INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE

2 Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů Význam varování a symbolů Význam použitých termínů Všeobecná bezpečnostní opatření Úvod Obecné informace Funkce bez připojení k jednotce (offline) Funkce při připojení k jednotce Historie... 2 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")... 3 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid a země/voda ("Vytápění\02\")... 5 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") Minimální požadavky Připojovací kabel Požadavky na PC Instalace softwaru Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Provozní postup Nejprve spusťte Daikin Configurator Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Podrobnosti ovládání Výběr kategorie aplikace/autodetekce Výběr zařízení Vytvořit/upravit nastavení (offline) Nahrání/stažení jazyků a nastavení Odstraňování problémů Manuální instalace ovladače EKPCCAB* Odinstalace softwaru Daikin Configurator Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku Daikin. Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. POSKYTNOU VÁM KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ CONFIGURATOR DAIKIN. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ. JEDNÁ SE O VOLITELNOU MOŽNOST K POUŽITÍ V KOMBINACI S JEDNOTKAMI DAIKIN. POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE JEDNOTKY NALEZNETE V NÁVODU K INSTALACI A OBSLUZE. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály. VÝSTRAHA Před spuštěním zařízení Daikin Configurator se ujistěte, že instalace byla správně provedena instalačním technikem. Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či informaci vašeho instalačního technika Význam varování a symbolů Varování v této příručce jsou rozdělena podle jejich závažnosti a možnosti výskytu. NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která povede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VÝSTRAHA Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k drobnému nebo střednímu zranění, pokud se jí nevyhnete. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami. POZNÁMKA Tento symbol označuje situace, které mohou mít za následek pouze škody na zařízení nebo na majetku. Tento symbol označuje užitečné tipy nebo doplňující informace. Některé typy nebezpeční jsou představovány zvláštními symboly: Elektrický proud. Nebezpečí popálení a opaření Význam použitých termínů Instalační návod: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat, konfigurovat a udržovat v dobrém stavu. Návod k obsluze: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat. Prodejce: Obchodní distributor výrobků dle předmětu této příručky. Technik: Odborně dovedná osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobků dle předmětu této příručky. Uživatel: Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá.

3 Příslušenství: Zařízení, které je dodáváno spolu s jednotkou a které musí být nainstalováno dle pokynů v dokumentaci. Volitelné vybavení: Vybavení, které může být volitelně kombinováno s výrobky, o kterých se tato příručka zmiňuje Obecné informace Tento návod se týká softwaru Daikin Configurator v.2.*.* pro konfiguraci následujících zařízení: nízkoteplotních split jednotek Daikin Altherma venkovních jednotek VRV IV. Přehled možností naleznete na dalších stránkách. 2. Všeobecná bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících čtyř typů. Všechna zahrnují velmi důležitá témata, a proto je pečlivě dodržujte. 3. Úvod NEBEZPEČÍ: HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Před vyjmutím servisního panelu rozváděcí skříňky, před prováděním jakéhokoliv zapojení nebo před dotykem elektrických součástí vypněte veškerý přívod elektrické energie. Nedotýkejte se vypínače mokrými prsty. Dotek vypínače mokrými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem. Před dotekem elektrických součástí vypněte veškeré používané přívody elektrické energie. Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem, před prováděním servisu elektrických částí vypněte napájení a počkejte 1 minutu nebo déle. I po 1 minutě vždy změřte napětí na svorkách kondenzátorů nebo elektrických součástí hlavního obvodu a než se jich dotknete, ujistěte se, že jsou tato napětí 50 V DC nebo méně. Pokud jsou vyjmuty servisní panely, snadno hrozí náhodný kontakt se součástmi pod napětím. Nikdy nenechávejte během instalace jednotku bez dozoru, je-li servisní panel demontovaný. NEBEZPEČÍ: NEDOTÝKEJTE SE POTRUBÍ A VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ Nedotýkejte se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Potrubí a vnitřní části mohou být horké nebo studené v závislosti na pracovních podmínkách jednotky. Pokud se dotknete potrubí nebo vnitřních součástí, může dojít k popálení nebo omrznutí vašich rukou. Abyste se vyhnuli zranění, ponechte určitou dobu, aby se teplota potrubí a vnitřních součástí vrátila k běžné teplotě nebo, pokud se jich musíte dotknout, nezapomeňte použít ochranné rukavice. Software Daikin Configurator je určen k použití v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Nejnovější dostupnou verzi softwaru Daikin Configurator je možné stáhnout z webových stránek: software-downloads/ Protože se funkce Daikin Configurator spoléhá na aktuální interní databázi, nezapomeňte provést upgrade na nejnovější software Daikin Configurator, než se skutečně připojíte k jednotce Funkce bez připojení k jednotce (offline) V závislosti na výběru zařízení je možné vytvořit soubory s nastavením. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Nastavení je možné exportovat do souboru csv (csv = hodnoty oddělené čárkou). Soubor csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Funkce při připojení k jednotce Je možná automatická detekce jednotky. Po nahrání je možné upravit nastavení a jazyk dálkového ovladače jednotky (dostupnost závisí na typu jednotky). Stáhnutím tohoto softwaru můžete stáhnout nastavení z jednotky a zkontrolovat všechna nastavení na obrazovce počítače. Tato nastavení budou zahrnovat upravitelná nastavení a nastavení pouze ke čtení. Jakmile jsou nastavení stažena, je možné zkopírovat upravitelná nastavení (nastavení pouze ke čtení nejsou kopírována) do jiné jednotky (v rámci stejného typu jednotky) Historie Instalační balíček Configurator_v msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma viz poznámka Configurator_v2.0.0 (VRV IV only).msi viz poznámka Configurator_v2.1.0.msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma a VRV IV Configurator_v2.2.0.msi pro Daikin Altherma avrviv (a) (b) Zařízení: Nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma Funkce: změna jazyka Není možná Funkce: změna jazyka Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky (Altherma Hybrid azemě/voda) (a) Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Moje dokumenty" "Vytápění\EHVX- H_CA EHBX-H_CA" na "Vytápění\01") Malá vylepšení (b) Zařízení: Venkovní jednotky VRV IV Není možná Funkce: konfigurace nastavení Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky: -VRVIVQ - Nahrazuje VRV Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Mé dokumenty", "Klimatizace\RYYQ- TRYMQ-TRXYQ_T" na "Klimatizace\01") Malá vylepšení (b) Poznámka: Konfigurátor je kompatibilní pouze s nejnovějším softwarem pro jednotky Altherma Hybrid a země/voda. Starší verze softwaru je nutné před použitím konfigurátoru aktualizovat. Poznámka: Soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru je možná nahrát s programem Configurator v2.2.0 pouze po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení". Poznámka: "Configurator_v msi" a "Configurator_v2.0.0 (pouze VRV IV).msi" nelze nainstalovat na stejný počítač. Nainstalujte prosím aktualizovaný soubor Configurator_v2.1.0.msi, jakmile bude k dispozici. 2

4 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\") A. Modely EHV(X/H)*CA* EHB(X/H)*CA* Dálkový ovladač EKRUCAL1 je standardní rozhraní dodávané s jednotkou. Jako 2. volitelný dálkový ovladač lze použít EKRUCAL1 nebo EKRUCAL2. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů vpřípade, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichý režim" "4. Nastavení Provozní režim" "5. Nabídka Vybrat plány" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Nastavení uživatele "A. Nabídka Nastavení technika" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích je již předem nahráno 6 jazykových variant: dálkový ovladač EKRUCAL1 (dodaný s jednotkou) dálkový ovladač EKRUCAL2 Jazyk 1 English (pevný) English (pevný) Jazyk 2 Deutsch Português Jazyk 3 Français Türkçe Jazyk 4 Nederlands Svenska Jazyk 5 Español Norsk Jazyk 6 Italiano Čeština Jazyk 1 je pevně daný anglický jazyk a může být pouze změněn na novou anglickou verzi (English). Jazyky 2 až 6 mohou být změněny pomocí softwaru Daikin Configurator na jiný jazyk. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v1.00.bin fw_wording_german_v1.00.bin fw_wording_french_v1.00.bin fw_wording_dutch_v1.00.bin fw_wording_spanish_v1.00.bin fw_wording_italian_v1.00.bin fw_wording_portuguese_v1.00.bin fw_wording_turkish_v1.00.bin fw_wording_swedish_v1.00.bin fw_wording_norwegian_v1.00.bin fw_wording_czech_v1.00.bin fw_wording_greek_v1.00.bin fw_wording_russian_v1.00.bin fw_wording_danish_v1.00.bin fw_wording_finnish_v1.00.bin fw_wording_croatian_v1.00.bin fw_wording_hungarian_v1.00.bin fw_wording_polish_v1.00.bin fw_wording_romanian_v1.00.bin fw_wording_slovenian_v1.00.bin fw_wording_bulgarian_v1.00.bin fw_wording_slovak_v1.00.bin 3

5 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=0" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Nastavení technika". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastaveno během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/ stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 4

6 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid azemě/voda ("Vytápění\02\") (nové ve verzi v2.2.0) A. Modely EHYHBX-H AA: Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma EGSQH AA: Tepelné čerpadlo Daikin Altherma země/voda B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichého režimu" "4. Nastavení Provozního režimu" "5. Nabídka Zvolení plánů" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Uživatelské nastavení" "A. Nabídka Provozní nastavení" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.6.9 Teplota zamrznutí solanky: Není zavedeno - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích jsou již předem nahrány 4 jazykové varianty: EKRUCBL* Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina = Tento jazyk je předem nahrán v EKRUCBL* Pomocí softwaru Daikin Configurator je možné vybrat jiný jazyk. Pro jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů v případě, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v2.bin fw_wording_german_v2.bin fw_wording_french_v2.bin fw_wording_dutch_v2.bin fw_wording_spanish_v2.bin fw_wording_italian_v2.bin fw_wording_portuguese_v2.bin fw_wording_turkish_v2.bin fw_wording_swedish_v2.bin fw_wording_norwegian_v2.bin fw_wording_czech_v2.bin fw_wording_greek_v2.bin fw_wording_russian_v2.bin fw_wording_danish_v2.bin fw_wording_finnish_v2.bin fw_wording_croatian_v2.bin fw_wording_hungarian_v2.bin fw_wording_polish_v2.bin fw_wording_romanian_v2.bin fw_wording_slovenian_v2.bin fw_wording_bulgarian_v2.bin fw_wording_slovak_v2.bin 5

7 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorována během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07] 1" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Provozní nastavení". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastavit během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 6

8 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") A. Modely RYYQ*T* RYMQ*T* RXYQ*T* RXYQQ*T* (nové ve verzi v2.2.0) D. Připojení softwaru Daikin Configurator k venkovním jednotkám VRV IV Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X27A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. VAROVÁNÍ Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody. B. Funkce softwaru Daikin Configurator H JST a c b Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Konfigurovaná nastavení jsou k dispozici v následujících jazycích: Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Dostupná nastavení: Jsou zavedena hlavní nastavení, která se požívají během uvedení do provozu při režimu 1 (pouze čtení) a režimu 2 (čtení/zápis). C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením Pro venkovní jednotky VRV IV Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů. X27A a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Venkovní jednotka 4. Minimální požadavky 4.1. Připojovací kabel Software Daikin Configurator může být použit pouze v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Tento hardwarový výrobek je určen a certifikován pro následující podmínky: třída IP: IPX0, nadmořská výška až 2000 m, rozmezí teploty okolí (pokud je zapojen): 25 C až 65 C rozmezí teploty okolí (pokud není zapojen): 25 C až 65 C maximální relativní vlhkost 95% při 40 C, kolísání hlavního napájecí napětí až ±10% jmenovitého napětí, typické přechodné přepětí na přívodu hlavního napájení přepětí kategorie II, dočasné přepětí na hlavním přívodu napájení, dle platných předpisů o životním prostředí: stupeň znečištění 2. VAROVÁNÍ Nečistěte zařízení pomocí rozpouštědel nebo jiných čisticích látek. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Pro účely čištění použijte vlhký hadřík, nenamáčejte zařízení do vody Požadavky na PC X27A A1P Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2) nebo Windows 7 Microsoft.NET FrameWork 2.0 Pentium III 400 MHz nebo rychlejší Volný port USB 2.0, schopný přenosu proudu 50 ma Minimální rozlišení displeje

9 5. Instalace softwaru 4 Klikněte na "Další" pro potvrzení instalace. 5 Jakmile je instalace dokončena, klikněte na "Zavřít". VAROVÁNÍ Ujistěte se, že během instalace kabel EKPCCAB* USB NENÍ připojen. Zajistí se tak, že instalační program správně nainstaluje ovladače. 1 Přejděte na stránky software-downloads/ a klikněte na odkaz "Download Software" v položce Configurator Software. Rozbalte stažený sbalený soubor a spusťte instalaci dvojím kliknutím na soubor *.msi. Tím spustíte instalační program. Klikněte na "Next". Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Před instalací nové verze softwaru Daikin Configurator je nutné z vašeho PC nejprve odinstalovat jiné verze (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) 2 Zvolte "I Agree" po přečtení a souhlasu s licenčním ujednáním a poté klikněte na "Next". 3 Klikněte na "Browse" a zvolte místo instalace. Klikněte na "Next". Výchozím místem instalace je: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Configurator\ nebo C:\Program Files (x86)\daikin Europe NV\Configurator\ Instalace byla dokončena. Program a návod jsou nyní k dispozici v položce Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator. 6. Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Správné připojení viz instalační návod a návod k obsluze jednotky a instalační návod USB kabelu EKPCCAB*. Další informace naleznete v typech modelů popsaných v části "Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")" na straně 3 a "Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\")" na straně 7. 8

10 7. Provozní postup 7.1. Nejprve spusťte Daikin Configurator POZNÁMKA Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* správně připojen k PC a jednotce. V případě, že není nalezen USB ovladač, je možné zvolit možnost "Zavřít a spustit instalaci USB ovladače". Po této instalaci ovladače se program spustí. Postupujte prosím dle pokynů. 1 Přejděte na Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator a kliknutím na "Daikin Configurator" spustíte Daikin Configurator. 2 Průvodce nastavením (krok 1): je možné zvolit jazyk. Klikněte na "Další". Pro instalaci ovladače jsou nutná přístupová práva správce. Po instalaci je možné USB kabel připojit k PC. Poté prosím restartujte konfigurátor. V případě, že je USB ovladač již nainstalován. 3 Průvodce nastavením (krok 2): Klikněte na "Procházet" a zvolte místo, kam chcete uložit adresáře Configurator s uživatelskými soubory. Klikněte na "Další". V případě, že je požadován manuální výběr, je možné zrušit zatrhnutí pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]". 4 Průvodce nastavením (krok 3): Pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]" je automaticky zvoleno. Klikněte na "Další". 5 Průvodce nastavením je dokončen a zobrazí se hlavní obrazovka "Kategorie". 9

11 7.2. Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) 10

12 7.3. Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně 12. VAROVÁNÍ 7.4. NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 2 Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Zvolte požadovanou kategorii aplikace. 1 Zvolte si požadovanou kategorii aplikace. Pokud vyberete "Autodetekce připojením" ihned přeskočíte ke kroku 4. KROK 1 KROK 2 2 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)". 3 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Nyní klikněte na "Připojit k zařízení". KROK 2 KROK 3 3 Vytvořte (viz také "8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline)" na straně 12) a uložte požadovaná nastavení (*.set). Klikněte na "Zpět". 4 Zvolte Stáhnout list, zvolte, který soubor s nastavením file (*.dwn) chcete stáhnout a klikněte na "Stáhnout". KROK 3 KROK 4 4 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Klikněte na "Připojit k zařízení". 5 6 KROK 4 5 Zvolte Nahrát list, zvolte vytvořené nastavení a klikněte na "Nahrát". 7 Po dokončení stahování vypněte jednotku a odpojte USB kabel EKPCCAB* od jednotky. Připojte USB kabel EKPCCAB* a ke druhé jednotce a zapněte jednotku. Zvolte Nahrát list a klikněte na "Opět připojit". KROK 7 KROK 5 6 Po dokončení nahrávání vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. 11

13 8 Zvolte stahovaná nastavení (*.dwn) a klikněte na "Nahrát" Vytvořit/upravit nastavení (offline) Klikněte na "Nový" k vytvoření nového nastavení nebo "Otevřít" k úpravě stávajícího nastavení. Po kliknutí na možnost "Otevřít" se otevře dialogové okno. Zvolte soubor s nastavením, který chcete upravit. KROK 8 9 Po dokončení stahování vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně Podrobnosti ovládání Při otevírání stahovaných nastavení (*.dwn), jsou některé parametry pouze pro čtení. 2 Zvolte jiné parametry nastavení a vyplňte informace, abyste vytvořili požadované nastavení. Výběrem políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" je možné zjistit adresář pro uživatelské soubory. Výběr kategorie aplikace/autodetekce Klikněte na požadovanou kategorii aplikace "Topení" nebo "Klimatizace" pro manuální výběr jednotky. Kliknutím na "Autodetekce připojením" je jednotka automaticky detekována a Daikin Configurator se automaticky přepne na obrazovku nahrávání/stahování (viz " Nahrávání" na straně 13). Výběrové pole: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" pro podmíněná nastavení (pouze pro soubor *.set). Viz Podmíněná nastavení, strana 4. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma obsahuje soubor s nataveními (*.set) různá podmíněná nastavení. Budou zobrazena pouze podmíněná nastavení použitelná pro zvolený typ jednotky. Příklad: 8.2. Výběr zařízení 1 Vyberte požadované zařízení. 2 Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)" pro vytvoření nebo změnu nastavení nebo "Připojit k zařízení" pro nahrání/stažení nastavení. [4-02] s podmínkou modely *04/08* [4-02] s podmínkou modely *16* Na obrazovce bude zobrazeno pouze 1 ze 2 výše uvedených nastavení, v závislosti na výběru jednotky. Hodnoty pro obě podmíněná nastavení jsou uloženy ve stejném souboru. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" není k dispozici při otevření souboru *.dwn. Podmíněná nastavení jsou zobrazena podle typu jednotky, ze které byla nastavení stažena. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" je určeno pouze pro zobrazení nebo skrytí podmíněných nastavení na obrazovce. NENÍ určeno pro změnu nastavení. Je to stejné jako u stávajícího dálkového ovladače. Pro každé nastavení: Nastavení bude během nahrávání ignorováno. Nastavení bude během nahrávání použito. 12

14 Pro každé nastavení: Jestliže poslední buňka NEMÁ žádnou hodnota není stejná jako výchozí hodnota. Jestliže je poslední buňka modrá: hodnota je stejná jako výchozí hodnota. Modrá buňka s textem "výchozí": hodnota je výchozí hodnotou. Výběrem zatrhávacího políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" budete mít možnost zjistit adresář s uživatelskými soubory a zkontrolovat parametry protokolu. Jako výchozí nastavení budou VŠECHNY činnosti zaznamenány do souboru protokolu uloženého v adresáři uživatelských souborů. Můžete si vybrat následující možnosti: barvu: "Uložit protokolové údaje": pokud je tato možnost vybrána, bude vytvořen protokolový soubor, do kterého budou zaznamenávány všechny činnosti. Název protokolu je možné měnit. "Uložit datum/čas": pokud je vybrána tato možnost, bude datum a čas každé činnosti uloženo do protokolu. "Vždy přepsat protokol": pokud tato možnost není vybrána, při každém novém spuštění budou činnosti přidány ke stejnému protokolu. Pokud je vybrána, soubor bude přepsán při každém spuštění. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma se pro účely úpravy nebo programování plánovacích časovačů otevře samostatné dialogové pole. 3 4 Klikněte na "Nahrát" pro nahrání zvolených jazyků a nastavení do jednotky. 5 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup nahrávání. 6 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. Klikněte na "Uložit" nebo "Uložit jako" pro uložení nastavení. Kliknutím na "Exportovat jako csv" můžete exportovat nastavení do souboru csv (csv - hodnoty oddělené čárkami). Soubor *.csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Nahrání/stažení jazyků a nastavení 1 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. 2 Spusťte jednotku Nahrávání VAROVÁNÍ NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 Zvolte záložku "Nahrát". 2 Zobrazí se instalované verze. V případě selhání znovu připojte. 3 Zvolte jazyky/nastavení, které chcete nahrát pro sloty. Dostupné možnosti závisí na připojené jednotce. Dostupné položky k nahrání v rozevíracím seznamu: soubory dostupné v databázi aplikaci configurator, soubory dostupné v adresáři uživatele na zvoleném zařízení. 13

15 Stahování 1 Zvolte záložku "Stáhnout". 2 Zvolte zatrhávací políčko "Nastavení", pokud chcete z jednotky stáhnout nastavení. Problém: Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Je nutné odinstalovat ostatní verze z vašeho PC. Pokročilá nastavení, viz " Nahrávání" na straně Klikněte na "Stáhnout" pro stažení zvolených jazyků a nastavení z jednotky. Řešení: Odinstalujte Daikin Configurator (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) Problém: Spuštění aplikace Daikin configurator na systému windows 7 způsobí, že některý text na obrazovce je pouze částečně viditelný. Řešení: Zkontrolujte zvolenou velikost textu (ovládací panel/zobrazení). Velikost textu 125 % by měla být změněna na 100 % nebo 150 %. Problém: Při otevření exportovaného souboru csv v aplikaci Excel jsou na obrazovce zobrazeny zvláštní znaky. Řešení: Pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma. V případě 2 nastavených uživatelských rozhraní zvolte "2. přítomné uživatelské rozhraní". 4 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup stahování. 5 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. 9. Odstraňování problémů Problém: COM port [sériový USB port] není k dispozici v okně pro nastavení COM portu. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* cable správně připojen k volnému USB portu počítače. 2 Pokud je USB kabel EKPCCAB* připojen správně a COM port stále není k dispozici, není ovladač nainstalován správně. Postupujte dle části "9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB*" na straně 15. Problém: Nahrávání/stahování se nespustí. V protokolu je uvedeno: <<<ERROR>>>. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení COM portu. 2 Zkontrolujte zda je správně připojen USB kabel EKPCCAB* k USB portu počítače a konektoru na kartě jednotky, jak je uvedeno v pokynech v instalačním návodu příslušné jednotky. 3 Zkontrolujte, zda je k jednotce přivedeno napájení. 1 Otevřete Excel 2 Otevřete soubor 3 Nastavte "soubor nebo typ" na csv 4 Otevřete zvolený soubor csv 5 Ujistěte se, že je zvoleno nastavení importu "(UTF) Unicode" (hodnoty oddělené "středníkem"). Problém: Nahrávání souboru nastavení má za následek následující chybové hlášení protokolu: <<<CHYBA - Informace o výrobku v souboru se liší od cílového zařízení.>>>. Řešení: V případě, že je cílový spotřebič správný, ale potřebujete nahrát soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru, můžete to provést pouze tak, že je nahrajete pomocí aplikace Configurator v2.2.0 po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení" v aplikaci Configurator v

16 9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB* V případě, že se běžná instalace nezdařila, je možné provést manuální instalaci ovladače, a to následujícím způsobem: 1 Odpojte USB kabel. Ukončete software Daikin Configurator. 2 Přejděte do složky aplikace. V tomto příkladu: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Umístění složky aplikace závisí na vybraném umístění instalace (viz "5. Instalace softwaru" na straně 8). 3 Spusťte soubor "CDM v WHQL Certified.exe" a řiďte se pokyny. 4 Po dokončení připojte USB kabel EKPCCAB*. 5 Spusťte software Daikin Configurator. COM port by měl být nyní k dispozici Odinstalace softwaru Daikin Configurator Pro Windows XP 1 Otevřete Přidat/Odstranit programy kliknutím na tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely a výběrem "Add/Remove Programs". 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Remove". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače Pro Windows Vista nebo Windows 7 1 Otevřete Programy a funkce kliknutím na tlačítko Start, dále Ovládací panely, Programy a Programy a funkce. 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Odinstalovat". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače. 15

17

18

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P D

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Uživatelský manuál CRecorder II. ver. 3.34

Uživatelský manuál CRecorder II. ver. 3.34 Uživatelský manuál CRecorder II ver. 3.34 I. Úvod Funkce CRecorder sbírá reálná data motoru jako regulace předstihu, dávkování paliva, otáčky motoru a spoustu dalších. Navíc také dokáže číst DTC pro vozy

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150. Navrženo společností Vodafone

Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150. Navrženo společností Vodafone Uživatelská příručka Modem USB Vodafone Mobile Broadband flash K5150 Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Vítejte 2 Nastavení modemu USB 3 Instalace a funkce v systému

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více