U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014"

Transkript

1 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Ing. Pavla Procházku, MSc. 1. uzavření Smlouvy o zajištění kulturní akce loutkového představení se subjektem: Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, Náměstí T.G.M. 40, Moravský Krumlov, IČ , a pověřuje starostu města jejím podpisem 2. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Zpevněná komunikace pro pěší Okružní S.K.Neumanna 3. smlouvu o dílo č. 38/70/2014 se subjektem OSP, spol. s r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy 4. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Oprava místních komunikací v městské části Polánka 5. smlouvu o dílo se subjektem ALPINE Bau CZ, spol. s r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy 6. Darovací smlouvu se subjektem: OSP, spol. s r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov, IČ: na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč, a to účelově na akci města Den dětí konanou dne a pověřuje starostu města jejím podpisem 7. Základní škole, Moravský Krumlov, Ivančická 218 přijetí daru ve výši ,- Kč od společnosti OSP, spol. s r.o., Moravský Krumlov, Okružní výsledek poptávkového řízení Digitální povodňový plán ORP Moravský Krumlov 9. smlouvu na zakázku Digitální povodňový plán ORP Moravský Krumlov se subjektem: ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno, IČ a pověřuje starostu města jejím podpisem 10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 věcné břemeno na pozemek par.č. 2628/1 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, za úplatu ve výši 3000,- Kč + DPH pro stavbu s názvem Mor. Krumlov NN úpr. příp. a pověřuje starostu města jejím podpisem 11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 věcné břemeno na pozemek par.č. 2600/1 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, za úplatu ve výši 6900,- Kč + DPH pro stavbu s názvem M.Krumlov- NN přip. kab. příp. a pověřuje starostu města jejím podpisem 12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 věcné břemeno na pozemky par.č. 4282/25, 4282/26 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, za úplatu ve výši 3000,- Kč + DPH, pro stavu s názvem M.Krumlov NN přip. kab. sm. a pověřuje starostu města jejím podpisem 13. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1

2 č /004 věcné břemeno na pozemek par.č v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, za úplatu ve výši 14100,- Kč +DPH, pro stavbu s názvem M.Krumlov V.P.S.ELEKTRO: NN přip.kab. sm a pověřuje starostu města jejím podpisem 14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 věcné břemeno na pozemek par.č. 192/1 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, za úplatu ve výši 6600,- Kč + DPH pro stavbu s názvem M.Krumlov Palackého: NN úpr. příp., mezi městem Mor. Krumlov a spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ a pověřuje starostu města jejím podpisem 15. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 věcné břemeno na pozemek par.č v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, úplata za věcné břemeno ve výši 1000,- Kč + DPH na stavbu s názvem Mor. Krumlov, Znojemská, přel. NN, OSP a pověřuje starostu města jejím podpisem 16. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 věcné břemeno na pozemky par.č. 3/1, par.č. 37/1 a par.č. 83/1 v k.ú. Rokytná, LV 10001, úplata za věcné břemeno ve výši 3000,- Kč + DPH, stavba s názvem Rokytná, přípojka NN, ČS VAS a pověřuje starostu města jejím podpisem 17. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 věcné břemeno na pozemky par.č. 2/1; 3; 27/5; 54/1; 54/3; 84; 292/1; 292/3; 293/1; 293/3; 294/4; 294/5; 339 a 583/3 v k.ú. Polánka u Mor. Krumlova, LV 10001, úplata za věcné břemeno ve výši 14000,- Kč+ DPH, stavba Polánka, přeložení venk. Vedení NN,SÚS a pověřuje starostu města jejím podpisem 18. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 věcné břemeno na pozemky par.č. 645/2; 646/40 a 1983/1 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, úplata za věcné břemeno ve výši 3000,- Kč + DPH, stavba s názvem M.Krumlov-Výchov. ústav: přip. kab. sm. a pověřuje starostu města jejím podpisem 19. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /002 věcné břemeno na pozemek par.č. 730 v k.ú. Moravský Krumlov, úplata za věcné břemeno ve výši 3000,- Kč+ DPH, stavba s názvem Mor. Krumlov, Rakšická, přípojka NN, ČS 1 - nebyla uzavřena smlouva o bud. smlouvě, výše úplaty stanovena dle ceníku zřizování VB a pověřuje starostu města jejím podpisem 20. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 věcné břemeno na pozemek par.č. 2600/1 v k.ú. Mor. Krumlov, LV 10001, úplata za věcné břemeno ve výši 1000,- Kč+ DPH, stavba s názvem Mor. Krumlov, Vodárenská 1005, příp. NN mezi městem Mor. Krumlov a spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ a pověřuje starostu města jejím podpisem 21. v souladu s ustanovením čl. 23 oddílu III. Vnitřní směrnice Města Moravský Krumlov č. MěÚ11/2011 o přidělování bytů ve vlastnictví města do nájmu občanům, zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 22/1 o velikosti 3+1 ve 2. NP o celkové výměře 113,10 m 2 (z toho obytná plocha 103,50 m 2, sklep 9,60 m 2 ) v bytovém domě na ulici Zámecká 22, Moravský Krumlov, za minimální výši nájemného (bez vybavení a záloh na služby spojené s užíváním bytu) Kč/měsíc a bytu č. 255/4 o velikosti 2+1 v 3. NP o výměře 63,97 m 2 ( z toho obytná plocha 58,90 m 2, sklepní kóje 5,07 m 2 ) v bytovém domě ulici Břízová 255, Moravský Krumlov na pozemku p.č. 1262, k.ú. Moravský Krumlov, minimální výše nájemného (bez vybavení a záloh na služby spojené s užíváním bytu) požadovaná městem činí Kč/měsíc 22. Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor na DPS, Jiráskova, Moravský 2

3 Krumlov ke dni záměr pronájmu nebytových prostor na DPS, Jiráskova, Moravský Krumlov o velikosti 22,09 m 2. Prostor volný od , jedná se o již vybavenou provozovnu drobných služeb kadeřnictví 24. použití znaku města Moravský Krumlov za účelem propagace Tenisového oddílu Moravský Krumlov dle žádosti ze dne pořízení městského digitálního poutače dle předložené nabídky ze dne výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu Dodávka pomůcek pro vyučování 27. výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení, na akci Modernizace sběrového dvora odpadů Města Moravský Krumlov II. Rada města neschvaluje: 1. žádost o pronájem ploch pro umístění bannerové reklamy na autobusovém nádraží v Mor. Krumlově dle žádosti ze dne III. Rada města souhlasí: 1. se složením výběrové komise pro provedení výběrového řízení a termínem provedení VŘ na dodavatele TDI na stavbě Modernizace sběrového dvora odpadů Města Moravský Krumlov 2. se složením výběrové komise pro provedení výběrového řízení Dodávka pomůcek pro vyučování IV. Rada města doporučuje: 1. ZM prodat pozemky par.č. 140/3 o výměře 6 m2, druh pozemku zas. plocha a nádvoří, vedený na LV pro k.ú. Rokytná, na kterém se nachází stavba tech.vybavení trafostanice Rokytná Obec vedená na LV 2366 a par.č o výměře 7m2- zast. plocha a nádvoří, vedený na LV pro k.ú. Mor. Krumlov, na které se nachází stavba tech. vybavení trafostanice Rakšice-Obec vedená na LV 3850 za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s tím, že náklady s převodem uhradí kupující V. Rada města provádí : 1. rozpočtové opatření č. 20/ rozpočtové opatření č. 21/ rozpočtové opatření č. 22/2014 3

4 VI. Rada města ukládá: 1. řediteli SMM připravit vyšší stupeň projektové dokumentace na stavební pozemky,,ve Vrchním dílu VII. Rada města pověřuje: 1. starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby na akci: Zpevněná komunikace pro pěší Okružní S.K.Neumanna 2. starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele akce: Oprava místních komunikací v městské části Polánka 3. starostu města jednáním ve věci provedení zabezpečovacích prací na jezu pod zámkem v Moravském Krumlově 4. ředitele SMM vypracováním a zveřejněním nabídky volných bytů č. 22/1 a 255/4 do nájmu občanům VIII. Rada města odkládá: 1. své rozhodnutí ve věci vydání brožury o Moravském Krumlově a to do doby předložení konkrétních požadovaných informací IX. Rada města bere na vědomí: 1. informace starosty města o proběhlých jednáních za uplynulé období 2. informaci o plnění rozpočtu v oblasti sdílených daní za období 01 06/ informaci o výsledku výběrového řízení Zajištění provozovatele akce Výchovně rekreační tábor pro děti 4. uzavření smlouvy o dílo ve věci zabezpečení výchovně rekreačního tábora pro děti informaci o výsledku výběrového řízení na projektanta na akci Městský kamerový dohlížecí systém Moravský Krumlov 6. uzavření smlouvy o dílo se subjektem: PATROL group, s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, Jihlava ve věci zpracování PD na akci: Městský kamerový systém Moravský Krumlov 7. výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu na dodavatele TDI na stavbě Modernizace sběrového dvora odpadů Města Moravský Krumlov 8. předloženou zastavovací studii lokality,,ve Vrchním dílu 9. pořízení Generelu zeleně města Moravský Krumlov pro potřebu ochrany a údržby zeleně města 4

5 Zapisovatelé:.. Bc. Lucie Vyžrálková.. Ing. Pavel Vavřina Za obsahovou správnost:.. Ing. Pavel Procházka, MSc. V Moravském Krumlově, dne Mgr. Zdeněk Juránek místostarosta města. Mgr. Tomáš Třetina starosta města 5

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více