LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Jak je to vůbec možné? (Pokračování) V minulém sloupku se kolega Richter užasle rozplýval při pohledu na úspěchy a činorodost místních sportovců. Jak je to vůbec možné? Ptal se. Budu tedy pokračovat, ať se nám na prázdniny a dovolené odjíždí lehce. Povzneseni vědomím, že v Libčicích to šlape, i v kultuře, a nemyslím nyní akce organizované městem. Skutečně mě překvapil festival sborového zpěvu, který v evangelickém kostele (s výběhem na farní zahradu) zorganizovaly dvě pěvkyně naší Scanduly. Několik sborů, od malých dětí přes pražské gymnazisty, zapálené pro tuto těžce nepubertální aktivitu svou skvělou profesorkou, až k profesionální exhibici skupiny Brécy, jíž hudební nadsázka a humor nečinily pražádné potíže. Bylo to milé, příjemné, zábavné, opravdové a jedinečné. Nikde v širším okolí, vyjma Prahy, o ničem takovém nevím. A že přišlo málo posluchačů přímo z Libčic? Asi netušili, do jakých různých poloh dnes proniká sborový zpěv. Lidovou píseň střídá jazz, následuje popík a pestrost korunuje genderová parodie feministek. Ale není to televizní hlavní proud, to je pravda. Přesto, v červnu se ozve jiný festival, tentokrát na katolické zahradě. Přijďte. Plevel na zahrádkách vám neuteče, písničkáři ze zahrady ano. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci V poslední době se mne řada lidí ptá, zda naše školy budou vypadat tak, jak jsou ztvárněny v architektonické studii zveřejněné na našich internetových stránkách města (sekce školy, odkaz budoucí podoba školy). Všem odpovídám, že ano. Jsem rád, že návrhy škol se líbí. A neopomenu poděkovat všem, kteří mají tyto projekty na starost,i těm, kteří s těmito projekty pomáhají. Jak jsem psal v minulém čísle, chtěl bych znovu poděkovat zaměstnancům škol za pomoc a jejich přístup při skloubení provozu škol s realizací těchto investic. Po krátkém, ale z mého pohledu nezbytném úvodu, přejdu ke konkrétním informacím. A začnu zateplením. V květnu se práce rozeběhly na obou stavbách. A to nejenom v případě zateplení, ale už byla zahájena i výměna oken. A právě proto bude zejména v případě mateřské školky nutné omezit provoz Pěvecké sbory libčická událost roku. Více uvnitř čísla. Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? Zahájení činnosti nové pediatrické ordinace zajímá většinu maminek v Libčicích a v blízkém okolí. Od doby, kdy odešla na zasloužený odpočinek bývalá dětská lékařka ordinující v prostoru u Kolonie, uběhlo hodně času a brzy se ukázalo, že fungování pediatra v Libčicích nad Vltavou má dva zásadní problémy. První věcí bylo vybudování nové ordinace a pak bylo potřeba sehnat nějakou dětskou paní doktorku. Ordinace byla vyprojektována v suterénu domu č.p. 744 v Libčicích ( Na Sahaře) a následně došlo k realizaci díla. Kolaudace ordinace proběhla bez závad na základě kontroly stavebního úřadu na místě a doložení všech potřebných revizí a souhlasných stanovisek od Krajské hygienické stanice a a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Prostory ordinace, čekárny i zázemí pro personál a pacienty jsou kompletně rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem. V čekárně je i hrací koutek pro 6/2009 tak, že bude zúžen do tří oddělení. Děti, jejichž maminky nepracují, nebudou do školky docházet a nebude jim účtováno školné. Toto opatření se nebude týkat dětí v posledním roce před školou, a to proto aby mohla být zajištěna jejich příprava na ZŠ v plném rozsahu. V době uzavření mateřské školy bude v termínu školka pořádat v rámci environmentální výchovy školku za školkou. Obědy budou zajištěny na koupališti, které bude i pro celou akci zázemím (pro případ velmi špatného počasí). Ačkoliv se nám rozeběhly dvě velké akce, dotaci na obnovu veřejné zeleně máme v kapse a další žádosti o finanční příspěvky jsme již v uplynulých měsících tohoto roku podali. Nevynechali jsme ani v květnu příležitost a připravili jsme tři projekty, s nimiž se ucházíme o podporu z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Pokud uspějeme, tak město získá dalších téměř 330 tisíc korun. pokračování na straně 2 malé děti. Velkým oříškem se ukázalo hledání samotné paní doktorky. Celé měsíce jsme inzerovali v odborném tisku a na fakultách vyvěsili inzeráty. Zkoušeli jsme i osobní kontakty. Nakonec jsme paní doktorku Miroslavu Kuglerovou získali a podepsali jsme s ní smlouvu. Paní doktorka Kuglerová měla řízení s krajským úřadem kvůli registraci ordinace. To proběhlo úspěšně a do 14 dní by si paní doktorka měla

2 Strana 2 Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci První z nich je již avizované dokončení výsadby stromořadí podél silnice od křižovatek k hranicím města. V loňském roce byla za finanční podpory Kraje provedena výsadba 37 kusů jasanů ztepilých a letos by je na protější straně silnice mělo doplnit dalších 18 kusů. Druhým podaným projektem je stejně jako v loňském roce žádosti o dotaci na spolufinancování projektů, které uspěly v Operačním programu životní prostředí. Loni jsme takto získali od Středočeského kraje 900 tis. korun příspěvek k zateplení školy, letos bude Fond životního prostředí Středočeského kraje podporovat projekty související s obnovou zeleně v obcích. V našem případě se tedy jedná o příspěvek na spolufinancování projektu Obnova veřejné zeleně v ulicích města. Posledním projektem je úprava vstupní části zahrady mateřské školy. V úzkém realizačním týmu a v šibeničním čase se podařilo dát dohromady projekt, který celkově oživí prostor před školkou směrem k Chýnovské ulici. Těžištěm projektu bude úprava travnatých ploch po obou stranách cesty vedoucí k hlavnímu vchodu do školky. Po pravé straně se počítá s pěšinkou pro nejmenší a po levé straně vznikne pobytová louka pro rodiče a děti. Celkem bude vysazeno 7 kusů nových stromů a skoro 470 keřů a popínavek. Mimo to počítáme i s doplněním laviček a dalšího drobného mobiliáře. Pro případné zájemce uvádím, že podoba tohoto projektu bude, stejně jako v případě zateplení školky, uveřejněna na internetových stránkách města. Dalším významným počinem radnice v uplynulém měsíci byl výběr zhotovitele komunikací. Rada města vyhlásila v dubnu formou podlimitního výběrového řízení veřejnou soutěž na zhotovitele komunikací Tyršova, Nerudova, Palackého, Nad Sokolovnou a ulice Bratrská, U Přívozu, Pod Strání, Letecké náměstí. V uplynulém měsíci měli zájemci o účast ve výběrovém řízení možnost doručit své nabídky na realizaci zakázky, přičemž ve stanovené lhůtě město obdrželo 5 nabídek od následujících firem: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., Bláha s.r.o., TANNACO a.s., Silnice Čáslav Holding a.s., SaM silnice a mosty Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? příslušné dokumenty vyzvednout na krajském úřadě. (Normálně celé řízení na kraji trvá měsíc, ale že jsme byli údajně vzorní, dají nám to dříve, říkala paní úřednice). Poté se hned paní doktorka přihlásí do výběrového řízení (to je zákonná nutnost) a záměr bude zveřejněn na úřední desce 6 týdnů. Poté doktorku cca do 14 dní až 3 týdnů vyzvou z ministerstva zdravotnictví k účasti na Děčín a.s.. Výběrová komise tyto nabídky posoudila a jako vítěze doporučila schválit firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s. s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH. Rada města se následně s tímto doporučením ztotožnila a komisí vítěze schválila. Stejně jako v minulém úvodníku i nyní musím pro pořádek uvést, že v květnu několikrát jednala rada a kromě různých mezikroků velkých témat řešila i obvyklou, běžnou agendu města. Například žádosti o úpravy nájemních smluv, pronájmy zahrádek nebo například i návrh zápisu do kroniky města za rok Začal jsem poděkováním, poděkováním i skončím. Poslední dubnové dny proběhl na městském úřadě audit prováděný krajským úřadem, který v našem hospodaření neshledal žádné chyby ani nedostatky. Za tento výsledek a za obrovskou míru pečlivosti je potřeba poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu a zejména paní Marcele Majtenyiové. Přeji Vám hezký červen. Matěj Štětka výběrovém řízení. Samotné vyřízení smlouvy s pojišťovnou potrvá jeden měsíc. Paní doktorka Kuglerová přislíbila, že pokud veškeré náležitosti poběží podle předpokladu, bylo by možné začít ordinovat v měsíci září 2009.V příštím čísle LN bychom Vám rádi přinesli s paní doktorkou Kuglerovou rozhovor. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Odpadky kolem Libčic Dne 4. května odpoledne se nad Libčicemi v prostoru nad Evangelickým hřbitovem, na odbočce Ke Studánkám, objevily tři objemné modré pytle domovního odpadu. Člověk si zvykne na všechno, a tak to nikoho ani moc nepřekvapilo. Dovolím si to trochu ironizovat: O co jde? O nic! Však oni to Ti lidé z úřadu uklidí. Ujišťuji čtenáře, že to naši lidé vždy uklidí. Historka se pak vyvíjela následujícím způsobem: Auta míjela hromadu pytlů, až jedno auto zastavilo a z něho vystoupil rozlobený libčický hasič. Chvíli bezradně obcházel nepořádek a pak vytáhl kapesní nůž a jeden z pytlů rozřízl. Po chvíli přehrabování v nevábném domovním odpadu vítězoslavně vytáhl malý kousek papíru. Byl to dobíjecí kupon na mobilní telefon. Tento kupon byl za půl hodiny na mém pracovním stole a přede mnou stál hřímající hasič, dožadující se potrestání viníka. Věc nabrala rychlý spád. Spojil jsem se s majitelem kuponu, a ten brzy stanul na úřadě. Dojeli jsme na místo, kde ta osoba vytrvale zapírala. Dotyčná paní měla s sebou ale naštěstí dvě ratolesti. Když děti spatřily domovní odpad, poněkud se zarazily a posléze holčička řekla: Maminko, to jsou ty obrázky, co jsem Ti nakreslila. Chlapeček ukázal na něco prstem a řekl: Maminko to jsou ta stará světla z našeho auta, co tatínek vyměnil. Žena pak toho už moc nenamluvila. V hodin přišla s omluvou na úřad a vše uklidila. Mnozí z Vás, milí čtenáři, máte podobnou zkušenost. Chraňme si čistotu našeho okolí. Lidé z úřadu stále uklízí odpadky od Turské ulice, výjezdu kolem Chýnovského háje směrem na Tursko, v prostoru nad koupalištěm a tak podobně. Mají ale i jiné důležité úkoly a kdyby se nemuseli zdržovat neustálým úklidem pneumatik, částí automobilních vraků, ledniček a sedacích souprav, mohli by se věnovat jiným činnostem. Ing. Pavel Bartoš, Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: červen Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Chýnovský háj selským rozumem (K článku o kácení stromů v Chýnovském háji v minulém čísle LN.) Aplikovat na Chýnovský háj Lesní hospodářský plán asi není rozumné. Je to, jako bychom na svých zahrádkách hospodařili jako na polním lánu. Určitě by zde lesní hospodáři neměli tvořit rozsáhlé mýtiny, které vedou k vysušování. Také nová výsadba stromků neodpovídá skladbě původních dřevin. Těžba je opravdu důkladná, ale starost o proklestění stávajícího vysazeného porostu poněkud pokulhává, patrně se teď nevyplatí. Že si pro příklad, jak se chovat k lesům všeobecně, nezajedete z Lesní správy Mělník např. do sousedního Rakouska. Tam opravdu neuvidíte hromady pokácených kmenů naskládaných podél silnic, cestou však potkáte auta s přívěsy plnými klád či vlaky plné dřeva, jež sem míří z České republiky. Tam si svoje zelené bohatství chrání pro sebe i pro další generace. Mezi vzrostlými stromy tu dorůstají mladé stromky a probíhá jen probírka bez většího zásahu do porostu. Tím se Při letošním očkování psů přišlo na náměstí Svobody celkem 35 psů s 33 majiteli. Očkování prováděla veterinární ordinace z Libčic nad Vltavou. zachová přirozené klima a udržuje potřebná vlhkost daného regionu. Asi tento způsob není tak efektivní pro peněženku (jinými slovy tržní), rozhodně je ale daleko citlivější pro přírodu a časem se určitě vyplatí. Je škoda, že město do tohoto problému nemůže mluvit. Bohužel se toto hospodaření Lesních závodů netýká jen našeho háje. Podobnou zkušenost mám z křivoklátských lesů. Nenacházím pro to jiné označení, než drancování podle zákona. K přírodě se v mnohých případech chováme macešsky v duchu hesla Po nás potopa. Nevšímavost, lhostejnost, touha po okamžitém zisku vedou mnohé naše kroky. Ale příroda si tyto naše prohřešky sčítá a jednou nám je vrátí i s úroky. A když ne nám, tak našim dětem, vnukům... Asi nestačí se jen zamyslet. Dana Zíková BEZPEČNOST Stále se opakují případy podvodů páchaných na seniorech (Tisková zpráva) Dne 1.dubna v půl třetí odpoledne v katastru obce Sibřina dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Vydávala se za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu, kde z poškozené vylákala finanční hotovost ve výši ,- Kč. Tuto samozřejmě následně odcizila a zmizela. Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaných na seniorech. Ani teritoriu Praha venkov se tato problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi pod různou legendou jako např. : pouliční prodejci nabízení pochybné zboží, řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení zálohy, nabídka levného uhlí, plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat plynoměr/elektroměr. Tímto si pachatelé získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku ji odcizí a zmizí. Jak se vyhnout podvodu: nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu, nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi, pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji, zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe - zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává, v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte, nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha - venkov

4 Strana 4 NAŠE ŠKOLY Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou informuje Červen června 17:30 Veřejný žákovský koncert sál školy 17. června 18:00 Divadelní představení - sál školy 19. června 13:00 17:00 Hurá na prázdniny zahrada školy Červenec července 8:00 17:00 Letní kytarová dílna kapacita 16 míst července 8:00 17:00 Letní výtvarná dílna kapacita 24 míst Bližší informace o letních dílnách i dalším chodu školy naleznete na na telefonním čísle nebo osobně v sídle školy v Letecké ulici 441. MATEŘSKÉ CENTRUM Z Maliny Z důvodů rekonstrukce a též očekávaných prázdnin se MC Malina rozloučilo s prostory v mateřské škole. Neznamená to úplně konec všech aktivit. Budou pouze dočasně omezeny a o prázdninách se odmlčíme, abychom znovu na podzim zahájily s plnou silou. Protože se ve školce předpokládá otevření další, nové třídy, bude pro nás léto ve znamení hledání jiných prostor. věnovala občerstvení, řada maminek, které ušily dárky dětem (velké množství psů a psíků z ponožek) a v především hlavní čarodějnice Simona Šímová. Z nedávných malinových akcí vzpomenu veleúspěšné malé čarodějnice. Konaly se na koupališti a zasoutěžit si a opéci špekáčky přišlo se svými rodiči nevídaných 55 mrňat. Zásluhy na úspěchu měli: sponzorská firma Accon group, která přispěla na ceny a jejíž zaměstnanci byli zdatnými pomocníky při organizaci soutěží, paní Naďa Krejcarová (KAP Neratovice s.r.o.) nám poskytla zázemí a V červnu Vás zveme na tyto akce: Úterý 9. června - Výlet do ZOO Odjezd vlakem je v 8:50hod. Snad nám tentokrát počasí bude přát. Středa 17.června - Stavíme ten největší hrad v Libčicích Od 10 hod na koupališti. Máme k dispozici celé pískové hřiště a půjdeme stavět a tvořit z písku ten největší hrad. Pečeme i bábovičky a uvaříme myšičce kašičku... Zveme všechny děti k budování, s sebou si vezměte lopatky, bábovičky a šikovné ručičky. Sladká pečená odměna Vás nemine. Moc se na Vás těšíme. Připravujeme výtvarnou akci, jejíž uskutečnění chystáme podle přízně počasí na druhou polovinu června. Vyrobíme společně velký barevný obraz a potřebujeme k tomu dětské ruce (barvy, mýdlo a vodu pro malé umělce zajistíme). Upřesnění kde a kdy se bude konat vyvěsíme na informačních deskách, www stránkách a rozešleme prostřednictvím u. Na Vás a Vaše děti se těší za MC Malina Radka, Simona a Martina. www mcmalina.eu

5 Strana 5 SENIOŘI Program Klubu seniorů Červen Odpoledne s anekdotou - připravuje p. B. Venclíčková Malování na hedvábí - připravuje Eva Čermáková, odbor kultury Posezení u kávy a čaje Soutěž s písničkou - připravuje p. K. Šimůnková Zveme i ostatní občany ZE STARÝCH KRONIK Vznik železniční stanice a zánik ostrova Krajina v okolí Libčic se za posledních 150 let změnila k nepoznání. Kdo by dnes řekl, že Dolany od Libčic dělila skála spadající až do řeky a na Vltavě mezi těmito dvěma obcemi byly dva ostrovy s ovocným sadem? Svědectví nám o tom podává libčická kronika: Trať Praha Podmokly počala se trasovat v naší krajině již roku Velkou překážku činila skála Hrádku. Původní spojení mezi Libčicemi a Dolany vedlo po cestě horem přes hřeben kolem Hrádku. Asi před polovinou devatenáctého století dolanští sedláci vylámali část mohutné skály Hrádku v místech, kde prudce spadala do Vltavy a vystavěli tak nejkratší spojení s Libčicemi. Podle jednoho plánu měla Z výtvarné dílny seniorů: malování mandal býti trať vedena tunelem skrz skálu Hrádku a druhý plán ji kladl přímo k řece. Velká povodeň roku 1845 ukázala, že trať musí být vedena výše, a tak další část skály byla odlámána. Tím také vzala za své část zřícenin Hrádku. Při této velké povodni zanikl také u Libčic a Dolan na Vltavě horní a dolní ostrov. Voda je pohltila. Na ostrůvku se dařilo ovocnému stromoví. Trať Praha Podmokly byla dostavěna v roce 1845 a odevzdána veřejnému provozu. lurich KULTURA PODPORA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Vyhlašujeme 2. kolo soutěže o podporu zájmové činnosti v Libčicích nad Vltavou pro období červenec - prosinec Formuláře žádosti je možné stáhnout z městských internetových stránek nebo vyzvednout u paní Evy Čermákové na městském úřadě. Termín pro podání žádostí je do Přijímány budou vytištěné žádosti odeslané na adresu odboru kultury městského úřadu prostřednictvím pošty nebo podatelny. Příjemci finanční podpory na první pololetí letošního roku odevzdají zprávu o využití příspěvku do tamtéž. Ti, kteří mají v úmyslu podávat návrh na finanční podporu své činnosti i pro druhé pololetí letošního roku, odevzdají zprávu o prvním pololetí souběžně s novou žádostí. Pokud má být příspěvek pro první pololetí vyčerpán až po tomto datu, musí být žádost o podporu v druhém kole doprovozena závazným příslibem vyčerpání předchozího příspěvku do konce června a poté podána závěrečná zpráva. Žádosti neobsahující zprávu o čerpání podpory za první pololetí, pokud byla přidělena, budou ze soutěže vyřazeny. Martin Sekera, radní Poznámka redakce: Toto oznámení vypadlo omylem z minulého čísla LN. Omlouváme se, potenciální žadatele o podporu již telefonicky nebo mailem informovala paní Čermáková z městského úřadu. Pokud dojde nějaká žádost po do jednoho týdne, samozřejmě bude zahrnuta do hodnocení.

6 Strana 6 Nové knihy v městské knihovně Pro maminky Bezděková, J.: Učíme naše dítě mluvit. Řečová výchova, TeMi CZ, 2008 Bidat, E.: Alergie u dětí, Portál, 2005 Hanšpachová, J.. Hry pro maminky s dětmi, Portál, 2006 Hofhanzlová, J.: Zdraví pro ženu a dítě přírodními prostředky, Alternativa, 2006 Kopřiva, P.: Respektovat a být respektován, Spirála, 2008 Liedloff, J.: Koncept kontinua, DharmaGaia, 2007 Neustaedter, R.: Problémy s očkováním, Alternativa, 1995 Pudil, P.: Homeopatická první pomoc, Alternativa, 2007 Štromerová, Z.: Možnost volby. Kde mohu přivést své děťátko na svět?, Argo, 2005 Vlašínová, H.: Zdravá zahrada, Era, 2006 Pro všechny Burroughs, A.: Hlava nehlava, Argo, 2006 Cílek, V.: Makom, Kniha míst, Dokořán, 2009 Follet, K.: Na věky věků, volné pokračování Pilířů země, Knižní klub, 2009 Grantová, K.: Jak kat ztratil srdce, Knižní klub, 2008 Jansson, T.: Muminek, komix, Argo, 2009 Ježková, A.: Praha babka měst, Albatros, 2007 King, S.: Cujo, Beta, 2009 Mortonová, K.: Dům u jezera, Knižní klub, 2009 Nesvadbová, B.: Brusinky, Brána, 2009 Pamuk, O.: Sníh, Argo, 2009 Procházková, L.: Slunce v úplňku. Příběh Jana Palacha, Prostor, 2008 Skálová, P.: Malostranské psí jaro, Knižní klub, 2009 Smith, R.T.: Dítě číslo 44, Knižní klub, 2009 Szczygiel, M.: Gottland, Dokořán, 2007 Šabach, P.: Škoda lásky, Paseka, 2009 Vondruška, Vl.: Znamení rožmberské růže, Moba, 2007 Jsou dva světy, jeden nekonečně malý, druhý nekonečně velký, a oba se na sebe dívají. Dokážou se navzájem pochopit? Werber, Bernard(*1961): Mravenci, Knižní klub, 2005 (Den mravenců,2006, Revoluce mravenců, 2007) Francouzský spisovatel, jehož dílo se nezařaditelně pohybuje napříč žánry od kulturní historie, entomologie, fyziky, antropologie, šamanistiky či medicíny. Přečetla jsem všechny 3 díly, 1500 stran výhradně o mravencích, a nenudíte se ani chvilku. Autor si doma nainstaloval umělé mraveniště a život svých malých hrdinů nastudoval opravdu pečlivě. Při jarních pracích na zahradě si dejte bacha. Na ruce vás nešimrá Ferda, ale bojovnice, která na svých cestách došla až na kraj světa a o nás Prstech - ví své. Šárka Sekerová, knihovnice Za málo peněz hodně muziky Jakmile vidím na knihkupeckém pultu pěkný zpěvník, skočím po něm a už ho nesu do knihovny, protože vím, že ho půjčím Kačce Judové. Ta za dva dny přijde, vláčí kočár, kytaru, Frantu, Tondu (předškolkoví synové) a vesele si prozpěvuje písničku ze zmíněného zpěvníku, ve kterém ještě nestačilo uschnout razítko. A takové bylo i letošní setkání zpívajících sborů na farní zahradě, bezprostřední, svižné, kultivované a do milých detailů promyšlené. Moc děkuju. Šárka Sekerová, knihovnice Zpráva z MŠ V termínu bude školka pořádat v rámci enviromentální výchovy Školka za školkou. Děti budou celé dny pobývat v přírodě. Cílem akce bude podpora sounáležitosti s přírodou a životním prostředí, osvojení si elementárních poznatků ze světa živé i neživé přírody a její ochrany. Výstavka prací dětí z Tvořivých dílen Dne 11. června od hodin si budete moci v knihovně prohlédnout, pochválit a posléze rozebrat práce svých dětí z celoročního cyklu Tvořivých dílen. Nalaďte se všeobecně kulturně, neboť součástí akce bude i zpívání. Těšíme se na vás! Kateřina Judová Sborový festival Otevřená zahrada Na konci dubna proběhl v Libčicích nultý ročník festivalu sborového zpěvu a myslím, že se vydařil ke spokojenosti posluchačů, účinkujících i organizátorů. Ráda bych poděkovala všem, kdo na tom měli podíl. V první řadě všem účinkujícím v čele se souborem Brécy kdo je neslyšel, o hodně přišel (www.brecy.info). Doufejme, že to nebylo naposledy, co jsme si je v našem městě mohli poslechnout. Dále patří velký dík městu Libčice nad Vltavou za finanční podporu, libčické evangelické farnosti a farářce Daně Rotkovské, ZŠ Libčice za poskytnutí zázemí, ZUŠ Libčice za zapůjčení kláves a stanu, školníkům obou škol za pomoc, truhlářství Lugi za sponzorský dar dřeva pro dětskou dílnu, Sociálnímu ateliéru Tilia z Nové Vsi nad Popelkou za nezištnou přípravu a vedení dílny pro děti, Dáše Chladové a její žačce Nikol Rousové za obrázek, Martinu Sekerovi za krásné úvodní slovo, Borkovi Titěrovi za moderování a zapůjčení ozvučení mluveného slova, Radkovi Novákovi, Miloši Junkovi, Filipu Novákovi, Davidu Jungmannovi, mému muži nejen za grafické práce a hlavně Lucii Richterové, která to se mnou celé připravovala. Těším se na první ročník už se chystá! Kateřina Judová

7 Strana 7 Tisková zpráva: Mistrovství České Republiky v go 2009 Občanské sdružení Pagoda ve spolupráci s Českou asociací go a městem Libčice nad Vltavou si vás dovolují pozvat na Mistrovství České Republiky v go. Kromě hlavního klání top skupiny, jehož vítěz se kvalifikuje na MS 2010 v Japonsku, je na celou dobu akce připraven bohatý doprovodný program nejen pro zkušené hráče go, ale i pro začátečníky, zájemce o hru a příznivce z řad široké veřejnosti. Pro hráče všech výkonnostních tříd jsme připravili v Libčicích dva otevřené klasifikované turnaje, započítané do GPČR a Gobanligy. Ve dnech VII proběhne handicapový turnaj Cena Liběhradu, během prodlouženého víkendu VII pak turnaj Pohár Starosty Města Libčice. Všichni, kdo zastávají názor, že go je především hra, se mohou zapojit do netradičního pětidenního go maratónu O Čokoládovou Pagodu. Maratón je pořádán pod heslem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a umožňuje sehrát neomezený počet partií s plným handicapem. Vítán je každý, kdo udrží v ruce kameny a chce si zahrát. V restauraci, přilehlé k hrací místnosti, můžete každý den sledovat přímé přenosy z utkání top skupiny, vybrané partie budou po skončení veřejně rozebírány danovými hráči. Pro začátečníky jsou připraveny výukové kroužky, vedené zkušenými lektory. Pro ty, kteří by si snad chtěli od go odpočinout, jsme připravili turnaje v kopané a v petanque, oddechnout si však můžete i v bazénu či na některém ze sportovišť v areálu nedalekého koupaliště. Na koupališti též poběží po celý víkend promítání goistických filmů. Sobotní večer můžete strávit u ohně, nad nímž se bude opékat sele, na neděli připravujeme večerní koncert v libčickém K-klubu. Všem účastníkům i návštěvníkům přejeme, aby se začátek července stal opravdovým svátkem go. Těšíme se na vás v Libčicích. Pro ty, kdo se chtějí seznámit se základy hry, budeme během měsíce června v Libčicích pořádat každou středu výukový kroužek go pod vedením zkušených hráčů. Podrobné informace k MR 2009 i doprovodnému programu naleznete na oficiálních stránkách akce v případě potřeby se můžete přímo obrátit na zástupce organizátorů: Ing. Petr Souček, tel.: , RNDr. Aleš Cieplý Csc., tel: , $!"#! $ % $ &' ( % % $ &' ( % ) % * +, - % * +, - % % % '. % '. / / /. /. ( $. $. $ ( $. $. $ * ' % % $ * %1 * ' % % $ * %1 % *1 $ % *1 $! " # # #! $ % # & '! ( & ) ) )! * # # ) )! + # &!, % & # ' # #! - & # # &. # #! ( / 0! 1 # # ) 2 (&! " ) & ) )! 3# # / & & # 4.! 5 # & # # ) # & # ) &!!, & ) # # # & )!, ) # # & &! $ ) & ) ) &! "# $%& 6! / 7! 8! 9 :5! 5 ) # # & ; # < ' ( ) * * +# *# & +# *# & =::.!! : /. >! 5? #! 5? &? # # ) #! A # &# &B!! " 5 # /,- C ) #! 5 #.# # # &,. &! ( 4 ( 4! "! "

8 Strana 8 Čarodějnice u vody 2009

9 Strana 9

10 Strana 10 Město Libčice nad Vltavou a DSO Údolí Vltavy zvou na zábavný Den u řeky neděle 21. června louka u řeky Loď Libčice nad Vltavou - Řež a zpět. 9,00 14,00 hodin 9,00 z Libčic nad Vltavou do Řeže 11,00 z Řeže do Libčic nad Vltavou 12,00 - z Libčic nad Vltavou do Řeže 13,00 - z Řeže do Libčic nad Vltavou 14,00 z Libčic nad Vltavou do Nelahozevsi se zastávkou v Kralupech nad Vltavou V Řeži na hřišti - pouťové atrakce a soutěže pro děti, výstava sanitek - veteránů. Od 9,00 hodin setkání co největšího počtu princezen (šaty a korunka). V 10,00 hodin malá balónková show. Neváhejte a využijte příležitost, všechny cesty lodí jsou zdarma. 14,00 17,00 hodin Show plná zpěvu, zábavy, tance a soutěží o ceny. Zábava pro malé i velké diváky. Vystoupí finalista soutěže Česko hledá SuperStar Martin Ševčík. Nespoutaný zpěvák a showman Fešák Píno. Hrát bude DJ Tommi všechny hudební styly. Stánky s občerstvením, perníkem, medovinou, balónky, pouťové atrakce, SDH Libčice, Asociace dobrovolných záchranářů ČR o.s. atd. Každé dítě dostane cukrovou vatu zdarma.

11 Strana 11

12 Strana 12 Libčice 3. Kdy: Neděle od 14:00 hod. Kde: Sokolské hřiště (v případě špatného počasí sokolovna) Zveme všechny rodiče a děti, jejich příznivce a diváky za tímto účelem: Oslavy 100. výročí založení Sokola Libčice Přiblížit činnost jednotlivých oddílů Společné soutěže rodičů a dětí Co Vás čeká: Sobotní zápasy v házené Neděle: 09:00-12:00 Dopolední aerobik 14:00 Ukázky činnosti oddílů Rodičů s dětmi, malých dětí a aerobicu Soutěže v jednotlivých oddílech pro děti i rodiče malá odměna Hra s trenéry stolního tenisu Skoky na trampolíně Prodej domácího cukroví Na závěr táborák Zisk z dobrovolného vstupného a prodeje cukroví bude použit na zakoupení hracích prvků na sokolské hřiště Sokol Libčice informuje Oddíl házené v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v sobotu : - 9:00 Turnaj dorostenců - 13:00 Zápas v miniházené - 14:30 Mistrovské utkání mužů - 17:00 Utkání žen regionální liga Oddíl aerobiku v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v neděli aerobikové dopoledne: - 9:00-9:45 Dance aerobic - 9:45 10:30 Step aerobic - 10:30 11:15 Posilování Zveme všechny děti, dívky, ženy, přijďte si s námi zacvičit a vyzkoušet si jednotlivé lekce, které cvičíme celý rok. S sebou: dobré boty, ručník, pití a dobrou náladu. Pietní zastavení

13 TÉMA Z úspěšného nultého ročníku festivalu sborového zpěvu by neměla být zapomenuta tato zajímavá přednáška prof. Zdeňka Bednáře z Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. Pěvecký sbor komunita osobností Strana 13 Dělá něco velmi starého, kdo zpívá ve sboru. Dokonce prastarého, když při tom tančí. Protože právě spojení tance a zpěvu je nejstarší. Dávné komunity dávaly právě tímto projevem znát svou těsnou sounáležitost a vzájemně si poskytovaly útěchu a pocit jistoty. Jako se lidé těsně semknou, když se něčemu brání, i sborové zpívání má něco z toho. Houf, který patří k sobě se vzájemně posiluje, své síly umocňuje. Snáze čelí obtížím života i nástrahám nejednoho tajemství. Protože jednou z cest, jak se vyrovnat s tajemnem za obzorem všedního dne, je právě sborové zpívání! Je velmi pravděpodobné, že nejúspěšnější sborovou skladbou bylo vystoupení unisono zpívajících husitů v bitvě u Domažlic 14. srpna roku 1431, kdy jejich dokonale přesvědčivý projev zahnal na útěk účastníky 5. křížové výpravy vedené proti českým křesťanům a k boji vůbec nedošlo. Dodnes nevíme, zda najatí bojovníci utekli proto, že hudebně nadaní husité zpívali tak dobře, anebo naopak tak špatně, že se to zkrátka nedalo poslouchat a bylo tudíž nutno dostat se z dosahu tohoto akustického zážitku rázným úprkem. I tak se tento dávný příběh i po téměř šesti stech letech dobře poslouchá. Kdyby k podobnému odchodu publika došlo při současném sborovém vystoupení, bylo by to považováno za neúspěch. Avšak už v době husitské měl sborový zpěv v naší evropské civilizaci za sebou pěkně dlouhou tradici a ten, kdo se domnívá, že se sborovým zpěvem se v Evropě začalo až v 19. století v souvislosti s rozkvětem národnostního cítění, a že společenský zpěv v besedách, spolcích a jiných seskupeních razil novou cestu sborovému zpěvu poprvé, se v určitém ohledu mýlí. Sborový zpěv můžeme samozřejmě nalézt v dávné minulosti po celém světě, ale v naší bohatě strukturované evropské civilizaci leží v kolébce mnoha podstatných kulturních jevů. Chór vedený koryfaiem a pohybující se v kruhové órchestře buď v trojčlenném pětistupu či v pětičlenném trojstupu, měl původně zásadní roli v náboženském kultu bohů Dionýsa a později i Apollóna a z jeho dithyrambů, jakýchsi sborových kultovních písní se zrodila úctyhodná řecká tragédie. Napřed byly sborové písně, pak teprve zvolna přibývali herci. U Aischyla nalezneme rozsáhlé sborové scény, kdy jeden herec vede dialog se sborem. Ostatně Aischylos zavedl i druhého herce a teprve Sofokles třetího. Sbor nejen zpíval, ale vždy také tančil. Proto se jeho stanoviště nazývá órchestra- orchéomai znamená tančit a orchéstika je taneční umění. Teprve v baroku se dostává sbor na scénu/další řecké slovo skéné/ a v orchesteru zasednou nyní instrumentalisté a ti dnes naštěstí netančí, byť to stále mají v názvu! Ale i komedie pramení ze sborového zpěvu. Komé znamená vesnici, ódé píseň. Jde původně o tančící průvod zpívajících venkovanů nesoucích symboly plodnosti. Obsah jejich písní by se nedostal do žádné čítanky na světě. A tragédie zase, jak už bylo řečeno, vznikla zdramatizováním sborových, avšak v kostýmech i tančených písní. Kostýmy satyrů, sboristů oděných v kozí kůže, daly dnes uctívanému literárnímu útvaru název.tragos znamená kozel a víme, že ódé je píseň či zpěv. Kozlí zpěv je opravdu správným překladem tohoto slova. Ne všichni sboristé vědí, jak barvitá minulost se skrývá za jejich přitažlivou zálibou. Sbor v řecké tragédii mluví v jednotném čísle. Jakoby reprezentoval nějakou velikou skupinu, hlubinu její mysli, kde se všichni potkáváme, kde jsme všichni příbuzní v proudu života, jež nás unáší. Dionýsos vždy přináší nejen opojení, ale také spoléhá na síly života, jež nemáme plně pod kontrolou, které ale často nabývají ohromujícího vlivu. Prvek přítomnosti něčeho pod prahem úplného vědomí je příznačný. Síla možnosti zasáhnout či oslovit člověka se zvětšuje, pokud se pohybujeme na hraně vědomého a nevědomého. Umění se zde stává nástrojem touhy překročit obzor všedního dne a spolehnout se ne na skutečnosti vytvořené člověkem, ale těšit se ze sounáležitosti se vším živým, spolehnout se na nezničitelnost života jako takového. A právě opojený satyr je symbolem toho všeho. Ne náhodou byla tragédie součástí starořeckého státního náboženského kultu. Její předvádění bylo součástí bohoslužeb. A chór zde sehrává podstatnou roli. I dnes se podobné nevšední zážitky při sborovém zpěvu dostavují a také kvůli nim chodíme zpívat. Někdy dokonce i na kůr či kruchtu, protože etymologie slova chór je neúprosná. Rozhovor několika subjektů, původně však dialog v antické tragédii, pokračuje i ve středověku. Hudební rozhovor dvou sborů, tzv. antifonální zpěv, či rozhovor sólisty se sborem, tzv. zpěv responsoriální v nádherném světě gregoriánského chorálu, také není náhodným jevem. Je třeba zdůraznit, že zárodek jakéhokoli dialogu je dávno připraven v nitru naší psychiky. I my umíme o samotě sami se sebou rozmlouvat, někdy i nahlas a mnozí z nás by se k tomu jen stěží přiznali. Ale kolik kulturních následků má na svědomí tato roztomilá danost? Co způsobilo vznik obdivuhodné barokní instrumentální formy tzv. concerta grossa? Inu právě tato schopnost. Dvě odlišná hudební seskupení si vzájemně odpovídají, vedou dialog a někdy dokonce takřka zápasí. Ne náhodou leží v základě tohoto slova latinské certamen, zápas. Ale je zde přítomen i souhlas, jako výsledek předchozího zápasu. Lze dokonce říci, že hudba je proces, ve kterém protikladné síly dojdou formou zápasu ke konečnému souladu. Jde vlastně o jakýsi zhuštěný tvar, který známe ze života. V základě každého dnešního koncertu pro nějaký sólový nástroj a orchestr leží tento duchovní proces, který proběhl jako předobraz dnešních formálních hudebních útvarů v baroku. Ale jelikož je onen proces trvale součástí naší psychiky, objevuje se znovu na jiných místech světa a v jiných kulturních souvislostech. Jeden z dokladů představuje vznik jazzu v nitru 19. století v Americe. Onen jev, který nazýváme call and response neboli zvolání a odpověď, leží v základech tohoto oslňujícího hudebního žánru a zcela jistě vzniknul při práci na plantážích. Worksongy ostatně představují zárodečný tvar budoucího jazzu. Jedna z teorií o vzniku hudby jako takové dokonce počítá s tím, že hudba vznikla při práci. Burlaci na Volze by k tomu jistě měli co říci stejně jako zemědělci, kteří mlátili cepem obilí a tuto bohulibou činnost organizovali hudebně, aby nedošlo k případné nehodě./ostatně právě zmínění husité si byli dobře vědomi, že cep je zbraň./ Jsem toho názoru, že život je mnohem pestřejší a že hudba vznikla na světě mnohokrát a zcela jistě z mnoha různých důvodů. Určitě mnohokrát byla jak vynalezena, tak zapomenuta. Zdrojem hudby je totiž naše psychika, připravená vždy reagovat na inspirující podnět. Vnitřní dialog je naší přirozenosti dán a může být nástrojem poznání. Ale pokud podobný postup externalizujeme, můžeme se o své poznání rozdělit s celou komunitou a nezůstat jen u něho.v každé době se jedná i o zdroj útěchy z existenciální úzkosti, jež nejčastěji sužuje především ty inteligentnější z nás. Ono kiplingovské jsme jedné krve, ty i já odráží staletou zkušenost. I proto se v

14 Strana 14 bouřlivých historických dobách lidé shromažďovali ke sborovému zpěvu. Jejich odhodlání k něčemu, nad čím pak potomci kroutí hlavou, bylo často nutno načerpat ze společného ducha a ten se mohl i fatálně mýlit. Společný duch totiž nepředstavuje záruku pravdy. Masové scény nalezneme například během francouzské revoluce, kdy byly k vidění i více než dvoutisícové sbory. Ale i v zemích, kde má sborový zpěv dávnou a úctyhodnou tradici, se potkáte s mnohasetčlennými sborovými tělesy! Vzpomeňme jen londýnského provedení Dvořákovy Stabat Mater za řízení samotného autora. V březnu roku 1884 mu k provedení jeho obdivované skladby nastoupilo 840 zpěváků /250 S, 160 A, 180 T, 280 B/. Haendlovská tradice oratorního zpěvu se v Anglii udržela dodnes a kdysi inspirovala i Haydna a našemu Dvořákovi otevřela cestu za moře. V čem však spočívá přitažlivost sborového zpívání ve všech historických dobách? Lidé instinktivně poznávají, že umění je obdarovává. Bývá to chápáno jako fráze. Nadšené, ale bezobsažné řečičky. Ale žít v blízkosti umění znamená pobývat u bran velikého tajemství. Tím tajemstvím však je hlubina naší mysli a to fráze není. Je to naše hluboké moře, náš niterný vesmír. Ta hlubina je nám sice společná, ale ne každý má touhu a odvahu do ní sestupovat. Skutečný umělec, ať autor či interpret, to však dělá spontánně a časem získá zkušenost. Dostává se stále hlouběji. Jde o jakýsi způsob meditace. Nalezneme ji po celém světě. Umění je totiž nekonečnou cestou při zkoumání vlastního nitra, jež otevírá pohled do vnitřního světa nás všech. Umělecká díla jsou záznamy o těchto ponorech do hlubin. Hlubiny však svá tajemství žárlivě střeží a mnohé z toho, co je na povrch vyneseno jako krása, se v hlubině mohlo jevit jako přízrak. Je to jako s korálem, jehož latinský název zní Corallium rubrum. Hluboko pod hladinou se díky vodnímu světelnému filtru jeví jako černomodrý, ale vynesen nad hladinu je zářivě červený. Jaký vlastně je? Vnější svět podléhá stejným zákonům jako svět naší psychiky. Paradoxně tak ponorem dovnitř poznáváme i okolní svět. Poustevník z hor ví často o lidech víc, než lev salónů. Ale i tak jsme tajemstvím sami sobě. Vždyť neznáme ani přesnou podobu záprstních kůstek těsně pod povrchem hřbetu vlastní ruky a pokud vše dobře dopadne, nikdy ji nepoznáme. O podobě a tvaru vlastního srdce platí totéž. To, čemu říkáme já, je pro nás samé často stejným tajemstvím jako vrcholy vzdálených hor. Hledači tajemství v hlubinách psychiky, a sboroví zpěváci jimi nesporně jsou, vynášejí na povrch krásu a ta je jim útěchou, protože je projevem radosti, jež se ukrývá na dně veškerého života. Říká se, že smutek může člověk snášet sám, ale k radosti je třeba dvou. Ne náhodou se F.Nietsche vyjádřil, že na vrchol hodnot je třeba dosadit krásu, abychom nezahynuli na pravdu. Tvrdí, že život a svět jsou ospravedlnitelny jen jako jevy estetické. Proto skutečné umění přitahuje všechny hledače hodnot. V umění se i pravda jeví jako jedna z podob krásy a krása je projevem radosti, byť by to byl přetavený pocit tragiky. Konečnost lidské existence a její křehkost se v umění proměňuje na smíření s lidským údělem. Drtivý zážitek mizí a zůstává soucit a solidarita s člověkem. Hudba lidi sdružuje na základech oproštěných od sobeckých zájmů, byť by realizační sféra byla plna nejrůznějších lidských slabostí. Georges Braque kdysi řekl, že lidé získávají diplomy, ale ztrácejí instinkt. Než vám umění přinese poznání, může ale člověka pořádně znepokojit. Vždyť klade nelehké otázky. Dokonce se zdá, že to co z uměleckého dědictví minulosti zůstává stále živé, dosud nenalezlo odpovědi, o které požádalo už dávno. Kultura je v určitém ohledu nádobou, kde se podobné otázky uchovávají. Být vzdělaný znamená dovolit jim, aby nás znovu a znovu oslovovaly. Mají totiž sílu nás proměnit. Takřka touží po naší reakci. Řečeno s N. Wienerem: Nevím, co jsem řekl, dokud jsem neslyšel odpověď druhého. Umění přímo touží po komunikaci. Holanův verš říká: Vždyť ani ten, kdo je docela opuštěn lidmi, přízraky, zvířetem i věcmi a kdo tedy hovoří sám se sebou, neříká to kvůli sobě.. Hudba spolu s dalšími uměními dotváří svět. V umění pokračuje proces stvoření. Jde vlastně o kontinuální proces sebepoznávání, vlastní jádro kultury v širokém slova smyslu. Naše zkušenost o konečnosti všeho nás vede spolu s uměním ke komunitě. Hudba má úžasnou schopnost ji vytvářet. A podle Junga společnost vzkvétá jen tam, kde každý jedinec je pamětliv vlastní svéráznosti a neidentifikuje se s ostatními. Je to komunita osobností. Jen taková komunita má smysl. Osobnost nepohltí, ale umožní jí vykvést. I to je platný pohled na otázku, jak může vypadat sbor. I když s postupujícím věkem umění a život tvoří jednotu, naším velikým a slavným vrcholným dílem je vhodně žít./ Montaigne/ Sborové zpívání nám k tomu může velmi napomoci. Bude i v budoucnosti platit věta, kterou pronesl Smetana při poklepu na základní kámen budoucího Národního divadla? V hudbě život Čechů. Jsme malá země. Naše síla je ve vzdělanosti, v serióznosti a také v mravnosti. Stále se rodí velký počet nadaných lidí, kteří mají sklon své sebevědomí vyvažovat citlivostí a svou tvořivost zodpovědností. I když kolem sebe vidíme i osoby, které dělají práci, na kterou nestačí, cechu hudebníků se to netýká. Hudebníci a zpěváci kráčejí životem vyrovnaným krokem, protože vědí, že mluvčího za sebe poslat nemohou. Jsou zvyklí tvrdě pracovat, kontinuálně se vzdělávat. Pokud tomu tak bude i nadále, může být Smetanův postulát i v budoucnosti naplněn. Pokud ne, pak se nás bude týkat Murphyho věta, že vzdělanost nás celý život pronásledovala, ale my jsme byli rychlejší! Ať se to nestane! Máslovické skotačení sobota 6. června 2008 na návsi v Máslovicích hod. Program: dudáci na skotské dudy a bubny The Rebel Pipers taneční skupina Caledonian Club (ukázky, výuka a společné tančení skotských tanců) hudební skupina HRADNÍ DUO tvořivá dílna na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů soutěž v hodu kládou a o skotského siláka občerstvení, skotská whisky široký výběr veselé čaje pro skotačící od čajovníka Huberta pečení skotského chlebíčku Bližší informace na nebo na tel:

15 Strana 15 AFK Libčice nad Vltavou pořádá 12. června od 16 hodin na hřišti v Letkách DĚTSKÝ DEN Pro děti jsou připraveny soutěže a na závěr ukázka výcviku policejních psů. Zveme všechny děti. Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu Široký sortiment oblečení, obuvi a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Pondělí ,00 18,00 hodin Úterý ,00 17,00 hodin

16 Strana 16 MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Nová možnost inzerce na webu města. podrobnosti na straně 19 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name

17 Strana 17

18 Strana J. Čížkovský P. Houser M. Vejbora

19 Strana 19 Nová služba pro inzerenty Inzerce na webu města Prodám chatku v areálu Pod Saharou. Cena dohodou. Jen vážnému zájemci. RK nevolejte. kontakt: Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Inzeráty budou vkládány na levou stranu na svislý modrý pruh. Maximální rozměr inzerátu: 170px 350 px, formát: gif, jpg, png, pouze statické obrázky. Inzerát se může vložit kdykoli v měsíci, na 7, 14 dní, měsíc (tedy od data, které si bude inzerent přát) atd. Inzerát bez dalšího možného rozkliku 7 dní 50,- Kč 14 dní 90,- Kč měsíc 160,- Kč Inzerát s možným rozklikem a otevřením vlastních stránek inzerenta 7 dní 100,- Kč 14 dní 180,- Kč měsíc 350,- Kč Při opakování inzerátů na webu další měsíc 10 % sleva. Inzerent se současnou inzercí v LN 10 % sleva. Slevy se nesčítají Informace: nebo tel Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione. v termínech: cena za osobu: ,- cena 4300,- K hlavní termín ,- K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

20 Strana 20 Zaènìte nový život v Zahradì 11 bytù se spoleènou zahradou a parkováním na pozemku moderní nízkoenergetický viladùm 3 minuty chùze od vlakového nádraží rekonstruovaný objekt bývalého kina zaèátek stavby ve II. ètvrtletí , Kè*/m 2 *cena bez DPH (9%)

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O - Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. - Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu! - I

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE KONFERENCE TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY FIREMNÍ VEČÍRKY OSTATNÍ FIREMNÍ AKCE DÁREK PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KLIENTY ROZŠÍŘENÍ BENEFITNÍHO PROGRAMU PRO ZAMĚSTNANCE NETRADIČNÍ CENY DO

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více