LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Jak je to vůbec možné? (Pokračování) V minulém sloupku se kolega Richter užasle rozplýval při pohledu na úspěchy a činorodost místních sportovců. Jak je to vůbec možné? Ptal se. Budu tedy pokračovat, ať se nám na prázdniny a dovolené odjíždí lehce. Povzneseni vědomím, že v Libčicích to šlape, i v kultuře, a nemyslím nyní akce organizované městem. Skutečně mě překvapil festival sborového zpěvu, který v evangelickém kostele (s výběhem na farní zahradu) zorganizovaly dvě pěvkyně naší Scanduly. Několik sborů, od malých dětí přes pražské gymnazisty, zapálené pro tuto těžce nepubertální aktivitu svou skvělou profesorkou, až k profesionální exhibici skupiny Brécy, jíž hudební nadsázka a humor nečinily pražádné potíže. Bylo to milé, příjemné, zábavné, opravdové a jedinečné. Nikde v širším okolí, vyjma Prahy, o ničem takovém nevím. A že přišlo málo posluchačů přímo z Libčic? Asi netušili, do jakých různých poloh dnes proniká sborový zpěv. Lidovou píseň střídá jazz, následuje popík a pestrost korunuje genderová parodie feministek. Ale není to televizní hlavní proud, to je pravda. Přesto, v červnu se ozve jiný festival, tentokrát na katolické zahradě. Přijďte. Plevel na zahrádkách vám neuteče, písničkáři ze zahrady ano. Martin Sekera Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci V poslední době se mne řada lidí ptá, zda naše školy budou vypadat tak, jak jsou ztvárněny v architektonické studii zveřejněné na našich internetových stránkách města (sekce školy, odkaz budoucí podoba školy). Všem odpovídám, že ano. Jsem rád, že návrhy škol se líbí. A neopomenu poděkovat všem, kteří mají tyto projekty na starost,i těm, kteří s těmito projekty pomáhají. Jak jsem psal v minulém čísle, chtěl bych znovu poděkovat zaměstnancům škol za pomoc a jejich přístup při skloubení provozu škol s realizací těchto investic. Po krátkém, ale z mého pohledu nezbytném úvodu, přejdu ke konkrétním informacím. A začnu zateplením. V květnu se práce rozeběhly na obou stavbách. A to nejenom v případě zateplení, ale už byla zahájena i výměna oken. A právě proto bude zejména v případě mateřské školky nutné omezit provoz Pěvecké sbory libčická událost roku. Více uvnitř čísla. Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? Zahájení činnosti nové pediatrické ordinace zajímá většinu maminek v Libčicích a v blízkém okolí. Od doby, kdy odešla na zasloužený odpočinek bývalá dětská lékařka ordinující v prostoru u Kolonie, uběhlo hodně času a brzy se ukázalo, že fungování pediatra v Libčicích nad Vltavou má dva zásadní problémy. První věcí bylo vybudování nové ordinace a pak bylo potřeba sehnat nějakou dětskou paní doktorku. Ordinace byla vyprojektována v suterénu domu č.p. 744 v Libčicích ( Na Sahaře) a následně došlo k realizaci díla. Kolaudace ordinace proběhla bez závad na základě kontroly stavebního úřadu na místě a doložení všech potřebných revizí a souhlasných stanovisek od Krajské hygienické stanice a a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Prostory ordinace, čekárny i zázemí pro personál a pacienty jsou kompletně rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem. V čekárně je i hrací koutek pro 6/2009 tak, že bude zúžen do tří oddělení. Děti, jejichž maminky nepracují, nebudou do školky docházet a nebude jim účtováno školné. Toto opatření se nebude týkat dětí v posledním roce před školou, a to proto aby mohla být zajištěna jejich příprava na ZŠ v plném rozsahu. V době uzavření mateřské školy bude v termínu školka pořádat v rámci environmentální výchovy školku za školkou. Obědy budou zajištěny na koupališti, které bude i pro celou akci zázemím (pro případ velmi špatného počasí). Ačkoliv se nám rozeběhly dvě velké akce, dotaci na obnovu veřejné zeleně máme v kapse a další žádosti o finanční příspěvky jsme již v uplynulých měsících tohoto roku podali. Nevynechali jsme ani v květnu příležitost a připravili jsme tři projekty, s nimiž se ucházíme o podporu z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Pokud uspějeme, tak město získá dalších téměř 330 tisíc korun. pokračování na straně 2 malé děti. Velkým oříškem se ukázalo hledání samotné paní doktorky. Celé měsíce jsme inzerovali v odborném tisku a na fakultách vyvěsili inzeráty. Zkoušeli jsme i osobní kontakty. Nakonec jsme paní doktorku Miroslavu Kuglerovou získali a podepsali jsme s ní smlouvu. Paní doktorka Kuglerová měla řízení s krajským úřadem kvůli registraci ordinace. To proběhlo úspěšně a do 14 dní by si paní doktorka měla

2 Strana 2 Květen na radnici: Další projekty se posouvají směrem k realizaci První z nich je již avizované dokončení výsadby stromořadí podél silnice od křižovatek k hranicím města. V loňském roce byla za finanční podpory Kraje provedena výsadba 37 kusů jasanů ztepilých a letos by je na protější straně silnice mělo doplnit dalších 18 kusů. Druhým podaným projektem je stejně jako v loňském roce žádosti o dotaci na spolufinancování projektů, které uspěly v Operačním programu životní prostředí. Loni jsme takto získali od Středočeského kraje 900 tis. korun příspěvek k zateplení školy, letos bude Fond životního prostředí Středočeského kraje podporovat projekty související s obnovou zeleně v obcích. V našem případě se tedy jedná o příspěvek na spolufinancování projektu Obnova veřejné zeleně v ulicích města. Posledním projektem je úprava vstupní části zahrady mateřské školy. V úzkém realizačním týmu a v šibeničním čase se podařilo dát dohromady projekt, který celkově oživí prostor před školkou směrem k Chýnovské ulici. Těžištěm projektu bude úprava travnatých ploch po obou stranách cesty vedoucí k hlavnímu vchodu do školky. Po pravé straně se počítá s pěšinkou pro nejmenší a po levé straně vznikne pobytová louka pro rodiče a děti. Celkem bude vysazeno 7 kusů nových stromů a skoro 470 keřů a popínavek. Mimo to počítáme i s doplněním laviček a dalšího drobného mobiliáře. Pro případné zájemce uvádím, že podoba tohoto projektu bude, stejně jako v případě zateplení školky, uveřejněna na internetových stránkách města. Dalším významným počinem radnice v uplynulém měsíci byl výběr zhotovitele komunikací. Rada města vyhlásila v dubnu formou podlimitního výběrového řízení veřejnou soutěž na zhotovitele komunikací Tyršova, Nerudova, Palackého, Nad Sokolovnou a ulice Bratrská, U Přívozu, Pod Strání, Letecké náměstí. V uplynulém měsíci měli zájemci o účast ve výběrovém řízení možnost doručit své nabídky na realizaci zakázky, přičemž ve stanovené lhůtě město obdrželo 5 nabídek od následujících firem: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., Bláha s.r.o., TANNACO a.s., Silnice Čáslav Holding a.s., SaM silnice a mosty Jak je to s dětským lékařem v Libčicích? příslušné dokumenty vyzvednout na krajském úřadě. (Normálně celé řízení na kraji trvá měsíc, ale že jsme byli údajně vzorní, dají nám to dříve, říkala paní úřednice). Poté se hned paní doktorka přihlásí do výběrového řízení (to je zákonná nutnost) a záměr bude zveřejněn na úřední desce 6 týdnů. Poté doktorku cca do 14 dní až 3 týdnů vyzvou z ministerstva zdravotnictví k účasti na Děčín a.s.. Výběrová komise tyto nabídky posoudila a jako vítěze doporučila schválit firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s. s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH. Rada města se následně s tímto doporučením ztotožnila a komisí vítěze schválila. Stejně jako v minulém úvodníku i nyní musím pro pořádek uvést, že v květnu několikrát jednala rada a kromě různých mezikroků velkých témat řešila i obvyklou, běžnou agendu města. Například žádosti o úpravy nájemních smluv, pronájmy zahrádek nebo například i návrh zápisu do kroniky města za rok Začal jsem poděkováním, poděkováním i skončím. Poslední dubnové dny proběhl na městském úřadě audit prováděný krajským úřadem, který v našem hospodaření neshledal žádné chyby ani nedostatky. Za tento výsledek a za obrovskou míru pečlivosti je potřeba poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu a zejména paní Marcele Majtenyiové. Přeji Vám hezký červen. Matěj Štětka výběrovém řízení. Samotné vyřízení smlouvy s pojišťovnou potrvá jeden měsíc. Paní doktorka Kuglerová přislíbila, že pokud veškeré náležitosti poběží podle předpokladu, bylo by možné začít ordinovat v měsíci září 2009.V příštím čísle LN bychom Vám rádi přinesli s paní doktorkou Kuglerovou rozhovor. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Odpadky kolem Libčic Dne 4. května odpoledne se nad Libčicemi v prostoru nad Evangelickým hřbitovem, na odbočce Ke Studánkám, objevily tři objemné modré pytle domovního odpadu. Člověk si zvykne na všechno, a tak to nikoho ani moc nepřekvapilo. Dovolím si to trochu ironizovat: O co jde? O nic! Však oni to Ti lidé z úřadu uklidí. Ujišťuji čtenáře, že to naši lidé vždy uklidí. Historka se pak vyvíjela následujícím způsobem: Auta míjela hromadu pytlů, až jedno auto zastavilo a z něho vystoupil rozlobený libčický hasič. Chvíli bezradně obcházel nepořádek a pak vytáhl kapesní nůž a jeden z pytlů rozřízl. Po chvíli přehrabování v nevábném domovním odpadu vítězoslavně vytáhl malý kousek papíru. Byl to dobíjecí kupon na mobilní telefon. Tento kupon byl za půl hodiny na mém pracovním stole a přede mnou stál hřímající hasič, dožadující se potrestání viníka. Věc nabrala rychlý spád. Spojil jsem se s majitelem kuponu, a ten brzy stanul na úřadě. Dojeli jsme na místo, kde ta osoba vytrvale zapírala. Dotyčná paní měla s sebou ale naštěstí dvě ratolesti. Když děti spatřily domovní odpad, poněkud se zarazily a posléze holčička řekla: Maminko, to jsou ty obrázky, co jsem Ti nakreslila. Chlapeček ukázal na něco prstem a řekl: Maminko to jsou ta stará světla z našeho auta, co tatínek vyměnil. Žena pak toho už moc nenamluvila. V hodin přišla s omluvou na úřad a vše uklidila. Mnozí z Vás, milí čtenáři, máte podobnou zkušenost. Chraňme si čistotu našeho okolí. Lidé z úřadu stále uklízí odpadky od Turské ulice, výjezdu kolem Chýnovského háje směrem na Tursko, v prostoru nad koupalištěm a tak podobně. Mají ale i jiné důležité úkoly a kdyby se nemuseli zdržovat neustálým úklidem pneumatik, částí automobilních vraků, ledniček a sedacích souprav, mohli by se věnovat jiným činnostem. Ing. Pavel Bartoš, Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: červen Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Chýnovský háj selským rozumem (K článku o kácení stromů v Chýnovském háji v minulém čísle LN.) Aplikovat na Chýnovský háj Lesní hospodářský plán asi není rozumné. Je to, jako bychom na svých zahrádkách hospodařili jako na polním lánu. Určitě by zde lesní hospodáři neměli tvořit rozsáhlé mýtiny, které vedou k vysušování. Také nová výsadba stromků neodpovídá skladbě původních dřevin. Těžba je opravdu důkladná, ale starost o proklestění stávajícího vysazeného porostu poněkud pokulhává, patrně se teď nevyplatí. Že si pro příklad, jak se chovat k lesům všeobecně, nezajedete z Lesní správy Mělník např. do sousedního Rakouska. Tam opravdu neuvidíte hromady pokácených kmenů naskládaných podél silnic, cestou však potkáte auta s přívěsy plnými klád či vlaky plné dřeva, jež sem míří z České republiky. Tam si svoje zelené bohatství chrání pro sebe i pro další generace. Mezi vzrostlými stromy tu dorůstají mladé stromky a probíhá jen probírka bez většího zásahu do porostu. Tím se Při letošním očkování psů přišlo na náměstí Svobody celkem 35 psů s 33 majiteli. Očkování prováděla veterinární ordinace z Libčic nad Vltavou. zachová přirozené klima a udržuje potřebná vlhkost daného regionu. Asi tento způsob není tak efektivní pro peněženku (jinými slovy tržní), rozhodně je ale daleko citlivější pro přírodu a časem se určitě vyplatí. Je škoda, že město do tohoto problému nemůže mluvit. Bohužel se toto hospodaření Lesních závodů netýká jen našeho háje. Podobnou zkušenost mám z křivoklátských lesů. Nenacházím pro to jiné označení, než drancování podle zákona. K přírodě se v mnohých případech chováme macešsky v duchu hesla Po nás potopa. Nevšímavost, lhostejnost, touha po okamžitém zisku vedou mnohé naše kroky. Ale příroda si tyto naše prohřešky sčítá a jednou nám je vrátí i s úroky. A když ne nám, tak našim dětem, vnukům... Asi nestačí se jen zamyslet. Dana Zíková BEZPEČNOST Stále se opakují případy podvodů páchaných na seniorech (Tisková zpráva) Dne 1.dubna v půl třetí odpoledne v katastru obce Sibřina dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Vydávala se za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu, kde z poškozené vylákala finanční hotovost ve výši ,- Kč. Tuto samozřejmě následně odcizila a zmizela. Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaných na seniorech. Ani teritoriu Praha venkov se tato problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi pod různou legendou jako např. : pouliční prodejci nabízení pochybné zboží, řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení zálohy, nabídka levného uhlí, plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat plynoměr/elektroměr. Tímto si pachatelé získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku ji odcizí a zmizí. Jak se vyhnout podvodu: nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu, nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi, pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji, zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe - zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává, v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte, nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha - venkov

4 Strana 4 NAŠE ŠKOLY Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou informuje Červen června 17:30 Veřejný žákovský koncert sál školy 17. června 18:00 Divadelní představení - sál školy 19. června 13:00 17:00 Hurá na prázdniny zahrada školy Červenec července 8:00 17:00 Letní kytarová dílna kapacita 16 míst července 8:00 17:00 Letní výtvarná dílna kapacita 24 míst Bližší informace o letních dílnách i dalším chodu školy naleznete na na telefonním čísle nebo osobně v sídle školy v Letecké ulici 441. MATEŘSKÉ CENTRUM Z Maliny Z důvodů rekonstrukce a též očekávaných prázdnin se MC Malina rozloučilo s prostory v mateřské škole. Neznamená to úplně konec všech aktivit. Budou pouze dočasně omezeny a o prázdninách se odmlčíme, abychom znovu na podzim zahájily s plnou silou. Protože se ve školce předpokládá otevření další, nové třídy, bude pro nás léto ve znamení hledání jiných prostor. věnovala občerstvení, řada maminek, které ušily dárky dětem (velké množství psů a psíků z ponožek) a v především hlavní čarodějnice Simona Šímová. Z nedávných malinových akcí vzpomenu veleúspěšné malé čarodějnice. Konaly se na koupališti a zasoutěžit si a opéci špekáčky přišlo se svými rodiči nevídaných 55 mrňat. Zásluhy na úspěchu měli: sponzorská firma Accon group, která přispěla na ceny a jejíž zaměstnanci byli zdatnými pomocníky při organizaci soutěží, paní Naďa Krejcarová (KAP Neratovice s.r.o.) nám poskytla zázemí a V červnu Vás zveme na tyto akce: Úterý 9. června - Výlet do ZOO Odjezd vlakem je v 8:50hod. Snad nám tentokrát počasí bude přát. Středa 17.června - Stavíme ten největší hrad v Libčicích Od 10 hod na koupališti. Máme k dispozici celé pískové hřiště a půjdeme stavět a tvořit z písku ten největší hrad. Pečeme i bábovičky a uvaříme myšičce kašičku... Zveme všechny děti k budování, s sebou si vezměte lopatky, bábovičky a šikovné ručičky. Sladká pečená odměna Vás nemine. Moc se na Vás těšíme. Připravujeme výtvarnou akci, jejíž uskutečnění chystáme podle přízně počasí na druhou polovinu června. Vyrobíme společně velký barevný obraz a potřebujeme k tomu dětské ruce (barvy, mýdlo a vodu pro malé umělce zajistíme). Upřesnění kde a kdy se bude konat vyvěsíme na informačních deskách, www stránkách a rozešleme prostřednictvím u. Na Vás a Vaše děti se těší za MC Malina Radka, Simona a Martina. www mcmalina.eu

5 Strana 5 SENIOŘI Program Klubu seniorů Červen Odpoledne s anekdotou - připravuje p. B. Venclíčková Malování na hedvábí - připravuje Eva Čermáková, odbor kultury Posezení u kávy a čaje Soutěž s písničkou - připravuje p. K. Šimůnková Zveme i ostatní občany ZE STARÝCH KRONIK Vznik železniční stanice a zánik ostrova Krajina v okolí Libčic se za posledních 150 let změnila k nepoznání. Kdo by dnes řekl, že Dolany od Libčic dělila skála spadající až do řeky a na Vltavě mezi těmito dvěma obcemi byly dva ostrovy s ovocným sadem? Svědectví nám o tom podává libčická kronika: Trať Praha Podmokly počala se trasovat v naší krajině již roku Velkou překážku činila skála Hrádku. Původní spojení mezi Libčicemi a Dolany vedlo po cestě horem přes hřeben kolem Hrádku. Asi před polovinou devatenáctého století dolanští sedláci vylámali část mohutné skály Hrádku v místech, kde prudce spadala do Vltavy a vystavěli tak nejkratší spojení s Libčicemi. Podle jednoho plánu měla Z výtvarné dílny seniorů: malování mandal býti trať vedena tunelem skrz skálu Hrádku a druhý plán ji kladl přímo k řece. Velká povodeň roku 1845 ukázala, že trať musí být vedena výše, a tak další část skály byla odlámána. Tím také vzala za své část zřícenin Hrádku. Při této velké povodni zanikl také u Libčic a Dolan na Vltavě horní a dolní ostrov. Voda je pohltila. Na ostrůvku se dařilo ovocnému stromoví. Trať Praha Podmokly byla dostavěna v roce 1845 a odevzdána veřejnému provozu. lurich KULTURA PODPORA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Vyhlašujeme 2. kolo soutěže o podporu zájmové činnosti v Libčicích nad Vltavou pro období červenec - prosinec Formuláře žádosti je možné stáhnout z městských internetových stránek nebo vyzvednout u paní Evy Čermákové na městském úřadě. Termín pro podání žádostí je do Přijímány budou vytištěné žádosti odeslané na adresu odboru kultury městského úřadu prostřednictvím pošty nebo podatelny. Příjemci finanční podpory na první pololetí letošního roku odevzdají zprávu o využití příspěvku do tamtéž. Ti, kteří mají v úmyslu podávat návrh na finanční podporu své činnosti i pro druhé pololetí letošního roku, odevzdají zprávu o prvním pololetí souběžně s novou žádostí. Pokud má být příspěvek pro první pololetí vyčerpán až po tomto datu, musí být žádost o podporu v druhém kole doprovozena závazným příslibem vyčerpání předchozího příspěvku do konce června a poté podána závěrečná zpráva. Žádosti neobsahující zprávu o čerpání podpory za první pololetí, pokud byla přidělena, budou ze soutěže vyřazeny. Martin Sekera, radní Poznámka redakce: Toto oznámení vypadlo omylem z minulého čísla LN. Omlouváme se, potenciální žadatele o podporu již telefonicky nebo mailem informovala paní Čermáková z městského úřadu. Pokud dojde nějaká žádost po do jednoho týdne, samozřejmě bude zahrnuta do hodnocení.

6 Strana 6 Nové knihy v městské knihovně Pro maminky Bezděková, J.: Učíme naše dítě mluvit. Řečová výchova, TeMi CZ, 2008 Bidat, E.: Alergie u dětí, Portál, 2005 Hanšpachová, J.. Hry pro maminky s dětmi, Portál, 2006 Hofhanzlová, J.: Zdraví pro ženu a dítě přírodními prostředky, Alternativa, 2006 Kopřiva, P.: Respektovat a být respektován, Spirála, 2008 Liedloff, J.: Koncept kontinua, DharmaGaia, 2007 Neustaedter, R.: Problémy s očkováním, Alternativa, 1995 Pudil, P.: Homeopatická první pomoc, Alternativa, 2007 Štromerová, Z.: Možnost volby. Kde mohu přivést své děťátko na svět?, Argo, 2005 Vlašínová, H.: Zdravá zahrada, Era, 2006 Pro všechny Burroughs, A.: Hlava nehlava, Argo, 2006 Cílek, V.: Makom, Kniha míst, Dokořán, 2009 Follet, K.: Na věky věků, volné pokračování Pilířů země, Knižní klub, 2009 Grantová, K.: Jak kat ztratil srdce, Knižní klub, 2008 Jansson, T.: Muminek, komix, Argo, 2009 Ježková, A.: Praha babka měst, Albatros, 2007 King, S.: Cujo, Beta, 2009 Mortonová, K.: Dům u jezera, Knižní klub, 2009 Nesvadbová, B.: Brusinky, Brána, 2009 Pamuk, O.: Sníh, Argo, 2009 Procházková, L.: Slunce v úplňku. Příběh Jana Palacha, Prostor, 2008 Skálová, P.: Malostranské psí jaro, Knižní klub, 2009 Smith, R.T.: Dítě číslo 44, Knižní klub, 2009 Szczygiel, M.: Gottland, Dokořán, 2007 Šabach, P.: Škoda lásky, Paseka, 2009 Vondruška, Vl.: Znamení rožmberské růže, Moba, 2007 Jsou dva světy, jeden nekonečně malý, druhý nekonečně velký, a oba se na sebe dívají. Dokážou se navzájem pochopit? Werber, Bernard(*1961): Mravenci, Knižní klub, 2005 (Den mravenců,2006, Revoluce mravenců, 2007) Francouzský spisovatel, jehož dílo se nezařaditelně pohybuje napříč žánry od kulturní historie, entomologie, fyziky, antropologie, šamanistiky či medicíny. Přečetla jsem všechny 3 díly, 1500 stran výhradně o mravencích, a nenudíte se ani chvilku. Autor si doma nainstaloval umělé mraveniště a život svých malých hrdinů nastudoval opravdu pečlivě. Při jarních pracích na zahradě si dejte bacha. Na ruce vás nešimrá Ferda, ale bojovnice, která na svých cestách došla až na kraj světa a o nás Prstech - ví své. Šárka Sekerová, knihovnice Za málo peněz hodně muziky Jakmile vidím na knihkupeckém pultu pěkný zpěvník, skočím po něm a už ho nesu do knihovny, protože vím, že ho půjčím Kačce Judové. Ta za dva dny přijde, vláčí kočár, kytaru, Frantu, Tondu (předškolkoví synové) a vesele si prozpěvuje písničku ze zmíněného zpěvníku, ve kterém ještě nestačilo uschnout razítko. A takové bylo i letošní setkání zpívajících sborů na farní zahradě, bezprostřední, svižné, kultivované a do milých detailů promyšlené. Moc děkuju. Šárka Sekerová, knihovnice Zpráva z MŠ V termínu bude školka pořádat v rámci enviromentální výchovy Školka za školkou. Děti budou celé dny pobývat v přírodě. Cílem akce bude podpora sounáležitosti s přírodou a životním prostředí, osvojení si elementárních poznatků ze světa živé i neživé přírody a její ochrany. Výstavka prací dětí z Tvořivých dílen Dne 11. června od hodin si budete moci v knihovně prohlédnout, pochválit a posléze rozebrat práce svých dětí z celoročního cyklu Tvořivých dílen. Nalaďte se všeobecně kulturně, neboť součástí akce bude i zpívání. Těšíme se na vás! Kateřina Judová Sborový festival Otevřená zahrada Na konci dubna proběhl v Libčicích nultý ročník festivalu sborového zpěvu a myslím, že se vydařil ke spokojenosti posluchačů, účinkujících i organizátorů. Ráda bych poděkovala všem, kdo na tom měli podíl. V první řadě všem účinkujícím v čele se souborem Brécy kdo je neslyšel, o hodně přišel (www.brecy.info). Doufejme, že to nebylo naposledy, co jsme si je v našem městě mohli poslechnout. Dále patří velký dík městu Libčice nad Vltavou za finanční podporu, libčické evangelické farnosti a farářce Daně Rotkovské, ZŠ Libčice za poskytnutí zázemí, ZUŠ Libčice za zapůjčení kláves a stanu, školníkům obou škol za pomoc, truhlářství Lugi za sponzorský dar dřeva pro dětskou dílnu, Sociálnímu ateliéru Tilia z Nové Vsi nad Popelkou za nezištnou přípravu a vedení dílny pro děti, Dáše Chladové a její žačce Nikol Rousové za obrázek, Martinu Sekerovi za krásné úvodní slovo, Borkovi Titěrovi za moderování a zapůjčení ozvučení mluveného slova, Radkovi Novákovi, Miloši Junkovi, Filipu Novákovi, Davidu Jungmannovi, mému muži nejen za grafické práce a hlavně Lucii Richterové, která to se mnou celé připravovala. Těším se na první ročník už se chystá! Kateřina Judová

7 Strana 7 Tisková zpráva: Mistrovství České Republiky v go 2009 Občanské sdružení Pagoda ve spolupráci s Českou asociací go a městem Libčice nad Vltavou si vás dovolují pozvat na Mistrovství České Republiky v go. Kromě hlavního klání top skupiny, jehož vítěz se kvalifikuje na MS 2010 v Japonsku, je na celou dobu akce připraven bohatý doprovodný program nejen pro zkušené hráče go, ale i pro začátečníky, zájemce o hru a příznivce z řad široké veřejnosti. Pro hráče všech výkonnostních tříd jsme připravili v Libčicích dva otevřené klasifikované turnaje, započítané do GPČR a Gobanligy. Ve dnech VII proběhne handicapový turnaj Cena Liběhradu, během prodlouženého víkendu VII pak turnaj Pohár Starosty Města Libčice. Všichni, kdo zastávají názor, že go je především hra, se mohou zapojit do netradičního pětidenního go maratónu O Čokoládovou Pagodu. Maratón je pořádán pod heslem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a umožňuje sehrát neomezený počet partií s plným handicapem. Vítán je každý, kdo udrží v ruce kameny a chce si zahrát. V restauraci, přilehlé k hrací místnosti, můžete každý den sledovat přímé přenosy z utkání top skupiny, vybrané partie budou po skončení veřejně rozebírány danovými hráči. Pro začátečníky jsou připraveny výukové kroužky, vedené zkušenými lektory. Pro ty, kteří by si snad chtěli od go odpočinout, jsme připravili turnaje v kopané a v petanque, oddechnout si však můžete i v bazénu či na některém ze sportovišť v areálu nedalekého koupaliště. Na koupališti též poběží po celý víkend promítání goistických filmů. Sobotní večer můžete strávit u ohně, nad nímž se bude opékat sele, na neděli připravujeme večerní koncert v libčickém K-klubu. Všem účastníkům i návštěvníkům přejeme, aby se začátek července stal opravdovým svátkem go. Těšíme se na vás v Libčicích. Pro ty, kdo se chtějí seznámit se základy hry, budeme během měsíce června v Libčicích pořádat každou středu výukový kroužek go pod vedením zkušených hráčů. Podrobné informace k MR 2009 i doprovodnému programu naleznete na oficiálních stránkách akce v případě potřeby se můžete přímo obrátit na zástupce organizátorů: Ing. Petr Souček, tel.: , RNDr. Aleš Cieplý Csc., tel: , $!"#! $ % $ &' ( % % $ &' ( % ) % * +, - % * +, - % % % '. % '. / / /. /. ( $. $. $ ( $. $. $ * ' % % $ * %1 * ' % % $ * %1 % *1 $ % *1 $! " # # #! $ % # & '! ( & ) ) )! * # # ) )! + # &!, % & # ' # #! - & # # &. # #! ( / 0! 1 # # ) 2 (&! " ) & ) )! 3# # / & & # 4.! 5 # & # # ) # & # ) &!!, & ) # # # & )!, ) # # & &! $ ) & ) ) &! "# $%& 6! / 7! 8! 9 :5! 5 ) # # & ; # < ' ( ) * * +# *# & +# *# & =::.!! : /. >! 5? #! 5? &? # # ) #! A # &# &B!! " 5 # /,- C ) #! 5 #.# # # &,. &! ( 4 ( 4! "! "

8 Strana 8 Čarodějnice u vody 2009

9 Strana 9

10 Strana 10 Město Libčice nad Vltavou a DSO Údolí Vltavy zvou na zábavný Den u řeky neděle 21. června louka u řeky Loď Libčice nad Vltavou - Řež a zpět. 9,00 14,00 hodin 9,00 z Libčic nad Vltavou do Řeže 11,00 z Řeže do Libčic nad Vltavou 12,00 - z Libčic nad Vltavou do Řeže 13,00 - z Řeže do Libčic nad Vltavou 14,00 z Libčic nad Vltavou do Nelahozevsi se zastávkou v Kralupech nad Vltavou V Řeži na hřišti - pouťové atrakce a soutěže pro děti, výstava sanitek - veteránů. Od 9,00 hodin setkání co největšího počtu princezen (šaty a korunka). V 10,00 hodin malá balónková show. Neváhejte a využijte příležitost, všechny cesty lodí jsou zdarma. 14,00 17,00 hodin Show plná zpěvu, zábavy, tance a soutěží o ceny. Zábava pro malé i velké diváky. Vystoupí finalista soutěže Česko hledá SuperStar Martin Ševčík. Nespoutaný zpěvák a showman Fešák Píno. Hrát bude DJ Tommi všechny hudební styly. Stánky s občerstvením, perníkem, medovinou, balónky, pouťové atrakce, SDH Libčice, Asociace dobrovolných záchranářů ČR o.s. atd. Každé dítě dostane cukrovou vatu zdarma.

11 Strana 11

12 Strana 12 Libčice 3. Kdy: Neděle od 14:00 hod. Kde: Sokolské hřiště (v případě špatného počasí sokolovna) Zveme všechny rodiče a děti, jejich příznivce a diváky za tímto účelem: Oslavy 100. výročí založení Sokola Libčice Přiblížit činnost jednotlivých oddílů Společné soutěže rodičů a dětí Co Vás čeká: Sobotní zápasy v házené Neděle: 09:00-12:00 Dopolední aerobik 14:00 Ukázky činnosti oddílů Rodičů s dětmi, malých dětí a aerobicu Soutěže v jednotlivých oddílech pro děti i rodiče malá odměna Hra s trenéry stolního tenisu Skoky na trampolíně Prodej domácího cukroví Na závěr táborák Zisk z dobrovolného vstupného a prodeje cukroví bude použit na zakoupení hracích prvků na sokolské hřiště Sokol Libčice informuje Oddíl házené v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v sobotu : - 9:00 Turnaj dorostenců - 13:00 Zápas v miniházené - 14:30 Mistrovské utkání mužů - 17:00 Utkání žen regionální liga Oddíl aerobiku v rámci oslav 100. výročí založení Sokola Libčice pořádá v neděli aerobikové dopoledne: - 9:00-9:45 Dance aerobic - 9:45 10:30 Step aerobic - 10:30 11:15 Posilování Zveme všechny děti, dívky, ženy, přijďte si s námi zacvičit a vyzkoušet si jednotlivé lekce, které cvičíme celý rok. S sebou: dobré boty, ručník, pití a dobrou náladu. Pietní zastavení

13 TÉMA Z úspěšného nultého ročníku festivalu sborového zpěvu by neměla být zapomenuta tato zajímavá přednáška prof. Zdeňka Bednáře z Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. Pěvecký sbor komunita osobností Strana 13 Dělá něco velmi starého, kdo zpívá ve sboru. Dokonce prastarého, když při tom tančí. Protože právě spojení tance a zpěvu je nejstarší. Dávné komunity dávaly právě tímto projevem znát svou těsnou sounáležitost a vzájemně si poskytovaly útěchu a pocit jistoty. Jako se lidé těsně semknou, když se něčemu brání, i sborové zpívání má něco z toho. Houf, který patří k sobě se vzájemně posiluje, své síly umocňuje. Snáze čelí obtížím života i nástrahám nejednoho tajemství. Protože jednou z cest, jak se vyrovnat s tajemnem za obzorem všedního dne, je právě sborové zpívání! Je velmi pravděpodobné, že nejúspěšnější sborovou skladbou bylo vystoupení unisono zpívajících husitů v bitvě u Domažlic 14. srpna roku 1431, kdy jejich dokonale přesvědčivý projev zahnal na útěk účastníky 5. křížové výpravy vedené proti českým křesťanům a k boji vůbec nedošlo. Dodnes nevíme, zda najatí bojovníci utekli proto, že hudebně nadaní husité zpívali tak dobře, anebo naopak tak špatně, že se to zkrátka nedalo poslouchat a bylo tudíž nutno dostat se z dosahu tohoto akustického zážitku rázným úprkem. I tak se tento dávný příběh i po téměř šesti stech letech dobře poslouchá. Kdyby k podobnému odchodu publika došlo při současném sborovém vystoupení, bylo by to považováno za neúspěch. Avšak už v době husitské měl sborový zpěv v naší evropské civilizaci za sebou pěkně dlouhou tradici a ten, kdo se domnívá, že se sborovým zpěvem se v Evropě začalo až v 19. století v souvislosti s rozkvětem národnostního cítění, a že společenský zpěv v besedách, spolcích a jiných seskupeních razil novou cestu sborovému zpěvu poprvé, se v určitém ohledu mýlí. Sborový zpěv můžeme samozřejmě nalézt v dávné minulosti po celém světě, ale v naší bohatě strukturované evropské civilizaci leží v kolébce mnoha podstatných kulturních jevů. Chór vedený koryfaiem a pohybující se v kruhové órchestře buď v trojčlenném pětistupu či v pětičlenném trojstupu, měl původně zásadní roli v náboženském kultu bohů Dionýsa a později i Apollóna a z jeho dithyrambů, jakýchsi sborových kultovních písní se zrodila úctyhodná řecká tragédie. Napřed byly sborové písně, pak teprve zvolna přibývali herci. U Aischyla nalezneme rozsáhlé sborové scény, kdy jeden herec vede dialog se sborem. Ostatně Aischylos zavedl i druhého herce a teprve Sofokles třetího. Sbor nejen zpíval, ale vždy také tančil. Proto se jeho stanoviště nazývá órchestra- orchéomai znamená tančit a orchéstika je taneční umění. Teprve v baroku se dostává sbor na scénu/další řecké slovo skéné/ a v orchesteru zasednou nyní instrumentalisté a ti dnes naštěstí netančí, byť to stále mají v názvu! Ale i komedie pramení ze sborového zpěvu. Komé znamená vesnici, ódé píseň. Jde původně o tančící průvod zpívajících venkovanů nesoucích symboly plodnosti. Obsah jejich písní by se nedostal do žádné čítanky na světě. A tragédie zase, jak už bylo řečeno, vznikla zdramatizováním sborových, avšak v kostýmech i tančených písní. Kostýmy satyrů, sboristů oděných v kozí kůže, daly dnes uctívanému literárnímu útvaru název.tragos znamená kozel a víme, že ódé je píseň či zpěv. Kozlí zpěv je opravdu správným překladem tohoto slova. Ne všichni sboristé vědí, jak barvitá minulost se skrývá za jejich přitažlivou zálibou. Sbor v řecké tragédii mluví v jednotném čísle. Jakoby reprezentoval nějakou velikou skupinu, hlubinu její mysli, kde se všichni potkáváme, kde jsme všichni příbuzní v proudu života, jež nás unáší. Dionýsos vždy přináší nejen opojení, ale také spoléhá na síly života, jež nemáme plně pod kontrolou, které ale často nabývají ohromujícího vlivu. Prvek přítomnosti něčeho pod prahem úplného vědomí je příznačný. Síla možnosti zasáhnout či oslovit člověka se zvětšuje, pokud se pohybujeme na hraně vědomého a nevědomého. Umění se zde stává nástrojem touhy překročit obzor všedního dne a spolehnout se ne na skutečnosti vytvořené člověkem, ale těšit se ze sounáležitosti se vším živým, spolehnout se na nezničitelnost života jako takového. A právě opojený satyr je symbolem toho všeho. Ne náhodou byla tragédie součástí starořeckého státního náboženského kultu. Její předvádění bylo součástí bohoslužeb. A chór zde sehrává podstatnou roli. I dnes se podobné nevšední zážitky při sborovém zpěvu dostavují a také kvůli nim chodíme zpívat. Někdy dokonce i na kůr či kruchtu, protože etymologie slova chór je neúprosná. Rozhovor několika subjektů, původně však dialog v antické tragédii, pokračuje i ve středověku. Hudební rozhovor dvou sborů, tzv. antifonální zpěv, či rozhovor sólisty se sborem, tzv. zpěv responsoriální v nádherném světě gregoriánského chorálu, také není náhodným jevem. Je třeba zdůraznit, že zárodek jakéhokoli dialogu je dávno připraven v nitru naší psychiky. I my umíme o samotě sami se sebou rozmlouvat, někdy i nahlas a mnozí z nás by se k tomu jen stěží přiznali. Ale kolik kulturních následků má na svědomí tato roztomilá danost? Co způsobilo vznik obdivuhodné barokní instrumentální formy tzv. concerta grossa? Inu právě tato schopnost. Dvě odlišná hudební seskupení si vzájemně odpovídají, vedou dialog a někdy dokonce takřka zápasí. Ne náhodou leží v základě tohoto slova latinské certamen, zápas. Ale je zde přítomen i souhlas, jako výsledek předchozího zápasu. Lze dokonce říci, že hudba je proces, ve kterém protikladné síly dojdou formou zápasu ke konečnému souladu. Jde vlastně o jakýsi zhuštěný tvar, který známe ze života. V základě každého dnešního koncertu pro nějaký sólový nástroj a orchestr leží tento duchovní proces, který proběhl jako předobraz dnešních formálních hudebních útvarů v baroku. Ale jelikož je onen proces trvale součástí naší psychiky, objevuje se znovu na jiných místech světa a v jiných kulturních souvislostech. Jeden z dokladů představuje vznik jazzu v nitru 19. století v Americe. Onen jev, který nazýváme call and response neboli zvolání a odpověď, leží v základech tohoto oslňujícího hudebního žánru a zcela jistě vzniknul při práci na plantážích. Worksongy ostatně představují zárodečný tvar budoucího jazzu. Jedna z teorií o vzniku hudby jako takové dokonce počítá s tím, že hudba vznikla při práci. Burlaci na Volze by k tomu jistě měli co říci stejně jako zemědělci, kteří mlátili cepem obilí a tuto bohulibou činnost organizovali hudebně, aby nedošlo k případné nehodě./ostatně právě zmínění husité si byli dobře vědomi, že cep je zbraň./ Jsem toho názoru, že život je mnohem pestřejší a že hudba vznikla na světě mnohokrát a zcela jistě z mnoha různých důvodů. Určitě mnohokrát byla jak vynalezena, tak zapomenuta. Zdrojem hudby je totiž naše psychika, připravená vždy reagovat na inspirující podnět. Vnitřní dialog je naší přirozenosti dán a může být nástrojem poznání. Ale pokud podobný postup externalizujeme, můžeme se o své poznání rozdělit s celou komunitou a nezůstat jen u něho.v každé době se jedná i o zdroj útěchy z existenciální úzkosti, jež nejčastěji sužuje především ty inteligentnější z nás. Ono kiplingovské jsme jedné krve, ty i já odráží staletou zkušenost. I proto se v

14 Strana 14 bouřlivých historických dobách lidé shromažďovali ke sborovému zpěvu. Jejich odhodlání k něčemu, nad čím pak potomci kroutí hlavou, bylo často nutno načerpat ze společného ducha a ten se mohl i fatálně mýlit. Společný duch totiž nepředstavuje záruku pravdy. Masové scény nalezneme například během francouzské revoluce, kdy byly k vidění i více než dvoutisícové sbory. Ale i v zemích, kde má sborový zpěv dávnou a úctyhodnou tradici, se potkáte s mnohasetčlennými sborovými tělesy! Vzpomeňme jen londýnského provedení Dvořákovy Stabat Mater za řízení samotného autora. V březnu roku 1884 mu k provedení jeho obdivované skladby nastoupilo 840 zpěváků /250 S, 160 A, 180 T, 280 B/. Haendlovská tradice oratorního zpěvu se v Anglii udržela dodnes a kdysi inspirovala i Haydna a našemu Dvořákovi otevřela cestu za moře. V čem však spočívá přitažlivost sborového zpívání ve všech historických dobách? Lidé instinktivně poznávají, že umění je obdarovává. Bývá to chápáno jako fráze. Nadšené, ale bezobsažné řečičky. Ale žít v blízkosti umění znamená pobývat u bran velikého tajemství. Tím tajemstvím však je hlubina naší mysli a to fráze není. Je to naše hluboké moře, náš niterný vesmír. Ta hlubina je nám sice společná, ale ne každý má touhu a odvahu do ní sestupovat. Skutečný umělec, ať autor či interpret, to však dělá spontánně a časem získá zkušenost. Dostává se stále hlouběji. Jde o jakýsi způsob meditace. Nalezneme ji po celém světě. Umění je totiž nekonečnou cestou při zkoumání vlastního nitra, jež otevírá pohled do vnitřního světa nás všech. Umělecká díla jsou záznamy o těchto ponorech do hlubin. Hlubiny však svá tajemství žárlivě střeží a mnohé z toho, co je na povrch vyneseno jako krása, se v hlubině mohlo jevit jako přízrak. Je to jako s korálem, jehož latinský název zní Corallium rubrum. Hluboko pod hladinou se díky vodnímu světelnému filtru jeví jako černomodrý, ale vynesen nad hladinu je zářivě červený. Jaký vlastně je? Vnější svět podléhá stejným zákonům jako svět naší psychiky. Paradoxně tak ponorem dovnitř poznáváme i okolní svět. Poustevník z hor ví často o lidech víc, než lev salónů. Ale i tak jsme tajemstvím sami sobě. Vždyť neznáme ani přesnou podobu záprstních kůstek těsně pod povrchem hřbetu vlastní ruky a pokud vše dobře dopadne, nikdy ji nepoznáme. O podobě a tvaru vlastního srdce platí totéž. To, čemu říkáme já, je pro nás samé často stejným tajemstvím jako vrcholy vzdálených hor. Hledači tajemství v hlubinách psychiky, a sboroví zpěváci jimi nesporně jsou, vynášejí na povrch krásu a ta je jim útěchou, protože je projevem radosti, jež se ukrývá na dně veškerého života. Říká se, že smutek může člověk snášet sám, ale k radosti je třeba dvou. Ne náhodou se F.Nietsche vyjádřil, že na vrchol hodnot je třeba dosadit krásu, abychom nezahynuli na pravdu. Tvrdí, že život a svět jsou ospravedlnitelny jen jako jevy estetické. Proto skutečné umění přitahuje všechny hledače hodnot. V umění se i pravda jeví jako jedna z podob krásy a krása je projevem radosti, byť by to byl přetavený pocit tragiky. Konečnost lidské existence a její křehkost se v umění proměňuje na smíření s lidským údělem. Drtivý zážitek mizí a zůstává soucit a solidarita s člověkem. Hudba lidi sdružuje na základech oproštěných od sobeckých zájmů, byť by realizační sféra byla plna nejrůznějších lidských slabostí. Georges Braque kdysi řekl, že lidé získávají diplomy, ale ztrácejí instinkt. Než vám umění přinese poznání, může ale člověka pořádně znepokojit. Vždyť klade nelehké otázky. Dokonce se zdá, že to co z uměleckého dědictví minulosti zůstává stále živé, dosud nenalezlo odpovědi, o které požádalo už dávno. Kultura je v určitém ohledu nádobou, kde se podobné otázky uchovávají. Být vzdělaný znamená dovolit jim, aby nás znovu a znovu oslovovaly. Mají totiž sílu nás proměnit. Takřka touží po naší reakci. Řečeno s N. Wienerem: Nevím, co jsem řekl, dokud jsem neslyšel odpověď druhého. Umění přímo touží po komunikaci. Holanův verš říká: Vždyť ani ten, kdo je docela opuštěn lidmi, přízraky, zvířetem i věcmi a kdo tedy hovoří sám se sebou, neříká to kvůli sobě.. Hudba spolu s dalšími uměními dotváří svět. V umění pokračuje proces stvoření. Jde vlastně o kontinuální proces sebepoznávání, vlastní jádro kultury v širokém slova smyslu. Naše zkušenost o konečnosti všeho nás vede spolu s uměním ke komunitě. Hudba má úžasnou schopnost ji vytvářet. A podle Junga společnost vzkvétá jen tam, kde každý jedinec je pamětliv vlastní svéráznosti a neidentifikuje se s ostatními. Je to komunita osobností. Jen taková komunita má smysl. Osobnost nepohltí, ale umožní jí vykvést. I to je platný pohled na otázku, jak může vypadat sbor. I když s postupujícím věkem umění a život tvoří jednotu, naším velikým a slavným vrcholným dílem je vhodně žít./ Montaigne/ Sborové zpívání nám k tomu může velmi napomoci. Bude i v budoucnosti platit věta, kterou pronesl Smetana při poklepu na základní kámen budoucího Národního divadla? V hudbě život Čechů. Jsme malá země. Naše síla je ve vzdělanosti, v serióznosti a také v mravnosti. Stále se rodí velký počet nadaných lidí, kteří mají sklon své sebevědomí vyvažovat citlivostí a svou tvořivost zodpovědností. I když kolem sebe vidíme i osoby, které dělají práci, na kterou nestačí, cechu hudebníků se to netýká. Hudebníci a zpěváci kráčejí životem vyrovnaným krokem, protože vědí, že mluvčího za sebe poslat nemohou. Jsou zvyklí tvrdě pracovat, kontinuálně se vzdělávat. Pokud tomu tak bude i nadále, může být Smetanův postulát i v budoucnosti naplněn. Pokud ne, pak se nás bude týkat Murphyho věta, že vzdělanost nás celý život pronásledovala, ale my jsme byli rychlejší! Ať se to nestane! Máslovické skotačení sobota 6. června 2008 na návsi v Máslovicích hod. Program: dudáci na skotské dudy a bubny The Rebel Pipers taneční skupina Caledonian Club (ukázky, výuka a společné tančení skotských tanců) hudební skupina HRADNÍ DUO tvořivá dílna na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů soutěž v hodu kládou a o skotského siláka občerstvení, skotská whisky široký výběr veselé čaje pro skotačící od čajovníka Huberta pečení skotského chlebíčku Bližší informace na nebo na tel:

15 Strana 15 AFK Libčice nad Vltavou pořádá 12. června od 16 hodin na hřišti v Letkách DĚTSKÝ DEN Pro děti jsou připraveny soutěže a na závěr ukázka výcviku policejních psů. Zveme všechny děti. Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu Široký sortiment oblečení, obuvi a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Pondělí ,00 18,00 hodin Úterý ,00 17,00 hodin

16 Strana 16 MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Nová možnost inzerce na webu města. podrobnosti na straně 19 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name

17 Strana 17

18 Strana J. Čížkovský P. Houser M. Vejbora

19 Strana 19 Nová služba pro inzerenty Inzerce na webu města Prodám chatku v areálu Pod Saharou. Cena dohodou. Jen vážnému zájemci. RK nevolejte. kontakt: Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Inzeráty budou vkládány na levou stranu na svislý modrý pruh. Maximální rozměr inzerátu: 170px 350 px, formát: gif, jpg, png, pouze statické obrázky. Inzerát se může vložit kdykoli v měsíci, na 7, 14 dní, měsíc (tedy od data, které si bude inzerent přát) atd. Inzerát bez dalšího možného rozkliku 7 dní 50,- Kč 14 dní 90,- Kč měsíc 160,- Kč Inzerát s možným rozklikem a otevřením vlastních stránek inzerenta 7 dní 100,- Kč 14 dní 180,- Kč měsíc 350,- Kč Při opakování inzerátů na webu další měsíc 10 % sleva. Inzerent se současnou inzercí v LN 10 % sleva. Slevy se nesčítají Informace: nebo tel Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione. v termínech: cena za osobu: ,- cena 4300,- K hlavní termín ,- K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

20 Strana 20 Zaènìte nový život v Zahradì 11 bytù se spoleènou zahradou a parkováním na pozemku moderní nízkoenergetický viladùm 3 minuty chùze od vlakového nádraží rekonstruovaný objekt bývalého kina zaèátek stavby ve II. ètvrtletí , Kè*/m 2 *cena bez DPH (9%)

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si vždy tolik peněz, kolik potřebujete. Peněženku uložte vždy

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 představení akce FESTIVALPARK PRODUCTION s.r.o. M.Krásové 923/9, Praha 9 marek@festivalpark.cz www.festivalpark.cz Představujeme zcela nový adrenalinový víkend s překážkovým

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a gaučů,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více