Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken"

Transkript

1 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Datum: Autor: Tomáš Škařupa, SKA0092 Kontakt: Předmět: Optoelektronika II Cvičící: Ing. Jan Látal Segment: Spojování optických vláken Místnost: KrP 203 Laboratoř přenosových médií

2 1. Teoretický úvod Numerická apertura NA Jedná se o bezrozměrný parametr, který nepřímo určuje rozsah vstupního úhlu optického vlákna pro účinnost vazby mezi zdrojem optického záření a optickým vláknem. Velikost numerické apertury má také vliv na sířící se módy optického vlákna, přičemž pod pojmem mód optického vlákna si představujeme vlnově ustálenou konfiguraci elektromagnetického pole ve vlákně. Geometricky se jedná o počet paprsků šířících se v optickém vlákně. Je zřejmé, že čím je numerická apertura větší, tím lépe je schopno optické vlákno do sebe navázat optické záření ze svého okolí.[1] Základní matematická definice numerické apertury NA má tvar: [ ], (1) kde n 0 je index lomu prostředí, ze kterého navazujeme optické záření do vlákna a θ max je maximální úhel pro navázání optického záření, jak je uvedeno v obr. 1. Obrázek 1 Numerická apertura NA - navázání max. úhlu Na rozhraní čela optického vlákna a prostředí, ze kterého navazujeme optické záření do vlákna, nastává situace: [ ], (2) kde n1 je index lomu jádra optického vlákna a θ1 je úhel optického záření svíraný s osou vlákna v jeho jádře.[1] Hodnoty numerických apertur se může u jednotlivých výrobců nepatrně lišit. Obrázek č. 2 ukazuje NA od firmy Interlink (odkaz č.3).

3 Obrázek 2 parametry určitých typů optických vláken Určení numerické apertury NA Určení indexu lomu jádra n1 a pláště n2 je někdy velmi obtížné, zjišťuje se numerická apertura z průběhu vyzařovací charakteristiky na výstupu krátkého úseku rovnoměrně buzeného optického vlákna, a to ze šířky vyzařovací charakteristiky v úrovni 5% z maximální hodnoty (dle doporučení IEC i EIA viz obr. 1). Efektivní numerická apertura se zjišťuje stejným způsobem na dostatečně dlouhém úseku optického vlákna s ustálenou distribucí vidů (resp. s ustáleným rozložením vidů) a přibližně činí 50% až 70% hodnoty teoretické numerické apertury.[1] Obrázek 3 ukázka průběhu vyzařovací charakteristiky optického vlákna V současnosti se diskutuje, zda odečítat hodnotu numerické apertury (NA) ze šířky vyzařovací charakteristiky v 5% maximální intenzity, což reprezentuje pokles optického výkonu oproti maximální hodnotě o 13 db, nebo ze šířky v 10% maximální intenzity, což reprezentuje pokles optického výkonu oproti maximální hodnotě o 10 db. Měření je nutné provádět v tzv. vzdálené oblasti, tj. ve vzdálenosti z značně větší, než je průměr měřeného optického vlákna. Pro vzdálenou oblast musí platit následující podmínka, definovaná vztahem: [m; m, m], (3) kde d je průměr jádra optického vlákna a λ je pracovní vlnová délka zdroje optického záření.

4 Optické vlákno je navázáno k optickému vysílači (LASER nebo LED) prostřednictvím vhodného vazebného členu. Na výstupu optického vlákna je na otočném rameni pevně upevněn optický přijímač (fotodioda), která snímá intenzitu záření v závislosti na velikosti daného úhlu měřeného od osy optického vlákna. Metoda pro měření NA je znázorněna na obrázku níže.[2] Obrázek 4princip měření numerické apertury Počet vedených vidů M (u vláken typu SI a GI) lze vypočítat pomocí tzv. normované frekvence, která se značí písmenkem V. [-;m, m], (5) kde d je a průměr jádra a 0 je vlnová délka vlákna.[2] Pro 1 je pro SI a pro GI, (6) Z vidové teorie optických vláken plyne rovněž podmínka jednovidovosti. Pro optické vlákno typu SI se jedno-vidovost zajistí při V <2,405. Pak jde odvodit podmínku pro průměr jádra: Pro výpočet odrazů ve vlákně slouží následující vzorce[4]: Popis parametrů: K počet odrazů paprsku v optickém vlákně l délka vlákna d průměr jádra s délka paprsku α úhel, pod kterým paprsek dopadá na čelo materiálu jádra α úhel, pod kterým se paprsek lomí materiálem jádra [4] (7)

5 [ ; m, m], (8),[-; m, m ] (10) (9) Pro určení délky vedeného paprsku pod úhlem využívá vzorců: [4] s Délka paprsku v jádře Úhlu dopadu paprsku na rozhraní β (11) (12) 2. Zadání protokolu Cílem laboratorní úlohy bylo seznámit se hlouběji s numerickou aperturou v rámci jejího měření u tři patchcordů (OV). Úkoly: Určit numerickou aperturu z naměřených hodnot. Určit normalizovanou frekvenci V a počet vedených vidů ve vlákně Určení počtu odrazů K ve vlákně Určení délky paprsků s ve vlákně, jestliže dopadá pod úhlem 3. Schéma zapojení Blokové schéma zařízení pro měření numerické apertury je uvedené na obr. 3. Hlavní částí je krokový motorek, na jehož ose (rotoru) je umístněno rameno s fotodetektorem (měřící část). Krokový motorek je ovládaný driverem, ke kterému přistupujeme prostřednictvím ovládacího rozhraní.[2] Obrázek 5 blokové schéma pro měření NA

6 Obrázek 6 vyfocené schéma pro měření numerické apertury Nejdůležitější částí zařízení určeného pro měření numerické apertury z hlediska uživatele je ovládací rozhraní viz obr. 7. Prostřednictvím něho udává uživatel pokyny driveru, který ovládá přímo krokový motorek.[1] Obrázek 7 ovládací rozhraní pro měření NA Kombinací přepínačů SW4, SW5 a SW6 dle tabulky č. 1 lze nastavit velikost úhlu natočení jednoho kroku.

7 Obrázek 8 kombinace switchů Použité měřicí přístroje Měřící aparatura: OV vlákna: Zdroje záření: driver krokového motorku M415B napájecí zdroj PS 150/36V krokový motorek 57HS09P měřící detektor PM1000D SM 9/125 MM 50/125 a 62,5/125 SM OLS1 DUAL MM OLS2 DUAL Vedlejší použité pomůcky: Šuplera Čistící sada na OV

8 4. Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot Tabulka 1 Naměřené hodnoty intenzity pro jednotlivá vlákna Singlemode (9 μm) Multimod (50 μm) Multimod (62,5 μm) vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka 1310 (nm) 1550 (nm) 850 (nm) 1300 (nm) 850 (nm) 1300 (nm) Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita , ,4 7,5 53 8, ,4 7,6 7,5 53,5 8,2 2,1 4 24,3 9,1 7,6 54,1 8,3 2,1 5 28,7 10,8 7,6 54,9 8,3 2,1 6 33,5 12,6 7,6 55,2 8,2 2,2 7 40,6 15,6 7,7 57,1 8,3 2, ,3 7,8 59,2 8,5 2,3 9 55,2 21,1 7,7 61 8,6 2, ,8 24,6 7,9 63,2 8,5 2, ,9 28,8 8 62,2 8,6 2, ,4 8 70,1 8,8 2, ,7 36,9 8,2 75,2 8,8 2, ,1 40,5 8,2 74,6 9 2, ,2 44,4 8,3 78,6 9 2, ,8 48,3 8,4 81,6 9,1 2, ,1 51,1 8,4 84,7 9,3 2, ,2 53,3 8,4 87,1 9, ,1 56,8 8,5 93,1 9,3 3, ,4 59,6 8,6 97 9,5 3,3, ,3 61,1 8, ,6 3, ,5 8,8 103,3 9,7 3, ,4 64 8,9 110,1 9,8 3, ,3 64,9 9,1 115,3 10,1 3, ,7 65,5 9,2 120,6 10 3, ,2 66,2 9,2 124,6 10, ,8 66,7 9,2 127,1 10,2 4, ,8 67,1 9,5 137,1 10,3 4, ,1 68,3 9,6 141,2 10,5 4, ,5 69,4 9,6 147,2 10,6 4, ,9 70,2 9,7 153,3 10,6 4, ,8 70,2 9,8 159,5 10,7 4, ,4 69, ,9 10,7 4, ,4 69, ,9 10,9 5, ,1 10,1 175,4 11 5, ,4 70,3 10,2 180,3 11,3 5,3 číslo měření

9 37 137,7 70,3 10,3 185,7 11,3 5, ,4 70,3 10,3 191,2 11,4 5, ,5 70,3 10,3 197,2 11,4 5, , ,4 206,3 11,5 5, ,9 69,5 10, ,5 5, , , ,4 5, ,4 68,5 10,4 220,3 11,6 5, ,6 67,3 10,3 223, ,2 67,3 10,3 226,5 11,6 6, ,1 67,3 10,4 228,1 11, ,2 66,9 10, ,3 6, , ,2 233,1 11,5 6, ,8 65,8 10,2 234,1 11,3 6, ,2 66,3 10,5 236,3 11,2 6, ,5 62,4 10,4 236,4 11 6, ,5 60,2 10, ,6 6, ,5 59,5 10, ,4 6, ,3 57,5 10,1 236,3 11,6 6, ,7 54, ,2 11,9 6, ,4 51,5 9,9 234,4 11,7 6, ,4 48,6 9,8 231,7 11,8 6, ,3 43,9 9,8 228,9 11,7 6, ,5 40,1 9,8 226,3 11,6 6, ,8 39 9,7 223,7 11,5 6, ,1 33,5 9,6 219,9 11,5 6, ,4 28,3 9, ,4 6, ,3 25,3 9,4 211,5 11, ,6 19,2 9, , ,4 15,2 9,1 204,7 11,3 5, ,2 12, ,9 11,2 5, ,5 10,7 9,4 191,4 11,3 5,8 68 9,7 8, ,2 11,2 5,6 69 8,2 7,4 8,8 183,5 11 5,6 70 6,9 6 8,8 177,8 11 5,5 71 5,7 5 8,6 171,3 11 5,4 72 4,8 4,3 8,5 165,9 10,9 5,3 73 4,3 3,5 8, ,8 5,2 74 3,8 2,9 8,4 155,4 10,7 5,1 75 3,4 2,5 8,1 148,2 10, ,1 2,2 8,1 141,2 10,6 4,8 77 2,9 1,9 8,1 137,3 10,5 4,7 78 2,8 1,7 8, ,3 4,6 79 2,7 1, ,4 10,1 4,4 80 2,6 1, ,3 4,2

10 Vzdálenost z 1 cm 3 cm 4 cm Aby se z tabulek dala vyčíst NA tak došlo k přepočtům hodnot v rámci intenzity, kdy maximální intenzita je rovna 1. Tabulka 2 Naměřené hodnoty vláken převedené do jednotkového grafu úhel natočení [ ] Singlemode 9 μm Multimod 50 μm Multimod 62,5 μm vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka 1310 nm 1550 nm 850 mn 1300 nm 850 nm 1300 nm Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita Intenzita -18 0, , , , , , ,55 0, , , , , , ,1 0, , , , , ,375-16,65 0, ,13 0, , , ,375-16,2 0, , , , , ,375-15,75 0, ,18 0, , , , ,3 0, , , , , , ,85 0, , ,75 0, , , ,4 0, , , , , , ,95 0, , , , , , ,5 0, , , , , , ,05 0, , , , , , ,6 0, , , , , , ,15 0, , , , , , ,7 0, , , , , ,5-11,25 0, ,69 0, , , ,5-10,8 0, ,73 0, , , , ,35 0, , , , , , ,9 0, , , , , , ,45 0, , , , , , , , , , , , ,55 0, , , , , ,625-8,1 0, , , , , , ,65 0, , ,875 0, , , ,2 0, , , , , , ,75 0, , , , , , ,3 0, , , , , ,75-5,85 0, , , , , , ,4 0, , , , , , ,95 0, , , , , , ,5 0, , , , , , ,05 1, , , , , ,857143

11 -3,6 1, , , , , ,875-3,15 1, , , , , , ,7 1, , , , , , ,25 1, , , , , , ,8 0, , , , , , ,35 1, , , , , , ,9 1, , , , , , , ,9 0, , , , , , ,35 0, , , , , ,8 0, , , , , , ,25 0, , , , , , ,7 0, , , , , ,15 0, , , , , , ,6 0, , , , , ,05 0, , , , , , ,5 0, , , , , , ,95 0, , , , , ,4 0, , , , , , ,85 0, , , , , , ,3 0, , , , , , ,75 0, , , , , , ,2 0, , , ,1109 1, , ,65 0, , , , , , ,1 0, , , , , , ,55 0, , , , , , , , , , , ,45 0, , , , , ,9 0, , , , , , ,35 0, , , , , , ,8 0, , , , , , ,25 0, , ,875 0, , , ,7 0, , , , , , ,15 0, , , , , , ,6 0, , , , , , ,05 0, , , , , , ,5 0, , , , , , ,95 0, , , , , , ,4 0, , , , , , ,85 0, , , , , , ,3 0, , , , , , ,75 0, , , , , , ,2 0, , , , , ,842105

12 16,65 0, , , , , , ,1 0, , , , , , ,55 0, , , , , , , , , , , , Pro přehlednost, byly všechny výsledky uvedené do tabulky č.3. Tabulka 3 přehled výsledků tabulka výsledku Singlemode 9 μm Multimod 50 μm Multimod 62,5 μm vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka vlnová délka 1310 nm 1550 nm 850 mn 1300 nm 850 nm 1300 nm úhel θmax 10,75 10,9-8,55-11,4 numerická apertura - NA 0,187 0,189-0,147-0,198 normal. f. - V 4,04 3,448-17,762-22,203 počet vidů 8,145 5,943-78, ,239 počet odrazů ve vlákně - K délka parsku ve vlákně -s Příklad výpočtů Výpočet úhlu θ max dle hodnot na grafu a následné spočítání NA viz graf č. 1 : Určení normalizované frekvence V: Počet vedených vidů ve vlákně:

13 Výkon P Katedra telekomunikační techniky 5. Grafické zpracování naměřených a vypočtených hodnot Grafy pro SM Na grafu č. 1 a č. 2 je zobrazeno jakým způsobem se došlo k hodnotám úhlu θ max. Vyzařovací charakteristika signl. mod. vlákna pro 1310 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Intezita 50 % výkonu + delta max - delta max úhel θ [ ] graf 1 vyzařovací charakteristika u single-módu pro λ=1310 nm

14 Výkon P Výkon P Katedra telekomunikační techniky Vyzařovací charakteristika signl. mod. vlákna pro 1550 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Intezita 50 % výkonu + delta max - delta max úhel θ [ ] graf 2 vyzařovací charakteristika u single-módu pro λ=1550 nm Grafy pro MM 50 (μm) Vyzařovací charakteristika OV, jádro 50 μm, pro λ =850 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Intezita 0, úhel θ [ ] graf 3 vyzařovací charakteristika u multi-módu pro λ=850 nm

15 Výkon P Výkon P Katedra telekomunikační techniky Vyzařovací charakteristika OV, jádro 50 μm, pro λ=1300 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Intezita 0, úhel θ [ ] graf 4 vyzařovací charakteristika u multi-módu pro λ=1300 nm Grafy pro MM 62,5 (μm) Vyzařovací charakteristika OV, jádro 62,5 μm, pro λ 850 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Intezita 0, úhel θ [ ] graf 5 vyzařovací charakteristika u multi-módu pro λ=850 nm

16 Výkon P Katedra telekomunikační techniky Vyzařovací charakteristika OV, jádro 62,5 μm, pro λ 1300 nm 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Intezita 0, úhel θ [ ] graf 6 vyzařovací charakteristika u multi-módu pro λ=1300 nm

17 6. Závěr měření Cílem měření bylo prohloubit své znalosti v oblasti optických komunikacích a to především v rámci měření numerické apertury. Během měření se vyskytlo několik negativních faktorů, které do značné míry ovlivnily výsledky měření. Prvním negativním faktorem, se kterým se museli vyrovnat, byla porucha krokového motorku, díky které se neotáčel optický přijímač. Po konzultaci s vyučujícím a následném zjišťování chyby se ukázalo, že v jednom spoji k sobě nedoléhaly kontakty. Po odstranění této chyby krokový motorek už fungoval tak jak měl. Po naměření dat u multi-módového vlákna s průměrem jádra 50 μm jsme zjistili, že koncovka má vadnou feruli a tudíž se ze získaných dat špatně konstruovaly grafy. Výsledek měření si lze prohlédnout v grafu č. 3 a grafu č. 4. Bohužel z grafu č. 3 (měření pro λ= 850 nm) nebylo možné určit numerickou aperturu vlákna a tím i další parametry jakými byly: normalizovaná frekvence, počet vedených vidů ve vlákně, počet odrazů a délku paprsku v jádře. Z naměřených dat pro multi- módové vlákno s průměrem jádra 62 μm při vlnové délce 850 nm se podobně jako u předcházejícího multi-módového vlákna nedala určit numerická apertura a tím i následně další parametry. V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou zobrazeny hodnoty jen pro tři optická vlákna. Chybí zde záznam hodnot pro 4 vlákno (EZBEND). Toto vlákno se bohužel našim kolegům po velkém snažení nepodařilo zkonstruovat. Celé měření bylo ovlivněné i tím, že měření neprobíhalo při absolutní tmě, takže nám sluneční paprsky a světlo ze světelného zdroje na stropě působily negativní vliv na optický detektor. U grafu č. 4 a č. 6 si lze povšimnout, že maximum není v hodnotě 1, ale o něco větší (např. v hodnotě 1,1). Je to z toho důvodu, že jsme neměli při začátku měření přesně nastavený kolmý směr mezi optickým vláknem a detektorem. Z tohoto důvodu byla maximální intenzita světla detekována pod úhlem 1. Záznam naměřených hodnot si lze prohlédnout v tabulce č. 1. Výsledky výpočtů jsou zapsány do tabulky č. 3. Jak již bylo řečeno v tabulce výsledků (tabulka č. 3) chybí údaje pro multimód s šířkou jádra 50 μm a 62,5 μm pro λ=850 nm. V tabulce i chybí údaje o počtech odrazů ve vlákně a uraženou délku paprsku v jádře vlákna. Je to z toho důvodu, že jsme si při měření nepoznačili délku požitých vláken. Pokud bychom dané parametry znali, byly by k dopočítání daných parametrů použity vzorce (8) - (12). Pro singl-mód nám bohužel vyšla normalizovaná frekvence > 2,405. Byla tímto porušena podmínka single-módu a z toho důvodu je jasné, že měření bylo nepřesné.

18 Odkazy [1] KOUDELKA, Petr. Měření numerické apertury NA optických vláken [online]. Ostrava, 2011 [cit ]. Dostupné z: Návod k měření. VSB. [2] MAREJKA, Martin. Měření numerické apertury optických vláken [online]. Ostrava, 2010 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská. VSB. Vedoucí práce Koudelka. [3] VEJMOLA, Tomáš. MĚŘENÍ NUMERICKÉ APERTURY [online]. BRNO, 2011 [cit ]. Dostupné z: T.VEJMOLA.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. VUT. [4] Optické vlákno. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

19 Seznam obrázků Obrázek 1 Numerická apertura NA - navázání max. úhlu... 1 Obrázek 2 parametry určitých typů optických vláken... 2 Obrázek 3 ukázka průběhu vyzařovací charakteristiky optického vlákna... 2 Obrázek 4princip měření numerické apertury... 3 Obrázek 5 blokové schéma pro měření NA... 4 Obrázek 6 vyfocené schéma pro měření numerické apertury... 5 Obrázek 7 ovládací rozhraní pro měření NA... 5 Obrázek 8 kombinace switchů... 6

20 Seznam Tabulek Tabulka 1 Naměřené hodnoty intenzity pro jednotlivá vlákna... 7 Tabulka 2 Naměřené hodnoty vláken převedené do jednotkového grafu... 9 Tabulka 3 přehled výsledků... 11

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

optické vlastnosti polymerů

optické vlastnosti polymerů optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů 1. Zadavatel: PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Radčina 497/22, Praha 6, PSČ 161 00 IČ: 26514753 zastoupená jednatelem

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Spektrální charakteristiky fotodetektorů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA č. 3 Spektrální charakteristiky fotodetektorů Vypracovali: Jan HLÍDEK & Martin SKOKAN V rámci předmětu: Fotonika (X34FOT)

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D. Tomáš Pikálek 26. června 214 1 / 11 Cíle práce Cíle práce Cíle práce seznámit se s laserovou

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek

Více

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1.

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1. Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441 Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 5.1. 2013 Datum pilotáže: 9. 1. 2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých tříd je zaměřena na seznámení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_18 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou

Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Fakulta elektrotechniky a informatiky, VSB-TU Ostrava Návod na cvičení VoIP Hodnocení kvality řeči neintrusivní metodou Datum: 15.2.2013 Autor: Ing. Karel Tomala Kontakt: karel.tomala@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

K OZA SE PASE NA POLOVINĚ ZAHRADY Zadání úlohy

K OZA SE PASE NA POLOVINĚ ZAHRADY Zadání úlohy Koza se pase na polovině zahrady, Jaroslav eichl, 011 K OZA E PAE NA POLOVINĚ ZAHADY Zadání úlohy Zahrada kruhového tvaru má poloměr r = 10 m. Do zahrady umístíme kozu, kterou přivážeme provazem ke kolíku

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kinematika pohybu Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, užívá základní kinematické vztahy při

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více