Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala společnost Aquasoft, spol. s r.o. Rubeška 215/1, Praha 9

2 Obsah 1. ÚVOD Účel a cíl dokumentu Seznam zkratek a pojmů ÚVOD DO SYSTÉMU ISPOZ, OBECNÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S APLIKACÍ Určení systému Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO POVINNÉ SUBJEKTY A VEŘEJNOST Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Elektronická žádost Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Žadatel Formulář pro právnickou osobu Formulář pro fyzickou osobu Pojišťovny a zprostředkovatelé Rozsah činnosti dle území Doklady Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Postup při úpravě již zadaného výkazu Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda... 32

3 1. Úvod 1.1. Účel a cíl dokumentu Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s informačním systémem pro registraci pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen ISPOZ), tj. aplikací pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen PZ) a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen SLPU). ISPOZ zajišťuje též povinné zveřejňování registru na internetu. Tento dokument nemá být uživatelskou příručkou problematiky registrace PZ a SLPU. Procesní postupy jsou obvykle popisovány v interních předpisech ČNB. Přesné metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Předpokládá se, že s aplikací bude pracovat člověk znalý prostředí internetového prohlížeče a ovládání standardních prvků formulářů (přepínačů, zaškrtávacích políček, tlačítko, apod.), práce s filtry a seznamy Seznam zkratek a pojmů Zkratka ČNB ISPOZ SLPU PZ VPZ PPZ VPA PA PM Popis Česká národní banka Informační systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Samostatný likvidátor pojistných událostí Pojišťovací zprostředkovatel Vázaný PZ Podřízený PZ Výhradní pojišťovací agent Pojišťovací agent Pojišťovací makléř přepínač, radiové tlačítko, radiobutton zaškrtávací políčko, checkbox překryvný seznam, combobox Grafický prvek umožňující výběr jedné varianty z několika voleb. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr několika nabízených variant. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr jedné nebo více položek ze seznamu nabízených položek. Jeho obvyklá grafická podoba je. Strana 3

4 2. Úvod do systému ISPOZ, obecné zásady pro práci s aplikací 2.1. Určení systému Veřejná část systému ISPOZ řeší problematiku podání elektronických žádostí o registraci a zveřejnění registru PZ a SLPU na internetu Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Pro ovládání aplikace je nutná základní uživatelská znalost prostředí internetového prohlížeče. Aplikace má dvě základní uživatelská rozhraní: pro veřejnost a pro pracovníky ČNB. V této uživatelské příručce je popisováno pouze rozhraní aplikace pro veřejnost. Rozhraní pro veřejnost je plně funkční v libovolném internetovém prohlížeči s grafickým rozhraním. Důležitým ovládacím prvkem je "odkaz", který může mít formu ikony nebo podbarveného textu. Kliknutím na odkaz se přesune aktuální pohled na cílové místo, nebo se otevře nové okno s příslušným formulářem. Důležitou uživatelskou znalostí je také používání tlačítka "Zpět", kterým se ve většině případů přesune pohled na předcházející formulář. Je však důležité si uvědomit, že pokud je do systému uložen nějaký dokument nebo provedena nějaká operace, není možné tlačítkem "Zpět" tuto operaci odvolat. Kliknutím na tlačítko "Zpět" je zobrazen formulář s již starou informací. Význam tlačítka je tedy spíše pouze navigační. Do editačních polí se mohou zadávat textové informace, datumové informace a číselné údaje. Editační položky označené hvězdičkou musí být vyplněny povinně, tam, kde hvězdička uvedena není, je vyplňování volitelné. Zadávat datumové údaje se děje vepsáním datumové hodnoty ve formátu dd.mm.rrrr (dd den ve dvouciferném formátu, mm měsíc ve dvouciferném formátu, rrrr rok ve čtyřciferném formátu). V aplikaci je na některých místech nutné zobrazit více záznamů najednou. Záznamy jsou pak zobrazeny v přehledném seznamu (viz Obrázek 1). Jednotlivé záznamy jsou prezentovány základními údaji, mohou obsahovat odkazy na detail nebo další související záznamy. Strana 4

5 Obrázek 1 - Seznam žádostí o v registru subjektů Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru Pro navigaci a přechod mezi jednotlivými políčky formuláře bez použití myši lze použít klávesové kombinace Tab a Shift+Tab. Po stisknutí klávesy Tab se kurzor přemístí na následující ovládací prvek na formuláři. Stiskem kombinace Shift+Tab se kurzor přemístí na předchozí ovládací prvek na formuláři. Jakmile je kurzor přemístěn na příslušný ovládací prvek, lze tento prvek ovládat následovně: Výběr jedné z variant radiových tlačítek lze provést pomocí kláves se šipkami. Zaškrtnutí zaškrtávacího tlačítka lze provést stiskem mezerníku. Stisknutí tlačítka lze provést stiskem mezerníku nebo stiskem klávesy Enter. Přechod přes odkaz lze uskutečnit stiskem klávesy Enter. Výběr v překryvném seznamu nebo seznamu hodnot lze provést pomocí kláves se šipkami. Vícenásobný výběr několika položek (pokud je tento výběr umožněn) lze provést šipkami při současném stisku klávesy SHIFT. Strana 5

6 3. Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost je logicky rozčleněno do částí (viz Obrázek 2): Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Výkaz činnosti PA/PM Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda. Obrázek 2 - Podoba uživatelského rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost - menu 3.1. Informace ČNB, soubory ke stažení Stránka "Informace ČNB, soubory ke stažení" obsahuje tyto části (jak vyplývá z Obrázek 3): Metodické pokyny k podávání žádostí Elektronické žádosti - odkaz a pokyny Písemné žádosti - formuláře a pokyny Hromadné žádosti - popis rozhraní a pokyny Hromadné hlášení změn - popis rozhraní a pokyny Další informace Stránka má informativní charakter, registrující se subjekt se na ní dozví aktuální informace a metodické pokyny potřebné k podávání (elektronických, písemných i hromadných) žádostí. Strana 6

7 Obrázek 3 - Informace k podání žádostí o zápis do registru PZ a SLPU 3.2. Elektronická žádost o registraci Důležité pokyny před vyplňováním elektronického formuláře: Při vyplňování žádostí dodržujte metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Před vyplňováním elektronického formuláře je nutné mít všechny potřebné doklady k žádosti u sebe, jinak nebude možné žádost odeslat a bude nutné ji vyplňovat znovu. Seznam potřebných dokumentů a jejich nutný obsah je uveden v metodických pokynech, viz odstavec výše. Nezapomeňte si po odeslání registrace vytisknout nebo uložit vygenerovanou žádost v elektronické podobě. Upozorňujeme, že v případě registrace k předmětu VPA není možné v souladu s ustanovením 7 odst. 3 zákona 38/2004 Sb. současně vykonávat jinou činnost pojišťovacího zprostředkovatele. Údaje elektronické žádosti o registraci jsou rozděleny do následujících záložek: "Základní údaje" Strana 7

8 "Žadatel" "Pojišťovny a zprostředkovatelé" "Rozsah činnosti dle území" "Doklady" Po odeslání žádosti se dále zobrazuje obrazovka "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci". Strana 8

9 Elektronická žádost Tato kapitola popisuje podrobně technický postup pořízení žádosti za pomoci internetového formuláře Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Vyplňování údajů do elektronické žádosti je pro přehlednost rozděleno do jednotlivých záložek, mezi kterými je při vyplňování žádosti před jejím odesláním umožněn přechod kliknutím na záhlaví záložky. Po odeslání žádosti ji není již možné upravovat. Vzhled formuláře je přímo ovlivněn volbou vstupních údajů na 1.obrazovce, viz Obrázek 4 v kapitole Po zvolení údajů na první záložce není již možno při opakovaném vstupu na úvodní záložku tyto údaje měnit. V dalším textu proto pro přehlednost rozdělíme popis ovládání formuláře zvlášť pro právnickou a pro fyzickou osobu. V obou formulářích platí, že pole, která musí být vyplněna jsou označena hvězdičkou *. Jednotlivá pole formuláře vyplňujte podle následujícího popisu. Po vyplnění všech povinných polí přejděte na jinou záložku kliknutím na její název. Doporučuje se vyplňovat jednotlivé záložky postupně. Pokud jste některá pole vyplnili špatně, systém nedovolí opuštění záložky a zobrazí červeně chybová hlášení. Teprve po korektuře špatně zadaných údajů je umožněn posun na požadovanou záložku. Pokud registrující se subjekt souhlasí se všemi vstupními informacemi, které vyplnil na jednotlivých záložkách, potvrdí odeslání žádosti stiskem tlačítka "Uložit žádost". Pokud systém nalezne na některé záložce chybné nebo nevyplněné údaje, bude uživateli tato záložka zobrazena i s popisem chyb. Uložit (a tím i odeslat) žádost lze pouze po odstranění všech chyb na formuláři. Upozorňujeme, že po odeslání žádosti již nelze žádost měnit! Po odeslání žádosti systém zobrazí další pokyny a vygeneruje elektronickou podobu podané žádosti. Elektronická podoba je přístupná přes odkaz v dalších pokynech. Nezapomeňte si elektronickou verzi žádosti stáhnout nebo vytisknout. Po opuštění obrazovky s pokyny Vám již nebude umožněno si elektronickou verzi opakovaně stáhnout Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Úvodní obrazovka elektronické žádosti obsahuje tato pole: "Typ osoby" "Charakter provozované činnosti" Strana 9

10 Obrázek 4 - Úvodní obrazovka elektronické žádosti Registrující se subjekt zvolí pomocí přepínače, zda se registruje jako právnická, resp. fyzická osoba (zvolí tedy "Typ osoby") a vybere zatržením zaškrtávacího políčka/ček, který/é charakter/y činnosti hodlá provozovat ("Charakter provozované činnosti"). Po vyplnění povinných údajů a kliknutí na některou z dalších záložek (doporučuje se záložka Žadatel ) " je uživateli zobrazena vybraná záložka Žadatel Strana 10

11 Formulář pro právnickou osobu Obrázek 5 - Žádost PO o zápis do registru (záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 5 pole, která subjekt (právnická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Strana 11

12 Sekce "Firma" Subjekt volbou z překryvného seznamu "Právní forma" vybere (z číselníku právních forem), jakou právní formu má registrující se právnická osoba. Jedná se o povinné pole. Mezi další povinná pole, která subjekt v sekci "Firma" vyplní, patří "Obchodní firma" a "Identifikační číslo" (dle údajů z obchodního rejstříku). Nepovinným polem je "Obchodní název". Sekce "Sídlo firmy" Subjekt vyplní sídlo firmy zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Členové statutárního orgánu" Podle počtu členů statutárního orgánu příslušné právnické osoby vyplní subjekt pole "Počet osob statutárního orgánu" a svou volbu potvrdí stiskem tlačítka "Aktualizovat" (pokud je to potřeba, neboli pokud je více členů statutárního orgánu než 1 - implicitní hodnota je nastavena na 1). Tím se na formuláři změní počet polí k zadávání členů statutárního orgánu. Pro každého člena statutárního orgánu vyplňuje subjekt tato povinná pole: "Jméno" "Příjmení" "Datum narození" "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a Číslo orientační". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" Strana 12

13 "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Členové dozorčí rady" Pokud je v sekci "Firma" z překryvného seznamu "Právní forma" vybráno "Akciová společnost", zobrazí se sekce "Členové dozorčí rady". Ovládání je totožné s ovládáním sekce "Členové statutárního orgánu". Sekce "Odpovědný zástupce" Pro jednotlivá pole v sekci "Odpovědný zástupce" platí stejná pravidla, jako pro vyplňování členů statutárního orgánu. Nepovinná pole tedy jsou "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní musí být vyplněna. Sekce "Sídlo organizační složky v ČR" Pokud není právnická osoba z ČR, musí podle zákona vyplnit sekci "Sídlo organizační složky v ČR". Nepovinná pole jsou Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní pole, tedy "Ulice", "Číslo orientační", "Obec" a "PSČ" musí být vyplněna. Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekcích "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Strana 13

14 Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení činnosti" Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého hodlá zahájit svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají na základě smlouvy s pojišťovnou. Strana 14

15 Formulář pro fyzickou osobu Obrázek 6 - Žádost FO o zápis do registru(záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 6, pole, která subjekt (fyzická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Sekce "Osobní údaje" Mezi povinná pole v sekci Osobní údaje patří "Příjmení", "Jméno" a "Datum narození subjektu"; nepovinnými poli jsou "Titul před jménem" a "Titul za jménem". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Adresa bydliště" Subjekt vyplní "Adresu bydliště" zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" Strana 15

16 "PSČ" Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Firma" V případě, že registrující se subjektu má firmu, používá dodatek nebo je mu přiděleno IČ, vyplní nepovinná pole "Obchodní firma/dodatek" a/nebo "IČO". Sekce "Místo podnikání" Všechna pole v sekci "Místo podnikání" jsou nepovinná. Jedná se o "Ulici", "Číslo popisné", "Číslo orientační", "Obec", Část obce, "PSČ" a "Stát" (vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu). Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekci "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení zprostředkovatelské činnosti" Strana 16

17 Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého zahájí svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají. Strana 17

18 Pojišťovny a zprostředkovatelé Obrázek 7 - Výběr pojišťoven a zprostředkovatelů, pro které daný PZ, resp. SLPU vykonává svou činnost Jak ukazuje Obrázek 7, jednotliví PZ (jmenovitě vázaný PZ, výhradní PA a PA), resp. SLPU vybírají jméno/a pojišťovny/en, pro kterou/é pracují. Pole pro zadávání pojišťoven je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech pojišťoven, pro které mohou jednotliví PZ, resp. SLPU vykonávat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více pojišťoven podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu Strana 18

19 najednou) subjekt vybírá pojišťovnu/y, pro kterou/é bude pracovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru pojišťovny/en se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některé pojišťovny z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Podřízený pojišťovací zprostředkovatel vyplní pole "Zprostředkovatel" = jméno a příjmení, obchodní firma zprostředkovatele (povinně buď jméno a příjmení nebo obch. firma) a "Registrační číslo" (nepovinně) toho/těch pojišťovacího/ch zprostředkovatele/ů, pro které/ho pracuje (pole je generováno pouze pokud vykonáváte činnost v postavení PPZ) - viz Obrázek 8. Obrázek 8 - Zadání zprostředkovatele, pro kterého PPZ vykonává svou činnost (spodní část obrazovky "Pojišťovny a zprostředkovatelé") Pokud PPZ vykonává činnost pro více než 1 zprostředkovatele, může zadat více jmen, firem, resp. registračních čísel. Pro zobrazení více polí pro zadání dalšího zprostředkovatele je použito tlačítko "Přidat dalšího zprostředkovatele" - viz Obrázek 9. Obrázek 9 - Přidávání dalšího zprostředkovatele Strana 19

20 Rozsah činnosti dle území Část, kde subjekt zadává údaje o území, na kterém provozuje svou činnost, platí jen pro ty subjekty, které v části "Rozsah zprostředkovatelské činnosti dle území" zvolili mimo ČR ještě jiné území. Jak ukazuje Obrázek 10, subjekt musí vybrat, zda v ním zvolených územích bude zprostředkovatelskou činnost provozovat formou svobody dočasně poskytovat služby, nebo zda bude zprostředkovatelskou činnost provozovat na základě práva zřizovat pobočky. V tomto případě je nutné vyplnit adresu pobočky. Pole "Ulice", "Číslo popisné", "Obec" a "PSČ" jsou povinná. Subjekt musí dané informace (tedy výběr, jak bude zprostředkovatelská činnost provozována, popř. adresu pobočky) vyplnit pro všechna jím zvolená území. Obrázek 10 - Zadávání bližších informací k územím, na kterých bude subjekt provozovat svou činnost Doklady Nezbytnou podmínkou úspěšného vyřízení žádosti o zápis do registru je předložení dokumentů, které jsou vyjmenovány pro daný subjekt v sekci "Doklady". Každému subjektu - na základě vstupních údajů, jako je typ osoby a charakter provozované činnosti - se generuje rozdílný seznam dokumentů. Pro přehlednost zde uvádíme seznam veškerých dokumentů (s označením, pro kterého PZ je daný doklad relevantní). Každý registrující se subjekt musí při elektronické registraci vyplnit data vystavení všech dokladů, které jsou pro daného PZ, resp. SLPU povinné - viz Obrázek 11. Povinné doklady jsou označeny hvězdičkou. Při registraci je nutné vyplnit jejich datum vystavení a tyto doklady spolu vytištěnou a podepsanou žádostí zaslat do ČNB. V případě, že máte některé doklady označeny jako nepovinné, jedná se o doklady, na které se vztahuje přechodné ustanovení zákona. Tyto doklady nemusí subjekt dodat současně s podanou žádostí. Lhůtu jejich dodání do ČNB upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a SLPU. Doklad č. 5 (Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů) se stává nepovinný. Pokud u něj není uveden datum vystavení, musí být u dané osoby vyplněna podsekce "Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů" na záložce "Žadatel". Pokud tomu tak není zobrazí se při uložení žádosti chybová hláška "Pokud nezadáte u dokladu č.5 Datum vystavení, je nutné vyplnit rozšířené údaje na záložce Žadatel" a odkaz, které umožňuje přechod na záložku "Žadatel". Strana 20

21 Obrázek 11 - Zadávání dat vystavení k jednotlivým povinným dokladům Podmínky doložení jednotlivých dokladů jsou uvedeny v následující tabulce. Doklad Kdo doloží Typ osoby Charakter činnosti Písemná žádost o zápis do registru FO i PO všichni Odborná způsobilost 1. Písemné prohlášení pojišťovny o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO VPZ, VPA 2. Písemné prohlášení PA nebo PM o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO PPZ 3. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u registrující se osoby FO i PO PA, PM, SLPU 4. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u každé osoby, která se přímo podílí na FO i PO PA, PM, SLPU zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví nebo na činnosti SLPU 19. Doklad prokazující praxi min. 2 roky u PA, min. 4 roky u PM FO i PO PA, PM Důvěryhodnost 5. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů FO i PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU Pozn. u PO pro všechny členy statut. orgánu 18. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele čestné prohlášení FO i PO VPZ, PPZ, VPA, u PO pro Strana 21

22 Pojištění a odpovědnost 6. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPZ FO i PO VPZ 7. Písemné prohlášení PA nebo PM o odpovědnosti za činnost PPZ FO i PO PPZ 8. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPA FO i PO VPA 9. Pojistná smlouva dle 7 odst. 5 nebo písemné prohlášení pojišťovny o pojištění odpovědnosti za činnost PA FO i PO PA 10. Pojistná smlouva PM dle 8, odst. 5 FO i PO PM 11. Pojistná smlouva SLPU dle 15 odst.3 písm. c) FO i PO SLPU Doklad o majetku nebo účtu 12. Doklad prokazující finanční prostředky dle 13 odst. 3, písm. b) nebo doklad o bankovním účtu dle 7 odst. 6, písm. b) nebo 8 odst. 6 FO i PO PA, PM, SLPU PA, PM 13. doklad o bankovním účtu dle 7 odst.3 FO i PO VPA Pouze u osob ze třetí země Pokud jste osoba ze třetí země, doložte navíc: 14. Doklad o povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu žadatele na území České republiky Pouze u právnické osoby 15. Úplný výpis z Obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žádosti, ne starší 3 měsíců / 13 odst. 5 písm. e)/ 16. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce odpovědného zástupce FO i PO jen pro PO jen pro PO 17. Čestné prohlášení dle 20 jen pro PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU PA,PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU všechny členy statut. orgánu pokud přijímá pojistné pokud přijímá pojistné Strana 22

23 Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Obrazovka s názvem "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci" má pouze informativní charakter. V tomto kroku již nelze opravit data zadaná v průběhu vyplňování registračního formuláře (žádost je již odeslaná, nelze tedy editovat). Obrázek 12 - Potvrzení o přijetí žádosti o registraci - informace pro registrující se subjekt Subjekt je zde informován o následujícím: Subjekt musí pro úspěšné vyřízení žádosti předložit její písemnou formu. Proto je vyzván k vytisknutí elektronické žádosti (kliknutím na příslušný odkaz s názvem "Elektronická žádost" se otevře nové okno s elektronickou žádostí ve formátu PDF. Subjekt musí danou žádost nejen vytisknout, ale rovněž opatřit svým podpisem, datem a místem podpisu a odeslat spolu s dalšími dokumenty (viz níže) na adresu ČNB Subjekt je informován o tom, kolik činí správní poplatek pro jím podanou žádost, a také jakým způsobem má částku zaplatit (je uvedeno číslo účtu, KS, VS a SS) Jsou vyjmenovány jednotlivé dokumenty, jejichž dodání na adresu ČNB (Česká národní banka, Husova 10, Plzeň) je nezbytnou součástí pro úspěšné vyřízení žádosti. Upozorňujeme, že je nutné si před opuštěním této stránky žádost v elektronické formě uložit/vytisknout. Po opuštění stránky ji již není možné znovu vyvolat! 3.3. Výkaz činnosti PA/PM Strana 23

24 Dle zákona 38/2004 Sb. jsou pojišťovací agenti a pojišťovací makléři povinni do kalendářního roku předkládat ČNB roční výkaz činnosti. Podrobnosti ročního výkazu stanoví vyhláška 582/2004 Sb. Pro zadání tohoto výkazu mají PA a PM k dispozici formulář Roční výkaz přístupný z menu Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř po otevření obrazovky Roční výkaz vyplní na úvodní obrazovce základní údaje období, za které výkaz podává, své registrační číslo a ověřovací kód, který mu byl zaslán em, případně poštou. Obrázek 13: Roční výkaz PA/PM - základní údaje Systém provede následující kontroly: zadaný rok musí být aktuální nebo předchozí je-li zadán předchozí rok, nesmí být aktuální datum vyšší než registrační číslo musí být platné a subjekt pod daným registračním číslem musí být PA nebo PM zadaný ověřovací kód musí souhlasit s ověřovacím kódem k danému registračnímu číslu v databázi ISPOZ Pokud proběhnou jsou všechny kontroly bez chyb, je uživateli zobrazen formulář pro zadání požadovaných údajů. Vzhled formuláře se liší dle charakteru činnosti a typu osoby (celkem 4 varianty formuláře) viz. obrázky Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba), Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba), Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba), Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba). Strana 24

25 Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba) Strana 25

26 Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba) Strana 26

27 Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba) Strana 27

28 Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba) Údaje v sekcích Osobní údaje, Adresa bydliště, Firma, Místo podnikání a Sídlo firmy obsahují aktuální údaje z registru ISPOZ a není možné je upravovat. Uživatel vyplní pouze údaje v sekcích Pobočky, Pojišťovny a Pojišťovací zprostředkovatelé. Kontrola správnosti vložených údajů se provádí takto: Adresa pobočky povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Údaje k jednotlivým pojišťovnám o Uzavřené smlouvy v ks musí být zadáno kladné celé číslo, případně 0 o Předepsané pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Inkasované pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Zprostředkované pojistné plnění v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 Údaje k jednotlivým pojišťovacím zprostředkovatelům o Adresa povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Strana 28

SIPReS Sběr Informačních Povinností Registrovaných Subjektů

SIPReS Sběr Informačních Povinností Registrovaných Subjektů Postup pro podání výkazu PA/PM SIPReS Sběr Informačních Povinností Registrovaných Subjektů Vytvořeno dne: 22. prosince 2015 Úvod V následujících kapitolách jsou pomocí snímků obrazovek dokumentovány postupy,

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

A. Vygenerování formuláře

A. Vygenerování formuláře Postup pro doložení Formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců) prostřednictvím Portálu

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Věstník ČNB částka 1/2007 ze dne 5. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006

Věstník ČNB částka 1/2007 ze dne 5. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006 Třídící znak 2 0 1 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. prosince 2006 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře za rok 2006 Česká národní banka

Více

Věstník ČNB částka 1/2008 ze dne 15. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008

Věstník ČNB částka 1/2008 ze dne 15. ledna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008 Třídící znak 2 0 1 0 8 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. ledna 2008 o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře Česká národní banka k 22 odst. 2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle

Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor:

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře Opatření IV.2.1 Část prezentace byla převzata z obecné prezentace pro PRV 30.5.2013 Podání

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM vyhrazené aktivita Práce na zkoušku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE V Praze dne 2. června 2016 A. Generování formuláře Fiche: 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ PŘIHLÁŠENÍ A PODPORA UŽIVATELŮ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data) https://mseu.mssf.cz Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ iskp@mpsv.cz

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM vyhrazená Úřad práce ČR v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více