INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*"

Transkript

1 INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE

2 Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů Význam varování a symbolů Význam použitých termínů Všeobecná bezpečnostní opatření Úvod Obecné informace Funkce bez připojení k jednotce (offline) Funkce při připojení k jednotce Historie... 2 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")... 3 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid a země/voda ("Vytápění\02\")... 5 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") Minimální požadavky Připojovací kabel Požadavky na PC Instalace softwaru Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Provozní postup Nejprve spusťte Daikin Configurator Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Podrobnosti ovládání Výběr kategorie aplikace/autodetekce Výběr zařízení Vytvořit/upravit nastavení (offline) Nahrání/stažení jazyků a nastavení Odstraňování problémů Manuální instalace ovladače EKPCCAB* Odinstalace softwaru Daikin Configurator Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku Daikin. Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. POSKYTNOU VÁM KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ CONFIGURATOR DAIKIN. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ. JEDNÁ SE O VOLITELNOU MOŽNOST K POUŽITÍ V KOMBINACI S JEDNOTKAMI DAIKIN. POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE JEDNOTKY NALEZNETE V NÁVODU K INSTALACI A OBSLUZE. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály. VÝSTRAHA Před spuštěním zařízení Daikin Configurator se ujistěte, že instalace byla správně provedena instalačním technikem. Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či informaci vašeho instalačního technika Význam varování a symbolů Varování v této příručce jsou rozdělena podle jejich závažnosti a možnosti výskytu. NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která povede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VÝSTRAHA Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí nevyhnete. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která by mohla vést k drobnému nebo střednímu zranění, pokud se jí nevyhnete. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami. POZNÁMKA Tento symbol označuje situace, které mohou mít za následek pouze škody na zařízení nebo na majetku. Tento symbol označuje užitečné tipy nebo doplňující informace. Některé typy nebezpeční jsou představovány zvláštními symboly: Elektrický proud. Nebezpečí popálení a opaření Význam použitých termínů Instalační návod: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat, konfigurovat a udržovat v dobrém stavu. Návod k obsluze: Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat. Prodejce: Obchodní distributor výrobků dle předmětu této příručky. Technik: Odborně dovedná osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobků dle předmětu této příručky. Uživatel: Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá.

3 Příslušenství: Zařízení, které je dodáváno spolu s jednotkou a které musí být nainstalováno dle pokynů v dokumentaci. Volitelné vybavení: Vybavení, které může být volitelně kombinováno s výrobky, o kterých se tato příručka zmiňuje Obecné informace Tento návod se týká softwaru Daikin Configurator v.2.*.* pro konfiguraci následujících zařízení: nízkoteplotních split jednotek Daikin Altherma venkovních jednotek VRV IV. Přehled možností naleznete na dalších stránkách. 2. Všeobecná bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících čtyř typů. Všechna zahrnují velmi důležitá témata, a proto je pečlivě dodržujte. 3. Úvod NEBEZPEČÍ: HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Před vyjmutím servisního panelu rozváděcí skříňky, před prováděním jakéhokoliv zapojení nebo před dotykem elektrických součástí vypněte veškerý přívod elektrické energie. Nedotýkejte se vypínače mokrými prsty. Dotek vypínače mokrými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem. Před dotekem elektrických součástí vypněte veškeré používané přívody elektrické energie. Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem, před prováděním servisu elektrických částí vypněte napájení a počkejte 1 minutu nebo déle. I po 1 minutě vždy změřte napětí na svorkách kondenzátorů nebo elektrických součástí hlavního obvodu a než se jich dotknete, ujistěte se, že jsou tato napětí 50 V DC nebo méně. Pokud jsou vyjmuty servisní panely, snadno hrozí náhodný kontakt se součástmi pod napětím. Nikdy nenechávejte během instalace jednotku bez dozoru, je-li servisní panel demontovaný. NEBEZPEČÍ: NEDOTÝKEJTE SE POTRUBÍ A VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ Nedotýkejte se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Potrubí a vnitřní části mohou být horké nebo studené v závislosti na pracovních podmínkách jednotky. Pokud se dotknete potrubí nebo vnitřních součástí, může dojít k popálení nebo omrznutí vašich rukou. Abyste se vyhnuli zranění, ponechte určitou dobu, aby se teplota potrubí a vnitřních součástí vrátila k běžné teplotě nebo, pokud se jich musíte dotknout, nezapomeňte použít ochranné rukavice. Software Daikin Configurator je určen k použití v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Nejnovější dostupnou verzi softwaru Daikin Configurator je možné stáhnout z webových stránek: software-downloads/ Protože se funkce Daikin Configurator spoléhá na aktuální interní databázi, nezapomeňte provést upgrade na nejnovější software Daikin Configurator, než se skutečně připojíte k jednotce Funkce bez připojení k jednotce (offline) V závislosti na výběru zařízení je možné vytvořit soubory s nastavením. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Nastavení je možné exportovat do souboru csv (csv = hodnoty oddělené čárkou). Soubor csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Funkce při připojení k jednotce Je možná automatická detekce jednotky. Po nahrání je možné upravit nastavení a jazyk dálkového ovladače jednotky (dostupnost závisí na typu jednotky). Stáhnutím tohoto softwaru můžete stáhnout nastavení z jednotky a zkontrolovat všechna nastavení na obrazovce počítače. Tato nastavení budou zahrnovat upravitelná nastavení a nastavení pouze ke čtení. Jakmile jsou nastavení stažena, je možné zkopírovat upravitelná nastavení (nastavení pouze ke čtení nejsou kopírována) do jiné jednotky (v rámci stejného typu jednotky) Historie Instalační balíček Configurator_v msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma viz poznámka Configurator_v2.0.0 (VRV IV only).msi viz poznámka Configurator_v2.1.0.msi pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma a VRV IV Configurator_v2.2.0.msi pro Daikin Altherma avrviv (a) (b) Zařízení: Nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma Funkce: změna jazyka Není možná Funkce: změna jazyka Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky (Altherma Hybrid azemě/voda) (a) Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Moje dokumenty" "Vytápění\EHVX- H_CA EHBX-H_CA" na "Vytápění\01") Malá vylepšení (b) Zařízení: Venkovní jednotky VRV IV Není možná Funkce: konfigurace nastavení Funkce: konfigurace nastavení Úpravy databáze: Byly přidány nové kompatibilní jednotky: -VRVIVQ - Nahrazuje VRV Byly přejmenovány podadresáře (včetně "Mé dokumenty", "Klimatizace\RYYQ- TRYMQ-TRXYQ_T" na "Klimatizace\01") Malá vylepšení (b) Poznámka: Konfigurátor je kompatibilní pouze s nejnovějším softwarem pro jednotky Altherma Hybrid a země/voda. Starší verze softwaru je nutné před použitím konfigurátoru aktualizovat. Poznámka: Soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru je možná nahrát s programem Configurator v2.2.0 pouze po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení". Poznámka: "Configurator_v msi" a "Configurator_v2.0.0 (pouze VRV IV).msi" nelze nainstalovat na stejný počítač. Nainstalujte prosím aktualizovaný soubor Configurator_v2.1.0.msi, jakmile bude k dispozici. 2

4 Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\") A. Modely EHV(X/H)*CA* EHB(X/H)*CA* Dálkový ovladač EKRUCAL1 je standardní rozhraní dodávané s jednotkou. Jako 2. volitelný dálkový ovladač lze použít EKRUCAL1 nebo EKRUCAL2. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů vpřípade, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichý režim" "4. Nastavení Provozní režim" "5. Nabídka Vybrat plány" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Nastavení uživatele "A. Nabídka Nastavení technika" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích je již předem nahráno 6 jazykových variant: dálkový ovladač EKRUCAL1 (dodaný s jednotkou) dálkový ovladač EKRUCAL2 Jazyk 1 English (pevný) English (pevný) Jazyk 2 Deutsch Português Jazyk 3 Français Türkçe Jazyk 4 Nederlands Svenska Jazyk 5 Español Norsk Jazyk 6 Italiano Čeština Jazyk 1 je pevně daný anglický jazyk a může být pouze změněn na novou anglickou verzi (English). Jazyky 2 až 6 mohou být změněny pomocí softwaru Daikin Configurator na jiný jazyk. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v1.00.bin fw_wording_german_v1.00.bin fw_wording_french_v1.00.bin fw_wording_dutch_v1.00.bin fw_wording_spanish_v1.00.bin fw_wording_italian_v1.00.bin fw_wording_portuguese_v1.00.bin fw_wording_turkish_v1.00.bin fw_wording_swedish_v1.00.bin fw_wording_norwegian_v1.00.bin fw_wording_czech_v1.00.bin fw_wording_greek_v1.00.bin fw_wording_russian_v1.00.bin fw_wording_danish_v1.00.bin fw_wording_finnish_v1.00.bin fw_wording_croatian_v1.00.bin fw_wording_hungarian_v1.00.bin fw_wording_polish_v1.00.bin fw_wording_romanian_v1.00.bin fw_wording_slovenian_v1.00.bin fw_wording_bulgarian_v1.00.bin fw_wording_slovak_v1.00.bin 3

5 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=0" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Nastavení technika". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastaveno během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/ stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 4

6 Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma hybrid azemě/voda ("Vytápění\02\") (nové ve verzi v2.2.0) A. Modely EHYHBX-H AA: Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma EGSQH AA: Tepelné čerpadlo Daikin Altherma země/voda B. Funkce softwaru Daikin Configurator Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových verzích. Dostupná nastavení: Nabídka Nastavení výchozí obrazovky (např. požadovaná teplota,...) "1. Nabídka Nastavit čas/datum" "2. Nabídka Dovolená" "3. Nastavení Tichého režimu" "4. Nastavení Provozního režimu" "5. Nabídka Zvolení plánů" "6. Nabídka Informace" "7. Nabídka Uživatelské nastavení" "A. Nabídka Provozní nastavení" Zavedená nastavení nabídky Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Podrobnosti Není zavedeno: Nastavení data a času. Zavedeno: Letní čas a typ hodin. Kromě: nastavení kontaktního telefonního čísla/helpdesku. Ano Včetně plánovacích časovačů,... Ano Jsou zavedena všechna nastavení, kromě: - A.2.1.B Umístění uživatelského rozhraní: Není zavedeno. - A.6.9 Teplota zamrznutí solanky: Není zavedeno - A.7 Nabídka Uvedení do provozu: Všechny podnabídky nejsou zavedeny. Je zavedeno pouze nastavení A.7.2 Nastavení plánu vysoušení podkladu podlahového topení. - A.8 Nabídka Přehled nastavení: Všechny zavedené nabídky. Pouze kódy venkovní jednotky [A-xx] a [B-xx] nejsou zavedeny. Rychlý průvodce na spouštěcí obrazovce může být zapnut/vypnut. Změna jazyka na dálkovém ovladači. Na dálkových ovladačích jsou již předem nahrány 4 jazykové varianty: EKRUCBL* Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina = Tento jazyk je předem nahrán v EKRUCBL* Pomocí softwaru Daikin Configurator je možné vybrat jiný jazyk. Pro jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů v případě, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 13. Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x. Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Název souboru fw_wording_english_v2.bin fw_wording_german_v2.bin fw_wording_french_v2.bin fw_wording_dutch_v2.bin fw_wording_spanish_v2.bin fw_wording_italian_v2.bin fw_wording_portuguese_v2.bin fw_wording_turkish_v2.bin fw_wording_swedish_v2.bin fw_wording_norwegian_v2.bin fw_wording_czech_v2.bin fw_wording_greek_v2.bin fw_wording_russian_v2.bin fw_wording_danish_v2.bin fw_wording_finnish_v2.bin fw_wording_croatian_v2.bin fw_wording_hungarian_v2.bin fw_wording_polish_v2.bin fw_wording_romanian_v2.bin fw_wording_slovenian_v2.bin fw_wording_bulgarian_v2.bin fw_wording_slovak_v2.bin 5

7 C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením *.bin-file: jazykový soubor Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma 1 Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí odpovídat typu jednotky: [6-03] [6-04] [5-0D] [E-05] [E-07] [E-08] Při vytváření nového souboru *.set, budou tato nastavení standardně "ignorována během nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena. Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů jednotek se pro tato nastavení podle jednotky doporučuje zachovat výběr "ignorováno během nahrávání ". To znamená, že tento soubor může být kopírován mezi různými modely. 2 Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje podmíněná nastavení, například: [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*" [4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07] 1" [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1" Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky. V závislosti na podmínce bude správná hodnota automaticky použita a zobrazena jednotkou. Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat nastavení v nabídce "A. Provozní nastavení". Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli v nabídce "A. Provozní nastavení". Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor *.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky. V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ jednotky: 1 Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set. 2 Změňte výběr "nastavit během nahrávání " na "ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro nastavení podle typu jednotky. D. Připojení Daikin Configurator k jednotce Daikin Altherma Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. H JST X10A a USB b a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Vnitřní jednotka d Dálkový ovladač jednotky 1 e Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný) E. Displej dálkového ovladače 1 Zobrazení displeje pokud je zaneprázdněn nahráváním/stahováním do/z jednotky. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 Během nahrávání/stahování proběhne průběhová lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu. 2 Displej po dokončení. Vnější okraj bliká. A1P X10A c d e Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 3 Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo dokončeno. Vnější okraj bliká. Dálkový ovladač jednotky 1 Dálkový ovladač jednotky 2 6

8 Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\") A. Modely RYYQ*T* RYMQ*T* RXYQ*T* RXYQQ*T* (nové ve verzi v2.2.0) D. Připojení softwaru Daikin Configurator k venkovním jednotkám VRV IV Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X27A. Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu počítače. VAROVÁNÍ Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody. B. Funkce softwaru Daikin Configurator H JST a c b Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích. Konfigurovaná nastavení jsou k dispozici v následujících jazycích: Jazyk English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Português Türkçe Svenska Norsk Čeština Ελληνικά Pyccĸий Dansk Suomi Hrvatski Magyar Polski Română Slovenščina Български Slovenčina Dostupná nastavení: Jsou zavedena hlavní nastavení, která se požívají během uvedení do provozu při režimu 1 (pouze čtení) a režimu 2 (čtení/zápis). C. Soubory softwaru Daikin Configurator *.set-file: soubor s nastavením *.dwn-file: stažený soubor s nastavením Pro venkovní jednotky VRV IV Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů. X27A a PC b Kabel (EKPCCAB*) c Venkovní jednotka 4. Minimální požadavky 4.1. Připojovací kabel Software Daikin Configurator může být použit pouze v kombinaci s USB kabelem EKPCCAB*. Tento hardwarový výrobek je určen a certifikován pro následující podmínky: třída IP: IPX0, nadmořská výška až 2000 m, rozmezí teploty okolí (pokud je zapojen): 25 C až 65 C rozmezí teploty okolí (pokud není zapojen): 25 C až 65 C maximální relativní vlhkost 95% při 40 C, kolísání hlavního napájecí napětí až ±10% jmenovitého napětí, typické přechodné přepětí na přívodu hlavního napájení přepětí kategorie II, dočasné přepětí na hlavním přívodu napájení, dle platných předpisů o životním prostředí: stupeň znečištění 2. VAROVÁNÍ Nečistěte zařízení pomocí rozpouštědel nebo jiných čisticích látek. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Pro účely čištění použijte vlhký hadřík, nenamáčejte zařízení do vody Požadavky na PC X27A A1P Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2) nebo Windows 7 Microsoft.NET FrameWork 2.0 Pentium III 400 MHz nebo rychlejší Volný port USB 2.0, schopný přenosu proudu 50 ma Minimální rozlišení displeje

9 5. Instalace softwaru 4 Klikněte na "Další" pro potvrzení instalace. 5 Jakmile je instalace dokončena, klikněte na "Zavřít". VAROVÁNÍ Ujistěte se, že během instalace kabel EKPCCAB* USB NENÍ připojen. Zajistí se tak, že instalační program správně nainstaluje ovladače. 1 Přejděte na stránky software-downloads/ a klikněte na odkaz "Download Software" v položce Configurator Software. Rozbalte stažený sbalený soubor a spusťte instalaci dvojím kliknutím na soubor *.msi. Tím spustíte instalační program. Klikněte na "Next". Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Před instalací nové verze softwaru Daikin Configurator je nutné z vašeho PC nejprve odinstalovat jiné verze (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) 2 Zvolte "I Agree" po přečtení a souhlasu s licenčním ujednáním a poté klikněte na "Next". 3 Klikněte na "Browse" a zvolte místo instalace. Klikněte na "Next". Výchozím místem instalace je: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Configurator\ nebo C:\Program Files (x86)\daikin Europe NV\Configurator\ Instalace byla dokončena. Program a návod jsou nyní k dispozici v položce Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator. 6. Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce Správné připojení viz instalační návod a návod k obsluze jednotky a instalační návod USB kabelu EKPCCAB*. Další informace naleznete v typech modelů popsaných v části "Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma ("Vytápění\01\")" na straně 3 a "Souhrn funkcí provrv IV venkovní jednotky ("Klimatizace\01\")" na straně 7. 8

10 7. Provozní postup 7.1. Nejprve spusťte Daikin Configurator POZNÁMKA Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* správně připojen k PC a jednotce. V případě, že není nalezen USB ovladač, je možné zvolit možnost "Zavřít a spustit instalaci USB ovladače". Po této instalaci ovladače se program spustí. Postupujte prosím dle pokynů. 1 Přejděte na Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator a kliknutím na "Daikin Configurator" spustíte Daikin Configurator. 2 Průvodce nastavením (krok 1): je možné zvolit jazyk. Klikněte na "Další". Pro instalaci ovladače jsou nutná přístupová práva správce. Po instalaci je možné USB kabel připojit k PC. Poté prosím restartujte konfigurátor. V případě, že je USB ovladač již nainstalován. 3 Průvodce nastavením (krok 2): Klikněte na "Procházet" a zvolte místo, kam chcete uložit adresáře Configurator s uživatelskými soubory. Klikněte na "Další". V případě, že je požadován manuální výběr, je možné zrušit zatrhnutí pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]". 4 Průvodce nastavením (krok 3): Pole "Automatický výběr COM portu s popisem [USB Serial Port]" je automaticky zvoleno. Klikněte na "Další". 5 Průvodce nastavením je dokončen a zobrazí se hlavní obrazovka "Kategorie". 9

11 7.2. Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení) 10

12 7.3. Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru s nastavením Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně 12. VAROVÁNÍ 7.4. NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 2 Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním do jiné jednotky Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Zvolte požadovanou kategorii aplikace. 1 Zvolte si požadovanou kategorii aplikace. Pokud vyberete "Autodetekce připojením" ihned přeskočíte ke kroku 4. KROK 1 KROK 2 2 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)". 3 Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se zvýrazní. Nyní klikněte na "Připojit k zařízení". KROK 2 KROK 3 3 Vytvořte (viz také "8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline)" na straně 12) a uložte požadovaná nastavení (*.set). Klikněte na "Zpět". 4 Zvolte Stáhnout list, zvolte, který soubor s nastavením file (*.dwn) chcete stáhnout a klikněte na "Stáhnout". KROK 3 KROK 4 4 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Klikněte na "Připojit k zařízení". 5 6 KROK 4 5 Zvolte Nahrát list, zvolte vytvořené nastavení a klikněte na "Nahrát". 7 Po dokončení stahování vypněte jednotku a odpojte USB kabel EKPCCAB* od jednotky. Připojte USB kabel EKPCCAB* a ke druhé jednotce a zapněte jednotku. Zvolte Nahrát list a klikněte na "Opět připojit". KROK 7 KROK 5 6 Po dokončení nahrávání vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. 11

13 8 Zvolte stahovaná nastavení (*.dwn) a klikněte na "Nahrát" Vytvořit/upravit nastavení (offline) Klikněte na "Nový" k vytvoření nového nastavení nebo "Otevřít" k úpravě stávajícího nastavení. Po kliknutí na možnost "Otevřít" se otevře dialogové okno. Zvolte soubor s nastavením, který chcete upravit. KROK 8 9 Po dokončení stahování vypněte jednotku. Odpojte USB kabel EKPCCAB*. Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání" na straně Podrobnosti ovládání Při otevírání stahovaných nastavení (*.dwn), jsou některé parametry pouze pro čtení. 2 Zvolte jiné parametry nastavení a vyplňte informace, abyste vytvořili požadované nastavení. Výběrem políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" je možné zjistit adresář pro uživatelské soubory. Výběr kategorie aplikace/autodetekce Klikněte na požadovanou kategorii aplikace "Topení" nebo "Klimatizace" pro manuální výběr jednotky. Kliknutím na "Autodetekce připojením" je jednotka automaticky detekována a Daikin Configurator se automaticky přepne na obrazovku nahrávání/stahování (viz " Nahrávání" na straně 13). Výběrové pole: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" pro podmíněná nastavení (pouze pro soubor *.set). Viz Podmíněná nastavení, strana 4. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma obsahuje soubor s nataveními (*.set) různá podmíněná nastavení. Budou zobrazena pouze podmíněná nastavení použitelná pro zvolený typ jednotky. Příklad: 8.2. Výběr zařízení 1 Vyberte požadované zařízení. 2 Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)" pro vytvoření nebo změnu nastavení nebo "Připojit k zařízení" pro nahrání/stažení nastavení. [4-02] s podmínkou modely *04/08* [4-02] s podmínkou modely *16* Na obrazovce bude zobrazeno pouze 1 ze 2 výše uvedených nastavení, v závislosti na výběru jednotky. Hodnoty pro obě podmíněná nastavení jsou uloženy ve stejném souboru. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" není k dispozici při otevření souboru *.dwn. Podmíněná nastavení jsou zobrazena podle typu jednotky, ze které byla nastavení stažena. Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a jednotky" je určeno pouze pro zobrazení nebo skrytí podmíněných nastavení na obrazovce. NENÍ určeno pro změnu nastavení. Je to stejné jako u stávajícího dálkového ovladače. Pro každé nastavení: Nastavení bude během nahrávání ignorováno. Nastavení bude během nahrávání použito. 12

14 Pro každé nastavení: Jestliže poslední buňka NEMÁ žádnou hodnota není stejná jako výchozí hodnota. Jestliže je poslední buňka modrá: hodnota je stejná jako výchozí hodnota. Modrá buňka s textem "výchozí": hodnota je výchozí hodnotou. Výběrem zatrhávacího políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" budete mít možnost zjistit adresář s uživatelskými soubory a zkontrolovat parametry protokolu. Jako výchozí nastavení budou VŠECHNY činnosti zaznamenány do souboru protokolu uloženého v adresáři uživatelských souborů. Můžete si vybrat následující možnosti: barvu: "Uložit protokolové údaje": pokud je tato možnost vybrána, bude vytvořen protokolový soubor, do kterého budou zaznamenávány všechny činnosti. Název protokolu je možné měnit. "Uložit datum/čas": pokud je vybrána tato možnost, bude datum a čas každé činnosti uloženo do protokolu. "Vždy přepsat protokol": pokud tato možnost není vybrána, při každém novém spuštění budou činnosti přidány ke stejnému protokolu. Pokud je vybrána, soubor bude přepsán při každém spuštění. Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma se pro účely úpravy nebo programování plánovacích časovačů otevře samostatné dialogové pole. 3 4 Klikněte na "Nahrát" pro nahrání zvolených jazyků a nastavení do jednotky. 5 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup nahrávání. 6 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. Klikněte na "Uložit" nebo "Uložit jako" pro uložení nastavení. Kliknutím na "Exportovat jako csv" můžete exportovat nastavení do souboru csv (csv - hodnoty oddělené čárkami). Soubor *.csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft Excel Nahrání/stažení jazyků a nastavení 1 Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. 2 Spusťte jednotku Nahrávání VAROVÁNÍ NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést odpovědnost za poruchy způsobené přerušením nahrávání. 1 Zvolte záložku "Nahrát". 2 Zobrazí se instalované verze. V případě selhání znovu připojte. 3 Zvolte jazyky/nastavení, které chcete nahrát pro sloty. Dostupné možnosti závisí na připojené jednotce. Dostupné položky k nahrání v rozevíracím seznamu: soubory dostupné v databázi aplikaci configurator, soubory dostupné v adresáři uživatele na zvoleném zařízení. 13

15 Stahování 1 Zvolte záložku "Stáhnout". 2 Zvolte zatrhávací políčko "Nastavení", pokud chcete z jednotky stáhnout nastavení. Problém: Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze softwaru Daikin Configurator, novou verzi není možné instalovat. Je nutné odinstalovat ostatní verze z vašeho PC. Pokročilá nastavení, viz " Nahrávání" na straně Klikněte na "Stáhnout" pro stažení zvolených jazyků a nastavení z jednotky. Řešení: Odinstalujte Daikin Configurator (viz "9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator" na straně 15) Problém: Spuštění aplikace Daikin configurator na systému windows 7 způsobí, že některý text na obrazovce je pouze částečně viditelný. Řešení: Zkontrolujte zvolenou velikost textu (ovládací panel/zobrazení). Velikost textu 125 % by měla být změněna na 100 % nebo 150 %. Problém: Při otevření exportovaného souboru csv v aplikaci Excel jsou na obrazovce zobrazeny zvláštní znaky. Řešení: Pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma. V případě 2 nastavených uživatelských rozhraní zvolte "2. přítomné uživatelské rozhraní". 4 Na displeji dálkového ovladače (pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma) se zobrazí postup stahování. 5 Po dokončení nahrávání začne vnější okraj obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení. 9. Odstraňování problémů Problém: COM port [sériový USB port] není k dispozici v okně pro nastavení COM portu. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* cable správně připojen k volnému USB portu počítače. 2 Pokud je USB kabel EKPCCAB* připojen správně a COM port stále není k dispozici, není ovladač nainstalován správně. Postupujte dle části "9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB*" na straně 15. Problém: Nahrávání/stahování se nespustí. V protokolu je uvedeno: <<<ERROR>>>. Řešení: 1 Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení COM portu. 2 Zkontrolujte zda je správně připojen USB kabel EKPCCAB* k USB portu počítače a konektoru na kartě jednotky, jak je uvedeno v pokynech v instalačním návodu příslušné jednotky. 3 Zkontrolujte, zda je k jednotce přivedeno napájení. 1 Otevřete Excel 2 Otevřete soubor 3 Nastavte "soubor nebo typ" na csv 4 Otevřete zvolený soubor csv 5 Ujistěte se, že je zvoleno nastavení importu "(UTF) Unicode" (hodnoty oddělené "středníkem"). Problém: Nahrávání souboru nastavení má za následek následující chybové hlášení protokolu: <<<CHYBA - Informace o výrobku v souboru se liší od cílového zařízení.>>>. Řešení: V případě, že je cílový spotřebič správný, ale potřebujete nahrát soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi konfigurátoru, můžete to provést pouze tak, že je nahrajete pomocí aplikace Configurator v2.2.0 po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení" v aplikaci Configurator v

16 9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB* V případě, že se běžná instalace nezdařila, je možné provést manuální instalaci ovladače, a to následujícím způsobem: 1 Odpojte USB kabel. Ukončete software Daikin Configurator. 2 Přejděte do složky aplikace. V tomto příkladu: C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\ EKPCCAB* driver\ Umístění složky aplikace závisí na vybraném umístění instalace (viz "5. Instalace softwaru" na straně 8). 3 Spusťte soubor "CDM v WHQL Certified.exe" a řiďte se pokyny. 4 Po dokončení připojte USB kabel EKPCCAB*. 5 Spusťte software Daikin Configurator. COM port by měl být nyní k dispozici Odinstalace softwaru Daikin Configurator Pro Windows XP 1 Otevřete Přidat/Odstranit programy kliknutím na tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely a výběrem "Add/Remove Programs". 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Remove". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače Pro Windows Vista nebo Windows 7 1 Otevřete Programy a funkce kliknutím na tlačítko Start, dále Ovládací panely, Programy a Programy a funkce. 2 Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Odinstalovat". 3 Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače. 15

17

18

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P D

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Daikin Configurator v.*.* Daikin Configurator v.*.* Obsah Strana VÝSTRAHA. Definice pojmů..... Význam varování a symbolů..... Význam použitých termínů.... Všeobecná bezpečnostní

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

NÁVOD NA INSTALACI APLIKACE ESAM

NÁVOD NA INSTALACI APLIKACE ESAM HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Dostupné internetové připojení Operační systém: Windows XP Pro nebo Home se SP3 (Service Pack

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10 Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 0 Při instalaci programu E-Config na Windows 7, nebo Windows 8, nebo Windows 0 je nutno postupovat obezřetně s ohledem na

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace. Optimalizace krmivové základny AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis instalace Optimalizace krmivové základny POPIS INSTALACE Optimalizace krmivové základny AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Klostermanova 1258 564 01 Žamberk Česká republika

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština Všeobecná bezpečnostní opatření Všeobecná bezpečnostní opatření čeština 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.1 O této dokumentaci Původní dokumentace je napsána v angličtině.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka APS Key.Reader Program pro komunikaci s moduly systému APS Key Uživatelská příručka 2004 2017, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2017/05/22,

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ

NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51860120 Eurolite USB-DMX512-PRO Interface 1 / 6 Návod k obsluze POZOR! Chraňte přístroj před vlhkem! Před otevřením

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více