Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)"

Transkript

1 Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

2 Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Č.ú: /2010 Registrace MV dne OS je dobrovolné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu. web: tel: , Statutární zástupci: Mgr. Markéta Řeřichová - předsedkyně Mgr. Kateřina Dunovská - místopředsedkyně Robert Neradil - místopředseda Poslání a cíl činnosti Posláním OS Cestou necestou je prostřednictvím psychosociální podpory ohrožených dětí a jejich rodin, včetně dětí umístěných v dětských domovech, především: Emocionální a sociální rozvoj osobnosti dítěte Posílení rodinných a dalších vztahů Posílení rodičovských dovedností rodičů ohrožených dětí

3 Centrum pro rodinu Cestou necestou 1. Úvodní slovo Vážení a milí, je tomu právě rok a měsíc, co jsme získali klíče od nebytového prostoru na Plzeňské 174 v Praze 5 a v krátké době vytvořili sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi s pověřením k SPOD. Představu, jak službu vést, jsme měli jasnou, její financování však zcela v mlze. S několikatisícovým vkladem a nezištné pomoci od svých blízkých a stoprocentní nejistotou do budoucna jsme začali nabízet své služby a psát granty či žádosti o dotace. Díky Nadaci Terezy Maxové, která nám jako první svěřila důvěru a finanční prostředky, jsme se v květnu 2012 proměnili v zaměstnance, byť na kratičký úvazek. Díky patří též všem, kteří nás podpořili následně, ke konci roku už bylo zřejmé, že nás bude pět. Různorodost a opravdový zájem týmu pomohly vytvořit bezpečné prostředí pro klienty, ve kterém jsme společně vyřešili či zmírnili jejich trápení. Pozitivní zpětná vazba od pracovníků OSPOD na sebe nenechala dlouho čekat a s důvěrou se na nás začali obracet s dalšími a stále obtížnějšími případy. Naše služba úzce propojuje sanaci rodiny a terapeutické služby, poskytujeme komplexní psychosociální podporu rodinnému sytému s důrazem na celostní rodinnou terapii, hlubokým respektem k individuálním potřebám klientů. Potvrzuje se nám, že právě takový přístup přináší rychlou a pozitivní změnu v životě rodin ohrožených dětí. Zveme Vás k bližšímu setkání s naším ročním dítětem. Kateřina Dunovská vedoucí Centrum pro rodinu Cestou necestou

4 2. Kdo jsme a co děláme Náš tým se sestává z odborníků v oblasti péče o ohrožené děti: dětská psycholožka a speciální pedagožka, psychoterapeuti a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociální práce a psychoterapie s dětmi se sy CAN, stejně tak jako v oblasti ústavní výchovy. Poskytujeme odbornou psychosociální podporu dětem ohroženým sy CAN a jejich rodinám s cílem vytvořit stabilní a bezpečné prostředí pro jejich zdravý vývoj. Cílem služby je pomoci vytvořit stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro dítě tak, aby se předešlo jeho týrání, zneužívání či zanedbávání. Cílem služby je rovněž obnova stabilního a bezpečného rodinného prostředí pro dítě citově, výchovně či materiálně zanedbávané. Služba tím podporuje setrvání dítěte ve své vlastní rodině a předchází jeho umístění do ústavní péče. Ohroženým dětem a jejich rodinám poskytujeme služby: 1. Sanace rodiny - stabilizaci rodinného zázemí dítěte 2. Psychoterapeutické služby pro děti, rodiče i rodinný systém (stabilizace vztahů v rodině, posílení výchovných dovedností rodičů, dosažení dohod, podpora osobnostního růstu členů rodiny). Obě části služby jsou provázány a celková služba je úzce propojena s orgánem SPOD.

5 Služba je akreditovaná v rámci: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pověření k sociálně právní ochraně dětí, v oblasti: o pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, výchovné poradenství rodičům o poskytnutí osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. 3. Co jsme zvládli v roce Statistika služby sanace rodiny a psychoterapie Počet klietů: Počet klientů Rodiny 38 Děti 55 Dospělí 58 Region: Region N % Praha % Praha % Praha 3 2 5% Praha - ostatní 7 18% Středočes. kraj 5 13% Jiný kraj 3 8% celkem 39 1 Jiný kraj 8% Stř. kraj 13% Praha - ostatní 18% Praha 3 5% Praha 2 18% Praha 5 38%

6 Počet intervencí: N celkem N celkem % Sanace rodiny % Sanace rodiny terénní 97 Sanace rodiny ambulantní 31 Psychosociální poradenství % Terapie individuální 183 Terapie rodinná 98 Krizová intervence 12 Problematika: N Náhradní forma péče o dítě ústavní výchova/předběžné opatření 3 pěstounská péče/adopce 2 otázka svěření do péče jiné osoby 3 Syndrom CAN fyzické týrání dítěte 2 psychické týrání dítěte 2 zanedbávání 6 Konflikty a rozvody rozvodové spory 6 konflikty mezi rodiči /neschopnost dohody 8 vážné konflikty rodič x dítě 3 nejasné hranice dítěti 4 Obtíže dítěte opožděný vývoj dítěte 1 neurotické obtíže dítěte 7 obtíže ve škole, trávení volného času 3

7 záškoláctví 8 útěky z domova 1 šikana 2 sexuální styk před 15 rokem věku / těhotenství v dospívání 1 jiné poruchy chování 4 Zdravotní, osobnostní a sociální zátěž rodičů psychiatrické onemocnění rodiče 3 rizikové rysy osobnosti rodiče 10 závislost rodiče na OPL 4 bytové problémy 10 pomoc s vyřízením dávek 5 nezaměstnanost 6 dluhy 4 *Počet označuje jednu či více oblastí problematiky dle jejich výskytu v rodinách uživatele služby Projekty již v běhu Stěžejní službou našeho Centra je sanace a psychoterapie pro rodiny s dětmi ohroženými sy CAN. Jejich společnými rysy jsou: pružnost a vzájemná prostupnost aktivity šité na míru potřebám rodiny terapie do domu ve výjimečných a opodstatněných případech (nutnost navázání kontaktu s rodinou, krizové situace, zdravotní stav rodiče) Sanace rodiny Oblasti poradenství a asistence: Ve vztahu k rodičům výchova péče o dítě úprava podmínek pro přijetí dítěte podpora rodičovské role orientace v dávkovém systému bydlení zaměstnání vč. zprostředkování práce podání žádosti k soudu a komunikace se soudem vyřizování důležitých záležitostí (ukončení nájemní smlouvy, potvrzení o příjmech, aj.) mezilidské soužití (agresivita mezi partnery, hlučné projevy v domě)

8 zprostředkování dluhového poradenství zprostředkování poradenství v OPL Ve vztahu k dítěti docházka do MŠ docházka, přestup, výchova na ZŠ/SŠ příprava do školy a školní docházka volnočasové aktivity pro dítě logopedie, psychomotorický rozvoj dítěte specializovaná péče o dítě (APLA, neurologické vyšetření, aj.) jednání se školou aj. institucemi v zájmu klienta Další intervence motivační rozhovory krizová intervence kontrola péče a bezpečí dítěte propojování rodiny, komunikace se širší rodinou dítěte koordinace případu s OSPOD zajištění práce terapeuta v terénu (péče o ostatní členy domácnosti) Příběhy s dobrým koncem Oblast sanace rodiny: Po šesti měsících intenzivní spolupráce s rodinou přiznal soud schopnost rodičů pečovat o svou tč. šestiměsíční dceru, jež se vrátila zpět do jejich péče. Rodinu dále doprovázíme. Osamělé mamince s autistickým chlapcem a 4 měsíční dcerou jsme poskytli podporu v mnoha oblastech její náročné situace aktuálně umocněné vystěhováním. Jiné mamince, propuštěné z PL Bohnice a ocitající se v dluzích, jsme účinně pomohli k návratu do práce a stabilizaci finanční a dluhové situace, či s úpravou péče o syna. Dále se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s rodinou, u jejíchž dětí byla zvažována změna dohledu OSPOD na umístění do ústavní péče, a to po předešlých marných pokusech několika organizací o vstup do rodiny. Díky navázané důvěře rodičů se velmi rychle a efektivně podařilo zmírnit hlavní příčiny ohrožení dětí, a ty mají dnes stabilní prostředí domova. Nově vstupujeme do rodiny s vážným podezřením na fyzické týrání kojence. Navázali jsme spolupráci s dvěma úklidovými firmami pro zaměstnávání našich klientů Psychoterapie pro rodinu Probíhá individuální psychoterapie k hledání nového pohledu a cesty z psychických a vztahových obtíží dětí či rodičů a k posilování jejich sebedůvěry. Přizváním ostatních členů rodinného systému se setkání mění v terapii rodinnou s cílem rozkrýt příčinu nežádoucího jednání členů rodiny, rozpoznat a narušit zažité nevhodné role členů rodiny a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny. Terapeuti Centra doprovázeli v r jak rodiče malých i nejmenších dětí a posilovali jejich rodičovské schopnosti a dovednosti, tak i adolescenty s vážnými výchovnými problémy. V obou případech se mnohdy jednalo o přímou prevenci odchodu dítěte do ústavní péče.

9 Příběhy s dobrým koncem Zdařilo se urovnat vztahovou mapu a formu péče u chlapce s výrazně manipulativním dědečkem, či odvrátit nástup do diagnostického ústavu u chlapce, který v afektu zaútočil na svou matku. Podařilo se též vyřešit podezření na fyzické týrání dvou dospívajících chlapců. Zde cílíme na samotné příčiny výchovných problémů, a tím jsou zpravidla narušené vztahy rodičů a dětí či rodičů navzájem, tak jako nedostatečně nastavená pravidla rodinného soužití. V obojím případě se nám daří z cca 90% situaci v rodině výrazně či alespoň částečně zlepšit. Ošetření neurotických projevů dítěte, ať již v důsledku konfliktů rodičů, školní docházky aj. je důležitou součástí naší práce. Další oblastí je terapeutická podpora rodičů selhávajících ve své rodičovské funkci, mnohdy již v dlouhodobé péči OSPOD. Dařilo se též budovat důvěru u psychiatricky nemocné matky dospívajícího syna, jehož křehké rodinné zázemí je vážně ohroženo. Pozoruhodně stoupá počet rodin s rozvodovou problematikou, přicházejících do terapeutických služeb Centra, s cílem také mimo jiné dojednat dohodu k úpravě péče o dítě, či ošetření dětských traumat způsobených konflikty rodičů. Umožňujeme soudně nařízený asistovaný styk s dítětem rodičům, kteří procházejí hlubokým konfliktem a bez odborné podpory situaci vzájemných kontaktů nezvládají. Vedle rodinné terapie poskytujeme v rozvodových sporech též individuální doprovázení rodičů při zvládání vysoce zátěžové rozvodové situace tak, aby mohli zůstat oporou pro své dítě. Systémovým problémem se ukázala nemožnost alespoň částečného hrazení psychoterapeutických služeb v rámci sociálně aktivizační služby s rodiči s dětmi s pověřením k SPOD. Povinnost hradit terapeutické služby pro klienty s dostatečnými příjmy považujeme za nezbytou z těchto důvodů: Sociálně právní ochranu dítěte nezbytně vyžadují i děti rodičů finančně zajištěných. Finanční spoluúčast rodičů na službě výrazně zvyšuje motivaci rodiny k práci na kýžených změnách v krátkém časovém období. Psychoterapeutická služba zdarma je mnohými rodiči vnímána jako nedostatečně odborná. Nemožnost zpoplatnit pravidelné služby v rámci SPOD diskriminuje zařízení a odborníky s hlubokou erudicí v oblasti sy CAN oproti soukromým psychosociálním zařízením. Možnost současného poskytování služeb hrazených i nehrazených pro děti vyžadující SPOD by poskytla pružnou a komplexní intervenci odborného týmu. Zpoplatnění služby by výrazně napomohlo solidaritě majetných s nemajetnými klienty. Zpoplatnění služby by snížilo náklady na provoz služby doposud financované z dotací, grantů a sponzorských darů. Budeme hledat transparentní a schůdné řešení tohoto problému.

10 Dramaterapie a arteterapie v práci s rodinami Při terapeutické práci s rodinami se velmi osvědčilo využívání uměleckých terapií, zvláště dramaterapie. Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky němuž jedinec poznává sám sebe, a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální složku komunikace. (Valenta 2001). Hraní rolí, sochání, imaginace, výtvarné ztvárnění emocí, situací, přání pomáhalo nacházet cestu k sobě i druhým, a to zvláště prostřednictvím abreakce odžití, odreagování často negativních emocí, prostředek k dosažení katarze katarze osvobození od duševních konfliktů, zbavení pocitů viny, vnitřního napětí, stresových stavů společně s nahromaděnou agresí korektivní emoční zkušenosti získaná zkušenost, která je v kontrastu s negativním očekáváním ztvárnění rolí očekávané chování, vnější projevy, vnitřní představa o určité roli Vztah mezi uměním a terapiemi využívajících uměleckých prostředků zajímavě vyjádřil v polovině minulého století francouzský malíř Jean Revola: Hledáme-li terapii, nenalezneme nic, hledáme-li umění, nalezneme terapii. Tato tvořivá terapie vede i klienty našeho Centra k větší přirozenosti, motivuje je k rozšiřování repertoáru životních rolí, pomáhá korigovat nevhodné chování a nalézat optimální spojení mezi vnitřním prožíváním a vnějšími projevy. Jejím velkým přínosem je také vybití agresivity, strachu, smutku v bezpečném rámci hraní rolí nebo výtvarného projevu, odreagování a odžití vnitřních zranění duše a vcítění se do pocitů druhých.

11 Ambulantní diagnostická zpráva Novinkou v naší práci i v systému péče o ohrožené děti se stala ambulantní diagnostická zpráva, kterou naše Centrum vypracovalo k devítiletému chlapci umístěnému tč. v Klokánku a docházejícího do našeho zařízení na terapii. Ten by v opačném případě přešel do diagnostického ústavu, aby se zhodnotila situace rodiny. Díky samotnému vytváření zprávy byla objevena vůle babičky chlapce vzít si jej do pěstounské péče. Vytvořili jsme unikátní formulář pro dálkové vypracování všech dílčích oblastí diagnostické zprávy, který byl za laskavého přispění s tř. učitelkou, pracovníky Klokánku, OSPOD či lékařkou vyplněn a dopracován naší psycholožkou, etopedem, terapeutkou a sociální pracovnicí do komplexní diagnostické zprávy shodné s výstupem z dětského diagnostického ústavu Spolupráce s organizacemi Pro zasíťování služeb, které pomáhají naše klienty navrátit do úspěšného života, s potěšením využíváme služeb či jinak spolupracujeme s organizacemi: RUBICON Centrum, Centrum pro rodinu Drop-In, Apla, Alma femina, Program 5P sdružení Hestia, Projekt Kámoš Barevného světu dětí, PPP, SVP, HoSt, Dům tří přání, aj. Ale především nás těší spolupráce s OSPOD, zejm. MČ Praha, 2, 3, 5, 6. Ta se během prvního roku natolik ustálila, že jejich pracovníci se po více než roce nabytých zkušeností s našimi službami na nás obracejí s důvěrou i ve velmi složitých případech. Důvěru umocňuje velice kladná zpětná vazba od samotných klientů, se kterou se svěří na OSPOD. Daří se nám úzce a konstruktivně s OSPOD spolupracovat na případech ohrožených dětí tak, aby příběh těchto dětí směřoval k jejich nejlepšímu zájmu Aktivity Seminář Pěstounská péče na přechodnou dobu 20 září 2012 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 uspořádal Rozum a Cit, o.s. a Cestou necestou, o.s. ve spolupráci s Radou pro rozvoj sociální práce, o.s. a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou - Jabok. Podporovatelem semináře byla Nadace Terezy Maxové dětem. Pěstounská péče na přechodnou dobu přináší významnou pozitivní změnu v péči o dítě ocitající se dočasně mimo rodinu. Toto téma, v naší zemi zatím nezmapované, bude přiblíženo v legislativních souvislostech, v rámci praktického využití této formy péče v různých situacích života dítěte a vyústí v konkrétní doporučení pro pěstounské rodiny. Největší inspiraci semináře přestavují zkušenosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu slovenského sdružení Návrat. (Úvod k semináři)

12 První narozeniny centra 14. listopadu 2012 jsme uspořádali oslavy 1. narozenin Centra pro rodinu Cestou necestou. Byly pozvány spolupracující organizace, OSPODy, nadace a samospráva MČ Prahy Napsali o nás Informační článek o zahájení i pokračování naší činnosti byl otištěn v Pražské 5 a parlamentních listech. V edici Otevíráme (NTM) nám byl věnován široký prostor pro prezentaci vzniku služby a vizi naplňování naší cesty. Na webovém portálu Čí je dítě vyšel náš článek Preventivně odebrat Další projekty Psychosociální podpora rodin v Azylovém domě Sv. rodiny v Sedlčanech Projekt byl zaměřen na psychicky a sociálně ohrožené děti a jejich rodiny v rámci AD Sedlčany. V období květen prosinec 2012 byla poskytnuta terapeutická práce a psychosociální podpora rodinám v AD. Tyto klienti jsou často emočně a sociálně deprivovaní, mají mimo jiné výrazné problémy se sebepřijetím, respektováním hranic a sociálním začleněním. Práce spočívala v nalézání vhodných způsobů ošetření psychických, vztahových a sociálních obtíží. Cílovou skupinou byli klienti Azylového domu Sv. rodiny v Sedlčanech. Aktivity zahrnovaly: psychosociální práce s dětmi individuální - ošetření nebo zmírnění psychických obtíží, emocionální a sociální rozvoj osobnosti, zlepšení sociálního chování, posílení kladného potenciálu klientů a vztahů v rodině, zlepšení zvládání stresových a konfliktních situací psychosociální práce s rodiči - podpora kontaktu s rodiči, příprava na rodinnou terapii, posilování a podporování rodiče ve zdravém vztahu k dětem, psychosociální práce s rodinou - sanace rodin, rodinná terapie. Projekt byl financovaný ze sponzorského daru fotografa Miroslava Lédla.

13 Letní terapeutický pobyt v Hubenově - účast na realizaci PS Dukelská poskytla prostřednictvím Cestou necestou, o.s. táborovou základnu Hubenov u Kocelovic klientům Azylového domu Sv. Rodiny v Sedlčanech za nulový poplatek. Dále byl zajištěn psychoterapeutický program pro zúčastněné rodiny. Změna prostředí a pobyt v romantickém táboře se u klientů setkala s velkým ohlasem, u některých klientů přispěla k náhledu na možnost změny zaběhlých stereotypů v chování a prožívání. Do budoucna plánujeme další pobytové aktivity. Témata terapeutického programu: Sebeprezentace - jak vidím sebe, jak mě vidí ostatní, jak mě vidí moji blízcí Vytváření společných pravidel skupiny Sdílení a hranice Naslouchání Pocity Vrozené dispozice a co s tím Empatie Konflikty rozpoznání konfliktů, způsoby řešení, obranné reakce, vnitřní konflikty Krize Přiměřené jednání v různých situacích Komunikace Můj život teď Má přání Právo volby Moje budoucnost aj. Cílem projektu bylo sociální začleňování, podpora samostatnosti a zvýšení kvality života, psychosociální podpora klientů Azylového domu za účelem vytvoření stabilního a vřelého prostředí pro příznivý vývoj dítěte. Realizační tým: Mgr. Markéta Řeřichová terapie a poradenství Robert Neradil koordinátor socioterapeutických aktivit (dobrovolnická aktivita) Bc. Olga Medlínová spoluorganizace terapeutického pobytu (dobrovolnická aktivita)

14 4. Co plánujeme do roku Krizová pěstounská péče Od počátku naší činnosti plánujeme vytvořit, na žádost OSPOD Prahy 5, službu krizového a krátkodobého umisťování dětí do rodinného prostředí. Po dlouhém hledání a snaze, která zahrnovala i spoluuspořádání semináře k tématu PPPD, se nám podařilo nakonec získat pro tuto myšlenku naši bývalou kolegyni. Paní Magda, tč. již žadatelka o PP na přechodnou dobu, má letité zkušenosti s výchovou těch neohroženějších dětí a dětí s těmi nejvážnějšími výchovnými problémy a traumaty. Přesto si zachovala citově vřelý vztah k dětem všeho věku a hluboký cit pro jedinečné potřeby dítěte. Projekt bude obnášet krizové a krátkodobé umístění dětí od cca 2-12 let do přechodné pěstounské péče s max. délkou pobytu 1 rok pro vysoce ohrožené děti za intenzivní sociální a terapeutické práce s biologickou rodinou dítěte k rychlému vyřešení situace a návratu dítěte do sanované biologické rodiny Rozvodová péče - projekt Domluvte se! Ve spolupráci s OSPOD MČ Praha 2 jsme podali žádost o dotační příspěvek na projekt Domluvte se! k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho záměrem je včasná, pružná a všeoborová intervence v rozvodových sporech rodičů s dětmi Ambulantní diagnostická zpráva Plánujeme vypracovat několik dalších ambulantních diagnostických zpráv tak, aby tento model mohly využít i jiná zařízení (zejm. navázat za tímto účelem spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má standardizované nástroje k vypracování osobnostního profilu dítěte, jenž tvoří nedílnou součást zprávy. Dále bude třeba ve spolupráci s OSPOD prosadit ambulantní DZ u diagnostických ústavů jako platný dokument, na základě něhož bude dítě umístěno do vhodného zařízení Skupinová terapie pro náctileté Od dubna 2013 bude v prostorách KC Prádelna v Holečkově ulici probíhat jednou za měsíc skupinová terapie pro naše dospívající klienty Rozšíření pracovního týmu Od ledna 2013 s radostí uvítáme v našem týmu dětskou psycholožku a terapeutku Mgr. Ivanu Janišovou a sociální pracovnici Bc. Alžbětu Palanovou.

15 5. Pracovní tým: Ke konci r je tým tvořen tímto trojlístkem: Tým Pozice Přepočteno na úvazky Mgr. Kateřina Dunovská, Mgr. Markéta Řeřichová, Mgr. Igor Grimmich vedoucí Centra, SP psychoterapeutka psychoterapeut 0,6 Začátkem r s radostí rozšíříme náš tým o: Mgr. Ivanou Janišovou, dětskou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou a Bc. Alžbětu Palanovou, sociální pracovnici 6. Podpořili nás Další finanční podpora: Hope Worldwide Česká republika CS-PROJECT spol. s r.o. Farní obec Starokatolické církve v Praze Máří Magdalena AUTODRUŽSTVO PRAHA Odborné nezištné služby: Zdeno Hrček - tvorba webových stránek Václav Zemek - grafika Eva Kolbová - grafika Martin Kaffes33 Hirth - grafika Miroslav Lédl - autor titulní fotografie Fotograf Mirek Ledl PhDr. Ivana Veltrubská MUDr. Eva Dunovská Ing. Jan Růžička Ilona Zahradníková

16 7. Jak jsme hospodařili Výnosy Přijaté dary ,00 Přijaté dotace ,00 Ostatní provozní výnosy 199,72 Výnosy celkem ,72 Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Nájemné Poštovné, telefon, fax Ostatní služby nakupované Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Pojištění služby Úrazové pojištění Náklady celkem 1 450,00 Kč 3 357,00 Kč ,00 Kč 1 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 725,93 Kč 659,00 Kč ,93 Kč

17 8. Pár slov závěrem Duha Na konci duhy prý najdeš poklad. Tam, kam nikdy nedojdeš. Můžeš se strhat a běžet za ní. Čekat v dešti, bez deštníku, hrabat v blátě za bouřky Co lidské je, se připouští. Až Tvoje duše najde všechno, co do barev i odstínů, pak duhu ani nehledej. Poklad máš. A rozdávej. Autorka básně - Markéta Řeřichová, autor obrazu Igor Grimmich

18 V Praze dne Vypracovala: Mgr. Kateřina Dunovská a Mgr. Markéta Řeřichová

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Centrum pro rodiny Nové Strašecí PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Obsah Základní informace o projektu Dosavadní průběh projektu a jeho výstupy Vybrané kazuistiky s příklady práce Úvaha

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Cestou necestou, o.s.

Cestou necestou, o.s. Obsah 1. Kdo jsme a co děláme... 6 2. CENTRUM PRO RODINU... 9 2.1. Centrum v číslech:... 10 2.2. Důvody spolupráce:... 12 2.3. Jak se daří našim projektům... 14 2.3.1. Sanace rodiny... 14 2.3.2. Psychoterapie

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Organizace Cestou necestou

Organizace Cestou necestou Organizace Cestou necestou Výroční zpráva za rok 2014 Cestou necestou (zapsaný spolek) Poslání a cíl činnosti Pomáháme týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem mít šanci prožít šťastné dětství. Pomáháme

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí spolupracovníci, vážení zájemci o služby Temperi, vážení klienti, na pozici předsedkyně správní rady Temperi jsem byla jmenována po Šárce

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová

příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová příběh jedné matky Ilona Preslová, Nikol Spůrová anamnéza 30 let, biologická matka crimi, UD, nežije(+47l.) adoptovaná, konfliktní vztah, dobrý vztah s babičkou základní vzdělání, nedokončené odborné učiliště,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Veronika Hofrová 1 Obsah Co se u nás vlastně stalo Místní podmínky Zlínského kraje Co tomu předcházelo Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Co nám to

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Havířov, Ostrava 1. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Havířov, Ostrava 1. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Ostrava 1. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK 2017 Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více