INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE

2 Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů Význam varování a symbolů Význam použitých termínů Všeobecná bezpečnostní opatření Úvod Obecné informace Funkce bez připojení k jednotce (offline) Funkce při připojení k jednotce Historie... 2 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")... 3 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid a země/voda ("Vytápění\02\")... 5 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") Minimální požadavky Připojovací kabel Požadavky na PC Instalace softwaru Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Provozní postup Nejprve spusťte Daikin Configurator Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Podrobnosti ovládání Výběr kategorie aplikace/autodetekce Výběr zařízení Vytvořit/upravit nastavení (offline) Nahrání/stažení jazyků a nastavení Odstraňování problémů Manuální instalace ovladače EKPCCAB* Odinstalace softwaru Daikin Configurator Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku Daikin. Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. POSKYTNOU VÁM KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ CONFIGURATOR DAIKIN. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ. JEDNÁ SE O VOLITELNOU MOŽNOST K POUŽITÍ V KOMBINACI S JEDNOTKAMI DAIKIN. POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE JEDNOTKY NALEZNETE V NÁVODU K INSTALACI A OBSLUZE. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály. VÝSTRAHA Před spuštěním zařízení Daikin Configurator se ujistěte, že instalace byla správně provedena instalačním technikem. Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či informaci vašeho instalačního technika Význam varování a symbolů Varování v této příručce jsou rozdělena podle jejich závažnosti a možnosti výskytu. NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která povede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VÝSTRAHA Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k drobnému nebo střednímu zranění, pokud se jí nevyhnete. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami. POZNÁMKA Tento symbol označuje situace, které mohou mít za následek pouze škody na zařízení nebo na majetku. Tento symbol označuje užitečné tipy nebo doplňující informace. Některé typy nebezpeční jsou představovány zvláštními symboly: Elektrický proud. Nebezpečí popálení a opaření Význam použitých termínů Instalační návod: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat, konfigurovat a udržovat v dobrém stavu. Návod k obsluze: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat. Prodejce: Obchodní distributor výrobků dle předmětu této příručky. Technik: Odborně dovedná osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobků dle předmětu této příručky. Uživatel: Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá.

3 Příslušenství: Zařízení, které je dodáváno spolu s jednotkou a které musí být nainstalováno dle pokynů v dokumentaci. Volitelné vybavení: Vybavení, které může být volitelně kombinováno s výrobky, o kterých se tato příručka zmiňuje Obecné informace Tento návod se týká softwaru Daikin Configurator v.2.*.* pro konfiguraci následujících zařízení: nízkoteplotních split jednotek Daikin Altherma venkovních jednotek VRV IV. Přehled možností naleznete na dalších stránkách. 2. Všeobecná bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících čtyř typů. Všechna zahrnují velmi důležitá témata, a proto je pečlivě dodržujte. 3. Úvod NEBEZPEČÍ: HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Před vyjmutím servisního panelu rozváděcí skříňky, před prováděním jakéhokoliv zapojení nebo před dotykem elektrických součástí vypněte veškerý přívod elektrické energie. Nedotýkejte se vypínače mokrými prsty. Dotek vypínače mokrými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem. Před dotekem elektrických součástí vypněte veškeré používané přívody elektrické energie. Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem, před prováděním servisu elektrických částí vypněte napájení a počkejte 1 minutu nebo déle. I po 1 minutě vždy změřte napětí na svorkách kondenzátorů nebo elektrických součástí hlavního obvodu a než se jich dotknete, ujistěte se, že jsou tato napětí 50 V DC nebo méně. Pokud jsou vyjmuty servisní panely, snadno hrozí náhodný kontakt se součástmi pod napětím. Nikdy nenechávejte během instalace jednotku bez dozoru, je-li servisní panel demontovaný. NEBEZPEČÍ: NEDOTÝKEJTE SE POTRUBÍ A VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ Nedotýkejte se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Potrubí a vnitřní části mohou být horké nebo studené v závislosti na pracovních podmínkách jednotky. Pokud se dotknete potrubí nebo vnitřních součástí, může dojít k popálení nebo omrznutí vašich rukou. Abyste se vyhnuli zranění, ponechte určitou dobu, aby se teplota potrubí a vnitřních součástí vrátila k běžné teplotě nebo, pokud se jich musíte dotknout, nezapomeňte použít ochranné rukavice. Software Daikin Configurator je určen k použití v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Nejnovější dostupnou verzi softwaru Daikin Configurator je možné stáhnout z webových stránek: software-downloads/ Protože se funkce Daikin Configurator spoléhá na aktuální interní databázi, nezapomeňte provést upgrade na nejnovější software Daikin Configurator, než se skutečně připojíte k jednotce Funkce bez připojení k jednotce (offline) V závislosti na výběru zařízení je možné vytvořit soubory s nastavením. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Nastavení je možné exportovat do souboru csv (csv = hodnoty oddělené čárkou). Soubor csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Funkce při připojení k jednotce Je možná automatická detekce jednotky. Po nahrání je možné upravit nastavení a jazyk dálkového ovladače jednotky (dostupnost závisí na typu jednotky). Stáhnutím tohoto softwaru můžete stáhnout nastavení z jednotky a zkontrolovat všechna nastavení na obrazovce počítače. Tato nastavení budou zahrnovat upravitelná nastavení a nastavení pouze ke čtení. Jakmile jsou nastavení stažena, je možné zkopírovat upravitelná nastavení (nastavení pouze ke čtení nejsou kopírována) do jiné jednotky (v rámci stejného typu jednotky) Historie Instalační balíček Configurator_v msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma viz poznámka Configurator_v2.0.0 (VRV IV only).msi viz poznámka Configurator_v2.1.0.msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma a VRV IV Configurator_v2.2.0.msi pro Daikin Altherma avrviv (a) (b) Zařízení: Nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma Funkce: změna jazyka Není možná Funkce: změna jazyka Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky (Altherma Hybrid azemě/voda) (a) Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Moje dokumenty" "Vytápění\EHVX- H_CA EHBX-H_CA" na "Vytápění\01") Malá vylepšení (b) Zařízení: Venkovní jednotky VRV IV Není možná Funkce: konfigurace nastavení Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky: -VRVIVQ - Nahrazuje VRV Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Mé dokumenty", "Klimatizace\RYYQ- TRYMQ-TRXYQ_T" na "Klimatizace\01") Malá vylepšení (b) Poznámka: Konfigurátor je kompatibilní pouze s nejnovějším softwarem pro jednotky Altherma Hybrid a země/voda. Starší verze softwaru je nutné před použitím konfigurátoru aktualizovat. Poznámka: Soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru je možná nahrát s programem Configurator v2.2.0 pouze po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení". Poznámka: "Configurator_v msi" a "Configurator_v2.0.0 (pouze VRV IV).msi" nelze nainstalovat na stejný počítač. Nainstalujte prosím aktualizovaný soubor Configurator_v2.1.0.msi, jakmile bude k dispozici. 2

4 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\") A. Modely EHV(X/H)*CA* EHB(X/H)*CA* Dálkový ovladač EKRUCAL1 je standardní rozhraní dodávané s jednotkou. Jako 2. volitelný dálkový ovladač lze použít EKRUCAL1 nebo EKRUCAL2. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů vpřípade, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichý režim" "4. Nastavení Provozní režim" "5. Nabídka Vybrat plány" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Nastavení uživatele "A. Nabídka Nastavení technika" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích je již předem nahráno 6 jazykových variant: dálkový ovladač EKRUCAL1 (dodaný s jednotkou) dálkový ovladač EKRUCAL2 Jazyk 1 English (pevný) English (pevný) Jazyk 2 Deutsch Português Jazyk 3 Français Türkçe Jazyk 4 Nederlands Svenska Jazyk 5 Español Norsk Jazyk 6 Italiano Čeština Jazyk 1 je pevně daný anglický jazyk a může být pouze změněn na novou anglickou verzi (English). Jazyky 2 až 6 mohou být změněny pomocí softwaru Daikin Configurator na jiný jazyk. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v1.00.bin fw_wording_german_v1.00.bin fw_wording_french_v1.00.bin fw_wording_dutch_v1.00.bin fw_wording_spanish_v1.00.bin fw_wording_italian_v1.00.bin fw_wording_portuguese_v1.00.bin fw_wording_turkish_v1.00.bin fw_wording_swedish_v1.00.bin fw_wording_norwegian_v1.00.bin fw_wording_czech_v1.00.bin fw_wording_greek_v1.00.bin fw_wording_russian_v1.00.bin fw_wording_danish_v1.00.bin fw_wording_finnish_v1.00.bin fw_wording_croatian_v1.00.bin fw_wording_hungarian_v1.00.bin fw_wording_polish_v1.00.bin fw_wording_romanian_v1.00.bin fw_wording_slovenian_v1.00.bin fw_wording_bulgarian_v1.00.bin fw_wording_slovak_v1.00.bin 3

5 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=0" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Nastavení technika". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastaveno během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/ stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 4

6 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid azemě/voda ("Vytápění\02\") (nové ve verzi v2.2.0) A. Modely EHYHBX-H AA: Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma EGSQH AA: Tepelné čerpadlo Daikin Altherma země/voda B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichého režimu" "4. Nastavení Provozního režimu" "5. Nabídka Zvolení plánů" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Uživatelské nastavení" "A. Nabídka Provozní nastavení" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.6.9 Teplota zamrznutí solanky: Není zavedeno - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích jsou již předem nahrány 4 jazykové varianty: EKRUCBL* Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina = Tento jazyk je předem nahrán v EKRUCBL* Pomocí softwaru Daikin Configurator je možné vybrat jiný jazyk. Pro jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů v případě, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v2.bin fw_wording_german_v2.bin fw_wording_french_v2.bin fw_wording_dutch_v2.bin fw_wording_spanish_v2.bin fw_wording_italian_v2.bin fw_wording_portuguese_v2.bin fw_wording_turkish_v2.bin fw_wording_swedish_v2.bin fw_wording_norwegian_v2.bin fw_wording_czech_v2.bin fw_wording_greek_v2.bin fw_wording_russian_v2.bin fw_wording_danish_v2.bin fw_wording_finnish_v2.bin fw_wording_croatian_v2.bin fw_wording_hungarian_v2.bin fw_wording_polish_v2.bin fw_wording_romanian_v2.bin fw_wording_slovenian_v2.bin fw_wording_bulgarian_v2.bin fw_wording_slovak_v2.bin 5

7 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorována během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07] 1" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Provozní nastavení". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastavit během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 6

8 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") A. Modely RYYQ*T* RYMQ*T* RXYQ*T* RXYQQ*T* (nové ve verzi v2.2.0) D. Připojení softwaru Daikin Configurator k venkovním jednotkám VRV IV Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X27A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. VAROVÁNÍ Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody. B. Funkce softwaru Daikin Configurator H JST a c b Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Konfigurovaná nastavení jsou k dispozici v následujících jazycích: Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Dostupná nastavení: Jsou zavedena hlavní nastavení, která se požívají během uvedení do provozu při režimu 1 (pouze čtení) a režimu 2 (čtení/zápis). C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením Pro venkovní jednotky VRV IV Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů. X27A a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Venkovní jednotka 4. Minimální požadavky 4.1. Připojovací kabel Software Daikin Configurator může být použit pouze v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Tento hardwarový výrobek je určen a certifikován pro následující podmínky: třída IP: IPX0, nadmořská výška až 2000 m, rozmezí teploty okolí (pokud je zapojen): 25 C až 65 C rozmezí teploty okolí (pokud není zapojen): 25 C až 65 C maximální relativní vlhkost 95% při 40 C, kolísání hlavního napájecí napětí až ±10% jmenovitého napětí, typické přechodné přepětí na přívodu hlavního napájení přepětí kategorie II, dočasné přepětí na hlavním přívodu napájení, dle platných předpisů o životním prostředí: stupeň znečištění 2. VAROVÁNÍ Nečistěte zařízení pomocí rozpouštědel nebo jiných čisticích látek. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Pro účely čištění použijte vlhký hadřík, nenamáčejte zařízení do vody Požadavky na PC X27A A1P Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2) nebo Windows 7 Microsoft.NET FrameWork 2.0 Pentium III 400 MHz nebo rychlejší Volný port USB 2.0, schopný přenosu proudu 50 ma Minimální rozlišení displeje

9 5. Instalace softwaru 4 Klikněte na "Další" pro potvrzení instalace. 5 Jakmile je instalace dokončena, klikněte na "Zavřít". VAROVÁNÍ Ujistěte se, že během instalace kabel EKPCCAB* USB NENÍ připojen. Zajistí se tak, že instalační program správně nainstaluje ovladače. 1 Přejděte na stránky software-downloads/ a klikněte na odkaz "Download Software" v položce Configurator Software. Rozbalte stažený sbalený soubor a spusťte instalaci dvojím kliknutím na soubor *.msi. Tím spustíte instalační program. Klikněte na "Next". Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Před instalací nové verze softwaru Daikin Configurator je nutné z vašeho PC nejprve odinstalovat jiné verze (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) 2 Zvolte "I Agree" po přečtení a souhlasu s licenčním ujednáním a poté klikněte na "Next". 3 Klikněte na "Browse" a zvolte místo instalace. Klikněte na "Next". Výchozím místem instalace je: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Configurator\ nebo C:\Program Files (x86)\daikin Europe NV\Configurator\ Instalace byla dokončena. Program a návod jsou nyní k dispozici v položce Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator. 6. Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Správné připojení viz instalační návod a návod k obsluze jednotky a instalační návod USB kabelu EKPCCAB*. Další informace naleznete v typech modelů popsaných v části "Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")" na straně 3 a "Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\")" na straně 7. 8

10 7. Provozní postup 7.1. Nejprve spusťte Daikin Configurator POZNÁMKA Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* správně připojen k PC a jednotce. V případě, že není nalezen USB ovladač, je možné zvolit možnost "Zavřít a spustit instalaci USB ovladače". Po této instalaci ovladače se program spustí. Postupujte prosím dle pokynů. 1 Přejděte na Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator a kliknutím na "Daikin Configurator" spustíte Daikin Configurator. 2 Průvodce nastavením (krok 1): je možné zvolit jazyk. Klikněte na "Další". Pro instalaci ovladače jsou nutná přístupová práva správce. Po instalaci je možné USB kabel připojit k PC. Poté prosím restartujte konfigurátor. V případě, že je USB ovladač již nainstalován. 3 Průvodce nastavením (krok 2): Klikněte na "Procházet" a zvolte místo, kam chcete uložit adresáře Configurator s uživatelskými soubory. Klikněte na "Další". V případě, že je požadován manuální výběr, je možné zrušit zatrhnutí pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]". 4 Průvodce nastavením (krok 3): Pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]" je automaticky zvoleno. Klikněte na "Další". 5 Průvodce nastavením je dokončen a zobrazí se hlavní obrazovka "Kategorie". 9

11 7.2. Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) 10

12 7.3. Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně 12. VAROVÁNÍ 7.4. NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 2 Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Zvolte požadovanou kategorii aplikace. 1 Zvolte si požadovanou kategorii aplikace. Pokud vyberete "Autodetekce připojením" ihned přeskočíte ke kroku 4. KROK 1 KROK 2 2 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)". 3 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Nyní klikněte na "Připojit k zařízení". KROK 2 KROK 3 3 Vytvořte (viz také "8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline)" na straně 12) a uložte požadovaná nastavení (*.set). Klikněte na "Zpět". 4 Zvolte Stáhnout list, zvolte, který soubor s nastavením file (*.dwn) chcete stáhnout a klikněte na "Stáhnout". KROK 3 KROK 4 4 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Klikněte na "Připojit k zařízení". 5 6 KROK 4 5 Zvolte Nahrát list, zvolte vytvořené nastavení a klikněte na "Nahrát". 7 Po dokončení stahování vypněte jednotku a odpojte USB kabel EKPCCAB* od jednotky. Připojte USB kabel EKPCCAB* a ke druhé jednotce a zapněte jednotku. Zvolte Nahrát list a klikněte na "Opět připojit". KROK 7 KROK 5 6 Po dokončení nahrávání vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. 11

13 8 Zvolte stahovaná nastavení (*.dwn) a klikněte na "Nahrát" Vytvořit/upravit nastavení (offline) Klikněte na "Nový" k vytvoření nového nastavení nebo "Otevřít" k úpravě stávajícího nastavení. Po kliknutí na možnost "Otevřít" se otevře dialogové okno. Zvolte soubor s nastavením, který chcete upravit. KROK 8 9 Po dokončení stahování vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně Podrobnosti ovládání Při otevírání stahovaných nastavení (*.dwn), jsou některé parametry pouze pro čtení. 2 Zvolte jiné parametry nastavení a vyplňte informace, abyste vytvořili požadované nastavení. Výběrem políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" je možné zjistit adresář pro uživatelské soubory. Výběr kategorie aplikace/autodetekce Klikněte na požadovanou kategorii aplikace "Topení" nebo "Klimatizace" pro manuální výběr jednotky. Kliknutím na "Autodetekce připojením" je jednotka automaticky detekována a Daikin Configurator se automaticky přepne na obrazovku nahrávání/stahování (viz " Nahrávání" na straně 13). Výběrové pole: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" pro podmíněná nastavení (pouze pro soubor *.set). Viz Podmíněná nastavení, strana 4. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma obsahuje soubor s nataveními (*.set) různá podmíněná nastavení. Budou zobrazena pouze podmíněná nastavení použitelná pro zvolený typ jednotky. Příklad: 8.2. Výběr zařízení 1 Vyberte požadované zařízení. 2 Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)" pro vytvoření nebo změnu nastavení nebo "Připojit k zařízení" pro nahrání/stažení nastavení. [4-02] s podmínkou modely *04/08* [4-02] s podmínkou modely *16* Na obrazovce bude zobrazeno pouze 1 ze 2 výše uvedených nastavení, v závislosti na výběru jednotky. Hodnoty pro obě podmíněná nastavení jsou uloženy ve stejném souboru. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" není k dispozici při otevření souboru *.dwn. Podmíněná nastavení jsou zobrazena podle typu jednotky, ze které byla nastavení stažena. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" je určeno pouze pro zobrazení nebo skrytí podmíněných nastavení na obrazovce. NENÍ určeno pro změnu nastavení. Je to stejné jako u stávajícího dálkového ovladače. Pro každé nastavení: Nastavení bude během nahrávání ignorováno. Nastavení bude během nahrávání použito. 12

14 Pro každé nastavení: Jestliže poslední buňka NEMÁ žádnou hodnota není stejná jako výchozí hodnota. Jestliže je poslední buňka modrá: hodnota je stejná jako výchozí hodnota. Modrá buňka s textem "výchozí": hodnota je výchozí hodnotou. Výběrem zatrhávacího políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" budete mít možnost zjistit adresář s uživatelskými soubory a zkontrolovat parametry protokolu. Jako výchozí nastavení budou VŠECHNY činnosti zaznamenány do souboru protokolu uloženého v adresáři uživatelských souborů. Můžete si vybrat následující možnosti: barvu: "Uložit protokolové údaje": pokud je tato možnost vybrána, bude vytvořen protokolový soubor, do kterého budou zaznamenávány všechny činnosti. Název protokolu je možné měnit. "Uložit datum/čas": pokud je vybrána tato možnost, bude datum a čas každé činnosti uloženo do protokolu. "Vždy přepsat protokol": pokud tato možnost není vybrána, při každém novém spuštění budou činnosti přidány ke stejnému protokolu. Pokud je vybrána, soubor bude přepsán při každém spuštění. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma se pro účely úpravy nebo programování plánovacích časovačů otevře samostatné dialogové pole. 3 4 Klikněte na "Nahrát" pro nahrání zvolených jazyků a nastavení do jednotky. 5 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup nahrávání. 6 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. Klikněte na "Uložit" nebo "Uložit jako" pro uložení nastavení. Kliknutím na "Exportovat jako csv" můžete exportovat nastavení do souboru csv (csv - hodnoty oddělené čárkami). Soubor *.csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Nahrání/stažení jazyků a nastavení 1 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. 2 Spusťte jednotku Nahrávání VAROVÁNÍ NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 Zvolte záložku "Nahrát". 2 Zobrazí se instalované verze. V případě selhání znovu připojte. 3 Zvolte jazyky/nastavení, které chcete nahrát pro sloty. Dostupné možnosti závisí na připojené jednotce. Dostupné položky k nahrání v rozevíracím seznamu: soubory dostupné v databázi aplikaci configurator, soubory dostupné v adresáři uživatele na zvoleném zařízení. 13

15 Stahování 1 Zvolte záložku "Stáhnout". 2 Zvolte zatrhávací políčko "Nastavení", pokud chcete z jednotky stáhnout nastavení. Problém: Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Je nutné odinstalovat ostatní verze z vašeho PC. Pokročilá nastavení, viz " Nahrávání" na straně Klikněte na "Stáhnout" pro stažení zvolených jazyků a nastavení z jednotky. Řešení: Odinstalujte Daikin Configurator (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) Problém: Spuštění aplikace Daikin configurator na systému windows 7 způsobí, že některý text na obrazovce je pouze částečně viditelný. Řešení: Zkontrolujte zvolenou velikost textu (ovládací panel/zobrazení). Velikost textu 125 % by měla být změněna na 100 % nebo 150 %. Problém: Při otevření exportovaného souboru csv v aplikaci Excel jsou na obrazovce zobrazeny zvláštní znaky. Řešení: Pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma. V případě 2 nastavených uživatelských rozhraní zvolte "2. přítomné uživatelské rozhraní". 4 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup stahování. 5 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. 9. Odstraňování problémů Problém: COM port [sériový USB port] není k dispozici v okně pro nastavení COM portu. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* cable správně připojen k volnému USB portu počítače. 2 Pokud je USB kabel EKPCCAB* připojen správně a COM port stále není k dispozici, není ovladač nainstalován správně. Postupujte dle části "9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB*" na straně 15. Problém: Nahrávání/stahování se nespustí. V protokolu je uvedeno: <<<ERROR>>>. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení COM portu. 2 Zkontrolujte zda je správně připojen USB kabel EKPCCAB* k USB portu počítače a konektoru na kartě jednotky, jak je uvedeno v pokynech v instalačním návodu příslušné jednotky. 3 Zkontrolujte, zda je k jednotce přivedeno napájení. 1 Otevřete Excel 2 Otevřete soubor 3 Nastavte "soubor nebo typ" na csv 4 Otevřete zvolený soubor csv 5 Ujistěte se, že je zvoleno nastavení importu "(UTF) Unicode" (hodnoty oddělené "středníkem"). Problém: Nahrávání souboru nastavení má za následek následující chybové hlášení protokolu: <<<CHYBA - Informace o výrobku v souboru se liší od cílového zařízení.>>>. Řešení: V případě, že je cílový spotřebič správný, ale potřebujete nahrát soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru, můžete to provést pouze tak, že je nahrajete pomocí aplikace Configurator v2.2.0 po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení" v aplikaci Configurator v

16 9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB* V případě, že se běžná instalace nezdařila, je možné provést manuální instalaci ovladače, a to následujícím způsobem: 1 Odpojte USB kabel. Ukončete software Daikin Configurator. 2 Přejděte do složky aplikace. V tomto příkladu: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Umístění složky aplikace závisí na vybraném umístění instalace (viz "5. Instalace softwaru" na straně 8). 3 Spusťte soubor "CDM v WHQL Certified.exe" a řiďte se pokyny. 4 Po dokončení připojte USB kabel EKPCCAB*. 5 Spusťte software Daikin Configurator. COM port by měl být nyní k dispozici Odinstalace softwaru Daikin Configurator Pro Windows XP 1 Otevřete Přidat/Odstranit programy kliknutím na tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely a výběrem "Add/Remove Programs". 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Remove". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače Pro Windows Vista nebo Windows 7 1 Otevřete Programy a funkce kliknutím na tlačítko Start, dále Ovládací panely, Programy a Programy a funkce. 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Odinstalovat". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače. 15

17

18

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P D

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více