Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)"

Transkript

1 Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

2 Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Č.ú: /2010 Registrace MV dne OS je dobrovolné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu. web: tel: , Statutární zástupci: Mgr. Markéta Řeřichová - předsedkyně Mgr. Kateřina Dunovská - místopředsedkyně Robert Neradil - místopředseda Poslání a cíl činnosti Posláním OS Cestou necestou je prostřednictvím psychosociální podpory ohrožených dětí a jejich rodin, včetně dětí umístěných v dětských domovech, především: Emocionální a sociální rozvoj osobnosti dítěte Posílení rodinných a dalších vztahů Posílení rodičovských dovedností rodičů ohrožených dětí

3 Centrum pro rodinu Cestou necestou 1. Úvodní slovo Vážení a milí, je tomu právě rok a měsíc, co jsme získali klíče od nebytového prostoru na Plzeňské 174 v Praze 5 a v krátké době vytvořili sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi s pověřením k SPOD. Představu, jak službu vést, jsme měli jasnou, její financování však zcela v mlze. S několikatisícovým vkladem a nezištné pomoci od svých blízkých a stoprocentní nejistotou do budoucna jsme začali nabízet své služby a psát granty či žádosti o dotace. Díky Nadaci Terezy Maxové, která nám jako první svěřila důvěru a finanční prostředky, jsme se v květnu 2012 proměnili v zaměstnance, byť na kratičký úvazek. Díky patří též všem, kteří nás podpořili následně, ke konci roku už bylo zřejmé, že nás bude pět. Různorodost a opravdový zájem týmu pomohly vytvořit bezpečné prostředí pro klienty, ve kterém jsme společně vyřešili či zmírnili jejich trápení. Pozitivní zpětná vazba od pracovníků OSPOD na sebe nenechala dlouho čekat a s důvěrou se na nás začali obracet s dalšími a stále obtížnějšími případy. Naše služba úzce propojuje sanaci rodiny a terapeutické služby, poskytujeme komplexní psychosociální podporu rodinnému sytému s důrazem na celostní rodinnou terapii, hlubokým respektem k individuálním potřebám klientů. Potvrzuje se nám, že právě takový přístup přináší rychlou a pozitivní změnu v životě rodin ohrožených dětí. Zveme Vás k bližšímu setkání s naším ročním dítětem. Kateřina Dunovská vedoucí Centrum pro rodinu Cestou necestou

4 2. Kdo jsme a co děláme Náš tým se sestává z odborníků v oblasti péče o ohrožené děti: dětská psycholožka a speciální pedagožka, psychoterapeuti a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociální práce a psychoterapie s dětmi se sy CAN, stejně tak jako v oblasti ústavní výchovy. Poskytujeme odbornou psychosociální podporu dětem ohroženým sy CAN a jejich rodinám s cílem vytvořit stabilní a bezpečné prostředí pro jejich zdravý vývoj. Cílem služby je pomoci vytvořit stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro dítě tak, aby se předešlo jeho týrání, zneužívání či zanedbávání. Cílem služby je rovněž obnova stabilního a bezpečného rodinného prostředí pro dítě citově, výchovně či materiálně zanedbávané. Služba tím podporuje setrvání dítěte ve své vlastní rodině a předchází jeho umístění do ústavní péče. Ohroženým dětem a jejich rodinám poskytujeme služby: 1. Sanace rodiny - stabilizaci rodinného zázemí dítěte 2. Psychoterapeutické služby pro děti, rodiče i rodinný systém (stabilizace vztahů v rodině, posílení výchovných dovedností rodičů, dosažení dohod, podpora osobnostního růstu členů rodiny). Obě části služby jsou provázány a celková služba je úzce propojena s orgánem SPOD.

5 Služba je akreditovaná v rámci: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pověření k sociálně právní ochraně dětí, v oblasti: o pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, výchovné poradenství rodičům o poskytnutí osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. 3. Co jsme zvládli v roce Statistika služby sanace rodiny a psychoterapie Počet klietů: Počet klientů Rodiny 38 Děti 55 Dospělí 58 Region: Region N % Praha % Praha % Praha 3 2 5% Praha - ostatní 7 18% Středočes. kraj 5 13% Jiný kraj 3 8% celkem 39 1 Jiný kraj 8% Stř. kraj 13% Praha - ostatní 18% Praha 3 5% Praha 2 18% Praha 5 38%

6 Počet intervencí: N celkem N celkem % Sanace rodiny % Sanace rodiny terénní 97 Sanace rodiny ambulantní 31 Psychosociální poradenství % Terapie individuální 183 Terapie rodinná 98 Krizová intervence 12 Problematika: N Náhradní forma péče o dítě ústavní výchova/předběžné opatření 3 pěstounská péče/adopce 2 otázka svěření do péče jiné osoby 3 Syndrom CAN fyzické týrání dítěte 2 psychické týrání dítěte 2 zanedbávání 6 Konflikty a rozvody rozvodové spory 6 konflikty mezi rodiči /neschopnost dohody 8 vážné konflikty rodič x dítě 3 nejasné hranice dítěti 4 Obtíže dítěte opožděný vývoj dítěte 1 neurotické obtíže dítěte 7 obtíže ve škole, trávení volného času 3

7 záškoláctví 8 útěky z domova 1 šikana 2 sexuální styk před 15 rokem věku / těhotenství v dospívání 1 jiné poruchy chování 4 Zdravotní, osobnostní a sociální zátěž rodičů psychiatrické onemocnění rodiče 3 rizikové rysy osobnosti rodiče 10 závislost rodiče na OPL 4 bytové problémy 10 pomoc s vyřízením dávek 5 nezaměstnanost 6 dluhy 4 *Počet označuje jednu či více oblastí problematiky dle jejich výskytu v rodinách uživatele služby Projekty již v běhu Stěžejní službou našeho Centra je sanace a psychoterapie pro rodiny s dětmi ohroženými sy CAN. Jejich společnými rysy jsou: pružnost a vzájemná prostupnost aktivity šité na míru potřebám rodiny terapie do domu ve výjimečných a opodstatněných případech (nutnost navázání kontaktu s rodinou, krizové situace, zdravotní stav rodiče) Sanace rodiny Oblasti poradenství a asistence: Ve vztahu k rodičům výchova péče o dítě úprava podmínek pro přijetí dítěte podpora rodičovské role orientace v dávkovém systému bydlení zaměstnání vč. zprostředkování práce podání žádosti k soudu a komunikace se soudem vyřizování důležitých záležitostí (ukončení nájemní smlouvy, potvrzení o příjmech, aj.) mezilidské soužití (agresivita mezi partnery, hlučné projevy v domě)

8 zprostředkování dluhového poradenství zprostředkování poradenství v OPL Ve vztahu k dítěti docházka do MŠ docházka, přestup, výchova na ZŠ/SŠ příprava do školy a školní docházka volnočasové aktivity pro dítě logopedie, psychomotorický rozvoj dítěte specializovaná péče o dítě (APLA, neurologické vyšetření, aj.) jednání se školou aj. institucemi v zájmu klienta Další intervence motivační rozhovory krizová intervence kontrola péče a bezpečí dítěte propojování rodiny, komunikace se širší rodinou dítěte koordinace případu s OSPOD zajištění práce terapeuta v terénu (péče o ostatní členy domácnosti) Příběhy s dobrým koncem Oblast sanace rodiny: Po šesti měsících intenzivní spolupráce s rodinou přiznal soud schopnost rodičů pečovat o svou tč. šestiměsíční dceru, jež se vrátila zpět do jejich péče. Rodinu dále doprovázíme. Osamělé mamince s autistickým chlapcem a 4 měsíční dcerou jsme poskytli podporu v mnoha oblastech její náročné situace aktuálně umocněné vystěhováním. Jiné mamince, propuštěné z PL Bohnice a ocitající se v dluzích, jsme účinně pomohli k návratu do práce a stabilizaci finanční a dluhové situace, či s úpravou péče o syna. Dále se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s rodinou, u jejíchž dětí byla zvažována změna dohledu OSPOD na umístění do ústavní péče, a to po předešlých marných pokusech několika organizací o vstup do rodiny. Díky navázané důvěře rodičů se velmi rychle a efektivně podařilo zmírnit hlavní příčiny ohrožení dětí, a ty mají dnes stabilní prostředí domova. Nově vstupujeme do rodiny s vážným podezřením na fyzické týrání kojence. Navázali jsme spolupráci s dvěma úklidovými firmami pro zaměstnávání našich klientů Psychoterapie pro rodinu Probíhá individuální psychoterapie k hledání nového pohledu a cesty z psychických a vztahových obtíží dětí či rodičů a k posilování jejich sebedůvěry. Přizváním ostatních členů rodinného systému se setkání mění v terapii rodinnou s cílem rozkrýt příčinu nežádoucího jednání členů rodiny, rozpoznat a narušit zažité nevhodné role členů rodiny a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny. Terapeuti Centra doprovázeli v r jak rodiče malých i nejmenších dětí a posilovali jejich rodičovské schopnosti a dovednosti, tak i adolescenty s vážnými výchovnými problémy. V obou případech se mnohdy jednalo o přímou prevenci odchodu dítěte do ústavní péče.

9 Příběhy s dobrým koncem Zdařilo se urovnat vztahovou mapu a formu péče u chlapce s výrazně manipulativním dědečkem, či odvrátit nástup do diagnostického ústavu u chlapce, který v afektu zaútočil na svou matku. Podařilo se též vyřešit podezření na fyzické týrání dvou dospívajících chlapců. Zde cílíme na samotné příčiny výchovných problémů, a tím jsou zpravidla narušené vztahy rodičů a dětí či rodičů navzájem, tak jako nedostatečně nastavená pravidla rodinného soužití. V obojím případě se nám daří z cca 90% situaci v rodině výrazně či alespoň částečně zlepšit. Ošetření neurotických projevů dítěte, ať již v důsledku konfliktů rodičů, školní docházky aj. je důležitou součástí naší práce. Další oblastí je terapeutická podpora rodičů selhávajících ve své rodičovské funkci, mnohdy již v dlouhodobé péči OSPOD. Dařilo se též budovat důvěru u psychiatricky nemocné matky dospívajícího syna, jehož křehké rodinné zázemí je vážně ohroženo. Pozoruhodně stoupá počet rodin s rozvodovou problematikou, přicházejících do terapeutických služeb Centra, s cílem také mimo jiné dojednat dohodu k úpravě péče o dítě, či ošetření dětských traumat způsobených konflikty rodičů. Umožňujeme soudně nařízený asistovaný styk s dítětem rodičům, kteří procházejí hlubokým konfliktem a bez odborné podpory situaci vzájemných kontaktů nezvládají. Vedle rodinné terapie poskytujeme v rozvodových sporech též individuální doprovázení rodičů při zvládání vysoce zátěžové rozvodové situace tak, aby mohli zůstat oporou pro své dítě. Systémovým problémem se ukázala nemožnost alespoň částečného hrazení psychoterapeutických služeb v rámci sociálně aktivizační služby s rodiči s dětmi s pověřením k SPOD. Povinnost hradit terapeutické služby pro klienty s dostatečnými příjmy považujeme za nezbytou z těchto důvodů: Sociálně právní ochranu dítěte nezbytně vyžadují i děti rodičů finančně zajištěných. Finanční spoluúčast rodičů na službě výrazně zvyšuje motivaci rodiny k práci na kýžených změnách v krátkém časovém období. Psychoterapeutická služba zdarma je mnohými rodiči vnímána jako nedostatečně odborná. Nemožnost zpoplatnit pravidelné služby v rámci SPOD diskriminuje zařízení a odborníky s hlubokou erudicí v oblasti sy CAN oproti soukromým psychosociálním zařízením. Možnost současného poskytování služeb hrazených i nehrazených pro děti vyžadující SPOD by poskytla pružnou a komplexní intervenci odborného týmu. Zpoplatnění služby by výrazně napomohlo solidaritě majetných s nemajetnými klienty. Zpoplatnění služby by snížilo náklady na provoz služby doposud financované z dotací, grantů a sponzorských darů. Budeme hledat transparentní a schůdné řešení tohoto problému.

10 Dramaterapie a arteterapie v práci s rodinami Při terapeutické práci s rodinami se velmi osvědčilo využívání uměleckých terapií, zvláště dramaterapie. Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, stává se nástrojem zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky němuž jedinec poznává sám sebe, a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální složku komunikace. (Valenta 2001). Hraní rolí, sochání, imaginace, výtvarné ztvárnění emocí, situací, přání pomáhalo nacházet cestu k sobě i druhým, a to zvláště prostřednictvím abreakce odžití, odreagování často negativních emocí, prostředek k dosažení katarze katarze osvobození od duševních konfliktů, zbavení pocitů viny, vnitřního napětí, stresových stavů společně s nahromaděnou agresí korektivní emoční zkušenosti získaná zkušenost, která je v kontrastu s negativním očekáváním ztvárnění rolí očekávané chování, vnější projevy, vnitřní představa o určité roli Vztah mezi uměním a terapiemi využívajících uměleckých prostředků zajímavě vyjádřil v polovině minulého století francouzský malíř Jean Revola: Hledáme-li terapii, nenalezneme nic, hledáme-li umění, nalezneme terapii. Tato tvořivá terapie vede i klienty našeho Centra k větší přirozenosti, motivuje je k rozšiřování repertoáru životních rolí, pomáhá korigovat nevhodné chování a nalézat optimální spojení mezi vnitřním prožíváním a vnějšími projevy. Jejím velkým přínosem je také vybití agresivity, strachu, smutku v bezpečném rámci hraní rolí nebo výtvarného projevu, odreagování a odžití vnitřních zranění duše a vcítění se do pocitů druhých.

11 Ambulantní diagnostická zpráva Novinkou v naší práci i v systému péče o ohrožené děti se stala ambulantní diagnostická zpráva, kterou naše Centrum vypracovalo k devítiletému chlapci umístěnému tč. v Klokánku a docházejícího do našeho zařízení na terapii. Ten by v opačném případě přešel do diagnostického ústavu, aby se zhodnotila situace rodiny. Díky samotnému vytváření zprávy byla objevena vůle babičky chlapce vzít si jej do pěstounské péče. Vytvořili jsme unikátní formulář pro dálkové vypracování všech dílčích oblastí diagnostické zprávy, který byl za laskavého přispění s tř. učitelkou, pracovníky Klokánku, OSPOD či lékařkou vyplněn a dopracován naší psycholožkou, etopedem, terapeutkou a sociální pracovnicí do komplexní diagnostické zprávy shodné s výstupem z dětského diagnostického ústavu Spolupráce s organizacemi Pro zasíťování služeb, které pomáhají naše klienty navrátit do úspěšného života, s potěšením využíváme služeb či jinak spolupracujeme s organizacemi: RUBICON Centrum, Centrum pro rodinu Drop-In, Apla, Alma femina, Program 5P sdružení Hestia, Projekt Kámoš Barevného světu dětí, PPP, SVP, HoSt, Dům tří přání, aj. Ale především nás těší spolupráce s OSPOD, zejm. MČ Praha, 2, 3, 5, 6. Ta se během prvního roku natolik ustálila, že jejich pracovníci se po více než roce nabytých zkušeností s našimi službami na nás obracejí s důvěrou i ve velmi složitých případech. Důvěru umocňuje velice kladná zpětná vazba od samotných klientů, se kterou se svěří na OSPOD. Daří se nám úzce a konstruktivně s OSPOD spolupracovat na případech ohrožených dětí tak, aby příběh těchto dětí směřoval k jejich nejlepšímu zájmu Aktivity Seminář Pěstounská péče na přechodnou dobu 20 září 2012 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 uspořádal Rozum a Cit, o.s. a Cestou necestou, o.s. ve spolupráci s Radou pro rozvoj sociální práce, o.s. a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou - Jabok. Podporovatelem semináře byla Nadace Terezy Maxové dětem. Pěstounská péče na přechodnou dobu přináší významnou pozitivní změnu v péči o dítě ocitající se dočasně mimo rodinu. Toto téma, v naší zemi zatím nezmapované, bude přiblíženo v legislativních souvislostech, v rámci praktického využití této formy péče v různých situacích života dítěte a vyústí v konkrétní doporučení pro pěstounské rodiny. Největší inspiraci semináře přestavují zkušenosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu slovenského sdružení Návrat. (Úvod k semináři)

12 První narozeniny centra 14. listopadu 2012 jsme uspořádali oslavy 1. narozenin Centra pro rodinu Cestou necestou. Byly pozvány spolupracující organizace, OSPODy, nadace a samospráva MČ Prahy Napsali o nás Informační článek o zahájení i pokračování naší činnosti byl otištěn v Pražské 5 a parlamentních listech. V edici Otevíráme (NTM) nám byl věnován široký prostor pro prezentaci vzniku služby a vizi naplňování naší cesty. Na webovém portálu Čí je dítě vyšel náš článek Preventivně odebrat Další projekty Psychosociální podpora rodin v Azylovém domě Sv. rodiny v Sedlčanech Projekt byl zaměřen na psychicky a sociálně ohrožené děti a jejich rodiny v rámci AD Sedlčany. V období květen prosinec 2012 byla poskytnuta terapeutická práce a psychosociální podpora rodinám v AD. Tyto klienti jsou často emočně a sociálně deprivovaní, mají mimo jiné výrazné problémy se sebepřijetím, respektováním hranic a sociálním začleněním. Práce spočívala v nalézání vhodných způsobů ošetření psychických, vztahových a sociálních obtíží. Cílovou skupinou byli klienti Azylového domu Sv. rodiny v Sedlčanech. Aktivity zahrnovaly: psychosociální práce s dětmi individuální - ošetření nebo zmírnění psychických obtíží, emocionální a sociální rozvoj osobnosti, zlepšení sociálního chování, posílení kladného potenciálu klientů a vztahů v rodině, zlepšení zvládání stresových a konfliktních situací psychosociální práce s rodiči - podpora kontaktu s rodiči, příprava na rodinnou terapii, posilování a podporování rodiče ve zdravém vztahu k dětem, psychosociální práce s rodinou - sanace rodin, rodinná terapie. Projekt byl financovaný ze sponzorského daru fotografa Miroslava Lédla.

13 Letní terapeutický pobyt v Hubenově - účast na realizaci PS Dukelská poskytla prostřednictvím Cestou necestou, o.s. táborovou základnu Hubenov u Kocelovic klientům Azylového domu Sv. Rodiny v Sedlčanech za nulový poplatek. Dále byl zajištěn psychoterapeutický program pro zúčastněné rodiny. Změna prostředí a pobyt v romantickém táboře se u klientů setkala s velkým ohlasem, u některých klientů přispěla k náhledu na možnost změny zaběhlých stereotypů v chování a prožívání. Do budoucna plánujeme další pobytové aktivity. Témata terapeutického programu: Sebeprezentace - jak vidím sebe, jak mě vidí ostatní, jak mě vidí moji blízcí Vytváření společných pravidel skupiny Sdílení a hranice Naslouchání Pocity Vrozené dispozice a co s tím Empatie Konflikty rozpoznání konfliktů, způsoby řešení, obranné reakce, vnitřní konflikty Krize Přiměřené jednání v různých situacích Komunikace Můj život teď Má přání Právo volby Moje budoucnost aj. Cílem projektu bylo sociální začleňování, podpora samostatnosti a zvýšení kvality života, psychosociální podpora klientů Azylového domu za účelem vytvoření stabilního a vřelého prostředí pro příznivý vývoj dítěte. Realizační tým: Mgr. Markéta Řeřichová terapie a poradenství Robert Neradil koordinátor socioterapeutických aktivit (dobrovolnická aktivita) Bc. Olga Medlínová spoluorganizace terapeutického pobytu (dobrovolnická aktivita)

14 4. Co plánujeme do roku Krizová pěstounská péče Od počátku naší činnosti plánujeme vytvořit, na žádost OSPOD Prahy 5, službu krizového a krátkodobého umisťování dětí do rodinného prostředí. Po dlouhém hledání a snaze, která zahrnovala i spoluuspořádání semináře k tématu PPPD, se nám podařilo nakonec získat pro tuto myšlenku naši bývalou kolegyni. Paní Magda, tč. již žadatelka o PP na přechodnou dobu, má letité zkušenosti s výchovou těch neohroženějších dětí a dětí s těmi nejvážnějšími výchovnými problémy a traumaty. Přesto si zachovala citově vřelý vztah k dětem všeho věku a hluboký cit pro jedinečné potřeby dítěte. Projekt bude obnášet krizové a krátkodobé umístění dětí od cca 2-12 let do přechodné pěstounské péče s max. délkou pobytu 1 rok pro vysoce ohrožené děti za intenzivní sociální a terapeutické práce s biologickou rodinou dítěte k rychlému vyřešení situace a návratu dítěte do sanované biologické rodiny Rozvodová péče - projekt Domluvte se! Ve spolupráci s OSPOD MČ Praha 2 jsme podali žádost o dotační příspěvek na projekt Domluvte se! k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho záměrem je včasná, pružná a všeoborová intervence v rozvodových sporech rodičů s dětmi Ambulantní diagnostická zpráva Plánujeme vypracovat několik dalších ambulantních diagnostických zpráv tak, aby tento model mohly využít i jiná zařízení (zejm. navázat za tímto účelem spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má standardizované nástroje k vypracování osobnostního profilu dítěte, jenž tvoří nedílnou součást zprávy. Dále bude třeba ve spolupráci s OSPOD prosadit ambulantní DZ u diagnostických ústavů jako platný dokument, na základě něhož bude dítě umístěno do vhodného zařízení Skupinová terapie pro náctileté Od dubna 2013 bude v prostorách KC Prádelna v Holečkově ulici probíhat jednou za měsíc skupinová terapie pro naše dospívající klienty Rozšíření pracovního týmu Od ledna 2013 s radostí uvítáme v našem týmu dětskou psycholožku a terapeutku Mgr. Ivanu Janišovou a sociální pracovnici Bc. Alžbětu Palanovou.

15 5. Pracovní tým: Ke konci r je tým tvořen tímto trojlístkem: Tým Pozice Přepočteno na úvazky Mgr. Kateřina Dunovská, Mgr. Markéta Řeřichová, Mgr. Igor Grimmich vedoucí Centra, SP psychoterapeutka psychoterapeut 0,6 Začátkem r s radostí rozšíříme náš tým o: Mgr. Ivanou Janišovou, dětskou klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou a Bc. Alžbětu Palanovou, sociální pracovnici 6. Podpořili nás Další finanční podpora: Hope Worldwide Česká republika CS-PROJECT spol. s r.o. Farní obec Starokatolické církve v Praze Máří Magdalena AUTODRUŽSTVO PRAHA Odborné nezištné služby: Zdeno Hrček - tvorba webových stránek Václav Zemek - grafika Eva Kolbová - grafika Martin Kaffes33 Hirth - grafika Miroslav Lédl - autor titulní fotografie Fotograf Mirek Ledl PhDr. Ivana Veltrubská MUDr. Eva Dunovská Ing. Jan Růžička Ilona Zahradníková

16 7. Jak jsme hospodařili Výnosy Přijaté dary ,00 Přijaté dotace ,00 Ostatní provozní výnosy 199,72 Výnosy celkem ,72 Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Nájemné Poštovné, telefon, fax Ostatní služby nakupované Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Pojištění služby Úrazové pojištění Náklady celkem 1 450,00 Kč 3 357,00 Kč ,00 Kč 1 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 725,93 Kč 659,00 Kč ,93 Kč

17 8. Pár slov závěrem Duha Na konci duhy prý najdeš poklad. Tam, kam nikdy nedojdeš. Můžeš se strhat a běžet za ní. Čekat v dešti, bez deštníku, hrabat v blátě za bouřky Co lidské je, se připouští. Až Tvoje duše najde všechno, co do barev i odstínů, pak duhu ani nehledej. Poklad máš. A rozdávej. Autorka básně - Markéta Řeřichová, autor obrazu Igor Grimmich

18 V Praze dne Vypracovala: Mgr. Kateřina Dunovská a Mgr. Markéta Řeřichová

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI občanské sdružení janosch VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o. s. Milí přátelé, spolupracující odborníci, kolegové,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu Návrat dítěte do původní rodiny závěrečná zpráva z realizace projektu Realizátor projektu: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Finančně podpořeno: Nadace Terezy Maxové Doba realizace projektu:

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více