Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala společnost Aquasoft, spol. s r.o. Rubeška 215/1, Praha 9

2 Obsah 1. ÚVOD Účel a cíl dokumentu Seznam zkratek a pojmů ÚVOD DO SYSTÉMU ISPOZ, OBECNÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S APLIKACÍ Určení systému Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO POVINNÉ SUBJEKTY A VEŘEJNOST Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Elektronická žádost Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Žadatel Formulář pro právnickou osobu Formulář pro fyzickou osobu Pojišťovny a zprostředkovatelé Rozsah činnosti dle území Doklady Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Postup při úpravě již zadaného výkazu Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda... 32

3 1. Úvod 1.1. Účel a cíl dokumentu Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s informačním systémem pro registraci pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen ISPOZ), tj. aplikací pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen PZ) a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen SLPU). ISPOZ zajišťuje též povinné zveřejňování registru na internetu. Tento dokument nemá být uživatelskou příručkou problematiky registrace PZ a SLPU. Procesní postupy jsou obvykle popisovány v interních předpisech ČNB. Přesné metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Předpokládá se, že s aplikací bude pracovat člověk znalý prostředí internetového prohlížeče a ovládání standardních prvků formulářů (přepínačů, zaškrtávacích políček, tlačítko, apod.), práce s filtry a seznamy Seznam zkratek a pojmů Zkratka ČNB ISPOZ SLPU PZ VPZ PPZ VPA PA PM Popis Česká národní banka Informační systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Samostatný likvidátor pojistných událostí Pojišťovací zprostředkovatel Vázaný PZ Podřízený PZ Výhradní pojišťovací agent Pojišťovací agent Pojišťovací makléř přepínač, radiové tlačítko, radiobutton zaškrtávací políčko, checkbox překryvný seznam, combobox Grafický prvek umožňující výběr jedné varianty z několika voleb. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr několika nabízených variant. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr jedné nebo více položek ze seznamu nabízených položek. Jeho obvyklá grafická podoba je. Strana 3

4 2. Úvod do systému ISPOZ, obecné zásady pro práci s aplikací 2.1. Určení systému Veřejná část systému ISPOZ řeší problematiku podání elektronických žádostí o registraci a zveřejnění registru PZ a SLPU na internetu Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Pro ovládání aplikace je nutná základní uživatelská znalost prostředí internetového prohlížeče. Aplikace má dvě základní uživatelská rozhraní: pro veřejnost a pro pracovníky ČNB. V této uživatelské příručce je popisováno pouze rozhraní aplikace pro veřejnost. Rozhraní pro veřejnost je plně funkční v libovolném internetovém prohlížeči s grafickým rozhraním. Důležitým ovládacím prvkem je "odkaz", který může mít formu ikony nebo podbarveného textu. Kliknutím na odkaz se přesune aktuální pohled na cílové místo, nebo se otevře nové okno s příslušným formulářem. Důležitou uživatelskou znalostí je také používání tlačítka "Zpět", kterým se ve většině případů přesune pohled na předcházející formulář. Je však důležité si uvědomit, že pokud je do systému uložen nějaký dokument nebo provedena nějaká operace, není možné tlačítkem "Zpět" tuto operaci odvolat. Kliknutím na tlačítko "Zpět" je zobrazen formulář s již starou informací. Význam tlačítka je tedy spíše pouze navigační. Do editačních polí se mohou zadávat textové informace, datumové informace a číselné údaje. Editační položky označené hvězdičkou musí být vyplněny povinně, tam, kde hvězdička uvedena není, je vyplňování volitelné. Zadávat datumové údaje se děje vepsáním datumové hodnoty ve formátu dd.mm.rrrr (dd den ve dvouciferném formátu, mm měsíc ve dvouciferném formátu, rrrr rok ve čtyřciferném formátu). V aplikaci je na některých místech nutné zobrazit více záznamů najednou. Záznamy jsou pak zobrazeny v přehledném seznamu (viz Obrázek 1). Jednotlivé záznamy jsou prezentovány základními údaji, mohou obsahovat odkazy na detail nebo další související záznamy. Strana 4

5 Obrázek 1 - Seznam žádostí o v registru subjektů Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru Pro navigaci a přechod mezi jednotlivými políčky formuláře bez použití myši lze použít klávesové kombinace Tab a Shift+Tab. Po stisknutí klávesy Tab se kurzor přemístí na následující ovládací prvek na formuláři. Stiskem kombinace Shift+Tab se kurzor přemístí na předchozí ovládací prvek na formuláři. Jakmile je kurzor přemístěn na příslušný ovládací prvek, lze tento prvek ovládat následovně: Výběr jedné z variant radiových tlačítek lze provést pomocí kláves se šipkami. Zaškrtnutí zaškrtávacího tlačítka lze provést stiskem mezerníku. Stisknutí tlačítka lze provést stiskem mezerníku nebo stiskem klávesy Enter. Přechod přes odkaz lze uskutečnit stiskem klávesy Enter. Výběr v překryvném seznamu nebo seznamu hodnot lze provést pomocí kláves se šipkami. Vícenásobný výběr několika položek (pokud je tento výběr umožněn) lze provést šipkami při současném stisku klávesy SHIFT. Strana 5

6 3. Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost je logicky rozčleněno do částí (viz Obrázek 2): Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Výkaz činnosti PA/PM Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda. Obrázek 2 - Podoba uživatelského rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost - menu 3.1. Informace ČNB, soubory ke stažení Stránka "Informace ČNB, soubory ke stažení" obsahuje tyto části (jak vyplývá z Obrázek 3): Metodické pokyny k podávání žádostí Elektronické žádosti - odkaz a pokyny Písemné žádosti - formuláře a pokyny Hromadné žádosti - popis rozhraní a pokyny Hromadné hlášení změn - popis rozhraní a pokyny Další informace Stránka má informativní charakter, registrující se subjekt se na ní dozví aktuální informace a metodické pokyny potřebné k podávání (elektronických, písemných i hromadných) žádostí. Strana 6

7 Obrázek 3 - Informace k podání žádostí o zápis do registru PZ a SLPU 3.2. Elektronická žádost o registraci Důležité pokyny před vyplňováním elektronického formuláře: Při vyplňování žádostí dodržujte metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Před vyplňováním elektronického formuláře je nutné mít všechny potřebné doklady k žádosti u sebe, jinak nebude možné žádost odeslat a bude nutné ji vyplňovat znovu. Seznam potřebných dokumentů a jejich nutný obsah je uveden v metodických pokynech, viz odstavec výše. Nezapomeňte si po odeslání registrace vytisknout nebo uložit vygenerovanou žádost v elektronické podobě. Upozorňujeme, že v případě registrace k předmětu VPA není možné v souladu s ustanovením 7 odst. 3 zákona 38/2004 Sb. současně vykonávat jinou činnost pojišťovacího zprostředkovatele. Údaje elektronické žádosti o registraci jsou rozděleny do následujících záložek: "Základní údaje" Strana 7

8 "Žadatel" "Pojišťovny a zprostředkovatelé" "Rozsah činnosti dle území" "Doklady" Po odeslání žádosti se dále zobrazuje obrazovka "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci". Strana 8

9 Elektronická žádost Tato kapitola popisuje podrobně technický postup pořízení žádosti za pomoci internetového formuláře Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Vyplňování údajů do elektronické žádosti je pro přehlednost rozděleno do jednotlivých záložek, mezi kterými je při vyplňování žádosti před jejím odesláním umožněn přechod kliknutím na záhlaví záložky. Po odeslání žádosti ji není již možné upravovat. Vzhled formuláře je přímo ovlivněn volbou vstupních údajů na 1.obrazovce, viz Obrázek 4 v kapitole Po zvolení údajů na první záložce není již možno při opakovaném vstupu na úvodní záložku tyto údaje měnit. V dalším textu proto pro přehlednost rozdělíme popis ovládání formuláře zvlášť pro právnickou a pro fyzickou osobu. V obou formulářích platí, že pole, která musí být vyplněna jsou označena hvězdičkou *. Jednotlivá pole formuláře vyplňujte podle následujícího popisu. Po vyplnění všech povinných polí přejděte na jinou záložku kliknutím na její název. Doporučuje se vyplňovat jednotlivé záložky postupně. Pokud jste některá pole vyplnili špatně, systém nedovolí opuštění záložky a zobrazí červeně chybová hlášení. Teprve po korektuře špatně zadaných údajů je umožněn posun na požadovanou záložku. Pokud registrující se subjekt souhlasí se všemi vstupními informacemi, které vyplnil na jednotlivých záložkách, potvrdí odeslání žádosti stiskem tlačítka "Uložit žádost". Pokud systém nalezne na některé záložce chybné nebo nevyplněné údaje, bude uživateli tato záložka zobrazena i s popisem chyb. Uložit (a tím i odeslat) žádost lze pouze po odstranění všech chyb na formuláři. Upozorňujeme, že po odeslání žádosti již nelze žádost měnit! Po odeslání žádosti systém zobrazí další pokyny a vygeneruje elektronickou podobu podané žádosti. Elektronická podoba je přístupná přes odkaz v dalších pokynech. Nezapomeňte si elektronickou verzi žádosti stáhnout nebo vytisknout. Po opuštění obrazovky s pokyny Vám již nebude umožněno si elektronickou verzi opakovaně stáhnout Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Úvodní obrazovka elektronické žádosti obsahuje tato pole: "Typ osoby" "Charakter provozované činnosti" Strana 9

10 Obrázek 4 - Úvodní obrazovka elektronické žádosti Registrující se subjekt zvolí pomocí přepínače, zda se registruje jako právnická, resp. fyzická osoba (zvolí tedy "Typ osoby") a vybere zatržením zaškrtávacího políčka/ček, který/é charakter/y činnosti hodlá provozovat ("Charakter provozované činnosti"). Po vyplnění povinných údajů a kliknutí na některou z dalších záložek (doporučuje se záložka Žadatel ) " je uživateli zobrazena vybraná záložka Žadatel Strana 10

11 Formulář pro právnickou osobu Obrázek 5 - Žádost PO o zápis do registru (záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 5 pole, která subjekt (právnická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Strana 11

12 Sekce "Firma" Subjekt volbou z překryvného seznamu "Právní forma" vybere (z číselníku právních forem), jakou právní formu má registrující se právnická osoba. Jedná se o povinné pole. Mezi další povinná pole, která subjekt v sekci "Firma" vyplní, patří "Obchodní firma" a "Identifikační číslo" (dle údajů z obchodního rejstříku). Nepovinným polem je "Obchodní název". Sekce "Sídlo firmy" Subjekt vyplní sídlo firmy zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Členové statutárního orgánu" Podle počtu členů statutárního orgánu příslušné právnické osoby vyplní subjekt pole "Počet osob statutárního orgánu" a svou volbu potvrdí stiskem tlačítka "Aktualizovat" (pokud je to potřeba, neboli pokud je více členů statutárního orgánu než 1 - implicitní hodnota je nastavena na 1). Tím se na formuláři změní počet polí k zadávání členů statutárního orgánu. Pro každého člena statutárního orgánu vyplňuje subjekt tato povinná pole: "Jméno" "Příjmení" "Datum narození" "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a Číslo orientační". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" Strana 12

13 "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Členové dozorčí rady" Pokud je v sekci "Firma" z překryvného seznamu "Právní forma" vybráno "Akciová společnost", zobrazí se sekce "Členové dozorčí rady". Ovládání je totožné s ovládáním sekce "Členové statutárního orgánu". Sekce "Odpovědný zástupce" Pro jednotlivá pole v sekci "Odpovědný zástupce" platí stejná pravidla, jako pro vyplňování členů statutárního orgánu. Nepovinná pole tedy jsou "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní musí být vyplněna. Sekce "Sídlo organizační složky v ČR" Pokud není právnická osoba z ČR, musí podle zákona vyplnit sekci "Sídlo organizační složky v ČR". Nepovinná pole jsou Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní pole, tedy "Ulice", "Číslo orientační", "Obec" a "PSČ" musí být vyplněna. Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekcích "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Strana 13

14 Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení činnosti" Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého hodlá zahájit svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají na základě smlouvy s pojišťovnou. Strana 14

15 Formulář pro fyzickou osobu Obrázek 6 - Žádost FO o zápis do registru(záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 6, pole, která subjekt (fyzická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Sekce "Osobní údaje" Mezi povinná pole v sekci Osobní údaje patří "Příjmení", "Jméno" a "Datum narození subjektu"; nepovinnými poli jsou "Titul před jménem" a "Titul za jménem". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Adresa bydliště" Subjekt vyplní "Adresu bydliště" zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" Strana 15

16 "PSČ" Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Firma" V případě, že registrující se subjektu má firmu, používá dodatek nebo je mu přiděleno IČ, vyplní nepovinná pole "Obchodní firma/dodatek" a/nebo "IČO". Sekce "Místo podnikání" Všechna pole v sekci "Místo podnikání" jsou nepovinná. Jedná se o "Ulici", "Číslo popisné", "Číslo orientační", "Obec", Část obce, "PSČ" a "Stát" (vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu). Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekci "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení zprostředkovatelské činnosti" Strana 16

17 Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého zahájí svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají. Strana 17

18 Pojišťovny a zprostředkovatelé Obrázek 7 - Výběr pojišťoven a zprostředkovatelů, pro které daný PZ, resp. SLPU vykonává svou činnost Jak ukazuje Obrázek 7, jednotliví PZ (jmenovitě vázaný PZ, výhradní PA a PA), resp. SLPU vybírají jméno/a pojišťovny/en, pro kterou/é pracují. Pole pro zadávání pojišťoven je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech pojišťoven, pro které mohou jednotliví PZ, resp. SLPU vykonávat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více pojišťoven podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu Strana 18

19 najednou) subjekt vybírá pojišťovnu/y, pro kterou/é bude pracovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru pojišťovny/en se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některé pojišťovny z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Podřízený pojišťovací zprostředkovatel vyplní pole "Zprostředkovatel" = jméno a příjmení, obchodní firma zprostředkovatele (povinně buď jméno a příjmení nebo obch. firma) a "Registrační číslo" (nepovinně) toho/těch pojišťovacího/ch zprostředkovatele/ů, pro které/ho pracuje (pole je generováno pouze pokud vykonáváte činnost v postavení PPZ) - viz Obrázek 8. Obrázek 8 - Zadání zprostředkovatele, pro kterého PPZ vykonává svou činnost (spodní část obrazovky "Pojišťovny a zprostředkovatelé") Pokud PPZ vykonává činnost pro více než 1 zprostředkovatele, může zadat více jmen, firem, resp. registračních čísel. Pro zobrazení více polí pro zadání dalšího zprostředkovatele je použito tlačítko "Přidat dalšího zprostředkovatele" - viz Obrázek 9. Obrázek 9 - Přidávání dalšího zprostředkovatele Strana 19

20 Rozsah činnosti dle území Část, kde subjekt zadává údaje o území, na kterém provozuje svou činnost, platí jen pro ty subjekty, které v části "Rozsah zprostředkovatelské činnosti dle území" zvolili mimo ČR ještě jiné území. Jak ukazuje Obrázek 10, subjekt musí vybrat, zda v ním zvolených územích bude zprostředkovatelskou činnost provozovat formou svobody dočasně poskytovat služby, nebo zda bude zprostředkovatelskou činnost provozovat na základě práva zřizovat pobočky. V tomto případě je nutné vyplnit adresu pobočky. Pole "Ulice", "Číslo popisné", "Obec" a "PSČ" jsou povinná. Subjekt musí dané informace (tedy výběr, jak bude zprostředkovatelská činnost provozována, popř. adresu pobočky) vyplnit pro všechna jím zvolená území. Obrázek 10 - Zadávání bližších informací k územím, na kterých bude subjekt provozovat svou činnost Doklady Nezbytnou podmínkou úspěšného vyřízení žádosti o zápis do registru je předložení dokumentů, které jsou vyjmenovány pro daný subjekt v sekci "Doklady". Každému subjektu - na základě vstupních údajů, jako je typ osoby a charakter provozované činnosti - se generuje rozdílný seznam dokumentů. Pro přehlednost zde uvádíme seznam veškerých dokumentů (s označením, pro kterého PZ je daný doklad relevantní). Každý registrující se subjekt musí při elektronické registraci vyplnit data vystavení všech dokladů, které jsou pro daného PZ, resp. SLPU povinné - viz Obrázek 11. Povinné doklady jsou označeny hvězdičkou. Při registraci je nutné vyplnit jejich datum vystavení a tyto doklady spolu vytištěnou a podepsanou žádostí zaslat do ČNB. V případě, že máte některé doklady označeny jako nepovinné, jedná se o doklady, na které se vztahuje přechodné ustanovení zákona. Tyto doklady nemusí subjekt dodat současně s podanou žádostí. Lhůtu jejich dodání do ČNB upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a SLPU. Doklad č. 5 (Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů) se stává nepovinný. Pokud u něj není uveden datum vystavení, musí být u dané osoby vyplněna podsekce "Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů" na záložce "Žadatel". Pokud tomu tak není zobrazí se při uložení žádosti chybová hláška "Pokud nezadáte u dokladu č.5 Datum vystavení, je nutné vyplnit rozšířené údaje na záložce Žadatel" a odkaz, které umožňuje přechod na záložku "Žadatel". Strana 20

21 Obrázek 11 - Zadávání dat vystavení k jednotlivým povinným dokladům Podmínky doložení jednotlivých dokladů jsou uvedeny v následující tabulce. Doklad Kdo doloží Typ osoby Charakter činnosti Písemná žádost o zápis do registru FO i PO všichni Odborná způsobilost 1. Písemné prohlášení pojišťovny o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO VPZ, VPA 2. Písemné prohlášení PA nebo PM o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO PPZ 3. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u registrující se osoby FO i PO PA, PM, SLPU 4. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u každé osoby, která se přímo podílí na FO i PO PA, PM, SLPU zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví nebo na činnosti SLPU 19. Doklad prokazující praxi min. 2 roky u PA, min. 4 roky u PM FO i PO PA, PM Důvěryhodnost 5. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů FO i PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU Pozn. u PO pro všechny členy statut. orgánu 18. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele čestné prohlášení FO i PO VPZ, PPZ, VPA, u PO pro Strana 21

22 Pojištění a odpovědnost 6. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPZ FO i PO VPZ 7. Písemné prohlášení PA nebo PM o odpovědnosti za činnost PPZ FO i PO PPZ 8. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPA FO i PO VPA 9. Pojistná smlouva dle 7 odst. 5 nebo písemné prohlášení pojišťovny o pojištění odpovědnosti za činnost PA FO i PO PA 10. Pojistná smlouva PM dle 8, odst. 5 FO i PO PM 11. Pojistná smlouva SLPU dle 15 odst.3 písm. c) FO i PO SLPU Doklad o majetku nebo účtu 12. Doklad prokazující finanční prostředky dle 13 odst. 3, písm. b) nebo doklad o bankovním účtu dle 7 odst. 6, písm. b) nebo 8 odst. 6 FO i PO PA, PM, SLPU PA, PM 13. doklad o bankovním účtu dle 7 odst.3 FO i PO VPA Pouze u osob ze třetí země Pokud jste osoba ze třetí země, doložte navíc: 14. Doklad o povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu žadatele na území České republiky Pouze u právnické osoby 15. Úplný výpis z Obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žádosti, ne starší 3 měsíců / 13 odst. 5 písm. e)/ 16. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce odpovědného zástupce FO i PO jen pro PO jen pro PO 17. Čestné prohlášení dle 20 jen pro PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU PA,PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU všechny členy statut. orgánu pokud přijímá pojistné pokud přijímá pojistné Strana 22

23 Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Obrazovka s názvem "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci" má pouze informativní charakter. V tomto kroku již nelze opravit data zadaná v průběhu vyplňování registračního formuláře (žádost je již odeslaná, nelze tedy editovat). Obrázek 12 - Potvrzení o přijetí žádosti o registraci - informace pro registrující se subjekt Subjekt je zde informován o následujícím: Subjekt musí pro úspěšné vyřízení žádosti předložit její písemnou formu. Proto je vyzván k vytisknutí elektronické žádosti (kliknutím na příslušný odkaz s názvem "Elektronická žádost" se otevře nové okno s elektronickou žádostí ve formátu PDF. Subjekt musí danou žádost nejen vytisknout, ale rovněž opatřit svým podpisem, datem a místem podpisu a odeslat spolu s dalšími dokumenty (viz níže) na adresu ČNB Subjekt je informován o tom, kolik činí správní poplatek pro jím podanou žádost, a také jakým způsobem má částku zaplatit (je uvedeno číslo účtu, KS, VS a SS) Jsou vyjmenovány jednotlivé dokumenty, jejichž dodání na adresu ČNB (Česká národní banka, Husova 10, Plzeň) je nezbytnou součástí pro úspěšné vyřízení žádosti. Upozorňujeme, že je nutné si před opuštěním této stránky žádost v elektronické formě uložit/vytisknout. Po opuštění stránky ji již není možné znovu vyvolat! 3.3. Výkaz činnosti PA/PM Strana 23

24 Dle zákona 38/2004 Sb. jsou pojišťovací agenti a pojišťovací makléři povinni do kalendářního roku předkládat ČNB roční výkaz činnosti. Podrobnosti ročního výkazu stanoví vyhláška 582/2004 Sb. Pro zadání tohoto výkazu mají PA a PM k dispozici formulář Roční výkaz přístupný z menu Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř po otevření obrazovky Roční výkaz vyplní na úvodní obrazovce základní údaje období, za které výkaz podává, své registrační číslo a ověřovací kód, který mu byl zaslán em, případně poštou. Obrázek 13: Roční výkaz PA/PM - základní údaje Systém provede následující kontroly: zadaný rok musí být aktuální nebo předchozí je-li zadán předchozí rok, nesmí být aktuální datum vyšší než registrační číslo musí být platné a subjekt pod daným registračním číslem musí být PA nebo PM zadaný ověřovací kód musí souhlasit s ověřovacím kódem k danému registračnímu číslu v databázi ISPOZ Pokud proběhnou jsou všechny kontroly bez chyb, je uživateli zobrazen formulář pro zadání požadovaných údajů. Vzhled formuláře se liší dle charakteru činnosti a typu osoby (celkem 4 varianty formuláře) viz. obrázky Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba), Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba), Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba), Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba). Strana 24

25 Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba) Strana 25

26 Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba) Strana 26

27 Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba) Strana 27

28 Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba) Údaje v sekcích Osobní údaje, Adresa bydliště, Firma, Místo podnikání a Sídlo firmy obsahují aktuální údaje z registru ISPOZ a není možné je upravovat. Uživatel vyplní pouze údaje v sekcích Pobočky, Pojišťovny a Pojišťovací zprostředkovatelé. Kontrola správnosti vložených údajů se provádí takto: Adresa pobočky povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Údaje k jednotlivým pojišťovnám o Uzavřené smlouvy v ks musí být zadáno kladné celé číslo, případně 0 o Předepsané pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Inkasované pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Zprostředkované pojistné plnění v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 Údaje k jednotlivým pojišťovacím zprostředkovatelům o Adresa povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Strana 28

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor:

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více