Cestou necestou, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestou necestou, o.s."

Transkript

1

2 Obsah 1. Kdo jsme a co děláme CENTRUM PRO RODINU Centrum v číslech: Důvody spolupráce: Jak se daří našim projektům Sanace rodiny Psychoterapie pro rodinu Domluvte se! Pružná víceoborová porozvodová péče Vyhodnocení sy CAN a ambulantní diagnostická zpráva Spolupráce s dalšími organizacemi Rozvojové aktivity VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ Co plánujeme do roku Podpořili nás Jak jsme hospodařili Závěrem

3 Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Č.ú: /2010 Registrace MV dne OS je dobrovolné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich společného zájmu. OS je právnickou osobou. web: tel: , Statutární zástupci: Mgr. Markéta Řeřichová - předsedkyně Mgr. Kateřina Dunovská - místopředsedkyně Robert Neradil - místopředseda -3-

4 Poslání a cíl činnosti Pomáháme týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem mít šanci prožít šťastné dětství. Pomáháme jejich rodičům ve vytvoření zdravé rodiny. Pomáháme pěstounům vytvořit zdravou rodinu pro přijaté i své děti. Služba je akreditovaná v rámci: 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 2. Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v oblasti: 3. pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, výchovné poradenství rodičům 4. poskytnutí osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. -4-

5 Centrum pro rodinu Cestou necestou Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, ve třetím roce činnosti našeho krizového centra pro rodinu se těšíme důvěře rodin, které doprovázíme, OSPODů i partnerských organizací. Této důvěry a podpory si velice vážíme a jsme si vědomi toho, že bez ní bychom nedokázali tak rychlého rozšíření služeb. V roce 2013 se nám podařilo ustálit projekt sanace rodiny a psychoterapeutické služby pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jejich rodiny. Rozšířili jsme nabídku o služby pro pěstounské rodiny, především individuální terapii a zážitkové semináře. Máme 5 stálých pracovníků v přímé péči, 3 terapeuty a 2 sociální pracovnice, vždy na částečný úvazek či DPP. Počet podpořených klientů přerostl vytyčená čísla. Opakovaná podpora od Nadace Terezy Maxové dětem či Nadace člověk člověku, neméně tak ze strany MPSV nás povzbuzuje k dalším aktivitám a novým přístupům. Propojení sociální práce a psychoterapie s úzkou spoluprací s OSPOD již považujeme za pro nás běžnou praxi, východisko k pružné, široké a účinné pomoci rodičům a jejich dětem mnohdy v zoufalé situaci. Kateřina Dunovská ředitelka -5-

6 1. Kdo jsme a co děláme Cílem naší práce je pomoci vytvořit stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro dítě tak, aby nedocházelo k jeho týrání, zneužívání či zanedbávání. Děti jsou ohroženy většinou svými nejbližšími, ale i vlastním jednáním a chováním, tedy ubližováním sobě či druhým. Pracujeme s celou rodinou na odhalení příčin problému a jeho nápravě. Pomáháme zhojit traumata dětí z nevhodného zacházení, strachu o sebe či své blízké, ze ztráty svého člověka či domova. Zaměřujeme se na zlepšení hluboce narušených vzájemných vztahů a komunikace, rodičovských dovedností nebo osobnostního nastavení členů rodiny. Pomáháme zlepšit materiální zázemí dítěte úpravou bytových a pracovních podmínek rodičů. S rodinou spolupracujeme v rámci psychoterapeutického poradenství a terénní sociální práce. Pokud je ohrožení velmi vážné, průběžně vyhodnocujeme situaci a zvažujeme nejlepší řešení pro dítě. Pokud je situace v rodině neúnosná, navrhujeme dočasně či dlouhodobě nejlepší náhradní řešení a další doprovázení dítěte. Včasným vyřešením ohrožujícího jednání však často předcházíme umístění dítěte do ústavní péče nebo pomáháme dětem k návratu z dětského domova zpět do rodiny. Náš tým sestává z odborníků v oblasti péče o ohrožené děti: dětská psycholožka a speciální pedagožka, psychoterapeuti a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociální práce a psychoterapie s dětmi se sy CAN, stejně tak jako se zkušenostmi v práci s dětmi v zařízení sociální péče i ústavní výchovy. -6-

7 Ohrožené děti a jejich rodiny doprovázíme v rámci služeb: Sanace rodiny - stabilizace rodinného zázemí dítěte Pomáháme rodičům vytvořit vhodné podmínky pro vývoj a výchovu dítěte. Společně pro ně hledáme bydlení, práci, doprovázíme rodiče na jednání na úřadech, školách. Podporujeme rodiče v udržitelném hospodaření a péči o děti a jejich výchově. Zprostředkujeme jiné odborné poradenství. Psychoterapeutické služby pro děti, rodiče i celou rodinu Umožňujeme rozkrýt příčiny obtíží v rodině a posílit zdravé vztahy v rodině. Odstranit či zmírnit psychické obtíže dětí či jejich dospělých, posílit rozvoj jejich osobnosti a jejich kladný potenciál. Pomáháme vzájemnému pochopení rodič-dítě v případech, kdy do jejich komunikace vstoupí takové okolnosti, které hluboce narušují vztahy a fungování rodiny. Pomáháme zmírnit dopad vážných rozvodových sporů či upravit narušené citové vazby a výchovné působení v rodině. Obě služby jsou provázány a celková služba je úzce propojena s orgánem SPOD Vyhodnocení sy CAN Provádíme psychologickou a sociální diagnostiku u dítěte a jeho rodiny v případech podezření na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Určujeme míru pravděpodobnosti a povahu týrání či sexuálního zneužívání dítěte. Vypracujeme ambulantní diagnostickou zprávu při zvažovaném umístění dítěte mimo rodinu. -7-

8 Pěstounům pomáháme vytvořit dobré místo pro život dětí Vzdělávací aktivity Pořádáme semináře pro menší skupinu pěstounů s tématikou výchovy a péče o děti pod vedením odborníka a zároveň terapeuta. Sdílení obtížných, byť opakujících se témat dává psychickou podporu pěstounům při výchově svěřených dětí a přináší jim nové informace a dovednosti dobré pro život pěstounské rodiny. Psychoterapie pro pěstounské rodiny Osobní a bezpečné sdílení problémů spojených s rolí pěstouna/ky, obnova vlastních sil, zprostředkování zdrojů pomoci, uzdravení narušených vztahů v rodině, pomoc vlastnímu i přijatému dítěti ve zdravém vývoji, to vše a mnoho dalšího nabízíme pěstounské rodině prostřednictvím individuální psychoterapie. -8-

9 2. CENTRUM PRO RODINU Stěžejní aktivitou a zároveň projektem je krizové Centrum pro rodinu, které pomáhá řešit situaci dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných a jejich rodin. Vzájemně prostupují služby sanace rodiny a terapeutické služby pro děti i celou rodinu. Své stálé místo si též našla ambulantní diagnostika často vyžadovaná v souvislosti s řešením nelehkých situací dětí a jejich rodin. Spolupráci s rodinou zahajujeme většinou na doporučení Oddělení SPOD, v některých případech jde o doporučení FN v Motole - porodnice, PL Bohnice či pedagogicko-psychologické poradny či jiné organizace nebo se na nás obrátí rodina sama. Širokým tématem jsou také rozvodové spory, úspěšně doprovázené v rámci projektu Domluvte se!, financovaného MPSV a MČ Praha 2, v rámci něhož řešíme úpravu péče o dítě, ale také i vzájemnou komunikaci v případech hlubokého rozkolu rodičů. Blíže nahlédneme do dění v krizovém Centru pro rodinu. -9-

10 2.1. Centrum v číslech: Počet klientů Celkem rodin (nových smluv) 53 Počet dětí 72 Počet dospělých 81 Region Trvalé bydliště Počet % Praha % Praha Praha 4 2 4% Praha % Praha 6 2 4% Praha 8 2 4% Praha 9 1 2% Praha % Středočeský kraj aj. 7 13% Celkem % -10-

11 Počet intervencí: Intervence Počet SANACE terénní a ambulantní 171 TERAPIE celkem 488 Terapie individuální 288 Terapie rodinná 172 Krizová intervence 28 ASISTOVANÝ kontakt 14 Pracovní tým Pracovník Mgr. Kateřina Dunovská Mgr. Markéta Řeřichová Mgr. Ivana Janišová Mgr. Igor Grimmich Bc. Alžběta Palanová Celkem 2 plné úvazky Pozice ředitelka a socioterapeutka psychoterapeutka dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka psychoterapeut sociální pracovnice -11-

12 2.2. Důvody spolupráce: Náhradní forma péče o dítě Ustavní výchova/předběžné opatření 7 pěstounská péče/adopce 2 otázka svěření do péče jiné osoby 5 Syndrom CAN fyzické týrání 3 psychické týrání 2 zanedbávání 2 sexuální zneužívání/podezření 3 overprotektivní přístup/vysoké nároky na dítě 1 Konflikty a rozvody domácí násilí 3 rozvodové spory/konflikty mezi rodiči /neschopnost dohody 20 asistovaný styk 4 nevhodně nastavená péče o děti po rozvodu (rozdělení sourozenců) 3 vážné konflikty rodič x dítě 8 nejasné hranice dítěti 4 Obtíže dítěte opožděný vývoj dítěte 2 neurotické obtíže dítěte 8 obtíže ve škole/záškoláctví 9 agresivita dítěte 3 jinak trestná činnost u dítěte 2 útěky z domova 2 sexuální styk před 15 rokem věku/ těhotenství v dospívání 1 šikana 2 jiné obtížné chování 5 zdravotní postižení/vážná nemoc dítěte 2-12-

13 Sociální, zdravotní a osobnostní zátěž rodičů psychiatrické onemocnění u rodiče 3 zdravotní problémy rodičů 3 závislost rodiče 2 rizikové rysy osobnosti rodiče 9 nezaměstnanost 4 finanční problémy/dluhy 20 bytové problémy 6 pomoc s vyřízením dávek 5 Počet označuje jednu či více oblastí problematiky, se kterou rodina přichází -13-

14 2.3. Jak se daří našim projektům Sanace rodiny Doprovázeli jsme 7 rodin, u nichž se buď vracelo dítě z ústavní péče zpět do rodiny či se k ústavní péči schylovalo. Většinou jsme terénní práci propojovali s psychoterapií rodičů či dětí s cílem sanovat současnou situaci rodiče, podpořit zdravou osobnost rodiče a obnovit narušené vztahy v rodině. Ve všech případech kromě jednoho došlo k úspěšnému setrvání či návratu dítěte do rodiny. Ve dvou případech jsme představovali v rodinách spíše kontrolu než podpůrné doprovázení, a to na základě vážného podezření na fyzické týrání či zneužívání. V dalších rodinách jsme pomohli řešit tíživou ekonomickou, bytovou a pracovní situaci rodin, či doprovázení rodičů s psychiatrickou zátěží tak, aby se případnému umístění mimo rodinu včas předcházelo. Témata, ve kterých jsme rodiče doprovázeli: Ve vztahu k rodičům výchova dítěte a péče o dítě úprava podmínek pro přijetí dítěte podpora rodičovské role orientace v dávkovém systému bydlení zaměstnání vč. zprostředkování práce podání žádosti k soudu a komunikace se soudem vyřizování důležitých záležitostí (ukončení nájemní smlouvy, potvrzení o příjmech, aj.) mezilidské soužití (agresivita mezi partnery, hlučné projevy v domě) zprostředkování dluhového poradenství zprostředkování poradenství v OPL -14-

15 Ve vztahu k dítěti docházka do MŠ docházka, přestup, výchova na ZŠ/SŠ příprava do školy a školní docházka volnočasové aktivity pro dítě logopedie, psychomotorický rozvoj dítěte specializovaná péče o dítě (APLA, neurologické vyšetření, aj.) jednání se školou aj. institucemi v zájmu klienta -15-

16 Další podpora: motivační rozhovory krizová intervence kontrola péče a bezpečí dítěte propojování rodiny, komunikace se širší rodinou dítěte koordinace případu s OSPOD zajištění práce terapeuta v terénu (péče o ostatní členy domácnosti) Příběhy s dobrým koncem Bratři Filip a Tomáš (10 a 13 let) se vracejí na žádost matky po 4 letech v DD k matce, ke dvěma malým sestrám a partnerovi matky. V rodině došlo ke zlepšení sociální situace matky, ke zpracování prožitých traumat chlapců, ale i posílení vztahové vazby mezi bratry, jejichž vzájemná agresivita byla příčinou pobytu jednoho z nich do psychiatrické léčebny. Doprovázíme i rodinu patnáctileté Lenky, jejíž rodiče se náhle ocitli bez bydlení, financí a sociálního zajištění z důvodu neplacení povinného pojištění a absence dávek. Matka, dříve administrativní pracovnice, trpí vážnou metabolickou poruchou. S matkou sedmileté Kristýnky jsme začali pracovat na přípravě dítěte na nástup do školy, avšak záhy se začala rozkrývat hluboká traumata způsobená výchovou matky s psychiatrickou zátěží, širší rodinou a způsobem matčina života. Ta jako tanečnice nechávala dítě každou noc samotné zamčené v bytě. Chování dívky vykazovalo známky autismu, zcela nezvladatelného jednání a elektivního mutismu, navíc se signály sexuálního zneužívání. Po navázání terapeutického vztahu jsme však objevili v Kristýnce bystré kontaktní děvčátko, deprivované a traumatizované. Díky terapii začala dívka mluvit se známými i méně známými lidmi, její prožívání začalo být z ustrašeného radostnější, matku se dařilo jistou dobu získat pro spolupráci. Zároveň jsme předali naše podezření na týrání a zneužívání dítěte odpovědným orgánům. Díky výborné koordinaci OSPOD bylo zajištěné bezpečné prostředí pro dítě a následná pěstounská péče na přechodnou dobu. Tu však k překvapení všech zúčastněných pracovníků soud nepodpořil a svěřil dítě širší, vysoce rizikové rodině. Čtyřměsíční Julinka byla po podezření na fyzické týrání soudem vrácena zpět do rodiny i přes probíhající trestní vyšet- -16-

17 řování. K rodině jsme docházeli na sledování situace, neboť jakákoli podpora byla odmítnuta. Po měsíci spolupráce a vyhodnocení rizik jsme dali podnět k šetření policií a doporučení k umístění do přechodné pěstounské péče. Probíhala úzká spolupráce se všemi subjekty zúčastněnými na tomto případu. Příběh spolupráce s dvanáctiletou Stázkou začal u jejích vážných výchovných problémů, záškoláctví, agresivitou vůči matce. Záhy se však rozkryly hluboké problémy matky se zvládáním základních životních úkolů, rodina je velice nestabilní v oblasti financí a bydlení. Jde však o kumulaci problémů nedávné doby. Své mládí matka zasvětila vrcholové gymnastice, podlomené zdraví a osobnost jí však dovedly na okraj sociální propasti. Přístup trenérů od jejího útlého dětství byl roven citovému i fyzickému týrání dítěte, jež proměnilo kdysi houževnatou osobnost paní Magdy v člověka plného úzkosti, bez vůle a schopnosti žít. Vícerozměrnou podporu dáváme rodině paní Aleny s třemi dětmi ve věku 7-11 let. U nejstarší dcery OSPOD pojal podezření na nepřiměřený vztah s jejím strýcem s možností sexuálního zneužívání. Strýc vyplňuje dívce volný čas proti její vůli. Dívka zároveň bydlela převážně u své babičky, nikoli rodičů. Zkraje spolupráce se ukázalo, že od rodiny nedávno odešel otec, matka se dlouhodobě léčí s depresemi, prostřední dcera přebírá roli rodiče, nejstarší tráví čas u babičky a strýce. Objevily se též obavy ze ztráty bydlení a nedostatku financí. Pomocí důsledného doprovázení maminky v zajištění všech dokumentů a dávek, tak jako zprostředkování práce, se podařilo zázemí dětí stabilizovat. Terapeutická spolupráce s celou rodinou včetně strýce přinesla rozkrytí nevšedního vztahu dívky se strýcem, bylo nutné posílit matku v jejich rodičovských dovednostech, způsobech komunikace a autoritě, pomoci dětem najít své spokojené místo v životě rodiny. Devítiletý Rudolf přišel s maminkou kvůli odmítání kontaktů s otcem a narůstajícího strach z nich. Rodiče spolu již několik měsíců po problematickém vztahu, v němž se objevilo i domácí násilí,nežili. Matka se budoucí spolupráce s otcem obávala. Oba rodiče, přes vzájemné rozpory a rozdílné názory na na příčinu Rudolfova odmítání však chtěli situaci řešit ve prospěch syna a vycházeli naprosto vstříc pokynům psycholožky. Po určité době individuální terapeutické podpory se v bezpečném prostředí našeho Centra rodiče sešli. Otec odstoupil od záměru převzít si syna za asistence policie. Společně našli neutrální prostředí a situaci, kdy převzetí syna bylo nejméně zatěžující. Chlapec strávil s otcem první sobotní odpoledne, v němž se oba světy, dosud přísně oddělené, prolnuly. Otec po domluvě s matkou syna doprovodil do jeho nového domova. Matka se zbavila narůstajících obav z kontaktů s otcem a otec pochopil, že bez vzájemné -17-

18 spolupráce a citlivého přístupu k devítiletému synovi by o něj mohl přijít. Rudolf je spokojený a klidný. Sabina (14 let) byla dlouhodobě šikanována svojí spolužačkou, která se jí posmívala pro její romský původ. Nikdy ji nenapadlo se bránit jinak než slovně, dokud spolužačka neoznačila hanlivým výrazem její matku. Iveta se nechala vyprovokovat a vrazila jí. Dostala se do běhu událostí, které nestačí vnímat, reagovat na ně, chápat je a přijímat. Je na ní podané trestní oznámení, dle informací její advokátky jí hrozí podmínečné odsouzení. Celá rodina je zklamaná z jejího chování, rodiče žijí v jistotě, že i Iveta půjde ve stopách svých dvou sester (v současné době ve výkonu trestu). Iveta navštěvuje kurátorku, doučovací kroužky, ze strany systému je jí věnována zvýšená pozornost. Díky podpoře v našeho Centru zatím nepropadá fatálnímu odevzdání se cestě, kterou šly její sestry, a o které mluví jako o cestě, kterou od ní všichni očekávají. -18-

19 Psychoterapie pro rodinu Zdařile probíhá individuální psychoterapie k hledání nového pohledu a cesty z psychických a vztahových obtíží dětí či rodičů a k posilování jejich sebedůvěry. Přizváním ostatních členů rodinného systému se setkání mění v terapii rodinnou s cílem rozkrýt příčinu nefunkčního jednání členů rodiny, rozpoznat a narušit zažité nevhodné role členů rodiny a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny. Terapeuti Centra doprovázeli v r jak rodiče malých i nejmenších dětí a posilovali jejich rodičovské schopnosti a dovednosti, tak i adolescenty s vážnými výchovnými problémy. V obou případech se mnohdy jednalo o intervenci, která fakticky působila jako přímá prevence odchodu dítěte do ústavní péče. Častým tématem rodin, které do Centra přicházejí, jsou vyostřené vztahy rodičů s náctiletými dětmi, především dívkami. Tyto konflikty vedou již často až k jednání o ústavní péči. Díky skvělé práci terapeutů dojde v cca 80% k zásadnímu zlepšení vztahů v rodině a odvrácení odchodu dítěte z ní. Umělecké terapie Hlavním cílem výchovy a vzdělávání je příprava lidí, kteří jsou schopni dělat nové věci, nikoli pouze opakovat to, co udělaly jiné generace - lidí tvořivých, vynalézavých, objevujících. Druhým cílem výchovy a vzdělávání je formování myšlení, které má být kritické, má být schopné ověřování a nemá přijímat vše, co je mu nabízeno. (Jean Piaget) Umělecké terapie jsou integrální součástí psychoterapeutických přístupů, jež lze definovat jako záměrné a cílevědomé upravování narušené činnosti organismu za pomocí uměleckých prostředků výtvarného, hudebního, literárního a dramatického umění (Valenta, Müller 2003). Na rozdíl od ČR, kde má primát v uměleckých terapiích dnes již známá arteterapie v užším slova smyslu, tedy terapie využívající výtvarných prostředků, v zahraničí jsou jí i ostatní formy umělecké expresivní terapie rovnocenným partnerem. Ne náhodou jsou lektoři, vedoucí různé kurzy a -19-

20 výcviky v tomto oboru, proškoleni většinou právě v USA či Velké Británii. Zajímavý je ovšem fakt, že kořeny expresivních terapií nesahají ani tak k vyspělým civilizacím, ale spíše k přírodním národům muzikoterapie hodně čerpá z hudby západní Afriky a taneční (pohybová) terapie má základ v indiánských rituálech Jedná se tedy o arteterapie v širším slova smyslu (výraz arteterapie v užším slova smyslu se používá jen pro terapii výtvarným projevem). Obecnými cíli uměleckých terapií jsou: eliminování vlivů stresorů a snížení tenze posilování motivace k pozitivní změně budování komunikačních dovedností budování schopnosti sociální interakce vytvoření schopnosti vhledu do sociálních situací podpora sebereflexe, sebehodnocení a sebeovládání (Valenta, Müller 2003) Při terapeutické práci s dětmi i rodinami se využívání uměleckých terapií, zvláště dramaterapie velmi osvědčilo. Hraní rolí, sochání, imaginace, výtvarné ztvárnění emocí, situací, přání pomáhá nacházet cestu k sobě i druhým, a to zvláště prostřednictvím abreakce odžití, odreagování často negativních emocí, prostředek k dosažení katarze katarze osvobození od duševních konfliktů, zbavení pocitů viny, vnitřního napětí, stresových stavů společně s nahromaděnou agresí korektivní emoční zkušenosti získaná zkušenost, která je v kontrastu s negativním očekáváním ztvárnění rolí očekávané chování, vnější projevy, vnitřní představa o určité roli. -20-

21 Tato tvořivá terapie vede děti i rodiče k větší přirozenosti, motivuje k rozšiřování repertoáru životních rolí, koriguje nevhodné chování a nalézá optimální spojení mezi vnitřním prožíváním a vnějšími projevy. Velkým přínosem je také vybití agresivity, strachu, smutku v bezpečném rámci hraní rolí, odreagování a odžití vnitřních zranění duše a vcítění se do pocitu druhých. Využíváme také arteterapeutické přístupy, zvláště výtvarné ztvárnění emocí, postojů, snů, přání, blízkých lidí aj. pomocí barev, předmětů, různých druhů karet z karetních her (velmi se osvědčilo a již mezi kolegy začalo rozšiřovat používání karet ze hry Dixit), symbolické vyjadřovaní vztahů skrze osvědčené techniky kresba či malba začarované rodiny, ostrov snů aj. i inovované přístupy např. strom emocí. Často při této velmi individuální práci prolínáme jednotlivé prvky, od malby přecházíme k vyprávění příběhu i přehrání výtvarně ztvárněné situace, pocitu aj. Propojujeme tedy v bezpečném rámci setkávání arteterapii s dramaterapií, někdy i biblioterapií (léčba knihou - od čtení literárních děl po vlastní tvořivé psaní). Nově také zavádíme fotografickou terapii, jejíž základní myšlenky vznikly ze spolupráce terapeutky a fotografa, který s naší organizací dobrovolnicky spolupracuje. Fotografická terapie je vhodná především u dospívajících dětí. Jejím základním principem je vyfotografování zachycení emočně nebo vztahově důležitého okamžiku a jeho následný rozbor s terapeutem. Smyslem je tedy nejen uvědomění si svých emočních pochodů v často vypjaté situaci (to chci vyfotografovat), ale i konstruktivní a přitom schůdný přístup k jejímu zvládnutí (fotografuji) a následné hledání cesty k zlepšení situace za pomoci terapeuta (dívám se na situaci, emoci s odstupem, co teď vidím, co cítím, jaké fantazie k tomu má terapeut, nejsem na to sám). (Použitá literatura: Valenta, M. Dramaterapie) Příběhy s dobrým koncem Natálka (14)let žije přes rok pouze s matkou, kontakt s otcem nemá. Již několik měsíců se sebepoškozuje, řeže se žiletkou do ruky, matce vzala prášky na zklidnění, pije alkohol, ve škole se výrazně zhoršila. Je velmi bystrá, empatická vůči okolí a zvláště matce, své pocity nevnímá, nechce -21-

22 vnímat, neumí je projevit. Chová se velmi dospěle, zodpovědně, poté situaci nezvládá a upadá do sebeubližování. Probíhá intenzivní individuální terapie, kde se přes malování, vyprávění aj. postupně dostává ke svým pocitům, uvědomění si, co chce, přestává se obviňovat. Současně probíhá společná terapie Natálky s matkou, ta pevněji uchopuje svou roli matky, obě se cítí ve vztahu jistěji. Zároveň je znovunavázán kontakt s otcem. Natálka si již neubližuje, občas až velmi razantně projevuje své potřeby a pocity, chová se přiměřeně věku. Šestnáctiletá Klára přichází do našeho Centra a výrazně sděluje slovy i svým chováním, že nevěří sobě ani nikomu jinému, svůj život vnímá jako film, ve kterém je jen divákem. Křehké prolamování bariéry a nacházení cesty k sobě a blízkým nakonec podporuje svou spoluprací i matka, s níž má Klára mnohaletý vztah-nevztah, dlouhou dobu žila u dědy. Postupně dochází k získání důvěry ve vztahu k sobě i ve vztazích okolních, zvláště v přijetí v rodině a s tím úzce související a navazující vytváření hranice ve výchově. Vztahu matky a Kláry dlouhodobě, po léta, chyběly základní pilíře důvěry a vzájemného přijetí. Přestože je stále výrazně oslabená vzájemná důvěra a pocit primárního přijetí ve vztahu matka dítě, dochází k opakovaným útěkům z domova, k výrazným emočním projevům a je patrná celková únava a přepjatost rodinného systému, matka i Klára velmi aktivně pracují na zlepšení vztahu, během terapie se vzájemně sobě přiblížily, ve vztahu se začínají objevovat významné ostrůvky přijetí a oceňování. Společnou prací jsme předešli umístění Kláry do ústavní péče. Dvanáctiletá -22-

23 Petra přichází do našeho Centra vyděšená, smutná, rozechvělá, po chvíli se s pláčem svěřuje se svými bolestnými vzpomínkami na rvačky a hádky rodičů, otcovy pokusy o sebevraždu, bojí se o sebe, maminku, tatínka, má v sobě veliký zmatek, postrádá pocit bezpečí, jistoty. Během terapie využíváme aktivní biblioterapii, své zážitky sepisuje, vyjadřuje své pocity svěřuje se nejen terapeutce, ale i papíru, externalizuje traumatické zážitky. Souběžně maluje při setkáních postavy, zprvu bez tváře, později se stále více výraznějším obličejem. Vedle individuální terapie probíhá terapie rodinná, matka intenzivně spolupracuje, velký důraz se zde klade na projevování emocí, posilování životních rolí matky a dcery, opory a hranic bezpečného území. Po třech měsících do terapie vstupuje i otec, situace se výrazně zklidňuje, jsou vystavena jasná pravidla. Nyní je Petra více spokojená, usměvavá, stále ráda píše a maluje, v tvorbě je patrné více pozitivního ladění ze současné situace a nadějného pohledu do budoucna Domluvte se! Pružná víceoborová porozvodová péče Širokým tématem jsou též rozvodové spory, úspěšně řešené v rámci projektu Domluvte se!, financovaného MPSV a MČ Praha 2, v rámci něhož řešíme úpravu péče o dítě a vzájemné komunikace v případech hlubokého rozkolu rodičů. Pomáháme rodičům překonat vzájemné vypjaté konflikty ve prospěch jejich dítěte a konstruktivně řešit otázky péče, vývoje a běžných záležitostí dítěte. Pomáháme dítěti zorientovat se v traumatické situaci a ošetřit její dopad na křehkou dětskou psychiku. Usnadňujeme rodičům dosáhnout vzájemné dohody a jejího dodržování Vyhodnocení sy CAN a ambulantní diagnostická zpráva OSPOD se na naše centrum dál častěji obrací s otázkou podezření na sexuální zneužívání či týrání dítěte, ve dvou případech dalo podnět k prošetření naše Centrum. Proto jsme naši nabídku rozšířili o diagnostiku a terapii -23-

24 sy CAN obnášející: psychologickou diagnostiku stanovující výskyt a míru pravděpodobnosti týrání či sexuálního zneužívání dítěte, vypracování psychologické zprávy, intervence potřebné k odstranění ohrožení, psychoterapii dítěte a jeho rodinného systému k ošetření traumat, znovuzískání pocitu životní jistoty a zdravých vztahů v rodině. Ambulantní diagnostickou zprávu jsme připraveni vypracovat vždy tam, kde OSPOD zvažuje umístění dítěte mimo rodinu či hlubší bližší zmapování situace dítěte i rodiny. Zároveň jde o situaci, kdy je pobyt v diagnostickém ústavu v přímém rozporu se zájmem tohoto dítěte. Za pomoci námi vytvořeného formuláře vypracujeme všechny dílčí oblasti diagnostické zprávy za přispění dalších odpovídajících subjektů, které s dítětem a rodinou vstupují do osobního kontaktu. Oblastmi jsou: sociální anamnéza, psychologická a etopedická zpráva, školní a zdravotní zpráva, vč. doporučení. Komplexní diagnostická zpráva je formálně shodná s výstupem z dětského diagnostického ústavu Spolupráce s dalšími organizacemi Pro zasíťování služeb, které pomáhají naše klienty navrátit do úspěšného života, s potěšením využíváme služeb či jinak spolupracujeme s organizacemi: Dům tří přání, Azylový dům Gloria, Poradna při finanční tísni, RUBICON Centrum, Centrum pro rodinu Drop-In, Apla, Alma femina, Program 5P sdružení Hestia, Projekt Kámoš Barevného světu dětí, PPP, SVP Klíčov, HoSt Home start, aj. Zejména nás těší spolupráce s OSPOD mnohých městských částí, např. Prahy 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 10. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás odborníci obracejí. Velmi nás těší úzká a konstruktivní spolupráce s OSPOD a dalšími subjekty, v rámci níž se nám daří v případech vážného ohrožení vytvořit dětem bezpečí a zdravé rodinné prostředí. Důvěru umocňuje výrazně kladná zpětná vazba od samotných klientů, se kterou se svěří na OSPOD. -24-

25 2.5. Rozvojové aktivity Zhodnocení plánované činnosti a projektů v roce 2013 Krizová pěstounská péče Plán: Projekt krizového a krátkodobého umístění dětí od cca 2-12 let do přechodné pěstounské péče s max. délkou pobytu 1 rok pro vysoce ohrožené děti za intenzivní sociální a terapeutické práce s biologickou rodinou dítěte k rychlému vyřešení situace. Paní Magda, žadatelka o tuto formu PP a průkopnice v této oblasti má letité zkušenosti s výchovou těch nejohroženějších dětí a dětí s vážnými výchovnými problémy. Uskutečnění: Paní Magda zdárně prošla na konci roku 2013 přípravou pěstounů. Bohužel zároveň oznámila, že z rodinných důvodů musí ukončit plánované pěstounství. V tuto chvíli hledáme intenzivně nové pěstouny pro takto náročnou službu. V létě 2013 se však paní Magda zapojila do dobrovolného doprovázení týraného a zneužívaného děvčátka po dobu její hospitalizace v nemocnici. Všechny zainteresované subjekty v tomto případu se shodly na tom, že právě přechodná PP u paní Magdy, která tou dobou procházela teprve přípravou, by byla pro tuto dívku nejvhodnějším řešením. Ambulantní diagnostická zpráva Plán: Plánujeme vypracovat další 2 pilotní ambulantní diagnostické zprávy a navázat za tímto účelem spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má standardizované nástroje k vypracování osobnostního profilu dítěte, jenž tvoří nedílnou součást zprávy. Dále bude třeba ve spolupráci s OSPOD prosadit ambulantní DZ u diagnostických ústavů jako platný dokument, na základě něhož bude dítě eventuelně umístěno do vhodného zařízení. Uskutečnění: Diagnostika probíhala v několika případech podezření na sexuální zneužívání a fyzické týrání dítěte. O souhrnnou diagnostiku, která by suplovala jeden z důvodů umístění dítěte do diagnostického ústavu, jsme nebyli OSPO- -25-

26 Dem žádáni. Tento záměr však stále považujeme za jednu z našich priorit i pro rok 2014, bude třeba více rozšířit povědomí takovéto možnosti, zejm. v souladu s novým Občanským zákoníkem. Skupinová terapie pro náctileté Plán: Od dubna 2013 bude v prostorách KC Prádelna v Holečkově ulici probíhat jednou za měsíc skupinová terapie pro naše dospívající klienty. Uskutečnění: Skupiny náctiletých začaly probíhat zdařile v menším kroužku přímo v Centru pro rodinu Cestou necestou, neboť přeprava pracovníků a dětí do nedalekého KC Prádelna se ukázala být neschůdná. V roce 2014 plánujeme rozšířit tyto aktivity buď v CPR Cestou necestou nebo v KC Prádelna. Rozšíření týmu: Plán: Od ledna 2013 s radostí uvítáme v našem týmu dětskou psycholožku a terapeutku Mgr. Ivanu Janišovou a sociální pracovnici Bc. Alžbětu Palanovou. -26-

27 3. VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ Plán: V rámci sdružení Cestou necestou bude podrobně vypracován model vzdělávání a doprovázení pěstounů, kteří uzavřou dohodu o výkonu PP s MČ Praha 2, 5 a 7 zahrnující skupinové vzdělávání, individuální vzdělávání a doprovázení, svépomocné skupiny. Od května pak bude tento projekt spuštěn a financován ze státního příspěvku. Uskutečnění: Vzdělávání pěstounů jsme zdařile zahájili, od července proběhlo 79 hodin individuálního vzdělávání pro pěstouny a tři semináře pro skupinu pěstounů. Témata seminářů v rámci výchovy a péče o svěřené dítě spoluvytvářeli přímo pěstouni na setkání. Informace od psychologů a speciálních pedagogů vycházely z potřeb pěstounů, sdílení jejich osobních starostí a společných témat.tato forma se nám velice osvědčila, vzbudit aktivní zapojení se podařilo i u původně méně motivovaných lidí. V nasledujícím roce plánujeme rozšířit služby pěstounům o doprovázení v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče. -27-

28 4. Co plánujeme do roku 2014 Vyhodnocení rizik u vážně ohroženého dítěte Na základě dvou závažných případů týraných a zneužívaných dětí, jež rozhodnutím soudu setrvávaly v rodině, jsme si vzali za své podnítit odbornou diskusi o hodnocení rizik pro dítě ohrožené na zdraví a životě, stanovení hranice, za kterou je setrvání v rodině pro dítě nebezpečné. Rádi bychom dali vzniknout vyhodnocovacímu rámci pro případy vážného ohrožení dítěte s využitím pro sociální službu, OSPOD a opatrovnický soud. -28-

29 Odborné semináře na vybraná témata Nejméně 2x do roka uspořádáme odborný seminář na vybraná témata z psychoterapie ohroženého dítěte a rodiny. Na předešlých setkáních k činnosti Centra jsme zaznamenali veliký zájem ze strany pracovníků OSPOD a dalších organizací o témata potřeb ohroženého dítěte a terapie traumat či deprivace, náprava narušených rodinných vazeb. Proto jsme se rozhodli cíleně vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s odbornou veřejností. Prvním chystaným tématem je dramaterapie a biblioterapie v práci s rodinou. Úzká spolupráce s partnerskými organizacemi Ukotvíme vznikající spolupráci, sdílení postupů a zkušeností v jednotlivých tématech ohrožených dětí s obdobně zaměřenými organizacemi. Rádi bychom rozšířili možnosti formálního i neformálního setkávání, uspořádání tematických setkávání či konferencí a spolupráce v inovativních projektech. Publikace odborných článků Rádi využijeme nabídky Edice Otevíráme Nadace Terezy Maxové, webových stránek Čí je dítě? či jiných medií k naší reflexi žhavých problémů současného systému péče o ohrožené dítě. Rozšířit služby pro pěstounské rodiny Odpovídáme na poptávku po vedení dohod o výkonu pěstounské péče pro pěstounské rodiny. Plánujeme registrovat pověření k SPOD v oblasti uzavírání Dohod a poskytovat plný rozsah služeb pro pěstounské rodiny. -29-

30 5. Podpořili nás -30-

Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo)

Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo) Tam, kde nemám dost slov, pomohu si skutky. ( Michelangelo) Cestou necestou, o.s. Sídlo: Náplavní 2013/1, 120 00, Praha 2 IČO: 22895299 DIČ: CZ22895299 Č.ú: 2400222621/2010 Registrace MV dne 30.3. 2011

Více

Organizace Cestou necestou

Organizace Cestou necestou Organizace Cestou necestou Výroční zpráva za rok 2014 Cestou necestou (zapsaný spolek) Poslání a cíl činnosti Pomáháme týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem mít šanci prožít šťastné dětství. Pomáháme

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany Slavnostní večer pro příznivce a sponzory PROJEKT RPP A JEHO CÍLE O PROJEKTU Projektová příprava započala v roce 2008 Projektový záměr vycházel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Romana Slezáková Kateřina Kuchařová

Více