Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala společnost Aquasoft, spol. s r.o. Rubeška 215/1, Praha 9

2 Obsah 1. ÚVOD Účel a cíl dokumentu Seznam zkratek a pojmů ÚVOD DO SYSTÉMU ISPOZ, OBECNÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S APLIKACÍ Určení systému Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO POVINNÉ SUBJEKTY A VEŘEJNOST Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Elektronická žádost Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Žadatel Formulář pro právnickou osobu Formulář pro fyzickou osobu Pojišťovny a zprostředkovatelé Rozsah činnosti dle území Doklady Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Postup při úpravě již zadaného výkazu Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda... 32

3 1. Úvod 1.1. Účel a cíl dokumentu Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s informačním systémem pro registraci pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen ISPOZ), tj. aplikací pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen PZ) a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen SLPU). ISPOZ zajišťuje též povinné zveřejňování registru na internetu. Tento dokument nemá být uživatelskou příručkou problematiky registrace PZ a SLPU. Procesní postupy jsou obvykle popisovány v interních předpisech ČNB. Přesné metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Předpokládá se, že s aplikací bude pracovat člověk znalý prostředí internetového prohlížeče a ovládání standardních prvků formulářů (přepínačů, zaškrtávacích políček, tlačítko, apod.), práce s filtry a seznamy Seznam zkratek a pojmů Zkratka ČNB ISPOZ SLPU PZ VPZ PPZ VPA PA PM Popis Česká národní banka Informační systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Samostatný likvidátor pojistných událostí Pojišťovací zprostředkovatel Vázaný PZ Podřízený PZ Výhradní pojišťovací agent Pojišťovací agent Pojišťovací makléř přepínač, radiové tlačítko, radiobutton zaškrtávací políčko, checkbox překryvný seznam, combobox Grafický prvek umožňující výběr jedné varianty z několika voleb. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr několika nabízených variant. Jeho obvyklá grafická podoba je, při výběru. Grafický prvek umožňující výběr jedné nebo více položek ze seznamu nabízených položek. Jeho obvyklá grafická podoba je. Strana 3

4 2. Úvod do systému ISPOZ, obecné zásady pro práci s aplikací 2.1. Určení systému Veřejná část systému ISPOZ řeší problematiku podání elektronických žádostí o registraci a zveřejnění registru PZ a SLPU na internetu Ovládání aplikace Standardní ovládací prvky Pro ovládání aplikace je nutná základní uživatelská znalost prostředí internetového prohlížeče. Aplikace má dvě základní uživatelská rozhraní: pro veřejnost a pro pracovníky ČNB. V této uživatelské příručce je popisováno pouze rozhraní aplikace pro veřejnost. Rozhraní pro veřejnost je plně funkční v libovolném internetovém prohlížeči s grafickým rozhraním. Důležitým ovládacím prvkem je "odkaz", který může mít formu ikony nebo podbarveného textu. Kliknutím na odkaz se přesune aktuální pohled na cílové místo, nebo se otevře nové okno s příslušným formulářem. Důležitou uživatelskou znalostí je také používání tlačítka "Zpět", kterým se ve většině případů přesune pohled na předcházející formulář. Je však důležité si uvědomit, že pokud je do systému uložen nějaký dokument nebo provedena nějaká operace, není možné tlačítkem "Zpět" tuto operaci odvolat. Kliknutím na tlačítko "Zpět" je zobrazen formulář s již starou informací. Význam tlačítka je tedy spíše pouze navigační. Do editačních polí se mohou zadávat textové informace, datumové informace a číselné údaje. Editační položky označené hvězdičkou musí být vyplněny povinně, tam, kde hvězdička uvedena není, je vyplňování volitelné. Zadávat datumové údaje se děje vepsáním datumové hodnoty ve formátu dd.mm.rrrr (dd den ve dvouciferném formátu, mm měsíc ve dvouciferném formátu, rrrr rok ve čtyřciferném formátu). V aplikaci je na některých místech nutné zobrazit více záznamů najednou. Záznamy jsou pak zobrazeny v přehledném seznamu (viz Obrázek 1). Jednotlivé záznamy jsou prezentovány základními údaji, mohou obsahovat odkazy na detail nebo další související záznamy. Strana 4

5 Obrázek 1 - Seznam žádostí o v registru subjektů Ovládání klávesnicí, pohyb kurzoru Pro navigaci a přechod mezi jednotlivými políčky formuláře bez použití myši lze použít klávesové kombinace Tab a Shift+Tab. Po stisknutí klávesy Tab se kurzor přemístí na následující ovládací prvek na formuláři. Stiskem kombinace Shift+Tab se kurzor přemístí na předchozí ovládací prvek na formuláři. Jakmile je kurzor přemístěn na příslušný ovládací prvek, lze tento prvek ovládat následovně: Výběr jedné z variant radiových tlačítek lze provést pomocí kláves se šipkami. Zaškrtnutí zaškrtávacího tlačítka lze provést stiskem mezerníku. Stisknutí tlačítka lze provést stiskem mezerníku nebo stiskem klávesy Enter. Přechod přes odkaz lze uskutečnit stiskem klávesy Enter. Výběr v překryvném seznamu nebo seznamu hodnot lze provést pomocí kláves se šipkami. Vícenásobný výběr několika položek (pokud je tento výběr umožněn) lze provést šipkami při současném stisku klávesy SHIFT. Strana 5

6 3. Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost Uživatelské rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost je logicky rozčleněno do částí (viz Obrázek 2): Informace ČNB, soubory ke stažení Elektronická žádost o registraci Výkaz činnosti PA/PM Registr subjektů Generování čísla žádosti Nápověda. Obrázek 2 - Podoba uživatelského rozhraní pro povinné subjekty a veřejnost - menu 3.1. Informace ČNB, soubory ke stažení Stránka "Informace ČNB, soubory ke stažení" obsahuje tyto části (jak vyplývá z Obrázek 3): Metodické pokyny k podávání žádostí Elektronické žádosti - odkaz a pokyny Písemné žádosti - formuláře a pokyny Hromadné žádosti - popis rozhraní a pokyny Hromadné hlášení změn - popis rozhraní a pokyny Další informace Stránka má informativní charakter, registrující se subjekt se na ní dozví aktuální informace a metodické pokyny potřebné k podávání (elektronických, písemných i hromadných) žádostí. Strana 6

7 Obrázek 3 - Informace k podání žádostí o zápis do registru PZ a SLPU 3.2. Elektronická žádost o registraci Důležité pokyny před vyplňováním elektronického formuláře: Při vyplňování žádostí dodržujte metodické pokyny pro vyplnění formulářů jsou umístěny v aktuální verzi na internetové stránce v části "Informace ČNB, soubory ke stažení"- sekce "Metodické pokyny k podávání žádostí". Před vyplňováním elektronického formuláře je nutné mít všechny potřebné doklady k žádosti u sebe, jinak nebude možné žádost odeslat a bude nutné ji vyplňovat znovu. Seznam potřebných dokumentů a jejich nutný obsah je uveden v metodických pokynech, viz odstavec výše. Nezapomeňte si po odeslání registrace vytisknout nebo uložit vygenerovanou žádost v elektronické podobě. Upozorňujeme, že v případě registrace k předmětu VPA není možné v souladu s ustanovením 7 odst. 3 zákona 38/2004 Sb. současně vykonávat jinou činnost pojišťovacího zprostředkovatele. Údaje elektronické žádosti o registraci jsou rozděleny do následujících záložek: "Základní údaje" Strana 7

8 "Žadatel" "Pojišťovny a zprostředkovatelé" "Rozsah činnosti dle území" "Doklady" Po odeslání žádosti se dále zobrazuje obrazovka "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci". Strana 8

9 Elektronická žádost Tato kapitola popisuje podrobně technický postup pořízení žádosti za pomoci internetového formuláře Obecné pokyny a navigace na stránkách žádosti Vyplňování údajů do elektronické žádosti je pro přehlednost rozděleno do jednotlivých záložek, mezi kterými je při vyplňování žádosti před jejím odesláním umožněn přechod kliknutím na záhlaví záložky. Po odeslání žádosti ji není již možné upravovat. Vzhled formuláře je přímo ovlivněn volbou vstupních údajů na 1.obrazovce, viz Obrázek 4 v kapitole Po zvolení údajů na první záložce není již možno při opakovaném vstupu na úvodní záložku tyto údaje měnit. V dalším textu proto pro přehlednost rozdělíme popis ovládání formuláře zvlášť pro právnickou a pro fyzickou osobu. V obou formulářích platí, že pole, která musí být vyplněna jsou označena hvězdičkou *. Jednotlivá pole formuláře vyplňujte podle následujícího popisu. Po vyplnění všech povinných polí přejděte na jinou záložku kliknutím na její název. Doporučuje se vyplňovat jednotlivé záložky postupně. Pokud jste některá pole vyplnili špatně, systém nedovolí opuštění záložky a zobrazí červeně chybová hlášení. Teprve po korektuře špatně zadaných údajů je umožněn posun na požadovanou záložku. Pokud registrující se subjekt souhlasí se všemi vstupními informacemi, které vyplnil na jednotlivých záložkách, potvrdí odeslání žádosti stiskem tlačítka "Uložit žádost". Pokud systém nalezne na některé záložce chybné nebo nevyplněné údaje, bude uživateli tato záložka zobrazena i s popisem chyb. Uložit (a tím i odeslat) žádost lze pouze po odstranění všech chyb na formuláři. Upozorňujeme, že po odeslání žádosti již nelze žádost měnit! Po odeslání žádosti systém zobrazí další pokyny a vygeneruje elektronickou podobu podané žádosti. Elektronická podoba je přístupná přes odkaz v dalších pokynech. Nezapomeňte si elektronickou verzi žádosti stáhnout nebo vytisknout. Po opuštění obrazovky s pokyny Vám již nebude umožněno si elektronickou verzi opakovaně stáhnout Popis záložek formuláře Elektronická žádost o registraci Základní údaje Úvodní obrazovka elektronické žádosti obsahuje tato pole: "Typ osoby" "Charakter provozované činnosti" Strana 9

10 Obrázek 4 - Úvodní obrazovka elektronické žádosti Registrující se subjekt zvolí pomocí přepínače, zda se registruje jako právnická, resp. fyzická osoba (zvolí tedy "Typ osoby") a vybere zatržením zaškrtávacího políčka/ček, který/é charakter/y činnosti hodlá provozovat ("Charakter provozované činnosti"). Po vyplnění povinných údajů a kliknutí na některou z dalších záložek (doporučuje se záložka Žadatel ) " je uživateli zobrazena vybraná záložka Žadatel Strana 10

11 Formulář pro právnickou osobu Obrázek 5 - Žádost PO o zápis do registru (záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 5 pole, která subjekt (právnická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Strana 11

12 Sekce "Firma" Subjekt volbou z překryvného seznamu "Právní forma" vybere (z číselníku právních forem), jakou právní formu má registrující se právnická osoba. Jedná se o povinné pole. Mezi další povinná pole, která subjekt v sekci "Firma" vyplní, patří "Obchodní firma" a "Identifikační číslo" (dle údajů z obchodního rejstříku). Nepovinným polem je "Obchodní název". Sekce "Sídlo firmy" Subjekt vyplní sídlo firmy zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Členové statutárního orgánu" Podle počtu členů statutárního orgánu příslušné právnické osoby vyplní subjekt pole "Počet osob statutárního orgánu" a svou volbu potvrdí stiskem tlačítka "Aktualizovat" (pokud je to potřeba, neboli pokud je více členů statutárního orgánu než 1 - implicitní hodnota je nastavena na 1). Tím se na formuláři změní počet polí k zadávání členů statutárního orgánu. Pro každého člena statutárního orgánu vyplňuje subjekt tato povinná pole: "Jméno" "Příjmení" "Datum narození" "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" "PSČ" "Stát" vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu Případně může vyplnit nepovinná pole "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a Číslo orientační". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" Strana 12

13 "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Členové dozorčí rady" Pokud je v sekci "Firma" z překryvného seznamu "Právní forma" vybráno "Akciová společnost", zobrazí se sekce "Členové dozorčí rady". Ovládání je totožné s ovládáním sekce "Členové statutárního orgánu". Sekce "Odpovědný zástupce" Pro jednotlivá pole v sekci "Odpovědný zástupce" platí stejná pravidla, jako pro vyplňování členů statutárního orgánu. Nepovinná pole tedy jsou "Titul před jménem", "Titul za jménem", Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní musí být vyplněna. Sekce "Sídlo organizační složky v ČR" Pokud není právnická osoba z ČR, musí podle zákona vyplnit sekci "Sídlo organizační složky v ČR". Nepovinná pole jsou Část obce a "Číslo orientační", všechna ostatní pole, tedy "Ulice", "Číslo orientační", "Obec" a "PSČ" musí být vyplněna. Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekcích "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Strana 13

14 Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení činnosti" Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého hodlá zahájit svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají na základě smlouvy s pojišťovnou. Strana 14

15 Formulář pro fyzickou osobu Obrázek 6 - Žádost FO o zápis do registru(záložka Žadatel ) Jak naznačuje Obrázek 6, pole, která subjekt (fyzická osoba) bude při elektronické registraci vyplňovat, jsou: Sekce "Osobní údaje" Mezi povinná pole v sekci Osobní údaje patří "Příjmení", "Jméno" a "Datum narození subjektu"; nepovinnými poli jsou "Titul před jménem" a "Titul za jménem". Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů "Rodné příjmení" nepovinný údaj "Rodné číslo" zadává se bez lomítka "Pohlaví" "Stát narození" "Místo narození" číselný kód obce, vybírá se v novém okně po kliknutí na tlačítko " " "Státní občanství" Sekce "Adresa bydliště" Subjekt vyplní "Adresu bydliště" zadáním těchto povinných polí: "Ulice" "Číslo popisné" "Obec" Strana 15

16 "PSČ" Případně může vyplnit nepovinná pole Část obce a Číslo orientační". Sekce "Firma" V případě, že registrující se subjektu má firmu, používá dodatek nebo je mu přiděleno IČ, vyplní nepovinná pole "Obchodní firma/dodatek" a/nebo "IČO". Sekce "Místo podnikání" Všechna pole v sekci "Místo podnikání" jsou nepovinná. Jedná se o "Ulici", "Číslo popisné", "Číslo orientační", "Obec", Část obce, "PSČ" a "Stát" (vyplní se výběrem státu z překryvného seznamu). Sekce "Kontaktní adresa", "Kontaktní údaje" Všechna pole v sekci "Kontaktní adresa", resp. "Kontaktní údaje" jsou nepovinná, registrující se subjekt je vyplní pouze v případě, že chce tyto informace poskytnout. Pokud ji subjekt uvede, bude ČNB komunikovat se subjektem přes tuto adresu. Sekce "Údaje o provozované činnosti" "Rozsah dle odvětví" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle odvětví je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech odvětví, které může daný subjekt provozovat; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více odvětví podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá odvětví, které/á bude provozovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru odvětví se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého odvětví z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Zadání alespoň 1 odvětví je povinné. "Rozsah dle území" Pole pro zadávání rozsahu provozované činností dle území je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech území, na kterých může daný subjekt provozovat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více území podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu najednou) subjekt vybírá území, na kterém/ých bude působit a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru území se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některého území z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". V seznamu zemí není uvedena ČR. Automaticky se předpokládá, že subjekt bude provozovat činnost na území ČR. Subjekt vybírá pouze další státy EHP mimo ČR, ve kterých chce provozovat svoji činnost. "Předchozí registrační číslo" V případě, že má subjekt dle zákona č. 38/2004 Sb. již nějakou/é registraci/e, vyplňuje do pole "Předchozí registrace" své registrační číslo. "Datum zahájení zprostředkovatelské činnosti" Strana 16

17 Do pole pro zadání dne zahájení zprostředkovatelské činnosti vyplňuje subjekt datum, od kterého zahájí svou činnost. Pole je povinné. "Oprávnění přijímat pojistné" Pokud má subjekt oprávnění přijímat pojistné (týká se pouze PA, PM a VPA, ostatním typům PZ se tato informace nezobrazí), zaznamenává danou skutečnost zaškrtnutím zaškrtávacího políčka "Oprávnění přijímat pojistné". Vyplnění pole je nepovinné pro ty PZ, kteří nemají oprávnění přijímat pojistné a naopak - je povinné pro ty PZ, kteří toto právo mají. Strana 17

18 Pojišťovny a zprostředkovatelé Obrázek 7 - Výběr pojišťoven a zprostředkovatelů, pro které daný PZ, resp. SLPU vykonává svou činnost Jak ukazuje Obrázek 7, jednotliví PZ (jmenovitě vázaný PZ, výhradní PA a PA), resp. SLPU vybírají jméno/a pojišťovny/en, pro kterou/é pracují. Pole pro zadávání pojišťoven je rozděleno do dvou částí. Pravá část obsahuje seznam všech pojišťoven, pro které mohou jednotliví PZ, resp. SLPU vykonávat svou činnost; pomocí levého tlačítka myši (popř. při výběru více pojišťoven podržením klávesy CTRL pro označení více položek seznamu Strana 18

19 najednou) subjekt vybírá pojišťovnu/y, pro kterou/é bude pracovat a stiskem tlačítka "Přidat" potvrzuje svou volbu. Potvrzením výběru pojišťovny/en se vybrané položky přesouvají z pravé části do levé. Pro odebrání některé pojišťovny z levé části zpět do pravé slouží tlačítko "Odebrat". Podřízený pojišťovací zprostředkovatel vyplní pole "Zprostředkovatel" = jméno a příjmení, obchodní firma zprostředkovatele (povinně buď jméno a příjmení nebo obch. firma) a "Registrační číslo" (nepovinně) toho/těch pojišťovacího/ch zprostředkovatele/ů, pro které/ho pracuje (pole je generováno pouze pokud vykonáváte činnost v postavení PPZ) - viz Obrázek 8. Obrázek 8 - Zadání zprostředkovatele, pro kterého PPZ vykonává svou činnost (spodní část obrazovky "Pojišťovny a zprostředkovatelé") Pokud PPZ vykonává činnost pro více než 1 zprostředkovatele, může zadat více jmen, firem, resp. registračních čísel. Pro zobrazení více polí pro zadání dalšího zprostředkovatele je použito tlačítko "Přidat dalšího zprostředkovatele" - viz Obrázek 9. Obrázek 9 - Přidávání dalšího zprostředkovatele Strana 19

20 Rozsah činnosti dle území Část, kde subjekt zadává údaje o území, na kterém provozuje svou činnost, platí jen pro ty subjekty, které v části "Rozsah zprostředkovatelské činnosti dle území" zvolili mimo ČR ještě jiné území. Jak ukazuje Obrázek 10, subjekt musí vybrat, zda v ním zvolených územích bude zprostředkovatelskou činnost provozovat formou svobody dočasně poskytovat služby, nebo zda bude zprostředkovatelskou činnost provozovat na základě práva zřizovat pobočky. V tomto případě je nutné vyplnit adresu pobočky. Pole "Ulice", "Číslo popisné", "Obec" a "PSČ" jsou povinná. Subjekt musí dané informace (tedy výběr, jak bude zprostředkovatelská činnost provozována, popř. adresu pobočky) vyplnit pro všechna jím zvolená území. Obrázek 10 - Zadávání bližších informací k územím, na kterých bude subjekt provozovat svou činnost Doklady Nezbytnou podmínkou úspěšného vyřízení žádosti o zápis do registru je předložení dokumentů, které jsou vyjmenovány pro daný subjekt v sekci "Doklady". Každému subjektu - na základě vstupních údajů, jako je typ osoby a charakter provozované činnosti - se generuje rozdílný seznam dokumentů. Pro přehlednost zde uvádíme seznam veškerých dokumentů (s označením, pro kterého PZ je daný doklad relevantní). Každý registrující se subjekt musí při elektronické registraci vyplnit data vystavení všech dokladů, které jsou pro daného PZ, resp. SLPU povinné - viz Obrázek 11. Povinné doklady jsou označeny hvězdičkou. Při registraci je nutné vyplnit jejich datum vystavení a tyto doklady spolu vytištěnou a podepsanou žádostí zaslat do ČNB. V případě, že máte některé doklady označeny jako nepovinné, jedná se o doklady, na které se vztahuje přechodné ustanovení zákona. Tyto doklady nemusí subjekt dodat současně s podanou žádostí. Lhůtu jejich dodání do ČNB upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a SLPU. Doklad č. 5 (Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů) se stává nepovinný. Pokud u něj není uveden datum vystavení, musí být u dané osoby vyplněna podsekce "Rozšířené údaje pro ověření v Rejstříku trestů" na záložce "Žadatel". Pokud tomu tak není zobrazí se při uložení žádosti chybová hláška "Pokud nezadáte u dokladu č.5 Datum vystavení, je nutné vyplnit rozšířené údaje na záložce Žadatel" a odkaz, které umožňuje přechod na záložku "Žadatel". Strana 20

21 Obrázek 11 - Zadávání dat vystavení k jednotlivým povinným dokladům Podmínky doložení jednotlivých dokladů jsou uvedeny v následující tabulce. Doklad Kdo doloží Typ osoby Charakter činnosti Písemná žádost o zápis do registru FO i PO všichni Odborná způsobilost 1. Písemné prohlášení pojišťovny o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO VPZ, VPA 2. Písemné prohlášení PA nebo PM o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti FO i PO PPZ 3. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u registrující se osoby FO i PO PA, PM, SLPU 4. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce u každé osoby, která se přímo podílí na FO i PO PA, PM, SLPU zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví nebo na činnosti SLPU 19. Doklad prokazující praxi min. 2 roky u PA, min. 4 roky u PM FO i PO PA, PM Důvěryhodnost 5. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele výpis z rejstříku trestů FO i PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU Pozn. u PO pro všechny členy statut. orgánu 18. Doklad prokazující důvěryhodnost žadatele čestné prohlášení FO i PO VPZ, PPZ, VPA, u PO pro Strana 21

22 Pojištění a odpovědnost 6. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPZ FO i PO VPZ 7. Písemné prohlášení PA nebo PM o odpovědnosti za činnost PPZ FO i PO PPZ 8. Písemné prohlášení pojišťovny o odpovědnosti za činnost VPA FO i PO VPA 9. Pojistná smlouva dle 7 odst. 5 nebo písemné prohlášení pojišťovny o pojištění odpovědnosti za činnost PA FO i PO PA 10. Pojistná smlouva PM dle 8, odst. 5 FO i PO PM 11. Pojistná smlouva SLPU dle 15 odst.3 písm. c) FO i PO SLPU Doklad o majetku nebo účtu 12. Doklad prokazující finanční prostředky dle 13 odst. 3, písm. b) nebo doklad o bankovním účtu dle 7 odst. 6, písm. b) nebo 8 odst. 6 FO i PO PA, PM, SLPU PA, PM 13. doklad o bankovním účtu dle 7 odst.3 FO i PO VPA Pouze u osob ze třetí země Pokud jste osoba ze třetí země, doložte navíc: 14. Doklad o povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu žadatele na území České republiky Pouze u právnické osoby 15. Úplný výpis z Obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žádosti, ne starší 3 měsíců / 13 odst. 5 písm. e)/ 16. Doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce odpovědného zástupce FO i PO jen pro PO jen pro PO 17. Čestné prohlášení dle 20 jen pro PO VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU PA,PM, SLPU VPZ, PPZ, VPA, PA, PM, SLPU všechny členy statut. orgánu pokud přijímá pojistné pokud přijímá pojistné Strana 22

23 Potvrzení o přijetí žádosti o registraci Obrazovka s názvem "Potvrzení o přijetí žádosti o registraci" má pouze informativní charakter. V tomto kroku již nelze opravit data zadaná v průběhu vyplňování registračního formuláře (žádost je již odeslaná, nelze tedy editovat). Obrázek 12 - Potvrzení o přijetí žádosti o registraci - informace pro registrující se subjekt Subjekt je zde informován o následujícím: Subjekt musí pro úspěšné vyřízení žádosti předložit její písemnou formu. Proto je vyzván k vytisknutí elektronické žádosti (kliknutím na příslušný odkaz s názvem "Elektronická žádost" se otevře nové okno s elektronickou žádostí ve formátu PDF. Subjekt musí danou žádost nejen vytisknout, ale rovněž opatřit svým podpisem, datem a místem podpisu a odeslat spolu s dalšími dokumenty (viz níže) na adresu ČNB Subjekt je informován o tom, kolik činí správní poplatek pro jím podanou žádost, a také jakým způsobem má částku zaplatit (je uvedeno číslo účtu, KS, VS a SS) Jsou vyjmenovány jednotlivé dokumenty, jejichž dodání na adresu ČNB (Česká národní banka, Husova 10, Plzeň) je nezbytnou součástí pro úspěšné vyřízení žádosti. Upozorňujeme, že je nutné si před opuštěním této stránky žádost v elektronické formě uložit/vytisknout. Po opuštění stránky ji již není možné znovu vyvolat! 3.3. Výkaz činnosti PA/PM Strana 23

24 Dle zákona 38/2004 Sb. jsou pojišťovací agenti a pojišťovací makléři povinni do kalendářního roku předkládat ČNB roční výkaz činnosti. Podrobnosti ročního výkazu stanoví vyhláška 582/2004 Sb. Pro zadání tohoto výkazu mají PA a PM k dispozici formulář Roční výkaz přístupný z menu Výkaz činnosti PA/PM Postup při zadání výkazu Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř po otevření obrazovky Roční výkaz vyplní na úvodní obrazovce základní údaje období, za které výkaz podává, své registrační číslo a ověřovací kód, který mu byl zaslán em, případně poštou. Obrázek 13: Roční výkaz PA/PM - základní údaje Systém provede následující kontroly: zadaný rok musí být aktuální nebo předchozí je-li zadán předchozí rok, nesmí být aktuální datum vyšší než registrační číslo musí být platné a subjekt pod daným registračním číslem musí být PA nebo PM zadaný ověřovací kód musí souhlasit s ověřovacím kódem k danému registračnímu číslu v databázi ISPOZ Pokud proběhnou jsou všechny kontroly bez chyb, je uživateli zobrazen formulář pro zadání požadovaných údajů. Vzhled formuláře se liší dle charakteru činnosti a typu osoby (celkem 4 varianty formuláře) viz. obrázky Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba), Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba), Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba), Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba). Strana 24

25 Obrázek 14: Formulář pro zadání výkazu PM (pr. osoba) Strana 25

26 Obrázek 15: Formulář pro zadání výkazu PM (fyz. osoba) Strana 26

27 Obrázek 16: Formulář pro zadání výkazu PA (pr. osoba) Strana 27

28 Obrázek 17: Formulář pro zadání výkazu PA (fyz. osoba) Údaje v sekcích Osobní údaje, Adresa bydliště, Firma, Místo podnikání a Sídlo firmy obsahují aktuální údaje z registru ISPOZ a není možné je upravovat. Uživatel vyplní pouze údaje v sekcích Pobočky, Pojišťovny a Pojišťovací zprostředkovatelé. Kontrola správnosti vložených údajů se provádí takto: Adresa pobočky povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Údaje k jednotlivým pojišťovnám o Uzavřené smlouvy v ks musí být zadáno kladné celé číslo, případně 0 o Předepsané pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Inkasované pojistné v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 o Zprostředkované pojistné plnění v Kč musí být zadáno kladné číslo s přesností na celé koruny, případně 0 Údaje k jednotlivým pojišťovacím zprostředkovatelům o Adresa povinná pole jsou Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Stát, nepovinná Číslo orientační a Část obce, formát údajů je shodný s formátem adres na formuláři Žádost o registraci Strana 28

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více