischyla nalezneme rozsáhlé sborové scény, kdy jeden herec vede dialog se sborem. Ostatně Aischylos zavedl i druhého herce a teprve Sofokles třetího. Sbor nejen zpíval, ale vždy také tančil. Proto se jeho stanoviště nazývá órchestra- orchéomai znamená tančit a orchéstika je taneční umění. Teprve v baroku se dostává sbor na scénu/další řecké slovo skéné/ a v orchesteru zasednou nyní instrumentalisté a ti dnes naštěstí netančí, byť to stále mají v názvu! Ale i komedie pramení ze sborového zpěvu. Komé znamená vesnici, ódé píseň. Jde původně o tančící průvod zpívajících venkovanů nesoucích symboly plodnosti. Obsah jejich písní by se nedostal do žádné čítanky na světě. A tragédie zase, jak už bylo řečeno, vznikla zdramatizováním sborových, avšak v kostýmech i tančených písní. Kostýmy satyrů, sboristů oděných v kozí kůže, daly dnes uctívanému literárnímu útvaru název.tragos znamená kozel a víme, že ódé je píseň či zpěv. Kozlí zpěv je opravdu správným překladem tohoto slova. Ne všichni sboristé vědí, jak barvitá minulost se skrývá za jejich přitažlivou zálibou. Sbor v řecké tragédii mluví v jednotném čísle. Jakoby reprezentoval nějakou velikou skupinu, hlubinu její mysli, kde se všichni potkáváme, kde jsme všichni příbuzní v proudu života, jež nás unáší. Dionýsos vždy přináší nejen opojení, ale také spoléhá na síly života, jež nemáme plně pod kontrolou, které ale často nabývají ohromujícího vlivu. Prvek přítomnosti něčeho pod prahem úplného vědomí je příznačný. Síla možnosti zasáhnout či oslovit člověka se zvětšuje, pokud se pohybujeme na hraně vědomého a nevědomého. Umění se zde stává nástrojem touhy překročit obzor všedního dne a spolehnout se ne na skutečnosti vytvořené člověkem, ale těšit se ze sounáležitosti se vším živým, spolehnout se na nezničitelnost života jako takového. A právě opojený satyr je symbolem toho všeho. Ne náhodou byla tragédie součástí starořeckého státního náboženského kultu. Její předvádění bylo součástí bohoslužeb. A chór zde sehrává podstatnou roli. I dnes se podobné nevšední zážitky při sborovém zpěvu dostavují a také kvůli nim chodíme zpívat. Někdy dokonce i na kůr či kruchtu, protože etymologie slova chór je neúprosná. Rozhovor několika subjektů, původně však dialog v antické tragédii, pokračuje i ve středověku. Hudební rozhovor dvou sborů, tzv. antifonální zpěv, či rozhovor sólisty se sborem, tzv. zpěv responsoriální v nádherném světě gregoriánského chorálu, také není náhodným jevem. Je třeba zdůraznit, že zárodek jakéhokoli dialogu je dávno připraven v nitru naší psychiky. I my umíme o samotě sami se sebou rozmlouvat, někdy i nahlas a mnozí z nás by se k tomu jen stěží přiznali. Ale kolik kulturních následků má na svědomí tato roztomilá danost? Co způsobilo vznik obdivuhodné barokní instrumentální formy tzv. concerta grossa? Inu právě tato schopnost. Dvě odlišná hudební seskupení si vzájemně odpovídají, vedou dialog a někdy dokonce takřka zápasí. Ne náhodou leží v základě tohoto slova latinské certamen, zápas. Ale je zde přítomen i souhlas, jako výsledek předchozího zápasu. Lze dokonce říci, že hudba je proces, ve kterém protikladné síly dojdou formou zápasu ke konečnému souladu. Jde vlastně o jakýsi zhuštěný tvar, který známe ze života. V základě každého dnešního koncertu pro nějaký sólový nástroj a orchestr leží tento duchovní proces, který proběhl jako předobraz dnešních formálních hudebních útvarů v baroku. Ale jelikož je onen proces trvale součástí naší psychiky, objevuje se znovu na jiných místech světa a v jiných kulturních souvislostech. Jeden z dokladů představuje vznik jazzu v nitru 19. století v Americe. Onen jev, který nazýváme call and response neboli zvolání a odpověď, leží v základech tohoto oslňujícího hudebního žánru a zcela jistě vzniknul při práci na plantážích. Worksongy ostatně představují zárodečný tvar budoucího jazzu. Jedna z teorií o vzniku hudby jako takové dokonce počítá s tím, že hudba vznikla při práci. Burlaci na Volze by k tomu jistě měli co říci stejně jako zemědělci, kteří mlátili cepem obilí a tuto bohulibou činnost organizovali hudebně, aby nedošlo k případné nehodě./ostatně právě zmínění husité si byli dobře vědomi, že cep je zbraň./ Jsem toho názoru, že život je mnohem pestřejší a že hudba vznikla na světě mnohokrát a zcela jistě z mnoha různých důvodů. Určitě mnohokrát byla jak vynalezena, tak zapomenuta. Zdrojem hudby je totiž naše psychika, připravená vždy reagovat na inspirující podnět. Vnitřní dialog je naší přirozenosti dán a může být nástrojem poznání. Ale pokud podobný postup externalizujeme, můžeme se o své poznání rozdělit s celou komunitou a nezůstat jen u něho.v každé době se jedná i o zdroj útěchy z existenciální úzkosti, jež nejčastěji sužuje především ty inteligentnější z nás. Ono kiplingovské jsme jedné krve, ty i já odráží staletou zkušenost. I proto se v

14 Strana 14 bouřlivých historických dobách lidé shromažďovali ke sborovému zpěvu. Jejich odhodlání k něčemu, nad čím pak potomci kroutí hlavou, bylo často nutno načerpat ze společného ducha a ten se mohl i fatálně mýlit. Společný duch totiž nepředstavuje záruku pravdy. Masové scény nalezneme například během francouzské revoluce, kdy byly k vidění i více než dvoutisícové sbory. Ale i v zemích, kde má sborový zpěv dávnou a úctyhodnou tradici, se potkáte s mnohasetčlennými sborovými tělesy! Vzpomeňme jen londýnského provedení Dvořákovy Stabat Mater za řízení samotného autora. V březnu roku 1884 mu k provedení jeho obdivované skladby nastoupilo 840 zpěváků /250 S, 160 A, 180 T, 280 B/. Haendlovská tradice oratorního zpěvu se v Anglii udržela dodnes a kdysi inspirovala i Haydna a našemu Dvořákovi otevřela cestu za moře. V čem však spočívá přitažlivost sborového zpívání ve všech historických dobách? Lidé instinktivně poznávají, že umění je obdarovává. Bývá to chápáno jako fráze. Nadšené, ale bezobsažné řečičky. Ale žít v blízkosti umění znamená pobývat u bran velikého tajemství. Tím tajemstvím však je hlubina naší mysli a to fráze není. Je to naše hluboké moře, náš niterný vesmír. Ta hlubina je nám sice společná, ale ne každý má touhu a odvahu do ní sestupovat. Skutečný umělec, ať autor či interpret, to však dělá spontánně a časem získá zkušenost. Dostává se stále hlouběji. Jde o jakýsi způsob meditace. Nalezneme ji po celém světě. Umění je totiž nekonečnou cestou při zkoumání vlastního nitra, jež otevírá pohled do vnitřního světa nás všech. Umělecká díla jsou záznamy o těchto ponorech do hlubin. Hlubiny však svá tajemství žárlivě střeží a mnohé z toho, co je na povrch vyneseno jako krása, se v hlubině mohlo jevit jako přízrak. Je to jako s korálem, jehož latinský název zní Corallium rubrum. Hluboko pod hladinou se díky vodnímu světelnému filtru jeví jako černomodrý, ale vynesen nad hladinu je zářivě červený. Jaký vlastně je? Vnější svět podléhá stejným zákonům jako svět naší psychiky. Paradoxně tak ponorem dovnitř poznáváme i okolní svět. Poustevník z hor ví často o lidech víc, než lev salónů. Ale i tak jsme tajemstvím sami sobě. Vždyť neznáme ani přesnou podobu záprstních kůstek těsně pod povrchem hřbetu vlastní ruky a pokud vše dobře dopadne, nikdy ji nepoznáme. O podobě a tvaru vlastního srdce platí totéž. To, čemu říkáme já, je pro nás samé často stejným tajemstvím jako vrcholy vzdálených hor. Hledači tajemství v hlubinách psychiky, a sboroví zpěváci jimi nesporně jsou, vynášejí na povrch krásu a ta je jim útěchou, protože je projevem radosti, jež se ukrývá na dně veškerého života. Říká se, že smutek může člověk snášet sám, ale k radosti je třeba dvou. Ne náhodou se F.Nietsche vyjádřil, že na vrchol hodnot je třeba dosadit krásu, abychom nezahynuli na pravdu. Tvrdí, že život a svět jsou ospravedlnitelny jen jako jevy estetické. Proto skutečné umění přitahuje všechny hledače hodnot. V umění se i pravda jeví jako jedna z podob krásy a krása je projevem radosti, byť by to byl přetavený pocit tragiky. Konečnost lidské existence a její křehkost se v umění proměňuje na smíření s lidským údělem. Drtivý zážitek mizí a zůstává soucit a solidarita s člověkem. Hudba lidi sdružuje na základech oproštěných od sobeckých zájmů, byť by realizační sféra byla plna nejrůznějších lidských slabostí. Georges Braque kdysi řekl, že lidé získávají diplomy, ale ztrácejí instinkt. Než vám umění přinese poznání, může ale člověka pořádně znepokojit. Vždyť klade nelehké otázky. Dokonce se zdá, že to co z uměleckého dědictví minulosti zůstává stále živé, dosud nenalezlo odpovědi, o které požádalo už dávno. Kultura je v určitém ohledu nádobou, kde se podobné otázky uchovávají. Být vzdělaný znamená dovolit jim, aby nás znovu a znovu oslovovaly. Mají totiž sílu nás proměnit. Takřka touží po naší reakci. Řečeno s N. Wienerem: Nevím, co jsem řekl, dokud jsem neslyšel odpověď druhého. Umění přímo touží po komunikaci. Holanův verš říká: Vždyť ani ten, kdo je docela opuštěn lidmi, přízraky, zvířetem i věcmi a kdo tedy hovoří sám se sebou, neříká to kvůli sobě.. Hudba spolu s dalšími uměními dotváří svět. V umění pokračuje proces stvoření. Jde vlastně o kontinuální proces sebepoznávání, vlastní jádro kultury v širokém slova smyslu. Naše zkušenost o konečnosti všeho nás vede spolu s uměním ke komunitě. Hudba má úžasnou schopnost ji vytvářet. A podle Junga společnost vzkvétá jen tam, kde každý jedinec je pamětliv vlastní svéráznosti a neidentifikuje se s ostatními. Je to komunita osobností. Jen taková komunita má smysl. Osobnost nepohltí, ale umožní jí vykvést. I to je platný pohled na otázku, jak může vypadat sbor. I když s postupujícím věkem umění a život tvoří jednotu, naším velikým a slavným vrcholným dílem je vhodně žít./ Montaigne/ Sborové zpívání nám k tomu může velmi napomoci. Bude i v budoucnosti platit věta, kterou pronesl Smetana při poklepu na základní kámen budoucího Národního divadla? V hudbě život Čechů. Jsme malá země. Naše síla je ve vzdělanosti, v serióznosti a také v mravnosti. Stále se rodí velký počet nadaných lidí, kteří mají sklon své sebevědomí vyvažovat citlivostí a svou tvořivost zodpovědností. I když kolem sebe vidíme i osoby, které dělají práci, na kterou nestačí, cechu hudebníků se to netýká. Hudebníci a zpěváci kráčejí životem vyrovnaným krokem, protože vědí, že mluvčího za sebe poslat nemohou. Jsou zvyklí tvrdě pracovat, kontinuálně se vzdělávat. Pokud tomu tak bude i nadále, může být Smetanův postulát i v budoucnosti naplněn. Pokud ne, pak se nás bude týkat Murphyho věta, že vzdělanost nás celý život pronásledovala, ale my jsme byli rychlejší! Ať se to nestane! Máslovické skotačení sobota 6. června 2008 na návsi v Máslovicích hod. Program: dudáci na skotské dudy a bubny The Rebel Pipers taneční skupina Caledonian Club (ukázky, výuka a společné tančení skotských tanců) hudební skupina HRADNÍ DUO tvořivá dílna na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů soutěž v hodu kládou a o skotského siláka občerstvení, skotská whisky široký výběr veselé čaje pro skotačící od čajovníka Huberta pečení skotského chlebíčku Bližší informace na nebo na tel:

15 Strana 15 AFK Libčice nad Vltavou pořádá 12. června od 16 hodin na hřišti v Letkách DĚTSKÝ DEN Pro děti jsou připraveny soutěže a na závěr ukázka výcviku policejních psů. Zveme všechny děti. Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu Široký sortiment oblečení, obuvi a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Pondělí ,00 18,00 hodin Úterý ,00 17,00 hodin

16 Strana 16 MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Nová možnost inzerce na webu města. podrobnosti na straně 19 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name

17 Strana 17

18 Strana J. Čížkovský P. Houser M. Vejbora

19 Strana 19 Nová služba pro inzerenty Inzerce na webu města Prodám chatku v areálu Pod Saharou. Cena dohodou. Jen vážnému zájemci. RK nevolejte. kontakt: Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Inzeráty budou vkládány na levou stranu na svislý modrý pruh. Maximální rozměr inzerátu: 170px 350 px, formát: gif, jpg, png, pouze statické obrázky. Inzerát se může vložit kdykoli v měsíci, na 7, 14 dní, měsíc (tedy od data, které si bude inzerent přát) atd. Inzerát bez dalšího možného rozkliku 7 dní 50,- Kč 14 dní 90,- Kč měsíc 160,- Kč Inzerát s možným rozklikem a otevřením vlastních stránek inzerenta 7 dní 100,- Kč 14 dní 180,- Kč měsíc 350,- Kč Při opakování inzerátů na webu další měsíc 10 % sleva. Inzerent se současnou inzercí v LN 10 % sleva. Slevy se nesčítají Informace: nebo tel Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione. v termínech: cena za osobu: ,- cena 4300,- K hlavní termín ,- K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

20 Strana 20 Zaènìte nový život v Zahradì 11 bytù se spoleènou zahradou a parkováním na pozemku moderní nízkoenergetický viladùm 3 minuty chùze od vlakového nádraží rekonstruovaný objekt bývalého kina zaèátek stavby ve II. ètvrtletí , Kè*/m 2 *cena bez DPH (9%)

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů JAK SE CHRÁNIT PŘED Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů Jak se chránit před okradením Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice Místo: Doksy Poslův mlýn ( http://www.posluvmlyn.cz ) Doprava: tam i zpět individuální Termín: 6. 13. 8. 2011 (sobota -> sobota, tedy 7 nocí) Ubytování:

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si vždy tolik peněz, kolik potřebujete. Peněženku uložte vždy

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY Vás srdečně zve na. Cena: 290 Kč/den

URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY Vás srdečně zve na. Cena: 290 Kč/den Cena: 290 Kč/den Děti můžete přihlásit na jeden nebo i více dnů! 7:00 16:00 URSUS zážitkové centrum Dolní Lomná Cena zahrnuje vstup do centra, program v zážitkových expozicích a zahradě, promítání, svačinku

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více